NYHEDSBREV. En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam"

Transkript

1 NYHEDSBREV Nr. 5 oktober 2006 En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam 1 Vietnam mosaik 2 Viden 3 Kompetence Net Skive 3 Ejerledernetværk 4 Samarbejde med AAU 4 Regionale Videnpiloter 4 Ny informationstavle 5 Profi l af en medlemsvirksomhed 6 Arrangementer og møder 7 Udbytterig messedeltagelse 7 Har du en god idé 8 Udvikling i projekterne 8 Mere fl eksibel mesterlære 9 Konkret udbytte i Vietnam 9 Mød en eksportrådgiver 10 Nye virksomheder 11 Nye medlemmer 11 Medlemsnyt

2 Erhvervsrådet mener v/bankdirektør Peter Vinther Christensen, Salling Bank A/S Formand for SkiveEgnens Erhvervsråd VI HAR PLADS TIL ALLE SELVSTÆNDIGE DANA tilbyder: Arbejdsløshedsforsikring Personlig rådgivning ErhvervsSparring Events og salgsmøder DANA Ledighedsforsikring DANA PlusForsikring DANA PlusPension Gratis rådgivning via 2 Viden Bag den velkendte sætning Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, gemmer sig det lille ord viden. I moderne, internationalt konkurrencedygtige virksomheder knytter ordet viden sig mere og mere til de enkeltemedarbejdere, der indsamler og besidder viden og ikke til virksomheden som sådan. Kommerciel viden Skulle man opdele den virksomhedsbaserede viden kan det groft gøres i to hovedgrupperinger: teknologisk viden og kommerciel viden. Sidstnævnte bliver ofte et spørgsmål om virksomhedernes internationalisering eller globalisering, som er det udtryk, der nu anvendes for virksomheder, der tænker og handler uden geografi ske grænser. For at bistå Erhvervsrådets medlemsvirksomheder, ansatte Erhvervscenteret som bekendt i 2005 en eksport- og internationaliseringskonsulent. Susanne Toftegaard Hansens første større opgave var at gennemføre en erhvervsdelegationsrejse til Litauen i september 2005 og nu er hun netop, sammen med undertegnede, vendt hjem fra en delegationsrejse med 19 deltagere til Vietnam. Vi valgte Vietnam som fokusmarked for at tage et anderledes initiativ i forhold til de mange erhvervsdelegationsrejser til Kina, som forskellige organisationer udbyder. Hvordan delegationsrejsen i øvrigt forløb, er beskrevet andetsteds i dette Nyhedsbrev. Teknologisk viden Vedrørende det teknologisk baserede videnbegreb, skal jeg gøre opmærksom på, at Videnskabsministeriet netop nu sætter fokus på en række indsatsområder og stiller en række initiativer til rådighed for regionale virksomheder og videninstitutioner for at sikre en videnbaseret og højteknologisk udvikling i de danske regioner altså udenfor universitetsbyerne! Videnskabsministeriet koncentrerer sin indsats om 8 forskellige initiativer, hvoraf kan nævnes: Bedre regional formidling af mulighederne for vidensamarbejde. Styrkelse af innovationsmiljøer. Flere erhvervs phd ere Regionale videnpiloter. Regionale Videnpiloter Regionale videnpiloter er et tilbud til små- og mellemstore virksomheder om ansættelse af en højtuddannet medarbejder. Virksomheder med ansatte kan få kr. om måneden i op til 12 måneder til at prøve en højtuddannet medarbejder en regional videnpilot. Videnpiloten skal i perioden gennemføre en konkret udviklingsopgave. MatchMaking Og så skal det fremhæves, at Skive- Egnens Erhvervscenter netop har indgået et formaliseret samarbejde med Aalborg Universitet, AAU, da vi er gået med i et projekt kaldet MatchMaking, der skal fremme samarbejdet mellem lokale virksomheder og AAU. Dette betyder, at erhvervskonsulent Jeanne Søgaard er blevet certifi ceret som ekstern matchmaker og således kan bistå de lokale virksomheder på deres vej til samarbejde med AAU. Vores nye matchmaker har kendskab til, hvor AAU s styrker ligger og hvad man kan bruge AAU til. Samtidig har Jeanne Søgaard kendskab til de 21 interne matchmakere, der repræsenterer hvert af universitetets 21 institutter. Såvel Regionale Videnpiloter som Match- Makers er mere detaljeret omtalt i Nyhedsbrevet og jeg håber, at Skiveegnens virksomheder vil være interesseret i at høre nærmere om de nye spændende initiativer og måske benytte sig af muligheden for at få tilført viden. Velkommen til DANA. Vi har råd for det meste... John Halse Petersen regionschef DANA... De selvstændiges a-kasse Erhvervenes hus Tel Skottenborg Viborg a hereford beefstouw Rosenhøj, Strandvejen 3, Skive

3 Hotel Gl. Skivehus Sdr. Boulevard. DK Tag erhvervsrådgiveren med på råd, når nye ideer skal føres ud i livet Er ideen god og bæredygtig, hjælper Lene Knudsen gerne med finansieringen, uanset om det er virksomhedens produkter eller maskinpark, det drejer sig om. Hun har erfaring inden for alt lige fra anlægslån, over etablerings- og driftskredit og til fakturabelåning. Ring og aftal et møde gerne hos jer. Søndergade 6, Kompetence Net Skive Som tidligere omtalt, har SkiveEgnens Erhvervscenter fra september overtaget ansvaret for de kompetencenetværk, som Kursushuset v/skive Handelsskole gennem de seneste år har igangsat og opbygget under navnet Kompetence Net Skive (KNS). Erhvervscenteret vil fremover fungere som sekretariat for KNS og hvert af netværkene vil få centerets konsulenter som faglig tovholder. I resten af 2006 fortsætter netværkene som hidtil, mens der fra 2007 vil blive ændringer, idet KNS s 4 kompetencenetværk Mellemlederen i fokus vil blive omdannet til et overordnet Ledelsesnetværk. De planlagte ændringer er blevet forelagt for og godkendt af deltagerne i de 4 berørte netværk. Ledelsesnetværket vil fremover starte med et fælles oplæg fra en ekstern ekspert. Herefter fordeler deltagerne sig i mindre grupper (workshops), der svarer til de netværk, der p.t. eksisterer. Efter den formelle afslutning, vil der blive lejlighed til fælles networkning for alle netværksdeltagere. Overordnet tilbydes alle medlemmerne af Kompetence Net Skive 2 årlige inspirationsarrangementer, adgang til at deltage i 1 eller fl ere netværk, der mødes 4 gange årligt samt eksponering på hjemmesiden Kompetence Net Skive forventes fra 2007 at bestå af følgende netværk: Globaliseringsnetværket Ledelsesnetværket (Sammenlægning af nuv. 4 kompetencenetværk) Fødevarenetværk (Nyoprettet) I værksætternetværk (Nuværende Iværksætterklubben 2S) Underleverandørnetværk (Nyoprettet) Moderne virksomhedsledelse Medarbejderne virksomhedens vigtigste ressource (HR-strateginetværk) Ejerledernetværk (Nyoprettet) Nærmere information om Kompetence Net Skive og de forskellige netværk fås hos Susanne Toftegaard Hansen, tlf der er ansvarlig for KNS. Bakkedraget 6 Tlf Åbningstider: Man.-fre Lør Ejerledernetværk Som nævnt under Kompetence Net Skive, startes et nyt ejerledernetværk, hvis medlemmer udelukkende kommer til at bestå af personer på Skiveegnen, der både ejer og leder deres virksomhed. Netværket skal fungere som et uformelt og inspirerende forum, hvor den enkelte deltager får stor indfl ydelse på netværkets aktiviteter. Det er gratis at deltage i 2006 (dog betales for fortæring og andre udefra kommende udgifter), men fra 2007 vil der blive krav om medlemskab af Kompetence Net Skive. Det er medlemmernes egne ønsker og behov, der skal danne grundlag for netværkets aktiviteter, idet der dog vil blive lagt vægt på de temaer, der er aktuelle for ejerledere f.eks. køb, eje, lede, udvikling, overdragelse eller afhændelse af virksomheden. De enkelte medlemmer forventes at deltage aktivt i møderne og der lægges op til en åben, fortrolig og fordomsfri dialog deltagerne imellem. Derfor vil det også være de til enhver tid deltagende ejerledere, der tager stilling til, om et nyt medlem kan optages i deres kreds. De praktiske opgaver i forbindelse med Ejerledernetværket varetages af Skive- Egnens Erhvervscenter i tæt dialog med deltagerne. Kontakt netværkets tovholder, Jens E. Christensen, på tlf eller og hør nærmere om deltagelse i det nye Ejerledernetværk 3

4 Samarbejde med AAU Regionale Videnpiloter Mangler din virksomhed ressourcer til at få løst en helt konkret opgave? Det kunne være indenfor produktudvikling, indførelse af nyt teknologi, opdyrkning af nye markeder eller forbedringer af arbejdsgangene. Ved ansættelse af en såkaldt videnpilot, kan opgaven løses uden at virksomheden behøver at binde sig til en fast ansættelse eller købe dyre konsulenttimer. En videnpilot er en højtuddannet person, der ansættes i en lille/mellemstor virksomhed, hvor vedkommende i et begrænset tidsrum skal gennemføre en konkret udviklingsopgave. Den enkelte virksomhed skal selv rekruttere sin egen videnpilot - der dog ikke må have været ansat i virksomheden de seneste 2 Ny informationstavle Erhvervscenteret har været primus motor i forbindelse med opsættelse af en helt ny informationstavle ved færgelejet i Branden, idet kontoret har stået for det praktiske med koordinering af de 28 For at styrke samarbejdet mellem Aalborg Universitet (AAU) og SkiveEgnens Erhvervscenter, er Erhvervscenteret gået med i et projekt kaldet Matchmaking, der er AAU s måde at guide virksomheder, myndigheder og institutioner, der ønsker adgang til universitetets viden eller assistance fra studerende. Fra AAU understreger man, at ordet viden skal forstås bredt som alt fra forskerbistand til gratis studenteropgaver. Naturligvis varierer også betalingen i forhold til, hvad man ønsker hjælp til. At fi nde rundt i, hvilke muligheder der fi ndes på AAU, kan være noget af en jungle og universitetet har derfor afholdt et certifi ceringskursus for eksterne matchmakers, der har fået et indgående kendskab til, hvor universitetets styrke ligger og hvad man kan bruge AAU s 21 institutter og deres studerende/medarbejdere til. Erhvervskonsulent Jeanne Søgaard blev ved denne lejlighed certifi ceret som ekstern matchmaker og er dermed den, der kan guide virksomhederne i den rigtige retning på AAU. Ring til Jeanne Søgaard, tlf eller mail: - hvis du har lyst til at høre mere om, hvad AAU kan gøre for DIN virksomhed. år. Ved selv at rekruttere, opnår virksomheden at få en person, der har lige netop de kvalifi kationer, der efterspørges. Virksomheden kan få kr. pr. måned i tilskud til løn til videnpiloten i 6-12 måneder samt op til kr. til indkøb af supplerende viden til projektet. For at komme i betragtning til at få en videnpilot, er der naturligvis nogle kriterier, som virksomheden skal opfylde. Disse kan ses på hjemmesiden ytterud. dk eller i den trykte folder, som Erhvervscenteret meget gerne sender. Kontakt Erhvervscenteret for yderligere informationer eller se Videnskabsministeriets hjemmeside ytterud.dk virksomheders deltagelse samt produktion og opsætning af skilt. Informationstavlen viser hovedparten af Fur s turist- og erhvervsvirksomheder, således at såvel turister som besøgende til virksomhederne kan orientere sig om den nøjagtige beliggenhed. Ud over selve informationstavlen, er der mulighed for at lægge brochuremateriale ved tavlen....og Pinenhus vil du aldrig glemme. Vi har: mad med smag og udsigt, lækre værelser, entusiastiske medarbejdere, forkælede gæster, hygge, kurser, fester, romantiske middage, smukke omgivelser... Kom og oplev det hele på Pinenhus! Pinenhus. Glyngøre. Tlf.: SØNDERGADE SKIVE TLF FAX

5 Profil af en medlemsvirksomhed Registreret Revisionsaktieselskab Søndergade 13 b. Balling Spøttrup Tlf Resenvej 79. Tlf I hvert Nyhedsbrev bringer vi en profi l af én af Erhvervsrådets medlemsvirksomheder. Vi har naturligvis ikke mulighed for at omtale alle medlemmer, men vil bestræbe os på at udvælge virksomheder, som måske ikke er så kendte udenfor deres egen branche / deres nærmeste omgivelser. Fjero A/S ligger på Gemsevej, men ses bedst hvis man kikker til højre lige før man kører ud af Skive mod syd - ved den nye rundkørsel med solen. Måske har forbipasserede studset over, at fi rmanavnet for nylig blev ændret på såvel skilt som bygning. For i 50 år har navnet været Hem Maskinfabrik en traditionel maskinfabrik, der udviklede, producerede og solgte en bred vifte af såvel serie- som specialprodukter indenfor maskiner og produktionsanlæg samt cylindre til industrien. -I løbet af de seneste år har vi solgt dele af produktionen fra og har specialiseret os, så vi efterhånden er blevet én af landets førende specialvirksomheder indenfor hydrauliske cylindre, fortæller ejerleder Henrik Lund. Samtidig med denne specialisering og en stadig stigende internationalisering, valgte virksomheden i august 2006 at ændre fi r- manavnet til Fjero, der også er det navn, som kunderne kender på cylindre. Det er efterhånden næsten 20 år siden virksomheden begyndte at arbejde med hydrauliske cylindre, og derfor er medarbejdernes kompetence på området stor både når det gælder udvikling/design og konstruktion/ produktion. For de fl este mennesker lyder udtrykket intelligente hydrauliske cylindre måske lidt besynderligt, men ikke desto mindre er netop dette produkt fremtiden for Fjero, hvis cylindre bruges i højteknologiske produkter overalt i industrien f.eks. indenfor offshore og vindkraft. Eller med andre ord alle de steder, hvor der er behov for kraft og bevægelse fra helt små objekter til størrelser op til 7 meter i slaglængde. -På alle områder har Fjero specialister, der lægger vægt på høj kvalitet, pointerer Henrik Lund. Vores afdeling for design og udvikling er med fra starten og kan derfor være med til at skabe præcis det produkt, som kunden efterspørger i hvert enkelt tilfælde. Udviklingsafdelingens idé går videre til konstruktionsafdelingen, der arbejder med topmoderne konstruktionsværktøjer og som naturligvis arbejder efter internationale standarder og med dokumenteret kvalitetssikring for det enkelte produkt. Når det gælder selve produktionen, kan Fjero løse alle opgaver in-house, hvilket giver en stor fl eksibilitet og optimale muligheder for at omstille fra store serier til små ordrer på kun nogle få cylindre. Henrik Lund roser sine medarbejdere for deres fl eksibilitet i forhold til de omstillinger, der har været i virksomheden i forbindelse omlægningen til cylinderproduktion og for deres entusiasme og opbakning i dagligdagen. Medarbejderne har en utrolig ekspertise, der er oparbejdet gennem mange år og de har heldigvis samme mål som ledelsen, nemlig at Fjero skal være kendt for kvalitet og for levering af præcis det produkt, som kunden ønskede leveret til tiden, slutter Henrik Lund. Fjero A/S Gemsevej 13 Tlf Antal ansatte: 60 5

6 Arrangementer og møder Ledelseskonference 2006 ALT OPTAGET Det var med stor glæde, at Erhvervscenteret kunne sætte denne annonce i Skive Folkeblad. Den stort anlagte Ledelseskonference har måttet melde alt optaget! Når dette nummer af Nyhedsbrev udkommer, er Ledelseskonferencen netop afviklet med 80 deltagere. Læs meget mere om konferencen i næste Nyhedsbrev. Kommende møder Foredrag: Sæt turbo på det personlige salg - balancen mellem kundens behov og din rådgivning Opnår du de salgsresultater, som du synes du burde? Trænger du til mere selvtillid og ny inspiration i salgssituationen? Er du for direkte eller for vag? Er du i stand til at skabe kontakt med og tillid til alle dine kunder? Er du altid god til at tackle utilfredse kunder? Hvad tror du der sker, når kemien ikke passer mellem sælger/kunde? Tid: Tirsdag den 7. november 2006 Kl Sted: Pinenhus, Pinen 3, Glyngøre Målgruppe: Selvstændige, ledere og medarbejdere, der i det daglige arbejder med direkte salg i såvel fremstillings- som service- og detailvirksomheder. Deltagerpris: Medlemmer af SkiveEgnens Erhvervsråd: 195 kr. + moms. Ikke-medlemmer: 250 kr. + moms. Tilmelding: Senest 31. oktober 2006 Arrangør: SkiveEgnens Erhvervscenter i samarbejde med Sparbank Vest Emne: Skab dialog til kunden for at afdække dennes behov og ønsker v/mogens Birch-Larsen, ConsulTeam Management (se også Fra affald til råvare, det giver både penge og et bedre miljø. Foredrag: Pension for selvstændige Tid: Tirsdag den 21. november 2006 Kl Sted: Spøttrup Kro, Rødding Målgruppe: Medlemmer af Iværksætterklubben 2S Deltagerpris: 50 kr. for fortæring Tilmelding: Senest 14. november 2006 Arrangør: Iværksætterklubben 2S Emne: Pension for selvstændige v/investeringsdirektør hos Vestjysk Bank, Jens Larsen 6

7 - Udbytterig messedeltagelse Posthustorvet 2A Box 200 T: F: Per T. Mouritsen Statsaut. ejendomsmægler Sallingsundvej Roslev Tlf.: SkiveEgnens Erhvervscenter og Skive Kommune deltog med en fælles stand på den messe, som De Studerendes Erhvervskontakt (DSE) og Ingeniøren A/S for 8. år i træk afholdt i Aalborg for studerende og nyuddannede ingeniører. På årets messe/jobbørs deltog mere end 50 stande primært naturligvis ingeniørvirksomheder, men også fl ere servicevirksomheder havde egen stand, som formidlere af kontakt til de egentlige virksomheder. Endnu engang havde vi et par udbytterige messedage, hvor vi fi k kontakt med mange studerende. Ud over at fortælle om Skiveegnen som et oplagt bo- og arbejdssted for en ingeniør, var det naturligvis en vigtig dimension at kunne fortælle om de muligheder der fi ndes, hvis kæreste/ægtefælle og børn skal fl ytte med. For at underbygge markedsføringen af Skiveegnens virksomheder, havde vi medbragt helt konkrete jobopslag på 9 ledige stillinger ligesom der blev fortalt om områdets øvrige ingeniørtunge virksomheder og mulighederne for at få et job via nogle af de forskellige støtteordninger for højtuddannede, der tilbydes. Ud over Erhvervscenterets/kommunens Har du en god idé? stand, deltog også de lokale virksomheder Skov A/S og DEIF A/S med en selvstændig stand. Blandt tilbuddene til de studerende var en lang række foredrag fra enkeltvirksomheder. Erhvervscenterets foredrag var en kombination af en generel orientering om Skiveegnens erhvervsliv ved erhvervskonsulent Jens E. Christensen og en førstehåndsberetning om at være nytilfl yt-tet ingeniør på egnen fra Torben Wulff, Kilde Automation. Også Skov deltog med et selvstændigt foredrag. Om messen fører til konkrete ansættelser er nok for tidligt at gisne om, men forhåbentlig har vores deltagelse i messen ført til, at en stor del af messedeltagere har fået kendskab til Skiveegnen og de mange muligheder for ansættelse på egnen. TIC Viborg amt tilbyder i samarbejde med lokale og eksterne specialister (som f.eks. Patent- og Varemærkestyrelsen) et gratis projekt kaldet Kom frit frem med din idé. Projektet stiller kyndige og uvildige sparringspartnere til rådighed i forbindelse med en vurdering af idéen i afklarings- og vurderingsfasen. En god idé kan f.eks. være en opfi ndelse, et produkt, et koncept eller måske en forretningsidé noget, der på sigt kan skabe nye virksomheder eller nye jobs. Tilbuddet gælder iværksættere og mindre virksomheder med op til 10 ansatte og alle involverede har naturligvis fuld tavshedspligt, så din idé vil under hele forløbet være i trygge hænder. Den enkelte idé screenes og vurderes i forhold til bl.a. patent, proces- og materialevalg, markedsmæssige muligheder, design- og funktionalitet, IT-mæssige muligheder. Der vil blive udarbejdet en mappe, hvoraf vurderingen og det videre udviklingsforløb fremgår, således at du har noget at arbejde videre med. Kontakt TIC Viborg amt på tlf og hør nærmere om projektet eller aftal et møde, hvor du kan præsentere din idé. 7

8 ND REVISION 8 Udvikling i projekterne v/udviklingskonsulent Hanne Greisen Mere fleksibel mesterlære Pr. august trådte en ny mesterlære i kraft en mesterlære, der skal øge muligheden for, at de unge gennemfører uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder. Hovedpointen i den nye mesterlære er, at eleverne hurtigt kommer i gang med den praktiske oplæring i en virksomhed et stort ønske fra mange unge og fra mange virksomheder, der gerne så en mere praktisk betonet læreplads frem for at starte med et langt teoretisk skoleforløb. Den nye mesterlære indebærer bl.a.: Ny mesterlære, hvor lærling/elev er i virksomheden det første år af læretiden. Den nye mesterlære er et tilbud til dem, der gerne vil hurtigt i gang med den praktiske oplæring i virksomheden. Del din lærling med nabovirksomheden korte uddannelsesaftaler/kombinationsaftaler Læretiden behøver ikke at vare 3-4 år korte erhvervsuddannelser/ uddannelsesaftaler Lær din nye lærling at kende før I indgår lærlingekontrakten - trainee-forløb/forpraktik Skive egnen med den gode smag Sommerens torvemarkeder på Posthustorvet i forbindelse med fødevareprojektet Skive egnen med den gode smag er nu afsluttet med stor succes. I forbindelse med det videre arbejde omkring Skiveegnens fødevarer er der oprettet et fødevarenetværk, hvis formål er at arbejde med konkrete tiltag i forbindelse med SkiveEgnens fødevarer, dele viden og erfaring om fødevarer. Der afholdes 3-4 årlige møde i netværket. De kommende aktiviteter er blandt andet afholdelse af et julemarked i december, torvemarkeder næste sommer samt afholdelse af Den gode smags weekend d september I forbindelse med Den gode smags weekend vil lokale fødevareproducenter åbne dørene for besøgende og give en rundvisning eller en anden form for smagsoplevelse af høj kvalitet. Den gode smags weekend henvender sig både til lokale og turister, hvorfor der i kombination med besøgene ved fødevareproducenterne vil være mulighed for at få serveret en ret lavet af fødevarer fra Skiveegnen på nogle af de lokale restauranter og hoteller. Musikcollege Skive er allerede ved at være kendt som en musikby og dette image vil man gerne fastholde og udbygge. For at understøtte dette arbejdes der med etablering af et musikcollege med start august Musikcollege er et 3-årigt forløb som tilbydes på Skive Gymnasium & HF. Ved siden af den gymnasiale uddannelse tilbydes musikundervisning af høj kvalitet. Musikcollege udarbejdes i samarbejde mellem Skive Gymnasium & HF, Skive Kommune, Salling-Fjends Musikskole, Skive Ungdomsboliger og SkiveEgnens Erhvervscenter. Læs mere om udviklingskonsulentens arbejde på Den moderne arbejdsdreng må meget mere end at betjene kosten trainee/ forpraktik Undervisningsministeriets nye tiltag vil uden tvivl blive til stor glæde og gavn for de mange unge, der har valgt uddannelse og læreplads fra, fordi de er mere til det praktiske end boglige. Ligeledes vil det sandsynligvis også få fl ere mindre virksomheder til at tage lærlinge/ elever ind, da ordningerne er mere fl eksible end de hidtidige. Den lille virksomhed vil derfor have større indfl ydelse på elevens/ lærlingens oplæring og den unge vil være mere på arbejdspladsen end det tidligere har været tilfældet. For de unge, der vælger den nye mesterlære, vil der blive iværksat særlige undervisningstilbud, der tilpasses den unge og virksomheden i tæt kontakt med erhvervsskolen. Uddannelsen afsluttes med den samme prøve eller eksamen som for de øvrige elever. Elever i den ny mesterlære får således de samme erhvervskompetencer og den samme titel som de øvrige elever. ND REVISION SKIVE registreret revisionsanpartsselskab Reg. nr Postboks 199 Vestergade 1 3 Skift til ASE -fri og uafhængig a-kasse Lavt kontingent og ingen politiske eller religiøse bånd. Kontakt vores lokale Viborg kontor på tlf Velkommen i ASE Telefon Telefax lokal og ligetil Frederiksgade 6.. tlf Det lokale alternativ! Nørregade Roslev Telefon Telefax

9 Slotsgade 3 Tlf.: Konkret udbytte i Vietnam Mød en eksportrådgiver Udenrigsministeriets eksportrådgivere og øvrige medarbejdere, der er på tjenesterejse i Danmark, står til rådighed for danske virksomheder i form af besøg/individuelle samtaler. I november måned er følgende rådgivere hjemme: Kim Mortensen Japan Jacques Pretorius Sydafrika Anders Mørup Saudi Arabien Støtte til brancheorganisation På erhvervskonferencen i Ho Chi Minh City fi k delegationen en præsentation af den private brancheorganisation HCMC Mechanical and Electrical Association (HMEA) og formanden Tran Van Loi. Organisationen består af 55 små og mellemstore virksomheder, der ønsker at komme ind på det europæiske marked ved fælles hjælp. Organisationen fi nansieres pt. af 3 af initiativtagerne og de kan ikke komme i gang med at opkræve kontingent før de får etableret et virksomhedskatalog og en hjemmeside. Det blev besluttet, at SkiveEgnens Erhvervsråd og ViborgEgnens Erhvervsråd vil give kr. hver til organisationen samt yde sparring omkring tilblivelsen af katalog og hjemmeside. Forhåbentlig vil dette bidrag være med til at sikre udvikling, internationalisering og vækst i virksomhederne samt muligheden for et tættere forretningsmæssigt samarbejde med organisationen. Og samtidig får Skive/Viborg en fast partner/base i Ho Chi Minh City, Vietnam. Forskningsprojekt Efter Vietnam Seminar 2 hvor Professor Olav Jull Sørensen og PhD. studerende Li Dao, fra Erhvervsstudier ved Aalborg Universitet, deltog med deres forskningsbaserede viden omkring de interkulturelle forskelle mellem Vietnam og Danmark blev SEC kontaktet om muligheden for at knytte Li Dao PhD. afhandling op på Vietnam aktiviteterne. Det sagde Centeret naturligvis ja til - og derfor er projektet og de deltagende virksomheders resultater og erfaringer med Vietnam nu et forskningsprojekt. En fl ot krølle på et intensivt Vietnam-år hos SEC og i god tråd med målene i Skive Kommunes erhvervsstrategi omkring tættere tilknytning til den forskningsbaserede viden. For nærmere oplysninger og tilmelding, kontakt Susanne Toftegaard Hansen på tlf Udenrigsministeriet på tlf /moedeksportraad.dk eller klik ind på Udenrigsministeriets hjemmeside - der også giver mulighed for direkte tilmelding. [Tel ] [www.jepsen-grafisk.dk] 9

10 Nye Virksomheder Kostvejleder Louise M. Troelsen Brårupvej 73 Skive tlf Kostvejledning og kostplaner, slankehold / gruppevejledning Skippers Bilpleje v/skipper Herskov Frisenborgvej 6 Skive tlf Skønhedspleje til biler i form af bl.a. polering, rengøring og lakkonservering. Givskov footwear v/flemming Givskov Frisenborgvej 6 Skive tlf Showroom samt salg af MBT (fysiologisk) fodtøj Creative Nails v/katrine Frandsen Bakkevej 6 Roslev tlf Forlængelse af hår- og øjenvipper, kunstige negle, sten på tænderne m.m. JB Broderi v/inga Asmundsdottir Ahornvænget 27 Skive Tlf Design af logo samt tekster til brodering på tekstil Oversættelsesbureau v/lis Knudsen Kirkevej 14 Skive tlf Oversættelsesopgaver for erhvervslivet med engelsk og fransk som hovedsprog Kurertjeneste v/ Margrethe Pedersen Mellemtoften 10 Skive tlf Vognmandsfi rma. Distribution af aviser og reklamer for Skive Folkeblad Tagdækker Hugo Søndergaard Vester Ballingvej 14 Balling tlf Tagdækning Svanes Erhvervsrengøring v/tina Svane Brårupparken 29 Skive tlf Alle former for rengøring: privat, erhverv, institutioner M & K Distribution v/kim Pedersen Kirkebakken 6 Skive tlf Vognmand. Distribution af aviser for JyllandsPosten og Politiken Grafi kstuen v/daniel Nielsen Tværbakken 3 Skive tlf Reklamebureau med speciale i produktdesign samt 3D-visualisering Midtjysk Gulvafslibning v/johnny Hougaard Viborgvej 217B Højslev tlf Gulvafslibning/afhøvling samt reparation af gamle trægulve JA Computer v/jan Andersen - Vindevej 20B Vinde tlf Web-shoppen er nu blevet Jan Andersens fuldtidsbeskæftigelse GIS-logic v/tommy Andersen Herningvej 10 Skive tlf Udvikling og salg af GIS (Geographic Information System) specielt til transportvirksomheder Elektrikeren v/bent Havbo Fasanvej 3 Roslev tlf Freelance elektriker med speciale i industrivirksomheder Beslagsmed Michael Kukkonen Teglgårdsvej 2C, 1 Skive tlf Beslagsmed samt beskæring af hestehove Rune Eriksen Granvej 57 Glyngøre tlf Montagevirksomhed med speciale i smedearbejde 10

11 Nye medlemmer RevaCenter Bomi Viborgvej 7 Skive tlf Revalideringstilbud samt egenproduktion af kørestole og tricykler KMC-Technologies v/klavs Christensen Søbyvej 35 Højslev tlf Agenturhandel med hovedvægt på handel med Vietnam Thagaards Rengøring Højager 2 Roslev tlf v/jette og Stig Thagaard. Rengøring hos private og i virksomheder CA s Tømrerfi rma v/carl Aage Jørgensen Solvangs Alle 7 Skive tlf Traditionelt tømrerfi rma Salling Bilsyn ApS Hesthøjvej 17 Roslev tlf Bilsyn Søholm Gartneri I/S Buksager 14 Krejbjerg tlf Anlægsgartneri samt produktion og salg af træpiller AV-2 ApS Lyby Møllevej 1 Skive tlf Salg af Aloe Vera produkter Medlemsnyt Spar Nord Bank Kirkegade 4 Jebjerg tlf Pengeinstitut med afdeling i Skive Sparekassen Midt Vest har fusioneret med Spar Nord Bank, der også bliver det nye navn Kulturcenter Limfjord Skyttevej Skive tlf Kulturcenter, badeland Nybygget koncertsal, biografer, restaurant og café samt nyrenoverede møde- og selskabslokaler. Restaurant Barbara s /Hotel Gl. Skivehus Sdr. Boulevard 1 Skive tlf Restaurant m/kurser, fester samt a la carte Ny forpagter: Jakob Brøndum Nielsen DMV/Dommerby Maskinværksted Brøndborervej 3 Skive tlf Speciale i CNC-drejede og fræsede maskindele. Flytning til ny fabrik. 11

12 Det er vort mål, at Erhvervscenterets hjemmeside er det sted, hvor såvel iværksættere som etablerede virksomheder kan fi nde svar på spørgsmål om relevante emner. Vi bestræber os på at holde hjemmesiden up to date og tager meget gerne imod ris, ros eller kommentarer, der kan hjælpe os med at optimere siden. Hjertelig velkommen på KONTAKT OS Erhvervscenterets personale hjælper med råd og vejledning til såvel iværksættere som nye og veletablerede virksomheder. Erhvervschef Etableringsrådgiver Morten Østergaard Erhvervskonsulent/Souschef Etableringsrådgiver Jens E. Christensen Erhvervskonsulent Etableringsrådgiver Jeanne Søgaard Udviklingskonsulent Hanne Greisen Erhvervskonsulent Susanne Toftegaard Hansen Landdistriktskonsulent Maria Birk Rask Arco Grafi sk A/S Sekretær Mette Yde Andersen Kontorassistent Lisbeth Hedegaard Bogholder Elin Alsbjerg SkiveEgnens Erhvervscenter er sekretariat for SkiveEgnens Erhvervsråd, der er en forening af virksomheder og organisationer. Erhvervsrådet har til formål at fremme erhvervsudviklingen på Skiveegnen. Ansvarshavende redaktør: Morten Østergaard. Slotsgade 3, 2. Tel Fax skive skivebiz.dk

NYHEDSBREV. Tiderne skifter!

NYHEDSBREV. Tiderne skifter! NYHEDSBREV Nr. 6 december 2006 Tiderne skifter! Ved sammenlægningen af de to selvstændige erhvervskontorer i Salling og Skive pr. 1. januar 2005, opstillede bestyrelsen et antal målsætninger, som Erhvervscenteret

Læs mere

NYHEDSBREV. Vietnam som fokusmarked

NYHEDSBREV. Vietnam som fokusmarked NYHEDSBREV Nr. 4 august 2006 Vietnam som fokusmarked De færreste mennesker tænker eksport, outsourcing, samhandel når talen falder på udviklingslandet Vietnam, der gennem de seneste par tusinde år har

Læs mere

Skiveegnen kan fordi vi vil

Skiveegnen kan fordi vi vil Nr. 2 April 2007 Skiveegnen kan fordi vi vil Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har hermed fornøjelsen at præsentere og byde velkommen til organisationens nye direktør, Svend Erik Jørgensen, der er

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Job og karriere på Skiveegnen

Job og karriere på Skiveegnen Nr. 4 August 2008 Job og karriere på Skiveegnen Det er en kendt sag, at akademikere skaber vækst både i små, mellemstore og store virksomheder. Det er ligeledes en kendt sag, at vækst og udvikling i Skiveegnens

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Thomas Valsted ny mand pa ho lde

Thomas Valsted ny mand pa ho lde VI SÆLGER LAND OG BY 1 KLAR TIL AT SÆLGE BÅDE LAND OG BY Thomas Valsted ny mand pa ho lde t Mød et stærkere Agriteam Varde Mød Thomas, den nye mand på holdet Fortsat succes med landbruget Hvorfor vælge

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Vision og mission... 2 3 SET s strategi 2011... 2 3.1 Overordnede aktiviteter... 3 3.1.1 Medlemmer...

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Shakespeare, As you like it.

Shakespeare, As you like it. All the world s a stage, And all the men and women merely players; They have their exits and their entrances; And one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. Shakespeare, As you like

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Perler på en snor. Kystrideruterne tænkes udbygget med shelters/teltpladser,

Perler på en snor. Kystrideruterne tænkes udbygget med shelters/teltpladser, Nr. 3 Juni 2008 Perler på en snor Nyhedsbrev Nyhedsbrev Nyhedsbrev Skal der udvikles ét stort fyrtårn for et område eller skal der udvikles en række tiltag, som tilsammen danner perler på en snor? Dette

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Nr. 6 december 2010. Ledelse Personligt og fagligt. Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk

Nr. 6 december 2010. Ledelse Personligt og fagligt. Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk Nr. 6 december 2010 Ledelse Personligt og fagligt Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk erhverv www.skiveet.dk turisme handel Leder: Farvel - og på gensyn v/direktør Jens E.

Læs mere

Vil. Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015. selv! TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I

Vil. Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015. selv! TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I Vil selv! Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015 TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I BILLUND FREDERICIA HEDENSTED HORSENS KOLDING MIDDELFART VEJEN VEJLE Sådan kommer du igang Det skal være trygt at være

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Annoncering der virker - også i ABSI magasinet. DM revisionsfirma af 1993 Sverigesvej 16 4200 Slagelse

Annoncering der virker - også i ABSI magasinet. DM revisionsfirma af 1993 Sverigesvej 16 4200 Slagelse Annoncering der virker - også i ABSI magasinet FARVERGÅRDEN En annonce skal 1. skabe opmærksomhed 2. være unik 3. differentiere sig fra konkurrenterne 4. indeholde call to action eller brande Hvad betyder

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Fødevaresikkerhed i Kina

Fødevaresikkerhed i Kina Shanghai - central Denmark Fødevaresikkerhed i Kina Kan dansk teknologi og viden medvirke til øget fødevaresikkerhed og sporbarhed i Kina? MIDTNET arrangerer i samarbejde med Videncentret for Landbrug

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Madglæde. En guide til restauranter og caféer i Viborg og omegn

Madglæde. En guide til restauranter og caféer i Viborg og omegn Madglæde En guide til restauranter og caféer i Viborg og omegn 1 Tokyo Hut Running Sushi & Take Away Som den første Running Sushi restaurant i Viborg præsenterer Tokyo Hut vores mange menuer og retter

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Den fleksible fremtid

Den fleksible fremtid D A N S K G O L F U N I O N Udviklingskonference 20. november 2010 Den fleksible fremtid fakta PROGR AM FOR DAGEN WOR KSHOPS FOREDR AGSHOLDERE Den fleksible fremtid: Udviklingskonference 20. november 2010

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder Naturvejleder Iver Gram Sort Safari er de rigtig gode fortællinger/oplevelser Sort Sol Danmarks største naturevent Hvid Sol / Grå Sol Europas største fugleflokke

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

El-nyhedsbrev juni 2014

El-nyhedsbrev juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat El-nyhedsbrev juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere