Fysioterapi er faget i vækst. Vækst i antallet af fysioterapeuter. Vækst i antallet af arbejdspladser og i antallet af medlemmer af foreningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapi er faget i vækst. Vækst i antallet af fysioterapeuter. Vækst i antallet af arbejdspladser og i antallet af medlemmer af foreningen."

Transkript

1 Fysioterapi er faget i vækst. Vækst i antallet af fysioterapeuter. Vækst i antallet af arbejdspladser og i antallet af medlemmer af foreningen. Vækst i viden, i antallet af ph.d. ere og i uddannelsesmuligheder for fysioterapeuter. Vækst i antallet af tillidsrepræsentanter, genoptræningsplaner og patienter. Vækst i fysioterapeutiske virksomheder, der skaber mere vækst for fysioterapeuter. Fysioterapi er faget i vækst, og det er et resultat af vores fælles indsats. Væksten er grundlæggende god, fordi den giver en masse muligheder: At være flere giver en stærkere stemme både i den offentlige debat og også internt i sundhedsvæsenet. Politiske og fagpolitiske debatter bliver præget af vores synspunkter og vores viden. Fysioterapeuterne er ganske enkelt ikke så lette at komme uden om. At vide mere styrker fagets placering. Det giver basis for at tage de store faglige diskussioner, ikke bare internt men også med andre faggrupper. Den tid er langt forbi, hvor fysioterapien alene var baseret på erfaring. Fysioterapien er ganske enkelt ikke så let at komme uden om. Men at vide mere og være flere giver også udfordringer. Ingen tvivl om det. Vi skal oppe os for at sikre, at der er jobs til alle, at der er penge til den forskning og kvalitetsudvikling, som har betydning for faget, og at foreningen meningsfyldt kan være forening for alle fysioterapeuter. Hvert kvartal får vi 100 udmeldelser. Der er ikke noget særligt mønster i udmeldelserne. Alligevel er der grund til at stoppe op og se på de tydelige tegn, som senere års medlemsundersøgelser og Folketinget har givet os. Lad os begynde med Folketinget, for regeringen og Dansk Folkeparti har et ønske om at stække fagforeningerne. Der er indført en grænse for fradrag for lønmodtageres faglige kontingenter på kr. årligt. Forslaget er ren ideologi. 1

2 Danske Fysioterapeuter protesterede over forslaget, og vi har solide argumenter imod udhulingen af fradragsretten: For det første: Er det nu virkelig er en god ide at svække den danske arbejdsmarkedsmodel. Den berømmede flexicurity model kræver en velfungerende B side, og derfor er det ikke nogen god ide at mindske fradragsretten. For det andet er fradragsretten og det er særdeles væsentligt også en investering for samfundet: Som professionsforening løfter Danske Fysioterapeuter en betydelig opgave med udvikling af faget og kvalitetssikring af ydelserne, som kommer både samfund og patienter til gode. Det er en opgave, som det offentlige ellers ville være nødt til at påtage sig. Der blev ikke lyttet til argumenterne, og for et helt almindeligt medlem af Danske Fysioterapeuter betyder det, at det bliver godt kr. dyrere om året at være medlem. Og det er jo sandelig også en slags penge. Spørgsmålet er naturligvis, om viljen er til stede hos vores medlemmer. Har de lyst til at blive ved med at betale? Ifølge vores egen medlemsundersøgelse fra dette forår så overvejer knapt hver fjerde medlem at melde sig ud. I 2007 var det knapt hver femte. Og det er de unge, der overvejer deres medlemskab. Over hver tredje medlem under 35 år har overvejet at melde sig ud. Og selvom det ikke kun er kontingentets størrelse, der er afgørende for, om en fysioterapeut overvejer at melde sig ud, så spiller pengene en rolle; og de spiller en større rolle for de yngre end for de ældre. Efter konflikten i foråret 2008 fik vi lavet en undersøgelse, hvor vi også så på viljen til at betale konfliktkontingent. Den viste det samme mønster: Flere yngre ser kritisk på kontingentstørrelsen, og flere yngre overvejer at melde sig ud. Det ville være en tonedøv hovedbestyrelse, der valgte at overhøre de klare signaler. Og derfor har hovedbestyrelsen besluttet at lægge en strategi med tre elementer, der indbyrdes er tæt forbundne, og som skal give foreningen og fysioterapeuter et stærkt afsæt: Flere jobs. Flere medlemmer. Lavere kontingent. De tre ting jobs, medlemmer og lavere kontingent hænger uløseligt sammen; de er hinandens forudsætninger. 2

3 Kan det lade sig gøre? Ca. 84 procent af alle fysioterapeuter på arbejdsmarkedet har valgt at være del af fællesskabet i vores forening. Det er stærkt og det viser også et potentiale. Sammenlignet med andre fagforbund er vi jo i en ganske gunstig situation: Der kommer mange flere fysioterapeuter og dermed mulighed for flere medlemmer. I 2020 vil der være ca flere fysioterapeuter. Flere medlemmer betyder, at vi kan nedsætte kontingentet så medlemmerne ikke rammes så hårdt økonomisk og samtidig undgå alt for drastiske nedskæringer i foreningens nuværende aktiviteter. Så planen er klar: Vi sætter kontingentet ned. I første omgang med 300 kr. om året, og samtidig forsvinder konfliktkontingentet. Det er der nemlig ikke grund til at opkræve mere, fordi kampkassen er fyldt op igen. I 2013 er planen, at vi nedsætter kontingentet en tand mere. Men det er som nævnt kun en del af løsningen. En anden del handler om at få flere medlemmer. Vores forening skal være arnestedet for den faglige gnist, der brænder så stærkt i alle fysioterapeuter. Vi skal være stedet, hvor fagligheden er bindemidlet mellem vores sundhedspolitiske krav og de krav, vi stiller til løn og honorarer. Danske Fysioterapeuter skal være fremtidens fagforening. Foreningen som leverer et relevant tilbud, der kan begejstre, inddrage og engagere det enkelte medlem bliver året, hvor vi sætter gang i en kampagne, der skal vise medlemmerne og de potentielle medlemmer hvorfor der er flere gode grunde til at være medlem af Danske Fysioterapeuter, og her bliver også det tredje element, arbejdet for flere jobs tydeligt: Vi skal vise, hvordan politiske krav om flere penge til forskning i fysioterapi går hånd i hånd med arbejdet for at etablere en kandidatuddannelse i fysioterapi. Hvordan kampagnen om kvalitet i træning går hånd i hånd med krav til de lokale politikere om at sikre kort ventetid til genoptræning og mere uddannelse på arbejdspladserne. Og hvordan fokus på færre operationer og mere træning hænger sammen med indsatsen for at få højere løn og flere fysioterapeutiske arbejdspladser. Det er komplekst at være fagforening, men det skal vi ikke være kede af. Tværtimod skal vi være stolte over, at alle de ting vi gør, alt sam 3

4 men drejer sig om at sørge for, at fysioterapien står stærkt. For dét gør det lettere at skaffe fysioterapeuter jobs, højere løn og bedre honorarer for det arbejde, der er så nødvendigt for danskernes sundhed. De tre elementer flere jobs, flere medlemmer, lavere kontingent hænger sammen. Samtidig er tiden kommet, hvor vi må skrue ned for generøsiteten og de gratis glæder. Vi vil begrænse adgangen til rådgivning, services og fagbladet via hjemmesiden for ikke medlemmer. Det er en forudsætning for at kunne vise forskellen på at være medlem og ikke at være det. Det er muligt, at man selv kan sammensætte sin pakke ved at vælge lidt hist og pist i andre foreninger og sammenslutninger. Men i Danske Fysioterapeuter kan vi levere det rette mix af individuel medlemsservice af høj kvalitet, kollektive rettigheder, et arbejde for faglig udvikling og en politisk indsats, så sundhedsvæsenet udvikler sig i en retning, hvor fysioterapeuters kompetencer kan udfolde sig. Den vare får man kun hos os. Der er også mindst en anden ting, som man kun får i Danske Fysioterapeuter: En forening hvor alle offentlig som privat, ansat som selvstændig har ét fagligt fællesskab. Fra tid til anden kommer spørgsmålet: Ville det ikke være meget lettere, hvis vi var to eller måske tre eller fire forskellige foreninger? Sandt er det, at vi er udfordret af de forskellige måder, hvorpå vi tjener det daglige brød, men vi har altid det væsentlige fælles nemlig fagligheden. Vi har en vision, der handler om at levere de bedste løn, honorar og arbejdsvilkår til alle fysioterapeuter. Sådan bør det også være fremover, og derfor mener vi i hovedbestyrelsen, at vi må i gang med at formulere en erhvervspolitik. Og hvorfor nu det? Fordi flere og flere af vore medlemmer driver virksomhed. I CVR registret er der registreret fysioterapeutiske virksomheder: Det er enkeltmandsvirksomheder, klinikker med ansatte, dem der driver konsulentvirksomhed, business to business og mange andre ! Det betyder, at rigtig mange fysioterapeuter indberetter moms og skat og løn og kommunikerer om barselsgodtgørelse og feriegodtgø 4

5 relse og udfylde apv er og betale affaldsgebyrer og gør alle de mange, mange ting, som skal til for at drive en virksomhed. Og som forening bør vi have holdninger til de vilkår, hvorunder de driver virksomhed, og vi bør engagere os i at drive politisk interessevaretagelse også på de områder. For skal det virkelig være sådan, at de, der driver fysioterapeutisk virksomhed, skal være medlemmer andre steder eller flere steder: Hos os for at følge den faglige debat og i Dansk Erhverv sammen med McDonalds for at få varetaget deres erhvervsinteresser? Jeg ved, vi åbner for et hav af diskussioner, men sådan må det være. Jeg ønsker en forening med plads til alle fysioterapeuter, og som ikke tvinger nogle til at købe deres ydelser andre steder. Foreningen skal være relevant for alle, og derfor skal vi ikke være berøringsangste over for debatten. Og samtidig med at vi skal diskutere rammerne og målene for en erhvervspolitik, skal vi også vedkende os den del af vores forening, der skal sørge for ordentlige løn og ansættelsesvilkår for fysioterapeuter. Derfor må vi tale om, hvordan vi skal forholde os til fysioterapeuten som arbejdsgiver over for den anden fysioterapeut som ansat. Er tiden kommet, hvor en fysioterapeut ansat hos en anden fysioterapeut skal have mere end blot funktionærloven og en anbefalet standardkontrakt at falde tilbage på? Burde der være en overenskomst? Jeg ved ikke præcist, hvor denne diskussion ender, men jeg er fuldt ud overbevist om, at vi er nødt til at begynde et sted. For hvis vi ikke gør det, hvis vi lukker øjnene og lader som ingenting, så vil der være mange medlemmer, der ikke i længden kan se sig selv i foreningen. Og det vil ikke være til gavn for nogen. I midten af september brød forhandlingerne om ny overenskomst på praksisområdet sammen. Det er beklageligt, men uundgåeligt. Vi blev igen bedt om alene at tage det fulde ansvar for økonomien på vederlagsfri ordning, selvom vi ikke er ene aktør eller ene ansvarlig. Og vi blev mødt med honorarknækmodeller der gør det mindre attraktivt at behandle de mest handicappede. Der var ingen penge med, kun krav om mere for de samme penge.. Og overenskomsten vil fortsat være en massiv barriere for naturlig og evident faglig udvikling. 5

6 Det var kulminationen oven på flere måneders arbejde blandt embedsmændene hos os og hos dem. Jeg ved ikke med KL og DR, men vores folk kunne da godt have brugt tiden på noget andet, noget med mere værdi for vores medlemmer Det giver stof til eftertanke for en formand. Og hvad så nu? Vi vil gerne have en aftale, men der er jo det med aftaler, at der skal være noget i det for dem, der indgår aftalerne. For eksempel nogle fordele eller en vision om det fælles gode og om en vigtig udvikling til gavn for parterne og i dette tilfælde ikke mindst for patienterne. Der skal være noget at komme efter. Det var der ikke. Så hvorfor egentlig bruge energi og ressourcer på det. Dette forår bød på en solstrålehistorie. En rigtig en. Vi fik Danske Regioner og regeringen til at erkende, at vejen frem er mindre kniv og mere træning. Vi havde gennem længere tid samlet den faglige og sundhedsøkonomiske dokumentation, og vi påviste, at antallet af operationer er vokset samtidig med, at evidensen for træning er blevet mere og mere tydelig. Vi viste, hvordan behandlingsgarantien blev til en operationsgaranti og det blev så tydeligt, at formanden for Danske Regioner Bent Hansen brugte vores ord. Jeg var i selskab med såvel Bent Hansen som sundhedsminister Bertel Haarder netop i de dage, hvor vi fik stor anerkendelse. Og jeg må sige, at jeg var stolt over indsatsen: For da økonomiforhandlingerne var færdige, havde parterne forpligtet hinanden til at sætte gang i vurderingen af de kliniske retningslinjer, der er grundlaget for operation på fedme og på rygområdet. Vores arbejde bar frugt. Det skal vi være tilfredse med, og det skal inspirere os fremover. Ryg og fedmeområdet er et udmærket sted at starte, men det er også kun en start: For skal der virkelig skal skub i brugen af træning som behandling og som alternativ til operation, så skal kommunerne have et reelt økonomisk incitament til at forebygge sygehusindlæggelser, og sygehusene skal have en grundlæggende accept af at fysioterapeutisk behandling kan erstatte eller supplere konventionelle behandlingsformer som f.eks. operation. 6

7 Det sidste kræver, at fysioterapi er en integreret del af behandlingstilbuddene på sygehusene. Det forudsætter, at der er viden og bevidsthed hos andre faggrupper om effekten af fysioterapi, og det kræver en gennemtænkt strategisk tilgang at arbejde med at fremme den bevidsthed. Strategisk ledelse for fysioterapeuter på sygehuse er at opfange signaler om fremtiden, at identificere muligheder og udfordringer, at opstille visioner og finde farbare veje til at realisere visionerne. Udfordringen for fysioterapien på fremtidens sygehuse er at sætte den rette dagsorden og skaffe den optimale opbakning. Foreningen kan bakke op med for eksempel debatoplægget Pludselig gav det et smæld i ryggen. På sygehusene skal vi ikke kæmpe om magten i traditionel forstand. Den gammeldags kamp er ukonstruktiv og ikke til at vinde. På en lang række områder er det dokumenteret, at fysioterapi er en vigtig del af behandlingen, og hvis vi bevarer fokus på opgaven, og hvis vi kræver, at opgaven defineres sundhedsfagligt, vil fysioterapi ikke være til at komme uden om. Det handler om definitionsmagten på opgaverne, og om ikke at lade sig trække ind i fagkampe, men insistere på at løsningerne skal være opgavedrevet. Hvis det er en kamp, så er vores viden vores våben. Og hvis vi lykkes, så vil fysioterapien på sygehusene få en stærk placering. Og så skal vi se på kommunerne: Siden kommunalreformen i 2007 har sundhedsøkonom efter sundhedsøkonom kritiseret, at den kommunale medfinansiering af indlæggelser simpelthen er for lavt sat. Det kan ikke for alvor betale sig for kommunerne at gøre en forebyggende eller sundhedsfremmende indsats, fordi der er for få penge at spare for dem. Den erkendelse har Kommunernes Landsforening, KL, arbejdet på at få bragt ind i regeringen, og de er da kommet så langt, at der kører et udvalgsarbejde, der skal se på tingene.. og så er der jo en risiko for, at der ikke sker mere ved det. Lad der derfor lyde en opfordring til regeringen om at få skruet økonomien sammen, så det rent faktisk kan betale sig for kommunerne at gøre noget. Kommunerne er og bliver et omdrejningspunkt for fysioterapeutisk træning og behandling. Fremtidens fysioterapeutiske specialister kommer ikke kun til at arbejde på sygehusene eller klinikkerne, de kommer i høj grad til at have en kommunal hverdag. En helt central udfordring er at få borgmestre, kommunalbestyrelsesmedlemmer og 7

8 KL til at forstå nødvendigheden af at tage sundhedsopgaven på sig, med alt hvad det indebærer af uddannelse, kvalitetsudvikling, forskning og andre økonomiske styringsredskaber. Behandling af syge er ikke et spørgsmål om kommunalt serviceniveau. Det er min oplevelse, at forståelsen i kommunerne er voksende, men de barske økonomiske vilkår gør det svært. Min opfordring til kollegerne i kommunerne er, at I skal være vedholdende og insistere på, at de gode resultater ikke kommer af sig selv, og at forskning og kvalitetsudvikling ikke skal være undtagelsen men hovedreglen også i den kommunale fysioterapeutiske verden. For som det er på sygehusene, bør det naturligvis være i kommunerne: Behandlingen af syge mennesker er tæt forbundet med en forpligtelse, en nysgerrighed, til hele tiden at finde bedre, mere effektive, mindre indgribende måder at behandle på. Det er den dedikation, den nysgerrighed, vi skal bygge fremtidens fysioterapi på. Nysgerrighed er også kerneordet, når det gælder den teknologiske udvikling. Men lad os lige slå en ting fast: Teknologi er ikke noget nyt for fysioterapeuter. Teknologi har været en del af fysioterapi i mange år. Fysioterapeuter bruger elstimulation, laser, ultralyd, TENS og ultralydskanning, og i de seneste år har computerteknologien givet helt nye muligheder: Computerstyrede proteser, Eksoskeletter, vaskerobotter og den elektroniske patientkuffert er alle nye teknologier, der kan være med til at spare hænder i en tid, hvor der mangler arbejdskraft. Et firma i samarbejde med blandt andre fysioterapeuter er i gang med at udvikle et nyt billigt apparatur, der kan måle EMG i bevægelse og hvor målingerne kan overføres til mobiltelefon eller computer. EMG målinger vil sammen med ultralydsskanning kunne bruges af fysioterapeuten til at måle fremgang i behandlingen og til at kontrollere, at patienten har udført hjemmeøvelser korrekt. Vi har i hovedbestyrelsen besluttet, at der skal udformes en strategi for sundhedsteknologi og fysioterapi. Det er der tre gode grunde til: For det første der er jobs i teknologi. Både til udvikling og til implementering. 8

9 For det andet skal fysioterapeuter have indflydelse på den teknologi, der udvikles til genoptræning. Ikke mindst fordi det vil give en bedre teknologi. For tredje skal vi være med, fordi teknologien kan forbedre det fysioterapeutiske tilbud. Det kan udfordre os, og måske være med til at give mere fysioterapi for de samme penge. Verden forandrer sig, men nogle gange hurtigere og mere negativt end vi kan forudse. Frem mod sidste overenskomstforhandling på det offentlige område, i efteråret 2007 var den økonomiske virkelighed en ganske anden end nu. Vi kunne komme til at eje hele verden, mente finansministeren. Nu er det dengang rekordstore overskud på de offentlige finanser afløst af underskud og lavkonjunkturer. Ikke nok med det så har lønstigningerne for de offentligt ansatte været højere end i det private, så inden vi overhovedet har nærmet os forhandlingsbordet, så skylder vi. Langt de fleste offentligt ansatte fysioterapeuter ved det godt allerede. Enten fra dagspressen eller fra deres egen hverdag på arbejdspladser, hvor økonomien i disse uger og måneder er under stort pres. Det betyder service og kvalitetsforringelser eller direkte afskedigelser af gode kolleger. Det er en vanskelig tid for den offentlige sektor, og skiftet fra opgangstider til sparetider er sket meget hurtigt. Vi står over for en historisk vanskelig forhandling, hvor vi vil blive mødt at krav fra arbejdsgiverne om lønnedgang og øget fleksibilitet. Vi vil blive udsat for et voldsomt pres fra regioner og kommuner, der selv har fået vredet armene rundt af en stålsat finansminister. Jeg vil dog også gerne sende et klart signal til arbejdsgiverne: Danske Fysioterapeuter vil altid gerne være med til at finde løsninger for sundhedsvæsenet. Vi vil også gerne påtage os et ansvar i økonomisk vanskelige tider. Men lad nu være med at benytte anledningen til et forsøg på at gennemtrumfe forringelser for de ansatte. Vi har alle sammen et ansvar for, at vi ikke havner i en opslidende konflikt en gang til. Ligeløn er heller ikke let. Den sidste overenskomstforhandling viste os, at vi ikke grundlæggende kan komme uligelønnen til livs i for 9

10 handlingssystemet. Derfor er opgaven at sætte pres på politikerne på Christiansborg for at finde politiske løsninger, der kan lukke løngabet på et kønsopdelt arbejdsmarked. Det er fortsat en vigtig opgave for Sundhedskartellet. Men nu til en historie hvor det er lykkes for os: Syddansk Universitet etablerer fra næste år en kandidatuddannelse i fysioterapi. Det er vanskeligt at få armene ned. Virkelig vanskeligt. Etableringen af en kandidatuddannelse styrker og fremtidssikrer et forskningsmiljø for fysioterapi. Lige nu er i hvert fald 29 fysioterapeuter i gang med en ph.d. Når de er færdige, vil antallet af ph.d. er med fysioterapeutisk baggrund være fordoblet. Tænk bare, hvor stærkt det kan gå, når kandidatuddannelsen sætter skub i fødekæden! Det er der virkelig perspektiv i. Kandidatuddannelsen vil være et væsentligt bidrag til den evidensbasering af fysioterapiydelserne, som er helt afgørende for at sikre patienterne kvalitet i behandlingen. Og så må jeg også i dag glæde mig over, at kandidatuddannelsen er et direkte resultat af foreningens satsning på og medlemmernes kontante støtte til den fysioterapirelevante forskning på Syddansk universitet. Medlemmerne af Danske Fysioterapeuter har sammen med Praksisfonden og Gigtforeningen i perioden støttet Forskningsinitiativet for fysioterapi på Syddansk Universitet med i alt knap 4,4 mio. kr. Med kandidatuddannelsen har vi fået value for money, og vi kan hakke en vigtig opgave af på den uddannelsespolitiske to do liste. Til gengæld er der stadig et par udeståender, som alle udspringer af den grundlæggende udfordring for fysioterapiuddannelsen: At den ikke er forskningsbaseret. Der er ganske enkelt ikke sammenhæng mellem på den ene side sundhedsvæsenets krav om, at behandlingen skal være forskningsbaseret og på den anden side den manglende forskningsbasering af fysioterapeutuddannelsen. Det er en tvingende nødvendighed, at såvel teoretisk som klinisk undervisning i fysioterapi på alle niveauer er forskningsbaseret og bygger på et solidt videnskabeligt grundlag. Målet er ikke, at fysioterapi skal være et akademiseret og teoretisk fag fjernt fra hverdagens patienter. Vi skal derimod vedkende os og 10

11 være stolte af at være et forskningsbaseret fag på linje med anden sundhedsfaglig videnskab. Lidt populært kan man vel sige, at målet ikke er mere Habermas men derimod flere kliniske retningslinjer. I år har vi eksperimenteret med formen på den skriftlige beretning. Den er blevet kortere end vanligt, men viser som altid kun et hjørne af alle de aktiviteter, som foreningen har haft gang i siden sidste repræsentantskab. Der var meget, jeg ikke fik sagt. Ikke et ord om kvalitet i træning. Og heller ikke noget om faglige selskaber. Vi har debatter om de to vigtige emner senere i dag, så jeg sparer krudtet. Ingen tale uden tak. Mange har spillet en rolle i de resultater vi har nået i den forgangne periode. Tak til regionsbestyrelsesmedlemmerne og regionsformændene, der dagligt tager de politiske diskussioner ude i marken med by og regionsrødder, der skal overbevises om det rigtige i at satse på fysioterapi. Til alle jer, der er aktive i fagfora, faggrupper og fraktioner, fordi I holder den faglige fane højt og presser både foreningen og omverdenen til at holde fysioterapien oppe i gear. Til vores samarbejdspartnere i patientforeninger, fagforeninger FTF og ja, også til arbejdsgiverforeningerne. Vi må finde fælles mål og veje dertil.. Til TR ere, SU og kontaktpersonerne, til arbejdsmiljørepræsentanter og til ledere for at holde virkeligheden op foran øjnene på os alle. Og til hovedbestyrelsen: Tak for de mange gode diskussioner og timer sammen. Og endelig tak til medarbejderne i foreningen der hver dag gør en kæmpe forskel for vores medlemmer og for de fælles mål, vi har sat os for. Vi bliver flere i løbet af de næste ti år. Vi er veluddannede med særligt stærke kompetencer i træning og fysisk aktivitet. Vi har veldokumenterede metoder, og vi går målrettet efter udvikling af ny viden. Vi er spilbare, innovative og vi tager imod fremtidens teknologi med begejstring og nysgerrighed. Og vi vil være med til at sætte de sundhedspolitiske dagsordener. Lad os have en god debat om, hvordan vi når vores mål. 11

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Klik for at redigere i master

Klik for at redigere i master Klik for at redigere i master STRATEGI & HANDLINGSPLAN Vedtaget af bestyrelsen, januar 2014 Vision Privathospitaler skal integreres fuldt i det danske sundhedsvæsen Fra residualspiller til strategisk samarbejdspartner

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

30.01 2012 kl. 13 17.30

30.01 2012 kl. 13 17.30 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 30.01 2012 kl. 13 17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.02 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley,

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening Gode tænder hele livet Sundhedspolitik 2 Tandlægernes Nye Landsforenings sundhedspolitik fokuserer på udvikling af tandplejetilbuddet til gavn for medlemmer

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere