Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:40 Afbud: Finn Lykkeskov, Helle B. Nielsen, Britta H. Nielsen, Per Birkelund, John Carstensen Fraværende: Fayaha Fadil Abbas Al-Obydie Bemærkninger: Etti Kjær deltog på mødet som repræsentant for DH Der er let frokost efter mødet

2 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 65. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Virksomhedscenter Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune Udvikling i ledighed juni Budgetoversigt Årsplan for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd Samarbejdsnotat mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd Slutevaluering af Job- og efteruddannelsesmesse Den nye matchmodel Kåring af årets mentor og årets sociale virksomhed Ansøgning om projekt til implementering af ungepakken Kampagne Syg med job Projekt for årige Udarbejdelse af analyse for borgere på permanente forsørgelsesydelser Projekt Jobshop Orientering fra administrationen Orientering og spørgsmål fra medlemmer Eventuelt... 82

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Godkendelse af dagsorden DIJEST / 66. Godkendelse af referat DIJEST / 07/4939 LBRreferat ( ) 67. Virksomhedscenter DIJEST / Jobcenter Haderslev startede den 1. september 2009 i projekt Virksomhedsforsøget, som konsulenthuset DISCUS har udviklet og implementeret i mere end 20 andre jobcentre. Projektet udløber den 31. december Projektkoordinator Jette Kaehne kommer på mødet og giver en status på projektet. Sekretariatschef Svend-Erik Gysbæk Projektkoordinator Jette Kaehne Interessentanalyse - afhandling ( ) Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 68 Orienteringen tages til efterretning 68. Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune DIJEST / 08/32844 Af lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 49 a fremgår, at kommunen skal underrette Det lokale beskæftigelsesråd, om anvendelse af virksomhedspraktikker. Kommunen skal underrette Det lokale beskæftigelsesråd en gang om måneden. Den enkelte kommune og Det lokale beskæftigelsesråd vil dog kunne aftale, at underretningen sker med længere eller kortere intervaller, hvis der er enighed herom. Antallet af virksomhedspraktikker er fordelt i 2009 således: 1. kvt = 186 pladser 2. kvt = 200 pladser 3. kvt = 205 pladser 4. kvt = 154 pladser 1. kvt = 213 pladser 2. kvt = 256 pladser Jobcenterchef Ann Berit Christensen Oprettelse af virksomhedspraktikpladser 2. kvt ( ) Oprettelse af virksomhedspraktikpladser 1. kvt ( ) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Underretningen tages til efterretning

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Udvikling i ledighed juni 2010 DIJEPO / 09/1102 De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er steget med 700 fuldtidsledige sammenlignet med sidste måned. Der var i juni måned ledige omregnet til fuldtid og korrigeret for sæsonudsving. Ledigheden er på det samme niveau som for to måneder siden. Beskæftigelsesregionen forventer at ledigheden vil have en stigende tendens igennem 2010, omend med en lavere stigningstakt end i Nogle af de større varslinger af afskedigelser i regionen, der også har været omtalt i pressen, er ikke trådt helt i kraft endnu. Ser man på de faktiske tal (ikke-sæsonkorrigerede) er ledigheden på knap , hvilket er en stigning på i forhold til samme måned Der er ofte en stabilisering af ledigheden i sommerferien, på grund af sæsonudsving. Ledighedsprocenten i Syddanmark er på 3,8% af arbejdsstyrken, hvilket er det samme som ledigheden på landsplan. Midtjylland har den laveste ledighed i Danmark med en ledighed på 3,4%, mens Sydjylland har en ledighedsprocent på 3,5% og Fyn 4,1%. Ledigheden stiger dog mest i Sydjylland, hvor der er flere ledige mod 950 flere ledige på Fyn i forhold til juni måned sidste år. Den seneste måned er ledigheden faldet i 3F med godt 300 fuldtidspersoner. Dermed står 3F for 47% af det samlede ledighedsfald fra maj til juni. Til sammenligning havde 3F et fald i antallet af ledige på fra april til maj Det viser at ledigheden er stabiliseret i sommermånederne. Byggefagene og 3F har stadig de højeste ledighedsprocenter på henholdsvis 8,7% og 8,6%. Funktionærer og Tjenestemænd har den laveste ledighed med 1,6%. Både mænd og kvinders ledighed er steget som følge af finanskrisen. Kvinder har traditionelt haft en højere ledighed end mænd, men dette har ændret sig under krisen. Mænd har i juni 2010 en ledighedsprocent på 4,3%, og kvinder har en ledighedsprocent på 3,2%. Geografisk er der lavest ledighed i det vestlige Sydjylland, hvor alle kommuner er under 3,4%. På Fyn har alle, på nær Middelfart, en ledighed på mere end 3,6%.

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 70 Med en ledighedsprocent på henholdsvis 2,3 og 2,5% af arbejdsstyrken, har Billund og Varde den laveste ledighed i regionen. Assens har den højeste ledighed i regionen med 4,9%. Haderslev har en ledighed på 3,7%. Jobcenterchef Ann Berit Christensen - Oversigt over ledigheden v2 (711099) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning. 70. Budgetoversigt 2010 DIJEST / Budgetoversigt for 2010 er vedhæftet. Økonomiske forhold Der er pr. 4. juni 2010 uforbrugte midler på kr Jesper Stockmarr LBR budget 04_06_10 ( ) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Årsplan for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd 2010 old_shhajst / 06/2784 I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen og resultatrevisonen er der flere tidsterminer der skal overholdes. For at give både Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd et samlet overblik over, hvad beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen indeholder, gives der samtidig et overblik over de datoer, hvor sagerne behandles på i udvalget og rådet. Årsplanen udleveres på mødet. Jesper Stockmarr Årsplan for UAE og LBR 2010 ( ) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Årsplan for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd tages til efterretning. 72. Samarbejdsnotat mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd old_shhajst / 06/2784 Et nyt Udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv og medlemmer af Det lokale beskæftigelsesråd var på seminar den april 2010, hvor arbejdet med Beskæftigelsesplan 2010 blev startet. På seminaret blev væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen for Haderslev Kommune præsenteret. Udfordringerne vil ikke umiddelbart kunne løses indenfor det kommende år, men der skal en flerårig indsats til, for at imødekomme de store udfordringer.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 72 På baggrund af seminaret er der udarbejdet et samarbejdsnotat, der skal danne grundlag for arbejdet mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskætigelsesråd i den nye valgperiode på 4 år. Samarbejdsnotatet præsenterer de områder, hvor der med fordel kan laves en fælles indsats for at imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Haderslev Kommune. Procedure Sagen forelægges Det lokale beskæftigelsesråd til godkendelse den 15. juni Sagen forelægges Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv til godkendelse den 16. juni Jesper Stockmarr Samarbejdsnotat mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd ( ) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Samarbejdsnotatet godkendes 73. Slutevaluering af Job- og efteruddannelsesmesse DIJEST / 09/1921 Den 8. marts 2010 afholdte jobcentret en Job- og efteruddannelsesmesse. Der blev givet en orientering på mødet den 20. april og der er nu lavet en slutevaluering, hvor resultat kan præsenteres. Der har været meget flotte tilbagemeldinger på arrangementet og de udstillere der har meldt tilbage beviser, at resultatet også er flot. Mange er kommet i arbejde, videre i uddannelse eller bare fået chanchen for at komme videre og være bedre afklaret med deres

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 73 fremtidige job eller uddannelsesmuligheder. Svend-Erik Gysbæk Slutevaluering af Job- og efteruddannelsesmesse den 8. marts 2010 ( ) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Slutevalueringen tages til efterretning. 74. Den nye matchmodel DIJEPO / 10/7763 Den 26. april 2010 skal alle jobcentret i Danmark overgå til en ny matchmodel. Den nuværende model med fem kategorier erstattes af en model med tre matchkategorier. Matchmodellen er simpel og ubureaukratisk og gælder for alle jobcentrets målgrupper. Fremover bliver det ikke den enkeltes forsørgelsesydelse, men i stedet vedkommendes behov for en beskæftigelsesrettet indsats, der bestemmer matchgruppen. Som noget meget centralt synliggør modellen alle de borgere, der kan arbejde - uanset hvilken ydelse de modtager. Modellen medfører ingen ændringer i de rettigheder og pligter, der gælder for borgerne. De 3 kategorier er: Matchgruppe 1: Jobklar. Borgere der, efter jobcentrets vurdering, kan tage et ordinært arbejde, så de kan være ude af systemet inden for de næste tre måneder. Matchgruppe 2: Indsatsklar. Borgere, der ikke vurderes at kunne tage et ordinært arbejde, så de er ude af systemet inden for de næste tre måneder, men som kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud.

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 74 Matchgruppe 3: Midlertidigt passiv. Borgere, der vurderes at have så alvorlige problemer, at de pt. hverken kan arbejde eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats, er midlertidig passive og skal i matchgruppe 3. Vurderingen af, om borgerne kan arbejde, skal ske ud fra, om de, givet deres individuelle karakteristika, kan tage et arbejde som bringer dem ud af systemet, dvs. sætter dem i stand til at forsørge sig selv. Vurdering skal ikke ske ud fra, om de aktuelt kan finde et arbejde, dvs. at vurderingen er uafhængig af konjunkturerne. Vurderingen af, om borgere kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud sker på grundlag af de redskaber, der er i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er således ikke tilstrækkeligt, at borgeren kan deltage i tilbud efter lov om social service, men der må gerne være tale om en kombination af sociale tilbud og en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Alle nye borgere i jobcentret skal som udgangspunkt placeres i matchgruppe 1, med mindre jobcentret aktivt vurderer, at der er grundlag for en placering i gruppe 2 eller 3. Ved hver kontakt med borgerne skal jobcentret tage aktivt stilling til, om borgeren fortsat er i den rigtige matchgruppe. Der er vedlagt en pjece, der viser hvordan sagerne vurderes. Chef for Jobcentret Ann Berit Lund Christensen er tovholder matchmodel_pjece.pdf (972885) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning 75. Kåring af årets mentor og årets sociale virksomhed DIJEST / 07/19727 Det lokale beskæftigelsesråd skal være med til at sikre, at de svagere ledige får en aktiv indsats og kommer tilbage i job. Når ledige kommer ud på kommunens arbejdspladser, skal de virksomheder eller

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 75 mentorer, der tager imod dem, gøre en ekstra indsats for at hjælpe den ledige tilbage i job og det kræver et særligt fokus på at være rummelig og social ansvarlig som arbejdsplads. Når en rummelig og social virksomhed eller mentor hjælper en ledig, er det afgørende for, at den ledige kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Virksomheden kan stille en praktikplads tilrådighed og mentoren hjælper som kollega den ledige undervejs med faglige, praktiske og sociale udfordringer. Mange virksomheder og mentorer kan desuden skaffe job til de ledige via netværk med kollegaer på andre virksomheder. Haderslev Kommune har siden 2001 nomineret og kåret årets sociale virksomhed efter indstilling fra Det lokale beskæftigelsesråd. I 2006 blev det klart, at der var kommet en differentiering i det at være en social virksomhed. Enkeltmandsvirksomheder og små virksomheder var båret af den ildsjæl der fungerede som mentor i hverdagen, for de borgere der var i praktik og havde brug for ekstra støtte. Siden 2007 er der nomineret og kåret årets mentor og årets sociale virksomhed. Der er stadig brug for at udbrede kendskabet til rummelighed og social ansvarlighed. Der er behov for at fortælle den gode historie om, at en virksomhed gør noget specielt for at fastholde og integrere medarbejdere, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Samtidig er det enkeltpersoner der gør forskellen i hverdagen og det er disse mentorer der ligeledes er behov for at gøre mere synlige. Der er udarbejdet kriterier for nomineringen af årets sociale virksomhed og årets mentor. Der nedsættes et dommerpanel bestående af formand, 1. næstformand og 2. næstformand for LBR, samt jobcenterchefen og sekretariatschefen i jobcentret. Virksomhedskontakten vil inden udgangen af uge 40 have fundet 4 virksomheder og 4 mentorer der nomineres til årets sociale virksomhed og årets mentor. Kåringen og overrækkelsen vil finde sted ved et arrangement i uge 47. Økonomiske forhold Journalistisk arbejde: kr Gaver: kr Afholdelse af arrangement: kr Beløbet afholdes indenfor LBRs økonomiske ramme. Svend-Erik Gysbæk

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 76 Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Dommerpanelet bestående af formand, 1. næstformand og 2. næstformand for LBR, samt jobcenterchef og sekretariatschef, gives kompetence til at nominere og kåre årets sociale virksomhed og årets mentor. Der bevilges kr til gennemførelsen af kåringen af årets sociale virksomhed og årets mentor. 76. Ansøgning om projekt til implementering af ungepakken DIJEST / 10/17444 Målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, er atter sat på dagsordenen med Folketingets ungepakke. KL inviterer til et samarbejde omkring faglig sparring, udvikling og erfaringsudveksling ifm. implementeringen af ungepakken. KL inviterer til et netværksprojekt om implementeringen af ungepakken. Projektet bygger videre på de erfaringer, som blev høstet i projektet Ungdomsuddannelse til alle (UTA) fra , hvor KL, 39 kommuner og Undervisningsministeriet samarbejdede omkring 95 pct.-målsætningen. Projektet skal bistå de deltagende kommuner i at implementere de nye redskaber i regeringens ungepakke, herunder i et samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og praktikvirksomheder og gennem formidling af best practice. Projektet har desuden til formål at sætte en fælleskommunal ambitiøs dagsorden for implementeringen af ungepakken og det fortsatte arbejde med at nå 95.-pct. målsætningen. Ifølge tal fra Undervisningsministeriet opfylder Haderslev Kommune i 2008, 81,4% af 95.-prt. målsætningen. Projektet planlægges iværksat i efteråret 2010 og løber frem til og med udgangen af KL forudsætter, at de deltagende kommuner forankrer projektet på direktionsniveau, for at skabe en betydelig interesse og fremdrift omkring ungeindsatsen.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 77 Projektet vil have fokus på uddannelsesparathed og de unge der ikke er tilstrækkelig forberedt med faglige, sociale eller personlige kompetencer. Kommunerne har en forpligtelse til styrket vejledning og brugen af mentorer kan understøtte de unges vej gennem uddannelsessystemet og til at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er mangel på praktikpladser og for at kunne hjælpe de unge, kan Haderslev Kommune med fordel afdække mulighederne for at oprette flere kommunale praktikpladser. Et øget samarbejde med erhvervsskolerne om praktikformidlende indsater kan hjælpe og udvikle af brugen af sociale klausuler med krav om praktikpladser til private leverandører kan hjælpe. Projektets mål er at yde et godt bidrag til at flere unge får en uddannelse og dermed indfri 95.-pct. målsætningen. Økonomiske forhold Projektet kræver en deltagerbetaling på kr pr. kommune for hele projektperioden. Beløbet afholdes indenfor Det lokale beskæftigelsesråd økonomiske ramme. Jobcenterchef Ann Berit Christensen Konsulent Jesper Stockmarr KL projekt - implementering af ungepakken ( ) Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at LBR godkender ansøgning på kr til deltagelse i projekt om implementering af ungepakken 77. Kampagne Syg med job DIEHTR / 10/12919

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 78 Under overskriften "Syg med job - sygdom og arbejde behøver ikke at udelukke hinanden" gennemfører Beskæftigelsesministeriet en landsdækkende kampagne. Formål Kampagnen udspringer af trepartsaftalen om sygefravær fra efteråret 2008 og er den store offentlige informationskampagne om sygefravær. Kampagnen sætter fokus på langvarigt sygefravær og på, at det kan være en fordel for den sygemeldte at bevare kontakten til arbejdspladsen og måske endda arbejde under langvarig sygdom enten med tilpassede arbejdsopgaver eller på nedsat tid. Kampagnen skal dermed påvirke holdninger og være med til at bryder tabuer om sygdom og arbejde. Målgrupper De primære målgrupper er: langvarigt syge, arbejdsgivere samt den brede befolkning, herunder kolleger og pårørende. Sekundære målgrupper er: medarbejdere i jobcentre og a-kasser og læger. Kampagnens grundtekst og hovedbudskab 1) en mediekampagne - annoncer, tv-spot, facebook og PR målrettet den brede befolkning samt annoncering og PR i fagmedier. 2) En hjemmeside: 3) En indsats målrettet sygemeldte, arbejdsgivere og kolleger. Informationsmaterialer distribueres via netværk, og to kampagnebiler turnerer rundt i landet i maj og september med besøg på danske arbejdspladser. Der er for Haderslev aftalt kampagnebesøg d. 30. sept I løbet af dagen besøges 5 lokale virksomheder/arbejdspladser af ½-1 times varighed. Virksomhederne besøges i et samarbejde med Jobcentret repræsenteret med virksomhedskonsulent og sygedagpengemedarbejder. Det aftales med den enkelte virksomheder, hvordan besøget finder sted. F.eks. som ½ times oplæg ved kampagnemedarbejder med fokus på den holdningsbearbejdende del samt ½ times oplæg ved Jobcentret omkring de muligheder, der er i sygedagpengelovgivningen. Besøget kan f.eks. planlægges som oplæg på personale- eller ledermøde, MED-møde eller sundheds- /trivselsdag. Det kan også blot være at stå ved indgangen, når folk møder ind eller går til frokost for at dele materiale ud og få en dialog om sygefravær. Herudover affholdes eventuelt oplæg omkring Depression og arbejdsliv. Økonomiske forhold Der er ingen økonomiske udgifter forbundet med kampagnedagen for Jobcentret udover de deltagende medarbejdere.

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 79 Elsebeth H. Troelsgaard, staben Erhvervs- og Borgerservice er tovholder i forhold til Beskæftigelsesministeriet og virksomhederne. Erhvervs og Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning. LBR vil gerne have en tilbagemelding på, hvordan arrangementet er gået. 78. Projekt for årige. DIJEST / På baggrund af forårets seminarer mellem udvalgene og LBR i Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev, er der dannet en gruppe bestående af udvalgsformændene og jobcentercheferne fra de respektive kommuner. På baggrund af de første møder, er der enighed om, at starte det første samarbejde op omkring unge i alderen år, der er en helt ny målgruppe for jobcentret. Jobcentercheferne har fået tilbud fra konsulenthuset Discus, der skal benyttes til at være facilitatorer, og til at udarbejde/klarlægge viden om, hvilke metoder/tiltag, der har en positiv effekt for den førnævnte målgruppe. Desuden skal Discus udarbejde fælles ansøgninger, der skal medvirke til at skaffe midler til et større projekt mellem de nævnte jobcentre, på baggrund af den akkumulerede viden. Discus afholder følgende aktiviteter Opstartsmøde Workshops med medarbejdere og ledelse i Sønderborg og Haderslev som ikke er med i BR Syd s udviklingsprojekt. Tværgående workshops for de 4 kommuner

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 80 Research i andres erfaringer Research i finansieringsmuligheder Formulering af ansøgning Økonomiske forhold Projektet finansieres af Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev og koster samlet kr ekskl. moms. For Haderslev giver det en medfinansiering på kr , der afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme. Jobcenterchef Ann Berit Christensen Erhverv- og Borgerservice indstiller, at LBR bevilger kr til gennemførelse af projektet for de årige. 79. Udarbejdelse af analyse for borgere på permanente forsørgelsesydelser DIJEST / Ministermål 2 omhandler, at jobcentrene skal undgå borgere på offentlig permanent forsørgelse. I den forbindelse har der på seminar været drøft, hvordan dette undgåes. mploy tilbyder, at udarbejde en analyse af hele målgruppen, for at danne et overblik over, hvor der er behov for en ekstra indsats, med henblik på hvad der kan gøres for at imødekomme udfordringerne. Økonomiske forhold Der ansøges om kr ekskl. moms og eventuelle udgifter til transport, der afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme. Jesper Stockmarr Tilbud fra mploy på permanente forsørgelsesydelser ( )

17 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 81 Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at LBR bevilger kr ekskl moms og udgifter til transport til gennemførelsen af analysen. 80. Projekt Jobshop DIJEST / Et samarbejde mellem Kursuscentret v/ Haderslev Handelsskole, EUC- Syd og X-Con ansøger til et projekt for unge i år. Projektet vil lave en lokal ungeindsats der er et samarbejdsprojekt om metodeudvikling og afprøvning af målrettet karriereplanlægning, suppleret med en tæt mentor-støtte. Målene er følgende: At : Øget sammenhæng og samspil ved ungeindsatserne At bibringe området ny viden, værktøjer og inspiration Få konkrete erfaringer med såvel nye værktøjer og metoder samt iværksætte øget samspil og fælles fokus blandt interessenterne 55 % af deltagerne, starter på en erhvervsuddannelse eller uddannelser. 25 % af deltagerne starter i ordinær beskæftigelse eller praktik. 20 % af deltagerne bliver afklaret i forhold til personlig retning, mål og indhold erhvervs- og uddannelsesrettet. Økonomiske forhold Der ansøges om et forløb på 14 uger på kr ekskl. moms og yderligere 14 uger på kr ekskl. moms. Jobcentret har vurderet, at det første forløb med metodeudvikling på 14 uger på kr ekskl. moms indstilles, og afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme. De sidste 14 uger på kr ekskl. moms afholdes af jobcentret

18 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 82 på jobplaner. Projekt Jobshop ( ) Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at LBR godkender projekt Jobshop med et forløb på de første 14 uger på kr ekskl. moms. 82. Orientering fra administrationen DIJEST / Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelsen af tilskud til LBR i 2011 ( ) Adresseliste - LBR (1919) Jesper Stockmarr orienterede om Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelsen af tilskud til LBR i Ann Berit Christensen orienterede om, at jobcentret vil gøre en ekstra indsats for a-kassesamarbejdet. Ann Berit Christensen orienterede om handicapkonference den 22. september Orientering og spørgsmål fra medlemmer DIJEST / Eventuelt DIJEST /

19 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 83 -

20 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 84 Underskriftsside Finn Lykkeskov Keld Pedersen Teddy Pedersen Solveig Gajda Henny Jacobsen Hans Bondo Hansen Fayaha Fadil Abbas Al- Obydie Helle B. Nielsen John Lauridsen Britta H. Nielsen Per Birkelund Ejner Skytte Ankersen Anni Schondelmeier Jesper Stockmarr

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 17-06-2009 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Solveig Gajda, Jens-Ove Mortensen, Henny

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer.

Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer. N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 8. oktober 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20121008 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 144 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Bemærkninger: Dagsordenen blev godkendt

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR INDHOLD 03 FORORD 04 HVORDAN KAN LBR BAKKE OP OM VIRKSOMHEDS MENTORER? 10 Når mentor er nøglen til succes 14 MENTORORDNINGEN KORT FORTALT Titel:

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 053. Godkendelse af dagorden 76 054. Godkendelse af referat 77 055. Præsentation af UU-leder

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 27. juni 2012 J.nr.: 2012-0000662 Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Mødedeltagere:

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT Dato d. 18. marts 2014 Tidspunkt 19.00 21.00 Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Til stede Fraværende Bemærk Stella

Læs mere

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk ROSKILDE KOMMUNE jobcenter T Roskilde Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet Postadresse.-......, Jobcenter Roskilde Weidekampsgade 10 Kogevej 90 Postboks 3370 1000 Roskilde 2300 København

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 186. Godkendelse af dagsorden 71 187. Godkendelse af referat 72 188. Status "Projekt Rummelige

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V.

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 051. Godkendelse af dagsorden... 80 052. Godkendelse

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere