Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014"

Transkript

1 SKOLER OG INSTITUTIONER Rådhuset Hold-an Vej Ballerup Tlf: Dato: 4. april 2014 Tlf. dir.: Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: A Oversigt over skolestrukturforslag drøftet af Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014 I Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. februar, 4. marts og 1. april 2014 har udvalget fået forelagt en række forskellige scenarier med beregninger og beskrivelser af en række forskellige forhold vedr. skolestruktur. Nedenfor er samlet en oversigt over de forskellige modeller der har været drøftet. A. Seks skoler på i alt otte matrikler samt en specialskole (administrationens forslag). En variant heraf er seks skoler på seks matrikler. B. Ni skoler med mindst to spor på alle skoler (der er ikke taget stilling til specialskolerne) C. Syv skoler med mindst tre spor på alle skoler (der er ikke taget stilling til specialskolerne) D. Fire selvstændige skoler med mindst to spor kl. og 5 selvstændige skoler med kl. (der er ikke taget stilling til specialskolerne) E. Fire områdeskoler med undervisning på i alt ni matrikler med mindst to spor 0.-9.kl. (der er ikke taget stilling til specialskolerne) F. Fire områdeskoler med undervisning på i alt ni matrikler med mindst to spor kl. og med undervisning på fem matrikler i 7.-9.kl. (der er ikke taget stilling til specialskolerne) A. Seks skoler på i alt otte matrikler samt en specialskole Administrationens forslag. En variant heraf er seks skoler på seks matrikler. Børne- og Skoleudvalget behandlede den 4. februar 2014 administrationens forslag til ændret skolestruktur. I forslaget er kommunen inddelt i fire geografiske områder. Område A - Ballerup Syd (Lundebjergskolen og Rosenlundskolen): Lukning af Rosenlundskolen og Lundebjergskolen og sammenlægning af distrikterne til ét distrikt til én ny samlet skole. Skolen vil have to undervisningsste-

2 der/matrikler: Den nuværende Rosenlundskoles bygning(matrikel) og den nuværende Lundebjergskoles bygning(matrikel). Indskoling, mellemtrin og BFO (børn fra klasse) foreslås placeret i den nuværende Rosenlundskoles bygninger. Udskolingen (7. 9. klasse) i den nuværende Lundebjergskoles bygninger. I Lundebjergskolens bygninger foreslås desuden kommunens tilbud til børn med ADHD/Asperger (i dag placeret på Østerhøjskolen og Egebjergskolen) samlet. Område B - Ballerup Nord (Højagerskolen og Egebjergskolen): Lukning af Højagerskolen og overflytning af alle eleverne til Egebjergskolen. BFO'en fra Højagerskolen flytter til Egebjergskolen. For at skabe plads til alle eleverne på Egebjergskolen foreslås det at flytte daginstitutionen Valhalla i Byen til Isbjerget og BFO Det blå hus bygninger. BFO Det blå hus foreslås flyttet ind på Egebjergskolen. Område C - Ballerup By (Hedegårdsskolen, Rugvængets Skole og Grantofteskolen): Det almene undervisningsområde på de tre skoler i Ballerup By (Rugvængets Skole, Hedegårdsskolen og Grantofteskolen) foreslås at fortsætte uændret. På Rugvængets Skole vil kommunens tilbud til børn med høretab og talevanskeligheder fortsat ligge. På Hedegårdsskolen samles kommunens tre tilbud til børn med generelle indlæringsproblemer (i dag beliggende på Hedegårdsskolen, Lundebjergskolen og Grantofteskolen). På Grantofteskolen placeres kommunens tilbud til børn, der lige er kommet til Danmark, og som ikke har nogen forudgående dansksproglige kompetencer (modtageklasserne). Modtageklasserne ligger i dag på Egebjergskolen. Område D Ballerup Vest (Måløv Skole og Østerhøjskolen): Lukning af Måløv Skole og Østerhøjskolen og sammenlægning af distrikterne til ét distrikt med én ny samlet skole. Skolen vil have to undervisningssteder/matrikler: Den nuværende Måløv Skoles bygning(matrikel) og den nuværende Østerhøjskoles bygninger/matrikel. Indskoling, mellemtrin og BFO (alle børn fra klasse) foreslås samlet i den nuværende Måløv Skoles bygninger. Udskolingen (7. 9. klasse) i den nuværende Østerhøjskoles bygninger. I den nuværende Østerhøjskoles bygninger foreslås desuden placeret kommunens tilbud til børn med dysleksi (stærk ordblindhed). Tilbuddet foreslås at bestå af de nuværende ordblindeklasser på Egebjergskolen(BOK) og Ordblindeinstituttet. Det betyder, at Ordblindeinstituttet forslås nedlagt som selvstændig skole og etableres som en del af denne nye skole. Kasperskolerne foreslås opretholdt som selvstædig specialskole. Den foreslås dog flyttet til den nuværende Højagerskoles bygninger, hvor både Kasperskolen og afdelingen på Lautrup samles. Dermed kan nuværende Højagerskole fortsat anvendes til skoledrift, mens de bygninger, Kasperskolen i dag har til huse i, kan anvendes til andre kommunale formål, fx så dyre lejemål i andre bygninger kan fraflyttes. Side 2

3 I Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. marts 2014 bad udvalget om at få beregnet hvad det vil koste at udbygge Rosenlundskolen og Måløv Skole til at rumme alle elever fra hhv. Lundebjergskolen og Østerhøjskolen. Det vil koste ca. 60 mio.kr. at udbygge Rosenlundskolen og 80 mio. kr. at udbygge Måløv Skole. Modellen giver nedenstående fordeling i små, mellem og store skoler. Begrundelsen Små skoler (< Mellem (fuld 2 spor) ( ) Rugvængets Skole (427) Grantofteskolen (560) Hedegårdsskolen (584) Egebjergskolen(1072) Ny Ballerup Syd skole (1301) Ny Ballerup Vest Skole (1346) Rugvængets Skole (467) Hedegårdsskolen (597) Grantofteskolen (621) Ny Ballerup Vest Skole (1265) Ny Ballerup Syd skole (1307) Egebjergskolen(956) Rugvængets Skole (657) Hedegårdsskolen (711) Egebjergskolen(790) Grantofteskolen (760) Ny Ballerup Vest Skole (963) Ny Ballerup Syd Skole (1352) B. Ni skoler med mindst to spor på alle skoler (der er ikke taget stilling til specialskolerne) Børne- og Skoleudvalget bestilte den 4. februar 2014 et forslag til skolestruktur med mindst to spor på alle skoler. Forslaget blev forelagt udvalget den 4. marts Område A: Ballerup Syd (Lundebjergskolen og Rosenlundskolen) Begge skoler er mindst tosporede i hele befolkningsprognoseperioden, der er derfor ingen distriktsændringer. Område B: Ballerup Nord (Højagerskolen og Egebjergskolen) For at skabe to spor fra klasse på både Højagerskolen og Egebjergskolen er en del af Grantofteskolens distrikt flyttet til området. Område C: Ballerup By (Hedegårdsskolen, Rugvængets Skole og Grantofteskolen) Alle tre skoler er tosporede. For at gøre Højagerskolen tosporet er en del af Grantofteskolens distrikt flyttet til Højagerskolen. Område D: Ballerup Vest (Måløv Skole og Østerhøjskolen) Hvis både Østerhøjskolen og Måløv Skole skal have to spor skal en del af Måløv Skoles distrikt flyttes til Østerhøjskolens. Modellen giver nedenstående fordeling i små, mellem og store skoler. Begrundelsen i opdelingen findes i de tre bæredygtighedsprincipper: pædagogisk, ledelsesmæs- Side 3

4 sigt Højagerskolen (366) Lundebjergskolen (384) Rugvængets Skole (426) Højagerskolen (384) Lundebjergskolen (424) Måløv Skole (415) spor) ( ) Grantofteskolen (534) Hedegårdsskolen (585) Østerhøjskolen (642) Rugvængets Skole (463) Grantofteskolen (528) Hedegårdsskolen (597) Måløv Skole (632) Østerhøjskolen (636) Egebjergskolen(665) Grantofteskolen (474) Lundebjergskolen (480) Højagerskolen (499) Østerhøjskolen (556) Egebjergskolen(583) Rugvængets Skole (648) Måløv Skole (705) Egebjergskolen(729) Rosenlundskolen (917) Rosenlundskolen (883) Hedegårdsskolen (705) Rosenlundskolen (872) C. Syv skoler med mindst tre spor på alle skoler (der er ikke taget stilling til specialskolerne) Børne- og Skoleudvalget bestilte den 4. marts 2014 et forslag til skolestruktur med mindst tre spor på alle skoler. Forslaget blev forelagt udvalget den 1. april Hvis alle skoler skal have tre spor er det ikke muligt at holde sig inden for den områdeinddeling, som de øvrige forslag er beskrevet ud fra. I forslaget foreslås Østerhøjskolen lukket og distriktet delt i to som tilføres Måløv Skole og Egebjergskolen. Højagerskolen foreslås lukket og distriktet delt i to, som tilføres Rugvængets Skole og Grantofteskolen. Herudover foreslås en ændring af distriktsgrænsen mellem Lundebjergskolen og Rosenlundskolen, så Lundebjergskolen tilføres elever fra det nuværende Rosenlunddistrikt. Modellen giver nedenstående fordeling i små, mellem og store skoler. Begrundelsen spor) ( ) Lundebjergskolen (420) Hedegårdsskolen (584) Rugvængets Skole (611) Lundebjergskolen (494) Hedegårdsskolen (597) Rugvængets Skole (633) Lundebjergskolen (582) Grantofteskolen (718) Rosenlundskolen (882) Egebjergskolen(1017) Måløv Skole (1064) Grantofteskolen (748) Rosenlundskolen (811) Egebjergskolen(898) Måløv Skole (1036) Hedegårdsskolen (711) Egebjergskolen(724) Rosenlundskolen (770) Rugvængets Skole (794) Måløv Skole (819) Grantofteskolen (840) Side 4

5 D. Fire selvstændige skoler med mindst to spor kl. og 5 selvstændige skoler med kl. (der er ikke taget stilling til specialskolerne) Børne- og Skoleudvalget bestilte den 4. februar 2014 et forslag til skolestruktur med fire selvstændige skoler med mindst to spor kl. og 5 selvstændige skoler med kl. Forslaget blev forelagt udvalget den 4. marts Område A: Ballerup Syd (Lundebjergskolen og Rosenlundskolen) I Ballerup Syd ligger Lundebjergskolen og Rosenlundskolen. Da begge skoler forventes at være tosporede i hele prognoseperioden, vil der ikke være nogen ændringer af distriktet for 0. til 6. klasse. Da Rosenlundskolen har flest klasselokaler, foreslås udskolingen placeret her. Område B: Ballerup Nord (Højagerskolen og Egebjergskolen) I Ballerup Nord ligger Højagerskolen og Egebjergskolen. Der er ikke elever nok på de to skoler i alt til at have to spor på alle årgange på begge skoler. En mulighed er derfor at tilføre Højagerskolen en del af distriktet fra Grantofteskolen. Forslag til ny distriktsgrænse findes i bilag. Udskolingen for Højagerskolen og Egebjergskolen vil kunne placeres på Egebjergskolen, sammen med Egebjergskolens indskoling og mellemtrin. Område C: Ballerup By (Grantofteskolen, Hedegårdsskolen og Rugvængets Skole) Overbygningen fra Rugvængets Skole flyttes til Grantofteskolen. Hedegårdsskolen fortsætter uændret. En del af Grantofteskolens distrikt flyttes til Højagerskolen for at gøre Højagerskolen tosporet. Område D: Ballerup Vest (Måløv Skole og Østerhøjskolen) For at skabe to spor fra 0.-6.klasse på både Måløv Skole og Østerhøjskolen er en del af Måløv Skoles distrikt flyttet til Østerhøjskolen. Da Måløv Skole har flere klasselokaler vil udskolingen kunne placeres her sammen med Måløv Skoles indskoling og mellemtrin. Modellen giver nedenstående fordeling i små, mellem og store skoler. Begrundelsen Højagerskolen (256) Lundebjergskolen (287) Rugvængets Skole (298) Østerhøjskolen (449) Højagerskolen (279) Lundebjergskolen (313) Rugvængets Skole (371) Østerhøjskolen (450) Lundebjergskolen (344) Østerhøjskolen (370) Højagerskolen (373) spor) ( ) Hedegårdsskolen (584) Grantofteskolen (688) Hedegårdsskolen (597) Rugvængets Skole (492) Måløv Skole (602) Egebjergskolen(840) Måløv Skole (898) Rosenlundskolen (1015) Grantofteskolen (717) Egebjergskolen(770) Måløv Skole (818) Rosenlundskolen (994) Hedegårdsskolen (711) Egebjergskolen(709) Grantofteskolen (925) Rosenlundskolen (1008) Side 5

6 E. Fire områdeskoler med undervisning på i alt ni matrikler med mindst to spor 0.-9.kl. (der er ikke taget stilling til specialskolerne) Børne- og Skoleudvalget bestilte den 4. februar 2014 et forslag til skolestruktur med fire områdeskoler med undervisning på i alt ni matrikler med mindst to spor 0.-9.kl. Forslaget blev forelagt udvalget den 4. marts En områdeskole består af én skole med én skoleleder, én skolebestyrelse og ét skoledistrikt. I forslaget er der undervisning på alle de nuværende matrikler. De fire områdeskoler er: - Ballerup Syd (Lundebjergskolen og Rosenlundskolen) - Ballerup Nord (Højagerskolen og Egebjergskolen) - Ballerup By (Grantofteskolen, Hedegårdsskolen og Rugvængets Skole) - Ballerup Vest (Måløv Skole og Østerhøjskolen) For at der er elever nok til to spor på alle matrikler vil forslaget indbefatte en ændring af grænsen mellem Højagerskolens distrikt og Grantofteskolens distrikt, så en del af Grantofteskolens distrikt tilføres Højagerskolens distrikt. Dvs. at distrikt Nord tilføres en del af Ballerup Bys distrikt, så der kan oprettes fire spor i område Nord. Det er ikke muligt at bevare de nuværende skoledistrikter som underdistrikter og det vil være skolelederne i de fire områder, der beslutter hvilke børn der skal gå på hvilke matrikler. Kommunalbestyrelsen kan beslutte nogle rammer for placering af børnene. Fx at der skal være to spor på hver matrikel og at børn skal gå i skole tættest muligt på deres bopæl. I Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. marts bad udvalget om at få beskrevet hvordan en ledelsesstruktur kan se ud på skolerne, hvis der laves fire områdeskoler med undervisning på alle de nuværende ni matrikler. Et eksempel på ledelsesstruktur i område syd ses neden for. Side 6

7 Modellen giver nedenstående fordeling i små, mellem og store skoler. Begrundelsen spor) ( ) Ballerup Nord (1096) Ballerup Syd (1301) Ballerup Vest (1347) Ballerup By (1546) Ballerup Nord (1049) Ballerup Vest (1268) Ballerup Syd (1307) Ballerup By (1588) Ballerup Vest (972) Ballerup Nord (1082) Ballerup Syd (1352) Ballerup By (1827) F. Fire områdeskoler med undervisning på i alt ni matrikler med mindst to spor kl. og med undervisning på fem matrikler i 7.-9.kl. (der er ikke taget stilling til specialskolerne) Børne- og Skoleudvalget bestilte den 4. februar 2014 et forslag til skolestruktur med fire områdeskoler med undervisning på i alt ni matrikler med mindst to spor kl. og med undervisning på fem matrikler i 7.-9.kl. Forslaget blev forelagt udvalget den 4. marts Forslaget har mange lighedspunkter med forslag E. Også i dette består en områdeskole består af én skole med én skoleleder, én skolebestyrelse og ét skoledistrikt. I dette forslag er der dog kun overbygning (7.-9.kl.) på fem skoler. I forslaget er der overbygning på matriklerne: Rosenlundskolen, Egebjergskolen, Grantofteskolen, Hedegårdsskolen og Måløv Skole. Også i dette forslag er forudsat en ændring af skoledistriktet. Dvs. at distrikt Nord tilføres en del af Ballerup Bys distrikt, så der kan oprettes fire spor i område Nord. Også i dette forslag har Kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte rammer for placering af børnene. Fx at der skal være to spor på hver matrikel og med overbygning på ovennævnte matrikler. I Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. marts bad udvalget også om at få beskrevet hvordan en ledelsesstruktur kan se ud på skolerne, hvis der laves fire områdeskoler med undervisning på alle de nuværende ni matrikler, men kun med overbygning på fem skoler. Et eksempel på ledelsesstruktur i område syd ses neden for. Side 7

8 Modellen giver nedenstående fordeling i små, mellem og store skoler. Begrundelsen spor) ( ) Ballerup Nord (1096) Ballerup Syd (1301) Ballerup Vest (1347) Ballerup By (1546) Ballerup Nord (1049) Ballerup Vest (1268) Ballerup Syd (1307) Ballerup By (1588) Ballerup Vest (972) Ballerup Nord (1082) Ballerup Syd (1352) Ballerup By (1827) Side 8

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen I det nedenstående gennemgås anlægsinvesteringer og de tilhørende besparelser

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune 29. april 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Forslag: Fem distriktsskoler i Ballerup Kommune på ni matrikler... 5 Forslag til

Læs mere

Egebjergskolen nr. 1 - CO²

Egebjergskolen nr. 1 - CO² Egebjergskolen nr. 1-00 00 00 1 07:03:53 07::53 07:53:53 08::53 08:43:53 09:08:53 09:33:53 09:58:53 10::53 10:48:53 11:13:53 11:38:53 12:03:53 12::53 12:53:53 13::53 13:43:53 14:08:53 14:33:53 14:58:53

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Punkt 2 Tilsyn med privatinstitutioner under dagtilbudsloven.

Børne- og Skoleudvalget Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Punkt 2 Tilsyn med privatinstitutioner under dagtilbudsloven. Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 04-03-2014-04-03-2014 04.03.2014 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Peter Als (A) - Deltog Maria Lundahl Assov (A)

Læs mere

Organisationsdiagrammer ved organisering af skolerne med fire overordnede skoler

Organisationsdiagrammer ved organisering af skolerne med fire overordnede skoler Organisationsdiagrammer ved organisering af skolerne med fire overordnede skoler Skolernes ledelsesteam i dag udgøres er forskelligt sammensat efter lokale behov, men består ofte af følgende funktioner:

Læs mere

CO2 styret på enkeltlokaler. Lokale nr. for CO2 måling. Logninger CO2

CO2 styret på enkeltlokaler. Lokale nr. for CO2 måling. Logninger CO2 Skoleventilation Områdeopdelt Dato: 21-05-2015 Udsugnings Indblæsnings på Anslået Bemærkninger Egebjergskolen EG01 3 Ja Ja Nej 5 15 get ombygges og udbygges i forbindelse med skolestruktur projektet 2015.

Læs mere

Notat om specialøkonomi

Notat om specialøkonomi Notat om specialøkonomi Baggrund På baggrund af BDO-rapport omkring ændring af de budgetmæssige, styringsmæssige og organisatoriske rammer for et fremtidigt Center for Skoler og Institutioner (C-SI) og

Læs mere

Handicaprådet

Handicaprådet Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Handicaprådet - 27-08-2014 Handicaprådet - 27-08-2014 27.08.2014 kl. 17:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Anne-Marie Appelgren

Læs mere

Kære medlemmer af Børne- og skoleudvalget i Ballerup Kommune!

Kære medlemmer af Børne- og skoleudvalget i Ballerup Kommune! Fra: Kerstin Skovgaard-Petersen Sendt: 10. februar 2014 20:47 Til: Peter Knoth Als (pka); Mette Hedegaard (mhed); Jan Holger Møller (jam); Martin Jonassen (mjo); Kim Schulz Larsen (ksla); Bjarne Herring

Læs mere

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15.

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15. SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 6. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3021 Fax. dir.: E-mail: mhar@balk.dk Kontakt: Mads Harbo Sagsid: 17.01.00-P10-1-15 Notat I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret

Læs mere

Bilagsfortegnelse til Skolestyrelsesvedtægten:

Bilagsfortegnelse til Skolestyrelsesvedtægten: 1 - Bilag 0 - indholdsfortegnelse over bilag Bilagsfortegnelse til Skolestyrelsesvedtægten: Skole med Vilje Bilag 1 (Kvalitetsmål - under udarbejdelse Bilag 2) Skolestruktur Bilag 3 Oversigt over skoletilbud

Læs mere

Modeller for ændret skolestruktur

Modeller for ændret skolestruktur Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Nyt lånernummer og pinkode pr. 1/8 2012

Nyt lånernummer og pinkode pr. 1/8 2012 Nyt lånernummer og pinkode pr. 1/8 2012 I finder jeres nye oplysninger på nedenstående liste som er opdelt i områder. Gode råd når du skal buge bookingsystemet: Husk dit navn i notefeltet Udfyld lånernr

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Kommunernes skolestruktur

Kommunernes skolestruktur Kommunernes skolestruktur Ved starten af skoleåret 28/9 var der i de danske kommuner i alt godt 1.6 folkeskoler. Skolestørrelsen varierer fra nogle få til mere end 1. elever per skole. Tre ud af ti skoler

Læs mere

Skolekvalitetsanalyse

Skolekvalitetsanalyse Skolekvalitetsanalyse Indhold Indledning og formål... 2 Overordnede rammer fra skolekvalitetsanalysen... 2 Organisering af projektet:... 4 Læsevejledning... 6 Undersøgelse af hvad skolekvalitet er i Ballerup

Læs mere

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor Oversigt over høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler Høringspart: MED-udvalg og sektorudvalg BILAG: Styrelsesvedtægt = besvaret i sagsfremstilling 1: Administrativ leder pr.

Læs mere

2: Foreslår at udvide antallet af medarbejderrepræsentanter til 3 på skoler med flere matrikler.

2: Foreslår at udvide antallet af medarbejderrepræsentanter til 3 på skoler med flere matrikler. Oversigt over høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler Høringspart: Faglige organisationer Bilag: Styrelsesvedtægt 1 Mangler at nævne de pædagogiske ledere i BFO-afdelingerne

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ballerup Kommunes folkeskoler 06/07

Kvalitetsrapport for Ballerup Kommunes folkeskoler 06/07 Kvalitetsrapport for Ballerup Kommunes folkeskoler 06/07 1 Indhold 1. Forord s. 3 2. Indledning s. 4 3. Fakta om Ballerup Kommunes skolevæsen 4. Konklusion og perspektivering s. 7 5. Sammenfattende vurdering

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Skole- og Uddannelsesudvalget. den 6. november 2007, kl. 12:00. på Lautrupgårdskolen. Åbent møde. Medlemmer. Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand

Skole- og Uddannelsesudvalget. den 6. november 2007, kl. 12:00. på Lautrupgårdskolen. Åbent møde. Medlemmer. Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand Skole- og Uddannelsesudvalget den 6. november 2007, kl. 12:00 på Lautrupgårdskolen Åbent møde Medlemmer Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand Tine Landin (A) næstformand Brian Lund Madsen (A) Britt

Læs mere

Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1

Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1 Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1 Åbent møde Tilstede Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand Heidi S. Kristensen (A) - næstformand

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

FÆLLES RAPPORT KVALITETS RAPPORT JANUAR 2016

FÆLLES RAPPORT KVALITETS RAPPORT JANUAR 2016 FÆLLES RAPPORT KVALITETS RAPPORT 2015 JANUAR 2016 INDHOLD INDLEDNING 3 Præsentation af s skolevæsen 6 Opfølgning på kvalitetsrapporten 2013/14 9 ALLE LÆRER OPTIMALT 10 Dansk 10 Matematik 14 Fremmedesprog

Læs mere

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål:

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 27. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.15-A00-1-15 Udkast til ny udskolingsmodel for Ballerup Kommune Mål

Læs mere

3a: Valhalla i Skoven bygges ud til 30/48 pladser foruden skovbørnehavegruppen. De øvrige afdelinger har samme normering.

3a: Valhalla i Skoven bygges ud til 30/48 pladser foruden skovbørnehavegruppen. De øvrige afdelinger har samme normering. BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 18. april 2016 Sagsid: 28.06.00-G01-1-15 NOTAT forslag 3 Valhalla i Byen lukkes Sydpolen flyttes/sammenlægges

Læs mere

EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.

EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk. EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.dk Lautrupvej 4 2750 Ballerup 5798008801280 Borgertorvet Borgertorvet

Læs mere

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen.

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen. NOTAT RÅDHUSET Bilag 2 - Scenarie A - Ændring af skoledistriktet for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ

Læs mere

Oversigt over spareforslag på KLUBOMRÅDET. Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016. Temaer: I alt

Oversigt over spareforslag på KLUBOMRÅDET. Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016. Temaer: I alt Oversigt over spareforslag på KLUBOMRÅDET Temaer: I alt Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Supplerende forslag: 40.39.S1. Fremtidens klubtilbud scenarie 1a 1,2 1,8 1,8 1,8 40.39.S1. Fremtidens klubtilbud

Læs mere

Lukket møde 7. Flerårig økonomisk strategi - Tilpasningsforslag på Skole- og Uddannelsesudvalgets område

Lukket møde 7. Flerårig økonomisk strategi - Tilpasningsforslag på Skole- og Uddannelsesudvalgets område Refer Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 10. maj 2011, kl. 8:00 i Mødecenter C - Lokale 32 på rådhuset. Åbent møde. Tilstede Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand Heidi S. Kristensen (A) - næstformand

Læs mere

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter.

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter. Forslag til ny skolestruktur i Egedal Kommune. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har drøftet muligheden for at ændre i den lokale skolestruktur for kommunen, og man har derfor bedt Skoleudvalget og

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Først vil jeg sige tak for et konstruktivt borgermøde på Tapeten d. 27. august 2014.

Først vil jeg sige tak for et konstruktivt borgermøde på Tapeten d. 27. august 2014. Ballerup Kommune Center for Skoler og Institutioner boern-unge@balk.dk Måløv d. 2. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur. Først vil jeg sige tak for et konstruktivt borgermøde på

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser budget 2014 Skole- og Uddannelsesudvalget

Mål- og rammebeskrivelser budget 2014 Skole- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.: 2013-1270 Dok.nr.:2013-173017 Mål- og rammebeskrivelser budget 2014 Skole- og Uddannelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 30.30 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 30.30 Folkeskolen Udvalg Skole-

Læs mere

Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne.

Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne. Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne. Kommunalbestyrelsen har den 19. november 2015 besluttet at sende nedenstående forslag til den fremtidige skolestruktur i Rønne i høring. I henhold

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Skole- og Uddannelsesudvalget

Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Skole- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.: 2011-3789 Dok.nr.: 2011-212980 Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Skole- og Uddannelsesudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 30.30 Folkeskolen Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Punkt 2 Anden budgetopfølgning 2015 for Børne- og Skoleudvalget

Punkt 2 Anden budgetopfølgning 2015 for Børne- og Skoleudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Børne- og Skoleudvalget - 18-08-2015 Børne- og Skoleudvalget - 18-08-2015 18.08.2015 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere

Læs mere

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter NOTAT Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato:

Læs mere

ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune

ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune Forslag til ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune - efter høring 1 Forord Hermed forslag til ændret skolestruktur i Rudersdal Kommune efter høring. Rudersdal Kommune forventes i de kommende 10-15 år

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/2009 19. november 2009

Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/2009 19. november 2009 Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/2009 19. november 2009 1 Forord Kommune har altid prioriteret skolernes arbejde højt. Det er meget vigtigt, at skolerne fortsat udvikler sig optimalt med henblik på

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skolevæsen Den 29. november 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen den reviderede vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten med tilhørende bilag træder

Læs mere

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Kommunalbestyrelsen - 24-11-2014 Kommunalbestyrelsen - 24-11-2014 24.11.2014 kl. 18:00 Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus Deltagere

Læs mere

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skoler har i analysen taget udgangspunkt i at udvide skoledistrikterne efter følgende kriterier:

Center for Dagtilbud og Skoler har i analysen taget udgangspunkt i at udvide skoledistrikterne efter følgende kriterier: Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282757 kap37@helsingor.dk Dato 26.05.2015 Sagsbeh. Karin Petersen Notat om beregning på en evt. ændring af

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Der sker og er sket en betydelig udbygning i de tre først nævnte områder.

Der sker og er sket en betydelig udbygning i de tre først nævnte områder. SKOLE- OG BØRNEFORVALTNINGEN Skole- og børnesekretariatet Brevid. 455509 Afsnit: Ref. OM Dir. tlf. 46314121 ovem@roskilde.dk NOTAT: Skoledistrikter fra skoleåret 2008/2009 22. juni 2007 Skole- og Børneforvaltningen

Læs mere

EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen

EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen 1 5798008803284 Ballerup Bibliotek - materialer og it

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole.

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Dette dokument beskriver, den procedure som Kommunalbestyrelsen skal følge og de valg Kommunalbestyrelsen skal foretage i forbindelse med nedlæggelsen

Læs mere

Høringsoplæg om fremtidig skolestruktur i Fredensborg Kommune. 21. juni 2010

Høringsoplæg om fremtidig skolestruktur i Fredensborg Kommune. 21. juni 2010 Høringsoplæg om fremtidig skolestruktur i Fredensborg Kommune 21. juni 2010 2/23 Indhold: Indledning... 4 En folkeskole i overmorgen - Visioner og mål...4 Hvorfor en ny skolestruktur...4 Konkrete målsætninger

Læs mere

BALTORP SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2016

BALTORP SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2016 BALTORP SKOLEN KVALITETS RAPPORT 215 JANUAR 216 INDHOLD INDLEDNING 3 Præsentation af Baltorpskolen 6 Opfølgning på kvalitetsrapporten 213/14 9 ALLE LÆRER OPTIMALT 12 Dansk 12 Matematik 2 Fremmedesprog

Læs mere

Læring, leg og fællesskab

Læring, leg og fællesskab Brøndbyvester Skole Brøndbyøster Skole Brøndby Strand Skole Læring, leg og fællesskab En skole for fremtiden i Brøndby Kommune En folkeskole i topklasse I august 2010 får Brøndby Kommune tre nye skoler,

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Skolestruktur erfaringer fra andre kommuner

Skolestruktur erfaringer fra andre kommuner Skolestruktur erfaringer fra andre kommuner Indledning I forbindelse med Børn- og Ungeudvalgets arbejde med at gennemføre et strukturtjek på børn- og ungeområdet, jf. aftalen for Budget 2016, udgør skolestrukturen

Læs mere

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Udarbejdet maj 2014 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...

Læs mere

Prioriterings- og sparekatalog Budget 2011 2014 Skole- og Uddannelsesudvalget

Prioriterings- og sparekatalog Budget 2011 2014 Skole- og Uddannelsesudvalget Til: Skole- og Uddannelsesudvalget DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 5. maj 2010 Tlf. dir.: 4477 3203 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: jwn@balk.dk Kontakt: Jens Wibeck-Nilsson Sagsnr: 2010-8726 Dok.nr:

Læs mere

Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser 18. august 2014

Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser 18. august 2014 Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser 18. august 2014 Mulige veje for Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser den 18. august 2014 Skolestruktur

Læs mere

Kulturarbejde med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Kulturarbejde med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber 1 2 Kulturarbejde med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber Alle børn og unge i kommunens dagtilbud, skoler og klubber skal have mulighed for at møde kunst og kultur i deres hverdag. For

Læs mere

Vejle Midtbyskole. Beslutningsoplæg

Vejle Midtbyskole. Beslutningsoplæg Vejle Midtbyskole Beslutningsoplæg Indhold 1. Indledning... 2 2. Resume... 2 3. Damhavens og Langelinies skoler beskrivelse... 3 4. Det formelle ved sammenlægning til en ny skole... 4 5. De to skoler sammenlagt

Læs mere

Søndergades Skole - skolebestyrelsen

Søndergades Skole - skolebestyrelsen Høringssvar Brønderslev den 22. december 2010 INDLEDNING Hermed fremsendes høringssvar og forslag til en fremtidig skolestruktur fra Søndergades Skole. Som udgangspunkt stiller vi os uforstående overfor

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Ballerup Kommune

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Ballerup Kommune Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Ballerup Kommune København, 30. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort sammenfatning af analysernes resultater... 4 3. Analyse

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og Uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Tids- og Handleplan for sammenlægningen af i perioden fra 21. februar 1. august 2012 De to skolebestyrelser mødet den 8. marts 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Indstilling. Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg og Mårslet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18.

Indstilling. Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg og Mårslet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. august 2015 Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg Indstillingen omhandler et forslag om at flytte den nye udstykning syd

Læs mere

VI mener at de sociale kriterier bør tælle 100%, men vi kan godt forestille os en overgangsordning som vægte 80-20 det første år.

VI mener at de sociale kriterier bør tælle 100%, men vi kan godt forestille os en overgangsordning som vægte 80-20 det første år. 1 - Bilag 1 Rugvængets Skole MED-udvalg Til Center for økonomi og personale RUGVÆNGETS SKOLE Rugvænget 10 2750 Ballerup Tlf: 4477 3277 www.rugvaengetsskole.dk Dato: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3277

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding Bind III 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN Brændkjærgade, 000 Kolding Brændkjærskolen blev bygget i 1955 og er senere udbygget over flere etaper. Senest er der gennemført udbygning og opdatering af de fysiske rammer

Læs mere

19. VESTER NEBEL SKOLE

19. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 19. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Senest er skolen som led i den forudgående

Læs mere

Temamøde 5 vurdering af modellerne. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Temamøde 5 vurdering af modellerne. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Temamøde 5 vurdering af modellerne Model X At bibeholde de fire skoler som selvstændige enheder ved at udnytte Dyvekeskolens kapacitet bedre, flytte specialklasserækken eller udvide kapaciteten på Dyvekeskolen.

Læs mere

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune NY SKOLE- STRUKTUR Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune Østre Skole, Vestre Skole og Thurø Skole ændres til skoler med 0.-6. klasse. Der etableres en ny skole for

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL SKOLESTRUKTURFORSLAGET SKOLESTRATEGI 2021

SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL SKOLESTRUKTURFORSLAGET SKOLESTRATEGI 2021 SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL SKOLESTRUKTURFORSLAGET SKOLESTRATEGI 2021 Indledningsvis vil vi gerne påpege, at skolebestyrelsen for Funder og Kragelund

Læs mere

Opsamling på hovedtræk i strukturforslag

Opsamling på hovedtræk i strukturforslag Opsamling på hovedtræk i strukturforslag BILAG TIL TEMADRØFTELSEN 27/9 2016 Arbejdsgruppernes opgave Strukturarbejdsgrupperne har haft til opgave, at foreslå et strukturscenarium der skaber besparelse

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse Punkt 3. Godkendelse af procesplan for fælles ledelse 2015-049805 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender procesplan for Fælles ledelse. Beslutning: Drøftet. Skolevæsnet har de sidste

Læs mere

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015 Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015 Kilde: www.kfs-hovedstadsregionen.dk Kommune Skole (undervisning) Fritid (SFO/klub) Dagtilbud Netværk 1 17-3-2015

Læs mere

Tanker om skolestruktur 2012

Tanker om skolestruktur 2012 Tanker om skolestruktur 2012 Vigersted Skolebestyrelse vil starte med at pointere, at når vi skal diskutere en fremadrettet og langstidsholdbar skolestruktur, så skal og bør der være overskud til at se

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde, kl. 9.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 - tema 3. Skolestrukturdebat - tema 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende: Ingen Mødet slut kl.:

Læs mere

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt Notat 6. september 2016 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.01.04-G01-6-16 Forslag til skoledistriktsændringer 2017/18 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Den 12. april 2016: Præsentation af Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Underskrevet den 11. april 2016, formidlet til skoleledere samt Dialogforum den 12. april 2016, offentliggøres

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

MÅLØVHØJ SKOLE KVALITETS RAPPORT JANUAR 2016

MÅLØVHØJ SKOLE KVALITETS RAPPORT JANUAR 2016 MÅLØVHØJ SKOLE KVALITETS RAPPORT 215 JANUAR 216 INDHOLD INDLEDNING 3 Præsentation af Måløvhøj Skole 6 Opfølgning på kvalitetsrapporten 213/14 9 ALLE LÆRER OPTIMALT 11 Dansk 11 Matematik 2 Fremmedesprog

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Beslutning. Published on (https://ballerup.

Børne- og Skoleudvalget Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Beslutning. Published on  (https://ballerup. Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Børne- og Skoleudvalget - 10-01-2017 Børne- og Skoleudvalget - 10-01-2017 10.01.2017 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere

Læs mere

Lokalaftale. Løn & arbejdstid. Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter. Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening. 1.

Lokalaftale. Løn & arbejdstid. Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter. Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening. 1. Lokalaftale Løn & arbejdstid Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 1. august 2014 Udgave pr. 28-05-2014 1 Afgrænsning Aftalen

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

Generel information om skolen

Generel information om skolen Generel information om skolen Utterslev Skole er en folkeskole med fritidsordning og fritidsklub indviet i 2002 og genindviet i 2013 Skolen er tre sporet fra 0. til 5. årgang, to sporet fra 6 9. årgang

Læs mere