Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat."

Transkript

1 1 Formandens beretning 2010, Kloaksektionen. Velkommen var et barsk år for branchen. Her ved indgangen til 10 erne ser vi nogle spæde positive tegn, men de er usikre, og konjunkturerne vender sandsynligvis først for alvor i Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat. Sidste år var organisationens aktive indsats medvirkende til etablering af renoveringspuljen, som gav en øget aktivitet i midten af det forgangne år. Organisationens aktive indsats var også med til at sikre, at de offentlige investeringer blev fremrykket midt i Og organisationens aktive indsats bidrog videre til, at finansloven for 2010 indeholdt en række nye aktiviteter - herunder investeringer for 5 mia. kr. i perioden frem til Der er blandt andet tale om en forstærket vedligeholdelse af statens veje, fremrykket vedligeholdelse af sygehuse og energirenoveringer i statens bygninger. Strategi- og handlingsplan Dansk Byggeris nye Strategi- og Handlingsplan blev vedtaget på sidste års Repræsentantskabsmøde. Formålet er at fremtidssikre Dansk Byggeri, så der også i fremtiden er en stærk organisation, der taler bygge- og anlægsbranchens sag. En stærk organisation, der formår at sætte de nødvendige aftryk på den erhvervspolitiske debat. En stærk organisation, der prioriterer nærhed og identitet i forholdet til medlemsvirksomhederne. Et af elementerne i denne strategi er, at vi også i sektionerne arbejder i den retning. Derfor skal vores aktiviteter medvirke til at nå målet om øget erhvervspolitisk indflydelse, synlighed samt nærhed og identitet i forhold til vores virksomheder. Vores arbejde skal være med til at styrke den faglige og branchemæssige profil i forhold til virksomhederne, fx via netværk, nyhedsbreve, kurser og møder, så virksomhederne oplever nærhed og identitet. Og vores arbejde skal koordineres med Dansk Byggeris generelle erhvervspolitiske aktiviteter. Som de fleste nok ved, er der også blevet mulighed for at etablere branchefællesskaber på tværs af sektionerne. Første skud på stammen er Anlægsentreprenørerne, som har til formål at sikre området for anlæg og infrastruktur får større synlighed og gennemslagskraft. Det vil der være mere om senere, hvor vores ordstyrer Niels Nielsen vil fortælle om, hvad der sket på området.

2 2 Kommunernes erhvervsvenlighed Op til kommunalvalget 17. november satte Dansk Byggeri fokus på kommunernes serviceniveau, erhvervsvenlighed og økonomi, der er under stort pres. Det er vigtigt at finde løsninger på, hvordan vi fremadrettet får kommuner til at levere en både effektiv, fair og kvalitetssikker service for færrest mulig penge. Et af de områder, der har været særlig meget under luppen, er kommunernes behandling af byggesager. Formålet har været at få lettet sagsbehandlingstiderne og gjort det mere enkelt og gennemskueligt, når virksomhederne skal have en byggetilladelse. Dansk Byggeri deltog i forhandlinger med Erhvervs- og Byggestyrelsen om den ændring af byggeloven, der trådte i kraft 1. januar 2009, og som blandt andet sikrer større gennemsigtighed - og tillige skal sikre, at gebyrerne i højere grad afspejler kommunernes reelle omkostninger. Der er oprettet en portal på Dansk Byggeris hjemmeside, hvor man løbende kan følge med i analyser og kommentarer på området. Klima og energi Klima og energi fyldte rigtig meget sidste år. Og uanset resultatet af Klimatopmødet, er der ingen tvivl om, at emnet også fremover vil komme til at optræde hyppigt også på byggeriets dagsordener. Et af elementerne i Finansloven for 2010 er som tidligere nævnt en pulje til energirenovering af statens bygninger. Det er positivt, at regeringen har lyttet til de mange opfordringer til, at staten påtager sig en mere aktiv rolle på dette område, og selv går i gang med at omsætte ord til handling. Men det kniber stadig med at få gang i markedet for energirenovering af den bestående bygningsmasse. Derfor presser Dansk Byggeri hele tiden på for at få konkrete krav ind i bygningsreglementet og for at få politikerne til at gøre brug af økonomiske gulerødder, sådan som det fx var tilfældet med renoveringspuljen. Derfor er vi godt tilfredse med, at regeringens strategiplan for energieffektivisering af bygninger rummer en plan, der rækker helt frem til Men strategiplanen gør det ikke alene. Der skal arbejdes med initiativer på mange fronter, og det vil Dansk Byggeri blive ved med at minde politikerne om. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet stod også i 2009 højt på dagsordenen i Dansk Byggeri. For hvis vi ikke er i stand til at passe på vores medarbejdere, så kan vi heller ikke tiltrække den nødvendige arbejdskraft i fremtiden.

3 3 Det er ingen tvivl om, at politikerne på Christiansborg har deres øjne rettet mod vores branche. De kan simpelthen ikke forstå, at der ikke sker forbedringer i branchen. Og de vil ikke acceptere det. Det betyder, at Arbejdstilsynet i år vil foretage flere besøg på byggepladser og anlægsarbejder end sidste år. Samtidigt har Arbejdstilsynet fået besked på at give påbud ved alle overtrædelser og bliver altså mere myndighed end vejledere. Dansk Byggeri arbejder målrettet på at få gjort bygherrer, rådgivere og projekterende bevidst om deres ansvar på området. Og samtidig arbejder vi på at få Arbejdstilsynet til at have større fokus på de samme grupper, sådan at vi kan løse arbejdsmiljøproblemerne ved nældens rod - frem for på byggepladserne. Arbejdsmarked Sikring af arbejdskraft er og bliver en vigtig dagsorden for Dansk Byggeri. Selv om der for tiden kommer færre ordrer ind, så skal vi stadig arbejde for, at der også vil være rig adgang til arbejdskraft, når det næste opsving kommer. Så herfra skal der lyde en opfordring til at ansætte struktørlærlinge, og selvom det ikke i sig selv skal være incitamentet, er det dog ikke uden betydning, at der ligger et tilskud på kr., som følger med lærekontrakten. Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft er kommet for at blive, men det skal være under ordnede forhold. Spillereglerne på det danske arbejdsmarked skal følges og loven respekteres. Derfor er Dansk Byggeri tilfreds med det forlig om RUT-registret, der blev indgået sidst i Det er godt, at myndighederne nu får lettere adgang til at sikre, at de udenlandske virksomheder konkurrerer på lige vilkår. Kontrolfunktionerne i forhold til overholdelse af regler om skat, moms og arbejdsmiljø bliver strammet, og det kan danske virksomheder kun være tilfredse med. Det er også en rigtig løsning at gøre de mange udenlandske enkeltmandsvirksomheder anmeldepligtige til RUT. Ikke mindst disse enkeltmandsvirksomhederne har vist sig at udgøre et betændt problem i forhold til overholdelse af reglerne på eksempelvis arbejdsmiljø og det autoriserede kloakområde. Alt i alt er der taget fat på en række af de problemer, Dansk Byggeri har rejst. Nu er opgaven at sikre, at de nye regler kommer til at virke i praksis. Uddannelse Nedgangen i beskæftigelsen har også betydet et lavere antal uddannelsesaftaler. Vi har inden for det sidste års tid oplevet et fald på omkring 40 procent i indgåede aftaler. Der skal fra Dansk Byggeri lyde en opfordring om at fortsætte med at tage lærlinge. Det er vigtigt at prioritere uddannelse af nye folk til branchen også selv om opgaverne bliver færre. Vi skal sikre, at der er velkvalificeret faglært arbejdskraft klar den dag, hvor konjunkturen vender. Dansk Byggeri har derfor sat aktiviteter i gang for at sikre, at også de virksomheder, der i dag ikke

4 4 tager lærlinge, bliver opmærksomme på muligheden. Skal vi sikre flere lærepladser i en krisetid, så må alle give en hånd med. Dansk Byggeri foreslog tidligere på året en genåbning af muligheden for, at unge, som ikke har fundet en praktikplads i en virksomhed, kan komme i skolepraktik. Man har nu fra politisk side valgt at udvide skolepraktikken, hvilket vi selvfølgelig er tilfredse med. I 2010 vil der være mulighed for skolepraktik på murer-, maler-, tømrer-, snedker- og struktøruddannelserne i en begrænset kvote. Ungepakken indebærer også, at erhvervsuddannelserne over de næste tre år får 400 millioner kr. mere til kvalitetsforbedringer i uddannelserne. Det er også godt, at der er sat fokus på, at alle unge ikke nødvendigvis er klar til at påbegynde en erhvervsuddannelse. Fremover er det en forudsætning for at starte på en erhvervsuddannelse, at den enkelte unge af vejlederne er vurderet uddannelsesparat. Det er et skridt i den rigtige retning. Efteruddannelse Dansk Byggeris nye Kursus og udviklingsafdeling har stor succes med Byggeriets Lederuddannelse. Som noget nyt udbydes uddannelsen nu også som turboforløb på fire intensive uger, fordelt over syv måneder. Det første turboforløb skydes i gang den 26. april 2010 på Toppen af Ebeltoft det nye navn for Entreprenørskolen. Når det gælder efteruddannelsen af de faglærte og ufaglærte medarbejdere i virksomhederne, så har aktiviteten på AMU-kurserne været meget høj det første halve år af Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond løb tør og måtte stoppe sine udbetalinger mellem juni og oktober sidste år. Nu giver den 35 kr. i timen i tilskud til AMU-kurser, og hver medarbejder kan max. få til 15 dage pr. år. Penge fra fonden kan søges på hjemmesiden AB-Forbruger Ved årsskiftet trådte den nye AB, en AB-Forbruger, i kraft. Det er et frivilligt aftalegrundlag udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet, Dansk Byggeri, Tekniq og Forbrugerrådet. Fuldstændig ligesom det gælder med AB 92, skal AB-Forbrugere være aftalt mellem parterne for at være gældende. AB-Forbruger kan findes på Dansk Byggeris hjemmeside. Der er også en standardaftaleformular, der kan bruges ved indgåelse af aftaler med forbrugere. Multimedieskat Det er oplagt at komme ind på en af de ting, der vakte stor opstandelse sidste år og som stadig præger medierne nemlig multimedieskatten. Dansk Byggeri har været meget synlig i denne debat og har blandt andet pointeret, at vi i branchen er afhængig af at kunne kommunikere effektivt og godt. Det foregår ofte via mobiltelefonen og den bærbare pc, der efterhånden er en naturlig del af værktøjskassen. Udviklingen i forhold til bedre

5 5 kommunikation og samarbejde mellem alle aktører kræver, at disse værktøjer er til rådighed. Multimedieskatten bremser denne udvikling. Dansk Byggeris aktive indsats var medvirkende til at det oprindelige udspil blev ændret, så alle telefonregninger ikke skal tjekkes men kun 20 procent. Selvom multimedieskatten er trådt i kraft her ved nytår, arbejder vi fortsat for at få den ændret, så den ikke modarbejder den teknologiske udvikling, men det er vanskeligt, for den bidrager med over 500 mio. kr. i skatteindtægter. Byggeriets Ankenævn I 2009 indkom der i alt 606 klagesager til Byggeriets Ankenævn. Det svarer til et fald på 20 procent i forhold til året før. Sagerne er indkommet jævnt over hele året, dog med en svag stigning mod slutningen af året. Klagerne fordeler sig inden for de forskellige fag som tidligere år, og der er heller ikke afvigelser med hensyn til, hvordan afgørelserne er faldet ud i forhold til tidligere år. Overenskomster 2010 Dette forår er i høj grad præget af overenskomstforhandlingerne. Dansk Byggeri har 15 overenskomster, som skal fornys. Dansk Byggeris bestyrelse har for arbejdsgiversiden det overordnede ansvar for at gennemføre forhandlingerne. Men i praksis gennemføres forhandlingerne i tæt samarbejde med de respektive fagområder. Ud over løn, må vi dog regne med, at følgende hovedtemaer er til forhandling: Indførelse af kontrolforanstaltninger som skal sikre, at udenlandske virksomheder overholder overenskomsterne En forhøjelse af "de bløde pakker", for eksempel sygdom, barns første sygedag, barsel Pension Efteruddannelse Fleksibilitet med hensyn til arbejdstid, køn, mobilitet og faglighed Alle overenskomster på DA/LO-området skal fornyes på samme tidspunkt nemlig 1. marts. Det betyder, at forhandlingerne inden for hele DA gennemføres samtidig, ligesom det betyder, at hvis der ikke opnås forlig, bliver der storkonflikt. Kloaksektionen Der er i årets løb blevet afholdt 5 bestyrelsesmøder, 10 møder om opstart af sammenslutningen Kloakmestrenes TV-Inspektion, 4 møder om branchefællesskabet Danske Anlægsentreprenører, og der udover et stort antal møder i teknik og - miljø, autorisation, uddannelse, og kommunikations udvalgene. Vi har ikke siddet på vores hænder, der har været mange spændende opgaver at tage sig af, og det er dejligt, når man ser projekter blive til realiteter og at opleve at vi bliver hørt og vores meninger og krav begynder at vise sig i love og betænkninger, det giver arbejdsglæde. Et af mine

6 6 erklærede mål var ved min indtrædelse i denne bestyrelse at få bragt autorisationsloven ud over hækken, så det ikke kun var de private arealer, der var underlagt miljøbeskyttelse og autorisationsloven, men at der var de samme regler i det offentlige område. Denne mulighed har vi opnået ved, at kommunerne danner produktions- og forsyningsselskaber, der bliver registreret som normale aktieselskaber og ikke længere er beskyttet af den kommunale undtagelse i autorisationsloven. Vi fik denne mulighed for indsigelse ved sidste revision af autorisationsloven i forbindelse med samordning af autorisationsfagene. Sammen med Sikkerhedsstyrelsens autorisationsudvalg har vi bragt dette forhold på banen, og det ser ud til, at man har fundet det rimeligt, at de nye kommunale selskaber skal opfylde de samme krav om uddannelse, tekniske ansvarlige, samt kvalitetsstyring og -sikring som vi andre arbejder med. Loven er ikke underskrevet endnu, men vi har en stor forhåbning om, at ændringen kommer med. Kloakmestrenes TV-Inspektion er nu en realitet!!!! Det tog lidt længere tid at få organisationen op at stå, end vi havde regnet med. Men nu er den her. Vi har sammen med Danske Kloakmestre og Danske Maskinstationer og Entreprenører og ikke mindst Byggeriets Kvalitetskontrol og vores utrættelige sekretær fået styr på kontrolskemaer, tekniske specifikationer, undervisningsplaner, organisationsplan, og ikke mindst en rimelig samarbejdsform, hvorunder jeg er overbevist om, at organisationen kan komme videre og ligeledes kan videreudvikle sig. Første kursusforløb er i denne uge og startet i Horsens på VIA, og vi forventer at det første certificerings hold skal i ilden inden påske, Vi kan nævne, at der er omkring 80 firmaer, der har meldt sig til kurser. Vi får i april måned kurser i gang i Ålborg og senere i Slagelse og Glostrup. Så det er vores mål, at de 80 tilmeldte skal kunne gennemgå forløbet i indeværende år. Det er vigtigt for os at vise omverdenen, at vi mener dette seriøst, og at de certificerede firmaer ligeledes er seriøse, for der er mange øjne der hviler på os. Mange! Og her tænker jeg blandt andet på forsikringsselskaberne, der har vist os en positiv forhåndsinteresse, og som kan blive en væsentlig kundekreds, ligesom den medieomtale vi har fået i forbindelse med vores kampagne for at få tv-inspektion ind i tilstandsrapporten i forbindelse med hushandel. Her vil Kloakmestrenes TV- Inspektion være født til opgaven. Med de mange øjne tænker jeg også på personkredsen omkring DTVK, der ikke har de største interesser og vel blot lunkne følelser tilovers for ordningen. Her vil det også glæde mig at vise, at ordningen har sin berettigelse. Det vi har sat i gang skal tages seriøst, og det skal behandles seriøst, da dette er et yderlig kvalitetsløft af det autoriserede kloakfag. Ligesom ved indførelse af kvalitetssikringen, er det med til at højne standarden og kvaliteten af vores daglige arbejde, og det vil vise sig, at brodne kar og andre plattenslagere må opgive at følge med.

7 7 Vi vil på den lange bane sørge for, at der ikke længere vil blive stillet spørgsmålstegn ved, om autorisationen af kloakarbejde er nødvendigt for miljøet og samfundet, men at vi bliver en selvfølgelighed, når der tales om specialister og specialiserede fag. Vi står os godt ved at blive bemærket for det gode arbejde, og kan på den måde hæve os over den ringe agtede, men den for vores miljø så nødvendig opgave, at slippe af med lortet. Det er bestyrelsens og mit store ønske, at denne ordning må få den fortjente succes, og blive en troværdig medspiller hos hushandlende, forsikringsselskaber, boligselskaber og projekterende virksomheder. Lidt senere vil vores dirigent Niels Nielsen fortælle lidt om status og udsigter for Danske Anlægsentreprenørene`s arbejde og virke, og hvorfor det også for os er godt at være med i denne sammenslutning. Vi må i år desværre tage afsked med Thorkild, der var initiativtager og har været en katalysator for denne sektions virke i de forløbne snart 6 år. Thorkild har valgt at forlade skuden, hvor den sejler bedst, og hvor den har markeret sin plads i feltet. Vi har meget at takke dig for og vi har fået en udfordring i at fortsætte dit gode arbejde. Vi har også sagt farvel til Peter Tang Lystbæk, arbejdet med Kloakmestrenes TV-Inspektion faldt ikke i tråd med dele af firmaets opfattelse, og man valgte at udtræde af sektionen. Efterfølgende har firmaet heldigvis øjensynligt ændret mening, og vi forventer, at Firmaet Per Aarsleff A/S er på vej tilbage til sektionen, og de er meget velkommen. Det har alt i alt været et meget travlt år, men også et meget spændene år. Det har for mig personligt været dejligt at være en del af sammenslutninger, hvor ildsjæle sammen får bygget en forening eller en interessegruppe op, og mærke hvad det betyder, når noget man har brændt for bliver en del af den offentlige debat og bliver en del af en virkelighed, der får betydning for en masse firmaer og mennesker og på deres dagligdag, og hvad det betyder at stå sammen i det hele taget. Jeg vil afslutte denne beretning med en tak til bestyrelsen, tekniske og mindre tekniske konsulenter for et godt teamwork og ikke mindst et hyggeligt samvær, som alt andet lige har en stor betydning, når man tilbringer så mange timer sammen. Hermed overgiver jeg min beretning til generalforsamlingen.

Der spås dog om, at fra 2012 vil det atter begynde at gå op ad bakke med arbejde igen.

Der spås dog om, at fra 2012 vil det atter begynde at gå op ad bakke med arbejde igen. Dansk Byggeri - Kloaksektionen Formandens beretning: 2010-2011 2010 var et år hvor vinteren både startede og sluttede året, og oven i det havde vi eftervirkningen af finanskrisen, der alt i alt medførte

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Kloaksektionens elektroniske nyhedsbrev for medlemmer 5/2009

Kloaksektionens elektroniske nyhedsbrev for medlemmer 5/2009 Kloaksektionens elektroniske nyhedsbrev for medlemmer 5/2009 Formandens refleksion over 2009 og syn på 2010, Kloakmestrenes TV-Inspektion, Kloaksektionens generalforsamling 2010, Nye regler om ændret arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Murersektionens generalforsamling 2010

Murersektionens generalforsamling 2010 Murersektionens generalforsamling 2010 Formandens beretning Fredag, den 9. april 2010 på Munkebjerg Hotel ved Vejle Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 3 Strategi- og handlingsplan side 3

Læs mere

Referat 14. november 2016 J-nr.: /

Referat 14. november 2016 J-nr.: / Referat 14. november 2016 J-nr.: 87005 / 2349043 Referat fra generalforsamling i Dansk Byggeri Nordsjælland Onsdag den 9. november 2016 på KolleKolle Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens

Læs mere

TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU

TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU Oplæg på Future Greenland onsdag den 10. maj 2017 Budskaber: SLIDE 1: Værdiskabelse i bygge og anlægssektoren de største

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Referat 23. november 2015 J-nr.: /

Referat 23. november 2015 J-nr.: / Dansk Byggeri Nordsjælland Referat 23. november 2015 J-nr.: 87005 / 2247319 Referat fra generalforsamling i Dansk Byggeri Nordsjælland Onsdag den 18. november 2015 på KolleKolle Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beretning ved Snedkersektionens generalforsamling 2015 v/ formand Mads Raaschou

Beretning ved Snedkersektionens generalforsamling 2015 v/ formand Mads Raaschou Notat Beretning ved Snedkersektionens generalforsamling 2015 v/ formand Mads Raaschou 19.02 2015 Dokumentnr.: 2171921 Indledning Jeg er glad for at kunne afholde denne beretning. Vi i bestyrelsen, synes

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. 16. december 2013 Dokumentnr.: 306148 Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. Punkt 1 Punkt

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Formandens Beretning v/ Dansk Byggeri s kloaksektions generalforsamling, Entreprenørskolen 07.03.08

Formandens Beretning v/ Dansk Byggeri s kloaksektions generalforsamling, Entreprenørskolen 07.03.08 Efter et af de bedste år i branchen overhovedet, må vi erkende at toppen er nået, og der er udsigt til faldende aktivitet i bygge- og anlægssektoren i de kommende år, og tilbagegangen er bredt funderet.

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kontrolordninger sikrer kvalitet og giver videndeling Der er mange fordele ved kontrolordninger. Først og fremmest handler det om at

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri

Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri Nedbrydningssektionen nedrivnings sektionen blå og brun(4.1).indd 1 3/21/2013 3:37:07 PM nedrivnings sektionen blå og brun(4.1).indd 2 3/21/2013 3:37:08

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Hvorfor en voksenlærlingeordning?

Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingordningen Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingeordningen blev startet i 1997 for at modvirke de begyndende balanceproblemer på arbejdsmarkedet mangel på faglært arbejdskraft samtidig

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse DI Nyhedsbrev Den 31. oktober 2017 Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse Natten til søndag indgik DA, LO og regeringen en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Aftalen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september - 2013 Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor

Læs mere

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Oplæg til Dansk Jernbaneforbunds arbejdsmiljøkonference Lennart Damsbo-Andersen Arbejdsmarkedsordfører Konkrete arbejdsmiljøresultater under denne regering Fysisk arbejdsmiljø

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 JUNI 2017 Aktuel Ældrepolitik, juni 2017 Side 2 af 6 Modregning af folkepension nu løses problemet Folketinget har vedtaget en lov, der løser problemet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, fredag den 5. november 2010 kl. 14.50 i KulturCenter Limfjord Skive

Referat fra generalforsamlingen i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, fredag den 5. november 2010 kl. 14.50 i KulturCenter Limfjord Skive Referat fra generalforsamlingen i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, fredag den 5. november 2010 kl. 14.50 i KulturCenter Limfjord Skive For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Efteruddannelse. planlægning

Efteruddannelse. planlægning Lærlingedannelse Efteruddannelse planlægning Nye Mulighederne i overenskomsterne. TR og AMR konference 2017 Lærlinge og efteruddannelseplanlægning samt overenskomst med uddannelse indenfor elbranchen Benny

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Udmøntning af trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser

Udmøntning af trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser Udmøntning af trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser I forlængelse af den trepartsaftale om flere faglærte og flere praktikpladser, der blev indgået den 19. august 2016, har en teknisk

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

6 forslag til bedre erhvervsuddannelser

6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Nr. 4 - september 2009 Nr. 4 - september 2008 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Når startskuddet til forhandlingerne om globaliseringsmidlerne lyder i oktober, er opgaven for politikerne klar: Der

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere