Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:40 Afbud: Finn Lykkeskov, Helle B. Nielsen, Britta H. Nielsen, Per Birkelund, John Carstensen Fraværende: Fayaha Fadil Abbas Al-Obydie Bemærkninger: Etti Kjær deltog på mødet som repræsentant for DH Der er let frokost efter mødet

2 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 65. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Virksomhedscenter Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune Udvikling i ledighed juni Budgetoversigt Årsplan for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd Samarbejdsnotat mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd Slutevaluering af Job- og efteruddannelsesmesse Den nye matchmodel Kåring af årets mentor og årets sociale virksomhed Ansøgning om projekt til implementering af ungepakken Kampagne Syg med job Projekt for årige Udarbejdelse af analyse for borgere på permanente forsørgelsesydelser Projekt Jobshop Orientering fra administrationen Orientering og spørgsmål fra medlemmer Eventuelt... 82

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Godkendelse af dagsorden DIJEST / 66. Godkendelse af referat DIJEST / 07/4939 LBRreferat ( ) 67. Virksomhedscenter DIJEST / Jobcenter Haderslev startede den 1. september 2009 i projekt Virksomhedsforsøget, som konsulenthuset DISCUS har udviklet og implementeret i mere end 20 andre jobcentre. Projektet udløber den 31. december Projektkoordinator Jette Kaehne kommer på mødet og giver en status på projektet. Sekretariatschef Svend-Erik Gysbæk Projektkoordinator Jette Kaehne Interessentanalyse - afhandling ( ) Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 68 Orienteringen tages til efterretning 68. Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune DIJEST / 08/32844 Af lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 49 a fremgår, at kommunen skal underrette Det lokale beskæftigelsesråd, om anvendelse af virksomhedspraktikker. Kommunen skal underrette Det lokale beskæftigelsesråd en gang om måneden. Den enkelte kommune og Det lokale beskæftigelsesråd vil dog kunne aftale, at underretningen sker med længere eller kortere intervaller, hvis der er enighed herom. Antallet af virksomhedspraktikker er fordelt i 2009 således: 1. kvt = 186 pladser 2. kvt = 200 pladser 3. kvt = 205 pladser 4. kvt = 154 pladser 1. kvt = 213 pladser 2. kvt = 256 pladser Jobcenterchef Ann Berit Christensen Oprettelse af virksomhedspraktikpladser 2. kvt ( ) Oprettelse af virksomhedspraktikpladser 1. kvt ( ) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Underretningen tages til efterretning

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Udvikling i ledighed juni 2010 DIJEPO / 09/1102 De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er steget med 700 fuldtidsledige sammenlignet med sidste måned. Der var i juni måned ledige omregnet til fuldtid og korrigeret for sæsonudsving. Ledigheden er på det samme niveau som for to måneder siden. Beskæftigelsesregionen forventer at ledigheden vil have en stigende tendens igennem 2010, omend med en lavere stigningstakt end i Nogle af de større varslinger af afskedigelser i regionen, der også har været omtalt i pressen, er ikke trådt helt i kraft endnu. Ser man på de faktiske tal (ikke-sæsonkorrigerede) er ledigheden på knap , hvilket er en stigning på i forhold til samme måned Der er ofte en stabilisering af ledigheden i sommerferien, på grund af sæsonudsving. Ledighedsprocenten i Syddanmark er på 3,8% af arbejdsstyrken, hvilket er det samme som ledigheden på landsplan. Midtjylland har den laveste ledighed i Danmark med en ledighed på 3,4%, mens Sydjylland har en ledighedsprocent på 3,5% og Fyn 4,1%. Ledigheden stiger dog mest i Sydjylland, hvor der er flere ledige mod 950 flere ledige på Fyn i forhold til juni måned sidste år. Den seneste måned er ledigheden faldet i 3F med godt 300 fuldtidspersoner. Dermed står 3F for 47% af det samlede ledighedsfald fra maj til juni. Til sammenligning havde 3F et fald i antallet af ledige på fra april til maj Det viser at ledigheden er stabiliseret i sommermånederne. Byggefagene og 3F har stadig de højeste ledighedsprocenter på henholdsvis 8,7% og 8,6%. Funktionærer og Tjenestemænd har den laveste ledighed med 1,6%. Både mænd og kvinders ledighed er steget som følge af finanskrisen. Kvinder har traditionelt haft en højere ledighed end mænd, men dette har ændret sig under krisen. Mænd har i juni 2010 en ledighedsprocent på 4,3%, og kvinder har en ledighedsprocent på 3,2%. Geografisk er der lavest ledighed i det vestlige Sydjylland, hvor alle kommuner er under 3,4%. På Fyn har alle, på nær Middelfart, en ledighed på mere end 3,6%.

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 70 Med en ledighedsprocent på henholdsvis 2,3 og 2,5% af arbejdsstyrken, har Billund og Varde den laveste ledighed i regionen. Assens har den højeste ledighed i regionen med 4,9%. Haderslev har en ledighed på 3,7%. Jobcenterchef Ann Berit Christensen - Oversigt over ledigheden v2 (711099) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning. 70. Budgetoversigt 2010 DIJEST / Budgetoversigt for 2010 er vedhæftet. Økonomiske forhold Der er pr. 4. juni 2010 uforbrugte midler på kr Jesper Stockmarr LBR budget 04_06_10 ( ) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Årsplan for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd 2010 old_shhajst / 06/2784 I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen og resultatrevisonen er der flere tidsterminer der skal overholdes. For at give både Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd et samlet overblik over, hvad beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen indeholder, gives der samtidig et overblik over de datoer, hvor sagerne behandles på i udvalget og rådet. Årsplanen udleveres på mødet. Jesper Stockmarr Årsplan for UAE og LBR 2010 ( ) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Årsplan for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd tages til efterretning. 72. Samarbejdsnotat mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd old_shhajst / 06/2784 Et nyt Udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv og medlemmer af Det lokale beskæftigelsesråd var på seminar den april 2010, hvor arbejdet med Beskæftigelsesplan 2010 blev startet. På seminaret blev væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen for Haderslev Kommune præsenteret. Udfordringerne vil ikke umiddelbart kunne løses indenfor det kommende år, men der skal en flerårig indsats til, for at imødekomme de store udfordringer.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 72 På baggrund af seminaret er der udarbejdet et samarbejdsnotat, der skal danne grundlag for arbejdet mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskætigelsesråd i den nye valgperiode på 4 år. Samarbejdsnotatet præsenterer de områder, hvor der med fordel kan laves en fælles indsats for at imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Haderslev Kommune. Procedure Sagen forelægges Det lokale beskæftigelsesråd til godkendelse den 15. juni Sagen forelægges Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv til godkendelse den 16. juni Jesper Stockmarr Samarbejdsnotat mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd ( ) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Samarbejdsnotatet godkendes 73. Slutevaluering af Job- og efteruddannelsesmesse DIJEST / 09/1921 Den 8. marts 2010 afholdte jobcentret en Job- og efteruddannelsesmesse. Der blev givet en orientering på mødet den 20. april og der er nu lavet en slutevaluering, hvor resultat kan præsenteres. Der har været meget flotte tilbagemeldinger på arrangementet og de udstillere der har meldt tilbage beviser, at resultatet også er flot. Mange er kommet i arbejde, videre i uddannelse eller bare fået chanchen for at komme videre og være bedre afklaret med deres

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 73 fremtidige job eller uddannelsesmuligheder. Svend-Erik Gysbæk Slutevaluering af Job- og efteruddannelsesmesse den 8. marts 2010 ( ) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Slutevalueringen tages til efterretning. 74. Den nye matchmodel DIJEPO / 10/7763 Den 26. april 2010 skal alle jobcentret i Danmark overgå til en ny matchmodel. Den nuværende model med fem kategorier erstattes af en model med tre matchkategorier. Matchmodellen er simpel og ubureaukratisk og gælder for alle jobcentrets målgrupper. Fremover bliver det ikke den enkeltes forsørgelsesydelse, men i stedet vedkommendes behov for en beskæftigelsesrettet indsats, der bestemmer matchgruppen. Som noget meget centralt synliggør modellen alle de borgere, der kan arbejde - uanset hvilken ydelse de modtager. Modellen medfører ingen ændringer i de rettigheder og pligter, der gælder for borgerne. De 3 kategorier er: Matchgruppe 1: Jobklar. Borgere der, efter jobcentrets vurdering, kan tage et ordinært arbejde, så de kan være ude af systemet inden for de næste tre måneder. Matchgruppe 2: Indsatsklar. Borgere, der ikke vurderes at kunne tage et ordinært arbejde, så de er ude af systemet inden for de næste tre måneder, men som kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud.

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 74 Matchgruppe 3: Midlertidigt passiv. Borgere, der vurderes at have så alvorlige problemer, at de pt. hverken kan arbejde eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats, er midlertidig passive og skal i matchgruppe 3. Vurderingen af, om borgerne kan arbejde, skal ske ud fra, om de, givet deres individuelle karakteristika, kan tage et arbejde som bringer dem ud af systemet, dvs. sætter dem i stand til at forsørge sig selv. Vurdering skal ikke ske ud fra, om de aktuelt kan finde et arbejde, dvs. at vurderingen er uafhængig af konjunkturerne. Vurderingen af, om borgere kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud sker på grundlag af de redskaber, der er i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er således ikke tilstrækkeligt, at borgeren kan deltage i tilbud efter lov om social service, men der må gerne være tale om en kombination af sociale tilbud og en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Alle nye borgere i jobcentret skal som udgangspunkt placeres i matchgruppe 1, med mindre jobcentret aktivt vurderer, at der er grundlag for en placering i gruppe 2 eller 3. Ved hver kontakt med borgerne skal jobcentret tage aktivt stilling til, om borgeren fortsat er i den rigtige matchgruppe. Der er vedlagt en pjece, der viser hvordan sagerne vurderes. Chef for Jobcentret Ann Berit Lund Christensen er tovholder matchmodel_pjece.pdf (972885) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning 75. Kåring af årets mentor og årets sociale virksomhed DIJEST / 07/19727 Det lokale beskæftigelsesråd skal være med til at sikre, at de svagere ledige får en aktiv indsats og kommer tilbage i job. Når ledige kommer ud på kommunens arbejdspladser, skal de virksomheder eller

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 75 mentorer, der tager imod dem, gøre en ekstra indsats for at hjælpe den ledige tilbage i job og det kræver et særligt fokus på at være rummelig og social ansvarlig som arbejdsplads. Når en rummelig og social virksomhed eller mentor hjælper en ledig, er det afgørende for, at den ledige kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Virksomheden kan stille en praktikplads tilrådighed og mentoren hjælper som kollega den ledige undervejs med faglige, praktiske og sociale udfordringer. Mange virksomheder og mentorer kan desuden skaffe job til de ledige via netværk med kollegaer på andre virksomheder. Haderslev Kommune har siden 2001 nomineret og kåret årets sociale virksomhed efter indstilling fra Det lokale beskæftigelsesråd. I 2006 blev det klart, at der var kommet en differentiering i det at være en social virksomhed. Enkeltmandsvirksomheder og små virksomheder var båret af den ildsjæl der fungerede som mentor i hverdagen, for de borgere der var i praktik og havde brug for ekstra støtte. Siden 2007 er der nomineret og kåret årets mentor og årets sociale virksomhed. Der er stadig brug for at udbrede kendskabet til rummelighed og social ansvarlighed. Der er behov for at fortælle den gode historie om, at en virksomhed gør noget specielt for at fastholde og integrere medarbejdere, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Samtidig er det enkeltpersoner der gør forskellen i hverdagen og det er disse mentorer der ligeledes er behov for at gøre mere synlige. Der er udarbejdet kriterier for nomineringen af årets sociale virksomhed og årets mentor. Der nedsættes et dommerpanel bestående af formand, 1. næstformand og 2. næstformand for LBR, samt jobcenterchefen og sekretariatschefen i jobcentret. Virksomhedskontakten vil inden udgangen af uge 40 have fundet 4 virksomheder og 4 mentorer der nomineres til årets sociale virksomhed og årets mentor. Kåringen og overrækkelsen vil finde sted ved et arrangement i uge 47. Økonomiske forhold Journalistisk arbejde: kr Gaver: kr Afholdelse af arrangement: kr Beløbet afholdes indenfor LBRs økonomiske ramme. Svend-Erik Gysbæk

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 76 Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Dommerpanelet bestående af formand, 1. næstformand og 2. næstformand for LBR, samt jobcenterchef og sekretariatschef, gives kompetence til at nominere og kåre årets sociale virksomhed og årets mentor. Der bevilges kr til gennemførelsen af kåringen af årets sociale virksomhed og årets mentor. 76. Ansøgning om projekt til implementering af ungepakken DIJEST / 10/17444 Målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, er atter sat på dagsordenen med Folketingets ungepakke. KL inviterer til et samarbejde omkring faglig sparring, udvikling og erfaringsudveksling ifm. implementeringen af ungepakken. KL inviterer til et netværksprojekt om implementeringen af ungepakken. Projektet bygger videre på de erfaringer, som blev høstet i projektet Ungdomsuddannelse til alle (UTA) fra , hvor KL, 39 kommuner og Undervisningsministeriet samarbejdede omkring 95 pct.-målsætningen. Projektet skal bistå de deltagende kommuner i at implementere de nye redskaber i regeringens ungepakke, herunder i et samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og praktikvirksomheder og gennem formidling af best practice. Projektet har desuden til formål at sætte en fælleskommunal ambitiøs dagsorden for implementeringen af ungepakken og det fortsatte arbejde med at nå 95.-pct. målsætningen. Ifølge tal fra Undervisningsministeriet opfylder Haderslev Kommune i 2008, 81,4% af 95.-prt. målsætningen. Projektet planlægges iværksat i efteråret 2010 og løber frem til og med udgangen af KL forudsætter, at de deltagende kommuner forankrer projektet på direktionsniveau, for at skabe en betydelig interesse og fremdrift omkring ungeindsatsen.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 77 Projektet vil have fokus på uddannelsesparathed og de unge der ikke er tilstrækkelig forberedt med faglige, sociale eller personlige kompetencer. Kommunerne har en forpligtelse til styrket vejledning og brugen af mentorer kan understøtte de unges vej gennem uddannelsessystemet og til at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er mangel på praktikpladser og for at kunne hjælpe de unge, kan Haderslev Kommune med fordel afdække mulighederne for at oprette flere kommunale praktikpladser. Et øget samarbejde med erhvervsskolerne om praktikformidlende indsater kan hjælpe og udvikle af brugen af sociale klausuler med krav om praktikpladser til private leverandører kan hjælpe. Projektets mål er at yde et godt bidrag til at flere unge får en uddannelse og dermed indfri 95.-pct. målsætningen. Økonomiske forhold Projektet kræver en deltagerbetaling på kr pr. kommune for hele projektperioden. Beløbet afholdes indenfor Det lokale beskæftigelsesråd økonomiske ramme. Jobcenterchef Ann Berit Christensen Konsulent Jesper Stockmarr KL projekt - implementering af ungepakken ( ) Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at LBR godkender ansøgning på kr til deltagelse i projekt om implementering af ungepakken 77. Kampagne Syg med job DIEHTR / 10/12919

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 78 Under overskriften "Syg med job - sygdom og arbejde behøver ikke at udelukke hinanden" gennemfører Beskæftigelsesministeriet en landsdækkende kampagne. Formål Kampagnen udspringer af trepartsaftalen om sygefravær fra efteråret 2008 og er den store offentlige informationskampagne om sygefravær. Kampagnen sætter fokus på langvarigt sygefravær og på, at det kan være en fordel for den sygemeldte at bevare kontakten til arbejdspladsen og måske endda arbejde under langvarig sygdom enten med tilpassede arbejdsopgaver eller på nedsat tid. Kampagnen skal dermed påvirke holdninger og være med til at bryder tabuer om sygdom og arbejde. Målgrupper De primære målgrupper er: langvarigt syge, arbejdsgivere samt den brede befolkning, herunder kolleger og pårørende. Sekundære målgrupper er: medarbejdere i jobcentre og a-kasser og læger. Kampagnens grundtekst og hovedbudskab 1) en mediekampagne - annoncer, tv-spot, facebook og PR målrettet den brede befolkning samt annoncering og PR i fagmedier. 2) En hjemmeside: 3) En indsats målrettet sygemeldte, arbejdsgivere og kolleger. Informationsmaterialer distribueres via netværk, og to kampagnebiler turnerer rundt i landet i maj og september med besøg på danske arbejdspladser. Der er for Haderslev aftalt kampagnebesøg d. 30. sept I løbet af dagen besøges 5 lokale virksomheder/arbejdspladser af ½-1 times varighed. Virksomhederne besøges i et samarbejde med Jobcentret repræsenteret med virksomhedskonsulent og sygedagpengemedarbejder. Det aftales med den enkelte virksomheder, hvordan besøget finder sted. F.eks. som ½ times oplæg ved kampagnemedarbejder med fokus på den holdningsbearbejdende del samt ½ times oplæg ved Jobcentret omkring de muligheder, der er i sygedagpengelovgivningen. Besøget kan f.eks. planlægges som oplæg på personale- eller ledermøde, MED-møde eller sundheds- /trivselsdag. Det kan også blot være at stå ved indgangen, når folk møder ind eller går til frokost for at dele materiale ud og få en dialog om sygefravær. Herudover affholdes eventuelt oplæg omkring Depression og arbejdsliv. Økonomiske forhold Der er ingen økonomiske udgifter forbundet med kampagnedagen for Jobcentret udover de deltagende medarbejdere.

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 79 Elsebeth H. Troelsgaard, staben Erhvervs- og Borgerservice er tovholder i forhold til Beskæftigelsesministeriet og virksomhederne. Erhvervs og Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning. LBR vil gerne have en tilbagemelding på, hvordan arrangementet er gået. 78. Projekt for årige. DIJEST / På baggrund af forårets seminarer mellem udvalgene og LBR i Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev, er der dannet en gruppe bestående af udvalgsformændene og jobcentercheferne fra de respektive kommuner. På baggrund af de første møder, er der enighed om, at starte det første samarbejde op omkring unge i alderen år, der er en helt ny målgruppe for jobcentret. Jobcentercheferne har fået tilbud fra konsulenthuset Discus, der skal benyttes til at være facilitatorer, og til at udarbejde/klarlægge viden om, hvilke metoder/tiltag, der har en positiv effekt for den førnævnte målgruppe. Desuden skal Discus udarbejde fælles ansøgninger, der skal medvirke til at skaffe midler til et større projekt mellem de nævnte jobcentre, på baggrund af den akkumulerede viden. Discus afholder følgende aktiviteter Opstartsmøde Workshops med medarbejdere og ledelse i Sønderborg og Haderslev som ikke er med i BR Syd s udviklingsprojekt. Tværgående workshops for de 4 kommuner

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 80 Research i andres erfaringer Research i finansieringsmuligheder Formulering af ansøgning Økonomiske forhold Projektet finansieres af Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev og koster samlet kr ekskl. moms. For Haderslev giver det en medfinansiering på kr , der afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme. Jobcenterchef Ann Berit Christensen Erhverv- og Borgerservice indstiller, at LBR bevilger kr til gennemførelse af projektet for de årige. 79. Udarbejdelse af analyse for borgere på permanente forsørgelsesydelser DIJEST / Ministermål 2 omhandler, at jobcentrene skal undgå borgere på offentlig permanent forsørgelse. I den forbindelse har der på seminar været drøft, hvordan dette undgåes. mploy tilbyder, at udarbejde en analyse af hele målgruppen, for at danne et overblik over, hvor der er behov for en ekstra indsats, med henblik på hvad der kan gøres for at imødekomme udfordringerne. Økonomiske forhold Der ansøges om kr ekskl. moms og eventuelle udgifter til transport, der afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme. Jesper Stockmarr Tilbud fra mploy på permanente forsørgelsesydelser ( )

17 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 81 Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at LBR bevilger kr ekskl moms og udgifter til transport til gennemførelsen af analysen. 80. Projekt Jobshop DIJEST / Et samarbejde mellem Kursuscentret v/ Haderslev Handelsskole, EUC- Syd og X-Con ansøger til et projekt for unge i år. Projektet vil lave en lokal ungeindsats der er et samarbejdsprojekt om metodeudvikling og afprøvning af målrettet karriereplanlægning, suppleret med en tæt mentor-støtte. Målene er følgende: At : Øget sammenhæng og samspil ved ungeindsatserne At bibringe området ny viden, værktøjer og inspiration Få konkrete erfaringer med såvel nye værktøjer og metoder samt iværksætte øget samspil og fælles fokus blandt interessenterne 55 % af deltagerne, starter på en erhvervsuddannelse eller uddannelser. 25 % af deltagerne starter i ordinær beskæftigelse eller praktik. 20 % af deltagerne bliver afklaret i forhold til personlig retning, mål og indhold erhvervs- og uddannelsesrettet. Økonomiske forhold Der ansøges om et forløb på 14 uger på kr ekskl. moms og yderligere 14 uger på kr ekskl. moms. Jobcentret har vurderet, at det første forløb med metodeudvikling på 14 uger på kr ekskl. moms indstilles, og afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme. De sidste 14 uger på kr ekskl. moms afholdes af jobcentret

18 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 82 på jobplaner. Projekt Jobshop ( ) Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at LBR godkender projekt Jobshop med et forløb på de første 14 uger på kr ekskl. moms. 82. Orientering fra administrationen DIJEST / Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelsen af tilskud til LBR i 2011 ( ) Adresseliste - LBR (1919) Jesper Stockmarr orienterede om Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelsen af tilskud til LBR i Ann Berit Christensen orienterede om, at jobcentret vil gøre en ekstra indsats for a-kassesamarbejdet. Ann Berit Christensen orienterede om handicapkonference den 22. september Orientering og spørgsmål fra medlemmer DIJEST / Eventuelt DIJEST /

19 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 83 -

20 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 84 Underskriftsside Finn Lykkeskov Keld Pedersen Teddy Pedersen Solveig Gajda Henny Jacobsen Hans Bondo Hansen Fayaha Fadil Abbas Al- Obydie Helle B. Nielsen John Lauridsen Britta H. Nielsen Per Birkelund Ejner Skytte Ankersen Anni Schondelmeier Jesper Stockmarr

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Kolding 1 1.0 Indledning og overordnede mål De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for, hvad Jobcentret

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere