3. ARG. NR.4 ISSN DIS-DANMARK Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. ARG. NR.4 ISSN DIS-DANMARK Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie"

Transkript

1 3. ARG. NR.4 ISSN DIS-DANMARK Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

2 DATABEHANDLING I SLÆGTSFORSKNING DIS - DANMARK afdeling af SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE Formand: Finn Andersen, Grysgårdsvej 2, 2400 Kbh NV Næstformand: Jørgen Papsøe, Troldager 8, 2950 Vedbæk Sekretær: Ole IT Jensen, Kløvermarken 3, 6430 Nordborg Kasserer: Gert Krabsen, Lyngholmvej 22, 9200 Aalborg SV Slægt & Data, redaktion: Ansvarshavende Hanne Marie Rud, Slangerupgade 30, 3.tv, 2200 Kbh N Ekspedition Jørgen Papsøe, Troldager 8, 2950 Vedbæk Skriftudvalg Bent Rud, Slangerupgade 30, 3.tv, 2200 Kbh N Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Georg Agerby, Gildhøj 86, 2605 Brøndby Finn Grandt-Nielsen, Enghavevej 34, 5230 Odense M Arne Julin, Refnæsgade 55, st th, 2200 Kbh N Poul Steen, Rudersdalsvej 52, 2840 Holte Deadline for næste nummer: 15. februar 1989 ISSN

3 Nyt fra redaktøren Tak for en god modtagelse af den nye redaktion og det nye design på Slægt & Data. Dette julenummer indeholder spændende ting! Der er planlagt en del møder i foråret i Københavns området, men så sandelig også i Jylland. I november arrangerede DIS-DK møde og foredrag om modem og builletinboard på Landsarkivet for Sjælland. Vi har i DIS-DK nu fået adgang til et builletinboard, hvor der vil være et særligt område med slægtsforskning. Referat og uddybende artikler om dette vil være at finde i dette blad. Der er flere, der har udtrykt ønske om at få stillet nogle punkter skematisk op, som man så kan sammenligne de mange slægtsforskningsprogrammer efter. Oversigten over færdige programmer til slægtsforskning er blevet udvidet med et par stykker, som har set dagens lys siden sidst. I foråret 1990 vil der blive foretaget en undersøgelse af programmel til brug i slægtsforskning. Undersøgelsen vil i samarbejde med DIS-DK blive ført ud i livet af Jørgen Mikkelsen og Lisbeth Ulsøe som led i et afgangsprojekt fra Københavns universitet. I undersøgelsen vil der bl.a indgå interviews af enkelte af medlemmerne. Disse personer vil fortrinsvis blive udvalgt fra de spørgeskemaer, der er indsendt til DIS-DK. Hvis nogle har foretaget ændringer i forhold til besvarelsen af spørgeskemaet, vil vi være glade, hvis de meddeles til DIS-DK, så forskeroversigten kan ajourføres. Rigtig god jul og godt nytår til alle Hanne Marie Rud Indholdsfortegnelse: Anvendelse af paradox 4 P a f-d K... 8 Møder I fo rå re t Kontingent B u illetin-board Arrangement i Jylland Modem og builletinboard-møde 13 Slægt og BBS A alborg-m ødet Slægtsforskningsprogrammer 20 3

4 ANVENDELSE AF PARADOX FOLKETÆ LLING FOR ÅRHUS BY I 1845 af Torben Aastrup (...fortsat fra forrige nr.) Antallet af udskrifter er legio og begrænsningens kunst kommer her op på en alvorlig prøve. Givet er selvfølgelig, at man minimum udskriver et navneindex, som via efternavnet giver en henvisning til folketællingens hovedudskrift i gade - og husnummerorden. Hovedudskriften kunne f.eks. se således ud: FOLKETÆLLING 1845 ÅRHUS BY Ber. Efter- og fornavn År fodt Civil Fødesogn Fodeamt Håndtering NR Middelgade 118 Husstand nr 1 Nørgaard, Peder gift Framlev Århus daglejer 1 Woldum, Ane gift Skader Randers hans kone 2 Nørgaard. Trine ugift Århus hans datter 3 Nørgaard. Poul ugift Århus hans søn 4 Nørgaard, Hans ugift Århus hans søn 5 Husstand nr 2 Anker. Johan gift Holsten marskandiser 6 Andersdatter, Chatrine gift Brendstrup hans kone 7 Anker. Ane ugift Århus hans datter 8 Anker. Johan ugift Århus hans søn 9 Middelgade 119 Husstand nr 1 Hansen, Lars gift Skanderup Skanderborg høker 10 Christensen, Marie gift Ørridslev Skanderborg hans kone 11 Hansen. Jacobine ugift Horsens hans datter 12 Hansen. Mathilde ugift Århus hans søns dat 13 Jensen, David ugift Sønder Omme Vejle dragon i Hostrup, Ediev ugift Bylderup Tønder dragon i Weirup, Niels ugift Ølgod Ribe dragon i Kjerteminde, Jens ugift Kolding dragon i Jensen. Laurs ugift Astrup Århus tømrer 18 Rud. Jens ugift Saksild Århus daglejer 19 Tabel 1: Udskrift af demodatabase af Folketællingen for Århus 1845 (Middelgade svarer til Mejlgade idag) 4

5 NAVNEINDEX Efternavn Fornavn Recnr Gadenavn Nr Allerøe Clara 22 Fægyde 120 AHerøe Peder 20 Fægyde 120 Allerøe Peder 23 Fægyde 120 Andersdatter Chatrine 7 Middelgade 118 Andersen Anders 48 Middelgade 123 Andersen Jens 36 Middelgade 122 Andreasen Andreas 43 Middelgade 123 Andreasen Peter 45 Middelgade 123 Anker Ane 8 Middelgade 118 Anker Johan 6 Middelgade 118 Anker Johan 9 Middelgade 118 Christensen Christine 41 Middelgade 122 Christensen Grethe 40 Middelgade 122 Christensen Marie 11 Middelgade 119 Christensen Søren 50 Middelgade 123 Christiansen Chr 52 Middelgade 123 et drengebarn 74 Middelgade (124 og 125) 124 Fig Ane 47 Middelgade 123 Friis Eline 27 Fægyde 121 Friis Hans 25 Fægyde 121 Friis Marie 28 Fægyde 121 From Charlotte 58 Middelgade (124 og 125) 124 From Christine 57 Middelgade (124 og 125) 124 HÅNDTERINGSINDEX For- og efternavn Nr Gadenavn og -nr a rb e jd s m a n d H ans Friis Antal ialt: 1 25 Fæ gyde 121 b ø d k e r Carl Hansen Antal ialt: 1 71 M id d e lg ade (124 og 125) 124 d a g le je r Peder Allerøe 20 Fægyde 120 Jens Pedersen 29 Fægyde 121 P eder N ørgaard 1 M id d e lg ade 1 18 Jens Rud Antal ialt: 4 19 M id d e lg ade

6 Udskrifter Men også mange andre udskrifter vil kunne være relevante og komme på tale. Problemet omkring udskriften ligger i, at for hver fuldstændig udskrift skal der udskrives knap personer, som med 50 personer pr. side får et omfang på 100 A -4 sider. Jamen, vil den opmærksomme bruger sige, hvorfor så udskrive på papir, når man meget nemmere kan se data'ene på skærmen? Indvendingen er selvfølgelig rigtig. EDB's stærke side er jo netop, at de ønskede oplysninger kommer hurtigt og billigt frem på skærmen, når de først ligger i databasen. Vi må imidlertid indtil videre nok regne med, at det bliver et både/og. Af såvel økonomiske grunde som ud fra brugernes vidt forskellige erfaring og kundskaber for at anvende EDB vil det være nødvendigt at give adgang til folketællingens oplysninger og andre tilsvarende materialer via begge medier (selv Slægt og Data udgives endnu kun på papir). Anderledes stiller det sig med udskriftens indhold, når det er en del af folketællingen, der ønskes udskrevet på papir. Som nævnt, stiller databasen meget få begrænsninger for, hvor mange og i hvilken orden, de ønskede oplysninger fremstilles på. Begrænsningen her ligger primært i databaseprogrammets brugervenlighed. Statistik Jeg har tidligere kort omtalt mulighederne for at lave statistiske beregninger på denne database. Paradox version 3 er blevet forsynet med muligheder for at danne grafiske kurver, søjler, linier m.m., som svarer til graferne i regnearket Quattro eller tilsvarende grafer i Lotus og Symphony. Paradox har ligesom andre databaseprogrammer muligheden for at udføre en række statistiske funktioner, som eksempelvis SUM, MINIMUM, MAKSIMUM, GENNEMSNIT, ANTAL o.s.v., hvilket sammen med de grafiske muligheder giver nem adgang til at vise de statistiske oplysninger på en illustrativ måde. Ved at anvende disse statistiske funktioner kan man få dannet et utal af beregninger over, hvordan Århus by dengang var sat sammen befolkningsmæssigt. I det efterfølgende er der lavet nogle få eksempler, som er baseret på demodatabasens 74 personer. Tallene er selvfølgelig på ingen måde repræsentative for hele folketællingen, men de illustrerer på en god måde, hvilke muligheder der opstår, når først oplysningerne fra folketællingen er indtastet i databasen. Aldersfordeling Aldersfordelingen for de 74 personer i Middelgade og Fægyde udgjorde 41 % 6

7 under 21 år, 54% mellem 21 og 60 år samt 5% over 60 år. I aldersgruppen år udgjorde mændene 65%, nok begrundet i de mange soldater i byen. Gennemsnitsalderen i de enkelte husstande varierer fra 17 til 43 år. Som sagt er mulighederne mange, og de vil yderligere kunne suppleres med statistiske oplysninger fra i dag til at belyse udviklingen fra dengang til nu. Grafiske kurver På tilsvarende måde kan disse tal omsættes og anskueliggøres med forskellige grafiske kurver, hvor der for eksemplets skyld er medtaget en kurve over aldersfordelingen for de 74 personer. Som nævnt indledningsvist var opgaven med folketællingen for 1845 for Århus by et forsøg på dels at indføre moderne teknologi i det lokalhistoriske område og dels et forsøg på at afprøve et nyt databaseprogram. Det videre arbejde med folketællingen afventer nu en bevilling af de fornødne midler til at anskaffe tilstrækkelig datakraft til den lokalhistoriske samling, så man bliver i stand til at overføre de oversatte oplysninger til en folketællingsdatabase. Torben Aastrup Grøfthøjparken Viby J Tlf Folketælling 1845 aldersfordeling Fægyde og Middelgade 7

8 PA F-D K Oversættelse af PAF til dansk af Jens Finderup Nielsen Når man skal finde et program til brug ved slægtsforskning er vanskeligheden, at der er så mange at vælge imellem. Genealogical Computing I sidste nummer af det amerikanske tidsskrift Genealogical Computing har man sammenstillet en skematisk beskrivelse af 22 programmer ud af de ca. 100, der efter sigende findes på markedet. Heraf har 9 været tilstrækkeligt interessante til at blive anmeldt i tidligere numre af tidsskriftet. Andetsteds er nævnt at tre programmer dækker ca. 90% af markedet, og disse er Family Roots, Personal Ancestral File (PAF), og Roots III. Efter nogles mening er PAF det bedste af de tre, men det er nok i nogen grad et spørgsmål om personlig smag og behov. Mormonske kirke Alt andet lige er der to ting, der taler for at bruge PAF. For det første er det understøttet af den mormonske kirke, hvilket skulle garantere, at der stadig vil komme nye versioner af programmet i takt med den tekniske udvikling af datamaterne. For det andet er det billigt. I sin oprindelige form var programmet ensidigt indrettet på at frembringe formularer til at indsende til mormonkirken i forbindelse med dennes specielle ritualer. Det betød, at der forekom adskillige specielle datafelter og udskriftsformularer, som ikke havde interesse for en ikke-mormonsk bruger. PAF-UTIL I den nyeste programpakke, version nr. 2.1, som udkom i foråret 1988, indgår en variant kaldet PAFUTIL, hvori man kan fravælge de specielt mormonske felter og skemaer. Den programpakke man kan købe hos Nordisk Distributionscenter i Lynge indeholder ud over PAFUTIL et kommunikationsprogram til brug i forbindelse med modem, et mini-databaseprogram til at organisere og gemme optegnelser, og et konversionsprogram til brug i forbindelse med overførsel af data til andre programmer. Endelig er der en meget udførlig, engelsk brugsanvisning på 400 sider. For en dansk bruger vil der ofte være problemer forbundet med et udenlandsk program. Selve sproget kan for nogle være en hindring. 8

9 Dansk program Det er de færreste programmer, der er så "brugervenlige", at man kan benytte dem uden at studere brugsanvisningen. Mange vil derfor foretrække at anskaffe et dansk program, hvoraf der findes flere. Nogle er oversættelser af kendte udenlandske programmer, andre er udviklet uafhængigt. Udskrifter Selv om man kan stave sig igennem den nødvendigste del af en engelsk brugsanvisning og få programmet til at virke efter ønske, så ville det være rart, om man kunne opnå rent danske udskrifter. Ofte er der tekniske problemer i forbindelse med vore danske vokaler især 0, som jo ude i verden kun kendes af nordmænd. Det bliver ikke bedre af, at der er to måder at behandle danske vokaler på, kaldet henholdsvis 7 bit og 8 bit, hvoraf sidstnævnte i dag er den almindeligst anvendte. Så er der ting som papirstørrelser, hvor man i USA bruger 11 tommer, hvorimod man i Europa bruger 12 tommer, der ligner A4. Danske vokaler PAF's forhold til disse specielt danske problemer er således, at det med vokalerne på få undtagelser nær er klaret med et lille hjælpeprogram kaldet TILPAS. PAF accepterer kun 7 bit tegn og TILPAS konverterer i realiteten et 8 bit system til 7 bit. Selve konverteringen styres af en lille tekstfil, der er så let tilgængelig, at den også kan bruges til at rette op på de printere og skærme, der ikke har noget dansk 0. Man må ganske vist finde sig i at bruge et svensk 0, men det er dog til at leve med. Papirstørrelsen er der ingen løsning på. Man må enten anskaffe 11 tommer papir eller udskrive en side af gangen og justere manuelt. Danske udskrifter har jeg søgt at ordne ved at gå ind i programmet og oversætte alle faste udskrifter og tekster til dansk. Danske menuer En komplet dansk oversættelse af den engelsksprogede brugsanvisning vil være en stor og uoverkommelig sag, men jeg har forsøgt at komme en del af vejen ved at oversætte menuer og andre skærmtekster til dansk. Denne oversættelse er begrænset til programmet PAFUTIL (i oversættelse kaldet PAFDK) og konfigurationsprogrammet CONFIG, som må anvendes, før man kan bruge det egentlige program. Endvidere er udeladt de dele af programmet, der vedrører de mormonske ritualer. Oversættelsen er foretaget ved at finde tekster i det originale program og bid for bid oversætte dem til dansk. Det betyder at den danske tekst ikke må 9

10 optage mere plads end den engelske, hvilket til tider har ført til akavede udtryk. Nogle steder bruger programmet kommandokoder bestående af det første bogstav i de ord, der angiver de foreliggende valgmuligheder. I oversættelse går det meget godt med Father og Mother, men der opstår problemer når man kommer til Spouse og Child osv. Min løsning er at angive valgmulighederne som F-far, M-mor, S-ægtef., C-barn osv. Justeringer af forkortede månedsnavne samt betegnelser for usikre tidsangivelser som OMK, EFT, og IND har ikke voldt vanskeligheder. Stedsangivelser Ved stedsangivelser benytter programmet fire ikke nærmere definerede niveauer, betegnet som Level 1, 2, 3, og 4. Nu mener jeg, at det til brug i Danmark ville være rimeligt at foreslå en standardisering, der er relevant for danske stedsangivelser. På denne måde kommer lokalitet og sogn næsten altid med i udskrifterne. Jeg har samlet PAFDK og nogle hjælpefiler på en enkelt 5,25 360k diskette, og kopier heraf er til rådighed for interesserede. Denne diskette må betragtes som et tillæg til den komplette programpakke. Flvad den egentlige brug af programmet angår henvises der til den udførlige, engelske manual, der er en del af programpakken. Oversættelsen kan sikkert forbedres på forskellige punkter, da jeg ikke er ekspert i terminologien på noget af de to sprog. Kommentarer og forslag til en senere forbedret udgave er derfor velkomne. Det gælder især den foreslåede standardisering af stedsangivelser. Jens Finderup Nielsen Vallerødgade Rungsted Kyst. Tlf Når der i visse skemaer er pladsmangel, prioriterer programmet niveauerne i rækkefølgen 4, 1, 2, 3. Jeg har foreslået, at niveau 1 bruges til lokaliteten indenfor sognet, 2 til sognet og 3 til herredet. 4 bruges ikke. 10

11 MØDER I FORÅRET j Københavns området Tirsdag 23.januar 1990 kl Anesystem, billedscanning (Arne Binderup) Tirsdag 30.januar 1990 kl Builletinboard og modem (Henrik Persson) Tirsdag 20.februar 1990 kl Registr. af folketællinger, DIS-program hertil (Jørgen Papsøe) Tirsdag 20.marts 1990 kl Persfile, registrering af privatarkiver Tirsdag 24.april 1990 kl Emne?? (Mogens Sandgaard) Deltagergebyr er fastsat til 20 kr, som betales ved indgangen til møderne. Indsend venligst de vedlagte tilmeldingsblanketter, så vi ved, hvormange vi kan forvente møder op. Det gør det lidt nemmere at planlægge møderne mht. udstyr. Mødet i april er indtil videre åbent mht. emne. Nærmere detaljer om dette møde følger i marts-nummeret af Slægt & Data. Til efteråret kører vi så en tilsvarende række af aftenmøder, hvis der stemning herfor, med præsentation af programmer og andre spændende emner. Er der et emne, du synes, mangler at blive taget op, så giv os besked derom. KONTINGENT 1990 Med dette nr. af Slægt & Data følger girokort til betaling for Der er dog ikke girokort til de medlemmer, der allerede har betalt for BUILLETIN-BOARD MUG The programmées inn The ideal copy Swimsuit safari Husum teleboard NAK Trimming Danbit (Binderup) TBSM'S Opus Kolding

12 SA KALDER VI TIL ARRANGEMENT I JYLLAND af Ole H. Jensen Johs. Lind skrev i sidste nr. af SLÆGT & DATA, at det kan være gavnlig at udveksle oplysninger med andre, og efterlyste indlæg her i bladet om, hvordan andre medlemmer anvender deres EDB anlæg. Derfor arrangerer vi et kontaktmøde: Lørdag den 3. marts 1990 kl på Fredericia Bibliotek, Prinsessegade 27, hvor vi kan udveksle erfaringer og fortælle, hvordan vi arbejder. De foreløbige planer for mødet er, at vi starter kl med velkomst og gennemgang af det endelige program for dagen. Herefter skal der være indlæg fra medlemmerne af f.eks minutters varighed om, hvordan man bruger sin computer i slægtsforskningen. Jeg efterlyser her nogle indlæg, der f.eks. kan omhandle: - Opbygning af registre af forskellig art. - Renskrift af det indsamlede materiale til en slægtsbog. - Egne udviklede databaser eller lignende. - Andet, der kan have EDB og slægtshistorisk evt. også lokalhist. interesse. Ialt regner jeg med, at der kan blive tid til max. 6 indlæg om formiddagen. Johs. Lind har i sit indlæg lovet at fortælle om noget, som har tilknytning til artiklen i SLÆGT & DATA. Efter de forskellige indlæg holder vi frokostpause til medbragt madpakke (jeg må dog indrømme, at nu i denne skrevne stund har vi ikke fået OK til det fra biblioteket). Efter frokostpausen og til ca. kaffetid uddyber vi de forskellige indlæg, fra om formiddagen, og viser det på egne medbragte computere. Efter kaffen holder vi en afsluttende spørgetime, hvor der kan udveksles erfaringer, eller diskuteres og demonstreres specielle ønsker af enhver art. 12

13 Arbejder du med noget, som du godt vil vise andre, eller vil du gerne vide, hvordan andre anvender EDB i slægtsforskningen, så udfyld venligst vedlagte tilmeldingsblanket og send den til mig senest den 20. januar Men for at vi alle gerne skal få noget ud af denne dag, bliver jeg nødt til at begrænse deltagerantallet til max. 35. Jeg forestiller mig at disse møder kan medføre, at der kan oprettes interessegrupper, hvor medlemmerne beskæftiger sig med: - Det samme slægtsforskerprogram Ole H. Jensen - Opbygger registre af forskellig art. Kløvermarken Nordborg Deltagergebyr Kr , som betales ved indgangen. Tlf MODEM OG BUILLETØNBOARD-MØDE af Hanne Marie Rud Til medlemsmøde på Landsarkivet for Sjælland søndag d. 19. november var der flere spændende ting på programmet. Jørgen Papsøe indledte med en kort tak til alle der var kommet (vi var godt 20 deltagere) og bød derefter Bent Frøhlke Nielsen velkommen. Han arbejder til daglig på Dansk Ingeniør Akadami og er meget inde i brugen af modem og deres virkemåde. Teknisk om moden Vi fik således et lærerigt foredrag om modem og især en forklaring af den tekniske baggrund for hvad der egentligt sker inde i et modem, når strømmen tilsluttes. Vi fik indblik i hvordan 2 modem kan 'snakke' sammen og hvordan man kan hente oplysninger fra andres computere (fx. builletinboard). Hvad kan modem bruges til Til slut fortalte Bent Frøhlke Nielsen om de databaser, vi kan bruge med vores modem. Deriblandt KTAS's nummeroplysning, Kgl. bibliotek og evt. også vor egen bank. Vi så et modem og fik demonsteret det på den til lejligheden opstillede computer og telefonforbindelse. Prisen for et modem ligger på kr. afhængig af hastighed og andre finesser. Jens Finderup Nielsen overtog derefter talerstolen og gjorde rede for nogle tanker omkring, hvad vi egentlig som slægtsforskere kan bruge dette modem til. 13

14 SLÆGT OG BBS af Jens Finderup Nielsen BBS er et fænomen, der er opstået i forbindelse med hobbycomputerne og siden er udviklet sammen med udbredelsen af PC'er. På dansk kan det betegnes som et system, der virker som en offentlig telefonisk/elektronisk brevkasse eller opslagstavle. Det kan være oprettet og betjent af en PC-brugergruppe, et firma i PC brancen, eller af en enkeltperson, der er blevet bidt af en gal PC, og ad denne vej tilfredsstiller et behov for at kommunikere med ligesindede. Et BBS består af en hurtig PC med nogenlunde stor harddisk, et pålideligt modem, en speciel programpakke, og vigtigst en telefonlinie, der er til rådighed i faste perioder over store dele af døgnet. BBS-programmet skal for det første administrere et brugerkartotek med navn, løsen (password), og status for godkendte brugere, samt en registrering af hvilken post, de har læst. Derudover administreres nogle generelle brugeroplysninger, diverse postområder med hvert sit emne, og diverse filområder. Det almindeligst anvendte BBS-program er OPUS, men man ser også ofte programmer som BBS-PC og QUICKBBC. Hvad behøves? En bruger af BBS kan nøjes med en mindre computer, et modem, hustelefonen, og en enklere programpakke. Modemet skal i dag helst have en hastighed på 1200/2400. Som programpakke til PC'er kan anbefales PROCOMM eller TELIX, men der er mange andre på markedet. Brugerprogrammet indeholder en række faciliteter, der gør det lettere at oprette forbindelse og afsende og modtage post og filer. Det vigtigste er en indbygget, nummeret liste med navne på udvalgte BBS, deres telefonnumre, og alle de koder, der skal til for at oprette forbindelse. Hvordan gør jeg? Listen kan indeholde op til 100 numre, og den kaldes frem på skærmen ved at taste <ALT^D>. Herefter taster man løbenummeret for det BBS, man ønsker og hvis alt er i orden, bliver man kort efter budt velkommen af det valgte BBS. Før man kommer så langt skal program og modem installeres, hvilket vil sige, at de skal tilpasses indbyrdes og til den anvendte PC. Nu foreligger der ganske vist en række standarder for modemer og PC'er, 14

15 men dette dækker i virkeligheden over mange varianter. Der er også adskillige valgmuligheder i forbindelse med behandling af opkald, post og filer. Er man nybegynder og i besiddelse af en god portion stædighed, kan man studere de forskellige manualer grundigt, og så forsøge at træffe de rigtige valg. Hvis man har mulighed herfor, kan det dog anbefales, at man i stedet søger hjælp hos en erfaren bruger. Opkald til et BBS Næste skridt er at kalde et "rigtigt" BBS. I dag findes der i Danmark ca. 100 af disse. De nævnte telefonnumre på side 11 er til dels et tilfældigt udvalg, men når man først er kommet i gang, kan man hente en komplet liste hjem fra et filområde. Når man har etableret forbindelse til et BBS, får man en velkomsthilsen, og bliver bedt om at opgive fornavn, efternavn og løsen (password). Der er kun plads til to navne, og man kan kun bruge bogstaverne A til Z. Det tygger maskinen så lidt på, og hvis man er ny vil reaktionen normalt være, at man bliver inviteret til at ansøge om status som bruger ved at udfylde og indsende et ansøgningsskema med diverse personlige oplysninger. Reaktionen kan dog også være, at det pågældende BBS enten er fuldt op taget og ikke modtager ansøgninger, eller at det er reserveret for medlemmer af en brugergruppe. Mange BBS er tilgængelige i begrænset omfang for alle interesserede bruger uden betaling, blot de opfører sig fornuftigt. Fuld rådighed over alle faciliteter er dog, som rimeligt er, forbeholdt en sluttet kreds, der er med til at dække de løbende driftsudgifter. Emneområder Posten til og fra et BBS er inddelt i områder efter emner, og der kan være en snes eller flere sådanne områder med højst forskellig aktivitet og indhold. Det første man bør gøre er at kopiere en liste over områderne, så man altid kan have den ved hånden. Områderne er nummererede, og valg sker ved nummer. Af listen vil man se, at der er forskellige kategorier som lokal, dansk, eller international. De to sidste kategorier indebærer, at post bliver kopieret videre til andre BBS i ind- og udland, hvilket koster tid og penge. Som ny bruger må man derfor acceptere en begrænsning af de tilgængelige områder. Kopi af kommunikationen Ved en modemhastighed på 1200 eller 2400 baud glider teksten for hurtigt over skærmen til at man kan nå at opfatte, hvad der står skrevet. 15

16 Man kan ganske vist standse transmissionen for en tid, men den åbne telefonlinie koster penge. En god praksis er derfor at kopiere (logge) hele kommunikationen til en diskfil. Det klares af programmet ved en enkelt tastkommando. Denne fil kan man så studere i ro og mag, efter at forbindelsen er afbrudt, og man kan udskrive dele af filen som f.eks. kommandomenuer, post- og filområder og andet til brug ved senere opkald. Tilsvarende er det en fordel at forberede og sende et længere brev i form af en tekstfil, i stedet for at hakke sig igennem det på åben telefonlinie. Når man er færdig med sit opkald har man mulighed for at efterlade en besked til SYSOP (systemoperatøren). Det kan være en kommentar af teknisk art, men en gang imellem vil det også være på sin plads at sige tak for brugen af hans BBS. Slægtsforskere Hvilken interesse har så alt dette for en slægtsforsker? I udlandet findes der flere hundrede BBS'er, der enkeltvis eller i internationale netværker giver mulighed for at udveksle data, spørgsmål, oplysninger, og specialprogrammer vedrørende slægtsforskning. I Danmark har man mig bekendt ikke taget fat på dette emne. Hvem forsker Hvad? Umiddelbart kan man forestille sig en udveksling af oplysninger i lighed med det, der sker gennem "Hvem Forsker Hvad", blot med den forskel, at der året igennem kan foreligge opdaterede indlæg, som straks kan blive læst og kommenteret. Der er selvfølgelig den begrænsning, at det i dag er de færreste slægtsforskere, der har mulighed for at benytte sig af et BBS. I "HFH" s udmærkede redaktion mener man, at der nok vil gå mindst 10 år før årbogen helt eller delvis kan afløses af et BBS. Det er sikkert en rigtig vurdering, men det kan jo ikke skade at begynde at eksperimentere med muligheden. Man kunne nu tænke sig at DIS oprettede et eget BBS, men tanken er nok i dag ikke realistisk. Det tekniske udstyr, en fast telefonlinie, og den daglige drift vil være en for stor økonomisk og arbejdsmæssig belastning. En anden mulighed er, at interessere et af de veletablerede BBS for sagen. Jeg har diskuteret denne mulighed med SYSOP for foreningen Microcomputer Users Group (MUG), og han har med virkning fra 1. december som et forsøg oprettet nogle nye post- og filområder med slægtsforskning som emne. 16

17 Postområder for slægtsforskning Der er oprettet to postområder. Det første får navnet SLÆGT-ARBEJDS OMRÅDER, og det er beregnet til indlæg af det format, som kendt fra Hvem Forsker Hvad, idet det dog måske vil vise sig praktisk at opdele et tangt indlæg i flere korte. Disse indlæg skal være adresseret til "Alle", hvilket vil sige at de bliver tilgængelige for alle brugere. Tanken er indtil videre at et indlæg skal forblive i postområdet, indtil indsenderen opdaterer eller sletter det. Et andet postområde har fået navnet SLÆGT-DIALOG. Det er beregnet på breve, spørgsmål og kommentarer, som oftest imellem forskere to og to. Der er her mulighed for at indlægge privat post, der kun kan læses af afsender og adressat (og af SYSOP). Post i dette område må af pladshensyn forventes slettet af SYSOP en fast tid efter, at den er indlagt, hvis ikke modtageren sletter et brev efter at have læst indholdet. Indtil videre har begge postområder fået status som lokale, og da MUG's BBS er beliggende i Nordsjælland, bliver telefonudgifterne lidt højere for vore venner i Jylland, men et sted skal man jo begynde. Udover postområderne er der oprettet et filområde med navnet SLÆGTS FORSKNING. Det tænkes benyttet til at indlægge og hjemtage datafiler, som f.eks. udskrifter af kirkebøger og folketællinger, samt slægtsforskningsprogrammer. Pakkede filér Her vil det af praktiske grunde være nødvendigt at "pakke" de lange filer med et specielt arkiveringsprogram. Derved kan fillængden reduceres med op til 80%, afhængig af filtypen, og det betyder reduceret pladsbehov, telefontid og risiko for afbrydelser under transmissionen. De pakkede filer har betegnelsen,lhz, og ind- og udpakning sker ved programmet LHARC.EXE. Disse ret løse rammer for aktiviteten er blevet til i en dialog mellem to parter, hvoraf den ene ved meget om BBS, men intet om slægtsforskning, og den andens erfaring er diametralt modsat. Det er derfor meget muligt, at det efter nogen tids erfaring bliver nødvendigt at ændre formatet for de oprettede områder. Et uafklaret problem er de danske vokaler, hvor OPUS ikke altid kan fordøje 8 bit og IBM brugere har problemer med 7 bit. Indtil videre står begge muligheder åbne. Det vil muligvis vise sig, at "Hvem Forsker Hvad" formatet ikke er det mest rationelle i forbindelse med BBS, navnlig hvis der kommer mange indlæg. Tiny Tafels I USA er man for nylig begyndt at arbejde med et meget koncentreret standardformat for anetavler, kaldet Tiny Tafels, og et specielt BBS program ved navn Tafel Matching System, 17

18 der automatisk kan finde frem til muligt sammenfaldende aner. Det er dog usikkert, om dette system er anvendeligt i forbindelse med danske navnetraditioner. Det må derfor undersøges nærmere, og detaljerede oplysninger fremskaffes fra udenlandske brugere. Efterhånden som tingene afklares vil der fremkomme nærmere anvisninger enten som brugermeddelelser på BBS eller som indlæg i Slægt og Data. En forudsætning for at dette forsøg kan lykkes er, at de nyoprettede postområder bliver benyttet af de slægtsforskere, der har mulighed derfor, ellers falder det til jorden. Jeg vil derfor opfordre alle interesserede til at sørge for at få deres modem til at virke efter hensigten, kalde MUG's BBS på ( ), og lade sig registrere som bruger med speciel interesse i slægtsforskning; og derefter bidrage flittigt med indlæg, kommentarer, oplysninger, og om muligt også med data- og programfiler. Procomm Programmet PROCOMM i version 2.42 med brugsanvisning kan hentes via modem fra MUG's filområde Nr. 1, eller kopieres fra DIS' diskettebibliotek. Denne version er shareware. En amerikansk betegnelse, der betyder at ikke-kommerciel kopiering er tilladt, idet dog brugere opfordres til at betale ophavsmanden, hvis de er tilfredse med programmet. Brugsanvisningen er på ca. 80 sider, hvoraf dog en stor del optages af et programmeringssprog, der kan automatisere opkald og hentning af post og filer. En senere version PROCOMM+ sælges med normal kopibeskyttelse, og foreligger også i en dansk version. BBS fra en brugers synspunkt er udmærket beskrevet i OPUSER.TXT, der udskrives til ca. 40 sider. Arkiveringsprogrammet LHARC og manual ligger i filen LHARC113.EXE. Tiny Tafels og deres brug er beskrevet i filerne TTSPEC og TMUSER, og GBBS18.TXT indeholder en syv sider lang liste med internationale BBS, der beskæftiger sig med slægtsforskning. Også disse filer ligger hos MUG og DIS. Sproget er overalt engelsk. Det er ikke nødvendigt at studere alt dette materiale grundigt for at komme i gang, men det vil være hensigtsmæssigt at anskaffe og udskrive manualerne til PROCOMM, OPUS og LHARC for at have dem ved hånden, hvis der opstår problemer. Sysop er Henrik Persson, som vil fortælle nærmere om dette builletinboard (se mødekalenderen) Jens Finderup Nielsen Vallerødgade Rungsted Kyst

19 AALBØRG-M ØDET I samarbejde med Slægtshistorisk forening for Aalborg-området samlede DIS-DK et halvhundrede interesserede, deriblandt flere tilrejsende i den store mødesal i Aalborg kommunes lokalhistoriske arkiv. Lokalhistorisk arkiv Dettes rummelighed og moderne udstyr var en oplevelse i sig selv og med ydre rammer i kontrast til vel flertallet af landets lokalhistoriske arkiver. Der skal dog mindes om, at her finder man også Det danske Udvandrerarkiv. Muligheder med EDB Efter en velkomst af formanden for den slægtshistoriske forening, Birgit Larsen, indledte Gert Krabsen med at belyse de muligheder som EDB åbner op for i vores arbejde med slægtsfog lokal-) historien. Muligheder, som nu er blevet tilgængelige for en større kreds takket være fremkomsten af stedse mere avancerede og/eller brugervenlige systemer samtidig med PC'ernes videre udbredelse. Man fik derpå syn for sagn, idet nogle programmer blev demonstreret i praksis med mulighed for at få besvaret de mange spørgsmål som naturligt meldte sig. Persfiie Jette & Mogens Sandgaard har udviklet Persfile - et EDB-program til registrering/opdatering og præsentation af personrelaterede oplysninger i forbindelse med slægtsforskning. Det kræver et minimum af tidligere EDB erfaring og præsenterer - især, hvis man har farveskærm - de lagrede data særdeles overskueligt og let kontrollerbart på en række relevante måder, med dertil hørende udskriftsmuligheder på printer. En nyttig detalje i programmet synes muligheden for at registrere/genfinde, hvor i ens arkiv kilde- og andet materiale (f.eks. foto) rent fysisk befinder sig. Kan programmet således mere, stiller det også større krav til den anvendte PC'er (f.eks. harddisk) og pengepung. Ane-system Gert Krabsen viste med udgangspunkt i Arne Binderup's Ane-system de tilsvarende rutiner med dette program. Han viste desuden nogle af de modificerede præsentationsmuligheder han selv havde suppleret med. Et program, der indenfor visse rammer kan tilpasses individuelt, vil umiddel 19

20 bart være tillokkende. Og nærmere herom måtte være egnet for en selvstændig artikel her i bladet for de ikke så programmeringskloge. Slægtsskabsforhold Samme kunne ønskes for det af Karsten Bøgh udviklede og demonstrerede program. Her var der tale om ud af en slægt i databasen (in casu Oldenburgere) at kunne hente en hvilken som helst gruppe med et defineret slægtsforhold til hver enkelt af de registrerede (f.eks. Chr. IV s svigermødre, evt. fætre, mostre osv.) Som nyt medlem, der endnu befinder sig i stadiet før anskaffelsen af EDB og som er gået glip af tidligere møder øst for Storebælt, var Aalborg-mødet incl. 14 timers rejsetid det værd som appetitvækker, men jeg savnede en tværgående, kritisk, men objektiv sammenligning af hovedparametre for de på mødet viste og øvrige etablerede systemprogrammer (jf. bl.a de i S & D 1989 nr.3 nævnte). Også dette kunne f.eks. i skemaform finde vej til Slægt & Data's spalter og/eller medtages på fremtidige møder i øst og vest. Carsten D. Schlichtkrull Kløvervej 15 Blovstrød 3450 Allerød SLÆGTSFORSKNINGSPROGRAMMER Der er siden sidste blad af Slægt & Data udkommet 2 nye programmer til brug i vor slægtsforskning. Det drejer sig om "SunriseGEN" som er til Macintosh-maskiner og GENREX som forudsætter en IBM-kompatibel PC. Forhandlere fremgår af nedenstående skema, som må betragtes som et tillæg til skema'et på side 15 i Slægt & Data nr. 3/1989. Program Forhandler Datamat type eller fabrikat SunriseGEN henviser til nærmeste forhandler: Tlf Nova Danmark GENREX Mikael Engelstoft Hansen Ordrup Jagtvej 155 Tlf Ordrup Macintosh 1 Mb intern hukommelse 2 diskettedrev Harddisk anbefales dog. IBM-compatibel PC DOS styresystem. 2 diskettedrev eller harddisk. 20

INFORMATIONS BLAD AFDELING AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

INFORMATIONS BLAD AFDELING AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INFORMATIONS BLAD DATABEHANDLING I SLÆGTSFORSKNING AFDELING AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1.Å RG. NR. 1. 1987 UDSKRIFTSDAT0 : KORTNUMMER : HOC FØDENAVN HANS NIELSEN (VINDEPIND) ANENUMMER

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Understanding Computer Technology

Understanding Computer Technology 3. ARG. NR.3 ISSN 0903-6172 1989 Understanding Computer Technology DIS-DANMARK Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie DATABEHANDLING I SLÆGTSFORSKNING DIS - DANMARK afdeling af SAMFUNDET FOR

Læs mere

DIS-DANMARK Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

DIS-DANMARK Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 4. ÅRG. NR.l ISSN 0903-6172 1990 DIS-DANMARK Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie DATABEHANDLING I SLÆGTSFORSKNING DIS - DANMARK afdeling af SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Nye funktioner i FamilySearch FamilyTree

Nye funktioner i FamilySearch FamilyTree Nye funktioner i FamilySearch FamilyTree Login og få nye funktioner til rådighed Hvis du tidligere har haft et login til FamilySearch (http://familysearch.org), kan du umiddelbart tage de nye funktioner

Læs mere

Slægtsforskning og stednavne

Slægtsforskning og stednavne Hvor ligger Holme? Slægtsforskning og stednavne Stednavne kan blive noget rod, hvis man ikke vedtager en orden i sin database. Jeg vil gerne fortælle om hvordan man får styr på sine stednavne, og hvor

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7.2. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

1 Start installation. 2 Vælg Kør. Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data

1 Start installation. 2 Vælg Kør. Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data Generelt Opdatér det gamle program til version 13.0 Tøm PocketMark Kode Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer det nye Næsgaard Mark.NET

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efteråret 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efteråret 2016. Tirsdag den 23. august 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere hjælper hinanden: andre Torsdag den 8. september 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere andre

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

NYT. Få en ny Formular i PakIT Helt gratis

NYT. Få en ny Formular i PakIT Helt gratis NYT April 2004 Tema: Gør det selv: Ny formular Total- er sponsor for en ny webside for amatørkunstnere. Se side 3 Få en ny Formular i PakIT Helt gratis Mangler du en formular til en transportør som US-Mail,

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Elektroniske holdkort. Farvel til holdkort i papir velkommen til elektroniske holdkort

Elektroniske holdkort. Farvel til holdkort i papir velkommen til elektroniske holdkort Elektroniske holdkort Farvel til holdkort i papir velkommen til elektroniske holdkort Hvornår er en spiller deltagerberettiget? Det skal dommerne ikke længere tjekke, da vi får elektroniske holdkort a)

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Word-9: Brevfletning i Word 2003

Word-9: Brevfletning i Word 2003 Word-9: Brevfletning i Word 2003 Nogle gange har man brug for at sende det samme brev til en større gruppe personer, firmaer el.lign. Men man vil gerne have, at det ser lidt personligt ud, så derfor er

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT

UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT Table of Contents fra computer...3 fra egen computer (webprint)... 4 fra egen computer (driverprint)... 8 fra ipad...15 Hvordan printer jeg fra ipad? ( via email)...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Notat Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Denne vejledning beskriver, hvordan man anvender Styrelsen for International Rekruttering og

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Manual til gæster på www.vurdering.info Side

Manual til gæster på www.vurdering.info Side 1 Denne manual vil gennemgå de 5 trin du skal fuldføre for at have glæde af systemet på www.vurdering.info - og ikke mindst de dygtige eksperter, der står bag systemet. De 5 trin : 1. Du registrer dig

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Vejledning til indtastning.

Vejledning til indtastning. Vejledning til indtastning. Sidst opdateret i marts 2015 Indhold Vejledning til indtastning.... 1 Indtastningsvejledning til ansøgninger til en erindringsmedalje... 2 Tillæg til indtastningsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

Brug af gallerier på fotorammenviborg.dk

Brug af gallerier på fotorammenviborg.dk Brug af gallerier på fotorammenviborg.dk En lille vejledning fra Margaret Skovsen Åbn din browser*) og tast navnet på dit galleri. Det vil typisk være af typen xxx.fotorammenviborg.dk eller xxxy.fotorammenviborg.dk,

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk ARBEJDSGRUPPESIDE 1 2 4 1. Arbejdsgruppetitel (låst) 2. Medlemsoversigt (autogenereret) 3. Opslagstavle der kan udfyldes af nukleus 5 4.

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 8700 Horsens Telefon: 76 29 24 00 bibliotek@horsens.dk Åbningstid med betjening: Mandag torsdag kl. 10 19 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 13 Selvbetjent morgenbibliotek:

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk

Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk AB Halvtolv, web-redaktionen 18. september 2012 Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk Det kan ofte være en lidt sej kamp at finde rundt på en ny hjemmeside. Og tit bliver alle mulighederne ikke

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte Jørgen Koch Access 2002 2002 for alle Opgavehæfte Access 2002 for alle 1. udgave 2002 Copyright 2002 IDG Danmark A/S Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Frantz Pedersen DTP: Jørgen Koch Skriv til

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

SLÆGT DATA DIS-DANMARK 4. ÅRG. NR.3 SEPTEMBER 1990. Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

SLÆGT DATA DIS-DANMARK 4. ÅRG. NR.3 SEPTEMBER 1990. Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie SLÆGT & DATA 4. ÅRG. NR.3 SEPTEMBER 1990 DIS-DANMARK Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie DATABEHANDLING I SLÆGTSFORSKNING DIS - DANMARK afdeling af SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere