Det Lokale Beskæftigelsesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:40 Afbud: Finn Lykkeskov, Helle B. Nielsen, Britta H. Nielsen, Per Birkelund, John Carstensen Fraværende: Fayaha Fadil Abbas Al-Obydie Bemærkninger: Etti Kjær deltog på mødet som repræsentant for DH Der er let frokost efter mødet

2 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 65. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Virksomhedscenter Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune Udvikling i ledighed juni Budgetoversigt Årsplan for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd Samarbejdsnotat mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd Slutevaluering af Job- og efteruddannelsesmesse Den nye matchmodel Kåring af årets mentor og årets sociale virksomhed Ansøgning om projekt til implementering af ungepakken Kampagne Syg med job Projekt for årige Udarbejdelse af analyse for borgere på permanente forsørgelsesydelser Projekt Jobshop Orientering fra administrationen Orientering og spørgsmål fra medlemmer Eventuelt... 82

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Godkendelse af dagsorden DIJEST / 66. Godkendelse af referat DIJEST / 07/4939 LBRreferat ( ) 67. Virksomhedscenter DIJEST / Jobcenter Haderslev startede den 1. september 2009 i projekt Virksomhedsforsøget, som konsulenthuset DISCUS har udviklet og implementeret i mere end 20 andre jobcentre. Projektet udløber den 31. december Projektkoordinator Jette Kaehne kommer på mødet og giver en status på projektet. Sekretariatschef Svend-Erik Gysbæk Projektkoordinator Jette Kaehne Interessentanalyse - afhandling ( ) Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 68 Orienteringen tages til efterretning 68. Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune DIJEST / 08/32844 Af lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 49 a fremgår, at kommunen skal underrette Det lokale beskæftigelsesråd, om anvendelse af virksomhedspraktikker. Kommunen skal underrette Det lokale beskæftigelsesråd en gang om måneden. Den enkelte kommune og Det lokale beskæftigelsesråd vil dog kunne aftale, at underretningen sker med længere eller kortere intervaller, hvis der er enighed herom. Antallet af virksomhedspraktikker er fordelt i 2009 således: 1. kvt = 186 pladser 2. kvt = 200 pladser 3. kvt = 205 pladser 4. kvt = 154 pladser 1. kvt = 213 pladser 2. kvt = 256 pladser Jobcenterchef Ann Berit Christensen Oprettelse af virksomhedspraktikpladser 2. kvt ( ) Oprettelse af virksomhedspraktikpladser 1. kvt ( ) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Underretningen tages til efterretning

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Udvikling i ledighed juni 2010 DIJEPO / 09/1102 De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er steget med 700 fuldtidsledige sammenlignet med sidste måned. Der var i juni måned ledige omregnet til fuldtid og korrigeret for sæsonudsving. Ledigheden er på det samme niveau som for to måneder siden. Beskæftigelsesregionen forventer at ledigheden vil have en stigende tendens igennem 2010, omend med en lavere stigningstakt end i Nogle af de større varslinger af afskedigelser i regionen, der også har været omtalt i pressen, er ikke trådt helt i kraft endnu. Ser man på de faktiske tal (ikke-sæsonkorrigerede) er ledigheden på knap , hvilket er en stigning på i forhold til samme måned Der er ofte en stabilisering af ledigheden i sommerferien, på grund af sæsonudsving. Ledighedsprocenten i Syddanmark er på 3,8% af arbejdsstyrken, hvilket er det samme som ledigheden på landsplan. Midtjylland har den laveste ledighed i Danmark med en ledighed på 3,4%, mens Sydjylland har en ledighedsprocent på 3,5% og Fyn 4,1%. Ledigheden stiger dog mest i Sydjylland, hvor der er flere ledige mod 950 flere ledige på Fyn i forhold til juni måned sidste år. Den seneste måned er ledigheden faldet i 3F med godt 300 fuldtidspersoner. Dermed står 3F for 47% af det samlede ledighedsfald fra maj til juni. Til sammenligning havde 3F et fald i antallet af ledige på fra april til maj Det viser at ledigheden er stabiliseret i sommermånederne. Byggefagene og 3F har stadig de højeste ledighedsprocenter på henholdsvis 8,7% og 8,6%. Funktionærer og Tjenestemænd har den laveste ledighed med 1,6%. Både mænd og kvinders ledighed er steget som følge af finanskrisen. Kvinder har traditionelt haft en højere ledighed end mænd, men dette har ændret sig under krisen. Mænd har i juni 2010 en ledighedsprocent på 4,3%, og kvinder har en ledighedsprocent på 3,2%. Geografisk er der lavest ledighed i det vestlige Sydjylland, hvor alle kommuner er under 3,4%. På Fyn har alle, på nær Middelfart, en ledighed på mere end 3,6%.

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 70 Med en ledighedsprocent på henholdsvis 2,3 og 2,5% af arbejdsstyrken, har Billund og Varde den laveste ledighed i regionen. Assens har den højeste ledighed i regionen med 4,9%. Haderslev har en ledighed på 3,7%. Jobcenterchef Ann Berit Christensen - Oversigt over ledigheden v2 (711099) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning. 70. Budgetoversigt 2010 DIJEST / Budgetoversigt for 2010 er vedhæftet. Økonomiske forhold Der er pr. 4. juni 2010 uforbrugte midler på kr Jesper Stockmarr LBR budget 04_06_10 ( ) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Årsplan for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd 2010 old_shhajst / 06/2784 I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen og resultatrevisonen er der flere tidsterminer der skal overholdes. For at give både Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd et samlet overblik over, hvad beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen indeholder, gives der samtidig et overblik over de datoer, hvor sagerne behandles på i udvalget og rådet. Årsplanen udleveres på mødet. Jesper Stockmarr Årsplan for UAE og LBR 2010 ( ) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Årsplan for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd tages til efterretning. 72. Samarbejdsnotat mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd old_shhajst / 06/2784 Et nyt Udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv og medlemmer af Det lokale beskæftigelsesråd var på seminar den april 2010, hvor arbejdet med Beskæftigelsesplan 2010 blev startet. På seminaret blev væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen for Haderslev Kommune præsenteret. Udfordringerne vil ikke umiddelbart kunne løses indenfor det kommende år, men der skal en flerårig indsats til, for at imødekomme de store udfordringer.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 72 På baggrund af seminaret er der udarbejdet et samarbejdsnotat, der skal danne grundlag for arbejdet mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskætigelsesråd i den nye valgperiode på 4 år. Samarbejdsnotatet præsenterer de områder, hvor der med fordel kan laves en fælles indsats for at imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Haderslev Kommune. Procedure Sagen forelægges Det lokale beskæftigelsesråd til godkendelse den 15. juni Sagen forelægges Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv til godkendelse den 16. juni Jesper Stockmarr Samarbejdsnotat mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og Det lokale beskæftigelsesråd ( ) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Samarbejdsnotatet godkendes 73. Slutevaluering af Job- og efteruddannelsesmesse DIJEST / 09/1921 Den 8. marts 2010 afholdte jobcentret en Job- og efteruddannelsesmesse. Der blev givet en orientering på mødet den 20. april og der er nu lavet en slutevaluering, hvor resultat kan præsenteres. Der har været meget flotte tilbagemeldinger på arrangementet og de udstillere der har meldt tilbage beviser, at resultatet også er flot. Mange er kommet i arbejde, videre i uddannelse eller bare fået chanchen for at komme videre og være bedre afklaret med deres

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 73 fremtidige job eller uddannelsesmuligheder. Svend-Erik Gysbæk Slutevaluering af Job- og efteruddannelsesmesse den 8. marts 2010 ( ) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Slutevalueringen tages til efterretning. 74. Den nye matchmodel DIJEPO / 10/7763 Den 26. april 2010 skal alle jobcentret i Danmark overgå til en ny matchmodel. Den nuværende model med fem kategorier erstattes af en model med tre matchkategorier. Matchmodellen er simpel og ubureaukratisk og gælder for alle jobcentrets målgrupper. Fremover bliver det ikke den enkeltes forsørgelsesydelse, men i stedet vedkommendes behov for en beskæftigelsesrettet indsats, der bestemmer matchgruppen. Som noget meget centralt synliggør modellen alle de borgere, der kan arbejde - uanset hvilken ydelse de modtager. Modellen medfører ingen ændringer i de rettigheder og pligter, der gælder for borgerne. De 3 kategorier er: Matchgruppe 1: Jobklar. Borgere der, efter jobcentrets vurdering, kan tage et ordinært arbejde, så de kan være ude af systemet inden for de næste tre måneder. Matchgruppe 2: Indsatsklar. Borgere, der ikke vurderes at kunne tage et ordinært arbejde, så de er ude af systemet inden for de næste tre måneder, men som kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud.

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 74 Matchgruppe 3: Midlertidigt passiv. Borgere, der vurderes at have så alvorlige problemer, at de pt. hverken kan arbejde eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats, er midlertidig passive og skal i matchgruppe 3. Vurderingen af, om borgerne kan arbejde, skal ske ud fra, om de, givet deres individuelle karakteristika, kan tage et arbejde som bringer dem ud af systemet, dvs. sætter dem i stand til at forsørge sig selv. Vurdering skal ikke ske ud fra, om de aktuelt kan finde et arbejde, dvs. at vurderingen er uafhængig af konjunkturerne. Vurderingen af, om borgere kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud sker på grundlag af de redskaber, der er i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er således ikke tilstrækkeligt, at borgeren kan deltage i tilbud efter lov om social service, men der må gerne være tale om en kombination af sociale tilbud og en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Alle nye borgere i jobcentret skal som udgangspunkt placeres i matchgruppe 1, med mindre jobcentret aktivt vurderer, at der er grundlag for en placering i gruppe 2 eller 3. Ved hver kontakt med borgerne skal jobcentret tage aktivt stilling til, om borgeren fortsat er i den rigtige matchgruppe. Der er vedlagt en pjece, der viser hvordan sagerne vurderes. Chef for Jobcentret Ann Berit Lund Christensen er tovholder matchmodel_pjece.pdf (972885) Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning 75. Kåring af årets mentor og årets sociale virksomhed DIJEST / 07/19727 Det lokale beskæftigelsesråd skal være med til at sikre, at de svagere ledige får en aktiv indsats og kommer tilbage i job. Når ledige kommer ud på kommunens arbejdspladser, skal de virksomheder eller

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 75 mentorer, der tager imod dem, gøre en ekstra indsats for at hjælpe den ledige tilbage i job og det kræver et særligt fokus på at være rummelig og social ansvarlig som arbejdsplads. Når en rummelig og social virksomhed eller mentor hjælper en ledig, er det afgørende for, at den ledige kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Virksomheden kan stille en praktikplads tilrådighed og mentoren hjælper som kollega den ledige undervejs med faglige, praktiske og sociale udfordringer. Mange virksomheder og mentorer kan desuden skaffe job til de ledige via netværk med kollegaer på andre virksomheder. Haderslev Kommune har siden 2001 nomineret og kåret årets sociale virksomhed efter indstilling fra Det lokale beskæftigelsesråd. I 2006 blev det klart, at der var kommet en differentiering i det at være en social virksomhed. Enkeltmandsvirksomheder og små virksomheder var båret af den ildsjæl der fungerede som mentor i hverdagen, for de borgere der var i praktik og havde brug for ekstra støtte. Siden 2007 er der nomineret og kåret årets mentor og årets sociale virksomhed. Der er stadig brug for at udbrede kendskabet til rummelighed og social ansvarlighed. Der er behov for at fortælle den gode historie om, at en virksomhed gør noget specielt for at fastholde og integrere medarbejdere, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Samtidig er det enkeltpersoner der gør forskellen i hverdagen og det er disse mentorer der ligeledes er behov for at gøre mere synlige. Der er udarbejdet kriterier for nomineringen af årets sociale virksomhed og årets mentor. Der nedsættes et dommerpanel bestående af formand, 1. næstformand og 2. næstformand for LBR, samt jobcenterchefen og sekretariatschefen i jobcentret. Virksomhedskontakten vil inden udgangen af uge 40 have fundet 4 virksomheder og 4 mentorer der nomineres til årets sociale virksomhed og årets mentor. Kåringen og overrækkelsen vil finde sted ved et arrangement i uge 47. Økonomiske forhold Journalistisk arbejde: kr Gaver: kr Afholdelse af arrangement: kr Beløbet afholdes indenfor LBRs økonomiske ramme. Svend-Erik Gysbæk

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 76 Erhvervs og Borgerservice indstiller, at Dommerpanelet bestående af formand, 1. næstformand og 2. næstformand for LBR, samt jobcenterchef og sekretariatschef, gives kompetence til at nominere og kåre årets sociale virksomhed og årets mentor. Der bevilges kr til gennemførelsen af kåringen af årets sociale virksomhed og årets mentor. 76. Ansøgning om projekt til implementering af ungepakken DIJEST / 10/17444 Målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, er atter sat på dagsordenen med Folketingets ungepakke. KL inviterer til et samarbejde omkring faglig sparring, udvikling og erfaringsudveksling ifm. implementeringen af ungepakken. KL inviterer til et netværksprojekt om implementeringen af ungepakken. Projektet bygger videre på de erfaringer, som blev høstet i projektet Ungdomsuddannelse til alle (UTA) fra , hvor KL, 39 kommuner og Undervisningsministeriet samarbejdede omkring 95 pct.-målsætningen. Projektet skal bistå de deltagende kommuner i at implementere de nye redskaber i regeringens ungepakke, herunder i et samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og praktikvirksomheder og gennem formidling af best practice. Projektet har desuden til formål at sætte en fælleskommunal ambitiøs dagsorden for implementeringen af ungepakken og det fortsatte arbejde med at nå 95.-pct. målsætningen. Ifølge tal fra Undervisningsministeriet opfylder Haderslev Kommune i 2008, 81,4% af 95.-prt. målsætningen. Projektet planlægges iværksat i efteråret 2010 og løber frem til og med udgangen af KL forudsætter, at de deltagende kommuner forankrer projektet på direktionsniveau, for at skabe en betydelig interesse og fremdrift omkring ungeindsatsen.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 77 Projektet vil have fokus på uddannelsesparathed og de unge der ikke er tilstrækkelig forberedt med faglige, sociale eller personlige kompetencer. Kommunerne har en forpligtelse til styrket vejledning og brugen af mentorer kan understøtte de unges vej gennem uddannelsessystemet og til at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er mangel på praktikpladser og for at kunne hjælpe de unge, kan Haderslev Kommune med fordel afdække mulighederne for at oprette flere kommunale praktikpladser. Et øget samarbejde med erhvervsskolerne om praktikformidlende indsater kan hjælpe og udvikle af brugen af sociale klausuler med krav om praktikpladser til private leverandører kan hjælpe. Projektets mål er at yde et godt bidrag til at flere unge får en uddannelse og dermed indfri 95.-pct. målsætningen. Økonomiske forhold Projektet kræver en deltagerbetaling på kr pr. kommune for hele projektperioden. Beløbet afholdes indenfor Det lokale beskæftigelsesråd økonomiske ramme. Jobcenterchef Ann Berit Christensen Konsulent Jesper Stockmarr KL projekt - implementering af ungepakken ( ) Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at LBR godkender ansøgning på kr til deltagelse i projekt om implementering af ungepakken 77. Kampagne Syg med job DIEHTR / 10/12919

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 78 Under overskriften "Syg med job - sygdom og arbejde behøver ikke at udelukke hinanden" gennemfører Beskæftigelsesministeriet en landsdækkende kampagne. Formål Kampagnen udspringer af trepartsaftalen om sygefravær fra efteråret 2008 og er den store offentlige informationskampagne om sygefravær. Kampagnen sætter fokus på langvarigt sygefravær og på, at det kan være en fordel for den sygemeldte at bevare kontakten til arbejdspladsen og måske endda arbejde under langvarig sygdom enten med tilpassede arbejdsopgaver eller på nedsat tid. Kampagnen skal dermed påvirke holdninger og være med til at bryder tabuer om sygdom og arbejde. Målgrupper De primære målgrupper er: langvarigt syge, arbejdsgivere samt den brede befolkning, herunder kolleger og pårørende. Sekundære målgrupper er: medarbejdere i jobcentre og a-kasser og læger. Kampagnens grundtekst og hovedbudskab 1) en mediekampagne - annoncer, tv-spot, facebook og PR målrettet den brede befolkning samt annoncering og PR i fagmedier. 2) En hjemmeside: 3) En indsats målrettet sygemeldte, arbejdsgivere og kolleger. Informationsmaterialer distribueres via netværk, og to kampagnebiler turnerer rundt i landet i maj og september med besøg på danske arbejdspladser. Der er for Haderslev aftalt kampagnebesøg d. 30. sept I løbet af dagen besøges 5 lokale virksomheder/arbejdspladser af ½-1 times varighed. Virksomhederne besøges i et samarbejde med Jobcentret repræsenteret med virksomhedskonsulent og sygedagpengemedarbejder. Det aftales med den enkelte virksomheder, hvordan besøget finder sted. F.eks. som ½ times oplæg ved kampagnemedarbejder med fokus på den holdningsbearbejdende del samt ½ times oplæg ved Jobcentret omkring de muligheder, der er i sygedagpengelovgivningen. Besøget kan f.eks. planlægges som oplæg på personale- eller ledermøde, MED-møde eller sundheds- /trivselsdag. Det kan også blot være at stå ved indgangen, når folk møder ind eller går til frokost for at dele materiale ud og få en dialog om sygefravær. Herudover affholdes eventuelt oplæg omkring Depression og arbejdsliv. Økonomiske forhold Der er ingen økonomiske udgifter forbundet med kampagnedagen for Jobcentret udover de deltagende medarbejdere.

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 79 Elsebeth H. Troelsgaard, staben Erhvervs- og Borgerservice er tovholder i forhold til Beskæftigelsesministeriet og virksomhederne. Erhvervs og Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning. LBR vil gerne have en tilbagemelding på, hvordan arrangementet er gået. 78. Projekt for årige. DIJEST / På baggrund af forårets seminarer mellem udvalgene og LBR i Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev, er der dannet en gruppe bestående af udvalgsformændene og jobcentercheferne fra de respektive kommuner. På baggrund af de første møder, er der enighed om, at starte det første samarbejde op omkring unge i alderen år, der er en helt ny målgruppe for jobcentret. Jobcentercheferne har fået tilbud fra konsulenthuset Discus, der skal benyttes til at være facilitatorer, og til at udarbejde/klarlægge viden om, hvilke metoder/tiltag, der har en positiv effekt for den førnævnte målgruppe. Desuden skal Discus udarbejde fælles ansøgninger, der skal medvirke til at skaffe midler til et større projekt mellem de nævnte jobcentre, på baggrund af den akkumulerede viden. Discus afholder følgende aktiviteter Opstartsmøde Workshops med medarbejdere og ledelse i Sønderborg og Haderslev som ikke er med i BR Syd s udviklingsprojekt. Tværgående workshops for de 4 kommuner

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 80 Research i andres erfaringer Research i finansieringsmuligheder Formulering af ansøgning Økonomiske forhold Projektet finansieres af Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev og koster samlet kr ekskl. moms. For Haderslev giver det en medfinansiering på kr , der afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme. Jobcenterchef Ann Berit Christensen Erhverv- og Borgerservice indstiller, at LBR bevilger kr til gennemførelse af projektet for de årige. 79. Udarbejdelse af analyse for borgere på permanente forsørgelsesydelser DIJEST / Ministermål 2 omhandler, at jobcentrene skal undgå borgere på offentlig permanent forsørgelse. I den forbindelse har der på seminar været drøft, hvordan dette undgåes. mploy tilbyder, at udarbejde en analyse af hele målgruppen, for at danne et overblik over, hvor der er behov for en ekstra indsats, med henblik på hvad der kan gøres for at imødekomme udfordringerne. Økonomiske forhold Der ansøges om kr ekskl. moms og eventuelle udgifter til transport, der afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme. Jesper Stockmarr Tilbud fra mploy på permanente forsørgelsesydelser ( )

17 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 81 Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at LBR bevilger kr ekskl moms og udgifter til transport til gennemførelsen af analysen. 80. Projekt Jobshop DIJEST / Et samarbejde mellem Kursuscentret v/ Haderslev Handelsskole, EUC- Syd og X-Con ansøger til et projekt for unge i år. Projektet vil lave en lokal ungeindsats der er et samarbejdsprojekt om metodeudvikling og afprøvning af målrettet karriereplanlægning, suppleret med en tæt mentor-støtte. Målene er følgende: At : Øget sammenhæng og samspil ved ungeindsatserne At bibringe området ny viden, værktøjer og inspiration Få konkrete erfaringer med såvel nye værktøjer og metoder samt iværksætte øget samspil og fælles fokus blandt interessenterne 55 % af deltagerne, starter på en erhvervsuddannelse eller uddannelser. 25 % af deltagerne starter i ordinær beskæftigelse eller praktik. 20 % af deltagerne bliver afklaret i forhold til personlig retning, mål og indhold erhvervs- og uddannelsesrettet. Økonomiske forhold Der ansøges om et forløb på 14 uger på kr ekskl. moms og yderligere 14 uger på kr ekskl. moms. Jobcentret har vurderet, at det første forløb med metodeudvikling på 14 uger på kr ekskl. moms indstilles, og afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme. De sidste 14 uger på kr ekskl. moms afholdes af jobcentret

18 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 82 på jobplaner. Projekt Jobshop ( ) Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at LBR godkender projekt Jobshop med et forløb på de første 14 uger på kr ekskl. moms. 82. Orientering fra administrationen DIJEST / Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelsen af tilskud til LBR i 2011 ( ) Adresseliste - LBR (1919) Jesper Stockmarr orienterede om Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelsen af tilskud til LBR i Ann Berit Christensen orienterede om, at jobcentret vil gøre en ekstra indsats for a-kassesamarbejdet. Ann Berit Christensen orienterede om handicapkonference den 22. september Orientering og spørgsmål fra medlemmer DIJEST / Eventuelt DIJEST /

19 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 83 -

20 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 84 Underskriftsside Finn Lykkeskov Keld Pedersen Teddy Pedersen Solveig Gajda Henny Jacobsen Hans Bondo Hansen Fayaha Fadil Abbas Al- Obydie Helle B. Nielsen John Lauridsen Britta H. Nielsen Per Birkelund Ejner Skytte Ankersen Anni Schondelmeier Jesper Stockmarr

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Mandag den 20-09-2010 Mødested: - Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev, mødelokale 1-1 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Afbud: Helle B.

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd DAGSORDEN Det lokale beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 22. februar 2011 Mødested: Jobcenter Haderslev, mødelokale 1-2 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Afbud: Per Birkelund Fraværende:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 12-10-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:45 Afbud: Teddy Pedersen, Britta H.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 20-04-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev, mødelokale Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Teddy Pedersen

Læs mere

REFERAT. Bemærkninger: Hans Jørgen Andersen deltog som suppleant for Helle B. Nielsen

REFERAT. Bemærkninger: Hans Jørgen Andersen deltog som suppleant for Helle B. Nielsen REFERAT Det lokale beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødested: Mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Afbud: Britta H. Nielsen, Helle B. Nielsen, Jesper

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 21-10-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ejner Skytte Ankersen, Poul Larsen Fraværende:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 17-06-2009 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Solveig Gajda, Jens-Ove Mortensen, Henny

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Sprogcentret Haderslev, Bygnaf 14,1, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Egon Hyldahl,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd R e f e r a t Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. april 2006 Mødested: Lok. 219 - Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 16.00 Sluttidspunkt: Kl. 17.35 Udsendelsesdato: 26. april 2006 Bemærkninger: deltog

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007 Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Odense, den 8. marts 2007 De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i januar måned 2007 var

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 09-12-2009 Mødested: Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Jens-Ove Mortensen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 26-08-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:20 Afbud: Hans Bondo

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-03-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 09-12-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Poul Larsen, Jens-Ove Mortensen, Anni

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd REFERAT Det lokale beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 17. april 2012 Mødested: Mødelokale 1-2 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Keld Pedersen, Britta H. Nielsen, Anni Schondelmeier,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Implementering af ungepakken

Implementering af ungepakken ( PROJEKTBESKRIVELSE) I N V ITATION TIL PROJEKT Implementering af ungepakken 1. Baggrund for projektet I de senere år har der været et stærkt fokus på, at flere unge skal have en ungdomsuddannelse. 95-pct.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 1.juni Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i april måned var på 3,5% af arbejdsstyrken.

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl. 14.00 afbud: Allan Baach 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport januar 2010 Ledelsesrapporten fra januar rummer oplysninger om status på ministerens

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25.08.2010 kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 153. Bordet rundt... 3 154. LBR sammensætning...

Læs mere

Udviklingen i bruttoledigheden i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: og egne beregninger. maj-08 sep-08.

Udviklingen i bruttoledigheden i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde:  og egne beregninger. maj-08 sep-08. Pressemeddelelse: Odense, den 28. oktober 21 Svagt stigende ledighed i Syddanmark De nyeste ledighedstal viser, at bruttoledigheden 1 i Syddanmark er steget med 2.6 fuldtidsledige sammenlignet med september

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune Denne

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

DA s syn på udfordringerne 2011

DA s syn på udfordringerne 2011 DA s syn på udfordringerne 2011 Vordingborg, 8. april 2010 Chefkonsulent Jens Troldborg Dansk Arbejdsgiverforening Disposition 1. Syn på arbejdsmarkedet overordnet 2. Beskæftigelsesplan 2011 - lokalt 3.

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Referat Lokalt Beskæftigelses Råd

Referat Lokalt Beskæftigelses Råd Referat Mødedato: 16. maj 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Jobcenter Faaborg-Midtfyn kommune, Gæstekantinen, Bystævnet 21, 5792 Årslev Indkaldelse Torsten Dilling Steen Bak Henriksen Søren

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Torsdag den 12-10-2006 Mødested: Haderslev Handelsskole, Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Ejner Skytte

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 14.05.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2010...3 2. Resultatrevision for indsatsåret 2008...5

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Uddannelsesparate Unge

Uddannelsesparate Unge Uddannelsesparate Unge Onsdag den 13. november 213 Hotel Australia Dagens program 9.3. Velkommen v/ kontorchef Peter Graversen, Beskæftigelsesregion Syddanmark. 11.15 Kontanthjælpsreform med fokus på de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 15. maj 2008 kl. 13.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, stuen, mødelokale 0.12 Tidspunktet for mødets start blev fremrykket

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Valg af 1.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere