Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010 Indledning Af Kristian Melgaard, formand for FreelanceGruppen Aller trækker dybe spor Den 6. marts 2010 holdt vi generalforsamling, og det skete kun en uge efter, at forligsmanden havde givet os en træls kendelse - den såkaldte Aller-kendelse. Selve kendelsen var en afgørelse i en ganske bestemt og meget konkret sag, hvor vi forsøgte at fastholde de begreber for freelancere, vi arbejder med, så alle kunne være omfattet af en overenskomst. Den gik ikke, og det var selvfølgelig træls. Det havde været ulige nemmere, hvis højesteretsdommeren havde givet os medhold men i realiteten burde Aller-kendelsen ikke have nogen stor betydning for det fortsatte arbejde med at forbedre freelancernes vilkår. Forstokkede dagblade Men nogle af vore modparter ville det anderledes. På dagbladsområdet trak vores modpart kendelsen ud som en kæmpeelastik og tolkede den nærmest, som om det var ulovligt at indgå freelanceoverenskomster. Derfor endte et ellers flot forarbejde og et fortrinligt samarbejde med tillidsrepræsentanterne i et stort flop. Vore modparter ville end ikke snakke freelanceforhold. Det er overmåde trist, at lederne af det største medieområde i Danmark ikke indser, at vi sammen kan gøre det meget bedre for hinanden - og gennem gode aftaler sikre overlevelsen af de skrantende dagblade. O-aftalerne Heldigvis møder vi ikke den samme forstokkethed hos en anden storaktør fagpressen - som igen i 2010 indgik to-årige overenskomster på både tekst- og foto-området. O-aftalerne er det vigtigste redskab, vi har overhovedet på freelanceområdet - og derfor skal vi kæmpe for at bevare dem til glæde og gavn for både freelancerne og for deres opdragsgivere. O-aftalens betydning for vore medlemmer kan ikke overdrives, og det er glædeligt, at det lykkedes at forlænge aftalen i endnu to år. Langt mere bekymrende er det, at Dansk Journalistforbund har nedprioriteret indsatsen for at få flere blade med i aftalen. Det har vi bedt og tryglet om i årevis, og vi vil i de kommende måneder sætte endnu mere tryk på for at få indsatsen opprioriteret i Faglig Afdeling. Der blev også lavet nye overenskomster på tekster-området, med TV-producenterne og interessant nok også med Benjamin Media. Til demonstration Senere på året så vi, hvordan Aller-kendelsen inspirerede den norske pendant - Hjemmet Mortensen til at præsentere urimelige kontrakter for deres freelancere. Det førte til konflikt og den første nordiske freelancedemonstration i Oslo, hvor vi mødte op med vores nye røde fane. Det var flot og festligt, men desværre på en særdeles alvorlig baggrund. Dybe spor Der er ingen tvivl om, at Aller-kendelsen fra 28. februar 2010 vil trække sine dybe, tragiske spor i det faglige arbejde - også spor, den slet ikke kan bære. Derfor må vi sammen med DJ holde næsen i det rigtige spor og sørge for, at vore modparter ikke tolker kendelsen langt ud over dens rækkevidde. 1

2 I begyndelsen af 2011 deltager vi i forhandlingerne på TV2 - både regionalt og landsdækkende. Her har vort store ønske gennem snart flere årtier været en egentlig freelance-overenskomst. Men der er også andre muligheder, og det er faktisk lykkedes at skaffe vore medlemmer nogle betydelige forbedringer i arbejdsforholdene i TV2-systemet. Det vil vi arbejde videre med i forårets forhandlinger. Alene af disse grunde er det vigtigt, at freelancerne er tydelige i det fagpolitiske arbejde, både som aktive medlemmer af FreelanceGruppen og som medlemmer af Hovedbestyrelsen og dens udvalg. Derfor opfordres I alle til at møde op til de kommende valgmøder og lade jer vælge til delegerede til forbundets delegeretmøde i april og på den måde få indflydelse på politikken. Og husk at stemme på freelancere! Forbundet og os: DJ kradser penge ind Af Kristian Melgaard, formand for FreelanceGruppen Dansk Journalistforbund hjælper dagligt medlemmer med at få skrabet udestående fordringer hjem. Når det drejer som om krænkelser af medlemmernes ophavsret går Dansk Journalistforbund ind i sagen, hvis medlemmer ikke selv kan få pengene hevet hjem. I 2010 hentede DJ kroner hjem. Det var en lille stigning i forhold til 2009, hvor der blev skaffet kroner til medlemmerne. Flere til inkasso Det kan jo også ske, at det ikke hjælper med en venlig påmindelse fra DJ, nemlig når sagerne går i hårdknude, og det ender med inkasso. Her har det desværre været nødvendigt at bruge det ultimative våben i hele 34 sager i 2010, hvor det i 2009 kun var 21 inkassosager. Også beløbsmæssigt steg inkassosagerne, nemlig fra kroner i 2009 til kroner i Den voldsomme stigning skyldes dels, at medlemmerne har fået øjnene op for denne udmærkede service, dels at krisen kradsede dybt i markedet i Dertil kommer de mange sager, hvor medlemmerne ved at true med DJ har fået deres penge, uden at forbundet direkte har været involveret. Det har vi ikke tal på. Freelance Rights Expert Group (FREG) Af Jens Rossen, DJ s medlem af FREG European Foundation of Journalists, EFJ, er en sammenslutning af europæiske journalistforbund, der samarbejder indenfor en treårig kongresperiode. Arbejdet styres politisk af EFJ Steering Committee og administreres i det daglige fra hovedkvarteret i Bruxelles. Dansk Journalistforbund har i denne kongresperiode ingen repræsentant i EFJ Steering Committee, men en suppleant, Didde Elnif, hovedbestyrelsen. For at understøtte arbejdet har Steering Committee nedsat en række ekspertgrupper. LAREG, AREG, BREG og FREG. Eller Labour Rights Expert Group, Author Rights Expert Group, Public Broadcasting Expert Group og Freelance Rights Expert Group. 2

3 Efter anbefalinger fra FreelanceGruppen og Freelanceudvalget har hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund udpeget Jens Rossen til at deltage i arbejdet i Freelance Rights Expert Group. Vi mødes to gange om året, udveksler konkrete siden-sidst-erfaringer i form af landerapporter og arbejder mere langsigtet på at prioritere mærkesager, arrangere undersøgelser, kampagner og konferencer og bidrage til EFJ med konkret viden. Indtil videre har jeg kun deltaget i ét møde med ekspertgruppen, der primært består af embedsmænd fra de deltagende organisationer. Så det er tidligt at komme med bud på, hvad det kan føre til. Dog er det sikkert, at der ligger en arbejdsopgave i vedholdende at arbejde for de to mærkesager: forhandlingsret for freelancere og beskyttelse mod urimelige freelancekontrakter. Samtidig er det vigtigt at koordinere min indsats i ekspertgruppen med såvel de øvrige nordiske landes freelanceorganisationer som Dansk Journalistforbunds forretningsudvalg, der også fungerer som internationalt udvalg. Freelanceudvalget Jens Rossen, Freelanceudvalget, og Kristian Melgaard, FreelanceGruppen Freelanceudvalget er nedsat af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse. I modsætning til forbundets øvrige udvalg, er det et repræsentantskab, hvor de grupper, der organiserer freelancere stiller med hver sin repræsentant. Herudover består udvalget af forbundsformand Mogens Blicher Bjerregaard og freelancekoordinator Kirstine Baloti. Øvrige konsulenter i Dansk Journalistforbund deltager efter behov. Udvalget er ledet af Jens Rossen, og FreelanceGruppen er repræsenteret ved formand Kristian Melgaard. I skrivende stund har der været tre møder siden seneste generalforsamling i FreelanceGruppen. Her er blandt andet diskuteret freelancestrategi efter Aller-kendelsen og foretaget en evaluering af indsatsen i Aller-forløbet. Til det formål havde udvalget besøg af en specialist, der ridsede konsekvenserne af den konkrete kendelse op og gav bud på, hvilke spor det kan betale sig for Dansk Journalistforbund at arbejde videre ad. Udvalget har også evalueret FreelanceForum og Fagligt Forum set med freelancebriller, diskuteret den internationale indsats og anbefalet Jens Rossen til Freelance Rights Expert Group. Udvalget har desuden nedsat en arbejdsgruppe med det formål at kortlægge antallet af freelancere, der marginaliseres helt eller delvist ud af deres fag, med henblik på at optimere Dansk Journalistforbunds indsats for netop disse medlemmer. Udvalget har også forholdt sig til medlemskommunikationen frem til lanceringen af Dansk Journalistforbunds nye hjemmeside med den elektroniske afløser for FreelanceNøglen, der ikke længere udkommer på tryk. Det har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan vi får forbedret de Vejledende vilkår, så de bliver mere operationelle og tidssvarende. Og endelig har udvalget nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med emner, der skal kunne bryde de barrierer for enkeltmandsvirksomheder, der i øjeblikket ligger i SKI, Statens og Kommunernes Indkøbsservice. På det kommende møde skal vi blandt meget andet arbejde med konkrete forslag til, hvordan vi bedst får fremmet freelanceindsatsen i DJ s handlingsprogram. Mødet ligger mellem deadline på beretningen og henholdsvis FreelanceGruppens generalforsamling og delegeretmødet i Dansk Journalistforbund. 3

4 Fagligt udvalg Af Pernille Nørregaard, Fagligt udvalg Fagligt udvalg er stedet, hvor der tages beslutninger om, hvordan forbundet skal håndtere faglige sager om for eksempel forhandling af nye aftaler og overenskomster, overenskomstbrud og uretmæssige fyringer. Det er nedsat af hovedbestyrelsen og består af medlemmer herfra og eksterne medlemmer, der er blevet udpeget til udvalget på grund af deres særlige viden, erfaring eller indfaldsvinkel til arbejdet. FreelanceGruppens bestyrelse er repræsenteret ved eksternt medlem Pernille Nørregaard, mens Jens Rossen er internt medlem af udvalget. Fagligt udvalg har i årets løb blandt andet behandlet sager som Allerfreelanceoverenskomsten (læs mere andet steds) og en forsøgsordning på Berlingske om videreudnyttelse og versionering af freelancernes stof. Det blev også til diskussioner om afgrænsningen af gratis arbejde og borgerjournalistik med fokus på, hvordan man kan gribe ind overfor medier, der bruger almindelige borgere og studerende til at levere indhold til medierne - uden betaling startede med en blokade mod Advice A/S i Aalborg på grund af manglende lønudbetalinger, og tre freelancere fik erstatning for mistet indtægt i forbindelse med blokaden. Advice er siden gået konkurs. På Fokusmagasinet og Dagens Puls forsøgte redaktøren at udnytte gamle artikler på et nyt sundhedssite, men DJ gik ind og krævede betaling for brugen. En af Fagligt udvalgs opgaver er af arbejde videre med drøftelserne på Fagligt Forum frem til delegeretmødet. Meget af debatten på Fagligt Forum handlede om, hvordan tillidsrepræsentanterne og freelancerne kan etablere et samarbejde. Derfor besluttede Fagligt udvalg at holde en række dialogmøder, hvor tillidsrepræsentanterne og freelancerne kan lære hinanden at kende og tale om, hvordan de kan hjælpe hinanden. Det blev besluttet at begynde med dagbladsområdet og så udbrede møder til andre medier, når den rette form er fundet. Der er endnu ikke afholdt nogen møder. Ligestillingsudvalget Af Hanne Fokdal-Barnekow Ligestillingsudvalgets formand Jette Hvidtfeldt trak sig fra sin hovedbestyrelsespost i DJ og dermed også fra udvalget i sommeren Iben Danielsen overtog Jette Hvidtfeldts plads begge steder. Udvalget rekonstituerede sig således, at Antoinette Kordic nu er udvalgets formand. Nu er FreelanceGruppen repræsenteret i Ligestillingsudvalget ved Hanne Fokdal Barnekow og Iben Danielsen. Who makes the news har endnu engang vist, at det stadig går meget langsomt med ligestillingen af kvinder i medierne, både hvad angår ledelse, journalister, eksperter og kilder. Blot 1 ud af 4 kilder er en kvinde. En mere lokal undersøgelse viser, at kun 3 % af DJ s medlemmer har anden etnisk herkomst end dansk, mens landsgennemsnittet er 10 %. En tredje undersøgelse viser, at der kun er ganske få ligestillingshandlingsplaner på danske medievirksomheder, og at ligestillingen ikke er et tema, der optager tillidsrepræsentanter eller medlemmer. Det er kendsgerninger, som udfordrer ligestillingsudvalget. DJ har i efteråret i samarbejde med Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA, og Danmarks Radio, DR, holdt et debatmøde om kvindelige kilder, og ligestillingsudvalget opfordrer DJ til at fortsætte arbejdet for at øge antallet af kvindelige kilder i medierne. 4

5 Udvalget vil opfordre til en undersøgelse af barriererne i forhold til forskellige befolkningsgruppers interesse for journalistuddannelsen og eventuelt barrierer for optagelse af studerende med anden etnisk baggrund på uddannelsesstederne. Vi foreslår i udvalget, at DJ uddanner ligestillingsagenter, som kan få til opgave at påpege uligheder om køn, etnicitet, alder og handicap i DJs organisationer, arbejdspladser, redaktioner. Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget Af Mikael Hjuler Det er lykkedes FreelanceGruppen, at få Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget under Hovedbestyrelsen til at kigge på de urimelige regler, der gælder for de selvstændige kolleger, der får brug for dagpenge det være sig som supplerende eller i fuld udstrækning. Reglerne påvirker også de medlemmer, som ønsker at gå på efterløn. Som reglerne er nu, skal medlemmet afvikle hele forretningen og lukke og slukke, før det er muligt at opnå dagpenge eller efterløn altså sælge computeren, fotografiapparaterne, printeren, kaffemaskinen etc. Det gør det umuligt at komme i arbejde igen som f.eks. freelancefotograf. Som tidligere selvstændig efterlønner må man ikke udføre småopgaver som alle de, der har haft status som lønmodtagere. Det er en lang og sej udfordring, som vi nok må regne med vil tage adskillige år, før vi får ændret reglerne. Ledigheden stiger Af Kristian Melgaard Krisen har også ramt freelancerne i DJ i form af højere ledighed. Ledigheden er højere end for gennemsnittet af alle DJ s medlemmer. Som man kan se på grafen var 91 freelancere i oktober 2010 på dagpenge. Samtidig er antallet af freelancere i aktivering steget fra 20 i 2009 til 28 i Det svarer til en beregnet ledighedsprocent på 5,5 for de 1650 medlemmer af gruppen, der er medlem af arbejdsløshedskassen, AJKS. Pensionister og studerende er ikke talt med. Sidste år på samme tid var tallet 83 svarende til en ledighedsprocent på 5,2. Der er altså tale om en stigning på beskedne 0,3 % målt i procenter, men omregnet til personer er stigningen mere markant. Ser vi ledigheden i forhold til resten af DJ, er vores andel steget mere end for de øvrige grupper. I 2009 lå freelance-ledigheden knap en halv procent højere end resten af DJ, men i 2010 er dette tal steget til 0,7 procent. For hele DJ i gennemsnit var ledighedsprocenterne i oktober ,5 % og i ,8 %. Ser vi på, hvor mange medlemmer af FreelanceGruppen, der i den konkrete måned var berørt af ledighed i de to år, var tallene i 2009 henholdsvis 104 medlemmer og i medlemmer. 5

6 Ledighed i Grupperne DJ 2009 Oktober 2010 Oktober medl. tal dagpenge aktivering I alt % medl. tal dagpenge aktivering I alt % Distriktbladgruppen ,6% ,4% Billedmedieoversættere ,8% ,5% Fotograferne ,5% ,4% Freelancegruppen ,2% ,5% Kommunikationsgruppen ,9% ,0% Organisationsgruppen ,5% ,0% Pressefotografforbundet ,3% ,0% TV Gruppen ,1% ,7% Visuelt Forum I & O ,0% ,8% i alt ,1% ,3% Medlemstallet er antal DJ medlemmer i den pågældende gruppe Ledighedsantallet er de af ovenstående, der er ledige AJKS Underbeskæftigelse Ledighedstallene fortæller imidlertid kun den ene side af historien. En meget stor gruppe freelancere kan ikke få supplerende understøttelse eller på anden måde dækket den underbeskæftigelse, som vi ved findes. Det gælder f.eks. fotografer eller andre, der driver deres freelancetilværelse som selvstændige ofte ikke af egen fri vilje, men fordi skattesystemet eller arbejdsgiverne kræver det. Vi har ikke tal på, hvor meget indtjeningen er faldet fra 2008 til Hovedbestyrelsen har besluttet, at det i modsætning til de fastansatte ikke er nødvendigt at lave en indtjeningsstatistik for freelancere hvert år, men kun hvert andet. Det betyder, at vore nyeste tal er fra 2008, hvor krisen ikke for alvor havde slået igennem - og vi er derfor spændt på at se tallene for statistikken for 2010, når den kommer. Særlig indsats for langtidsledige I 2010 gennemførte Dansk Journalistforbund - Uddannelse og Kompetence (DJUK) et projekt for FreelanceGruppen. Projektet var målrettet den gruppe af freelancere, der ikke har kunnet leve af at være freelancere i mange år, og ideen var at få kickstartet karrieren, enten i eller uden for faget versionen af dette karriereudviklingsprojekt for ledige freelancere blev afsluttet før jul. DJUK sendte en invitation ud til samtlige ledigmeldte freelancere, og 17 søgte om at komme i betragtning. Efter en nøje gennemgang blev 12 personer udvalgt. De fik som start et to-dages indledende karriereudviklingskursus, som kørte fint, da alle deltagere var motiverede og klar til at tage fat om deres karriere. De efterfølgende fire coachingsamtaler blev gennemført på faste datoer for de flestes vedkommende. Tre personlige samtaler og én telefonsamtale. De faste samtaletidspunkter har sikret fremdrift. Arbejdspsykolog Hanne Rude tog sig af 10 deltagere, mens DJUK-konsulent Mads Løkke Rasmussen af to. To-tre deltagere er nu helt ude af dagpengesystemet, og at de fleste har haft et stort udbytte, mens to ikke har været til at nå. Vi vurderer, at forløbet har hjulpet, så tingene faktisk er sket, eller i al fald er sket hurtigere end ellers. Selvfølgelig med det forbehold at nogle af de stærkere kursister muligvis kunne have bragt sig videre i karrieren helt uden hjælp. FreelanceGruppens bestyrelse og DJUK er blevet enige om at gennemføre endnu et forløb med 12 kursister i efteråret

7 Roadshows for studerende Af Iben Danielsen Det er krisetider i mediebranchen. Freelancere er også berørt af dem, måske mærker ikke alle det på forretningen og på udbuddet og mulighederne i arbejdsopgaver, men de mærker det på konkurrencen. Som freelancere er vi vant til konkurrence. Vi lever i konkurrence ved at gøre vores arbejde så godt som muligt, men så skal konkurrencen også være fair. Og det er her historierne om gratisarbejde, projektstillinger til minimallønninger og vikarer med elendige arbejdsvilkår begynder at florere og ofte viser sig at være faktuelle. Det er et stort problem. Derfor startede vi sidste år en Not Good Enough-kampagne. En kampagne for, at alle i branchen bør overholde de regler, vi har på arbejdsmarkedet. Kun sådan kan vi levere professionelt arbejde til en løn, vi kan leve af. En af vores kampagnes aktioner er Roadshowet. Det er et foredrag rettet mod de studerende, gerne de studerende som står foran afsluttende eksamen og er klar til at komme ud på markedet. Tallene for dimittend-ledigheden er høje, men dog ikke højere end for tilsvarende faggrupper. De unge er nervøse og bange for ikke at få noget at lave. Vores Roadshow har til formål at sige: Prøv gerne freelancelivet. Giv freelancetilværelsen en chance. Men gør det ordentligt! Skolen og praktikken har gjort de nyuddannede rede til at få fast arbejde, men skolerne har ikke i ret høj grad forberedt dem på den mulighed, der hedder at gå freelance. Det er også hårdt - men absolut fremkommeligt, hvis man vil. Men de skal ville det, de skal tage betaling for deres arbejde, de skal indgå i professionelle sammenhænge, så de får sig et netværk, kollegaer, efteruddannelse og en masse inspiration. Vi vil gerne have flere freelancekollegaer, men vi vil prøve at bekæmpe dem, der bare leverer gratis stof til medierne for at få noget på CV et og venter på en chance for fast job: Dem, der laver lidt for sjov, mens de venter på at blive indkaldt til samtale, eller dem der under elevlignende vilkår fortsætter i praktikken, til trods for at de er færdiguddannede. Det er unfair konkurrence, og det er Not Good Enough. Foreløbig er det blevet til tre velbesøgte Roadshows med Nana Toft og Iben Danielsen fra bestyrelsen i Odense, København og Århus i samarbejde med elevorganisationerne. Vi håber på endnu mere kontakt med de studerende fremover. Millioner til efteruddannelse Af Kristian Melgaard På trods af de mange gode intentioner i beregning af vejledende timepriser, er det de færreste freelancere, der kan få betalt deres efteruddannelse gennem honoraret. Men heldigvis har vi nogle muligheder for at stille midler til rådighed for den livsvigtige efteruddannelse. Den største bidragyder er Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbund. Fonden modtager de penge, som Copydan ikke kan formidle direkte til ophavsmændene, enten fordi midlerne stammer fra rundsummer eller afgifter, der ikke direkte har tilknyttet en ophavsmand, eller fordi der er tale om områder, hvor det er svært at identificere rette ophavsmand. Fra den store fond bliver pengene så fordelt til en stribe mindre kasser, der bestyres af de enkelte specialgrupper og medarbejderforeninger i DJ. FreelanceGruppen administrerer to kasser - en for det trykte område og en for elektronisk område. 7

8 Pengene kan bruges til fire formål, bestemt af Lov om Ophavsret. Det drejer sig om individuel efteruddannelse, og her uddeler FreelanceGruppen EU-beviser - efteruddannelsesbeviser. På trykt område er der i 2010 uddelt 27 beviser på hver kroner - eller i alt kroner. Den elektroniske kasse er noget større, så her har vi kunne uddele 83 EU-beviser på hver kroner - og det har så givet kroner til medlemmerne. Derudover må vi bruge af pengene til kollektivt arrangeret, individuel efteruddannelse, og det er typisk vore seminarer. Til de formål brugte vi i 2010 godt 1,2 mio. kroner, men da vi i 2011 er værter for Nordisk Seminar, skal vi regne med at bruge 1.6 mio. kroner til de fælles formål. Det tredje ben er forsvar af ophavsretten nationalt og internationalt. Det kan være til retssager, deltagelse i konferencer og udarbejdelse af materiale. Endelig bruger vi cirka en kvart million kroner, som vort bidrag til, at arbejdsløse kolleger kan komme på betalt efteruddannelse. DJ s forsøgspulje til efteruddannelse har sit eget afsnit her i beretningen. Forsikring: Nye muligheder på vej Af Elon Cohn Arbejdet med at etablere en forsikring for freelancere, der kan dække tabte indtægter under kortere eller lidt længere sygdom er fortsat i For en del år siden var det muligt at forsikre sig mod indtægtstab netop under kortere sygdom, men samarbejdet blev afbrudt af forsikringsmæglerne, der dengang ikke længere kunne tilbyde denne forsikring. Det var vort håb, at DJ s forsikring hos Danica ville være dækkende nok om ikke for kortere sygdom så dog som sikkerhedsnettet, der individuelt kunne dække i forhold til hidtidig indtægt, når det gik rigtig galt. I Danicas gruppedækning kan man sikre sig ved kritisk sygdom. Det er op til den enkelte forsikringstager at beslutte grundlaget for sin dækning en egentlig helt enestående mulighed. Men Danicas dækning er etableret med henblik på varig uarbejdsdygtighed eller kritisk livstruende sygdom. Det har derfor siden etableringen af den nye Danica-forsikring vist sig, at der stadig er et behov for at forsikre sig mod indtægtstab ved kortere sygdom, og derfor har FreelanceGruppens bestyrelse givet opgaven til Elon Cohn. I skrivende stund i slutningen af januar 2011 er der endnu ikke fundet en tilfredsstillende løsning. Vi samarbejder med DJ s juridiske afdeling på at finde det bedst mulige tilbud til FreelanceGruppens medlemmer og naturligvis andre i DJ. Arbejdet pågår, og vi vil rapportere til FreelanceGruppens bestyrelse og medlemmerne, så snart egentlige tilbud kommer på bordet. FRA FREELANCEGRUPPENS UDVALG Hold trykte medier: Det store forhandlingsår Af Jens Rossen, formand for Trykt hold 8

9 Dagbladene Få dage efter sidste års generalforsamling blev der tegnet en smal overenskomst på dagbladsområdet. Freelancerne fik ingenting. Dagbladsudgiverne, samlet i Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA, hævdede, at Aller-afgørelsen betød, at det ville være lovbrud, hvis de indgik en aftale med os. Det er heldigvis ikke rigtigt. Men vi kom ingen vegne ved denne overenskomstforhandling i skyggen af finanskrisen. Apparatet: Ved overenskomstforhandlinger på dagbladsområdet sætter Dansk Journalistforbund et stort apparat i gang. Der indkaldes repræsentanter fra de forskellige blade, kredse og specialgrupper, der sammen med forhandlere og jurister fra faglig afdeling sidder i en baggrundsgruppe, som vi kalder det store forhandlingsudvalg. I alt 35 personer, der igen lægger personer til den egentlige gruppe af forhandlere, der ansigt til ansigt med udgivernes delegation søger at nå en løsning. Der holdes delegationstræning og forberedende møder. Det store forhandlingsudvalg er med i baglokalet ved alle forhandlinger i først DMA og siden Forligsinstitutionen. I alt brugte 35 mennesker hver 25 arbejdsdage, før der blev skrevet under på et resultat, der var mildt sagt fattigt, men det bedst opnåelige. Tal på bordet: Pernille Nørregaard og Jens Rossen repræsenterede FreelanceGruppen i det store forhandlingsudvalg. Og vi stillede velforberedte med en dugfrisk undersøgelse, der viste, hvor ringe aflønningen af freelancere, der skriver eller fotograferer for danske aviser, er. Vi satsede denne gang på et gennembrud på JP/Politikens hus. Vi havde et fortrinligt samarbejde med tillidsrepræsentanterne herfra. Og det lykkedes os, for første gang i historien, at blive enige om et udspil til en egentlig freelanceoverenskomst. Et udspil, der også nåede udgivernes bord, men som blev afvist på grund af DMAs mistolkning af Allerafgørelsen. Nøl: Forbundsledelsen og faglig afdeling lovede os i forlængelse af dagbladsforløbet, at de ville tage initiativ til en række dialogmøder med tillidsrepræsentanter i de forskellige mediehuse. Formålet er at udnytte det gode samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og FreelanceGruppens repræsentanter til en dialog om, hvordan vi får skrivende og fotograferende freelancere til i det daglige at bruge tillidsrepræsentanterne. Der skulle gå ti måneder, efter at dagbladsoverenskomsten blev indgået, før der skete noget. Ugebladene Aller afgørelsen siger, at den overenskomst, vi indgik, ikke gælder selvstændige freelancere. Den forholder sig konkret til overenskomsten og er altså ikke, som hævdet af blandt andre dagbladsudgiverne, en stopklods for overenskomster, der omfatter selvstændige. Men vi oplever indenfor alle mediehuse og ugebladene især, at udgiverne ønsker freelancere som billige daglejere, der arbejder uden socialt sikkerhedsnet og afgiver alle ophavsrettigheder. Det er forståeligt nok et ønskescenarie for dem, der skal sikre aktionærerne et så fedt afkast som muligt. For os er det en kamp for at sikre journalistisk integritet, en forsvarlig omgang med kilderne og et økonomisk udbytte, der står mål med indsatsen. Behov for lovgivning: En forudsætning for at vinde denne kamp er, at loven giver DJ mulighed for at forhandle på freelancernes vegne uafhængigt af skattemæssig status. En anden forudsætning er, at lovgivningen beskytter den svage part, så en mediemogul som Aller Media ikke længere kan komme med deres skriv-under-eller-forsvind kontrakter. 9

10 Derfor arbejder vi i FreelanceGruppen, Freelanceudvalget og Dansk Journalistforbund på, at lovene bliver ændret, så freelancere bliver ligestillet med andre i det fagretlige system, og så urimelige ensidigt dikterede kontrakter bliver forbudt. Indsatsen er både national og international. Allers aggressioner: Paradokset er, at ugebladene ikke kan udkomme, hvis ikke de har en trofast skare af freelancere, der måned efter måned og år efter år leverer indholdet. Alligevel farer Aller Media fortsat aggressivt frem overfor deres leverandører. Senest er de kommet med deres egen definition af, hvem de betragter som lønmodtagerfreelancere og dermed som omfattet af overenskomsten. Konkret betyder det, at de nu også har tvunget freelancere med skattemæssig status som lønmodtagere væk fra overenskomsten ved at kræve, at de i stedet underskriver kontrakten, hvor de fraskriver sig ophavsretten og kontrollen med eget materiale. Dansk Journalistforbund har etableret et beredskab, der arbejder på at imødegå denne nye trussel. Pressefotograferne, der arbejder for Aller Media, er per definition skattemæssigt selvstændige, fordi de er momspligtige. Så de, der arbejder der nu, har skrevet under på kontrakten. Det har gjort de 12 fastansatte pressefotografer for dyre. Så nu er de blevet presset til at skrive under på i det kommende år at fraskrive sig deres del af kagen, når deres materiale videreudnyttes indenfor Aller Media til gengæld for en midlertidig jobgaranti. O-aftalen O-aftalerne, der er tiltrædelsesoverenskomster, der definerer anvendelse og minimumssatser for henholdsvis skrivende og fotograferende på fag- og organisationsbladsområdet, er blevet fornyet og løber nu frem til 31. oktober O-aftalerne er de fornuftigste aftaler vi har på freelanceområdet. Og det er derfor vores ønske, de skal udbredes til så mange fag- og organisationsblade og specialtidsskrifter som muligt. Repræsentanter for FreelanceGruppen, Pressefotografforbundet og DJ Fotograferne mødes med jurist Christian Dølpher i faglig afdeling for at lægge en plan for, hvordan vi når dette mål. Berlingske Elon Cohn har været FreelanceGruppens repræsentant i styregruppen for freelanceforhandlingerne med Berlingske, hvor vi har arbejdet på at hæve det økonomiske grundlag for betaling for videreudnyttelsen af alle koncernens freelanceres materiale - i Danmark såvel som for korrespondenter. Elektronisk hold: Overenskomster og kurser Af Hanne Fokdal Barnekow og Anja Dybris, Elektronisk hold Generalforsamlingsåret begyndte og sluttede med overenskomstforhandlinger. Overenskomstforhandlinger DR Overenskomstforhandlingerne med DR i foråret 2010 gav ikke de store forandringer i freelanceaftalen. Vi satsede primært på at få ændringer i forholdene for freelance-udenrigskorrespondenter, stringere. Forhold som er omfattet af Bilag 1, og som ikke har været rørt i de seneste forhandlinger. Det lykkedes at få fornyet væsentlige områder i bilaget, men det har vist sig, at det ikke umiddelbart forbedrer de praktiske konsekvenser og honorarer for freelancere, som rapporterer fra den store verden. Vi samler på stringererfaringer og -aftaler i perioden op til næste forhandling. Barsel: Barselsvilkårene for freelancere i DR er blevet forbedret og dækker nu hele den periode, hvor man kan få barselsdagpenge fra det offentlige (50 uger for kvinder og 34 uger for mænd). Man kan opnå en 10

11 samlet indtægt på omkring kroner om måneden (ca fra det offentlige og maksimalt samme beløb fra DR, hvis ens indtægt har været høj nok i månederne op til barselsstart). Barselsaftalen blev ved denne forhandling betalt med en del af stigningen på timelønnen. FreelanceGruppens bestyrelse var repræsenteret i forhandlingsudvalget med støtte af en backing-gruppe af faste DR-freelancere fra forskellige områder. Voldgift aflyst: Den faglige voldgiftssag om DRs omgåelse af Bilag 1 (i perioden op til OK-fornyelsen i 2010) ser ud til at ende med et forlig. Sagen drejede sig om to ting. Dels DRs manglende information til Journalistgruppen om indgåede individuelle freelanceaftaler, og dels DRs dårlige betaling - og ud fra vor antagelse - underbetaling i forhold til freelanceaftalen. DJ foreslår DR en forligsmæssig løsning, som DR i skrivende stund overvejer. Nedlagt: Udvalget om ansættelsesformer i DR, som FreelanceGruppen havde en repræsentant i, blev helt efter planen nedlagt forud for overenskomstforhandlingerne. Udvalget skulle belyse, hvordan DR brugte forskellige ansættelsesformer, bl.a. freelanceaftalen, og vurdere, hvilke free- og fastlancere der burde fastansættes. Flere andre emner blev drøftet, bl.a. DRs lønsedler, som har manglet oplysning om, hvilken opgave og sendetidspunkt honoraret/lønnen er betaling for. Det sidste har DR ved overenskomstforhandlingerne lovet at gøre noget ved, og vi/i skal være opmærksomme på, om de også gør det. Pitching og redigering I løbet af året har medlemmer efterlyst kurser og gå-hjem-møder om blandt andet redigering på Avid og inspirationsmøder med indkøbere af programmer. Det har elektronisk hold og bestyrelsen arbejdet med, og vi udbyder kurser og gå-hjem-møder så hurtigt som muligt. Overenskomst med Producentforeningen Overenskomstforhandlingerne med Producentforeningen sluttede i april 2010 med en ændring af barselsbestemmelsen for ansatte og tidsbegrænset ansatte, der nøje følger reglerne fra Barsel.dkordningen. Samtidig indgik parterne en hensigtserklæring om at indlede drøftelser om et nyt, fleksibelt overenskomstsystem for ansatte og freelancere: 1. Hvordan kan man sikre, at overenskomsten kan komme til at dække de virksomheder, der endnu ikke er omfattet af overenskomsten? 2. Hvordan ændrer man regler om lønfastsættelse, arbejdstid, tillæg mv., så de kan anvendes på den variation af produktionsformer, der findes i branchen? Det er aftalt, at Producentforeningen kommer med oplæg til ny arbejdstidsbestemmelse og DJ/FAF, Filmog tv-arbejder Foreningen, kommer med oplæg til efteruddannelse, barsel etc. Forhandlingerne er netop gået i gang. DJs forhandlere er Lone Amtrup og Nicolai Würtz (formand for TV- Gruppen). FreelanceGruppen er repræsenteret med tidligere formand Kenneth Wöhlisfelt. Aftale med FM6 Dansk Journalistforbund har indgået en aftale med radiostationen FM6. Nyhedsdækningen bliver leveret af B.T.s redaktion. Redaktionen er omfattet af Berlingske-overenskomsten og dermed også omfattet af freelancebestemmelsen i den overenskomst. FM6 som sådan er blevet omfattet af Fællesoverenskomsten, men så vidt vi er orienteret, så er det p.t. kun meningen at ansætte studieværter, fordi indholdsdækningen kommer fra B.T. 11

12 Overenskomstforhandlinger TV2 Danmark og Foreningen af TV2-regionerne I begyndelsen af 2011 gik overenskomstforhandlingerne med TV2 Danmark og Foreningen af TV2- regionerne i gang og hvis alt går efter planerne kommer de nye overenskomster i hus samtidig med FreelanceGruppens generalforsamling. Det er Dansk Journalistforbunds hovedkrav, at TV2-arbejdsgivernes ensidige erklæringer om, hvordan de vil aflønne og behandle freelancere, skifter status til en egentlig aftale, som vi kan forhandle om. Derudover er der en lille håndfuld krav, der blandt andet handler om højere timeløn og bedre vilkår i forbindelse med opsigelser af freelancekontrakter. Det er aftalt, at mindst et - og måske flere - af forhandlingsmøderne i forløbet skal fokusere på freelancernes vilkår. FreelanceGruppens bestyrelse er repræsenteret i de to forhandlingsgrupper. Du kan løbende følge forhandlinger på FreelanceGruppens hjemmeside og i TV2-netværket. Hold kommunikation: Direkte kommunikation fra K-etiketten Af Elon Cohn, formand for hold kommunikation Den seneste generalforsamling førte til ændringer i FreelanceGruppens bestyrelse og dermed også i de hold, der mellem bestyrelsesmøderne har ansvar for særlige opgaver. For hold K betød det, at Elon sagde farvel til Aase Madsen og Jesper Madsen og goddag til Kristian Melgaard og Iben Danielsen. K-etiketten Gennem hele bestyrelsesåret har Hold K set det som sin hovedopgave at vejlede medlemmerne både efter direkte henvendelser og ofte gennem pingpong om prissætning på kommunikation, og om hvornår en given opgave falder ind under k-etiketten. Hold K har deltaget i den redaktionelle baggrundsgruppe for K-magasin, hvor samarbejdet har været fagligt, åbent og fortræffeligt. Det har også været Hold Ks opgave at administrere tilmeldingen til to af Freelancegruppens netværk, netværket for kommunikation og netværket for forfattere. Hold Foto: Retten til arkivbilleder Af Mikael Hjuler, leder af hold foto Vi har i løbet af året haft en del mindre rådgivningssager omkring prissætning, samt en større omkring bortkommende billeder. Den sag var spændende, men også kedelig, fordi forbundets umiddelbare håndtering langt fra var, hvad vi havde kunnet forvente. Det handlede om en kollega, der bad en gammel kunde om at returnere arkivbilleder. Kunden svarede, at de ikke kunne finde hans billeder og ikke ville spilde mere tid på at finde dem. Da han efterfølgende kontaktede forbundet, blev han afvist. Derefter henvendte hans pårørende sig til FreelanceGruppen, som igen kontaktede DJ s juridiske afdeling, som efterfølgende har kigget på sagen. 12

13 Afmatning: Ellers oplever fotoholdet fortsat, at der er en afmatning på markedet. Der er desværre fortsat en del unfair konkurrence fra skrivende kolleger, som ikke tager sig betalt for billeder til deres artikler, også moms på fotografi er et stridsspørgsmål. Det er ikke fair, at journalisterne dækker deres billedafregninger ind som journalistik og ikke opkræver moms. Og desværre oplever vi også eksempler på bijobberi. Sidst på året har vi sat et par kurser i gang i samarbejde med Pressefotografforbundet. Kurset Video til web har været en stor succes, og det samme har kurset i prissætning. Disse gentages i Barselsfonden: Gang under dynerne Af Mikael Hjuler Der kom da heldigvis gang i den under dynerne i forhold til sidste år. I alt 10 medlemmer fik glæde af barselsordningen, og dermed er der tale om en femdobling i forhold til Vi kunne således udbetale kroner til ti medlemmer, og da vi kun fik kroner ind i kontingent, måtte vi æde lidt af formuen. Alle medlemmer betaler 10 kroner om måneden specifikt til Barselsfonden. Men vi er godt polstret. Barselsfonden råder ved udgangen af 2010 over en formue på kroner, og derfor foreslår bestyrelsen, at vi fortsætter med uændrede ydelser i Moms: Vi læser momsregler, som fanden læser Af Mikael Hjuler Der dukker fra tid til anden diskussion omkring moms op på Ping-Pong. Det kan egentligt undre lidt, at der er behov for den debat. Forbundet har lavet en ganske udmærket pjece, som dækker vores område i 99 % af tilfældene. Den findes på hjemmesiden. Ud fra debatten kan man desværre høre, at en del medlemmer betragter Momsloven mere som en vejledning end som en egentlig lov. Momsloven læses med diverse underlige krumspring, hvor der bliver momset eller ikke efter, hvad der nu lige passer bedst ind i den enkeltes situation. Det er en ganske urimelig måde at opføre sig på overfor de kolleger, der overholder reglerne. At undlade at momse for eksempel en reklametekst er ikke fair overfor den kollega, der har oplyst prisen til kunden med moms. Det samme gør sig gældende for afregning af billeder og video. Her skal der som udgangspunkt også altid moms på, hvis du ikke er anerkendt som kunstner. Der er også kunder, der kommer i klemme, hvis du omvendt sætter moms på, hvor det ikke er nødvendigt. De fleste foreninger er ikke momsregistrerede, så de kan ikke fradrage den moms, som du sætter på, fordi det er det nemmeste for dig. Summa summarum er alle bedst tjent ved, at vi alle overholder reglerne. 13

14 Kursusudvalget: Mange vil ghoste Af Iben Danielsen, leder af kursusudvalget Samarbejdet med DJ Uddannelse og Karriere (DJUK) har været forbilledligt i Den lette og gode kontakt til kursusafdelingerne i København og Århus har gjort det muligt at gennemføre rigtigt mange kurser direkte for vores medlemmer. Vi mener, det er en stor fordel at kurserne holdes i DJs lokaler for identifikationens skyld, og at de fleste kurser holdes både i Århus og København. Kurserne har været gratis, det vil sige vi afsluttede året med forslag til egenbetaling for et kursus om forretningsførelse med journalist Jacob Fenger. Det måtte aflyses, mens det nye tiltag med FUS-samtaler (Freelanceudviklingssamtaler), som indleder 2011, ser ud til at fungere fint trods egenbetaling på 500 kroner. Det er stadig vores tanke, at kurserne skal være korte, så freelancerne kan drive forretningen, mens de videreuddanner sig. Vi har prøvet at vælge kursusemner, som bygger på forretning og på gode råd til udbygning, netværk og tanker om forretning. Opbakningen har været stor - årets store tilløbsstykke var ghostwriting-kurserne, som snarest også holdes i Odense, samt Video til web - kurserne, som stadig kører over tre omgange for fotografer og journalister. Vores egne: De mange kurser, som er nævnt herunder, er vores egne. De optræder på linje med DJs øvrige gratis kurser på kalenderen på Journalistforbundets hjemmeside, og der kan du finde endnu flere bud på kurser og videreuddannelse til stor glæde for freelancere. Vores kontakt i forbundet, Kirstine Baloti, er i gang med et kontroltjek af kursernes kvalitet netop nu DJ-medlemmer har været på kurserne, og deraf er godt halvdelen freelancere. Mange har erkendt, at efteruddannelse, dygtiggørelse og bredde i sit virke er vejen frem. Webinar: Vi har indledt webinarer i Det er interaktive kurser, man kan følge hjemme ved computeren med reelle håndværksmæssige emner på tapetet, og webinarer lader til at være stilen for freelancere både indenfor og udenfor landets grænser. Derimod kunne de to kurser i arbejdsmiljø for freelancere kun strække til et kursus. Vi ved, at arbejdsmiljøet er en vigtig faktor for en god freelancevirksomhed - både den psykiske og det fysiske arbejdsmiljø - men at gå på kursus i det lader ikke til at være aktuelt. Vi har derfor valgt at tilbyde FUSsamtaler en times 1 til 1 -samtale med en arbejdspsykolog/coach om, hvordan arbejdet og virksomheden har det. FUS-samtalerne er et forsøg i 2011, og er en opfølgning på de populære coachingsamtaler, vi har haft på de årlige seminarer, hvor vi sidste gang beskæftigede hele tre coaches i tre dage. Kurser Freelancegruppen, 2010 Opdateret: december 2010 Dato Kursus Kontakt Sted 5/3 3 dage Freelanceseminar pimp din biks FLG Comwell, Roskilde 30/3 3 dage Profession: Freelancer, Geert Mørch / Robert Jensen ID Læderstræde, Kbn 12/4 3 dage Profession: Freelancer, Geert Mørch/ Robert Jensen ID Fiskergade, Århus 4/5 2 dage Rejsekursus Ulla Lund, Peter Hauerbach ID Læderstræde, Kbn 17/5 Det gode portræt, Frank Stockholm NT Læderstræde, Kbn 14

15 2/6 kom videre møde; Bente Dalsbæk, taleskrivning NT Fiskergade, Århus 11/6 Det gode portræt, Frank Stokholm ID Fiskergade, Århus 14/6 2 dage Rejsekursus Ulla Lund, Peter Hauerbach ID Fiskergade, Århus 14/6 kom videre møde: Bente Dalsbæk, taleskrivning NT Læderstræde, Kbn 3/9 3 dage Nordisk seminar Stockholm 8/9 webinar, Karin Høgh ID 15/9 webinar Lisbeth Scharling ID 20/9 2 dage kvindekursus Karen Lumholt ID Læderstræde, Kbn 29/9 2 dage kvindekursus Karen Lumholt ID Fiskergade, Århus 27/10 2 dage Pas på dig selv, freelancernes arbejdsmiljø ID/EJ Læderstræde,Kbn 3/11 Ghostwritingkursus ID Læderstræde,Kbn 18/11 Ghostwritingkursus ID Fiskergade, Århus 25/11 2 dage Pas på dig selv, freelancernes arbejdsmiljø ID/EJ Fiskergade, Århus 26/11 Pas på dig selv, freelancernes arbejdsmiljø ID/EJ Fiskergade, Århus??/11 3 dage Fotokursus Johnny Frederiksen MH/HB Læderstræde,Kbn??/12 3 dage Fotokursus Johnny Frederiksen MH/HB Fiskergade, Århus 15/12 3 dage Fotokursus Johnny Frederiksen MH/HB Læderstræde,Kbn Nordisk matchmaking Et godt år for det nordiske freelancesamarbejde Af Hanne Fokdal Barnekow, Nordisk udvalg FreelanceGruppen samarbejder med sine søsterorganisationer i Sverige, Norge og Finland om en koordineret indsats til gavn for freelancere. Det har vi gjort siden først i 90 erne. Samarbejdet er blevet stadig mere nødvendigt, eftersom medierne globaliserer og lægger massivt pres på den individuelle ophavsret. Desuden giver det nordiske samarbejde øget opmærksomhed på freelanceres vilkår. Samarbejdet er formaliseret omkring to årlige møder, Nordisk Styremøde, der hvert år finder sted i tilknytning til det årlige fællesnordiske freelanceseminar, og Nordisk Minitopmøde, der finder sted hvert år i november. Herudover prioriterer vi at besøge hinandens generalforsamlinger og komme med input fra hvert vores land. Nordisk seminar: Hvert år holder landene på skift Nordisk Freelanceseminar med temaer, der relaterer til vores virkelighed i mediebranchen. I 2010 var Sverige vært. Seminaret blev holdt i september i Stockholm. Cirka 120 nordiske freelancere deltog, heraf 36 danskere. Forskellige former for samarbejde var i fokus. Det betød, at matchmaking, fælles idéudvikling og et orienteringsløb i Stockholms gader med opgaveløsning i grupper indgik i programmet. Desuden var en del af foredragsholderne valgt ud fra deres særlige erfaringer med samarbejde, dels omkring dokumentarfilm og dels freelancesamarbejde på Sveriges Radio. Seminaret har en egen hjemmeside, Vi forbereder nu det nordiske seminar på LO-højskolen maj Minitop: På Nordisk Minitopmøde i Helsinki diskuterede man på ny de gældende guidelines for det nordiske samarbejde og udvekslede på baggrund af de enkelte landes rapporter erfaringer med presset på ophavsretten og mulighederne for en fortsat udvikling af en fællesnordisk strategi for at værne om den individuelle ophavsret. 15

16 Hjemmesiden: Ping for sig og pong Af Pernille Nørregaard, webredaktør I 2010 har vi arbejdet på at gøre hjemmesiden endnu bedre, så alle nemt og hurtigt kan finde det, de søger. Et af de nye tiltag er genveje fra forsiden til vejledende vilkår, momsbrochuren, vores netværk, barselsfonden, medlemstilbud og DJ s pensionsordning. I 2010 havde vi unikke besøgende på hjemmesiden, hvilket er på samme niveau som Det samlede antal besøg var , og i gennemsnit kiggede de besøgende på 3 sider ved hvert besøg. De mest populære sider er forsiden og Kontor tilbydes på opslagstavlen. De meste læste artikler er: 1. Takster for kørselsgodtgørelse læsere nominerede til Årets Redaktør læsere 3. Generalforsamling 2010: Lyst til et sjovt job? 1080 læsere 4. Sociale medier for journalister webinar 1070 læsere 5. Pimp din biks anti-kriseseminar for professionelle freelancere 1046 læsere Ping og pong: Som altid har PingPong været vores mest aktive netværk. Efter lang tids debat om, hvilke diskussioner der hører til i netværket, besluttede bestyrelsen at lave en forsøgsordning, der deler pingpong op i en faglig del og en kantine del. Opdelingen har ført til flere deltagere i PingPongs faglige del. Ordningen fungerer godt, og bestyrelsen har derfor besluttet at gøre den permanent. Gambia: Kollega-til-kollega projekt i Afrika Af Pernille Nørregaard, projektleder På generalforsamlingen 2010 holdt Lars Møller fra Games (Gambia Media Support) en glødende tale om, hvor stort behovet er for hjælp blandt vore gambiske kolleger. Han foreslog et samarbejde mellem FreelanceGruppen og Games om at sende danske freelancere til Gambia. Projektet bygger på kollega-til-kollega-metoden, hvor en dansk kollega deltager i en gruppe gambiske journalisters hverdag på jobbet og giver sparring og feedback. Bestyrelsen har i form af Pernille Nørregaard sammen med Lars Møller arbejdet videre på projektet. På en fact-finding-mission i april mødtes Pernille og Lars med bestyrelsen i Gambia Press Union (GPU) og diskuterede projektet. Pernille holdt også møder med en række af de journalister og redaktører, der vil blive involveret i projektet, og hun besøgte både aviser og radiostationer. Ansøgning: I dialog med GPU har vi ansøgt Projektpuljen under Danida om en halv million kroner til projektet. Hvis projektet bliver til noget, kan vi sende 14 af FreelanceGruppens medlemmer på kollega-tilkollega-missioner i Gambia over de næste to år. I foråret vil vi søge frivillige til missionerne. Følg med på hjemmesiden, hvor der kommer flere informationer. 16

17 March mod udhulning af ophavsret 60 nordiske freelancere mod Hjemmet Mortensen Af Jens A Wejsmark Sørensen, bestyrelsesmedlem På en solrig dag, torsdag den 4. november, ankom 19 danske freelancere fra Danmark, Sverige, Frankrig og Holland til Asker uden for Oslo. De skulle deltage i de norske freelanceres årlige seminar, og ikke mindst lufte FreelanceGruppens nye flotte røde fane den 5. november sammen med norske kollegaer i en demonstration mod de store mediekoncerners angreb på freelancernes ophavsret. Om aftenen, efter en hyggelig middag og orientering om fredagens aktion fra formanden for Frilansjournalisterne Jørn Wad, blev der lavet bannere, og den danske delegation brød spontant ud i Sådan er kapitalismen. Aktion: Fredag den 5. november fortsatte seminaret, men midt på dagen blev omkring 60 nordiske freelancere og den røde fane afhentet i bus og kørt til Hjemmet Mortensens kontorer i Nydalen i Oslo for at markere utilfredsheden med udhulingen af ophavsretten og social dumping. Hjemmet Mortensen er den største ugebladskoncern i Norge. Heikki Jokinen, næstformand i både det finske og det nordiske journalistforbund, holdt en stærk tale, hvor han bl.a. påpegede, at misbrug af freelancernes ophavsret er et internationalt problem, og at journalister i hele Europa står sammen om dette. Derefter tog næstformanden i det norske journalistforbund (NJ) Thomas Spence over. Han kunne fortælle, at man forhandler på livet løs med Hjemmet Mortensen og Aller-gruppen, efter at de er begyndt at presse freelancerne til at underskrive kontrakter, der i praksis fører til en overdragelse af ophavsretten uden kompensation. Efterfølgende mente den norske freelanceformand Jørn Wad i sin tale, at de store mediekoncerner har erklæret freelancerne krig. Han afsluttede effektfuldt med Winston Churchills berømte ord: Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning. Værdsat: Hjemmet Mortensen var repræsenteret af direktør Alexander Øystå og redaktør Kjersti Mo. Direktøren påpegede, at Hjemmet Mortensen værdsætter deres freelancejournalister meget højt, men også at den nye medievirkelighed kræver nye forretningsmodeller. Han understregede dog, at man naturligvis holder døren åben for dialog med NJ. Med dette løfte blev den største aktion til forsvar for journalisternes ophavsret, der nogensinde havde fundet sted i Norden, afsluttet i god ro og orden. Det skal lige nævnes, at Hjemmet Mortensen inviterede Norsk Journalistlag til forhandling kort efter demonstrationen. Herefter gik turen tilbage til Asker, hvor de norske freelancere skulle have deres årlige generalforsamling. En begivenhedsrig dag blev afsluttet med en hyggelig festmiddag i en ægte norsk bjælkestue på Leangkollen Hotel i Asker. Efter middagen blev der, på opfordring fra FreelanceGruppens næstformand Iben Danielsen, for første gang til en norsk generalforsamling, arrangeret dans til langt ud på natten. Således kunne nogle trætte, men tilfredse, danske freelancere rejse fra Norge en solrig lørdag formiddag i november. 17

18 Click and pay på hollandsk FreelanceGruppens bestyrelse i Amsterdam Af Jens A Wejsmark Sørensen, bestyrelsesmedlem bosiddende i Holland I starten af oktober drog FreelanceGruppens bestyrelse til den hollandske hovedstad Amsterdam. Først og fremmest var der aftalt møde med repræsentanter for det hollandske journalistforbund (Nederlandse Vereniging van Journalisten) og fra de hollandske freelancere. FreelanceGruppen havde nemlig hørt, at hollænderne blandt andet havde etableret et system, hvorved de på en effektiv måde, kunne hente penge på den digitale copyright. Derudover ville vi også gerne høre generelt om livet som freelancer i Holland, og hvorfor folk, der udelukkende arbejder med kommunikation, ikke kan være medlem af forbundet, Nederlandse Vereniging van Journalisten. Forskel: Fredag den 1. oktober mødtes bestyrelsen således med Patrick Holleman, der er freelancernes repræsentant i forbundet, samt journalisterne Brenno de Winter og Connie Wiering fra freelancernes bestyrelse. Det blev en heftig debat om kommunikation og journalistik, og to fagforeningers meget forskellige holdning til sine medlemmers virkefelter. Selvom det hurtigt viste sig, at hollænderne endnu ikke fuldt ud havde løst problemet med den digitale copyright, så har de dog gennem en forening (De stichting literaire rechten auteurs) fået etableret en tjeneste, der overvåger digital kopiering af artikler en form for click and pay. Mødet gav nogle gode hollandske kontakter, og bestyrelsen vil fremover følge udviklingen i Holland nøje. De to hollandske repræsentanter er inviteret med til Nordisk Seminar i Danmark i maj, og FreelanceGruppens bestyrelse har efterfølgende besluttet at tage kontakt til tyske freelancekollegaer. 18

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28.september2011kl.10 17 Gl.Strand46 LilleHB Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Tema 1.1. O-aftale Referat Mødt var: Helene Bagger, Hanne Fokdal Barnekow,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl. 10-16 hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Iben Danielsen og

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. Dagsorden Referat Deltagelse: Mødt: John Lykkegaard, Hanne F. Barnekow,

Læs mere

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 24.-26. august med start fredag kl. 13 Deutscher Journalisten-Verbands Berlinkontor (fredag) Charlottenstr. 17, 10117 Berlin og H10 Berlin Kurfürstendamm, Joachimstaler

Læs mere

Freelanceundersøgelse 2010

Freelanceundersøgelse 2010 4 feb 10 Rapport Freelanceundersøgelse 2010 Dansk Journalistforbund december/januar 2010 Udarbejdet af Kirstine Baloti, faglig konsulent i DJ Indledning Henover jul og nytår 2009/2010 gennemførte DJ en

Læs mere

Tema: Bilagene A.1. til A.14. Herunder orientering fra medlemmer i diverse udvalg og HB, der kan inspirere til dette punkt.

Tema: Bilagene A.1. til A.14. Herunder orientering fra medlemmer i diverse udvalg og HB, der kan inspirere til dette punkt. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde DFDS Oslo-færgen, Dampfærgevej 30 kl. 13:30-19:00 Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Iben Danielsen byder velkommen og orienterer

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Forslag til arbejdsprogram 2016

Forslag til arbejdsprogram 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Forslag til arbejdsprogram 2016 Bestyrelsen anbefaler følgende arbejdsprogram for bestyrelsesarbejdet i FreelanceGruppen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 27. november 2015 Mødelokalet, Gammel Strand

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 27. november 2015 Mødelokalet, Gammel Strand Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 27. november 2015 Mødelokalet, Gammel Strand Dagsorden Deltagelse: Referat fra seneste møde Godkendelse af dagsorden Beslutningspunkt B1, bilag B1a, B1b, B1c, B1d,

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen I 2011 har FreelanceGruppen fulgt sit arbejdsprogram som det blev vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

Lokale lønforhandlinger

Lokale lønforhandlinger Lokale lønforhandlinger Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard Februar 2015 Reelle forhandlinger I mange af Journalistforbundets overenskomster er det aftalt, at der hvert år skal være lokale lønforhandlinger

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

Handlingsprogram 2013-2015

Handlingsprogram 2013-2015 2013 Dansk Journalistforbund Handlingsprogram 2013-2015 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet journalistforbundet.dk

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Referat af møde i DJ s Ligestillingsudvalg den 2. marts 2006

Referat af møde i DJ s Ligestillingsudvalg den 2. marts 2006 J.nr. 1.60.10.01 Referat af møde i DJ s Ligestillingsudvalg den 2. marts 2006 Tilstede: Mandana Zarrehparvar, Bodil Rahbek, Morten Bergholt, Bente Friis, Ulla Søgaard Thomsen, Fred Jacobsen og Per Sørensen

Læs mere

O-foto-aftalen. Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade

O-foto-aftalen. Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade O-foto-aftalen Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade 1. november 2014 31. oktober 2015 Mellem Dansk Journalistforbund og en række blade/organisationer

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Kollektiv forhandlingsret for freelancere

Kollektiv forhandlingsret for freelancere 1 Kollektiv forhandlingsret for freelancere NU! Støttes af: AC v. Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) Billedkunstnernes Forbund Dansk Artist Forbund Danske Dramatikeres Forbund Dansk

Læs mere

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen.

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen. Beretning 2016 Så er der gået endnu et år, siden jeg sidst skrev beretning forud for generalforsamlingen i EFK. Sommeren i år har været lidt blandet. Sidst på foråret fik vi nærmest hedebølge, så blev

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Hvor hører jeg til? Dansk Journalistforbund medier & kommunikation. Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Dansk Journalistforbund medier & kommunikation. Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2011 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Vejledning. Flermedialitet mellem

Vejledning. Flermedialitet mellem Vejledning til Organisationsaftalen om Flermedialitet mellem DDFF og DJ fra februar 2004 Se ordbog bagest og den særskilte folder om tilpasning af normalkontrakter og aftaler når virksomhederne udvikler

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 22. -23. SEPTEMBER 2016 - NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 Du indbydes til topmøde for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Mødet afholdes den 22. 23. september 2016 på Hotel

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer (Åben) Studiecirklen Jahn Sørensen fra Bjerggaardens Lokalcenter i Århus ville gerne lave et forløb på 36 timer omkring lokalområdet Christiansbjergs historie.

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2004. HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ændret ledelsesstil i TDC? Resultatet af medlemsundersøgelsen af de individuelle lønsamtaler

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Formandens mundtlige beretning for 2014

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Formandens mundtlige beretning for 2014 Danske Mediers Arbejdsgiverforening Formandens mundtlige beretning for 2014 DMA s ordinære generalforsamling mandag 7. maj 2015 1 Indledning Tak for ordet. Og tak fordi I er kommet her til generalforsamlingen

Læs mere

SIK s LOVE Besluttet i 2013

SIK s LOVE Besluttet i 2013 SIK s LOVE Besluttet i 2013 l Forbundets navn og hjemsted Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er sulinermik inuussutissarsiuteqartut peqatigiiffiisa, lønmodtagerforeningernes forbund i

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Dansk Journalistforbund

Dansk Journalistforbund 1 Fokusgrupper Dansk Journalistforbund Dansk Journalistforbund Fokusgrupper med almindelige og fagligt aktive medlemmer 2 Indhold Metode Overordnede konklusioner Medlemmerne om Dansk Journalistforbund

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET 1. PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET (PF) er en specialforening under Dansk Journalistforbund (DJ). 2. PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET`s formål

Læs mere

OUTPLACEMENT. Vi har udarbejdet 3 pakkeløsninger, samt en holdløsning, hvis I har flere medarbejdere i samme opsigelsessituation.

OUTPLACEMENT. Vi har udarbejdet 3 pakkeløsninger, samt en holdløsning, hvis I har flere medarbejdere i samme opsigelsessituation. Opsigelse fra krise til muligheder! Vi er midt i en finanskrise og forhåbentligt snart på vej ud igen. Det er ikke alle, der er lige hårdt ramt, men krisen påvirker i øjeblikket de fleste virksomheder

Læs mere