Brev til investorerne Value Aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brev til investorerne Value Aktier"

Transkript

1 Brev til investorerne Value Aktier 4. kvartal 2014 Kære investor Udtrykket "Guds eget land" er ofte blevet brugt om USA, især af folk, der selv kommer fra USA. Når vi sidder her i begyndelsen af det nye år, er jeg sikker på, at mange aktieinvestorer vil tænke på det amerikanske marked som "Guds eget marked" i Vi så det amerikanske S&P 500- indeks nå nye højder, og nærmest være usårligt på trods af en stigende global uro i anden halvdel af Mod slutningen af året steg nervøsiteten blandt globale investorer som følge af den skuffende økonomiske udvikling i eurozonen, Japan og Kina, hvilket fik frygten for en global økonomisk recession til at blusse op igen. Desuden var de geopolitiske risici stigende med Islamisk Stat, der forårsagede uro i Mellemøsten, Europas forhold til Rusland, der forværredes og Ebola, der stadig spredtes Vestafrika, for blot at nævne nogle få. Skævheder i markedet På trods af økonomisk afmatning og usikkerhed fortsatte det amerikanske marked i opadgående retning og lagde resten af verden bag sig. Det gjorde fjerde kvartal vanskeligt for investorer som os med en orientering mod Europa og Japan. Det er åbenlyst, at forskellene i både afkast og værdiansættelse er vokset i de seneste måneder, mens kurstigningerne i amerikanske aktier fortsatte med at tiltrække kapital. Generel kapitaltilgang satte skub i den amerikanske dollar, der fortsatte med at styrkes over for både euro og yen. Den negative udvikling i vores globale afdelinger i forhold til benchmark begyndte i 3. kvartal og fortsatte i 4. kvartal og skyldes primært en manglende eksponering til amerikanske dollar og det amerikanske aktiemarked. Det forklarer således omkring 70 % af vores relative tab for hele året. Set i bakspejlet skulle vi have haft mere amerikansk eksponering, men på den anden side virkede amerikanske aktier overodnet set til at være mere end fair prissat ved halvårets begyndelse. I september var vi på en konference for value-investorer i New York, og her var der ikke noget der ændrede på vores opfattelse, at USA generelt var et dyrt prissat aktiemarked, mens Europa bød på mange interessante investeringer. Den overordnede allokering i vores afdelinger ændrede sig ikke dramatisk i løbet af kvartalet, og de væsentlige geografiske træk er uændrede med en relativ overvægt i Europa og Japan på bekostning af amerikansk eksponering. I slutningen af 2014 handlede det dog ikke kun om, at aktiemarkedet i USA udkonkurrerede andre markeder. Hvis vi kigger på forskellen mellem henholdsvis store og små aktier samt value- og vækstaktier, ser vi at markedet var tvedelt på begge disse mål. Det kan måles både på globalt plan og i USA. Man kan konstruere en såkaldt style -matrice, der viser, hvordan value-aktier og small cap aktier klarede sig væsentligt ringere i halvåret.

2 amerikanske aktier: Regions Financial, en bank, og Ascena Retail Group, der sælger dame- og børnetøj. Europæiske udfordringer Europæiske aktier har således igen tabt terræn i forhold til resten af verden, blandt andet på grund af den ovennævnte valutaudvikling. Det føles til stadighed som en gentagelse af 2011, hvor de europæiske aktiver blev betragtet som giftige, og hvor aktiemarkedet måske reagerede mere på overordnet makroøkonomiske nyheder end på udviklingen i virksomhedernes indtjening. Det er vigtigt at huske på, at når man investerer i aktier, så køber man en del i en virksomhed, ikke et land. I stedet for at se på, hvor en virksomhed har hovedsæde og er børsnoteret, kigger vi på, hvor en virksomhed henter sine indtægter. Sammenlignet med mange amerikanske noterede aktier, har vi simpelthen ment, at vi har kunnet købe sammenlignelige aktier, der bare er noteret i Europa til en væsentlig rabat. Det har selvfølgelig haft en væsentlig negativ indvirkning på resultatet i forhold til afdelingens benchmark. For en value-afdeling med en gennemsnitlig markedsværdi i virksomhederne, der er væsentligt mindre end gennemsnittet, har det naturligvis haft konsekvenser for afkast sammenlignet med benchmark. Det kan, som vi før har diskuteret, hænge sammen med de faldende obligationsrenter, og afkastet var da også bedst i sektorer som f.eks. sundhedspleje, forsyning og konsumentvarer, hvor aktierne med deres stabile udbytte kan minde lidt om obligationer. Denne forskel i afkast og værdiansættelse har også konsekvenser for de fremtidige potentielle investeringer. Når amerikanske aktier igen er steget, betyder det, at de er blevet endnu dyrere. Der er dog altid individuelle investeringsmuligheder, og når vi finder dem, er vi helt sikkert villige til at øge vores eksponering til USA og den amerikanske dollar. Faktisk har vores globale afdelinger for nyligt foretaget nye investeringer i to Vi mener imidlertid ikke, at investorer, der søger vækstpotentiale til en attraktiv pris, bør være skræmte over Europas økonomiske dårligdom. Den økonomiske vækst i Europa er uden tvivl aftagende, og vi forstår, hvorfor investorer er bekymrede over kombinationen af lav vækst og lav inflation. Og ja, der er en risiko for, at den europæiske økonomi bliver endnu værre før det bliver bedre. Heldigvis ser det ud til, at den Europæiske Centralbank er opmærksom på problemet, og man har signaleret, at man har intentioner om at gøre noget ved det. Der er naturligvis altid risici involveret i sådan en indgriben, men vi mener, at yderligere økonomisk stimuli kan styre Eurozonen væk fra deflation, og vi mener, at et gradvist opsving i den europæiske økonomi kan give yderligere afkastpotentiale for de konjunkturfølsomme europæiske aktier, vi investerer i. Japansk fremskridt Vi har tidligere kommenteret på situationen i Japan. De seneste økonomiske nøgletal har været svage, selv om det til en vis grad var forventet oven på momsforhøjelsen tidligere i Premierminister Shinzo Abe er netop blevet genvalgt og har således fået fornyet sit mandat til at gå videre med sin reformpakke inden for arbejdsmarkedet, landbrug, pensioner, beskatning, corporate governance og etablering af særlige økonomiske zoner. Vi ser stigende tegn på næsten revolutionerende ændringer i holdninger inden for corporate governance, og vi 2 6

3 mener, at dette - i sidste ende udtrykt ved ændringer i kapitalstruktur og øget profitabilitet - kan være en vigtig drivkraft for japanske aktier. Japanske virksomheder har arbejdet hårdt med besparelser og omstruktureringer siden krisen, men de positive effekter blev oprindeligt overskygget af en stærk valuta. Yennens svækkelse siden december 2012 har naturligvis ændret situationen, og mange virksomheder viser stor indtjeningsvækst. I 2015 forventes det faktisk, at japanske virksomheders indtjeningsvækst vil være højere end den tilsvarende vækst i USA og Europa, og alligevel er værdiansættelsen lavere. Vi har før illustreret ændringerne med nogle praktiske eksempler. Sony og Panasonic har senest vist gode takter og har reduceret eksponeringen inden for forbrugerelektronik, så begge selskaber nu er på nippet til at kunne præsentere nogle af de bedste resultater i de seneste 15 år. Som følge af ændringerne og selvfølgelig også Abe s indgreb, er begge aktiers kurser næsten tredoblet i de sidste to år. Det er ikke de eneste eksempler fra Japan, der har præsteret flotte kursstigninger i de sidste par år, og derfor er der flere og flere tidligere undervurderede aktier, der kommer tættere på at være fair prissat. Vi har allerede solgt nogle japanske aktier, og vi forventer yderligere frasalg i de kommende måneder også. Kollapset i olieprisen Blandt de hårdest ramte aktier i fjerde kvartal finder man mange virksomheder inden for energi og råvarer. Det havde en negativ indvirkning på afdelingerne, hvor specielt energiaktier var at finde blandt de værste bidragsydere til afkastet. Nogle af disse aktier blev nærmest halveret i værdi i løbet af kvartalet. Efter nogle år med stabilitet, faldt priserne på råolie omkring 40 % i kvartalet. Midt på sommeren var der dog ikke megen snak om faldende oliepriser. Faktisk var der en vis bekymring for, at geopolitisk uro og produktionsforstyrrelser kunne få olien til at stige. Ligesom de fleste havde vi ikke forudset et sådan fald i olieprisen. Vi har altid sagt, at vi ikke kan vurdere den reelle værdi af en tønde olie - et aktiv, der ikke genererer nogen indtjening, andet end hvad det kan sælges for på et givet tidspunkt. Vi mener dog stadig, at vi er i stand til at investere i olie-relaterede virksomheder, uanset om der er udsving i råvarepriserne nu og da. Vi mener, at en råvare som olie i det lange løb skal være prissat et eller andet sted over produktionsomkostningerne for den marginale producent. Der er forskellige skøn over produktionsomkostninger verden over, og præcise konklusioner er umulige - men det lader til, at de nuværende priser er lavere end omkostningerne ved at producere i både nogle igangværende projekter og i mulige fremtidige projekter. På kort sigt kan der selvfølgelig ses store udsving, og vi kan ikke afvise, at prisen på olie falder yderligere. Flere faktorer synes at have udløst prisfaldet. På udbudssiden er produktionen fra ikke-opec lande steget kraftigt siden finanskrisen, specielt i USA. På efterspørgselssiden er væksten aftagende især i Kina og Europa. Derudover overraskede Saudi-Arabien - og dermed OPEC ved at melde ud, at man ikke længere er villige til at spille en afgørende rolle i begrænsningen af udbuddet af olie til støtte for prisen. Blandt rækken af mulige motiver for den nye strategi er ønsket om at begrænse ikke-opec produktionsvækst ved at hæmme investeringslysten i amerikanske skifer-projekter, og ønsket om at vise andre OPEC-medlemmer som Iran, at Saudi-Arabien ikke længere vil være ene om at begrænse produktionen. Vi tror, at nogle af ovenstående faktorer kan ændre sig gradvist, selv om vi ved, at tingene kan ændre sig meget hurtigt inden for råvarer. Olieproducenterne er nødt til at investere intenst for blot at holde produktionen på de nuværende niveauer, og historisk set får en lav oliepris producenterne til holde igen med investeringerne. Nogle projekter forsinkes, mens andre skrottes. Vi har således allerede set en række olieselskaber aflyse planlagte investeringer i seneste kvartal. Det har selvfølgelig ikke nogen umiddelbar indvirkning på produktionen her og nu, men efterhånden som investeringerne udebliver, mindskes den overskydende kapacitet og i sidste ende vil væksten i produktionen begrænses, hvilket understøtter olieprisen. Samtidig kan en faldende oliepris stimulere forbruget, for eksempel brændstofforbruget. Én ting er sikkert: Hverken i USA, Rusland eller Saudi-Arabien kan man være tilfreds med den aktuelle pris. Nogle af vores investeringer inden for energi har været i virksomheder, der servicerer de store olieselskaber. Disse har lidt ekstra meget i de seneste måneder som følge af de faldende priser og forventninger til en begrænset investeringslyst fremadrettet. Det er smertefuldt på kort sigt, men jo mere man udnytter de eksisterende ressourcer, desto mere nødvendigt bliver det at finde nye ressourcer på et senere tidspunkt. Vi har stadig eksponering til branchen, og vi forventer at investeringerne leverer gode afkast i det lange løb. Imens sikrer vi os, at investeringerne har kvalitet i deres aktiver og finansiel styrke, så man kan ride stormen af. Stærke aktører kommer ofte endnu stærkere ud på den anden side. 3 6

4 Volatilitet og risiko Vi har gennem en længere periode ment, at råvarerelaterede aktier og konjunkturfølsomme aktier generelt var attraktive, efterhånden som mange investorer har holdt sig fra den slags aktier alene på grund af historiske prisudsving altså volatilitet. Mange investorer led store tab på grund af generel volatilitet på aktiemarkederne i 2008 og igen i Det har fået dem til at undgå selskaber med større udsving i indtjeningen, hvilket typisk udelukker mange virksomheder inden for industri, materialer og energi uanset prissætningen. Efterhånden som disse aktier faldt kraftigt i fjerde kvartal som følge af faldende råvarepriser og frygten for økonomisk afmatning, fortsatte investorer med at flokkes om aktier med meget stabil indtjening. Trods høj prissætning set i et historisk perspektiv steg de såkaldte defensive aktier blot yderligere i kvartalet godt understøttet af de faldende renter. Derfor er forskellen i prissætning mellem cykliske og defensive aktier blevet endnu større i dag. Faktum er, at defensive aktier med lav volatilitet igen har givet et merafkast, mens vi halter efter indekset. Det viser, hvordan den negative stemning over for cykliske aktier har en selvforstærkende effekt, der tager tid at vende igen. Derfor skal man som value-investor være langsigtet. Vi køber ofte aktier, for blot at se dem falde i pris bagefter. Vi påstår ikke, at vi har evnerne til at time markeder, og vi indrømmer, at vi ikke kan købe præcis på bunden i hverken en enkeltaktie, en sektor eller et land. Vi opfordrer derfor vores investorer til at bedømme afkast på længere sigt. Som vi før har sagt, forventer vi, at value-strategien på kortere sigt kan afvige markant fra markedet. Men udsving i pris behøver ikke nødvendigvis at betyde, at man taber penge. Ofte er et prisfald på en aktie større, end hvad kan berettes ud fra forværrelsen i selskabets indtjening. Den form for volatilitet, eller prisrisiko, er svær at beskytte sig mod som value-investor, da det ofte handler mere om andre investorers holdninger end virksomhedens finansielle situation. Nokia En aktie, der ikke for længe siden var præget af negativ stemming og oplevede store kursfald, er Nokia, som vi begyndte at købe i Aktiekursen var faldet fra 25 euro i 2007 til mindre end 4 euro grundet tabte markedsandele i mobiltelefoner. På trods af modgangen var Nokia stadig profitabel, havde en nettokontantbeholdning svarende til 40 % af virksomhedens markedsværdi, og aktierne handlede omkring bogført værdi. Man havde en stærk portefølje af patenter, og man var ved at omstrukturere netværksaktiviteterne, der egentlig så lovende ud. Men hensyn til mobiltelefoner havde Nokia bevaret en pæn markedsandel i udviklingslandene, og vi så samarbejdet med Microsoft som et seriøst forsøg på at gøre noget ved den svage position inden for smartphones. Microsoft var ikke en ny aktør på markedet og havde med success introduceret et styresystem til mobiltelefoner i Asien. Vi bemærkede, hvordan Nokia og Microsoft var stærke brands i Kina, også sammenlignet med Apple og Google. Samtidig var andre aktører I branchen meget åbne over for en tredje spiller, der kunne give Apple og Android konkurrence. Selv om vi kunne se problemerne, mente vi, at man var i gang med at løse dem. Kort efter vores første investering gik Nokia ind i det amerikanske marked med deres nye Lumia brand, og aktiekursen begyndte at stige. I 2012 begyndte det dog at gå galt. Midt i den europæiske gældskrise kunne man ikke leve op til forventningerne til Lumia, samtidig med at skiftet fra mobiltelefoner til smartphones gik hurtigere end forventet. Nokias markedsandele faldt hurtigt, og mange investorer frygtede, at det ville blive dyrt for Nokia. I sommeren 2012 var Nokias aktiekurs en tredjedel af, hvad vi først havde købt til. Vi fokuserer altid på ikke at tabe penge, så vi holdt nøje øje med selskabets pengestrømme og balancen. Halvårsregnskabet viste, at kontantbeholdningen var intakt, og at salgstallene overgik forventningerne. Vores analyse viste, at selv om udviklingen bestemt ikke var optimal, var prisen faldet meget mere end berettiget. Vi antog, at ledelsen ville agere og ikke bare sidde og kigge på, mens tabene begyndte at tære på balancen. Så begyndte der at cirkulere rygter om, at Nokia skulle brydes op i mindre enheder, og at aktiviteter skulle sælges fra. I løbet af sommeren 2013 tog tingene fart. Nokia købte Siemens ud af deres fælles netværks-aktivitet. I september meddelte Nokia, at man ville sælge mobiltelefon-aktiviteterne til Microsoft, og aktien steg hurtigt til 5 euro. Vi solgte ikke, da vi afventede detaljerne og Nokias planer for, hvordan pengene fra salget skulle anvendes. Til sidst solgte vi aktierne i slutningen af 2014 på 6,60 euro, hvilket var tæt på det estimat, vi havde lavet i Det så skidt ud flere gange undervejs, og tingene udviklede sig ikke helt, som vi havde forventet, men alligevel endte vi med et årligt afkast på 22 %. Konklusion Vi har altid ment, at hverken makroøkonomi eller geopolitik skal ignoreres. Omvendt mener vi heller ikke, at det skal være i centrum, når man udvælger aktier. Vi ser det sådan, at man skal være opmærksom på, hvordan hvert enkelt selskab påvirkes af, hvad der sker rundt omkring i verden. Men bottom- 4 6

5 up value-investorer som os er også nødt til at være opmærksom på, hvordan geopolitiske risici kan påvirke en samlet portefølje. Og vi anerkender, at selv langsigtede investorer bliver målt på kortere tidshorisonter og bliver holdt op mod et benchmark. En lektie vi har lært på det seneste og specielt i andet halvår af 2014 er, at geopolitisk risiko ikke bør være den primære drivkraft bag de relative afkast. Det betyder, at vi fremover vil være mere opmærksomme på lande- og sektoreksponeringen i en afdelings benchmark. Ud fra et geografisk perspektiv er vores relative risiko i dag vores overvægt i Japan og Europa. Vi ser et stort afkastpotentiale i investeringerne i begge regioner og synes, at markederne er for negative i forhold til eurozonen, og at der derfor er mange interessante aktier at købe. Vi har imidlertid også beskrevet, hvordan det amerikanske marked har haft stor spredning i afkast på tværs af størrelse, sektor og stil. Det gør det muligt at finde interessante aktier og øge vores amerikanske eksponering på trods af en højere prissætning på et overordnet niveau. De seneste to kvartaler har nu været frustrerende for valueinvestorer som os. Trods ringe relative afkast, er vi overbeviste om, at vores investeringer stadig repræsenterer god værdi, og at aktierne med tålmodighed nok skal komme sig igen. I hver enkelt investering, hvor aktiekursen er faldet, gennemgår vi vores antagelser igen, og sikrer os at hele ideen bag investeringen er intakt. Vi forbliver kun investeret, hvis argumentet for at investere er stærkt, og at kursfaldet er markant større, end hvad der er berettiget ud fra virksomhedens ændrede vilkår. I en tid hvor negative nyhedsstrømme og faldende investortillid huserer i de regioner og sektorer, hvor vi investerer, kræver det disciplin at forblive investeret. Vi forsøger at huske på den gamle grundsætning, at sikkerhed i en investering er en funktion af den pris, man betaler, og at gode investeringer ofte dem, der foretages, når andre ikke synes om aktien. Således er værdiansættelse særdeles vigtig, og vi fortsætter med at arbejde grundigt for at holde porteføljen investeret i de virksomheder, vi mener er blandt de mest undervurdere i aktiemarkedet i dag. Redaktionen er afsluttet den 15. januar

6 Sparinvest Value Team Øverst fra venstre til højre: David Orr Seniorporteføljeforvalter Lisbeth Søgaard Nielsen Porteføljeforvalter Jeroen Bresser Porteføljeforvalter Per Kronborg Jensen Seniorporteføljeforvalter Morten Rønnow Tandrup Aktieanalytiker Nederst fra venstre til højre: Karsten Løngaard Seniorporteføljeforvalter Jens Moestrup Rasmussen Chef for teamet/ Chefporteføljeforvalter Trine Uggerhøj Porteføljeforvalter Kasper Billy Jacobsen Chefporteføljeforvalter Sparinvest har tilsluttet sig UN PRI og er medlem af Eurosif og Dansif. UN PRI er et internationalt netværk i FN-regi for professionelle investorer, der bygger på seks principper for ansvarlig investering. Målet er at hjælpe investorerne med aktivt at vurdere miljø, sociale forhold og ledelse i deres investeringer. Dette materiale udgør ikke individuel investeringsrådgivning og kan ikke påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af Sparinvests produkter. Materialet er alene udarbejdet som orientering til dig og dit pengeinstitut og skal læses sammen med foreningernes gældende prospekter og de senest offentliggjorte års- og delårsrapporter. Investering er altid forbundet med risiko for tab, og historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Derfor kan Sparinvest-koncernen og foreningerne ikke påtage sig noget ansvar for den rådgivning, der ydes og dispositioner, der foretages, eller undlades, i forlængelse af dette materiale. Der tages forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl i materialet. 6 6

Value Aktier. Brev til investorerne Q4 13. Indhold på vej mod normalisering?

Value Aktier. Brev til investorerne Q4 13. Indhold på vej mod normalisering? Brev til investorerne Q4 13 Value Aktier Indhold 2013 på vej mod normalisering? Hvordan er værdifastsættelsen? Dyrere aktier i USA Værdier frem i lyset Emerging markets Muligheder i forskellen mellem dyr

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Value Aktier. Brev til investorerne Q3 13. Indhold. Værdier frem i lyset

Value Aktier. Brev til investorerne Q3 13. Indhold. Værdier frem i lyset Brev til investorerne Q3 13 Value Aktier Indhold Værdier frem i lyset Jo mere tingene ændrer sig des mere forbliver de det samme Europa tilbage på radaren? Japan viser dynamik Value det handler om værdi

Læs mere

Value Aktier. Indhold. Brev til investorerne Q kvartal overblik. 2. kvartal - overblik. Behov for forandringer

Value Aktier. Indhold. Brev til investorerne Q kvartal overblik. 2. kvartal - overblik. Behov for forandringer Brev til investorerne Q2 13 Value Aktier Indhold 2. kvartal - overblik Værdier frem i lyset Behov for forandringer Fremtiden sparinvest.dk 2. kvartal overblik I andet kvartal var der igen store udsving

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart!

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Nyhedsbrev Kbh. 2. mar. 2016 Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Februar blev en urolig måned på aktiemarkederne. En vending i slutningen af måneden gjorde dog, at vores 3 afdelinger

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012 2012 nyt år, samme udfordringer Henrik Drusebjerg Januar 2012 10 years ago, we had Steve Jobs, Bob Hope & Johnny Cash; now we have no jobs, no hope and no cash! US blog on twitter 2 Opdateret 2. januar

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

Value Aktier. Brev til investorerne 3. kvt. 12. Inhold. Politiske løsninger i Europa. Kære investor

Value Aktier. Brev til investorerne 3. kvt. 12. Inhold. Politiske løsninger i Europa. Kære investor Brev til investorerne 3. kvt. 12 Value Aktier Inhold Politiske løsninger i Europa Pengepolitiske tiltag Er value-investering død... igen? En bank der er kommet godt gennem krisen Er management buy-outs

Læs mere

Brev til investorerne Value Bonds

Brev til investorerne Value Bonds Brev til investorerne Value Bonds 4. kvartal 2014 2014 et udfordrende år for High Yield Value Bonds, men flotte afkast på Investment Grade 2014 blev et udfordrende år for Sparinvests value bonds-strategier.

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Value Aktier. Brev til investorerne 1. kvt. 12. Indhold. Stigende markeder og fokus på det basale. Kære investor

Value Aktier. Brev til investorerne 1. kvt. 12. Indhold. Stigende markeder og fokus på det basale. Kære investor Brev til investorerne 1. kvt. 12 Value Aktier Indhold Stigende markeder og fokus på det basale Frygten for Europa Del II Regnskaber Værdifastsættelse Konklusion sparinvest.dk Kære investor Stigende markeder

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!?

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!? NYHEDSBREV I maj måneds nyhedsbrev viste vi en oversigt fra Financial Times, at 8 ud af 10 forvaltere ikke slår deres benchmark over en 10-årig periode. Forestil dig enhver anden branche, hvor de prøver

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Sparinvest Nye Aktiemarkeder

Sparinvest Nye Aktiemarkeder Sparinvest Nye Aktiemarkeder Med Sparinvest Nye Aktiemarkeder får du en ny mulighed for at investere bredt i selskaber fra de nye markeder rundt om i verden Sparinvest Nye Aktiemarkeder investerer i 22

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Brev til investorerne Value Aktier

Brev til investorerne Value Aktier Brev til investorerne Value Aktier 3. kvartal 2015 Kære investor De globale kursfald i slutningen af perioden resulterede i det værste kvartal i fire år. På tre måneder tabte de globale afdelinger omkring

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Godt marked for value-investorer

Godt marked for value-investorer 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport VALUE AKTIER Godt marked for value-investorer 2016 var et godt aktieår, og de gode takter fortsatte ind i første kvartal af 2017. Verdensindekset, MSCI World, steg næsten

Læs mere