Alle, der ånder, skal lovprise Herren - læs hovedartiklen om lutherdom, reformation og salmesang på modersmålet, side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle, der ånder, skal lovprise Herren - læs hovedartiklen om lutherdom, reformation og salmesang på modersmålet, side 3"

Transkript

1 Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet L.A. Ring (1885) I Høst Pastoratets nye sognepræst Ingelise Strandgaard se side 2 Alle, der ånder, skal lovprise Herren - læs hovedartiklen om lutherdom, reformation og salmesang på modersmålet, side 3 Ensemblet Psalmodie giver koncert i Dronningborg Kirke søndag den 28. september kl. 16 se side 5 Træsnit: Luther overgiver pavens bandbulle og den kanoniske ret til flammerne uden for Wittenbergs Elsterport, december 1520 se side 3 Film instrueret af Søren Kragh-Jacobsen se side 6 Allehelgensgudstjeneste i Dronningborg Kirke se side 6 Nr september oktober november 60. årg.

2 Dronningborg og Gimming sogne Kirkelig vejviser Afsnittene, der orienterer om, hvordan du forholder dig ved fødsel, dåb, vielse, begravelse mv., udgår i dette blad. Oplysningerne findes på vores hjemmeside Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som er under implementering, omfatter nu også den registrering af faderskab, navngivning, navneændring og dødsfald, som foretages på kirkekontorerne. Der er via adgang til den digitale selvbetjening ved anvendelse af NemID. Det skal dog understreges, at alle i Dronningborg og Gimming sogne til enhver tid er velkommen til at kontakte kirkekontoret for hjælp og vejledning. Samtale med en præst Hvis man ønsker en samtale med sognepræsten, kan man henvende sig til denne personligt eller telefonisk. Samtalen kan efter ønske finde sted hos præsten eller i hjemmet. Mindesammenkomst i Sognegården Sognegården kan lejes for 300 kr. til mindesammenkomst efter begravelse/bisættelse af beboere med tilknytning til Dronningborg eller Gimming sogn. Der træffes aftale herom ved henvendelse til viceværten (tlf ). Om ønsket hjælper viceværten med servering af kaffe, mod betaling. Kirkebil For dig, der har brug for hjælp til transporten, er der mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester, sogneeftermiddage og aftener samt koncerter. Ring til Randers Taxa, tlf Ved bestilling skal oplyses navn og adresse, samt at kørslen sker på menighedsrådets regning. Velkommen til vores nye præst Søndag den 31. august 2014 blev Ingelise Strandgaard indsat som sognepræst i Dronningborg og Gimming sogne samt i Sankt Mortens Sogn. Embedet er indtil videre delt med 50 % til Sankt Mortens og 50 % til os. På et senere tidspunkt forventes embedet i Dronningborg og Gimming yderligere opnormeret til 70 %. Selv om Dorthe når meget og har formået at holde alle hjul i gang, har vi glædet os til at få udfyldt den plads, der blev ledig i marts 2013, hvor Peter Michaelsen fik nyt embede. Fra medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer skal der lyde et hjerteligt velkommen til Ingelise velkommen som kollega og præst for menigheden i vores to sogne. Vi har bedt Ingelise selv fortælle lidt om sin baggrund. Min baggrund for sognepræstearbejdet er alsidig. Mit præsteliv startede i Bjerringbro for 16 år siden. Efter nogle år som sognekirkepræst blev jeg ansat i en stor international virksomhed, hvor jeg som projektleder medvirkede til at udarbejde virksomhedens sociale og samfundsmæssige ansvarlighed globalt henover vidt forskellige kulturer og religioner. En spændende udfordring, som på alle måder bragte mig langt omkring. Interessen for mødet mellem mennesker, relationer, og - ikke mindst vigtigheden af, at de fungerer - har været en af de røde tråde i mit arbejdsliv. Ved siden af min teologiske uddannelse har jeg derfor taget en efteruddannelse som psyko- og parterapeut. På den baggrund har jeg gennem nogle år været selvstændig psykoterapeut med egen praksis i Randers. For tre år siden valgte jeg igen at trække i kjolen og vende tilbage til præstearbejdet. Det har været en rigtig god beslutning! Gennem forskellige vikariater har jeg på den måde stiftet bekendtskab med livet som bypræst i Aarhus og Viborg. Derudover har jeg arbejdet som præst på landet samt som sygehuspræst ved Viborg sygehus og studenterpræst ved Aarhus Universitet. Senest har jeg været ansat som præstevikar i De 5 Sogne i Randers. Babysalmesang - Nyt hold efteråret 2014 Når dette blad kommer på gaden, er efterårets hold begyndt på babysalmesangen. Det er de mindste i vores sogne - mellem 3 og 10 måneder - og deres voksne, som deltager. 10 onsdage vil Dronningborg Kirke genlyde af musik og sang, glade hvin og pludren kl Kom du ikke med fra starten, den 3. september, kan du forhøre dig hos kirkens organist, Gozel Madsen, om der skulle være ledige pladser. Læs mere om babysalmesang i Dronningborg Kirke på kirkens hjemmeside. Sammen med min mand og vores tre børn er jeg bosat i Hornbæk, hvor vi har boet gennem de seneste ni år. Det er med stor glæde og forventning, at jeg ser frem til samarbejdet med menighedsråd, kolleger og medarbejdere ved kirkerne og til mødet med jer i Dronningborg og Gimming. Jeg glæder mig til at lære jer at kende, og til på den lange bane at være jeres præst. Og så håber jeg selvfølgelig at kunne bringe mine forskellige erfaringer positivt i spil til gavn og glæde i det lokale kirkeliv. Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan! Ingelise Strandgaard SIDE 2 KIRKEBLADET DRONNINGBORG GIMMING

3 Dronningborg og Gimming sogne Alle, der ånder, skal lovprise Herren Vi salmebogskristne danskere Langt de fleste danskere har et forhold til salmebogen. De fleste har lært I østen stiger solen op og Op, al den ting, som Gud har gjort i skolen, ligesom mange mennesker ikke synes, at vi kan holde bisættelse uden at synge Altid frejdig eller holde bryllup uden at synge Det er så yndigt at følges ad. Vi kan ligefrem tale om, at mange danskere er salmebogskristne. Det vil sige, at det er salmebogen, man går til, når man har det svært eller er særlig glad og taknemmelig, ligesom det er salmeteksterne, som giver svar på store spørgsmål i verden: Hvad eller hvem er Gud? Hvad er et menneske? Hvordan er min placering i verden? Salmebogen er en eksistentiel guldgrube, som på mange måder kan være nemmere at gå til end Bibelen. I de følgende numre af kirkebladet vil vi fremhæve nogle aspekter af den historiske udvikling af vores salmetradition. Reformationen Vores første historiske fikspunkt bliver reformationen og tiden lige efter. For Martin Luther og den lutherske kirke var salmesang en helt grundlæggende ting. I middelalderen, før reformationen, opfattede man i det store hele den brede befolkning som en masse. Den enkelte spillede ikke nogen særlig rolle. Al udvikling var forbeholdt samfundets absolutte top, kongemagten og kirkeledelsen. Men med renæssancen ændres dette syn på mennesket. Man får øjnene op for, at mennesket er et individ. Ikke kun en upersonlig folkemængde, som man kan forvente blind lydighed af, ikke kun en landsby, man kan eje og sælge, som man sælger et dyr, ikke kun identitetsløse hære af soldater, der kan ofres som bønderne i et spil skak. Men mennesker. Denne opdagelse er måske den vigtigste forudsætning for reformationen. Det nye syn på mennesket får grunden under kirken til at vakle, fordi den katolske kirkes hierarki var uforeneligt med denne opdagelse. Det er den enkeltes tro på Gud, som er det afgørende. Derfor afskaffer Luther aflads- og bodsvirksomheden, munke og nonneklostre lukkes, og kirkens love og regler undsiges. Vor Gud han er så fast en borg Luther skrev selv en del salmer, som er oversat til mange sprog, også til dansk. Og nogle af disse salmer synger vi endnu. F.eks. Det kimer nu til julefest, Nu fryde sig hver kristen mand, og Nu bede vi den Helligånd og mange flere. Luthers salme Vor Gud han er så fast en borg er måske den mest berømte reformatoriske salme. Salmen er en kampsalme, hvor det reformatoriske kommer stærkt til udtryk. Salmen er derfor blevet sunget af de lutherske under 30-årskrigen, både i sejr og nederlag. Den blev sunget af de franske protestanter, når de blev forfulgt, og den blev sunget af fiskerne i Esbjerg, da den tyske værnemagt ville beslaglægge fiskeflåden. Salmen blev også sunget til Kaj Munks begravelse, og salmedigteren, naboen og kollegaen K. L. Aastrup bemærkede, at han aldrig havde sunget salmen ved en mere passende lejlighed. Det er tydeligt, at salmen er en kampsalme, og at den er blevet til i en religionskrig. De kæmpende har brug for at overbevise både sig selv og fjenden om, at det er dem, som kæmper med og for Gud. Fjenden, derimod, sammenlignes med djævle, som myldred frem på jord. Digteren lægger heller ikke skjul på prisen for krigsdeltagelse: Og tage de vort liv// gods, ære, barn og viv// lad fare i Guds navn! // Dem bringer det ej gavn// Guds rige vi beholder. At betale med sit eget liv, sin ægtefælles eller sine børns liv var den pris, man måtte betale for at holde fast ved sin rene tro. I dagens Danmark kan en sådan offervilje virke stærkt provokerende som noget, der mere hører til i en muslimsk fundamentalistisk verdensforståelse. Alligevel har salmen sin berettigelse som en påmindelse om, at vores åndelige frihed har andre før os betalt en pris for. Ingenting kommer af sig selv. Det gælder i forhold til reformationen, og det gælder på mange andre områder. Så for os kan salmen måske ses som en opfordring til kamp i en verden, hvor der stadig er nok at kæmpe for. Dorthe Engelbrecht Larsen Salmesang på modersmålet I denne omvæltning kom salmerne til at spille en vigtig rolle. Førhen foregik gudstjenesten på latin, men når den enkeltes tro er i centrum, spiller det pludselig en rolle, om folk forstår, hvad der foregår. Den fælles salmesang i kirken kom nu til at foregå på modersmålet, så alle kunne være med. Når man skulle have en hel befolkning (herunder præsterne) til at forstå den nye kirkeorden, var salmerne særdeles velegnede. Salmesang blev derfor også udbredt uden for kirkens og gudstjenestens rum, ja, hele menneskelivet blev betragtet som gudstjeneste. Derfor kunne bonden passende synge en salme, mens han pløjede, og konen en salme, mens hun vaskede. DRONNINGBORG GIMMING KIRKEBLADET SIDE 3

4 Dronningborg Sogn Velkommen til to nye hold konfirmander I uge 43 begynder to nye hold konfirmander. Vi, både præster og personale, glæder os til at være sammen med de nye konfirmander. At have kontakt til en gruppe unge, som ikke normalt kommer i kirken, er en gave, som vi tager meget alvorligt. Konfirmander ser på alt det, vi gør i kirken, med friske øjne. De stiller spørgsmål og tager livtag med de udfordringer, vi giver dem. I år bliver konfirmandundervisningen anderledes end den plejer. På grund af den nye skolereform har vi ikke per automatik to morgentimer pr. hold pr. uge. Hvordan undervisningen skal ligge bliver nu til i en forhandling mellem præst og skoleledelse. Vi har, her i Dronningborg, et godt og tillidsfuldt forhold skolen og kirken imellem. Det er vi her i kirken umådelig taknemmelige for. Vi har derfor også fået en ordning, som vi bestemt kan være tilfredse med. Vi har beholdt en del morgentimer, og vi har to halve dage og en hel dag til rådighed i skoleskemaet. Den øvrige del af undervisningen skal falde uden for skoletiden. Det bliver nyt for os at tænke undervisning om aftenen og i weekender som obligatorisk. Vi glæder os til udfordringen og håber på og regner med at få to spændende, sjove og lærerige forløb. Som det plejer at være, vil konfirmanderne også være at finde ved gudstjenesterne. Vi præster beder jer om at tage godt imod de nye konfirmander, så det bliver en god oplevelse for dem at komme hos os, både i kirken og i sognegården. Indskrivning Tirsdag den 30. september og onsdag den 1. oktober, begge dage kl , er der indskrivning i Sognegården, hvor konfirmanderne møder op med den ene eller begge deres forældre. Her har vi mulighed for - konfirmand, forældre og præst - at tale fortroligt sammen, så undervisningen kan begynde under de bedst mulige vilkår. Dorthe Engelbrecht Larsen Konfirmandernes kreative arbejder sætter altid deres præg på kirkerummet det være sig omkring jul og påske, eller når konfirmanderne arbejder med temaer som f.eks. Bøn. Konfirmation 2015 Bededag, fredag den 1. maj, i henholdsvis Dronningborg Kirke og Gimming Kirke Søndag, den 3. maj i Dronningborg Kirke Bibliotekaren har ordet Fik du læst bogen Håndbog til et lattermildt liv af Karen-Marie Lillelund? Hun sidder der og smiler til mig, Karen-Marie Lillelund, mens jeg sorterer bøger i biblioteket i Dronningborg. Hun sidder der på sin bogforside og smiler varmt. Hun vil mig noget. Hun har noget på hjerte. På bogens bagside skriver hun: Vi er født lattermilde, så det handler grundlæggende bare om ikke at ødelægge det. Og i bogen fortæller Karen-Marie Lillelund om, hvordan humor kan gøre livet lidt lettere både for børn og voksne, og at vejen til et lattermildt liv går gennem et åbent sind, en livlig fantasi og lysten til at dele det sjove med andre. Derfor handler det om at åbne alle sanser og suge til sig af alt det sjove, man kan få øje på. der er forskel på den humor, som kommer fra underholdningsbranchen, og så den humor, der gør livet lettere for os mennesker Hold fast i den gode historie Brug god humor så ofte det er muligt, opfordrer Karen-Marie Lillelund, for den er livgivende. Den giver liv i øjnene, farve i kinderne og holder liv i hjernecellerne. Den er verdens bedste værktøj at have med i livets værktøjskasse, og når der samtidig findes forskere, som mener, at alle med normal hjernekapacitet har adgang til humoren, så er det da dumt ikke at række ud efter den. Humor og lattermildhed er ikke garanti for et overvældende positivt og overmåde lykkeligt liv uden kriser og konflikter, men med en fælles lattermild grundtone er der mulighed for at få flere glade timer og færre sure og svære. I 19 fornøjelige og inspirerende kapitler med overskrifter som Humor duer ikke som dårlig undskyldning, Humor med kant eller kærlighed, At holde af med humor, Humor er et værktøj, Humor er verdens bedste stressventil og Hold fast i den gode historie fortæller Karen-Marie Lillelund, hvordan humor og lattermildhed i hverdagen kan være med til at skabe livsmod. Hun inviterer til smil og opfordrer til at øve sig i at se det fornøjelige hos en selv og andre. Selvhøjtidelighed snyder os for den forløsende latter. Humoren har mange funktioner, og der er forskel på den humor, som kommer fra underholdningsbranchen, og så den humor, der gør livet lettere for os mennesker, skriver forfatteren. Det gælder om at finde grundpillen i sin egen humor. Luk øjnene i 15 sekunder, og tænk på en god oplevelse. Den øvelse vil ofte få humøret til at stige et par grader. Den giver varme. Den giver måske smil på læben. Smilet er den korteste afstand mellem to mennesker, sagde Victor Borge. God humor inviterer til smil og venlighed. God humor er menneskelighed. Rigtig god læselyst! Aase Klith, Randers Bibliotek Øst i Dronningborg SIDE 4 KIRKEBLADET DRONNINGBORG GIMMING

5 Dronningborg Sogn Torsdag den 11. september kl. 19 Sogneaften Søndag den 21 september kl. 10 Gudstjeneste Foredrag i Gimming Kirke Bjarne Nielsen Brovst fortæller om Kaj Munk Vi markerer, at det i år er 70 år siden, at præsten, forfatteren og samfundsdebattøren Kaj Munk blev henrettet af den tyske besættelsesmagt. Men hvad var han for en mand, og hvorfor blev han et så sammensat menneske? Det er nogle af de spørgsmål, Bjarne Nielsen Brovst vil prøve at svare på i sit foredrag. Bjarne Nielsen Brovst er en fantastisk fortæller med udpræget humoristisk sans. Kom, og oplev en bevægende fortælling. Torsdag den 18. september kl. 19 Sogneaften Foredrag i Sognegården Lidt om humor samt muntre hændelser i et langt lægeliv ved pensioneret overlæge Ole Helmig Glæd dig til en aften i selskab med en udpræget ældre herre med fremtiden bag sig, som Ole Helmig siger om sig selv. Foredraget bliver en humoristisk og interessant rejse gennem mange sygehuse fra efterkrigstiden og frem, krydret med anekdoter og historier fra et langt liv. For Ole Helmig er humor et omdrejningspunkt. Han har været med til at starte Dansk selskab for medicinsk humor. Med humor bindes mennesker sammen, og af humor kommer venlighed og empati. Hvor livet er mest alvorligt, er det vigtigt at le, siger Ole Helmig. Ole Helmig vil i foredraget kante sig ind på, hvad humor er, og vise den rolle, humor spiller både i vores hverdag og i patientbehandlingen. Humor er bl.a. helt uundværlig i kampen mod stress og udbrændthed. Høstgudstjeneste i Dronningborg Kirke Ved denne gudstjeneste takker vi for årets høst og naturens rige gaver. Vi skal synge de kendte høstog efterårssalmer, og kirken vil være pyntet med neg, blomster og frugt. Dagens kollekt vil gå til dem, der savner det fornødne, formidlet gennem Folkekirkens Nødhjælp. KFUM-spejderne, Dronningborg-gruppen, medvirker ved denne festgudstjeneste. Søndag den 28. september kl. 16 KONCERT Ensemblet Psalmodie giver koncert i Dronningborg Kirke Med elementer fra den nordiske folkemusik, latinamerikanske rytmer og mellemøstlige klange på den ene side og en dyb respekt for den kirkemusikalske tradition på den anden vover Psalmodie sig ud i grænselandet mellem folkemusik og salmesang. Til koncerten spiller Psalmodie danske og nordiske salmer fra de tidligste tider frem til i dag. Undervejs fortæller de om salmerne og melodierne og giver bud på, hvad der sker, når en salmemelodi mødes med folkemusik. Psalmodie består af Ingeborg Thisted Højlund, sang, Sofie Mortvedt, hardingfele og violin, Cecilie Schmidt Dam, cello, Uffe Holmsgaard Eriksen, græsk bouzouki, guitar og klarinet, og Christian Joen, percussion. Ensemblet har givet koncerter rundt omkring i hele Danmark siden 2010 og skal i efteråret 2014 indspille deres debutalbum. Læs mere på hjemmesiden psalmodie.dk DRONNINGBORG GIMMING KIRKEBLADET SIDE 5

6 Dronningborg og gimming sogne Søndag den 19. oktober kl. 10 Gudstjeneste og foredrag Torsdag den 30. oktober kl. 19 KONCERT Manden der ville frelse verden om teologen og bistandsmanden Kaj Baagø Foredrag ved pastor emeritus og tidligere formand for Danmission Lars Mandrup. I 1959 blev Kaj Baagø af det daværende DMS (Dansk Missionsselskab) sendt til Sydindien for at være missionær og professor ved United Theological College i Bangalore. Her gjorde Kaj Baagø en fremragende indsats, men han blev samtidig mere og mere i tvivl om berettigelsen af mission, om omvendelse til kristendommen og om sin egen kristne tro. Det er mennesket, der sulter, det drejer sig om, sagde han. Han forlod sit arbejde i missionen og blev bistandsmand og kom til at sætte et afgørende præg på udformningen af Danida. Baagø endte som dansk ambassadør i Delhi. Arrangementet ligger i umiddelbar forlængelse af gudstjenesten i Dronningborg Kirke. Der serveres en let frokost før foredraget. Efterfølgende kaffe og debat. Pris for traktementet: 60 kr. Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Arrangør: Danmission Randers Spil Dansk-dagen 2014 i Gimming Kirke Kirkens organist og sanger, Gozel Madsen og Linda Hessellund, vil i samarbejde med sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen sammensætte et program i ord og toner til markering af årets Spil Dansk-dag. Med Spil Dansk-dagen, som har været en årligt tilbagevendende begivenhed siden 2001, fejrer vi den dansk producerede musik. Ønsket har fra første færd været at sætte fokus på og skabe øget interesse for dansk musik, også resten af året. Kom og få en helt speciel musikoplevelse denne aften. Søndag den 2. november kl. 10 Gudstjeneste Allehelgensgudstjeneste i Dronningborg Kirke I mange kirker marker man Allehelgen ved en særlig gudstjeneste. Det gør vi også i Dronningborg. Musikken spiller en væsentlig rolle, og kirkens organist, Gozel Madsen, vil denne dag være assisteret af fløjtenisten Reelika Raadik Christensen. Under gudstjenesten oplæses navnene på dem, som er døde i Dronningborg og Gimming sogne i løbet af året, og alle der har lyst kan tænde et lys. Prædikant Dorthe Engelbrecht Larsen. Lørdag den 25. oktober kl. 14 FILMeftermiddag Filmeftermiddag i Sognegården I lossens time - en film af Søren Kragh-Jacobsen I Lossens time er en gådefuld fortælling om en ung mand, som har slået to ældre mennesker ihjel, uden noget åbenlyst motiv. Han afsoner derfor en livstidsdom på en sikret institution. På institutionen finder vi, ud over den traumatiserede og voldelige indsatte, også psykologen Lisbeth. Lisbeth er i gang med et forskningsprojekt. Hun vil ved hjælp af et kæledyr nå ind til de afstumpede indsatte. Forskningsprojektet går ikke som forventet, og Lisbeth kontakter præsten Helen for at få hjælp. Helen har svært ved at finde mening i sit almindelige sognearbejde og tager derfor med glæde mod opgaven. I lossens time er meget anderledes end Søren Kragh-Jacobsens andre film. I lossens time er rå poesi. Den er smuk og grusom på samme tid, og så stiller filmen en lang række eksistentielle spørgsmål som f.eks. Hvem eller hvordan er Gud? Er genopstandelse mulig? Hvordan skal vi forstå døden? - Og lad det være sagt med det samme, tingene går ikke op. Der er ikke nogen lette 1:1-løsninger i filmen. Det er i langt højere grad et oplæg til refleksion. Dorthe Engelbrecht Larsen introducerer filmen, og efter filmen vil der være kaffe og samtale. Lørdag den 22. november kl. 14 Sogneeftermiddag Foredrag i sognegården med Dorthe Dangvard Pedersen Hvad Tjærby-skeletterne fortæller Dorthe Dangvard Pedersen er ph.d. stipendiat på Syddansk Universitet i Odense og har deltaget i udgravningerne af Tjærby Kirke og kirkegård gennem flere år. Dorthe Dangvard Pedersen vil i sit foredrag give os et indblik i sin forskning og fortælle os om, hvad skeletterne i Tjærby kan fortælle os om det liv, der blev levet i sognet i middelalderen. SIDE 6 KIRKEBLADET DRONNINGBORG GIMMING

7 Dronningborg og Gimming sogne Søndag den 30. november kl Gudstjeneste Advents- og luciagudstjeneste i Gimming Kirke Igen i år har I mulighed for at indlede adventstiden med en stemningsfyldt børne - og familiegudstjeneste. Under gudstjenesten vil der være luciaoptog med børn fra Gimming og Tjærby. Organist Gozel Madsen vil hjælpe børnene (både drenge og piger op til 13 år) med luciaoptoget. Der bliver mulighed for at øve sig i Gimming Kirke torsdag den 27. november kl Tilmelding af børn til luciaoptoget til Helen Drachmann senest den 19. november kl. 18 på telefon: Gimming Menighedsråd, organist Gozel Madsen og sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen Områdecenter Åbakken (Dronningborg plejehjem) Gudstjenester Onsdag den 24. september ved Dorthe Engelbrecht Larsen Torsdag den 23. oktober ved Ingelise Strandgaard Torsdag den 20. november ved Dorthe Engelbrecht Larsen Tirsdag den 23. december ved Dorthe Engelbrecht Larsen Alle gudstjenester begynder kl. 14 og foregår i caféen. Menighedsrådsmøder Dronningborg Sogn Onsdag den 10. september kl Onsdag den 26. november kl Møderne afholdes i Sognegården og er offentlige. Menighedsrådsmøde - Gimming Sogn Torsdag den 13. november kl Mødet afholdes i Sognegården og er offentligt. Sæt kryds Vinterens arrangementer Torsdag den 11. december kl. 19: Djurs Kammerkor giver koncert i Dronningborg Kirke. Torsdag den 19. februar kl. 19: Foredrag ved Joakim Garff om Søren Kierkegaard. En biografisk introduktion til den globale dansker. Sven Dalsgaard 100 år! 2014 er et rigtig jubilæumsår. På det lokale plan markerer vi, at Randers-kunstneren Sven Dalsgaard i år ville være fyldt 100 år. Sven Dalsgaard levede hele sit liv i Randers og har sat sit præg på bybilledet. Mange kender sikkert den store nøgle ved Værket, hans Dannebrog-malerier og hans stole. Men Sven Dalsgaard var en meget alsidig kunstner, som lavede maleri, skulptur, happenings, foto, tegning, grafik og meget mere. Sven Dalsgaards forhold til Gud og det religiøse var kompliceret. Han var livet igennem præget af en eksistentiel længsel efter noget guddommeligt. Han var meget interesseret i forholdet mellem sig selv og Gud. Gud var for Dalsgaard en side af ham selv, som han kunne føre samtaler med. Gud var en skabende kraft. Men også noget uden for ham selv, som han kaldte for STEDET. Dalsgaards kunst vrimler med religiøse symboler og citater. Kristus fra Randers Da Randers bys 650-års-jubilæum skulle fejres i 1952, lavede Sven Dalsgaard et værk, som blev opsat på Paradisøen vest for Sønderbro. Skulpturen hed Pigen i Gudenåen og forestillede en siddende ung pigeskikkelse omgivet af gudenålaks. Værket var bemalet med fluorescerende farver og blev om aftenen oplyst med infrarødt lys, som gav en spektakulær lys- og farvevirkning. Men værket faldt ikke i randersborgernes smag. Skulpturen vakte almen forargelse og blev gentagne gange ødelagt. Svend Dalsgaard tog det meget nært, og han lavede i 1954 værket Kristus fra Randers, som skildrer Dalsgaard som den kunstneriske martyr i sin hjemby. Billedet rummer flere figurer, som viser tilbage til Pigen i Gudenåen fiskene og den ødelagte figur til venstre. Fiskene spiller en dobbeltrolle som gudenålaks og som symbol på Kristus. Kristus fra Randers udtrykker en dyster situationsopfattelse, men ikke nogen entydig pessimisme. Fra den korsfæstedes sammenbøjede legeme rejser sig en fugl Phønix som på en gang er opstandelsessymbol og også et billede på den kunstneriske skabende kraft, der trods alt ikke lader sig kue af flertallets destruktive voldsudøvelse. Værket rummer også Sven Dalsgaards sædvanlige ironi: De små mennesker i Randers har ikke engang kunnet lave et kors, som var stort nok. Randers Kunstmuseum viser i anledning af 100-året en jubilæumsudstilling, som kan ses frem til den 4. januar Dorthe Engelbrecht Larsen Dronningborg-korist i FUKs Landskor Marie Nielsen, som synger i kirkekoret ved Dronningborg Kirke, er for nylig optaget i elitekoret under Folkekirkens Ungdomskor, FUKs Landskor. Til lykke, Marie! Vi glæder os med dig og ønsker dig rig inspiration og mange spændende oplevelser i eliteforum! DRONNINGBORG GIMMING KIRKEBLADET SIDE 7

8 Gudstjenesteliste Dronningborg Gimming September 7. sept. 12. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Ingen 14. sept. 13. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Ingen 21. sept. 14. s. e. trinitatis Ingelise Strandgaard Ingelise Strandgaard (Høstgudstjeneste) (Høstgudstjeneste) 28. sept. 15. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Ingen Oktober 5. okt. 16. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Dorthe E. Larsen 12. okt. 17. s. e. trinitatis Ingelise Strandgaard Ingen 19. okt. 18. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Ingen 26. okt. 19. s. e. trinitatis Dorthe E. Larsen Ingen November 2. nov. Allehelgensdag Dorthe E. Larsen Ingen 9. nov. 21. s. e. trinitatis Ingelise Strandgaard Ingen 16. nov. 22. s. e. trinitatis Ingelise Strandgaard Ingen 23. nov. Sidste s. i kirkeåret Dorthe E. Larsen Ingen 30. nov. 1. s. i advent Dorthe E. Larsen Dorthe E. Larsen (Lucia-gudstjeneste) December 7. dec. 2. s. i advent Ingelise Strandgaard Ingen 14. dec. 3. s. i advent Dorthe E. Larsen Ingen Adresseliste Dronningborg- Gimming Sognegård Egholmsvej 8A 8930 Randers NØ Sognepræst, kbf.: Dorthe Engelbrecht Larsen Egholmsvej 6 Tlf Træffes ikke fredag Sognepræst: Ingelise Strandgaard Fyrrevænget 9 Sekretær: Jette Kristiansen Tlf Træffes i Sognegården man., tir. og fre. kl Organist: Gozel Madsen Energivej 63 Tlf e-mal: Dronningborg Kirke Kirketjener: Elsa Fausing Udbyhøjvej 180 Tlf Menighedsrådsformand: Per Bøje Rasmussen Tjærbyvej 101 Tlf Vicevært ved Sognegården: Henning Karlsen Tlf KFUM-Spejderne: Dronningborg-gruppen v/susanne Lionett Skjødt Tlf Gimming Kirke Kirkesanger: Linda Hessellund Tlf Menighedsrådsformand: Helen Drachmann Bopladsen 9 Tlf eller Indsamlinger Fra kirkens første tid er der blevet samlet penge ind ved søndagens gudstjenester. Det gør vi også i Dronningborg og Gimming kirker. Pengene går til sociale og kirkelige formål. Kirkernes hjemmeside: Kirkebladet I 2014 omdeles kirkebladet efter følgende plan: Marts uge 10 Juni uge 23 September uge 36 December uge 49 Omdelingen i Dronningborg Sogn varetages fra 2014 af KFUM spejderne, Dronningborggruppen. Omdeling i Gimming Sogn sker fortsat med lokalt bud. Udebliver bladet, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret eller selv hente et eksemplar i kirken eller på kirkekontoret. Indlæg til næste kirkeblad gældende for december 2014 samt januar og februar 2015 bedes indleveret i Sognegården senest fredag den 31. oktober 2014.

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 3 2013 Juni Juli August 60. årg.

Kirkebladet. Nr. 3 2013 Juni Juli August 60. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Kirkekoret i højt humør efter forårets workshop i Dronningborg Kirke. Søndag den 9. juni kl. 10 Indsættelsesgudstjeneste og reception Dorthe Engelbrecht Larsen

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet. Sandbund og klippegrund. HUSK: Menighedsrådsvalg 13. november. Nr. 4 2012 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 59. årg.

Kirkebladet. Sandbund og klippegrund. HUSK: Menighedsrådsvalg 13. november. Nr. 4 2012 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 59. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Det bedste fundament - som afsæt for livet. Sandbund og klippegrund Sommertid er sæson for sandslotte, og selv om sommeren i år har budt på vidt forskelligt

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 2 Ord til eftertanke Vi mindes de afdøde, men vi forkynder Kristus Vi er meget tæt forbundet med de mennesker, der er døde. Når det gælder vores nærmeste

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Islebjerg Kirke. Nyt hold til babysalmesang. Nyhedsbrev. September Menighedsrådet. Husk orienteringsmødet

Islebjerg Kirke. Nyt hold til babysalmesang. Nyhedsbrev. September Menighedsrådet. Husk orienteringsmødet Nyhedsbrev Islebjerg Kirke September 2014 Velkommen til september måneds nyhedsbrev fra Islebjerg Kirke. Alle kan få nyhedsbrevet sendt som mail ved at sende en mailadresse til kirkekontoret islebjerg.sogn@km.dk.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 4 2015 september oktober november 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 4 2015 september oktober november 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Billedkunstneren Maja Lisa Engelhardts illustration til salmen I Østen stiger solen op. Kilde: Morgen- og aftensange af B.S. Ingemann (2008). Gyldendal. Læs

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar 62. årg. Anne Marie Johansen, Kristi fødsel (Olie på lærred)

Kirkebladet. Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar 62. årg. Anne Marie Johansen, Kristi fødsel (Olie på lærred) Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Anne Marie Johansen, Kristi fødsel (Olie på lærred) Sogneaften med Iben Thranholm 21.1. 2016, se side 6 Sogneaften med Jacob Birkler 3.3. 2016, se side 7 Sogneaften

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

I denne anledning arrangerer sognepræsterne

I denne anledning arrangerer sognepræsterne Udskrivning af menighedsrådsvalg ved Allerslev Kirke af Tove Grundtvig Allerslev Menighedsråd I anledning af at der er valg til menighedsrådet i 2016, afholder Allerslev Menighedsråd orienteringsmøde og

Læs mere

Kirkebladet. 25-års jubilæum som sognepræst. Festgudstjeneste og reception den 1. april 2012. Nr. 2 2012 Marts april maj 59. årg.

Kirkebladet. 25-års jubilæum som sognepræst. Festgudstjeneste og reception den 1. april 2012. Nr. 2 2012 Marts april maj 59. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet 25-års jubilæum som sognepræst Festgudstjeneste og reception den 1. april 2012 Den 1. april 2012 kan Peter Michaelsen fejre 25-års-jubilæum som sognepræst i

Læs mere

Nyhedsbrev. August September Oktober

Nyhedsbrev. August September Oktober Nyhedsbrev August September Oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke d. 20. august 10. søndag efter Trinitatis d. 27. august 11. søndag efter Trinitatis Poul Erik Kammersgard d. 3. september 12. søndag

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

Kirkebladet. Dronningborg Kirke 60 år. Nr. 2 2014 marts april maj 60. årg.

Kirkebladet. Dronningborg Kirke 60 år. Nr. 2 2014 marts april maj 60. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Virkeligheden i 1954, hvor kirken indvies den 16. maj. Dronningborg Kirke 60 år I maj 1954 fik Dronningborg Kommune sin egen kirke, og kirkesognet blev udskilt

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans kritik

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

December Februar 2018

December Februar 2018 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER TARP KIRKE JARUPLUND KIRKE VANDERUP KIRKE December 2017 - Februar 2018 Lucas Cranach: Sankt Katharinas mystiske bryllup ca. 1516-18 (Wikimedia Commons) 2. søndag i advent

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. September, Oktober, November 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. September, Oktober, November 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 3 September, Oktober, November 2011 48. årg. Ny kirkesanger i Grensten kirke Det er med stor glæde, vi nu kan byde vores nyansatte kirkesanger i Grensten

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 49. årg. 2012 September Oktober November I pinsen var Grensten kirke prydet af kirkeskulpturer, formet af elever fra Munkholmskolens 2.a og 2.b

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 52. årg. 2015 September Oktober November Konfirmander 2015-2016 En varm velkomst til årets nye konfirmander! Konfirmander fra Firkløverskolen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2010-2011 47. årg. Nyt fra sognene Nye urnegravsteder på Øster Velling kirkegård På Øster Velling Kirkegård er der anlagt

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Arrangementer Efteråret 2015

Arrangementer Efteråret 2015 Arrangementer Efteråret 2015 Allerslev og Jungshoved kirker Efterårets tema: Carl Nielsen: 1865-1931 Som bekendt er det i år 150 år siden, at Carl Nielsen blev født. Vi synes, at dette jubilæum er værd

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kirkebladet. Trosbekendelsen. Nr. 1 2011 DEC JAN FEB 58. årg.

Kirkebladet. Trosbekendelsen. Nr. 1 2011 DEC JAN FEB 58. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Trosbekendelsen Korpiger: foran Dronningborg Kirke - Foto: Henning Karlsen > af Dorthe Engelbrecht Larsen Vi fortsætter her vores refleksion over trosbekendelsens

Læs mere

Kirkebladet. Dronningborg Kirke 60 år. Nr. 1 2014 december januar februar 60. årg.

Kirkebladet. Dronningborg Kirke 60 år. Nr. 1 2014 december januar februar 60. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Dronningborg Kirke 60 år I forbindelse med kirkens jubilæum i 2014 vil vi forsøge at lave en fotoudstilling, som viser Dronningborg Kirke som ramme om vigtige

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Der er i disse sommerdage et gyldent lys over aftnerne. Det lægger sig hen over landskabet

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn - sept. okt. nov. 2013

Kirkenyt for Tingsted sogn - sept. okt. nov. 2013 Kirkenyt for Tingsted sogn - sept. okt. nov. 2013 Smut ind i vore smalle trappegange, Septembermilde kærlighed, og syng om Gud for dem, der sidder bange, og dem, hvis mod blev slået ned, så triste ler,

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories September 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 52. årg. 2015 Juni Juli August Til lykke til årets konfirmander Til lykke med konfirmationen i Øster Velling Kirke den 26. april 2015. Til lykke

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere