Nyheder og vejledninger Revision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder og vejledninger Revision"

Transkript

1 Nyheder og vejledninger Nyheder og vejledning til... 2 Årsskifte /nyt år... 3 Låsning af fil for redigering... 3 Redigeringskontrol på områder som er godkendt af ansvarlig revisor... 3 Transaktionsanalyse... 4 Navne på ikoner i menulinjen... 4 Overførsel fra Årsafslutning til Revision... 4 Beregning af væsentlighedsniveau... 5 Arbejdssiden... 6 Fejlrettelser... 6 Faglige opdateringer... 6 Revisors erklæringer... 6 Tekstbehandlingsskabeloner... 7 Vejledningstekster... 7 Øvrige tjeklister... 7 ISAE Øvrigt indhold... 7 Installation/opdatering til... 8 Revision System krav... 8 Installation Opdatering af kundefiler fra tidligere versioner Årsrulning af klientfiler Øvrige tjeklister Posttypeinddeling Substanshandlingsskabelon Vejledningstekster Øvrige Produktinformation - Revision Bilag 1. Oversigt opdaterede substanshandlingsskabeloner Bilag 2. Oversigt opdaterede øvrige tjeklister Bilag 3. Oversigt opdaterede vejledningstekster

2 Nyheder og vejledning til I er der foretaget en række forbedringer og fejlrettelser, der bl.a. omfatter: Introduktion af transaktionsanalyse Forbedrede faciliteter ved årsskifte Låsning af fil for redigering ved årsskifte Forbedret beregning af væsentlighedsniveau Mulighed for overførsel fra Årsafslutning til Revision mens begge programmer er åbne. Fejlrettelser Denne vejledning indeholder desuden generelle beskrivelser af følgende områder: Installation/opdatering til Opdatering af klientfiler ved årsrulning og tidligere versioner - 2 -

3 Årsskifte /nyt år I forbindelse med årsskifte er det tilføjes 2 nye valgmuligheder. Der er samtidig foretaget rettelse af fejl i forbindelse med nulstilling af substandshandlinger. Oprettelse af pdf-fil Det første valg er oprettelse af en komplet udskift af hele revisionsfilen til en pdf-fil. Pdf-filen indeholder ikke en udskrift af vedhæftede filer. Låsning af fil Det andet valg er mulighed for at låse revisionsfilen for bestandigt for redigering. Den oprindelige fil får navnet LÅST FIL oprindeligt navn. Låses filen er det ikke muligt at låse den op igen. Substandshandlinger I sidste version blev det muligt i forbindelse med årsskifte at nulstille alle substandshandlinger. Desværre blev handlingerne sat til udvidet substandshandlinger i stedet for standard substandshandlinger. Dette er rettes således handlingerne sættes til standard substandshandlinger. Låsning af fil for redigering Der blev i sidste version introdukseret mulighed for at den klientansvarlige (KA) kunne låse de enkelte arbejdsområder for redigering. Låsningen af områderne skete i det øjeblik den klientansvarlige havde signeret alle punkterne på konklusionssiden. Funktionen havde i sidste version en lille uhensigtsmæssighed i form af at det ikke var muligt at navigerer rundt i de enkelte revisionshandlinger på området efter filen var blevet låst. Dette er rettet nu. Funktionen er samtidig udbygget således, at området kun låses såfremt det er den klientansvarlige der har signeret området. Redigeringskontrol på områder som er godkendt af ansvarlig revisor Fra version blev det muligt at til vælge Lås for redigering i revisionsfilen. Lås for redigering betyder at når den klientansvarlige revisor har godkendt alle siderne under området Konklusion, så vil det ikke være muligt at redigerer eller rette noget

4 Desværre havde der sneget sig en mindre uhensigtsmæssighed ind i funktionen. Det var ikke muligt under de enkelte revisionsområder at skifte rundt mellem substandshandlingerne. Dette er rettet. Transaktionsanalyse I denne version af Revision introducerer vi transaktionsanalyse i Revision. Transaktionsanalyse giver mulighed for at foretage analyse for atypiske posteringerne, debetposteringer på omsætning, kreditposteringer på omkostninger mv. Brugen af transaktionsanalyse forudsætter at der sker import af posteringer. Import af posteringer kan ske på følgende 2 måder. 1) Import af saldobalance og posteringer i Revision via en SIE-fil. 2) Overførsel af saldobalance, posteringer, posttypeinddeling og stamoplysninger fra Årsafslutning. Brugen af transaktionsanalyse kan vælges i Dokumentationsguiden ved at sætte flueben i Benyt test og udvalg. I brugermanualen til Revision, kap. 11, er transaktionsanalyse næsmere beskrevet. Navne på ikoner i menulinjen Der er indsat navne på alle ikonerne i menulinjen når musen føres henover ikonet. Overførsel fra Årsafslutning til Revision Det har hidtil kun været muligt at overføre og opdaterer stamdata, saldobalance og posttypeinddeling fra Årsafslutning til Revision under forudsætning af at Revision var helt lukket. Det er nu muligt at foretage denne overførsel imens Revision og den pågældende revisionsfil er åben

5 Overførslen fra Årsafslutning til Revision sker i Årsafslutning ved at vælge menupunktet Værktøj og punktet Start Revision. Beregning af væsentlighedsniveau Beregning af væsentlighedsniveau er ændret således at den er mere i overensstemmelse med hvordan beregningen bør foretages jf. ISA 320, men også med mulighed for fleksibilitet. Indhentning af tallene til brug for beregningen er uforandret. Du skal som bruger udvælge hvilke tal der skal indgå i beregningen af væsentlighedsniveauet. Udvælgelsen giver stor mulighed for at tilpasse beregningen ud fra den enkelte revisionskundes branche, risiko mv. Udvælgelsen sker ved at markere den eller de tal der skal indgå fra kolonnerne Nedre grænse og Øvre grænse. For både Nedre grænse og Øvre grænse er der mulighed for at justerer med hvilken procent, der skal regnes videre på. Væsentlighedsniveauet beregnet som et gennemsnit ud fra de udvalgte tal. Der skal her efter ud fra en professionel vurdering tages stilling til hvilket væsentlighedsniveau, der skal arbejdes videre med. Posterne Grænse for væsentlig regnskabspost, Klassifikationsfejl og Grænse for fejl som må listeføres er flyttes med ind i beregningen af væsentlighedsniveauet. Alle 3 poster beregnes på baggrund af det valgte væsentlighedsniveau. Justering af alle 3 poster kan ske ved ændring af procentsatsen. Herefter vælges hvilke værdier der skal arbejdes videre med. Alle tal overføres til arbejdssiden når der trykkes på Luk

6 Arbejdssiden I forbindelse med indførelsen af transaktionsanalyse er der sket en mindre tilpasning af menuen over substandshandlingerne. Alt afhængig af om der under Dokumentationsguiden er valgt at arbejde med Benyt test og udvalg. Før: Nu: Er der valgt at arbejde med Benyt test og udvalg vil de 3 første knapper være tilgængelige. De efterfølgende 2 knapper er først tilgængelige når der er oprettet en rapport på en given substandshandlingen. Fejlrettelser I har vi bl.a. foretaget følgende fejlrettelser - Afkrydsningen under Værktøj/Indstillinger af Gem en backup er blevet rettet, således at afkrydsningen ikke forsvinder efter den er sat. Dette bevirker naturligvis også at backupfunktionen fungerer efter hensigten. - Der er foretaget en gennemgang af diverse manglende oversættelser. Denne gennemgang vil fortsætte i vores arbejde frem mod den næste release også. - ClientView rettelse af fejl med opdatering af forkert/ombytning af adresse når Revision lukkes. Faglige opdateringer Revisors erklæringer Revisors erklæringer i henhold til ny erklæringsbekendtgørelse er i denne version af Revision ikke opdateret. Erklæringerne vil blive opdateret i den næste release af Revision, der er planlagt til ultimo januar. Har du som bruger behov for en opdateret version af erklæringerne før næste release, vil disse kunne opdateres lokalt fra medio januar ved at sende en mail til support. Vi vil herefter sende en opdateret fil med erklæringerne, som skal kopieres ind i programmappen for Revision

7 Tekstbehandlingsskabeloner I er der ingen opdatering til tekstbehandlingsskabeloner. Vejledningstekster Der er sket opdatering af vejledningstekster på de områder som er berørt af det nye transaktionsanalyse. Vejledningstekster der er opdateret er følgende: - Basisoplysninger/Dokumentationsguide - Planlægning/Test af posteringer Øvrige tjeklister I er der ingen faglige opdateringer til tjeklister. ISAE 3000 Vi har i denne her version opdateret ISAE3000. Øvrigt indhold I programmet finder man under Hjælp/Arbejdsprogrammer til gennemgang Revisortilsynets seneste kontrolliste (bilag 4 og 5) til gennemgang af revision, review og udvidet gennemgang. Under bilag finder I en oversigt over opdateringerne. Se nedenstående afsnit om vejledning for opdatering af kundefiler fra tidligere versioner

8 Installation/opdatering til I forbindelse med opdatering til, anbefaler vi at man tager en sikkerhedskopi af foregående installationsfolder af Revision. Derved har man en kopi af den tidligere version, som kvalitetskontrollen kan anvende ved evt. senere besøg. Kvalitetskontrollen ser på kvalitetssystemet på tidspunktet for udarbejdelse af erklæringen. På denne måde sikrer man at revisionsdokumentationen bliver udskrevet nøjagtigt, som på dette tidspunkt. Åbnes en afsluttet revisionsfil i en efterfølgende version (nyere version), kan der være risiko for at nye tekstbokse og ændringer i risikovurdering vil fremkomme blanke. Vi anbefaler at man skrivebeskytter revisionsfiler (.wka) der er udarbejdet i den forrige version. Vi arbejder på at implementere en løsning i programmet som håndterer tidligere årsversioner Revision System krav Installationen af Revision har følgende systemkrav: Installation på Arbejdsstation(pc): Operativsystem o Windows 7 o Windows 8 o Windows 8.1 Andre system komponenter o.net 4.0 eller nyere framework. o Diskplads: 150 MB o Total RAM: Minimum 4 gb o Opløsninger minimum 1024*768 o Evt. Systemkompontenter findes på (svensk hjemmeside) Installation på Server (Fælles installation): Operativsystem o Windows 2003 (Microsoft yder i løbet af 2015 ikke længere support. Wolters Kluwer kan ikke garantere fremtidig support på denne platform) o Windows 2008 o Windows 2012 Andre system komponenter o.net 4.0 eller nyere framework. o Diskplads: 500 MB o Total RAM: Minimum 8 GB o Evt. Systemkompontenter findes på (svensk hjemmeside)

9 Installation på Terminal og Citrix-miljøer mv.: Der henvises til kravene i fælles installation. For specifikke opsætning spørgsmål på Terminal og Citrix løsninger skal der kontaktes fagspecifikke konsulenter til dette. Bemærk: at ved installation/opdatering på fjernskrivebord, terminal eller citrix-miljøer skal der foretages specifikke tilpasninger i forbindelse med integration fra Årsafslutning Wolters Kluwer yder ikke teknisk support for installation på terminal og Citrix miljøer mv. Tilpasning til import fra Årsafslutning på Terminal og Citrixmiljøer mv.: Opsætningen er forskellig i de enkelte servermiljøer, derfor skal dette afsnit betragtes som et hint til jeres IT-administrator for de typiske tilpasninger, som skal foretages. Ved installation af Revision installereres registreringsnøglen for Revision kun på den aktuelle bruger hvor installationen foretages fra. Systemadministratoren skal derfor udrulle registreringsnøglen til de andre brugere. Denne kan bl.a. foretages i form af eksporter/importer registreringsnøglen via regedit.exe (standardprogram windows) Vi anbefaler at man rådfører sig med IT-kyndig inden man påbegynder ændring i registreringsdatabalsen. Nøglen finder man under følgende stihenvisning: HKEY_CURRENT_USER\Software\Magnus Informatik\Magnus:Revision\ProgramInfo I registreringsnøglen skal InstalledIn henvise til installationsfolderen for Revision, hvor WkAudit.exe er installeret. Eksempel på registreringsdatabase på lokal PC: - 9 -

10 Hvis tilpasningen ikke er foretaget opstår følgende fejl ved overførsel fra Årsafslutning til Revision: - Revision starter ikke op - Revision starter op i en tidligere version. - Revision kan ikke indlæse revisionsfilen, da filen er fra en senere version: Fejlene opstår da Årsafslutning ikke kan læse, hvor den aktuelle version af Revision er installeret gennem opslag i registreringsdatabasen. Den manglende korrekte læsning i registreringsdatabasen kan skyldes: - Det pågældende område/gren hvor Revision er registreret er ikke eksisterede eller kan ikke læses af brugeren. - Henvisningen under InstalledIn ikke er korrekt. I bedes sikre at brugeren har rettigheder til at kunne læse i registreringsdatabase og det pågældende område/gren eksisterer. Det kan være nødvendigt at område/gren skal eksporteres fra administratoren til de enkelte brugere

11 Installation Hent den seneste version af Revision her: Klik på Download Vælg Kør programmet. Hvorefter programmet spørger om du ønsker at installere programmet. Når man kører installationsfilen starter installationsguiden:

12 Når man vælger næste får man følgende valgmuligheder: Vælger man i Standard installeres programmet i standard eller eksisterende installationsbibliotekerne på det lokale drev, og man behøver ikke foretage yderligere. Vælges Tilpasset har man mulighed for at tilpasse installationsbibliotekerne. Wolters Kluwer Licensmanager I første omgang skal man vælge installationsbiblioteket for Licensmanageren. Dette program er fælles for alle Wolters Kluwer s programmer. Ved serverinstallation anbefales det, at Wolters Kluwer Licensmanager installeres i tilknytning til de øvrige produkter på serveren Er Licensmanageren installeret i forvejen fremgår dette i dialogboksen: Når man vælger Næste opretter programmet forbindelse til Wolters Kluwer Licensserver om eksisterende licens fortsat er aktiv. Ved ny installation vil man blive bedt om at aktivere licensrettighederne ved følgende dialogbokse:

13 Vælg Jeg vil aktivere nu (kræver internetadgang) og tryk på næste : Brugeroplysninger indtastes sammen med kundenummer. Kundenummer har I modtaget fra Wolters Kluver. Alternativ fremgår det af seneste faktura fra Wolters Kluwer. adressen anvendes til at fremsende aktiveringskoden, som skal indtastes i næste skærmbillede

14 Den tilsendte aktiveringskode indsættes i dialogboksen og man trykker næste. Aktiveringskode er fremsendt til den angivne mailadresse. Herefter angiver man hvor Revision skal installeres: I næste skærmbilleder angives standard stihenvisninger:. Sti for klienter: Anvendes til standardplacering af kundefiler.wka (kan ændres senere i programmet under værktøj/indstillinger/stihenvisninger ) Sti for skabeloner: Anvendes til placering af egne skabeloner som man anvender i programmet. (kan ændres senere i programmet under værktøj/indstillinger/sti-henvisninger ) Dette drejer sig omfølgende filer: - Klientskabeloner (.rem) - Egne substanshandlinger (XXmaster.xtg) - Egne tekstsamlinger (StdUserSentence.ssx) - Tekstbehandlingsskabeloner (RWMASTER.001 mv.) Sti til import af SIE:Indlæser man saldobalance i filformatet SIE-format skal standardstien angives her. (Kan ikke ændres senere)

15 I næste skærmbillede har man mulighed for at angiver yderligere stihenvisninger: Sti til import af Årsafslutning: Anvendes til indlæsning af SIE-filer fra Årsafslutning. (Kan ikke ændres senere) Programmets start mappe: Anvendes kun for avanceret brugere. Standard anvendes altid. I næste dialogboks vælges om der skal oprettes ikoner på skrivebord : Herefter påbegyndes installation af programmet:

16 Herefter er installationen færdig om man kan anvende programmet. Oprettelse af genvejen fælles installation Ved fælles installation skal man oprette genveje til WkAudit.exe for de enkelte brugere, således disse kan tilgå den samme programfil. Genvejen kan oprettes via højreklik på filen WkAudit.exe

17 Opdatering af kundefiler fra tidligere versioner Samlet oversigt over opdaterede og tilføjede tjeklister mv. er vedlagt bagerst i vejledningen. Når man foretager årsrulningen i skal man være opmærksom på følgende opdateringer Årsrulning af klientfiler Sidste års kundefil åbnes i. Årsrulningen af revisionsfiler foretages under Filer/Nyt regnskabsår Årsrulningen medfører at: - Der oprettes ny revisionsfil - Noteringer under Basisoplysninger og Revision/Planlægning bliver automatisk overført til nyt regnskabsår. - Sidste års substanshandlinger bliver overført til nyt regnskabsår. - Øvrige tjeklister under primobalance/førstegangsrevision, generelle revisionshandlinger, gennemgang af årsregnskab og gennemgang af skatteoplysninger m.fl. bliver overført med sidste års markeringer. - Dokumenterne: Indholdsfortegnelse, aftalebrev, revisionsnotat, brev til ledelsen, protokoller mfl. fra tidligere år bliver overført. - Der er mulighed for at oprette en kopi af hele revisionsfilen i pdf-format. - Der er mulighed for at låse indeværende års revisionsfil for redigering af bestandigt. Låsning af filen kan ikke på nogen måde fortrydes. - Der er mulighed for at bestemme fra revisionsfil til revisionsfil hvilke og hvor meget indeværende års revisionsfil i forbindelse med årsrulning skal nulstilles. Bemærk at sidste års noteringer under substanshandlinger kan overføres til aktuelt år, såfremt det ikke indhentes ny skabelon. Dette foretages under Udførelse af substandshandlinger og underfanen tidligere år og at vælge kopier tekst. Ligeledes kan noteringer i tekstbokse indhentes fra forrige år når der i tilknytning til tekstboksen er et link med Hent sidste års noteringer. Nye skabeloner til tekstbehandlingsdokumenter indhentes under menupunktet Skabeloner -> Guide for valg af skabelon I første dialogboks vælger man behold aktuel posttypeinddeling

18 I anden dialogboks foretager vælger man Behold aktuel skabelon. I sidste dialogboks vælger man Vælg ny skabelon og vælger de pågældende dokumenter og trykker afslut

19 Øvrige tjeklister I er der foretaget opdatering af følgende tjeklister, som skal opdateres manuelt enkeltvis eller samlet. ISAE 3000 generelle revisionshandlinger Enkeltvis opdatering af tjeklistespørgsmål Ved egne tilrettede tjeklister og på igangværende opgaver hvor arbejdet er i gang og hvor tjeklisterne er helt eller delvist udfyldt kan det overvejes at opdatere de enkelte spørgsmål enkeltvis. Dette gøres ved at vælge Sammenhold med standard. Systemet sammenligner herved de påstande som indgår i klientfilen med den aktuelle standard på samme måde, og det er muligt at opdatere de forskellige påstande manuelt. Forskelle mellem klientfil og skabelon vises visuelt med farvemarkering Samlet opdatering af tjeklister Du kan vælge at opdatere hele tjeklisten ved hjælp af Opdater-påstande knappen. Herved erstattes den eksisterende tjeklisten med den seneste skabelon og alle tidligere noteringer slettes. Posttypeinddeling Der er i ikke foretaget ændringer i posttypeinddelingen. Substanshandlingsskabelon Der er i ikke foretaget nye tilpasninger i substanshandlingsskabeloner. Vejledningstekster Der er opdatering af vejledningstekster i. Opdateringen er på følgende områder. - Basisoplysninger/Dokumentationsguide - Planlægning/Test af posteringer

20 Øvrige I programmet finder man under Hjælp/Arbejdsprogrammer til gennemgang Revisortilsynet seneste kontrolliste (bilag 4 og 5) til gennemgang af revision, review og udvidet gennemgang

21 Produktinformation - Revision Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde Revision er et fleksibelt og brugervenligt program til dokumentation af planlægning, udførelse og konklusion ved revision og andre erklæringsopgaver. Programmet hjælper dig med at opfylde alle krav i henhold til gældende internationale revisionsstandarder mv., samt at din revisionsvirksomhed lever op til kravene i forhold til kvalitetssikring af revisionsdokumentationen på sagsniveau. Løbende opdatering Revision er opbygget efter internationalt anerkendte revisionsmetodikker og -standarder. Programmet opdateres løbende ved ændringer i lovgivningen og god revisionsskik, således at brugeren er sikker på, at nationale standarder og regler overholdes. I den forbindelse opdateres også eksisterende klientfiler på en fleksibel måde, der gør det muligt at styre opdateringerne individuelt, for den enkelte kundefil. Stærkt fagligt indhold Revision er et revisionsværktøj med et betydeligt omfang af revisionsfagligt indhold, herunder risikovurderingshandlinger, revisionshandlinger, tjeklister mv. Kvaliteten i det revisionsfaglige indhold sikres løbende via et tæt samarbejde med udvalgte praktiserende revisorer samt interne faglige eksperter, der følger udviklingen i revisionsbranchen. Stor fleksibilitet Revision er gjort fleksibel, således brugeren har mulighed for at skabe egne skabeloner til forskellige typer af opgaver, hvor omfanget af revision og dokumentation er tilpasset den enkelte opgaves art og omfang. Herudover er der inkluderet nogle standard-skabeloner i programmet, der hjælper brugeren i opgaveudførelsen. Denne fleksibilitet øger muligheden for effektivisering af opgaveprocessen. Revision er integreret med de øvrige systemer og programmer, hvilket sikrer en effektiv og sammenhængende arbejdsproces

22 Bilag 1. Oversigt opdaterede substanshandlingsskabeloner OMRÅDE TJEKLISTE/SKABELON før * REVISION UDFØRELSE Substandshandlingsskabeloner Skabelon til Revision X Substandshandlingsskabeloner Skabelon til Review X Substandshandlingsskabeloner Skabelon til Assistance X Substandshandlingsskabeloner Skabelon til Udvidet gennemgang X Der er ingen ændringer til substanshandlingsskabeloner til denne version Bilag 2. Oversigt opdaterede øvrige tjeklister I denne her version er tjeklisten til IASE 3000 opdateret. Bilag 3. Oversigt opdaterede vejledningstekster Der er opdatering af vejledningstekster i. Opdateringen er på følgende områder. - Basisoplysninger/Dokumentationsguide - Planlægning/Test af posteringer

Nyheder og vejledninger Revision

Nyheder og vejledninger Revision Nyheder og vejledninger Nyheder og vejledning til... 2 Væsentlighedsniveau... 3 Fejlrettelser... 3 Faglige opdateringer... 3 Revisors erklæringer... 3 Tekstbehandlingsskabeloner... 3 Vejledningstekster...

Læs mere

Nyheder og vejledninger Revision

Nyheder og vejledninger Revision Nyheder og vejledninger Nyheder og vejledning til... 2 Password på kundefiler... 3 Årsskifte /nyt år... 3 Vedhæftet dokumentation... 4 Programkontrol på signering... 4 Redigeringskontrol på områder som

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version Indledning - Magnus:Revision 3 Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde 3 Løbende opdatering 3 Stærkt fagligt indhold 3 Stor fleksibilitet 3 Nyheder og vejledning til version

Læs mere

Nyheder og vejledninger

Nyheder og vejledninger Nyheder og vejledninger 30. oktober 2015 Indhold Nyheder og vejledning til... 3 Integration til ClientView... 4 Navneændring fra Magnus:Revision til Revision... 4 Revision System krav... 5 Installation

Læs mere

Vejledning til opdatering af gamle kundefiler

Vejledning til opdatering af gamle kundefiler 2014.1 Vejledning til opdatering af gamle kundefiler 3 1. Indledning 3 2. Sikkerhedskopi af aktuel version 3 3. Opdateringer til Magnus:Revision 2014.1 3 3.1 Substanshandlingsskabelon 3 3.2 Øvrige tjeklister

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2014.1

Nyheder og vejledning til version 2014.1 Indledning - Magnus:Revision 3 Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde 3 Løbende opdatering 3 Stærkt fagligt indhold 3 Stor fleksibilitet 3 Nyheder og vejledning til version

Læs mere

Installation og opdatering af Årsafslutning

Installation og opdatering af Årsafslutning Installation og opdatering af Årsafslutning Indhold Installation og opdatering af Årsafslutning... 3 Årsafslutning System krav... 4 Installation på arbejdsstation(pc):... 4 Operativsystem... 4 Øvrige Systemkrav...

Læs mere

Systemkrav & Installationsvejledning

Systemkrav & Installationsvejledning 20. november 2015 Indhold 1 Systemkrav... 2 2 Installation... 3 3 Aktivering af licens... 7 4 Server-installation af Skat Nova... 9 4.1 Installation... 9 4.2 Silent installation... 19 4.3 Placering af

Læs mere

Systemkrav & Installationsvejledning

Systemkrav & Installationsvejledning 26. februar 2016 Indhold 1 Systemkrav... 2 2 Installation... 3 3 Aktivering af licens... 7 4 Server-installation af Skat Nova... 9 4.1 Installation... 9 4.2 Silent installation... 15 4.3 Placering af kundedata...

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2015.5 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Nyheder og vejledninger Revision 2015.2

Nyheder og vejledninger Revision 2015.2 Nyheder og vejledninger Nyheder og vejledning til... 3 Overførsel af basisoplysninger mellem Årsafslutning og Revision... 4 Vis dokument... 4 Årsuafhængige dokumenter... 5 Ændring af navn/beskrivelse...

Læs mere

Skat Nova 2016 og 2017

Skat Nova 2016 og 2017 20. oktober 2017 Skat Nova 2016 og 2017 Indhold 1 Systemkrav... 2 2 Installation... 3 3 Aktivering af licens... 7 4 Server-installation af Skat Nova... 9 4.1 Installation... 9 4.2 Silent installation...15

Læs mere

Systemkrav & Installationsvejledning

Systemkrav & Installationsvejledning 7. juli 2016 Indhold 1 Systemkrav... 2 2 Installation... 3 3 Aktivering af licens... 10 Licensmanager Skat Nova 2014 Wolters Kluwer\ Skat Nova 2015 Skat Nova 2016 S:\ Årsafslutning Frisøren Kundedata\

Læs mere

Magnus:Revision. Nyheder og vejledning til version 2012.1

Magnus:Revision. Nyheder og vejledning til version 2012.1 Magnus:Revision Nyheder og vejledning til version 2012.1 Indledning - Magnus:Revision 3 Nyheder og vejledning til version 2012.1 5 Eksisterende brugere 5 Information vedrørende tidligere versioner af programmet

Læs mere

Vejledning til opdatering af gamle kundefiler

Vejledning til opdatering af gamle kundefiler Vejledning til opdatering af gamle kundefiler 3 Indledning 3 Ny funktionalitet 3 Opdateringer til eksisterende tjeklister 3 Opdatering af vejledningstekster 4 Opdatering af substanshandlingsskabelon 4

Læs mere

Brugervejledning Revision Opdateret

Brugervejledning Revision Opdateret Revision Brugervejledning Revision Opdateret 22.12.2016 Revision 1 Indhold 1... 5 VELKOMMEN TIL REVISION... 5 2... 6 INSTALLATION OG LICENSER... 6 Revision System krav... 6 Installation på Arbejdsstation(pc):...

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 5. januar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Micro-opdatering... 3 Virksomhedsregnskaber... 6 Ny taksonomi (01-10-2016)... 6 Nye erklæringer... 7 Opdatering

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 27. oktober 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 27. oktober 2017 27. oktober 2017 Skat Nova 2017.1 Indhold 1 til Skat Nova 2017.1... 2 1.1 Første version, der kan beregne skat for 2018... 2 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 2 1.3 Aktivering af licens

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 15. marts 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 2 Optimeret loadingstiden således programmet arbejder hurtigere ved indlæsning af filer... 2 Virksomheds regnskaber...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 12. februar 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Virksomheds regnskaber:... 2 Særskilt egenkapitalopgørelse... 2 Særskilt typografi for virksomhedens CVR nr. i erklæringerne...

Læs mere

Nye udskriftsskabeloner

Nye udskriftsskabeloner Nye udskriftsskabeloner 5. april 2016 Indhold 1 Nye skabelonpakker... 2 1.1 Valg af skabelonpakke... 3 2 Delelementer i det personlige regnskab... 3 2.1 Samlingsdokument... 4 2.2 Forside... 5 2.3 Godkendendelsespåtegning/

Læs mere

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber 23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber Indhold 1.1 Årsrulning af personligt regnskab i Skat Nova og Årsafslutning... 2 Årsrulning i Skat Nova... 2 Årsrulning/Årsskifte

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 21. marts 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Virksomheder... 3 Små rettelser af erklæringer... 3 Anvendt regnskabspraksis for andelsboligforeninger... 4 Fejlrettelser i

Læs mere

Installation og afvikling

Installation og afvikling 22. maj 2017 Installation og afvikling Indhold 1 Forskellige kendte fejlbeskeder... 2 2 Kan ikke se/finde ønsket netværksdrev ved installation... 3 2.1 Problem... 3 2.2 Løsning... 4 3 Installation/aktivering

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2016.4

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2016.4 Nyheder og vejledninger 30. maj 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet mulighed for tilvalg af vandmærke... 3 Tilføjet mulighed for at master brugeren kan styre stier og dato

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2013.4 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2014.7 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2015.2 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

CD-DIRECT Installationsvejledning

CD-DIRECT Installationsvejledning CD-DIRECT Installationsvejledning Indhold 1. Kom godt i gang med installationen af CD-DIRECT... 3 2. CD-DIRECT Installation... 4 3. Enkeltbruger Type I (uden kopi af databasefilen)... 5 3.1 Opdatering

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Installation

Indholdsfortegnelse. Installation Indholdsfortegnelse Generelt om installationen... 2 Installation af Sybase Sybase SQL Anywhere... 3 Installation af Sybase SQL Anywhere... 4 Licensbetingelser... 6 Registreringsnøgle... 7 Bruger information...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Opsætning af mappe- og filstruktur

Opsætning af mappe- og filstruktur Opsætning af mappe- og filstruktur 5. februar 2016 Indhold 1 Gamle kundelister... 2 1.1 Kundenummer... 3 2 Strukturering af kundefiler... 3 2.1 Filplacering... 3 2.2 Mappeopsætning... 4 3 Eksempler på

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Installation

WEB-DIRECT Brugerguide Installation WEB-DIRECT Brugerguide Installation Indhold 1. Start WEB-DIRECT... 3 1.1 Installation... 3 1.2 Checkliste:... 3 1.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 3 1.2.2 Opsætning af browser til at

Læs mere

Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide. Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015

Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide. Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015 Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015 2 Hvad gør Revo Uninstaller? Programmet, der fås både i en gratis udgave og en købeudgave, kan afinstallere alle dine forskellige

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

PentaCon C5 External Storage Manager

PentaCon C5 External Storage Manager PentaCon C5 External Storage Manager Manual 1 Indhold Beskrivelse og krav... 3 Licens... 3 Installation... 4 Af-installation... 4 Start og anvendelse... 4 Lager... 5 Debitor... 6 Kreditor... 6 Eksport...

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2014 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 ACXEL INSTALLATIONSGUIDE TIL ANLÆGSPROJEKTER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 ACXEL INSTALLATIONSGUIDE Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450 Telefon

Læs mere

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut Business Software INSTALLATIONSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut kundskabsserie,

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1 Side 1 Nyinstallation enkeltbruger (ny bruger på en enkeltstående PC) Det forudsættes at: Den generelle vejledning er læst på hjemmesiden Der er modtaget en ny/tom database til indlæsning fra EDB-Brugsen.

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Minuba - C5 Integration Manual

Minuba - C5 Integration Manual Minuba - C5 Integration Manual INDHOLD Ordliste... 1 1 Opsætning i Minuba.... 2 1.1 Oversigt over indstillinger... 2 2 API og filstuktur... 3 2.1 Filstuktur... 3 3 Opsætning i C5... 4 3.1 System opsætning...

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015.

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Den hidtidige login løsning via Citrix (login.rksk.dk) er lukket. Hvordan får man som konsulent adgang til RKSK s VDI Jumpstation? Ny bruger

Læs mere

FEJL & LØSNING. FEJL & LØSNING: Oversigt. Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.LNK

FEJL & LØSNING. FEJL & LØSNING: Oversigt. Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.LNK : Oversigt MAP.LNK Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.EXE MAP_#.EXE Fejl og løsning i viderestillingsprogrammet MAP.EXE Automatisk programopdatering Fejl og løsning

Læs mere

Magnus:Årsafslutning. Hjælp

Magnus:Årsafslutning. Hjælp INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkommen til Magnus:Årsafslutning...3 2. Arbejdsgang...3 2.1. Virksomhedsoplysninger...3 2.2. Opret regnskabsår...3 2.3. Personoplysninger...3 2.4. Import af regnskabsdata...3

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide til, hvordan du effektivt kommer i gang med at bruge Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive-klienter 2. Guide til Windows-klienten 2.1. Installation

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 10. februar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 3 Generelt... 4 Ny forside... 4 Virksomheder... 6 Nye erklæringer opdateret til FSR standard... 6 Posttypeinddeling med undergrupper

Læs mere