Tale ved translokationen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tale ved translokationen 2014"

Transkript

1 Tale ved translokationen 2014 Kære Studenter. Hvor har det været nogle vidunderlige dage, der er forløbet i denne jeres sidste uge på Rysensteen. Først mens I sprang ud som studenter mandag til onsdag, hvor jeg fik lejlighed til at hilse på langt de fleste af jeres familiemedlemmer! Herefter til den herlige studenterfest i teltet i gården ovre i Tietgensgade i torsdags (ALDRIG har Rysensteenervalsen gjaldet SÅ fejende flot, som I sang den!!) og nu her i dag, hvor I sidder på række med huerne på. For sidste gang som rysensteenerelever, hvor I får et officielt budskab med på vejen ud i det nogle kalder friheden. Hvor vil vi dog savne jer!!! Denne tale skal selvfølgelig handle om medborgerskab og verdensborgerskab, - men også om fællesskab, morskab og dårskab, om dovenskab og ejerskab, om klogskab og venskab. I er årgang En pioner- årgang, der - for første gang i skolens historie - har gennemført det vi så mundret har kaldt Global Citizenship Programme!! I ved det godt jeg kløjs fortsat ofte i det! Men grundlaget kløjs jeg ikke i. For jeg har en fuldstændig fast tro på, at intentionerne bag GCP er så inderligt rigtige: at stimulere jer og give jer værktøjer til at leve som både medborgere og verdensborgere i jeres fortsatte studieliv, arbejdsliv og private liv. Lad det stå helt klart: Vi er som skole naturligvis slet ikke nået i mål med alle intentionerne bag programmet med jeres første årgang. Vi lagde ud på det man billedligt talt kunne kalde en pløjemark, hvor tegningerne til et troværdigt projekt af hvad vi kunne kalde et medborgerhus lå klar. I juni 2011 kom I til introduktionsmøde, og blev præsenteret for de lande eller byer, som I skulle arbejde med, og hvor vi i de fleste tilfælde først skulle finde en partnerskole til jer. Rammerne for områdestudier, kulturpræsentationer og globale AT- projekter lå klar, sammen med planer om kontakter til universiteter og erhvervsliv på de respektive destinationer. MEN langt fra alt er jo lykkedes og slet ikke i det tempo, som vi godt ville have haft. Hvor HAR I udvist tålmodighed, nysgerrighed og engagement på denne første rejse gennem programmet!!! Og - hvor har I tålt udfordringerne flot! To klasser er blevet særlig udfordret. Først e- klassen, som skulle vente helt frem til sidst i 2.g, før vi fik en partnerskole til jer. Men hvor VAR det godt vi var tålmodige for sikke en oplevelse I fik med North Toronto både på jeres tur derover og deres besøg her. Men også c- klassen har haft udfordringer. Hvad der tegnede så godt vendte til det modsatte med voldsomme uroligheder i Egypten, og I fik aflyst turen til Cairo med Nilcruise men fik dog en spændende studierejse til Istanbul med mange faglige aspekter til den arabiske kultur, som I havde arbejdet med. Et plaster på såret for c- klassen er, at vi nu planlægger en tur til Cairo til november for dem der kan jeg tror det ender med at ca. 15 kommer derned. Men ikke bare E og C har været udfordret alle har I deltaget i noget helt nyt og uprøvet, og så er tålmodighed jo ren og skær nødvendighed. Tak for den! Og også en stor tak til jeres lærere, som har kæmpet med udfordringerne og udvist en åbenhed med at tone deres fag i retning af det internationale perspektiv som klasserne har haft. 1

2 Inden jeg dvæler lidt mere ved nogle pointer omkring medborgerskabet og verdensborgerskabet, vil jeg sige et par ord om, hvordan vi har oplevet netop jeres årgang på Rysensteen. Grundlæggende er I en utrolig varm og empatisk årgang. Med øje for hinanden. Skolens ordensregel omkring respekt for den enkelte og fællesskabet har I i den grad taget til jer. Da I mødte i august 2011 så vi snart, at I som årgang var hurtige til at finde en både hensynsfuld og reflekteret omgangstone,- både når I havde det sjovt, men også når I skulle forholde jer til mere alvorlige ting. Jeg husker fx tydeligt, hvordan I konstruktivt tog udfordringen omkring forslag til KRAMS- politikker op, da vi samlede hele jeres årgang ovre i Atelieret og bad jer udforme ideer til, hvordan vi kunne arbejde med kost, rygning, alkohol, motion og sundhed på Rysensteen. Faktisk er de politikker, der nu er udformet på vores skole, og de initiativer, som vi har igangsat, baseret på netop jeres iderigdom og involvering. Og der ligger stadig forslag, som vi ikke har fået realiseret. Nævnes skal det også, at ingen Rys- generation før jer har arbejdet SÅ målrettet med det, vi samlet set kalder skolens talentprogram. Mange af jer har deltaget i både MEP og MUN, og I var som samlet årgang umådelig kompetente til jeres RYSMUN i 2.g. Fra jeres årgang søgte så mange om deltagelse i Akademiet for talentfulde unge, at vi måtte acceptere afvisninger af en del. Ligeledes var der for mange, der i 1.g ønskede deltagelse i Haag- projektet, og jeg husker det som om hele 20 af jer deltog i kampen om pladser på United World Colleges og hele 5 var med i finalen. Så begyndte jeg at blive bekymret!! 2 måtte vi tage afsked med, da de efter 1.g tog til Singapore. Mange af jer har deltaget i sprogkonkurrencer, historiekonkurrencer, forskellige sciencekonkurrencer og debatkonkurrencer. Og rigtig mange af jer er nået helt frem til finalen nogle har endda vundet!! En klasse har sågar optrådt på Det kongelige Teater. I har som generation boltret jer i de ekstra udfordringer, som vi åbner for på skolen. Og jeg tror faktisk, at vi kan tilskrive jeres store udnyttelse af talent- mulighederne på Rysensteen, at vi har været nødsaget til at strukturere det langt bedre end vi tidligere har gjort. I jeres tid på Rysensteen er vi fortsat blevet flere! Selv er I den foreløbige største årgang studenter, vi har haft. Men årgangene under jer blev endnu større 11 klasser på hver årgang. I har taget jeres studentereksamen på en temmelig stor skole på meget ringe plads. Vi har nemlig afventet byggetilsagn i Hvide Kødby lige siden I startede i Det har resulteret i, at der faktisk ikke har været lokaler til alle klassers undervisning. Den positive konsekvens er, at der har været afsat midler til, at I har kunnet komme mere ud af huset til undervisningsaktiviteter rundt i København eller sågar på idrætshøjskoler eller andet. Men den negative del har været, at I har skullet trives i en hverdag med voldsom tæthed og ikke mindst tiden til morskab og måske fuldskab og dårskab har I skullet tilbringe i meget trange rammer. Gamle Laura Engelhardt skolens grundlægger havde mottoet Tryghed i det nære, som vi synger om i Rysensteenervalsen. Meeeen der er jo grænser! I har virkelig også i denne sammenhæng udvist både forståelse og accept. Men det er selvfølgelig noget trættende, at de meget bedre forhold, som de næste generationer nu får, ikke også blev jer til del. Generelt kan man om jer sige, at I tog ejerskab til Rysensteens fællesskab. 2

3 Jeres generation har opført de mest gennem- organiserede og tjekkede musicals vi har set nogensinde. Jeres generation har gennemført den mest stilede og tjekkede gallafest jeg har været med til i min tid på Rysensteen, og afviklet i en afslappet atmosfære stramheden til trods. Jeres generation har med udgangspunkt i ideerne fra mødet om KRAMS- faktorer - deltaget i indførelse af alkoholfrie introarrangementer og stået på mål overfor andre yngre rys- generationer, der bestemt ikke syntes, det var den rette kurs! Opsamlende kan man sige, at I tilsammen har boltret jer i mulighederne på Rysensteen, men også taget medansvar for det fællesskab, I som Rys- generation har været med til at bringe videre fra tidligere generationer. GLOBAL CITIZENSHIP PROGRAMME Tilbage til Global Citizenship Programme. I sidder her en hel generation af rysensteenere med et internationalt perspektiv på jeres studentertid. Tilsammen har I set pagoder og thaichi- dyrkende kinesere ved søen i Hangzhou, været på Citywalk langs Singapore River, set verden ud over det Arabiske Hav fra Mombay i Indien, set solen stå op over Bosperus i Istanbul, oplevet spaniernes afslappede liv ved søen i Retiro- parken i Madrid, badet i varme kilder i Island, oplevet det ør- døvende brus fra Niagara Falls i Canada, nydt udsigten over Hudson Bay fra Brooklyn Bridge i New York eller stirret ud over den sydligste del af Atlanterhavet fra Buernos Aires. I har boet privat på rejserne og mange af jer haft gæster boende fra disse lande. I har mødt kulturforskelle og arbejdet akademisk med dem. Og I har fået faglig viden om valgte områder. I har produceret små præsentationsfilm om jer selv til partnerskolens elever, og vist film fra jeres rejser på årets Citizenshipdag i oktober, hvor dagen sluttede med, at I overleverede jeres viden til de 2.g og 1.g- klasser, som har samme partnerskole og land, som I har haft. Men spørgsmålet er jo: gjorde det jer så til verdensborgere? Selv har I gennem en evaluering fra februar med rette netop problematiseret, om programmet er lykkedes med dette. Og tager vi et par definitioner til hjælp, er jeg helt sikker på, at vi må give jer ret. Så langt kom vi ikke med dette første gennemløb! Ifølge wiktionary.org er en verdensborger, et menneske, der forstår sig som borger i to samfund: det nationale, som det er født ind i eller optaget i og det universelle, som det tilhører blot i kraft af at tilhøre menneskeheden. Samtidig skal personen acceptere sine rettigheder og pligter i begge samfund. Og Peter Kemp skriver om verdensborgeren i sin bog af samme navn, at det er mennesker, der tager nutidens store brændende globale problemer op for at bidrage til løsninger, der kan være til gavn for hele menneskeheden Og andre opfatter en verdensborger som en kosmopolit, der føler sig hjemme overalt. 3

4 Den sidste definition har vi på Rysensteen overhovedet ingen ambition om at leve op til. Men vi har haft ambitioner om, at GCP har medvirket til at udstyre jer med handlekompetencer, så I vil føle jer bedre rustede til at leve i det globale samfund, og aktivt agere, hvor I gerne vil agere fx ved at studere i udlandet eller at arbejde i internationale firmaer. Det jeg tror og håber, vi trods alt har opnået med jer som første generation af GCP, er, at I har fået nogle reelle værktøjer til bedre at forstå andre kulturer, og at I nu reflekterer mere over, hvad der gør jer til de danskere er. Hvad er vores lad os kalde det nationalkarakter? Og hvad er det, der er svært for os, når vi møder andre kulturer. Hvis I tænker tilbage på, hvordan de fleste af jer præsenterede jer selv og jeres danske livsform og værdier i 1.g for partnerskolens elever, så tænker jeg, at I ville kunne gøre det noget mere reflekteret i dag. Hvad er danskheden Jeg er gået lidt på jagt i danskheden som fænomen, og har ladet mig inspirere af lektor Hans Hauges lille tænkepause om Danmark, der udkom sidste år. Et interessant perspektiv i al denne snak om globalisering er nemlig lektor Hans Hauges påstand om, at nationalismen i Danmark kom efter globaliseringen. Og ligger langt tilbage i tid! Hans Hauge mener, at danskheden gennem tiderne er blevet defineret som et modstykke til de onde andre mere end som et bevidst samlende fællesskab. Således er Danmark og danskhed ifølge Hans Hauges beskrivelse afhængig af det, det IKKE er. Uden den onde anden (han nævner svenskerne og tyskerne som eksempler) kan eller kunne vi ikke blive os Selv! Så medborgerskabet eller ansvaret for et os er i virkeligheden en slags eksklusionsregel. Os, der er det nationale fællesskabet, mod dem, der er de andre. Midt i verden! Og fællesskabet Danmark beror ifølge Hauge på FORESTILLINGER, som vi som danskere siden romantikken har fået fortalt og vist. Som fx det danske flag, som det yndige land, hvor bøgen spejler sin top i bølgen blå og den hvide strand. Ikoniseringer der understøtter det forestillede fællesskab. Den amerikanske forfatter Francis Fukuyama beskriver i 2011, da I startede i gymnasiet, Danmark som en idealstat. Med sunde politiske og økonomiske institutioner, stabilt, demokratisk, fredeligt, rigt, inkluderende og med ringe grad af korruption. Men han skrev også, at selv ikke danskerne ved, hvordan man bliver til Danmark!! Hans Hauge prøver at forklare det med: 1. den protestantiske reformation skabte grundlaget for en positiv økonomisk og kulturel udvikling 2. og at vi tabte til Norge og hertugdømmerne, og blev en således homogen nationalstat 4

5 Men Hauge siger også, at i dag har de fleste glemt, hvad reformationen gik ud på, OG vi er igen begyndt at gå i krig. Han mener derfor, at vi febrilsk leder efter et nyt danmarksbillede. Og det giver han så et bud på: Før tallet var Danmark en kirkestat billedet af Danmark var en kirke. Med romantikken og det moderne gennembrud blev Danmark et hjem, hvor kirken lå ude i det fjerne på malerierne fra den tid. Det udviklede sig til at blive et hjem for alle og man opfattede alle fremmede som gæster. Og hvad så nu? Hans Hauge slutter sine tanker om Danmark noget pessimistisk. Han mener, at det nye Danmark er et hotel. Statsborgeren er blevet hotelgæst! Alle hoteller er universalistiske, maden er international, Man betjenes af personale, og kan få hvad man vil! Er Hans Hauges pixibog om Danmark så endnu en taberfortælling om vort gamle land. Og er konsekvensen, at der ikke mere skal fokuseres på medborgerskab, men at vi alle i realiteten er vendt tilbage til den gamle globalisering. Ikke nødvendigvis. Men jeg oplever, at Hauge ved at sætte tingene lidt på spidsen og fjerne kirken og hjemmet som grundpiller i vores forestillede danskhed, kan få os til at tænke over, hvordan vi skal bevare et selv i det nødvendige verdensborgerskab. Mit håb for jer er, at I IKKE accepterer en opfattelse af Danmark som et HOTEL. Mit håb er, at I fortsat vil opleve Danmark som et hjem, hvor traditioner er OK at holde fast i (også i form af ikoner), for gentagelser skaber ro i denne turbulente verden. Og hvor I bevidst værner om de samfundsværdier, der fortsat består og er medvirkende til, at Danmark beskrives som en idealstat. Vær bevidste om at fastholde fællesskaber, og dan venskaber både nationale og globale. GCP- programmet har muligvis ikke gjort jer til de verdensborgere, I forventede. Men forhåbentlig har I fået en større viden om jer selv og jeres rødder, som kan bruges som værktøj på jeres fortsatte dannelsesrejse, så I støt og roligt fortsat udvikler flere og flere interkulturelle handlekompetencer, med hvilke I kan agere mod det som Peter Kemp kalder; nutidens store brændende globale problemer og kan bidrage til løsninger, der kan være til gavn for hele menneskeheden Benny Andersen Det sidste år, har vi på Rysensteen arbejdet med en historisk fortælling om centrale personer i den danske udvikling. Der hænger nu 22 plancher i de to trappetårne med personer, som har og har haft betydning for Danmark og danskere. Plancherne er tænkt som en mulighed for at fortælle internationale gæster om et udpluk af den danske historie. Valget af netop DE 22 kan selvfølgelig diskuteres, men alle, der hænger der, fortjener at være med. En af dem og den eneste nulevende er Benny Andersen. Og netop han har tilbage i 1980 sat verdensborgerskabet på lyrisk form: 5

6 Verdensborger i Danmark Som barn lærte jeg gode gamle danske børnedanse Med fremmedartede navne Scottish Rheinlænder Tyrolervals Lanciers Som ung: Engelsk vals Argentinsk tango Brasiliansk samba Men jeg danser dem temmelig dansk Jeg blev konfirmeret i en religion Der stammer fra Mellemøsten Voksede op med H.C.Andersens eventyr Såvel som med Grimms Og 1001 Nat Aladdins vidunderlige lampe Det flyvende tæppe Sindbad Søfareren Ali Baba og de fyrretyve røvere Sesam Sesam luk dig op! Da jeg skrev mine første kærlighedsbreve Ristede jeg aldrig runer Som de gamle nordboere Faktisk er jeg ret sløj til runer Jeg brugte latinske bogstaver Og dem ku hun godt forstå! Jeg drikker Javakaffe og Ceylonte Fransk rødvin Spansk sherry Skotsk whisky Vestindisk Rom Russisk vodka Men uanset hvor meget jeg drikker Sejler jeg op og ned ad åen på dansk! Og sproget jeg synger og taler Er vævet sammen af ord fra hele verden Ikke bare fra tysk, engelsk og fransk Næ, hør mit grønlandske: Anorak kajak tupilak Tyrkisk: yougurt kiosk Finsk: sauna 6

7 Arabisk: almanak kaffe Kinesisk: te Mexikansk: tomat Australsk: boomerang kænguru Sydafrikansk: apartheid Jeg ku blive ved så det gør jeg: Japansk: kimono karate Malajisk: bambus asie Indisk: bungalow pyjamas Jeg kan dem udenad i søvne Ord fra den kværnende klode Mødes i min mageløse mund Og for hver gang jeg udtaler dem Lyder de mere og mere som danske Min skjorte er indisk Mine sko italienske Min bil japansk Mit ur fra Schweiz eller Hong Kong Men midt i det hele er jeg så pæredansk Alverden samles i mig Og bliver rystet sammen! Sesam Sesam luk dig op. Eller er det mig der er Sesam? I hvert fald vil jeg lukke mig op! Så smukt og finurligt får Benny Andersen sat ord på, at globaliseringen for længst har gjort sit indtog også på danskerne. Og vi har for længst taget den til os. Hans pointe er, at vi skal være åbne over for verden og lade os inspirere og huske trylleformularen, der er vejen til herlighederne. En konklusion på citizenship- udfordringen er, at vi har et ansvar som medborgere for at passe på Danmark. Med alle de positive værdier, som Fukuyama beskrev i Vi skal være bevidste om disse værdier og værne om dem men på en åben og global måde. Mit råd til jer er: Skab jeres verdensborgerskab gennem jeres medborgerskab og nationalkarakter. Med klogskab og ejerskab til de værdier, I er dannet af. Værn om fællesskaber, og skab venskaber med plads til morskab og en lille smule dårskab! REJS UD, kast jer ud i mødet med fremmede kulturer, for når de ydre lag bliver skrællet af ens personlighed, så begynder den indre opdagelsesrejse. Hverdagen kan ofte i højere grad være udtryk for virkelighedsflugt end det at rejse ud, fordi vaner og rutiner gør en blind og døv. Rejsen og kulturmødet kan give jer synet og hørelsen igen. Derfor er global citizenship så vigtig. 7

8 Tak for lån af jer. Tak for jeres nysgerrighed og engagement. I gjorde en forskel. I hjalp os på Rysensteen med at få de udfordringer, der skal til for at vi kan ændre vaner og rutiner. I gjorde mange af dagligdagens små stunder til stjernestunder. Om få timer åbnes jeres pupper, og I vil flakse, som de smukkeste sommerfugle ud i friheden både lokalt og globalt. Vi vil følge jer på afstand, og glædes over alle jeres verdensborgerperspektiver, som I fortæller os om, når I kommer til gamle elevers aften den første fredag i marts år efter år. Held og lykke på rejsen! Og hermed dimitterer jeg jer som studenter årgang

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Rektor for IBG siden 1989 IBG tilbyder 3 uddannelser: STX, Hf og IB Bæredygtighed Et sine qua non men hvordan gør man? Inden for uddannelse er bæredygtighed

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Translokationstale 2015

Translokationstale 2015 Translokationstale 2015 Kære Studenter. Hvor ser I dejlige, stolte og begejstrede ud, som I sidder der klasse for klasse med de rød-hvide eller sorte huer på. Og hvor har I dog også grund til det. Dagen

Læs mere

Jeg bliver glad, når jeg tænker tilbage på alle de gode oplevelser, der har været i den tid, I har været en del af Rosborg.

Jeg bliver glad, når jeg tænker tilbage på alle de gode oplevelser, der har været i den tid, I har været en del af Rosborg. Dimissionstale den 28. juni 2013 Kære studenter - dimittender fra hf og gymnasiet. Så kom den. Årets bedste uge, årets gladeste uge, ugen hvor det myldrer dag og nat med glade studenter. I drager hujende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

Arbejdsark alkohol og stoffer

Arbejdsark alkohol og stoffer 1 Vibeke Zoffmann 04-01-2007 Arbejdsark alkohol og stoffer 2 Vibeke Zoffmann Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 04-01-2007 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbspapir

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Ugebrev 12 Indskolingen 2015

Ugebrev 12 Indskolingen 2015 Ugebrev 12 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolings forældre. Det mærkes tydeligt, at foråret endnu engang er vendt tilbage og det virker faktisk lige nu temmelig stabilt. Det er så skønt og alle

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk?

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk? Danskdag lørdag den 6. maj 2006 Hvad hedder det nu på dansk? Fokus Frihed autencitet - motivation Undervisningsstrategier Læs om det Skriv om det Lyt til det Se på det Tal om det Aktiviteter: Frilæsning

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Den Blå Moske i Istanbul er det helt store Af Mads Sindberg Christensen

Den Blå Moske i Istanbul er det helt store Af Mads Sindberg Christensen Den Blå Moske i Istanbul er det helt store Af Mads Sindberg Christensen Vi her i Danmark er begyndt at kigge efter nye steder at rejse hen. Men efter som vi snart har været alle steder i vesten, kigger

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Handelsskolen Viborg Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Det er stedet hvor unge og voksne dannes, uddannes og udvikles både fagligt og personligt og hvor man kan erhverve

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

8 studieretninger KHS.DK

8 studieretninger KHS.DK Handelsgymnasiet HHX 8 studieretninger KHS.DK LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK 8 Stærke studieretninger på Køge Handelsgymnasium På Køge Handelsgymnasium kan du vælge mellem 8 studieretninger,

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr.

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Vores valgfrie periode på 7. semester var vi så heldige at tilbringe

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN Alex Duong på 19 år går på Midtfyns Gymnasium, hvor der er en speciallinje for personer med diagnoser inden for autisme spektret.

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

ALOTT i Canada. April 2013 drog ALOTT til Canada for at møde de rejsende og vores partner INTERNeX.

ALOTT i Canada. April 2013 drog ALOTT til Canada for at møde de rejsende og vores partner INTERNeX. ALOTT i Canada April 2013 drog ALOTT til Canada for at møde de rejsende og vores partner INTERNeX. Vi havde en fantastisk tur, og vi er rigtig stolte over vores danske deltagere i Canada. De arbejdsgivere,

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Fem foredrag arrangeret af Lystrup Menighedsråd Lystrup kirkehøjskole 2015-2016 Mødet med de andre Det er gennem mødet med de andre vi oplever verden.

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Refleksionsark type 1 og 2

Refleksionsark type 1 og 2 Refleksionsark type 1 og 2 2006 Diabetes type 1og 2, 2006 Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde Dato aftalt drøftet 1b. Aftaleark* Problemlister

Læs mere

Projekt Familieliv i forandring

Projekt Familieliv i forandring Projekt Familieliv i forandring Præsentation af Projekt Familieliv i forandring DKDK Årskursus 2014 Centerleder Ulla Thomsen, Kallerupvej Chefkonsulent Steen Kabel, Inquiry Partners Agenda: Kort præsentation

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere