NYHEDSBREV. En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam"

Transkript

1 NYHEDSBREV Nr. 5 oktober 2006 En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam 1 Vietnam mosaik 2 Viden 3 Kompetence Net Skive 3 Ejerledernetværk 4 Samarbejde med AAU 4 Regionale Videnpiloter 4 Ny informationstavle 5 Profi l af en medlemsvirksomhed 6 Arrangementer og møder 7 Udbytterig messedeltagelse 7 Har du en god idé 8 Udvikling i projekterne 8 Mere fl eksibel mesterlære 9 Konkret udbytte i Vietnam 9 Mød en eksportrådgiver 10 Nye virksomheder 11 Nye medlemmer 11 Medlemsnyt

2 Erhvervsrådet mener v/bankdirektør Peter Vinther Christensen, Salling Bank A/S Formand for SkiveEgnens Erhvervsråd VI HAR PLADS TIL ALLE SELVSTÆNDIGE DANA tilbyder: Arbejdsløshedsforsikring Personlig rådgivning ErhvervsSparring Events og salgsmøder DANA Ledighedsforsikring DANA PlusForsikring DANA PlusPension Gratis rådgivning via 2 Viden Bag den velkendte sætning Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, gemmer sig det lille ord viden. I moderne, internationalt konkurrencedygtige virksomheder knytter ordet viden sig mere og mere til de enkeltemedarbejdere, der indsamler og besidder viden og ikke til virksomheden som sådan. Kommerciel viden Skulle man opdele den virksomhedsbaserede viden kan det groft gøres i to hovedgrupperinger: teknologisk viden og kommerciel viden. Sidstnævnte bliver ofte et spørgsmål om virksomhedernes internationalisering eller globalisering, som er det udtryk, der nu anvendes for virksomheder, der tænker og handler uden geografi ske grænser. For at bistå Erhvervsrådets medlemsvirksomheder, ansatte Erhvervscenteret som bekendt i 2005 en eksport- og internationaliseringskonsulent. Susanne Toftegaard Hansens første større opgave var at gennemføre en erhvervsdelegationsrejse til Litauen i september 2005 og nu er hun netop, sammen med undertegnede, vendt hjem fra en delegationsrejse med 19 deltagere til Vietnam. Vi valgte Vietnam som fokusmarked for at tage et anderledes initiativ i forhold til de mange erhvervsdelegationsrejser til Kina, som forskellige organisationer udbyder. Hvordan delegationsrejsen i øvrigt forløb, er beskrevet andetsteds i dette Nyhedsbrev. Teknologisk viden Vedrørende det teknologisk baserede videnbegreb, skal jeg gøre opmærksom på, at Videnskabsministeriet netop nu sætter fokus på en række indsatsområder og stiller en række initiativer til rådighed for regionale virksomheder og videninstitutioner for at sikre en videnbaseret og højteknologisk udvikling i de danske regioner altså udenfor universitetsbyerne! Videnskabsministeriet koncentrerer sin indsats om 8 forskellige initiativer, hvoraf kan nævnes: Bedre regional formidling af mulighederne for vidensamarbejde. Styrkelse af innovationsmiljøer. Flere erhvervs phd ere Regionale videnpiloter. Regionale Videnpiloter Regionale videnpiloter er et tilbud til små- og mellemstore virksomheder om ansættelse af en højtuddannet medarbejder. Virksomheder med ansatte kan få kr. om måneden i op til 12 måneder til at prøve en højtuddannet medarbejder en regional videnpilot. Videnpiloten skal i perioden gennemføre en konkret udviklingsopgave. MatchMaking Og så skal det fremhæves, at Skive- Egnens Erhvervscenter netop har indgået et formaliseret samarbejde med Aalborg Universitet, AAU, da vi er gået med i et projekt kaldet MatchMaking, der skal fremme samarbejdet mellem lokale virksomheder og AAU. Dette betyder, at erhvervskonsulent Jeanne Søgaard er blevet certifi ceret som ekstern matchmaker og således kan bistå de lokale virksomheder på deres vej til samarbejde med AAU. Vores nye matchmaker har kendskab til, hvor AAU s styrker ligger og hvad man kan bruge AAU til. Samtidig har Jeanne Søgaard kendskab til de 21 interne matchmakere, der repræsenterer hvert af universitetets 21 institutter. Såvel Regionale Videnpiloter som Match- Makers er mere detaljeret omtalt i Nyhedsbrevet og jeg håber, at Skiveegnens virksomheder vil være interesseret i at høre nærmere om de nye spændende initiativer og måske benytte sig af muligheden for at få tilført viden. Velkommen til DANA. Vi har råd for det meste... John Halse Petersen regionschef DANA... De selvstændiges a-kasse Erhvervenes hus Tel Skottenborg Viborg a hereford beefstouw Rosenhøj, Strandvejen 3, Skive

3 Hotel Gl. Skivehus Sdr. Boulevard. DK Tag erhvervsrådgiveren med på råd, når nye ideer skal føres ud i livet Er ideen god og bæredygtig, hjælper Lene Knudsen gerne med finansieringen, uanset om det er virksomhedens produkter eller maskinpark, det drejer sig om. Hun har erfaring inden for alt lige fra anlægslån, over etablerings- og driftskredit og til fakturabelåning. Ring og aftal et møde gerne hos jer. Søndergade 6, Kompetence Net Skive Som tidligere omtalt, har SkiveEgnens Erhvervscenter fra september overtaget ansvaret for de kompetencenetværk, som Kursushuset v/skive Handelsskole gennem de seneste år har igangsat og opbygget under navnet Kompetence Net Skive (KNS). Erhvervscenteret vil fremover fungere som sekretariat for KNS og hvert af netværkene vil få centerets konsulenter som faglig tovholder. I resten af 2006 fortsætter netværkene som hidtil, mens der fra 2007 vil blive ændringer, idet KNS s 4 kompetencenetværk Mellemlederen i fokus vil blive omdannet til et overordnet Ledelsesnetværk. De planlagte ændringer er blevet forelagt for og godkendt af deltagerne i de 4 berørte netværk. Ledelsesnetværket vil fremover starte med et fælles oplæg fra en ekstern ekspert. Herefter fordeler deltagerne sig i mindre grupper (workshops), der svarer til de netværk, der p.t. eksisterer. Efter den formelle afslutning, vil der blive lejlighed til fælles networkning for alle netværksdeltagere. Overordnet tilbydes alle medlemmerne af Kompetence Net Skive 2 årlige inspirationsarrangementer, adgang til at deltage i 1 eller fl ere netværk, der mødes 4 gange årligt samt eksponering på hjemmesiden Kompetence Net Skive forventes fra 2007 at bestå af følgende netværk: Globaliseringsnetværket Ledelsesnetværket (Sammenlægning af nuv. 4 kompetencenetværk) Fødevarenetværk (Nyoprettet) I værksætternetværk (Nuværende Iværksætterklubben 2S) Underleverandørnetværk (Nyoprettet) Moderne virksomhedsledelse Medarbejderne virksomhedens vigtigste ressource (HR-strateginetværk) Ejerledernetværk (Nyoprettet) Nærmere information om Kompetence Net Skive og de forskellige netværk fås hos Susanne Toftegaard Hansen, tlf der er ansvarlig for KNS. Bakkedraget 6 Tlf Åbningstider: Man.-fre Lør Ejerledernetværk Som nævnt under Kompetence Net Skive, startes et nyt ejerledernetværk, hvis medlemmer udelukkende kommer til at bestå af personer på Skiveegnen, der både ejer og leder deres virksomhed. Netværket skal fungere som et uformelt og inspirerende forum, hvor den enkelte deltager får stor indfl ydelse på netværkets aktiviteter. Det er gratis at deltage i 2006 (dog betales for fortæring og andre udefra kommende udgifter), men fra 2007 vil der blive krav om medlemskab af Kompetence Net Skive. Det er medlemmernes egne ønsker og behov, der skal danne grundlag for netværkets aktiviteter, idet der dog vil blive lagt vægt på de temaer, der er aktuelle for ejerledere f.eks. køb, eje, lede, udvikling, overdragelse eller afhændelse af virksomheden. De enkelte medlemmer forventes at deltage aktivt i møderne og der lægges op til en åben, fortrolig og fordomsfri dialog deltagerne imellem. Derfor vil det også være de til enhver tid deltagende ejerledere, der tager stilling til, om et nyt medlem kan optages i deres kreds. De praktiske opgaver i forbindelse med Ejerledernetværket varetages af Skive- Egnens Erhvervscenter i tæt dialog med deltagerne. Kontakt netværkets tovholder, Jens E. Christensen, på tlf eller og hør nærmere om deltagelse i det nye Ejerledernetværk 3

4 Samarbejde med AAU Regionale Videnpiloter Mangler din virksomhed ressourcer til at få løst en helt konkret opgave? Det kunne være indenfor produktudvikling, indførelse af nyt teknologi, opdyrkning af nye markeder eller forbedringer af arbejdsgangene. Ved ansættelse af en såkaldt videnpilot, kan opgaven løses uden at virksomheden behøver at binde sig til en fast ansættelse eller købe dyre konsulenttimer. En videnpilot er en højtuddannet person, der ansættes i en lille/mellemstor virksomhed, hvor vedkommende i et begrænset tidsrum skal gennemføre en konkret udviklingsopgave. Den enkelte virksomhed skal selv rekruttere sin egen videnpilot - der dog ikke må have været ansat i virksomheden de seneste 2 Ny informationstavle Erhvervscenteret har været primus motor i forbindelse med opsættelse af en helt ny informationstavle ved færgelejet i Branden, idet kontoret har stået for det praktiske med koordinering af de 28 For at styrke samarbejdet mellem Aalborg Universitet (AAU) og SkiveEgnens Erhvervscenter, er Erhvervscenteret gået med i et projekt kaldet Matchmaking, der er AAU s måde at guide virksomheder, myndigheder og institutioner, der ønsker adgang til universitetets viden eller assistance fra studerende. Fra AAU understreger man, at ordet viden skal forstås bredt som alt fra forskerbistand til gratis studenteropgaver. Naturligvis varierer også betalingen i forhold til, hvad man ønsker hjælp til. At fi nde rundt i, hvilke muligheder der fi ndes på AAU, kan være noget af en jungle og universitetet har derfor afholdt et certifi ceringskursus for eksterne matchmakers, der har fået et indgående kendskab til, hvor universitetets styrke ligger og hvad man kan bruge AAU s 21 institutter og deres studerende/medarbejdere til. Erhvervskonsulent Jeanne Søgaard blev ved denne lejlighed certifi ceret som ekstern matchmaker og er dermed den, der kan guide virksomhederne i den rigtige retning på AAU. Ring til Jeanne Søgaard, tlf eller mail: - hvis du har lyst til at høre mere om, hvad AAU kan gøre for DIN virksomhed. år. Ved selv at rekruttere, opnår virksomheden at få en person, der har lige netop de kvalifi kationer, der efterspørges. Virksomheden kan få kr. pr. måned i tilskud til løn til videnpiloten i 6-12 måneder samt op til kr. til indkøb af supplerende viden til projektet. For at komme i betragtning til at få en videnpilot, er der naturligvis nogle kriterier, som virksomheden skal opfylde. Disse kan ses på hjemmesiden ytterud. dk eller i den trykte folder, som Erhvervscenteret meget gerne sender. Kontakt Erhvervscenteret for yderligere informationer eller se Videnskabsministeriets hjemmeside ytterud.dk virksomheders deltagelse samt produktion og opsætning af skilt. Informationstavlen viser hovedparten af Fur s turist- og erhvervsvirksomheder, således at såvel turister som besøgende til virksomhederne kan orientere sig om den nøjagtige beliggenhed. Ud over selve informationstavlen, er der mulighed for at lægge brochuremateriale ved tavlen....og Pinenhus vil du aldrig glemme. Vi har: mad med smag og udsigt, lækre værelser, entusiastiske medarbejdere, forkælede gæster, hygge, kurser, fester, romantiske middage, smukke omgivelser... Kom og oplev det hele på Pinenhus! Pinenhus. Glyngøre. Tlf.: SØNDERGADE SKIVE TLF FAX

5 Profil af en medlemsvirksomhed Registreret Revisionsaktieselskab Søndergade 13 b. Balling Spøttrup Tlf Resenvej 79. Tlf I hvert Nyhedsbrev bringer vi en profi l af én af Erhvervsrådets medlemsvirksomheder. Vi har naturligvis ikke mulighed for at omtale alle medlemmer, men vil bestræbe os på at udvælge virksomheder, som måske ikke er så kendte udenfor deres egen branche / deres nærmeste omgivelser. Fjero A/S ligger på Gemsevej, men ses bedst hvis man kikker til højre lige før man kører ud af Skive mod syd - ved den nye rundkørsel med solen. Måske har forbipasserede studset over, at fi rmanavnet for nylig blev ændret på såvel skilt som bygning. For i 50 år har navnet været Hem Maskinfabrik en traditionel maskinfabrik, der udviklede, producerede og solgte en bred vifte af såvel serie- som specialprodukter indenfor maskiner og produktionsanlæg samt cylindre til industrien. -I løbet af de seneste år har vi solgt dele af produktionen fra og har specialiseret os, så vi efterhånden er blevet én af landets førende specialvirksomheder indenfor hydrauliske cylindre, fortæller ejerleder Henrik Lund. Samtidig med denne specialisering og en stadig stigende internationalisering, valgte virksomheden i august 2006 at ændre fi r- manavnet til Fjero, der også er det navn, som kunderne kender på cylindre. Det er efterhånden næsten 20 år siden virksomheden begyndte at arbejde med hydrauliske cylindre, og derfor er medarbejdernes kompetence på området stor både når det gælder udvikling/design og konstruktion/ produktion. For de fl este mennesker lyder udtrykket intelligente hydrauliske cylindre måske lidt besynderligt, men ikke desto mindre er netop dette produkt fremtiden for Fjero, hvis cylindre bruges i højteknologiske produkter overalt i industrien f.eks. indenfor offshore og vindkraft. Eller med andre ord alle de steder, hvor der er behov for kraft og bevægelse fra helt små objekter til størrelser op til 7 meter i slaglængde. -På alle områder har Fjero specialister, der lægger vægt på høj kvalitet, pointerer Henrik Lund. Vores afdeling for design og udvikling er med fra starten og kan derfor være med til at skabe præcis det produkt, som kunden efterspørger i hvert enkelt tilfælde. Udviklingsafdelingens idé går videre til konstruktionsafdelingen, der arbejder med topmoderne konstruktionsværktøjer og som naturligvis arbejder efter internationale standarder og med dokumenteret kvalitetssikring for det enkelte produkt. Når det gælder selve produktionen, kan Fjero løse alle opgaver in-house, hvilket giver en stor fl eksibilitet og optimale muligheder for at omstille fra store serier til små ordrer på kun nogle få cylindre. Henrik Lund roser sine medarbejdere for deres fl eksibilitet i forhold til de omstillinger, der har været i virksomheden i forbindelse omlægningen til cylinderproduktion og for deres entusiasme og opbakning i dagligdagen. Medarbejderne har en utrolig ekspertise, der er oparbejdet gennem mange år og de har heldigvis samme mål som ledelsen, nemlig at Fjero skal være kendt for kvalitet og for levering af præcis det produkt, som kunden ønskede leveret til tiden, slutter Henrik Lund. Fjero A/S Gemsevej 13 Tlf Antal ansatte: 60 5

6 Arrangementer og møder Ledelseskonference 2006 ALT OPTAGET Det var med stor glæde, at Erhvervscenteret kunne sætte denne annonce i Skive Folkeblad. Den stort anlagte Ledelseskonference har måttet melde alt optaget! Når dette nummer af Nyhedsbrev udkommer, er Ledelseskonferencen netop afviklet med 80 deltagere. Læs meget mere om konferencen i næste Nyhedsbrev. Kommende møder Foredrag: Sæt turbo på det personlige salg - balancen mellem kundens behov og din rådgivning Opnår du de salgsresultater, som du synes du burde? Trænger du til mere selvtillid og ny inspiration i salgssituationen? Er du for direkte eller for vag? Er du i stand til at skabe kontakt med og tillid til alle dine kunder? Er du altid god til at tackle utilfredse kunder? Hvad tror du der sker, når kemien ikke passer mellem sælger/kunde? Tid: Tirsdag den 7. november 2006 Kl Sted: Pinenhus, Pinen 3, Glyngøre Målgruppe: Selvstændige, ledere og medarbejdere, der i det daglige arbejder med direkte salg i såvel fremstillings- som service- og detailvirksomheder. Deltagerpris: Medlemmer af SkiveEgnens Erhvervsråd: 195 kr. + moms. Ikke-medlemmer: 250 kr. + moms. Tilmelding: Senest 31. oktober 2006 Arrangør: SkiveEgnens Erhvervscenter i samarbejde med Sparbank Vest Emne: Skab dialog til kunden for at afdække dennes behov og ønsker v/mogens Birch-Larsen, ConsulTeam Management (se også Fra affald til råvare, det giver både penge og et bedre miljø. Foredrag: Pension for selvstændige Tid: Tirsdag den 21. november 2006 Kl Sted: Spøttrup Kro, Rødding Målgruppe: Medlemmer af Iværksætterklubben 2S Deltagerpris: 50 kr. for fortæring Tilmelding: Senest 14. november 2006 Arrangør: Iværksætterklubben 2S Emne: Pension for selvstændige v/investeringsdirektør hos Vestjysk Bank, Jens Larsen 6

7 - Udbytterig messedeltagelse Posthustorvet 2A Box 200 T: F: Per T. Mouritsen Statsaut. ejendomsmægler Sallingsundvej Roslev Tlf.: SkiveEgnens Erhvervscenter og Skive Kommune deltog med en fælles stand på den messe, som De Studerendes Erhvervskontakt (DSE) og Ingeniøren A/S for 8. år i træk afholdt i Aalborg for studerende og nyuddannede ingeniører. På årets messe/jobbørs deltog mere end 50 stande primært naturligvis ingeniørvirksomheder, men også fl ere servicevirksomheder havde egen stand, som formidlere af kontakt til de egentlige virksomheder. Endnu engang havde vi et par udbytterige messedage, hvor vi fi k kontakt med mange studerende. Ud over at fortælle om Skiveegnen som et oplagt bo- og arbejdssted for en ingeniør, var det naturligvis en vigtig dimension at kunne fortælle om de muligheder der fi ndes, hvis kæreste/ægtefælle og børn skal fl ytte med. For at underbygge markedsføringen af Skiveegnens virksomheder, havde vi medbragt helt konkrete jobopslag på 9 ledige stillinger ligesom der blev fortalt om områdets øvrige ingeniørtunge virksomheder og mulighederne for at få et job via nogle af de forskellige støtteordninger for højtuddannede, der tilbydes. Ud over Erhvervscenterets/kommunens Har du en god idé? stand, deltog også de lokale virksomheder Skov A/S og DEIF A/S med en selvstændig stand. Blandt tilbuddene til de studerende var en lang række foredrag fra enkeltvirksomheder. Erhvervscenterets foredrag var en kombination af en generel orientering om Skiveegnens erhvervsliv ved erhvervskonsulent Jens E. Christensen og en førstehåndsberetning om at være nytilfl yt-tet ingeniør på egnen fra Torben Wulff, Kilde Automation. Også Skov deltog med et selvstændigt foredrag. Om messen fører til konkrete ansættelser er nok for tidligt at gisne om, men forhåbentlig har vores deltagelse i messen ført til, at en stor del af messedeltagere har fået kendskab til Skiveegnen og de mange muligheder for ansættelse på egnen. TIC Viborg amt tilbyder i samarbejde med lokale og eksterne specialister (som f.eks. Patent- og Varemærkestyrelsen) et gratis projekt kaldet Kom frit frem med din idé. Projektet stiller kyndige og uvildige sparringspartnere til rådighed i forbindelse med en vurdering af idéen i afklarings- og vurderingsfasen. En god idé kan f.eks. være en opfi ndelse, et produkt, et koncept eller måske en forretningsidé noget, der på sigt kan skabe nye virksomheder eller nye jobs. Tilbuddet gælder iværksættere og mindre virksomheder med op til 10 ansatte og alle involverede har naturligvis fuld tavshedspligt, så din idé vil under hele forløbet være i trygge hænder. Den enkelte idé screenes og vurderes i forhold til bl.a. patent, proces- og materialevalg, markedsmæssige muligheder, design- og funktionalitet, IT-mæssige muligheder. Der vil blive udarbejdet en mappe, hvoraf vurderingen og det videre udviklingsforløb fremgår, således at du har noget at arbejde videre med. Kontakt TIC Viborg amt på tlf og hør nærmere om projektet eller aftal et møde, hvor du kan præsentere din idé. 7

8 ND REVISION 8 Udvikling i projekterne v/udviklingskonsulent Hanne Greisen Mere fleksibel mesterlære Pr. august trådte en ny mesterlære i kraft en mesterlære, der skal øge muligheden for, at de unge gennemfører uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder. Hovedpointen i den nye mesterlære er, at eleverne hurtigt kommer i gang med den praktiske oplæring i en virksomhed et stort ønske fra mange unge og fra mange virksomheder, der gerne så en mere praktisk betonet læreplads frem for at starte med et langt teoretisk skoleforløb. Den nye mesterlære indebærer bl.a.: Ny mesterlære, hvor lærling/elev er i virksomheden det første år af læretiden. Den nye mesterlære er et tilbud til dem, der gerne vil hurtigt i gang med den praktiske oplæring i virksomheden. Del din lærling med nabovirksomheden korte uddannelsesaftaler/kombinationsaftaler Læretiden behøver ikke at vare 3-4 år korte erhvervsuddannelser/ uddannelsesaftaler Lær din nye lærling at kende før I indgår lærlingekontrakten - trainee-forløb/forpraktik Skive egnen med den gode smag Sommerens torvemarkeder på Posthustorvet i forbindelse med fødevareprojektet Skive egnen med den gode smag er nu afsluttet med stor succes. I forbindelse med det videre arbejde omkring Skiveegnens fødevarer er der oprettet et fødevarenetværk, hvis formål er at arbejde med konkrete tiltag i forbindelse med SkiveEgnens fødevarer, dele viden og erfaring om fødevarer. Der afholdes 3-4 årlige møde i netværket. De kommende aktiviteter er blandt andet afholdelse af et julemarked i december, torvemarkeder næste sommer samt afholdelse af Den gode smags weekend d september I forbindelse med Den gode smags weekend vil lokale fødevareproducenter åbne dørene for besøgende og give en rundvisning eller en anden form for smagsoplevelse af høj kvalitet. Den gode smags weekend henvender sig både til lokale og turister, hvorfor der i kombination med besøgene ved fødevareproducenterne vil være mulighed for at få serveret en ret lavet af fødevarer fra Skiveegnen på nogle af de lokale restauranter og hoteller. Musikcollege Skive er allerede ved at være kendt som en musikby og dette image vil man gerne fastholde og udbygge. For at understøtte dette arbejdes der med etablering af et musikcollege med start august Musikcollege er et 3-årigt forløb som tilbydes på Skive Gymnasium & HF. Ved siden af den gymnasiale uddannelse tilbydes musikundervisning af høj kvalitet. Musikcollege udarbejdes i samarbejde mellem Skive Gymnasium & HF, Skive Kommune, Salling-Fjends Musikskole, Skive Ungdomsboliger og SkiveEgnens Erhvervscenter. Læs mere om udviklingskonsulentens arbejde på Den moderne arbejdsdreng må meget mere end at betjene kosten trainee/ forpraktik Undervisningsministeriets nye tiltag vil uden tvivl blive til stor glæde og gavn for de mange unge, der har valgt uddannelse og læreplads fra, fordi de er mere til det praktiske end boglige. Ligeledes vil det sandsynligvis også få fl ere mindre virksomheder til at tage lærlinge/ elever ind, da ordningerne er mere fl eksible end de hidtidige. Den lille virksomhed vil derfor have større indfl ydelse på elevens/ lærlingens oplæring og den unge vil være mere på arbejdspladsen end det tidligere har været tilfældet. For de unge, der vælger den nye mesterlære, vil der blive iværksat særlige undervisningstilbud, der tilpasses den unge og virksomheden i tæt kontakt med erhvervsskolen. Uddannelsen afsluttes med den samme prøve eller eksamen som for de øvrige elever. Elever i den ny mesterlære får således de samme erhvervskompetencer og den samme titel som de øvrige elever. ND REVISION SKIVE registreret revisionsanpartsselskab Reg. nr Postboks 199 Vestergade 1 3 Skift til ASE -fri og uafhængig a-kasse Lavt kontingent og ingen politiske eller religiøse bånd. Kontakt vores lokale Viborg kontor på tlf Velkommen i ASE Telefon Telefax lokal og ligetil Frederiksgade 6.. tlf Det lokale alternativ! Nørregade Roslev Telefon Telefax

9 Slotsgade 3 Tlf.: Konkret udbytte i Vietnam Mød en eksportrådgiver Udenrigsministeriets eksportrådgivere og øvrige medarbejdere, der er på tjenesterejse i Danmark, står til rådighed for danske virksomheder i form af besøg/individuelle samtaler. I november måned er følgende rådgivere hjemme: Kim Mortensen Japan Jacques Pretorius Sydafrika Anders Mørup Saudi Arabien Støtte til brancheorganisation På erhvervskonferencen i Ho Chi Minh City fi k delegationen en præsentation af den private brancheorganisation HCMC Mechanical and Electrical Association (HMEA) og formanden Tran Van Loi. Organisationen består af 55 små og mellemstore virksomheder, der ønsker at komme ind på det europæiske marked ved fælles hjælp. Organisationen fi nansieres pt. af 3 af initiativtagerne og de kan ikke komme i gang med at opkræve kontingent før de får etableret et virksomhedskatalog og en hjemmeside. Det blev besluttet, at SkiveEgnens Erhvervsråd og ViborgEgnens Erhvervsråd vil give kr. hver til organisationen samt yde sparring omkring tilblivelsen af katalog og hjemmeside. Forhåbentlig vil dette bidrag være med til at sikre udvikling, internationalisering og vækst i virksomhederne samt muligheden for et tættere forretningsmæssigt samarbejde med organisationen. Og samtidig får Skive/Viborg en fast partner/base i Ho Chi Minh City, Vietnam. Forskningsprojekt Efter Vietnam Seminar 2 hvor Professor Olav Jull Sørensen og PhD. studerende Li Dao, fra Erhvervsstudier ved Aalborg Universitet, deltog med deres forskningsbaserede viden omkring de interkulturelle forskelle mellem Vietnam og Danmark blev SEC kontaktet om muligheden for at knytte Li Dao PhD. afhandling op på Vietnam aktiviteterne. Det sagde Centeret naturligvis ja til - og derfor er projektet og de deltagende virksomheders resultater og erfaringer med Vietnam nu et forskningsprojekt. En fl ot krølle på et intensivt Vietnam-år hos SEC og i god tråd med målene i Skive Kommunes erhvervsstrategi omkring tættere tilknytning til den forskningsbaserede viden. For nærmere oplysninger og tilmelding, kontakt Susanne Toftegaard Hansen på tlf Udenrigsministeriet på tlf /moedeksportraad.dk eller klik ind på Udenrigsministeriets hjemmeside - der også giver mulighed for direkte tilmelding. [Tel ] [www.jepsen-grafisk.dk] 9

10 Nye Virksomheder Kostvejleder Louise M. Troelsen Brårupvej 73 Skive tlf Kostvejledning og kostplaner, slankehold / gruppevejledning Skippers Bilpleje v/skipper Herskov Frisenborgvej 6 Skive tlf Skønhedspleje til biler i form af bl.a. polering, rengøring og lakkonservering. Givskov footwear v/flemming Givskov Frisenborgvej 6 Skive tlf Showroom samt salg af MBT (fysiologisk) fodtøj Creative Nails v/katrine Frandsen Bakkevej 6 Roslev tlf Forlængelse af hår- og øjenvipper, kunstige negle, sten på tænderne m.m. JB Broderi v/inga Asmundsdottir Ahornvænget 27 Skive Tlf Design af logo samt tekster til brodering på tekstil Oversættelsesbureau v/lis Knudsen Kirkevej 14 Skive tlf Oversættelsesopgaver for erhvervslivet med engelsk og fransk som hovedsprog Kurertjeneste v/ Margrethe Pedersen Mellemtoften 10 Skive tlf Vognmandsfi rma. Distribution af aviser og reklamer for Skive Folkeblad Tagdækker Hugo Søndergaard Vester Ballingvej 14 Balling tlf Tagdækning Svanes Erhvervsrengøring v/tina Svane Brårupparken 29 Skive tlf Alle former for rengøring: privat, erhverv, institutioner M & K Distribution v/kim Pedersen Kirkebakken 6 Skive tlf Vognmand. Distribution af aviser for JyllandsPosten og Politiken Grafi kstuen v/daniel Nielsen Tværbakken 3 Skive tlf Reklamebureau med speciale i produktdesign samt 3D-visualisering Midtjysk Gulvafslibning v/johnny Hougaard Viborgvej 217B Højslev tlf Gulvafslibning/afhøvling samt reparation af gamle trægulve JA Computer v/jan Andersen - Vindevej 20B Vinde tlf Web-shoppen er nu blevet Jan Andersens fuldtidsbeskæftigelse GIS-logic v/tommy Andersen Herningvej 10 Skive tlf Udvikling og salg af GIS (Geographic Information System) specielt til transportvirksomheder Elektrikeren v/bent Havbo Fasanvej 3 Roslev tlf Freelance elektriker med speciale i industrivirksomheder Beslagsmed Michael Kukkonen Teglgårdsvej 2C, 1 Skive tlf Beslagsmed samt beskæring af hestehove Rune Eriksen Granvej 57 Glyngøre tlf Montagevirksomhed med speciale i smedearbejde 10

11 Nye medlemmer RevaCenter Bomi Viborgvej 7 Skive tlf Revalideringstilbud samt egenproduktion af kørestole og tricykler KMC-Technologies v/klavs Christensen Søbyvej 35 Højslev tlf Agenturhandel med hovedvægt på handel med Vietnam Thagaards Rengøring Højager 2 Roslev tlf v/jette og Stig Thagaard. Rengøring hos private og i virksomheder CA s Tømrerfi rma v/carl Aage Jørgensen Solvangs Alle 7 Skive tlf Traditionelt tømrerfi rma Salling Bilsyn ApS Hesthøjvej 17 Roslev tlf Bilsyn Søholm Gartneri I/S Buksager 14 Krejbjerg tlf Anlægsgartneri samt produktion og salg af træpiller AV-2 ApS Lyby Møllevej 1 Skive tlf Salg af Aloe Vera produkter Medlemsnyt Spar Nord Bank Kirkegade 4 Jebjerg tlf Pengeinstitut med afdeling i Skive Sparekassen Midt Vest har fusioneret med Spar Nord Bank, der også bliver det nye navn Kulturcenter Limfjord Skyttevej Skive tlf Kulturcenter, badeland Nybygget koncertsal, biografer, restaurant og café samt nyrenoverede møde- og selskabslokaler. Restaurant Barbara s /Hotel Gl. Skivehus Sdr. Boulevard 1 Skive tlf Restaurant m/kurser, fester samt a la carte Ny forpagter: Jakob Brøndum Nielsen DMV/Dommerby Maskinværksted Brøndborervej 3 Skive tlf Speciale i CNC-drejede og fræsede maskindele. Flytning til ny fabrik. 11

12 Det er vort mål, at Erhvervscenterets hjemmeside er det sted, hvor såvel iværksættere som etablerede virksomheder kan fi nde svar på spørgsmål om relevante emner. Vi bestræber os på at holde hjemmesiden up to date og tager meget gerne imod ris, ros eller kommentarer, der kan hjælpe os med at optimere siden. Hjertelig velkommen på KONTAKT OS Erhvervscenterets personale hjælper med råd og vejledning til såvel iværksættere som nye og veletablerede virksomheder. Erhvervschef Etableringsrådgiver Morten Østergaard Erhvervskonsulent/Souschef Etableringsrådgiver Jens E. Christensen Erhvervskonsulent Etableringsrådgiver Jeanne Søgaard Udviklingskonsulent Hanne Greisen Erhvervskonsulent Susanne Toftegaard Hansen Landdistriktskonsulent Maria Birk Rask Arco Grafi sk A/S Sekretær Mette Yde Andersen Kontorassistent Lisbeth Hedegaard Bogholder Elin Alsbjerg SkiveEgnens Erhvervscenter er sekretariat for SkiveEgnens Erhvervsråd, der er en forening af virksomheder og organisationer. Erhvervsrådet har til formål at fremme erhvervsudviklingen på Skiveegnen. Ansvarshavende redaktør: Morten Østergaard. Slotsgade 3, 2. Tel Fax skive skivebiz.dk

NYHEDSBREV. Tiderne skifter!

NYHEDSBREV. Tiderne skifter! NYHEDSBREV Nr. 6 december 2006 Tiderne skifter! Ved sammenlægningen af de to selvstændige erhvervskontorer i Salling og Skive pr. 1. januar 2005, opstillede bestyrelsen et antal målsætninger, som Erhvervscenteret

Læs mere

Job og karriere på Skiveegnen

Job og karriere på Skiveegnen Nr. 4 August 2008 Job og karriere på Skiveegnen Det er en kendt sag, at akademikere skaber vækst både i små, mellemstore og store virksomheder. Det er ligeledes en kendt sag, at vækst og udvikling i Skiveegnens

Læs mere

Nr. 6 december 2010. Ledelse Personligt og fagligt. Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk

Nr. 6 december 2010. Ledelse Personligt og fagligt. Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk Nr. 6 december 2010 Ledelse Personligt og fagligt Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk erhverv www.skiveet.dk turisme handel Leder: Farvel - og på gensyn v/direktør Jens E.

Læs mere

Generationsskifte tager 5 år har du en plan?

Generationsskifte tager 5 år har du en plan? Nr. 1 Februar 2010 Generationsskifte tager 5 år har du en plan? Det bliver uafvendeligt aktuelt for alle virksomhedsledere på et eller andet tidspunkt, men for mange er det et emne, man ikke tager sig

Læs mere

Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst

Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst Nr. 5 oktober 2010 Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst erhverv www.skiveet.dk turisme handel v/bestyrelsesformand Kristen Hedegaard Meget tyder på, at der så småt er ved at komme gang i

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Kompetenceudvikling starter allerede i barndommen!

udvikling iværksætteri events service netværk Kompetenceudvikling starter allerede i barndommen! Nr. 2 juli 2012 Kompetenceudvikling starter allerede i barndommen! Læs bl.a. indlæg på midtersiderne fra direktør Lars Goldschmidt, Dansk Industri udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Kompetenceudvikling

Læs mere

Brug internettet aktivt. aktivt til kommunikation, markedsføring

Brug internettet aktivt. aktivt til kommunikation, markedsføring Nr. 2 April 2010 Brug internettet aktivt til kommunikation, markedsføring og salg Et af tidens varmeste emner er, hvordan man bedst muligt udnytter internettets mange muligheder til at skabe kontakt til

Læs mere

Nr. 6 december 2011. Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. www.skiveet.dk

Nr. 6 december 2011. Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. www.skiveet.dk Nr. 6 december 2011 Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. erhverv Lederen Mentorkorps www.skiveet.dk Ledernetværk turisme Forårsprogram 2012 handel Leder: Lederudvikling - kan du

Læs mere

Nr. 4 august 2011. Kommunikation - internt og eksternt. Læs bl.a. om. www.skiveet.dk

Nr. 4 august 2011. Kommunikation - internt og eksternt. Læs bl.a. om. www.skiveet.dk Nr. 4 august 2011 Kommunikation - internt og eksternt Læs bl.a. om erhverv Lederkurser Ejerskifte www.skiveet.dk Eksportmuligheder turisme Vækstsparring handel Leder: Kommunikation - internt og eksternt

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 1 april 2012

udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 1 april 2012 udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Partnerskaber for vækst Egnen står over for nogle erhvervs- og turismemæssige udfordringer der gør, at SET har valgt at ændre strategisk retning. En

Læs mere

Nr. 3 juni 2011. Iværksætteriet slår gnister - på Skiveegnen. Læs bl.a. om VokseVærket Udviklingshus for iværksættere BIGlyngøre

Nr. 3 juni 2011. Iværksætteriet slår gnister - på Skiveegnen. Læs bl.a. om VokseVærket Udviklingshus for iværksættere BIGlyngøre Nr. 3 juni 2011 Iværksætteriet slår gnister - på Skiveegnen Læs bl.a. om VokseVærket Udviklingshus for iværksættere BIGlyngøre erhverv www.skiveet.dk turisme handel Leder: Iværksætteriet slår gnister -

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnen www.skiveet.dk DMV Industry 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 26 2 Indholdsfortegnelse Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Indledning

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Ledelse er ikke hvad det har været! Læs bl.a. indlæg på midtersiderne fra chairman Lars Kolind.

udvikling iværksætteri events service netværk Ledelse er ikke hvad det har været! Læs bl.a. indlæg på midtersiderne fra chairman Lars Kolind. Nr. 3 september 2012 Ledelse er ikke hvad det har været! Læs bl.a. indlæg på midtersiderne fra chairman Lars Kolind. udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Ledelse eller lederskab Direktør

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Nr. 4 DECEMBER 2013. Fremtidens industri Læs indlæg fra Bjarne Kragh Jensen, Lederne Midt-Nord. udvikling iværksætteri events service netværk

Nr. 4 DECEMBER 2013. Fremtidens industri Læs indlæg fra Bjarne Kragh Jensen, Lederne Midt-Nord. udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 4 DECEMBER 2013 Fremtidens industri Læs indlæg fra Bjarne Kragh Jensen, Lederne Midt-Nord udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Fremtidens industri - Skives fremtid? Kristen Hedegaard

Læs mere

Turismefokuseret erhvervsindsats udvikling iværksætteri events service netværk

Turismefokuseret erhvervsindsats udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 3 OKTOBER 2013 Turismefokuseret erhvervsindsats Læs indlæg fra Lise Bach Sørensen, Midtjysk Turisme udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Turismen skal skabe nye jobs Turismechef Alice

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Produktivitet og konkurrenceevne

udvikling iværksætteri events service netværk Produktivitet og konkurrenceevne Nr. 4. DECEMBER 2014 Produktivitet og konkurrenceevne Læs også: Automatisering skaber vækst SET vs BID? Fra produkt til service Mere Fart udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Produktivitet

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Vækstplan for dansk turisme Læs indlæg fra Anne-Mette Knattrup, fmd., Dansk Turismefremme

udvikling iværksætteri events service netværk Vækstplan for dansk turisme Læs indlæg fra Anne-Mette Knattrup, fmd., Dansk Turismefremme Nr. 2 AUGUST 2014 Vækstplan for dansk turisme Læs indlæg fra Anne-Mette Knattrup, fmd., Dansk Turismefremme udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Ny vækstplan for turisme - vi skal frem

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2010 Skiveegnen www.skiveet.dk Limfjords Camping og Vandland 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemskontakt

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter

Hjørring ErhvervsCenter 2013 Hjørring ErhvervsCenter Stor interesse for vækstprogrammer Side 5 En ny æra for færgetrafikken Side 8-9 Drøm + Slid + Netværk... Side 1 1 Studerende bidrager til nytænkning Side 6 Alle iværksættere

Læs mere

Erhvervsjord sælges. nr. 2 december 2004 udvidet nummer

Erhvervsjord sælges. nr. 2 december 2004 udvidet nummer Erhvervsjord sælges Middelfart-området har landets mest attraktive erhvervsjord - Middelfart-området har noget af Danmarks mest attraktive erhvervsjord. Eksempelvis det nye, 250.000 kvm. store erhvervsområde

Læs mere

Elever fra afgangsklasserne på Køge Handelsskole har måske et ekstra kort på hånden til eksamen

Elever fra afgangsklasserne på Køge Handelsskole har måske et ekstra kort på hånden til eksamen SJ 1. JUNI - 15. AUGUST 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 5 PRIS KR. 29.75 MØBELPOLSTRER Der er grøde i det gamle fag møbelpolstring Der er stigende efterspørgsel efter møbelpolstrere med fornemmelse for både

Læs mere

En stærk tro på fremtiden

En stærk tro på fremtiden Nr. 25 - marts 2014 Lokale erhvervsledere i dialog i nyt netværk Holbæk Kommune håber på et skulderklap fra erhvervslivet På jagt efter kursister Holbæk Art: Kvalitetskunst under åben himmel Wellness-hus

Læs mere

Nr. 19 - september 2012

Nr. 19 - september 2012 Nr. 19 - september 2012 Kunsten at skabe kvalitet og mindeværdige oplevelser Holbæk - hele Danmarks julestue Kurser, ferie og fester under samme tag Det er ikke nok at kaste en masse bolde op i luften...

Læs mere

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk Nr. 21 - marts 2013 Kunderne vil have stabil drift og faste, økonomiske aftaler Holdånd blandt Holbæks turistaktører Træskibsfestival i sigte Flydende ferieboliger på Isefjorden Facebook er bedre til branding

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår Nr. 26 - juni 2014 Paradis ligger på Gammel Havn i Holbæk Lokale råvarer er sund fornuft En ledestjerne for oplevelser og læring Erhvervsfolk rystet sammen på vej ned gennem Europa Skarp debattør har fået

Læs mere

Godt nytår. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk

Godt nytår. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk Nr. 12 december 2010 Godt nytår... En bank er et sted, man kan slappe af... Erhvervsråd og fodboldklub skal sikre hinanden succes... Lokale virksomheder ønsker flere netværk... Vækstfabrikken Holbæk er

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - sept. 2006 NYE IDEER ER AFGØRENDE FOR VORES OVERLEVELSE!

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - sept. 2006 NYE IDEER ER AFGØRENDE FOR VORES OVERLEVELSE! DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - sept. 2006 NYE IDEER ER AFGØRENDE FOR VORES OVERLEVELSE!, SAGDE FØDEVARE- MINISTEREN PÅ HÅNDVÆRKSRÅDETS TEMADAG OM

Læs mere