Søren Frichs Vej 44A-D, Åbyhøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren Frichs Vej 44A-D, Åbyhøj"

Transkript

1 Søren Frichs Vej 44A-D, Åbyhøj Pragtfuld nyrenoveret og fuldt udlejet kontorejendom Samlet etageareal: ca m² + ca. 429 m 2 varegård Årlige lejeindtægter: kr ,- Imponerende og gennemgribende istandsættelse Velbeliggende i et udviklingsområde 400 meter fra den Indre Ringgade og kun 2 km til Rådhuspladsen 4 gode lejere på 4 nye lejekontrakter Pris: kr ,- kontant - Afkast 1. år: ca. 6,7 %

2 Indholdsfortegnelse Ejendommen i hovedtræk... 3 Bygningsarealer... 8 Offentlig vurdering... 8 Salgsvilkår... 9 Likviditetsbudget Planforhold/offentlige forhold Tekniske installationer Driftsudgifter Købesummens fordeling - Afskrivninger Handelsomkostninger Købers kapitalbehov Startforrentning på kontantbasis Besigtigelse Mellemsalg Lejespecifikation Fotos Situationsplan Matrikelkort Kort... 27

3 Ejendommen i hovedtræk Beliggenhed Søren Frichs Vej 44 A - D 8230 Åbyhøj Matr. nr. 5 bc Åby By, Åby opdelt i 4 ejerlejlighed nr. 1, 2, 3 og 4. Kommune Aarhus. Opført/ombygget Opførelsesår: 1968 Ombygningsår: 1997 og 2013 Grundareal m² - heraf vej 0 m² Oplysninger ifølge: tingbogsattest Ejendomsbeskrivelse Ejendommen er beliggende i den bynære del af Søren Frichs Vej grænsende til 8000 Aarhus C. Området er meget attraktivt, og forventes over den kommende tid at undergå en større byudvikling. Bygningen fremtræder efter en større renovering, som beløber sig på over kr. 40 mio., flot og præsentabel med en blanding af nypudsede samt store glasfacader. side 3 af 28

4 Beskrivelse af lejerne Ditmer A/S: Virksomheden blev etableret i 1989 som enkeltmandsvirksomhed af Morten Ditmer. I 2000 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab og ejes i dag af Morten Ditmer, Knud Jensen, Johan Bitsch Nielsen og en række af medarbejderne. Ditmer leverer it-understøttelse af organisations- og forretningsudvikling - herunder i offentlige digitaliseringsprojekter. Ditmer arbejder med strategi, business cases, projektledelse, udvikling, implementering, uddannelse, drift, hosting og support. Ditmer har altid været selvfinansierende og uafhængig af eksterne kapitalinteresser. side 4 af 28

5 Webdanmark.com: webdanmark.com skaber stærke og målbare e-commerce resultater til brands og retailers. I tæt samarbejde med kunderne udarbejdes nytænkende løsninger funderet på solid forretningsforståelse og -strategi. Med 15 års erfaring særligt inden for digital detailhandel har webdanmark.com sammensat de helt rigtige kompetencer og den ekspertviden, der skal til for at skabe målbare resultater. webdanmark.com leverer e-commerce med tredobbelt værdi: multi-channel forretningsrådgivning, den bedste tekniske løsning og intelligent digital marketing. side 5 af 28

6 Loop: Er et hastigt voksende fitnesskoncept, der henvender sig til en mere moden målgruppe end de traditionelle fitnesscentre. Loop er et strømlinet franchisekoncept, som efterhånden er etableret i hele Danmark. I fitnesscentret Søren Frichs Vej melder indehaverne om et støt stigende medlemstal. side 6 af 28

7 Sanistål A/S: Sanistål, der beskæftiger ca medarbejdere, har alt inden for VVS og VA, beslag, el-teknik, værktøj, maskiner, teknik, stål og metal. Som en nytænkende grossist er de altid klar til at udfordre og skabe nye indkøbs-, kompetence- og logistikkoncepter, som udvikler din konkurrencekraft. side 7 af 28

8 Bygningsarealer Arealer Erhvervsareal u/ afskrivning: m² Etageareal i alt: m² Sekundære arealer: 429 m² Bygning nr. 1 Opført/ombygget år: 1968/1997/2013 Bebygget areal: m² Antal etager: 1 Anvendelse: Afskrivning: Loop 534 m² Nej Ditmer m² Nej Sanistål m² Nej Sanistål varegård 429 m² Nej WebDanmark m² Nej Der gøres opmærksom på, at arealet i henhold til lejekontrakterne divergerer i forhold til oplysningerne i BBR-meddelelsen. Offentlig vurdering År 2012 Ejendomsværdi (samlet) kr ,- Heraf grundværdi (samlet) kr ,- Ejendommen er ikke under omvurdering. side 8 af 28

9 Salgsvilkår Købesum Kontantpris: kr ,- Kapitalbehov Kontantpris kr ,- Handelsomkostninger anslået kr ,- - Refusion deposita kr ,- Anslået kapitalbehov: kr ,- Startforrentning 6,69 %. Momsfradragsprocent 93,00 % Momsfradragsprocenten anvendes ved beregning af anslåede driftsudgifter og anslåede handelsomkostninger. Lejeindtægter Faktiske lejeindtægter m² kr ,- I alt kr ,- Der henvises til specifikation over samtlige lejemål på ejendommen. Depositum Depositum kr ,- Tinglyste hæftelser Der er ingen hæftelser på ejendommen. side 9 af 28

10 Likviditetsbudget Skattemæssigt Likviditetsmæssigt UDGIFTER Driftsudgifter kr ,- kr ,- INDTÆGTER Lejeindtægter, faktiske kr ,- kr ,- 1. år før afskrivning/skat kr ,- Afskrivning 1. år, anslået kr ,- Skattemæssigt resultat 1. år kr ,- Likviditet 1. år før skat kr ,- Skattevirkning ved skatteprocent på 25,00% kr ,- Likviditetsmæssigt resultat 1. år ved 25,00% kr ,- Driftsudgifterne er angivet inkl. den del af momsen, som ikke kan fradrages, idet momsfradragsprocenten er 93,00. Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto varme og el. side 10 af 28

11 Planforhold/offentlige forhold Zonestatus Vej Kloakforhold Ejendommen er beliggende i byzone. Ejendommen er beliggende til offentlig vej. Kloakforholdene er noteret som offentligt spildevandsanlæg. Offentlige planer/forhold Kommuneplan/Rammeområde ER Ekstrakt: Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål. I området kan der desuden etableres offentlige funktioner i det omfang disse offentlige funktioner med hensyn til miljøfølsomhed og -belastning ikke adskiller sig fra den øvrige tilladte erhvervsvirksomhed i det konkrete område - og forudsat at der ikke er tale om specielle anlæg, hvis placering normalt vil nødvendiggøre en særskilt planlægning. Bortset fra butikker til lokal forsyning (maks. 100 m²) må der ikke etableres detailhandel i området. Der kan dog normalt etableres butikker til salg af egne produkter i tilknytning til de enkelte virksomheders produktionslokaler. For de maksimale bygningshøjder gælder, at en større højde punktvis kan tillades, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. Området er udpeget som byomdannelsesområde. Rumfangsbestemmelsen anvendes alene ved halbygninger og lign. På ejendomme ud mod Søren Frichs Vej skal bebyggelsen opføres med facadevirkning. Der kan etableres en bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Ovennævnte er alene ekstrakt af lokalplanen/kommuneplanen/byplanvedtægten, som kan rekvireres ved henvendelse til Colliers. Miljø Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Energimærke Ejendommen er energimærket med karakteren D. Olietank Der forefindes ingen olietanke på ejendommen. side 11 af 28

12 Servitutter 5 bc Åby By, Åby, ejerlejl.nr. 1, 2, 3 og Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., forsynings- /afløbsledninger m.v., vejret m.v. samt oldsager Dok om tilbagekøbsret m.v Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., forsynings- /afløbsledninger m.v., vejret m.v. samt oldsager Dok om tilbagekøbsret m.v Lejekontrakt med Sanistål A/S Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog. Tekniske installationer Varme Ejendommen opvarmes via fjernvarme, jfr. BBR-meddelelse. side 12 af 28

13 Driftsudgifter Administration, anslået kr ,- Andel af udgift til administration, betalt af Ditmer og WebDanmark kr ,- Udvendig vedligeholdelse, anslået ca m² á kr. 30,- kr ,- Hensættelse til fornyelse af ventilations- og køleanlæg kr ,- Andel til hensættelse til fornyelse af ventilations- og køleanlæg af Ditmer og kr ,- Driftsudgifter, i alt anslået kr ,- Driftsudgifterne er angivet inkl. den del af momsen, som ikke kan fradrages, idet momsfradragsprocenten er 93,00. Øvrige forhold Loop betaler udover lejen følgende driftsudgifter (forholdsmæssigt i forhold til lejemålets areal): Ejendomsskatter, dækningsafgift, udv. vedligeholdelse, klimaanlæg (driftsomk.), fælles el. Ditmer A/S betaler udover lejen følgende driftsudgifter (forholdsmæssigt i forhold til lejemålets areal): Ejendomsskatter, dækningsafgift, forsikring, diverse off. afgifter, brandtilsyn, affaldsgebyrer, rottebek., vej og kloak, udv. vedligeholdelse, fælles el. Sanistål A/S betaler udover lejen følgende driftsudgifter (forholdsmæssigt i forhold til lejemålets areal): Ejendomsskatter, dækningsafgift, forsikring, udgifter til varme og ventilationsanlæg, udgifter til vand og afledning, energimærke/plan, udvendig renholdelse, klimaanlæg, fællesel. Webdanmark.com betaler udover lejen følgende driftsudgifter (forholdsmæssigt i forhold til lejemålets areal): Ejendomsskatter, dækningsafgift, forsikring, diverse offentlige afgifter og bidrag, rottebekæmp., vej- og kloak, affaldsgebyrer, udgifter til vand og vandafledning, ejendomsservice, snerydning/glatførebekæmpelse, beskæring/gartner, ejendomsadministration, fælles elforbrug, graffiti, varmeregnskab, diverse vedligeholdelse og service, energimærkning og henlæggelse til fornyelse af ventilations og køleanlæg. side 13 af 28

14 Købesummens fordeling - Afskrivninger Kontantomregning af købesummen Udbetaling kr ,- Kontantomregnet købesum kr ,- Handelsomkostninger anslået Tinglysningsafgift skøde kr ,- Advokatsalær skøde kr ,- Moms ekskl. evt. momsrefusion kr. 525,- Kontantomregnet anskaffelsessum kr ,- Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslåede. Den kontantomregnede købesum foreslås fordelt som følger Bygning og installationer Særlige installationer kr ,- Grundens værdi kr ,- Ikke afskrivningsberettigede bygninger kr ,- Kontantomregnet købesum kr ,- Afskrivningsberegning på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum Særlige installationer 4,00% x kr ,- = kr ,- Afskrivning 1. år kr ,- Afskrivningsberegningen er vejledende. Køber henvises derfor til egen revisor, advokat eller anden rådgiver for at få foretaget fornødne skattetekniske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen. side 14 af 28

15 Handelsomkostninger Købers handelsomkostninger (anslået) Tinglysningsafgift - skøde kr ,- Advokatsalær - skøde kr ,- Moms kr ,- Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr ,- Momsrefusion i henhold til anslået fradragspct. på 93,00 kr ,- Handelsomkostninger anslået ekskl. momsrefusion kr ,- Købers kapitalbehov Kontantkøb - købers kapitalbehov Kontantpris kr ,- Handelsomkostninger anslået kr ,- - Refusion deposita kr ,- Investeret kapital omregnet kr ,- Startforrentning på kontantbasis Startforrentning på kontantbasis, 1 år, vejledende Nettoleje til forrentning af investeret kapital Lejeindtægter mv. i henhold til budget kr ,- Driftsudgifter i henhold til budget kr ,- Nettoleje til forrentning kr , ,- x ,- = 6,69 % (anslået) side 15 af 28

16 Besigtigelse Henvendelser Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med sælger venligst rettet til: Colliers International Danmark A/S Søren Lindbjerg, Erhvervsrådgiver Mobil side 16 af 28

17 Mellemsalg Ret til mellemsalg forbeholdes. Se også emnet på sagsnr side 17 af 28

18 Lejespecifikation for ejendommen Søren Frichs Vej 44 A - D, 8230 Åbyhøj Lejer Etage Areal brutto m 2 Leje kr. p.a. Leje pr. m 2 Leje reg. Næste reg. Lejemålets indgåelse Depositum kr. Uopsigelighed Lejer Udlejer 1 Loop St , ,- NPI min. 2,0 % maks. 4,0 % 2 Ditmer A/S St ,- 833,- NPI, min. 2,5 3 Sanistål A/S Varegård 4 45 p-pladser - Sanistål St % ,- 772,- NPI ,- NPI min. 2,5 % maks. 3,5 % min. 2,5 % maks. 3,5 % Bankgaranti , WebDanmark St ,- 927,- NPI Bankgaranti , ,- 1 Inkl. i lejen er rådighed over 12 stk. p-pladser. Lejemålet er momsfrit. Bankgaranti, svarende til kr ,- 2 Inkl. i lejen er 43 stk. p-pladser m² af arealet er varegård. Der er oprettet et sælgerpantebrev, hvor udlejer har modregningsret i ydelserne for evt. manglende betaling af husleje eller andre pengepligtige ydelser iht. lejekontrakten. Såfremt lejer opsiger lejekontrakten inden udløbet af uopsigelighedsperioden, har udlejer ret til straks at modregne kr ,- i pantebrevet. 5 Inkl. i lejen er rådighed over 20 stk. p-pladser. Bankgaranti, svarende til kr ,- side 18 af 28

19 Fotos side 19 af 28

20 Fotos side 20 af 28

21 Fotos side 21 af 28

22 Fotos side 22 af 28

23 Fotos side 23 af 28

24 Fotos side 24 af 28

25 Situationsplan side 25 af 28

26 Matrikelkort side 26 af 28

27 Kort side 27 af 28

28 LOKAL DYBDE GLOBAL BREDDE Colliers International Danmark kender ingen grænser Specialiseret full-service > Formidling, udvikling, rådgivning og vurdering inden for investerings- og erhvervsejendomme til nationale og internationale kunder > Fokus på kundens ønsker og forventninger. Vi skaber merværdi gennem personlig, engageret og proaktiv adfærd fra branchens mest kompetente og professionelle medarbejdere > Uvildig rådgivning, idet Colliers International Danmark i sin helhed er uafhængig, herunder af banker, realkreditinstitutter m.v. Strategisk alliance > Colliers International Danmark har via sit ejerskab af afdelinger i Stockholm, Göteborg, Helsinki og Oslo mulighed for en optimal servicering af lokale kunder uden for Skandinavien og vice versa > Colliers International Danmark er en del af verdens mest effektive internationale ejendomsmæglerkæde, Colliers International, med mere end 480 kontorer i 61 lande verden over Kvalitet > Kvalitet og professionel service er kernen i samarbejdet med kunder og internt mellem medarbejderne AARHUS Prismet Silkeborgvej 2 DK-8000 Aarhus C Tlf KØBENHAVN Codanhus Gl. Kongevej 60 DK-1850 Frederiksberg C Tlf ODENSE Kongensgade DK-5000 Odense C Tlf AALBORG Rendsburggade 6 DK-9000 Aalborg Tlf VEJLE Den Hvide Facet 1 DK-7100 Vejle Tlf STOCKHOLM Tlf GÖTEBORG Tlf HELSINKI Tlf OSLO Tlf Danske Bank Reg.nr. A/S SE-nr./CVR

Skovvangsvej 15, Aarhus N

Skovvangsvej 15, Aarhus N Skovvangsvej 15, Aarhus N Populær udlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 272 m² Nem at administrere (småhusejendom) Regulær ejendom Afkast 1. år: 4,25 % Pris: kr. 6.300.000,- kontant (kr. 22.909,-/m2)

Læs mere

Låsbygade 4, Kolding

Låsbygade 4, Kolding Låsbygade 4, Kolding Butiksejerlejlighed i attraktivt område sælges Samlet etageareal: 134 m² - heraf 82 m² butik og 52 m² kælder Lejer kan tidligst opsige lejemålet til fraflytning den 01.04.2015 God

Læs mere

Agersbølparken 16A, Lindved, 7100 Vejle

Agersbølparken 16A, Lindved, 7100 Vejle Agersbølparken 16A, Lindved, 7100 Vejle Nyere boligudlejningsejendom i fin stand Samlet etageareal: 290 m² Årlige lejeindtægter: kr. 256.454, Afkast 1. år: 6,7 % Opført i god kvalitet Lille god ejendom

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

Industrivej 1G, 1H og 1K, Frederiksværk

Industrivej 1G, 1H og 1K, Frederiksværk Industrivej 1G, 1H og 1K, Frederiksværk Fuldt udlejet butikscenter - 3 nyopførte boksbutikker Samlet etageareal: 3.300 m² Mulighed for tilbygning af yderligere 2-3 butikker Udlejet til Jysk A/S, T Hansen

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Kontorudlejningsejendom 1 minuts kørsel fra motorvejen Samlet etageareal: 1.236 m² Årlige lejeindtægter: kr. 685.000, Afkast 1. år: 7,18 % 6 fleksible lejemål - alt ud over

Læs mere

Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby

Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby Velbeliggende gågadeejendom Samlet areal: 2.026 m² - heraf 371 m² bolig og 1.655 m² erhverv Årlige lejeindtægter: kr. 1.029.551,- Afkast 1. år: ca. 7,00 % - God lejespredning

Læs mere

Vestergade 15-17, Aarhus C

Vestergade 15-17, Aarhus C Vestergade 15-17, Aarhus C Arkitektonisk flot cityejendom sælges Samlet etageareal: 1.285 m² - heraf 892 m² bolig og 393 m² butik / erhverv Årlige lejeindtægter: kr. 1.425.740,- 200 meter fra Magasin Afkast

Læs mere

Blokken 9-15, 3460 Birkerød

Blokken 9-15, 3460 Birkerød Blokken 9-15, 3460 Birkerød Præsentabel kontorejendom Samlet etageareal: 12.348 m² - heraf 9.858 m² kontor og 2.490 m² høj kælder. Regulære og funktionelt indrettede kontorfaciliteter Anslåede årlige lejeindtægter:

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

Nordre Ringvej 125, 5700 Svendborg

Nordre Ringvej 125, 5700 Svendborg Nordre Ringvej 125, 5700 Svendborg Investeringsejendom med facade til Ringvejen sælges Samlet etageareal: 1.050 m² Afkast ca. 8% Stor udstilling med glasfacade mod Ringvejen Kun 5 min fra motorvejen Fuldt

Læs mere

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Nyopført dagligvarebutik udlejet til KIWI Areal: 850 m² + 50 m² varegård - Grundareal: 3.331 m² Ny realkreditbelåning - ca. 65% - kan medfølge Uopsigelighed fra

Læs mere

Korfuvej 17, København S

Korfuvej 17, København S Korfuvej 17, København S Gennemgribende renoveret boligudlejningsejendom Samlet etageareal: 432 m² Årlige lejeindtægter: kr. 441.169,- Afkast 1. år: ca. 5,4 % Pris: kr. 6.500.000,- kontant Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Amager sælges Samlet etageareal: 2.155 m² - heraf 1.802 m² bolig, 353 m² erhverv samt 370 m² kælder Let adgang til

Læs mere

Willemoesgade 14, Aarhus N

Willemoesgade 14, Aarhus N Willemoesgade 14, Aarhus N Velbeliggende boligudlejningsejendom på Trøjborg Samlet etageareal: 569 m² Gennemgribende moderniserede lejligheder 3. tv. ledig for køber Årlige lejeindtægter: kr. 752.400,-

Læs mere

Slotsgade 17, Hillerød

Slotsgade 17, Hillerød Slotsgade 17, Hillerød Skøn boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 398 m², heraf 109 m² bolig og 273 m² erhverv Særdeles velbeliggende strøgejendom Fremstår moderne og velindrettet Afkast 1.

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Velbeliggende, fredet investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 1.698 m² - heraf 396 m² udhus/kælder En af Odenses ældste og absolut mest interessante ejendomme.

Læs mere

Trepkasgade 4, Aarhus C

Trepkasgade 4, Aarhus C Trepkasgade 4, Aarhus C Boligudlejningsejendom på det attraktive Frederiksbjerg Samlet boligareal: ca. 473 m² samt kælder ca. 45 m² 9 boliglejemål og 1 erhvervslejemål Fuldt udlejet Afkast 1. år: ca. 4,1

Læs mere

Allegade 4, Frederiksberg

Allegade 4, Frederiksberg Allegade 4, Frederiksberg Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Frederiksberg Samlet etageareal: 965 m² - heraf 828 m² bolig- og 137 m² erhvervsareal Fredningsstatus gør det muligt at konvertere

Læs mere

Storegade 180 A-C, Esbjerg Ø

Storegade 180 A-C, Esbjerg Ø Storegade 180 A-C, Esbjerg Ø Velholdt boligudlejningsejendom med gode udenomsarealer Samlet etageareal: 401 m² - heraf 307 m² bolig Fire beboelseslejligheder og to garager Velholdt og i god stand - bla.

Læs mere

Nibevej 40, Aalborg. Erhvervsejendom med attraktiv beliggenhed i City syd

Nibevej 40, Aalborg. Erhvervsejendom med attraktiv beliggenhed i City syd Nibevej 40, Aalborg Erhvervsejendom med attraktiv beliggenhed i City syd Samlet etageareal: 715 m² - heraf 225 m² kontor Moderne kontorbygning fra 2006 Gode tilkørselsforhold Stor indhegnet grund Pris:

Læs mere

Kastanievænget 5, Skive

Kastanievænget 5, Skive Kastanievænget 5, Skive Undervisnings-/kontorejendom i Dalgas området sælges Samlet etageareal: 1.092 m² Evt. mulighed for omdannelse til boliger 36 egne parkeringspladser Pris: kr. 2.100.000,- kontant

Læs mere

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Centralt beliggende udlejningsejendom udbydes til salg Samlet etageareal: 810 m² - heraf 716 m² bolig og 94 m² frisørsalon. Derudover 114 m² kælder Årlige

Læs mere

Nygade 3, Herning. Spændende projektejendom sælges

Nygade 3, Herning. Spændende projektejendom sælges Nygade 3, Herning Spændende projektejendom sælges Samlet etageareal: 2.716 m² - heraf 2.000 m² kontor og 716 m² kælder Flot og gedigen ejendom Stor synlighed - markant ejendom Mulighed for opdeling - bolig

Læs mere

Sønderholmvej 98-112, Hasselager

Sønderholmvej 98-112, Hasselager Sønderholmvej 98-112, Hasselager 8 udlejede rækkehuse i Søholmparken sælges Samlet etageareal: 864 m² Boligenheder i 1 plan på henholdsvis 107 og 111 m² Bygget i velvalgte kvalitetsmaterialer Opført i

Læs mere

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus Flot og herskabelig strøgejendom sælges Samlet etageareal: 5.069 m² - heraf 14 erhvervslejemål og 10 boliglejemål Sjælden udbudt perle på Strøget Rigtig gode vækst-/projektpotentialer

Læs mere

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Produktionsejendom med tilhørende administration sælges Samlet etageareal: 2.806 m² - heraf 2.506 m² produktion og 300 m² kontor Særdeles velbeliggende med facade til Roskildevej

Læs mere

Gebauersgade 2, Aarhus C

Gebauersgade 2, Aarhus C Gebauersgade 2, Aarhus C 26 stk. yderst velholdte lejligheder fra 2004 sælges Samlet etageareal: 1.433 m² bolig Årlige lejeindtægter: kr. 2.033.115,- Afkast 1. år: 4,3 % Mulighed for udstykning i ejerlejligheder

Læs mere