Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud"

Transkript

1 Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

2 INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives der tilskud til 4 Hvordan gives tilskud. 4 Hvem kan søge tilskud.. 5 Ansøgningsfrister 5 Hvordan kan der søges tilskud. 5 Regnskab for tilskud.. 6 Andre bestemmelser. 6 Her og nu-puljen til nye mindre tiltag. 7 Formål.. 7 Hvad gives der tilskud til 7 Hvordan gives tilskud. 7 Hvem kan søge tilskud.. 7 Ansøgningsfrister 8 Hvordan kan der søges tilskud. 8 Regnskab for tilskud.. 8 Andre bestemmelser. 8 Ikrafttræden. 9 2

3 FRIVILLIGHEDSPOLITIKKEN RAMMER OG VILKÅR Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og skabe muligheder for frivillige indsatser og frivilligt arbejde i kommunen på alle niveauer. Politikken skal være et hjælpende redskab for lokale ildsjæle, borgere og virksomheder, frivillige organisationer og foreninger, kommunale politikere og medarbejdere, når frivilligheden sættes i spil. Frivillighedspolitikken består af tre elementer: En række værdiformuleringer, der sætter fokus på arbejdet med og udviklingen af frivillighedsbegrebet En hvidbog med relevant viden om frivillighedsområdet Bilag, der beskriver konkrete rammer og vilkår for frivilligheden Politikken tager afsæt i den grundlæggende vision, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget for Rudersdal Kommune: Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune. For at løfte denne vision vil Frivillighedspolitikken understøtte velfærdssamfundets udvikling i et samspil mellem borgere, frivillige, erhverv og kommune. Den forankres med afsæt i følgende værdier: Det er enkelt at være frivillig i Rudersdal Kommune Det aktive medborgerskab og det frivillige initiativ understøttes Frivillige indsatser involverer og giver indflydelse Frivillighed anerkendes som et væsentligt fundament i Rudersdal Kommune I det følgende er rammer og vilkår nærmere beskrevet. Rammerne og vilkårene er blevet til i et tæt samspil mellem frivillige, fagpersoner fra de kommunale fagområder og relevante/interesserede borgere. 3

4 START- OG UDVIKLINGSPULJEN Formål Formålet med Start- og udviklingspuljen er: At sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i frie folkeoplysende initiativer i Rudersdal Kommune. At sikre rammerne for sammenhæng og samspil for børn, unge og voksne i folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper, således at borgerne kan etablere og tage del i frie folkeoplysende initiativer i Rudersdal Kommune. At sikre en demokratisk forankring i et nyt eller som en del af et eksisterende initiativ. At sikre eller muliggøre en demokratisk forankring i et nyt initiativ eller som en del af et eksisterende initiativ. Hvad gives der tilskud til Folkeoplysningsudvalget giver tilskud fra denne pulje til nye initiativer, der understøtter og fremmer: Udviklingsarbejde Enkeltstående projekter Amatørkulturelle aktiviteter Folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud Samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål Virksomhed af tværgående karakter Selvorganiserede gruppers aktiviteter Eksempler på temaer for ansøgninger, der er imødekommet af Folkeoplysningsudvalget: Start af forening Kidskoordinator (ændring af foreningens kultur/struktur) Ung Tennis (ny aktivitet i eksisterende forening) Medlemshvervning (event) Hvordan gives tilskud Initiativer jfr. ovenfor kan modtage støtte fra puljen i et år med mulighed for forlængelse efter ansøgning herom til Folkeoplysningsudvalget. Der kan herudover gives støtte til projekter af max. 2 års varighed. 4

5 Størrelsen af tilskud fra puljen er ikke betinget af egenbetaling og / eller egen finansiering. Tilskud kan gives som hel eller delvis underskudsgaranti. Hvem kan søge tilskud De initiativer, som får tilskud fra puljen, skal som udgangspunkt ligge inden for Folkeoplysningslovens overordnede formål. Foreninger, der er godkendt i henhold til 3-5 i Folkeoplysningsloven, kan søge tilskud til disse initiativer. Der kan dog dispenseres fra foreningskravet. Foreninger, der er godkendt i henhold til 3-5 i Folkeoplysningsloven, kan søge tilskud til disse initiativer. Endvidere kan selvorganiserede grupper ansøge om tilskud til aktiviteter. Der kan i disse tilfælde dispenseres fra foreningskravet. Lokalt baseret, internationalt arbejde, herunder venskabsbysamarbejde med kommunens venskabsbyer, vil kunne støttes under puljen. Ansøgningsfrister Ansøgninger vil blive behandlet løbende i Folkeoplysningsudvalgets møder. Ansøgning om tilskud skal indsendes til Folkeoplysningsudvalget, inden projektet igangsættes. Ansøgninger, der modtages mindre end 3 uger før et Folkeoplysningsudvalgsmøde, kan først forventes at blive behandlet i et efterfølgende Folkeoplysningsudvalgsmøde. Hvis ansøgningen giver anledning til uddybende undersøgelser, kan behandlingen af ansøgningen blive udsat til et senere Folkeoplysningsudvalgsmøde. Ved modtagelse af tilskud til en selvorganiseret gruppe sikres denne adgang til kommunale lokaler i projektperioden på lige fod med foreninger, jf. gældende Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. Oversigt over Folkeoplysningsudvalgets mødedatoer findes i Foreningsportalen på under Regler og skemaer > Folkeoplysningsudvalget. Hvordan kan der søges tilskud Ansøgning med beskrivelse af initiativets formål, indhold, forventet deltagerantal og økonomi kan indsættes i et ansøgningsskema, der kan fås ved henvendelse til Kultur. 5

6 Ansøgningen fremsendes til: Rudersdal Kommune Kultur Øverødvej 246 B (rød indgang, 1. sal) 2840 Holte I Foreningsportalen kan du hente tilskudsregler og ansøgningsskema. Se under Regler og skemaer > Start- og udviklingspuljen. Regnskab for tilskud Senest 3 måneder efter initiativets gennemførelse skal der indsendes en evaluering og et regnskab for initiativet. Såfremt der ansøges om forlængelse af et igangværende projekt, skal der indsendes en del-evaluering sammen med ansøgningen. Skema til brug for den afsluttende evaluering og regnskab kan fås ved henvendelse til Kultur jfr. ovenfor, eller du kan finde det i Foreningsportalen. Beløb, der ikke er forbrugt eller ikke er anvendt i henhold til de kriterier, der er fastlagt af Folkeoplysningsudvalget, skal tilbagebetales. Andre bestemmelser Folkeoplysningsudvalget afgør og sætter afgrænsning af de områder, hvortil der kan gives tilskud. Puljens størrelse fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Folkeoplysningsudvalget kan hvert år reservere dele af puljen til særlige formål / temaer. Eventuelle uforbrugte puljemidler overføres inden for gældende bestemmelser og disponeres af Folkeoplysningsudvalget. 6

7 HER OG NU-PULJEN TIL NYE MINDRE TILTAG Formål Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune reserverer/dedikerer en del af Start- og udviklingspuljen til en "Her og nu-pulje". Folkeoplysningsudvalget har givet Kulturområdet kompetence til at vurdere og behandle ansøgninger fra ansøgere, der søger om tilskud fra denne pulje. Formålet med Her og nu-puljen er at give mulighed for, at børn, unge og voksne kan etablere og/eller gennemføre nye initiativer. Projektet skal have udgangspunkt i foreningsaktiviteter. Herudover er formålet at skabe mulighed for med kort varsel at gennemføre nye mindre initiativer/projekter inden for den enkelte forening. Hvad gives der tilskud til Der gives tilskud til initiativer, der understøtter og fremmer: Enkelte konkrete initiativer inden for foreningens egen virksomhed Samarbejdsprojekter på tværs af flere foreninger Eksempler på initiativer, der vil kunne modtage støtte: Nye initiativer der medvirker til samvær mellem medlemmer og/eller ledere/trænere i foreningen Etablering af nye mindre aktiviteter i foreningen (Mikrobe-spejd i DDS Nærumspejd) Hvordan gives tilskud Initiativer jfr. ovenfor kan modtage støtte fra Her og nu-puljen en gang. Tilskuddet kan ikke overstige kr. og er ikke betinget af egenbetaling og / eller egenfinansiering. En initiativtager kan kun få tilskud til sit projekt én gang, hvis projektet har uændret indhold. Ønsker initiativtager, at initiativet følges op, kan der ansøges om dette via Start- og udviklingspuljen, såfremt der er tale om væsentlige ændringer i initiativets form. Hvem kan søge tilskud De initiativer, som får tilskud fra Her og nu-puljen, skal som udgangspunkt ligge inden for Folkeoplysningslovens overordnede formål. 7

8 Ansøgningsfrister Ansøgninger vil blive behandlet løbende af Kultur. Ansøgning om tilskud kan indsendes i perioden 1. februar december. Ansøgning om støtte skal indsendes til Kultur, inden initiativet igangsættes. Ansøgere kan forvente svar på deres ansøgning inden for 5 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen. Hvordan kan der søges tilskud Ansøgning indsendes på det udarbejdede ansøgningsskema, som kan findes på Foreningsportalen Se under Regler og skemaer > Her og nu-puljen eller ved henvendelse til Kultur. Ansøgningen sendes til: Rudersdal Kommune Kultur Øverødvej 246 B (rød indgang, 1. sal) 2840 Holte Hvis der er brug for hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, kan I kontakte Kultur på telefon nr Regnskab for tilskud Senest 4 uger efter initiativets gennemførelse skal der indsendes en kort evaluering og et regnskab for initiativet. Skema til brug for den afsluttende evaluering og regnskab kan findes i Foreningsportalen eller ved henvendelse til Kultur jf. ovenfor. Beløb, der ikke er forbrugt eller ikke er anvendt i henhold til disse retningslinjer, skal tilbagebetales. Andre bestemmelser Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert år et beløb til Her og nu-puljen. Kultur er sekretariatet for Folkeoplysningsudvalget. Udvalget har delegeret kompetencen til behandling af ansøgninger til denne pulje til Kultur. Folkeoplysningsudvalget bliver efterfølgende orienteret om behandlede ansøgninger til puljen. 8

9 IKRAFTTRÆDEN Disse regler er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. august 2013 og har virkning fra 1. januar

10

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet Juni 2012 Barriere- og løsningskatalog Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet Social- og Integrationsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 Fremgangsmåde og metoder 4 Læsevejledning

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere