NYHEDSBREV. En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam"

Transkript

1 NYHEDSBREV Nr. 5 oktober 2006 En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam 1 Vietnam mosaik 2 Viden 3 Kompetence Net Skive 3 Ejerledernetværk 4 Samarbejde med AAU 4 Regionale Videnpiloter 4 Ny informationstavle 5 Profi l af en medlemsvirksomhed 6 Arrangementer og møder 7 Udbytterig messedeltagelse 7 Har du en god idé 8 Udvikling i projekterne 8 Mere fl eksibel mesterlære 9 Konkret udbytte i Vietnam 9 Mød en eksportrådgiver 10 Nye virksomheder 11 Nye medlemmer 11 Medlemsnyt

2 Erhvervsrådet mener v/bankdirektør Peter Vinther Christensen, Salling Bank A/S Formand for SkiveEgnens Erhvervsråd VI HAR PLADS TIL ALLE SELVSTÆNDIGE DANA tilbyder: Arbejdsløshedsforsikring Personlig rådgivning ErhvervsSparring Events og salgsmøder DANA Ledighedsforsikring DANA PlusForsikring DANA PlusPension Gratis rådgivning via 2 Viden Bag den velkendte sætning Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, gemmer sig det lille ord viden. I moderne, internationalt konkurrencedygtige virksomheder knytter ordet viden sig mere og mere til de enkeltemedarbejdere, der indsamler og besidder viden og ikke til virksomheden som sådan. Kommerciel viden Skulle man opdele den virksomhedsbaserede viden kan det groft gøres i to hovedgrupperinger: teknologisk viden og kommerciel viden. Sidstnævnte bliver ofte et spørgsmål om virksomhedernes internationalisering eller globalisering, som er det udtryk, der nu anvendes for virksomheder, der tænker og handler uden geografi ske grænser. For at bistå Erhvervsrådets medlemsvirksomheder, ansatte Erhvervscenteret som bekendt i 2005 en eksport- og internationaliseringskonsulent. Susanne Toftegaard Hansens første større opgave var at gennemføre en erhvervsdelegationsrejse til Litauen i september 2005 og nu er hun netop, sammen med undertegnede, vendt hjem fra en delegationsrejse med 19 deltagere til Vietnam. Vi valgte Vietnam som fokusmarked for at tage et anderledes initiativ i forhold til de mange erhvervsdelegationsrejser til Kina, som forskellige organisationer udbyder. Hvordan delegationsrejsen i øvrigt forløb, er beskrevet andetsteds i dette Nyhedsbrev. Teknologisk viden Vedrørende det teknologisk baserede videnbegreb, skal jeg gøre opmærksom på, at Videnskabsministeriet netop nu sætter fokus på en række indsatsområder og stiller en række initiativer til rådighed for regionale virksomheder og videninstitutioner for at sikre en videnbaseret og højteknologisk udvikling i de danske regioner altså udenfor universitetsbyerne! Videnskabsministeriet koncentrerer sin indsats om 8 forskellige initiativer, hvoraf kan nævnes: Bedre regional formidling af mulighederne for vidensamarbejde. Styrkelse af innovationsmiljøer. Flere erhvervs phd ere Regionale videnpiloter. Regionale Videnpiloter Regionale videnpiloter er et tilbud til små- og mellemstore virksomheder om ansættelse af en højtuddannet medarbejder. Virksomheder med ansatte kan få kr. om måneden i op til 12 måneder til at prøve en højtuddannet medarbejder en regional videnpilot. Videnpiloten skal i perioden gennemføre en konkret udviklingsopgave. MatchMaking Og så skal det fremhæves, at Skive- Egnens Erhvervscenter netop har indgået et formaliseret samarbejde med Aalborg Universitet, AAU, da vi er gået med i et projekt kaldet MatchMaking, der skal fremme samarbejdet mellem lokale virksomheder og AAU. Dette betyder, at erhvervskonsulent Jeanne Søgaard er blevet certifi ceret som ekstern matchmaker og således kan bistå de lokale virksomheder på deres vej til samarbejde med AAU. Vores nye matchmaker har kendskab til, hvor AAU s styrker ligger og hvad man kan bruge AAU til. Samtidig har Jeanne Søgaard kendskab til de 21 interne matchmakere, der repræsenterer hvert af universitetets 21 institutter. Såvel Regionale Videnpiloter som Match- Makers er mere detaljeret omtalt i Nyhedsbrevet og jeg håber, at Skiveegnens virksomheder vil være interesseret i at høre nærmere om de nye spændende initiativer og måske benytte sig af muligheden for at få tilført viden. Velkommen til DANA. Vi har råd for det meste... John Halse Petersen regionschef DANA... De selvstændiges a-kasse Erhvervenes hus Tel Skottenborg Viborg a hereford beefstouw Rosenhøj, Strandvejen 3, Skive

3 Hotel Gl. Skivehus Sdr. Boulevard. DK Tag erhvervsrådgiveren med på råd, når nye ideer skal føres ud i livet Er ideen god og bæredygtig, hjælper Lene Knudsen gerne med finansieringen, uanset om det er virksomhedens produkter eller maskinpark, det drejer sig om. Hun har erfaring inden for alt lige fra anlægslån, over etablerings- og driftskredit og til fakturabelåning. Ring og aftal et møde gerne hos jer. Søndergade 6, Kompetence Net Skive Som tidligere omtalt, har SkiveEgnens Erhvervscenter fra september overtaget ansvaret for de kompetencenetværk, som Kursushuset v/skive Handelsskole gennem de seneste år har igangsat og opbygget under navnet Kompetence Net Skive (KNS). Erhvervscenteret vil fremover fungere som sekretariat for KNS og hvert af netværkene vil få centerets konsulenter som faglig tovholder. I resten af 2006 fortsætter netværkene som hidtil, mens der fra 2007 vil blive ændringer, idet KNS s 4 kompetencenetværk Mellemlederen i fokus vil blive omdannet til et overordnet Ledelsesnetværk. De planlagte ændringer er blevet forelagt for og godkendt af deltagerne i de 4 berørte netværk. Ledelsesnetværket vil fremover starte med et fælles oplæg fra en ekstern ekspert. Herefter fordeler deltagerne sig i mindre grupper (workshops), der svarer til de netværk, der p.t. eksisterer. Efter den formelle afslutning, vil der blive lejlighed til fælles networkning for alle netværksdeltagere. Overordnet tilbydes alle medlemmerne af Kompetence Net Skive 2 årlige inspirationsarrangementer, adgang til at deltage i 1 eller fl ere netværk, der mødes 4 gange årligt samt eksponering på hjemmesiden Kompetence Net Skive forventes fra 2007 at bestå af følgende netværk: Globaliseringsnetværket Ledelsesnetværket (Sammenlægning af nuv. 4 kompetencenetværk) Fødevarenetværk (Nyoprettet) I værksætternetværk (Nuværende Iværksætterklubben 2S) Underleverandørnetværk (Nyoprettet) Moderne virksomhedsledelse Medarbejderne virksomhedens vigtigste ressource (HR-strateginetværk) Ejerledernetværk (Nyoprettet) Nærmere information om Kompetence Net Skive og de forskellige netværk fås hos Susanne Toftegaard Hansen, tlf der er ansvarlig for KNS. Bakkedraget 6 Tlf Åbningstider: Man.-fre Lør Ejerledernetværk Som nævnt under Kompetence Net Skive, startes et nyt ejerledernetværk, hvis medlemmer udelukkende kommer til at bestå af personer på Skiveegnen, der både ejer og leder deres virksomhed. Netværket skal fungere som et uformelt og inspirerende forum, hvor den enkelte deltager får stor indfl ydelse på netværkets aktiviteter. Det er gratis at deltage i 2006 (dog betales for fortæring og andre udefra kommende udgifter), men fra 2007 vil der blive krav om medlemskab af Kompetence Net Skive. Det er medlemmernes egne ønsker og behov, der skal danne grundlag for netværkets aktiviteter, idet der dog vil blive lagt vægt på de temaer, der er aktuelle for ejerledere f.eks. køb, eje, lede, udvikling, overdragelse eller afhændelse af virksomheden. De enkelte medlemmer forventes at deltage aktivt i møderne og der lægges op til en åben, fortrolig og fordomsfri dialog deltagerne imellem. Derfor vil det også være de til enhver tid deltagende ejerledere, der tager stilling til, om et nyt medlem kan optages i deres kreds. De praktiske opgaver i forbindelse med Ejerledernetværket varetages af Skive- Egnens Erhvervscenter i tæt dialog med deltagerne. Kontakt netværkets tovholder, Jens E. Christensen, på tlf eller og hør nærmere om deltagelse i det nye Ejerledernetværk 3

4 Samarbejde med AAU Regionale Videnpiloter Mangler din virksomhed ressourcer til at få løst en helt konkret opgave? Det kunne være indenfor produktudvikling, indførelse af nyt teknologi, opdyrkning af nye markeder eller forbedringer af arbejdsgangene. Ved ansættelse af en såkaldt videnpilot, kan opgaven løses uden at virksomheden behøver at binde sig til en fast ansættelse eller købe dyre konsulenttimer. En videnpilot er en højtuddannet person, der ansættes i en lille/mellemstor virksomhed, hvor vedkommende i et begrænset tidsrum skal gennemføre en konkret udviklingsopgave. Den enkelte virksomhed skal selv rekruttere sin egen videnpilot - der dog ikke må have været ansat i virksomheden de seneste 2 Ny informationstavle Erhvervscenteret har været primus motor i forbindelse med opsættelse af en helt ny informationstavle ved færgelejet i Branden, idet kontoret har stået for det praktiske med koordinering af de 28 For at styrke samarbejdet mellem Aalborg Universitet (AAU) og SkiveEgnens Erhvervscenter, er Erhvervscenteret gået med i et projekt kaldet Matchmaking, der er AAU s måde at guide virksomheder, myndigheder og institutioner, der ønsker adgang til universitetets viden eller assistance fra studerende. Fra AAU understreger man, at ordet viden skal forstås bredt som alt fra forskerbistand til gratis studenteropgaver. Naturligvis varierer også betalingen i forhold til, hvad man ønsker hjælp til. At fi nde rundt i, hvilke muligheder der fi ndes på AAU, kan være noget af en jungle og universitetet har derfor afholdt et certifi ceringskursus for eksterne matchmakers, der har fået et indgående kendskab til, hvor universitetets styrke ligger og hvad man kan bruge AAU s 21 institutter og deres studerende/medarbejdere til. Erhvervskonsulent Jeanne Søgaard blev ved denne lejlighed certifi ceret som ekstern matchmaker og er dermed den, der kan guide virksomhederne i den rigtige retning på AAU. Ring til Jeanne Søgaard, tlf eller mail: - hvis du har lyst til at høre mere om, hvad AAU kan gøre for DIN virksomhed. år. Ved selv at rekruttere, opnår virksomheden at få en person, der har lige netop de kvalifi kationer, der efterspørges. Virksomheden kan få kr. pr. måned i tilskud til løn til videnpiloten i 6-12 måneder samt op til kr. til indkøb af supplerende viden til projektet. For at komme i betragtning til at få en videnpilot, er der naturligvis nogle kriterier, som virksomheden skal opfylde. Disse kan ses på hjemmesiden ytterud. dk eller i den trykte folder, som Erhvervscenteret meget gerne sender. Kontakt Erhvervscenteret for yderligere informationer eller se Videnskabsministeriets hjemmeside ytterud.dk virksomheders deltagelse samt produktion og opsætning af skilt. Informationstavlen viser hovedparten af Fur s turist- og erhvervsvirksomheder, således at såvel turister som besøgende til virksomhederne kan orientere sig om den nøjagtige beliggenhed. Ud over selve informationstavlen, er der mulighed for at lægge brochuremateriale ved tavlen....og Pinenhus vil du aldrig glemme. Vi har: mad med smag og udsigt, lækre værelser, entusiastiske medarbejdere, forkælede gæster, hygge, kurser, fester, romantiske middage, smukke omgivelser... Kom og oplev det hele på Pinenhus! Pinenhus. Glyngøre. Tlf.: SØNDERGADE SKIVE TLF FAX

5 Profil af en medlemsvirksomhed Registreret Revisionsaktieselskab Søndergade 13 b. Balling Spøttrup Tlf Resenvej 79. Tlf I hvert Nyhedsbrev bringer vi en profi l af én af Erhvervsrådets medlemsvirksomheder. Vi har naturligvis ikke mulighed for at omtale alle medlemmer, men vil bestræbe os på at udvælge virksomheder, som måske ikke er så kendte udenfor deres egen branche / deres nærmeste omgivelser. Fjero A/S ligger på Gemsevej, men ses bedst hvis man kikker til højre lige før man kører ud af Skive mod syd - ved den nye rundkørsel med solen. Måske har forbipasserede studset over, at fi rmanavnet for nylig blev ændret på såvel skilt som bygning. For i 50 år har navnet været Hem Maskinfabrik en traditionel maskinfabrik, der udviklede, producerede og solgte en bred vifte af såvel serie- som specialprodukter indenfor maskiner og produktionsanlæg samt cylindre til industrien. -I løbet af de seneste år har vi solgt dele af produktionen fra og har specialiseret os, så vi efterhånden er blevet én af landets førende specialvirksomheder indenfor hydrauliske cylindre, fortæller ejerleder Henrik Lund. Samtidig med denne specialisering og en stadig stigende internationalisering, valgte virksomheden i august 2006 at ændre fi r- manavnet til Fjero, der også er det navn, som kunderne kender på cylindre. Det er efterhånden næsten 20 år siden virksomheden begyndte at arbejde med hydrauliske cylindre, og derfor er medarbejdernes kompetence på området stor både når det gælder udvikling/design og konstruktion/ produktion. For de fl este mennesker lyder udtrykket intelligente hydrauliske cylindre måske lidt besynderligt, men ikke desto mindre er netop dette produkt fremtiden for Fjero, hvis cylindre bruges i højteknologiske produkter overalt i industrien f.eks. indenfor offshore og vindkraft. Eller med andre ord alle de steder, hvor der er behov for kraft og bevægelse fra helt små objekter til størrelser op til 7 meter i slaglængde. -På alle områder har Fjero specialister, der lægger vægt på høj kvalitet, pointerer Henrik Lund. Vores afdeling for design og udvikling er med fra starten og kan derfor være med til at skabe præcis det produkt, som kunden efterspørger i hvert enkelt tilfælde. Udviklingsafdelingens idé går videre til konstruktionsafdelingen, der arbejder med topmoderne konstruktionsværktøjer og som naturligvis arbejder efter internationale standarder og med dokumenteret kvalitetssikring for det enkelte produkt. Når det gælder selve produktionen, kan Fjero løse alle opgaver in-house, hvilket giver en stor fl eksibilitet og optimale muligheder for at omstille fra store serier til små ordrer på kun nogle få cylindre. Henrik Lund roser sine medarbejdere for deres fl eksibilitet i forhold til de omstillinger, der har været i virksomheden i forbindelse omlægningen til cylinderproduktion og for deres entusiasme og opbakning i dagligdagen. Medarbejderne har en utrolig ekspertise, der er oparbejdet gennem mange år og de har heldigvis samme mål som ledelsen, nemlig at Fjero skal være kendt for kvalitet og for levering af præcis det produkt, som kunden ønskede leveret til tiden, slutter Henrik Lund. Fjero A/S Gemsevej 13 Tlf Antal ansatte: 60 5

6 Arrangementer og møder Ledelseskonference 2006 ALT OPTAGET Det var med stor glæde, at Erhvervscenteret kunne sætte denne annonce i Skive Folkeblad. Den stort anlagte Ledelseskonference har måttet melde alt optaget! Når dette nummer af Nyhedsbrev udkommer, er Ledelseskonferencen netop afviklet med 80 deltagere. Læs meget mere om konferencen i næste Nyhedsbrev. Kommende møder Foredrag: Sæt turbo på det personlige salg - balancen mellem kundens behov og din rådgivning Opnår du de salgsresultater, som du synes du burde? Trænger du til mere selvtillid og ny inspiration i salgssituationen? Er du for direkte eller for vag? Er du i stand til at skabe kontakt med og tillid til alle dine kunder? Er du altid god til at tackle utilfredse kunder? Hvad tror du der sker, når kemien ikke passer mellem sælger/kunde? Tid: Tirsdag den 7. november 2006 Kl Sted: Pinenhus, Pinen 3, Glyngøre Målgruppe: Selvstændige, ledere og medarbejdere, der i det daglige arbejder med direkte salg i såvel fremstillings- som service- og detailvirksomheder. Deltagerpris: Medlemmer af SkiveEgnens Erhvervsråd: 195 kr. + moms. Ikke-medlemmer: 250 kr. + moms. Tilmelding: Senest 31. oktober 2006 Arrangør: SkiveEgnens Erhvervscenter i samarbejde med Sparbank Vest Emne: Skab dialog til kunden for at afdække dennes behov og ønsker v/mogens Birch-Larsen, ConsulTeam Management (se også Fra affald til råvare, det giver både penge og et bedre miljø. Foredrag: Pension for selvstændige Tid: Tirsdag den 21. november 2006 Kl Sted: Spøttrup Kro, Rødding Målgruppe: Medlemmer af Iværksætterklubben 2S Deltagerpris: 50 kr. for fortæring Tilmelding: Senest 14. november 2006 Arrangør: Iværksætterklubben 2S Emne: Pension for selvstændige v/investeringsdirektør hos Vestjysk Bank, Jens Larsen 6

7 - Udbytterig messedeltagelse Posthustorvet 2A Box 200 T: F: Per T. Mouritsen Statsaut. ejendomsmægler Sallingsundvej Roslev Tlf.: SkiveEgnens Erhvervscenter og Skive Kommune deltog med en fælles stand på den messe, som De Studerendes Erhvervskontakt (DSE) og Ingeniøren A/S for 8. år i træk afholdt i Aalborg for studerende og nyuddannede ingeniører. På årets messe/jobbørs deltog mere end 50 stande primært naturligvis ingeniørvirksomheder, men også fl ere servicevirksomheder havde egen stand, som formidlere af kontakt til de egentlige virksomheder. Endnu engang havde vi et par udbytterige messedage, hvor vi fi k kontakt med mange studerende. Ud over at fortælle om Skiveegnen som et oplagt bo- og arbejdssted for en ingeniør, var det naturligvis en vigtig dimension at kunne fortælle om de muligheder der fi ndes, hvis kæreste/ægtefælle og børn skal fl ytte med. For at underbygge markedsføringen af Skiveegnens virksomheder, havde vi medbragt helt konkrete jobopslag på 9 ledige stillinger ligesom der blev fortalt om områdets øvrige ingeniørtunge virksomheder og mulighederne for at få et job via nogle af de forskellige støtteordninger for højtuddannede, der tilbydes. Ud over Erhvervscenterets/kommunens Har du en god idé? stand, deltog også de lokale virksomheder Skov A/S og DEIF A/S med en selvstændig stand. Blandt tilbuddene til de studerende var en lang række foredrag fra enkeltvirksomheder. Erhvervscenterets foredrag var en kombination af en generel orientering om Skiveegnens erhvervsliv ved erhvervskonsulent Jens E. Christensen og en førstehåndsberetning om at være nytilfl yt-tet ingeniør på egnen fra Torben Wulff, Kilde Automation. Også Skov deltog med et selvstændigt foredrag. Om messen fører til konkrete ansættelser er nok for tidligt at gisne om, men forhåbentlig har vores deltagelse i messen ført til, at en stor del af messedeltagere har fået kendskab til Skiveegnen og de mange muligheder for ansættelse på egnen. TIC Viborg amt tilbyder i samarbejde med lokale og eksterne specialister (som f.eks. Patent- og Varemærkestyrelsen) et gratis projekt kaldet Kom frit frem med din idé. Projektet stiller kyndige og uvildige sparringspartnere til rådighed i forbindelse med en vurdering af idéen i afklarings- og vurderingsfasen. En god idé kan f.eks. være en opfi ndelse, et produkt, et koncept eller måske en forretningsidé noget, der på sigt kan skabe nye virksomheder eller nye jobs. Tilbuddet gælder iværksættere og mindre virksomheder med op til 10 ansatte og alle involverede har naturligvis fuld tavshedspligt, så din idé vil under hele forløbet være i trygge hænder. Den enkelte idé screenes og vurderes i forhold til bl.a. patent, proces- og materialevalg, markedsmæssige muligheder, design- og funktionalitet, IT-mæssige muligheder. Der vil blive udarbejdet en mappe, hvoraf vurderingen og det videre udviklingsforløb fremgår, således at du har noget at arbejde videre med. Kontakt TIC Viborg amt på tlf og hør nærmere om projektet eller aftal et møde, hvor du kan præsentere din idé. 7

8 ND REVISION 8 Udvikling i projekterne v/udviklingskonsulent Hanne Greisen Mere fleksibel mesterlære Pr. august trådte en ny mesterlære i kraft en mesterlære, der skal øge muligheden for, at de unge gennemfører uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder. Hovedpointen i den nye mesterlære er, at eleverne hurtigt kommer i gang med den praktiske oplæring i en virksomhed et stort ønske fra mange unge og fra mange virksomheder, der gerne så en mere praktisk betonet læreplads frem for at starte med et langt teoretisk skoleforløb. Den nye mesterlære indebærer bl.a.: Ny mesterlære, hvor lærling/elev er i virksomheden det første år af læretiden. Den nye mesterlære er et tilbud til dem, der gerne vil hurtigt i gang med den praktiske oplæring i virksomheden. Del din lærling med nabovirksomheden korte uddannelsesaftaler/kombinationsaftaler Læretiden behøver ikke at vare 3-4 år korte erhvervsuddannelser/ uddannelsesaftaler Lær din nye lærling at kende før I indgår lærlingekontrakten - trainee-forløb/forpraktik Skive egnen med den gode smag Sommerens torvemarkeder på Posthustorvet i forbindelse med fødevareprojektet Skive egnen med den gode smag er nu afsluttet med stor succes. I forbindelse med det videre arbejde omkring Skiveegnens fødevarer er der oprettet et fødevarenetværk, hvis formål er at arbejde med konkrete tiltag i forbindelse med SkiveEgnens fødevarer, dele viden og erfaring om fødevarer. Der afholdes 3-4 årlige møde i netværket. De kommende aktiviteter er blandt andet afholdelse af et julemarked i december, torvemarkeder næste sommer samt afholdelse af Den gode smags weekend d september I forbindelse med Den gode smags weekend vil lokale fødevareproducenter åbne dørene for besøgende og give en rundvisning eller en anden form for smagsoplevelse af høj kvalitet. Den gode smags weekend henvender sig både til lokale og turister, hvorfor der i kombination med besøgene ved fødevareproducenterne vil være mulighed for at få serveret en ret lavet af fødevarer fra Skiveegnen på nogle af de lokale restauranter og hoteller. Musikcollege Skive er allerede ved at være kendt som en musikby og dette image vil man gerne fastholde og udbygge. For at understøtte dette arbejdes der med etablering af et musikcollege med start august Musikcollege er et 3-årigt forløb som tilbydes på Skive Gymnasium & HF. Ved siden af den gymnasiale uddannelse tilbydes musikundervisning af høj kvalitet. Musikcollege udarbejdes i samarbejde mellem Skive Gymnasium & HF, Skive Kommune, Salling-Fjends Musikskole, Skive Ungdomsboliger og SkiveEgnens Erhvervscenter. Læs mere om udviklingskonsulentens arbejde på Den moderne arbejdsdreng må meget mere end at betjene kosten trainee/ forpraktik Undervisningsministeriets nye tiltag vil uden tvivl blive til stor glæde og gavn for de mange unge, der har valgt uddannelse og læreplads fra, fordi de er mere til det praktiske end boglige. Ligeledes vil det sandsynligvis også få fl ere mindre virksomheder til at tage lærlinge/ elever ind, da ordningerne er mere fl eksible end de hidtidige. Den lille virksomhed vil derfor have større indfl ydelse på elevens/ lærlingens oplæring og den unge vil være mere på arbejdspladsen end det tidligere har været tilfældet. For de unge, der vælger den nye mesterlære, vil der blive iværksat særlige undervisningstilbud, der tilpasses den unge og virksomheden i tæt kontakt med erhvervsskolen. Uddannelsen afsluttes med den samme prøve eller eksamen som for de øvrige elever. Elever i den ny mesterlære får således de samme erhvervskompetencer og den samme titel som de øvrige elever. ND REVISION SKIVE registreret revisionsanpartsselskab Reg. nr Postboks 199 Vestergade 1 3 Skift til ASE -fri og uafhængig a-kasse Lavt kontingent og ingen politiske eller religiøse bånd. Kontakt vores lokale Viborg kontor på tlf Velkommen i ASE Telefon Telefax lokal og ligetil Frederiksgade 6.. tlf Det lokale alternativ! Nørregade Roslev Telefon Telefax

9 Slotsgade 3 Tlf.: Konkret udbytte i Vietnam Mød en eksportrådgiver Udenrigsministeriets eksportrådgivere og øvrige medarbejdere, der er på tjenesterejse i Danmark, står til rådighed for danske virksomheder i form af besøg/individuelle samtaler. I november måned er følgende rådgivere hjemme: Kim Mortensen Japan Jacques Pretorius Sydafrika Anders Mørup Saudi Arabien Støtte til brancheorganisation På erhvervskonferencen i Ho Chi Minh City fi k delegationen en præsentation af den private brancheorganisation HCMC Mechanical and Electrical Association (HMEA) og formanden Tran Van Loi. Organisationen består af 55 små og mellemstore virksomheder, der ønsker at komme ind på det europæiske marked ved fælles hjælp. Organisationen fi nansieres pt. af 3 af initiativtagerne og de kan ikke komme i gang med at opkræve kontingent før de får etableret et virksomhedskatalog og en hjemmeside. Det blev besluttet, at SkiveEgnens Erhvervsråd og ViborgEgnens Erhvervsråd vil give kr. hver til organisationen samt yde sparring omkring tilblivelsen af katalog og hjemmeside. Forhåbentlig vil dette bidrag være med til at sikre udvikling, internationalisering og vækst i virksomhederne samt muligheden for et tættere forretningsmæssigt samarbejde med organisationen. Og samtidig får Skive/Viborg en fast partner/base i Ho Chi Minh City, Vietnam. Forskningsprojekt Efter Vietnam Seminar 2 hvor Professor Olav Jull Sørensen og PhD. studerende Li Dao, fra Erhvervsstudier ved Aalborg Universitet, deltog med deres forskningsbaserede viden omkring de interkulturelle forskelle mellem Vietnam og Danmark blev SEC kontaktet om muligheden for at knytte Li Dao PhD. afhandling op på Vietnam aktiviteterne. Det sagde Centeret naturligvis ja til - og derfor er projektet og de deltagende virksomheders resultater og erfaringer med Vietnam nu et forskningsprojekt. En fl ot krølle på et intensivt Vietnam-år hos SEC og i god tråd med målene i Skive Kommunes erhvervsstrategi omkring tættere tilknytning til den forskningsbaserede viden. For nærmere oplysninger og tilmelding, kontakt Susanne Toftegaard Hansen på tlf Udenrigsministeriet på tlf /moedeksportraad.dk eller klik ind på Udenrigsministeriets hjemmeside - der også giver mulighed for direkte tilmelding. [Tel ] [www.jepsen-grafisk.dk] 9

10 Nye Virksomheder Kostvejleder Louise M. Troelsen Brårupvej 73 Skive tlf Kostvejledning og kostplaner, slankehold / gruppevejledning Skippers Bilpleje v/skipper Herskov Frisenborgvej 6 Skive tlf Skønhedspleje til biler i form af bl.a. polering, rengøring og lakkonservering. Givskov footwear v/flemming Givskov Frisenborgvej 6 Skive tlf Showroom samt salg af MBT (fysiologisk) fodtøj Creative Nails v/katrine Frandsen Bakkevej 6 Roslev tlf Forlængelse af hår- og øjenvipper, kunstige negle, sten på tænderne m.m. JB Broderi v/inga Asmundsdottir Ahornvænget 27 Skive Tlf Design af logo samt tekster til brodering på tekstil Oversættelsesbureau v/lis Knudsen Kirkevej 14 Skive tlf Oversættelsesopgaver for erhvervslivet med engelsk og fransk som hovedsprog Kurertjeneste v/ Margrethe Pedersen Mellemtoften 10 Skive tlf Vognmandsfi rma. Distribution af aviser og reklamer for Skive Folkeblad Tagdækker Hugo Søndergaard Vester Ballingvej 14 Balling tlf Tagdækning Svanes Erhvervsrengøring v/tina Svane Brårupparken 29 Skive tlf Alle former for rengøring: privat, erhverv, institutioner M & K Distribution v/kim Pedersen Kirkebakken 6 Skive tlf Vognmand. Distribution af aviser for JyllandsPosten og Politiken Grafi kstuen v/daniel Nielsen Tværbakken 3 Skive tlf Reklamebureau med speciale i produktdesign samt 3D-visualisering Midtjysk Gulvafslibning v/johnny Hougaard Viborgvej 217B Højslev tlf Gulvafslibning/afhøvling samt reparation af gamle trægulve JA Computer v/jan Andersen - Vindevej 20B Vinde tlf Web-shoppen er nu blevet Jan Andersens fuldtidsbeskæftigelse GIS-logic v/tommy Andersen Herningvej 10 Skive tlf Udvikling og salg af GIS (Geographic Information System) specielt til transportvirksomheder Elektrikeren v/bent Havbo Fasanvej 3 Roslev tlf Freelance elektriker med speciale i industrivirksomheder Beslagsmed Michael Kukkonen Teglgårdsvej 2C, 1 Skive tlf Beslagsmed samt beskæring af hestehove Rune Eriksen Granvej 57 Glyngøre tlf Montagevirksomhed med speciale i smedearbejde 10

11 Nye medlemmer RevaCenter Bomi Viborgvej 7 Skive tlf Revalideringstilbud samt egenproduktion af kørestole og tricykler KMC-Technologies v/klavs Christensen Søbyvej 35 Højslev tlf Agenturhandel med hovedvægt på handel med Vietnam Thagaards Rengøring Højager 2 Roslev tlf v/jette og Stig Thagaard. Rengøring hos private og i virksomheder CA s Tømrerfi rma v/carl Aage Jørgensen Solvangs Alle 7 Skive tlf Traditionelt tømrerfi rma Salling Bilsyn ApS Hesthøjvej 17 Roslev tlf Bilsyn Søholm Gartneri I/S Buksager 14 Krejbjerg tlf Anlægsgartneri samt produktion og salg af træpiller AV-2 ApS Lyby Møllevej 1 Skive tlf Salg af Aloe Vera produkter Medlemsnyt Spar Nord Bank Kirkegade 4 Jebjerg tlf Pengeinstitut med afdeling i Skive Sparekassen Midt Vest har fusioneret med Spar Nord Bank, der også bliver det nye navn Kulturcenter Limfjord Skyttevej Skive tlf Kulturcenter, badeland Nybygget koncertsal, biografer, restaurant og café samt nyrenoverede møde- og selskabslokaler. Restaurant Barbara s /Hotel Gl. Skivehus Sdr. Boulevard 1 Skive tlf Restaurant m/kurser, fester samt a la carte Ny forpagter: Jakob Brøndum Nielsen DMV/Dommerby Maskinværksted Brøndborervej 3 Skive tlf Speciale i CNC-drejede og fræsede maskindele. Flytning til ny fabrik. 11

12 Det er vort mål, at Erhvervscenterets hjemmeside er det sted, hvor såvel iværksættere som etablerede virksomheder kan fi nde svar på spørgsmål om relevante emner. Vi bestræber os på at holde hjemmesiden up to date og tager meget gerne imod ris, ros eller kommentarer, der kan hjælpe os med at optimere siden. Hjertelig velkommen på KONTAKT OS Erhvervscenterets personale hjælper med råd og vejledning til såvel iværksættere som nye og veletablerede virksomheder. Erhvervschef Etableringsrådgiver Morten Østergaard Erhvervskonsulent/Souschef Etableringsrådgiver Jens E. Christensen Erhvervskonsulent Etableringsrådgiver Jeanne Søgaard Udviklingskonsulent Hanne Greisen Erhvervskonsulent Susanne Toftegaard Hansen Landdistriktskonsulent Maria Birk Rask Arco Grafi sk A/S Sekretær Mette Yde Andersen Kontorassistent Lisbeth Hedegaard Bogholder Elin Alsbjerg SkiveEgnens Erhvervscenter er sekretariat for SkiveEgnens Erhvervsråd, der er en forening af virksomheder og organisationer. Erhvervsrådet har til formål at fremme erhvervsudviklingen på Skiveegnen. Ansvarshavende redaktør: Morten Østergaard. Slotsgade 3, 2. Tel Fax skive skivebiz.dk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Onsdag den 23. Maj 2007, Horsens Kl. 14.00-17.00 Program for kick-off møde Velkomst Indlæg om Globalisering v. Jarl Frijs-Madsen, ambassadør, eksport og internationalisering

Læs mere

NYHEDSBREV. Tiderne skifter!

NYHEDSBREV. Tiderne skifter! NYHEDSBREV Nr. 6 december 2006 Tiderne skifter! Ved sammenlægningen af de to selvstændige erhvervskontorer i Salling og Skive pr. 1. januar 2005, opstillede bestyrelsen et antal målsætninger, som Erhvervscenteret

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

bliver forsøgskanin på området.

bliver forsøgskanin på området. NYHEDSBREV NR. 20, 5. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Spændende kig bag Nordsøens kulisser side 2 Uge 46: Iværksætterpris og fremtidens vindere side 3 Gymnasiet vil

Læs mere

NYHEDSBREV. Vietnam som fokusmarked

NYHEDSBREV. Vietnam som fokusmarked NYHEDSBREV Nr. 4 august 2006 Vietnam som fokusmarked De færreste mennesker tænker eksport, outsourcing, samhandel når talen falder på udviklingslandet Vietnam, der gennem de seneste par tusinde år har

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

- nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder. videnpiloter

- nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder. videnpiloter - nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder videnpiloter Prøv en videnpilot og få tilført nye løsninger og viden FAKTA Om videnpilotordningen 68 % af virksomhederne øger

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Nyhedsbrevet for Vækst i Durup bringer denne gang:

Nyhedsbrevet for Vækst i Durup bringer denne gang: Nyhedsbrevet for Vækst i Durup bringer denne gang: Vil du være med til at nå 1 million i 2015? Minikonference i Durup til næste år Hjemmeside på vej 75.000 kilometer god kundeservice Lavere sygefravær

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring KOMPETENCEUDVIKLING Indholdsfortegnelse Forord Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetencestrategi INSPIRATION: Når MUSen gør en forskel INSPIRATION: Kompetenceudvikling

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

JUNI 2014. Der!er!en!kæmpe!viden!og!lyst!blandt!vores!medlemmer!og!det!er!fedt.!!

JUNI 2014. Der!er!en!kæmpe!viden!og!lyst!blandt!vores!medlemmer!og!det!er!fedt.!! JUNI 2014 VELKOMMEN(TIL(JUNI(NYHEDSBREV FRA(CONNECTSPORT ( KÆRE(MEDLEM( (DET(GÅR(RIGTIG(GODT(( Detkørerderudaf,bådeinterntogeksterntforConnectSport.Viharhaftvoresførste Sessionogerklartilanden,hvorvinualleredeermangefleremedlemmersamlet.

Læs mere

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april.

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april. Februar 2008 Fyraftensmøde den 8. April kl. 18.15: Næste BY NIGHT er lige om hjørnet. Kan vi give hinanden gode ideer om temaet Italiensk Aften. Hvad skal der til før vores bydel bliver fyldt med gode

Læs mere

VELKOMMEN(TIL(DET(FØRSTE(NYHEDSBREV! FRA(CONNECTSPORT! (( ( KÆRE(MEDLEM

VELKOMMEN(TIL(DET(FØRSTE(NYHEDSBREV! FRA(CONNECTSPORT! (( ( KÆRE(MEDLEM APRIL 2014 VELKOMMEN(TIL(DET(FØRSTE(NYHEDSBREV FRA(CONNECTSPORT (( ( KÆRE(MEDLEM Meddettenyhedsbrev,somviharplaneromatudsendeéngangHVERKVARTAL,erdet voresmålatholdemedlemmerneorienteretomnyetiltagogaktiviteterindenfor

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Skiveegnen kan fordi vi vil

Skiveegnen kan fordi vi vil Nr. 2 April 2007 Skiveegnen kan fordi vi vil Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har hermed fornøjelsen at præsentere og byde velkommen til organisationens nye direktør, Svend Erik Jørgensen, der er

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

For iværksættere og virksomheder. 10spørgsmål. erhversservice i. Favrskov Kommune. Her finder du svarene!

For iværksættere og virksomheder. 10spørgsmål. erhversservice i. Favrskov Kommune. Her finder du svarene! For iværksættere og virksomheder om erhversservice i 10spørgsmål Favrskov Kommune Her finder du svarene! 2 Har du en god idé og vil starte egen virksomhed? 1Hvis du er en nystartet virksomhed eller overvejer

Læs mere

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende.

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for at komme i direkte kontakt med de studerende og

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Fremtiden for Danish Subsea Network

Fremtiden for Danish Subsea Network Fremtiden for Danish Subsea Network Ved Johannes Bie, Director Oil & Gas, Offshoreenergy.dk Allan Christensen, Project Manager, Offshoreenergy.dk Indhold Offshoreenergy.dk s faglige netværk Offshoreenergy.dk's

Læs mere

Danish Water Technology House SE Asia

Danish Water Technology House SE Asia Danish Water Technology House SE Asia Fotograf: Niels Nyholm Din genvej til markedet i Sydøstasien Markedet I Asien er der 580 millioner mennesker, der ikke har adgang til rent drikkevand. Urbaniseringen

Læs mere

Projekter med fokus på Skiveegnen

Projekter med fokus på Skiveegnen Nr. 4 August 2007 Projekter med fokus på Skiveegnen Nyhedsbrev Nyhedsbrev Nyhedsbrev I dette nummer af Nyhedsbrev har vi valgt at sætte fokus på de projekter, som Erhvervs- og Turistcenteret er involveret

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren!

Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren! fødevarerforarbejdning og opbevaring til brug for moderniseringen af den russiske fødevaresektor. Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren! Business Trip, hvor russiske

Læs mere

NYHEDSBREV. Erhvervs- og Turistcenter. SkiveEgnens. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Ideer og visioner

NYHEDSBREV. Erhvervs- og Turistcenter. SkiveEgnens. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Ideer og visioner SkiveEgnens NYHEDSBREV Nr. 1 februar 2007 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Ideer og visioner Pr. 1.1. 2007 blev turist- og erhvervscentrene juridisk fusioneret til én størrelse, Skiveegnens Erhvervs-

Læs mere

Elplatek A/S GalvaNord LPTech Electroplating technic Electroplating know how Lysekil Plating

Elplatek A/S GalvaNord LPTech Electroplating technic Electroplating know how Lysekil Plating Hvem er vi? Ovenstående trio (alt ca. 25 medarbejdere) leverer løsninger på opgaver inden for avanceret overflade behandling, hovedsageligt galvanisk. Vi tilbyder en bred palette af overflader, som vi

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Workshop : OCDs fokus i et perspektiv på 3-4 år. Esbjerg den 1. september Building a New Electric World

Workshop : OCDs fokus i et perspektiv på 3-4 år. Esbjerg den 1. september Building a New Electric World Workshop : OCDs fokus i et perspektiv på 3-4 år Esbjerg den 1. september 2006 Building a New Electric World Dagsorden: 17.00 Introduktion til Workshop v/søren Dahlgren Bergsøe (Implement A/S) 17.10 Offshore

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB 2017 Fokus på Din Indgang 1 Behov for bindeled I løbet af vores liv, kan vi i kortere- eller længerevarende

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

i Køge - Nyhedsbrev august 2012

i Køge - Nyhedsbrev august 2012 KANDIDATER OG FRIVILLIGE TIL KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET af Bodil Sø, formand for Venstre i Køge Opstillingsmøde d. 11. sep. i Køge kredsen Køge-Kredsen (der dækker Køge og Lejre Kommuner) skal vælge ny

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Industrioperatør uddannelsen

Industrioperatør uddannelsen Skive Tekniske Skole Industrioperatør uddannelsen Industrioperatør En industrioperatør arbejder med produktionsmaskiner. På skolen lærer du om de forskellige typer maskiner og anlæg, der styres af computere.

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 26. november 2008 hos Aabenraa

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 26. november 2008 hos Aabenraa Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 26. november 2008 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Hans Henrik Fischer, Ane Buch, Niels Johannesen, Erik Ernø- Kjølhede, Rune Stig Mortensen, Henrik Toft Jensen og

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

i Hjørring Kommune er blevet spurgt, og cirka 50 har svaret. Og der er altså adskillige tusinde virksomheder i Hjørring Kommune.

i Hjørring Kommune er blevet spurgt, og cirka 50 har svaret. Og der er altså adskillige tusinde virksomheder i Hjørring Kommune. NYHEDSBREV NR. 15, 12. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Erhvervsklima i Hjørring dumpet side 2 Dårlig affalds-service side 4 Gymnasie-tilbud til virksomheder side 5

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Velkommen til House of Exporters Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem.

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

bliv synlig Få tæt kontakt til ca studerende på ASB

bliv synlig Få tæt kontakt til ca studerende på ASB bliv synlig Få tæt kontakt til ca. 8.000 studerende på ASB Er din virksomhed interesseret i: At styrke jeres image overfor 8.000 studerende på ASB? At rekrutttere nyuddannede til fuldtidsstillinger? At

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 2 AAU Matchmaking Formål At mindske gabet mellem universitet og erhvervslivet Synliggøre samarbejdsmulighederne på AAU Universitetet

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Søger du efter nye muligheder? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Søger du efter nye muligheder? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Søger du efter nye muligheder? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! ...vi hjælper dig! Gode resultater kommer sjældent af sig selv.

Læs mere