Fysioterapi er faget i vækst. Vækst i antallet af fysioterapeuter. Vækst i antallet af arbejdspladser og i antallet af medlemmer af foreningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapi er faget i vækst. Vækst i antallet af fysioterapeuter. Vækst i antallet af arbejdspladser og i antallet af medlemmer af foreningen."

Transkript

1 Fysioterapi er faget i vækst. Vækst i antallet af fysioterapeuter. Vækst i antallet af arbejdspladser og i antallet af medlemmer af foreningen. Vækst i viden, i antallet af ph.d. ere og i uddannelsesmuligheder for fysioterapeuter. Vækst i antallet af tillidsrepræsentanter, genoptræningsplaner og patienter. Vækst i fysioterapeutiske virksomheder, der skaber mere vækst for fysioterapeuter. Fysioterapi er faget i vækst, og det er et resultat af vores fælles indsats. Væksten er grundlæggende god, fordi den giver en masse muligheder: At være flere giver en stærkere stemme både i den offentlige debat og også internt i sundhedsvæsenet. Politiske og fagpolitiske debatter bliver præget af vores synspunkter og vores viden. Fysioterapeuterne er ganske enkelt ikke så lette at komme uden om. At vide mere styrker fagets placering. Det giver basis for at tage de store faglige diskussioner, ikke bare internt men også med andre faggrupper. Den tid er langt forbi, hvor fysioterapien alene var baseret på erfaring. Fysioterapien er ganske enkelt ikke så let at komme uden om. Men at vide mere og være flere giver også udfordringer. Ingen tvivl om det. Vi skal oppe os for at sikre, at der er jobs til alle, at der er penge til den forskning og kvalitetsudvikling, som har betydning for faget, og at foreningen meningsfyldt kan være forening for alle fysioterapeuter. Hvert kvartal får vi 100 udmeldelser. Der er ikke noget særligt mønster i udmeldelserne. Alligevel er der grund til at stoppe op og se på de tydelige tegn, som senere års medlemsundersøgelser og Folketinget har givet os. Lad os begynde med Folketinget, for regeringen og Dansk Folkeparti har et ønske om at stække fagforeningerne. Der er indført en grænse for fradrag for lønmodtageres faglige kontingenter på kr. årligt. Forslaget er ren ideologi. 1

2 Danske Fysioterapeuter protesterede over forslaget, og vi har solide argumenter imod udhulingen af fradragsretten: For det første: Er det nu virkelig er en god ide at svække den danske arbejdsmarkedsmodel. Den berømmede flexicurity model kræver en velfungerende B side, og derfor er det ikke nogen god ide at mindske fradragsretten. For det andet er fradragsretten og det er særdeles væsentligt også en investering for samfundet: Som professionsforening løfter Danske Fysioterapeuter en betydelig opgave med udvikling af faget og kvalitetssikring af ydelserne, som kommer både samfund og patienter til gode. Det er en opgave, som det offentlige ellers ville være nødt til at påtage sig. Der blev ikke lyttet til argumenterne, og for et helt almindeligt medlem af Danske Fysioterapeuter betyder det, at det bliver godt kr. dyrere om året at være medlem. Og det er jo sandelig også en slags penge. Spørgsmålet er naturligvis, om viljen er til stede hos vores medlemmer. Har de lyst til at blive ved med at betale? Ifølge vores egen medlemsundersøgelse fra dette forår så overvejer knapt hver fjerde medlem at melde sig ud. I 2007 var det knapt hver femte. Og det er de unge, der overvejer deres medlemskab. Over hver tredje medlem under 35 år har overvejet at melde sig ud. Og selvom det ikke kun er kontingentets størrelse, der er afgørende for, om en fysioterapeut overvejer at melde sig ud, så spiller pengene en rolle; og de spiller en større rolle for de yngre end for de ældre. Efter konflikten i foråret 2008 fik vi lavet en undersøgelse, hvor vi også så på viljen til at betale konfliktkontingent. Den viste det samme mønster: Flere yngre ser kritisk på kontingentstørrelsen, og flere yngre overvejer at melde sig ud. Det ville være en tonedøv hovedbestyrelse, der valgte at overhøre de klare signaler. Og derfor har hovedbestyrelsen besluttet at lægge en strategi med tre elementer, der indbyrdes er tæt forbundne, og som skal give foreningen og fysioterapeuter et stærkt afsæt: Flere jobs. Flere medlemmer. Lavere kontingent. De tre ting jobs, medlemmer og lavere kontingent hænger uløseligt sammen; de er hinandens forudsætninger. 2

3 Kan det lade sig gøre? Ca. 84 procent af alle fysioterapeuter på arbejdsmarkedet har valgt at være del af fællesskabet i vores forening. Det er stærkt og det viser også et potentiale. Sammenlignet med andre fagforbund er vi jo i en ganske gunstig situation: Der kommer mange flere fysioterapeuter og dermed mulighed for flere medlemmer. I 2020 vil der være ca flere fysioterapeuter. Flere medlemmer betyder, at vi kan nedsætte kontingentet så medlemmerne ikke rammes så hårdt økonomisk og samtidig undgå alt for drastiske nedskæringer i foreningens nuværende aktiviteter. Så planen er klar: Vi sætter kontingentet ned. I første omgang med 300 kr. om året, og samtidig forsvinder konfliktkontingentet. Det er der nemlig ikke grund til at opkræve mere, fordi kampkassen er fyldt op igen. I 2013 er planen, at vi nedsætter kontingentet en tand mere. Men det er som nævnt kun en del af løsningen. En anden del handler om at få flere medlemmer. Vores forening skal være arnestedet for den faglige gnist, der brænder så stærkt i alle fysioterapeuter. Vi skal være stedet, hvor fagligheden er bindemidlet mellem vores sundhedspolitiske krav og de krav, vi stiller til løn og honorarer. Danske Fysioterapeuter skal være fremtidens fagforening. Foreningen som leverer et relevant tilbud, der kan begejstre, inddrage og engagere det enkelte medlem bliver året, hvor vi sætter gang i en kampagne, der skal vise medlemmerne og de potentielle medlemmer hvorfor der er flere gode grunde til at være medlem af Danske Fysioterapeuter, og her bliver også det tredje element, arbejdet for flere jobs tydeligt: Vi skal vise, hvordan politiske krav om flere penge til forskning i fysioterapi går hånd i hånd med arbejdet for at etablere en kandidatuddannelse i fysioterapi. Hvordan kampagnen om kvalitet i træning går hånd i hånd med krav til de lokale politikere om at sikre kort ventetid til genoptræning og mere uddannelse på arbejdspladserne. Og hvordan fokus på færre operationer og mere træning hænger sammen med indsatsen for at få højere løn og flere fysioterapeutiske arbejdspladser. Det er komplekst at være fagforening, men det skal vi ikke være kede af. Tværtimod skal vi være stolte over, at alle de ting vi gør, alt sam 3

4 men drejer sig om at sørge for, at fysioterapien står stærkt. For dét gør det lettere at skaffe fysioterapeuter jobs, højere løn og bedre honorarer for det arbejde, der er så nødvendigt for danskernes sundhed. De tre elementer flere jobs, flere medlemmer, lavere kontingent hænger sammen. Samtidig er tiden kommet, hvor vi må skrue ned for generøsiteten og de gratis glæder. Vi vil begrænse adgangen til rådgivning, services og fagbladet via hjemmesiden for ikke medlemmer. Det er en forudsætning for at kunne vise forskellen på at være medlem og ikke at være det. Det er muligt, at man selv kan sammensætte sin pakke ved at vælge lidt hist og pist i andre foreninger og sammenslutninger. Men i Danske Fysioterapeuter kan vi levere det rette mix af individuel medlemsservice af høj kvalitet, kollektive rettigheder, et arbejde for faglig udvikling og en politisk indsats, så sundhedsvæsenet udvikler sig i en retning, hvor fysioterapeuters kompetencer kan udfolde sig. Den vare får man kun hos os. Der er også mindst en anden ting, som man kun får i Danske Fysioterapeuter: En forening hvor alle offentlig som privat, ansat som selvstændig har ét fagligt fællesskab. Fra tid til anden kommer spørgsmålet: Ville det ikke være meget lettere, hvis vi var to eller måske tre eller fire forskellige foreninger? Sandt er det, at vi er udfordret af de forskellige måder, hvorpå vi tjener det daglige brød, men vi har altid det væsentlige fælles nemlig fagligheden. Vi har en vision, der handler om at levere de bedste løn, honorar og arbejdsvilkår til alle fysioterapeuter. Sådan bør det også være fremover, og derfor mener vi i hovedbestyrelsen, at vi må i gang med at formulere en erhvervspolitik. Og hvorfor nu det? Fordi flere og flere af vore medlemmer driver virksomhed. I CVR registret er der registreret fysioterapeutiske virksomheder: Det er enkeltmandsvirksomheder, klinikker med ansatte, dem der driver konsulentvirksomhed, business to business og mange andre ! Det betyder, at rigtig mange fysioterapeuter indberetter moms og skat og løn og kommunikerer om barselsgodtgørelse og feriegodtgø 4

5 relse og udfylde apv er og betale affaldsgebyrer og gør alle de mange, mange ting, som skal til for at drive en virksomhed. Og som forening bør vi have holdninger til de vilkår, hvorunder de driver virksomhed, og vi bør engagere os i at drive politisk interessevaretagelse også på de områder. For skal det virkelig være sådan, at de, der driver fysioterapeutisk virksomhed, skal være medlemmer andre steder eller flere steder: Hos os for at følge den faglige debat og i Dansk Erhverv sammen med McDonalds for at få varetaget deres erhvervsinteresser? Jeg ved, vi åbner for et hav af diskussioner, men sådan må det være. Jeg ønsker en forening med plads til alle fysioterapeuter, og som ikke tvinger nogle til at købe deres ydelser andre steder. Foreningen skal være relevant for alle, og derfor skal vi ikke være berøringsangste over for debatten. Og samtidig med at vi skal diskutere rammerne og målene for en erhvervspolitik, skal vi også vedkende os den del af vores forening, der skal sørge for ordentlige løn og ansættelsesvilkår for fysioterapeuter. Derfor må vi tale om, hvordan vi skal forholde os til fysioterapeuten som arbejdsgiver over for den anden fysioterapeut som ansat. Er tiden kommet, hvor en fysioterapeut ansat hos en anden fysioterapeut skal have mere end blot funktionærloven og en anbefalet standardkontrakt at falde tilbage på? Burde der være en overenskomst? Jeg ved ikke præcist, hvor denne diskussion ender, men jeg er fuldt ud overbevist om, at vi er nødt til at begynde et sted. For hvis vi ikke gør det, hvis vi lukker øjnene og lader som ingenting, så vil der være mange medlemmer, der ikke i længden kan se sig selv i foreningen. Og det vil ikke være til gavn for nogen. I midten af september brød forhandlingerne om ny overenskomst på praksisområdet sammen. Det er beklageligt, men uundgåeligt. Vi blev igen bedt om alene at tage det fulde ansvar for økonomien på vederlagsfri ordning, selvom vi ikke er ene aktør eller ene ansvarlig. Og vi blev mødt med honorarknækmodeller der gør det mindre attraktivt at behandle de mest handicappede. Der var ingen penge med, kun krav om mere for de samme penge.. Og overenskomsten vil fortsat være en massiv barriere for naturlig og evident faglig udvikling. 5

6 Det var kulminationen oven på flere måneders arbejde blandt embedsmændene hos os og hos dem. Jeg ved ikke med KL og DR, men vores folk kunne da godt have brugt tiden på noget andet, noget med mere værdi for vores medlemmer Det giver stof til eftertanke for en formand. Og hvad så nu? Vi vil gerne have en aftale, men der er jo det med aftaler, at der skal være noget i det for dem, der indgår aftalerne. For eksempel nogle fordele eller en vision om det fælles gode og om en vigtig udvikling til gavn for parterne og i dette tilfælde ikke mindst for patienterne. Der skal være noget at komme efter. Det var der ikke. Så hvorfor egentlig bruge energi og ressourcer på det. Dette forår bød på en solstrålehistorie. En rigtig en. Vi fik Danske Regioner og regeringen til at erkende, at vejen frem er mindre kniv og mere træning. Vi havde gennem længere tid samlet den faglige og sundhedsøkonomiske dokumentation, og vi påviste, at antallet af operationer er vokset samtidig med, at evidensen for træning er blevet mere og mere tydelig. Vi viste, hvordan behandlingsgarantien blev til en operationsgaranti og det blev så tydeligt, at formanden for Danske Regioner Bent Hansen brugte vores ord. Jeg var i selskab med såvel Bent Hansen som sundhedsminister Bertel Haarder netop i de dage, hvor vi fik stor anerkendelse. Og jeg må sige, at jeg var stolt over indsatsen: For da økonomiforhandlingerne var færdige, havde parterne forpligtet hinanden til at sætte gang i vurderingen af de kliniske retningslinjer, der er grundlaget for operation på fedme og på rygområdet. Vores arbejde bar frugt. Det skal vi være tilfredse med, og det skal inspirere os fremover. Ryg og fedmeområdet er et udmærket sted at starte, men det er også kun en start: For skal der virkelig skal skub i brugen af træning som behandling og som alternativ til operation, så skal kommunerne have et reelt økonomisk incitament til at forebygge sygehusindlæggelser, og sygehusene skal have en grundlæggende accept af at fysioterapeutisk behandling kan erstatte eller supplere konventionelle behandlingsformer som f.eks. operation. 6

7 Det sidste kræver, at fysioterapi er en integreret del af behandlingstilbuddene på sygehusene. Det forudsætter, at der er viden og bevidsthed hos andre faggrupper om effekten af fysioterapi, og det kræver en gennemtænkt strategisk tilgang at arbejde med at fremme den bevidsthed. Strategisk ledelse for fysioterapeuter på sygehuse er at opfange signaler om fremtiden, at identificere muligheder og udfordringer, at opstille visioner og finde farbare veje til at realisere visionerne. Udfordringen for fysioterapien på fremtidens sygehuse er at sætte den rette dagsorden og skaffe den optimale opbakning. Foreningen kan bakke op med for eksempel debatoplægget Pludselig gav det et smæld i ryggen. På sygehusene skal vi ikke kæmpe om magten i traditionel forstand. Den gammeldags kamp er ukonstruktiv og ikke til at vinde. På en lang række områder er det dokumenteret, at fysioterapi er en vigtig del af behandlingen, og hvis vi bevarer fokus på opgaven, og hvis vi kræver, at opgaven defineres sundhedsfagligt, vil fysioterapi ikke være til at komme uden om. Det handler om definitionsmagten på opgaverne, og om ikke at lade sig trække ind i fagkampe, men insistere på at løsningerne skal være opgavedrevet. Hvis det er en kamp, så er vores viden vores våben. Og hvis vi lykkes, så vil fysioterapien på sygehusene få en stærk placering. Og så skal vi se på kommunerne: Siden kommunalreformen i 2007 har sundhedsøkonom efter sundhedsøkonom kritiseret, at den kommunale medfinansiering af indlæggelser simpelthen er for lavt sat. Det kan ikke for alvor betale sig for kommunerne at gøre en forebyggende eller sundhedsfremmende indsats, fordi der er for få penge at spare for dem. Den erkendelse har Kommunernes Landsforening, KL, arbejdet på at få bragt ind i regeringen, og de er da kommet så langt, at der kører et udvalgsarbejde, der skal se på tingene.. og så er der jo en risiko for, at der ikke sker mere ved det. Lad der derfor lyde en opfordring til regeringen om at få skruet økonomien sammen, så det rent faktisk kan betale sig for kommunerne at gøre noget. Kommunerne er og bliver et omdrejningspunkt for fysioterapeutisk træning og behandling. Fremtidens fysioterapeutiske specialister kommer ikke kun til at arbejde på sygehusene eller klinikkerne, de kommer i høj grad til at have en kommunal hverdag. En helt central udfordring er at få borgmestre, kommunalbestyrelsesmedlemmer og 7

8 KL til at forstå nødvendigheden af at tage sundhedsopgaven på sig, med alt hvad det indebærer af uddannelse, kvalitetsudvikling, forskning og andre økonomiske styringsredskaber. Behandling af syge er ikke et spørgsmål om kommunalt serviceniveau. Det er min oplevelse, at forståelsen i kommunerne er voksende, men de barske økonomiske vilkår gør det svært. Min opfordring til kollegerne i kommunerne er, at I skal være vedholdende og insistere på, at de gode resultater ikke kommer af sig selv, og at forskning og kvalitetsudvikling ikke skal være undtagelsen men hovedreglen også i den kommunale fysioterapeutiske verden. For som det er på sygehusene, bør det naturligvis være i kommunerne: Behandlingen af syge mennesker er tæt forbundet med en forpligtelse, en nysgerrighed, til hele tiden at finde bedre, mere effektive, mindre indgribende måder at behandle på. Det er den dedikation, den nysgerrighed, vi skal bygge fremtidens fysioterapi på. Nysgerrighed er også kerneordet, når det gælder den teknologiske udvikling. Men lad os lige slå en ting fast: Teknologi er ikke noget nyt for fysioterapeuter. Teknologi har været en del af fysioterapi i mange år. Fysioterapeuter bruger elstimulation, laser, ultralyd, TENS og ultralydskanning, og i de seneste år har computerteknologien givet helt nye muligheder: Computerstyrede proteser, Eksoskeletter, vaskerobotter og den elektroniske patientkuffert er alle nye teknologier, der kan være med til at spare hænder i en tid, hvor der mangler arbejdskraft. Et firma i samarbejde med blandt andre fysioterapeuter er i gang med at udvikle et nyt billigt apparatur, der kan måle EMG i bevægelse og hvor målingerne kan overføres til mobiltelefon eller computer. EMG målinger vil sammen med ultralydsskanning kunne bruges af fysioterapeuten til at måle fremgang i behandlingen og til at kontrollere, at patienten har udført hjemmeøvelser korrekt. Vi har i hovedbestyrelsen besluttet, at der skal udformes en strategi for sundhedsteknologi og fysioterapi. Det er der tre gode grunde til: For det første der er jobs i teknologi. Både til udvikling og til implementering. 8

9 For det andet skal fysioterapeuter have indflydelse på den teknologi, der udvikles til genoptræning. Ikke mindst fordi det vil give en bedre teknologi. For tredje skal vi være med, fordi teknologien kan forbedre det fysioterapeutiske tilbud. Det kan udfordre os, og måske være med til at give mere fysioterapi for de samme penge. Verden forandrer sig, men nogle gange hurtigere og mere negativt end vi kan forudse. Frem mod sidste overenskomstforhandling på det offentlige område, i efteråret 2007 var den økonomiske virkelighed en ganske anden end nu. Vi kunne komme til at eje hele verden, mente finansministeren. Nu er det dengang rekordstore overskud på de offentlige finanser afløst af underskud og lavkonjunkturer. Ikke nok med det så har lønstigningerne for de offentligt ansatte været højere end i det private, så inden vi overhovedet har nærmet os forhandlingsbordet, så skylder vi. Langt de fleste offentligt ansatte fysioterapeuter ved det godt allerede. Enten fra dagspressen eller fra deres egen hverdag på arbejdspladser, hvor økonomien i disse uger og måneder er under stort pres. Det betyder service og kvalitetsforringelser eller direkte afskedigelser af gode kolleger. Det er en vanskelig tid for den offentlige sektor, og skiftet fra opgangstider til sparetider er sket meget hurtigt. Vi står over for en historisk vanskelig forhandling, hvor vi vil blive mødt at krav fra arbejdsgiverne om lønnedgang og øget fleksibilitet. Vi vil blive udsat for et voldsomt pres fra regioner og kommuner, der selv har fået vredet armene rundt af en stålsat finansminister. Jeg vil dog også gerne sende et klart signal til arbejdsgiverne: Danske Fysioterapeuter vil altid gerne være med til at finde løsninger for sundhedsvæsenet. Vi vil også gerne påtage os et ansvar i økonomisk vanskelige tider. Men lad nu være med at benytte anledningen til et forsøg på at gennemtrumfe forringelser for de ansatte. Vi har alle sammen et ansvar for, at vi ikke havner i en opslidende konflikt en gang til. Ligeløn er heller ikke let. Den sidste overenskomstforhandling viste os, at vi ikke grundlæggende kan komme uligelønnen til livs i for 9

10 handlingssystemet. Derfor er opgaven at sætte pres på politikerne på Christiansborg for at finde politiske løsninger, der kan lukke løngabet på et kønsopdelt arbejdsmarked. Det er fortsat en vigtig opgave for Sundhedskartellet. Men nu til en historie hvor det er lykkes for os: Syddansk Universitet etablerer fra næste år en kandidatuddannelse i fysioterapi. Det er vanskeligt at få armene ned. Virkelig vanskeligt. Etableringen af en kandidatuddannelse styrker og fremtidssikrer et forskningsmiljø for fysioterapi. Lige nu er i hvert fald 29 fysioterapeuter i gang med en ph.d. Når de er færdige, vil antallet af ph.d. er med fysioterapeutisk baggrund være fordoblet. Tænk bare, hvor stærkt det kan gå, når kandidatuddannelsen sætter skub i fødekæden! Det er der virkelig perspektiv i. Kandidatuddannelsen vil være et væsentligt bidrag til den evidensbasering af fysioterapiydelserne, som er helt afgørende for at sikre patienterne kvalitet i behandlingen. Og så må jeg også i dag glæde mig over, at kandidatuddannelsen er et direkte resultat af foreningens satsning på og medlemmernes kontante støtte til den fysioterapirelevante forskning på Syddansk universitet. Medlemmerne af Danske Fysioterapeuter har sammen med Praksisfonden og Gigtforeningen i perioden støttet Forskningsinitiativet for fysioterapi på Syddansk Universitet med i alt knap 4,4 mio. kr. Med kandidatuddannelsen har vi fået value for money, og vi kan hakke en vigtig opgave af på den uddannelsespolitiske to do liste. Til gengæld er der stadig et par udeståender, som alle udspringer af den grundlæggende udfordring for fysioterapiuddannelsen: At den ikke er forskningsbaseret. Der er ganske enkelt ikke sammenhæng mellem på den ene side sundhedsvæsenets krav om, at behandlingen skal være forskningsbaseret og på den anden side den manglende forskningsbasering af fysioterapeutuddannelsen. Det er en tvingende nødvendighed, at såvel teoretisk som klinisk undervisning i fysioterapi på alle niveauer er forskningsbaseret og bygger på et solidt videnskabeligt grundlag. Målet er ikke, at fysioterapi skal være et akademiseret og teoretisk fag fjernt fra hverdagens patienter. Vi skal derimod vedkende os og 10

11 være stolte af at være et forskningsbaseret fag på linje med anden sundhedsfaglig videnskab. Lidt populært kan man vel sige, at målet ikke er mere Habermas men derimod flere kliniske retningslinjer. I år har vi eksperimenteret med formen på den skriftlige beretning. Den er blevet kortere end vanligt, men viser som altid kun et hjørne af alle de aktiviteter, som foreningen har haft gang i siden sidste repræsentantskab. Der var meget, jeg ikke fik sagt. Ikke et ord om kvalitet i træning. Og heller ikke noget om faglige selskaber. Vi har debatter om de to vigtige emner senere i dag, så jeg sparer krudtet. Ingen tale uden tak. Mange har spillet en rolle i de resultater vi har nået i den forgangne periode. Tak til regionsbestyrelsesmedlemmerne og regionsformændene, der dagligt tager de politiske diskussioner ude i marken med by og regionsrødder, der skal overbevises om det rigtige i at satse på fysioterapi. Til alle jer, der er aktive i fagfora, faggrupper og fraktioner, fordi I holder den faglige fane højt og presser både foreningen og omverdenen til at holde fysioterapien oppe i gear. Til vores samarbejdspartnere i patientforeninger, fagforeninger FTF og ja, også til arbejdsgiverforeningerne. Vi må finde fælles mål og veje dertil.. Til TR ere, SU og kontaktpersonerne, til arbejdsmiljørepræsentanter og til ledere for at holde virkeligheden op foran øjnene på os alle. Og til hovedbestyrelsen: Tak for de mange gode diskussioner og timer sammen. Og endelig tak til medarbejderne i foreningen der hver dag gør en kæmpe forskel for vores medlemmer og for de fælles mål, vi har sat os for. Vi bliver flere i løbet af de næste ti år. Vi er veluddannede med særligt stærke kompetencer i træning og fysisk aktivitet. Vi har veldokumenterede metoder, og vi går målrettet efter udvikling af ny viden. Vi er spilbare, innovative og vi tager imod fremtidens teknologi med begejstring og nysgerrighed. Og vi vil være med til at sætte de sundhedspolitiske dagsordener. Lad os have en god debat om, hvordan vi når vores mål. 11

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009

Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009 Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009 Disposition Ambitionen Forudsætningerne Potentialet Udfordringerne i sundhedsvæsenet Mulighederne Status. Ambitionen

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2018 Formål Strategiplan 2018 skal sætte retning for det politiske og administrative arbejde i alle dele af Danske Fysioterapeuter og sikre

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl. 15.00-17.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K Indhold Referat til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Generalforsamling 2010- Mundtlig beretning Regionsformanden Tine Nielsens mundtlig beretning 2010 Da jeg startede med at lave denne mundtlige beretning, havde

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER OK 13 Afdeling: PMF Fyn, 906 KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER Tema Krav Bemærkninger Anerkendende ledelse, evt. som fælles tværgående projekt Begrebet anerkendende

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SUNDHEDSPOLITIK En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Grafisk

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

MIDTVEJSMØDE KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET REGION MIDTJYLLAND. Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet

MIDTVEJSMØDE KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET REGION MIDTJYLLAND. Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet MIDTVEJSMØDE KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET REGION MIDTJYLLAND Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet PROGRAMMET 18.30-19.00 Faglighed på forkant Inspirationsoplæg ved Janne 19.00 19.30 Workshop

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 00 BILAG 1 AD DAGSORDENENS PUNKT b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1 Danske Fysioterapeuter værdier, mission og vision Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 9 10

Læs mere

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt.

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt. Forbundsformand Thorkild E. Jensen Tale ved LO s kongres 29. oktober 2007. Kære venner. Dette er en særlig kongres Hans Jensens sidste som formand. Vi vil gerne fra Metal sige dig en stor tak. Du har gjort

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Tovholder/ordstyrer: Pernille Vedsted, Arbejdsmiljøcentret Talere: Søren Jensen, CEO, Go Appified Tue Isaksen, Organisationspsykolog, Arbejdsmiljøcentret Dorte Rosendahl

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13

Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13 Flere job trods krise Trods krise i kommunerne er antallet af kommunalt ansatte fysioterapeuter fortsat stigende, og det opvejes ikke af et

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er 43 år og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som fik 36 procent af stemmerne og 149 ud af

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet.

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet. Forhandlingsfællesskabet Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K. Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 03-11-2017 J.nr.: 17/12453 Til

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn

Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn Hvis danskerne skal have ligeløn, så skal vi sende den danske Ligelønslov på værksted. Det bør være muligt med loven i hånden at afgøre om to forskellige jobs har

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere