Digitale afdelingsmøder med Beboerdemokrati 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitale afdelingsmøder med Beboerdemokrati 2.0"

Transkript

1 Digitale afdelingsmøder med Beboerdemokrati 2.0 August 2016

2 Assembly Voting v. Aion ApS Kompagnistræde 6, 2. Sal 1208 København K 20. September 2016 Digitale afdelingsmøder med Beboerdemokrati 2.0 Bliv klar til at holde sikre og brugervenlige digitale afdelingsmøder i overensstemmelse med ændringen af den ministerielle bekendtgørelse nr. 718 af 13. juni En End-to-End løsning Assembly Voting har udviklet en samlet løsning, der med dokumenterede sikre systemer, og procedurer for systemhåndtering, lever op til kravene i den nye bekendtgørelse om digitale afdelingsmøder. Løsningen indeholder bl.a.: - Grundopsætning af Valgmodul og/eller Mødemodul til brug i lokale boligafdelinger - Klar og effektiv rollefordeling i betjening af løsninger - Gennemførelse af lokale digitale afdelingsmøder - Løbende træning og udvikling af funktioner, sikkerhed og tilgængelighed Løsningen er baseret på Danmarks mest benyttede valgsystem til afholdelse af lovog vedtægtsbestemte valghandlinger. På de følgende sider kan du læse mere om den samlede løsning til den almene boligsektor. Med venlig hilsen Jacob Gyldenkærne Aion ApS Assembly Voting Aion Assembly Voting Kompagnistræde 6, 2. Sal 1208 København K Aion ApS CVR:

3 Baggrund Med ændringen af den ministerielle bekendtgørelse kan det på et afdelingsmøde besluttes, at gennemføre kommende afdelingsmøder ved brug af digitale løsninger. De anvendte systemer og processer skal leve op til en række tilgængelighedskrav, samt levere et dokumenteret sikkert resultat. Assembly Voting har leveret løsningerne (processer og systemer) til de Ministerielt dispenserede forsøg, der lægger til grund for den nye bekendtgørelse. Derudover er vi med mere end 12 Mio. vælgere og kandidatvalideringer Danmarks største leverandør af løsninger til lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger. Vi har leveret digital demokratisk infrastruktur siden 2001, og har stor erfaring i at udvikle og implementere sikre processer og systemer til afholdelse af dokumenteret sikre demokratiske valghandlinger i bl.a. kommuner og medlemsforeninger i hele Skandinavien. Herunder digitale løsninger til kandidatopstilling, formel forslagsstillelse, debat, m.m.. Vi har stor erfaring med implementering og drift af komplette og dokumenteret sikre digitale valgsystemer, og vil kunne levere en samlet løsning af gennemtestede systemer og processer til afholdelse af digitale afdelingsmøder i boligsektoren. Alle anvendte løsninger kontrolleres løbende af uvildige revisionshuse, fx Deloitte, KPMG, m.fl. 3

4 Formål Assembly Voting kan med Beboerdemokrati 2.0 tilbyde en samlet løsning for digitale afdelingsmøder i boligsektoren, der lever op til alle krav i den nye ministerielle bekendtgørelse. Beboerdemokrati 2.0 indeholder et digitalt Mødemodul til forslagsstillelse og kandidatopstilling forud for det fysiske afdelingsmøde, og et Valgmodul til gennemførelse af sikre digitale valghandlinger for alle myndige beboere i afdelingen. Systemerne kan købes enkeltvis eller som samlet pakke. Med Beboerdemokrati 2.0 får boligorganisationen adgang til brug af dokumenteret sikre systemer, enkle og effektive processer til systembetjening, samt adgang til de systemopdateringer der løbende udvikles. Mere specifikt indeholder løsningerne: 1. Systemopsætning Workshop, en gangs aktivitet ved opstart af aftale om Beboerdemokrati 2.0 Systembehov: Mødemodul og/eller Valgmodul? Funktioner i systemer: Ministerielt påkrævede funktioner og valgfrie funktioner Procesansvar: Aktiviteter, roller og timing Kommunikation og mediebrug: Fx SMS og mailskabeloner til mødeindkaldelse og stemmeadgang Procesbeskrivelse og dokumentation, inkl. tilpasning af Forretningsorden Konfiguration af valgte systemer 2. Implementering Testforløb, en gangs aktivitet ved opstart af aftale om Beboerdemokrati 2.0 Introduktion til testdeltagere Test af opsætningsprocedure for valgte moduler Test af digitalt afdelingsmøde Evaluering af testresultater System- og procedureoptimering 3. Drift af systemer Digitale afdelingsmøder, løbende aktiviteter i aftaleperioden for brug af Beboerdemokrati 2.0 Hosting, serverovervågning og systemlog Resultatvalidering med valgbog og dokumentation 4

5 Hotline support - administratorer Hotline support - beboere 4. Opdateringer Optimering af systemer og processer, løbende aktiviteter i aftaleperioden for brug af Beboerdemokrati 2.0 Løbende feed back fra administratorer og beboere Opdatering af sikkerhed og brugervenlighed Udvikling af nye funktioner Introduktion af nye funktioner Systemerne leveres som en SAAS løsning (software as a service) i en aftaleperiode hvor Assembly Voting er ansvarlig for den tekniske drift, løbende sikkerhedsopdateringer og browseroptimering, samt system- og procesdokumentation over for 3. part, fx uvildige revisionshuse. Med Assembly Votings løsning til afholdelse af digitale afdelingsmøder får boligorganisationen driftssikre og let betjente systemer for brugere og administratorer, samt en effektiv implementeringsproces hvor alle de mange delprocesser der er indeholdt i en legitim valghandling er medtænkt, håndteret og dokumenteret. Nedenfor beskrives en af de enkelte dele i opsætning, implementering og drift af digitale afdelingsmøder med Beboerdemokrati 2.0 i Boligselskaber og foreninger. 5

6 Systemer Beboerdemokrati 2.0 er bygget op omkring 2 integrerede og gennemtestede moduler, der tilsammen sikrer høj sikkerhed og brugervenlighed i afviklingen af afdelingsmødet. Nedenfor kan du læse om de 2 moduler: Mødemodulet Med Mødemodulet får boligorganisationen et let tilgængeligt og effektivt værktøj til at engagere beboerne. NemID/CPR validering: Mødemodulet validerer beboere via NemID og CPR opslag, så det kun er myndige beboere i afdelingen, der kan deltage. Kandidatfunktion: Registrering og præsentation af kandidater til afdelingsbestyrelsen. Redigering af kandidatprofiler op til valg. Låsning af profiler under valg. Mulighed for opstilling til udvalg i afdelingen. Forslagsstillelse: Beboerne kan stille et formelt forslag eller rejse et emne, som man ønsker at diskutere ifm. afdelingsmødet. Der lukkes for forslagsstillelse 14 dage forud for afdelingsmøde. Løbende notifikationer til forslagsstiller og bidragsydere til forslag. Mødemodulet er let tilgængeligt for administratorer og beboere. Modulet kan tilgås fra boligafdelingens hjemmeside, så det for brugerne opleves som fuldt ud integreret med hjemmesidens øvrige funktioner. Kvalificering af forslag: Tilføjelse af billeder, videoer, dokumenter, m.m. til det enkelte forslag og til de øvrige bidrag til forslag. Deling af forslag: Forslag fra andre afdelinger kan vises i særskilt vindue til inspiration i den enkelte afdelings Mødemodul. Statiske sider: Oprettelse af sider til fx nyheder, dagsorden, referat for afdelingsmødet, valgresultat m.m. Arkivfunktion: Forslag, kommentarer og afstemningstekster arkiveres automatisk efter endt afdelingsmøde, og fryses så de ikke kan redigeres. Administration: Let betjent back end. Kræver ikke særlige it-kompetencer. I Mødemoduler er det let at stille op som kandidat til afdelingsbestyrelsen eller til udvalgsposter i afdelingen. Kandidatprofilerne kan tilgås direkte fra valgsystemet, så beboerne har mulighed for at danne sig et indtryk af de enkelte kandidater, inden de afgiver deres stemme. Hotline service: Telefon og mail fra Bemærk: Mødemodulet opdateres løbende ift. nye funktioner og sikkerhed, samt kompatibilitet med nye browsere og mobile enheder. 6

7 Valgmodulet Med Valgmodulet får boligorganisationen et let tilgængeligt værktøj til løbende at gennemføre sikre og dokumenterede afstemninger blandt beboerne i en afdeling. Valgløsningen er en end-to-end løsning, der søger for dokumenteret sikkert forberedelse, gennemførelse og resultatopgørelse. Endvidere understøtter Valgmodulet alle gængse stemmekrav inden for boligsektoren. Opsætning af valg; Let betjent modul til opsætning af valg, vælgerdata og valgtekster. Integration med Mødemodul. Stemmeretsservice sikrer, at alle myndige beboere med CPR-adresse i boligafdelingen har mulighed for at stemme. Et valideret NemID/CPR opslag giver adgang til stemmesedlen. Valgmodulet sørger for, at der kun kan registreres et gyldigt antal stemmer pr. lejemål. Der er stadig mulighed for at rekvirere en postal stemmeseddel. NemID/CPR validering: Validering af stemmeret via NemID og CPR opslag, så det kun er myndige beboere i afdelingen, der kan stemme. Stemmeprincipper; Påkrævet antal stemmer, maksimalt antal stemmer, stemmevægte, ranking, kaskadevalg, vandfaldsvalg, flere samtidige afstemninger, m.fl. Hybridvalg; Integration af stemmer afgivet på afdelingsmøde og øvrige brevstemmer. Hotline service; Telefon og mail fra hver dag i afstemningsperioden Mistede valgkort; Procedure for registrering af bortkomne valgkort og genudsendelse (via Hotline service.) Systemsikkerhed; Serverovervågning hele døgnet gennem hele afstemningsperioden Valgdeltagelse; Løbende opgørelse af udviklingen i stemmeprocent Valgmodulet er meget intuitivt og let at anvende for vælgerne. Valgmodulet er Danmarks mest benyttede til lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger, og er bl.a. benyttet ved Ældrerådsvalg og integrationsrådsvalg i kommuner, Overenskomstvalg og bestyrelsesvalg i foreninger og organisationer. Valgmodulet bygger på internationale anbefalinger til e- valg, og kontrolleres løbende af uvildige revisionshuse. Valgbog; Valgresultat og dokumentation med log over valgets gennemførelse. Bemærk: Valgmodulet opdateres løbende ift. nye funktioner og sikkerhed (hosting, server og applikation), samt kompatibilitet med nye browsere og mobile enheder. 7

8 Økonomi Priserne tager udgangspunkt i det beskrevne standardforløb med tilhørende aktiviteter. Opstart af Mødemodul Efter opstart (fase 1 og fase 2) er Mødemodulet klar til at gennemføre digitale afdelingsmøder i boligorganisationens lokale afdelinger. - Workshop - Procesbeskrivelse og kravspec - Systemopsætning - Introduktionsforløb - Testforløb - Evaluering og optimering Opstart af Mødemodul, kr ,- (en gangs investering) Drift af Mødemodul Løbende teknisk drift af løsningen, videreudvikling og optimering af den tekniske løsning, samt support til (lokale) administratorer og beboere i afdelinger der benytter Mødemodulet. - Hosting - Serverovervågning - Hotline service beboere - Hotline service administratorer - Beboer- og administrator feed back - Løbende opdatering af sikkerhed og optimering til nye browserversioner - Årlig introduktion til nye funktioner Årlig pris for hosting og opdatering af Mødemodulet for boligorganisationen, kr ,- Pris pr. afdeling der benytter mødemodulet, kr ,- for et års ubegrænset brug af løsningen. Opstart af Valgmodul Efter opstart (fase 1 og fase 2) er Valgmodulet klar til at gennemføre digitale valghandlinger ifm. afdelingsmøder i boligorganisationens lokale afdelinger. - Workshop - Procesbeskrivelse og kravspec - Systemopsætning - Introduktionsforløb - Testforløb Opstart af Valgmodul, kr ,- (en gangs investering) Drift af Valgmodul Løbende teknisk drift af valgløsningen, videreudvikling og optimering af den tekniske løsning, samt support til (lokale) administratorer og beboere i afdelinger der benytter Valgmodulet. - Hosting - Serverovervågning - Hotline service beboere - Hotline service administratorer - Løbende opdatering af sikkerhed og optimering til nye browserversioner - Årlig introduktion til nye funktioner Årlig pris for hosting og opdatering af Valgmodulet for boligorganisationen, kr ,- Pris pr. afdeling der benytter Valgmodulet, kr ,- for et års ubegrænset brug af løsningen. 8

9 Forudsætninger og betingelser *Varighed Aftalen løber over 24 måneder fra indgåelse af aftale, og kan efterfølgende forlænges med minimum år ad gangen. *Priser Alle oplyste priser er eksklusiv moms, udgifter til NemID, evt. porto og print, samt udgifter til digitale udsendelse af mails og SMS. Med i prisen for Hotline service til beboere er almindelige spørgsmål til betjening af systemerne. Ved opsætningsfejl i administrationen af systemerne, der resulterer i ekstra-omkostninger til hotline service, ville disse blive faktureret særskilt på timebasis. *Fakturering Opstart af Valgmodul og Mødemodul faktureres ved indgåelse af aftale. Den årlige fee for drift af Mødemodul og Valgmodul faktureres forud. Første faktura når modulerne er godkendt efter endt opstartsperiode. Der laves en kvartalsvis opgørelse og faktura på afdelingerne der er påbegyndt brugen af Mødemodul og/eller Valgmodul. *Betalingsbetingelser Netto kontant 14 dage. *Prisregulering Priserne følger den almindelige prisudvikling. Herunder evt. prisændringer som følge af lovgivning eller andre udefra kommende faktorer med indvirkning på driften af systemerne. *Gyldighed Dette tilbud er gyldigt i 3 måneder. 9

10 Om Assembly Voting Assembly Voting arbejder for at fremme den demokratiske deltagelse i samfunds- og foreningsliv gennem sammentænkning af demokratiske processer og nye teknologiske muligheder for lokalt engagement, debat og stemmeafgivelse. Det har resulteret i udviklingen af en række nye dokumenterede demokratiske deltagelsessystemer og valgsystemer til lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger. Tilsammen udgør løsningerne en demokratisk infrastruktur, der styrker såvel den daglige deltagelse i det lokale demokrati, som sikkerheden og dokumentationen omkring de løbende valghandlinger til råd, brugerbestyrelser, m.m.. Assembly Voting er i dag Danmarks mest benyttede elektroniske valgsystem, og har siden starten i 2001 været benyttet ved 700 valghandlinger og afstemninger med mere end vælgere. Assembly Voting er blevet benyttet til bl.a. skolebestyrelsesvalg, Ældrerådsvalg og valg af ungeråd i 35 kommuner; bl.a. Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Frederiksberg Kommune, Helsingør Kommune, Køge Kommune, Esbjerg Kommune og Roskilde Kommune. Langt de fleste større faglige organisationer i Danmark benytter Assembly Voting til afholdelse af OK-valg, formandsvalg, hovedbestyrelsesvalg m.fl.; 3F, HK Kommunal, Dansk Magisterforening, Ingeniørforeningen (IDA), Dansk Sygeplejeråd, m.fl. Assembly Voting deltager som partner i DemTech Demokratisk teknologi ved IT Universitetet i København. Blandt projektpartnerne er bl.a. Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Frederiksberg Kommune og KL. DemTech har til formål at udvikle og dokumentere sikre e-valgsteknologier til gennemførelse af valghandlinger i overensstemmelse med de grundlæggende principper i den danske valglov. DemTech er blandt verdens største forskningsmæssige satsninger i udviklingen af sikre e-valgteknologier. Projektet er bl.a. støttet af Det Strategiske Forskningsråd, samt en række af verdens førende forskere i e-valgteknologi. DemTech udvikler nye teknologier, der styrker sikkerheden for e-valg og tilgængeligheden for bl.a. syns- og læsehæmmede. Disse forskningsdokumenterede teknologier bliver løbende implementeret i Assembly Voting systemerne Læs mere om Assembly Voting på Læs mere om DemTech på 10

Digitale afdelingsmøder med Beboerdemokrati 2.0

Digitale afdelingsmøder med Beboerdemokrati 2.0 Digitale afdelingsmøder med Beboerdemokrati 2.0 2016 Assembly Voting v. Aion ApS Kompagnistræde 6, 2. Sal 1208 København K Digitale afdelingsmøder med Beboerdemokrati 2.0 Bliv klar til at holde sikre og

Læs mere

Medborgerskab 2.0. Medborgerskab 2.0

Medborgerskab 2.0. Medborgerskab 2.0 Styrk fælleskabet med lokale høringer, ideudvikling, forslagsstillelse, valghandlinger og brugerdrevne aktiviteter er en opdatering til det lokale demokrati i kommuner og lokalsamfund. Formålet er at styrke

Læs mere

Beboerdemokrati 2.0. Hele eller dele af beboerdemokrati 2.0. Beboerdemokrati 2.0 bygger på Danmarks mest

Beboerdemokrati 2.0. Hele eller dele af beboerdemokrati 2.0. Beboerdemokrati 2.0 bygger på Danmarks mest Beboerdemokrati 2.0 Sikre demokratiske løsninger Beboerdemokrati 2.0 er en opdatering til det lokale demokrati i danske boligafdelinger. Det er tidssvarende, demokratiske deltagelsessystemer, der imødekommer

Læs mere

Beboerdemokrati 2.0. Boliglaboratoriet www.boliglaboratoriet.dk Gothersgade 11, 3- sal 1123 København K +45 2856 2424 line@boliglaboratoriet.

Beboerdemokrati 2.0. Boliglaboratoriet www.boliglaboratoriet.dk Gothersgade 11, 3- sal 1123 København K +45 2856 2424 line@boliglaboratoriet. Beboerdemokrati 2.0 Assembly Voting v. Aion ApS www.assemblyvoting.dk Kompagnistræde 6, 2. sal DK-1208 København K +45 2684 6644 beboerdemokrati@aion.dk Boliglaboratoriet www.boliglaboratoriet.dk Gothersgade

Læs mere

Beboerdemokrati 2.0. Digitale afdelingsmøder i boligafdelinger

Beboerdemokrati 2.0. Digitale afdelingsmøder i boligafdelinger Beboerdemokrati 2.0 Digitale afdelingsmøder i boligafdelinger Assembly Voting v. Aion ApS www.assemblyvoting.dk Kompagnistræde 6, 2.sal DK-1208 København K +45 2684 6644 beboerdemokrati@aion.dk Boliglaboratoriet

Læs mere

Beboerdemokrati 2.0. Digitale afdelingsmøder i boligafdelinger

Beboerdemokrati 2.0. Digitale afdelingsmøder i boligafdelinger Beboerdemokrati 2.0 Digitale afdelingsmøder i boligafdelinger April 2014 Beboerdemokrati 2.0 Beboerdemokrati 2.0 er en opdatering til det lokale demokrati i danske boligafdelinger. Det er tidssvarende

Læs mere

Konference-kit. Assembly Voting Konference er et digitalt afstemningssystem og forum til brug i forsamlinger

Konference-kit. Assembly Voting Konference er et digitalt afstemningssystem og forum til brug i forsamlinger Assembly Assembly Voting Voting Konference Konference-kit Assembly Voting Konference er et digitalt afstemningssystem og forum til brug i forsamlinger Afstemning Afstemninger ved lov- og vedtægtsbestemte

Læs mere

KANDIDATER. Let og sikker opstilling af kandidater

KANDIDATER. Let og sikker opstilling af kandidater Full service løsning til gennemførelse af sikre og let tilgængelige medarbejdervalg Der skal være tillid til processen og resultatet, når der skal vælges medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Valget

Læs mere

Introduction to products and operation processes. Ældrerådsvalg. Ældrerådsvalg / Seniorrådsvalg

Introduction to products and operation processes. Ældrerådsvalg. Ældrerådsvalg / Seniorrådsvalg Introduction to products and operation processes Full service løsning til gennemførelse af sikre og let tilgængelige / Seniorrådsvalg Der skal være tillid til processen og resultatet, når der skal vælges

Læs mere

Assembly Voting Konference-Kit

Assembly Voting Konference-Kit Afstemninger Afstemninger ved lov- og vedtægtsbestemte generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder, konferencer, møder og lign. Forum Deltagernes digitale mødested til formel og dokumenteret forslagsstillelse,

Læs mere

Assembly Voting Konference

Assembly Voting Konference Assembly Voting Konference Assembly Voting Konference Digitalt afstemningssystem og forum til brug i forsamlinger Afstemning Afstemninger ved lov- og vedtægtsbestemte generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder,

Læs mere

Tilbud på hybridvalg. Afholdelse af Ældrerådsvalg 2013 i Furesø Kommune

Tilbud på hybridvalg. Afholdelse af Ældrerådsvalg 2013 i Furesø Kommune Tilbud på hybridvalg Afholdelse af Ældrerådsvalg 2013 i Furesø Kommune Februar 2013 Baggrund og formål Nærværende projekttilbud har til formål at beskrive en samlet løsning for gennemførelse Ældrerådsvalget

Læs mere

Seniorrådsvalg som hybridvalg. Kombineret digitalt- og brevvalg med digitalpost.

Seniorrådsvalg som hybridvalg. Kombineret digitalt- og brevvalg med digitalpost. Seniorrådsvalg som hybridvalg. Kombineret digitalt- og brevvalg med digitalost. 28. november 2016 Seniorrådsvalg i Furesø Kommune ved brug af Assembly Voting Hybridvalg Kære Susanne I det følgende findes

Læs mere

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde 1 Marts 2016 Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde Ændringerne i bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger åbner for nye måder at afvikle

Læs mere

Indstilling. Valg til Integrationsrådet 2010. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 13. november 2009.

Indstilling. Valg til Integrationsrådet 2010. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 13. november 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 13. november 2009 1. Resume Ifølge retningslinier i Integrationsloven kan kommunerne vælge at oprette et Integrationsråd. Århus Kommune

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesseminar - SAB

Afdelingsbestyrelsesseminar - SAB Afdelingsbestyrelsesseminar - SAB Det digitale afdelingsmøde m.m. Trinity Hotel og konference Center, Fredericia, fredag d. 14. oktober 2016. Afdelingsmødet i dag Afdelingsbestyrelsen indkalder med 4 ugers

Læs mere

Opret en begivenhed og/el. tjekliste

Opret en begivenhed og/el. tjekliste TAG DEL byens funktioner Hvordan bruges TAG DELs forskellige funktioner INDHOLD Rediger udfordring Opret en begivenhed og/el. tjekliste Brug invitationssystemet Del din udfordring el. begivenhed på facebook

Læs mere

Digitale afdelingsmøder i fsb. Lyst til at deltage

Digitale afdelingsmøder i fsb. Lyst til at deltage Digitale afdelingsmøder i fsb Lyst til at deltage Lovgivningen - kommunikation Efter aftale kan indkaldelse ske elektronisk møde i repræsentantskab eller afdelingsmøde. Lovgivningen digitalt afdelingsmøde

Læs mere

E-valgsystemer til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemt valg. Opbygning og datasikkerhed

E-valgsystemer til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemt valg. Opbygning og datasikkerhed E-valgsystemer til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemt valg Opbygning og datasikkerhed 2014 Om Assembly Voting Assembly Voting er udviklet i samarbejde mellem Siemens A/S og Aion ApS til gennemførelse

Læs mere

Assembly Voting. E-valgsystemer til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg

Assembly Voting. E-valgsystemer til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg E-valgsystemer til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg Marts 2013 Om Assembly Voting Assembly Voting er et samarbejde mellem Siemens A/S og Aion ApS om gennemførelse af demokratisk gyldige elektroniske

Læs mere

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: 1. Valgstyrer Bestyrelsen udpeger en valgstyrer blandt de generalforsamlingsvalgte

Læs mere

DIGITALT UNGDOMSVALG - mulighed for valgkampagne ifm. den interaktive ungdomsportal

DIGITALT UNGDOMSVALG - mulighed for valgkampagne ifm. den interaktive ungdomsportal DIGITALT UNGDOMSVALG - mulighed for valgkampagne ifm. den interaktive ungdomsportal INVITATION TIL PROJEKTDELTAGELSE Indholdsfortegnelse Skab ungdomsdemokrati med nye digitale medier... 3 Afholdelse af

Læs mere

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser.

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Assembly Voting valget er dit et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Valget er dit Et demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og til ungdomsuddannelser,

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

HJEMMESIDE TIL FORENINGEN

HJEMMESIDE TIL FORENINGEN HJEMMESIDE TIL FORENINGEN Gør bestyrelsesarbejdet lettere og optimer kommunikationen med beboerne Øget beboertilfredshed hurtigere ekspedition PROFESSIONEL FORENINGSHJEMMESIDE Hos Boligadministratorerne

Læs mere

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension. I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen:

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension. I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: 1. Valgstyrer Bestyrelsen udpeger en valgstyrer blandt de generalforsamlingsvalgte

Læs mere

VALG EN FREMTIDSSIKRET VALGLØSNING TIL KOMMUNERNE

VALG EN FREMTIDSSIKRET VALGLØSNING TIL KOMMUNERNE VALG EN FREMTIDSSIKRET VALGLØSNING TIL KOMMUNERNE Vicedirektør Poul Ditlev Christiansen Chefkonsulent Steen Pedersen Kommunedage november 2016 Dagsorden 1. Baggrund, formål og tidsplan 2. Afgrænsning af

Læs mere

Hvornår og hvordan har I informeret borgerne om processen fra start til slut?

Hvornår og hvordan har I informeret borgerne om processen fra start til slut? Processen: Hvornår og hvordan har I informeret borgerne om processen fra start til slut? Pressemeddelelse om snarlig opstart af proces udsendt d. 15.6.2017 Invitation til borgermøde udsendt 06.07.2017

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Vedr. CalcuEasy, kalkulation, opskrift, lager mellem CalcuEasy ApS Rygårdsvej 7, 5874 Hesselager CVR-nr.: 36494514 (herefter betegnet Leverandøren ) og KUNDENAVN ADRESSE ADRESSE

Læs mere

Valg til integrationsrådet 2014

Valg til integrationsrådet 2014 Valg til integrationsrådet 2014 - SÅDAN GENNEMFØRES VALGET [UDKAST, tilrettes efter IR-møde 26.11.13] Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab November 2013 1 Integrationsrådsvalget i Helsingør 2014

Læs mere

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009.

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. 2009 Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. KL s Konsulentvirksomhed, Køge Kommune og DUF Dansk Ungdoms Fællesråd indledte i efteråret

Læs mere

VALGBOG VED AFSTEMNINGEN OM SKÆRING STRAND OKTOBER 2017

VALGBOG VED AFSTEMNINGEN OM SKÆRING STRAND OKTOBER 2017 VALGBOG VED AFSTEMNINGEN OM SKÆRING STRAND OKTOBER 2017 1 BAGGRUND FOR AFSTEMNINGEN Med ændring af planloven pr. 15. juni 2017 er der blevet åbnet mulighed for, at kommuner senest den 15. oktober 2017

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Valgregulativ for. TryghedsGruppen smba

Valgregulativ for. TryghedsGruppen smba Valgregulativ for TryghedsGruppen smba 6. marts 2017 1. Tidspunkt for afholdelse af valg 1.1 Valg afholdes hvert år i første kvartal i én af de i vedtægternes 4.2 anførte valgkredse. 1.2 Ved valget vælges

Læs mere

ARKITEKTURHØRING VALG

ARKITEKTURHØRING VALG ARKITEKTURHØRING VALG Overblik Projekt VALG godkendt og startet i okt. 2016, arbejder med kravspec. til juli 2017. Forventet idriftsættelse 2019. Understøtte Valg-arterne: Folketinget, Regionsrådene, kommunalbestyrelser,

Læs mere

Valg til integrationsrådet 2014 - SÅDAN GENNEMFØRES VALGET

Valg til integrationsrådet 2014 - SÅDAN GENNEMFØRES VALGET Valg til integrationsrådet 2014 - SÅDAN GENNEMFØRES VALGET Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab November 2013 1 Integrationsrådsvalget i Helsingør 2014 De valgte kandidater i Integrationsrådet fremkommer

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten.

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten. Notatark Valgregler for Ældrerådsvalg i 2017 1. marts 2017 - Sagsnr. 16/4697 1 Hjemmel I henhold til 32 i om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørger

Læs mere

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne.

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne. Valgregulativ for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen

Læs mere

ÆLDRERÅD. Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Vælges mindst hvert 4. år

ÆLDRERÅD. Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Vælges mindst hvert 4. år ÆLDRERÅD Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd Vælges mindst hvert 4. år I år er der valg til ældrerådet i vores kommune Præsentation af ældrerådets nuværende medlemmer

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CYJobAPI mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR- nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Perspektiver fra Teknologirådets rapport om e-valg

Perspektiver fra Teknologirådets rapport om e-valg Perspektiver fra Teknologirådets rapport om e-valg Christian Wernberg-Tougaard, Formand, Rådet for Større IT-sikkerhed Direktør, Offentlig Sektor, Oracle EMEA Slide 1 Teknologirådets evalg s rapport En

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a s. 1.2 Ifølge

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Assembly Voting ApS. Kompagnistræde 6, København K CVR:

Assembly Voting ApS. Kompagnistræde 6, København K CVR: Assembly Voting ApS Kompagnistræde 6, 2. 1208 København K CVR: 25600665 Afstemningssystem, Systembeskrivelse Assembly Votings systemer og hostingmiljøer er designet til at imødekomme såvel lovkrav som

Læs mere

PROJEKT VALG ANALYSE- OG PLANFASEN. v/ projektejer Poul Christiansen og projektleder Thomas Björn

PROJEKT VALG ANALYSE- OG PLANFASEN. v/ projektejer Poul Christiansen og projektleder Thomas Björn PROJEKT VALG ANALYSE- OG PLANFASEN v/ projektejer Poul Christiansen og projektleder Thomas Björn VALG - sidste monopolbrudsprojekt under transitionsaftalen Skal konkurrenceudsætte og afløse KMD Valg -

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

I dette notat beskrives mulige valgformer som grundlag for at fastsætte reglerne for, hvordan ældrerådsvalget i 2017 afholdes.

I dette notat beskrives mulige valgformer som grundlag for at fastsætte reglerne for, hvordan ældrerådsvalget i 2017 afholdes. INTERN SERVICE Dato: 27. november 2016 Sagsnr.: 16/12832 Kontaktperson: Henrik B. Larsen Dir. tlf.: 7996 6050 E-mail: hbl@vejen.dk NOTAT Fremmødevalg eller brevafstemning til ældrerådsvalg 2017 Indledning

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Effektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef

Effektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Effektiv drift En effektiviseringscase Comwell, Roskilde 27. Maj 2015 Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Ambition - Forretningsmål Administration gns. 20 procent billigere Dertil besparelser i driften

Læs mere

Personalemøde, Haraldskær d. 20.12.11

Personalemøde, Haraldskær d. 20.12.11 Afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiets grundpille En god afdelingsbestyrelse er guld værd for beboerne, administrationen og organisationsbestyrelsen En dårlig afdelingsbestyrelse kan forpeste tilværelsen

Læs mere

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune Generelle spørgsmål om valg, valgmøde, informationsgange og kontaktoplysninger Hvornår er der skolebestyrelsesvalg, og hvilke

Læs mere

DEMOKRATI OG DELTAGELSE

DEMOKRATI OG DELTAGELSE DEMOKRATI OG DELTAGELSE Arne Juul, Slagelse Boligselskab Ønsket om øget inddragelse Mange taler om det, men færre gør noget ved det. Mange har ønsket om det, men færre ved hvordan de skal gøre det. Hvordan

Læs mere

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region.

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Til Byrådet Hedensted Kommune Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Der er på landsplan en del

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3 Forberedelse af afdelingsmødet. 4 Dirigentens rolle og kompetence. 5 Generelt om afstemninger og valg

Indholdsfortegnelse. 3 Forberedelse af afdelingsmødet. 4 Dirigentens rolle og kompetence. 5 Generelt om afstemninger og valg Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Indhold specifi ceret 3 Forberedelse af afdelingsmødet 4 Dirigentens rolle og kompetence 5 Generelt om afstemninger og valg 6 Dirigenten overtager ledelsen af mødet 7

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

VALGREGULATIV. for. valg til repræsentantskabet i. SEAS-NVE A.m.b.A.

VALGREGULATIV. for. valg til repræsentantskabet i. SEAS-NVE A.m.b.A. VALGREGULATIV for valg til repræsentantskabet i SEAS-NVE A.m.b.A. August 2016 Indledning Valgregulativet er udarbejdet på grundlag af de gældende vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. Formålet med valgregulativet

Læs mere

Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune.

Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune. Annoncering Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune. Indledning I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

BEDSTE BOLIGORGANISATION PÅ NETTET KRITERIER: NAVIGATION

BEDSTE BOLIGORGANISATION PÅ NETTET KRITERIER: NAVIGATION KRITERIER: NAVIGATION Der er ingen søgeboks på hjemmesidens forside 0 p. i hele spg. 1.1 Søgefunktionen testes med tre søgeord, der er relevante for den pågældende hjemmeside 1.1 Når man benytter søgeboksen

Læs mere

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valgtidspunkt og valgperiode...

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Tilbud på Min Landsby App og Website.

Tilbud på Min Landsby App og Website. Sammen gør vi forskellen 1 Tilbud på Min Landsby App og Website. Til Randers Kommune og Landsbyklyngen Kronjylland. Tilbud udarbejdet d. 12. juli 2016 af Min Landsby I/S Version 2. Baggrund for tilbud.

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser. Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter.

Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter. 334. Valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 17. november 2009 Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter. Beskrivelse af sagen: Ved kommunalvalget den

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010

FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010 FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010 Hvordan bliver jeg optaget på valglisten? Valglisten, dvs. listen over stemmeberettigede ved skolebestyrelsesvalget, dannes ud fra

Læs mere

Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ ( Valgregulativet ) er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Sønderborg

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

I RKSK (brevvalg) var stemmeprocenten i 2009, 60,4% og i 2013, 56,2%. På landsplan blev der ifølge undersøgelsen i 2013 anvendt følgende valgformer:

I RKSK (brevvalg) var stemmeprocenten i 2009, 60,4% og i 2013, 56,2%. På landsplan blev der ifølge undersøgelsen i 2013 anvendt følgende valgformer: Valg til Ældreråd i Ringkøbing-Skjern Kommune Resumé Ældrerådet har forslået at ændre den nuværende ordning om brevvalg til Ældrerådet til en ordning med fremmødevalg i forbindelse med valg til Byråd og

Læs mere

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser Eksklusive juletilbud Optimér lønsomheden i usikre tider! Bliv mere effektiv! op til op til ved at opgradere din løsnin g. Læs mere side Kurser, en sikker investering Køb en samlet kursuspakke og spar.

Læs mere

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Totalrapport Ekskl. fritekst besvarelser Side 1 af 34 Formål Undersøgelsens formål og metode Boligkontoret Danmark ønsker løbende at følge op på den service,

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Præsentation for Danske Ældreråd oktober 2016 v. Kirsten Kaarsberg. Ældrerådsvalg

Præsentation for Danske Ældreråd oktober 2016 v. Kirsten Kaarsberg. Ældrerådsvalg Præsentation for Danske Ældreråd oktober 2016 v. Kirsten Kaarsberg Ældrerådsvalg Præsentation Indhold Samarbejdet mellem råd, forvaltning og politikere Praktiske spørgsmål Afvikling af valget. Ældrerådsvalget

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Administrator modul 2 Administrator modul Facebook opsætning 3 Administrator modul SMS/E-mail søgning adresse søgning 4 SMS 2 WEB 5 SMS på hjemmeside 6 Administrator modul Rapport 7 Administrator

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg TEA Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg 1 Forord Har din kommune tilkøbt det modul som tillader forældrene at afgive deres stemmer elektronisk vha. NemID login er det langt den nemmeste og billigste

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger gennemfører i 2014 for andet år i træk konkurrencen Bedste boligorganisation på nettet. Bedste boligorganisation på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning OIOXMLfakturaprint version 1.1 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Krav til systemet...3 Installation...3 Konfiguration...6 Folderindstillinger...8

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Boligforening & Beboer App

Boligforening & Beboer App Boligforening & Beboer App Boligforening & Beboer App Hvorfor lige en Boligforening & Beboer app? Apps og smartphones ændre på den måde vi agerer på i netværk, arbejdsliv og privatliv. Fordi de er så

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. YoungCRM mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Sende og modtage breve via sikker digital kanal - Tilgængelig siden maj 2010 - (www.borger.dk/ www.e-boks.dk + andre)

Sende og modtage breve via sikker digital kanal - Tilgængelig siden maj 2010 - (www.borger.dk/ www.e-boks.dk + andre) Opstartsmøde i netværket Den 24. & 26. januar 2012 Digitaliseringsstyrelsen Programmet for i dag Kl. 10.00-10.20 Velkomst & introduktion v/ Sibel Kl. 10.20-11.00 Præsentationsrunde bordet rundt Kl. 11.00-11.15

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE 2 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER Den nye folkeskolelov åbner op for lokal fleksibilitet omkring valg og sammensætning af skolebestyrelserne.

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Live. Max antal billeder per sekund. Server/ video Max antal billeder per sekund. 2/ Manuele Max antal billeder per sekund. Max antal billeder per sekund.

Læs mere