Rengøring. Inspiration. til efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rengøring. Inspiration. til efteruddannelse"

Transkript

1 Rengøring Inspiration til efteruddannelse Februar 2014

2 Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af alle medarbejdere er en vigtig faktor for en god og velfungerende arbejdsplads. Det gælder også rengøringsområdet. Det har en afgørende betydning for hygiejne, forebyggelse af smittespredning og indeklimaet, at kvaliteten i rengøringen er i orden. Rengøringskvaliteten kan i øvrigt også aflæses på bundlinjen, når det gælder udgifter til vedligeholdelse af gulve og inventar i bygningerne. Det stiller store faglige krav til rengøringsassistenterne at kunne levere den fastlagte rengøringskvalitet til den aftalte tid - uden at gå på kompromis med ergonomi og arbejdstempo. Og fordi rengøring er et fysisk hårdt arbejde, er det nødvendigt at forebygge nedslidningsskader. Det forudsætter, at arbejdet udføres ergonomisk korrekt. Så der er rigtigt mange gode grunde til, at hver eneste rengøringsassistent får den uddannelse, hun eller han har brug for. Alle 3F ere, der arbejder professionelt med rengøring, har behov for løbende at udvikle deres kompetencer. Den årlige MUS-samtale er en oplagt anledning til at tale om efteruddannelse og jobudvikling med din leder. Det er en god idé, at I på din arbejdsplads laver en skriftlig aftale om, hvilke kurser, du kan deltage i det kommende år, så det ikke går i glemmebogen igen i hverdagens travlhed. Overenskomsten siger, at man i MUS-samtalen aftaler udviklingsmål for det kommende år. Har du som medarbejder ikke lige selv nogle ønsker om uddannelse eller kurser, kan du her i pjecen se nogle af de muligheder, du kan vælge imellem, og du kan se, hvor på nettet, du kan finde flere oplysninger. På de kommunale arbejdsplader er der aftalt en kompetencefond. Her, er der muligt for, at søge op til kr. til efteruddannelse pr. år. Se mere på www. denkommunalekompetencefond.dk Medarbejdere der opsiges på grund af besparelser i kommunerne kan søge Tryghedspuljen.. Der er mulighed for et individuelt tilskud på op til kr. Der kan søges om penge til for eksempel kompetenceudvikling og efteruddannelse, men også afklaringsforløb og individuel rådgivning. Læs mere på Du vil i denne pjece kunne læse om: Erhvervsuddannelsen som Kursustilbud på VUC: serviceassistent Almen voksenuddannelse (dansk, matematik, IT, sprog m.m.) AMU-kurser inden for rengøringsområdet HF-enkeltfag Ordblindeundervisning Forberedende voksenundervisning (FVU) Dansk som fremmedsprog

3 Erhvervsuddannelsen som serviceassistent Hvis du vælger at tage en erhvervsuddannelse, opnår du faglært status. Erhvervsuddannelsen til rengøringsområdet hedder serviceassistentuddannelsen. Den tager kun 2 år, hvis du ikke har erfaring med rengøringsarbejdet, og 1 år, hvis du har. Du har desuden mulighed for at afslutte uddannelsen allerede efter trin 1 så bliver du rengøringstekniker. Serviceassistentuddannelsen giver dig spidskompetencer på såvel rengøringsområdet som inden for virksomhedsservice eller hospitalsservice. Uddannelsen indeholder desuden en lang række almene fag. Uddannelsen afsluttes med en prøve, en svendeprøve. Uddannelsen veksler mellem skoleophold på en erhvervsskole og praktik i en virksomhed, der er godkendt til at tage serviceassistentelever. Eleven og virksomheden indgår en uddannelsesaftale med hinanden, og eleven får løn i henhold til overenskomsten under uddannelsen. Kernefunktionen i serviceassistentuddannelsen er rengøring på et højt professionelt niveau. Man vælger speciale inden for enten virksomhedsservice eller hospitalsservice. Virksomhedsservice handler bl.a. om lettere tilberedning og anretning af mad, mødeafvikling (planlægning, borddækning, afrydning m.v.), afløsning i reception og kontorsupport. Hospitalsservice omfatter bl.a. viden om særlige rengøringskrav på hospitaler, patienttransport og -forflytning m.m. Voksne rengøringsassistenter, der har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, kan tage uddannelsen på kortere tid. Det kan ske på den 1-årige merituddannelse, men det afhænger altid af en individuel kompetencevurdering. Den får du, inden du begynder på uddannelsen. 3

4 Økonomi: Hvis du er fyldt 25 år, gives der som udgangspunkt fuld løn til ansatte i kommunerne, der påbegynder et voksenlærlingeforløb. På AER s hjemmeside er der oplysninger om tilskud og præmier for at have en voksenlærling. Se mere om serviceassistentuddannelsen på og på Rengøringsteknikeruddannelsen er, som før nævnt, trin 1 på serviceassistentuddannelsen. Du kan afslutte uddannelsen efter 1 ½ år med en afgangsprøve som faglært rengøringstekniker. Det vil give dig samtlige spidskompetencer inden for rengøringsområdet sammen med de almene fag. Også her kan erfarne rengøringsassistenter tage uddannelsen på kortere tid. Beslutningen om, hvor meget forløbet evt. kan afkortes, sker ud fra en individuel kompetencevurdering. Se mere om uddannelsen som rengøringstekniker på og på Den grundlæggende voksenuddannelse GVU Du kan uddanne dig som serviceassistent eller rengøringstekniker ved at tage de enkelte fag, erhvervsuddannelsen består af i henhold til en særlig GVU-plan. Planen kan strække sig over maksimalt 6 år, og uddannelsen afsluttes som sædvanligt med en prøve. Inden GVU-planen kan fastlægges, skal du have en individuel kompetencevurdering. For at kunne tage en GVU skal du være fyldt 25 år og have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal også have skolekundskaber, der svarer til 9. klasse i relevante fag. Deltageren kan få VEU-godtgørelse under uddannel- 4

5 sen, og der er ingen deltagerbetaling på skoleforløbet. Flere oplysninger på hvis du søger under GVU. Arbejdsmarkedsuddannelser, AMU AMU-kurserne er korte erhvervsrettede kurser for ufaglærte og faglærte medarbejdere. Kurserne tages på AMU-centre og tekniske skoler. Her er nogle AMU-kurser inden for rengøringsområdet: Daglig erhvervsrengøring (10 dage) et kursus for personer, der ikke har kendskab til eller erfaring med professionel rengøring: Kurset giver en grundig introduktion til professionel daglig erhvervsrengøring. Det betyder, at niveauet på de enkelte delkompetencer, der indgår i kurset, er lidt lavere end niveauet i de korte rengøringskurser, som beskrives efterfølgende. På kurset lærer man: at udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring under vejledning og efter en arbejdsplan at vælge egnede midler og anvende dem på en sikkerhedsmæssig og miljøvenlig måde at genkende typiske materialer og overflader, der anvendes til gulve, inventar og sanitet at anvende gode arbejdsbevægelser ved brug af forskellige rengøringsredskaber og maskiner at renholde en rengøringsvogn og anvendte redskaber og maskiner Rengøringsfaglige AMU-kurser for personer, der har kendskab til og erfaring med professionel rengøring Rengøringsmidler og overflader (3 dage) Få kendskab til overflader på gulve, vægge, inventar og sanitet. Få viden om, hvilke rengøringsmidler overfladerne kan tåle og ikke kan tåle. Lær at vælge de korrekte midler til rengøring og pleje af almindeligt forekommende overflader. Lær at dosere korrekt med hensyntagen til både indeklima og naturen Redskaber og maskiner til rengøringsarbejde (2 dage) Lær at anvende og til- og afrigge almindeligt anvendte redskaber, rengøringsvogne og rengøringsmaskiner hensigtsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og ergonomisk korrekt. 5

6 Lær at vejlede nye kolleger i brugen af dette udstyr. Lær at bruge rationelle metoder og arbejdsgange ved brug af redskaber, vogne og maskiner Arbejdsteknik (2 dage) Lær at bruge korrekte arbejdsstillinger i rengøringsarbejdet. Bliv opmærksom på typiske belastninger af bevægeapparatet under rengøring og muligheder for at undgå dem. Lær korrekt løfte- og bæreteknik. Få kendskab til betydningen af jobrotation som modsætning til ensidigt gentaget arbejde Grundlæggende rengøringshygiejne (1 dag) Få basisviden om mikroorganismer og smitteveje Lær om hvordan du kan planlægge og udføre rengøringsarbejdet, så smittespredning undgås Lær at genkende kritiske berøringspunkter på arbejdspladsen for at tage de fornødne hensyn ved rengøringen Lær om vigtigheden af god personlig hygiejne i forbindelse med rengøringsarbejde 6

7 Hygiejne på skoler og institutioner (2 dage) Lær at udføre rengørings- og serviceopgaver på skoler og institutioner hygiejnisk korrekt Lær om smitte og smitteveje på skoler og institutioner, så du kan planlægge dit arbejde korrekt og minimere smittespredning Lær at rengøre vogn, klude, redskaber og maskiner, så de ikke udgør en smitterisiko Lær om rengøringens betydning for et godt indeklima Lær om planlægning af rengøringsopgaver, så støv, fugt og risiko for skimmelsvampe minimeres Hospitalshygiejne (3 dage) Lær at udføre almindelige rengøringsopgaver på et hospital på en hygiejnisk korrekt måde Lær at udføre rengøring på operationsstuer på en hygiejnisk korrekt måde Lær at udføre rengøring på isolationsstuer på en hygiejnisk korrekt måde Lær at tilrettelægge arbejdet, så faren for smittespredning minimeres Få kendskab til gældende standarder, der omhandler hygiejne på hospitaler Mikrofibre (1 dag) Få kendskab til mikrofibres egenskaber, miljøpåvirkninger og påvirkninger af overflader Lær at anvende mikrofiberklude og -redskaber ergonomisk og metodisk korrekt Lær at vedligeholde mikrofiberklude og -mopper Personlig planlægning og rengøringsplaner (2 dage) Lær at benytte forskellige typer arbejdsplaner Bliv i stand til at vurdere rengøringsbehovet Lær at foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid Lær at planlægge og udføre rengøring i forhold til relevante kvalitetsniveausystemer Service og synlig rengøring (2 dage) Lær at udføre synlig rengøring og andet servicearbejde på en fleksibel, samarbejdsvillig og ansvarsbevidst måde Få viden om værdien af god kommunikation over for kunder, brugere, kolleger og andre personalegrupper på arbejdspladsen 7

8 Bliv bevidst om betydningen af en god personlig fremtræden Få viden om, hvilken indflydelse, man selv har på opfattelsen af en serviceydelse i en konkret situation Måling og vurdering af rengøringskvalitet (3 dage) Lær at vurdere rengøringsbehovet i henhold til en bestemt kvalitetsprofil Lær at anvende et målesystem på rengøringsområder til vurdering af eget arbejde Lær at vurdere kvalitetsniveau ud fra f.eks. kvalitetsvurderingsskemaer fra INSTA 800 Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde (4 dage) Lær at udføre rengøringsarbejde på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde Lær at inddrage relevant viden om det fysiske, kemiske og psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med rengøringsarbejdet Lær livreddende førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom på arbejdspladsen Oliebehandlede gulve (2 dage) Lær at tilrettelægge og udføre oliebehandling af gulve og at retablere og vedligeholde dem Lær at anvende midler, metoder, redskaber og maskiner til sikkerhedsmæssig korrekt afrensning af olie, olieudlægning og oliebehandling Polishbehandlede gulve (2 dage) Lær at tilrettelægge og udføre polishbehandling af gulve og at retablere og vedligeholde dem Lær at anvende midler, metoder, redskaber og maskiner til sikkerhedsmæssig korrekt fjernelse af polish, udlægning af polish og polishbehandling Periode- og grundrengøring (3 dage) Lær at planlægge og udføre periode- og grundrengøring med hensigtsmæssige metoder, sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under hensynstagen til indeklimaet og naturen Rengøring af transportmidler (3 dage) Lær at anvende de mest hensigtsmæssige rengøringsmetoder, -midler og -redskaber i forhold til transportmidlets særlige pladsforhold, den interne arbejdsfordeling og tidsrammer Lær at udføre rengøringen af transportmidlet ergonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarligt 8

9 Rengøring af boligtekstiler (3 dage) Få indblik i de mest anvendte tekstiloverflader Lær at vælge og anvende egnede rengøringsmidler, udstyr og metoder til rengøring af boligtekstiler Rengøring af fødevarevirksomheder og storkøkkener (2 dage) Lær at udføre almindelige og mere specielle rengøringsopgaver på fødevarevirksomheder og i storkøkkener på en hygiejnisk korrekt måde Lær at udføre og anvende såvel bakteriologisk som visuel egenkontrol i forbindelse med rengøringsarbejdet Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat (3 dage) Få kendskab til de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag, udbredelse og sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning Få kendskab til mikroorganismers forekomst og vækst i fødevarer Få viden om, hvordan mikroorganismernes udvikling kan hæmmes ved korrekt håndtering af fødevarer Få kendskab til gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer Rengøring og skadeservice: Der findes 4 kurser med en varighed hver på 2 dage Rengøring og skadeservice: Midler og maskiner Rengøring og skadeservice: Sikkerhed Rengøring og skadeservice: Vand, fugt og skimmel Rengøring og skadeservice: Skadedokumentation 9

10 Kommunikation og konflikthåndtering for servicemedarbejdere (3 dage) Få forståelse for andres arbejdssituation Få indblik i menneskelige relationer og forskellige roller, og viden om ens egen rolle og adfærd Få kendskab til enkle teknikker til håndtering af konflikter Lær at anvende samtaleteknik og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig og ikke konfrontativ måde Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere (5 dage) Få viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger Få viden om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt konstruktivt feedback Lær at hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab Lær at anvende viden om menneskers forskelligheder fx sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet Lær at vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse 10

11 Etablering af selvstyrende grupper (2 dage) Få indblik i hvordan man kan være med til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens mål og rammer Lær hvordan man kan udforme regler og handlingsplan for den selvstyrende gruppes opgaver og udvikling, samt hvordan man kan definere grænseflader til resten af organisationen Teambuilding for selvstyrende grupper (2 dage) Få viden om de mekanismer, der skaber en velfungerende selvstyrende gruppe, om hvordan man kan definere forbedringsområder for gruppen, om hvordan man anvender en lærings-teamrollemodel samt hvordan man udfører en proces-analyse på et team. Kommunikation i teams (3 dage) Lær hvordan man kan medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams Få viden om, hvordan man omsætter væsentlige informationer til handling Få viden om fortolkningsmuligheder og om, hvordan man kan forbedre sin kommunikation Få viden om, hvordan man formulerer klare krav til meddelelser Få mere at vide om AMU og oplysninger om økonomien, når du tager et AMU-kursus Hjemmesider med flere oplysninger: eller Ufaglærte eller faglærte medarbejdere, der deltager i et AMU-kursus i arbejdstiden har ret til VEU-godtgørelse. Der er deltagergebyr på AMU-kurserne. Flere oplysninger på AVU - Almen voksenuddannelse AVU er almen undervisning tilrettelagt for voksne på 9. og 10. klasseniveau. Du kan bruge undervisningen til at få genopfrisket din viden eller for at øge dine muligheder for udvikling og fastholdelse på arbejdsmarkedet. AVU består af en række fag, og hvert fag kan være opdelt i moduler (a og b). I nogle fag er der også basisundervisning. AVU-fag kan stykkes sammen til en samlet eksamen, der giver adgang til. Flere oplysninger om AVU på 11

12 Der er to typer AVU-fag: Kernefag og tilbudsfag Kernefagene er: Dansk, engelsk, fransk, matematik, naturfag, samfundsfag og tysk. Kernefagene findes på alle voksenuddannelsescentre, VUC. Det enkelte VUC kan dog vælge at tilbyde enten tysk eller fransk. Tilbudsfagene er: Billedkunst, dansk som andetsprog, edb-fag, filosofi, historie, latin, mediefag, psykologi samt samarbejde og kommunikation. Tilbudsfagene kan skifte fra VUC til VUC. De enkelte VUC er kan også oprette andre tilbudsfag end dem, der er nævnt ovenfor. Disse særlige fagtilbud omfatter fag, som man i lokalområdet mener, at der er særlig interesse for. Du må derfor forhøre dig nærmere om de aktuelle fag på det lokale VUC. Prøver: Der er prøve i hvert fag for sig. HF som enkeltfag HF er studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne og omfatter de samme fag og niveauer, som indgår i en normal HF, højere forberedelseseksamen. Undervisningen foregår fortrinsvis på VUC-centrene. Der undervises både om dagen og om aftenen. I de fleste fag tilrettelægges undervisningen over et år. Nogle fag tilrettelægges dog over to år, og andre kan tages på et halvt år. Undervisningen omfatter både holdundervisning, individuel værkstedsundervisning og nogle steder fjernundervisning. Undervisningen i de enkelte fag afsluttes med en prøve, og man kan sammenstykke prøver i enkeltfag til en hel HF-eksamen. Enkeltfagsundervisningen foregår ved voksenuddannelsescentre (VUC), HF-kurser, gymnasier og studenterkurser rundt omkring i landet. Økonomi for deltagere på HF: Der er deltagerbetaling på HF. Om mulighederne for at modtage Statens Voksenuddannelsesstøtte, se FVU - Forberedende voksenundervisning FVU er et tilbud til alle, som har svært ved at læse, stave eller skrive eller som har svært ved regning og matematik. Begge fag er opdelt i trin og afsluttes med et niveau svarende til AVU, trin 1. Efter hvert trin er der mulighed for at aflægge en prøve. FVU-læsning består af læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Her er der 4 trin, som hver er på undervisningstimer. 12

13 FVU-matematik består af talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Her er der to trin er på hver timer. Der undervises i læsning og matematik på VUC og andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder almen voksenuddannelse. Det er gratis at deltage i undervisningen. Ordblindeundervisning for voksne Den særlige ordblindeundervisning for voksne foregår på små hold med 2-6 deltagere eller som eneundervisning. Den tilrettelægges ud fra den enkelte deltagers behov og interesser. Undervisningen støtter din evne til at læse, skrive og stave. Du kan også lære, hvordan du bruger it til at kompensere for dine vanskeligheder med at læse og stave. Undervisningen udbydes af voksenuddannelsescentre, VUC. Den kan dog også foregå på daghøjskoler, erhvervsskoler og AMU-centre. Få mere at vide om økonomien på AVU, HF og FVU Kortuddannede, der deltager i et AVU-kursus i arbejdstiden har ret til Statens voksenuddannelsesstøtte, SVU. Der er deltagergebyr på AVU og HF, men ikke på FVU. Flere oplysninger på og Kurser i dansk som fremmedsprog Der tilbydes undervisning i dansk som fremmedsprog for voksne indvandrere på forskellige skoletyper: Kommunernes sprogskoler, på erhvervsskolen (AMU) og på VUC. 13

14 Sprogskolernes dansk for voksne udlændinge Udlændinge, som bor i Danmark og er folkeregistreret i en kommune, har ret til danskuddannelse i op til 3 år efter den første optagelse på uddannelsen. Uddannelsen er opdelt i tre trin, der hver består af 6 moduler. Trin 1 og 2 kvalificerer blandt andet til at tage AMU-kurser, mens trin 3 kvalificerer til at gå videre på AVU (almen voksenuddannelse) med faget dansk som andet sprog, på niveau G. 14

15 Arbejdsmarkedsdansk en særlig pulje i Integrationsministeriet: Kommunernes sprogskoler kan søge midler til at gennemføre danskundervisning ude på virksomheden, hvis man samler et hold på mindst 6 personer. Det er også muligt for en 3F-afdeling at få sprogskolen til at gennemføre sådan et danskkursus i afdelingen, hvis man samler et hold på 6 personer. Disse grundkurser i arbejdsmarkedsdansk retter sig mod kortuddannede udlændinge, der har dansksproglige forudsætninger svarende til dansk trin 1 eller 2. Varighed op til 70 timer. OBS: Der gives hverken VEU-godtgørelse eller SVU til deltagerne. Intro-dansk: Kommunernes sprogskoler og andre godkendte skoler kan også tilbyde et særligt arbejdsmarkedsrettet tilbud om danskundervisning for voksne udenlandske arbejdstagere, der kun planlægger at arbejde i Danmark i en periode. Varighed af Intro-dansk er på højst 250 timers undervisning i op til 1½ år, fordelt på 5 forløb af hver 50 timer. AMU s kurser i dansk som andet sprog Dansk som andet sprog for flygtninge og indvandrere gennemføres både som selvstændige danskkurser og som danskundervisning i tilknytning til de faglige AMU-kurser. Undervisningen tones fagligt typisk af den branche, deltagerne kommer fra. For at deltage i AMU s danskkurser skal du have danskkundskaber, der mindst svarer til sprogskolernes prøve i Dansk 1. Der undervises i dansk som andet sprog på 3 niveauer: Basisniveau, alment niveau og udvidet niveau. Hvert kursus kan have en varighed på op til 40 dage. AMU har desuden et kursus i dansk for fremmedsprogede, som udelukkende skal fungere som støtteundervisning i tæt tilknytning til et fagligt AMU-kursus. Det kan have en varighed på op til 10 dage. 15

16 Vil du i gang med din efteruddannelse, så tag en snak med din leder og få udarbejdet en skriftlig udviklingsplan. Din overenskomst giver dig mulighed for at få aftalt efteruddannelse og penge til det gennem Den kommunale Kompetencefond. Har du brug for hjælp kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F-afdeling. Din afafdelinger kan ligeledes også oplyse om de økonomiske vilkår for efteruddannelse. Du har endvidere mulighed for at finde mere om Den Offentlige Gruppe på Find link under grupper og tryk på Offentlig. Her kan du bl.a. få informationer om overenskomster, løn, uddannelse, arbejdsmiljø, pension, lands- og brancheklubber. Venlig hilsen Den offentlige gruppe i 3F 2014 Varenr. 6147

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen SERVICEBRANCHENS UDDANNELSESFOND Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Maj 2010 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik AF KONSULENT CORINA ROIG Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik En behovsanalyse Analyserapport 11-02-2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 Formål... 2 Baggrund... 2 Analysemetoder... 3

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke...

Læs mere