Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice"

Transkript

1 HOSPITAL Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

2 1. Generelt for skolen Praktiske oplysninger Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Overordnet bedømmelsesplan Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Eksamensregler Indgangen Praktiske oplysninger...7 Grundforløbet uddannelsesspecialer:...7 Medarbejdere...7 Adresser Didaktiske og metodiske overvejelser...8 Uddannelsens varighed og struktur m.v...8 Voksenuddannelsen...8 Fag som indgår på den 1.årig serviceassistentuddannelsen med speciale i hospitalsservice...9 Planlægningsprincipper for undervisningen...10 Organisering af undervisningen...10 Undervisningsdifferentiering...10 Elevindflydelse...11 Lærerroller og elevstyring Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger...11 Kompetencevurdering...11 Oversigt over læringsaktiviteter...12 Elevens arbejdstid Bedømmelsesplan...12 Løbende bedømmelse...12 Bedømmelse af faglige kompetencer...13 Bedømmelse af personlige kompetencer...13 Oversigt over bedømmelsesform Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse i skolepraktik...13 Side 2 af 29

3 2.6 Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser og skolepraktik med adgangsbegrænsning Eksamensregler...14 Bedømmelse af det afsluttende projekt...14 Grundforløbsprøven...14 Samarbejde med virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis...14 Overgangsordninger Læringsaktiviteter Elevens generelle arbejdstid på 1. modul Læringsmiljø...16 Lærerrolle...16 Elevrolle...16 Sikkerhed...16 Krav til produkt og proces Evaluering...17 Faglige kompetencer:...17 Personlige kompetencer: Ressourcer og rammer Grundfag og kurser i forløbet...18 Fagfordeling på 1.modul serviceassistentuddannelsen med speciale i hospitalsservice Praktikuddannelse...22 Praktikuddannelsesplan...22 Evaluering...22 Skriftlig opgave...22 Praktikbesøg...22 Forslag til arbejdsopgaver i praktikperioden efter 1. og 2. modul...23 Evalueringsskema til vurdering af elevens kompetencemål efter 1. praktikperiode...24 Suppleringsskema til elevens individuelle uddannelsesplan...25 Arbejdsopgaver som eleven har arbejdet med i 1. praktikperiode ud over minimumskravet...25 Evalueringsskema til vurdering af elevens sociale og personlige kompetencer efter 1. praktikperiode med speciale i hospitalsservice...26 Side 3 af 29

4 Evalueringsskema til vurdering af elevens kompetence mål efter 2. praktikperiode...27 Suppleringsskema til elevens individuelle uddannelsesplan...28 Arbejdsopgaver som eleven har arbejdet med i 2. praktikperiode ud over minimumskravet...28 Evalueringsskema til vurdering af elevens sociale og personlige kompetencer efter 2. praktikperiode med speciale i hospitalservice...29 Side 4 af 29

5 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Skive Tekniske Skole. Indgang: Bygnings- og brugerservice. Fastsættelse af den lokale undervisningsplan Undervisningsplanen er fastsat af skolen den 18. juni 2008 og vil blive revideret 15.juni Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser For Skive Tekniske Skole er det vigtigt at give unge som ældre lyst til at lære. Det skal være sjovt at lære, også det som er svært og præget af udenadslære. Det er væsentligt, at man motiveres til at lære og finder glæde heri, at ens nysgerrighed hele tiden pirres. På den måde kan der skabes grobund for den livslange læring, som er og bliver et must. Med ordene lyst til at lære signaleres, at læring skal være i lige så høj grad en indre nødvendighed, som noget der påduttes personen af omgivelserne. Det betyder også, at vi holder os den enkeltes forudsætninger og styrker for øje i stedet for mangler og svagheder. De kompetencer, vi skal give, er kompetencer, som er brugbare i erhvervslivet til fortsat videreuddannelse. Derfor arbejder vi på altid at være i tæt kontakt med vore brugere og virksomheder, og vi tager vores afsæt i deres krav og behov. Skolen kvalificerer eleven til erhvervslivet gennem 37 timers ugentlig læring. Lærerne er organiseret i teams, og her løses faglige og pædagogiske udfordringer i relation til undervisningen. Undervisningens organisering tager udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og behov. Den enkelte elevs kontaktlærer sikre at dette sker ved sammen med eleven og dennes evt. praktikvirksomhed at planlægge elevens individuelle vej i uddannelsesforløbet. Undervejs i forløbet foretages evalueringer og evt. justeringer, så uddannelsesforløbet udtrykt i elevens personlige uddannelsesplan fortløbende svarer til elevens forventninger og behov. Fagligheden er højt vægtet. Det sker via et tæt samarbejde med virksomheder og erhvervslivet, så elever uddannes til fremtidens arbejdsmarked. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: Side 5 af 29

6 Klarlægge elevens viden om eget niveau. Udpege områder, som kræver forstærket indsats. Informere praktiksted og skolesystem. Inspirere eleven til yderligere læring. Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Der rettes speciel opmærksomhed på den løbende evaluering af elevens personlige kompetencer og på elevernes vurdering af undervisningsindhold og -metode samt på de øvrige rammer for undervisningen. På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen i det hele taget. Al evaluering skal dog udføres med omtanke og i respekt for de involverede personer, da evaluering altid går tæt på den enkelte person, lærer som elev. Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet på indgangsniveau eller uddannelsesniveau: Den løbende evaluering. Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer). Eksamen. 1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering. 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på. Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen. 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om sprogkundskaberne er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. 1.5 Eksamensregler Side 6 af 29

7 Link til skolens eksamensreglement er under punktet kvalitet. 2. Indgangen 2.1 Praktiske oplysninger Grundforløbet uddannelsesspecialer: Grundforløbet bygnings- og brugerservice indeholder følgende specialer, hvoraf Skive Tekniske Skole ikke gennemfører alle i henhold til nedenstående: - Serviceassistent - Her gennemføres pt. et særligt tilrettelagt meritforløb for ansatte servicemedarbejdere på sygehusene i Region Midt. - Sikkerhedsvagt Pt. henviser Skive Tekniske Skole til Aarhus Tekniske Skole eller AMU Fyn. - Ejendomsservicetekniker Her henviser Skive Tekniske Skole ligeledes til Aarhus Tekniske Skole eller AMU Fyn. Skive Tekniske Skole tilbyder pt. et meritforløb på 1 år overvejende for kompetenceafklarede serviceassistentelever med uddannelsesaftale og med mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Medarbejdere Afdelingens pædagogisk ansvarlige uddannelsesleder Niels Korsgaard Til afdelingen er knyttet kursussekretær Lis Andersen og Maibrith Nør Underviserne Anne Hartmann Grotrian og Annette Fleckner Sørensen Lærerne træffes normalt på telefonnummer x xx Studievejleder Søren Frandsen fungerer som uddannelsesvejleder på Bygnings- og brugerservice- uddannelserne. Træffes på telefonnummer alle ugens dage. Der er følgende undervisere tilknyttet afdelingen for Bygnings- og brugerservice- uddannelserne for grundforløbet: Anne Hartmann Grotrian, Bertil Nydal, Gitte Bertel, Hanne Pallesen og Annette Fleckner Sørensen Adresser Undervisningen på erhvervsuddannelsens grundforløb finder sted på Kongsvingervej 1, 7800 Skive. samt på H. C. Ørstedsvej 3, 7800 Skive. Af patientrelaterede fag som patienttransport og forflytning samarbejder vi med Social- og Sundhedsskolen i Skive, derfor vil patienttransporten foregå på Arvikavej 7, 7800 Skive Side 7 af 29

8 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Uddannelsens varighed og struktur m.v. Eksempel på model for den ordinerer 2-årige uddannelsesstruktur: Grundforløb skole 20 uger praktik skole 6 uger Hovedforløb Trin 1 Rengøringstekniker praktik skole praktik 5 uger Trin 2 Serviceassistent skole praktik 6 uger skole 6 uger For elever, der har uddannelsesaftale til specialet virksomhedsservice, kan der være behov for at kunne udføre fx faget grundtilberedning og hygiejne til første praktikperiode. Undervisningen bliver derfor tilrettelægges med en forskudt start, så eleven får undervisning i det aktuelle specialefag inden fællesundervisningen Rengøringstekniker begynder. Voksenuddannelsen Uddannelsen til serviceassistent kan gennemføres på 1 år, inkl. et suppleringskursus, der træder i stedet for grundforløbet, hvis Eleven/medarbejderen har haft mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for det valgte speciale. Der er mulighed for at tilrettelægge individuelle forløb både til rengøringstekniker og serviceassistent. Men de fleste voksenforløb til serviceassistent vil se sådan ud: Voksenuddannelsesforløb Serviceassistent, 1 år 1.modul 9 uger Praktik 2.modul 9 uger Praktik 3.modul 10 uger Evt. Praktik Modulundervisningen varer i alt 28 uger og veksler med praktikuddannelse, som vist i figuren. Skolen foretager før udannelsens påbegyndes en meritafklaring af elevernes praktiske og teoretiske kvalifikationer, så undervisningen kan tilrettelægges efter elevernes forudsætninger og behov, idet eleverne skal opnå de fastsatte mål i uddannelsen. Når skolen skal vurdere kommende elever inden optagelse til den 1-årige uddannelse, er det vigtigt, at der ikke kun vurderes på almene kvalifikationer som dansk og engelsk. Skolen anbefaler dog at eleverne før skolestart har dansk på F-niveau. Der vurderes også på de faglige kvalifikationer samt evt. deltagelse i AMU-uddannelser. Med hensyn til serviceassistentuddannelsen vurderes der særligt på elevens erhvervsmæssige erfaring indenfor rengørings- og køkkenområdet. 1. modul er svarende til grundforløb 2. modul er svarende til trin 1 på hovedforløb som rengøringstekniker 3. modul er svarende til trin2 på hovedforløb som serviceassistent med speciale i hospital. Side 8 af 29

9 Fag som indgår på den 1.årig serviceassistentuddannelsen med speciale i hospitalsservice Modul 1 Grundforløb Modul 2 Ren.teknik Modul 3 Serviceass. Timer i alt Grundfag Dansk E-niveau, 10 kl. udvidet Førstehjælp + brandbekæmpelse Læring, kommunikation og samarbejde Psykologi Iværksætteri og innovation Informationsteknologi F-niveau Sygdomslære Hygiejne Ernæringslære og madlavning Områdefag Praktisk erhvervsrengøring Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse Specielle rengøringsopgaver Kvalitetssikring Rengøringshygiejne Engelsk svarende til servicebranchen Patienttransport og forflytning # Forflytning og speciallejring Tilberedning og servering samt diæter Valgfag Valgfri Specialefag Rengøring af rene rum Rengøring af transportmidler Bundne Specialefag, i alt 3 uger Hygiejnestandard Hvad fejler den syge Arbejde med dødende og afdøde patient Valgfri specialefag, der vælges 2 uger Genoptræning i fysioterapeutisk regi, 1 Sterilarbejde på sygehuse, 2 uger Kontakt med psykisk syge, 1 uge Personer med demens, sygdom, 1 uge Portør og HSA som fast vagt, 2 uger Diæt og allergikost, 1 uge Arbejde på patienthospital, 1 uge Sårhageholder, 1 uge Timer i alt Side 9 af 29

10 Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne undervisningsplan. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, se: Retsinformation. Dog skal der nævnes at for at tilgodese den mulige fremtidige jobudvidelse for serviceassistent med speciale i hospitalsservice, har skolen planlagt af fag som patienttransport, sygdomslære skal indgå allerede på 1. modul for at eleven kan arbejde med patientrelaterede opgaver allerede i praktikperiode 1. På 1. modul består undervisningen i en vekselvirkning mellem kursusfag og projektarbejde. De første 3 uger af modulet afholdes der udelukkende kursusfag, hvorefter eleverne løbende arbejder med et selvstændigt projekt omhandlende innovation og hospital.. Herefter følger 2 uger med kursusfag, hvorefter eleverne arbejder 4 uger med et tværfagligt grundforløbsprojekt omhandlende Opstart af sengeafdeling.. Projekterne organiseres inden for uddannelsens kompetenceområder, og de almene kompetencer integreres så vidt det er muligt i projekterne. Planlægningsprincipper for undervisningen Princippet i undervisningen bygger på den idé, at eleven gives betingelser for selv at kunne udvikle sin aktuelle viden. Undervisningen baseres derfor på ideerne om en induktiv, funktionel eller helhedsorienteret planlægning af den relevante undervisning. Begrebet induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven hjælpes til selv at skabe sin viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og problemstillinger. Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i nøje overensstemmelse med den praksis, der er gældende for branchens udøvere. Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, som de forefindes i branchen virkelighed. Organisering af undervisningen Undervisningen på bygnings- og brugerservice udøves som flere tematiserede forløb, hvor eleven arbejder med indgangens fælles og særlige kompetencer målrettet serviceassistent. Undervisningsdifferentiering Differentieringen tager udgangspunkt i elevens standpunkt og behov af hensyn til temaernes vilkårlige række følge. Undervisningen tilrettelægges inden for grundforløbets rammer, således at undervisningen tilpasses elevens forudsætninger. Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og danner grundlag for belysning og vurdering af en problemstilling. En anden anvendt differentieringsmetode er at arbejde med et fælles kernestof inden for et emne, hvorefter der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner. Side 10 af 29

11 I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af yderligere metoder, for eksempel Grundforløbspakker. Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen. Opgavemængden og opgavetypen. Arbejdsmetoder og hjælpemidler. Elevindflydelse Lærerne i indgangen søger at sikre elevens indflydelse på egen uddannelse ved, at det er den enkelte elevs opgave at udforme sin egen uddannelses- og forløbsplan inden for de givne rammer og i tæt samarbejde med kontaktlæreren. Herigennem sikres, at uddannelsen bliver så individuel, som eleven har behov for. Eleven har i de enkelte læringsaktiviteter mulighed for at vælge forskellige opgavetyper alt efter sine kompetencer. Eksempelvis kan der vælges mellem større projekter eller mere lærerstyrende opgaver. Det endelige valg tager udgangspunkt i elevens formåen og foretrukne læringsform. Lærerroller og elevstyring Læreren fungerer typisk i tre forskellige roller: Som underviser, hvor han formidler et veldefineret emne. Som kontaktlærer, der rådgiver og vejleder i forhold til elevens personlige uddannelsesplan. Som faglig vejleder, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og læreren giver råd og vejledning. Der lægges mere vægt på læreprocessen frem for på undervisning i traditionel forstand, hvilket betyder, at eleven skal være aktiv. 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Kompetencevurdering Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af uddannelsens første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af: tidligere gennemført forløb, anden uddannelse, vurdering af reelle kompetencer, særlige behov, Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis: fritagelse for eksamen og/eller for undervisning, praktikophold i virksomheder, mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag, fag på højere niveau, særlig støtte. Evt. mulighed for at ansøge om en bærbar pc er med særlige hjælpemidler. Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved overgang fra grund- til hovedforløb samt ved valg af valgfri undervisning. Der gennemføres et to ugers realkompetence vurderings modul for kompetencevurdering i forhold til to elevgrupper: Side 11 af 29

12 Elever, som alene har skolebaggrund: Eleven vurderes ved en 2 ugers realkompetence vurdering, og der gives primært godskrivning på baggrund af dokumentation for opnåede kompetencer. Behov for særlig støtte afdækkes og der udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Elever med erfaring, særligt voksne elever, hvor det efter to ugers realkompetence vurdering formodes, at de kan godskrives for dele af uddannelsen. Derefter udarbejdes en uddannelsesplan for hele forløbet, og det faglige udvalg ansøges om afkortelse af forløbet. Kompetencevurderingsforløbet er beskrevet som læringsaktivitet i Elevplan. Oversigt over læringsaktiviteter Udvalgt eksempel: Målet for undervisningen som helhed og for de enkelte moduler er beskrevet i de enkelte læringsaktiviteter i Elevplan. Læringsaktiviteter kan ses under Læringsaktiviteterne, der er beskrevet her, er opdelt i følgende moduler, som indgår i grundforløbet. Den egentlige beskrivelse af læringsaktiviteterne fremgår af Elevplan. Kompetencevurdering Kursusfag Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Hygiejnecertificat Dansk opgave Innovation, selvfungerende teams. Kursusfag Afsluttende grundforløbsprojekt Praktisk eksamen Patienttransport og sygdomslære Elevens arbejdstid Skoleundervisningen gennemføres, så elevens arbejdstid for undervisningsforløb og projekter, herunder hjemmearbejde, svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Elevens hjemmearbejde kan ud over almindelige lektier omfatte færdiggørelse af opgaver samt forberedelse til elevstyrede læringsprocesser. Eleverne har mulighed for at arbejde på skolen hver dag indtil klokken 18.00, fredag dog indtil klokken Den nærmere beskrivelse af forventet arbejdstid, herunder hjemmearbejde, er beskrevet for den enkelte læringsaktivitet. 2.4 Bedømmelsesplan Løbende bedømmelse Udvalgt eksempel: Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige og faglige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: bedømmelse af elevens faglige kompetencer bedømmelse af elevens personlige kompetencer Side 12 af 29

13 Bedømmelse af faglige kompetencer Standpunktskarakter gives efter 7-trins-skalaen. Der gives en standpunktskarakter efter hver læringsaktivitet. Den konkrete bedømmelse af de faglige kompetencer er beskrevet i den enkelte læringsaktivitet i Elevplan, hvor det fremgår, hvad der bedømmes, og hvordan bedømmelsen foregår. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse samt levnedsmiddelhygiejne bedømmes med karakteren bestået eller ikke bestået. Det er vigtigt at bemærke, at eleven på grundforløbet skal erhverve grundlæggende faglige kompetencer og færdigheder, og at bedømmelsen foretages i forhold til dette niveau. Bedømmelse af personlige kompetencer Bedømmelse af elevens personlige kompetencer bygger dels på selvevaluering dels på lærergruppens bedømmelse. Rent praktisk sker denne bedømmelse gennem en løbende vurdering af eleven i undervisningen. Lærerteamet foretager en fælles vurdering af elevernes udvikling ved et ugentligt teammøde. De personlige kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel ved en vurdering af, hvordan eleven optræder i professionsmæssig sammenhæng eksempelvis ved betjening og vejledning af kunder, samarbejde med kolleger samt ansvarlighed over for materiel og sikkerhed ved udøvelse af praktiske opgaver i virksomhed Afsluttende bedømmelse Oversigt over bedømmelsesform Fag Dansk E Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Levnedsmiddelhygiejne Informationsteknologi Læringsaktiviteter Grundforløbseksamen Bedømmelsesform Standpunktskarakter samt mundtlig eksamen Bestået/ikke beståelse Bevis udstedes Bestået/ikke beståelse Bevis udstedes Standpunktskarakter Standpunktskarakter som en del af den løbende bedømmelse Eksamenskarakter Valgfrie studierettede fag For de valgfrie, studierettede fag gælder, at der afgives standpunktskarakterer ved fagets afslutning efter reglerne i grundfagsbekendtgørelsen. 2.5 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse i skolepraktik Udvalgt eksempel: Der er ingen skolepraktik inden for indgangen. Side 13 af 29

14 2.6 Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser og skolepraktik med adgangsbegrænsning. Der er ingen adgangsbegrænsning indenfor indgangen 2.7 Eksamensregler For afholdelse af prøver til eksamen i grundfag henvises til skolens eksamensreglement. under punktet kvalitet. Bedømmelse af det afsluttende projekt I det afsluttende grundforløbsprojekt opstart af sengeafdeling udarbejder eleverne et projekt, hvori de redegør idegrundlaget for opstart af egen virksomhed. Via projektet fremgår der overvejelser omkring patienthåndtering, fagtekniske begrundelser indenfor praktisk erhvervsrengøring, fødevarehåndtering ved madservering på sengeafsnit samt patienttransport. Bedømmelsen sker på baggrund af de enkelte fag på 1. modul. Førstehjælp og levnedsmiddelhygiejne bedømmes særskilt som bestået/ikke bestået. Da grundforløbsprojektet er et tværfagligt projekt, hvor læringsaktiviteter fra de enkelte fag indgår som en helhed, vil projektet bedømmes ud fra en helhed, hvori vurderingen går på elevens faglige forståelse og ikke mindst processen. Grundforløbsprøven Prøven varer 30 minutter inkl. votering. Eksamination i projektet: 10 minutter. Praktisk forevisning af en af de praktiske faglige opgaver, (findes ved lodtrækning ), varighed 15 minutter. Votering: 5 minutter. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Ved vurderingen indgår projektet og elevens præstation ved prøven, med vægt på den mundtlige og praktiske præstation. Ved bedømmelsen lægges der vægt på, om den praktiske arbejdsopgave er udført sikkerhedsmæssigt og hygiejnisk korrekt. Nøgleordene for bedømmelsen er faglig argumentation, teknisk færdighed, innovation og præsentation. Samarbejde med virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Censor kommer fra anden teknisk skole.. Overgangsordninger Udvalgt eksempel: Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder grundforløbet efter den 1. juli Planen revideres løbende i forhold til resultater af løbende evalueringer og kvalitetsmålinger. Revisionerne drøftes på møder med det lokale uddannelsesudvalg og indarbejdes i Elevplan. Side 14 af 29

15 3. Læringsaktiviteter Serviceassistenter med specialet hospital på Skive Tekniske Skole indeholder følgende aktiviteter/temaer: - Innovation og iværksætteri (normeret 0,5 uge) - Dansk (normeret til 2 uger) - Certificat i levnedsmiddelhygiejne (normeret 0,5 uger) - Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, (normeret til 0,5 uge) - Ernæringslære og madlavning (normeret til 1 uge) - Patienttransport (normeret 1 uge) - Sygdomslære (normeret 0,25 uge) - Psykologi ( normeret 0,5 uge - Praktisk erhvervsrengøring (normeret til 1 uge) - Grundforløbsprojekt, som består af projekt og forberedelse samt eksamination (normeret til 2 uger) Eleverne opnår følgende kompetencemål efter endt modulundervisningen på grundforløbet: 1. Eleven kan udføre almindelig erhvervsrengøring af forskellige lokale- og materialetyper efter en arbejdsplan og under vejledning, 2. Eleven kan udføre arbejdet hygiejnisk, rationelt, og ergonomisk korrekt med egnede metoder, rengøringsmidler, redskaber og maskiner, 3. Eleven kan genkende typiske overflader på gulve, vægge, inventar samt medvirke til en vurdering af, hvilke rengøringsmidler og metoder overfladen tåler, 4. Eleven kan medvirke til tilberedning og anretning af ernæringsrigtig mad, 5. Eleven kan anvende almindeligt forekommende køkkenmaskiner, 6. Eleven kan anvende principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, svarende til grundfaget hygiejne, 7. Eleven kan under vejledning anvende relevante IT-værktøjer til løsning af brancherelaterede opgaver fx rengøringsplanlægning, 8. Eleven kan benytte elektronisk kommunikation og søge efter brancherelevante informationer på internettet og 9. Eleven kan vurdere servicebranchens og rengøringsfagets betydning i national sammenhæng på baggrund af viden om samfundets udvikling og vilkår. 10. Eleven kan håndtere rullende materiel som linnedvogne, madvogne samt patienttransport. 11. Eleven kan omgås patienter og har kendskab til sorg og den normale krises forløb. Eleven skal bestå certificatprøven til arbejdsmarkedsuddannelsen Almen fødevarehygiejne. Eleven skal bestå grundforløbets afsluttende prøve for at kunne gå videre på 2. modul svarede til hovedforløb som rengøringsteknikker. jf. bilaget til indgangsbekendtgørelsen pkt. 3.1 Side 15 af 29

16 3.1 Elevens generelle arbejdstid på 1. modul Aktiviteterne på 1. modul er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. I arbejdet på skolen skal eleven udføre praktiske opgaver og deltage i klasseundervisning i gennemsnit mindst 30 timer om ugen. Hertil kommer der individuelt arbejde med at udføre dokumentationer, læse teori og løse opgaver, som i gennemsnit omfatter mindst 7 timer om ugen og består af: En til to dokumentationsopgaver i forbindelse med tema / læringsaktivitet der er aktuelt på 1.modul. Skriftlig opgaver i grundfaget dansk, som skal indgå til eksamen. Udarbejdelse af logbog Planlægning og klargøring af praktisk opgave, herunder datasøgning En opgave om iværksætteri og innovation, selvfungerende grupper på sengeafdeling. Mundtlig dansk eksamen Afsluttende grundforløbsprojekt. 3.2 Læringsmiljø Læringsaktiviteterne gennemføres som projektforløb tilrettelagt af lærere og eleverne, og vil være en vekselvirkning mellem praktik- og studiemiljø afvekslende med lærerstyret undervisning efter behov. Lærerrolle Din lærer vil have rollen som faglig vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge din (og din gruppes) arbejde. Læreren vil give dig oplæg til de forskellige læringselementer og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. Elevrolle Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre arbejdet ud fra de givne procesplan og er ansvarlig for, at disse overholdes. Eventuelle problemer skal du løse, eventuelt i samarbejde med din gruppe, lærer, faglige vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art). Sikkerhed For at undgå ulykker, farlige situationer eller ødelæggelse af udstyr gennemføres i starten af forløbet gennemføre nogle kørekorttest samt instruktioner i brug af udstyr m.m.. I forbindelse med arbejdet med de praktiske øvelser i værkstedet og på øvelsesområdet udenfor kunne arbejde sikkerhedsmæssig forsvarligt med det udstyr, du anvender. I handling og holdning skal givne sikkerhedsregler overholdes. Krav til produkt og proces Undervejs i de forskellige læringsaktiviteter vil der være krav til aflevering af forskellige delrapporter eller opgaveløsninger. Side 16 af 29

17 Ved afslutningen af Tema/læringsaktiviteten skal du aflevere en rapport med følgende indhold: Beskrivelse af forløbet som du ser det. Kort beskrivelse af forløbets forskellige læringselementer. Kort beskrivelse af din læring og af, hvordan og hvornår du lærte mest. Alle rapport og dokumentationer gemmes i elevplan. 3.3 Evaluering Faglige kompetencer: Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under de enkelte læringsaktiviteter og læringselementer. Til bedømmelsen skal du udføre en teoretisk og en praktisk opgave. I de teoretiske opgave skal du udarbejde delrapporter og afsluttende rapporter der dokumenterer din viden på området. I de praktiske opgave skal du demonstrerer, at du kan løse forskellige øvelser og opgaver i værkstedet. I evalueringen vil der indgå: De faglige emner i de læringselementer, hvordan du anvender udstyr/værktøj, finder data og anvender disse. Hvordan du gennemfører opgaverne i forhold til sikkerhed for dig selv, andre personer og udstyret. Dine dokumentationsopgaver. Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i bedømmelsen bestået/ikke bestået. Personlige kompetencer: Dine personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til, hvordan du fungerer i de forskellige undervisningssituationer, og der vil blive evalueret i forhold til kompetencer, der er væsentlige for at kunne fungere på en arbejdsplads. I evalueringen vil indgå: Dine evner til at samarbejde, herunder kommunikative evner. Dine evner og lyst til at tage ansvar og vise initiativ til at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Dine evner til at overholde aftaler og tid. 3.4 Ressourcer og rammer Lærerkvalifikationer: Områdefagslærere varetager den faglige praktisk/teoretisk undervisning. Faglærer med grundfagskompetence varetager den naturvidenskabelige undervisning i samarbejde med områdefaglæreren. Faglærer med de relevante kompetencer varetager undervisningen indenfor førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, erhvervsrengøring, ernæringslære og madlavning, patienttransport, levnedsmiddelhygiejne, iværksætteri og innovation samt psykologi og sygdomslære. Side 17 af 29

18 3.5 Grundfag og kurser i forløbet Fagfordeling på 1.modul serviceassistentuddannelsen med speciale i hospitalsservice 1. modul Grundfag Dansk E, 24 lektioner: Under skoleopholdet arbejdes der med at eleven kan udtrykke sig klart og præcist i skrift og tale på en sådan måde, der er tilpasset situationer indenfor branchefaglighed uddannelsesmæssig og almene sammenhænge. Eleven arbejder med at kunne anvende relevant læsestrategi i forhold til skrifttyper og læseformål i forbindelse med branche, uddannelse, erhverv og hverdagsliv. Eleven træner i at anvende korrekt sprog, retstavning og tegnsætning. Eleven arbejder med at kunne anvende en skriveproces med defineret mål og indgå i en dialog om egne og andres skriftlige produkter som kan være tekster eller projekter. Eleven kan læse med sikkerhed og hurtighed og med forståelse, indlevelse og eftertanke. Eleven kan udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst. Eleven kan analysere og reflektere over forskellige teksttypers indhold og form, budskab og perspektiv. Eleven kan anvende son kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. Eleven kan anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning. Eleven kan anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og korrekt i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Førstehjælp og brandbekæmpelse, 20 lektioner: Eleven er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter, efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over. Eleven opnår bevis for grundkursus i førstehjælp. Eleven ved hvordan den bør forholde sig i tilfælde af brand og ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse. Eleven opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse. Side 18 af 29

19 Læring, kommunikation og samarbejde, 16 lektioner: Psykologi 20 lektioner: Eleven kan redegøre for basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i. Eleven kan beskrive perspektivere elementære psykologiske problemstillinger med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession. Eleven kan afdække kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans. Iværksætteri og innovation, 16 lektioner: Eleven får kendskab til egen innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegreb. Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheder, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. Eleven opnår indsigt i dansk erhvervskultur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold. Informationsteknologi F, 28 lektioner: Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse IT-værktøjer. Eleven kan forstå begreber og metoder, der er nødvendige for at anvende computere til tekstbehandling. Eleven skal have kendskab til elektronisk kommunikation og informationsbehandling på grundlæggende niveau. Hygiejne, 24 lektioner: Eleven kan redegøre for fysiske og psykiske behov, som kroppen har, og den personlige hygiejnes betydning for behovene. Eleven kan redegøre for de fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen og redegøre for egne og det omgivende samfunds handlemuligheder i forhold til dette. Eleven kan redegøre for og rutinemæssigt anvende metoder og forholdsregler i forbindelse med opretholdelse af god produktionshygiejne i det praktiske arbejde. Eleven kan redegøre for principperne for egenkontrol og fødevarekontrol samt udføre egenkontrol i aktuel produktion. Side 19 af 29

20 Eleven kan redegøre for relevant lovgivning om hygiejne. Ernæringslære og madlavning 28 lektioner : Eleven har kendskab til principper i sammenhæng af ernæringsrigtig kost. Eleven kan tilberede og anrette ernæringsrigtig mad. Eleven kender til almindelig forekommende køkkenmaskiner. Områdefag Praktisk erhvervsrengøring, 38 lektioner: Der arbejdes med at eleverne kan genkende og behandle virksomhedens overfalder på gulve, vægge, inventar (herunder edb-udstyr) samt sanitet. Endvidere arbejdes der med korrekt anvendelse af rengøringsmidler og forståelses for leverandørbrugsanvisningens oplysninger set i forhold til arbejdsopgave, såsom anvendelsesområde, ph-værdi, indholdsstoffer, sikkerhed og dosering mv. Vi anvender og vurderer forskellige rengøringsvogne og maskiner samt til- og afrigger småredskaber på en hensigtsmæssig, sikkerhedsmæssig og ergonomisk korrekt måde. Vi vurderer på baggrund af viden om mikrofibres egenskaber og funktioner, hvordan og på hvilke overflader mikrofibreklude og redskaber ergonomisk og metodisk anvendes korrekt, så mikrofiberteknologien anvendes optimalt. Vi vurderer på hvordan eleverne kan udføre praktisk rengøringsarbejde ved brug af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, så unødige belastningslidelser undgås. Herefter er eleven bevidst omkring hvordan der anvendes korrekte løfte- og bæreteknikker samt kender til betydningen af jobrotation for at begrænse ensidigt gentagne arbejde. Vi arbejder med forskellige daglige og grundige rengøringsopgaver som svarer til virksomhedernes erhvervsrengøring. Endvidere arbejder vi med forskellige affaldstyper og hvordan disse kan sorteres. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 16 lektioner Eleven kan foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønske, arbejdsplanen og den beregnede tid. Eleven kender principperne for opmåling i forhold til arbejdsplaner Eleven kan udføre synligt rengørings- og servicearbejde under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig optræden. Patienttransport, 28 lektioner: Eleven kan anvende løft og forflytningsteknik samt relevante hjælpemidler Eleven kan anvende de hygiejniske retningslinjer, der gælder i hospitalsmiljøet Side 20 af 29

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

General beskrivelse. Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb

General beskrivelse. Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb General beskrivelse Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen 3 1.1 Praktiske oplysninger 3 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 3 1.3 Overordnet

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Den lokale Undervisningsplan for

Den lokale Undervisningsplan for Den lokale Undervisningsplan for serviceassistentuddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for uddannelsen...

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Eksamensreglement Serviceassistentuddannelsen Hovedforløb på AMU-Fyn

Eksamensreglement Serviceassistentuddannelsen Hovedforløb på AMU-Fyn Dette eksamensreglementet er gældende for prøver og eksamen på, der afvikles på Fyn i et samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole og AMU-Fyn. Grundforløbet tages på Syddansk Erhvervsskole, hovedforløbet

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen

Serviceassistentuddannelsen 1 Serviceassistentuddannelsen Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent 2 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for

Læs mere

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger Undervisningen i grundforløbet Grundforløbspakker Undervisningen på grundforløbet sigter mod at eleven vælger landmandsuddannelsen til landmand på hovedforløbet. Vi tilbyder 3 grundforløbspakker på Nordjyllands

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Den lokale Undervisningsplan

Den lokale Undervisningsplan Den lokale Undervisningsplan for 1-årig serviceassistentuddannelse indenfor Hospitalsservice 1 INDHOLD Indhold... 2 Indledning... 3 Uddannelsens formål og mål... 4 Optagelse på uddannelsen... 5 Lærer-

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del - Målrettet trin1 Rengøringstekniker /Serviceassistent Gældende for hold med start fra 01.08.2017 1 Indhold LÆRINGSAKTIVITETER GRUNDFORLØBETS 2. DEL... 2 Tema 1:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017)

Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017) Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017) Generel information om skolen Praktiske oplysninger Nærværende lokale undervisningsplan er gældende for erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTUDDANNELSEN Værd at vide om serviceassistentuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College

Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen IBC Hovedforløb International Business College 2014 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB FINANSUDDANNELSEN PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR SKOLEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Hovedforløb

lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Hovedforløb FORLØBIG UDGAVE AF 11.05.20. Industrioperatør Tradium Randers lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Hovedforløb Indgangen: Produktion og Udvikling 2.1 Opstartsterminer fysiske forhold uv tid - Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

lokal uddannelsesplan Industrioperatør.

lokal uddannelsesplan Industrioperatør. FORLØBIG UDGAVE AF 09.07.2010 Sussanne Løhde Mikkelsen lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Indgangen: Produktion og Udvikling Overbygning Produktion som speciale 2.1 Opstartsterminer fysiske forhold

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Grundforløb

lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Grundforløb FORLØBIG UDGAVE AF 11.05.2010. Industrioperatør Tradium Randers lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Grundforløb Indgangen: Produktion og Udvikling 2.1 Opstartsterminer fysiske forhold uv tid - Uddannelsen

Læs mere

uddannelse2001 Serviceassistent

uddannelse2001 Serviceassistent uddannelse2001 Serviceassistent Søger du udfordringer? så bliv serviceassistent er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen orienterer om uddannelsen til serviceassistent og beskriver, hvad jobbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Ejendoms-uddannelse Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb - Psykologi Timetal

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik Undervisningsplan for fællesindgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Udarbejdelse af kompetencepakke

Udarbejdelse af kompetencepakke AF KONSULENT CORINA ROIG Udarbejdelse af kompetencepakke på rengøringsområdet Analyserapport 20-12-2012 Indhold 1. Indledning... 2 Formål... 2 Baggrund... 2 Analysemetoder... 2 Analyserapport... 2 2. Kompetencepakkens

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere