Randbæk ejerlav, Brejning sogn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randbæk ejerlav, Brejning sogn:"

Transkript

1 Randbæk ejerlav, Brejning sogn: Søren Pedersen: Nævnt i Randbæk i 1582, da Hans Lange mageskifter Randbæk fra Kronen. Landgilde: 1 ørte rug, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns. Han er død omkring 1583, hvilket år hans arvinger ifølge Brejning kirkes regnskab besidder en af kirken køer. Peder Sørensen: Antagelig søn af forgængeren. Han har en af Brejning kirkes køer i I 1646, 11-2 nævnes der fire gårde i Randbæk, men i de første år er det ikke muligt at skille dem ud fra hinanden med hensyn til beboerne. Hartkornsangivelserne viser, at i 1660 var de fire gårde lige store, men senere var der to større og to lidt mindre, og noget tyder på, at der i hvert fald i perioder har været tale om to dobbeltgårde med to familier på hver. De senere Randbæk matrikel 4 og 7 har været de to store, mens Randbæk matrikel 5 og 6 har været de mindre, og disse to gårde lå som tvillingegårde ved siden af hinanden, til matrikel 6 blev nedlagt og udflyttet o (Viborg Landstings skøde- og panteprotokoller B.24x619, 3). Når gårdene blev nævnt som dobbeltgårde, blev den ene af gårdmændene ofte betegnet som inderste. 1660, 23-10: Randbæk: (Rentekammeret , Jordebøger indsendt i henhold til Kgl. Missive): Jeppe Pedersen: hartkorn 4 tønder 3 skæpper 1 fjerdingkar 1 album. Niels Lassen: hartkorn Tyge Mikkelsen: hartkorn Niels Jørgensen: hartkorn , 1-10: Randbæk: (Viborg Landstings skøde- og pantebøger B.24x629, nr.16 s ): Laust Pedersen: 1 gård. Niels Lassen: 1 gård. Christen Tygesen: 1 gård. Niels Jørgensen: 1 gård. 1662: Frederik d. III`s Matrikel, Randbæk: Christen (Niels?) Lassen & Christen Tygesen: hartkorn: 8½-2½-0-2. Niels Jørgensen & Laurids Pederen: hartkorn: 8½-2½ : familie- og folkeskat: Hans Randbæk: 1 datter, Søren Nielsen: 1tjenestepige, Niels Randbæk: 1 tjenestepige. 1677: Ilsteds- og kvægskat, Randbæk: Hans Hansen & Niels Jørgensen: 3 ildsteder, 3 heste, 3 køer. Niels Christensen & Niels Lassen: 3 ildsteder, 3 heste, 3 køer. 1678: Kop- (Hoved- = person) og kvægskat, Randbæk: Hans Hansen & hustru, Niels Lassen & hustru, Søren Nielsen & hustru, Niels Christensen, ugift: 2 tjenestepiger, 5 heste, 4 køer, 2 ungkreaturer, 16 får, 2 svin. 1

2 1681: Familie- og folkeskat, Randbæk: Niels Lassen: 1 datter, Søren Nielsen: 1 pige, Hans i Randbæk: 1 pige. 1683, 27-2, jordebogsekstrakt over Brejninggaard, Randbæk: Hans Hansen & Peder Hansen: hartkorn: Mads Jensen & Søren Nielsen: hartkorn: : diverse ekstraskatteregnskaber, Randbæk: Hans Hansen & hustru, Peder Hansen, ugift, Søren Nielsen & hustru Maren og 2 døtre: 3-4- heste, 3-4 køer, 2 kalve, 2 tre års stude, 2-10 får, 1 gris. 1683: Lundenæs amts matrikelekstrakt, efterår 1683: Randbæk: Randbæk hører under Brejninggaard og består af to gårde, hvoraf den ene halve er øde, som Peder Hansen påboer og driver hele jorden. Den anden gård beboes af Hans Hansen og Søren Nielsen. 1683, 25-9: Opmåling til Modelbogen, Randbæk: Randbæk er to gårde, hvoraf den ene halve er øde, som Peder Hansen påboer, og er han derfor jord til samme ene antaget. ¾ del af jorden er skarp, ¼ del er ond. Der kan høstes 2 læs godt hø og 15 læs middel hø, og der er middel græsning til 12 høveder. Hartkornet var , men blev sat ned til , men i 1688 sat op til Disse to halvgårde er altså de senere matrikel 5 & 6. Hans ene Vestermark er på 11 agre og er middel rugjord med grå sand og sten grus blandet med muld. Der sås korn i 3 år, første år byg, de to næste år rug, hvorefter jorden hviler i 3 år. Den strækker sig fra nord til syd. Den anden Vestermark ligger mod vest ind til Højmose mod øst til Østermarken. Samme beskaffenhed og udsæd som forrige. Den strækker sig fra nord til syd. Ved gården ligger den såkaldte Tofte, strækkende sig fra vest mod mosen til øst ved gården. Består af 10 agre, som er middel havrejord med sort kold jord og ligger sidt (vådt). Den besås i 2 år med havre og hviler derefter i 3 år. Østermarken ligger mod øst til Grønne hede, mod vest til Hans Hansens mark, strækkende sig sydnord. Den består af skarp rugjord med grå og hvid sand og ganske (store) sten og grus. Tilsås i 3 år, første år med byg, de to næste år med rug, hvorefter den hviler i 3 år. I alt 28 agre. Hans Hansen og Søren Nielsen beboer hver en halvpart af den anden gård. ¾ del af jorden er skarp, ¼ del er ond. Der kan høstes 14 læs middel hø, og der er middelgræsning til 8 høveder. Hartkornet var: , men blev sat ned til , og i 1688 igen sat op til Hans Hansens halve gårds jord kaldes Nørremark. Den strækker sig syd-nord og er middel rugjord med grå sand og sten grus med lidet muld. Består af 19 agre, som tilsås i 3 år, første år med byg, de to næste år med rug, hvorefter jorden hviler i 3 år. Marken sønder vejen består af skarp rugjord med hvid sand og sten grus og er på 20 agre. Tilsås i 3 år, første år med byg, de to næste år med rug og hviler herefter i 3 år. Marken ved gården (huset) er middel havrejord med sort kold jord og ligger sidt. Består af 8 agre, der tilsås i 2 år med havre og herefter hviler i 3 år. Denne gård er altså den senere matrikel 7. Søren Nielsens halve gårds jord ligger ved gården og strækker sig øst-vest. Den er skarp rugjord med grå sand og ganske sten grus. Består af 33 agre, som besåes i 3 år, første år med byg, de to næste år med rug, hvorefter jorden hviler i 3 år. Desuden ligger der 11 agre nypløjet jord i heden, som kan tilsås i 2 år, første år med boghvede, andet år med rug, hvorefter jorden hviler i 4 år. Denne gård er den senere matrikel 4. 2

3 Til de to Randbæk gårde var der i alt dyrket 78,9 tønder land. Beboerne oplyste, at deres engbond lå ved de enkelte gårdsparter, at deres fædrift var i heden, at de holdt hyrde til samme, og at de var ret meget plagede af ulveangreb på dyrene. De havde fornøden tørvegravning og fik deres korn malet i Brejninggaards vandmølle : Ekstraskatteregnskaber, Randbæk: Hans Hansen & hustru, Søren Nielsen & hustru: 1 pige, 1 hest, 1 plag, 2 køer, 1 kalv, 2 får. Forladte og mestendels nedfaldne steder, samt de som på samme Brejninggaards gods er ganske forarmede og uden levnedsmiddel: Randbæk to boliger. 1688: Matriklen 1688, Randbæk: Peder Hansen & øde del: gammelt hartkorn: , nyt hartkorn: Hans Hansen & Søren Nielsen: gammelt hartkorn: Nyt hartkorn: År 1689 oplyses det i en ansøgning om skattefrihed fra en del bønder i Brejning sogn, at Hans i Randbæk var forarmed og bad om fritagelse for ildstedsskatten : Ekstraskatteregnskaber, Randbæk: Beboerne nævnes ikke i sammenhæng, men følgende kan siges om dem: Niels Nielsen: gårdmand med 1 ildsted og en datter. Hans Hansen: inderste med 1 ildsted. Søren Nielsen: gårdmand, ingen hustru, 1 tjenestepige, 1 ildsted. Oluf Christensen: inderste, 1 ildsted. 1699: Ekstraskatteregnskaber, Randbæk: Poul Berthelsen: enkemand, se under Randbæk matrikel 7. Tjenestepige Karen. Peder Albertsen: forarmed tigger. En del gårde (2) i Randbæk er øde og ubeboede. Viftrupgård: Randbæk matrikel 1, senere matrikel 1a+b, Væggerskildevej 3: I 1646 er Viftrupgård en bolig under Brejninggård. I 1660 nævnes Viftrupgård sammen med de fire andre steder Væggerskilde, Randeris, Magersped og Koldinghus med 16,5 td Hk. og et landgilde på 12 pund smør og 1 tønde havre. uden at beboernes navne nævnes. Poul Christensen: Nævnt i 1661 i en bolig (husmandssted). I 1662 siges det, at ejendommen er afbrændt, og det kan jo tænkes at være en følge af Svenskekrigenes hærgen. Peder Madsen: Nævnt 1677 og I 1677 havde han 2 ildsteder, 1 hest og 1 ko, i 1678 havde han kone og sammen med de to beboere i Randeris og Magersped havde han 1 pige, 3 køer, 16 får og 1 svin. I 1683 omtales gården som øde, da den brændte tre år tidligere og endnu ikke var genopbygget. Det ser ud til, at Peder Madsen nu boede på Store Sandbæk, men havde gården, da den brændte. Jorden blev betegnet som allerværst, men Hk. blev alligevel forhøjet fra til

4 Der kunne avles 1 læs godt hø og 5½ læs middelgodt do, ligesom der var middelgræsning til 10 høveder. Det dyrkede areal var på 17 tønder land. Hver af de fem ejendomme holdt hyrde, og dyrene blev græsset i heden. Der var en del ulve, der gjorde skade. I 1686 siges det, at der stadig ikke er bygget på stedet. I 1688 betegnes stedet som øde. I 1699 nævnes Hans, Niels og Maren Viftrup som forarmede tiggere, gamle og svage og ude af stand til at betale skat, men hvordan deres tilhørsforhold til Viftrupgård er, vides ikke, men gården nævnes ellers ikke i skattemandtallerne. Hans Pedersen: Nævnt 1708, 1718, 1726 & Anders Jensen: Nævnt i 1737 i skiftet efter sin bror Mads Jensen Bjørnkjær, Nr.Omme. Født på Bjørnkjær o.1708, død på gården i Måske gift med en datter (Vibeke?) af formanden. 1: Anne: o.1734, konfirmeret 1750, død 1818, gift med Ole Jensen, Skråstrup, Nr.O. 2: Hans: o , se Moesgård. 3: Maren: o , gift med eftermanden Laurids Graversen. 4: Sidsel: , død som almisselem i Brejning sogn. 5: Barbara: , død som fattiglem i Brejning sogn. Anders Jensen opsagde fæstet i 1766, se Brejninggårds skifteprotokol. Brejninggaards skifteprotokol 1766 oplyste følgende om gården, da Anders Jensen frasagde fæstet: Stuehuset var på 11 fag, stalden på 7 fag og sønderladen på 12 fag. I stuehuset var der stue, køkken og den såkaldte kælder. Alt var i dårlig stand. Besætningen bestod af 2 heste, 3 køer, 9 får, 3 høns og 1 hane samt 1 bitræ (bikube). Jens Viftrup: Nævnt i restancelisten 1767 (B.80 C2 s.744 ff). Christen Mogensen: På gården fra o.1768 til før Nævnt Født i Opsund. Gift med Anne Poulsdatter: (o ). Antagelig hendes andet ægteskab. Laurids Graversen: På gården fra før Han køber gården fri i 1795, skøde fra , ikke tinglæst. Født på Ravnsbjerg 2 i 1745, på Viftrupgård. Gift med Maren Andersdatter: født på gården o.1741, død på gården : Anders: , møller på Kongensholm mølle, Dejbjerg sogn. 2: Gravers: : Gravers: o , eftermand på gården. 4: Vibeke: , ugift, død i Sdr.Søndergård. Opholdskontrakt for Morten Madsen og hustru , læst efter disposition dikteret i protokollen (1-775): 6 fag hus på et stykke ejendom kaldet Bakke med skjærvægge, skorsten og en potkakkelovn, sengested, 2 fag loft, 3 dages slet under Dovkalsbakke samt 3 dages engslet. 4

5 Laurids Graversen købte gården fri i 1795 fra Brejninggård, og pengene hertil lånte han dels i Den kongelige Kreditkasse dels hos Niels Jensen i Abildtrup. Han fik skøde på gården , men skødet blev ikke tinglæst. Han lånte 180 rdl i Den kongelige Kreditkasse og 70 rdl hos Niels Jensen, Abildtrup. Samtidig blev ejendommen forsikret i Bølling herreds brandkasse, ligesom alle sognets selvejerejendomme. Der skulle være 1 brandstige, 1 brandhage samt 1-2 brandspande på ejendommen. Gravers Lauridsen: Køber (2-87). Født på gården o.1780 og død sammesteds i Gift i Brejning 1808 med Mette Marie Nielsdatter (o ). 1: Maren: , gift 1847 med Søren Andersen, Torhuse matr.4. 2: Laurids: 1811-? i Magersped. 3: Anna Cathrine: Gift 2. i Brejning 1824 med Christiane Christensdatter (o.1780-?) fra Ølstrup. Christiane Christensdatter: Skøde (10-372), forriges enke. Hun gift 2. i Brejning 1832 med Mads Hansen (1804-?) fra Kildsiggård. De var indsiddere i Mose i Brejning kirkeby i Mads Hansen: Ejer ved giftermålet, men skødet først udstedt (10-373), adkomst ved giftermål med enken. Jens Bang Poulsen: Køber (10-412). Kom fra Madum. Født på Gadegård i Hanning 1803, død i Randbækkrog (Nørregård) Gift 1.gang 1829 i Madum med Mariane Lauridsdatter ( ) fra Kildsiggård. 1: Sidsel: , gift med gdr. Niels Madsen, Hee. 2: Poul: : Poul: : Marie Katrine: , gift med husmand Nicolai Andreas Abildgård, Nørlem. 5: Laurids: , gdr. i Vorgod (Museumsgården). 6: Poul: , husmand i Solsøhede, Vorgod sogn. 7: Madsine: , gift med husmand Knud Clemmensen, Snejbjerg. 8: Poul Christian: , gdr. i Vorgod. 9: Hans Peter: : Maren: Gift 2.gang 1859 i Brejning med enken Mariane Andersdatter ( ) fra Bækgård. Se Randbæk matr.26a, hvor hun først boede. Hun døde i Spjald. 11: Hans Peter: 1859, udvandret til USA o : Marinus: , husmand på Barde Hede, Vorgod sogn. Kaldes Bang. 13: Mariane:

6 14: Jens Peter: 1867, bosat i Sønderjylland Se: Slægtsbog for efterkommere efter Poul Christian Jensen Bang, gdr. i Vorgod sogn Anders Poulsen: Køber (10-412), mageskifte med matr.8 Randbæk. Sælger = (23-526), matr.1c Randbæk til Poul Andersen. Sælger = (23-526), matr. 1d Randbæk til Peder Nielsen. Sælger = (23-661), matr.1f Randbæk til Peder Thomsen, Solsøgård. Sælger = (24-4), matr. 1g+h Randbæk til Poul Peder Andersen. Sælger = (24-236), matr. 1e Randbæk til Hans Peder Nielsen fra Feldbæk. Født 1813 i Randbæk, død på Viftrupgård i Gift i Brejning 1838 med Karen Poulsdatter ( ) fra Store Snogdal. 1: Ane: : Poul: 1842, matr.1c Randbæk. 3: Poul Peder: 1845, matr.1g+h Randbæk. 4: Jens: , eftermand på gården. 5: Anders Viftrup: , se Moesgård. Aftægt til hans mor, Ane Hansdatter, og hans søster, Abelone Poulsdatter: 18-5= (10-415), udslettet Aftægt til Anders Poulsen = (24-3). Jens Andersen: Køber = (24-3). Født 1848 på gården, død sammesteds Ugift. Har skænket krusifikset til Væggerskilde kirke. Jens Johannesen (Viftrup) Andersen: Køber 1918, forriges brorsøn. Køber Sandbæk matr.1r, som senere sælges til Sandbæk Hedegård. Født 1885 i matr. 1g+h Randbæk, død på Væggerskildevej 20, Randbæk Gift i Væggerskilde 1918 med Johanne Hjøllund ( ) fra St.Sandbæk. 1: Agnes Hjøllund: , gift med tømrermester Peder Randbæk Christensen, Spjald. 2: Poul Peder Viftrup: , gårdejer på Væggerskildevej 20. 3: Jane Viftrup: : Ane Kathrine Hjøllund: : Jens Viftrup: : Aage Viftrup: : Inga Viftrup: Sælger gården 1943 og flyttede til Væggerskildevej 20. Peder Herborg: Køber Kaldte sig proprietær. Sælger Sandbæk matr.1r til Sandbækvej 10, Sandbæk Hedegård. Gift med Inga Herborg. Flytter til Højsgård, Videbæk. 6

7 Hans Christensen: Forpagter 1948, ejer Født i Hejls 1927, død Gift i Hejls 1949 med Grethe Viuf Skøtt: ( ). 1: Andreas Skøtt: , jurist. 2. Arne Skøtt: : Else Marie Skøtt: : Knud Skøtt: 1955, eftermand på gården. 5: Lars Skøtt: : Geert Skøtt: Knud Skøtt Christensen: Ejer (en halvdel hver gang). Gift 1983 i Væggerskilde med Birthe Kamp Jensen, født 1961 på Kratvej 3. Har etableret Viftrup Biogasanlæg i Øster Viftrup: Matrikel Randbæk 1c, Knivsbækvej 17: Poul Andersen: Født i Randbækkrog 1842, død på gården i aftægtshuset. Købte jorden fra fødegården og bebyggede den (23-526). Gift 1877 med Stinne Jespersen: ( ) fra Vorgod. Jens Christian Pedersen: Født i Vorgod 1875, død i Videbæk 1962, begravet i Væggerskilde.. Køber gården (39-88). Sælger Randbæk 1l til Brejning kommune (Viftrup skole) Gift 1899 med Karen Marie Bendtsen ( ) fra Videbæk. 1: Gravers Kristian: , gårdejer i Ll. Søgård, Ny Sogn, se ved Lillebyvej 1. 2: Svend: Eftermand. 3: Poul Viftrup: : Jens Viftrup: : Inger Malene: : Petrine: : Kristine: : Jensine Marie: Svend Pedersen: Søn af forrige ( ). Død i Videbæk. Køber gården Gift i Væggerskilde 1945 med Betty Kæseler af Væggerskilde ( ). 1: Karen Marie Lillian Kæseler: : Grethe Viftrup: , gift med borgmester Torben Nørregaard, Videbæk. 3: Bente Viftrup: : Marie Viftrup:

8 5: Jens Kristian Viftrup: Flytter til Videbæk. Jørn Christian Andersen: Født 1935 i Fabjerg. Køber Gift 1968 med Margit Christensen født 1945 i Simmelkjær. Flyttet til Pilevænger 18, Videbæk. Lars Møller Larsen: Forriges svigersøn, født Køber Gift med Ingrid Andersen født 1971 på gården. Solgte halvdelen af jorden til Randbæk matr.7b, Knivsbækvej 9, i 2009 og resten af jorden er forpagtet til samme adresse. Randbæk matrikel 1d, Laugesens Have, Knivsbækvej 13+22: Peder Nielsen: Født 1849 i Karlsmose, Sinding, død Kom fra Vinding 1873 som karl på Viftrupgård, hvor hans senere kone også tjente. Køber (23-526). Gav 1000 rdl, gælden forrentes med 4% til Anders Poulsen. Bebygger. Køber Sandbæk matr.1f og Randbæk matr.4e, 1d+k (37-302). Sælger Sandbæk matr.1f (41-540), Bindesbølvej 2. Gift med Johanne Kirstine Karontine Lauridsen: ( ) fra Gårdsdal. 1: Ane Marie: : Johanne Kirstine: Gift med Kristian Peder Pedersen i Stadil. 3: Niels: Husmand i Brejning i Sandbæk matrikel 1f. 4: Laurids: Vognmand i Videbæk. 5: Elif Marinus: Fragtbud i Videbæk : Else Marie: 1885, gift med eftermanden. 7: Peder: Arbejdsmand i Videbæk. Lauge Christian Laugesen: Født 1883 i Timring, død 1955 på Tarm sygehus, begravet i Væggerskilde. Køber (44-499) (mageskifter Knivsbækvej 18 med svigerfaderen). Kom fra Vorgod. Køber Randbæk matr. 4i, (51-877) fra Ths. Thomsen, Randbæk 4g. Køber Randbæk 1n fra Jens Chr. Pedersen.. Sælger Randbæk 1q til sønnen Peder. Opretter udflugtsstedet Laugesens Have fra o Gift 1. i Brejning 1903 med Else Marie Nielsen: født på gården 1885, død : Marie: , gift med gdr. Chr. Jensen, Brejningvej 48. 2: Johanne Kirstine: , gift med gdr. Johannes Nielsen, Sandbæk. 3: Minna: , gift med gdr. Gravers Graversen, Randbæk. 4: Karen: 1909-? gift med brugsuddeler Ole Jensen, Sdr. Lem. 5: Frida: , gift med vognmand Mads Madsen, Spjald. 6: Kirstine Johanne: , gift med karetmager Gerhard Hülke, Spjald. 8

9 7: Niels Kristian: , gdr. Videbæk. 8: Peder Skovgaard: , gdr. Knivsbækvej 20. 9: Harry: , kontorchef ved Forenene Kalk- og Teglværker, Kbh. Gift 2. i Brejning 1947 med Signe Margrethe Christiansen ( ) fra Lille Højmose, enke efter Chr. Mose, Mose, Brejning Kirkeby. Bøger om Laugesens Have: Børge Engmarksgaard: Laugesens Have, 1987 & Allan Damgaard: Laugesens Have 2016, på foranledning af forstander Søren Elbæk, Laugesens Have. Lauge Laugesens arvinger: Skifteretsattest Harry Skovgaard Laugesen: Søn af forgængeren, købmand i Esbjerg. Køber af øvrige arvinger Gerhard Walther Hülke: Lauge Laugesens svigersøn, karetmager i Spjald, død i Videbæk ( ). Køber Gården Skovgård Randbæk matrikel 1d og kursuscentret Laugesens Have matrikel 1r adskilles Skovgård: Randbæk matrikel 1d, Knivsbækvej 22: Svend Aage Pedersen: Køber Der må ikke være restaurant eller pølsevogn på ejendommen. Flytter til Ulfborg. Død Knud Berg Christensen: Født 1953 i Munklinde. Køber Flytter til Knivsbækvej 18. Leif Vad: Fra Tolne, født Antikvitetshandler. Køber Gift 1974 med sygeplejerske Marie Galsgaard, født 1943, Ulfborg. Alfred Andersen: Køber ejendommen 1991 til sammenlægning med Knivsbækvej 11. Bygningerne solgt fra med et jordtilliggende til eftermanden. Birgitte Skovkær Larsen & Olav Lisby Madsen: Køber og ifølge vielsesattest fælles eje Randbæk matrikel 1e, Knivsbækvej 11: Niels Jensen: Køber , skødet ikke tinglæst, bygger ejendommen. Sælger samme år, genkøber

10 Konsul Chr. Husted, Ringkøbing: Køber / , (25-173). Fuldmægtig Frølund, Ringkøbing: Køber / , (29-569). Niels Jensen: Født 1825 i Brejning sogn, husmand og tømrer Kom fra Thorsted o Køber (29-569). Boede på ejendommen i Gift med Kierstine Christensen: født 1842 i Thorsted. 1: Christen: 1872, født i Thorsted. 2: Andreas: 1874 do. 3: Niels Kristian: : Dorthea Kirstine: 1879, født i Vind. Jørgen Christian Jørgensen: Køber (33-269). Jens Lauridsen: Født 1858 i Snejbjerg, død 1925 i Væggerskilde, kom fra Timring Køber (37-510). Gift 1892 med Bengta Olesen: ( ) fra Brejning Fjalde. 1: Mette Kirstine: : Ane Marie: : Mathilde: : Ane Petrea: , gift 1920 med Marius Kristen Andersen, Lillebyvej 1. 5: Johanne Kirstine: : Lydia Signe Graakjær: 1907, gift Chr. Lauridsen, Opsund og Spjald. 7: Kristian Martinus: Svend Kristen Andersen: Født på Moseminde, V.matr.1b, ( ). Køber (15-501). Gift i Brejning 1924 med Ane Katrine Mathilde Jensen ( ). 1: Anders: 1929, bosat i Aulum. 2: Hans Kristen: , gdr. Lillebyvej 2. 3: Anders Kristian: , gdr. i Sørvad. 4: Arne Martin: 1936, bosat i Sdr. Felding. 5: Kristine Marie: 1939, gift Foldager, Vind. 6: Alfred: 1941, eftermand på gården. Flytter til Videbæk 1964 og modtog samme år Hedeselskabets sølvbæger for hedeopdyrkning. Alfred Andersen: Søn af forrige ejer. Køber

11 Køber matr. Randbæk 1k. Gift 1964 med Johanne (Hanne) Kristine Odgaard, født 1944 i Fjerritslev. Solsøgård: Randbæk matrikel 1f + 7b, Knivsbækvej 9: Peder Thomsen: Født 1834 i Nr. Omme, død Havde først Randerisgård, hvor børnene er født. Køber Randbæk 1f (23-661). Køber Randbæk 7b (23-661). Køber Randbæk 21b (24-163). Køber Randbæk 10a (31-537). Gift med Ane Marie Andersen ( ). ifølge skiftet efter ham, B.80A-5298, side 26, 1899: 1: Thomas: , gdm. Randbæk. 2: Hans Peder: 1860, gdm. Fasterlund. 3: Kirsten: 1861, gift med Chr. Kirk Jensen, Refsgaard, Videbæk. 4: Anders: 1863, gdm. Snejbjerg. 5: Kristen: , ejer af fødegården. Kristen Thomsen: Forriges søn. ( ). Kom 1893 fra Neuling. Køber (35-189). Køber Randbæk 10c (40-611). Køber Randbæk 1g (49-2). Gift 1894 med Andrea Dorthea Sørensen Risbjerg fra Sdr.Felding ( ). Flytter til Videbæk. 1: Anna Maria Risbjerg: , død i Herning, begravet i Videbæk. 2: Peter Risbjerg: , barber i Spjald. 3: Viggo Christian Risbjerg: , eftermand. 4: Elers Kristian Risbjerg: , bosat i Videbæk. 5: Johannes Risbjerg: : Elna Risbjerg: : Helge Risbjerg: : Henry Risbjerg: , gårdejer i Videbæk. Viggo Christian Risbjerg Thomsen: Forriges søn ( ). Begravet i Væggerskilde. Køber Køber Randbæk 1o Køber Randbæk 10d Køber Randbæk 14,17, Sælger Randbæk 1i+7c til Lillebyvej 1, Solsø. Gift i Sdr. Vium 1934 med Martha Nielsine Lauridsen ( ) fra Nr. Vium. 1: Kristian Risbjerg: : Sigrid Risbjerg:

12 3: Kristian Risbjerg: Egon Kristensen: Forriges svigersøn. Født 1934 i Flynder. Køber Gift i Væggerskilde 1962 med Sigrid Risbjerg Thomsen født Flytter til Videbæk. Poul Børge Jensen: Født Gift med Helene. Køber Køber Randbæk matr.1s. Køber Knivsbækvej 20. Køber 2009 halvdelen af Knivsbækvej 17 og forpagter resten. Randbæk matrikel 1g+h, Væggerskildevej 5: Poul Peder Andersen: Født på Viftrupgård 1845, død Køber (24-4). Gift 1874 med Mariane Andersen: ( ) fra Vildbjerg. 1: Anders Viftrup: , Herborg. Gift Brejning 1901 med Kirstine Lauridsen ( ), fra Kassentoft, se Anders Ahle, Moesgårdshus. 2: Karen Viftrup: : Anders Lund: , gdr. på Kirkegård, Viftrup. 4: Maren: : Niels: , død ugift i Spjald. 6: Jens Johannesen: , gdr. på Viftrupgård. 7: Anders Poulsen: , gdr. på fødegården. 8: Kirstine: : Jens Lund: , gdr. i Randbæk, Damgård & Solsøhede. 10: Kristen Snogdal: , gdr. i Sandbæk Hedegård. Anders Poulsen Andersen: Født på gården 1886, død Køber (52-447). Gift i Brejning 1923 med Else Mastrup: ( ) fra Kærgård, Brejning. 1: Jens Mastrup: , tømrermester i Spjald. 2: Maren Mastrup: : Poul Peter Viftrup: , eftermand på gården. 4: Johannes Viftrup: : Arne Viftrup: , eftermand på gården. 6: Aksel Viftrup: , gdr. i Ølstrup, død i Spjald. 7: Jane Viftrup: : Karl Viftrup: : Helga Viftrup: : Anna Viftrup:

13 Poul Peder & Arne Viftrup Andersen: Brødre, født på gården 1928 og Køber Arne Viftrup Andersen: Eneejer fra efter broderens død. Gift (ophævet) med Eva Grønne, Spjald. 1: Lisbeth Viftrup: 1965, gift med Kristen Jensen, Spjald. 2: Anders Viftrup: 1968, bosat i Spjald. 3: Peter Viftrup: 1969, bosat i Spjald. Lisbeth Viftrup Jensen, Peter & Anders Viftrup Andersen: Ejere efter faderens død. Viftrup Skole: Randbæk matrikel 1l, Knivsbækvej 15: Bygget 1907, udstykket fra Randbæk matr.9c. Nedlagt som skole Carl Johan Jensen: Klovbeskærer & pelsfarmer fra Stadil. Død Køber af Brejning Kommune. Iver Kr. Jensen, Vrist, Anton Kr. Jensen, Ringkøbing, Anna Godballe, Lemvig: Forriges søskende, overtog dødsboet Jeppe Kjærgaard: Køber Førstelærer. Britta Harregård Jensen & Michael Vemmelund Knudsen: Køber Kirstinesminde: Randbæk matrikel 1m m.fl., Knivsbækvej 18: Peder Nielsen: Køber af sønnen Olemine(42-572), havde bebygget (45-49). Peder Kirkegaard Jensen: Født 1881 i Hodsager. Død 1964 i Videbæk. Køber (48-195). Køber Randbæk 30ab, 6p af Jens Christian Lyhne. Gift i Brejning 1912 med Marie Laugesen ( ) fra Bindesbølvej 6. Død i Videbæk. 1: Marry Johanne Kirkegaard: : Minna Kristine: 1914, gift Slot, Skjern. 3: Hans Kirkegaard: : Anna Gudrun:

14 5: Ingrid Helene: : Niels Kristian: : Ellen Margrethe: : Elly Johanne: : Ruth: : Svend Erik Kirkegaard: 1935, bosat i Videbæk. Hans Kirkegaard Jensen: Forriges søn ( ). Sidst bosat i Videbæk, begravet der. Køber Gift i Dejbjerg 1947 med Anne Cecilie Christensen ( ). 1: Erik Kirkegaard: Else Marie Kirkegaard: : Erik Kirkegaard: : Else Marie Kirkegaard: Hans Peter Egebjerg: Flytter til Skibbild, død i Køber Sælger Randbæk matr.1k til Randbæk matr.1e. Gift med Elly. 1: Kjærulf: : Martha: : Dagmar: Lene Kristiansen nu Berg Christensen: Født på Knivsbækvej 20 i Køber af dødsboet efter H. P. Egebjerg efter at have forpagtet den fra Gift i Væggerskilde 1987 med Knud Berg Christensen fra Skovgård. 1: Lars: : René: : Nina: : Stig: Lille Skovgaard: Randbæk matrikel 1q, Knivsbækvej 20: Peder Skovgaard Laugesen: Født 1918, død 1996 i Videbæk. Køber , udstykket fra fødegården Skovgaard. Gift i Brejning 1943 med Meta Marie Kristensen (Sønderby) ( ). Flytter til Videbæk. 1: Lauge Skovgaard: Bosat i Ikast. 2: John Skovgaard: : Dødfødt pige: : Bruno Skovgaard:

15 Viggo Kristiansen: Fra Ferslev, født Køber Kom fra Videbæk. Gift 1963 med Bodil Jensen født 1941 i Fjelstervang. Køber Randbæk matr.4c sammen med svigersønnen Knud Berg Christensen, fra Helge Andersen, Lillebyvej 1. Overtager hele Randbæk matr.4c. Sælger ejendommen til sammenlægning med Knivsbækvej 9, Solsøgård Flytter til Videbæk. Per Olesen & Karen Jørgensen: Køber Han kom fra Kibæk, senere eneejer. Laugesens Have: Randbæk matrikel 1r, Væggerskildevej 13. Inga & Erling Heltboe: Køber Laugesens Have Randbæk matrikel 1r, Bygger kursusbygning Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund: Køber Indviede kursuscentret Laugesens Have Det selvejende kursus- & feriecenter Laugesens Have: Oprettet som et a/s ejet af 3F. Højmose: Randbæk matrikel 2, Feldbækvej 1: 1646, 11-2: Højmose: Benævnes 1 gård. Mickel Andersen: Nævnes på gården , hartkorn: 6½-2-3-2,1/5. Jens Sørensen: Nævnes på gården til I 1674 betalte han skat af en datter. I 1677 havde han 2 ildsteder og 1 ko. I 1678 benævnes gården som øde, og i kop-og kvægskatten dette år siges det, at i Øde Højmose holdes en tjenestedreng med 10 stude i tredje år samt to kalve. Jens Sørensen er dog stadig på gården i 1683, hvor hartkornet nu er: ,1/5. I markbogen , som er forarbejde til Matriklen 1688 er Højmose en gård, der eragtes for middel jord, og som var beboet af Jens Sørensen. Der kunne bjerges 7 læs middel hø, og der var middelgræsning til 12 høveder. Det gamle hartkorn på ,1/5 blev nedsat til ½ for så igen i 1688 at blive sat op til

16 Højmoses mark lå vest for gården, havde retningen syd-nord og gik ind mod Randbæk mark mod øst. Den var på 34 agre, som bestod af ond rugjord med grå sand og grus, som blev tilsået i 2 år, første år med byg, næste år med rug, hvorefter jorden hvilede i 3 år. Syd for vejen lå der endnu en mark på 31 agre, som bestod af skarp rugjord med grå sand og grus, og som blev besået i 3 år, første år med byg, de to næste år med rug, hvorefter jorden hvilede i 3 år. Øst for vejen lå der en mark på 18 agre af samme beskaffenhed som ovennævnte. Alt i alt blev der dyrket 23,6 tønder land. Engen lå ved gården, der var passende tørvegravning, man holdt hyrde til fædriften, som var i heden, hvor man var ret meget generet af ulve. Kornet blev malet på Brejninggaards vandmølle, I 1686 er Højmose blandt de gårde i sognet, hvorom det siges, at de er forladte og mestendels nedfaldne eller eventuelt ganske forarmede og uden levnedsmidler. Det må nok være sidste kategori, gården hørte til, for Jens Sørensen nævnes stadig på gården i 1688, hvor hartkornet blev sat ned fra til Gården er da heller ikke nævnt i de mange ekstraskatteregnskaber i disse år, så der har jo nok ikke været noget at hente. Jens Madsen: Nævnt i ekstraskattemandtallet Gav kun skat af et ildsted. Niels Højmose: Nævnt i ekstraskattemandtallet 1697, havde tjenestedreng. Peder Jensen: Nævnt med sin hustru i ekstraskattemandtallet , og om sommeren med pigen Karen. Peder Christensen: Nævnt på gården Gift med N.N., der som Christen Præstegaards gamle moder døde i Gl. Præstegård 1755, 87 år gl. 1: Christen: eftermand, i Gl. Præstegård 2. 2: Peder: gift 1737 på Havgård, Vorgod sogn, : Anne: gift 1755 med Niels Mikkelsen, Bilring, Christen Pedersen: Forgængers søn. Nævnt på gården Flytter til Gl. Præstegård før Gift i Sdr. Lem (trolovet 9-12) med Mette Nielsdatter. Jens Mortensen: Nævnt på gården 1754, kom fra Gl. Præstegård 1. Død Barn: (øvrige børn er født i Gl. Præstegård): 1: Jens: Jens Mortensens enke og søn, Jens: Nævnt på gården Jens Jensen: Født på gården 1754, død i Vester Herborg, Vorgod sogn omkring Nævnt på gården 1774, rejst til Vorgod omkring Jordløs husmand i V. Herborg. 16

17 Gift i Bølling 1775 med Mette Kirstine Gregersdatter fra Nørregård, Bølling (o.1752, konf ). Død i Vorgod. 1: Birthe: , død ugift i Brejning fattighus. 2: Maren: , gift med Niels Jensen Kamp i Brejning Kirkeby. 3: Barbara: , gift med Niels Andersen, Vorgod. 4: Gregers: 1784 i Vorgod. 5: Niels: 1787 i Vorgod. 6: Else: 1791 i Vorgod. Mads Mortensen: Kom o.1782 fra Dejbjerg sogn. Født o Købte gården fra Brejninggaard 1794, men fik først skøde ved salget i 1810 (2-182). Flytter fra sognet efter Gift med Maren Nielsdatter: (o ). 1: Christen: 1781 i Dejbjerg, i Vinkælderhus, Torsted, husmand her. Han var indsidder hos faderen, efter at han blev gift i Brejning 1802 med Anne Catrine Jørgensdatter fra Torsted. De havde børnene Mads Christensen * 1803 og Niels Christensen Højmose * 1806, begge bosatte i Vinkælderhus. 2: Niels: : Vibeke: Christen Olesen Vadhoved: Køber gården (2-182). Låner 1400 af fru von Albertin, Brejninggaard. Sælger halvdelen af gården , som blev til Lille Højmose, som beholder Randbæk matrikel 2, mens resten af gården Store Højmose får Randbæk matrikel 3. Lille Højmose: Randbæk matrikel 2, fra 1838 matrikel 2a, Højmosevej 13: Laurids Hansen Bjerg: Født på Ølstrup Bjerg. Køber halvdelen af Store Højmose (2-436). Gift med Birthe Jensdatter fra Øster Herborg, Vorgod sogn, død 1841 i Muldbjerg, Hover sogn. Jens Lauridsen: Køber (2a-42). Madame Anne Christine Schouboe: Køber (2a-471). Kom fra Ringkøbing, født Voss o.1783 i Varde, død 1867 i Vind. Gift i Varde 1810 med møller og gdm. i Rækker Mølle Janus Urban Schouboe født 1779 i Lime degnebolig, Salling, død som aftægtsmand i Brændtoft, Vind sogn, Familien flyttede fra Rækker Mølle til Muldbjerg vandmølle i Mand og kone har muligvis været separerede i de år, hun boede i Brejning sogn, men har så fundet sammen i Vind igen. 1: Søren Borch: 1811 i Rækker Møllegård, død 1881 i Nøvling sogn, husmand. 2: Claus Christian: 1822 i Muldbjerg mølle. Familien flyttede til Brejninggaards vandmølle som indsiddere. 17

18 Thomas Christensen: Født o.1797 i Rindum, død Køber (7-248). Sælger halvdelen, Randbæk matrikel 2b, til Store Højmose ( ). Gift med Kirsten Jørgensdatter født o.1808 i Lem, død 1875 i Olling, Assing sogn. 1: Birthe Cathrine: : Niels Jørgen: : Christen: : Laurids Christian: Enken Kirsten Jørgensen: Arver (19-148). Gift med Jens Thomsen fra Lille Snogdal, som overtager gården og drev den med Lille Snogdal, NV matr.4, se der, til han solgte den. Skødet blev først tinglæst (19-148). Jens Nielsen Nordestgaard: Født i Tim Kom fra Thorsted som enkemand. Død 1882 i Barbesgård, Tim Køber (19-168). Bortfæster 3 skp. Fra gården på 48 år til husmand Knud Jensen af Feldbæk Mark til egen brændselsgravning og dyrkning. (19-388). Fæstet gjaldt fra Dette fæste blev overtaget 1876 af gdm. Ole Peder Berthelsen Randbæk matr.9d, (19-708) og blev udslettet (35-426). Gift i Brejning 1859 med Ane Kirstine Laugesen født 1838 på Væggerskildegård. Børn (hans): 1: Niels: o.1849, døvstum født i Thorsted. 2: Laurids: o : Ane Kirstine: o Børn (fælles): 4: Christian: : Kirsten: : Laust Kristian: Familien flytter til Rindum (dåb 1870), herfra til No (dåb 1872 & 75) og sidst til Tim (dåb 1879). Christen Jensen Lakjær: Køber (21-149). Familien kom fra Vester Herborg, Vorgod. Født i Stauning 1823, død , 63 år gl., i et hus tilhørende gdr. Peder Andersen, Ravnsbjerg. Dødsfaldet står ikke i kirkebogen, men i Bølling herreds skifteprotokol 1886 s.315b ff. Gift i Madum 1859 med Ane Johanne Kristensen født 1825 i Nygård, Madum, hængte sig på gården 1885, gravsten. ifølge skiftet efter faderen og folketælling 1870: 1: Karen: 1860, gift med Ole Jensen, Skarrild ved Borris. 2: Marie Katrine: 1862, tjener hos gdr. Chr. Husted, Ølstrup. 3: Jens: 1864, tvilling, tjener gdr. Laust Andersen ved Tarm. 4: Maren: 1864, tvilling, hjemme hos faderen. 5: Kristen: 1866, født i Højmose, tjener hos gdr. Laurids Olsen, Randbæk. 6: Madsine: 1869, hjemme hos faderen. 18

19 Lars Andersen: Født 1855 i Pig, Hanning sogn, død 1941 i Århus. Stamtavle. Køber (29-556). Byggede Hovedgaden 84 i Spjald Rejste til Canada 1906, retur til Århus. Gift med Maren Nielsen (1855-?) fra Tvis. 1: Marie Kirstine: 1881 i Hanning. 2: Maren: 1883 i Dejbjerg. 3: Anders Veggerskilde: 1886, immigreret til Canada. 4: Niels Peter: 1890, immigreret til Canada. 5: Magnus Høj: 1893, immigreret til Canada. 6: Ejner Høj: 1896, immigreret til Canada. 7: Dødfødt dreng: Niels Kristian Kristiansen: Født 1868 i Hee, død 1946 i Spjald. Broder til Niels Kristiansen Randbæk matr.6c+30o. Køber (38-17). Køber Brejninggaard 1dq (47-237). Køber Randbæk 6 o (50-225). Køber Randbæk 9a (51-927). Sælger Randbæk 2f omkring Gift 1897 med Barbara Nielsen fra Hee ( ). 1: Simon Henrik: , gårdejer Bindesbølvej 2. 2: Signe Margrethe: , gift med Chr. Mose & Lauge Laugesen. 3: Mads Peder: , eftermand på gården. 4: Niels: , gårdejer på Vantingvej 4. Mads Peder Kristiansen: Søn af forgængeren, ( ). Køber Gift 1939 med Anna Pedersen fra Trebjergdal, Ølstrup ( ). 1: Jens Kristian: : Børge: 1942, professor i København. 3: Tage: : Agneta: Jens Kristian Kristiansen: Søn af forgængeren ( ). Død i Ringkøbing, begravet i Brejning. Køber Annette Korsaa Lauridsen: Køber Gift med Øjvind Lauridsen. Christian Roed & Majken Jargil-Pedersen: Køber

20 Karina & Kasper Nørskov Mørup Korsdal: Køber af boet efter afdøde Christian Roed. Randbæk matrikel 2b, se under Randbæk matrikel 3. Randbæk matrikel 2c & 3b m.fl., Højmosevej 20: Jens Højmose Christensen: Fra Store Højmose ( ). Køber , bygger ejendommen ved denne tid (25-489). 40 tdr. land. Gift i Brejning 1892 med Christiane Andersen ( ) fra Hjøllund, Ølstrup. 1: Kristen Højmose: , husmand på Væggerskildevej 18. 2: Simon: , Jetsmark. 3: Janus: , husmand i Pinbjerg, død i Ringkøbing. 4: Mette Marie: , København. 5: Johanne: Død i Viborg, begravet i Brejning. Enken Christiane Andersen: Skøde (42-41). Flytter til Pinbjerg. Christen Højmose Andersen: Født i Store Højmose ( ). Slægtsnavnet Højmose fra Køber (45-554). Køber Brejninggaard 1ds (49-34), (47-296). Gift i Brejning 1916 med Kristiane Marie Filsøe ( ) fra Brede sogn, Sdr.Jylland. 1: Kristian Michael: , Videbæk. 2: Hans Kristian: , gdr. Uggerholt. 3: Aksel: , Feldbækvej 2 og fødegården. Aksel Højmose: Forriges søn. Køber , se Randbæk 2f. Magnus Straasø Kjær: Kom fra Randbæk matr.7a. Køber Vilhelm Løvstrup Knudsen: Køber Paul Erik Nisgaard: Fra Hanning, født 1958, bankassistent. Køber

21 Granly: Randbæk matrikel 2e+6h+l +9d, Sandbækvej 3: Knud Jensen: Køber Randbæk matr.9d fra Feldbækgård (17-305) og bebygger den. Han lejer to jordstykker fra Randbæk. Var biskolelærer, men bedst til kortspil. Ole Knudsen: Kom fra Tim, født o Køber (21-522). Familien flytter til Randbæk matr.6a i 1875, se dér om familien. Ole Peder Berthelsen: Født på Store Sandbæk 1844, køber (23-708). Kom fra Sandbæk matr.1e. Køber Randbæk matr.6h+l (24-517). Køber Randbæk matr.6h+lo, (24-511). Gift i Brejning 1870 med Mette Kirstine Rasmusdatter født i Vorgod Ingen børn. Cecilius Pedersen: Købmand i Brejning Kirkeby, overtager gården ved auktion, (33-106). Køber Randbæk matr.2e, (35-418). Kristen Andersen: Født 1871 i Ølstrup, død 1950 i Randbæk. Hans soldaterpibe er på egnsmuseet. Får gården efter auktionsskøde (41-360). Sognefoged, lægdsmand, Dannebrogsmand. Gift med Dorothea Kirstine Jensen født i Vind 1878, død i Randbæk Barn: 1: Anders Kristian: Anders Kristian Andersen: Forriges søn, køber , død Randbæk matr.6q udstykkes fra Randbæk matr.6l til faderen. Gift med Mariane Nielsine Christensen født 1902, død 1971 i Vemb. 1: Hilda: : Ketty: Mariane (Jane) Nielsine Andersen f. Christensen: Forriges enke, overtager ved skifterets attest. Gift 2. med Poul Madsen, Vemb. Aksel Stamp Lambæk: Gårdbestyrer på Gammelgård i No, født 1904 i Birk, Gellerup, død på Tanderupgård Køber Køber Sandbæk matr.2e. Gift i No 1934 med Jenny Petra Hansen født 1909 i Noklit, No sogn, død i Snejbjerg : Selma Stamp: 1936, bosat i Herning. 2: Hans Klit: , ejer af Tanderupgård

22 Familien flytter til Tanderupgård, Snejbjerg sogn, som han ejer Peder Loftager: Køber , kom fra Velling. Gift med Karen Margrethe. Søren Peder Kristian Hvidbjerg: Køber , kom fra Borbjerg. Gift med Helene. Emil Kirkeby Nielsen: Køber , kom fra Sdr. Felding. Gift med Anna. Viggo Holmgaard Jensen: Køber Det oplyses ved salget, at ejendommen nedbrændte , og at sælgeren med hustru og 4 børn bor i ejendommens hønsehus, og da det er nødvendigt at skaffe sig en brugelig lejlighed før den tilstundende vinter, og da det er umuligt i nærheden, må han sælge med tab til Viggo Holmgaard, der er ungkarl og derfor lettere kan bo på ejendommen i de primitive forhold. Sælger Randbæk matr.6.l til Jens Pletbjerg , ubebygget parcel på 5 tdr. land. Kristen Vestergaard: Murermester i Auning. Ejendommen er endnu ikke opført efter branden i Køber Ernst Madsen Lystbæk: Født i Staby 1920, død i Brejning 2007, begravet i Væggerskilde. Køber Gift i Madum 1950 med Karen Andersen, født 1928 i Madum. 1: Anne Marie: : Lene: , begravet i Væggerskilde. Karen Lystbæk: Overtager 2007, forriges enke. Louise & Morten Østergaard Andersen: Fra Spjald. Køber Randbæk matrikel 2f, Brejninggaard 1dt, Feldbækvej 2: Omkring 1908 blev Sandbæk biskole fra 1870 flyttet hertil, da Højmose skole blev bygget. Jeppe Kristian Petersen: Ejer Sandbæk matr.2d. Køber Randbæk matr.2f (46-212). Køber Brejninggaard matr.1dt (47-235). 22

23 Flytter til Spjald Vest.del.matr.12e i Bertel Andersen: Køber (14-314). Lauge Chr. Laugesen: Ejer af Laugesens Have Randbæk matr.1d. Køber (14-628). Ernst Kristian Kæseler: Født 1900 i SV matr.7b, (Ringkøbingvej 47), død 1973 i Spjald. Landpost. Køber (15-607). Gift 1925 med Metthilde Lauridsen født i Timring 1894, død 1975 i Spjald. 1: Elly Klara: : Agnes Gerda: Familien flytter til Randbæk matr.6a. Anders Peter Andersen: Kom fra Randbæk 7a. Køber Gift med Abelone Marie Andersen. Kristen Nielsen: Køber Bosat i Brejning sogn. Niels Kamp Sundgaard Jensen: Født 1916 i Nr. Omme, død 2010 i Ringkøbing. Køber o Gift i Hee 1941 med Elna Pouline Danielsen født i Hee 1918, død i Ringkøbing : Ernst Kamp: , født og død i Spjald. Flytter til Spjald 1948 og derfra til Hover som vognmand, sønner her: Lauge & Børge. Svend Aage Jensen: Kom fra Hanning, ungkarl. Køber Aksel Højmose: Fra Sdr. Højmose ( ). Køber Gift i Nr. Omme 1948 med Elly Sundgaard Jensen født i Nr. Omme 1923, død i Spjald : Jens Kristian: 1949, autolakerer i Spjald. 2: Benta: : Ole: Født i Højmose. Henry Sundgaard Jensen: Født i Nr. Omme 1925, død i Rinkøbing Forriges svoger. 23

24 Køber Gift i Stadil 1952 med Anna Elise Nielsen født i Stadil 1932, død i Ringkøbing : Jørgen: Herefter gårdejer i Lambæk, Højmark, sønner her: Jens & Ove. Frands Aage Mortensen: Fra Tarm ( ). Ungkarl. Køber o Peder Høj Jespersen: Køber o Bygger ejendommen helt om. Poul Anker Lübker: Køber før Aage Kristian Mastrup: Køber Flytter til Kroghedevej 1. Lene Kirstine & Helge Albertsen: Køber Randbæk matrikel 2h, Sandbækvej 1: Egon Vestergaard: Søn af murermester Chr. Vestergaard, Granly. Køber , ubebygget parcel. Jens Peder Marius Jensen: Arbejdsmand fra Vandel. Køber o Køber Randbæk matr.2i Karl Marius Jensen: Køber Bo Jeppesen & Dorthe Holmegaard Nielsen: Køber Else Vesterbæk Graversen & Kim Ladegaard Højland: Køber Flytter til Røjkumvej 18, Spjald. John Christiansen: Født i Spjald Køber

25 Randbæk matrikel 2i, Sandbækvej 3a: Jens Peder Marius Jensen: Køber Jens Chr. Mortensen: Entreprenør fra Grønbjerg. Sidst bosat Hovedgaden 51, Spjald. Køber , ubebygget parcel 2i. Asger Benny Nielsen: Entreprenør i Spjald, fra Odderbæk, ( ). Køber parcellen Opfører maskinhus. Anna Trabjerg Nielsen: Arver , forriges enke, skifteretsattest. Spjald Tømrer- & Snedkerfirma: Køber Lissi Brunsgaard Husted: Tækkemanden fra Spjald ApS. Køber Jeanette Sonne Braun & Morten Christensen: Køber og lægger sammen med ejendommen på Sandbækvej 5. Store Højmose: Randbæk matrikel 3 & 2b, fra a m.fl, Feldbækvej 1: Christen Olesen Vadhoved: Se i indledningen under den samlede gård. Jens Danielsen: Kom fra Feldbæk, se der. Død 1861, 85 år gl. Køber (2a-170), idet Chr. Olesen Vadhoved skyldte hans kone penge, hvorfor de overtog gården, og beboerne flyttede ud i et lille hus syd for vejen. Køber Randbæk 2b & (8-77 & 200). Gift med Karen Gjødesdatter. Christen Jensen: Født på Mosen, Ravnsbjergvej 6, ( ), dattersøn af Karen Gjødesdatter. Køber (9-199). Her holdtes biskole for nordsognet i en stue indtil Se under Granly. Aftægt til Jens Danielsen (9-201), udslettet Aftægt til Karen Gjødesdatter (24-13), udslettet Gift i Dejbjerg 1840 med Mariane Jespersdatter ( ). 1: Maren: , gift med eftermanden. 2: Karen: , gift 1864 med gdr. Peder Graversen, Kjærgård, Nr.Omme. 3: Jens Højmose: , overtog Randbæk 3b i

26 Gregers Nielsen: Forriges svigersøn, født i Østerkær, Nysogn, ( ). Se Randbæk matr.7a. Køber (24-13). Aftægt til Christen Jensen og hustru (24-14), udslettet Gift Brejning 1867 med Maren Christensdatter, formandens datter. 1: Marianne: , gift med husmand Marinus Henriksen, Sandbæk 1d. 2: Karen Aas: , gift med gdr. Christen Østergaard Andersen, Væggerskilde. 3: Gregers Højmose: , eftermand på gården. Maren Christensdatter gift med Mikkel Chr. Andersen ( ). 1: Kirstine Katrine: , gift med gdr. Niels Kr. Klidsbjerg, Vestergård, Opsund. 2: Kristen Højmose: , gdr. Højmosevej 20. 3: Anders Højmose: , gdr. i Engvang, Højmosevej 22. Mikkel Christian Andersen: Gift 1876 med forriges enke. Født i Kildsig. Skøde (25-35). Sælger Randbæk 2c, 3b m.fl, Højmosevej 20, (25-489). Sælger Sandbæk 3a til Sandbæk 1b (27-528). Køber Randbæk 31b (28-23). Gregers Højmose (Nielsen): Stedsøn af forrige ejer. Familienavnet Højmose fra (45-290). Køber (38-441). Køber Randbæk matr.9f, (44-213) fra Muldbjerg matr.1c+d. Sælger Randbæk 3d til Højmose skolebyggeri, (45-283), vejret for skolebørnene over 3a. Byggede Uggerholt, Højmosevej 9, Randbæk matrikel 3e, Gift Brejning 1903 med Pedersine Christensen fra Store Snogdal ( ). Barn: 1: Maren (Maja) Gerda Mathilde: , gift med gdr. Peder Bundgaard Sørensen, Kassentoft. Christen Peder Kristensen: Født 1872 i Lille Snogdal, Brejning, kom fra Brunsgård, Nr. Omme Død 1958 i Spjald. Køber (48-429). Køber Randbæk 9k (51-922). Gift 1898 med Kirstine Marie Larsen (1872) fra Sdr. Nissum. Død 1962 i Spjald. 1: Ole Snogdal: 1899, eftermand. 2: Lars Christian: 1901, gdr. i Sønderby, Holmsland. 3: Sidsel Marie: , gift med gdr. Niels Agerskov, Gl. Sogn. Flytter 1927 til Holstebrovej 3, NV matr.1j+4e. Ole Snogdal Kristensen: Født 1899 i Brunsgård, Nr. Omme. Forriges søn. Død i Vildbjerg

27 Køber Gift i Brejning 1930 med Kathrine Georgine Kristensen født 1906 i Mosdal, død : Anker Snogdal: Boghandler i Vildbjerg. 2: Grethe Snogdal: 1946, gift med lagerchef Jørgen Wendt Jensen, Ikast. Familien flytter til Afholdshotellet i Spjald 1937, hvor han drev dette til 1946 og herefter Spjald biograf til 1947, hvor familien flytter til Vildbjerg. Arnold Kamp: Født i Stadil 1912, død på gården Køber Gift i Tim 1937 med Mariane Graversen af Tim ( ). 1: Ingrid: 1938, gift med Robert Svendsen, Spjald. 2: Niels Andreas: , Videbæk, begravet i Brejning. Mariane Kamp: Arver , forriges enke. Tage Munk Nielsen: faglærer: Køber Viola Andersen & Kaj Erik Rasmussen: Arver , forriges arvinger. Ejner Behrendt Bonderup: Køber Gift 1967 med Hanne Gravgaard født 1938 i Thisted. trillinger: 1: Carl Ejnar: : Sabine: : Birgit: Marie Kjerkegaard: Gift med Arne Kirkegaard Nielsen, Sandbækvej 16. Køber Ejgil Kirkegaard Nielsen: Forriges svigerfar. Køber , auktionsskøde, stuehuset udlejes. Højmose Skole: Randbæk matrikel 3d, Højmosevej 11: Brejning sogneråd: Skolen blev bygget i 1907, skolen ophørte 1968, hvorefter lejlighederne blev udlejet af sognerådet. Hans Ernst Lorenzen: Køber , drev autoværksted i ejendommen. Død 1993, skifte i Skifteretten i Skjern

28 Poul Harbo Olsen: Køber , fortsætter med autoværkstedet m.v. Poul Erik Nisgaard: Køber , nedriver bygningen og lægger ejendommen til Højmosevej 20. Uggerholt: Randbæk matrikel 3e+f+g, 9f, 5m, Højmosevej 9: Gregers Højmose: Bygger ejendommen i 1913 på matr.3e+9f fra Store Højmose. Køber Randbæk matr.3f (52-476). Køber Randbæk matr.5m Flytter til nybygget ejendom på Hovedgaden 111, Spjald. Mourids Christian Bach: Køber , kom fra Tim. Niels Nygaard Olesen (Kjær): Køber , kom fra No. Død i Brejning sogn, 31 år gl. Hans forældre forhv. gdr. Peder Kjær Olesen og Nielsine Petrine f. Nygaard sælger ejendommen til næste ejer. Margrethe Krestine Jensen f. Ottesen: Køber som særeje. Kom fra Ringkøbing. Hans Kristian Højmose: Født 1917 på Højmosevej 20. Død Køber Køber Randbæk matr.24 fra gdr. Ejvind Stausholm, Overmark. Køber Randbæk matr.1p fra Peter Herborg, Viftrupgård, i lige sameje med broderen Aksel Højmose. Overtager hele parcellen Gift i Vejen 1957 med Christiane Marie Buhl ( ). Barn: 1: Tove: 1957, gift (ophævet) Buus Jensen, Haunstrup. Christiane Højmose: Overtager gården 1989, forriges enke. Steen Skytte Olesen: Køber af boet efter Christiane Højmose. Ejer Sandbækvej 16. Randbæk matrikel 3h, Højmosevej 7: Laurids Damgaard: Køber fra gdr. Aksel Højmose. Minkavler ( ). Født og død i Spjald. Gift i Tim 1944 med Elly Johanne Methea Iversen ( ). 28

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Folketælling Sdr. Felding 1855

Folketælling Sdr. Felding 1855 Folketælling Sdr. Felding 1855 Navn Ald G/ug. Stilling Fødested 1 Nedertarp en gaard Niels Mortensen 52 gift gårdmand, husfader her i sognet Maren Christensen 50 gift hans kone Skarrild Abelonne Marie

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( )

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( ) Forfædre til Kirsten Maria Larsen(1872-1930) Generation nr. 1 1. Kirsten Maria Larsen, født 6. marts 1872 i "Nybo", Feldbjerg Mark, Najbjerg, Timri 29. december 1930 i Vildbjerg By. Hun er datter af 2.

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Væggerskilde ejerlav, Brejning sogn.

Væggerskilde ejerlav, Brejning sogn. Væggerskilde ejerlav, Brejning sogn. Navnet Væggerskilde skyldes en kilde på gårdens mark i lavningen i skellet mellem Væggerskildegård, Østergård og Lille Væggerskilde nær den oprindelige vejføring af

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger ,, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger Ft. 1834 Jens Andersen, 63 år, gift, almisselem. Ane Marie Mikkelsdatter, 67 år, gift, hans kone. almisselem Christen Christensen, 42 år, almisselem.

Læs mere

Hans Ole Sejrup Villadsen

Hans Ole Sejrup Villadsen Anetavle for Hans Ole Sejrup Villadsen født 14. juli 1947 Udarbejdet i forbindelse med fødselsdagen den 14. juli 2007 af storebror, Holger Sejrup Villadsen Indledning Efterfølgende oversigt er en anetavle.

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Maren Kirstine Sophie Mathiasen

Maren Kirstine Sophie Mathiasen 1. Maren Kirstine Sophie Mathiasen, * 21 Jul 1883 i Dyrvig, Hoven sogn, 27 Maj 1960 i Esbjerg, begravet i Hoven Kirkegård, Hoven Sogn. Var i huset hos IC Christensen i Stadil, OBM-billeder Var husbestyrinde

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset,, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset, Fattighuset matr. 3b syd for Vandborg kirkegård, (der ved lågen ind til den sidste anlagte kirkegård er). FT.1834 Johanne Jensdatter,

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

BILAG til trafikplan for Ringkøbing-Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Ringkøbing-Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for -Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Anetavle for Ivar Hansen

Anetavle for Ivar Hansen Anetavle for Ivar Hansen Gårdejer i Aalunde i Agerbæk. Venstre - Folketingsmedlem for Ribe Amtskreds 4. dec. 1973-11. marts 2003. Minister for offentlige arbejder 30. aug. 1978-26. okt. 1979. Medlem af

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 (E-A) Hans Due født 16??, død 1735. Hans Hansen Due født ca. 1710, død 13-5-1767. hustru Anna Jensdatter født?, død 1759. (E-AA) 1773 Mandagen den 4 Januar Trol: Mogens Hansen Due

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller.

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller. Skifteprotekoller 2 - Nørholm gods - 1815-1850 https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3a//familysearch.org/records/collection/ 2015318/waypoints Af John Bach Thygesen januar 2015, medumgaard@gmail.com

Læs mere