for unge med indlæringsvanskeligheder Det virkelige liv på hver sin måde Fra udviklingsprojekt til moderne institution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for unge med indlæringsvanskeligheder Det virkelige liv på hver sin måde Fra udviklingsprojekt til moderne institution"

Transkript

1 Et bo- og erhvervstræningstilbud for unge med indlæringsvanskeligheder Det virkelige liv på hver sin måde Fra udviklingsprojekt til moderne institution

2 Velkommen! Forrest fra venstre Tina, Kim og Heidi. I døren Mette. Udgivet af: Bo/Skole/Job Stavangervej Silkeborg Tlf Redaktion: Finn Andersen, historiker mag.art. Ph.D., Videncenter for Diakoni og Pædagogik, Diakonhøjskolen i Aarhus. Layout og tryk: Tina Hald og Omslag: 300 gr. Multiart Silk Indhold: 170 gr. Multiart Silk Skrifttype: Nuri og Minion Pro Trykt i 700 eksemplarer Udgivet i august 2011 ISBNnr.: Forsidefoto: Bo/Skole/Job Stavangervej Silkeborg Bagsidefotos: Heidi og Tina er igang med filetring. Glashuset, Stavangervej. Sem hos Silkeborg Brandvæsen.

3 Indhold FORORD Generalsekretær Lars Bundgaard Jysk børneforsorg/fredehjem VELKOMMEN TIL BO/SKOLE/JOB Forstander Jelva Fiskbæk Bo/Skole/Job DANNYS LIVSFORANDRING Eleven Danny Bechsgaard fortæller TYVE ÅRS ERFARING ET TILBAGEBLIK Mennesket behøver at behøves Gerne livskompetence for alle Efterskolen som»mellemstation« Kuratoren ser mulighederne Bestyrelserne orienteres Styringsgruppen overtager Skitseforslagets godkendelse De afsluttende forberedelser Syv kompetente medlemmer Et»knippelgodt«projekt Starten på Åhavevej Tidlige betalingsproblemer Indvielsen på Stavangervej Hvorfor ikke Neckelmann? Eleven Allan Clausen fortæller Succes, alle i job Gerne alternative linjer Satellitten på Ladelundsvej Konkurrencen skærpes Den positive tilbagemelding Behov for strukturændringer Det skræddersyede tilbud Tre centrale personligheder Lederskift og uro på bagsmækken Den værdifulde»krumtap« Værestedet i Vestergade Års arbejde skrinlægges Starten i Horsens Butiksområdet kontaktes Ledelsesstrukturen til debat DE LANGE LINJER Erhvervskonsulent Janne Holst Bo/Skole/Job DET VIRKELIGE LIV, PÅ HVER SIN MÅDE Forstander Jelva Fiskbæk Bo/Skole/Job Det virkelige liv på hver sin måde 1

4 Beviset overrækkes Øverst tv. Kasper og Janne. Øverst th. Monica. Nederst tv. Danny og Jelva. Nederst th. Mads. 2 BO/SKOLE/JOB

5 FORORD Generalsekretær Lars Bundgaard, Jysk børneforsorg/fredehjem. Tyve år er hverken kort eller lang tid, og dog. For et eks perimenterende socialt udviklingsprojekt er 20 år længe. Når der nu kan fejres 20 års jubilæum på Bo/ Skole/Job, er det et synligt bevis på, at dette udviklingsprojekt skabt i slutningen af 1980-erne ikke var en døgnflue som ellers så mange andre fra den tid. Der er imidlertid også en forklaring, nemlig at Bo/ Skole/Job-projektet undervejs hele tiden har evnet at forandre sig og omdefinere sine metoder. Målet med Bo/Skole/Job har imidlertid hele tiden stået lysende klart, fra da det blev åbnet til i dag, nemlig at skabe forudsætningen for, at unge med indlæringsmæssige og sociale vanskeligheder kan hjælpes ind i en så almindelig tilværelse som muligt både på arbejdsmarkedet og i deres almindelige livssituation. Hvordan startede det? Bo/Skole/Job er et barn af 1980-erne, hvor man var meget optaget af»den tredje vej«både beskæftigelsesmæssigt og uddannelsesmæssigt. Vi kaldte derfor også det oprindelige oplæg»den tredje uddannelse«. Men nok så afgørende var, at projektet foregreb 1990-ernes nye trend, nemlig erhvervslivets sociale ansvar. Bo/Skole/Job-projektets succes blev i høj grad forbundet med, at virksomhederne og i de første år primært de private virksomheder tog medansvar, og det var også årsagen til, at projektet gradvist forandrede sig til et langt mere praktisk orienteret uddannelsestilbud. En anden afgørende forudsætning for Bo/Skole/ Jobs opståen og udvikling var, at tankerne blev indlejret i foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem, hvis historie og idégrundlag går tilbage til Foreningens tradition og tænkning omkring den målgruppe, Bo/Skole/Job skulle henvende sig til, passede usædvanlig godt med de tanker, der lå bag projektet. I 1906 indledte en gruppe behjertede kirkefolk under betegnelsen»bestyrelsen for Fredehjem«et hjælpearbejde for at oprette bosteder for en gruppe unge oversete, nemlig unge med et mindre begavelseshandicap, som samtidig var socialt truede. Det blev til fire fredehjem tre i Jylland og et på Sjælland oprettet i 1910-erne og 20-erne. I 1960-erne og 70-erne var tiden løbet fra disse institutioner, to blev lukket, og en blev omdannet til døgninstitution under de nye amter. I kom der ny dynamik i fredehjemssagen, igen oplevedes, at en gruppe unge med begavelseshandicap faldt igennem samfundets øvrige til- Det virkelige liv på hver sin måde 3

6 bud. Fredehjem tog initiativ og oprettede den første efterskole for sent udviklede i Danmark, nemlig Gødvad Efterskole i det tidligere fredehjem i Silkeborg. Gødvad Efterskole åbnede i 1981, og i 1984 blev der gen nemført en sammenlægning af bestyrelsen for Fredehjem og foreningen Jysk børneforsorg. Gødvad Efterskole byggede på tanken om en eksamensfri og ren praktisk undervisning og blev hurtigt et tilløbsstykke. Skolens elevtal blev udvidet de kommende år, og mange andre initiativgrupper blev inspireret til at oprette tilsvarende skoler rundt om i landet. Sammenlægningen med Jysk børneforsorg gav øget dynamik og muligheder, og hurtigt begyndte man i foreningen at arbejde på den problemstilling, man mødte på Gødvad Efterskole, nemlig de manglende erhvervsuddannelsesmuligheder, der på det tidspunkt var for gruppen af sent udviklede. Bogliggørelsen af erhvervsuddannelserne havde udelukket de ikke boglige elever. Samtidig viste den praktiske undervisning på efterskolen, at eleverne i høj grad havde udviklingsmuligheder. Allerede i 1985 rettede foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem en fælles henvendelse til socialminister Palle Simonsen og undervisningsminister Bertel Haarder med forslag om at oprette en praktisk orienteret EFG-skole for bogligt svage elever. Forslaget synede imidlertid hen i ministeriernes sagsbunker. Til gengæld var der god klangbund i foreningen, da kurator i Silkeborg Kommune, Preben Siersbæk og forstander Kjeld Bødker, Gødvad Efterskole henvendte sig til foreningen om at være med i udviklingen af et nyt erhvervsuddannelsestilbud for målgruppen, og særlig interessant var det, at ikke alene Silkeborg Kommune, men også det stedlige AMU-center og ungdomsskolen bakkede tankerne op. Som nævnt var den udviklingsgruppe, som herefter blev nedsat, meget præget af»skoletænkning«, og i de første planer for den nye uddannelse var der mange skemaer. Det prægede også strukturen i de første par år af Bo/ Skole/Job-uddannelsen, men gradvist, flyttedes mere og mere af uddannelsen ud på virksomhederne og blev praktisk relateret. Ikke mindst samarbejdet med virksomheden Neckelmann A/S og dennes direktør, Jørn Kjølseth blev helt afgørende for denne udvikling. Bo/Skole/Job åbnede for elevoptag i 1991 et skelsættende år for Jysk børneforsorg/fredehjem, fordi foreningen samme år åbnede to nye tilbud, nemlig Familiebo i Vejle og Jægergården Efterskole i Gjerrild ved Grenaa også en efterskole for sent udviklede. 4 BO/SKOLE/JOB

7 Afslapning på Ladelundsvej. Fælleshuset, Stavangervej. Køkkentjans, Ladelundsvej. Skelsættende var også, at foreningen satsede ved opret telsen af Bo/Skole/Job. På trods af at lovgrundlaget var spinkelt, besluttede foreningens bestyrelse alligevel at bygge et nyt botræningskollegium på Stavangervej. Men efter 20 år kan det i sandhed konkluderes, at satsningen er lykkedes. Rigtig mange unge har fået en hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet og få en selvstændig tilværelse. Og Bo/Skole/Job har dannet inspiration for flere andre tilsvarende projekter i andre dele af landet. Hvis vi alene ser på Jysk børneforsorg/frede hjems område, har erfaringerne fra Bo/Skole/Job i Silkeborg været en afgørende inspirationskilde til oprettelsen af Havredal Praktiske Landbrugsskole ved Karup, Elmelund i Thisted, Randers Bo- og Erhvervstræning og senest Bo og Job Uddannelsen i Horsens. Vi har bedt historiker Finn Andersen om via interviews og bestyrelsesprotokoller m.m. at sammenfatte de 20 års udvikling, og selvom ikke alt har været igennem bestyrelseslokalerne, fortæller det alligevel om en løbende udviklingsproces og evne til løbende at forandre sig, som nok er den afgørende hemmelighed bag, at projektet nu kan fejre sit 20 års jubilæum. Det virkelige liv på hver sin måde 5

8 VELKOMMEN TIL BO/SKOLE/JOB Forstander Jelva Fiskbæk Bo/Skole/Job har fødselsdag, og hvad der startede i 1991 med en fantastisk ide, stor engagement og mange gode menneskers idéer og kræfter, ti elever, en forstander, to halvtids botrænere, og et kollegium på Stavangervej, er nu her 20 år senere stadig fyldt med gode menneskers idéer og engagement, 19 interne elever og omkring 50 eksterne unge/knap så unge, en forstander, to uddannelses- og erhvervskonsulenter, 15 pædagogiske medarbejdere, otte fuldtids og syv med varierende timetal, en IT mand og en pedel, to kollegiehuse og et eksternt værested, samt et par lejligheder i byen og ikke mindst stadig en fantastisk idé. Vi ser os selv som et individuelt helhedsorienteret tilbud, forstået på den måde at vi tager hånd om alle aspekter af voksenlivets udfordringer. Det erhvervsmæssige, den personlige og psykisk/sociale udvikling, den praktiske hverdag og et fritidsliv, der matcher de ønsker den unge har. Samtidig har vi i Bo/Skole/Job et udbygget efterværn, hvor vi sammen med Silkeborg Kommune varetager støtten for fortrinsvis tidligere elever, men også andre der hører til målgruppen. Alle mennesker har ressourcer, der kan udvikles og udnyttes, og i vores daglige virke er omdrejningspunktet relationspædagogikken. Vores målgruppe er bred. Unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge med lettere udviklingsforstyrrelser f.eks. Asperger og ADHD og tilsvarende diagnoser. Alle er de unge, der behøver støtte for at komme videre med udfordringerne på arbejdsmarkedet. Målgruppen omfatter ikke misbrugere og kriminelle. 6 BO/SKOLE/JOB

9 Vi er som personalegruppe alle ICDP-uddannede (relationsressourceorienteret pædagogik). Vi har desuden gennemført en skræddersyet uddannelse i at arbejde med udviklingsforstyrrelser (Asperger og ADHD), og for at kunne arbejde bedst med den enkelte unge modtager vi supervision og faglig konsulentbistand. I Bo/Skole/Job har vi ikke værksteder, al afklaring og optræning sker i samarbejde med det lokale erhvervsliv, hvor vi gennem årene har fået skabt et stort netværk af virksomheder, der gerne bidrager med en bid af det virkelige liv. I virksomheden lærer den unge de faktiske opgaver, der er tilknyttet erhvervet, men ikke mindst alle de bløde værdier og den kultur man også skal kunne mestre for at begå sig på arbejdsmarkedet, med fokus på den unges ressourcer. Vi udvider i takt med de unges ønsker hele tiden kontakten med erhvervslivet og forsøger at efterkomme den unges ønsker i afklaring af fremtidig job. En del af vore elever ønsker egentlig uddannelse, nogle starter således på grundforløbet på Teknisk Skole, og vi støtter dem gennem hele forløbet med kontakt til skolen og i forbindelse med en evt. læreplads. Ligeledes har vi arbejdet sammen med SOSU og Handelsskolen. Andre får delkompetencer gennem AMU-systemet, f.eks. et truckcertifikat eller et hygiejnebevis som er lovpligtig, hvis man arbejder med mad. Andre ønsker igen at prøve kræfter med egentlig skolefag, og benytter her voksenuddannelserne efter deres niveau med f.eks. enkeltfag to dage og praktik i en virksomhed tre dage. Alle vore forløb er individuelt tilrettelagt sammen Bevisfesten Undervisere og elever. med den unge, og der justeres i planen, så den mest optimale udvikling hele tiden er i fokus. I Bo/Skole/Job bor man under kollegielignende forhold. Man har sit eget værelse, deler badeværelse, og en del af den praktiske undervisning foregår i forbindelse med de naturligt forekommende opgaver. Alle skal lave mad, eget værelse og fællesarealerne skal holdes, man skal vaske tøj, økonomien skal hænge sammen, og man skal kunne løse de små konflikter, der opstår i et fællesskab. Samtidig skal man bevare og opbygge netværk, præsenteres for relevante samfundsforhold og modnes til at tage det personlige ansvar, der følger med et voksent liv, samt de andre tusinde udfordringer der er på vejen. Al undervisning tager sigte mod livet i egen bolig og så selvstændigt som muligt. Det virkelige liv på hver sin måde 7

10 Fysisk bor de unge dels på kollegiet på Stavangervej og dels i en stor villa på Ladelundsvej. For mange af de unge er det første gang de for alvor flytter hjemmefra. Egne møbler skal medbringes. Bo/Skole/Job er der naturligvis aldrig lukket, man bor der jo og skal tænke det som et hjem en stor udfordring for de fleste. For at få den bedste start på dagen er der pædagogisk personale fra klokken 7-9 i dagligdagen og senere fra klokken I weekenden er der normeret 12 timer med specielt vægt på søndag aften, så de unge kan være klar til en ny uges udfordringer. Alt vores arbejde i Bo/Skole/Job har det mål, at den unge skal kunne klare sig så selvhjulpen som muligt i voksenlivet, men de fleste har brug for en smule støtte for at få overskud til også at holde fast på arbejdsmarkedet. Et sådant overskud kræver, at de basale ting er stabile, at man bevarer bolig og helbred og ikke mindst humøret. På den baggrund yder vi støtte i egen bolig. Nogen får ganske få timer pr. måned, andre har mere omfattende behov. I forbindelse med den eksterne støtte har vi et værested i Vestergade, der tilbyder samvær fire aftener om ugen, bl.a. med fællesspisning og forskellige aktiviteter. Den ene aften i samarbejde med Ungdommens Røde Kors. Herfra arrangeres også udflugter af forskellig karakter, og det er muligt at deltage i f.eks. skitur, kanotur og en årlig rejse til udlandet. Alle aktiviteter og rejser er med egenbetaling. Man bor typisk i Bo/Skole/Job mellem et og tre år. De fleste flytter ud i en lejlighed i byen og er herefter eksterne elever, dvs. vi fortsætter både den uddannelsesmæssige og den sociale træning. I langt de fleste tilfælde bliver vore elever afklaret og optrænet til at kunne bestride et fleksjob eller job med løntilskud, og det lykkedes os, med ret stort procentsats, at skaffe jobbet til den enkelte, inden vi slipper den del. Vi hjælper også gerne, i samarbejde med kom- De sidste forberedelser. Forstanderen hjælper gerne. Færdiguddannede elever BO/SKOLE/JOB

11 Kartoffelskrælning (Thomas (tv.) og Martin), Erhvervskonsulenterne Janne og Keld, Monica i praktik ved en anlægsgartner, munens Jobcenter, tidligere elever, der har mistet job eller har brug for forandring, med at etablere praktikker med senere jobmulighed. I de forgangne 20 år har fokus hele tiden været på de unge, der har behov for en individuel tilrettelagt uddannelse/optræning for at få fat på arbejdsmarkedet og voksenliv i øvrigt. Samfundsudviklingen og behovene i virksomhederne er parametre, vi hele tiden er opmærksomme på, og vi anser også os selv for at være markedsorienterede og yde den service i virksomheder og kommuner, der gør samarbejde med Bo/Skole/Job let og ukompliceret. Ikke mindst har vi en optimistisk tilgang til de udfordringer dagligdagen bringer, og på den baggrund er vi klar til de næste 20 år, i og med den fantastiske idé Bo/Skole/Job er. Se flere faktaoplysninger på vores hjemmeside Bestyrelsen 2011 Repræsentant for: Ellen Østergaard (form.)... Jysk børneforsorg/fredehjem Henrik Lund Jysk børneforsorg/fredehjem Knud Helge Nielsen... Jysk børneforsorg/fredehjem Dorthe Hölck... Betsyrelsesudpeget fagperson Claus Jensen... Erhvervslivet Birgit Biering... Forældrene Det virkelige liv på hver sin måde 9

12 Dannys livsforandring Eleven Danny Bechsgaard fortæller Følgende stil er skrevet i forbindelse med den danskundervisning, eleven Danny Bechsgaard fulgte på et hold for ordblinde. Stilen giver et fint indblik i, hvilke overvejelser han gjorde sig med hensyn til at skulle flytte i egen lejlighed, og den udvikling han havde været igennem for at nå dertil. 1 Begyndelse Jeg startede på Bo/Skole/Job 1. juli Det er et bofællesskab i Silkeborg for unge, der har haft det svært i skolen m.m. Jeg har boet der i godt 2 år, men flytter ud i en lejlighed her til sommer sammen med min veninde i Silkeborg. Der kommer nogle voksne om eftermiddagen. De er der for os, hvis vi skal have hjælp til rengøring, til at handle ind til aftensmad, til madlavning, til at læse og forstå papirer og breve. De voksne skal også hjælpe nogle af os med at styre vores økonomi. Dannys livsforandring Dengang jeg begyndte på Bo/Skole/Job, var jeg en, der ikke gad at tage min rengøring og madlavning særligt seriøst. I stedet for at gøre rent, sov jeg problemet væk, og lod som ingenting og var ligeglad med det. Når det var mig, der stod for madlavning, var jeg altid rigtig negativ. Som forstanderen siger til mig; man skal over en bro her på Bo/Skole/Job. Når man er kommet over broen, så er man klar til at flytte ud i sin egen lejlighed. Jeg får tit at vide af de voksne, at jeg har udviklet mig rigtig meget, med arbejde og det huslige. Hvad skete der med mig? Hvorfor, hvordan skete det? Da jeg flyttede ind på bofællesskabet, var jeg overhovedet ikke klar til at flytte ud for mig selv i en lejlighed. Jeg var også måske lidt usikker på mig selv, det med rengøring, madlavning og det med at klare sig selv ude i en lejlighed alene. Jeg er blevet mere voksen og selvstændig og kan klare de fleste ting selv. Men der er selvfølgelig noget, jeg skal have hjælp til endnu. De voksne har ladet mig udvikle mig rigtig meget, sådan at jeg kunne få mine egne erfaringer. Jeg har nu lært, hvordan jeg kan gøre tingene på min måde, sådan at de bliver gjort. Hvad har jeg gjort af erfaringer i mit liv nu? Jeg har været igennem en lang proces på bofælles- 10 BO/SKOLE/JOB

13 skabet, som er endt rigtig godt. Jeg har lært, at man bare skal blive ved, selv om det er noget, man ikke gider. Jeg har lært at tænke positivt om de ting, man laver og om de mennesker, man er sammen med. Det giver et godt resultat i den anden ende af livet. Man lærer af sine fejltagelser med rengøring og madlavning. Og man får nye erfaringer. Slutning Jeg skal til at flytte ud sammen med min veninde, som også bor på Bo/Skole/Job sammen med mig. Min veninde og jeg har fået en lejlighed sammen her i Silkeborg til sommer. Vi glæder os til at flytte sammen og bo ude i en lejlighed for os selv. Der kommer en vejleder ud til os en gang imellem, som skal hjælpe os, hvis vi har nogle problemer, eller hvis vi har brug for hjælp. Jeg er glad for, at jeg har boet i et bofællesskab, der kunne hjælpe mig med at blive klar til, at flytte ud i en lejlighed. Jeg tror ikke, at jeg kunne have klaret mig selv i en lejlighed, hvis jeg ikke var kommet i et bofællesskab. Så ville jeg ikke kunne det, jeg kan i dag, med rengøring, madlavning og styre mine penge selv. Nu har jeg skrevet om min forandring her i livet. Jeg har prøvet at beskrive det så godt som jeg overhovedet kunne. 1. (Kilde:»Ligeværd«februar 2011) Det virkelige liv på hver sin måde 11

14 TYVE ÅRS ERFARING - ET TILBAGEBLIK Pizza og højt humør. I forgrunden Klaus, 2000/01. Der værnes om traditionerne, 2008/09. Mennesket behøver at behøves I slutningen af 1989 havde Jysk børneforsorg/fredehjems generalsekretær Lars Bundgaard skrevet en artikel med overskriften»ind i 90 erne«, hvor han prøvede at gøre status over de udviklingstendenser, der havde været i 1980-erne, og hvilke nye trends man måtte antage ville præge 1990-erne. Uden at nævne tanker ne omkring Bo/Skole/Job, som formentlig på det tidspunkt kun var nogle spæde tanker, gættede han på, at 1990-erne ville blive præget af et oprør imod den frasortering, som prægede samfundet, ikke mindst på arbejdsmarkedet. Han gjorde opmærksom på, hvor ødelæggende det var at blive passivt forsørget, når man stadig havde arbejdsevner, og han opfordrede til og forudsagde en folkelig bevægelse, der kunne ændre tingenes eller udviklingens gang på dette område, og så er det jo kun logisk at sige, at denne bevægelse så også vil komme formentlig engang i 1990-erne. Hvad med om de private hjælpeorganisationer gik forrest i denne folkelige bevægelse? Det er jo bl.a. her, man tydeligt kan se de mest negative konsekvenser af frasorteringen. Hvad der skal stå på bevægelsens banner? Jo, det er da let der skal stå de gamle visdomsord:»mennesket behøver at behøves!«et meget godt forvarsel om det Bo/Skole/Job, der to år efter skulle åbne. 12 BO/SKOLE/JOB

15 Gerne livskompetence for alle Gennembruddet, ønsket om en kursændring I slutningen af 1980-erne var uddannelse samtidig blevet en nøglefaktor. Ikke blot i den enkeltes liv, men også i samfundets udvikling. Det enkelte unge menneske skulle have mulighed for at opnå de bedst tænkelige uddannelsesmæssige forudsætninger for et rigt voksenliv. Og samfundet havde en reel interesse i at skabe disse muligheder, bl.a. fordi et højt uddannelsesniveau var en forudsætning for yderligere økonomisk udvikling. Men viden og indsigt var også grundlæggende forud sætninger for det enkelte menneskes trivsel og muligheder for at tage aktivt del i folkestyret og samfundslivet. På arbejdsmarkedet stillede konkurrencebetingelserne og den hastige teknologiske udvikling hele tiden krav om ajourførte kvalifikationer hos arbejdsstyrken. Vante arbejds funktioner forsvandt, og andre kom til. Der var et stadigt voksende behov for faglige færdigheder, men i lige så høj grad også for evne til at lære nyt, til at omstille sig og for personlige kvalifikationer. Man talte ofte om»livskompetence«, forstået som de samlede personlige kvalifikationer, der var nødvendige for, at man kunne opfatte sig selv som et selvstændigt individ. Livskompetencen bestod således Stemningen i top på Studietur, 1995/96. Billedkunst på skemaet, Det virkelige liv på hver sin måde 13

16 »Aqua«. Louise i praktik, elev af både erhvervsrettede kvalifikationer, som var nødvendige for at kunne bestride en bestemt erhvervsfunktion og de grundlæggende personlige kvalifikationer som skolekundskaber, sociale færdigheder og holdningsmæssige egenskaber. Mange, der til daglig deltog i arbejdet med de sent udviklede unge, var ikke i tvivl. Uanset hvor bredt man kreerede uddannelsessystemet, ville der efter deres mening være grupper af unge med særlige behov, som ville have vanskeligt ved at gennemføre en normal uddannelse. Blandt de bekymrede var daværende formand for»landsforeningen til Støtte af Sent Udviklede«, K. Helveg Petersen. Han efterlyste i slutningen af 1988 stadig en lov, som sikrede de bogligt svage unge den ligestilling, der oprindelig var blevet lagt op til i Folketingsbeslutningen af 4. juni Alt for længe var uddannelser for sent udviklede unge blevet skubbet til side til fordel for alle de solidt etablerede uddannelser. Myndighederne overså helt, at de midler, der i så fald blev anvendt, i virkeligheden sparede samfundet for større udgifter senere hen. Spørgsmålet rejste sig: Hvorfor skulle det fortsat være overladt til forældrekredse og andre, der interesserede sig for de sent udviklede unge, selv at sætte gamle bygninger i stand osv., når det ene flotte gymnasium efter det andet skød op overalt i landet? Mange ønskede i slutningen af 1988 en alvorlig kursændring. De savnede i sandhed ligeværdighedsprincippet, når det gjaldt ønsket om at sikre en bedre tilværelse for landets sent udviklede unge. 14 BO/SKOLE/JOB

17 Efterskolen som mellemstation Tidl. forstander Kjeld Bødker på Gødvad Efterskole samler»trådene«. Skulle forhistorien om Bo/Skole/Job belyses, var både institutionens bestyrelse og de ansatte hurtigt enige om, at Gødvad Efterskoles tidl. forstander, Kjeld Bødker, måtte kontaktes. Han kunne om nogen berette om»den røde tråd«, der med oprettelsen af Bo/Skole/Job i 1991 og Gødvad Efterskole som»mellemstation«er fortsat i lige linje indenfor Jysk børneforsorg/fredehjems regi siden oprettelsen af det første fredehjem i Fredehjemmene, hvoraf der kendes til ca. 20, er nærmest et glemt kapitel indenfor socialhistorien, men alle havde de til hensigt at hjælpe datidens sent udviklede unge bedst muligt. Besøget med Kjeld Bødker blev aftalt, og inden længe handlede samtalen sig også omkring Jysk børneforsorg/fredehjems interne»tråde«mellem de nævnte sociale tiltag. Den oprettede Bestyrelse for Fredehjem i 1906 følte sig presset gennem 1970-erne. Lovgivningen vanskeliggjorde driften af den private, kirkelige hjælpeorganisation, hvorfor Bestyrelsen for Fredehjem i begyndelsen af 1980-erne indgik i et administrativt samarbejde med Jysk børneforsorg, der gav mulighed for at udleje fredehjemmet»sølund«til foreningen med henblik på fornyet anvendelse af ejendommen under hensyntagen til fredehjemsagens oprindelige formål. På dette tidspunkt var Jysk børneforsorg imidlertid også kommet ind i et dødvande. Driften af flere institutioner måtte opgives, bl.a. hjemmet,»strandgaarden«nær Genner Strand, og spørgsmålet rejste sig hurtigt, om»sølund«ville blive den næste institution i rækken. Da var det, at tanken om en efterskole i Gødvad for de sent udviklede unge tog form. Idéerne bag datid ens fredehjemsarbejde ville således blive videreført, ikke længere under navnet»sølund«, men i stedet»gødvad Efterskole«, ledet af forstander Kjeld Bødker. Fra 1981 skete det i kraft af den indgåede lejeaftale med Jysk børneforsorg, men efterskolens udviklingsmuligheder ville øges betydeligt, hvis skolen selv stod som ejer, hvilket skete i I løbet af 1980-erne forstærkedes behovet for, at efterskolens elever havde en udslusningsbolig til sine egne elever efter opholdet. Behovet opstod parallelt med, at»landsforeningen til Støtte for Sent Udvikledes«formand K. Helveg Petersen talte varmt for bedre uddannelsesmuligheder til disse unge mennesker. Kjeld Bødker husker tydeligt, da daværende kurator Det virkelige liv på hver sin måde 15

18 Preben Siersbæk havde et brændende ønske om at udvikle de allerede etablerede EIFs-kurser. EIFskurserne var et samarbejdsprojekt mellem Silkeborg Kommune og det lokale AMU-center. Ønsket var at tilbyde unge over 18 år et helhedsorienteret tilbud omfattende; botræning, uddannelse og jobsikring, vel og mærke velerhvervede kompetencer i form af et kursusbevis fra AMU-centret. Kuratoren havde i kraft af sine besøg på Gødvad Efterskole set, hvordan sent udviklede unge mellem 14 og 18 år»voksede«, når de deltog i det helhedsorienterede efterskoleforløb, der bestod af produktion, selvforsyning og botræning. Her løste elever og lærere alle opgaver i fællesskab. Samtidig var man på efterskolen i fuld gang med at opføre et botræningshus, hvor alle afrejseelever periodevis skulle forberedes på livet, når efterskoletiden var ovre. Tanken bag Bo/Skole/Jobs senere oprettelse var født, og det lå i kortene, at det nu gjaldt om at få samlet ildsjælene fra de fem interesserede/implicerede parter: Jysk børneforsorg/fredehjem, Gødvad Efterskole, Silkeborg Kommune, AMU-center Horsens/Silkeborg, og Silkeborg Ungdomsskole i en såkaldt»styringsgruppe«, der havde som mål at føre projektet ud i livet. Jysk børneforsorg/fredehjem havde midlerne og jorden til opførelse af et kollegium, de øvrige samarbejdspartnere havde udover ønsket om at etablere et ligeværdigt ungdomstilbud til sent udviklede unge mange pædagogiske erfaringer, hvad der også skulle til, for at denne uddannelse kunne blive en succes. Arbejdet i»styringsgruppenkørte«med Kjeld Bødkers egne ord»godt«, hvortil han bemærker, at ingen fra gruppen senere fortsatte i bestyrelsen. I stedet indtrådte såvel en forældrerepræsentant som en repræsentant for arbejdsgiverne, idet Bo/Skole/Jobprojektet som noget ganske nyt gav jobgaranti efter det ene års ophold. Kjeld Bødker påpeger, han fra starten følte, at Bo/ Skole/Job-projektet var en enestående mulighed for den sent udviklede unge til at lære at klare egen bolig og opnå et job og efter Kjeld Bødkers mening er Bo/Skole/Job-tilbuddet stadig unikt. Selve kostskoletanken, som den kommer til udtryk gennem projektet, har afgivet gode resultater, og han har fortsat mange gode kontakter til tidligere elever fra Gødvad Efterskole, der senere fulgte Bo/Skole/Job-uddannelsen for i dag at bestride et dagligt arbejde. Trådene fra fredehjemmenes tidlige arbejde med de sent udviklede unge er således videreført på bedste måde. Ønsket om at få de sent udviklede unge ud på arbejdsmarkedet har eksisteret meget længe. I tidligere tider gjaldt det især om at få de unge piger anbragt i landbohusholdningerne, hvor de lærte om vaskeri, madlavning og strygning. I dag er situationen ganske anderledes, nu hvor byerhvervene har overtaget førerpladsen, men det grundlæggende sigte er på mange måder intakt, ganske som fortidens ugifte forstanderinder og»søstre«på bedste vis forsøgte at bevare kontakten med tidligere beboere.»udslusningsboligerne«eksisterede ikke, ej heller ansatte jobkonsulenter, men hensigten var alligevel den samme, at støtte og vejlede bedst muligt efter opholdet. 16 BO/SKOLE/JOB

19 Kuratoren ser mulighederne Idémanden, den tidl. skolekonsulent for kuratorvirksomhed i Silkeborg Kommune, Preben Siersbæk Larsen fortæller: Besøgene på Gødvad Efterskole var imidlertid ikke Preben Siersbæks eneste inspirationskilde til oprettelsen af Bo/Skole/Job. Udviklingsprojektet, der senere blev»modeldannende«for flere lignende institutioner. Det stod hurtigt fast under en samtale med den tidligere kurator. Tanken om udslusnings-/botræningsboliger var sidst i 1980-erne fremme ikke kun i Gødvad, men også på flere andre efterskoler for sent udviklede unge. Som kurator i Silkeborg Kommune havde Siersbæk rigtig nok sin gang på Gødvad Efterskole, men han kom lige så tit på Silkeborg Ungdomsskole, AMUcentret og byens husholdningsskole. Overalt oplevede han de svage elever, der led nederlag på nederlag i det etablerede uddannelsessystem. Flere blev en slags professionelle kursister, som gik fra det ene uddannelsessted til det næste uden, at det førte dem videre frem. For Siersbæk var det både synd og skam, at disse unge blev kørt ud på et sidespor. De fleste havde mange positive kvaliteter, og de både kunne og ville passe et arbejde. Ofte var deres problem bare, at de tænkte meget konkret, hvorfor de havde svært ved at abstrahere og drage slutninger. Kun manglede de et lille»skub«. Fik de det, var der også god brug for dem på arbejdsmarkedet. De indførte ordninger i Silkeborg for svage elever i 9. og 10. klasse, så skolegangen blev kombineret med arbejdspraktik på en lokal arbejdsplads, havde allerede givet gode resultater, men stadig så kuratoren alt for mange unge gå i stå, når folkeskolen slap taget i dem. I slutningen af 1980-erne, præget af ungdomsarbejdsløshed, var situationen i hovedstaden noget håbløs. Godt 33 % af de unge var fortsat uden uddannelse eller arbejde 1½ år efter, at de havde forladt folkeskolens 10. klasse. Helt så håbløs var situationen ikke i Silkeborg Kommune. Her drejede det sig om godt 10 %, men situationen var slem nok, og der burde findes nye løsninger for de unge hjælpeskoleelever. Udviklingen skulle vendes for de unge med særlige vanskeligheder, og med Silkeborg Ungdomsskoles flytning til området nær AMU-centret og Gødvad Efterskole øjnede Siersbæk muligheden. Efterskolens store friareal var velegnet til nybyggeri. Via efterskolen knyttedes kontakten til Jysk børneforsorg/ Fredehjem, de øvrige parter blev sat ind i planen, og Silkeborg Kommune gav grønt lys for projektets videreførelse. Det virkelige liv på hver sin måde 17

20 Der var dengang tale om et grundigt forarbejde. Skulle projektet have en fair chance for at vinde fodfæste, måtte der tidligt være faste mål for projektet. Der blev udarbejdet en detaljeret»køreplan«og gerne gives forhåndsgarantier. Derfor blev der også tidligt etableret den såkaldte styringsgruppe med Siersbæk selv som formand, og de implicerede parter udpegede»stjernemedarbejdere«, der sammen med ham udarbejdede»køreplanen«(»den blå Bibel«), mens garantien faldt i form af en jobgaranti efter det ene års ophold på uddannelsen. Jobgarantien var i sig selv en ret så provokerende udmelding, men den vakte stor interesse for projektet og dermed også spiren til et godt PR-arbejde. Preben Siersbæk gør i den forbindelse opmærksom på, at såvel alle aftaler som de første økonomiske midler var på plads inden informationen om projektet blev bragt videre ud til den brede offentlighed. Det skulle gerne stå klart for alle, at der her var tale om et grundigt stykke udviklingsarbejde og ikke blot et mindre gennemtænkt forsøgsprojekt. Det skulle for den interesserede fremgå, at det var»stensikkert«, projektet blev til noget. Derfor ønskede idémanden og kuratoren også selv at styre informationsformidlingen, hvorfor et pressebureau blev hyret, og en»presseplan«blev udarbejdet. På samme måde var det også meget bevidst, at prisen på opholdet i de første år blev sat forholdsvis højt. Muligheden for overskud var således på forhånd god, og dermed også senere tilbagebetalingerne til de enkelte socialchefer, hvormed navnet Bo/Skole/Job signalerede ansvarlighed i driften. At kuratorens kontaktnet var altafgørende for Bo/ Skole/Job-projektets gennemførelse er sikkert. Det gode kontaktnet betød således også, at den midlertidige bolig på Åhavevej blev stillet til rådighed af Silkeborg Husholdningsskole, ligesom flere af de første kursister netop kom fra de øvrige undervisningssteder. Herefter lå det ligesom i kortene, at Bo/Skole/ Jobs første forstander blev Preben Siersbæk, men nok overraskende for mange takkede denne nej. Han var mere til»udvikling«end»drift«. Heller ikke en bestyrelsespost havde Siersbæks interesse, hvorimod han gerne så, at både direktør Jørn Kjølseth og Edith Bentsen, repræsenterende hhv. det lokale arbejdsmarked og forældrene, tildeltes bestyrelsesposter. 18 BO/SKOLE/JOB

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem

Jysk børneforsorg Fredehjem Jysk børneforsorg Fredehjem Lege i livstræets krone Årsskrift 2009 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2009 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør)

Læs mere

ligeværd Ny undersøgelse af STU Thy STU i Nationalpark Thy Marianne Jelved om STU Når reformen får sin vilje februar2013 årgang 33

ligeværd Ny undersøgelse af STU Thy STU i Nationalpark Thy Marianne Jelved om STU Når reformen får sin vilje februar2013 årgang 33 ligeværd Ny undersøgelse af STU Thy STU i Nationalpark Thy Marianne Jelved om STU Når reformen får sin vilje februar2013 årgang 33 Grennessminde Birkerød Grennessminde er et specialundervisnings og dagbehandlingstilbud

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2010

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2010 Jysk børneforsorg Fredehjem Årsskrift 2010 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2010 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Lars Bundgaard (ansv. redaktør) Bent Ulrikkeholm Journalist

Læs mere

Projekt1 10/03/06 9:20 Side 1. Herberget i Malmøgade. Kirkens Korshærs botilbud til hjemløse 1956-2006

Projekt1 10/03/06 9:20 Side 1. Herberget i Malmøgade. Kirkens Korshærs botilbud til hjemløse 1956-2006 Projekt1 10/03/06 9:20 Side 1 Herberget i Malmøgade Kirkens Korshærs botilbud til hjemløse 1956-2006 Projekt1 10/03/06 9:20 Side 2 Af Bjarne Lenau Henriksen, Korshærschef forord Der var engang for 50 år

Læs mere

Ombygning med omtanke

Ombygning med omtanke 28. FEBRUAR 71. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN Ombygning med omtanke Beboerne fik nye lejligheder og medarbejderne nye kollegaer, da Unohuset blev ombygget. Forløbet gik godt, fordi ledelsen inddrog medarbejderne,

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010 59. årgang Danmarks råstof Tema om STU, arbejde og lidt KLAP Annonce 10 22 28 43 4 Kort nyt 5 Leder Besparelsen ingen tager 6 Danmarks

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Årsskrift. Jysk børneforsorg/fredehjem

Årsskrift. Jysk børneforsorg/fredehjem Årsskrift 2000 Jysk børneforsorg/fredehjem Leder Jens Erik Hougesen fra projekt Træ & Byg, der har modtaget årets Børnesagspris fra Børnesagens Fællesråd 2 Forsidebillede: Billeder af nogle af foreningens

Læs mere

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum - 10 år i bevægelse 2006 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1 10 års jubilæum 2 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 Forord Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole fylder

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Stjernerne og Bossen Stjernerne og Bossen Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Udarbejdet af Klaus G. Henriksen, Udviklings- og Formidlingscenter for Socialt Arbejde med Unge. Forsidefoto: Musikprojektet

Læs mere

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 April 2002 Årgang 2 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout:

Læs mere

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Det anbragte barn Kildedal, Karin Publication date: 1996 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

Anbragt og uddannet. Socialpædagogen. Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag

Anbragt og uddannet. Socialpædagogen. Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag 15. februar 70. årgang Socialpædagogen Anbragt og uddannet Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag 18 04 09 13 2 Socialpædagogen

Læs mere

Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus

Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus Torben Christiansen Svend Erik Sørensen Herluf Maribo Psykiatrisk hjemmestøtte Psykiatrisk

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

HER FOR AT BLIVE. En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune

HER FOR AT BLIVE. En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune HER FOR AT BLIVE En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune 2015 HER FOR AT BLIVE En evalueringsundersøgelse af bo- og integrationsprojektet

Læs mere

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Velkomst v/formand Helga Kolby Kristiansen Velkommen til alle og mange tak til Askov Højskole. Velkommen til Årsmøde 2013. Og selvfølgelig skal der lyde

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2008

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2008 Jysk børneforsorg Fredehjem Årsskrift 2008 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2008 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør) Susanne B. Nielsen Forsidefotos

Læs mere

Lad os frede om disse piger

Lad os frede om disse piger Lad os frede om disse piger Del I Bestyrelsen for Fredehjems oprettelse og virke 1906-84 Forfatter: Finn Andersen Historiker, Ph.d. Videncentret for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Redigering:

Læs mere