AFDELINGSBLAD NR Metal Vest. I dette nummer bl.a. Leder: Den danske model Is-ligaen Nyt om arbejdsskader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFDELINGSBLAD NR Metal Vest. I dette nummer bl.a. Leder: Den danske model Is-ligaen Nyt om arbejdsskader"

Transkript

1 AFDELINGSBLAD NR Metal Vest I dette nummer bl.a. Leder: Den danske model Is-ligaen Nyt om arbejdsskader

2 Bestyrelsen Dan Holmgaard Rasmussen, formand Johannes Holm, næstformand Lars M. Bjørnhardt, kasserer Udvalgene ORGANISERINGS- OG AGITATIONSUDVALG Formand Bo Frost-Larsen Tlf FAGRETLIGT UDVALG Formand Bjarne Bach Madsen Tlf Tommy Petersen Tillidsrepræsentant Ribe Jernindustri Jesper Koppel-Hansen Vestas Wind System A/S Bjarne M.B. Madsen Faglig sekretær Bo Frost-Larsen Faglig sekretær Rasmus Rasmussen Tillidsrepræsentant Babcock & Wilcox Vølund A/S Holger Maskov Tillidsrepræsentant Materialegården, Vejen Martin Sølbeck Tillidsrepræsentant Esbjerg Forsyning Søren Pedersen Klubkasserer Lego System A/S Harald Fjordby Knudsen Tillidsrepræsentant Semco Henning Jensen Tillidsrepræsentant FiberVision A/S Ole Christoffersen Tillidsrepræsentant Titan Kent Olsen Tillidsrepræsentant Danbor UDDANNELSESUDVALG Formand Dan H. Rasmussen Tlf MILJØ- OG ARBEJDSSKADEUDVALG Formand Henrik Berg Tlf UNGDOMSUDVALG Formand Lars M. Bjørnhardt Tlf AUTOUDVALG Formand John Laursen Tlf RØRKLUBBEN Formand Poul Due Torp Tlf SENIORKLUBBEN Formand P.V. Hansen Tlf REVISORER Morten Agerskov Babcock & Wilcox Vølund A/S Mogens Johansen Esbjerg Kommune METAL VEST ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag mandag, onsdag og torsdag tillige Metal Vest, Sallingsundvej 6A, 6715 Esbjerg N Tlf Bladansvarlig: Linda Jensen Bladredaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere indkomne læserbreve. Bladet udkommer hver gang i eksemplarer. Deadline til blad nr : 5. januar Afdelingen udsender sit medlemsblad to gange årligt. Det er tilladt at gengive artikler og tekst fra bladet med kildeangivelse. 2

3 FORMANDEN HAR ORDET Er den danske model under pres? Den danske model, som kort fortalt definerer spillereglerne på det danske arbejdsmarked fastsætter, hvorledes man løser stridigheder parterne i mellem, hvordan man igennem forhandlinger og mægling løser stridsspørgsmål uden nødvendigvis at gribe til konflikt våbnet, har eksisteret i over 100 år. Den bygger på nogle forudsætninger, der blev grundlagt helt tilbage i hovedaftalen tilbage i 1899 efter langvarige konflikter, hvor man fastslog arbejdstagernes ret til at organisere sig i fagforeninger og arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Aftalen bygger og forudsætter nogle spilleregler som er underforstået: Man accepterer de afgørelser, der falder i de nedsatte forummer. Aftalen forudsætter to rimeligt ligeværdige parter. Politikerne accepterer, at det er parterne, der suverænt forhandler aftaler på plads. Politikerne holder fingrene fra overenskomsterne, men kan bruge de opnåede aftaler til lovgivning for det øvrige samfund. Politikerne lovgiver ikke mod den ene part. Det er en gammel aftale, en aftale som måske ikke helt har fulgt med tiden. Det danske samfund har udviklet og udvikler sig meget hurtig i disse år. Nye produktionsområder, nye ansættelsesformer, EU implementering af lovgivning, eksklusivrettens ophør, øst arbejdere, en stadig stigende tendens til lovgivning på aftaleområdet, fremkomsten af de gule foreninger og en internationalisering af hele arbejdsmarkedet sætter efter min mening aftalen under pres. Forholdene før i tiden, hvor man i mange år, nogle gange hele livet var på samme arbejdsplads, er en saga blot. Styrken i den danske model er den store mobilitet, den sikkerhed for en indtægt man har, hvis man bliver fyret eller ind i mellem jobskifte. Denne model kaldes også flexicurity modellen, det er den som sikrer, at man kan bevare skindet på næsen gennem dagpengesystemet. Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved områdeoverenskomster, overenskomster indgået mellem DA og LO. Der gælder det, at alle der arbejder i områder dækket af en overenskomst, arbejder på lige aftalte vilkår, uanset om de er medlem af en fagforening eller ej. 3

4 En stadig stigende tilpasning af EU lovgivning i overenskomsterne og dansk lovgivning omkring arbejdskraft, har betydet en eksplosion af nye virksomheds og arbejdsformer: Vikarbureauer. Projektansættelser. Enterpriseansættelser. Løsarbejderansættelser. Disse nye former betyder sammen med de forringelser, der har haglet ned over dagpengeområdet igennem de sidste 12 år, at modellen er under pres. Vikarbureauernes indtog på det danske arbejdsmarked, er der i sig selv ikke noget galt i. Vi har et fint samarbejde med mange af dem, men der er som andre steder også brodne kar her. Vi ser en tendens til oprettelse af mange underafdelinger ved visse vikarfirmaer i et antal, som ikke retfærdiggøres af arbejdsmængden, men som efter vores mening udelukkende bliver brugt som et skalkeskjul og misbrug af de ansatte. Afdelingens eneste mulighed er at tegne overenskomst med hver enkelt af disse afdelinger, et langsommeligt arbejde, hvor det efter vores mening næsten er umuligt at følge med. Det er i dag muligt at oprette et firma overalt i EU for bare 1 kr. og 10 minutter ved en pc. Herefter kan man efter forgodtbefindende, flytte sine ansatte rundt i disse forskellige firmaer og gøre det fuldstændig uoverskuelig for de ansatte at vide, hvilke vilkår de er ansat under og nogen gange ved de endda ikke, hvilket land de er ansat i. Vi bakker stadig op omkring den danske model, men vi er nødt til at få en diskussion omkring organisationsforholdene og overenskomstdækningerne. Områdeoverenskomster har sikret os det samfund vi har i dag, men bliver de ved med at være det bedste? Den stadig stigende lovgivning på OK området, bliver det vores endeligt? Der er i dag kræfter i folketinget, der gerne så fagbevægelsen hen hvor peberet gror. Det rykker meget alvorligt ved selve modellen og dens eksistens. Er vi klar til det? Princippet omkring 2 ligeværdige parter, eksisterer det stadig? Vores politiske indflydelse og prægningen af vores naturlige allianceparter, har vi tabt det spil og hvorfor? Det er vigtige spørgsmål, som vi er nødt til at finde tilfredsstillende svar på, inden toget er kørt. Vi vil selvfølgelig rejse det i vores kompetente forummer, men det er også spørgsmål, vores medlemmer er nødt til at tage stilling til. De dage, hvor fagforeningen løser snart sagt alt, er ovre. Vi er nødt til at gendefinere selve det at være medlem af en fagforening og hvorfor. Den danske model bygger på sammenhold og fællesskab, og det er en fælles kamp. Dan H. Rasmussen Formand Metal Vest 4

5 Overenskomst I Metal Vest ser vi i stigende grad virksomheder, der ikke har eller melder sig ud af overenskomsten. Det kan have store økonomiske konsekvenser for vores medlemmer, da det eneste de har krav på er, hvad der står i deres ansættelseskontrakt og 5 ugers ferie. Der mangler ofte pension, fritvalgskonto, betalt efteruddannelse og genetillæg så som overtidsbetaling og nattillæg. Det er ikke kun vores medlemmer, der bliver ramt. Det gør de virksomheder, der har overenskomst også. De har ikke en chance for at konkurrere med virksomheder uden overenskomst. Derfor har det høj prioritet i Metal Vest at få tegnet nye overenskomster. For at vi kan gøre det med succes, er det vigtigt, at vores medlemmer sørger for, at kollegaerne er medlem af en overenskomstbærende fagforening og ikke en af de gule forretninger. Det har også stor betydning, at de ansatte lægger pres på virksomheden, fordi det daglige pres på virksomheden, vil gøre det betydeligt nemmere for Metal Vest at få en aftale i hus. Hvis du går og arbejder på en virksomhed uden overenskomst og der er en høj dækningsgrad (mange metaller), da kontakt os her i Metal Vest, så vi kan få en dialog i gang med din virksomhed. P.S: Husk at lærlinge altid er omfattet af overenskomstreglerne. Faglige sekretærer Bo & Bjarne Har du været eller er du ansat offshore ved FH Contractors så læs dette! Metal Vest har den fået medhold i en sag mod FH Contractors vedr. manglende ATP indbetalinger, hvor offshore ansatte kun har fået ATP for 2 uger i en 5 ugers periode. Såfremt du har arbejdet offshore ved FH Contractors fra 2010 og frem til den , skal du kontakte din lokale Metal Afdeling, da Metal Vest har fået medhold i, at FH Contractors skal betale de resterende ugers ATP med tilbagevirkende kraft. Yderligere information kan fås ved henvendelse til din lokale Metal Afdeling. Bjarne Bach Madsen Faglig sekretær 5

6 Pisk eller gulerod? I skrivende stund er LO, DA og regering i gang med trepartsforhandlinger vedrørende den alvorlige mangel på praktikpladser, og der er nok og tage fat på. På landsplan mangler der over praktikpladser til unge mennesker, der ønsker en god faglært uddannelse. I Metal Vests område har borgmester Johnny Søtrup og hans borgerlige flertal på rådhuset valgt, at indgå partnerskabs aftaler med Dansk Industri og Dansk byggeri, fremfor sociale klausuler, som en enig rød blok i byrådssalen ellers tidligere har stillet som forslag. Rybners. Det vil sige 135 unge mennesker, som ikke har fået drømmen om en elev/ læreplads opfyldt, og det skræmmende er, at det kun er blevet værre. Rybners forventer, at tallet i august vil være 229 elever i skolepraktik. Altså en stigning på 75% på 8 måneder alene for Rybners i Esbjerg. Kigger vi på det lidt større regionale billede, er det desværre heller ikke positiv læsning. I region Syddanmark var der i oktober elever i skolepraktikophold. Dette svarer næsten til en femdobling i forhold til samme periode i 2008, hvor tallet var 278 elever. (Kilde: Børne-, unge- og ligestillingsministeriet) Man kan med rette debattere, om det er pisken eller guleroden, der skal tages i brug overfor virksomhederne. I den ideelle verden ville debatten slet ikke være nødvendig. For i den ideelle verden ville virksomhederne udvise rettidig omhu, blot for at bruge et yndet citat i arbejdsgiver kredse og sikre fremtidens faglærte arbejdskraft. Men desværre ser verden alt andet end ideel ud. Så kære virksomheder tag nu jeres ansvar og uddan fremtidens faglærte arbejdskraft. Henrik Berg Faglig sekretær Ifølge tal for Rybners var der den 4 januar elever på skolepraktikophold på 6

7 Arbejdsskader som følge af epoxy Læs her, hvad du skal gøre, hvis du mener, du er blevet syg som følge af dit arbejde. Hvis du mener, du har været udsat for epoxy eller isocyanater og er blevet syg af det, skal du tage kontakt til din egen læge. Din læge kan hjælpe dig med at anmelde en erhvervssygdom til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) tidligere Arbejdsskadestyrelsen. AES vurderer derefter, om din sygdom skyldes arbejdet, og om du har ret til erstatning. AES er opmærksom på, at epoxy og isocyanater er skadelige stoffer. Den vurdering indgår naturligvis, når de vurderer den enkelte sag. Arrangementer 2016 AKTIVITETER I ÅRETS LØB september 2016 Metal Kongres i Århus oktober 2016 Weekendkonference for tillidsrepræsentanter Langsøhus i Silkeborg BESTYRELSESMØDER Torsdag den 1. september 2016 Torsdag den 6. oktober 2016 Torsdag den 10. november 2016 Onsdag den 14. december november 2016 Fagenes Fest i Musikhuset, Esbjerg 7

8 Metal Ligaen Som medlem af Dansk Metal får du gratis adgang til dig selv og én gæst til alle grundspilskampe, kampe i Metal Cup en og 30 pct. rabat på billetter til alle slutspilskampe (én billet pr. kamp). Billetter skal købes på klubbernes egne hjemmesider. Du kan læse mere her: Ishockey.aspx Alle medlemmer af Dansk Metal kan komme gratis ind til alle Dansk Automobil Sports Unions løb. Du skal bare bruge dit Metal medlemskort. 8

9 Højesteret ændrer praksis i sager om forældelse på arbejdsskadeområdet Højesteret afsagde den 25. april 2016 en dom, hvor der blev taget principielt stilling til spørgsmålet om forældelse i sager om arbejdsskader. Højesteret fastslog, at de særlige forældelsesregler i arbejdsskadesikringslovens 36 gælder for alle krav på erstatning og godtgørelse i anledning af en arbejdsskade, uanset hvilken arbejdsskadelov, sagen i øvrigt er omfattet af. Det betyder, at både Arbejdsmarkedet Erhvervssikring (AES) tidligere Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen skal genoptage de sager, som er afvist med begrundelse om, at kravet er forældet efter den 3-årige forældelsesfrist i forældelsesloven. Både AES og Ankestyrelsen vil forsøge at fremsøge de sager, hvor der fra 1. januar 2008 og frem til dommen, er truffet afgørelse efter den nu underkendte praksis. Hvis du ikke har hørt fra dem inden 1. oktober, men mener at du har en sag, der skal genoptages, kan du bede om at få sagen genoptaget. Hvis Ankestyrelsen har ændret en afgørelse truffet af Arbejdsskadestyrelsen, og har afvist dit krav på grund af forældelse, skal du bede Ankestyrelsen om at genoptage sagen. Hvis det kun er Arbejdsskadestyrelsen, der har behandlet spørgsmålet om forældelse, eller hvis du er i tvivl om, hvem der har taget stilling til forældelse sidst, skal du kontakte AES. Hvis du beder AES om genoptagelse, kan du med fordel bruge skabelon om genoptagelse i Se Sag på AES hjemmeside: Afdelingen vil som sædvanlig være behjælpelig med servicering af din sag, hvis du har fået din sag genoptaget. Det er muligt, at den ændrede praksis ikke vil medføre et andet resultat i din sag. I det omfang AES selv finder din sag, vil de kontakte dig inden 1. oktober om muligheden for at få din sag genoptaget. 9

10 Autoklubben Metal Vest Lige en lille sommerhilsen fra Autoklubben. Som sagt ved sidste generalforsamling, er det lige ved at være på sidste vers, at bestyrelsen arbejder. Vi håber stadig, at der kommer en afløser/tovholder, der vil lave et lille stykke arbejde for vores klub. Vi har haft mange dejlige ture og virksomhedsbesøg gennem flere år. Jeg kan lige nævne vores ture til Wolfsburg, Berlin og Bremen, hvor vi har besøgt bilfabrikkerne VW, Mercedes Benz samt deres udmærkede bilhuse i storbyerne. Det har været utrolig dejligt at være sammen med jer, især da vi lavede turene om til 2 overnatninger og damerne var med. Det gav ligesom mere tid til, at vi kunne hygge os og snakke biler. Pigerne kunne handle i storbyerne og ellers bare gå på cafe. (Det skulle gerne fortsætte). Jeg håber, at alle medlemmer og deres familie har haft en rigtig god sommer. Vi ses til klubbens generalforsamling den første uge i november. I får nærmere besked. For tiden har vi ingen ture på programmet. Jeg håber, der dukker et eller andet op i efteråret. Mange hilsner Autoklubben John Laursen FISKETUREN De største fisk der blev fanget: 3. præmien tilfaldt Oliver 2. præmien tilfaldt Bent Poulsen 1. præmien tilfaldt Rene (Nossi) 10

11 Igen i år afholdt vi 1. maj i afdelingen sammen med El-Forbundet som sædvanligt en hyggelig dag. 11

12 FAGENES FEST Kom og vær med til at fejre de nyudlærte elever torsdag den 3. november, fra kl. 18 i Musikhuset Esbjerg Program Kl Kl Kl Dørene åbnes i Musikhuset Esbjerg Velkomst i Teatersalen Kåring af årets læreplads Kåring af årets faglærer Festtaler: Mikkel Kessler Overrækkelse af legater Kåring årets håndværker Overrækkelse af emblem og gaver til alle nyudlærte elever Let traktement i foyeren fra Britannia Fagenes Fest Kom og vær med til at fejre håndværket og de stolte elever, når Fagenes Fest traditionen tro løber af stablen, tirsdag den 3. november 2016 i Esbjerg Musikhus. Her hylder vi de unge, som er udlært mellem november 2015 og november 2016 og de virksomheder og lærere, som er skyld i, at dygtige elever hvert år bliver udlært og kan være med til at skabe udvikling og vækst. Fagenes Fest er derfor for nyudlærte elever, deres virksomheder samt deres nærmeste familie, kæreste og skolen. Tilmeld dig Fagenes Fest ved at gå ind på hjemme siden eller ved at scanne QR-koden med din mobil. På kan du også indstille de ny udlærte elever som har gjort en særlig indsats, til et legat. Sidste år uddelte vi legater for mere end kroner og goodiebags til en værdi af ca. kr ,- til de udlærte elever. Årets læreplads og Årets faglærer Elever har nomineret deres lære plads eller faglærer til denne flotte pris. Et udvalg bestående af repræsentanter fra LO, DA og pressen udvælger den virksomhed eller faglærer, der skal modtage hæderen. Du kan indstille din læreplads eller faglærer, selvom du ikke er udlært endnu. Årets svende Vi hylder alle de elever, der inden for det seneste år er blevet færdig med sin uddan nelse. Her uddeles en række legater samt en gave til alle. Årets håndværker Blandt årets elever kåres Årets håndværker. Faglærere på Rybners Tekniske Skole har indstillet de elever, som har gjort en særlig indsats og har et højt fagligt niveau. Prisen overrækkes af borg mester Johnny Søtrup. Læs mere og tilmeld dig på Bag Fagenes Fest står Esbjerg Håndværker- & Industriforening De faglige organisationer Rybners 12

13 50 og 60 års jubilarer 2. halvår år Hans-Georg Peters Egedesmindevej Esbjerg N år Tom Harly Sørensen Spangsbjerg Møllevej 297, st.tv Esbjerg Ø år Bent Teglgaard Christensen Carl Nielsens Vej Varde år Orla Pedersen Palnatokes Alle 13, 01 tv Esbjerg Ø år Preben Emil Juel Uglvigvej 15, 02 tv Esbjerg Ø år Jens Knud Larsen Egevangen 20, Sig 6800 Varde år Carl Laursen Nørremarksvej Varde år John Nedergaard Christensen Grønlandsparken 72B 6715 Esbjerg N år Kaj Mathias Hansen Frøkærvej 10, Guldager 6710 Esbjerg V år Erling Tved Hansen Fiskenes Kvarter Esbjerg V år Peter Christian Vind Skolevej 35, st Tjæreborg år Villy Schjødt Jensen Torvegade 118, st Esbjerg år Henning Klingenberg Lyngvej Esbjerg V år Ejgil Ballegaaard Mulvadparken Bramming år Lejf Jørgensen Mågevænget Ribe år John Nielsen Egetoften 16, Nymindegab 6830 Nørre Nebel år Peter Henrik Nielsen Søparken Tistrup 50 år og 70 års jubilarer 1. halvår 2016 Stående fra venstre: Tom Harly Sørensen, Orla Pedersen, Ralph Vesti Jørgensen, Preben Emil Juel og Frede Juhl Laugesen Siddende fra venstre: Jens Christian Pedersen, Bent Teglgaard Christensen, Ove Østergaard Lorenzen og Erik Hagenau Kaster. 13

14 Ny praksis vedrørende slidgigt i knæ Den tidsmæssige udsættelse er blevet kortere. AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) har ændret kravet til belastningen ved slidgigt i knæ. Det sker på baggrund af en ny udredning om sygdomme i knæ, som Erhvervssygdomsudvalget har behandlet. Den nye praksisændring vedrørende slidgigt betyder, at der er et mindstekrav til at få sygdommen anerkendt efter 10 års knæliggende og/eller hugsiddende arbejde stort set hele arbejdsdagen. Der kan derfor også være tale om knæliggende og/eller hugsiddende arbejde i en periode på 20 år. Der skal i så fald have været tale om knæliggende og/eller hugsiddende arbejde i mindst halvdelen af arbejdsdagen (3-4 timer). Hvis der er tale om knæliggende og/eller hugsiddende arbejde i tre fjerdedele (3/4) af arbejdstiden (5-6 timer dagligt), skal der have været tale om en belastning i mindst 13 år. Mere om praksisændringen kan læses på Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hjemmeside Vejledning om erhvervssygdomme 11. udgave. Kapitel 4. Knæsygdomme. Hvis du ønsker din sag om slidgigt i knæ genoptaget på baggrund af praksisændringen, kan du anmode om genoptagelse ved at gå ind på din sag i den elektroniske sagsoversigt, Se Sag. Du finder Se Sag på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside: Afdelingen vil som sædvanlig være behjælpelig med servicering af din sag, hvis du har fået sagen genoptaget. 14

15 FIU kurser 2015 Kursus navn Dansk Metals Arbejdsmiljø Akademi Antal deltagere 2 Den Skjulte dagsorden 2 Dirigentkursus 1 Et forsvar i udvikling 2 Grundkursus 1 AMR 3 Grundkursus 1 TR 1 Grundkursus 2, Mit Metal 2 Grundkursus 3 3 Grundkursus 4 4 Grunduddannelsen Kend dine styrker 1 Lean 1 Metals Spydspidstræf 1 Metal Ferie Metals TR kommunale 1 Psykisk Arbejdsmiljø 1 Rørprislistekursus 3 Sagkyndig, tekniske hjælpemidler 1 Samarbejde og psykologi 3 TR som forhandler 3 TR Topmøde 2 I alt antal deltagere 49 BRUG DIT LO PLUS KORT OG FÅ RABATTER OG GODE TILBUD ALDERSRABAT 10% Synoptik byder igen på den originale aldersrabat. Og alle får mindst 50 % i rabat uanset alder. Læs mere på loplus.dk/synoptik Få velkomstrabat med SHELL CARD Spar 30 øre/l benzin og 40 øre/l diesel på standerprisen de første 2 måneder*. Det kan da gøre enhver køretur sjovere! *Gælder frem til Læs mere på loplus.dk/shell Op til 40 øre/l JUBBIIII - udsigt til efterårsferie 10% Tag familien med i sommerhus og få en pause fra hverdagen. Et sommerhus er den perfekte ramme til efterårsferien. Læs mere på loplus.dk/dansommer REJS UD I VERDEN med rabat på overnatning 19% Best Western giver dig rabat på mere end hoteller - rundt om i hele verden. Morgenmad er inkluderet! Læs mere på loplus.dk/bestwestern Hent LO Plus medlemskort App og få dit medlemskort på mobilen Hent App en i dag: Send en SMS med teksten Med App en får du direkte adgang til din fagforening samt et nemt KORT til 1999 overblik over alle medlemsrabatterne. Send en sms med teksten KORT til 1999 og modtag et link til download af app en med dit medlemskort. Det koster alm. sms takst. TJEK LOPLUS.DK FØR DU HANDLER Lav en flot CEWE FOTOBOG 15% Indsæt jeres feriebilleder i en flot og personlig CEWE FOTOBOG og få en mindeværdig bog med alle de bedste ferieoplevelser. Læs mere på loplus.dk/onlinefotoservice APPLE WATCH til ham og hende 3-20% Få LO Plus rabat på Apple produkter på humac.dk/loplus. Køb f.eks. et Apple Watch - Spar 8% på alle modeller! Læs mere på humac.dk/loplus Arbejdsskadestyrelsen har den 1. juli 2016 skiftet navn til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) Afdelingen har siden sidst afsluttet arbejdsskader, hvor der er skaffet kr. hjem til afdelingens medlemmer. 15

16 Husk tidsbestilling ved arbejdsskader! For at udnytte tiden bedst muligt er der telefontid hver dag mellem vedrørende arbejdsskade, hvor der også kan bestilles tid til møder. Husk din fagforening kan tilbyde dig GRATIS SOCIALRÅDGIVNING Socialrådgiveren er ansat af Dansk Metal og 2 andre LO fagforeninger. Hun hjælper dig med alt indenfor det sociale område. Det vil sige, at du kan få hjælp til din sygedagpengesag, flexjob-/pensionsansøgning, arbejdsmarkedspensioner, patientklagesager og så videre. Hun tager også gerne med dig til møderne hos kommunen som bisidder hvis din sag hos kommunen er gået i hårdknude. Vor socialrådgiver er Ösk Wall. Har du brug for en samtale med hende, da kontakt afdelingen. Husk din fagforening yder dig GRATIS ADVOKATHJÆLP Aftalen med advokatfirmaet DAHL, betyder at du kan få juridisk bestand i dine private forhold. Du kan kontakte afdelingskontoret for nærmere oplysninger samt tidsbestilling på tlf VEST

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

AFDELINGSBLAD NR Metal Vest. I dette nummer bl.a. Generalforsamling 1. maj. Fisketur Legoland

AFDELINGSBLAD NR Metal Vest. I dette nummer bl.a. Generalforsamling 1. maj. Fisketur Legoland AFDELINGSBLAD NR. 1 2016 Metal Vest I dette nummer bl.a. Generalforsamling 1. maj Fisketur Legoland Bestyrelsen Dan Holmgaard Rasmussen, formand Johannes Holm, næstformand Lars M. Bjørnhardt, kasserer

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer Høje- Taastrup Bladet for 3F medlemmer August 2016 OK 17 møde i afdelingen - læs s. 3 Generalforsamling - læs s. 4 1. maj i afdelingens have - læs s. 6 Tak til alle tillidsvalgte LEDER: Jeg vil gerne starte

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil 140917 Ole Holtse Olsen Formand 88 92 45 78 Mobil 27 87 11 05 ole.olsen@3f.dk Martin Kruse Næstformand 88 92 45 55 Mobil 28 94 74 55 martin.kruse@3f.dk Anne Gregersen A-kasseleder 88 92 45 68 Mobil 24

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

Resume af bestyrelsesmødet 28. februar Sparringsforum Varde Kommune. Beskæftigelsesplanen for 2017 er blevet godkendt i Byrådet.

Resume af bestyrelsesmødet 28. februar Sparringsforum Varde Kommune. Beskæftigelsesplanen for 2017 er blevet godkendt i Byrådet. Resume af bestyrelsesmødet 28. februar 2017. Sparringsforum Varde Kommune Beskæftigelsesplanen for 2017 er blevet godkendt i Byrådet. Varde kommune har igen i år modtaget 600.000 kr. i den regionale uddannelsespulje.

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

200m Gevær - Mesterskab Klasse Bent P. Nielsen 021-Brørup Skyttekr /7 Guld

200m Gevær - Mesterskab Klasse Bent P. Nielsen 021-Brørup Skyttekr /7 Guld Landsdelsskydning DDS Ribe 2010 50m. Børnehold. Ribe Skyttekreds Christian F. Sørensen Ribe 150/8 Nicklas Roust Wind Ribe 148/8 Sanne Knudsen Ribe 148/8 Jakob Hansen Ribe 147/5 Casper Rasmussrn Ribe 146/4

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 22. -23. SEPTEMBER 2016 - NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 Du indbydes til topmøde for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Mødet afholdes den 22. 23. september 2016 på Hotel

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

Forslag til behandling

Forslag til behandling Forslag til behandling på generalforsamling for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 29. oktober 2014 Forslag 1. Forslagsstiller: Michael Johnson. Ændringsforslag til vedtægternes 10 stk. 4

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde og Toke Nielsen. 3 Valg af referent Beslutning Kim Madsen og Pernille Knudsen

2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde og Toke Nielsen. 3 Valg af referent Beslutning Kim Madsen og Pernille Knudsen Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d. 5. september 2015 Punkt Hvem har stillet punktet Type 1 Velkomst Orientering/gennemgang af dagsordenen Referat Praktiske oplysninger 2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Kongres 08 Tale af Palle Bisgaard, TIB København 29. september 2008 TIB Kongres 2008 Ålborg. Udenlandsk arbejdskraft: Det der bringer mig på talerstolen er udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Resume af bestyrelsesmødet d. 25 april 2017.04.28 Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Villy foreslår at bestyrelsen sammensætter sig

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere