Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010 Indledning Af Kristian Melgaard, formand for FreelanceGruppen Aller trækker dybe spor Den 6. marts 2010 holdt vi generalforsamling, og det skete kun en uge efter, at forligsmanden havde givet os en træls kendelse - den såkaldte Aller-kendelse. Selve kendelsen var en afgørelse i en ganske bestemt og meget konkret sag, hvor vi forsøgte at fastholde de begreber for freelancere, vi arbejder med, så alle kunne være omfattet af en overenskomst. Den gik ikke, og det var selvfølgelig træls. Det havde været ulige nemmere, hvis højesteretsdommeren havde givet os medhold men i realiteten burde Aller-kendelsen ikke have nogen stor betydning for det fortsatte arbejde med at forbedre freelancernes vilkår. Forstokkede dagblade Men nogle af vore modparter ville det anderledes. På dagbladsområdet trak vores modpart kendelsen ud som en kæmpeelastik og tolkede den nærmest, som om det var ulovligt at indgå freelanceoverenskomster. Derfor endte et ellers flot forarbejde og et fortrinligt samarbejde med tillidsrepræsentanterne i et stort flop. Vore modparter ville end ikke snakke freelanceforhold. Det er overmåde trist, at lederne af det største medieområde i Danmark ikke indser, at vi sammen kan gøre det meget bedre for hinanden - og gennem gode aftaler sikre overlevelsen af de skrantende dagblade. O-aftalerne Heldigvis møder vi ikke den samme forstokkethed hos en anden storaktør fagpressen - som igen i 2010 indgik to-årige overenskomster på både tekst- og foto-området. O-aftalerne er det vigtigste redskab, vi har overhovedet på freelanceområdet - og derfor skal vi kæmpe for at bevare dem til glæde og gavn for både freelancerne og for deres opdragsgivere. O-aftalens betydning for vore medlemmer kan ikke overdrives, og det er glædeligt, at det lykkedes at forlænge aftalen i endnu to år. Langt mere bekymrende er det, at Dansk Journalistforbund har nedprioriteret indsatsen for at få flere blade med i aftalen. Det har vi bedt og tryglet om i årevis, og vi vil i de kommende måneder sætte endnu mere tryk på for at få indsatsen opprioriteret i Faglig Afdeling. Der blev også lavet nye overenskomster på tekster-området, med TV-producenterne og interessant nok også med Benjamin Media. Til demonstration Senere på året så vi, hvordan Aller-kendelsen inspirerede den norske pendant - Hjemmet Mortensen til at præsentere urimelige kontrakter for deres freelancere. Det førte til konflikt og den første nordiske freelancedemonstration i Oslo, hvor vi mødte op med vores nye røde fane. Det var flot og festligt, men desværre på en særdeles alvorlig baggrund. Dybe spor Der er ingen tvivl om, at Aller-kendelsen fra 28. februar 2010 vil trække sine dybe, tragiske spor i det faglige arbejde - også spor, den slet ikke kan bære. Derfor må vi sammen med DJ holde næsen i det rigtige spor og sørge for, at vore modparter ikke tolker kendelsen langt ud over dens rækkevidde. 1

2 I begyndelsen af 2011 deltager vi i forhandlingerne på TV2 - både regionalt og landsdækkende. Her har vort store ønske gennem snart flere årtier været en egentlig freelance-overenskomst. Men der er også andre muligheder, og det er faktisk lykkedes at skaffe vore medlemmer nogle betydelige forbedringer i arbejdsforholdene i TV2-systemet. Det vil vi arbejde videre med i forårets forhandlinger. Alene af disse grunde er det vigtigt, at freelancerne er tydelige i det fagpolitiske arbejde, både som aktive medlemmer af FreelanceGruppen og som medlemmer af Hovedbestyrelsen og dens udvalg. Derfor opfordres I alle til at møde op til de kommende valgmøder og lade jer vælge til delegerede til forbundets delegeretmøde i april og på den måde få indflydelse på politikken. Og husk at stemme på freelancere! Forbundet og os: DJ kradser penge ind Af Kristian Melgaard, formand for FreelanceGruppen Dansk Journalistforbund hjælper dagligt medlemmer med at få skrabet udestående fordringer hjem. Når det drejer som om krænkelser af medlemmernes ophavsret går Dansk Journalistforbund ind i sagen, hvis medlemmer ikke selv kan få pengene hevet hjem. I 2010 hentede DJ kroner hjem. Det var en lille stigning i forhold til 2009, hvor der blev skaffet kroner til medlemmerne. Flere til inkasso Det kan jo også ske, at det ikke hjælper med en venlig påmindelse fra DJ, nemlig når sagerne går i hårdknude, og det ender med inkasso. Her har det desværre været nødvendigt at bruge det ultimative våben i hele 34 sager i 2010, hvor det i 2009 kun var 21 inkassosager. Også beløbsmæssigt steg inkassosagerne, nemlig fra kroner i 2009 til kroner i Den voldsomme stigning skyldes dels, at medlemmerne har fået øjnene op for denne udmærkede service, dels at krisen kradsede dybt i markedet i Dertil kommer de mange sager, hvor medlemmerne ved at true med DJ har fået deres penge, uden at forbundet direkte har været involveret. Det har vi ikke tal på. Freelance Rights Expert Group (FREG) Af Jens Rossen, DJ s medlem af FREG European Foundation of Journalists, EFJ, er en sammenslutning af europæiske journalistforbund, der samarbejder indenfor en treårig kongresperiode. Arbejdet styres politisk af EFJ Steering Committee og administreres i det daglige fra hovedkvarteret i Bruxelles. Dansk Journalistforbund har i denne kongresperiode ingen repræsentant i EFJ Steering Committee, men en suppleant, Didde Elnif, hovedbestyrelsen. For at understøtte arbejdet har Steering Committee nedsat en række ekspertgrupper. LAREG, AREG, BREG og FREG. Eller Labour Rights Expert Group, Author Rights Expert Group, Public Broadcasting Expert Group og Freelance Rights Expert Group. 2

3 Efter anbefalinger fra FreelanceGruppen og Freelanceudvalget har hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund udpeget Jens Rossen til at deltage i arbejdet i Freelance Rights Expert Group. Vi mødes to gange om året, udveksler konkrete siden-sidst-erfaringer i form af landerapporter og arbejder mere langsigtet på at prioritere mærkesager, arrangere undersøgelser, kampagner og konferencer og bidrage til EFJ med konkret viden. Indtil videre har jeg kun deltaget i ét møde med ekspertgruppen, der primært består af embedsmænd fra de deltagende organisationer. Så det er tidligt at komme med bud på, hvad det kan føre til. Dog er det sikkert, at der ligger en arbejdsopgave i vedholdende at arbejde for de to mærkesager: forhandlingsret for freelancere og beskyttelse mod urimelige freelancekontrakter. Samtidig er det vigtigt at koordinere min indsats i ekspertgruppen med såvel de øvrige nordiske landes freelanceorganisationer som Dansk Journalistforbunds forretningsudvalg, der også fungerer som internationalt udvalg. Freelanceudvalget Jens Rossen, Freelanceudvalget, og Kristian Melgaard, FreelanceGruppen Freelanceudvalget er nedsat af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse. I modsætning til forbundets øvrige udvalg, er det et repræsentantskab, hvor de grupper, der organiserer freelancere stiller med hver sin repræsentant. Herudover består udvalget af forbundsformand Mogens Blicher Bjerregaard og freelancekoordinator Kirstine Baloti. Øvrige konsulenter i Dansk Journalistforbund deltager efter behov. Udvalget er ledet af Jens Rossen, og FreelanceGruppen er repræsenteret ved formand Kristian Melgaard. I skrivende stund har der været tre møder siden seneste generalforsamling i FreelanceGruppen. Her er blandt andet diskuteret freelancestrategi efter Aller-kendelsen og foretaget en evaluering af indsatsen i Aller-forløbet. Til det formål havde udvalget besøg af en specialist, der ridsede konsekvenserne af den konkrete kendelse op og gav bud på, hvilke spor det kan betale sig for Dansk Journalistforbund at arbejde videre ad. Udvalget har også evalueret FreelanceForum og Fagligt Forum set med freelancebriller, diskuteret den internationale indsats og anbefalet Jens Rossen til Freelance Rights Expert Group. Udvalget har desuden nedsat en arbejdsgruppe med det formål at kortlægge antallet af freelancere, der marginaliseres helt eller delvist ud af deres fag, med henblik på at optimere Dansk Journalistforbunds indsats for netop disse medlemmer. Udvalget har også forholdt sig til medlemskommunikationen frem til lanceringen af Dansk Journalistforbunds nye hjemmeside med den elektroniske afløser for FreelanceNøglen, der ikke længere udkommer på tryk. Det har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan vi får forbedret de Vejledende vilkår, så de bliver mere operationelle og tidssvarende. Og endelig har udvalget nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med emner, der skal kunne bryde de barrierer for enkeltmandsvirksomheder, der i øjeblikket ligger i SKI, Statens og Kommunernes Indkøbsservice. På det kommende møde skal vi blandt meget andet arbejde med konkrete forslag til, hvordan vi bedst får fremmet freelanceindsatsen i DJ s handlingsprogram. Mødet ligger mellem deadline på beretningen og henholdsvis FreelanceGruppens generalforsamling og delegeretmødet i Dansk Journalistforbund. 3

4 Fagligt udvalg Af Pernille Nørregaard, Fagligt udvalg Fagligt udvalg er stedet, hvor der tages beslutninger om, hvordan forbundet skal håndtere faglige sager om for eksempel forhandling af nye aftaler og overenskomster, overenskomstbrud og uretmæssige fyringer. Det er nedsat af hovedbestyrelsen og består af medlemmer herfra og eksterne medlemmer, der er blevet udpeget til udvalget på grund af deres særlige viden, erfaring eller indfaldsvinkel til arbejdet. FreelanceGruppens bestyrelse er repræsenteret ved eksternt medlem Pernille Nørregaard, mens Jens Rossen er internt medlem af udvalget. Fagligt udvalg har i årets løb blandt andet behandlet sager som Allerfreelanceoverenskomsten (læs mere andet steds) og en forsøgsordning på Berlingske om videreudnyttelse og versionering af freelancernes stof. Det blev også til diskussioner om afgrænsningen af gratis arbejde og borgerjournalistik med fokus på, hvordan man kan gribe ind overfor medier, der bruger almindelige borgere og studerende til at levere indhold til medierne - uden betaling startede med en blokade mod Advice A/S i Aalborg på grund af manglende lønudbetalinger, og tre freelancere fik erstatning for mistet indtægt i forbindelse med blokaden. Advice er siden gået konkurs. På Fokusmagasinet og Dagens Puls forsøgte redaktøren at udnytte gamle artikler på et nyt sundhedssite, men DJ gik ind og krævede betaling for brugen. En af Fagligt udvalgs opgaver er af arbejde videre med drøftelserne på Fagligt Forum frem til delegeretmødet. Meget af debatten på Fagligt Forum handlede om, hvordan tillidsrepræsentanterne og freelancerne kan etablere et samarbejde. Derfor besluttede Fagligt udvalg at holde en række dialogmøder, hvor tillidsrepræsentanterne og freelancerne kan lære hinanden at kende og tale om, hvordan de kan hjælpe hinanden. Det blev besluttet at begynde med dagbladsområdet og så udbrede møder til andre medier, når den rette form er fundet. Der er endnu ikke afholdt nogen møder. Ligestillingsudvalget Af Hanne Fokdal-Barnekow Ligestillingsudvalgets formand Jette Hvidtfeldt trak sig fra sin hovedbestyrelsespost i DJ og dermed også fra udvalget i sommeren Iben Danielsen overtog Jette Hvidtfeldts plads begge steder. Udvalget rekonstituerede sig således, at Antoinette Kordic nu er udvalgets formand. Nu er FreelanceGruppen repræsenteret i Ligestillingsudvalget ved Hanne Fokdal Barnekow og Iben Danielsen. Who makes the news har endnu engang vist, at det stadig går meget langsomt med ligestillingen af kvinder i medierne, både hvad angår ledelse, journalister, eksperter og kilder. Blot 1 ud af 4 kilder er en kvinde. En mere lokal undersøgelse viser, at kun 3 % af DJ s medlemmer har anden etnisk herkomst end dansk, mens landsgennemsnittet er 10 %. En tredje undersøgelse viser, at der kun er ganske få ligestillingshandlingsplaner på danske medievirksomheder, og at ligestillingen ikke er et tema, der optager tillidsrepræsentanter eller medlemmer. Det er kendsgerninger, som udfordrer ligestillingsudvalget. DJ har i efteråret i samarbejde med Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA, og Danmarks Radio, DR, holdt et debatmøde om kvindelige kilder, og ligestillingsudvalget opfordrer DJ til at fortsætte arbejdet for at øge antallet af kvindelige kilder i medierne. 4

5 Udvalget vil opfordre til en undersøgelse af barriererne i forhold til forskellige befolkningsgruppers interesse for journalistuddannelsen og eventuelt barrierer for optagelse af studerende med anden etnisk baggrund på uddannelsesstederne. Vi foreslår i udvalget, at DJ uddanner ligestillingsagenter, som kan få til opgave at påpege uligheder om køn, etnicitet, alder og handicap i DJs organisationer, arbejdspladser, redaktioner. Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget Af Mikael Hjuler Det er lykkedes FreelanceGruppen, at få Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget under Hovedbestyrelsen til at kigge på de urimelige regler, der gælder for de selvstændige kolleger, der får brug for dagpenge det være sig som supplerende eller i fuld udstrækning. Reglerne påvirker også de medlemmer, som ønsker at gå på efterløn. Som reglerne er nu, skal medlemmet afvikle hele forretningen og lukke og slukke, før det er muligt at opnå dagpenge eller efterløn altså sælge computeren, fotografiapparaterne, printeren, kaffemaskinen etc. Det gør det umuligt at komme i arbejde igen som f.eks. freelancefotograf. Som tidligere selvstændig efterlønner må man ikke udføre småopgaver som alle de, der har haft status som lønmodtagere. Det er en lang og sej udfordring, som vi nok må regne med vil tage adskillige år, før vi får ændret reglerne. Ledigheden stiger Af Kristian Melgaard Krisen har også ramt freelancerne i DJ i form af højere ledighed. Ledigheden er højere end for gennemsnittet af alle DJ s medlemmer. Som man kan se på grafen var 91 freelancere i oktober 2010 på dagpenge. Samtidig er antallet af freelancere i aktivering steget fra 20 i 2009 til 28 i Det svarer til en beregnet ledighedsprocent på 5,5 for de 1650 medlemmer af gruppen, der er medlem af arbejdsløshedskassen, AJKS. Pensionister og studerende er ikke talt med. Sidste år på samme tid var tallet 83 svarende til en ledighedsprocent på 5,2. Der er altså tale om en stigning på beskedne 0,3 % målt i procenter, men omregnet til personer er stigningen mere markant. Ser vi ledigheden i forhold til resten af DJ, er vores andel steget mere end for de øvrige grupper. I 2009 lå freelance-ledigheden knap en halv procent højere end resten af DJ, men i 2010 er dette tal steget til 0,7 procent. For hele DJ i gennemsnit var ledighedsprocenterne i oktober ,5 % og i ,8 %. Ser vi på, hvor mange medlemmer af FreelanceGruppen, der i den konkrete måned var berørt af ledighed i de to år, var tallene i 2009 henholdsvis 104 medlemmer og i medlemmer. 5

6 Ledighed i Grupperne DJ 2009 Oktober 2010 Oktober medl. tal dagpenge aktivering I alt % medl. tal dagpenge aktivering I alt % Distriktbladgruppen ,6% ,4% Billedmedieoversættere ,8% ,5% Fotograferne ,5% ,4% Freelancegruppen ,2% ,5% Kommunikationsgruppen ,9% ,0% Organisationsgruppen ,5% ,0% Pressefotografforbundet ,3% ,0% TV Gruppen ,1% ,7% Visuelt Forum I & O ,0% ,8% i alt ,1% ,3% Medlemstallet er antal DJ medlemmer i den pågældende gruppe Ledighedsantallet er de af ovenstående, der er ledige AJKS Underbeskæftigelse Ledighedstallene fortæller imidlertid kun den ene side af historien. En meget stor gruppe freelancere kan ikke få supplerende understøttelse eller på anden måde dækket den underbeskæftigelse, som vi ved findes. Det gælder f.eks. fotografer eller andre, der driver deres freelancetilværelse som selvstændige ofte ikke af egen fri vilje, men fordi skattesystemet eller arbejdsgiverne kræver det. Vi har ikke tal på, hvor meget indtjeningen er faldet fra 2008 til Hovedbestyrelsen har besluttet, at det i modsætning til de fastansatte ikke er nødvendigt at lave en indtjeningsstatistik for freelancere hvert år, men kun hvert andet. Det betyder, at vore nyeste tal er fra 2008, hvor krisen ikke for alvor havde slået igennem - og vi er derfor spændt på at se tallene for statistikken for 2010, når den kommer. Særlig indsats for langtidsledige I 2010 gennemførte Dansk Journalistforbund - Uddannelse og Kompetence (DJUK) et projekt for FreelanceGruppen. Projektet var målrettet den gruppe af freelancere, der ikke har kunnet leve af at være freelancere i mange år, og ideen var at få kickstartet karrieren, enten i eller uden for faget versionen af dette karriereudviklingsprojekt for ledige freelancere blev afsluttet før jul. DJUK sendte en invitation ud til samtlige ledigmeldte freelancere, og 17 søgte om at komme i betragtning. Efter en nøje gennemgang blev 12 personer udvalgt. De fik som start et to-dages indledende karriereudviklingskursus, som kørte fint, da alle deltagere var motiverede og klar til at tage fat om deres karriere. De efterfølgende fire coachingsamtaler blev gennemført på faste datoer for de flestes vedkommende. Tre personlige samtaler og én telefonsamtale. De faste samtaletidspunkter har sikret fremdrift. Arbejdspsykolog Hanne Rude tog sig af 10 deltagere, mens DJUK-konsulent Mads Løkke Rasmussen af to. To-tre deltagere er nu helt ude af dagpengesystemet, og at de fleste har haft et stort udbytte, mens to ikke har været til at nå. Vi vurderer, at forløbet har hjulpet, så tingene faktisk er sket, eller i al fald er sket hurtigere end ellers. Selvfølgelig med det forbehold at nogle af de stærkere kursister muligvis kunne have bragt sig videre i karrieren helt uden hjælp. FreelanceGruppens bestyrelse og DJUK er blevet enige om at gennemføre endnu et forløb med 12 kursister i efteråret

7 Roadshows for studerende Af Iben Danielsen Det er krisetider i mediebranchen. Freelancere er også berørt af dem, måske mærker ikke alle det på forretningen og på udbuddet og mulighederne i arbejdsopgaver, men de mærker det på konkurrencen. Som freelancere er vi vant til konkurrence. Vi lever i konkurrence ved at gøre vores arbejde så godt som muligt, men så skal konkurrencen også være fair. Og det er her historierne om gratisarbejde, projektstillinger til minimallønninger og vikarer med elendige arbejdsvilkår begynder at florere og ofte viser sig at være faktuelle. Det er et stort problem. Derfor startede vi sidste år en Not Good Enough-kampagne. En kampagne for, at alle i branchen bør overholde de regler, vi har på arbejdsmarkedet. Kun sådan kan vi levere professionelt arbejde til en løn, vi kan leve af. En af vores kampagnes aktioner er Roadshowet. Det er et foredrag rettet mod de studerende, gerne de studerende som står foran afsluttende eksamen og er klar til at komme ud på markedet. Tallene for dimittend-ledigheden er høje, men dog ikke højere end for tilsvarende faggrupper. De unge er nervøse og bange for ikke at få noget at lave. Vores Roadshow har til formål at sige: Prøv gerne freelancelivet. Giv freelancetilværelsen en chance. Men gør det ordentligt! Skolen og praktikken har gjort de nyuddannede rede til at få fast arbejde, men skolerne har ikke i ret høj grad forberedt dem på den mulighed, der hedder at gå freelance. Det er også hårdt - men absolut fremkommeligt, hvis man vil. Men de skal ville det, de skal tage betaling for deres arbejde, de skal indgå i professionelle sammenhænge, så de får sig et netværk, kollegaer, efteruddannelse og en masse inspiration. Vi vil gerne have flere freelancekollegaer, men vi vil prøve at bekæmpe dem, der bare leverer gratis stof til medierne for at få noget på CV et og venter på en chance for fast job: Dem, der laver lidt for sjov, mens de venter på at blive indkaldt til samtale, eller dem der under elevlignende vilkår fortsætter i praktikken, til trods for at de er færdiguddannede. Det er unfair konkurrence, og det er Not Good Enough. Foreløbig er det blevet til tre velbesøgte Roadshows med Nana Toft og Iben Danielsen fra bestyrelsen i Odense, København og Århus i samarbejde med elevorganisationerne. Vi håber på endnu mere kontakt med de studerende fremover. Millioner til efteruddannelse Af Kristian Melgaard På trods af de mange gode intentioner i beregning af vejledende timepriser, er det de færreste freelancere, der kan få betalt deres efteruddannelse gennem honoraret. Men heldigvis har vi nogle muligheder for at stille midler til rådighed for den livsvigtige efteruddannelse. Den største bidragyder er Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbund. Fonden modtager de penge, som Copydan ikke kan formidle direkte til ophavsmændene, enten fordi midlerne stammer fra rundsummer eller afgifter, der ikke direkte har tilknyttet en ophavsmand, eller fordi der er tale om områder, hvor det er svært at identificere rette ophavsmand. Fra den store fond bliver pengene så fordelt til en stribe mindre kasser, der bestyres af de enkelte specialgrupper og medarbejderforeninger i DJ. FreelanceGruppen administrerer to kasser - en for det trykte område og en for elektronisk område. 7

8 Pengene kan bruges til fire formål, bestemt af Lov om Ophavsret. Det drejer sig om individuel efteruddannelse, og her uddeler FreelanceGruppen EU-beviser - efteruddannelsesbeviser. På trykt område er der i 2010 uddelt 27 beviser på hver kroner - eller i alt kroner. Den elektroniske kasse er noget større, så her har vi kunne uddele 83 EU-beviser på hver kroner - og det har så givet kroner til medlemmerne. Derudover må vi bruge af pengene til kollektivt arrangeret, individuel efteruddannelse, og det er typisk vore seminarer. Til de formål brugte vi i 2010 godt 1,2 mio. kroner, men da vi i 2011 er værter for Nordisk Seminar, skal vi regne med at bruge 1.6 mio. kroner til de fælles formål. Det tredje ben er forsvar af ophavsretten nationalt og internationalt. Det kan være til retssager, deltagelse i konferencer og udarbejdelse af materiale. Endelig bruger vi cirka en kvart million kroner, som vort bidrag til, at arbejdsløse kolleger kan komme på betalt efteruddannelse. DJ s forsøgspulje til efteruddannelse har sit eget afsnit her i beretningen. Forsikring: Nye muligheder på vej Af Elon Cohn Arbejdet med at etablere en forsikring for freelancere, der kan dække tabte indtægter under kortere eller lidt længere sygdom er fortsat i For en del år siden var det muligt at forsikre sig mod indtægtstab netop under kortere sygdom, men samarbejdet blev afbrudt af forsikringsmæglerne, der dengang ikke længere kunne tilbyde denne forsikring. Det var vort håb, at DJ s forsikring hos Danica ville være dækkende nok om ikke for kortere sygdom så dog som sikkerhedsnettet, der individuelt kunne dække i forhold til hidtidig indtægt, når det gik rigtig galt. I Danicas gruppedækning kan man sikre sig ved kritisk sygdom. Det er op til den enkelte forsikringstager at beslutte grundlaget for sin dækning en egentlig helt enestående mulighed. Men Danicas dækning er etableret med henblik på varig uarbejdsdygtighed eller kritisk livstruende sygdom. Det har derfor siden etableringen af den nye Danica-forsikring vist sig, at der stadig er et behov for at forsikre sig mod indtægtstab ved kortere sygdom, og derfor har FreelanceGruppens bestyrelse givet opgaven til Elon Cohn. I skrivende stund i slutningen af januar 2011 er der endnu ikke fundet en tilfredsstillende løsning. Vi samarbejder med DJ s juridiske afdeling på at finde det bedst mulige tilbud til FreelanceGruppens medlemmer og naturligvis andre i DJ. Arbejdet pågår, og vi vil rapportere til FreelanceGruppens bestyrelse og medlemmerne, så snart egentlige tilbud kommer på bordet. FRA FREELANCEGRUPPENS UDVALG Hold trykte medier: Det store forhandlingsår Af Jens Rossen, formand for Trykt hold 8

9 Dagbladene Få dage efter sidste års generalforsamling blev der tegnet en smal overenskomst på dagbladsområdet. Freelancerne fik ingenting. Dagbladsudgiverne, samlet i Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA, hævdede, at Aller-afgørelsen betød, at det ville være lovbrud, hvis de indgik en aftale med os. Det er heldigvis ikke rigtigt. Men vi kom ingen vegne ved denne overenskomstforhandling i skyggen af finanskrisen. Apparatet: Ved overenskomstforhandlinger på dagbladsområdet sætter Dansk Journalistforbund et stort apparat i gang. Der indkaldes repræsentanter fra de forskellige blade, kredse og specialgrupper, der sammen med forhandlere og jurister fra faglig afdeling sidder i en baggrundsgruppe, som vi kalder det store forhandlingsudvalg. I alt 35 personer, der igen lægger personer til den egentlige gruppe af forhandlere, der ansigt til ansigt med udgivernes delegation søger at nå en løsning. Der holdes delegationstræning og forberedende møder. Det store forhandlingsudvalg er med i baglokalet ved alle forhandlinger i først DMA og siden Forligsinstitutionen. I alt brugte 35 mennesker hver 25 arbejdsdage, før der blev skrevet under på et resultat, der var mildt sagt fattigt, men det bedst opnåelige. Tal på bordet: Pernille Nørregaard og Jens Rossen repræsenterede FreelanceGruppen i det store forhandlingsudvalg. Og vi stillede velforberedte med en dugfrisk undersøgelse, der viste, hvor ringe aflønningen af freelancere, der skriver eller fotograferer for danske aviser, er. Vi satsede denne gang på et gennembrud på JP/Politikens hus. Vi havde et fortrinligt samarbejde med tillidsrepræsentanterne herfra. Og det lykkedes os, for første gang i historien, at blive enige om et udspil til en egentlig freelanceoverenskomst. Et udspil, der også nåede udgivernes bord, men som blev afvist på grund af DMAs mistolkning af Allerafgørelsen. Nøl: Forbundsledelsen og faglig afdeling lovede os i forlængelse af dagbladsforløbet, at de ville tage initiativ til en række dialogmøder med tillidsrepræsentanter i de forskellige mediehuse. Formålet er at udnytte det gode samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og FreelanceGruppens repræsentanter til en dialog om, hvordan vi får skrivende og fotograferende freelancere til i det daglige at bruge tillidsrepræsentanterne. Der skulle gå ti måneder, efter at dagbladsoverenskomsten blev indgået, før der skete noget. Ugebladene Aller afgørelsen siger, at den overenskomst, vi indgik, ikke gælder selvstændige freelancere. Den forholder sig konkret til overenskomsten og er altså ikke, som hævdet af blandt andre dagbladsudgiverne, en stopklods for overenskomster, der omfatter selvstændige. Men vi oplever indenfor alle mediehuse og ugebladene især, at udgiverne ønsker freelancere som billige daglejere, der arbejder uden socialt sikkerhedsnet og afgiver alle ophavsrettigheder. Det er forståeligt nok et ønskescenarie for dem, der skal sikre aktionærerne et så fedt afkast som muligt. For os er det en kamp for at sikre journalistisk integritet, en forsvarlig omgang med kilderne og et økonomisk udbytte, der står mål med indsatsen. Behov for lovgivning: En forudsætning for at vinde denne kamp er, at loven giver DJ mulighed for at forhandle på freelancernes vegne uafhængigt af skattemæssig status. En anden forudsætning er, at lovgivningen beskytter den svage part, så en mediemogul som Aller Media ikke længere kan komme med deres skriv-under-eller-forsvind kontrakter. 9

10 Derfor arbejder vi i FreelanceGruppen, Freelanceudvalget og Dansk Journalistforbund på, at lovene bliver ændret, så freelancere bliver ligestillet med andre i det fagretlige system, og så urimelige ensidigt dikterede kontrakter bliver forbudt. Indsatsen er både national og international. Allers aggressioner: Paradokset er, at ugebladene ikke kan udkomme, hvis ikke de har en trofast skare af freelancere, der måned efter måned og år efter år leverer indholdet. Alligevel farer Aller Media fortsat aggressivt frem overfor deres leverandører. Senest er de kommet med deres egen definition af, hvem de betragter som lønmodtagerfreelancere og dermed som omfattet af overenskomsten. Konkret betyder det, at de nu også har tvunget freelancere med skattemæssig status som lønmodtagere væk fra overenskomsten ved at kræve, at de i stedet underskriver kontrakten, hvor de fraskriver sig ophavsretten og kontrollen med eget materiale. Dansk Journalistforbund har etableret et beredskab, der arbejder på at imødegå denne nye trussel. Pressefotograferne, der arbejder for Aller Media, er per definition skattemæssigt selvstændige, fordi de er momspligtige. Så de, der arbejder der nu, har skrevet under på kontrakten. Det har gjort de 12 fastansatte pressefotografer for dyre. Så nu er de blevet presset til at skrive under på i det kommende år at fraskrive sig deres del af kagen, når deres materiale videreudnyttes indenfor Aller Media til gengæld for en midlertidig jobgaranti. O-aftalen O-aftalerne, der er tiltrædelsesoverenskomster, der definerer anvendelse og minimumssatser for henholdsvis skrivende og fotograferende på fag- og organisationsbladsområdet, er blevet fornyet og løber nu frem til 31. oktober O-aftalerne er de fornuftigste aftaler vi har på freelanceområdet. Og det er derfor vores ønske, de skal udbredes til så mange fag- og organisationsblade og specialtidsskrifter som muligt. Repræsentanter for FreelanceGruppen, Pressefotografforbundet og DJ Fotograferne mødes med jurist Christian Dølpher i faglig afdeling for at lægge en plan for, hvordan vi når dette mål. Berlingske Elon Cohn har været FreelanceGruppens repræsentant i styregruppen for freelanceforhandlingerne med Berlingske, hvor vi har arbejdet på at hæve det økonomiske grundlag for betaling for videreudnyttelsen af alle koncernens freelanceres materiale - i Danmark såvel som for korrespondenter. Elektronisk hold: Overenskomster og kurser Af Hanne Fokdal Barnekow og Anja Dybris, Elektronisk hold Generalforsamlingsåret begyndte og sluttede med overenskomstforhandlinger. Overenskomstforhandlinger DR Overenskomstforhandlingerne med DR i foråret 2010 gav ikke de store forandringer i freelanceaftalen. Vi satsede primært på at få ændringer i forholdene for freelance-udenrigskorrespondenter, stringere. Forhold som er omfattet af Bilag 1, og som ikke har været rørt i de seneste forhandlinger. Det lykkedes at få fornyet væsentlige områder i bilaget, men det har vist sig, at det ikke umiddelbart forbedrer de praktiske konsekvenser og honorarer for freelancere, som rapporterer fra den store verden. Vi samler på stringererfaringer og -aftaler i perioden op til næste forhandling. Barsel: Barselsvilkårene for freelancere i DR er blevet forbedret og dækker nu hele den periode, hvor man kan få barselsdagpenge fra det offentlige (50 uger for kvinder og 34 uger for mænd). Man kan opnå en 10

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen I 2011 har FreelanceGruppen fulgt sit arbejdsprogram som det blev vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

2009-11. Kommunikation sparer millioner. Studerende frygter at blive færdige. Nederlag i Allersagen. Ophavsret for millioner. Beretning.

2009-11. Kommunikation sparer millioner. Studerende frygter at blive færdige. Nederlag i Allersagen. Ophavsret for millioner. Beretning. 2009-11 Kommunikation sparer millioner Kommunikation Studerende frygter at blive færdige Studerende Nederlag i Allersagen gjorde ondt Freelance Ophavsret for millioner Ophavsret Beretning Beretning 2009-2011

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Trivsel. magasin 2012 TRYGHED. Efteruddannelse. Det gør freelancere glade. Freelanceguide om forsikring og pension. Plej din udvikling

Trivsel. magasin 2012 TRYGHED. Efteruddannelse. Det gør freelancere glade. Freelanceguide om forsikring og pension. Plej din udvikling DJ FREELANCE UDGIVET AF DJ MEDIER OG KOMMUNIKATION magasin 2012 TRYGHED Freelanceguide om forsikring og pension Efteruddannelse Plej din udvikling Trivsel Det gør freelancere glade Skab dit eget job Vækst

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Sidste arbejdsdag hos Solae

Sidste arbejdsdag hos Solae hk bladet ØSTJYLLAND 1Ijanuar2013 FAVRSKOV NORDDJURS ODDER RANDERS SAMSØ SILKEBORG SKANDERBORG SYDDJURS AARHUS Rekordbeløb hentet hjem til medlemmerne: 69 mio. kr. i 2012 INDSTIK: GENERALFORSAMLINGER 2013

Læs mere

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29 nr. 10 5. juni 2009 magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Den humanistiske bro mellem tanker og teknik side 14-21 Kamp om Italiens universiteter

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Når overenskomsten føles rigtig

Når overenskomsten føles rigtig Når overenskomsten føles rigtig Artiklen er skrevet til Træ-Industri-Byg, TIB s, jubilæumsskrift udgivet i anledning af 125 året for organiseringen af tømrere, snedkere og andre faggrupper samlet i TIB.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed Nr. 5 - december 2013 3F København Vi vil bare behandles med værdighed I dette nummer: 3F København fik en fane s. 10 Stor ligelønssag vundet på Riget s. 14-15 Kommunalvalg 2013 s. 16-18 Kamp for ok-forhold

Læs mere

Billedkunstnernes arbejdsmarked

Billedkunstnernes arbejdsmarked NR.4 DECEMBER 2007 Tema: Billedkunstnernes arbejdsmarked Kulturlivet sendes til tælling, når billedkunstnere tvinges ud af deres fag Læs også om: Bkf sikrer kunstnere 8 millioner kroner Fanø-huset fejrer

Læs mere

Prosa. Velkommen til den frie verden. Guide til overenskomster. Stallman: side 28. side 10 FAGLIGT TEKNOLOGI

Prosa. Velkommen til den frie verden. Guide til overenskomster. Stallman: side 28. side 10 FAGLIGT TEKNOLOGI Prosa B l a d e t De It-professionelles fagblad 4 April 2007 FAGLIGT Guide til overenskomster TEKNOLOGI side 10 Stallman: Velkommen til den frie verden side 28 Nye åbningstider: Side 3 Løn: 8,1% mere på

Læs mere

FRIE LØNNEN ER AT NÅ MÅLET GODE RÅD SÅDAN KAN DU OPNÅ TEMA: ASGER AAMUND OM FORENINGSARBEJDE: TRE WORKSHOPS GAV POTE:

FRIE LØNNEN ER AT NÅ MÅLET GODE RÅD SÅDAN KAN DU OPNÅ TEMA: ASGER AAMUND OM FORENINGSARBEJDE: TRE WORKSHOPS GAV POTE: 02 2014 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN KAN DU OPNÅ 7EN BEDRE SØVN FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER TRE WORKSHOPS GAV POTE: DIN FAGFORENING: Er fremtiden forretning eller forening? TEMA: DEMOKRATI ASGER AAMUND OM

Læs mere

eretning Ledernes Hovedorganisation 2007

eretning Ledernes Hovedorganisation 2007 eretning Ledernes Hovedorganisation 2007 isioner Danmark mangler ledere. Vi vil derfor i de kommende år udvikle vores services og interessevaretagelse til også at omfatte dem, der har potentiale til at

Læs mere