Personaleinformation. Rengøringsafsnittet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personaleinformation. Rengøringsafsnittet"

Transkript

1 Personaleinformation Rengøringsafsnittet

2

3 Indholdsfortegnelse Velkommen i Rengøringsafsnittet Lidt om afsnittets baggrund og historie Organisatorisk tilhørsforhold Telefonnumre til Rengøringsafsnittet Telefonnumre til tilsynsassistenter Tilmelding m.m Kvalitetspolitik Miljøpolitik Løn- og ansættelsesvilkår Lønudbetaling Sygdom Barns sygdom Ferie,feriebegreber m.m Kurser Arbejdsbeklædning Nøgle Falck abonnement/akuttelefon bagsiden 3

4 Velkommen i Rengøringsafsnittet Velkommen som medarbejder i Rengøringsafsnittet. Vi håber, du vil blive glad for at arbejde hos os. I denne personaleinformation finder du oplysninger og vejledninger, som du skal bruge i din dagligdag som medarbejder i Rengøringsafsnittet. Det er kun hovedreglerne, der er omtalt i informationen. Har du yderligere spørgsmål til indholdet, eller andre spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge din tilsynsassistent. Lidt om afsnittets baggrund og historie Rengøringsafsnittet har eksisteret siden byrådet på et møde den 15. juni 1977 vedtog, at der skulle etableres en rengøringsafdeling i eget regi i Høje-Taastrup Kommune. Første opgave for den nyetablerede rengøringsafdeling var, at udarbejde arbejdsbeskrivelser på skoler og rådhuset, så alle rengøringsassistenter fik samme arbejdsmængde, og standarden de forskellige steder blev ens. Derefter overtog afsnittet gradvist vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem, fritidsklubber, biblioteker, gartnerdepoter m.m. i takt med disse henvendte sig til afsnittet. Januar 2012 var der ansat ca. 180 rengøringsmedarbejdere i Rengøringsafsnittet. Organisatorisk tilhørsforhold Rengøringsafsnittet hører under Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS) med teknisk direktør som øverste chef. 4

5 Telefonnumre til Rengøringsafsnittet: Susanne B. Petersen, rengøringschef, tlf.nr / Sonja Krejsler, tilsynsassistent, tilmelding og sygemelding, tlf.nr / Mimi Laursen, distriktsleder, distrikt 902, tlf.nr / Britt Møller-Larsen, distriktsleder, distrikt 903, tlf.nr / Inger Frydendal, administration, tlf.nr Telefonnumre til tilsynsassistenterne i Rengøringsafsnittet: Sanne H. Andersen, Selsmose- og Mølleholmskole området, tlf.nr Elselina Nielsen, Charlotte- og Reerslev skole området, tlf.nr Tove Gustafson, Gadehaveskole området, tlf.nr Heidi Winther Andersen, Hedehusene - og Fløng skole området, tlf.nr Yupha Petersen, Borger- Sengeløse Skole området, tlf.nr Perla Olsen, Torstorp Skole området, tlf.nr Sonja Krejsler, Rådhus området, tlf.nr / Tilmelding m.m. Når du møder på arbejdet, skal du ringe til Rengøringsafsnittet på , så vi ved, at du er mødt og har det godt. Derved kan Rengøringsafsnittet også sikre, at alle steder bliver gjort rent. Er du ansat på en skole eller Rådhuset, skal du ringe til tilsynsassistenten. Ringer du fra institutionens telefon, skal du kun trykke lokalnummeret Hvis der er telefonsvarer på , skal du efter klartonen tydeligt indtale din besked, dit navn og arbejdssted. 5

6 Kvalitetspolitik Rengøringsafsnittet ønsker at fremstå som en samarbejdspartner, hvor god service og kvalitet er i højsæde. Det er vores politik, at indgåede aftaler opfyldes. Dvs. at kunderne modtager de aftalte ydelser i rette omfang og kvalitet. Rengøringsafsnittet vil arbejde aktivt for at fastholde og udvikle kvalitetsniveauet ved: at sikre at ydelser bliver leveret og fulgt op i henhold til de indgåede aftaler. gennem uddannelse, vejledning og instruktioner at sikre den enkelte medarbejders kvalifikationer og kvalitetsbevidsthed. at planlægge, gennemføre og registrere relevante kvalitetscheck. Miljøpolitik Rengøringsafsnittet ønsker at fremstå som en servicevirksomhed, der er på forkant med udviklingen i samfundet, ved at udvise en miljømæssig bæredygtig adfærd. Rengøringsafsnittet vil arbejde aktivt for en forebyggende indsats på miljøområdet ved: at vurdere aktiviteter ud fra miljøhensyn og bæredygtighed. at mindske belastning af miljøet bl.a. gennem anvendelse af renere teknologi. at inddrage økologiske betragtninger i indkøb, herunder tilskynde sine leverandører til at levere miljøvurderede og miljødeklarerede produkter og serviceydelser. at informere og uddanne medarbejderne, så disse handler miljømæssigt forsvarligt. til enhver tid at overholde gældende lovgivning og andre bestemmelser. 6

7 Løn- og ansættelsesvilkår Som rengøringsassistent i Høje-Taastrup Kommune er du omfattet af Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesforhold for ikke faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde eller lignende. Overenskomsten er indgået mellem Kommunernes Landsforening, FOA Fag og Arbejde og 3F i Danmark. Du er ansat i Rengøringsafsnittet med hele kommunen som ansættelsesområde, og ikke på det enkelte arbejdssted. Dette betyder, at du kan flyttes til andre arbejdssteder inden for Rengøringsafsnittet, hvis dette skulle blive nødvendigt. Du kan også blive pålagt at afløse på andre arbejdssteder i perioder. Alle skal deltage i den årlige hovedrengøring på arbejdsstedet. Det kan forekomme, at du skal deltage i kurser og temadage, der strækker sig ud over din normale arbejdstid. I den forbindelse kan det forekomme, at arbejdstiden omlægges. 7

8 Lønudbetaling. Månedsløn: Lønnen udbetales kalendermånedsvis bagud på den sidste hverdag i måneden. Lønnen indsættes på din NEM-konto. Ekstratimer optjenes i løbet af en måned og udbetales måneden efter. F.eks. bliver ekstratimer fra august udbetalt pr. 30. september. Timeløn: Lønnen optjenes fra den 1. til den 30./31. i måneden, og udbetales midt i den efterfølgende måned. Der er ikke mulighed for at få lønnen udbetalt kontant eller anvist på andre dage end lønudbetalingsdagen, ligesom udbetaling af lønforskud ikke vil kunne finde sted. Sygdom Sygdom og fravær ved barns sygdom skal meldes til Rengøringsafsnittet før arbejdstids begyndelse, og senest ved normal arbejdstid på første sygedag på telefonnummer Ved raskmelding, skal du dagen før så vidt muligt inden kl ringe på og meddele, at du kommer på arbejde. Der skal ikke fremsendes lægelig dokumentation for sygefraværet, før dette bliver forlangt. Udgiften hertil refunderes, når din læge fremsender elektronisk faktura til Rengøringsafsnittet. Hvis du sender en lægelige dokumentation til Rengøringsafsnittet, uden du er bedt om det, får du ikke refunderet udgiften. En medarbejder, der hyppigt er sygemeldt har pligt til at fremskaffe yderlige dokumentation for sygefraværet, hvis det forlanges. 8

9 Barns sygdom Retten til frihed til pasning af sygt barn kan inddrages ved misbrug. Medarbejdere har efter anmodning mulighed for at få hel eller delvis tjenestefrihed med løn på barns 1. og 2. sygedag, når følgende betingelser alle er opfyldt: barnet er under 18 år barnet har ophold hos medarbejderen fravær er nødvendigt af hensyn til barnet tjenestefrihed er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. Ved vurderingen af om tjenestefrihed kan bevilliges, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Der skal desuden være et akut pasningsbehov, og friheden gælder kun indtil der findes en anden pasningsmulighed. Medarbejderen har altså ikke en ubetinget ret til fravær ved barns sygdom. Ferie Ferien placeres i samarbejde med tilsynsassistenten med hensyntagen til arbejdets tarv. Som udgangspunkt planlægges sommerferie af 3 ugers varighed. På skoler skal ferien placeres i skolens ferier, dog skal den 6. ferieuge placeres på dage, hvor skolen er åben. Feriebegreber Optjeningsår: Kalenderåret 1. januar 31. december Ferieår: 1. maj 30. april Ferieperiode: 1. maj 30. september (her skal hovedferien på 3 uger afholdes) 9

10 Feriepligt på skoler: Alle ansatte på skoler skal holde 5 ugers ferie om året på dage, hvor skolen er lukket. Hvis du ikke har optjent ret til løn under ferie, vil du blive trukket i løn. Feriekort fra tidligere arbejdsgiver skal bruges til at dække løntræk under ferien. Hvis du ingen mulighed har for økonomisk dækning under ferien, kan der evt. tilbydes afløsning, fordi der er feriepligt. Tvungen ferie i 0 6 års institutioner, SFO er, klubber og Rådhuset. 0 6 års institutioner er lukket fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og mellem jul og nytår. Der kan forekomme lukning de 3 dage før påske samt yderligere 1 2 dage om året, der planlægges individuelt. SFO er er lukket de tre dage før påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt mellem jul og nytår (evt. yderligere 1 2 dage ifm jul). Fritids- og ungdomsklubber er lukket de tre dage før påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, 23. og 31. december samt dagene mellem jul og nytår. Alle steder kan der dog opstå behov for nødåbent. Nærmere informationer gives af tilsynsassistenten. Rådhuset er lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og mellem jul og nytår. Disse dage skal som hovedregel afholdes som feriedage. 10

11 Kurser Som rengøringsassistent i Rengøringsafsnittet er det et krav, at du efter prøvetidens udløb deltager i grundkurser i Erhvervsrengøring på et AMU-center, medmindre du tidligere har deltaget i kurserne. Herudover har du mulighed for at deltage i andre relevante kurser, både på AMUcenter og andre steder. Arbejdsbeklædning Som hovedregel udleveres to sæt arbejdsbeklædning efter 3 måneders ansættelse. Derefter udleveres et sæt med 15 måneders mellemrum. Arbejdsbeklædning skal bæres, når du er på arbejde. Når du fratræder skal du aflevere den udleverede arbejdsbeklædning. Ved arbejde i våde områder udleveres træsko. Nøgler Ved fratrædelse skal nøgler afleveres til tilsynsassistenten senest på sidste arbejdsdag. 11

12 Falck Abonnement Høje-Taastrup Kommune er tilknyttet et Falck abonnement. Akuttelefoner Afhængig af skaden, skal du kontakte Akutklinik/akutafdeling inden du ringer til Falck. Glostrup Hospital Akutklinik/skadestue Ring til akuttelefonen 1813 du kan ringe til akuttelefonen hele døgnet. Roskilde Sygehus - Akutafdeling/skadestue Du skal altid ringe først! Du kan ikke møde op uden en aftale. Ring til akuttelefonen du kan ringe til akuttelefonen hele døgnet. Udgivet Høje-Taastrup Kommune Rengøringsafsnittet Ejendomme og Intern Service Bygaden Taastrup

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under din ansættelse.

Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under din ansættelse. Personalehåndbog Personalehåndbogen er et opslagsværk for alle ansatte i Stevns Kommune. Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort...

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort... Indholdsfortegnelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... 5 Center for Velfærd og Omsorg (CVO)... 6 Forebyggelse og hjælp

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Elevhåndbog. -Den bedste start for en kontorelev

Elevhåndbog. -Den bedste start for en kontorelev Elevhåndbog -Den bedste start for en kontorelev Indholdsfortegnelse Velkommen til Fredericia Kommune 4 Fredericias vision 4 Om Fredericia Kommune 5 Byrådet 5 Direktionen 5 Fredericia Kommunes organisation

Læs mere

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten.

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. 1. FORORD... 4 2. GENEREL MEDARBEJDERINFORMATION... 5 ADGANGSFORHOLD TIL ARBEJDSPLADSEN... 5 ADOPTION...

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere