Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011"

Transkript

1 Side 1 af 21 Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011 Kontaktinformation: Sekretær Darley Petersen Tlf Alternativt Afdelingslæge Claus Fristrup Tlf

2 Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse ADGANG TIL DATABASEN... 3 LOGIN... 4 STARTSIDENS OPBYGNING... 5 SKIFT AF ADGANGSKODE... 6 GENERELT OM INDTASTNING OG VALIDERING... 7 OPBYGNING AF INDTASTNINGSFORMULARERNE... 7 FELTER... 7 DATOER... 8 FARVEKODER... 8 GEMME INDBERETNING... 9 OPRET PATIENT...10 FIND PATIENT...11 OPRET PANCREASCANCERFORLØB...12 OPRET KIRURGISK REGISTRERING...13 KIRURGISK FORLØB UDREDNING MDT BEHANDLING OPRET ONKOLOGISK REGISTRERING...18 ONKOLOGISK FORLØB UDREDNING MDT BEHANDLING... 20

3 Side 3 af 21 ADGANG TIL DATABASEN DPCD findes dels som produktionsdatabase og dels som en test-database i et testmiljø. Den sidste kan bruges til oplæring af nye medarbejdere med ansvar for indtastning. Der må ikke benyttes rigtige patientinformationer i test-databasen, men alene fiktive indtastninger. Derudover vil testdatabasen blive benyttet til afprøvning af den fremtidige udvikling og vedligehold af databasen. Tilgang til databasen skal ske ved brug af Internet Explorer, idet alternative browsere kan give problemer! Adgang til databasen er personlig, og der føres log over al adgang og brug af databasen. For at blive oprettet som bruger skal den registreringsansvarlige læge på afdelingen kontakte sekretariatet for DPCD: Darley Petersen, Følgende oplysninger skal fremsendes: Stilling, Navn, Afdeling og -adresse Efter oprettelse fremsendes en med adgangskode til både testdatabasen og produktionsdatabasen. Ved skift af adgangskoden skal dette ske både i testdatabasen og produktionsdatabasen, da adgangskoderne ikke samkøres for de to databaser. Produktionsdatabasen kan kun tilgås gennem sundhedsdatanettet: Testdatabasen kan ligeledes kun tilgås gennem sundhedsdatanettet, men dette kræver, at den lokale IT-afdeling åbner for adgangen. Kontakt sekretariatet for yderligere oplysninger, såfremt der ikke allerede er åbnet for adgang. Databasen tilgås her:

4 Side 4 af 21 LOGIN Figur 1: Login Indtast det tilsendte brugernavn samt adgangskoden.

5 Side 5 af 21 STARTSIDENS OPBYGNING Figur 2: Startside Billedet viser de informationer der kan findes på startsiden. A: Aktuelle bruger B: Aktuelle brugers afdelingstilknytning C: Tilgang til patientregistrering. Figur 3: Menupunkter Start-menuen giver adgang til at komme tilbage til startsiden eller logge ud. Patient-menuen giver adgang til at søge eller oprette patienter. Det samme kan opnås fra startsiden (figur 2, C).

6 Side 6 af 21 SKIFT AF ADGANGSKODE Fra startsiden tryk på brugernavnet ved aktuel bruger (figur 2, A). Dette giver adgang til oplysninger omkring brugeren samt mulighed for at rette adgangskoden (figur 4, A). For at rette adgangskoden skal den gamle adgangskode angives samt indtastning af den nye adgangskode to gange (figur 5). Bemærk: Adgangskoden til test-databasen og produktions-databasen samkøres ikke. Figur 4: Brugeroplysninger og ret adgangskode Figur 5: Ret adgangskode

7 Side 7 af 21 GENERELT OM INDTASTNING OG VALIDERING Opbygning af indtastningsformularerne Figur 6: Skærmopbygning Alle indtastningsskærmbilleder er opbygget på samme måde. Øverst fremgår navn, cpr-nr. og alder (figur 6, A). Skærmen er neden under opdelt i to, hvor venstre side viser overordnede informationer samt fungerer som navigation mellem de forskellige formularer (figur 6, B). I højre side vises den aktuelle indtastningsformular (figur 6, C). I venstre side vises alle registrerede indberetninger for den valgte patient, samt hvilken afdeling der har foretaget indberetningen. Datoer viser de centrale forløbsdatoer (henvisningsdato, MDT-dato og behandlingsstart). Det er muligt at se andre afdelingers indberetninger på patienter, hvor man selv foretager indberetning. Det er ikke muligt at rette i andre afdelingers indberetninger. For at aktivere en indtastningsformular trykkes på teksten i venstre side, hvorefter den vises i højre side. Felter Indtastningsfelter kan have tre forskellige typer markering, som angiver om feltet er påkrævet, obligatorisk eller valgfrit. Dette ses ved en *-markering efter feltnavnet (figur 7). Felter med **-markering er påkrævede for at indtastningen kan gemmes. Dvs. såfremt feltet ikke bliver udfyldt, vil det ikke være muligt at gemme de indtastede data. Felter med *-markering er obligatoriske, men ikke påkrævede for at kunne gemme data. Dvs. det er muligt at udelade disse data i første omgang og så senere efterregistrere data. Det er muligt gennem rapport-delen at få en oversigt over patienter med inkomplette registreringer.

8 Side 8 af 21 Felter uden *-markering kan udelades, men bør så vidt muligt udfyldes af hensyn til datakompletheden. Figur 7: Eksempel på feltmarkering Datoer Datoer angives enten som ddmmåååå eller ddmmåå. Ved at trykke på d-tasten i et datofelt indsættes dags dato. Flere af de anførte datoer i registreringen valideres mod hinanden, det er f.eks. ikke muligt at bruge en dato til behandlingsstart, der ligger før henvisningsdatoen. Dette sker for at sikre mod fejlindtastninger. Det er ikke tilladt at fremdatere datoer. Farvekoder I venstre side af indtastningsformularerne vises en oversigt over eksisterende indtastninger. Disse er farvekodet, således at komplette registreringer vises med grønt, inkomplette registreringer vises med gult (figur 8, A+B). Ikke påbegyndte indtastninger vises med sort. Såfremt der er fejl eller mangler ved indtastningen, vil det vises ved selve indtastningsfeltet som en gul fejlmeddelelse (figur 8, C). Derudover vil det fremgå i oversigten i ve. side af skærmen, at der er en inkomplet registrering. Figur 8: Farvekoder

9 Side 9 af 21 Gemme indberetning Figur 9: Gem I bunden af hver indtastningsformular er der mulighed for at gemme indberetningen. TOPICAsystemet har to knapper, der er næsten ens til formålet. Den første Gem og Luk gemmer indtastningen og lukker formularen ned. Gem gemmer indtastningen, men formularen bliver fremme. Såfremt der er fejl eller mangler i indtastningen, bliver formularen fremme, uanset hvilken knap der vælges. Der vises så en fejlmeddelelse ved de enkelte felter. Det er ligegyldigt, hvilken knap der bruges. For at komme videre til næste formular skal der trykkes på den ønskede formular i venstre side.

10 Side 10 af 21 OPRET PATIENT Patienter kan oprettes dels ved at angive cpr-nr. og trykke på vælg patient på startsiden (figur 2, C), dels gennem patientmenuen (figur 3). I produktions-databasen er der mulighed for at validere cpr-nr. og fremhente patientdata gennem cpr-registret (figur 10). I test-databasen skal der manuelt indtastes et fiktivt navn (figur 11). Da der anvendes fiktive data i test-databasen, vil det anførte cpr-nr. oftest ikke opfylde modulus-11-checket for et cpr-nr. Der fremkommer derfor den viste fejl i figur 11. For at accepterer dette, vælges Ignorer og fortsæt. Efter patienten er oprettet, vises indtastningsskærmbilledet på patienten. Figur 10: Opret patient - produktionsdatabase Figur 11: Opret patient - testdatabase

11 FIND PATIENT Det er muligt at finde patienter, som afdelingen har registreret data for. Der er adgang til søgefunktionen dels fra startsiden og dels fra patient-menuen. Der er mulighed for at angive søgekriterier, men det er ikke påkrævet. Der kan trykkes på de fremfundne patienter for at gå direkte til indtastningsformularerne for den givne patient. Figur 12: Søg patient Side 11 af 21

12 Side 12 af 21 OPRET PANCREASCANCERFORLØB Før der kan indberettes data for en patient, skal der oprettes et pancreascancerforløb. Der skal kun oprettes ét forløb per patient. Den første afdeling, der indberetter på en given patient, opretter forløbet. Efterfølgende indberetninger fra samme afdeling og andre afdelinger benytter samme forløb. For at oprette et forløb trykkes på Opret Pancreascancerforløb i venstre side. Udgangspunktet for tumor skal registreres. For pancreas og duodenal cancere skal placering uddybes. Derudover skal der registreres afdelingskoden for den oprettende afdeling. Dette er udfyldt på forhånd. Herefter er der mulighed for at oprette enten kirurgiske eller onkologiske indberetninger, alt efter hvilken afdeling man er tilknyttet. De enkelte trin er vist i figur 13. Figur 13: Opret forløb

13 Side 13 af 21 OPRET KIRURGISK REGISTRERING Før der kan oprettes en kirurgisk registrering, skal patienten have oprettet et pancreascancerforløb. Der skal kun oprettes ét forløb per patient. Såfremt der allerede eksisterer et forløb, benyttes dette. Indberetninger til databasen er forløbsbaserede. Det vil sige, at det kan blive nødvendigt at oprette flere indberetninger fra samme afdeling på samme patient. F.eks. vil en patient, der først udredes og sendes til downstaging, for derefter at blive tilbagehenvist til resektion efter downstaging, skulle registreres to gange. Kirurgisk forløb Der skelnes mellem fire forskellige kirurgiske forløbstyper, og de afspejler den henvisning, som den registrerende afdeling har modtaget: Henvisning og evt. behandling: Det primære kirurgiske forløb, hvor patienten er henvist på mistanke om pancreascancer til udredning og evt. behandling. Det er datoerne fra dette forløb, der benyttes til udregning af indikatorerne. Behandling: Såfremt patienten er færdigudredt ved anden højt specialiseret afdeling, men henvises til behandling på anden kirurgisk afdeling, f.eks. pga. ventetid. Second opinion: Benyttes såfremt patienten har et primær forløb ved anden afdeling, men der er udbedt en second opinion vurdering. Reevaluering efter downstaging: Benyttes såfremt patienten er tilbagehenvist til vurdering efter have modtaget forbehandling med henblik på downstaging. Det er vigtigt, at disse oplysninger er korrekte, da det som anført er datoerne omkring den primære henvisning, der skal benyttes til opgørelse af indikatorerne. Udover henvisningsårsagen skal det angives, om patienten er henvist som led i kræftpakkeforløb, dato for henvisning og dato for første kontakt på afdelingen. Såfremt patienten ikke har haft fremmøde, men er vurderet ud fra henvisningsoplysninger og billedmateriale, angives dato for dette. Når forløbet er oprettet, kan der indtastes de tilhørende data omkring udredning, MDT og behandling. Figur 14: Opret kirurgisk forløb

14 Side 14 af 21 Udredning Såfremt afdelingen har foretaget udredning på patienten, skal dette indberettes her. Såfremt afdelingen ikke har udredt patienten, men alene har forestået f.eks. behandling, kan dette også anføres. Først skal vælges, om afdelingen har deltaget i udredningen af patienten (figur 15). Såfremt der vælges nej: Det skal anføres, hvor patienten i givet fald er udredt henne, (der kan evt. vælges uoplyst). Såfremt der vælges ja: Resten af formularen skal udfyldes. Præterapeutisk udredning: Grundlag for diagnose: ASA: Performance-status: Er patienten operabel: Afkryds benyttede modaliteter. Vælg grundlaget for diagnosen. Såfremt der både foreligger histologi og cytologi vælges histologi. Vælg ASA-score i listen (ikke obligatorisk). Vælg performance-status i listen (ikke obligatorisk). Anfør om patienten vurderes at ville kunne tåle relevant kirurgisk indgreb. Figur 15: Udredning

15 Side 15 af 21 MDT Såfremt afdelingen har foretaget MDT på patienten, skal dette indberettes her. Såfremt afdelingen ikke har lavet MDT på patienten, men dette er foretaget af anden afdeling, skal dette i stedet anføres. Først skal vælges om afdelingen har lavet MDT på patienten. Såfremt der vælges nej: Det skal anføres om MDT i givet fald er udført andet steds og i givet fald hvor, (der kan evt. vælges uoplyst eller ej udført). Såfremt der vælges ja: Resten af formularen skal udfyldes. Dato for udredning afsluttet Udredningen er defineret som afsluttet, når der er afholdt MDT. Datoen herfor angives. Præterapeutisk vurdering Det anføres, hvordan udbredning af sygdommen er vurderet (ctnm). Stadium udfyldes automatisk ud fra oplysninger om ctnm. Bemærk: cmx er udgået af UICC-klassifikationen, der skal derfor anføres et cm0 eller cm1. Er tumor resektabel Vurdering af om tumor vil kunne fjernes kurativt ved kirurgi. Behandlingsplan Konklusionen på MDT: Neo-adjuverende behandling: Benyttes aktuelt ikke

16 Side 16 af 21 Dato for patientaccept Resektion: Der planlægges kirurgisk resektion Pallierende behandling: Der planlægges kirurgisk og/eller onkologisk pallierende aktiv behandling. Downstaging: Der planlægges onkologisk behandling med henblik på evt. efterfølgende resektion Best supportive care: Der planlægges ikke aktiv behandling, men alene symptomlindring. Andet: Benyttes kun, såfremt ovenstående ikke kan benyttes. Dato hvor patienten informeres om og accepterer behandlingsplanen. Figur 16: MDT Behandling Såfremt afdelingen har behandlet patienten, skal dette indberettes her. Såfremt afdelingen ikke har behandlet patienten, men henvist til behandling på anden afdeling, skal dette i stedet anføres. Såfremt patienten har fravalgt ellers tilbudt behandling, skal dette anføres. Først skal vælges om afdelingen har behandlet patienten. Såfremt der vælges nej: Er patienten henvist til kirurgisk behandling andet steds vælges dette, og der fremkommer mulighed for at anføre, hvortil patienten er henvist, inkl. udlandet. Er patienten ikke henvist til kirurgisk behandling andet steds, kan der anføres en årsag til evt. fravalg af behandling af patienten (figur 17). Figur 17: Fravalg af behandling

17 Side 17 af 21 Såfremt der vælges ja: Resten af formularen skal udfyldes. Behandlingsintention Intention med operationen: Kurativ eller palliativ. Dato for operation Dato for operationen Hvilken operationstype Hvilken operationstype blev udført: Resektion, palliation eller eksploration Stadium ved operation Såfremt der ikke blev lavet resektion, angives en operativ vurdering af TNM. Stadium ved patologisk Såfremt der blev foretaget resektion, angives den patologiske vurdering vurdering af TNM. Patologisk Såfremt der blev foretaget resektion, angives den patologiske resektionsvurdering vurdering af resektionen (R0,R1,R2) Dato for udskrivelse Dato for udskrivelse fra afdelingen. Udskrevet til Hvortil blev patienten udskrevet? Henvisning til onkologi Det anføres, om patienten er henvist til onkologisk behandling. Såfremt patienten er henvist, skal det anføres, hvortil patienten er henvist. Figur 18: Behandling

18 Side 18 af 21 OPRET ONKOLOGISK REGISTRERING Før der kan oprettes en onkologisk registrering, skal patienten have oprettet et pancreascancerforløb. Der skal kun oprettes ét forløb per patient. Såfremt der allerede eksisterer et forløb, benyttes dette. Indberetninger til databasen er forløbsbaserede. Det vil sige, at det kan blive nødvendigt at oprette flere indberetninger fra samme afdeling på samme patient. F.eks. vil en patient, der først behandles og afsluttes efter adjuverende behandling, for derefter senere at blive tilbagehenvist til pallierende behandling, skulle registreres to gange. Onkologisk forløb Der skelnes mellem fire forskellige forløbstyper, og de afspejler den henvisning, som den registrerende afdeling har modtaget: Neo-adjuverende behandling: Benyttes aktuelt ikke, men er medtaget, da det diskuteres. Adjuverende behandling: Patienten er henvist til adjuverende behandling efter intenderet kurativ resektion. Pallierende behandling: Patienten er henvist til pallierende behandling. Downstaging: Patienten er henvist med henblik på behandling af ikke primært resektabel sygdom med henblik på evt. efterfølgende kirurgisk behandling. Der skal derudover anføres dato for henvisning og dato for første kontakt. Når forløbet er oprettet, kan der indtastes de tilhørende data omkring udredning, MDT og behandling. Figur 19: Onkologisk forløb Udredning Den onkologiske registrering af udredning afspejler, at udredning primært foretages på kirurgisk afdeling og derfor registreres der. Da der imidlertid kan tilkomme yderligere information efter den primære kirurgiske registrering, skal der udfyldes data omkring grundlag for diagnose samt performancestatus. Grundlag for diagnose: Performance-status Vælg grundlaget for diagnosen. Såfremt der både foreligger histologi og cytologi vælges histologi. Vælg performancestatus i listen (der kan vælges 9 for uoplyst).

19 Side 19 af 21 Figur 20: Onkologisk udredning MDT Såfremt afdelingen har foretaget MDT på patienten, skal dette indberettes her. Såfremt afdelingen ikke har lavet MDT på patienten, men dette er foretaget af anden afdeling, skal dette i stedet anføres. Da patienten oftest er udredt på kirurgisk afdeling, kan der allerede foreligge en MDTregistrering. Dette vil i givet fald fremgå på oversigten i venstre side. Det er i givet fald helt legalt blot at anføre, at MDT er udført andet steds og så anføre afdelingen, der har indberettet MDT. Først skal vælges, om afdelingen har lavet MDT på patienten. Såfremt der vælges nej: Det skal anføres, om MDT i givet fald er udført andet steds og i givet fald hvor, (der kan evt. vælges uoplyst eller ej udført). Såfremt der vælges ja: Resten af formularen skal udfyldes. Dato for udredning afsluttet Udredningen er defineret som afsluttet, når der er afholdt MDT. Datoen herfor angives. Præterapeutisk vurdering Det anføres, hvordan udbredning af sygdommen er vurderet (ctnm). Stadium udfyldes automatisk ud fra oplysninger om ctnm. Bemærk: cmx er udgået af UICC-klassifikationen, der skal derfor anføres et cm0 eller cm1. Er patienten egnet til Vurdering af om patienten vil kunne tåle aktiv behandling. behandling Behandlingsplan Konklusionen på MDT: Neo-adjuverende behandling: Benyttes aktuelt ikke Resektion: Der planlægges kirurgisk resektion Pallierende behandling: Der planlægges kirurgisk og/eller onkologisk pallierende aktiv behandling. Downstaging: Der planlægges onkologisk behandling med henblik på evt. efterfølgende resektion Best supportive care: Der planlægges ikke aktiv behandling, men alene symptomlindring. Andet: Benyttes kun såfremt ovenstående ikke kan benyttes.

20 Side 20 af 21 Dato for patientaccept Dato hvor patienten informeres om og accepterer behandlingsplanen. Figur 21: MDT Behandling Såfremt afdelingen har behandlet patienten, skal dette indberettes her. Såfremt afdelingen ikke har behandlet patienten, men henvist til behandling på anden afdeling, skal dette i stedet anføres. Såfremt patienten har fravalgt ellers tilbudt behandling, skal dette anføres. Først skal vælges, om afdelingen har behandlet patienten. Såfremt der vælges nej: Er patienten henvist til behandling andet steds, vælges dette, og der fremkommer mulighed for at anføre, hvortil patienten er henvist inkl. udlandet. Er patienten ikke henvist til behandling andet steds, kan der anføres en årsag til evt. fravalg af behandling af patienten (figur 22). Figur 22: Fravalg af behandling Såfremt der vælges ja: Resten af formularen skal udfyldes. Type af behandling Vælg hvilken type af behandling, der er udført. Neo-adjuverende: benyttes aktuelt ikke. Adjuverende: Adjuverende behandling efter kurativt intenderet kirurgi. Pallierende behandling: Aktiv pallierende behandling.

21 Side 21 af 21 Dato for opstart af behandling Behandling i protokolleret regi Navn/nr. på protokol Downstaging: Behandling af ikke primært resektabel sygdom med henblik på evt. efterfølgende kirurgisk behandling. Best supportive care: Symptomlindrende/understøttende behandling. Uoplyst Dato for første behandling. Såfremt patienten indgår i protokolleret behandling, vælges ja. Såfremt patienten indgår i protokolleret behandling, angives navn eller nummer på protokol. Figur 23: Behandling

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual Version 1, 20. maj 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 5 Startbilleder efter login... 6 Oprettelse af patentforløb... 8 Generelt om

Læs mere

(DPCD) Status og fremtid

(DPCD) Status og fremtid Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Status og fremtid Claus Fristrup Dansk Pancreas Cancer Database ØGC Årsmøde 2011 DPCD Hører organisatorisk under DPCG Styres af en styregruppe = styregruppen for DPCG

Læs mere

DugaBase Brugermanual 02.01.2014

DugaBase Brugermanual 02.01.2014 DugaBase Brugermanual 02.01.2014 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 3 Hvad skal registreres?... 3 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 7 Menupunkter... 7 Oprette patient... 8 Oprette

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Version 3, 10. august 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 4 Startbilleder efter login (forsiderapport)... 5 Generelt om formularer og felter

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer :

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : INDIKATOR Udredning I: Andel af patientforløb som er færdigudredt

Læs mere

DugaBase Brugermanual

DugaBase Brugermanual DugaBase Brugermanual 26.01.2016 Side 1 af 25 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 4 Hvad skal registreres?... 4 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 6 Menupunkter... 7 Oprette patient...

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk Indberetning Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk indberetning Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright:

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. maj 2011-30. juni 2012 Dansk Pancreas Cancer

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2012-30. juni 2013 Rapportens analyser og epidemiologiske

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet 25-02-2011 Indhold 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke?... 3 2. Login i Klinisk MåleSystem (KMS)... 4 2.1 Login

Læs mere

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 Udarbejdet af Ulla Darling og Rikke Guldberg (Version 1 - November 2014) Side 1 af 8 Indhold Adgang til rapportdannelse... 2 Opbevaring af data udenfor

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9 Indberetning i DLCR Besøgsrunde 2008/9 Dagens emner Baggrund for og formål med mødet i dag Resultater DLCR Indberetning i DLCR Problemer, spørgsmål og ønsker! Det Nationale indikator projekt MIS Kræft

Læs mere

Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver. 1.9 April 2012

Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver. 1.9 April 2012 1. ÅBNING AF KMS OG LOGIN... 2 2. VALG AF MODUL/SPECIALE/AFDELING... 3 3. GENERELT OM NAVIGATION I KMS 1.3... 4 MENULINJE... 4 LUKNING AF DET AKTUELLE BILLEDE... 4 OBLIGATORISKE FELTER... 4 SKÆRMOPLØSNING...

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING UH R MUS - LEDER UHR-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til U s MUS-koncept i UHR til ledere, der skal afholde MUS. RHUS UNIVERSITET 1 KVIKGUIDE TIL

Læs mere

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere QUICKGUIDE. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 1.0

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere QUICKGUIDE. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 1.0 AU Timeløn Timelønnede medarbejdere QUICKGUIDE TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 1.0 Januar 2017 Aktivering af konto En sekretær eller administrator opretter dig som bruger af AU Timeløn.

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Registreringsvejledning - Onkologi

Registreringsvejledning - Onkologi Den Uroonkologiske Fællesdatabase Prostatacancer Registreringsvejledning - Onkologi Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat primær prostatacancer skal indberettes til Dansk Prostata Cancer

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Indtast data i KMS til DD2

Indtast data i KMS til DD2 Indtast data i KMS til DD2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indtast data i KMS til DD2...2 2. Valg af modul/speciale/afdeling...2 3. Generelt om navigation i KMS...3 Menulinje...3 Lukning af

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0 Sitecore Foundry 3.0 Formular modul 15. juli 2011 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Vejledning til Students i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Students i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Students i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en ny database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc ere,

Læs mere

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal Afdeling: Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Udarbejdet af: Jesper Kjær Hansen Kliniske Databaser Journal nr.: 2-93-00113-2008 E-mail: jesper.kjaer.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 12. november

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning Den Uroonkologiske Fællesdatabase Testiscancer Registreringsvejledning Introduktion til Testiscancerdatabasen! Denne registreringsvejledning er ment som en hjælp i registreringsarbejdet. Registreringsvejledningen

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemadministration... 3 2.1 Opret en ny bruger... 4 2.1.1 Trin 1: Brugeroplysninger... 5

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer 1. Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret rektumcancer 2. Ekstramural venøs invasion 3. Lækage af rektumanastomose ved elektiv

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

EG-Bolig WEB. For bestyrelser i DAB

EG-Bolig WEB. For bestyrelser i DAB EG-Bolig WEB For bestyrelser i DAB Generelt... 3 Formål... 3 Anvendelse... 3 Udgivelse... 3 Rettelser... 3 Bruger oprettelse... 3 Generel information... 3 Logon på... 4 Startsiden... 6 Menuen i... 6 Menuen

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3 AU Timeløn Vejledning til sekretær-brugere TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. I denne vejledning finder du beskrivelser af de funktionaliteter,

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Version 4, 10. august 2016 Indhold Ændringer siden version 3... 3 Adgang til databasen... 4 Login... 5 Startbilleder efter login (forsiderapport)...

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra virksomhedens lokale

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

Kvik-guide til ny Karbase

Kvik-guide til ny Karbase Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger

Læs mere