INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 STAMOPLYSNINGER. 2 FORORD PROCESBESKRIVELSE VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE AF RENGØRINGSSELSKABET RENT APS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 STAMOPLYSNINGER. 2 FORORD. 3 1. PROCESBESKRIVELSE. 4 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE AF RENGØRINGSSELSKABET RENT APS. 5 3. 6 4."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 STAMOPLYSNINGER... 2 FORORD PROCESBESKRIVELSE VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE AF RENGØRINGSSELSKABET RENT APS VÆRDIAFKLARING I FORHOLD TIL DEN SOCIALE REDEGØRELSE KORTLÆGNING ANVENDT REGNSKABS PRAKSIS BAGGRUNDSOPLYSNINGER UDVIKLING, UDDANNELSE OG LÆRING FASTHOLDELSE INTEGRATION OG LIGESTILLING SUNDHEDSFREMME ENGAGEMENT I DET LOKALE SAMFUND OPMÆRKSOMHED PÅ GLOBALE UDFORDRINGER OPFØLGNING PÅ INDSATSOMRÅDER VURDERING OG PRIORITERING MÅL OG HANDLINGSPLAN

2 Stamoplysninger Virksomheden: Rengøringsselskabet RENT ApS Kaltoftevej Fredericia Aalborg afdeling Gøteborgvej Aalborg SV Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR.nr: Ansvarlig ledelse: Bestyrelsen: Ansvarlig for social redegørelse: Regnskabsperiode: Mudassar Iqbal Erling Christensen, Peer Petersen, Lars Been Nipper, Arne Sørensen og Mudassar Iqbal Jane Nygaard Løvstad 1. januar- 31. december 2

3 Forord Denne sociale redegørelse er udarbejdet for Rengøringsselskabet RENT ApS på baggrund af Green Networks manual for Social Engagement. I sommeren 2008 besluttede Rengøringsselskabets RENT ApS s ledelse, at virksomheden skulle agere udfra CSR principperne om at tage samfundsansvar. På det grundlag blev der besluttet at lave Green Networks redegørelser. Målet med at lave Green Networks redegørelse om socialt engagement er at opprioritere og systematiseret arbejdet med det sociale engagement og samtidigt dokumentere, at Rengøringsselskabet RENT ApS prioriterer social engagement højt. Der forventes, at redegørelsen vil give et overblik over Rengøringsselskabets RENT ApSs niveau for socialt engagement, samt hvilke foranstaltninger der skal igangsættes for at optimere virksomheden på dette område. I processen med udarbejdelsen af redegørelsen i 2009 blev det belyst, at Rengøringsselskabet RENT ApS vil have nytte at systematisere oplæringsprocessen og instruktionerne ved nyansatte samt udarbejdelse af en sygepolitik, hvilket vi har arbejdet med som en løbende procces. Der er udarbejdet en personalehåndbog i marts 2012, hvor en del af de områder som berører socialt engagement hvilket der fortsat arbejdes med og udbygget, idet vores medarbejdere er vores styrke! Dato Mudassar Iqbal Direktør Dato Jane Nygaard Løvstad Administrationschef 3

4 1. Procesbeskrivelse I sommeren 2008 blev der besluttet, at Rengøringsselskabet RENT ApS skulle lave redegørelsen om socialt engagement. Ledelsesgruppen har været fungerende styregruppe på hele projektet. Første arbejdsopgave i forbindelse med udarbejdelse af den social redegørelse i 2008 var værdigrundlaget. Virksomheden fik i forbindelse med sin stiftelse nedskrevet de værdier vi arbejder efter i Rengøringsselskabet Rent og vi så derfor ingen grund til at sætte gang i en større værdiafklaringsproces Efter værdiafklaringen gik vi i gang med kortlægningen, hvor vi undervejs blev opmærksom på flere områder vi gerne ville arbejde videre med. Nogle af disse områder tog vi fat på med det samme, mens andre blev markeret som muligt indsatsområde. Med kortlægningsdelen og indsatsområderne på plads afholdt vi et møde med Fredericia kommune ved jobkonsulent Trine Marie Nielsen. Hun kom med flere tilføjelser og gode ideer til handlingsplanen som efterfølgende er blevet indarbejdet i det endelige mål og handlingsplan. Socialproceskonsulenten fra Fredericia kommune blev i slutningen af januar afløst af Katrine Raunsø, CSR-koordinator og fungerende Socialproceskonsulent fra Green Network sekretariatet. I februar 2009 blev de færdige mål og handlingsplaner udarbejdet. Første redegørelsen blev udarbejdet i tæt samarbejde med ledergruppen samt Fredericia kommunes Socialproceskonsulent, Kamilla Uttrup og Jobkonsulent Trine Marie Nielsen. Dette er 2. udgave af redegørelse for Socialt engagement, og vi har løbende arbejdet med forskellige problemstillinger og indsatsområder. Jane Nygaard Løvstad blev ansat i januar 2012, er en del af ledergruppen, og udpeget til at arbejde med Green Network. 4

5 2. Virksomhedsbeskrivelse af Rengøringsselskabet RENT ApS Rengøringsselskabet RENT er opstartet i efteråret Rengøringsselskabet RENT ApS blev dannet i foråret Rengøringsselskabet RENT er dannet på baggrund af ejernes ønske om at skabe en arbejdsplads, hvor arbejdsglæde og engagement er i højsæde. Rengøringsselskabet RENT ApS mål er: - at være anerkendt som en seriøs og professionel samarbejdspartner som omverden har tillid til. - at være det førende rengøringsselskab i branchen - at arbejde udfra et forretningsdrevet samfundsansvar (CSR). Rengøringsselskabet RENT ApS beskæftiger sig primært med erhvervsrengøring. Eksempelvis servicerer Rengøringsselskabet RENT ApS deres kunder med hotelrengøring, rengøring af kontormiljøer, køkkener og bagerier. Rengøringsselskabet RENT ApS servicerer kunder i hele Danmark. Rengøringsselskabet RENT ApS bruger hovedsagligt svanemærkede rengøringsmidler. Formålet med at bruge svanemærkede rengøringsmidler er at tage hensyn til miljøet samt at skåne medarbejdere og kunder. 5

6 3. Værdiafklaring i forhold til den Sociale redegørelse Rengøringsselskabet RENT ApS arbejder ud fra fire værdier. Værdierne er blevet valg i slutningen af 2007 af selskabets ejere. Værdierne blev valgt udfra, hvad der for dem føltes vigtig at arbejde udfra, og disse grundlæggende værdier er fortsat dem vi arbejder ud fra hver eneste dag. I nedenstående er værdierne fortolket i forhold til det sociale engagement. Troværdighed: Rengøringsselskabet RENT ApS vil være troværdige i forhold til at tage et socialt ansvar i vores samfund. Vi vil opkvalificere mennesker som står uden for arbejdsmarkedet til et rengøringsarbejde. Forskellighed: Rengøringsselskabet RENT ApS er en arbejdsplads, der lægger vægt på, at forskellighed er en styrke. Derfor beskæftiger Rengøringsselskabet Rent ApS medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde, og vi arbejder bevidst og målrettet med integration af udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Fleksibilitet: Rengøringsselskabet RENT ApS vil være fleksibel i forhold til de forskellige medarbejderes kompetencer. Nytænkning: Rengøringsselskabet RENT ApS vil arbejde udfra virksomhedsdrevet samfundsansvar (CSR) og betegner dette som at værende nytænkende i rengøringsbranchen. 6

7 4. Kortlægning I forbindelse med kortlægningsdelen har vi konstateret, at det at være vokset på relativ kort tid giver os et behov for at få nedskrevet en række procedure og få noget mere systematik i forbindelse med registrering af en række medarbejderforhold, herunder eksempelvis registrering af arbejdstimer, ferie og sygefravær. Samtidig vil vi gerne arbejde meget med den interne kommunikation, idet vi har medarbejdere i alle kroge af Danmark, og arbejder på alle tider af døgnet, og det betyder, at mange medarbejdere ikke har deres gang på vores adresser i Fredericia og Aalborg, men vi vil meget gerne give alle et tilhørsforhold til virksomheden i et værdiskabende samarbejde til gavn for medarbejder, virksomheden, kunder og andre samarbejdspartnere Anvendt regnskabs praksis Vi har valgt at kategorisere de ansatte i fuldtidsansatte og i deltidsansatte. Deltidsansatte er ikke yderligere kategoriseret, men kan spænde fra 2 29 timer pr. uge. Kortlægningen bygger på oplysninger, som er trukket ud den 31. august Alle angivelser i procent er op-/nedrundet til nærmeste hele tal, hvorfor det samlede resultat enkelte steder ikke viser 100% Baggrundsoplysninger Antal medarbejdere: 2008* Primo Ultimo Gennemsnit 16, *For 2008 er ultimo opgjort per 1. oktober, jf. redegørelse fra Antal opgjort ved optælling pr. 1. januar og 31. december. Medarbejder tilgang og afgang Omsætningshastigheden har været stor i Rengøringsselskabet RENT ApS. Stigningen i 2011 skyldes især, at vi har haft en del sæsonarbejde. Tallet i denne redegørelse afspejler naturligvis også at vi er en ung virksomhed, som har haft en stor tilgang af arbejdskraft, jf. opgørelsen over antal medarbejdere. Medarbejdertilgang og afgang for perioden til Tilgang 42 Afgang 17 Medarbejderomsætningshastighed i % 178% Beregningsmetode: ((tilgang+afgang)/2)/((ansatte primo+ultimo)/2)*100 Medarbejdertilgang og afgang 2009: Tilgang 10 Afgang 0 Medarbejderomsætningshastighed i % 19% Beregningsmetode: ((tilgang+afgang)/2)/((ansatte primo+ultimo)/2)*100 Medarbejdertilgang og afgang 2010: Tilgang 24 Afgang 4 Medarbejderomsætningshastighed i % 19% Beregningsmetode: ((tilgang+afgang)/2)/((ansatte primo+ultimo)/2)*100 7

8 Medarbejdertilgang og afgang 2011: Tilgang 81 Afgang 23 Medarbejderomsætningshastighed i % 58% Beregningsmetode: ((tilgang+afgang)/2)/((ansatte primo+ultimo)/2)*100. Medarbejderomsætningshastighed: 200% 150% 100% 50% 0% Aldersfordeling Langt den største del af Rengøringsselskabet RENT ApS s medarbejdere er mellem år. Dette skyldes, at det primært er denne aldersgruppe, der søger rengøringsjob samt at denne aldersgruppe også er attraktiv, da rengøringsarbejde er et fysisk krævende arbejde. under 18 år år 30 til 40 år år år % 32 % 43 % 11 % 11 % % 12% 64% 20% 0% % 20% 57% 23% 0% % 29% 55% 13% 1% Tallene er opgjort pr. 31. december, undtaget 2008 opgjort pr. 1. oktober. Anciennitetsfordeling 0-1 år år år Tallene er opgjort pr. 31. december, undtaget 2008 opgjort pr. 1. oktober. 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0-1 år 1-2 år 2-5 år 8

9 Kønsfordeling I Rengøringsselskabet RENT ApS er der en større andel af kvinder end mænd i ledelsen, imens kønsfordelingen blandt de øvrige medarbejdere varierer år for år. Rengøringsselskabet RENT ApS planlægger ikke at iværksætte tiltag for at ændre billedet, da vi synes, det er en rimelig fordeling. Antal % Antal % Antal % Antal % Kvinder Ledelse 2 66, , Medarbejdere , , ,2 Mænd Ledelse 1 33, , Medarbejdere , , ,8 Beregningsmetode: antal [køn]/antal medarbejdere*100. Tallene er opgjort ultimo. Kønsfordeling ledelse Kønsfordeling medarbejdere 80,0% 70,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Kvinder Mænd 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Kvinder Mænd 0,0% 0,0% Deltid Rengøringsselskabet RENT ApS har en stor andel medarbejdere, der kategoriseres som deltidsansatte. Nogle medarbejdere går på sprogskole og har derfor ikke mulighed for at arbejde fuldtid. Vi betragter endvidere tendensen med mange deltidsansatte som et almindeligt vilkår for branchen. Fuldtid Deltid Skiftehold og akkordarbejde Der forekommer ikke skiftehold og akkordarbejde Udvikling, uddannelse og læring Uddannelsespolitik I Rengøringsselskabet RENT ApS er opkvalificering af medarbejdernes kompetencer en væsentlig prioritering. Det sker gennem intern uddannelse, som omhandler rengøringsmetoder og materialer. Sidemandsoplæring er også en vigtig metode til at uddanne vores medarbejdere, hvoraf en del ikke i forvejen har erfaring. Medarbejdere tilbydes også danskundervisning og andre kurser aftales individuelt. 9

10 Introduktion af nye medarbejdere og sidemandsoplæring Nye medarbejdere bliver oplært ved sidemandsoplæring. Det er typisk serviceledere eller andre medarbejdere med ansvar, der varetager sidemandsoplæring. Desuden anvendes et introduktionsskema for at sikre, at nye medarbejdere får den nødvendige introduktion. Enkelte medarbejdere starter med kun kort instruktion, det gælder især sæsonarbejdere ansat i korte perioder. Personaleforhold I personalehåndbogen er der beskrevet en række personaleforhold. I nedenstående beskrives væsentlige personaleforhold kort: Der afholdes MedarbejderUviklingsSamtale (MUS) én gang om året. Desuden afholdes der personalemøder efter behov, hvor alle ansatte har pligt til at deltage. Arbejdstøj udleveres af virksomheden og bestemmelser for brug af arbejdsredskaber som mobiltelefoner og biler forefindes i personalehåndbogen. Det tilstræbes at holde en personalefest, familiearrangement eller lignende en gang årligt. Rengøringsselskabet RENT ApS udlåner fribilletter til Slotssøbadet i Kolding til medarbejdere. Der gives fri med løn ved bestemte personlige højtider som bryllup og sølvbryllup, jubilæum m.v Fastholdelse Sygepolitik Rengøringsselskabet RENT havde i første redegørelse for socialt engagement en målsætning om at udarbejde en sygepolitik. Den findes i dag i virksomhedens personalehåndbog: En åben dialog mellem leder og medarbejder er grundstenen i sygefraværspolitikken både ved korterevarende og længerevarende sygdomsperioder. Sygefraværspolitikken har det mål, at medarbejderen bevarer kontakten til virksomheden og sikre en hurtig tilbagevenden efter endt sygdom. I personalehåndbogen beskrives procedure ved sygemelding. Sygefravær: Korttidssygefravær - 3% 5% 12% Langtidssygefravær - 0% 0% 0% Beregningsmetode: Antal sygedage/totalt antal arbejdsdage*100. Oplysningerne hentes i virksomhedens lønsystem. Rengøringsselskabet RENT ApS indførte registrering af sygefravær i Sygefravær under 2 uger defineres som korttidssygefravær, mens fravær over 2 uger defineres som langtids-. Ovenstående skema viser, at der har været en stigning i sygefravær, tydeligst i Vi har i 2012 valgt at sætte fokus på forhold som ergonomi og fysisk anstrengende arbejde, ligesom vi vil arbejde med at øge forudsigeligheden i det daglige arbejde, jf. Rengøringsselskabet RENT ApS arbejdsmiljøredegørelse. De kommende år vil vi holde øje med, hvorvidt og hvordan disse tiltag afspejles i sygefraværet. Omplacering af medarbejdere pga. sygdom/nedslidning Ingen omplaceringer 10

11 4.5. Integration og ligestilling Rengøringsselskabet RENT ApS opfatter forskellighed som en fordel. Medarbejdere med forskellig baggrund, nationalitet og kultur har forskellige holdninger og indgangsvinkler til arbejdet og arbejdslivet de ressourcer, som ligger i det, har vi fokus på at benytte. Medarbejdere i job på særlige vilkår: Rengøringsselskabet RENT ApS har en åben holdning til og er motiveret for at ansætte personer på særlige vilkår, når der er et relevant job. I øjeblikket har vi således 1 person ansat i fleksjob Sundhedsfremme Rygning Det er Rengøringsselskabet RENTs politik, at der ikke må ryges i egne bygninger, hos kunder (hverken inde eller ude) eller i bilerne. Overtrædelse kan medføre opsigelse eller bortvisning. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i arbejdstiden man må heller ikke møde påvirket på arbejde. Det vil medføre omgående bortvisning eller opsigelse Engagement i det lokale samfund Rengøringsselskabet RENT ApS engagerer sig i lokalsamfundet bl.a. ved at samarbejde med Fredericia Kommune om at aktivere borgere, der står udenfor arbejdsmarkedet. Desuden er Rengøringsselskabet RENT ApS medlem af Green Network, hvis formål er at understøtte virksomheders arbejde med samfundsansvar. Rengøringsselskabet RENT ApS støtter sporten i Danmark og har indgået sponsorsamarbejde med Aalborg DH og Vejle Boldklub Opmærksomhed på globale udfordringer Rengøringsselskabet RENT ApS har ikke bevidst forholdt sig til globale udfordringer. Rengøringsselskabet RENT ApS tager medansvar, hvad angår miljø, ved at bruge svanemærkede produkter så vidt muligt. 11

12 5. Opfølgning på indsatsområder I redegørelsen for socialt engagement fra 2008 satte Rengøringsselskabet RENT sig en række mål for deres arbejde med socialt engagement i de kommende år. Resultatet er: Indsatsområde: Status: Kommentarer Nedsættelse af Delvist opnået omsætningshastigheden Dette skal ske ved hjælp af bedre ansættelsesprocedure samt bedre instruktion af medarbejdere Procedure for sidemandoplæring Der skal udarbejdes en procedure for, hvad der skal læres under sidemandsoplæring Opstartsprocedure og opfølgning på instruktionsskemaer Der skal nedskrives en opstartsprocedure og udarbejdes en systematisk opfølgning på, at instruktionsskemaerne benyttes Udarbejdelse af en sygepolitik Der er behov for at nedskrevet en sammenhængende politik på området. Undersøge mulige systemer med henblik på registrering af sygefravær. Det skal undersøges, hvor og hvordan vi kan få et system som kan samkøre oplysninger om løn og sygefravær Opnået Delvist opnået Opnået Opnået Der er udviklet bedre ansættelsesprocedurer med mere tydelig kommunikation af de krav, der stilles i jobbet. Vi har mange medarbejdere, der har været ansat i flere år, men må også erkende, at en del blot ønsker at bruge jobbet som et springbræt videre. Derfor er fastholdelse af medarbejdere et fortsat indsatsområde. Vi har udarbejdet en opstartsprocedure, som en stor del af de nye medarbejdere bliver introduceret for. Dog er det en udfordring at få sæsonarbejdere igennem proceduren pga. den korte varighed, så derfor vil det være et fortsat indsatsområde. Registrering af korttidssygefravær Registrering af langtidssygefravær Opnået Opnået 12

13 6. Vurdering og prioritering I kortlægningsprocessen er vi blevet opmærksomme på, at sygefraværet i 2011 har udviklet sig i negativ retning, hvorfor det er nødvendigt at holde øje med denne udvikling og iværksætte tiltag med fortsat fokus på arbejdsmiljø. Ved opfølgning på den handlingsplan, der blev udviklet i forbindelse med redegørelse for socialt engagement i 2008 er det desuden tydeligt for os, at fastholdelse af vores dygtige medarbejdere er et område, man som virksomhed altid skal have opmærksomhed på, bl.a. ved at give nyansatte en god start. Ledelsen har i samarbejde med Green Network foretaget nedenstående vurdering og prioritering af indsatsområder: Område Påvirkning på bundlinje Medarb. interesse Lokal samfunds interesse Kundens interesse Myndigheds interesse Omdømme Opstartsprocedure for alle høj høj lav lav lav lav 3 medarbejdere, inkl. sæsonarbejdere Omsætningshastighed og høj høj høj høj høj høj 2 fastholdelse Nedsættelse af sygefravær høj høj høj høj høj høj 1 Prioritet Indsatsområder i prioriteret rækkefølge: Indsatsområde 1: Nedsættelse af sygefravær Dette skal ske ved at sætte fokus på fysisk hårdt arbejde, ergonomi og mere forudsigelighed i arbejdet gennem bedre planlægning. Desuden formuleres en fremmødepolitik. Indsatsområde 2: Fastholdelse af medarbejdere En trivselsundersøgelse vil blive tilrettelagt og gennemført for at få indblik i, hvad der for medarbejderne kendetegner den gode arbejdsplads. Indsatsområde 3: Opstartsprocedure for alle medarbejdere Det skal prioriteres, at alle medarbejdere inkl. sæsonarbejdere kommer igennem en passende opstartsprocedure 7. Mål og handlingsplan Nedenstående mål og handlingsplan skal ifølge Green Networks manual strække sig over tre år, så vi hele tiden har fokus på at være en god og attraktiv arbejdsplads, der tager ansvar. Område Mål Handling Ansvarlig Tid Opfølgning Fastholdelse Medarbejderomsætningshastighed Sikre god introduktion af medarbejdere Fastholde systematisk oplæring af medarbejdere. Ledergruppen 2012 Årlig opfølgning 13

14 Fastholdelse Sygefravær Mindske fysisk anstrengende arbejde - Mindske nedslidning - Forebygge akut skader - Arbejde målrettet med forudsigelighe d i arbejdet, så medarbejderne ved, hvad der forventes af dem Prioritere at alle medarbejdere inkl. sæsonarbejdere kommer igennem en passende opstartsprocedure Udvikle, planlægge og gennemføre trivselsundersøgelse -undersøge områder hvor vi har fysisk anstrengende arbejde. Derefter undersøge mulighederne til at tilrettelægge arbejdet. - Der er lavet instruktionsskemaer - Besluttet procedure for opfølgning - Besluttet procedure for fastholdelse - lave arbejdsplaner og fastholde dem - instruere/ forventningsafklare i forhold til rengøringskvalitet -planlægning over længere tid Ledelsen 2013 Årlig opfølgning Ledelsen Resultatet af trivselsundersøgelsen bearbejdes og eventuelt opfølgende initiativer planlægges og igangsættes ultimo primo Desuden vurderes efter gennemførslen af første trivselsundersøgelse, om der skal være årlig opfølgning. Ledelsen 2012 Kvartalsvis opfølgning på sygefravær -Ledelsen -Sikkerhedsgruppen (tovholder) -ledelsen Januar 2012 Januar kvartal 2012 Kvartalsvis opfølgning på sygefravær Kvartalsvis opfølgning på udvikling i sygefravær 14

Indholdsfortegnelse...1. Stamoplysninger 2. Forord.3. Politik...4. Overordnet arbejdsmiljøpoliti.4. Arbejdsmiljø mål..4

Indholdsfortegnelse...1. Stamoplysninger 2. Forord.3. Politik...4. Overordnet arbejdsmiljøpoliti.4. Arbejdsmiljø mål..4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Stamoplysninger 2 Forord.3 Politik...4 Overordnet arbejdsmiljøpoliti.4 Arbejdsmiljø mål..4 Virksomhedsbeskrivelse Rengøringsselvskabet RENT ApS.5 Beskrivelse

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

g r e e n n e t w o r k

g r e e n n e t w o r k social manual g r e e n n e t w o r k 2 Indholdsfortegnelse Side 3 forord Side 4 OM DENNE MANUAL Side 4 sammenhæng til den tredobbelte bundlinie Side 5 REDEGØRELSE OM VIRKSOMHEDENS SOCIALE ENGAGEMENT betingelser

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Social ansvarlighed. - Den tredje bundlinje

Social ansvarlighed. - Den tredje bundlinje Den tredobbelte bundlinje (regnskab for både økonomi, miljø og socialt engagement) er en omfattende rapportering af en virksomheds samlede indsats. Social ansvarlighed - Den tredje bundlinje Jannie Andersen

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 N O T A T Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 1. Fordeling af midler mellem de 4 hovedformål Der er i alt 350 mio.kr. til rådighed i Forebyggelsesfonden i 2011. Der foreslås

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Rudersdals kommunes sygepolitik

Rudersdals kommunes sygepolitik Sygepolitik Rudersdals kommunes sygepolitik Rudersdal Kommune er en attraktiv arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor balancen mellem arbejdsliv og privatliv prioriteres Ved sygdom

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Redegørelse om. ASV Horsens. Sociale engagement

Redegørelse om. ASV Horsens. Sociale engagement Redegørelse om ASV Horsens Sociale engagement September 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 ASV Horsens kort fortalt... 4 Proces... 4 ASV Horsens før og nu... 4 Værdier... 5 Præsentation af nøgletal

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Branchepakker: Rengøring

Branchepakker: Rengøring Branchepakker: Rengøring gruppe Trainee i service og rengøring 1 (udviklet til IGU) gruppen er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Udbydes med tolk Deltageren opnår

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Lemvig Kommune Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Revideret december 2014 - j. nr. 81.00.00P22-0030 05-11-2014 Indhold 1. Forord... 2 2. Ligestillingspolitikkens mål og konkrete handlinger... 2 3. Arbejdspladsudvikling...

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Arbejdsmiljøpolitik CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Sundt arbejdsliv Sundt liv. Fra 3Fs projekt Ulighed i sundhed - et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Peter Hamborg Faarbæk

Sundt arbejdsliv Sundt liv. Fra 3Fs projekt Ulighed i sundhed - et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Peter Hamborg Faarbæk Sundt arbejdsliv Sundt liv Fra 3Fs projekt Ulighed i sundhed - et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Peter Hamborg Faarbæk Sundhedsprojektets to ben Individuelt sundhedstjek for alle medarbejdere (resultatet

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Personalepolitik for Køge Kommune

Personalepolitik for Køge Kommune Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5 ARBEJDSFORHOLD Menneskesyn 2 Misbrugspolitik og rygeloven 3 Oms 3,9b Seniorpolitik 4 Sygefraværspolitik 5 Personalebeklædning og arbejdstøj i fritiden Tryghed i ansættelsen 7 6 1 MENNESKESYN HTHs personalepolitik

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail: john@jpk.dk www.jpk.dk Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail:

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere