Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver. 1.3 September 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver. 1.3 September 2004"

Transkript

1 1. ÅBNING AF KMS OG LOGIN VALG AF MODUL/SPECIALE/AFDELING GENERELT OM NAVIGATION I KMS MENULINJE... 4 LUKNING AF DET AKTUELLE BILLEDE... 4 OBLIGATORISKE FELTER... 4 SKÆRMOPLØSNING OPRETTELSE AF PATIENTER, FORLØB, KONTAKTER OG SKEMAER OPRETTE NY PATIENT OPRETTELSE AF SKEMA (JF. FIGUR 4.1.B) HENTE ALLEREDE OPRETTET PATIENT ÅBNE OG UDFYLDE ET ALLEREDE OPRETTET SKEMA (1) OPRETTE NYT FORLØB (2) OPRETTE NY KONTAKT (3) OPRETTE NYT SKEMA (4) SØG PATIENT UDFYLDE OG INDLEVERE SKEMA PRINTE SKEMA SLETTE SKEMA GEMME SKEMA GEMME OG FORLADE SKEMA INDLEVERE SKEMA I FORKLARING PÅ IKKE KORREKT UDFYLDTE FELTER INDLEVERING AF SKEMA II HJÆLPETEKST/SKEMAHJÆLP LØBENDE KONTROLTJEK/VALIDERING PATIENTOVERBLIKKET REGISTRERINGER: AT SKELNE MELLEM FORLØB, KONTAKT OG SKEMA ÆNDRING AF FORLØBSNAVN ÆNDRING AF STARTDATO FOR KONTAKT SKEMASTATUS SLETNING OG FLYTNING AF FORLØB, KONTAKTER, SKEMAER OG PATIENTER SLETNING AF FORLØB SLETNING AF KONTAKT SLETNING AF SKEMA SLETNING AF PATIENTER FLYTNING AF PATIENTFORLØB STATUSLISTE/SKEMASØGNING SØGEFELT REGISTRERINGSTIDSPUNKT FOR AMBULANTE SKIZOFRENE PATIENTER (RAPPORTER) REGISTRERING OG SØGNING AF PATIENTERS STARTAMBULANTDATO SÅDAN INDTASTES STARTAMBULANTDATO TRÆKNING AF LISTE MED STARTAMBULANTDATOER ÆNDRING AF ADGANGSKODE LOGGE UD - SKIFTE MODUL/SPECIALE I TILFÆLDE AF FEJL/PROBLEMER Side 1 af 27

2 1. Åbning af KMS og Login Du skal være oprettet og dermed have en brugerkode og adgangskode til KMS-systemet for at få adgang. I hvert amt er der lokaladministratorer, som skal oprette brugere på baggrund af udfyldte tilmeldingsblanketter. Det er lokaladministratorens opgave at give besked om brugernavn og password. Hvis du som bruger har problemer med login, kontaktes lokaladministratoren. En liste over lokaladministratorer i de enkelte amter, kan ses på under hovedmenupunktet IT Vejledninger og adgang til KMS. Der opnås adgang til KMS på disse adresser 1 : Brugere i følgende amter: Århus, Ringkjøbing, Vejle, Sønderjylland, Bornholm, Roskilde og Storstrøm Brugere i H:S Brugere i Vestsjællands Amt Brugere i Københavns Amt Brugere i følgende amter: Fyn, Ribe, Nordjylland, Viborg og Frederiksborg Alternativ adresse til KMS Det anbefales at åbne KMS via Internet Explorer. Systemet kan fungere rent funktionelt i andre browsere, men du kan støde på en del layoutmæssige problemer. Hvis du ikke kan logge på KMS via jeres amtslige web-adresse, så kan du prøve alternativ adresse. På disse adresser åbnes skærmbilledet KMS-login (Figur 1) Figur 1 KMS Login For at logge på KMS skal du indtaste: Brugerkode Adgangskode Tryk Enter eller klik på [Login] Hvis du kun er oprettet som dataindtaster indenfor et speciale/sygdomsområde gå da direkte til afsnit 3. 1 Adresserne ændrer sig fra tid til tid. De aktuelle adresser vil altid fremgår af IT-siden på Side 2 af 27

3 2. Valg af modul/speciale/afdeling Hvis du er oprettet med flere roller og/eller indenfor flere specialer, vil skærmbilledet i Figur 2 åbnes. Hvis du ikke er oprettet med flere roller og/eller indenfor flere specialer, vil skærmbilledet i Figur 4 åbnes. Figur 2 KMS navigator Under Vælg modul skal du vælge, hvilket modul du vil logge på. 2 Ved valg af modulerne Dataindtastning og Dataudtræk skal du også vælge speciale/sygdomsområde under Vælg speciale, hvis du er oprettet indenfor mere end ét speciale. For at indtaste data for Dansk Hoftealloplastik Register vælg Ortopædi under Vælg speciale. Klik på [Gå til] Skærmbilledet vist i Figur 4, side 5 åbnes. Valg af afdeling Den 7-cifrede sygehus-/afdelingskode (jf. Sundhedsstyrelsens klassifikation) fremgår som et indtastningsfelt på de papirskemaer, som kan anvendes i forbindelse med indberetning til Dansk Hoftealloplastik Register. Sygehus-/afdelingskoden skal ikke indtastes elektronisk i indberetningssystemet KMS. Dataindtasteren skal dog være opmærksom på, at den afdeling, som patienten er indlagt på og som eventuelt fremgår af papirskemaet, også svarer til den afdeling, som den elektroniske indberetning bliver registreret under. Den elektroniske indberetning, som en bestemt dataindtaster foretager, vil automatisk i databasen blive registreret under den sygehus-/afdelingskode, som dataindtasteren er oprettet under. Hvis dataindtasteren er oprettet som bruger på flere afdelinger, skal dataindtasteren vælge, hvilket sygehus/afdeling det enkelte skema skal høre under. Valget foretages i forbindelse med skemaoprettelse. Feltet med valg af afdeling kan ses af figur 4.1.b. 2 Der vil kun være vist de moduler, som du har adgang til. Mulighederne er [Dataindtastning], [Dataudtræk] og [Administration]. Side 3 af 27

4 3. Generelt om navigation i KMS 1.3 Figur 3 generelle funktioner Menulinje Lukker det aktuelle billede Menulinje KMS 1.3 er bygget op med en menulinje øverst. Her er der altid adgang til alle relevante funktioner i KMS (se Figur 3). Nedenfor vil funktionaliteterne blive gennemgået i forbindelse med de mest normale opgaver for en dataindtaster. Lukning af det aktuelle billede Når der navigeres i KMS, kan der returneres til den foregående aktivitet ved at klikke på [X] i højre side af skærmbilledet (se Figur 3) Obligatoriske felter Skærmopløsning Felter, der skal udfyldes f.eks. i forbindelse med oprettelse af forløb eller udfyldelse af skemaer, har gul baggrundsfarve. Visse skærmbilleder i KMS vises bedst ved en forholdsvis høj skærmopløsning. Hvis KMS-skærmbillederne er for store til skærmen kan det anbefales, at øge skærmopløsningen (f.eks. til 1280 gange 720 pixel). Skærmindstilling ændres på flg. vis: I skrivebordet højreklikkes med musen Vælg [Egenskaber] Vælg [Indstillinger] Ændr indstillinger under "Skærmopløsning" Side 4 af 27

5 4. Oprettelse af patienter, forløb, kontakter og skemaer Efter Login åbnes skærmbilledet vist i Figur 4. Figur 4 - Dataindtastning For at oprette en ny patient - gå til afsnit 4.1 For at hente en allerede oprettet patient - gå til afsnit Oprette ny patient Klik [Patient] i menulinjen Klik [Opret..] (Alternativt indtastes patientens CPR-nr. i søgefeltet under menulinjen og klik [Find]) Skærmbilledet i Figur 4.1.a åbnes. Figur 4.1.a - patientoprettelse Indtast patientens CPR. nr. fornavn(e) og efternavn. Det er ikke nødvendigt at skrive den fulde fornavn og efternavn (du kan bare taste første bogstav), men vi ikke kan lave om på disse felter i KMS til at være ikke obligatoriske. Det er muligt men ikke nødvendigt at indtaste yderligere oplysninger. Felterne Kommunekode og Bemærkning skal således ikke udfyldes. Klik på [Gem] [Fortryd] i skærmbillede 4.1.a giver mulighed for at returnere til skærmbilledet i Figur 4. Efter der klikkes [Gem], vil skærmbilledet i Figur 4.1.b åbnes. 3 3 Dette dog ikke for brugere indenfor sygdomsområdet hjerteinsufficiens, hvor et skema i stedet vil blive åbnet. Disse skal gå direkte til pkt. 5. Hvis brugeren er oprettet som dataindtaster på flere Side 5 af 27

6 Figur 4.1.b - skemaoprettelse Det er muligt at oprette forløb, kontakt og skema i KMS. For hver patient kan oprettes flere forløb, til hvert forløb kan knyttes flere kontakter, og under hver kontakt kan oprettes flere skemaer (se afsnit 4.2.). I skærmbilledet i Figur 4.1.b. er felter, der skal udfyldes (obligatoriske felter) fremhævet med gul. De resterende behøver ikke udfyldes. Hvis der angives en stopdato tidligere end dags dato, vil kontakten være lukket i KMS systemet, og vil ikke fremgå af patientoverblikket, med mindre der markeres i feltet vis alle (jf. afsnit 6). Ved forløb skal der indtastes hofte, venstre side eller hofte, højre side under Navn (i feltet markeret med 2. Dette er nødvendigt. Dette for at kunne skelne mellem de enkelte forløb (jf. afsnit 6), dvs. for at holde overblik over flere primære operationer og revisioner, samt follow-up undersøgelser for hofte og andre operationer. Datofelterne udfyldes automatisk med dags dato. Du kan ændre i disse, hvis det ønskes Oprettelse af skema (jf. Figur 4.1.b) Vælg afdeling, patienten skal oprettes på. Klik på [ ] ved siden af afdeling for at se dine alternativer. 4 (1) Giv evt. forløbet et navn (2) Hvis der ønskes at have anden dato end dags dato tilknyttet forløbet, kontakten & skemaet, ændr da i disse (3) Vælg det skema, der vil bruges. Klik på [ ] ved siden af navn under skema for at se alternativer. (4) Klik på [Opret] (5) Gå til afsnit 5 afdelinger, vil billedet vist i figur 4.2.d. dog blive åbnet. Her skal vælges afdeling, klikkes [opret], hvorefter der kan gås til pkt Hvis du kun er oprettet som indtaster på én afdeling, vil det ikke være muligt/nødvendigt at vælge afdeling. Side 6 af 27

7 4.2. Hente allerede oprettet patient Indtast CPR-nr. i søgefeltet i venstre hjørne af skærmbilledet under menulinjen Klik [Find] Hvis patienten er oprettet, åbnes skærmbilledet vist i Figur 4.2.a Figur 4.2.a. - patientoverblik Her kan du enten vælge at åbne tidligere gemte eller indleverede skemaer (1), oprette nye forløb (2), kontakter (3) eller skemaer (4) Åbne og udfylde et allerede oprettet skema (1) Klik én gang på skemanavnet under registreringer. Herved åbnes skærmbillede med et skema. For vejledning i at udfylde dette - gå til afsnit Oprette nyt forløb (2) Klik på [forløb] i menulinjen Herved fremkommer mulighederne [Opret..], [Rediger..] og [Flyt...] (se Figur 4.2.b) Figur 4.2.b. - Forløbsoprettelse Klik på [Opret] Herved åbnes skærmbilledet vist i Figur 4.1.b. (Brugere indenfor sygdomsområdet hjerteinsufficiens bedes dog se fodnote 3) Udfyld de relevante felter (se evt. afsnit for vejledning) Klik [Opret] Gå til afsnit 5 Side 7 af 27

8 Oprette ny kontakt (3) Marker det forløb, kontakten skal oprettes under ved at klikke [Vælg] ved det pågældende forløb. 5 Klik på [Kontakt] i menulinjen Herved fremkommer mulighederne [Opret..] og [Rediger..] Klik på [Opret] Herved åbnes skærmbilledet vist i Figur 4.2.c. (Brugere indenfor sygdomsområdet hjerteinsufficiens bedes dog se fodnote 3) Figur 4.2.c. - kontaktoprettelse Udfyld de relevante felter (se evt. afsnit for vejledning) Klik [Opret] Gå til afsnit Oprette nyt skema (4) Marker den kontakt, skemaet skal oprettes under ved at klikke [Vælg] ved den pågældende kontakt. 6 Klik på [Skema] i menulinjen Herved fremkommer mulighederne [Opret..], [Udfyld..], [Rediger..] og [Søg] Klik på [Opret] Herved åbnes skærmbilledet vist i Figur 4.2.d 5 Vær især opmærksom på dette valg, hvis du er oprettet som dataindtaster på flere afdelinger. 6 Vær især opmærksom på dette valg, hvis du er oprettet som dataindtaster på flere afdelinger. Side 8 af 27

9 Figur 4.2.d - skemaoprettelse 4.3. Søg patient Udfyld de relevante felter (se evt. afsnit for vejledning) Klik [Opret] Gå til afsnit 5 Patienter oprettet i KMS kan fremsøges ud fra en del af deres CPR.nr. eller navn: Klik [Patient] i menulinjen Klik [Søg..] Indtast en del af CPR.nr eller navn Klik [Søg] En liste med patienter, der overholder de valgte kriterier, åbnes. Ved at klikke under CPR.nr kan opnås adgang til patientoverblikket for den pågældende patient (Se afsnit 6 for yderligere oplysninger om patientoverblikket). Side 9 af 27

10 5. Udfylde og indlevere skema Efter at have oprettet skema åbnes skærmbilledet i Figur 5 Figur 5 skemaudfyldelse Link til skemahjælp Link til hjælpetekst 5.1. Printe skema 5.2. Slette skema 5.3. Gemme skema Under udfyldelse kan skemaet enten, printes, slettes, gemmes, gemmes & forlades eller indleveres. For at indlevere skal du dog være oprettet som bruger på niveau 4 eller derover. For at slette skal du være oprettet på niveau 6. Klik på [Print] Et nyt vindue åbnes med en printvenlig udgave af skemaet. En dialogboks omkring udskrift åbnes automatisk 7 Klik [OK] for print Klik [Slet] En dialogboks åbner, og du bliver spurgt, om du vil slette skemaet. Klik [OK] for at slette Se i øvrigt afsnit 7 for mere om at slette. Klik på [Gem]. Via [Gem] gemmes de hidtil angivne oplysninger, men du bliver i det samme skærmbillede 7 Hvis en dialogboks ikke åbnes, klik da i vinduet med den printervenlige udgave og tast [Ctrl] + [P] på tastaturet. Side 10 af 27

11 Funktionen kan med fordel benyttes, hvis du eventuelt holder en kortere pause i dataindtastningen Gemme og forlade skema Klik på [Gem og forlad]. Via [Gem og forlad] gemmes de oplysninger, der er angivet, og der returneres til foregående skærmbillede. Hvis ikke alle felter er korrekt udfyldt vil dialogboksen i Figur 5.4 fremkomme: Figur advarsel Her klikkes [OK], hvis du ønsker at fortsætte indleveringen af data til NIP-databasen. Hvis du i stedet ønsker at returnere til skemaet for at udfylde de felter, som ikke er blevet udfyldt korrekt i første omgang, trykkes [Annuller] Gem og forlad kan med fordel benyttes, hvis du midlertidigt er færdig med dataindtastningen, men ønsker at ajourføre/rette/fortsætte dataindtastningen for den pågældende patient på et senere tidspunkt Indlevere skema I For at indlevere skema: Klik på [Indlever]. Det er kun de indleverede skemaer, som indgår i Årsrapport. Det er derfor altid vigtigt for brugerne på den enkelte afdeling at holde sig ajour med hvilke skemaer, der er indleveret til Dansk Hoftealloplastik Register og hvilke skemaer, der endnu ikke er færdigindtastet og står som under udfyldelse i KMS-systemet (se afsnit 8 omkring Skemasøgning). Efter der klikkes indlever, fremkommer dialogboksen i Figur 5.5 Figur 5.5 bekræftelse af indlevering Her klikkes [OK], hvis du ønsker at fortsætte. For at returnere til skemaet klikkes [Annuller]. Når skemaet er indleveret, kan det ikke længere ændres. For brugere oprettet på niveau 6 vil det dog være muligt at slette de indleverede skemaer. Side 11 af 27

12 I de tilfælde, hvor der skal foretages ændringer i et skema, som allerede er indleveret, er dette kun muligt ved at slette det eksisterende skema, og indtaste de rigtige data i et nyt skema. Hvis ikke alle felter er korrekt udfyldt, kommer du automatisk på det samme skærmbillede, med beskrivelse af fejlene som følgende: 1. En advarsel med rød skrift og en markering med rød skrift ved de punkter som mangler udfyldelse eller er udfyldt forkert. Du kan ikke indlevere skema før alle felter er udfyldt korrekt. 2. En advarsel med grå/grøn skrift ved de punkter som er udfyldt forkert. Disse felter skal helst udfyldes, men hvis I alligevel vælger at indlevere skema så advarsel i dialogboksen Figur 5.4 fremkomme: Her har du mulighed for enten at returnere til indtastningsskemaet og besvare de manglende spørgsmål, eller du kan vælge en forklaring på, hvorfor spørgsmålene ikke blev besvaret. Hvis dialogboksen i Figur 5.4 ikke fremkommer gå til afsnit Forklaring på ikke korrekt udfyldte felter Hvis der er felter, der ikke er korrekt udfyldt, åbnes skærmbilledet vist i Figur Retur til skema Figur 5.6. skemaindlevering For at fortsætte uden at udfylde de pågældende felter: Vælg forklaring. De mulige forklaringer fremkommer ved at klikke på [ ]. Klik [Indlever] For at vende tilbage til skemaet og udfylde de pågældende felter: Klik [<] (Symbolet er markeret med en cirkel i Figur 5.6) I skemaet vil de felter, der ikke er udfyldt, stå med gul/grøn skrift. Side 12 af 27

13 5.7. Indlevering af skema II Når skemaet er indleveret, åbnes et skærmbillede med skemaet, som det er indleveret (se Figur 5.7) Figur 5.7 Skemaudfyldelse II. Herfra er det muligt at slette (kun hvis du er oprettet på niveau 6) samt printe skemaet (se hhv. afsnit 5.1. og 5.2. for vejledning i dette). Ved at klikke på [X] lukkes skemaet 5.8. Hjælpetekst/skemahjælp Når du befinder sig i indtastningsskemaet, vil du kunne finde et link til skemahjælp (markeret ved et [?], som er fremhævet med en cirkel i Figur 5, s. 10 ). Hvis du trykker på dette link, vil du få vist al hjælp/forklaring til den aktuelle skemaside. Ved siden af alle felter, som har tilknyttet en hjælpetekst, vil der desuden være et spørgsmålstegn [?], som du kan trykke på for at hente hjælp til dette felt. Når der trykkes på [?], åbnes et nyt vindue, hvoraf hjælpen fremgår. Al hjælp åbnes i et selvstændigt vindue, som du efter/under brug kan minimere eller lukke ved at trykke i øverste højre hjørne Løbende kontroltjek/validering Ved indtastning af ulogiske oplysninger fx ugyldige datoer eller data, der ligger uden for et sandsynligt interval, vil systemet reagere med en advarsel som vist i Figur 5.9. Figur advarsler For at fortsætte: Klik [Ja] (Indtastningen kan naturligvis ændres frem til indlevering, selvom der klikkes [Ja] her) For at ændre indtastning: Klik [Nej] Side 13 af 27

14 6. Patientoverblikket For at finde patientoverblikket frem: Indtast patientens CPR-nr i søgefeltet i skærmbilledets venstre hjørne (lige under menulinjen) Klik [Find] I patientoverblikket ses en oversigt over de forløb, kontakter og skemaer, der er oprettet på den pågældende patient. Figur 6 patientoverblikket I Primær THA Revision 1 Revision 2 Kontrol 1 for revision 1 Kontrol 1 for primær THA Kontrol 2 for primær THA Via patientoverblikket kan opnås adgang til skemaer, der er under udfyldelse eller indleveret. Samtidig kan der herfra oprettes nye forløb, kontakter og skemaer (se afsnit 4.2). Herudover kan forløb, kontakter og skemaer redigeres, flyttes og slettes (se nedenfor samt afsnit 7). Øverst i skærmbilledet står navn og CPR-nr på patienten, samt det forløb/kontakt, der er markeret via klik på [Vælg] under registeringer (jf. nedenfor). Hvis der er angivet en stopdato for kontakten før dags dato (se Figur 6.1.c.) vil kontakten kun fremgå af patientoverblikket, når der er markeret i vis alle feltet. Side 14 af 27

15 Registreringer: At skelne mellem forløb, kontakt og skema Figur 6.1.a Patientoverblikket II Forløb: navn Kontakt: startdato Ændring af forløbsnavn I patientoverblikket står forløbets navn og kontaktens startdato sammen, mens skemaer tilknyttet den pågældende kontakt står indrykket nedenfor. I eksemplet i Figur 6.1.a er der således 2 forløb: Forløb 1 og Forløb 2. Under Forløb 2 er oprettet 2 kontakter. Hhv. kontakt og kontakt Der er et skema tilknyttet hver af de 2 kontakter.. Under Forløb 1 er kun oprettet 1 kontakt ( ) med 2 tilknyttede skemaer. Det kan anbefales at navngive forløbene, så der kan skelnes mellem forskellige forløb (jf. oprettelse af skema, afsnit 4.1.1). I Figur 6.1.a. er forløbene navngivet Forløb 1 og Forløb 2. Hvis du ikke angiver et navn ved oprettelse af forløb, vil der ikke stå noget forløbsnavn i patientoverblikket. Du kan dog til hver en tid ændre/oprette navn på forløb. For at ændre navn på forløb: Klik [Vælg] ved det forløb, der ønskes ændret Klik [Forløb] i menulinjen Klik [Rediger..] Skærmbilledet i Figur 6.1.b åbnes Skema: navn Side 15 af 27

16 Figur 6.1.b - Forløbsredigering Under Navn skrives det ønskede navn Klik [Gem] Herefter vendes automatisk tilbage til patientoverblikket. Ændring af startdato for kontakt Hvis du ikke angiver andet ved oprettelse af kontakt, vil dags dato ved oprettelsen fremgå i patientoverblikket. Du kan dog til hver en tid ændre denne dato. For at ændre startdato: Klik [Vælg] ved den kontakt, der ønskes ændret Klik [Kontakt] i menulinjen Klik [Rediger..] Skærmbilledet i Figur 6.1.c åbnes Figur 6.1.c - Kontaktredigering Under Startdato skrives den ønskede dato Klik [Gem] Herefter vendes automatisk tilbage til patientoverblikket. Side 16 af 27

17 Skemastatus Hvis der angives en stopdato tidligere end dags dato, vil kontakten være lukket i KMS systemet, og vil ikke fremgå af patientoverblikket, med mindre der markeres i feltet vis alle (jf. s. 14). Stopdatofeltet er dog ikke et obligatorisk felt og behøves ikke udfyldt. I patientoverblikket kan ses status for skemaet, dato for udførsel samt hvornår skemaet sidst er gemt/indleveret (Figur 6.1.d.) Figur 6.1.d Patientoverblikket III Status (1): Skemaer kan enten være: 1) under udfyldelse; 2) indl. med mangler eller 3) Indleveret Indleverede skemaer kan ikke ændres. For indlevering af skemaer under udfyldelse se afsnit 4.2 Udført (2): Datoen under Udført kan ændres: Marker det skema, hvor datoen skal ændres ved at klikke [Vælg] ved skemaet. Klik [Skema] i menulinjen Klik [Rediger..] Under Udført den skrives den ønskede dato Klik [Gem] Herefter vendes automatisk tilbage til patientoverblikket. Sidst gemt (3) Datoen og tidspunktet under Sidst gemt er tidspunktet for seneste ændring i skemaet. For indleverede skemaer er det tidspunktet for indlevering. Af (4): Under Af står brugerkoden for den bruger, der har redigeret forløbet/kontakten eller skemaet. Side 17 af 27

18 7. Sletning og flytning af forløb, kontakter, skemaer og patienter Sletning af forløb Kun brugere oprettet på niveau 6 kan slette forløb, kontakter og skemaer. Sletning af kontakt Sletning af skema Bemærk at når et forløb slettes, vil evt. tilknyttede kontakter og skemaer også slettes. Indtast CPR.nr. i søgefeltet under menulinjen (Alternativt klik [Patient] & [Søg]) Klik [Vælg] ved det forløb, der ønskes slettet. Klik [Forløb] i menulinjen Klik [Rediger..] Skærmbilledet vist i Figur 6.1.b åbnes. Klik [Slet] En dialogboks åbnes. Klik [OK] eller tryk [Enter] hvis forløbet ønskes slettet ellers [Annuller] Herefter vendes automatisk tilbage til patientoverblikket, hvor det slettede forløb ikke længere vil fremgå. Bemærk at når en kontakt slettes, vil evt. tilknyttede skemaer også slettes. Indtast CPR.nr. i søgefeltet under menulinjen (Alternativt klik [Patient] & [Søg]) Klik [Vælg] ved den kontakt, der ønskes slettet. Klik [Kontakt] i menulinjen Klik [Rediger..] Skærmbilledet vist i Figur 6.1.c åbnes. Klik [Slet] En dialogboks åbnes. Klik [OK] eller tryk [Enter] hvis kontakten ønskes slettet ellers [Annuller] Herefter vendes automatisk tilbage til patientoverblikket, hvor den slettede kontakt ikke længere vil fremgå. Indtast CPR.nr. i søgefeltet under menulinjen (Alternativt klik [Patient] & [Søg]) Side 18 af 27

19 Sletning af patienter Klik [Vælg] ved det skema, der ønskes slettet. Klik [Skema] i menulinjen Klik [Rediger..] Et nyt skærmbillede åbnes. Klik [Slet] Herefter vendes automatisk tilbage til patientoverblikket, hvor den slettede kontakt ikke længere vil fremgå. Patienter kan ikke slettes af brugeren. Kontakt Det Koordinerende Sekretariat tlf , hvis patienter skal slettes. CPR.nr. må ikke sendes i mail eller med ikke-anbefalet post. Flytning af patientforløb Patientforløb kan flyttes elektronisk fra en dataindberettende afdeling til en anden. Indtast CPR.nr. i søgefeltet under menulinjen (Alternativt klik [Patient] & [Søg]) Klik [Vælg] ved det forløb, der ønskes flyttet. Klik [Forløb] i menulinjen Klik [Flyt..] Skærmbilledet vist i Figur 7.3 åbnes. Figur 7.3 Forløbsflytning Vælg den afdeling, forløbet skal flyttes til under Afdeling Klik [Gem] Hvis forløbet ønskes flyttet klik [OK] Herefter vendes automatisk tilbage til patientoverblikket, hvor det flyttede forløb ikke længere vil fremgå. Den modtagende afdeling får ikke automatisk besked om overflytning af forløb. Den elektroniske flytning bør derfor altid suppleres med en orientering af den modtagende afdeling. Side 19 af 27

20 8. Statusliste/skemasøgning I dataindtastningsmodulet er der adgang til en liste over de patienter, der er indberettet fra de afdelinger, du er oprettet som dataindtaster på. I den tidligere version af KMS, blev denne liste blot kaldt Statuslisten. Klik [Skema] i menulinjen Klik [Søg] Skærmbilledet vist i Figur 8.1. åbnes Figur skemasøgning Afgrænsning af søgning Søgning på skemaer kan afgrænses med hensyn til: 1. Skemastatus og skemanavn 2. Bruger, der har oprettet eller indleveret skemaet & afdeling, skemaet er tilknyttet. 3. Dato, hvor skemaet er oprettet eller indleveret. 4. Et nærmere specificeret dato/tal/tekst felt. (se forklaring i afsnit 8.1.) De ønskede afgrænsninger foretages ved at udfylde de relevante felter. Herefter klikkes [Søg]. Hvis der ønskes en komplet liste over indberettede og påbegyndte skemaer gøres følgende: 8 Vælg [(alle)] ud fra Status og Navn under Skema (1) Vælg [(alle)] under Bruger og "Afdeling" (2) Lad datofelterne under Dato stå tomme (3) Lad tekstfeltet under Søgefelt står tomt (4) Kik [Søg] En liste over de søgte skemaer åbnes (se Figur 8.2) 8 Bemærk at statuslisten maximalt kan indeholde 500 skemaer. Hvis afdelingen har påbegyndt og indberettet mere end 500 skemaer, kan der dermed ikke opnås en komplet oversigt. I disse tilfælde anbefales det at indskrænke søgningen via søgekriterierne. Side 20 af 27

21 Figur 8.2. Søgeresultat I listen vises 25 skemaer pr. side. Hvis søgningen resulterer i mere end 25 skemaer, skiftes der mellem siderne ved at klikke på sidetallet over eller under listen (cirklet i Figur 8.2). Alternativt kan man vælge Vis alle på én gang. Af statuslisten fremgår: 1. CPR.nr.: CPR.nr. på patienten, som skemaet er udfyldt for. 2. Afdeling: Navnet på afdeling, som skemaet er tilknyttet 3. Skema: navn på skema. Ved at klikke på skemanavn kan opnås adgang til det pågældende skema 4. Skemastatus: Status for skemaet. Mulighederne er: Indleveret, Indleveret med mangler eller Under udfyldelse 5. Opr. dato: Oprettelsesdato for skemaet. 6. Opr. af: Brugerkoden for den bruger, som har oprettet skemaet. 7. Indl. dato: Tidspunkt for indlevering af skemaet. Feltet vil stå tomt for skemaer under udfyldelse. 8. Indl. af: Brugerkoden på brugeren, der har indleveret skemaet 9. Søgefeltnavn/Søgefelt: Af søgefeltet (sidste kolonne) fremgår værdien indberettet for variablen angivet i søgefeltnavnet (2. sidste kolonne). Bemærk: datoer står i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Se i øvrigt afsnit 8.1. om søgefeltet For at se skema, der fremgår af søgeresultatet: Klik på skemanavnet under Skema Det pågældende skema åbnes. For vejledning i redigering af skema gå til afsnit 5. For at foretage en ny søgning: Ændr søgekriterierne og Klik [Søg] For at forlade skemasøgningen/statuslisten: Klik [X] (Cirklet i figur 8.2) For at udskrive CPR. -listen Tryk CTRL+P på tastaturet. Side 21 af 27

22 8.1. Søgefelt NIP SPECIFIK Ved skemasøgning er det muligt at tilføje en ekstra variabel i 9. og 10. kolonne. Navnet på denne ekstra variabel vil blive vist i kolonne 9 søgefeltnavn og variablens værdi vil blive vist i listens kolonne 10 søgefelt. Defaultvariabel i kolonne 9 og 10 Hvis der ikke aktivt vælges andre felter, vil de felter, som i NIP er inklusionskriterium i standard- og halvårsrapporter fremgå af kolonne 9 & 10 i listen over skemaer 9. Se tabel 8.1. for en oversigt over disse. Datoen vil stå i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD Tabel 8.1. Søgefelter Sygdomsområde Skemanavn Defaultvariabel i kolonne 9 og 10 i Statuslisten Apopleksi Landsdækkende version Udskrivningsdato Version for Århus og H:S Udskrivningsdato Version for Roskilde Amt Udskrivningsdato Hjerteinsufficiens Hjerteinsufficiens Indlæggelsesdato eller Dato for første amb. kontakt i aktuelle sygdomsforløb Hoftenære frakturer Hoftenære frakturer Udskrivningsdato Akut mave-tarm kirurgi Akut mave-tarm kirurgi Udskrivningsdato for patienter med verificeret ulcusblødning Skizofreni* Skizofreni indlagte pt. Udskrivningsdato/statusdato (status ved udskrivning/årsstatus) Skizofreni amb. pt. (Årsstatus og afslutning) Se note nedenfor denne tabel *Angående Skizofreni ambulante pt.: I KMS-systemet kan trækkes en CPR-liste over de ambulante patienters startambulantdato. Denne dato er det tilbagevendende registreringstidspunkt for Årsstatus. Se mere herom i afsnit 9 i denne vejledning. Default-variablene i statuslistens kolonne 9 og 10 er valgt i forhold til de løbende opgørelser af databasekomplethed f.eks. i forbindelse med de halv- eller helårlige audits. Eksempel audit for hjerteinsufficiens, efterår 2004 I forbindelse med audit for hjerteinsufficiens i efteråret 2004 er inkluderet patienter, der er indlagt/har påbegyndt ambulant kontakt i perioden d. 24/ d. 20/ (begge dage inklusive) Hvis der ønskes en liste med patienter registreret i KMS, der opfylder dette kriterium gøres følgende: Under Søgefeltet markeres [Dato] Ved Fra skrives eller Ved Til skrives eller Klik [Søg] 9 For akut mave-tarm kirurgi vil dog kun være vist udskrivningsdato for patienter med verificeret ulcusblødning. For at se udskrivningsdatoen for de resterende patienter skal aktivt vælges et andet søgefelt. For vejledning i dette se nedenfor. Side 22 af 27

23 Herved fremkommer en liste over alle skemaer, hvor den i skemaet angivne dato ligger mellem d. 24/ og d. 20/ Hvis der i skemaet ikke er angivet nogen dato, vil skemaet ikke være på den fremsøgte liste. Det er kun muligt at inddrage ét ekstra felt i Statuslisten. Ønsker man f.eks. oplysninger både om patienternes indlæggelsesdato og deres udskrivningsdato, må man trække 2 forskellige lister. For valg af en anden variabel end default-variablen, se nedenfor. Egen valg af variabel i kolonne 9 og 10 Hvis der ønskes at ses andet data i søgefeltet, gøres følgende: klik [Vælg søgefelter] (Pil 5 i figur 8.1) Skærmbilledet vist i figur 8.3 åbnes. Figur 8.3. Søgefelt valg Vælg det felt, der ønskes at trækkes data for under søgefelt. Hvis der er flere skemaer kan vælges forskellige felter for hvert af skemaerne. Klik [Gem] Der returneres til skemasøgningen. Listen over skemaer opdateres først med det valgte felt, når der klikkes [Søg] Søgningen kan indskrænkes med hensyn til det valgte søgefelt. Hvis der f.eks. kun ønskes en liste med patienter med alkoholforbrug over 14/21 genstande pr. uge vælges søgefeltet "alkohol". Herefter markeres [tekst/sks] og skrives "Over 14/21" i tekstfeltet. Når der klikkes [Søg], vil kun skemaer, hvor feltet med alkoholforbrug over 14/21 genstande pr. uge er afkrydset, være vist. Side 23 af 27

24 9. Registreringstidspunkt for ambulante skizofrene patienter (Rapporter) NIP SPECIFIK Dette afsnit 9 henvender sig kun til til NIP-brugere, som skal registrere data for ambulante skizofrene patienter. Registrering og søgning af patienters startambulantdato Ifølge de reviderede principper (juni 2004) for NIP-registrering af ambulante skizofrene patienter skal det sikres, at alle relevante patienter bliver registreret i NIP-databasen én gang årligt ved årsstatus. (For yderligere information omkring registrering af skizofrene patienter til NIP se Patientens startambulantdato anvendes som det årlige tilbagevendende registreringstidspunkt. Det er dog sådan, at patienter, der allerede er registreret, og har fået udfyldt et skema med årsstatus, fortsat kan registreres efter det system, det enkelte amt har besluttet sig for. Det er således i orden at anvende en anden dato end patientens startambulantdato. I IT-systemet (KMS) er udviklet en funktion til at hjælpe med identificering af patienters registreringstidspunkt. Denne funktion, som tilgås via Rapporter i menulinjen, gør det muligt at trække en liste over patienter, som skal have foretaget årsstatus i en given tidsperiode. I figur 9.1 er liste for patienter, der skal have foretaget årsstatus i februar måned, vist. Figur 9.1 Søg startambulantdato Det skal understreges, at det er frivilligt, om de enkelte indberettende afdelinger ønsker at anvende denne funktion. KMS-systemet kan ikke trække oplysningerne om patienternes startambulantdato, automatisk i Grønt System eller i et andet patientadministrativt system. For at disse datoer kan vises i den liste, som trækkes i KMS, skal startambulantdato derfor først indtastes i KMS-systemet ved hjælp af skemaet vist i figur 9.2. Side 24 af 27

25 Figur 9.2. Indtastning af startambulantdato I KMS-systemet skal skemaet udfyldes for alle afdelingens ambulante patienter og alle nye patienter, som kommer til afdelingen i fremtiden. Når oplysningerne er registreret, vil de ligge der år efter år. 10 Hvis man på afdelingen bruger denne løsning, og hver måned får udfyldt NIP-skemaet på de relevante patienter, vil det lette arbejdet med den halvårlige eller helårlige opgørelse af databasekomplethed i forbindelse med audits. Sådan indtastes startambulantdato For allerede oprettede patienter i KMS-systemet: Indtast CPR-nr. i søgefeltet i venstre hjørne af skæmbilledet under menulinjen Klik [Find] Hvis patienten er oprettet, åbnes skærmbilledet vist i Figur 4.2.a Marker den kontakt, skemaet skal oprettes under ved at klikke [Vælg] ved den pågældende kontakt. Hvis der er oprettet flere kontakter på samme patient, vælges blot én af kontakterne. Klik på [Skema] i menulinjen i toppen af skærmbilledet. Herved fremkommer mulighederne [Opret..], [Udfyld..], [Rediger..] og [Søg] Klik på [Opret] Herved åbnes skærmbilledet vist i Figur 4.2.d Under Navn vælges det skema, der hedder Skizofreni første ambulante kontakt. Klik på [Opret]. Skemaet vist i figur 9.2, vil herefter åbnes Indtast datoen i indtastningsfeltet. Klik [Indlever]. Klik OK i den efterfølgende dialogboks. 10 I de tilfælde hvor en allerede registreret ambulant patient ikke fremover skal have foretaget årsstatus til NIP-projektet, fordi patienten enten er afsluttet i ambulant regi, overflyttet til andet amt, dør eller ikke længere har diagnosen skizofreni, slettes skemaet Skizofreni første ambulante kontakt for den pågældende patient. Herefter vil patientens CPR-nr. ikke længere optræde på listen vist i figur 9.1. Side 25 af 27

26 For nye patienter, som ikke før er blevet registreret i KMS-systemet: Følg denne vejlednings punkt 4. I skærmbilledet vist i figur 4.1.b vælges skemaet Skizofreni første ambulante kontakt. Klik på [Opret]. Skemaet vil herefter åbne sig op på skærmen. Indtast datoen i indtastningsfeltet. Klik [Indlever]. Klik OK i den efterfølgende dialogboks. Trækning af liste med startambulantdatoer For at trække listen med patienters startambulantdatoer (vist i figur 9.1), gøres følgende: Vælg Rapporter øverst i menulinjen. Vælg Søg startambulant dato. Skærmbilledet vist i figur 9.1 åbnes. Udfyld søgekriterierne. Angiv årstalsinterval, som med sikkerhed vil omfatte alle afdelingens ambulante patienter. Angiv måned. Klik [Søg]. Herefter vil der blive vist en liste, med de patienter, som har startambulantdato, der passer med de valgte søgekriterier. Bemærk: KMS kan kun vise listen for de CPR-nr. som er registreret i KMS-systemet med en startambulantdato, dvs. når skemaet vist i figur 9.2 er blevet udfyldt. Der foretages ikke en automatisk markering (eller sletning) i listen, når årsstatus er foretaget for ét eller flere CPR-nr. For at kontrollere om der i en tidligere periode blev foretaget årsstatus for patienterne på listen (i figur 9.1), kan det anbefales at anvende skemasøgning i KMS-systemet. Denne funktionalitet er beskrevet i punkt 8 i denne vejledning. I Skemasøgningen vælges følgende søgekriterier: - Skemastatus: Vælg alle. Hermed bliver det muligt at både at se, om Årsstatus-skemaet står som Indleveret eller som under udfyldelse for enkelte patienter. - Skemanavn: Vælg Skizofreni Ambulante patienter (Årsstatus og afslutning). - Dato: Foretag ingen afgrænsninger - Bruger/Afdeling: Vælg Bruger: alle, Vælg Afdeling: (ved at klikke [ ] under afdeling kan ses mulige valg). - Søgefelt: Det er ikke nødvendigt at foretage valg her. - Klik [Søg]. - Ved at sammenligne denne liste fra skemasøgning (statuslisten) med listen over startambulantdatoer, er det muligt at kontrollere, om alle relevante patienter har fået foretaget årsstatus, og om årsstatusskemaet er indleveret elektronisk til NIP. Side 26 af 27

27 10. Ændring af adgangskode Klik [Funktioner] i menulinjen Klik [Skift adgangskode..] Et nyt skærmbillede åbnes Udfyld felterne Klik [Skift adgangskode] En dialogboks omkring ændring af kode åbnes Klik [OK] Klik [Luk] Du returnerer til dataindtastning. 11. Logge ud - skifte modul/speciale For at logge ud: Klik [Funktioner] i menulinjen Klik [Logout] Login billedet (Figur 1, s. 2) åbnes For at skifte modul: Brugere, der er oprettet med adgang til flere moduler, kan skifte mellem disse: Klik [Funktioner] i menulinjen Peg [Gå til] Klik på det modul, du ønsker at skifte til. For at skifte speciale: Brugere, der er oprettet med adgang til flere specialer, kan skifte mellem disse: Klik [Funktioner] i menulinjen Peg [Gå til] Klik [Navigator]. Skærmbilledet vist i Figur 2 s. 3 åbnes. 12. I tilfælde af fejl/problemer IT- og tekniske problemer Hvis du som bruger oplever, at KMS-systemet opfører sig langsomt, ustabilt eller unormalt, kontaktes den lokale IT-afdeling. Den lokale IT-afdeling vil have til opgave at afdække, om problemet skyldes lokale forhold. Hvis dette ikke er tilfældet, vil IT-afdelingen vide, hvem de skal kontakte for at finde en løsning på eventuelle tekniske problemer. Problemer med login eller tvivlsspørgsmål vedrørende brugen af KMS-systemet Hvis du har spørgsmål til brugen/funktionen af KMS-systemet, kan spørgsmålene rettes til: Det Nationale Indikatorprojekt Det Koordinerende Sekretariat Århus Amt, Lyseng Allé, 8270 Højbjerg Tlf eller mail dine spørgsmål. Alma B. Pedersen 1. reservelæge og Sundhedsfaglig proceskonsulent Det Nationale Indikatorprojekt - Det Koordinerende Sekretariat Lyseng Alle 1, 8279 Højbejrg tlf / eller mail dine spørgsmål. Side 27 af 27

Indtast data i KMS til DD2

Indtast data i KMS til DD2 Indtast data i KMS til DD2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indtast data i KMS til DD2...2 2. Valg af modul/speciale/afdeling...2 3. Generelt om navigation i KMS...3 Menulinje...3 Lukning af

Læs mere

Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver. 1.9 April 2012

Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver. 1.9 April 2012 1. ÅBNING AF KMS OG LOGIN... 2 2. VALG AF MODUL/SPECIALE/AFDELING... 3 3. GENERELT OM NAVIGATION I KMS 1.3... 4 MENULINJE... 4 LUKNING AF DET AKTUELLE BILLEDE... 4 OBLIGATORISKE FELTER... 4 SKÆRMOPLØSNING...

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING Indhold: INDLEDNING... 2 PRINCIPPER FOR INDTASTNING AF PATIENTER... 3 HVORDAN KOMMER MAN TIL INDTASTNING?... 4 LOGIN... 6 FELTER... 9 UDFYLDELSE

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

KLINISK MÅLESYSTEM VERSION 2.5.2 GERIATRI VEJLEDNING TIL DATAINDTASTNING

KLINISK MÅLESYSTEM VERSION 2.5.2 GERIATRI VEJLEDNING TIL DATAINDTASTNING KLINISK MÅLESYSTEM VERSION 2.5.2 GERIATRI VEJLEDNING TIL DATAINDTASTNING Indhold: GENEREL INFORMATION... 2 LOGIN... 2 PATIENT... 3 SKEMAOPRETTELSE... 5 SKEMAUDFYLDELSE... 6 FELTER... 6 FUNKTIONER I SKEMAUDFYLDELSE...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet 25-02-2011 Indhold 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke?... 3 2. Login i Klinisk MåleSystem (KMS)... 4 2.1 Login

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Fra strategi til virkelighed

Fra strategi til virkelighed Fra strategi til virkelighed Det Nationale Indikatorprojekt FORMÅL at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet på et dokumenteret grundlag at skabe et kvalificeret dialoggrundlag for faglig, politisk og ledelsesmæssig

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Brugervejledning til Foreningsportalen

Brugervejledning til Foreningsportalen Brugervejledning til Foreningsportalen 1. 1. Få adgang til foreningsportalen 2. Tilføjelse af spiller på hold til foreningen 3. Flytning af matcher 4. Indberette resultater På internet adressen: http://foreningsportalen.dgi.dk

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING UH R MUS - LEDER UHR-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til U s MUS-koncept i UHR til ledere, der skal afholde MUS. RHUS UNIVERSITET 1 KVIKGUIDE TIL

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Appendix H - Funktioner & minispecs.

Appendix H - Funktioner & minispecs. Appendix H - Funktioner & minispecs. H.1) Funktionsoversigt (Borger) vwbarselsoversigt (borger): Log ind Log ud VælgBarselsforløb VælgOrlovsBlok VælgIndkomstBlok VælgRestOrlov Zoom tidslinie Scroll tidslinie

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Al indtastning i Sclerosebehandlingsregistret foregår nu elektronisk i systemet KMS. Dette er en vejledning til denne KMS-indtastning. På

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Afdelingsadministrator

Afdelingsadministrator 1 / 19 Klinisk Målesystem Afdelingsadministrator Vejledning i brugeradministration Oprette/slette brugere, ændre rettigheder m.v. Version 2.2 Enhed for Klinisk Kvalitet, Driftscenter for Kliniske Databaser

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt.

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt. Fremsøg opgavetitler Vælg menuen eksamen og opgavetitler Skærmbilledet RE107 søg/opret opgavetitel pr. eksamensaktivitet åbner Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Blodsukkerprofil

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Blodsukkerprofil et interaktivt skema til måling af Blodsukkerprofil 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger Vejledning Interbook Find en forening Foreningsoplysninger 1 Indholdsfortegnelse Her finder du Interbook... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 4 Skift kodeord... 4 Foreningsregister-

Læs mere

for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen)

for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen) brugervejledning for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen) 2009 Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem - SEI Forord Dette er en brugervejledning

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

FAQ Frequently Asked Questions

FAQ Frequently Asked Questions FAQ Frequently Asked Questions Generel spørgeguide når en netværksdeltager henvender sig eller du selv har problemer: 1) Hvad står der på din skærm? (dvs. hvor/på hvilken side er deltageren i programmet)

Læs mere

MAG5.dk En brugervejledning

MAG5.dk En brugervejledning MAG5.dk En brugervejledning Indledning Når du ser B&U s løsning til administration af IT-brugere første gang, så ser det sådan her ud: Løsningen er lavet specielt til Børn og Unge og vedligeholdes af BU-IT.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Søgning på kunde:... 1

Indholdsfortegnelse Søgning på kunde:... 1 Indholdsfortegnelse Søgning på kunde:... 1 Søgning på hjul:... 2 Finde kundens hjul:... 3 Oprette en ny debitorkunde (fra AS400):... 4 Tilføje en ny kunde til debitornr. (fra AS400):... 6 Oprette en ny

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere