MAGASINET Nr. 107 November årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET Nr. 107 November årgang"

Transkript

1 MAGASINET Nr. 107 November årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund VolleyKirke Netværk mellem kirker Nyt fra Rumænien, Ghana og Grønland Lejrsted på Lindenborg RockSolid i Haderslev

2 MAGASINET l e d e r Vision 2022 Netværk mellem menigheder Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund (DDM). Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DDM s synspunkter eller teologiske grundlag. Ansvarshavende Forbundsrådet v/formand Finn Kier-Hansen Redaktion Peter Götz, i samarbejde med Forbundsrådet Næste udgivelse til afhentning i din menighed Medio januar Ekspedition FrikirkeNets servicekontor: Lykkegårdsvej 98, 1., 6000 Kolding, tlf Grafisk design Janie Conrad Riisager, Tryk Jørn Thomsen Elbo, Kolding Missionsforbundets sekretariat Rosenlunden 17, 5000 Odense C tlf , fax, Nordea reg.nr konto Forsiden Ditlev Davidsen, Næstved, server I vores serie om Vision 2022 sættes der i dette blad fokus på netværk mellem menigheder, som er det ene af fem fokusområder. Genlæs gerne beskrivelserne af de øvrige fire i de tidligere numre af Magasinet. Kongregationalistiske, men ikke uafhængige Missionsforbundet er et fællesskab af frikirker. Vi er kongregationalistiske menigheder. Det vil sige selvstændige menigheder, der ikke er styret af en national topledelse. Men vi er ikke uafhængige menigheder, der har nok i sig selv. Vi har brug for hinanden. Havde netværket ikke været der, havde din menighed næppe været involveret i et så omfattende internationalt missionsarbejde, som tilfældet er i dag. Det samme kan siges om Vision Det er en vision, der er født gennem en proces med menighederne, og en vision menighederne nu bærer i fællesskab. Styrk netværket Netværk mellem menighederne er vigtigt. Andet sted i dette blad kan du læse eksempler på, hvordan netværkstanken allerede kommer til udtryk. Men vi kan gøre mere i den henseende. I hver enkelt menighed er vi ofte optaget af os selv og vores egen menighed. Men hvad med nabomenigheden eller en af de andre menigheder i missionsforbundsnetværket? Jeg udfordrer alle menigheder til at overveje, hvordan I kan styrke netværket til mindst én anden menighed. Missionsforbundet og andre kirkesamfund Af og til bliver jeg spurgt, om ikke netværkstanken kan udleves gennem relationer til andre kirkesamfund i byen. Svaret på det spørgsmål er, at det naturligvis er oplagt at satse på samarbejde med andre menigheder i sin by. Men dette kan ikke gå i stedet for samarbejde med Missionsforbundets menigheder. Det er ikke et enten eller, men et både og. Hvis vi vil Missionsforbundet, må vi også satse på at udvikle relationer og samarbejde mellem de menigheder, der er vores nærmeste kirkefamilie. Tænk kreativt Fra nationalt hold har vi tradition for at tilrettelægge arrangementer, som styrker netværket - for eksempel lederdage, sommerstævne med mere. Men skal netværket blive stærkere, end det er i dag, må den enkelte lokale menighed være med til at styrke relationerne til en eller flere andre menigheder. Derfor udfordrer jeg alle menigheder til at gennemtænke, hvordan det kan gøres. Et par ideer til at sætte gang i den kreative tænkning: Inviter en anden menighed til en festlig venskabsaften. Eller hvad med at sende en hilsen fra jeres lokale menighed til alle menighederne i Missionsforbundet en kort hilsen, som kan læses op på søndagens gudstjeneste? Eller overvej sammen med nabomenigheden, hvad I kan gøre sammen i jeres område. Det er tid til at sætte gang i en kreativ tænkning omkring netværk. Når vi gør det, kommer menighederne til at glæde og overraske hinanden, og netværket bliver styrket. John Nielsen Missionsforstander Velkommen til sommerstævne på Lindenborg i 2017, UGE 29 Side 2

3 ild med VolleyKirke På Efterskolen Lindenborg mødtes 50 unge i oktober til premiere på en nystartet kirke VolleyKirke. Menighederne udfordres til at engagere sig Martin Kattner, lærer på Efterskolen Lindenborg skriver: VolleyKirke er en måde, hvorpå vi kan fastholde noget af det, som har haft allerstørst indvirkning på mange af vores elever: fællesskab, tro og volleyball. Det er et forsøg på at holde fast i minderne fra en god tid, men også at fastholde eleverne i et liv med fællesskab, tro og volleyball. VolleyKirke fire gange om året er kun nok til at holde ved lige. Det er vigtigt for vores unge at komme videre til nye fællesskaber, kirker og volleyklubber, og derfor er kirkerne vigtige! Kom og oplev det Hvad kan jeg gøre, spørger du måske? Og her er et bud: For det første kan du jo deltage i arrangementet! Hvis du ikke er så meget til volleyball, er du velkommen til afteneventet. Det er jo også den måde, der kan skabes et link mellem skolen og kirkerne. Kom og hjælp til Desuden har vi brug for nogle, der kan lave aftensmad til 50 mennesker eller bage en kage. Vi har også brug for forbedere. Det gælder både hjemme fra stuerne, men også på selve aftenen, hvor deltagerne har mulighed for at blive bedt for. Vil du hjælpe med noget af det, så kontakt mig på Faktaboks VolleyKirke er et helt nyt koncept, der har ambition om at samle nuværende og tidligere elever fra Øresund og Lindenborg. Starten gik over al forventning. En super weekend med 50 engagerede og glade deltagere. Det er vel en tilfredsstillende størrelse på en nystartet kirke - ikke? Næste gang er den 10. december kom og vær med og/eller bed for arrangementet! Kim Nissen, stolt forstander Tre begejstrede deltagere skrev bagefter: Benjamin Gohr Jensen, Grindsted, elev Jeg er først og fremmest vild med Volley- Kirke, fordi konceptet handler om tre af de ting, som personligt betyder enormt meget i mit liv, nemlig volleyball, tro og Efterskolen Lindenborg. Det bedste ved VolleyKirke er nærværet, vi har mellem hinanden og ikke mindst med Gud. Som ven og kristen er det fantastisk at opleve, hvordan nogle af mine kammerater kommer tættere på Jesus igennem projektet. Efter VolleyKirke-weekenden blev jeg kontaktet af en af mine efterskolevenner, som ønskede at troen skal blive en del af vedkommendes liv. Det varmer mit hjerte at se, hvordan Jesus virker gennem et projekt som VolleyKirke. Katja Klyverts, studerende, København Jeg blev stor fan af konceptet Volley- Kirke, allerede fra jeg første gang hørte om det. Et arrangement med fokus på nærvær gennem spisning, sang og sport det kunne ikke blive andet end en meningsfuld weekend. Selv om det er fem år siden, jeg selv gik på efterskole, tog jeg sammen med en god veninde af sted og mødte op i skolens idrætshal. Der stod vi - som de ældste i et meget blandet klientel. Mærkelig følelse, men efterskolementalitet gør det SÅ nemt at indgå i et socialt arrangement som VolleyKirke, for vi havde alle det samme mål: At skabe, udvikle og dyrke relationer. Jeg har allerede sat et kryds i kalenderen den 10. december, hvor succesen gentages! Ditlev Davidsen, Næstved, elev Som afgået elev på Efterskolen Lindenborg varmer det om hjertet, når lærere og ledelse fortsat investerer tid og kræfter i at sætte rammer for et fællesskab mellem tidligere og nuværende Lindenborg-elever. VolleyKirke er nyt koncept, som byder på både hård træning, nye relationer og nærværende kirke. For mit vedkommende var det fantastisk at kunne gense savnede kammerater og møde nye unge, som delte en passion for volley og kirke, som jeg selv. Sidst på dagen delte vi liv og tro, i en intim atmosfære, hvor vi var nærværende over for Gud og hinanden. Dejligt at være en del af et levende og åbent fællesskab, hvor man deler flere interesser og historie! Side 3

4 Netværk mellem menigheder Ved stiftelsen den 3. juni 1888 på Hotel Dania i Aalborg, fik vi - efter forbillede fra Norge og Sverige - navnet Det Danske Missionsforbund - et forbund af selvstændige menigheder. I dag tænker vi vel, at navnet er lidt tungt, men hensigten er god nok: Vi er et forbund af menigheder, der er fælles om at drive mission sammen. Hvis stiftelsen var sket i vores tid, var navnet måske blevet Netværkskirken eller noget i den stil, for selv om vi i dag regner os som et kirkesamfund, er det stadig en vigtig og bærende tanke for os at være et samarbejde mellem selvstændige menigheder. Plads til forskellighed Vi holder fast ved, at den enkelte kirke selv suverænt bestemmer for eksempel gudstjenesteform, ansættelse af præster, og hvordan budgettet skal skrues sammen. Derfor gælder det ikke blot for Missionsforbundet som helhed, men også for den enkelte menighed, at plads til forskellighed er vigtigt. Det er også baggrunden for, at vi har den demokratiske styreform, hvor alle i menigheden har medbestemmelse, og vi tænker at det er en måde, hvorpå vi kan udleve Jesu budskab om, at alle uanset race og køn er lige. Et fælles mål, der gør os stærke: mission Selv om selvstændigheden betyder meget, er der også nogle ting, vi er fælles om, og frem for alt er det stadig mission, der er den stærkeste faktor i at holde os sammen. Det gælder ikke mindst vores internationale mission, hvor vi igennem årene har stået sammen om at investere mange timer, kroner og bønner. Det er en stor styrke i Missionsforbundet, at det er lykkedes så godt, og det store arbejde ude i verden er noget, vi kun kan være taknemmelige for. Derfor tænker vi også, at vores samarbejde mellem menighederne kan styrkes på en række andre områder, og at vi på den måde kan blive til velsignelse både for hinanden og for mange andre mennesker, organisationer og kirker. Er vi forbundet nok? Vi oplever mange fordele ved det kongressionalistiske kirkesyn, som her kort er beskrevet, men en af ulemperne er, at forbundetheden i Missionsforbundet til tider kan være svag, når den enkelte menighed let bliver mest engageret i sit eget liv. Især når menigheder befinder sig i krisetider, kan de andre nok føles langt væk, men også i mange andre situationer har vi brug for hinanden. Netop derfor er Netværk mellem menigheder en af de fem overskrifter i Vision 2022, og vi er overbeviste om, at vi kan få gavn og glæde af et endnu stærke sammenhold og samarbejde i Missionsforbundet. Vi drømmer stadig om Guds børns enhed Et af hovedbudskaberne fra stifterne af Missionsforbundet handlede om Guds børns enhed, og det er mindst lige så aktuelt nu som for 128 år siden, og derfor er håbet, at menighederne i årene fremover viser endnu mere omsorg og interesse for hinanden. Vi drømmer om at se menigheder dele ressourcer og investere tid i hinanden. Vi håber at se menigheder invitere andre, når der bliver arrangeret undervisning og inspiration. Vi ønsker at se menigheder, som bakker hinanden op og generøst giver til fællesskabet. Behovet for lokale initiativer til netværksarbejde Det, at vi har et fælles blad og hjemmeside, og at vi mødes til for eksempel sommerstævne, lederdage og præstedage, styrker vores kendskab til hinanden og dermed vores identitet som kirkesamfund, men det er ikke ofte, at det fører til konkrete tiltag menigheder imellem. Derfor er vi afhængige af, at der opstår initiativer regionalt og lokalt, hvor man kan drøfte fælles udfordringer, stå sammen om missionale tiltag og deltage i inspirerende undervisning. Det nordjyske eksempel til efterfølgelse Heldigvis er det opmuntrende at se, at dette allerede i nogen grad sker, og i Nordjylland er der et godt eksempel på, hvordan det kan lade sig gøre. I Thisted tog de nemlig i foråret initiativ til et fælles møde for præster og menighedsråd, hvor formålet var at øge kendskabet til hinanden og finde ud af, hvor og hvordan samarbejdet mellem de nordjyske menigheder helt konkret kunne forbedres. Ledelsen i hver kirke havde på forhånd lavet et analysearbejde af deres menighed, så de kunne præsentere styrker og svagheder, muligheder og udfordringer for de andre. Desuden havde hver menighed kigget Vision 2022 godt igennem og gjort klart, hvad de allerede arbejdede med, og hvad de ville satse på fremadrettet. Sammen om asylarbejde, ungdomsarbejde og lederudvikling Herigennem blev det tydeligt, at man kunne arbejde sammen om ting som asylarbejde, ungdomsarbejde og lederudvikling. Og for at få omsat de gode intentioner til handlinger blev der sat ansvarlige på hvert område, og et nyt møde blev aftalt. I oktober blev endnu et møde afholdt, hvor der blev fulgt op på aftaler og undervist om ledelse af frivillige. Må dette initiativ inspirere til, at andre grupper af lokale menigheder gør noget lignende og dermed aktivt opsøger hinanden med det formål at styrke samarbejdet og fællesskabet. Gud virker i netværket Der har naturligvis også været andre gode tiltag igennem årene, og i den seneste tid er nye spændende ting blevet sat i værk. Læs om dem i faktaboksen og få gode idéer til noget, I kan gøre i din menighed. Vi håber, at der i de kommende år bliver en hel række vidnesbyrd om, hvordan netværket i Missionsforbundet styrkes, og hvordan Gud virker i fællesskabet. Vi er overbeviste om, at det er en af nøglerne til, at vores kirkesamfund på den bedst mulige måde er med til at fremme Guds riges komme. Side 4

5 Et godt netværk må have stærke knudepunkter. Hvilke knudepunkter kan du og din menighed binde? Eksempler på netværkstænkning i DDM/MBU Ungdomsarbejdet i de midt- og nordjyske menigheder har i en årrække arrangeret ungdomskonferencen Chosen, der på skift holdes i en af kirkerne, og hvor resten af landets unge inviteres med. Sorø Frikirke har arrangeret en dag med temaet Børn og tro og inviteret nabomenighederne med. Menigheden i Vadum har arrangeret en dag om åndelig medvandring og inviteret de andre menigheder med. Menighedsrådene i Vadum og Thisted har holdt en fælles rådsdag, hvor de sammen havde inviteret konsulent og underviser. Flere af præsterne samarbejder om fællesdage for deres konfirmander, ligesom nogle går til præst i nabomenigheden. MBU s arbejde er i sit dna et samarbejde og netværk på tværs af de lokale menigheder, og 8. oktober samledes teen- og ungdomsledere og delte erfaringer og inspiration. Menighedsrådene i Vanløse og Osted har begge deltagere på KPN-forløb (KirkePlanterNetværk), hvor de oplever fællesskab og lærer hinanden at kende. Der har også været inviteret til fælles undervisning. Spejdergrupperne arrangerer lokale weekender og lejre sammen. Side 5

6 r u m æ n i e n for en ny generation Af Arne Hansen Sidst i september rejste Britta og jeg rundt for at besøge alle skolebørnene i Missionsforbundets skoleprojekt i Rumænien. Det var en tur med rigtig mange glæder, men også situationer, der kunne holde en vågen om natten. Mange af de skoleelever, der begyndte som små børn, er nu unge mennesker, der er begyndt at skabe sig en fremtid gennem deres uddannelse. Unge, der ikke ville være kommet så langt med deres uddannelse, hvis ikke de havde fået hjælp fra sponsorer i Danmark. Disse unge mennesker har et helt andet forløb end en dansk teenager. Deres forhold og muligheder er helt anderledes. Loredana og Nicolette to piger i vores skoleprojekt Jeg tænker på de to teenagesøstre Loredana og Nicolette, der bor i en lejlighed i Onesti. Deres far har lidt løsarbejde her i efterårstiden, mens deres mor er arbejdsløs. Deres indtægter på en måned svarer slet ikke til de faste udgifter; de har ikke en chance. Der er lukket for varme og el i deres lejlighed, og de står til at blive sat på gaden. Da vi hilser på pigerne, er deres hænder kolde, og der er fugtigt i lejligheden. Dygtig, men uden muligheder Ved en fest på skolen har Nicolette lige fået diplom. Fire år i træk har hun fået topkarakterer i alle fag. Det er godt gået. Hendes ambition er at blive læge. Mange af vores unge mennesker står i lignende situationer, hvor familiens situation næsten ikke er til at overskue. Skoleprojektet skaber håb for disse unge mennesker, håb om en bedre fremtid end den deres forældre har haft, og selv om der er mange næsten uoverskuelige familiesituationer, så er det med stor glæde, vi ser tilbage på turen. Hvis ikke Missionsforbundet havde dette arbejde i Rumænien, ville der være mange ressourcer, der gik tabt, og mange familiesituationer ville blive meget forværret. Det håb og den glæde, vores hjælp giver, er en stor del af drivkraften for vores børn/unge i Rumænien. Side 6

7 Oana og Andreea to af vore søde skolepiger Nicoplette, Loredana og deres mor Vi har p.t. 80 børn i skoleprojektet i Rumænien. Se også Børnearbejde med seks klubber I Rumænien er der mange børn, specielt på landet er det ikke sjældent, at der i en familie er mellem fire og otte børn. For alle disse børn er der ikke mange arrangementer at gå til. Så det var godt set af Dorthe og Cornel, da de i 2012 begyndte børnearbejde i deres lejlighed. Dengang var der kun fire deltagere. I dag er der startet seks børneklubber op i området. De lokale børneklubber fungerer med lokale ledere. Det er Dorthe og Cornel, der er initiativtagere til disse børneklubber, og klubberne kører efter det koncept, de har opbygget. Gennem børnearbejdet kommer vi hver uge i kontakt med cirka 175 børn. Det er et rigtig godt koncept med leg, læring, sang og fællesskab. Hver gang får de også lidt godt til ganen. Sommerlejr med mad tre gange om dagen Via børnearbejdet havde vi 60 børn på sommerlejr. De fleste af børnene kommer fra fattige og ikke så godt fungerende familier, så det er et kæmpe løft for dem at være på lejr. Alle dem, vi har talt med, flækker i et kæmpe smil, når vi taler om lejr. Mad tre gange om dagen, omsorgsfulde ledere, mange aktiviteter, nye venner, rene værelser og sengetøj er absolut ikke hverdag for de fleste af børnene. Julefester at se Gud ansigt til ansigt Nu er vi så begyndt at tænke på julefester. Cornel regner med at samle børn. Det er bare ikke lige så let at finde steder at holde festerne, købe ind, pakke gaver, invitere forældre og så videre. Men det er arbejdet værd, for julens budskab er vel noget af det mest suveræne, man kan tænke sig. Gud blev menneske for at møde os ansigt til ansigt. Børnene har gennem den ortodokse tro fornemmelsen af, at religion er en præstation, hvor det er op til den enkelte ved det, man gør, at skabe forbindelse til Gud. Børnearbejdets vision er at fortælle om Guds gave til alle mennesker og derigennem skabe håb både i nutiden og for evigheden. Side 7

8 g h a n a Justin, Solomon, Diana og Helena er alle meget taknemmelige for den støtte, de har fået fra Danmark igennem årene. De er meget bevidste om, at det er Father s Home og støtten fra Danmark, der sætter dem i stand til at forfølge deres drømme, og de beder om Guds velsignelse over os. Her deler de deres drømme og ambitioner med os. Læg mærke til Solomons definition på begrebet familie. Fire unge med ambitioner Justin, Solomon, Diana og Helena er vokset op på Father s Home i Ghana. Nu er de flyttet hjemmefra og er i gang med videregående uddannelser Dømt ude Disse fire unge mennesker var uden Father s Home dømt til et liv på gaden. Jeg fyldes med glæde og taknemmelighed. Tænk, at vi må være med til at gøre en forskel i disse menneskers liv. Kære venner, lad os fortsat støtte disse fire unge mennesker og deres søskende med forbøn og økonomiske midler. Diana Azanebakoh: Jeg bor i Port Quarters, og jeg studerer bank og finans, fordi jeg gerne vil arbejde i en bank. Jeg drømmer om at blive en succesfuld og produktiv borger i samfundet og landet som helhed. At forlade Father s Home har lært mig taknemmelighed. Justin Nkrumah: Jeg bor nu i Accra, hvor jeg studerer regnskab, fordi jeg gerne vil arbejde i en bank. Og så vil jeg gerne være politiker om muligt på landsplan, men ellers i det mindste lokalpolitiker i min hjemby. Jeg vil også elske at komme tættere på Gud og lede mennesker til hans rige. Helena Ekuba Koomson: Jeg er lige begyndt på min videregående uddannelse. Jeg læser engelsk, fordi jeg gerne vil være engelsklærer. Min drøm er at hjælpe med at reducere vanskelighederne med at forstå det engelske sprog i de forskellige uddannelsessektorer. Jeg vil gerne hjælpe med at opbygge mit fædreland, Ghana. Amissah Solomon Peterson: Jeg læser sociologi, religion og filosofi på universitetet, fordi jeg efter fire års studier så vil være udrustet med en viden om samfundet som helhed og om det enkelte individ. Studiet vil give mig viden om det menneskelige samfunds natur og funktioner, hvilket er absolut nødvendigt for, at samfundet kan undergå den forandring, som nationen hungrer efter. Som jeg forstår familie, er det ikke kun mor, far og børn. Familie er, når du befinder dig blandt mennesker, som det er nemt at være sammen med, at lege med og at dele liv med. Og det er præcis, hvad Father s Home er. Det er et fællesskab af gudfrygtige mennesker, som elsker hinanden, og som bliver ledet af disciplinerede, proaktive og visionære ledere. Side 8

9 g r ø n l a n d Med nordlyset som natlampe Mørket er ved at komme til Uummannaq efter cirka tre måneder med lys døgnet rundt, men til gengæld kan nordlyset nu ses Af Jette Christiansen Jeg er heldig at bo så højt i byen, at der ikke er gadelamper, der tager mit udsyn til den natmørke himmel. I stedet kan jeg, når mine egne lamper er slukket, nyde det skønne nordlys. Det er en dejlig oplevelse, som jeg ofte glæder mig over. Man siger, at bare man fløjter, så kommer nordlyset - men det holder nu ikke helt! Septembers første sne Her sidst i september er den første sne faldet, men det meste af den er også tøet igen. Dog er det ved at være koldt, så vanterne, vinterjakken og støvlerne er fundet frem. Luften er ren, og frosten bider lidt i kinderne - men sådan må det være, når vinteren nærmer sig i Grønland! Gudstjenester og bøn I menigheden mødes vi søndag til gudstjeneste og onsdag til bøn. Menigheden består lige nu primært af kvinder i en moden alder. Vi håber og beder om, at det ændrer sig. Det ville være skønt med flere og yngre kræfter, så vi kan tilbyde byen mere af alt det, en menighed også består af. Et anderledes liv uden kalenderen Livet i Uummannaq er på ingen måde stressende. Det er meget langt fra Danmarks vi har ikke tid! Her er tid til arbejde og menighed og hyppige kaffemikker, men ikke alt det andet, der stjæler tiden. Heroppe glemmer jeg ofte fødselsdage, fordi jeg ikke bruger min kalender. I Danmark kan jeg ikke leve uden den! Store sociale udfordringer Men det er også her, man møder mange triste skæbner: Misbrugte kvinder, der får bank af deres mænd; et stort hashmisbrug, der ødelægger unge familier; alkoholmisbrug og, ikke mindst, en del selvmord. Det er så trist, og der er ikke den samme hjælp at få som i Danmark. Sagsbehandlerne på kommunen har cirka 100 klienter hver mod cirka 30 i Danmark. Der er stort behov for samtale med mange mennesker, men kommunens tre psykologer sidder i Ilulissat, og de kommer ikke ofte til Uummannaq. Så der er brug for en levende, aktiv menighed, hvor han, som forvandler alt, kan komme i aktion! Må Gud lade forvandlingen ske i Uummannaq - er det dig/jer, der skal hjælpe ham? Grønland menigheder i vækst Missionsforbundets indsamlinger går i år til missionen i Grønland. Gennem mange års indsats har vi set, at mennesker kommer til tro. Det sker i Ilulissat, og vi håber også, det bliver virkeligheden i Uummannaq, når der forhåbentlig bliver bedre forhold for menigheden at samles under. Vi satser på, at dette års indsamling vil gøre det muligt at finde egnede lokaler til menighedens aktiviteter. Det er vigtigt for menighedens fremtid. Der er to modne kristne, som har bosat sig i byen i dette efterår, og det vil styrke menighedens arbejde. Derudover er der et behov for unge voluntører i både Ilulissat og Uummannaq, så børne- og ungdomsarbejdet kan blive tilført ny inspiration. Bed om, at der er unge, som melder sig. Tak for forbøn til at kende Guds vej i missionen i Grønland. Af Bent Fodgaard Det er med glæde, vi her kan præsentere En teltmager på vej til Uummannaq i Grønland En teltmager er et menneske, der finder arbejde og bolig et helt nyt sted fjernt fra hjemmet for at forsørge sig selv, alt imens han/hun går ind i det stedlige kristne arbejde for at forkynde evangeliet om Jesus Kristus. Vi præsenterer her Susanne Meldgaard, som er medlem af Apostolsk Kirke i Vejle, hvor hun har været meget aktiv, siden hun blev kristen i Især har det ligget hende på hjerte at bede for mennesker, både i og uden for hendes egen kirke. Susanne oplever, at Gud kalder hende til hjælp for den lille INOforsamling i Uummannaq, samtidig med at hun skal arbejde som fysioterapeut på sygehuset og plejehjemmet. Susanne har fået orlov fra sit arbejde på et hospice i Vejle. Vil du være med til at omslutte Susanne i forbøn? Af Erik Mogensen Side 9

10 Gymnasietro I oktober udkom bogen Gymnasietro: Forbliv kristen og gør en forskel Rasmus Jonstrup Hansen, der er forfatter til bogen, håber, at bogen vil række ud til mange nuværende og kommende kristne gymnasieelever og hjælpe dem i troen: - Vi har forsøgt at gøre bogen letlæselig, og derfor kan man, selv om man læser langsomt, læse den på under fire timer, siger Rasmus. Den er udgivet på Credo. YouTube Til hvert enkelt kapitel i bogen bliver der udarbejdet en youtubevideo på tre-fem minutter med oplæg til eftertænksomhed/samtale, der fint kan bruges i en celle- eller KFS-gruppe. Bogen udkommer også som lydbog. Rasmus Jonstrup Hansen, 22 år, teologistuderende på Aarhus Universitet og Menighedsfakultetet. Bor i Aalborg og er en af ungdomslederne i Bethelkirken. Vejleder for kristne grupper på Aalborgs gymnasier. IFFEC konference i Finland Deltagere fra mange lande i den globale familie af frie evangeliske kirker Sammen er vi langt stærkere end summen af de enkelte menigheder Af Thomas Baldur Det Danske Missionsforbund er, som det vil være mange bekendt, en del af International Fellowship of Free Evangelical Churches. IFFEC arrangerer hvert fjerde år en teologisk konference. I år var den henlagt til Tampere, Finland. Udfordret Fire af forbundsrådets medlemmer, Finn Kier- Hansen, John Nielsen, Rasmus Elkjær Larsen og jeg selv, drog derfor den 19/9 af sted for at mødes med brødre og søstre fra hele verden, og for at lade os udfordre af konferences hovedtaler, Scot McKnight. Han stillede det modige, nødvendige spørgsmål: Hvad er egentlig evangeliet i Det Nye Testamente? Til daglig kan vi være tilbøjelige til at tage svaret for givet. Men Scot, der er en dreven underviser og forfatter med Ny Testamente som speciale, førte os kyndigt gennem nogle af Det Nye Testamentes tidligste formuleringer af, hvad evangelium blev forstået som. Det var opbyggende og forfriskende. De andre Imellem konferencesessionerne var det også opbyggende og forfriskende at høre nyt fra nogle af vores nære nabolande, Norge, Tyskland, Østrig og Schweiz, hvor det buldrer derudaf med menighedsplantninger i massevis. I den modsatte ende af skalaen var det forstemmende at høre, hvordan vores søsterkirke i Holland oplever en ret svær tid, forbi forbundetheden imellem menigheder har trange kår. Flere menigheder er sig selv nok og melder sig ud af det nationale fællesskab for at blive uafhængige og fritstående. Det bestyrkede os des mere i vigtigheden af, at vi rundt i hele Missionsforbundet har den nationale synergi stærkt på sinde. Sammen er vi langt stærkere end summen af de enkelte menigheder. Sammen kan vi bringe evangeliet ud til hele landet og til de dele af verden, vi er engageret i. Hvis vi da ellers kan hitte ud af, hvad det nu lige var, det dersens evangelium går ud på. Side 10

11 Lejroplevelser med livsvigtige beslutninger Et nyt lejrsted på Efterskolen Lindenborgs arealer er begyndt at se lyset, men der er lang vej endnu Af Peter Götz Det Danske Missionsforbund (DDM) og Missionsforbundets Børn og Unge (MBU) har i mange år været kendt for at arrangere lejre i alle afskygninger: Søndagsskolelejre, juniorlejre, spejderlejre, floklejre, ungdomslejre, teenagelejre, betweenslejre, konfirmandlejre, menighedslejre, seniorlejre og et væld af kortere weekendlejre. Hvorfor gjorde vi det? Et anderledes rum Fordi en lejr kan noget ganske særligt. Den giver sine deltagere en ny vinkel på livet, mens hverdagens trummerum og rytmer er lidt længere væk. Den gør de vigtige perspektiver tydelige, hvis da ellers undervisningen er god. Den skaber rum og ramme omkring mødet med Gud og hans kald: At blive et træ, der bærer frugt en discipel, der følger sin mester. Et personligt vidnesbyrd Jeg var knapt otte år gammel, da mine forældre sendte mig af sted på min første søndagsskolelejr på Kilden i Lyndby i Lederen hed Erhardt Nielsen. Men hvad denne lejr og alle de efterfølgende lejre foruden mine tirsdag eftermiddage i en børneklub i Slagelse (Evangelisk Børnemission) kom til at betyde for min udvikling som dreng, som person og som kristen, er uvurderligt. Vil du dele drømmen med os? Et lejrophold er en investering i livet, som kommer mangefold tilbage og et lejrsted er En Guds gave Et lejrsted med en flok dedikerede ledere er en Guds gave til alle, der gerne vil sætte sig gode og varige mål i livet. En lejr trækker deltagerne ud af hverdagens hvirvler og vaner og giver dem tid og evne til at tænke i andre spor. En lejr gør sine deltagere fri af dagligdagens mønstre og magtspil og kalder noget frem, som ofte skubbes til side. en investering for et kirkesamfund som DDM og et ungdomssamfund som MBU fordi det vil sætte tydelige spor for fremtiden. Drømmen er et lejrsted med sovepladser til cirka 100 personer, køkken, opholdsrum samt bad og toiletter. Endnu er der et godt stykke vej igen, før vi kan se det hele gå op i en højere enhed. Men vi er begyndt godt. Kapital Lejrstedet Kilden har ved salg givet fire millioner kroner. DDM meddelte ved sommerstævnet at man ville lægge en million kroner i projektet. Dermed er vi nok sådan cirka knapt halvvejs. Nu går øvelserne på at rejse de resterende millioner. Kan det eventuelt være gennem timeshareordninger, private lån og måske menighedslån? Banklån og realkreditlån er ikke sandsynlige til den slags projekter nu om dage. Dertil kommer driften. Hvad betyder det for sommerstævnet at have rådighed over disse faciliteter og hvad kan vi hente derfra? Hvor mange menigheder i DDM og andre steder vil leje stedet til menighedsweekends, ungdomsweekends og så videre? Hvordan kan MBU bruge stedet? Hvilke lejre, kurser og konferencer i regi af det offentlige kan være interessante? Kan det blive et godt sted til bryllupper og andre store fester og vil vi det? Uden drømme dør vi Der er masser af spørgsmål. Det vigtige lige nu er at holde fast i drømmen og holde fast i, at vi som et netværk af menigheder og børne- og ungdomsforeninger vil dette sammen som en investering. Ikke i vores egen fremtid, men i fremtiden for kommende generationer, som vil bruge lejrstedet til livsforvandlende oplevelser. Side 11

12 m i s s i o n s f o r b u n d e t s b ø r n o g u n g e NY ROCKSOLID KLUB I HADERSLEV Af Jette Koch Jensen Om mandagen plejer Din Frikirke at stå tom og stille på sin plads i Haderslev. Men det er der lavet om på. Hver mandag kl summer det nu af liv og glade dage, og kirkesalen kan slet ikke kende sig selv, for alle stolene er stablet op langs væggen, og der sker en masse sjove ting. Vi har nemlig startet en ROCKSOLID Klub for alle i alderen 3.klasse-14 år. Minecraft ROCKSOLID startede med et brag af en eftermiddag med Minecraft-tema for fuld udblæsning. Der kom 20 børn/teenagere. Der er en god gruppe børn i den alder, som kommer i kirken med deres mor og far om søndagen, og de havde inviteret en masse venner med. En enkelt pige i nabolaget kom, fordi hun havde set banneret på kirkens væg, som reklamerede med ROCKSOLID. Kirken var mørklagt, en hel væg af blocks var bygget op tværs gennem rummet, der var fakler, sværd og en Minecraftkage i den mest fantastiske udgave, man kan forestille sig. Bagefter kunne man rundt om i kirken finde rester af slush-ice, popcorn og maste flødeboller, som ikke var blevet grebet fra flødebollemaskinen. Både børn og voksne havde haft det sjovt. Sjov og alvor Til samlingerne har vi siden været 15 børn plus ledere. Vi bruger YFC s ROCKSOLIDmateriale som udgangspunkt for programmet. Det betyder, at der er sjov og leg, som underbygger de pointer, vi gerne vil have børnene tager med hjem. Der er også lidt fra Bibelen og tanker derudfra, som kædes sammen med det, legene har lært os. Vi ønsker, at børnene lærer Gud at kende enten endnu bedre eller for første gang. Det er vores vedholdende bøn, at børn i byen må lære Jesus at kende som deres ven og frelser gennem ROCKSOLID i Din Frikirke. Et godt sted at være ROCKSOLID skal også være et fedt sted at hænge ud med sine venner. Det er vigtigt, der er tid til det. For at det skal være fedt at hænge ud sammen, skal der være nogle gode rammer og nogle muligheder for at lave noget sammen, man kan lide. Da Din Frikirke aldrig har haft sådan en klub før, har vi ikke en hel masse på lager, som vi kan tage frem og bruge. Vi er derfor meget taknemmelige for de kroner, som vi har søgt om og fået af MBU s Initiativfond. Lederne af ROCKSOLID er nu gået i gang med at beslutte, hvordan de bedst muligt kan blive brugt. Loppemarked En smule af de kroner blev brugt til at lave reklame for et loppemarked. MBU i Din Frikirke har nemlig arrangeret et loppemarked til fordel for ROCKSOLID. Menighedens børn kunne komme med deres mor og far og sælge ud af deres ting, så de selv var med til at bidrage til deres nye klub. Folk i området kunne købe en stand og selv beholde det, de solgte for. Der var gratis kaffe og slushice, og man kunne købe popcorn og vafler. Gud velsignede os med et dejligt septembervejr, og der kom masser af mennesker forbi. Din Frikirke ligger op til en meget befærdet vej i Haderslev, og til et loppemarked var det en perfekt placering. Dagen genererede et overskud på godt kroner, som ROCKSOLID vil få stor glæde af også. En gevinst oven i hatten var, at mange mennesker opdagede, at vores kirke eksisterer, og at der er liv i den... God energi Vi er meget glade, begejstrede og taknemmelige for sådan en god opstart. Vi er også meget taknemmelige for, at det ikke kun er menighedens egne børn, som kommer. Vi er gået i gang med noget, som er et langt, sejt træk, men sådan en start giver god energi til at fortsætte. Side 12

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015 Nyhedsmail februar 2015 Visionsprocessen 90 ledere var i januar måned samlet til lederdag i Århus. Her arbejdede de hele dagen med visionsprocessen. Se indtryk fra dagen på Missionsforbundets hjemmeside.

Læs mere

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Det Danske Missionsforbund 2015-2022 1 Det Danske Missionsforbund Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De fem fokusområder Discipelskab... 5 Menighedsudvikling...

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Roskilde Frikirke er som bekendt en fri kirke, uafhængig af Kirkeministeriet.

Roskilde Frikirke er som bekendt en fri kirke, uafhængig af Kirkeministeriet. Roskilde Frikirke er som bekendt en fri kirke, uafhængig af Kirkeministeriet. Men hvordan er vi konkret kirke under disse frie forhold? Det vil vi tale om mandag den 4. november kl. 17.30, hvor vi samles

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge uge 04 jan 2014 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge I dette nyhedsbrev - Børnestævne 2014? Hvem vil være MBU s KIDZ koordinator? - Værdier for fællesarbejdet i MBU. Hvad betyder det

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Vanløse Frikirke Kirkeblad september og oktober 2017

Vanløse Frikirke  Kirkeblad september og oktober 2017 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2017 LÆS OM: Tema: Den store historie Gæstetaler Menighedsweekend Åbent Hus Gæstetaler Krea-aftener 1 Dit kirkeblad Velkommen til

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk Gruppen for RoskildeCare er i fuld gang med næste angement. Det er et vælgermøde op til kommunalvalget. Dagen bliver den 14. november kl. 16.30.

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august I denne uge har vi haft gudstjeneste for voksne udviklingshæmmede. Det er ved at blive en fast tradition, at de kommer i kirken to gange årligt. De gudstjenester, vi har sammen med dem, er ikke helt som

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto.

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto. Som mange vil vide, har Roskilde Vineyard fra denne måned benyttet Roskilde Frikirkes lokaler til deres ugentlige gudstjenester, som afholdes søndag kl. 15. Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard

Læs mere

Forældre og børn sommer 2011

Forældre og børn sommer 2011 Forældre og børn sommer 2011 1. Hvilken aktivitet har du deltaget i? Djursland-lejr 23,5% 8 Falster-lejr 38,2% 13 Dagtur med Agape 28. maj 0,0% 0 Dagtur med Agape 29. maj 0,0% 0 Døgntur med Agape primo

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

VADUM KIRKECENTER 1.KVARTAL 2017 FORSÆT

VADUM KIRKECENTER 1.KVARTAL 2017 FORSÆT VADUM KIRKECENTER 1.KVARTAL 2017 FORSÆT Nytår er sæson for forsæt. Eller hvad? Har du et eller flere nytårsforsætter? Eller har du opgivet, fordi det alligevel så ofte ikke er lykkedes dig at holde dem?

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

5.3 Will you follow? din by. Check-in. Introduktion til denne Ud-aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer

5.3 Will you follow? din by. Check-in. Introduktion til denne Ud-aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer 53 Will you follow? - Udaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 5 53 Will you follow? Introduktion til denne Ud-aften I aften skal vi hænge flødeboller op i træerne og sige tak for, at vi har en dejlig by - og

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

Forord af Steven Croft

Forord af Steven Croft Forord af Steven Croft Der er ved at ske noget nyt over hele England. Kristne er i færd med at give kirken nye udtryksmåder over for dem, som står helt uden for eller befinder sig i periferien af kirken

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Livet har mange faser - hver med deres skønhed

Livet har mange faser - hver med deres skønhed Livet har mange faser - hver med deres skønhed SommerCamp glæder sig til at få besøg af Thomas Hansen, ledende præst i Hillsong København. Thomas er opvokset i Apostolsk Kirke og har været elev på bibelskolen

Læs mere

En fantastisk sommer er snart forbi

En fantastisk sommer er snart forbi En fantastisk sommer er snart forbi Så nærmere tiden sig til at vi skal på lejr her i menigheden. Det bliver en lejr hvor vi ønsker at se på hvem vi er og på hvilken menighed vi ønsker at være. Lad os

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Metodistkirken er... Kirke med hjerte, hoved og hænder Kirkens opgave er At lede og udruste menighederne til at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple Værdier

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Xxx. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Xxx. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Har vi lov at have store drømme, når vi taler om vores fantastiske Gud? Har vi lov at forvente Hans indgreb i vores tid at Han mente det, når Han bad os bede bønnen Komme dit rige! at det også gælder for

Læs mere

VISION Vi bygger kirke for fremtiden

VISION Vi bygger kirke for fremtiden VISION 2020 Vi bygger kirke for fremtiden Jerusalems fald og genoprejsning. I år 586 f.kr. overgås Jerusalem af den totale katastrofe. Byen falder endeligt til babylonierne, og både templet og byen lægges

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole isi.dk Lev drømmen ISI.DK ISI Idrætsefterskole Velkommen til en oplevelse for livet På ISI elsker vi idræt. Her har du chancen for at udvikle dig - som person og inden for den idræt, du brænder for. Rammerne

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

We Are Family 2.0. - kirke for børn, teenagere og unge

We Are Family 2.0. - kirke for børn, teenagere og unge We Are Family 2.0 - kirke for børn, teenagere og unge 16.-17. april 2010 We Are Family 2.0 kirke for børn, teenagere og unge Velkommen til PBU-døgn 2010! Vi tror så meget på det, at vi gør alvor af det

Læs mere

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod I dag er det helligtrekongers søndag. Nu skulle man jo tro, at det i dag handler om de hellige tre konger, men faktisk var de hverken konger, tre eller hellige. Egentlig får vi bare at vide, at der var

Læs mere

Opgør med uheldige ord En anden spændende ting de havde gjort i Århus var at de havde inviteret nogle antropologstuderende

Opgør med uheldige ord En anden spændende ting de havde gjort i Århus var at de havde inviteret nogle antropologstuderende Jeg har nu været på min første nationalrådssamling. Jeg oplevede det meget inspirerende. Det er godt at være en del af et netværk hvor det kan opleves at alle får lov til at udvikle sig og hvor menighederne

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad KE INSEKIRKE himlen venter! Jesus har været Horsens historiens pinsekirke vigtigste person. Det er ham der har præget verden absolut sverigesvej mest. 29 / Hans 8700 horsens Tel. 30 13 76 74 sætning om

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Det lover jeg dig -3

Det lover jeg dig -3 Det lover jeg dig -3 Søg det, som Gud lover. Mål: Børnene forstår, at Gud belønner dem, der søger ham. Gud har lovet, at de, der søger og bliver ved med at søge, også vil finde. Opmuntr børnene til at

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16.

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. Paulus stærke ord, som vi her læste, er ganske velkendte

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Maj 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi kører fra kirken kl. 9.30 og regner med at være

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere