for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge"

Transkript

1 for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Folketingsmedlemmer i 1800-tallet med bopæl indenfor den nuværende Lejre Kommunes grænser...4 Egholm Museum...13 Nina Sahl fortæller om sine første år på Bramsnæsvigskolen Nyvang et nutidsrelevant og levende historisk oplevelsescenter...43 Bramsnæsvigbladet har en særlig etik! Vores artikler har interesse, ofte skrevet af ældre borgere, om hvordan her var, før asfalten kom til Ejby, ind til nyere tid. Herud over meddelelser samt diverse oplysninger. Annoncematerialet må ikke overstige 50 % af bladets indhold. Vi bringer kun annoncer fra ordentlige firmaer, man i en hver henseende kan stole på. Der bringes kun én annonce pr. type i hver erhvervsgruppe. Den enkelte annoncør har eneret på at annoncere i årene fremover, så længe vedkommende ønsker at fortsætte, under forudsætning af firmaet fortsat er tillidsværdigt. 3

4 Folketingsmedlemmer i 1800-tallet med bopæl indenfor den nuværende Lejre Kommunes grænser. Af Flemming Damgaard Larsen, medlem af Folketinget og lokalhistoriker. Siden folkestyrets indførelse i 1849 har der boet en række folketingsmedlemmer indenfor den nuværende Lejre Kommunes grænser. Nogle har været valgt til Flemming Damgaard Larsen Folketinget her i området, i Lejre-kredsen, medens andre er blevet valgt i nabokredse, især Roskilde-kredsen. Der har også været enkelte medlemmer valgt til Landstinget, som har boet her. Landstinget, som var Danmarks svar på Overhuset, blev afskaffet ved den nuværende Grundlov i Men denne artikel omhandler alene de Folketingsmedlemmer, der er blevet valgt i 1800-tallet. Udover de valgte har der også været mange, her fra kommunens område, der har forsøgt, at blive valgt, men hvor det ikke er lykkedes. Flere af disse fortjener i virkeligheden også at blive omtalt, da de, på en række felter har udøvet en betydelig indsats i demokratiets tjeneste. Men det må ske en anden gang. 4 Peder Hansen Medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling 5.oktober juni 1849, valgt i Blæsenborg-kredsen. Den første, der skal nævnes har slet ikke været medlem af Folketinget, men var medlem af det organ, der var Folketingets forudsætning, nemlig Den Grundlovgivende Rigsforsamling. Den Grundlovgivende Rigsforsamling bestod overvejende af demokratisk valgte medlemmer, men også af 32 kongevalgte medlemmer samt 5 medlemmer repræsenterende Island og 1 medlem repræsenterende Færøerne. Men ingen fra Grønland, der indtil 1953-Grundloven havde kolonistatus. Der var heller ingen fra Slesvig, der var et hertugdømme. Så området syd for Kongeåen, stort set en linje fra Kolding til Ribe, havde heller ikke medlemmer valgt til Den Grundlovgivende Rigsforsamling. Det lokale medlem herfra, nemlig gårdmand Peder Hansen, Abbetved blev

5 valgt i det distrikt der hed Blæsenborg distrikt. Det svarede for størstedelens vedkommende til den nuværende Lejre Kommune, men havde ikke Rorup og Glim sogne med, men havde til gengæld to sogne syd for og Svogerslev sogn vest for Roskilde med. Ved valget til Den Grundlovgivende Rigsforsamling 5. oktober 1848 var der opstillet 3 kandidater i Blæsenborg Distrikt. En forpagter Carl Møller, Aastrup og en møller Rasmus Bagge, Kimmerslev samt gårdmand og sognefoged Peder Hansen, Abbetved. Peder Hansen fik 426 stemmer og de to andre henholdsvis 130 og 126 stemmer. Valghandlingen foregik ved Blæsenborg Kro, der lå mellem Gl. Lejre og Allerslev. De fremmødte stemmeberettigede stemte ved håndsoprækning, så afstemningen var dengang slet ikke hemmelig. Det lave samlede stemmetal have sin baggrund i at der var syv grupper, der ikke havde stemmeret. Det var kvinder; folk, der var i tjeneste hos andre; kriminelle; fallenter; fremmede; forrykte (psykisk udviklingshæmmede) og folk, der var blevet forsørget af fattigkassen. Det betød at kun ca % af befolkningen havde stemmeret. Det var ikke mange, men var efter datidens forhold alligevel mange. Dengang og frem til 1918 foregik valget i enkeltmandskredse. D.v.s. at den der havde fået flest stemmer var valgt og de andres stemmer var spildt. Som det foregår den dag i dag i Storbritannien. Peder Hansen var således valgt, endog med over 63 % af samtlige afgivne stemmer. Det var godt gået. Mange andre medlemmer af Den Grundlovgivende Rigsforsamling blev valgt med under 50 % af de afgivne stemme, men blev valgt alene ved at have fået flere stemmer end nogen anden kandidat. Peder Hansen var født 18.april 1798 i Kirke Såby. Han kom i væverlære efter konfirmationen men blev i 1821 gårdmand, da han fæstede en gård i Kirke Såby, som han dog 7 år efter byttede med en gård i Abbetved, som han drev til 1865, hvor han gik på aftægt. Han var sognefoged i Kirke Såby sogn i 30 år, fra Han var medlem af sogneforstanderskabet (det hed kommunalbestyrelsen dengang) i Kirke Såby-Kisserup og igen I 14 år var han medlem af Roskilde Amtsråd, nemlig fra Politisk tilhørte han Bondevennernes Selskab, der var forløberen til partiet Venstre. Han fik som det fremgår ovenfor et rigtigt godt valg til Den Grundlovgivende Rigsforsamling, men da det første valg skulle afholdes til Folketinget, 4.december 1849, ønskede han ikke at stille op og gjorde det heller ikke siden. Derfor har Peder Hansen ikke været med af Folketinget, men alene af den forsamling, der skulle forhandle og vedtage Grundloven. Han blev gift 6.december 1821 med Bodil Christiansdatter, der var født 24.au- 5

6 gust 1801 i Herslev. Hun døde 16.august 1857 i Abbetved. Parret fik mange børn, som har efterladt efterkommere, der bor den dag i dag her på egnen. Peder Hansen døde 13.juni 1878 i Abbetved. 6 Ludvig Holstein-Ledreborg Medlem af Folketinget 20.september juni 1890, valgt i Blæsenborg-/Lejrekredsen. Ludvig Holstein-Ledreborg stillede op til Folketingsvalget 20.september 1872 i Blæsenborg-kredsen, der fire år efter ændrede navn til Lejrekredsen. Han, der var godsejersøn på Ledreborg, stillede op som uafhængig Venstremand mod den siden 1854, valgte Venstremand, lærer D.E.Rugaard fra København. Holstein-Ledreborg vandt med 606 stemmer mod 406 stemmer til Rugaard. Det blev et medlemskab af Folketinget frem til 12.juni 1890 hvor han valgte at nedlægge sit mandat. Ludvig Holstein-Ledreborg var født 10.juni 1839 i Hochberg i Württemberg. Han tilhørte den protestantiske tro, men da hans mor var katolik begyndte han i ungdommen at hælde mere til katolicismen, der endte med, at han konverterede til den katolske tro. Han forfægtede denne tro med stor ildhu og det første offentligheden hørte til Holstein-Ledreborg var da også udgivelsen af et kirkeligt stridsskrift og senere yderligere et skrift med angreb på protestantismen og dens kendte folk. I Folketinget hældede han det første år lidt mod Højre, hvorefter han fra slutningen af 1873 blev stærkere tilhænger af Venstres politik. I årene derefter leverede han meget stærke angreb på Højre og kom til at stå stærkere og stærkere hos Venstre. Han var en af Folketingets bedste debattører havde virkeligt ordet i sin magt. Venstres friskoletanker tiltalte ham meget. Det skal nok ses i sammenhæng med, at han var katolik. Han blev medlem af Finansudvalget i 1876 og var det til sin udtræden i Han var i denne periode næsten uafbrudt ordfører for Finansudvalget. Venstre var også i den periode han var medlem af Folketinget delt i flere grupperinger, hvor Ludvig Holstein-Ledreborg bevægede sig noget rundt mellem disse. Han søgte at mægle i de forskellige stridsspørgsmål, men ofte var det hans polemiske natur der vandt over det saglige og selve politikken, hvilket gjorde det vanskeligt for ham at opnå resultater. Formentligt har det været en medvirkende årsag til at han frivilligt nedlagde sit mandat Fra dette og indtil sin fars død i 1895, hvor han overtog styrelsen af Grevskabet Ledreborg, opholdt han sig mest i Schweiz, hvor han studerede kirkehisto-

7 rie og religiøse forhold. Det fortælles, at hans far var så sur over at sønnen var gået over til katolicismen og Venstre at når faderen gik tur i parken på Ledreborg og så en gul mælkebøtteblomst slog han den af med sin stok og sagde: endnu en liberal katolik. Efter 1890 holdt han sig udenfor politik, men da der ved systemskiftet i 1901 skulle dannes en Venstreregering og det ikke ville tillades, at Venstres fører og formand I.C. Christensen blev konseilspræsident (statsminister) fordi han var bondefødt, blev der rettet henvendelse til Ludvig Holstein-Ledreborg om at blive regeringsleder. Men det afslog han meget bestemt ligesom han bestemt afslog at blive udenrigsminister. I 1909 var der igen bud efter Ludvig Holstein-Ledreborg om at komme ind og være konseilspræsident. Der var gået hårdknude i Venstre om at gennemføre nogle forsvarslove, derfor måtte der en mand udefra, med rene hænder, til at være regeringsleder. Kongen, Frederik den 8. forsøgte flere gange at overtale Holstein-Ledreborg, denne vægrede sig, men gav til sidst efter mod at han fik tilladelse til et katolsk kapel på Ledreborg, som han havde indrettet i slotskirken. Den væsentligste årsag til hans accept var, at han var bange for at parlamentarismen skulle lide et nederlag ved denne politiske krise. Han var således regeringsleder fra 16.august oktober På disse 2 ½ måned blev de lovforslag, der havde været problemer med, gennemført. I de Syrenvej 8, 4050 Skibby Tlf.: / /

8 sidste 10 dage af ministertiden var han også forsvarsminister. Efter forsvarslovenes vedtagelse kom Holstein-Ledreborg i en voldsom konflikt med Højres finanslovsordfører, hvorefter der blev fremsat et mistillidsvotum til regeringen, som blev vedtaget af de tre oppositionspartier og Ludvig Holstein-Ledreborg måtte træde tilbage. Han var herefter ikke mere i politik men brugte de sidste af sine leveår på sit gods Ledreborg. I 1867 var han blevet gift med Ingeborg de Løvenørn ( ). Parret fik fem børn. Det er et oldebarn, der i dag har Ledreborg. Ludvig Holstein-Ledreborg døde 1.marts 1912 på Ledreborg og er begravet i familiegravstedet på Ledreborg. Frederik Christian Rosenkrantz Scheel Medlem af Folketinget 3.januar april 1895, valgt i Roskilde-kredsen. Kammerherre, greve Frederik Christian Rosenkrantz Scheel, Ryegaard stillede op første gang ved Folketingsvalget i Han stillede op for partiet Højre, forløberen FDM Kvalitetskontrol 8

9 for Det Konservative Folkeparti, i Roskilde-kredsen mod det siddende folketingsmedlem for Venstre, gårdejer Hans Sørensen, Klovtofte. Grev Scheel fik et godt valg i forhold til den tidligere Højre-kandidat. Scheel fik 790 stemmer mod 701 stemmer til folketingsmedlem Hans Sørensen, Venstre og Scheel var dermed valgt. Grev Scheel blev genvalgt ved de følgende seks folketingsvalg bl.a. fordi det andet parti, der stillede op, Venstre, var en del splittet. Men ved valget i 1895 blev han slået af Venstres kandidat, mejeriejer Hans Jensen Rosleff, Lille Karleby. Frederik Christian Rosenkrantz Scheel var født 17.november 1833 i København, som søn af besidderen af Ryegaard og Trudsholm. Hele stamhuset, som godserne og et gods i Jylland, Barritskov, bestod af, overtog han ved faderens død i Han blev med det samme formand for sogneforstanderskabet i Rye-Sonnerup (datidens kommunalbestyrelse). Denne post besad han, også efter at det blev sogneråd, indtil Han var således borgmester i 45 år i Rye-Sonnerup. Det blev også til medlemskab af Roskilde Amtsråd, hvor han repræsenterede egnen her fra 1865 til 1901, altså i 36 år. Grev Scheel gjorde en stor indsats i en lang række sammenhænge og i mange bestyrelser. Han var således formand for Roskilde Amts Skytteforening , medlem af overbestyrelsen for De danske Skytteforeninger , formand for Københavns Amts Skytteforening , repræsentant i Nationalbanken , medlem af bestyrelsen for Brandforsikringsselskabet Danmark , næstformand i bestyrelsen for Røde Kors og mange flere. Efter han røg ud af Folketinget i 1895 blev han samme år kongevalgt medlem af Landstinget, hvor han var medlem til sin død. Grev Scheel havde stærke meninger og var i et politisk modsætningsforhold til beboerne på egnen her, der hovedsageligt var Venstrefolk, men p.g.a. grevens store venlighed og retskaffenhed var han meget afholdt, så meget, at egnens beboere og godsets folk rejste en bronzebuste af ham i Ryegaards park, efter hans død. Busten er udført af billedhuggeren Elna Borch. Frederik Christian Rosenkrantz Scheel blev 1865 udnævnt til hofjægermester, 1878 til kammerherre, 1880 ridder af Dannebrog, 1887 til Dannebrogsmand, 1894 kommandør af 2.grad og 1909 kommandør af 1.grad. Frederik Christian Rosenkrantz Scheel blev gift 4.november 1864 i Frederiksberg med Frederikke Wilhelmine Louise Zachariae ( ), der var datter-datter af kong Frederik den 6. I dag er det et tipoldebarn af parret, der ejer Ryegaard og Trudsholm Frederik Christian Rosenkrantz Scheel døde 3.marts 1912 på Ryegaard. Gravstedet findes på Rye Kirkegård. 9

10 Hans Jensen Rosleff Medlem af Folketinget 9.april juni 1904, valgt i Roskilde-kredsen. H.J. Rosleff stillede op i Roskilde-kredsen for Venstre ved valgene i 1890 og 1892 mod det siddende folketingsmedlem grev Frederik Christian Rosenkrantz Scheel, Højre uden at slå denne. Dog var det lige ved at ske i 1892, da Scheel kun fik 2 stemmer flere end Rosleff, nemlig 1353 mod 1351.Ved folketingsvalget 1895 lykkedes det for Rosleff, at blive valgt. Rosleff fik 1552 stemmer mod 1323 til Scheel. H.J. Rosleff var født i Møgeltorum i Salling 15.juli Efter at have arbejdet ved landbruget kom han på Hindholm Højskole ved Fuglebjerg Han var derefter på godserne Frisenfeldt på Falster og Lystrup ved Rønnede for at blive uddannet, som avlsforvalter. På sidstnævnte gods besluttede han sammen med mejeribestyreren at starte, i 1874, et Fællesmejeri i Assenløse lige syd for Osted. Men allerede efter to års forløb trådte han ud af kompagniskabet da han ønskede større selvstændighed og større mulighed for at realisere sine ideer. Han drog derfor igen til Falster for at få større indsigt i 10

11 mejeridrift så han allerede i efteråret 1876 oprettede mejeriet i Lille Karleby. Han var utrolig foretagsom og driftig samt arbejdsom, hvilket bevirkede at han fik en god økonomi, så han i 1890 købte en gård i Lille Karleby og i 1893 yderligere en, hvilke to gårde han lagde sammen. Fra sit ophold på de store godser var han vandt til at læse Højre-aviser, som han også gjorde i begyndelse af sin tid i Lille Karleby, men hurtigt fandt ud af at Venstre tiltalte ham mere, hvorfor han opsagde abonnementet på Højreavisen fra Roskilde og tegnede abonnement på Venstre-avisen fra Roskilde. Som nævnt ovenfor under F.C.R. Scheel opstillede H.J. Rosleff ved folketingsvalgene i 1890 og 1892 i Roskilde-kredsen, som Venstres kandidat mod Højres kandidat, men opnåede ikke valg. Men ved folketingsvalget 9.april 1895 lykkedes det. Ved de følgende folketingsvalg i 1898, 1901 og 1903 fik Rosleff et betydeligt stemmefremspring foran sine modkandidater. Venstre bestod dengang af flere grupperinger en moderat gruppering overfor Højre, en midtergruppering, der kæmpede indædt for parlamentarismen (om at regeringen aldrig må have et flertal i Folketinget imod sig) og en radikal gruppering omkring Viggo Hørup. I 1894 havde det moderate Venstre lavet et forlig med Højre om magtens udøvelse uden at kræve parlamentarismen indført. Det forbitrede de andre Venstre-grupperinger. Rosleff var, allerede inden han kom i Folketinget året efter, stærkt imod forliget med Højre. Da han blev medlem af Folketinget var han ikke meget tilbøjelig til at tilslutte sig nogen af de mange Venstre-grupperinger, men begyndte at arbejde for en egentlig sammenslutning af de forskellige grupper. Det lykkedes med dannelsen af Venstre-Reformpartiet, som Rosleff var den egentlige ophavsmand til. Som påskønnelse af dette arbejde blev han indvalgt i den første bestyrelse og blev siden genvalgt hertil. I Folketinget arbejde han især med landbrugsspørgsmål og da det snerpede til at parlamentarismen ville blive indført og Venstre-flertal kunne omsættes i regeringsdannelse så han op til at han kunne blive minister landbrugsminister. For at en kommende minister kunne bo standsmæssigt lod han det gamle stuehus på sin gård, Østergaard i Lille Karleby rive ned og et nyt stort herskabeligt stuehus bygge. Det stod færdigt i 1902, men Rosleff blev ikke minister. Det siges, at det tog så meget på ham, at han døde allerede som 56-årig i1904. Det store stuehus er det vi i dag kender, som rummende dagcenteraktiviteter for Lejre Kommunes ældre. Men Rosleff nåede dog at blive medlem af Finansudvalget i 1900 og var det frem til sin død. Lokalt havde Rosleff også mange tillidsposter. Han var i 1885 blevet medlem af bestyrelsen for Gl. Roskilde Amts Landboforening, hvor han sad i 11 år. I 1886 blev han medlem af Hyllinge-Lyndby sogneråd, hvor han blev formand 11

12 indtil I 1890 valgtes han til Roskilde Amtsråd, hvor han var medlem indtil sin død. Han var i 1894 medstifter af Roskilde Andels-Svineslagteri, som han blev den første formand for. Han var endvidere tilsynsmand for Landbohøjskolen. I begyndelsen af 1890 erne var han med i kræfter, der ville bygge et forsamlingshus i Kirke Hyllinge. Han blev da også valgt til formand for den første bestyrelse. Da det kom frem, at landmændene i og omkring Kirke Hyllinge ville etablere et andelsmejeri i Kirke Hyllinge, fik Rosleff gennemtrumfet, at forsamlingshuset ikke skulle bygges i Kirke Hyllinge, men nærmere Karleby. Derfor kom forsamlingshuset til at ligge på marken udenfor Store Karleby og fik navnet Karleby Forsamlingshus. Når landmændene i Kirke Hyllinge og omegn sådan ville konkurrere med hans privatmejeri skulle de have en lærestreg. H.J. Rosleff blev gift 14.oktober 1856 i Store Heddinge med Olivia Henriette Petersen ( ). Parret fik ingen børn. Rosleff døde 2.juni 1904 i København. Begravet på Lyndby Kirkegård, hvor gravstedet stadig findes. Ved hans begravelse var bl.a. justitsminister Alberti med. Den Alberti, der fire år efter blev afsløret som storsvindler. De lokale Venstrefolk har siden påstået, at der hvor Alberti stod under begravelsen har der ikke siden kunnet gro noget, ikke engang ukrudt. Skibby Apotek Hovedgaden Skibby Tlf Fax Jægerspris Apoteksudsalg Hovedgaden 42 A 3630 Jægerspris 12

13 En drøm gik i opfyldelse Egholm Museum en kanon oplevelse Hobbyer eller interesser berører nok de fleste mennesker. Ens hobby eller interesse, kan være mange forskellige ting. Emnet er næsten uudtømmeligt; nogle samler på frimærker, andre på kuglepenne osv. Der er faktisk ikke dét, man ikke kan samle på. Man kan f.eks. Ole Falck også samle på gode oplevelser. Nogle interesser er årstidsbestemt nogle hobbyer er dyre og andre koster ingen ting. For eget vedkommende, startede min hobby da jeg var 16 år gammel og fik et luftgevær af min far, hvortil han bad mig passe godt på det. Det har jeg gjort, for jeg har det stadig nu mere end 50 år senere. Da jeg var færdig med at lege med det, blev det sat ind i skabet. Det samme skete med de efterfølgende geværer, og det blev starten på min livslange samling af skydevåben. Skydevåben er interessante fordi der er så mange varianter. Lige fra de første skydevåben omkring tallet hvor krudt og skydevåben er opfundet, har man eksperimenteret med de mest mærkelige systemer. Det var bl.a. skydestokke og peberbøsser. Peberbøssen er en revolver med flere løb i fuldlængde og var populær. Den mest kendte type med en kort tromle og et løb, vandt senere indpas ved Colts systemet de første var single-action, enkelt- 13

14 virkende. Senere kom dobbeltaction dobbeltvirkende. Fra omkring 1900 tallet, har udviklingen koncentreret sig om forbedringer af system og materiale. Bl.a. den halvautomatiske pistol blev opfundet i Våbenhistorien fra USA, som bekendt har en helt speciel våbenkultur, gør den ikke mindre interessant. Siden forfatningen i 1776, har skydevåben været mere udbredt hos private, end i resten af verden, da landet for en stor del var utæmmet. Op til begyndelsen af vort århundrede, var det en nødvendighed, at beskytte sig mod lovløshed og landets oprindelige indbyggere; indianerne! På grund af dette, findes der et utal af usædvanlige og ejendommelige våben, som i tidens løb, blev udviklet af de mange småproducenter. Mange af disse producenter eksisterede kun i få år. Dette bevirker, at der er mange modeller, der kun er fremstillet i ganske få eksemplarer. Andre voksede og blev kendte våbenfabrikker og romantikken om det vilde vesten, blev skabt sammen med myten omkring de personer, der bar og brugte disse våben. Bedst kendt er bl.a. Remington, Winchester, Colt og Smith & Wesson. Alle førnævnte våbenproducenter, leverede også våben til det amerikanske militær samt til mange andre udenlandske hære. I denne forbindelse, kan nævnes Remington geværet til den danske hær, Smith & Wesson til Zarens Rusland, Winchester til Tyrkiet og et utal andre lande. Den dag idag, er det helt almindeligt i visse stater, at almindelige mennesker er i besiddelse af mindst ét skydevåben til at forsvare sig med. For mit vedkommende, var der ikke tale om, at skulle forsvare mig, eller skyde med våben. Nej, det er interessen for historien bag våbenet. Men våben kan også være lidt kedelige at fremvise i sig selv, så derfor begyndte jeg at samle tilbehør til våben. Det har til tider været vanskeligt, for gamle tøj og støvler m.m. - var og er - i de fleste tilfælde smidt ud eller slidt op i brug. I 1990 lykkedes det at etablere det først våbenmuseum oppe i 2. sals højde på den gamle hovedbygning på Egholm. Det blev et dejligt museum oppe mellem de gamle tagspær og man kunne røre ved tingene. Jeg kunne gå op om aftenen 14

15 og pudse lidt våben inden jeg gik i seng. Jeg har nævnt, at jeg var begyndt at samle tilbehør; jeg har nogle US militær våben fra 2. verdenskrig. Hvad ville så ikke være mere naturligt, end at sænke en fuld køreklar Willys Jeep ned gennem taget?? Men er man samler så er man samler! Og selv om man har nok, så skal der nok være den der lille dims, man slet ikke kan leve uden. På denne måde, blev loftet på 20 år, fyldt op til at være et depot. I 2010 startede en ny epoke for museet. Der blev besluttet, at bygge en bunkers inde i en gammel lade. Det tog et helt år før den stod færdig. Den ny bunkers blev godkendt af Politiet, som formentlig Danmarks største våbenskab. Herefter gik yderligere et år med at flytte alle våben og tilbehør til det nye museum. Den 12. august 2012 stod museet færdig. En drøm var gået i opfyldelse: - at kunne dele hele herligheden med offentligheden. Når man kommer indenfor, starter udstillingen med danske og tyske soldater, materiel fra den 9. april Herefter kører udstillingen med såvel engelske, russiske og amerikanske soldater. Dette tema afsluttes med en udstilling fra modstandsbevægelsen med tilhørende nedkastningsmateriel. Ja sågar er der bygget en stue fra krigens tid, hvori der er iscenesat en del arbejde fra modstandstiden. Herefter fortsætter man ind i en såkaldt western afdeling, som udover at huse Autoriseret Kloakmester 15

16 en diligence og en fuldt udstoppet bisontyr, inkluderer de antikke våben og tilbehør fra den tid. Naturligvis er der ligeledes en stor samling af jagtvåben og tilbehør. Her findes en udstilling fra et krybskytte hjem, som viser nogle forskellige krybskyttevåben. Jeg ville gerne fortælle om alle effekterne på museet, men det bliver for omfattende her. Jeg kan blot afslutningsvis nævne nogle få ting; Flaget fra Hitlers førebunkers i Berlin, Saddam Husseins revolver eller gasmasker til heste er også at finde på Egholm Museum. Vi glæder os til at vise museet frem. Se vor hjemmeside for information om åbningstider, priser mv. På: Nye tiltag: Inden for halvandet år, vil museet blive udvidet med en stor hal, som foruden at skulle fungere som spise/mødelokale, også kommer til at rumme en udstilling fra Berlin i 1945, hvor den russiske tank, T34, ruller ind over førerbunkeren, og hvor de tyske drenge forsøgte at stoppe den russiske krigsmaskine med simple våben. Ole Falck Egholm Museum Alt det du mangler... Vi byder dig velkommen til Borrevejlecenteret, hvor vi bl.a. kan tilbyde et stort udvalg af dagligvarer til, frisk brød fra bageren, blomster, benzin samt mulighed for overnatning på vores campingplads....helt lokalt! Skal du have gæster? Vi tilbyder overnatning i luksus hytter, egen campingvogn eller telt Borrevejle centeret Borrevejlecenteret - Hornsherredvej Kirke Såby - Tlf Fax borrevejlecenteret.dk 16

17 Nina Sahl fortæller om sine første år på Bramsnæsvigskolen del. Bramsnæsvigskolen blev født 2. april 1963, og dens forældre var Ejby Skole, Rye Skole og Kirke Sonnerup Skole. Derfor fik skolen navnet Rye-Sonnerup Centralskole, for den lå i daværende Rye-Sonnerup Kommune. Den ligger smukt, lige op til skoven, så tæt på, at der måtte en dispensation til. Det var en 7 klasset Nina Sahl skole, med en 8. almen klasse, mens realklasseeleverne blev sendt til Kirke Hyllinge. Daværende skoleinspektør Kristian Olsen havde været førstelærer i Ejby Skole, de andre lærere fra de gamle skoler var Christian Carstensen, Poul Gregersen, Birthe Gregersen og småbørnslærerinde Else Hansen. Derefter kom Bent Frederiksen, Inger Mølvig (senere Nordberg-Hansen), Bodil Troldborg og Birger Müller. Jeg blev Lærerne på Rye-Sonnerup Centralskole: Bent frederiksen, Poul Gregersen, Christian Carstensen, Kristian Olsen, Bodil Troldborg, Birger Müller, Else Hansen, Inger Nordberg-Hansen, Anne Bodil Hune, Birthe Gregersen, Nina Sahl 17

18 ansat 1. jan Til håndarbejde havde man faglærer Molly Ingerslev. Skolen var usædvanlig smuk og velindrettet og det var en fryd at arbejde der, da eleverne var velopdragne og forældrekredsen positiv. Forældrene kom, når skolen kaldte, men overlod ellers trygt deres børn i lærernes varetægt uden at blande sig. Jeg kom fra København og fandt stedet, fordi lærermangel fik kommunerne til at tilbyde lærerboliger. Bag skolen var der bygget 6 fine tjenesteboliger, men jeg fik tilbudt en lejebolig, som var en anelse dyrere, ca. 300 kr. om måneden. Den blev dog først færdigbygget et år senere, så vi flyttede ind i Sonnerup gamle skole. Det var noget af en forandring at flytte fra 2 værelser i Hvidovre til en hel skole fra 1915 på flere hundrede kvadratmeter med lærerbolig, en mindre lærerindebolig, 2 klasseværelser, loftsværelser og en uhyggelig kælder med et ustemt klaver, myg i tusindvis og fede skrubtudser. Fri råderet over det hele samt en enorm have med smukke, gamle træer bl.a. et overdådigt tulipantræ og en kæmpebuksbom med en ugle i. På det tidspunkt var der ingen udstykning i Sonnerup, på Ordrupvej var der 1 gult hus, det var alt. Langs Englerupvejen lå en lille stribe huse kaldet koreahusene, fordi der havde været 18

19 ufred husene imellem på samme tidspunkt som koreakrigen Vi ankom d. 20. december, og to dage senere havde jeg fundet en børnepasning til 4årige Marianne og 5 måneder gamle Eva. På Vestervang boede et par, som gerne ville passe dem, og de var vant til børn, for de havde selv 12. Jeg vil aldrig glemme den 1. skoledag. Det havde sneet og skolebussen hentede mig. Alle børn fra 1. til 4. klasse, som havde over 2 km til skole blev fragtet i skolebus, så var der andre regler, når de blev ældre. Det var Per fra Hafniaruterne, der kørte. Han sagde god morgen til hvert barn, som høfligt svarede, gjorde de det ikke, så kom de ikke med bussen. Børnene sad stille og småsnakkede, og vi kørte fra Sonnerup mod Rye. Peter fra Rødskildegård var for sent på den, han kom storkende på ski hen ad markvejen, og Per ventede, mens Peter fik skiene af, stillede dem op ad træet og med et stort smil og et Godmorgen kom ind i bussen. Solen var lige stået op, den skinnede mellem træerne i skoven og sneen glitrede og gnistrede. Pludselig stoppede Per, et rådyr krydsede vejen, alle tav og nød synet og så kørte vi videre. Jeg troede, jeg var kommet i Paradis. Da vi kom til skolen, blev jeg pænt modtaget på lærerværelset og så gik alle hen til sangsalen for at synge morgensang. Her skulle jeg præsenteres og Lærer Olsen bad mig komme op til sig. Jeg krydsede salen, og da hørte jeg en susen og mumlen og blev klar over, at jeg vist havde taget det forkerte tøj på. Jeg var københavnersmart i farvestrålende, stormønstrede buksestrømper med tilsvarende bluse og kort nederdel, det var man ikke lige vant til. Men de vænnede sig da til min tøjstil, også mine hot-pants! Jeg blev klasselærer til en vidunderlig 3. klasse, som bestyrkede mig i, at lærergerningen var mit kald og det blev det de næste 44 år. Vi diskuterede meget og her er et eks. Hans-Henning fortalte, at han havde kørt alje ud. Det hedder ajle, sagde jeg. Børnene lo, og troede ikke på mig. Jeg fortalte dem forskellen på ajle og alge, men de var ikke overbeviste. Torben sagde: Fru Sahl, hvor er det, du kommer fra? Jeg ved godt, at jeg er københavner. Det kan godt være, at I siger alje, men I skal vide, at det hedder ajle, så I kan stave det rigtigt, for hvis I bestiller en ajlebeholder, så skal sælgeren ikke grine ad jer og tænke: Igen en af de bondeknolde, som ikke kender forskel på alge og ajle Snakken gik lidt endnu, så siger Steen: Fru Sahl, skal vi så ikke kalde det for ko-pis og komme videre! I oktober 66 overtog vi Inger Nordbergs hus, da hun flyttede til præstegården, og vi fik 4 herlige år på Hyllebjerget. Siden sommerferien havde vi ung pige, Bitte, hentet fra skolen. Tænk at ansætte en ung pige på år, og forvente, at hun passede 2 børn og gjorde rent. Hun klarede det, men det ville ikke være muligt i dag. Vi havde unge 19

20 Min første 8. klasse 1966 piger til 1972, det gjorde selvfølgelig også, at jeg havde mere overskud til skolen. Kommunekontoret var i plejehjemmets bygning, og lærerne måtte hver den sidste dag i måneden hente deres løn der i kontanter, som var hentet samme dag i sparekassen. På kontoret residerede kæmner Ågesen og Peter Vang, som jeg altid kun så bred og mægtig fra ryggen. Af og til så jeg også sognerådsformand Søren Sørensen Sild, men vi talte ikke mange ord sammen. Skolen havde allerede nogle traditioner: Skolekomedie, skoleafslutning med gymnastikopvisning, lejrskole til Bornholm, sommerudflugt, luciaoptog, juleafslutning, fanesang på valdemarsdag, morgensang og sidst, men ikke mindst sanglege. Dødsstødet for ordentlig lærergerning, nemlig optælling af timer, var endnu ikke indført, så vi trak alle på samme hammel, når noget skulle laves og havde fri, når arbejdet var udført. Vi arbejdede 6 dage om ugen og kunne for det meste gå hjem før kl. 14. Så var skolen tom og blev gjort rent af lokale damer, som også var mødre til elever. De satte en ære i, at skolen var pæn og ren. Skulle der være fest, 20

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

Kapitel 3. Noget om musik

Kapitel 3. Noget om musik Kapitel 3 Noget om musik 1 5 Hvordan har du det med at synge? VOXPOP Hvordan har du det med at synge? Issa Jeg har det fint med at synge. Jeg synger relativt ofte, men jeg sørger altid for at synge steder,

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden.

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden. Bag borgen Tirsdag den 6. maj havde vores lokale folketingsmand Finn Thranum, inviteret Grundejerforeningen Askelunden/Fyrrevænget med ind bag borgen for at få et indblik i hans arbejde som folketingsmand,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Marimbas Rejse. En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma

Marimbas Rejse. En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma Marimbas Rejse En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma Opført af: Cahit Ece (musiker) Jimmi Mhukayesango (fortæller) I hæftet finder du historien om Marimba og forslag

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nr. 50 - Persillekræmmeren - 2007

Nr. 50 - Persillekræmmeren - 2007 Nr. 50 - Persillekræmmeren - 2007 Minder fra Stensballeskolen af søstrene Simonsen, tidl. Stensballe Vores skolegang strækker sig fra august 1962 til marts 1976, hvor vi flyttede fra Stensballe. Vi boede

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere