R A P P O R T. ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R A P P O R T. ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t"

Transkript

1 R A P P O R T Studieintegration i Øresundsregionen ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t J U N I

2 Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virksomhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat. Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresundsbron mellem Danmark og Sverige. Øresundsbron åbnede for trafik den 1. juli Vores vision er, at Øresundsregionen bliver et nyt europæisk kraftcenter. Både kulturelt og økonomisk. Vores mission består i dagligt at bygge nye broer økonomiske, kulturelle og mentale i Øresundsregionen.

3 Indhold Sammenfatning 2 Indsatsområder 4 Indledning 5 Øresundsuniversitetet 5 Hver femte studerende overvejer at skifte side 6 Hvad er det, der tiltrækker? 7 Barrierer 9 Fakta om studiestøtte 11 Få, men gode erfaringer 12 De nye øresundsborgere? 13 Om undersøgelsen 15 Bilag 16

4 sammenfatning De studerende er mentalt ved at tage Øresundsregionen til sig. Hver fjerde svenske og hver syvende danske studerende overvejer at krydse Øresund for at uddanne sig. Danskerne er dog mere forbeholdne end svenskerne. Det er oplevelsen ved at studere i et andet land, ved et andet universitet og ved at få nye venner, som er drivkraften. Mange lider af sprogforskrækkelse, men i virkelighedens verden fungerer de to sprog side om side uden større problemer. En anden motivationsfaktor er, at det er muligt selv at sammensætte et uddannelsesforløb, eller at drømmestudiet slet ikke findes i hjemlandet. Et højere fagligt niveau er i denne sammenhæng ikke vigtigt for de studerende. Transportomkostningerne og transporttiden trækker vægtskålen nedad. Et pendlerkort koster mange penge i forhold til SU en. Og lang transporttid afskrækker. Det kan desuden være svært at finde en billig bolig. Til gengæld er de studerende ikke bekymrede for at miste netværket i hjemlandet. De fagspecifikke problemer bliver heller ikke vurderet højt. Der er også en generel tilfredshed med meritoverførsel af fag. Det er stadig ganske få studerende, som har erfaringer med at følge et studieforløb på den anden side af sundet. Men de få studerende, som har gjort sig erfaringer med at krydse sundet, er generelt glade for deres studieforløb og vil anbefale det til andre. Alle indikatorer peger samtidig på en øget interesse de kommende år. Antallet af studiependlere over Øresund vokser. I de seneste år er der også kommet flere danske studerende på Lunds Universitet og Malmö Högskola og flere svenske studerende på uddannelsesinstitutionerne i Storkøbenhavn. De studerende er frontløbere i forhold til øresundsintegrationen. I forhold til resten af befolkningen i Danmark og Sverige er de studerende mere åbne over for job- og boligmuligheder på den anden side af Øresund. 27 procent påtænker at søge job i broderlandet. Svenskerne er mest tiltrukket af denne idé. Det er også mest gunstigt for svenskerne på grund af det højere lønniveau i Danmark og de lavere leve- og boligomkostninger i Sverige. 16 procent af de svenske studerende overvejer at flytte over Øresund. I november 2002 var der 600 studiependlere på hverdage, som krydsede Øresund med tog. Denne trafik er vokset med 50 procent på tre år 1. Mandlige studerende er mere åbne over for at pendle over sundet end kvindelige, og næsten halvdelen af samtlige studerende ved Malmö Högskola og Lunds Universitet overvejer at finde et job i København og omegn efter uddannelse. Antallet af danske studerende i Malmö og Lund vokser også markant: fra et par håndfulde i 1995 til over 300 i Gruppen af svenskere er vokset fra 800 til over de seneste fire år. Disse resultater peger på, at job- og boligintegrationen er godt på vej blandt studerende og unge, hvilket kan skabe et generelt løft for idéen om en samlet Øresundsregion. Et sådant løft kan styrke Øresundsregionens placering i globaliseringen. 1) konsulentfirmaet Cowi har i samarbejde med de store øresundsoperatører, Øresundsbron, DSB, SJ og Scandlines, fulgt udviklingen i trafikken over Øresund i en årlig undersøgelse gennemført i november måned. Tallene er et skøn og beregnet ud fra det samlede antal studierejser foretaget i øresundstog på alle fem hverdage i en gennemsnitsuge i november. 2

5 3

6 Indsatsområder 1. Infrastruktur Bedre og mere fleksible rabatmuligheder til offentlig transport kan reducere transportomkostningerne ved at pendle over Øresund. Udbygningen af den offentlige transport herunder Citytunneln i Malmö og metroringen i København kan forkorte transporttiderne i fremtiden. Samtidig skal det nuværende transportsystem fungere optimalt. 2. Sprogkendskab En satsning på et større kendskab til hinandens sprog hele vejen op gennem uddannelsessystemet kan mindske sprogforskrækkelsen. 3. Boligforhold En forudsætning for, at studerende kan følge et studieforløb på den anden side af Øresund, er nem adgang til billige boliger også for en kortere periode. 4

7 INDLEDNING I 1997 gik en række uddannelsesinstitutioner omkring Øresund sammen under paraplyen Øresundsuniversitetet. Visionen var at skabe en bedre sammenhæng i uddannelserne, og dermed blev en af mange sten lagt til skabelsen af en integreret Øresundsregion. Formålet med denne rapport er at måle temperaturen på studieintegrationen i Øresundsregionen i Bruger de studerende de muligheder, der er for at følge fag eller et helt studium på den anden side af Øresund? Hvad er holdningen til at bo på den ene side og læse på den anden? Hvilke erfaringer og oplevelser har de studerende, som allerede har taget skridtet? For at besvare disse spørgsmål gennemførte Øresundsbron i løbet af efteråret 2005 og foråret 2006 en undersøgelse blandt danske og svenske studerende i Øresundsregionen. Undersøgelsen bestod af en internetbaseret måling med deltagere, hvoraf 18 med studieerfaringer på den anden side af Øresund efterfølgende blev interviewet over telefonen. Øresundsuniversitetet Øresundsuniversitetet er en paraplyorganisation for 14 universiteter og højere læreanstalter i Øresundsregionen, heraf ligger ti i Danmark og fire i Sverige. Samarbejdet blev grundlagt i 1997 og er foreløbig fastsat til at køre til og med Formålet er at øge samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne, og målet er at blive Europas førende transnationale uddannelsessamarbejde med den højeste forskningskvalitet. Der er i dag studerende og mere end forskere under paraplyen. Kilde: Øresundsuniversitetet 5

8 Hver femte studerende overvejer at skifte side Hver femte studerende har overvejet enten at følge et eller flere fag eller tage et helt studium på den anden side af Øresund. Svenskere er generelt mere bevidste om mulighederne på den anden siden af Øresund end danskere, og dette mønster genfinder vi blandt de studerende. Ifølge en undersøgelse udført af Øresundsbron blandt danske og svenske studerende påtænker 25 procent af de svenske studerende at tage skridtet og uddanne sig i Danmark, mens 15 procent af de danske studerende overvejer at læse i Skåne. Studerende på Malmö Högskola og Lunds Universitet er de mest positive. En ud af tre har Københavnsområdet som muligt studieområde. Malmö er traditionelt set det område i Øresundsregionen, hvor indbyggerne er mest vant til at besøge København og bruge metropolens muligheder. Det kommer også til udtryk ved, at studerende, som er vokset op i Malmö-Lundområdet, er betydeligt mere åbne over for at tage over sundet og læse der end andre studerende fra øvrige dele af Sverige. Der er en klar sammenhæng mellem alder og lyst til at studere på den anden side af Øresund. Blandt de yngste studerende i aldersgruppen år er det hver fjerde, der overvejer muligheden, mens andelen kun er på 14 procent i den ældste alderskategori, som er studerende over 40. Mænd er en smule mere interesserede end kvinder. Andel studerende, som overvejer at studere på den anden side af Øresund 35 Procent Bopælsland Køn Alder Uddannelsessted Opvækstområde Danmark Sverige Mand Kvinde år år år år 40+ år København Roskilde Malmö/Lund Øvrige Skåne Andet København Øvrige Sjælland Fyn/Jylland Bornholm Malmö/Lund Øvrige Skåne Øvrige Sverige 6

9 Hvad er det, der tiltrækker? Et nyt land, nye venner, nye kompetencer og et nyt sprog er de væsentligste fordele ved et studieophold på den anden side af Øresund. De studerende i undersøgelsen nævner både oplevelsen af et andet studiemiljø, et andet land og en anden kultur, som de vigtigste fordele ved at studere på den anden side af Øresund. To tredjedele af danskerne og ni ud af ti svenskere har svaret, at den vigtigste årsag til at studere i broderlandet er oplevelsen. Ligeså vigtigt er dog også, at et studieophold ifølge de studerende er med til at forbedre de fremtidige jobmuligheder og de sociale kontakter herunder nye venner. På femtepladsen på listen over fordele ved at studere på den anden side af sundet følger det at lære et nyt sprog. Seks ud af ti af de svenske studerende angiver det som en fordel. Det er kun fire af ti danske studerende, som har angivet sproget som en fordel. De studerende vurderer til gengæld større og mere varierede studiemuligheder og et højere fagligt niveau som mindre væsentlige. En tredjedel af de studerende angiver dog, at en årsag til at søge over sundet efter et studium er, at drømmestudiet ikke findes i hjemlandet. 7

10 Hvilke fordele synes du, der er ved at studere på den anden side af Øresund? danmark Sverige Muligheden for at opleve et andet studiemiljø 75% 66% Muligheden for at opleve et andet land og en anden kultur 67% 76% Muligheden for at forbedre fremtidige jobmuligheder 62% 72% Muligheden for at få nye venner og skabe kontakter 57% 73% Muligheden for at lære et nyt sprog 40% 59% Større og mere varierede studiemuligheder 39% 27% Det faglige niveau er højere 7% 2% Andet 5% 7% Hvorfor overvejer du at studere på den anden side af Øresund? 100 Procent Det er spændende at studere der Danmark Sverige Faget / fagene findes ikke i Sverige / Danmark Andet Det faglige niveau er højere Det er nemt at blive optaget Jeg flytter til Sverige / Danmark, og så er det nemmere at studere der 8

11 Barrierer Transporten udgør både i tid og penge en væsentlig barriere for at skabe et sammenhængende studieområde i Øresundsregionen. Sprogforskrækkelsen er en anden barriere, men dog ofte overvurderet På minussiden angiver de studerende transportomkostninger som et problem for at krydse Øresund og følge et studium. Et pendlerkort til toget kan være en stor post på en studerendes budget. Danske studerende må typisk bruge procent af deres studiestøtte til et pendlerkort over Øresund, mens de svenske studerendes andel ligger på procent. De studerende accepterer, at der er transportomkostninger forbundet med at pendle, men flere synes, at det er for dyrt. Og der er ekstra omkostninger ved at krydse Øresund sammenlignet med at pendle fra København til Roskilde eller fra Malmö til Lund. En svensk studerende udtrykker også ønske om flere rabatmuligheder for svenskere for eksempel klippekort, som man kender i Danmark. Den relativt korte afstand skaber en masse nye muligheder. Der er dog en generel enighed om, at transporttiden kan være for lang og være en barriere for et integreret studiemiljø omkring Øresund. Studerende foretrækker at bo tæt på uddannelsesinstitutionerne med den fleksibilitet og andre fordele, det indebærer. Her er togturen fra København H til Malmö C på 35 minutter og mellem København H og Lund C på omkring en time for lang tid for de studerende. En langt større andel af de danske studerende end de svenske angiver transportomkostningerne og transporttiden som faktorer, der kan hindre en øget studieintegration i Øresundsregionen. Sproget vurderes som en barriere især af svenskerne. Svenskerne har meget mere kontakt med København end danskerne har med Malmö og har derfor i højere grad reflekteret over sprogvanskelighederne. Samtidig bliver dansk generelt Hvilke problemer mener du, der kan være forbundet med at studere på den anden side af Øresund? danmark Sverige Transportomkostninger 66% 49% Transporttid 55% 38% Det svenske / danske sprog 39% 58% Manglende sociale kontakter i Sverige / Danmark 31% 31% Har ikke været opmærksom på muligheden for at studere i Sverige / Danmark 31% 28% Et andet studiesystem 29% 26% Venner og familie i Sverige / Danmark bor langt væk 24% 16% Bolig 18% 34% Kan ikke få overført faget 16% 17% Det faglige niveau er for lavt 2% 2% 9

12 betragtet som et sprog, der er svært at lære på grund af den store forskel på stavning og udtale og danskernes tendens til kun at udtale ordene halvt. Undersøgelsen viser dog, at studerende med øresundserfaringer i bagagen generelt ikke anser sproget som noget større problem. Det skal dog nævnes, at flere af disse studerende blev undervist på engelsk og derfor ikke oplevede de store sprogproblemer. Problemer med at skabe et nyt netværk og faren for at miste kontakten med venner og familie i hjemlandet rangerer ikke så højt over mulige problemer. At skaffe en ny bolig ligger også længere nede på listen. Men en ud af tre svenske studerende anser det dog som et problem at finde en ny bopæl. Denne forskel afspejler opfattelsen af de to boligmarkeder på hver side af Øresund: I København er priserne høje og udbuddet af billige boliger lille; i Skåne er priserne lavere og udbuddet lidt større. Centralindstillingsudvalget 2 bekræfter, at det er meget svært at finde kollegieværelser i det centrale København, mens det dog er betydeligt nemmere i periferien. Kollegie- og boligsituationen er dog ikke meget bedre i Skåne, viser en rundringning til forskellige studenterforeninger 3. Det er næsten umuligt at få tag over hovedet centralt i byen, men lettere i udkanten af byerne. I forbindelse med en ny semesterstart er det dog praktisk taget umuligt. En dansk studerende fra undersøgelsen kan nikke genkendende til denne problemstilling. Hun var lige ved at opgive sit studieophold i Lund på grund af manglende bolig. Man skal være opmærksom på, at det ofte kræver et medlemskab af en studenterforening studenternation og aktivt engagement i foreningsarbejdet at få en bolig gennem en studenterforening. Fagspecifikke problemer så som at få overført fag fra det ene land til det andet og et for lavt fagligt niveau spiller ikke nogen væsentlig rolle for de studerende. Det er værd at bemærke, at knap hver tredje er uopmærksom på muligheden for at studere i henholdsvis Danmark eller Sverige. En studerende forklarer således, at vi ikke er vokset op med øresundskonceptet og derfor ikke er vant til at se de mange muligheder, der er på den anden side af sundet. Medicon Valley Academy udarbejdede i maj 2002 en lignende rapport, Viden på tværs 4, blandt danske universitetsstuderende inden for sundheds- og naturvidenskabelige fag. Et af resultaterne var, at transportomkostninger og transporttid også rangerede højest på listen over oplevede barrierer ved at følge undervisning i den svenske del af Øresundsregionen. 2) Organisation, som formidler kollegieværelser i København. 3) i Sverige er det studenterforeningerne, de såkaldte studenternationer, som administrerer kollegieværelser. 4) Viden på tværs i Medicon Valley barrierer og best practice, rapport udarbejdet af konsulentfirmaet Aston Promentor A/S maj 2002 for Medicon Valley Academy, som er en øresundsorganisation. 10

13 Fakta om studiestøtte (2006-satser) I Danmark som er verdensmester i studiestøtte modtager studerende DKK brutto om måneden, hvilket typisk svarer til DKK udbetalt efter skat. Herudover er der mulighed for at låne DKK om måneden. Som studerende kan man få en generel studierabat på transport mellem bolig og studiested: Et månedskort koster henholdsvis 704 DKK mellem København Malmö og 955 DKK mellem København Lund. Kilde: Statens Uddannelsesstøtte, ToldSkat og DSB I Sverige er den samlede studiestøtte stipendium plus studielån SEK om ugen ved et heltidsstudium eller cirka SEK per måned. Stipendiet udgør normalt 34,5 procent af det totale beløb og er skattefrit. Skånetrafikken giver 35 procents rabat på månedskort over Øresund til studerende med et gyldigt studiekort: det vil sige, prisen er herefter SEK for et månedskort mellem Malmö København og SEK mellem Lund København. Kilde: CSN og Skånetrafikken Både i Danmark og i Sverige er hovedregelen, at kun indenlandske statsborgere er støtteberettigede. Hvis man som dansker i Sverige har boet og arbejdet i Sverige i mindst to år (og vice versa for svenskeres vedkommende), kan man automatisk få studiestøtte. Andre udenlandske statsborgere kan søge om dispensation til at opnå studiestøtte. Kilde: ØresundDirekt 11

14 Få, men gode erfaringer Det er relativt få studerende, der har erfaringer med at følge et studium på den anden side af Øresund. De få erfaringer er imidlertid overvejende positive. Det er henholdsvis tre procent af de danske og fem procent af de svenske studerende, der har deltaget i undersøgelsen, som svarer, at de har gjort sig gode erfaringer. I Viden på tværs -rapporten fra 2002 er den danske andel ligeledes estimeret til tre procent. Der er dog ingen tvivl om, at antallet af studiependlere over Øresund er i vækst. Denne pendlergruppe benytter primært toget, da de færreste studerende har råd til en bil. I november 2002 var der 600 studiependlere på hverdage, som krydsede Øresund med tog. Denne trafik voksede i 2005 til 900 pendlere svarende til en vækst på 50 procent på tre år. Hvis man ser på udviklingen i antallet af danske studerende i Malmö og Lund og svenske i den danske del af Øresundsregionen, er resultatet også tydeligt: antallet af tilmeldte danske studerende er vokset fra et par håndfulde i 1995 til over 300 i Gruppen af svenske studerende er vokset fra 800 til over de seneste fire år. De studerende, som har erfaringer med at følge et studieforløb på den anden side af Øresund, har overvejende positive erfaringer viser undersøgelsen. 17 ud 18 interviewede vil anbefale det til andre. Kun én er meget i tvivl på grund af de lange rejsetider mellem studiested og hjem. Antal danske studerende i Malmö og Lund Antal svenske studerende i den danske del af Øresundsregionen / / / /2005 Lunds Universitet Malmö Högskola 12

15 De nye øresundsborgere? To ud ti danske studerende og fire ud af ti svenske studerende overvejer at krydse sundet for at finde et job. Hver sjette tænker på at flytte til broderlandet. Sammenlignet med resten af befolkningen er de studerende frontløbere i forhold til øresundsintegrationen. En indikator for, hvordan integrationen udvikler sig i Øresundsregionen, er studieintegrationen; andre vigtige indikationer er sammensmeltningen af arbejds- og boligmarkederne. Mange studerende overvejer i dag mulighederne for at krydse Øresund i jagten på drømmejobbet. Men der er store nationale forskelle. Danskerne er meget mere tilbageholdende end svenskerne. Mandlige studerende er mere åbne over for at pendle over sundet end kvindelige. Næsten halvdelen af samtlige studerende ved Malmö Högskola og Lunds Universitet overvejer at finde et job i København og omegn. Hvis man er opvokset i Malmö Lundområdet eller på Bornholm, er man også mere tilbøjelig til at overveje jobmulighederne på den anden side af Øresund. Der er derimod ikke den store aldersforskel. Danske og svenske studerende overvejer job i nabolandet af forskellige grunde. De primære årsager for danskerne er at finde et job med nye udfordringer og muligheder i Sverige inden for et specifikt fag- eller interesseområde. Andel studerende, som overvejer at søge job eller flytte over på den anden side af sundet Procent Bopælsland Køn Alder Uddannelsessted Opvækstområde Danmark Sverige Mand Kvinde Søge job Flytte over sundet år år år år 40+ år København Roskilde Malmö/Lund Øvrige Skåne Andet København Øvrige Sjælland Fyn/Jylland Bornholm Malmö/Lund Øvrige Skåne Øvrige Sverige 13

16 Svenskerne leder også efter nye udfordringer og muligheder i Danmark, men lønnen er et betydelig vigtigere parameter, end den er for danskerne. Lønniveauet er også en del højere i Danmark end i Sverige, og kombineret med de lavere boligudgifter og leveomkostninger i Sverige får man den største nettoløn ved at pendle fra Sverige til Danmark 5. Det at finde en bolig i et andet land er ofte mere fundamentalt end at finde et job. Mens 27 procent totalt set overvejer job, er det kun 16 procent, som overvejer en ny bolig. Overraskende er det til gengæld, at andelen, som har overvejet boligskifte, kun er en smule lavere end andelen, som overvejer en uddannelse på den anden side af Øresund. Flere mænd end kvinder og flere yngre end ældre studerende overvejer at flytte over Øresund. Dette resultat falder fint i tråd med den pendlerrapport, som Øresundsbron og Öresundskomiteen offentliggjorde i januar 2006, hvor det blev påvist, at pendlerne typisk er yngre mænd 6. Der er ingen forskel på de danske og svenske pendlere, hvilket er overraskende set i lyset af de forskelle, der er i løn og leveomkostninger på tværs af Øresund. De studerende er sammenlignet med den øvrige befolkning meget mere åbne over for at finde job og bolig på den anden side af sundet. Henholdsvis fire procent af danskerne øst for Storebælt og ni procent af skåningene overvejer at krydse Øresund for at søge arbejde eller uddannelse, viser en undersøgelse udført af Øresundsbron fra december Fem procent af østdanskerne og to procent af skåningene overvejer en flytning. Den langvarige og til tider voldsomme udlændingedebat kan få den store gruppe af mennesker med udenlandsk herkomst i Malmö til at fravælge Danmark som jobsøgningsområde. En deltager i interviewundersøgelsen forklarer således, at hun ikke vil søge job i Danmark på grund af sin udenlandske baggrund. Årsag til at søge job på den anden side af Øresund danmark Sverige Højere løn 8% 55% Bedre karrieremuligheder 17% 37% Muligheden for at finde job 57% 58% Finde et job inden for mit fag- eller interesseområde 63% 53% Nye udfordringer eller mulighed for at arbejde i et andet land 66% 76% Tættere på familie eller kæreste 5% 3% 5) Økonomiske fordele ved at pendle over Øresund, Øresundsbron juni ) Øresundspendlerne, Øresundsbron & Öresundskomiteen januar

17 Om undersøgelsen Resultaterne i denne rapport stammer fra en undersøgelse, som Øresundsbrons analyseafdeling gennemførte ad to omgange fra oktober 2005 til marts Undersøgelsens blev udført som en internetbaseret måling Første spørgerunde: De to studenterorganisationer Studerende Online og Student.se i henholdsvis Danmark og Sverige stod for udsendelse af breve og mail til deres medlemmer i Storkøbenhavn og Skåne. De lagde samtidig et link ud på deres respektive hjemmesider. Anden spørgerunde: Tre uddannelsesinstitutioner i Skåne Högskolan Kristiansstad, Malmö Högskola og Sveriges Lantbruksuniversitet/ Alnarp var behjælpelige med at lægge et link ud på deres respektive hjemmesider til undersøgelsen. Af de deltagere bor henholdsvis 709 i Danmark og 482 i Sverige. 46 respondenter angav i undersøgelsen, at de havde erfaringer med at studere på den anden side af Øresund. Disse personer blev via brev inviteret til at deltage i en interviewundersøgelse per telefon. I denne undersøgelse deltog 18 studerende, ni fra hver side af Øresund 16 kvinder og to mænd; alle er i tyverne eller starten af trediverne. Forbehold for data Er undersøgelsen dækkende for alle studerende? Da undersøgelsen er gennemført over internettet uden mulighed for at kontrollere deltagerne, skal man være opmærksom på, at der kan optræde skævheder i datagrundlaget. De vigtigste observerede skævheder er Køn: Kønsfordelingen på 28 procent mænd og 72 procent kvinder i undersøgelsen er skæv. Fordelingen i den virkelige verden er mere lige, måske med en anelse overvægt af kvindelige studerende. Geografi: På den svenske side er Högskolan Kristiansstad overrepræsenteret, mens Lunds Universitet og Malmö Högskola er underrepræsenteret i forhold til antallet af respondenter. Det vurderes dog, at disse skævheder ikke har væsentlig betydning for resultaterne. Fakta om undersøgelsen Antal udsendte breve / mails Respondenter Studerende Online Student.se Uddannelsesinstitutioner i Skåne 310 Total

18 Bilag 1. Har du i løbet af din uddannelse fulgt fag / studeret på den anden side af Øresund i Malmö Lund respektive København Hvilket land bor du i (procent) Hvilket land bor du i (tal) danmark Sverige Total danmark Sverige Total Ja 3% 5% 4% Nej 97% 95% 96% Total 100% 100% 100% Hvorfor har du fulgt fag / studeret i Malmö Lund respektive København (sæt gerne flere krydser) respondenter, som har svaret Ja i spørgsmål 1 Hvilket land bor du i (procent) Hvilket land bor du i (tal) danmark Sverige Total danmark Sverige Total Det var nemt at blive optaget 24% 24% 31% Faget / fagene fandtes ikke i Danmark / Sverige 19% 24% 28% Det faglige niveau var højere 19% 8% 17% Det var spændende at studere der 71% 40% 69% Jeg flyttede til Danmark / Sverige, og så var det nemmere at studere der 5% 24% 19% Andet 19% 32% 33% Total 100% 100% 100%

19 3. Overvejer du at følge fag / studere på den anden side af Øresund i Malmö Lund respektive København respondenter, som har svaret Nej i spørgsmål 1 Hvilket land bor du i (procent) Hvilket land bor du i (tal) danmark Sverige Total danmark Sverige Total Ja 15% 25% 19% Nej 65% 35% 53% Ved ikke 20% 41% 28% Total 100% 100% 100% Hvilken del af uddannelsen overvejer du at tage i Malmö Lund respektive København respondenter, som har svaret Ja i spørgsmål 3 Hvilket land bor du i (procent) Hvilket land bor du i (tal) danmark Sverige Total danmark Sverige Total Starte på en ny uddannelse 7% 22% 15% Tage en kandidatuddannelse 8% 5% 6% Følge et helt semester 30% 9% 19% Læse enkelte fag 55% 64% 60% Total 100% 100% 100% Hvorfor overvejer du at følge fag / studere i Malmö Lund respektive København (sæt gerne flere krydser) respondenter, som har svaret Ja i spørgsmål 3 Hvilket land bor du i (procent) Hvilket land bor du i (tal) danmark Sverige Total danmark Sverige Total Det er nemt at blive optaget 8% 8% 8% Faget / fagene findes ikke i Sverige / Danmark 39% 29% 34% Det faglige niveau er højere 12% 15% 13% Det er spændende at studere der 69% 90% 80% Jeg flytter til Sverige / Danmark, og så er det nemmere at studere der 7% 1% 4% Andet 17% 27% 22% Total 100% 100% 100%

20 6. Hvilke problemer mener du, der kan være forbundet med at følge fag / studere på den anden side af Øresund i Malmö Lund respektive København (sæt gerne flere krydser) Hvilket land bor du i (procent) Hvilket land bor du i (tal) danmark Sverige Total danmark Sverige Total Det faglige niveau er for lavt 2% 2% 2% Et andet studiesystem 29% 26% 28% Kan ikke få overført faget 16% 17% 16% Det svenske / danske sprog 39% 58% 47% Manglende sociale kontakter i Sverige / Danmark 31% 31% 31% Venner og familie i Sverige / Danmark bor langt væk 24% 16% 20% Transporttid 55% 38% 48% Transportomkostninger 66% 49% 59% Bolig 18% 34% 24% Har ikke været opmærksom på muligheden for at studere i Sverige / Danmark 31% 28% 29% Andet 7% 5% 6% Total 100% 100% 100% Ubesvaret Total Hvilke fordele mener du, der kan være forbundet med at følge fag / studere på den anden side af Øresund i Malmö Lund respektive København (sæt gerne flere krydser) Hvilket land bor du i (procent) Hvilket land bor du i (tal) danmark Sverige Total danmark Sverige Total Muligheden for at opleve et andet land og en anden kultur 67% 76% 71% Muligheden for at opleve et andet studiemiljø 75% 66% 71% Det faglige niveau er højere 7% 2% 5% Muligheden for at lære et nyt sprog 40% 59% 48% Større og mere varierede studiemuligheder 39% 27% 34% Muligheden for at få nye venner og skabe kontakter 57% 73% 63% Muligheden for at forbedre fremtidige jobmuligheder 62% 72% 66% Andet 5% 7% 6% Total 100% 100% 100% Ubesvaret Total

21 8. når du er færdig med at studere, overvejer du så at søge arbejde på den anden side af Øresund i Malmö Lund respektive København Hvilket land bor du i (procent) Hvilket land bor du i (tal) danmark Sverige Total danmark Sverige Total Ja 20% 37% 27% Nej 33% 18% 27% Ved ikke 48% 45% 47% Total 100% 100% 100% Hvorfor overvejer du at søge arbejde i Malmö Lund respektive København (sæt gerne flere krydser) - respondenter, som har svaret Ja i spørgsmål 8 Hvilket land bor du i (procent) Hvilket land bor du i (tal) danmark Sverige Total danmark Sverige Total Højere løn 8% 55% 34% Bedre karrieremuligheder 17% 37% 28% Muligheden for at finde job 57% 58% 58% Finde et job inden for mit fageller interesseområde 63% 53% 57% Nye udfordringer eller mulighed for at arbejde i et andet land 66% 76% 72% Tættere på familie eller kæreste 5% 3% 4% Andet 13% 8% 10% Total 100% 100% 100% Overvejer du at flytte over på den anden side af Øresund til Malmö Lund respektive København Hvilket land bor du i (procent) Hvilket land bor du i (tal) danmark Sverige Total danmark Sverige Total Ja, mens jeg studerer 4% 4% 4% Ja, når jeg er færdig med at studere 12% 12% 12% Nej 50% 42% 47% Ved ikke 34% 42% 37% Total 100% 100% 100%

22 Her kan du finde yderligere oplysninger: Rapporter Øresundsbro Konsortiet har udgivet en lang række rapporter om Øresundsregionen: Erhvervslivets erfaringer: øresundssatsning forbedrer bundlinien (juni 2006) Værd at vide om Øresund (april 2006) Boligmarkedet i Øresundsregionen (marts 2006) Erhvervslivets øresundsintegration (januar 2006) Øresundspendlerne (januar 2006) Øresundsbrons kunder om initiativer og barrierer (juni 2005) Flytninger på tværs af Øresund (juni 2005) På vej mod en integreret Øresundsregion (juni 2005) Danske erfaringer med at bo i Skåne (juni 2005) Trafik over Øresundsbron (juni 2005) Økonomiske fordele ved at pendle over Øresund (juni 2005) Du finder rapporterne på under publikationer. Du er velkommen til at downloade dem og citere fra dem, blot du oplyser kilde. Nyttige adresser Øresundsbro Konsortiet Øresundsuniversitetet Studerende Online dansk studenterorganisation Student.se portal for svenske studerende Erasmus Student Network europæisk udvekslingsprogram Offentlige instanser Statens Uddannelsesstøtte Centrala studiestödsnämden (CSN) Michael Bisgaard, cand.scient.pol. Michael Bisgaard har sin kandidatgrad i statskundskab fra Århus Universitet. Efter endt studium startede han i 2001 i analyseafdelingen på Øresundsbron. Her har han siden beskæftiget sig med databaseopbygning og -vedligeholdelse, gennemførsel af spørgeskemaundersøgelser, analyse af trafikken på Øresundsbron og af udviklingen i Øresundsregionen og er senest forfatter af denne rapport. Michael er samtidig ophavsmand til undersøgelsen, som ligger til grund for rapporten. 20

23 Udgivet af Øresundsbro Konsortiet Juni 2006 Design Foto Tryk BGRAPHIC scanpix Charlotte Munck, Informationsafdelingen Humanist Prepress Nord

24 Øresundsbro Konsortiet Vester Søgade København V Danmark Tlf Fax Øresundsbro Konsortiet Kalkbrottsgatan 141 Box Malmö Sverige Tlf. +46 (0) Fax +46 (0)

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI R A P P O R T PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Taler du dansk eller svensk med din kollega eller nabo? 3 Grænseoplevelser

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI R A P P O R T ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 5 a1 Indhold Status på Øresundsintegrationen 2 Øresundsbrons kunder om initiativer og barrierer

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen

Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen Ø-analysE N R 1 J U N I 2 1 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund Sammenfatning Beslutningstagerne og

Læs mere

DANSKE ERFARINGER MED AT BO I SKÅNE JUNI

DANSKE ERFARINGER MED AT BO I SKÅNE JUNI R A P P O R T DANSKE ERFARINGER MED AT BO I SKÅNE Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Det siger danskerne om at flytte til

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

MILJØET PÅ ØRESUNDSBRON

MILJØET PÅ ØRESUNDSBRON MILJØET PÅ ØRESUNDSBRON Miljøledelsessystem Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virk somhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat. Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresunds bron mellem

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Øresundsundersøgelsen Hjalmar Christiansen Transport DTU

Øresundsundersøgelsen Hjalmar Christiansen Transport DTU Øresundsundersøgelsen 2015 Hjalmar Christiansen Transport DTU Formål for Øresundsundersøgelsen At skabe et konsistent billede af trafikken over Øresund Alle transportformer Alle operatører På en ensartet

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Danske professionshøjskoleog

Danske professionshøjskoleog Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Af Jeppe Krag og Bertel Ståhle Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU STUDIELIVSUNDERSØGELSE 2016 - SU Ref. PIL/- Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler 25.05.2016 primært resultaterne vedrørende en mulig SU-reform, hvor

Læs mere

ØKONOMISKE FORDELE VED AT PENDLE OVER ØRESUND JUNI

ØKONOMISKE FORDELE VED AT PENDLE OVER ØRESUND JUNI R A P P O R T ØKONOMISKE FORDELE VED AT PENDLE OVER ØRESUND Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Indledning 3 Familie 1: Rådighedsbeløb for familie med husstandsindkomst

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa. Analysenotat Krisen har øget danskernes internationale jobmobilitet Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

Billigere boliger på den anden side af Øresund

Billigere boliger på den anden side af Øresund Ø-analyse N R. 1 m a r t s 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Billigere boliger på den anden side af Øresund Siden åbningen af Øresundsbron i 2000 er stadig flere danskere

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om unges mobilitet Halvdelen af de 15-30-årige er villige til at flytte til udlandet for at tage en uddannelse eller et job primært fordi de gerne

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Denne rapport er udarbejdet af Øresundsbro Konsortiets analyseafdeling. Spørgsmål vedrørenderapporten kan stiles til:

Denne rapport er udarbejdet af Øresundsbro Konsortiets analyseafdeling. Spørgsmål vedrørenderapporten kan stiles til: R A P P O R T Hård kamp om Skånes arbejdskraft! ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t J U N I 2 0 0 8 Øresundsbron ejes og drives af Øresundsbro Konsortiet, som ejes ligeligt af den danske og svenske

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

BORGER- PANEL. Vi går langt for at få et nyt job. februar 2012

BORGER- PANEL. Vi går langt for at få et nyt job. februar 2012 BORGER- PANEL februar 2012 Vi går langt for at få et nyt job Det kan kræve mange ændringer at finde et nyt job: Længere rejsetid, anden branche, ny uddannelse og lavere løn, eller måske er det nødvendigt

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Danskerne i Skåne kører i tyske biler

Danskerne i Skåne kører i tyske biler Ø-analyse N R. 3 M A J 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Danskerne i Skåne kører i tyske biler Tyske biler fylder godt op i garagerne hos de danskere, der er flyttet

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Pendling over Øresund. Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund

Pendling over Øresund. Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund Pendling over Øresund Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund - 4. opfølgning, august 26 Indhold Indhold... 2 Forord til pendlingsanalysen... 3 Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

SIKKERHEDS- HÅNDBOG JERNBANE

SIKKERHEDS- HÅNDBOG JERNBANE SIKKERHEDS- HÅNDBOG JERNBANE Sikkerhed på jernbanen Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virk somhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat. Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresunds

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere