Tale ved translokationen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tale ved translokationen 2014"

Transkript

1 Tale ved translokationen 2014 Kære Studenter. Hvor har det været nogle vidunderlige dage, der er forløbet i denne jeres sidste uge på Rysensteen. Først mens I sprang ud som studenter mandag til onsdag, hvor jeg fik lejlighed til at hilse på langt de fleste af jeres familiemedlemmer! Herefter til den herlige studenterfest i teltet i gården ovre i Tietgensgade i torsdags (ALDRIG har Rysensteenervalsen gjaldet SÅ fejende flot, som I sang den!!) og nu her i dag, hvor I sidder på række med huerne på. For sidste gang som rysensteenerelever, hvor I får et officielt budskab med på vejen ud i det nogle kalder friheden. Hvor vil vi dog savne jer!!! Denne tale skal selvfølgelig handle om medborgerskab og verdensborgerskab, - men også om fællesskab, morskab og dårskab, om dovenskab og ejerskab, om klogskab og venskab. I er årgang En pioner- årgang, der - for første gang i skolens historie - har gennemført det vi så mundret har kaldt Global Citizenship Programme!! I ved det godt jeg kløjs fortsat ofte i det! Men grundlaget kløjs jeg ikke i. For jeg har en fuldstændig fast tro på, at intentionerne bag GCP er så inderligt rigtige: at stimulere jer og give jer værktøjer til at leve som både medborgere og verdensborgere i jeres fortsatte studieliv, arbejdsliv og private liv. Lad det stå helt klart: Vi er som skole naturligvis slet ikke nået i mål med alle intentionerne bag programmet med jeres første årgang. Vi lagde ud på det man billedligt talt kunne kalde en pløjemark, hvor tegningerne til et troværdigt projekt af hvad vi kunne kalde et medborgerhus lå klar. I juni 2011 kom I til introduktionsmøde, og blev præsenteret for de lande eller byer, som I skulle arbejde med, og hvor vi i de fleste tilfælde først skulle finde en partnerskole til jer. Rammerne for områdestudier, kulturpræsentationer og globale AT- projekter lå klar, sammen med planer om kontakter til universiteter og erhvervsliv på de respektive destinationer. MEN langt fra alt er jo lykkedes og slet ikke i det tempo, som vi godt ville have haft. Hvor HAR I udvist tålmodighed, nysgerrighed og engagement på denne første rejse gennem programmet!!! Og - hvor har I tålt udfordringerne flot! To klasser er blevet særlig udfordret. Først e- klassen, som skulle vente helt frem til sidst i 2.g, før vi fik en partnerskole til jer. Men hvor VAR det godt vi var tålmodige for sikke en oplevelse I fik med North Toronto både på jeres tur derover og deres besøg her. Men også c- klassen har haft udfordringer. Hvad der tegnede så godt vendte til det modsatte med voldsomme uroligheder i Egypten, og I fik aflyst turen til Cairo med Nilcruise men fik dog en spændende studierejse til Istanbul med mange faglige aspekter til den arabiske kultur, som I havde arbejdet med. Et plaster på såret for c- klassen er, at vi nu planlægger en tur til Cairo til november for dem der kan jeg tror det ender med at ca. 15 kommer derned. Men ikke bare E og C har været udfordret alle har I deltaget i noget helt nyt og uprøvet, og så er tålmodighed jo ren og skær nødvendighed. Tak for den! Og også en stor tak til jeres lærere, som har kæmpet med udfordringerne og udvist en åbenhed med at tone deres fag i retning af det internationale perspektiv som klasserne har haft. 1

2 Inden jeg dvæler lidt mere ved nogle pointer omkring medborgerskabet og verdensborgerskabet, vil jeg sige et par ord om, hvordan vi har oplevet netop jeres årgang på Rysensteen. Grundlæggende er I en utrolig varm og empatisk årgang. Med øje for hinanden. Skolens ordensregel omkring respekt for den enkelte og fællesskabet har I i den grad taget til jer. Da I mødte i august 2011 så vi snart, at I som årgang var hurtige til at finde en både hensynsfuld og reflekteret omgangstone,- både når I havde det sjovt, men også når I skulle forholde jer til mere alvorlige ting. Jeg husker fx tydeligt, hvordan I konstruktivt tog udfordringen omkring forslag til KRAMS- politikker op, da vi samlede hele jeres årgang ovre i Atelieret og bad jer udforme ideer til, hvordan vi kunne arbejde med kost, rygning, alkohol, motion og sundhed på Rysensteen. Faktisk er de politikker, der nu er udformet på vores skole, og de initiativer, som vi har igangsat, baseret på netop jeres iderigdom og involvering. Og der ligger stadig forslag, som vi ikke har fået realiseret. Nævnes skal det også, at ingen Rys- generation før jer har arbejdet SÅ målrettet med det, vi samlet set kalder skolens talentprogram. Mange af jer har deltaget i både MEP og MUN, og I var som samlet årgang umådelig kompetente til jeres RYSMUN i 2.g. Fra jeres årgang søgte så mange om deltagelse i Akademiet for talentfulde unge, at vi måtte acceptere afvisninger af en del. Ligeledes var der for mange, der i 1.g ønskede deltagelse i Haag- projektet, og jeg husker det som om hele 20 af jer deltog i kampen om pladser på United World Colleges og hele 5 var med i finalen. Så begyndte jeg at blive bekymret!! 2 måtte vi tage afsked med, da de efter 1.g tog til Singapore. Mange af jer har deltaget i sprogkonkurrencer, historiekonkurrencer, forskellige sciencekonkurrencer og debatkonkurrencer. Og rigtig mange af jer er nået helt frem til finalen nogle har endda vundet!! En klasse har sågar optrådt på Det kongelige Teater. I har som generation boltret jer i de ekstra udfordringer, som vi åbner for på skolen. Og jeg tror faktisk, at vi kan tilskrive jeres store udnyttelse af talent- mulighederne på Rysensteen, at vi har været nødsaget til at strukturere det langt bedre end vi tidligere har gjort. I jeres tid på Rysensteen er vi fortsat blevet flere! Selv er I den foreløbige største årgang studenter, vi har haft. Men årgangene under jer blev endnu større 11 klasser på hver årgang. I har taget jeres studentereksamen på en temmelig stor skole på meget ringe plads. Vi har nemlig afventet byggetilsagn i Hvide Kødby lige siden I startede i Det har resulteret i, at der faktisk ikke har været lokaler til alle klassers undervisning. Den positive konsekvens er, at der har været afsat midler til, at I har kunnet komme mere ud af huset til undervisningsaktiviteter rundt i København eller sågar på idrætshøjskoler eller andet. Men den negative del har været, at I har skullet trives i en hverdag med voldsom tæthed og ikke mindst tiden til morskab og måske fuldskab og dårskab har I skullet tilbringe i meget trange rammer. Gamle Laura Engelhardt skolens grundlægger havde mottoet Tryghed i det nære, som vi synger om i Rysensteenervalsen. Meeeen der er jo grænser! I har virkelig også i denne sammenhæng udvist både forståelse og accept. Men det er selvfølgelig noget trættende, at de meget bedre forhold, som de næste generationer nu får, ikke også blev jer til del. Generelt kan man om jer sige, at I tog ejerskab til Rysensteens fællesskab. 2

3 Jeres generation har opført de mest gennem- organiserede og tjekkede musicals vi har set nogensinde. Jeres generation har gennemført den mest stilede og tjekkede gallafest jeg har været med til i min tid på Rysensteen, og afviklet i en afslappet atmosfære stramheden til trods. Jeres generation har med udgangspunkt i ideerne fra mødet om KRAMS- faktorer - deltaget i indførelse af alkoholfrie introarrangementer og stået på mål overfor andre yngre rys- generationer, der bestemt ikke syntes, det var den rette kurs! Opsamlende kan man sige, at I tilsammen har boltret jer i mulighederne på Rysensteen, men også taget medansvar for det fællesskab, I som Rys- generation har været med til at bringe videre fra tidligere generationer. GLOBAL CITIZENSHIP PROGRAMME Tilbage til Global Citizenship Programme. I sidder her en hel generation af rysensteenere med et internationalt perspektiv på jeres studentertid. Tilsammen har I set pagoder og thaichi- dyrkende kinesere ved søen i Hangzhou, været på Citywalk langs Singapore River, set verden ud over det Arabiske Hav fra Mombay i Indien, set solen stå op over Bosperus i Istanbul, oplevet spaniernes afslappede liv ved søen i Retiro- parken i Madrid, badet i varme kilder i Island, oplevet det ør- døvende brus fra Niagara Falls i Canada, nydt udsigten over Hudson Bay fra Brooklyn Bridge i New York eller stirret ud over den sydligste del af Atlanterhavet fra Buernos Aires. I har boet privat på rejserne og mange af jer haft gæster boende fra disse lande. I har mødt kulturforskelle og arbejdet akademisk med dem. Og I har fået faglig viden om valgte områder. I har produceret små præsentationsfilm om jer selv til partnerskolens elever, og vist film fra jeres rejser på årets Citizenshipdag i oktober, hvor dagen sluttede med, at I overleverede jeres viden til de 2.g og 1.g- klasser, som har samme partnerskole og land, som I har haft. Men spørgsmålet er jo: gjorde det jer så til verdensborgere? Selv har I gennem en evaluering fra februar med rette netop problematiseret, om programmet er lykkedes med dette. Og tager vi et par definitioner til hjælp, er jeg helt sikker på, at vi må give jer ret. Så langt kom vi ikke med dette første gennemløb! Ifølge wiktionary.org er en verdensborger, et menneske, der forstår sig som borger i to samfund: det nationale, som det er født ind i eller optaget i og det universelle, som det tilhører blot i kraft af at tilhøre menneskeheden. Samtidig skal personen acceptere sine rettigheder og pligter i begge samfund. Og Peter Kemp skriver om verdensborgeren i sin bog af samme navn, at det er mennesker, der tager nutidens store brændende globale problemer op for at bidrage til løsninger, der kan være til gavn for hele menneskeheden Og andre opfatter en verdensborger som en kosmopolit, der føler sig hjemme overalt. 3

4 Den sidste definition har vi på Rysensteen overhovedet ingen ambition om at leve op til. Men vi har haft ambitioner om, at GCP har medvirket til at udstyre jer med handlekompetencer, så I vil føle jer bedre rustede til at leve i det globale samfund, og aktivt agere, hvor I gerne vil agere fx ved at studere i udlandet eller at arbejde i internationale firmaer. Det jeg tror og håber, vi trods alt har opnået med jer som første generation af GCP, er, at I har fået nogle reelle værktøjer til bedre at forstå andre kulturer, og at I nu reflekterer mere over, hvad der gør jer til de danskere er. Hvad er vores lad os kalde det nationalkarakter? Og hvad er det, der er svært for os, når vi møder andre kulturer. Hvis I tænker tilbage på, hvordan de fleste af jer præsenterede jer selv og jeres danske livsform og værdier i 1.g for partnerskolens elever, så tænker jeg, at I ville kunne gøre det noget mere reflekteret i dag. Hvad er danskheden Jeg er gået lidt på jagt i danskheden som fænomen, og har ladet mig inspirere af lektor Hans Hauges lille tænkepause om Danmark, der udkom sidste år. Et interessant perspektiv i al denne snak om globalisering er nemlig lektor Hans Hauges påstand om, at nationalismen i Danmark kom efter globaliseringen. Og ligger langt tilbage i tid! Hans Hauge mener, at danskheden gennem tiderne er blevet defineret som et modstykke til de onde andre mere end som et bevidst samlende fællesskab. Således er Danmark og danskhed ifølge Hans Hauges beskrivelse afhængig af det, det IKKE er. Uden den onde anden (han nævner svenskerne og tyskerne som eksempler) kan eller kunne vi ikke blive os Selv! Så medborgerskabet eller ansvaret for et os er i virkeligheden en slags eksklusionsregel. Os, der er det nationale fællesskabet, mod dem, der er de andre. Midt i verden! Og fællesskabet Danmark beror ifølge Hauge på FORESTILLINGER, som vi som danskere siden romantikken har fået fortalt og vist. Som fx det danske flag, som det yndige land, hvor bøgen spejler sin top i bølgen blå og den hvide strand. Ikoniseringer der understøtter det forestillede fællesskab. Den amerikanske forfatter Francis Fukuyama beskriver i 2011, da I startede i gymnasiet, Danmark som en idealstat. Med sunde politiske og økonomiske institutioner, stabilt, demokratisk, fredeligt, rigt, inkluderende og med ringe grad af korruption. Men han skrev også, at selv ikke danskerne ved, hvordan man bliver til Danmark!! Hans Hauge prøver at forklare det med: 1. den protestantiske reformation skabte grundlaget for en positiv økonomisk og kulturel udvikling 2. og at vi tabte til Norge og hertugdømmerne, og blev en således homogen nationalstat 4

5 Men Hauge siger også, at i dag har de fleste glemt, hvad reformationen gik ud på, OG vi er igen begyndt at gå i krig. Han mener derfor, at vi febrilsk leder efter et nyt danmarksbillede. Og det giver han så et bud på: Før tallet var Danmark en kirkestat billedet af Danmark var en kirke. Med romantikken og det moderne gennembrud blev Danmark et hjem, hvor kirken lå ude i det fjerne på malerierne fra den tid. Det udviklede sig til at blive et hjem for alle og man opfattede alle fremmede som gæster. Og hvad så nu? Hans Hauge slutter sine tanker om Danmark noget pessimistisk. Han mener, at det nye Danmark er et hotel. Statsborgeren er blevet hotelgæst! Alle hoteller er universalistiske, maden er international, Man betjenes af personale, og kan få hvad man vil! Er Hans Hauges pixibog om Danmark så endnu en taberfortælling om vort gamle land. Og er konsekvensen, at der ikke mere skal fokuseres på medborgerskab, men at vi alle i realiteten er vendt tilbage til den gamle globalisering. Ikke nødvendigvis. Men jeg oplever, at Hauge ved at sætte tingene lidt på spidsen og fjerne kirken og hjemmet som grundpiller i vores forestillede danskhed, kan få os til at tænke over, hvordan vi skal bevare et selv i det nødvendige verdensborgerskab. Mit håb for jer er, at I IKKE accepterer en opfattelse af Danmark som et HOTEL. Mit håb er, at I fortsat vil opleve Danmark som et hjem, hvor traditioner er OK at holde fast i (også i form af ikoner), for gentagelser skaber ro i denne turbulente verden. Og hvor I bevidst værner om de samfundsværdier, der fortsat består og er medvirkende til, at Danmark beskrives som en idealstat. Vær bevidste om at fastholde fællesskaber, og dan venskaber både nationale og globale. GCP- programmet har muligvis ikke gjort jer til de verdensborgere, I forventede. Men forhåbentlig har I fået en større viden om jer selv og jeres rødder, som kan bruges som værktøj på jeres fortsatte dannelsesrejse, så I støt og roligt fortsat udvikler flere og flere interkulturelle handlekompetencer, med hvilke I kan agere mod det som Peter Kemp kalder; nutidens store brændende globale problemer og kan bidrage til løsninger, der kan være til gavn for hele menneskeheden Benny Andersen Det sidste år, har vi på Rysensteen arbejdet med en historisk fortælling om centrale personer i den danske udvikling. Der hænger nu 22 plancher i de to trappetårne med personer, som har og har haft betydning for Danmark og danskere. Plancherne er tænkt som en mulighed for at fortælle internationale gæster om et udpluk af den danske historie. Valget af netop DE 22 kan selvfølgelig diskuteres, men alle, der hænger der, fortjener at være med. En af dem og den eneste nulevende er Benny Andersen. Og netop han har tilbage i 1980 sat verdensborgerskabet på lyrisk form: 5

6 Verdensborger i Danmark Som barn lærte jeg gode gamle danske børnedanse Med fremmedartede navne Scottish Rheinlænder Tyrolervals Lanciers Som ung: Engelsk vals Argentinsk tango Brasiliansk samba Men jeg danser dem temmelig dansk Jeg blev konfirmeret i en religion Der stammer fra Mellemøsten Voksede op med H.C.Andersens eventyr Såvel som med Grimms Og 1001 Nat Aladdins vidunderlige lampe Det flyvende tæppe Sindbad Søfareren Ali Baba og de fyrretyve røvere Sesam Sesam luk dig op! Da jeg skrev mine første kærlighedsbreve Ristede jeg aldrig runer Som de gamle nordboere Faktisk er jeg ret sløj til runer Jeg brugte latinske bogstaver Og dem ku hun godt forstå! Jeg drikker Javakaffe og Ceylonte Fransk rødvin Spansk sherry Skotsk whisky Vestindisk Rom Russisk vodka Men uanset hvor meget jeg drikker Sejler jeg op og ned ad åen på dansk! Og sproget jeg synger og taler Er vævet sammen af ord fra hele verden Ikke bare fra tysk, engelsk og fransk Næ, hør mit grønlandske: Anorak kajak tupilak Tyrkisk: yougurt kiosk Finsk: sauna 6

7 Arabisk: almanak kaffe Kinesisk: te Mexikansk: tomat Australsk: boomerang kænguru Sydafrikansk: apartheid Jeg ku blive ved så det gør jeg: Japansk: kimono karate Malajisk: bambus asie Indisk: bungalow pyjamas Jeg kan dem udenad i søvne Ord fra den kværnende klode Mødes i min mageløse mund Og for hver gang jeg udtaler dem Lyder de mere og mere som danske Min skjorte er indisk Mine sko italienske Min bil japansk Mit ur fra Schweiz eller Hong Kong Men midt i det hele er jeg så pæredansk Alverden samles i mig Og bliver rystet sammen! Sesam Sesam luk dig op. Eller er det mig der er Sesam? I hvert fald vil jeg lukke mig op! Så smukt og finurligt får Benny Andersen sat ord på, at globaliseringen for længst har gjort sit indtog også på danskerne. Og vi har for længst taget den til os. Hans pointe er, at vi skal være åbne over for verden og lade os inspirere og huske trylleformularen, der er vejen til herlighederne. En konklusion på citizenship- udfordringen er, at vi har et ansvar som medborgere for at passe på Danmark. Med alle de positive værdier, som Fukuyama beskrev i Vi skal være bevidste om disse værdier og værne om dem men på en åben og global måde. Mit råd til jer er: Skab jeres verdensborgerskab gennem jeres medborgerskab og nationalkarakter. Med klogskab og ejerskab til de værdier, I er dannet af. Værn om fællesskaber, og skab venskaber med plads til morskab og en lille smule dårskab! REJS UD, kast jer ud i mødet med fremmede kulturer, for når de ydre lag bliver skrællet af ens personlighed, så begynder den indre opdagelsesrejse. Hverdagen kan ofte i højere grad være udtryk for virkelighedsflugt end det at rejse ud, fordi vaner og rutiner gør en blind og døv. Rejsen og kulturmødet kan give jer synet og hørelsen igen. Derfor er global citizenship så vigtig. 7

8 Tak for lån af jer. Tak for jeres nysgerrighed og engagement. I gjorde en forskel. I hjalp os på Rysensteen med at få de udfordringer, der skal til for at vi kan ændre vaner og rutiner. I gjorde mange af dagligdagens små stunder til stjernestunder. Om få timer åbnes jeres pupper, og I vil flakse, som de smukkeste sommerfugle ud i friheden både lokalt og globalt. Vi vil følge jer på afstand, og glædes over alle jeres verdensborgerperspektiver, som I fortæller os om, når I kommer til gamle elevers aften den første fredag i marts år efter år. Held og lykke på rejsen! Og hermed dimitterer jeg jer som studenter årgang

Folkevirke. Indhold. Snapshots af Danmark anno 2013. 2 Folkevirke Nr. 2/13

Folkevirke. Indhold. Snapshots af Danmark anno 2013. 2 Folkevirke Nr. 2/13 TEMA: Snapshots af Danmark anno 2013 Et land uden magt og troen på solidaritet og fantasi Af forfatter og filminstruktør Erik Clausen 3 Familien er ikke truet men i forandring Af ligestillings- og kirkeminister

Læs mere

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Rysensteen Gymnasium 2015 1 Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Denne folder er den korte fortælling om Rysensteen Gymnasium. Her kan man læse om skolens kultur og om de studieretninger

Læs mere

UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI

UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI Unge fortæller om epilepsi En række unge med epilepsi skrev personlige beretninger til det virtuelle netværk, kronisk-ung.dk. Dansk Epilepsiforening har trukket sig ud af sitet,

Læs mere

Dimissionstale 2009 Paderup Gymnasium

Dimissionstale 2009 Paderup Gymnasium Kære studenter Kære studenter, kære familiemedlemmer. Vi skal I dag dimittere 158 studenter fra. Tillykke med studentereksamen. Den rigtige studentereksamen, som har gjort jer klar til fremtiden, som har

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE Hjems Børnehave Ungarnsgade 30-32 2300 København S tlf.: 32 59 47 58 e-mail: hjems@hjems.dk www.hjems.dk Indholdsfortegnelse Året, der gik (fra juni 2010 juni 2011) 3

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 97 - Juni 2015 Indhold Hvorfor dog betale kontingent? Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2015... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Velkomst v/formand Helga Kolby Kristiansen Velkommen til alle og mange tak til Askov Højskole. Velkommen til Årsmøde 2013. Og selvfølgelig skal der lyde

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Moderne mennesker og mobilitet

Moderne mennesker og mobilitet Trafikdage på Aalborg Universitet 99 4. linie, Transport og adfærd Mette Jensen seniorforsker Afdeling for Systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser Moderne mennesker og mobilitet Mobility climbs to the

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

REJSEN TIL DIN 7. SANS. En for alle og alle for en

REJSEN TIL DIN 7. SANS. En for alle og alle for en REJSEN TIL DIN 7. SANS En for alle og alle for en 1 INDHOLDSFORTEGNELSEN 06 08 10 14 18 22 26 30 34 38 42 Det lærer du som Livsmentor Læs her hvad du får ud af at blive Livsmentor. Formålet med Body Mind

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 Torben siger: Hvis I får ild i juletræet, så husk at nyde synet! næste blads deadline: 15.03.2014

Læs mere

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Forord KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere