INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 STAMOPLYSNINGER. 2 FORORD PROCESBESKRIVELSE VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE AF RENGØRINGSSELSKABET RENT APS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 STAMOPLYSNINGER. 2 FORORD. 3 1. PROCESBESKRIVELSE. 4 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE AF RENGØRINGSSELSKABET RENT APS. 5 3. 6 4."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 STAMOPLYSNINGER... 2 FORORD PROCESBESKRIVELSE VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE AF RENGØRINGSSELSKABET RENT APS VÆRDIAFKLARING I FORHOLD TIL DEN SOCIALE REDEGØRELSE KORTLÆGNING ANVENDT REGNSKABS PRAKSIS BAGGRUNDSOPLYSNINGER UDVIKLING, UDDANNELSE OG LÆRING FASTHOLDELSE INTEGRATION OG LIGESTILLING SUNDHEDSFREMME ENGAGEMENT I DET LOKALE SAMFUND OPMÆRKSOMHED PÅ GLOBALE UDFORDRINGER OPFØLGNING PÅ INDSATSOMRÅDER VURDERING OG PRIORITERING MÅL OG HANDLINGSPLAN

2 Stamoplysninger Virksomheden: Rengøringsselskabet RENT ApS Kaltoftevej Fredericia Aalborg afdeling Gøteborgvej Aalborg SV Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR.nr: Ansvarlig ledelse: Bestyrelsen: Ansvarlig for social redegørelse: Regnskabsperiode: Mudassar Iqbal Erling Christensen, Peer Petersen, Lars Been Nipper, Arne Sørensen og Mudassar Iqbal Jane Nygaard Løvstad 1. januar- 31. december 2

3 Forord Denne sociale redegørelse er udarbejdet for Rengøringsselskabet RENT ApS på baggrund af Green Networks manual for Social Engagement. I sommeren 2008 besluttede Rengøringsselskabets RENT ApS s ledelse, at virksomheden skulle agere udfra CSR principperne om at tage samfundsansvar. På det grundlag blev der besluttet at lave Green Networks redegørelser. Målet med at lave Green Networks redegørelse om socialt engagement er at opprioritere og systematiseret arbejdet med det sociale engagement og samtidigt dokumentere, at Rengøringsselskabet RENT ApS prioriterer social engagement højt. Der forventes, at redegørelsen vil give et overblik over Rengøringsselskabets RENT ApSs niveau for socialt engagement, samt hvilke foranstaltninger der skal igangsættes for at optimere virksomheden på dette område. I processen med udarbejdelsen af redegørelsen i 2009 blev det belyst, at Rengøringsselskabet RENT ApS vil have nytte at systematisere oplæringsprocessen og instruktionerne ved nyansatte samt udarbejdelse af en sygepolitik, hvilket vi har arbejdet med som en løbende procces. Der er udarbejdet en personalehåndbog i marts 2012, hvor en del af de områder som berører socialt engagement hvilket der fortsat arbejdes med og udbygget, idet vores medarbejdere er vores styrke! Dato Mudassar Iqbal Direktør Dato Jane Nygaard Løvstad Administrationschef 3

4 1. Procesbeskrivelse I sommeren 2008 blev der besluttet, at Rengøringsselskabet RENT ApS skulle lave redegørelsen om socialt engagement. Ledelsesgruppen har været fungerende styregruppe på hele projektet. Første arbejdsopgave i forbindelse med udarbejdelse af den social redegørelse i 2008 var værdigrundlaget. Virksomheden fik i forbindelse med sin stiftelse nedskrevet de værdier vi arbejder efter i Rengøringsselskabet Rent og vi så derfor ingen grund til at sætte gang i en større værdiafklaringsproces Efter værdiafklaringen gik vi i gang med kortlægningen, hvor vi undervejs blev opmærksom på flere områder vi gerne ville arbejde videre med. Nogle af disse områder tog vi fat på med det samme, mens andre blev markeret som muligt indsatsområde. Med kortlægningsdelen og indsatsområderne på plads afholdt vi et møde med Fredericia kommune ved jobkonsulent Trine Marie Nielsen. Hun kom med flere tilføjelser og gode ideer til handlingsplanen som efterfølgende er blevet indarbejdet i det endelige mål og handlingsplan. Socialproceskonsulenten fra Fredericia kommune blev i slutningen af januar afløst af Katrine Raunsø, CSR-koordinator og fungerende Socialproceskonsulent fra Green Network sekretariatet. I februar 2009 blev de færdige mål og handlingsplaner udarbejdet. Første redegørelsen blev udarbejdet i tæt samarbejde med ledergruppen samt Fredericia kommunes Socialproceskonsulent, Kamilla Uttrup og Jobkonsulent Trine Marie Nielsen. Dette er 2. udgave af redegørelse for Socialt engagement, og vi har løbende arbejdet med forskellige problemstillinger og indsatsområder. Jane Nygaard Løvstad blev ansat i januar 2012, er en del af ledergruppen, og udpeget til at arbejde med Green Network. 4

5 2. Virksomhedsbeskrivelse af Rengøringsselskabet RENT ApS Rengøringsselskabet RENT er opstartet i efteråret Rengøringsselskabet RENT ApS blev dannet i foråret Rengøringsselskabet RENT er dannet på baggrund af ejernes ønske om at skabe en arbejdsplads, hvor arbejdsglæde og engagement er i højsæde. Rengøringsselskabet RENT ApS mål er: - at være anerkendt som en seriøs og professionel samarbejdspartner som omverden har tillid til. - at være det førende rengøringsselskab i branchen - at arbejde udfra et forretningsdrevet samfundsansvar (CSR). Rengøringsselskabet RENT ApS beskæftiger sig primært med erhvervsrengøring. Eksempelvis servicerer Rengøringsselskabet RENT ApS deres kunder med hotelrengøring, rengøring af kontormiljøer, køkkener og bagerier. Rengøringsselskabet RENT ApS servicerer kunder i hele Danmark. Rengøringsselskabet RENT ApS bruger hovedsagligt svanemærkede rengøringsmidler. Formålet med at bruge svanemærkede rengøringsmidler er at tage hensyn til miljøet samt at skåne medarbejdere og kunder. 5

6 3. Værdiafklaring i forhold til den Sociale redegørelse Rengøringsselskabet RENT ApS arbejder ud fra fire værdier. Værdierne er blevet valg i slutningen af 2007 af selskabets ejere. Værdierne blev valgt udfra, hvad der for dem føltes vigtig at arbejde udfra, og disse grundlæggende værdier er fortsat dem vi arbejder ud fra hver eneste dag. I nedenstående er værdierne fortolket i forhold til det sociale engagement. Troværdighed: Rengøringsselskabet RENT ApS vil være troværdige i forhold til at tage et socialt ansvar i vores samfund. Vi vil opkvalificere mennesker som står uden for arbejdsmarkedet til et rengøringsarbejde. Forskellighed: Rengøringsselskabet RENT ApS er en arbejdsplads, der lægger vægt på, at forskellighed er en styrke. Derfor beskæftiger Rengøringsselskabet Rent ApS medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde, og vi arbejder bevidst og målrettet med integration af udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Fleksibilitet: Rengøringsselskabet RENT ApS vil være fleksibel i forhold til de forskellige medarbejderes kompetencer. Nytænkning: Rengøringsselskabet RENT ApS vil arbejde udfra virksomhedsdrevet samfundsansvar (CSR) og betegner dette som at værende nytænkende i rengøringsbranchen. 6

7 4. Kortlægning I forbindelse med kortlægningsdelen har vi konstateret, at det at være vokset på relativ kort tid giver os et behov for at få nedskrevet en række procedure og få noget mere systematik i forbindelse med registrering af en række medarbejderforhold, herunder eksempelvis registrering af arbejdstimer, ferie og sygefravær. Samtidig vil vi gerne arbejde meget med den interne kommunikation, idet vi har medarbejdere i alle kroge af Danmark, og arbejder på alle tider af døgnet, og det betyder, at mange medarbejdere ikke har deres gang på vores adresser i Fredericia og Aalborg, men vi vil meget gerne give alle et tilhørsforhold til virksomheden i et værdiskabende samarbejde til gavn for medarbejder, virksomheden, kunder og andre samarbejdspartnere Anvendt regnskabs praksis Vi har valgt at kategorisere de ansatte i fuldtidsansatte og i deltidsansatte. Deltidsansatte er ikke yderligere kategoriseret, men kan spænde fra 2 29 timer pr. uge. Kortlægningen bygger på oplysninger, som er trukket ud den 31. august Alle angivelser i procent er op-/nedrundet til nærmeste hele tal, hvorfor det samlede resultat enkelte steder ikke viser 100% Baggrundsoplysninger Antal medarbejdere: 2008* Primo Ultimo Gennemsnit 16, *For 2008 er ultimo opgjort per 1. oktober, jf. redegørelse fra Antal opgjort ved optælling pr. 1. januar og 31. december. Medarbejder tilgang og afgang Omsætningshastigheden har været stor i Rengøringsselskabet RENT ApS. Stigningen i 2011 skyldes især, at vi har haft en del sæsonarbejde. Tallet i denne redegørelse afspejler naturligvis også at vi er en ung virksomhed, som har haft en stor tilgang af arbejdskraft, jf. opgørelsen over antal medarbejdere. Medarbejdertilgang og afgang for perioden til Tilgang 42 Afgang 17 Medarbejderomsætningshastighed i % 178% Beregningsmetode: ((tilgang+afgang)/2)/((ansatte primo+ultimo)/2)*100 Medarbejdertilgang og afgang 2009: Tilgang 10 Afgang 0 Medarbejderomsætningshastighed i % 19% Beregningsmetode: ((tilgang+afgang)/2)/((ansatte primo+ultimo)/2)*100 Medarbejdertilgang og afgang 2010: Tilgang 24 Afgang 4 Medarbejderomsætningshastighed i % 19% Beregningsmetode: ((tilgang+afgang)/2)/((ansatte primo+ultimo)/2)*100 7

8 Medarbejdertilgang og afgang 2011: Tilgang 81 Afgang 23 Medarbejderomsætningshastighed i % 58% Beregningsmetode: ((tilgang+afgang)/2)/((ansatte primo+ultimo)/2)*100. Medarbejderomsætningshastighed: 200% 150% 100% 50% 0% Aldersfordeling Langt den største del af Rengøringsselskabet RENT ApS s medarbejdere er mellem år. Dette skyldes, at det primært er denne aldersgruppe, der søger rengøringsjob samt at denne aldersgruppe også er attraktiv, da rengøringsarbejde er et fysisk krævende arbejde. under 18 år år 30 til 40 år år år % 32 % 43 % 11 % 11 % % 12% 64% 20% 0% % 20% 57% 23% 0% % 29% 55% 13% 1% Tallene er opgjort pr. 31. december, undtaget 2008 opgjort pr. 1. oktober. Anciennitetsfordeling 0-1 år år år Tallene er opgjort pr. 31. december, undtaget 2008 opgjort pr. 1. oktober. 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0-1 år 1-2 år 2-5 år 8

9 Kønsfordeling I Rengøringsselskabet RENT ApS er der en større andel af kvinder end mænd i ledelsen, imens kønsfordelingen blandt de øvrige medarbejdere varierer år for år. Rengøringsselskabet RENT ApS planlægger ikke at iværksætte tiltag for at ændre billedet, da vi synes, det er en rimelig fordeling. Antal % Antal % Antal % Antal % Kvinder Ledelse 2 66, , Medarbejdere , , ,2 Mænd Ledelse 1 33, , Medarbejdere , , ,8 Beregningsmetode: antal [køn]/antal medarbejdere*100. Tallene er opgjort ultimo. Kønsfordeling ledelse Kønsfordeling medarbejdere 80,0% 70,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Kvinder Mænd 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Kvinder Mænd 0,0% 0,0% Deltid Rengøringsselskabet RENT ApS har en stor andel medarbejdere, der kategoriseres som deltidsansatte. Nogle medarbejdere går på sprogskole og har derfor ikke mulighed for at arbejde fuldtid. Vi betragter endvidere tendensen med mange deltidsansatte som et almindeligt vilkår for branchen. Fuldtid Deltid Skiftehold og akkordarbejde Der forekommer ikke skiftehold og akkordarbejde Udvikling, uddannelse og læring Uddannelsespolitik I Rengøringsselskabet RENT ApS er opkvalificering af medarbejdernes kompetencer en væsentlig prioritering. Det sker gennem intern uddannelse, som omhandler rengøringsmetoder og materialer. Sidemandsoplæring er også en vigtig metode til at uddanne vores medarbejdere, hvoraf en del ikke i forvejen har erfaring. Medarbejdere tilbydes også danskundervisning og andre kurser aftales individuelt. 9

10 Introduktion af nye medarbejdere og sidemandsoplæring Nye medarbejdere bliver oplært ved sidemandsoplæring. Det er typisk serviceledere eller andre medarbejdere med ansvar, der varetager sidemandsoplæring. Desuden anvendes et introduktionsskema for at sikre, at nye medarbejdere får den nødvendige introduktion. Enkelte medarbejdere starter med kun kort instruktion, det gælder især sæsonarbejdere ansat i korte perioder. Personaleforhold I personalehåndbogen er der beskrevet en række personaleforhold. I nedenstående beskrives væsentlige personaleforhold kort: Der afholdes MedarbejderUviklingsSamtale (MUS) én gang om året. Desuden afholdes der personalemøder efter behov, hvor alle ansatte har pligt til at deltage. Arbejdstøj udleveres af virksomheden og bestemmelser for brug af arbejdsredskaber som mobiltelefoner og biler forefindes i personalehåndbogen. Det tilstræbes at holde en personalefest, familiearrangement eller lignende en gang årligt. Rengøringsselskabet RENT ApS udlåner fribilletter til Slotssøbadet i Kolding til medarbejdere. Der gives fri med løn ved bestemte personlige højtider som bryllup og sølvbryllup, jubilæum m.v Fastholdelse Sygepolitik Rengøringsselskabet RENT havde i første redegørelse for socialt engagement en målsætning om at udarbejde en sygepolitik. Den findes i dag i virksomhedens personalehåndbog: En åben dialog mellem leder og medarbejder er grundstenen i sygefraværspolitikken både ved korterevarende og længerevarende sygdomsperioder. Sygefraværspolitikken har det mål, at medarbejderen bevarer kontakten til virksomheden og sikre en hurtig tilbagevenden efter endt sygdom. I personalehåndbogen beskrives procedure ved sygemelding. Sygefravær: Korttidssygefravær - 3% 5% 12% Langtidssygefravær - 0% 0% 0% Beregningsmetode: Antal sygedage/totalt antal arbejdsdage*100. Oplysningerne hentes i virksomhedens lønsystem. Rengøringsselskabet RENT ApS indførte registrering af sygefravær i Sygefravær under 2 uger defineres som korttidssygefravær, mens fravær over 2 uger defineres som langtids-. Ovenstående skema viser, at der har været en stigning i sygefravær, tydeligst i Vi har i 2012 valgt at sætte fokus på forhold som ergonomi og fysisk anstrengende arbejde, ligesom vi vil arbejde med at øge forudsigeligheden i det daglige arbejde, jf. Rengøringsselskabet RENT ApS arbejdsmiljøredegørelse. De kommende år vil vi holde øje med, hvorvidt og hvordan disse tiltag afspejles i sygefraværet. Omplacering af medarbejdere pga. sygdom/nedslidning Ingen omplaceringer 10

11 4.5. Integration og ligestilling Rengøringsselskabet RENT ApS opfatter forskellighed som en fordel. Medarbejdere med forskellig baggrund, nationalitet og kultur har forskellige holdninger og indgangsvinkler til arbejdet og arbejdslivet de ressourcer, som ligger i det, har vi fokus på at benytte. Medarbejdere i job på særlige vilkår: Rengøringsselskabet RENT ApS har en åben holdning til og er motiveret for at ansætte personer på særlige vilkår, når der er et relevant job. I øjeblikket har vi således 1 person ansat i fleksjob Sundhedsfremme Rygning Det er Rengøringsselskabet RENTs politik, at der ikke må ryges i egne bygninger, hos kunder (hverken inde eller ude) eller i bilerne. Overtrædelse kan medføre opsigelse eller bortvisning. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i arbejdstiden man må heller ikke møde påvirket på arbejde. Det vil medføre omgående bortvisning eller opsigelse Engagement i det lokale samfund Rengøringsselskabet RENT ApS engagerer sig i lokalsamfundet bl.a. ved at samarbejde med Fredericia Kommune om at aktivere borgere, der står udenfor arbejdsmarkedet. Desuden er Rengøringsselskabet RENT ApS medlem af Green Network, hvis formål er at understøtte virksomheders arbejde med samfundsansvar. Rengøringsselskabet RENT ApS støtter sporten i Danmark og har indgået sponsorsamarbejde med Aalborg DH og Vejle Boldklub Opmærksomhed på globale udfordringer Rengøringsselskabet RENT ApS har ikke bevidst forholdt sig til globale udfordringer. Rengøringsselskabet RENT ApS tager medansvar, hvad angår miljø, ved at bruge svanemærkede produkter så vidt muligt. 11

12 5. Opfølgning på indsatsområder I redegørelsen for socialt engagement fra 2008 satte Rengøringsselskabet RENT sig en række mål for deres arbejde med socialt engagement i de kommende år. Resultatet er: Indsatsområde: Status: Kommentarer Nedsættelse af Delvist opnået omsætningshastigheden Dette skal ske ved hjælp af bedre ansættelsesprocedure samt bedre instruktion af medarbejdere Procedure for sidemandoplæring Der skal udarbejdes en procedure for, hvad der skal læres under sidemandsoplæring Opstartsprocedure og opfølgning på instruktionsskemaer Der skal nedskrives en opstartsprocedure og udarbejdes en systematisk opfølgning på, at instruktionsskemaerne benyttes Udarbejdelse af en sygepolitik Der er behov for at nedskrevet en sammenhængende politik på området. Undersøge mulige systemer med henblik på registrering af sygefravær. Det skal undersøges, hvor og hvordan vi kan få et system som kan samkøre oplysninger om løn og sygefravær Opnået Delvist opnået Opnået Opnået Der er udviklet bedre ansættelsesprocedurer med mere tydelig kommunikation af de krav, der stilles i jobbet. Vi har mange medarbejdere, der har været ansat i flere år, men må også erkende, at en del blot ønsker at bruge jobbet som et springbræt videre. Derfor er fastholdelse af medarbejdere et fortsat indsatsområde. Vi har udarbejdet en opstartsprocedure, som en stor del af de nye medarbejdere bliver introduceret for. Dog er det en udfordring at få sæsonarbejdere igennem proceduren pga. den korte varighed, så derfor vil det være et fortsat indsatsområde. Registrering af korttidssygefravær Registrering af langtidssygefravær Opnået Opnået 12

13 6. Vurdering og prioritering I kortlægningsprocessen er vi blevet opmærksomme på, at sygefraværet i 2011 har udviklet sig i negativ retning, hvorfor det er nødvendigt at holde øje med denne udvikling og iværksætte tiltag med fortsat fokus på arbejdsmiljø. Ved opfølgning på den handlingsplan, der blev udviklet i forbindelse med redegørelse for socialt engagement i 2008 er det desuden tydeligt for os, at fastholdelse af vores dygtige medarbejdere er et område, man som virksomhed altid skal have opmærksomhed på, bl.a. ved at give nyansatte en god start. Ledelsen har i samarbejde med Green Network foretaget nedenstående vurdering og prioritering af indsatsområder: Område Påvirkning på bundlinje Medarb. interesse Lokal samfunds interesse Kundens interesse Myndigheds interesse Omdømme Opstartsprocedure for alle høj høj lav lav lav lav 3 medarbejdere, inkl. sæsonarbejdere Omsætningshastighed og høj høj høj høj høj høj 2 fastholdelse Nedsættelse af sygefravær høj høj høj høj høj høj 1 Prioritet Indsatsområder i prioriteret rækkefølge: Indsatsområde 1: Nedsættelse af sygefravær Dette skal ske ved at sætte fokus på fysisk hårdt arbejde, ergonomi og mere forudsigelighed i arbejdet gennem bedre planlægning. Desuden formuleres en fremmødepolitik. Indsatsområde 2: Fastholdelse af medarbejdere En trivselsundersøgelse vil blive tilrettelagt og gennemført for at få indblik i, hvad der for medarbejderne kendetegner den gode arbejdsplads. Indsatsområde 3: Opstartsprocedure for alle medarbejdere Det skal prioriteres, at alle medarbejdere inkl. sæsonarbejdere kommer igennem en passende opstartsprocedure 7. Mål og handlingsplan Nedenstående mål og handlingsplan skal ifølge Green Networks manual strække sig over tre år, så vi hele tiden har fokus på at være en god og attraktiv arbejdsplads, der tager ansvar. Område Mål Handling Ansvarlig Tid Opfølgning Fastholdelse Medarbejderomsætningshastighed Sikre god introduktion af medarbejdere Fastholde systematisk oplæring af medarbejdere. Ledergruppen 2012 Årlig opfølgning 13

14 Fastholdelse Sygefravær Mindske fysisk anstrengende arbejde - Mindske nedslidning - Forebygge akut skader - Arbejde målrettet med forudsigelighe d i arbejdet, så medarbejderne ved, hvad der forventes af dem Prioritere at alle medarbejdere inkl. sæsonarbejdere kommer igennem en passende opstartsprocedure Udvikle, planlægge og gennemføre trivselsundersøgelse -undersøge områder hvor vi har fysisk anstrengende arbejde. Derefter undersøge mulighederne til at tilrettelægge arbejdet. - Der er lavet instruktionsskemaer - Besluttet procedure for opfølgning - Besluttet procedure for fastholdelse - lave arbejdsplaner og fastholde dem - instruere/ forventningsafklare i forhold til rengøringskvalitet -planlægning over længere tid Ledelsen 2013 Årlig opfølgning Ledelsen Resultatet af trivselsundersøgelsen bearbejdes og eventuelt opfølgende initiativer planlægges og igangsættes ultimo primo Desuden vurderes efter gennemførslen af første trivselsundersøgelse, om der skal være årlig opfølgning. Ledelsen 2012 Kvartalsvis opfølgning på sygefravær -Ledelsen -Sikkerhedsgruppen (tovholder) -ledelsen Januar 2012 Januar kvartal 2012 Kvartalsvis opfølgning på sygefravær Kvartalsvis opfølgning på udvikling i sygefravær 14

Indholdsfortegnelse...1. Stamoplysninger 2. Forord.3. Politik...4. Overordnet arbejdsmiljøpoliti.4. Arbejdsmiljø mål..4

Indholdsfortegnelse...1. Stamoplysninger 2. Forord.3. Politik...4. Overordnet arbejdsmiljøpoliti.4. Arbejdsmiljø mål..4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Stamoplysninger 2 Forord.3 Politik...4 Overordnet arbejdsmiljøpoliti.4 Arbejdsmiljø mål..4 Virksomhedsbeskrivelse Rengøringsselvskabet RENT ApS.5 Beskrivelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5 ARBEJDSFORHOLD Menneskesyn 2 Misbrugspolitik og rygeloven 3 Oms 3,9b Seniorpolitik 4 Sygefraværspolitik 5 Personalebeklædning og arbejdstøj i fritiden Tryghed i ansættelsen 7 6 1 MENNESKESYN HTHs personalepolitik

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Den strategiske cirkel. Motivation

Indholdsfortegnelse. Den strategiske cirkel. Motivation sundhedsmanual g r e e n n e t w o r k 2 Indholdsfortegnelse SIDE 3 FORORD SIDE 4 OM DENNE SUNDHEDSMANUAL Den strategiske cirkel SIDE 5 SÅDAN KOMMER I IGANG Motivation SIDE 6 PROJEKTPLAN faneblad 2 SIDE

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side 2. Velkomst Side 3. Praktiske oplysninger om ansættelsen Side 4-8 EES

Indholdsfortegnelse Side 2. Velkomst Side 3. Praktiske oplysninger om ansættelsen Side 4-8 EES Medarbejderhåndbog Et navn der forpligter Kvalitet Service opstod efter en fusion mellem de to servicevirksomheder A-Z byg og Clean Dejavu i 2007. Begge virksomheder havde gennem årene opbygget en betydelig

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2007 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener anerkendelse!

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere