Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0"

Transkript

1 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Vsion

2 Vsioning Vsion Dato Forfatt Ændring TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknike TKN Ændret til OIO navngivning. Mindre ændring i XML eksempl TKN Ændring og tilføjels eft møde med klinike SWA Ændring indsat TKN Tilføjet og ændret svices, navngivning strammet op SWA Tilføjet kommentar og forslag til ændring TKN Ændring eft møde med teknike, fjnet historik, ændret optimistisk låsning, præciset klassifikation TKN Første endelige vsion TKN Ny svice til at oprette ell ophæve tilknytning af receptordination til lægemiddelordination samt nye element i bulk svice. Mulighed for også at forespørge på vsionsnumm og dato i hent medicinkort og hent lægemiddelordination. Ny svice til søgning på seponede lægemiddelordination. Dosing ændret til at indeholde færre forskellige struktur. Lægemiddelstruktur ændret til at kunne indeholde aktive substans. Administrationsvej ændret til ikke obligatorisk i samtlige skema. Mindre fejlrettels i tekst TKN Opdating til snitfladen. Tilføjet afsnit Opdatet af sygehusafdeling, praksis og læge TKN I Afsnit 4.9 tilføjet beskrivelse af nuværende opførsel ved fle opdating i samme dokument. Tilføjet fejlliste se afsnit MAL, TKN Tilføjet afsnit 5.17 (Medicingennemgang) Revidet 6.1 beskrivelse af MedineCardOvviewStructure (Medicingennemgang) Opdatet beskrivelse af dosingsstruktur afsnit 6.11, tidlige afsnit (Type af dosing) fjnet, bilag 7 opdatet. Ændret placing af OrganisationStructure og DoctorStructure. Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

3 Mindre præcising JHN Ophøjet til vsion 2.0 Bemærkning om tidszon ved dosingstidspunkt (6.11) Tilføjet afsnit om inkonsistente stamdataangivels (4.8.12) TKN Medicingennemgang tilføjet til opdat medicinkort (bulk) svice. Mindre ændring i elementnavne i hent medicinkort-vsion TKN DosageStructureTranslation tiltilføjet i MedicineCardResponseStructure/MedicineCardOvviewStru cture/drugmedicationovviewstructure og DrugMedicationResponseStructure/DrugMedicationStructure. Afsnit 6.12 "Dosingsinformation ovsat til tekst" tilføjet. Afsnit om dosingstype fjnet TKN Forekomst af DosageQuantityFreeText uden angivelse af værdi fjnet. Afsnit opdatet. Tilføjet JHN Ændret i anvendelsen af Zulu tid for 5 felt. Se afsnit. Tilføjet afsnit om timing angivelse i response head. Se afsnit TKN Tilføjet oprettelse af receptordination ud fra lægemiddelordination, afsnit 5.17 og JHN, TKN Dokumentets titel og vsionsnumm ændret således at det følg FMKs vsionsnumm. Opdatet til FMK 1.2 snitfladen. Endvide snitflade vsioning beskrevet. Se ændring i bilag sidst i dette dokument TKN PDF print tilføjet JHN Ændring til definition af lægemiddelordinationens start- og slutdato TKN Tilføjet afsnit JHN Opdating af afsnit 6.1 med ugyldighedsmarking. Afsnit og Error: Refence source not found opdatet med tidsangivelse på dosing TKN Opdatet begreb, specielt "receptordination" ændret til "recept". Opret recept ud fra "Den gode XML recept" fjnet ELS Publicet TKN Tilføjet beskrivelse af oprettelse af lægemiddelordination med tilknytning af recept (AttachPrescriptionMedicationToThisStructure) Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

4 MAL Tilføjet bemærkning om vaccination i forbindelse med beskrivelse af svice opret effektuing TKN Inført valg mellem PriceListVsionDate og PriceListVsionWeek, afsnit 4.9 m.fl. Ændret i OrganisationStructure, således at p-numm (PharmacyIdentifi) stattes af lokationsnumm (EANLocationIdentifi). Håndting af pson i CPR-reg. uden navn ell adresse, afsnit JHN Tilføjet tre nye svices: NewGetPrescriptionMedication, NewGetMedicineCard og NewGetDrugMedication. Denne release svar til releasen af stubbe for JHN Opdatet afsnit om teknisk assistance. Ændret negativt samtykke til privat marking, samt opdatet afsnit Error: Refence source not found med beskrivelse af gyldighed for samtykke. Tilføjet afsnit om Angivelse at seneste repliking, afsnit JBU/JHN Tilføje validing af Klausul betingelsen. Det således kun muligt at angive betingelsen klausulbetingelse opfyldt. Tilføjet rettighedsmatrix for lægens medhjælp JBU/TOM Opdatet afsnit Error: Refence source not found med information om at privatmarkede lægemiddelordination bliv returnet i anonymiset form. Desuden samtykkets gyldighed kun gældende i 24 tim. Opdatet 6.5 med information om pson med navne og adresse beskyttelse bliv anonymiset. Opdatet afsnit 5.1 med en beskrivelse af receptkompriming JHN Håndting af angivelse af autorisationsnumm tilføjet KKR, JHN, TOM Beskrivelse af SOAP heads for system autorisation (whitelisting) i afsnit 4.5 Systemautorisation. Beskrivelse af rolle/rettighedsudvidelse i afsnit 4.5 Roll og rettighed. Samt opdating af afsnit om Medhjælp for sundhedsfaglig baset på bemyndigelse. Tilføjet beskrivelse af svices Opret recept til pson uden CPR-numm og Opret recept til brug i praksis JBU Rettelse til beskrivelse af whitelistning TOM Rettet figur. Fjnet afsnit OIO og ikke-oio snitflad. Opdatet fejlkod. Tilføjet afsnit 4.7 Kommunikation med receptsv. Tilføjet dosisdispensing start og slutdato und 7.5 CreatePrescriptionMedication - Oprettelse af recept ud fra lægemiddelordination TOM Rettet beskrivelse af receptkompriming (afsnit 5.1. und løse recept). Tilføjet beskrivelse af information på effektuing vs. på recept (afsnit 7.2. und information til første udleving ) TOM Tilføjet bilag FMK Websvice-vsionsmatrix og Rollettighed Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

5 JBU Fjnet henvisning til SupplementaryInformationText som ikke me findes i skema JBU FMK Slet effektuing samt af-sepon lægemiddelordination USK, TOM Ændret afsnit 4.5 Sikkhedsmodel med ændrede rolle/rettighedsmodel Tilføjet afsnit 7.5 Hent rettighed JBU,TOM Beskrevet rolle/rettighed medhjælp baset på trust TOM Opdatet til FMK 1.3 snitflade. Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

6 Indhold 1 Indledning Medicinkortet Medicinkortets struktur Læsevejledning Begreb XML konvention Tekniske forhold vedr. anvendelsen af svices Transaktion Vsionsnumming Historik Fejlhåndting Sikkhedsmodel Timing angivelse i response head Kommunikation med receptsv Angivelse at seneste repliking Klassifikation, standard Opdatet af sygehusafdeling, praksis og læge Lægemiddelordinationens gyldighedsintval Dosingens gyldighedsintval Sammenhæng mellem lægemiddelordinationens behandlingsintval og dosingens gyldighedsintval Sammenhæng mellem gyldighedsintvall og recepten Strukturet dosing Vsioning af svices Svices Hent medicinkort Hent medicinkort som PDF dokument Hent medicinkort-vsion Suspending af medicinkort Gensuspending af medicinkort Ophæv suspending af medicinkort (frigiv medicinkort) Sæt marking for medicinafstemning Hent lægemiddelordination Opret lægemiddelordination Opdat lægemiddelordination Pausing af lægemiddelordination Ophæv pausing af lægemiddelordination...54 Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

7 5.13 Sepon lægemiddelordination Afsepon lægemiddelordination Søg eft seponede lægemiddelordination Hent receptordination Opret receptordination ud fra lægemiddelordination Opret recept til pson uden CPR-numm Opret recept til brug i praksis Opret ell ophæv tilknytning af recept til lægemiddelordination Mark receptordination som ikke aktuel Annull recept Hent effektuing Opret effektuing Slet effektuing Bulk opdating af medicinkort Hent rettighed XML eksempl Medicinkort og lægemiddelordination Receptordination Effektuing CreatePrescriptionMedication - Oprettelse af recept ud fra lægemiddelordination Patientinformation Organisation Læge Indikation Lægemiddel Lægemiddelordinationens start- og slutdato Dosingsinformation Dosingsinformation ovsat til tekst Pakningsstørrelse Bilag Fejlkod og -tekst Refenceliste FMK Websvice vsionsmatrix Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

8 1 Indledning Dette dokument indehold en beskrivelse af de svices som Det Fælles Medicinkort still til rådighed for EPJ-system og lægepraksissystem. Dokumentet beskriv udviklingsvsion 1.3, d med eftfølgende udvidels idriftsættes som 1.4. Denne vsion dann basis for ydlige funktionalitet til EOJ-system m.v. Snitfladen svar i stor omfang til funktionalitet for FMK og 1.2.6, og indehold kun i begrænset omfang ny funktionalitet. Det vil dfor med stor sikkhed komme ydlige udvidels, specielt til hjemmesygeplejen. Vsion 1.3. og 1.4 ikke bagud-kompatible, de tidlige snitflad beskrevet i beskrevet i [fmk10] og [fmk1.2.6] (se Refenceliste i afsnit 8). For uddybning af de begreb d anvendes henvises til Begrebsdefinition vsion 1.2 Medicinkort [begreb] og for uddybning af brugssituation henvises til Scenari og Use Cases [usecase]. Det hensigten, at oplysningne skal kunne indlæses i den behandlende læges EPJ-system ell lægepraksissystem, og danne grundlag for den eftfølgende behandling, udskrivning af recept med vide. Ligeledes vil oplysningne være til rådighed for hjemmesygeplejen. Hvis d ændres i lægemiddelbehandlingen, skal behandlingen opdates i Det Fælles Medicinkort. Tilsvarende skal patientens aktuelle og opdatede medicining hentes fra Det Fælles Medicinkort, og vises i lægepraksissystemet og sygehusets EPJ-system ved indlæggelse og anden kontakt. Det Fælles Medicinkort skal således altid (bortset fra når patienten indlagt) vise patientens aktuelle lægemiddelbehandling ved sidste kontakt til en sundhedspson. I denne og andre tekst anvendes forkortelsen FMK om Det Fælles Medicinkort. Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

9 2 Medicinkortet 2.1 Medicinkortets struktur I dette afsnit beskrives medicinkortets struktur, dvs. hvordan det sammensat af lægemiddelordination, receptordination, og effektuing. Enhv pson med et dansk psonnumm vil have et medicinkort på FMK. Medicinkortets primære indhold lægemiddelordination. Receptordination, som sendt til et apotek gennem receptsven vil også findes på medicinkortet. Endeligt kan effektuing også findes på medicinkortet, dels som lægens udleving og indgivels og dels som apotekets udleving. I nedenstående struktur d vist nogle grundlæggende struktur på medicinkortet. Med en enkelt undtagelse, d beskrive sene, kan alle tre element dog forekomme 0 ell mange gange: Medicinkort Lægemiddelordination 1 Lægemiddelordination 2a Effektuing 2b Lægemiddelordination 3a Receptordination 3b Effektuing 3c Receptordination 4a Effektuing 4b 1: På medicinkortet kan lægen have oprettet en lægemiddelordination uden at d foretaget effektuing hpå. Effektuingne kan sene tilknyttes. 2: En lægemiddelordination kan have en ell fle effektuing tilknyttet, ved at lægen har udlevet ell indgivet et lægemiddel. 3: En lægemiddelordination kan have en ell fle receptordination tilknyttet. Dette sk ved at lægen udsted en recept. Receptordinationen kan heft effektues på apoteket en ell fle gange. 4: D kan forekomme en række receptordination direkte på medicinkortet, dvs. uden at være tilknyttet en lægemiddelordination. Disse receptordination betegnes ofte løse recept, og opstår når recept modtages af apotekne uden om FMK. Ved ekspedition på apotekne tilknyttes effektuing htil. Ud ov de h beskrevne struktur kan andre kombination forekomme. F.eks. kan lægen ved en konsultation oprette en effektuing og udleve lægemidlet til patienten første gang, hvoreft patienten sene ov tre gange kan afhente lægemidlet på apoteket idet lægen udsted en recept. Strukturen for dette eksempel kan se således ud: Lægemiddelordination Effektuing Receptordination Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

10 Effektuing Effektuing Effektuing Receptordination direkte på medicinkortet opstår når receptsven indehold information om receptordination d oprettet uden om FMK, dvs. som modtaget på receptsven som EDIFACT, ell på apotekne som en papirrecept, via fax ell som telefonrecept. Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

11 3 Læsevejledning I det følgende forespørgsl og svar for de svices som det fælles medicinkort still til rådighed, illustret med eksempl på XML-dokument. I disse namespaces og andre tekniske dele udeladt for at forbedre ovskueligheden. Fle sted d udeladt en række element, dette angivet ved... og i teksten forklaret, hvad d udeladt. Den komplette definition kan naturligvis ikke opnås alene ved brug af eksempl, og d refes således til skemadefinition. 3.1 Begreb De mest benyttede begreb i FMK beskrevet i dokumentet Begrebsdefinition. Ovsættelsen af de væsentligste begreb : Dansk betegnelse Medicinkort Recept Receptordination Ordination Lægemiddel Lægemiddelordination Effektuing Engelsk betegnelse Medicine card Prescription Prescription ordination Medication Drug Drug medication Effectuation En recept kan indeholde fle receptordination på hvt et lægemiddel: En papirrecept kan indeholde op til 3 og en EDIFACT-recept op til 99. Recept oprettet gennem FMK vil kun indeholde en enkelt receptordination på et lægemiddel. På teknisk niveau det således nødvendigt at skelne mellem recept (som contain ) og den ell de receptordination d optræd på recepten (som tilladelse til at udleve et enkelt lægemiddel). Recept optræd ikke på FMK. 3.2 XML konvention XML-skemane for FMKs svices findes altid som par af Request og Response skemadefinition, eksempelvis CreateDrugMedicationRequest og CreateDrugMedicationResponse. Request- og Responseskemane gør brug af en række und-skemaelement. Med få undtagels findes skemaelement i separate fil, d indehold en element- og en typedefinition (f.eks. hhv. DrugMedication og DrugMedicationType). Definition på attributt findes dog delvist i elementet som attributten anvendes på, eksempelvis definitionen af source attributt på f.eks. DrugIdentifi, OrganisationIdentifi m.v. I modsætning til tidlige vsion skemane ikke udviklet eft navngivnings- og designregl for OIOXML. Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

12 4 Tekniske forhold vedr. anvendelsen af svices 4.1 Transaktion Svices genelt opbygget således, at det muligt at foretage fle samtidige opation af samme slags på samme medicinkort, dvs. for samme pson. Disse opation vil blive udført i samme transaktion. Det dimod ikke muligt at kombine fle svicekald i samme transaktion. Er det nødvendigt f.eks. at oprette, sepone og opdate fle lægemiddelordination på samme medicinkort i samme transaktion gøres dette ved svicen "Bulk opdating af medicinkort". Det anbefales dog at holde forskellige opation adskilt, så vidt det i øvrigt muligt og giv mening med hensyn til arbejdsgange og pformance. Erfaringen, at håndting af fejl, først og fremmest brugfejl men også uforudsete systemfejl, bliv langt enkle på denne måde. 4.2 Vsionsnumming Princippet for vsioning på FMK, at ændring af patientens medicining vsiones. Dvs. at en ændring af patientens medicining på lægemiddelordination og medicinkortet vil medføre en ny vsion. Oprette d en lægemiddelordination opdates medicinkortets vsionsnumm. Opdates lægemiddelordinationen idet mediciningen på lægemiddelordinationen opdates opdates lægemiddelordinationens vsionsnumm og medicinkortets vsionsnumm. Vsionsnumre for andre lægemiddelordination på medicinkortet ændres ikke dved. Medicinkortet kan opdates som helhed, f.eks. idet medicinkortet suspendes når patienten indlægges, suspendingen ophæves m.v. Ved ændring direkte på medicinkortet opdates medicinkortets vsionsnumm. Lægemiddelordinations vsionsnumre ændres ikke dved. Bemærk, at det ikke kan antages, at vsionsnumre i fremtiden vil være fortløbende. Aktuelt dette tilfældet, men det må forudses at vsionsnummingen i fremtiden ændres til eksempelvis nedenstående format: TTTTTTTTTTSSSSIIII eksempelvis Hvor TTTTTTTTTT angiv et tidspunkt som unix tid, SSSS en sub-sekund tæll og IIII et instansnumm for den proces d har genet vsionsnummet. Vsionsnummet vil fortsat kunne repræsentes i samme format som nu, og håndtes i long typen i Java og C#. Idet forrige og næste vsion ikke nødvendigvis vil kunne findes ved at fratrække ell lægge en til vsionsnummet, indehold lægemiddelordinationen og medicinkortet elementne PreviousVsion (bortset fra første vsion) og NextVsion (bortset fra den aktuelle vsion). Ved opdating af data på medicinkortet forventes det at opdating foretages på baggrund af seneste vsion af medicinkortet. Dette skal angives ved at medicinkortets seneste vsionsnumm sendes med i forespørgslen. Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

13 Systemet anvend dimod ikke vsionsnummet til at foretage en optimistisk låsning. Er d medsendt et ældre vsionsnumm vil kaldet alligevel blive gennemført, men det vil blive logget at opdatingen ikke foretaget ud fra opdatede data. I svaret vil d desuden blive returnet et element "VsionMismatchWarning" d vil advare afsenden om at opdatingen ikke foregået på baggrund af seneste vsion af medicinkortet. Modtages en advarsel om at opdatingen ikke foretaget ud fra opdatede data skal d eftfølgende foretages en klinisk vurding af hvorvidt dette har en betydning, og d skal om nødvendigt følges op på dette. FMK skal dog ikke nødvendigvis opdates på baggrund af denne vurding. 4.3 Historik Ved ændring på medicinkortet og lægemiddelordinationne forøges vsionsnummet på disse to, som også beskrevet ovenfor. Effektuing ikke vsionede i FMKs snitflade. Ved en effektuing på en lægemiddelordination vil hvken medicinkortets ell lægemiddelordinationens vsionsnumm blive ændret. En effektuing har intet vsionsnumm, idet den ikke kan ændres. Den påvirk ikke lægemiddelordinationen ell medicinkortet som en ændring, idet d ved oprettelsen af en lægemiddelordination forudset en ell fle effektuing. En receptordination har intet vsionsnumm, denne kan hell ikke ændres og kun en besked sendt til apoteket. Udstedelse af en recept påvirk ikke lægemiddelordinationens ell medicinkortets vsionsnumm, idet d hved ikke sk en ændring af patientens medicining, men kun sendes en besked til et apotek. Medicinkortets vsionsnumm ændres ikke hvis d tilknyttes receptordination direkte på dette. Det muligt at "ophøje" de receptordination, d findes på medicinkortet, til lægemiddelordination. Først når en receptordination bliv anvendt til at danne en lægemiddelordination vil d ske en ændring af medicinkortets vsionsnumm. Det først på dette tidspunkt, at lægen træff en beslutning om at foretage en ændring i patientens medicining på medicinkortet. Opslag på aktuelt medicinkort, med dato og tid ell med vsionsnumm Ved opslag på en patients medicinkort kan dette foretages med tre forskellige variant af forespørgselen: Opslag på det aktuelle medicinkort. Opslag med en dato og tid. Opslag på vsionsnumm. Et opslag på det aktuelle medicinkort og et opslag med den nuværende dato og tid vil give samme resultat - patientens aktuelle medicining. Ved et opslag på en tidlige vsion kan dette ske med angivelse af dato og tid ell på et vsionsnumm. Ved opslag med vsionsnummet vil medicinkortet blive returnet som det så ud på det tidspunkt hvor lægen opdatede medicinkortet til denne vsion, dvs. svarende til det tidspunkt hvor vsionen blev oprettet. Denne præcising har relevans specielt i de tilfælde hvor en lægemiddelordination sepones idet gyldighedspioden udløb. At gyldighedspioden udløb medfør ikke en ændring af medicinkortets Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

14 vsionsnumm (d sk ikke en opdating), i modsætning til en ændring hvor lægen aktivt vælg at sepone nu ved at kalde FMK. Figur 1: Vsioning På ovenstående figur illustres de forholdene omkring opslag med vsionsnumm og tidspunkt. En lægemiddelordination oprettes, hved får medicinkortet vsionen 42. D sk en anden opdating til vsion 43, og på et tidspunkt inden d opdates til vsion 44 sepones lægemiddelordinationen idet gyldighedspionen udløb. Spørges d på vsion 42 returnes lægemiddelordinationen, idet den oprettet fra og med vsion returnes lægemiddelordinationen, idet den stadig aktiv på det tidspunkt hvor lægen opdatede medicinkortet til denne vsion, dvs. svarende til det tidspunkt hvor vsionen blev oprettet 44 returnes lægemiddelordinationen ikke, idet den ikke længe gyldig. Spørges d på datoen A returnes lægemiddelordinationen ikke, idet den ikke var oprettet endnu på dette tidspunkt. B returnes lægemiddelordinationen, idet den oprettet fra og med dette tidspunkt. Dette svar til at spørge på vsion 42. C, D og E returnes lægemiddelordinationen F, G og H returnes lægemiddelordinationen ikke, idet den fra og med dette tidspunkt ikke længe gyldig. 4.4 Fejlhåndting Hvis d opstår en fejl ved behandling af en forespørgsel vil d blive returnet et fejldokument i stedet for det forventede svar, og den forretningsmæssige del af transaktionen vil blive rullet tilbage. Dvs. at d f.eks. ikke oprettes, opdates ell sepones på nogen af de medsendte medicinkort ell lægemiddelordination, hell ikke selv om d f.eks. forsøges at oprette tre lægemiddelordination i samme kald og den tredje fejl. Kaldet vil dog blive logget. I de eftfølgende svicebeskrivels angivet typiske fejl. Listen dog ikke udtømmende. I fejlbeskrivelsne med kursiv angivet at d indsættes data, f.eks. - Ukendt CPR-numm Syntaksfejl i forespørgsel: Value "" is not allowed for element PsonIdentifi Sidste del af beskeden stamm fra XML-parsen, og dfor på engelsk. Ud ov de fejl, d beskrives i de eftfølgende svices, kan d opstå en række genelle fejl i de fleste forespørgsl. Disse ikke nævnt i de enkelte svicebeskrivels. Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

15 Syntaksfejl i forespørgsel: detalj Ukendt ydnumm DoctorOrganisationIdentifi Ukendt sygehusafdelingsnumm HospitalOrganisationIdentifi Ukendt autorisationsnumm AuthorisationIdentifi Intn fejl på sv: detalj Desuden skal d foretages en håndting af en eventuel advarsel med elementet VsionMismatchWarningIndicator som beskrevet i afsnittet "Vsionsnumming". En liste ov fejlkod og -tekst findes i bilag Sikkhedsmodel Sikkhedsmodellen for det fælles medicinkort baset på MedComs "Den Gode Websvice" og SOSI projektet. Se me hom i dokumentet "Sikkhed Projekt Fælles Medicin" [sosi]. Data, d anvendes forretningsmæssigt, f.eks. sygehusafdelingsnumm, ydnumm og autorisationsnumm, bør medsendes i den forretningsmæssige del af dokumentet, og ikke hentes fra dokumentheaden. Det kan ikke udelukkes at f.eks.: En sekretær på en sygehusafdeling logg ind med SKS-sygehusafdelingsnumm med 6 cifre og foretag en opdating af data på et afsnit angivet med 7 cifre. En lægepraksis har to ydnumre, d logges ind med det ene men sendes data for begge. Skal d sene opstilles regl for hvorvidt dette skal være muligt bør validingen af disse regl holdes adskilt fra den forretningsmæssige implementing. Dette bør ske for at minime risikoen for at ændring i sikkhedsmodellen påvirk denne. Systemautorisation D foretages autorisation af klient system. Denne whitelist-baset, og skal sikre at kun software, d godkendt til at benytte medicinkortet, kan kalde dets svices. Konkret skal d tilføjes SOAP head blocks, d unikt identific det software, d ønsk at kalde medicinkortet. Bemærk at denne identifikation ikke en del af ID kortet, men implementes som selvstændige XML-element i SOAP headen. Det dfor ikke bundet til en session, men kan varie fra en forespørgsel til næste. SOAP Heads til system autorisation D tilføjes flg. XML element til SOAP headen. Alle af type xs:string: 1. SystemOwnName 2. SystemName 3. SystemVsion 4. OrgResponsibleName 5. OrgUsingName 6. OrgUsingID System autorisation tænkt som en udvidelse af Den Gode Websvice, og und standardising i NSI regi. Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

16 SystemOwnName D introduces en ny SOAP head, som indehold det entydige navn på levandøren af afsendsystemet. Navn sdsd:systemownname Type xs:string Aritet 1 Værdisæt Udfaldsrummet diktes via det Centrale Virksomheds Regist Eksempel <SystemOwnName>Pharma</SystemOwnName> SystemName D introduces en ny SOAP head, som indehold navnet på afsendsystemet. Navn sdsd:systemname Type xs:string Aritet 1 Værdisæt Udfaldsrummet diktes alene af levandøren af afsendsystemet Eksempel <SystemName>Medicinmodulet</SystemName> SystemVsion D introduces en ny SOAP head, som indehold vsionen på afsendsystemet. Navn sdsd:systemvsion Type xs:string Aritet 1 Værdisæt Udfaldsrummet diktes alene af levandøren af afsendsystemet Eksempel <SystemVsion>1.0</SystemVsion> OrgResponsibleName D introduces en ny SOAP head, som indehold det entydige navn på den organisation, d har ansvaret for it-systemet. Det bemærkes, at organisationen meget vel kan være en ikke-sundhedsfaglig organisation d måske endda ikke engang kan identifices via en klassifikation som CVR som i tilfældet en driftsafdeling i en region. Dfor anvendes d ikke klassifikation for denne attribut. OrgResponsibleName entydig. Navn sdsd:orgresponsiblename Type xs:string Aritet 1 Værdisæt Udfaldsrummet diktes af den ansvarlige organisation Eksempel <OrgResponsibleName>LægepraksislevandørXYZ</OrgResponsibleName > OrgUsingName D introduces en ny SOAP head, som indehold det entydige navn på den organisation, hvor brugen aktuelt befind sig når websvice kaldet udføres. Navnet på organisationen modsvar det id d findes i attributten OrgUsingID givet ved klassifikationen angivet i attributten Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

17 Navn sdsd:orgusingname Type xs:string Aritet 1 Værdisæt Udfaldsrummet diktes af den i OrgUsingID anvendte klassifikation Eksempel <OrgUsingName>ROS Infektionsmedicinsk Amb.</OrgUsingName> OrgUsingID D introduces en ny SOAP head, som indehold det entydige id på den organisation, hvor brugen aktuelt befind sig når websvice kaldet udføres. Klassifikationen hvortil id et hør angivet i attributten og headen OrgUsingName angiv navnet på organisationen hørende til id et. Navn sdsd:orgusingid Type xs:string Aritet 1 Eksempel <OrgUsingID NameFormat="medcom:sor"> </OrgUsingID> Klassifikationssættet i attributten angiv den klassifikation, som attributtne OrgUsingID og OrgUsingName hent sine værdi fra. Bemærk at attributten skal anvendes i XML dokument uden namespace prefix, selvom det selvfølgelig definet i et namespace. Navn Type xs:string Aritet 1 Format medcom:ynumb : Ydregistet [YDER] medcom:pnumb : CVR-P [CVR] medcom:skscode : SHAK kode [SKS] medcom:cvrnumb : CVR numm [CVR] medcom:communalnumb : Kommunekode [KOMMKODE] medcom:sor : SOR kode [SOR] Eksempel <OrgUsingID NameFormat="medcom:skscode">650402</OrgUsingID> Eksempel: Alle XML element i denne block fra namespace: <soapenv:envelope xmlns:xsi=" xmlns:soapenv=" xmlns:ns=" xmlns:ns1=" xmlns:sdsd=" xmlns:medcom=" xmlns:oas=" <soapenv:head> <sdsd:systemownname>levandør A</sdsd:SystemOwnName> <sdsd:systemname>system A</sdsd:SystemName> <sdsd:systemvsion>1.5</sdsd:systemvsion> <sdsd:orgresponsiblename>ros IT-afdeling</sdsd:OrgResponsibleName> <sdsd:orgusingname>ros Infektionsmedicinsk Amb.</sdsd:OrgUsingName> <sdsd:orgusingid NameFormat="medcom:skscode">3800A0J</sdsd:OrgUsingID> Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

18 <! > </soapenv:head> <soapenv:body> <! > </soapenv:body> </soapenv:envelope> Fejlmeddels for system authorisation Hvis en af de krævede element mangl, ell det kaldende system ikke autoriset til at kalde FMK, returnes en SOAP fault med fejlkode 4300 (Manglende system autorisation). Roll og rettighed Hvt kald til FMK's snitflade kræv at brugen af FMK anvend en MOCES ell et POCES signatur. Informationne i denne signatur bliv anvendt til at vific den rolle som brugen ønsk at få i FMK. I RequestedRole-elementet i SOAP headen skal d angives hvilken rolle som brugen ønsk at anvende i det pågældende kald. En brug kan have adskillige mulighed, f.eks. kan en autoriset læge selvfølgelig angive Læge rollen, men kan også anvende Borg rollen. D skelnes mellem sundhedsfaglige roll, hvor d kræves at d angives en MOCES (medarbejd) signatur og borg roll d kræv at d angives et POCES (Psonlig) signatur og endelig den centrale administrator (NSI) rollen hvor d skal angives et MOCES. Hvis d angives en sundhedsfaglig rolle skal den være en af følgende. I parentes angives hvilke kriti d grundlag for validing af rollen: Læge (Autorisationsregist) Tandlæge (Autorisationsregist) Jordemod (Autorisationsregist) Sygeplejske (Autorisationsregist) Social- og sundhedsassistent (Autorisationsregist) Social- og sundhedshjælp (Trust) Farmaceut (Trust) Farmakonom (Trust) Assistent for Læge (Bemyndigelsesregist, Autorisationsregist) Assistent for Tandlæge (Bemyndigelsesregist, Autorisationsregist) Assistent for Sygeplejske (Bemyndigelsesregist, Autorisationsregist) Assistent for Jordemod (Bemyndigelsesregist, Autorisationsregist) Assistent for Social- og sundhedsassistent (Bemyndigelsesregist, Autorisationsregist) Hvis d angives en borgrolle skal det være en af følgende. Borg (CPR regist) Forældmyndighed (CPR forældre- og barnregist) Værge (CPR værge- og umyndiggørelsesregist) Administratorrollen Web administrator (FMK Administrator liste) Hvis d angives en rolle som psonen ikke bettiget til return FMK fejlbeskeden: Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

19 4200 Ingen roll pass på brugen Eksempel på brug af RequestedRole: <RequestedRole>Tandlæge<RequestedRole> Det kræves af sviceaftagsystemet, at den pågældende pson validet og det en betingelse at opslaget på borgens data relevant, eksempelvis at d en behandlrelation mellem sundhedspsonen og borgen. For at anvende de nye roll skal disse felt dfor specifices i SOAP headen. Se afsnit om Systemautorisation for ydlige oplysning. Medhjælp for sundhedsfaglig baset på bemyndigelse Und normal anvendelse af FMK vil det være den sundhedsfaglige som udfør opdating og opslag med sin digitale signatur. Eksempelvis læg har ofte en lægesekretær til at foretage selve tastearbejdet, hvorfor d et teknisk behov for at medhjælpen kan lave opslag og opdating på vegne af den sundhedsfaglige pson. For at løfte denne opgave d i FMK implementet et bemyndigelsesregist hvor den sundhedsfaglige kan oprette de pson d bemyndiges til at age på vegne af den sundhedsfaglige. Registet kan vedligeholdes af den sundhedfaglige via fmk-online.dk. Adgang som medhjælp for en sundhedsfaglig pson, kræv at d angives en MOCES signatur, samt at strukturen OnBehalfOf sættes i SOAP headen med den sundhedsfagliges autorisationskode (se afsnit om Medhjælp for sundhedsfaglig baset på bemyndigelse). Følgende regl gæld for medhjælp for sundhedsfaglig: At medhjælpen oprettet som medhjælp for den sundhedsfaglige i FMKs bemyndigelsesregist. Medhjælpen benytt sin egen digitale medarbejd signatur, idet SOSI ID kortet bliv signet med medhjælpens signatur. Medhjælpen angiv autorisationsnummet på den sundhedsfaglige pson som d handles på vegne af. Autorisationsnummet skrives ind i OnBehalfOf SOAP headen. At RequestedRole sat til den korrekte assistent rolle i hvt kald til FMK. Eksempel på angivelse af På vegne af : <OnBehalfOfStructure> <AuthorisationIdentifi>BR56T</AuthorisationIdentifi> </OnBehalfOfStructure> Hvis medhjælprollen angivet i RequestedRole ikke kan vifices ell medhjælpen ikke oprettet i bemyndigelsesregistet returnes: 4200 Ingen roll pass på brugen Trust baset medhjælp for sundhedsfaglige For godkendte system det muligt at angive en medhjælpsrolle uden at d først oprettet en bemyndigelse i FMKs bemyndigelsesregist. Godkendelsen knyttet til det enkelte system (Se afsnit System autorisation). Intnt i FMK vil d være en liste af de system samt systemvsion, d godkendt til at anvende medhjælp uden bemyndigelse. Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

20 Reglne for at anvende medhjælpsrollen uden bemyndigelse adskill sig ved at det ikke påkrævet at medhjælpen oprettet i FMKs centrale bemyndigelsesregist, men at d i det lokale system etablet en tilsvarende validing af medhjælpsaftalen mellem den sundhedsfaglige pson og medhjælpen. Adgangen til FMK for medhjælp uden bemyndigelse identisk med adgang for medhjælp med bemyndigelse. D angives en MOCES signatur, samt at strukturen OnBehalfOf sættes i SOAP headen med den sundhedsfagliges autorisationskode. Det valides at den medsendte autorisationskode aktiv i autorisationsregistet, og såfremt dette tilfældet acceptes brugen som medhjælp for sundhedspsonen. Hvis systemet ikke godkendt til medhjælp uden bemyndigelse ell den medsendte autorisationskode ikke kan vifices returnes: 4200 Ingen roll pass på brugen Rettighed Systemet anvend en række rettighed, som listet og beskrevet i det følgende. BorgOpslag Opslag på oplysning i medicinkortet (hund lægemiddelordination, effektuing, receptordination m.m.) og auditloggen. Borge må hente oplysning om sig selv, om des evt. børn und 15 år, som de har forældremyndighed ov samt for pson, de måtte være værge for, men må ikke ells hente oplysning om pson i al almindelighed. Ved opslag i auditloggen d tilknyttet visse restriktion, så man kun kan slå op på oplysning, d relevante for rollen og psonen. SundhedsfagligOpslag Opslag på oplysning i medicinkortet (hund lægemiddelordination, effektuing, receptordination m.m.) og auditloggen. Ved opslag i auditloggen d tilknyttet visse restriktion, så man kun kan slå op på oplysning, d relevante for rollen og psonen. Recept Receptudstedelse, hund tilbagekaldelse, ugyldiggørelse og annulling af recept. Lægemiddelordination Oprettelse og ændring af lægemiddelordination i FMK incl. seponing og pausing Effektuing Effektuing af lægemiddelordination, opret og slet effektuing (indgivelse og udleving af lægemidl). Privatmarking Oprettelse og fjnelse af privatmarking på lægemiddelordination. Det skal bemærkes, at man strengt taget ikke behøv at have denne rettighed for at kunne opdate lægemidelordinationen m.v. VisPrivatmarketVærdispring Opslag på privatmarket lægemiddelordination med anvendelse af reglen om værdispring. Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

21 VisPrivatmarketSamtykke Opslag på privatmarket lægemiddelordination med patientens samtykke. Suspending Suspending og frigivelse af medicinkort ved indlæggelse og udskrivelse. Afstemning Afstemning af medicinkort. LøsRecept Ændring af status på løs receptordination (tilknytning til lægemiddelordination m.v.). Nedenstående tabel vis hvilke rettighed d knyttet til de enkelte roll i systemet. Tildelingen af rettighed til roll kan til enhv tid ændres af Lægemiddelstyrelsen. D findes fra FMK en svice som kan bruges til at hente de gældende rettighed for den aktuelle brug (og dmed den aktuelle rolle). Rolle BorgOpslag SundhedsfagligOpslag Recept Lægemiddelordination Effektuing Privatmarking VisPrivatmarketVærdispring VisPrivatmarketSamtykke Suspending Afstemning LøsRecept Læge x x x x x x x x x x Tandlæge x x x x x x x x x x Sygeplejske x x x x x Jordemod x x x x x Social- og sundhedsassistent x x x x x Social- og sundhedshjælp x x x x x Sundhedsplejske x x x x x Farmaceut x x x x x Farmakonom x x x x x Assistent for Læge x x x x x x x x x Assistent for Tandlæge x x x x x x x x x Assistent for Sygeplejske x x x x x Assistent for Sygeplej x x x x x Assistent for Jordemod x x x x x Assistent for Social- og sundhedsassistent x x x x x Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

22 Rolle BorgOpslag SundhedsfagligOpslag Recept Lægemiddelordination Effektuing Privatmarking VisPrivatmarketVærdispring VisPrivatmarketSamtykke Suspending Afstemning LøsRecept Borg x Forældmyndighed x Værge x Web administrator x x Krævede rettighed for anvendelse af svices Nedenstående tabel vis hvilke rettighed som krævet for at kalde systemets svices. For enkelte svices vil det afhænge af brugens rolle og/ell indholdet i requestet, om en given rettighed krævet ell ej. I sådanne tilfælde angives et x i parentes. Svice BorgOpslag SundhedsfagligOpslag Recept Lægemiddelordination Effektuing Privatmarking VisPrivatmarketVærdispring VisPrivatmarketSamtykke Suspending Afstemning LøsRecept Hent medicinkort (x) (x) (x) (x) Ny hent medicinkort (x) (x) (x) (x) Hent medicinkort i PDF (x) (x) (x) (x) Hent medicinkortvsion (x) (x) Sæt marking for medicingennemgang x Hent lægemiddelordination (x) (x) (x) (x) Ny hent lægemiddelordination (x) (x) (x) (x) Opret lægemiddelordination (x) x (x) (x) Opdat lægemiddelordination x (x) Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

23 Svice Pausing af lægemiddelordination Ophæv pausing af lægemiddelordination Sepon lægemiddelordination Af-sepon lægemiddelordination Søg seponede lægemiddelordination Opret effektuing Slet effektuing Søg effektuing (x) (x) Hent receptordination (x) (x) BorgOpslag SundhedsfagligOpslag Recept Lægemiddelordination Effektuing Privatmarking VisPrivatmarketVærdispring VisPrivatmarketSamtykke Suspending Afstemning LøsRecept x x x x x x x Opret receptordination x Opret recept til praksis x Opret recept uden CPR x Opret/ophæv tilknytning af receptord. Suspending af medicinkort x Gensuspending x Frigiv medicinkort x Opdating af medicinkort (x) (x) (x) (x) (x) Hent auditlog (x) (x) Hent rettighed x Den Gode Web Svice og tidsangivelse Denne vsion af medicinkortet bases på vsion af Den Gode Web Svice [dwgs]. Vsion indehold en tilføjelse til vsion 1.0, d kræv at alle tid skal angives i Zulu tid, hvilket det samme som UTC (Coordinated Univsal Time). I praksis angives dette ved at sætte et Z eft tidsangivelsen, eks T16:57:00Z for dato/tid, 21:42:00Z for tid og Z for dato, samt at korrige for de 1-2 tims forskel (vint og sommtid henholdsvis) d mellem dansk tid og UTC. Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

24 Undtagels til Zulu tid Følgende felt skal ikke indbettes i Zulu-tid, da d tale om tidspunkt som altid skal tolkes i forhold til den tidszone som patienten befind sig i: DosageTimeTime Eksempelvis skal patienten tage sin medicin kl. 9, 15 og 21 uanset hvor han befind sig i vden og tidne ref således til den tidszone patienten befind sig i. Tiden skal angives på formen: HH:mm:ss, eks. 09:20:00 Logning Regl for logning bestemt af psondataloven og sundhedsloven. Se me hom i dokumentet "Sikkhed Projekt Fælles Medicin". For at kunne logge hvilken organisation d står for et opslag/opdating af FMK, det nødvendigt at CareProvidName i SOSI ID kortet udfyldt. Det FMK klient systemets ansvar at den korrekt angivet, idet den ikke kan valides i FMK. Eksempel på angivelse af organisation: <Attribute Name="medcom:CareProvidName"> <AttributeValue>Anæstesiologisk ovafd., Gentofte hospital</attributevalue> </Attribute> CareProvidName må maximalt være på 50 tegn. 4.6 Timing angivelse i response head For alle web svices på FMK kan d udtrækkes information om tidsanvendelsen på det pågældende web svice kald. Følgende tid angives: Den totale tid som FMK kaldet har taget Den tid som FMK har brugt på at kalde receptsven inkl. netværkstiden Den tid som receptsven angiv at den har brugt på et givent kald Eksempel: <TimingListStructure> <TimingStructure> <SystemName>FMK</SystemName> <SviceName>Hent medicinkortvsion</svicename> <TimeInMilliseconds>720</TimeInMilliseconds> </TimingStructure> <TimingStructure> <SystemName>FMK_receptsv</SystemName> <SviceName>getLatestStatusChangeDate</SviceName> <TimeInMilliseconds>701</TimeInMilliseconds> </TimingStructure> <TimingStructure> <SystemName>receptsv</SystemName> <SviceName>getPrescriptionMedicationOvview</SviceName> <TimeInMilliseconds>496</TimeInMilliseconds> </TimingStructure> </TimingListStructure> Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

25 TimingListStructure placet i SOAP headen på web svice responset. Hvis d udføres fle kald i en længe kæde det vigtigt at TimingListStructure bæres med ov fra response til response samtidig med at d tilføjes tidsmåling. Formålet med timing angivelsne at d kan opbygges et kaldetræ med angivelse af tidsforbrug på de enkelte kald. Et medicinmodul som kald FMK mål tiden det tag at kalde FMK og få svar tilbage. FMK kald i nogen tilfælde vide til receptsven. Denne tid måles og indsættes i svaret til medicinmodulet. Medicinmodulet kan således se at det tog eksempelvis 1,2 sekund at kalde hent medicinkort svicen inkl netværkstid, som tilsvarende brugte 496 ms på at kalde receptsven. Hvis stien endnu længe på grund af afkoblingskomponenten og SOSI-GW, bliv tidsmålingne endnu me intessante, da de giv et billede af hvor tiden bruges i systemet. 4.7 Kommunikation med receptsv Oprettelse af recept gennem FMK sk ved at FMK kald en websvice på receptsven. Dvs. i modsætning til oprettelse af recept via EDIFACT sk oprettelsen øjeblikkeligt i samme kald. En recept d ikke kan oprettes vil medføre at kaldet til receptsv og FMK vil rulle tilbage. Dimod til vil FMKs tidlige kald til receptsven ikke rulle tilbage, dvs. at recept oprettet i samme kald til FMK med ud fra andre lægemiddelordination vil ikke blive rullet tilbage. Dette kan f.eks. optræde, når d FMK kaldes med fle opret recept dokument i samme kald. Oprettelse af recept valides af både FMK og receptsv. FMK valid f.eks. at pakningen findes på lægemidlet på den lægemiddelordination recepten oprettes ud fra (kun for lægemidl i taksten). Receptsven foretag andre validing. Bemærk at receptsven bl.a. tillad et andet og begrænset tegnsæt end FMK. Nedenstående hentet fra Den Gode XML Recept afsnit 2: Indholdet i alle essentielle felt i datagrundlaget skal ovføres i uændret form til applikationens database. Dog må, og typografiske hjælpetegn fjnes og felt concatenes, hvis funktionaliteten ikke forringes. Tegnsættet i databasen skal undstøtte samtlige tegn i datagrundlaget. I praksis betyd dette, at d skal benyttes ISO Følgende tegn giv faringsmæssigt problem og må dfor ikke anvendes: Tegn Code Page 865 (decimalt) $ 64 [ 91 \ 92 ] 93 { 123 } Tegn, d normalt ikke findes på tastatur: Semigrafik (CP 865 decimalt 169, 170, , 244, 245, 251, 254, 255) og styretegn (CP 865 decimalt 1-31) må hell ikke anvendes. Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

26 4.8 Angivelse at seneste repliking I FMK vil recept blive hentet fra en lokal repliket database i stedet for via websvices fra receptsven. Alle læsning vil ske fra replikaet, hvorimod receptoprettels fortsat sk gennem en receptsv websvice. Recept oprettet gennem FMK vil automatisk blive opdatet i replikaet. I normal drift vil den lokale database maximalt være 30 minutt eft receptsven. I fejlsituation det dog relevant at vide præcis, hvornår sidste repliking fandt sted. Denne oplysning indsat i response headen som eksempelvis: <PrescriptionReplicationStatusStructure> <LatestReplicationDateTime> T11:52:00Z</LatestReplicationDateTime> </PrescriptionReplicationStatusStructure> Tiden angives i tim og minutt. Sekund sættes altid til Klassifikation, standard Stamdata til klassifikation definet i en fælles kendt kilde. Denne fælles kilde i så høj grad som muligt lægemiddelstyrelsens takst (Medicinpris). I element, hvor d refes til takstdata, angives Medicinpris som kilde og takstvsionen ell år og takstuge angives. Eksemplne hund vis de to variant, hvor den øvste så vidt muligt bør anvendes: <Indication> <Code source="medicinpris" date=" ">123</code> <Text>Mod lungebetændelse</text> </Indication> <Indication> <Code source="medicinpris" yearandweek=" ">123</code> <Text>Mod lungebetændelse</text> </Indication> For Medicinpris svar datoen svar til takstens systemfil felt 03, d indehold takstens ikrafttrædelsesdato på formen ååååmmdd. Altnativt kan system d kun anvend de ordinære takst, som udkomm planmæssigt hv 14. dag, angive årstal og gældende takstuge fra taktstens systemfil felt 09. Årstal og ugenumm bliv af FMK konvtet til datoen for den første takst denne uge. I data returnet fra FMK vil takstdatoen blive returnet, også selv om d angivet årstal og ugenumm. Angivelse af den eksakte takstdato bør anvendes om muligt. For dosing anvendes takstens dosingskod ikke. D anvendes i stedet en ell fle struktur i XML elementet. Mulige kild for de anvendte klassifikation beskrevet i beskrivelsen for de relevante element. En specifikation af Lægemiddelstyrelsens takst og et sæt eksempel-fil kan findes på: Taksten hentes fra Lægemiddelstyrelsens FTP-sv som hidtil. Tabell i taksten navngivet LMS01 til LMS32, nedenfor henvises til disse tabell. Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

27 Administrationsvej Lægemidlets administrationsvej skal angives med kode og eventuelt tekst ifølge Medicinpris (Lægemiddelstyrelsens takst) i tabellen LMS11. D anvendes data fra kolonnne "Kode" og "Tekst". Eksempl (kode - tekst): IH - Til inhalation IM - Intramuskulær anvendelse OR - Oral anvendelse Bemærk at ikke alle kod i LMS11 vil være relevante. Administrationsvejen findes i XML elementet RouteOfAdministration, eksempel hund: <RouteOfAdministration> <Code source="medicinpris" date=" ">or</code> <Text>Oral anvendelse</text> </RouteOfAdministration> Indikation Indikation skal fortrinsvist angives med kode og eventuel tekst ifølge Medicinpris (Lægemiddelstyrelsens takst). Såfremt d i taksten ikke kan findes en nødvendig indikation kan indikationen undtagelsesvist angives i fritekst. Såfremt d findes en kode og tekst for en indikation i taksten skal disse dog anvendes. Indikationen angives ifølge LMS 26, hvor kolonnne "Indikationstekst" og "Indikationstekst, total" anvendes. Eksempl (kode - tekst): 1 - til forebyggelse af caries mod smt til behandling af alvorlig virusinfektion Indikationen findes i XML elementet Indication. <Indication> <Code source="medicinpris" date=" ">123</code> <Text>mod lungebetændelse</text> </Indication> Lægemiddelform Lægemidlets form skal angives med kode og eventuelt tekst ifølge Medicinpris (Lægemiddelstyrelsens takst) i tabellen LMS22. D anvendes data fra kolonnne "Kode" og "Tekst". Eksempl (kode - tekst): TAB - tablett TABFILM - filmovtrukne tablett INJSOSE - opløsning og suspension til injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte D kan anvendes både aktive og inaktive tm, dvs. samtlige kod. Lægemiddelformen findes i XML elementet DrugForm. <DrugForm> <Code source="medicinpris" date=" ">tabfilm</code> <Text>filmovtrukne tablett</text> Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

28 ATC </DrugForm> Lægemidlets ATC skal angives med kode og eventuelt tekst ifølge Lægemiddelstyrelsens takst i tabellen LMS12. D anvendes kolonnne "ATC-niveau 1" til "ATC-niveau 5" til ATC og kolonnen "Tekst". ATC skal angives på det højeste kendte niveau, dvs. bedst med en sammensat kode fra kolonnne "ATC-niveau 1" til "ATC-niveau 5". Eksempl (kode - tekst): C01AA04 - Digitoxin N - Nvesystemet N02BE01 - Paracetamol ATC begyndende med Q anvendes ikke, idet disse dækk vetinære lægemidl. ATC findes i XML elementet ATCStructure. <ATC> <Code source="medicinpris" date=" ">n02be01</code> <Text>Paracetamol</Text> </ATC> Enhed for pakningsstørrelse Enhed for pakningsstørrelse angives med kode og eventuelt tekst ifølge Lægemiddelstyrelsens takst i tabellen LMS15. D anvendes data fra kolonnne "Kode" og "Tekst" og kun rækk hvor kolonnen "Enhedstype" indehold værdien 4. Eksempl (kode - tekst): MG - mm ML - ml ST - stk UN - enhed Pakningsstørrelsen og enheden hfor findes i XML elementet PackageSize. <PackageSize> <Value>20</Value> <UnitCode source="medicinpris" date=" ">st</unitcode> <UnitText>stk.</UnitText> </PackageSize> Enhed for lægemiddelstyrke Enhed for lægemiddelstyrke angives med kode og eventuelt tekst ifølge Lægemiddelstyrelsens takst i tabellen LMS15. D anvendes data fra kolonnne "Kode" og "Tekst" og kun rækk hvor kolonnen "Enhedstype" indehold værdien 3. Eksempl (kode - tekst): MG - mg ML - ml MGG - mg/g GB - gigabecquel Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

29 Lægemiddelstyrken og enheden hfor findes i XML elementet DrugStrength. <DrugStrength> <Value>5</Value> <UnitCode source="medicinpris" date=" ">mgm</unitcode> <UnitText>mg/ml</UnitText> </DrugStrength> Enhed for lægemiddeldosis Enhed for lægemiddeldosis angives i mængde -enhed svarende til stk, dos, dråb mm og ikke i styrkeenhed. På nuværende tidspunkt (hvor 1.3 specifikationen skrives) findes d tre mulige måd at angive enheden på: Medicinpris angiv at enheden findes i Medicinpris (Lægemiddelstyrelsens takst). Dosingsforslag angiv at enheden stamm fra dosingsforslag tidlige udsendt og fremov udstillet på stamdatamodulet på den nationale sviceplatform (NSP). Lokal angiv at enheden definet i et lokalt system, og ikke nødvendigvis svar til hvad d kan findes i taksten ell i dosingsforslagene. En lokal enhed skal være så entydig at andre sundhedspson, apotek og patient har mulighed for at forstå dosingen. Eksempl (tekst i ental - tekst i fltal): tablet - tablett kapsel - kapsl pust - pust dråbe - dråb Enhedne kan angives i ental ell i fltal. Dette gør det muligt at præsente aftagen for en læsevenlig tekst. Enhedne skal angives i XML elementet DosageQuantityUnitText. <Dosage> <Structure>... <UnitText source="lokal" date=" ">stk</unittext>... </Structure> </Dosage> Se afsnit 4.15 for en gennemgang af strukturede dosing. Type af effektuing Typen af effektuing kan være: indgivet udlevet en- ell flgangs apoteksudleving dosisdispenset apoteksudleving Denne liste fuldstændig, og typne definet i XML skemaet. De to første typ angiv at lægen direkte har indgivet ell udleve lægemidlet. De to sidste typ angiv hvad d foretage på apoteket: En "almindelig" udleving, hvor d ikke skelnes mellem en engangsudleving og en reitet udleving, og Det Fælles Medicinkort - Snitfladebeskrivelse

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.3.0.2 2012-06-11 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.4.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.4.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Vsion 1.4.2 2013-05-17 1 Vsioning Vsion Dato Forfatt Ændring 1.4.0 2012-11-21 TOM Opdatet til FMK 1.4.0 snitflade. 1.4.0.1 2013-02-21 SHP Opdatet fejlkod 1.4.0.2

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.2.6 2014-07-01 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.4.0.11

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.4.0.11 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.4.0.11 2014-09-29 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 1.4.0 2012-11-21 TOM Opdateret til FMK 1.4.0 snitflade. 1.4.0.1 2013-02-21 SHP Opdateret

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.2 2011-08-09 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.3.1.2 2012-10-05 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.4

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.4 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.2.4 2011-10-19 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

FMK snitflade-versionering

FMK snitflade-versionering FMK snitflade-versionering Principper for snitflade-versionering FMKs snitflader er versionerede Der er flere forskellige versioner i drift, aktuelt 1.2.4 og 1.2.2 FMK versioneres således at: Udviklingsversioner

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

Det Danske Vaccinationsregister

Det Danske Vaccinationsregister Det Danske Vaccinationsregister Webservice snitflade Version 1.4.0 Versioner Version Dato Initialer Ændring 1.0.0 13.12.2010 MAL 1. udgave 1.0.1 02.03.2011 MAL Tilføjet services til administration af delegerede

Læs mere

Det Fælles Medicinkort Use Cases

Det Fælles Medicinkort Use Cases Det Fælles Medicinkort Use Cases Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fa: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

FMK-online's brug af SmartFraming

FMK-online's brug af SmartFraming Side 1 af 9 FMK-online's brug af SmartFraming Version 1.1 2011-11-01 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Initialisering og login...3 Kontekst Properties...4 user.id.authorizationid...4 userorganization.id.number...4

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Registrering af tilknytning til hjemmesygeplejen Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-08-30 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Formål Dette dokument beskriver hvorledes

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Politikker - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...... 2 2.1. Politik... 2 3. Sundhedsfaglig

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2 Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni 2014 1.2.6 Version 2 06-06-2014 Side 1 af 25 BW Indledning... 3 Første gang FMK kort åbnes på udvalgt patient... 4 Gennemgang af løse recepter (Udleveret på Edifact-

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Det Danske Vaccinationsregister. Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0. Version 1.4

Det Danske Vaccinationsregister. Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0. Version 1.4 Det Danske Vaccinationsregister Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0 Version 1.4 2015-02-27 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 27-02-2015 TYRA KRAUSE Dokument oprettet Det Danske Vaccinationsregister

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2014-11-20 rifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål... 3 Workflows... 3 Workflow:

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4 Version 1.6 2015-04-28 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.82. 102 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Dato 11. september 2013 HJO 7222 7522 Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Hermed fremsendes Sundhedsstyrelsens bemærkninger til det fremsendte

Læs mere

Referat fra 1. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 1. FMK Klinikerforummøde Referat fra 1. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 30. marts 2011, kl. 10:00 15:00 I National Sundheds it, Islands Brygge 39, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ) Overlæge

Læs mere

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på Udarbejdet af FMK programmet Lene Ærbo Dato: 09.05.2014 Fælles Medicinkort Roadmap Aktiviteter - Specifikation Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap 2014-2016.

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2012-12-07 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com Formål Dette dokument beskriver hvorledes FMK

Læs mere

National AK løsning NSP. AK klient

National AK løsning NSP. AK klient National understøttelse af AK behandling - Overordnet projektbeskrivelse Dato: 30.06.2014 Version: 1.0 Udarbejdet af: NSI (TSO) Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej

Læs mere

Ansøgning om medicintilskud via FMK

Ansøgning om medicintilskud via FMK Ansøgning om medicintilskud via FMK ANSØGNING OM MEDICINTILSKUD VIA FMK...1 INDLEDNING...2 1. LOGIN...2 Angivelse af ansættelsessted... 5 Søg 6 cifre... 6 Vælg anden læge i samme organisation... 6 2. FMK-ONLINE

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (Vejledning til hele FMK kan hentes her). Inden du starter er her lidt nyttig viden. Læger uden ydernr. kan ansøge om medicintilskud ved at

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

:55 i/iv BEM 2.0 BEM 2.0. Fælles Medicinkort - Dokumentation -

:55 i/iv BEM 2.0 BEM 2.0. Fælles Medicinkort - Dokumentation - 2016-11-22 09:55 i/iv BEM 2.0 BEM 2.0 Fælles Medicinkort - Dokumentation - http://wiki.fmk.netic.dk/ 2016-11-22 09:55 ii/iv BEM 2.0 http://wiki.fmk.netic.dk/ Printed on 2016-11-22 09:55 2016-11-22 09:55

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Registrering af patienttilknytning Version 1.4.2.1 2013-10-25 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK20921897

Læs mere

Individuelle medicintilskudsansøgninger TAS Snitfladebeskrivelse Version 1.1.1 2013-07-10

Individuelle medicintilskudsansøgninger TAS Snitfladebeskrivelse Version 1.1.1 2013-07-10 Individuelle medicintilskudsansøgninger TAS Snitfladebeskrivelse Version 1.1.1 2013-07-10 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2013-04-02 ELS Dokument påbegyndt 0.0.2 2013-05-08 KRS, AHJ Dokument

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (vejledning til hele FMK kan hentes her). Gode rutiner. Det er vigtigt, at få indarbejdet en procedure der sikrer, at manglende oplysninger

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

Idekatalog brugerrettet funktionalitet FMK, DDV, TAS, BEM

Idekatalog brugerrettet funktionalitet FMK, DDV, TAS, BEM Idekatalog brugerrettet funktionalitet FMK, DDV, TAS, BEM Version 1 Den 24. februar 2017 Side 1 af 7 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Changelog 3 Baggrund 4 FMK 4.1 Udvidelse af Adm-funktionalitet

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Privacy - hvem skal have adgang til hvilke data?

Privacy - hvem skal have adgang til hvilke data? Privacy - hvem skal have adgang til hvilke data? Herbert L Jessen, Partner Devoteam Consulting & Morten Thomsen, Seniorkonsulent Devoteam Consulting C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

STS Fejlsituationer. STS Fejlsituationer

STS Fejlsituationer. STS Fejlsituationer STS Fejlsituationer i STS Fejlsituationer STS Fejlsituationer ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2013-04 N STS Fejlsituationer iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Behandling af forespørgsel

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort?

Hvad er Fælles Medicinkort? Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgernes medicinoplysninger

Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgernes medicinoplysninger N O T A T Indenrigs- og Sundhedsministeriet Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgernes medicinoplysninger 02-02-2011 Sag nr. 07/3039 Nicolai

Læs mere

1 af 10 01/08/

1 af 10 01/08/ Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 436 af 11/05/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-05-2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 30. januar 2009. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

Side 2: [1] Slettet Ulrik Skyt 04/05/16 11:54

Side 2: [1] Slettet Ulrik Skyt 04/05/16 11:54 Side 2: [1] Slettet Ulrik Skyt 04/05/16 11:54 1 Formål... 7 2 Logisk beskrivelse... 8 2.1 Aktører og systemer... 8 2.2 Centrale begreber... 9 2.3 Dokumenter til dataudveksling... 14 2.4 Sikkerhed... 16

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.79.100-3.79.106 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

Den Gode Sårjournal Service MedCom, version W 1

Den Gode Sårjournal Service MedCom, version W 1 Den Gode Sårjournal Service MedCom, version 1.0.0 W 1 Den Gode Sårjournal Service Rettelser... 3 Formål... 4 Funktionalitet... 5 GetSignOnLink... 5 GetNumberOfUnreadNotes... 5 Bilag A: Specificering af

Læs mere