Efterkommere af "Niels" Skødstrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterkommere af "Niels" Skødstrup"

Transkript

1 Efterkommere af "Niels" Skødstrup 1. NIELS 1 døde eft i Skjødstrup, Aal sogn. Generation nr. 1 Noter for NIELS: "Niels" der er Søffren Nielssøn's far i Schiødstrup, har antagelig deltaget i "Skipper Clements-fejden 1534" som "fri" mand, måske af lavadel siger Haagen Krog Steffens i sin bog Slægten Aall. Men på grund af sin deltagelse i fejden på den tabende side, måtte han med sin slægt betale en stor bod i såvel penge som i status, hvilket vii sige at denne "Niels i Schiødstrup" og hans efterkommere fremover var en ufri familie - uden nogen særstilling i forhold til andre frestebønder, som måtte slide og slæbe for herremanden. Niels... er så født i sidste halvdel af 1400-tallet. Han blev gift med Ukendt. Barn af NIELS: 2. i. SØFFREN 2 NIELSSØN, f. omk. 1515; d. før 1582, Skødstrup, Aal sogn. Generation nr SØFFREN 2 NIELSSØN (NIELS 1 ) blev født omk. 1515, og døde før 1582 i Skødstrup, Aal sogn. Noter for SØFFREN NIELSSØN: Søffren Nielssøn Søffren eller Severin er født cirka år 1500 og døde senest 1582, hvor hansiboende helgaard i "Schiødstrup" deles i to halvgårde, en til hver af Sønnerne Boed og Willadz. - Han nævnes første gang 1562 i Kronens gård i Schiødstrup (Riberhus Lehnsregnskabers Jordebøger). Det skal også nævnes at: Søffren Nielssøn i Schiødstrup's Søn Willadz SøffrensSøn, havde en Søn Niels Willadzsøn som før 1612 blev gift med en datter af sogneproosten i Aal Hr. Niels Phillipssøn! - at Søffren Nielssøn's far i Schiødstrup, antagelig havde deltaget i "Skipper Clements-fejden 1534" som "fri" mand, måske af lavadel siger Haagen Krog Steffens i sin bog Slægten Aall. Men på grund af sin deltagelse i fejden på den tabende side, måtte han med sin slægt betale en stor bod i såvel penge som i status, hvilket vii sige at denne "Niels i Schiødstrup" og hans efterkommere fremover var en ufri familie - uden nogen særstilling i forhold til andre frestebønder, som måtte slide og slæbe for herremanden. Søffren Nielsen, søn af Niels og Ukendt, blev født omkring 1500 og døde omkring 1581 i en alder af ca. 81 år. Hans børn: i. Bonde Sørensen (døde omkring 1630) ii. Willadz Søffrenssøn (døde omkring 1611 i Skjødstrup, Ål, Ribe Amt) Barn af SØFFREN NIELSSØN: 3. i. BUNDE 3 SØFFRENSSØN, f. omk. 1550, Skødstrup, Aal sogn; d. 1622, Skødstrup, Aal sogn. Generation nr BUNDE 3 SØFFRENSSØN (SØFFREN 2 NIELSSØN, NIELS 1 ) blev født omk i Skødstrup, Aal sogn, og døde 1622 i Skødstrup, Aal sogn. Han giftede sig med UKENDT. Noter for BUNDE SØFFRENSSØN: Søffren Boedssøn 1

2 Han ses i Vester Horne Herreds Tingbøger, samt i 1622 i Kronens Jordebog, hvor han frester en halvgård i "Sckiødstrup", som "hans Fader fradøde gaf Pendinge 10 Rdlr." - Altså hans far er død tidligere, og han matte betale 10 Rdl. - Kilder: "Jordebogehn paa Riberhus 1608" pag. 239 (Z.1-9), "Matricull och Jordebogh offuer Wester Herritt sambt Kierregaardt Birch 1664" (Z.5-8) page 314a. "Slægten Aall" ved Haagen Krogh Steffens, trykt 1908 i Kristiania. Kieregaard Birchs Tingbøger. "Hesselmed Jordeog Fæstevæsen" i Blåvandshuk lokalhistoriske Arkiv i Oxbøl. Bonde Sørensen, søn af Søffren Nielsen og Ukendt, døde omkring Hans barn: Søfren Bundessøn (født i Broeng - døde før 1681 i Gedberg) Barn af BUNDE SØFFRENSSØN og UKENDT: 4. i. SØFREN 4 BUNDESSØN, f. omk. 1595, Skødstrup, Aal sogn; d. før 1681, Skødstrup, Aal sogn. Generation nr SØFREN 4 BUNDESSØN (BUNDE 3 SØFFRENSSØN, SØFFREN 2 NIELSSØN, NIELS 1 ) blev født omk i Skødstrup, Aal sogn, og døde før 1681 i Skødstrup, Aal sogn. Han giftede sig med UKENDT. Noter for SØFREN BUNDESSØN: Søfren Bundessøn (Boedssøn)??, f. ca i skødstrup, Aal sogn. Var 1664 fæster af den halve "Gieldbierggaard" i Aal sogn. Han nævnes ikke i matriklen 1681,hvilket må tydes derhen, at han da er død. I tingbøgerne (Vester Horne Herreds Tingbøger) kaldes han Søffren Boedssøn. Med alle forbehold taget i betragtning må man antage, at han har forbindelse med den i Skødstrup i 1640'erne kendte slægt BOEDSSØN, og i så fald er hans far Boed Søffrenssøn. Han ses i Kronens Jordebog "Jordebogehn paa Riberhus 1608" pag 239 (Z.1-9), hvor han fæster en halvgård i Skødstrup, som " hans Fader Fradøde gaf Pendinge 10 Rdlr". Andre kilder : "Matricull och Jordebogh offuer Wester Herritt sambt Kierregaardt Birch 1664" (Z.5-8) pag. 314a. -"Slægten Aall" v.haagen Krogh Steffens,1908 i Kristiania. - "Kieregaard Birchs Tingbøger ". - "Hesselmed Jorde- og Fæstevæsen" i Blåvandshuk lokalhist. Arkiv i Oksbøl. Søfren Bundessøn, søn af Bonde Sørensen og Ukendt, blev født i Broeng og døde før 1681 i Gedberg. Hans børn: i. Bunde Søfrenssøn (født omkring 1665 i Gedbjerg - døde i i Broeng) ii. Trogels Sørensen (født omkring 1666 i Gedberg) iii. Johan Sørensen (født omkring 1667 i Gedberg - døde i 1719 i Børsmose) Barn af SØFREN BUNDESSØN og UKENDT: 5. i. JOHAN 5 SØRENSEN, f. omk. 1660, Skjødstrup, Aal sogn; d. 1719, Børsmose, Aal Sogn. Generation nr JOHAN 5 SØRENSEN (SØFREN 4 BUNDESSØN, BUNDE 3 SØFFRENSSØN, SØFFREN 2 NIELSSØN, NIELS 1 ) blev født omk i Skjødstrup, Aal sogn, og døde 1719 i Børsmose, Aal Sogn. Han giftede sig med (1) GØRRIT CHRISTENSDATTER omk Hun blev født omk i Skødstrup, Aal sogn, og døde 18 aug 1697 i Børsmose, Aal, sogn. Han giftede sig med (2) ANNE JENSDATTER 15 feb 1711 i Ho Kirke, datter af JENS JESSEN og MAREN CHRISTENSDATTER. Hun blev født omk i Sønderballe, Ho. Noter for JOHAN SØRENSEN: Johan Sørensen, f. ca ? i Skjødstrup, Aal sogn, (søn af Søfren Bundessøn (Boedssøn) og Ukendt) d i Børsmose, Aal sogn. Han ses første gang 1691 som fadder i "Schiødstrup" i Aal sogn, så det må antages at han er født der. Fæster af en halvgård i Børsmose. Han giftede sig anden gang ca 1698 i Ho kirke med Maren Madzdatter af Nørreballe, måske datter af Mads Bodsen, (hun dør i Børsmose ca 1710). Han gifter sig tredje gang i Ho kirke med Anne Jensdatter af Sønderballe. Hun bliver efter Johan Sørensens død i 1719 gift i 1720 med Hans Christensen, søn af "salig Christen Hansen". Han blev gift med (1) Gørrit Christensdatter, gift 1691, f. ca , d. 18 aug 1697 i Børsmose, begravet 2

3 i Aal. Han blev gift med (2) Karen Madsdatter, gift i Ho kirke, f. i Ho, (datter af Mads Boiesen og Else Madsdatter) d. ca 1710? i Børsmose, Aal sogn. Karen:. Han blev gift med (3) Anne Jensdatter, gift 15 feb 1711 i Ho kirke, f. ca i Sønderballe, Ho, (datter af Jens Jessen og Maren Christensdatter) døbt i Ho kirke. Børn: i. Lisbeth Johansdatter f ii. Else Johansdatter, f. 6 jul 1697 i Børsmose, Aal sogn, døbt 7 jul 1697 i Aal kirke. Hun blev gift med Simon Christensen, gift 16 maj 1725 i Henne kirke, f. i Staursø, Henne sogn. Simon: Fra Staursø i Henne/Lønne sogn. iii. Søren Johansen, f ? i Børsmose. Måske er han ikke fra sin fars 1.ægteskab, men første barn fra det andet, blot glemt af præsten, idet broderen Mads (f.1700) angivet at være 2.barn? iv. Mads Johansen, f. 10 jul 1700 i Børsmose, Aal sogn, døbt 11 jul 1700 i Aal kirke. v. Jens Johansen, f. i Børsmose, døbt 20 mar 1712 i Aal kirke. vi. Jes Johansen, f. i Børsmose, Aal sogn, døbt 24 jun 1713 i Aal kirke. vii.karen Johansdatter, f. i Børsmose, Aal sogn, døbt 3 mar 1715 i Aal kirke. viii. Maren Johansdatter. Børn af JOHAN SØRENSEN og GØRRIT CHRISTENSDATTER: i. <UNAVNGIVEN> ii. LISBETH JOHANSDATTER, f. 1694, Børsmose, Aal sogn; d. 08 sep 1779, Aal kirke. Barn af JOHAN SØRENSEN og ANNE JENSDATTER: 7. iii. MAREN 6 JOHANSDATTER, f. 23 feb 1718, Børsmose, Aal sogn; d. 17 aug 1794, Kjærgaard, Aal sogn. Generation nr LISBETH 6 JOHANSDATTER (JOHAN 5 SØRENSEN, SØFREN 4 BUNDESSØN, BUNDE 3 SØFFRENSSØN, SØFFREN 2 NIELSSØN, NIELS 1 ) blev født 1694 i Børsmose, Aal sogn, og døde 08 sep 1779 i Aal kirke. Hun giftede sig med HANS NIELSEN KJÆRGAARD 04 jan 1717 i Aal kirke, søn af NIELS HANSEN KJÆRGAARD og MAREN CHRISTENSDATTER. Han blev født 02 maj 1692 i Kjærgaard, og døde 29 jul 1744 i Aal kirke. Noter for LISBETH JOHANSDATTER: Lisbeth Johansdatter, f i Børsmose, Aal sogn, d. i Kjærgård, begravet 8 sep 1779 i Aal. Har også en bror Søren (fadder). Hun blev gift med Hans Nielsen, gift 4 jan 1717 i Aal kirke, f. i Kjærgård/Skødstrup, (søn af Niels Hansen og Maren Christensdatter) døbt 2 maj 1692 i Aal sogn, d. i Kjærgård, Ål sogn, begravet 29 jul 1744 i Aal. Hans: Han overtager fæstet af Kjærgaard-2 i 1719, hvor han 23.januar får kvittering på at have betalt fæstepenge 4 mark 8 skilling til ejeren på Grubbesholm i Nr.Bork sogn. Iflg uddrag herfra (arkiv nr G.455 lb.nr. 2 pag. 133) (til nutids-dansk) : "Anno 1731 den 9.Februar, efter opsættelse fra i går, indfandt vi samtlige os, efter at vi med megen besværlighed formedelst den megen nedfaldne sne, var komne igennem bjergene, tillige med de 4 mænd, som er Christen Pedersen Smed fra Halm, Christen Christensen fra Vittrup, Peder Jensen fra Øster Wrøgum og Peder Enevoldsen af Henne Mølle, - udi Kiæregaard i Aal sogn hos HANS NIELSEN, hvis hartkorn er 2 Tdr. 4 Skp. 2 Fdk. 1½ Alb. Han havde ingen fæstebrev på sit påboende hartkorn, heller ikke kvitteringsbog og revers 5 Mark, er intetaf noget forbemeldte erholdet. Skulle svare årlig for landgilde og hovning 6 Rigsdaler og 4 Mark, men havde ikke kunnet afstedkomme landgilden årlig at svare, formedelst jorden taget skade af sandflugt, og for dette afvigte år havde han ikke nogen landgilde svaret, kongelige skatter resterede ingen, besætningen udi mådelig stand, ligeledes bygningen dog noget brøstfældig. Har ellers et boel i fæste af Hospitalet, item nogle kirkeenge, som han ellers ikke kunne få sin påboende gårds jorddyrket." På side 177 i samme bog læser man, at der samme år udstedes en regning til Hans Nielssøn på et fæstebrev, revers og kvittering, ialt kostede det 4 Mark og 8 Skilling. Desuden fæster han et "Boel udi Aale Sogen" jvf. Riber Hospitals Jordebog C , hvor han årligt betaler i leje : "Når afgor for Sandskade 1 Sviin, penge 9 Mark og 6 2/3 Skilling, Smøer 1 Lispund, Lam 1 Lispund". Samt endnu et boel i "Baarup" (nuværende Bordrup) i Oxby sogn, som han overtager efter faderen , tilhørende samme Riber Hospital. Han var også strandfoged. Børn: i. Niels Hansen (Kjærgaard). ii. Johan Hansen, f. i Kjærgård, døbt 17 dec 1719 i Aal kirke. iii. Gørrit Hansdatter, f. i Kjærgård, døbt 3 maj 1722 i Aal kirke, død i Børsmose, begravet 17 okt 1805 i Aal kgd. Hun blev gift med Christen Jensen, gift 17 feb 1745 i Aal kirke (trol. 5.jan.), f. i Giedberg, (søn af Jens 3

4 Tambur og Karen Jørgensdatter) døbt 14 maj 1719 i Aal kirke, d. i Børsmose (75 år gl),begravet 4 mar 1795 i Aal kgd. Christen: I 1787 er han skoleholder i Børsmose. iv. Maren Hansdatter, f. i Kjærgård, døbt 17 dec 1724 i Aal kirke. v. Jens Hansen Bloch. vi. Birthe Hansdatter. Hans Nielsen døde i Kjærgaard 1744, hvorefter enken Lisbeth Johansdatter viderfører gårdens drift til sønnen Jens Bloch der overtog denne i Han var født i Kjærgaard og døbt i Aal Kirke den Jens Bloch er siden blevet stamfar til en stor og betydelige slægt ved navn "Bloch, der også har lagt navn til denne gård, der nu officielt hedder "Blochsgaard"! Jens Bloch Hansen overtager 1757 moderens fæste af gården, efter at hans fem søskende forinden har forladt gården. (bla. Niels Hansen kjærgaard) Noter for HANS NIELSEN KJÆRGAARD: Niels Hansen var i sommeren 1692 blevet gift 2. gang i Aal Kirke med tjenestepigen Maren Christensdatter fra Skødstrup, som han havde besvangret under hendes tjeneste i KjærgaardDeres barn Hans Nielsen blev døbt i Aal Kirke (C pag. 3a), og siden gift i Aal Kirke den med Lisbeth Johansdatter af Børsmose der døde i Kjærgaard 86 ½ år gammel i Efter faderens død overtager Hans Nielsen bl.a. fæstet af faderens gård her, og får den kvittering på, at have betalt 4 mark og 8 skilling i fæstepenge af gården til ejeren på Grubbesholm(44). Den bliver der af samme ejere udstedt et nyt fæstebrev på gården, hvis hartkorn er sat til ½, heraf skulle han årligt betale for hoveri og landgilde 6 rigsdaler og 4 mark, men han "kunne ej afstedkomme Landgilden Aarlig at svare, formedelst Jorden taget Skade af Sandflugt. Kongelige Skatter resterede ingen. Besætningen udi maadelig Stand, ligeledes Bygningerne dog noget Brøstfældig"(44). Hans Nielsen døde i Kjærgaard 1744(pag.19, nr.8), hvorefter enken Lisbeth Johansdatter viderfører gårdens drift til sønnen Jens Bloch der overtog denne i Han var født i Kjærgaard og døbt i Aal Kirke den Jens Bloch er siden blevet stamfar til en stor og betydelige slægt ved navn "Bloch, der også har lagt navn til denne gård, der nu officielt hedder "Blochsgaard"! Jens Bloch Hansen overtager 1757 moderens fæste af gården, efter at hans fem søskende forinden har forladt gården. (bla. Niels Hansen kjærgaard) Børn af LISBETH JOHANSDATTER og HANS NIELSEN KJÆRGAARD: 8. i. NIELS 7 HANSEN KJÆRGAARD, f. 1717, Kjærgaard. ii. JENS HANSEN BLOCH, f. 27 jul 1727, Kiergaard; d. 04 nov 1790, Kiergaard; v. ANE CATHRINE JACOBSDATTER COLDING, 23 nov 1757, Aal kirke; f. 1730, Oksbøl, Aal sogn; d. 1788, Oksbøl, Aal sogn. Noter for JENS HANSEN BLOCH: Jens Hansen Bloch, f. i Kjærgård, Aal sogn, døbt 27 jul 1727 i Aal kirke, d. 19 nov 1790 i Kjærgård, Ål sogn, begravet 24 nov 1790 i Aal kirke. - Han er den første i slægten, der bærer navnet BLOCH. Det kan kun forklares ved, at han er opkaldt efter præsten, som døbte ham. Denne skik ses af og til i tidligere tider. Præsten i Aal sogn hed på det tidspunkt Urban Jensen Bloch, og han fungerede som sognepræst i Aal fra 1725 til sin død i 1734.Han var født 22.nov.1698 i Kollerup sogn i Thisted amt som søn af sognepræst Jens Jensen Bloch og var iflg. Wibergs præstehistorie blevet gift i 1727 med præsteenken Anna Jensdatter Gude (født ca 1680). - Og Jens var det første af familiens børn, der blev døbt af den "nye" og nygifte præst, som var blevet gift med sognets præsteenke, som var ca 18 ældre end ham selv. Hun døde først i Efter at hans mor Lisbeth Johansdatter havde videredrevet fæstet af halvgården efter sin mand død i 1744, overtog han i 1757 i forbindelse med sit giftermål (hvor gården i kirkebogen kaldes "Hedegård") fæstet af faderens gård i Kjærgård i Aal sogn,som da ejedes af "Grubbesholm Gods".Og ved oberstløjtnant Preben Brahes salg af godset i 1761 er JHB fæster på halvgården i Kjærgård, hvis hartkorn da var ½. Gården fik sidenhen matr.nr. 2 i Kjærgård. I "Hartkorns Specifikationen 1788" er han fæster under Hennegaard Gods, hvor gårdens hartkorn er ansat til ½. - Men i 1802 i "Bygningsskatten" ses sønnen Hans Jensen Bloch som selvejer. Det er denne gård, som senere kaldes "Blochsgård" efter den slægt, som i generationer harbeboet den. Han blev gift med Anne Cathrine Jacobsdatter Colding, gift 23 nov 1757 i Aal kirke, f. i Oxbøl, (datter af Jacob Jensen Colding og Kiersten Hansdatter) døbt 8 aug 1730 i Aal kirke, d. i Kjærgård,Aal sogn, begravet 27 apr 1804 i Aal 4

5 kgd. Anne: Hun er ikke opført ved ft 1801 i Kjærgård, men hun er anført til at bo der ved sin død i Hun er måske glemt, idet hun sikkerthar været på aftægt på gården. Måske kan hun også have været bortrejst. Børn: i. Jacob Jensen Bloch, f. i Hedegård, Aal sogn, døbt 5 jun 1759 i Aal sogn. ii. Lisbeth Jensdatter Bloch, f. i Hedegård, Aal sogn, døbt 17 maj 1761 i Aal kirke. iii. Hans Jensen Bloch, f. i Hedegård,Kjærgård, Aal sogn, døbt 6 mar 1763 i Aal kirke, d.27 jan 1838 i Kjærgård, Ål sogn. Han overtog efter faderens død i 1790 dennes selvejergård i Kjærgård, som ved bygningsskatten i 1802 stod for hartkorn ½, men som i 1837 er steget til ½ og nævnes da som matr.nr. 2 af Kjærgård. Ved opmålingen i 1804 (landmåler L.Astrup) udgør det samlede areal (ialt ) kvadrat-alen, svarende til 885 td land (1td = kv.alen), så det var arealmæssigt en meget stor gård, men en stor del af det var jo sand, klitter og hede. Han var strandfoged, et tillidshverv han overtog efter faderen. Den 16.nov foretoges den første taksation til en brandforsikring af gården, og den ser således ud: 55. En gård beboes af Hans Jensen Bloch. a. stuehus i nord, 23 fag, 9 1/2 alen dyb, af egebindingsværk, murede og klinede vægge og straatag, til beboelse med 1 jernbilæggerovn, samt 2 skorstene. 300 Rdl. b. Det øster hus, 21 fag, 8 alen dyb, klinede vægge og straatag, til lade. 80 Rdl. c. Det sønder hus, 12 fag, 8 alen dyb, klinede vægge og straatag, til stald. 70 Rdl. d. Det vester hus, 11 fag, 6 3/4 alen dyb, klinede vægge og straatag, til faaresti. 50Rdl. Summa: 500 Rdl. Forsvarlig mod ildsvaade, og ej forhen forsikret. Brandredskaber ere forefundne. T. Andresen, Brandderekteur. Vi får gennem denne brandtaksation et ganske godt kig ind i gården. Den har jo haft 4 længer, men de har ikke været sammenhængende, men ligget tæt op ad hinanden (jvf matr.kortene). Den ene skorsten i beboelseshuset har været til bilæggerovnen og det åbne ildsted, hvorpå der lavedes mad. Den anden skorsten har sikkert været til gårdens bageovn. Han blev gift med Johanne Marie Nielsdatter, gift 1 nov 1793 i Aal kirke, f. i Nørre Broenggård, Aal sogn, (datter af Niels Jensen Jegum og Maren Nielsdatter) døbt 1 nov 1773 i Aal kirke, d. 25 jan 1861 i Kjærgård, Ål sogn. iv. Anne Kirstine Jensdatter Bloch, f. i Kjærgård, Aal sogn, døbt 25 apr 1765 i Aal kirke, d. 4 jul 1861 i Stausø, Henne sogn, begravet 11 jul 1861 i Henne kgd. Hun blev gift med Claus Nielsen (Guldager), gift 27 apr 1798 i Henne kirke, f. i Broeng, Aal sogn, (søn af Niels Sørensen Broeng og Johanne Marie Nielsdatter (Windfeldt)) døbt 30 jul 1769 i Aal kirke, d. 25 nov 1846 i Stausø, Henne sogn (77 år) (mavetændelse), begravet 6 dec 1846 i Henne kgd. Claus: Det er sikkert ham,som ved ft 1787 er tjenestekarl (18 år) i Kjelst i Billum sogn. Måske får han sit tilnavn, fordi han derefter i en periode har været tjenestekarl i Guldager. Ved ft 1801 er han husmand med jord og skomager i Stausø i Henne sogn. Ved ft 1834 er han urmager i Stausø, og de bor sammen med datteren Hanne (Johanne Marie) og hendes mand Jacob Hansen Bloch i et hus. v. Birgitte Jensdatter Bloch, f. i Kjærgård, Aal sogn, døbt 2 aug 1767 i Aal kirke, d. 2 apr 1848 i Hundhale, Nr.Nebel sogn, begravet 9 apr 1848 i Nr.Nebel kgd. Det er hende, som er enke og aftægtskone i Hundhale i Nr.Nebel sogn ved ft 1834 (og 1840) hos sin niece Maren Hansdatter Bloch, som er gift med Niels Pedersen. MNB og NP stammer begge fra Aal sogn og er efter giftermålet sandsynligvis flyttet til Hundhale, fordi BJB's mand er død? - Men hun findes ikke der ved ft Hun blev gift med Thomas Thomsen, gift før 1808 i? ej Aal - Nr.Nebel - Henne, f. ca 1749, d. 2 jan 1817 i Hundhale, Nr.Nebel sogn, begravet 5 jan 1817 i Nr.Nebel kgd. Thomas: Han kaldes ved datteren Kirstens død i 1847 i Henne sogns kirkebog for Thomas Storgaard, så han har nok beboet en gård ved samme navn. vi. Maren Jensdatter Bloch, f. i Kjærgård, Aal sogn, døbt 10 dec 1769 i Aal kirke, d. 13 dec 1857 i Janderup, begravet 20 dec 1857 i Janderup. Ved ft 1801 er det sandsynligvis hende, der er ugift tjenestepige i præstegården i Aal hos den pensionerede præst Andreas Holm. Ved ft og 1850 bor hun i et hus i Janderup, hvor hun ernærer sig som væverske, og hun bor sammen med sin niece, Anna Hansdatter Bloch, som er sypige og de seneste år ernærer sin faster. De er begge ugifte. vii. Anne Jensdatter Bloch, f. i Kjærgård, Aal sogn, døbt 3 mar 1773 i Aal kirke. iii. BIRTHE HANSDATTER KJÆRGAARD, f. 23 apr 1730, Kjærgaard, Aal sogn; d. 22 jan 1814, Sædding Nr. Nebe; v. LAURITZ JACOBSEN, 08 apr 1761, Aal kirke; f. omk. 1733, Præstbøl, Nr. Nebel; d. 05 jan 1807, Præstby, Nr. Nebel. Noter for BIRTHE HANSDATTER KJÆRGAARD: Birthe Hansdatter, f. i Kjærgård, døbt 23 apr 1730 i Aal kirke d. 14 jan 1814 i Sædding v.nr.nebel (84 år), begravet 22 jan 1814 i Nr.Nebel kgd. Hun blev gift med Lauritz Jacobsen, gift 4 aug 1761 i Aal kirke (trol. 16.juni), f. ca 1733 i Præstbøl / Præsteby, Nr.Nebel sogn, d. 5 jan 1807 i Præsteby (74 år), begravet 11 jan 1807 i Nr.Nebel kgd. Lauritz: Gårdmand i Præsteby (nu Præstebøl) ø.f. Nr.Nebel nær præstegården og kirken i sognet. Børn: i. Maren Lauritzdatter, f Hun blev gift med Niels Christensen Høy, gift 8 nov 1787 i Nr.Nebel 5

6 kirke, f. i Nr.Nebel, (søn af Christen Jørgensen Høy og Anne Marie Jensdatter) døbt 27 feb 1763 i Nr.Nebel kirke, d. 23 jan 1824 i Nebel by, Nr.Nebel sogn, begravet 1 feb 1824 i Nr.Nebel. Niels: Gårdmand i Nebel. ii. Elisabeth Lauritzdatter, f i Præstbøl, Nr.Nebel sogn, døbt 1 maj 1768 i Nr.Nebel kirke. Ved dåben kaldes hun i kirkebogen af præsten "Lisbeth". Hun blev gift med Henrik Christensen Høy, gift 8 nov 1787 i Nr.Nebel kirke, f. ca 1760 i Nr.Nebel?, (søn af Christen Jørgensen Høy og Anne Marie Jensdatter) d. 15 okt 1818 i Nebel by, Nr.Nebel sogn, begravet 24 okt 1818 i Nr.Nebel. 7. MAREN 6 JOHANSDATTER (JOHAN 5 SØRENSEN, SØFREN 4 BUNDESSØN, BUNDE 3 SØFFRENSSØN, SØFFREN 2 NIELSSØN, NIELS 1 ) blev født 23 feb 1718 i Børsmose, Aal sogn, og døde 17 aug 1794 i Kjærgaard, Aal sogn. Hun giftede sig med SØREN MADSEN 25 jan 1747, søn af MADS KJÆRGAARD PEDERSEN og METTE PEDERSDATTER FRIIS. Han blev født 26 maj 1715 i Kjærgaard, Aal Sogn, og døde i Kjærgaard, Aal sogn. Noter for MAREN JOHANSDATTER: Maren Johansdatter, døbt 23 feb 1718 i Aal kirke, d. i Kjærgård, Ål sogn, begravet 17 aug 1794 i Aal kirke. Hun blev gift med Søren Madsen, gift 25 jan 1747 i Aal kirke, f. i Kjærgård, Aal sogn, (søn af Mads Pedersen og Mette Pedersdatter Friis) døbt 26 maj 1715 i Aal kirke, d. i Kjærgård, Ål sogn, begravet 15 dec 1799 i Aal kirke. Søren: Gårdmand i Kjærgård-3. Overtog sandsynligvis fæstet før faderens død i skylder han landgilde til ejeren af Hesselmed; i 1778 og 1788 er ejeren Hennegård med uændret hartkorn ½. Da sønnen Mads gifter sig i febr 1788, overtager han samtidig fæstet af gården. Børn: i. Mette Sørensdatter d.æ.. ii. Anne Sørensdatter, f. i Kjærgård, Aal sogn, døbt 11 aug 1748 i Aal kirke, d. 21 apr 1834 i Børsmose, begravet 27 apr 1834 i Aal kgd. Hun blev gift med Niels Hansen, gift 17 dec 1772 i Aal kirke, f. i Grærup, Aal sogn, (søn af Hans Madsen (Kjærgaard) og Kiersten Nielsdatter) døbt 6 jan 1743 i Aal kirke, d. 27 maj 1834 i Børsmose, begravet 1 jun 1834 i Aal kgd. Niels: Gårdfæster i Børsmose. Han kaldes af og til også Niels Vestergaard i Børsmose, så det er meget tænkeligt, at hans gård i Børsmosekaldtes Vestergård. iii. Mette Sørensdatter d.y., f. i Kjærgård, Aal sogn, døbt 2 mar 1755 i Aal kirke, d. 29 jan 1838 i Børsmose, begravet 4 feb 1838 i Aal kgd. Hun blev gift med Niels Nielsen (den ældre), gift 18 jun 1784 i Aal kirke, f. i Børsmose, (søn af Niels Hansen (Kjærgaard) og Mette Simonsdatter) døbt 18 feb 1753 i Aal kirke, d. 29 mar 1833 i Børsmose, begravet 5 apr 1833 i Aal kgd. Niels: Han blev først gift med Anne Adsersdatter fra Grærup 18.maj 1781, som blev begravet 12.jan 1783, 33 år gl. efter at have født en dødfødt søn i julen Han ser ud til at overtage gården efter sine forældre, som ved ft 1787 bor på aftægt pågården. Ved ft 1801 er han gårdmand og strandfoged. iiii. Mads Sørensen Noter for SØREN MADSEN: Kjærgaard (Gård 3) I 1711 ser gården drevet og beboet af Mads Pedersen, der i 1692 var karl hos gårdmand Niels Hansen i Kjærgaard, hvor han overtrådte det 6.bud med nabodatteren, tjenestepigen Kirsten Bertelsdatter. Før 1702 er han blevet gift med Mette Pedersdatter Friis fra Børsmose(56), hvis 8 børn(57) skaber en meget betydelig efterslægt. Mette Pedersdatter Friis var født i Børsmose, som datter af gårdmand Peder Nielsen Friis i Børsmose, hvis hustru Kirsten var enke i Mads Pedersen var her endnu i 1731(25), hvor han er fæster under Grubbesholm med et hartkorn på ½ og skylder i landgilde på grund af hans marker lider af sandskade; senere sælges gården til Hennegaard, og Mads Pedersen døde i Kjærgaard og begravedes i Aal og hans kone Mette Pedersdatter Friis den (58). Før 1742 har sønnen Søren Madsen(57-8), overtaget fæstet her. Søren Madsen er født i Kjærgaard, døbt i Aal , gift i Aal med Maren Johansdatter der var født i Børsmose 1718 og døde her I ægteskabet fødtes fire børn (59), og i 1764 ses han, at skylde landgilde af gården til ejeren af Hesselmed. Deres fire myndige børn er: 1/ Anne Sørensdatter født 1748, gift i Aal med gårdmand Niels Hansen i Grærup. 2/ Mette Sørensdatter 6

7 den Ældre født 1750, gift i Aal med gårdmand Christen Nielsen i Børsmose. 3/ Mette Sørensdatter den Yngre født 1755, gift i Aal Kirke med gårdmand Niels Nielsen i Børsmose. 4/ Mads Sørensen født i Kjærgaard, og døbt i Aal Kirke den , gift i Aal med Kirsten Madsdatter, der var født i Børsmose og døbt i Aal Kirke den , som datter af gårdmand og skoleholder Mads Pedersen Thuesen og Anne Iversdatter i Børsmose. Niels Nielsen og Mette Sørensdatter er forælder til Mads Nielsen født i børsmose ¾ Barn af MAREN JOHANSDATTER og SØREN MADSEN: 9. i. METTE 7 SØRENSDATTER, f. 1755, Kjærgaard. Generation nr NIELS 7 HANSEN KJÆRGAARD (LISBETH 6 JOHANSDATTER, JOHAN 5 SØRENSEN, SØFREN 4 BUNDESSØN, BUNDE 3 SØFFRENSSØN, SØFFREN 2 NIELSSØN, NIELS 1 ) blev født 1717 i Kjærgaard. Han giftede sig med METTE SIMONSDATTER 06 nov Hun blev født Noter for NIELS HANSEN KJÆRGAARD: Niels Hansen (Kjærgaard), f. i Kjærgård, døbt 17 okt 1717 i Aal kirke (svært læseligt), d. i Børsmose, begravet 29 jun 1788 i Aal kgd, begravet 29 jun 1788 i Aal kgd. Efter vielsen slår de sig ned i Børsmose, hvor Mette er født, sandsynligvis påden gård, som efter opmålingen får matr.nr.3a i Børsmose. Han blev gift med Mette Simonsdatter, gift 6 nov 1748 i Aal kirke (trol. 26.sept), f. i Børsmose, (datter af Simon Hansen og ukendt endnu...) døbt 14 nov 1717 i Aal kirke, d.i Børsmose, begravet 17 feb 1793 i Aal kgd. Mette: Hun har måske også brødrene Hans (Vejers-Søhuse) og Jens (Hedegd?)som optræder på hendes børns fadderliste. Børn: i. Simon Nielsen, f. i Børsmose, døbt 20 apr 1749 i Aal kirke. Bonde og gårdbeboer i Børsmose ved ft Ved ft 1801 har deres ugifte søn Adser på 28 år overtaget gården og er tillige skoleholder, og forældrene bor stadig på gården sammen med de 2 andre sønner Jens på 26 og Mads på 14. Han blev gift med (1) Kirsten Adsersdatter, gift 31 jan 1772 i Aal kirke, f. ca 1751, d. i Børsmose, begravet 31 mar i Aal kgd. Han blev gift med (2) Karen Nielsdatter, gift 13 maj 1785 i Aal kirke, f. ca Karen: Hun tjente i præstegården, da de blev trolovede. ii. Hans Nielsen, f. i Børsmose, døbt 18 okt 1750 i Aal kirke, d iii. Mads Nielsen, f. i Børsmose, døbt 25 dec 1751 i Aal kirke. I marts 1773 er han fadder ved kusinen Anne's (Jens Hansen Bloch's) dåb i Aal kirke. iv. Niels Nielsen (den ældre), f. i Børsmose, døbt 18 feb 1753 i Aal kirke, d. 29 mar 1833 i Børsmose, begravet 5 apr 1833 i Aal kgd. Han blev først gift med Anne Adsersdatter fra Grærup 18.maj 1781, som blev begravet 12.jan 1783, 33 år gl. efterat have født en dødfødt søn i julen Han ser ud til at overtage gården efter sine forældre, som ved ft 1787 bor på aftægt på gården. Ved ft 1801 er han gårdmand og strandfoged. Han blev gift med Mette Sørensdatter d.y., gift 18 jun 1784 i Aal kirke, f. i Kjærgård, Aal sogn, (datter af Søren Madsen og Maren Johansdatter) døbt 2 mar 1755 i Aal kirke, d. 29 jan 1838 i Børsmose, begravet 4 feb 1838 i Aal kgd. v. Johan Nielsen, f. i Børsmose, døbt 31 mar 1756 i Aal kirke, d. i Børsmose, begravet 18 jul 1756 i Aal kgd. vi. Niels Nielsen (den yngre), f. i Børsmose, døbt 1 nov 1757 i Aal kirke, d. i Børsmose, begravet 18 mar 1770 i Aal kgd. Barn af NIELS HANSEN KJÆRGAARD og METTE SIMONSDATTER: 10. i. NIELS 8 NIELSEN, f. 1753, Børsmose. 9. METTE 7 SØRENSDATTER (MAREN 6 JOHANSDATTER, JOHAN 5 SØRENSEN, SØFREN 4 BUNDESSØN, BUNDE 3 SØFFRENSSØN, SØFFREN 2 NIELSSØN, NIELS 1 ) blev født 1755 i Kjærgaard. Hun giftede sig med NIELS NIELSEN 18 jun 1784, søn af NIELS HANSEN KJÆRGAARD og METTE SIMONSDATTER. Han blev født 1753 i Børsmose. Noter for METTE SØRENSDATTER: Kjærgaard (Gård 3) I 1711 ser gården drevet og beboet af Mads Pedersen, der i 1692 var karl hos gårdmand Niels Hansen i Kjærgaard, hvor han overtrådte det 6.bud med nabodatteren, tjenestepigen Kirsten Bertelsdatter. Før 1702 er han blevet gift med Mette Pedersdatter Friis fra Børsmose(56), hvis 8 børn(57) skaber en meget betydelig efterslægt. Mette Pedersdatter Friis var født i Børsmose, som datter af gårdmand 7

8 Peder Nielsen Friis i Børsmose, hvis hustru Kirsten var enke i Mads Pedersen var her endnu i 1731(25), hvor han er fæster under Grubbesholm med et hartkorn på ½ og skylder i landgilde på grund af hans marker lider af sandskade; senere sælges gården til Hennegaard, og Mads Pedersen døde i Kjærgaard og begravedes i Aal og hans kone Mette Pedersdatter Friis den (58). Før 1742 har sønnen Søren Madsen(57-8), overtaget fæstet her. Søren Madsen er født i Kjærgaard, døbt i Aal , gift i Aal med Maren Johansdatter der var født i Børsmose 1718 og døde her I ægteskabet fødtes fire børn (59), og i 1764 ses han, at skylde landgilde af gården til ejeren af Hesselmed. Deres fire myndige børn er: 1/ Anne Sørensdatter født 1748, gift i Aal med gårdmand Niels Hansen i Grærup. 2/ Mette Sørensdatter den Ældre født 1750, gift i Aal med gårdmand Christen Nielsen i Børsmose. 3/ Mette Sørensdatter den Yngre født 1755, gift i Aal Kirke med gårdmand Niels Nielsen i Børsmose. 4/ Mads Sørensen født i Kjærgaard, og døbt i Aal Kirke den , gift i Aal med Kirsten Madsdatter, der var født i Børsmose og døbt i Aal Kirke den , som datter af gårdmand og skoleholder Mads Pedersen Thuesen og Anne Iversdatter i Børsmose. Niels Nielsen og Mette Sørensdatter er forælder til Mads Nielsen født i børsmose ¾ Barn af METTE SØRENSDATTER og NIELS NIELSEN: 11. i. MADS 8 NIELSEN, f. 03 apr 1797, Børsmose. Generation nr NIELS 8 NIELSEN (NIELS 7 HANSEN KJÆRGAARD, LISBETH 6 JOHANSDATTER, JOHAN 5 SØRENSEN, SØFREN 4 BUNDESSØN, BUNDE 3 SØFFRENSSØN, SØFFREN 2 NIELSSØN, NIELS 1 ) blev født 1753 i Børsmose. Han giftede sig med METTE SØRENSDATTER 18 jun 1784, datter af SØREN MADSEN og MAREN JOHANSDATTER. Hun blev født 1755 i Kjærgaard. Noter for METTE SØRENSDATTER: Kjærgaard (Gård 3) I 1711 ser gården drevet og beboet af Mads Pedersen, der i 1692 var karl hos gårdmand Niels Hansen i Kjærgaard, hvor han overtrådte det 6.bud med nabodatteren, tjenestepigen Kirsten Bertelsdatter. Før 1702 er han blevet gift med Mette Pedersdatter Friis fra Børsmose(56), hvis 8 børn(57) skaber en meget betydelig efterslægt. Mette Pedersdatter Friis var født i Børsmose, som datter af gårdmand Peder Nielsen Friis i Børsmose, hvis hustru Kirsten var enke i Mads Pedersen var her endnu i 1731(25), hvor han er fæster under Grubbesholm med et hartkorn på ½ og skylder i landgilde på grund af hans marker lider af sandskade; senere sælges gården til Hennegaard, og Mads Pedersen døde i Kjærgaard og begravedes i Aal og hans kone Mette Pedersdatter Friis den (58). Før 1742 har sønnen Søren Madsen(57-8), overtaget fæstet her. Søren Madsen er født i Kjærgaard, døbt i Aal , gift i Aal med Maren Johansdatter der var født i Børsmose 1718 og døde her I ægteskabet fødtes fire børn (59), og i 1764 ses han, at skylde landgilde af gården til ejeren af Hesselmed. Deres fire myndige børn er: 1/ Anne Sørensdatter født 1748, gift i Aal med gårdmand Niels Hansen i Grærup. 2/ Mette Sørensdatter den Ældre født 1750, gift i Aal med gårdmand Christen Nielsen i Børsmose. 3/ Mette Sørensdatter den Yngre født 1755, gift i Aal Kirke med gårdmand Niels Nielsen i Børsmose. 4/ Mads Sørensen født i Kjærgaard, og døbt i Aal Kirke den , gift i Aal med Kirsten Madsdatter, der var født i Børsmose og døbt i Aal Kirke den , som datter af gårdmand og skoleholder Mads Pedersen 8

9 Thuesen og Anne Iversdatter i Børsmose. Niels Nielsen og Mette Sørensdatter er forælder til Mads Nielsen født i børsmose ¾ Barn er listet ovenfor under (9) Mette Sørensdatter. 11. MADS 8 NIELSEN (NIELS 8, NIELS 7 HANSEN KJÆRGAARD, LISBETH 6 JOHANSDATTER, JOHAN 5 SØRENSEN, SØFREN 4 BUNDESSØN, BUNDE 3 SØFFRENSSØN, SØFFREN 2 NIELSSØN, NIELS 1 ) blev født 03 apr 1797 i Børsmose. Han giftede sig med KIRSTEN HANSDATTER, datter af HANS JESSEN og ANNA GREGERSDATTER. Hun blev født 26 okt 1800 i Ø. Vrøgum, og døde 21 nov 1850 i Oksby, Vester Horne. Noter for KIRSTEN HANSDATTER: Død Oksby opslag 248 bemærkning: død af? Mads Nielsen Far til Mette Gregersine Madsdatter Født 3 apr i Børsmose, (forbindelse til forfædrene Kjærgaard) Gift med: Kirsten Hansdatter mor til Mette Gregersine Madsdatter Født 26 okt i Øster Vrøgum (forbindels til forfædrene Rasch/Jegum) Død 21 nov i Vejrs, Oksby Parret får 6 børn fra 1826 til og virker meget fattige og får denne bemærkning i kirkebogen af præsten i Oksby, da de flytter fra Oksby sogn 8 dec. 1837: Under rubrikken "Hvorhen bortrejst": til Roest, hvor de havde kjøbt Huus Under rubrikken "Anmærkninger": De havde deltaget i Kirkens Goder, men viist sig dovne og forsømmelige med deres Gaards Drift, hvorfor de kom i Armod; de afreiste først i Mai, og det er Mandens Forsømmelse, som er Skyld i at Skudsmaal, hvilke han ikke havde medbragt ved sin Ankomst, først blev udfædiget den 8de December De flytter dog tilbage til Oksby allerede i 1839 Under rubrikken "Hvorfra ankommen": Fra Grimstrup Sogn Skudsmaal fra Pastor Zeuthen af 8/10 39 Under rubrikken "Anmærkninger": Manden angav at været vacc., men foreviste ei Koppeattest. Konen har havt de naturlige Kopper. vacc. 1ste Juli 1836 af Mürtfeldt Varde vacc. samme Dato af samme En forklaring til præstens skarpe bemærkning kan være, at det har været en gård ejet af præsten selv, som familien har fæstet. 29 DEC :52:37 Henning Barn af MADS NIELSEN og KIRSTEN HANSDATTER: 12. i. METTE GREGERSINE 9 MADSDATTER, f. 04 sep 1836, Bordrup, Oksby, Vester Horne, Ribe. Generation nr METTE GREGERSINE 9 MADSDATTER (MADS 9 NIELSEN, NIELS 8, NIELS 7 HANSEN KJÆRGAARD, LISBETH 6 JOHANSDATTER, JOHAN 5 SØRENSEN, SØFREN 4 BUNDESSØN, BUNDE 3 SØFFRENSSØN, SØFFREN 2 NIELSSØN, 9

10 NIELS 1 ) blev født 04 sep 1836 i Bordrup, Oksby, Vester Horne, Ribe. Hun giftede sig med PEDER CHRISTIANSEN, søn af CHRISTIAN SØRENSEN og MAREN PETERSDATTER. Han blev født 21 apr 1853 i Grønberg, Oksby, Vester Horne, Ribe. Noter for METTE GREGERSINE MADSDATTER: Mette Gregersine Madsdatter (Mette efter farmor og Gregersine efter mormor) Født 4 sep i Bordrup, Oksby. Mette Gregersine flytter første gang som 1-årig med sine forældre og søskende til Roust, Grimstrup, hvor de havde købt et hus. Efter to år vender de dog tilbage til Oksby. Konfirmeret Oksby 1852 Oksby, Vester Horne, Ribe opslag 126 nr. 1 Hun flytter fra Oksby sogn som 14 årig for at tjene i Billum. Som voksen flytter hun meget omkring. Således fra nov til nov 1871, flytter hun seks gange. I sommeren1869 tjener hun hos Hans Bundesen i Broeng, hvor hun 33 år gammel, finder sympati for den kun 16 årige Peder Christiansen, tjenestekarl fra Oksby sogn. Det kan passe at det har været i høsttiden, hvor de har kunnet have det lidt for sig selv, for Mette bliver gravid og må flytte fra pladsen. Ved folketællingen 1. feb ses hun som logerende ved en familie i Nørballe, Hvor hun for nærværende forsørget (Formentlig af fattigvæsnet i Oksby). Ved kirstens dåb 1.maj 1870 i Oksby kirke har præsten skrevet: Udlagt barnefader Peder Christiansen tjenende i Broeng, Aal sogn. Ved folketællingen 1. feb samme år står Peder Christiansen stadig som tjenestekarl hos Hans Bundesen i Boreng, så der kan ikke være meget tvivl om hvem faderen er. Allerede 5/ flytter Mette fra sognet til billum uden barn, og senere flytter hun til Guldager, hvor det ikke (endnu) har været mulig at følge hende længere. Mette har formentlig fået mellemnavnet Gregersine fra hendes mormor som hed Anne Gregersdatter og var født sidst i Kirsten får Mettes efternavn Madsdatter og ikke faderens navn som det er normalt. Mette Gregersine flytter første gang som 1-årig med sine forældre og søskende til Roust, Grimstrup, hvor de havde købt et hus. Efter to år vender de dog tilbage til Oksby. Som voksen flytter hun meget omkring. Således fra nov til nov 1871, flytter hun seks gange. I sommeren tjener hun hos Hans Bundesen i Broeng sammen med Peder Christiansen. Hun bliver gravid som 32årig sommeren 1869, mens hun er i Ål. Hun flytter fra pladsen til en anden i samme sogn. Men flytter til Oksby, hvor hun føder Kirsten. Da Kirsten er ca. tre uger gammel flytter Mette til Billum. Såvidt uden barnet. I 1871 flytter hun til Guldager. 10

11 11 DEC :57:07 Henning Noter for PEDER CHRISTIANSEN: Født i Grønberg, Oksby opsl 10. Peder Christiansen flytter til Ål Sogn fra Billum d. 16. nov 1868 som 15½ årig for at tjene hos Hans Bundesen i Broeng. Samme dag flytter Mette Gregersine Madsdatter også fra Billum til Hans Bundesen i Broeng!Mette bliver gravid med Pedersommeren Mette ser ud til at flytte fra pladsen til en anden i samme sogn. Hun flytter dog fra sognet 19 nov 1869, da hun er ca. 4 mdr henne. Han er 16 år og hun er 33 år. Den 1. nov 1870 flytter han fra Ål til Billum. Ved FT 1880 er han i oksby hos forældrene og 28 år gammel og ugift. 04 APR :01:13 Henning Barn af METTE MADSDATTER og PEDER CHRISTIANSEN: 13. i. KIRSTEN 10 MADSDATTER, f. 21 apr 1870, Oksby, Vester Horne, Ribe; d. 18 maj 1950, Hjerting, Guldager, Skast, Ribe. Generation nr KIRSTEN 10 MADSDATTER (METTE GREGERSINE 10, MADS 9 NIELSEN, NIELS 8, NIELS 7 HANSEN KJÆRGAARD, LISBETH 6 JOHANSDATTER, JOHAN 5 SØRENSEN, SØFREN 4 BUNDESSØN, BUNDE 3 SØFFRENSSØN, SØFFREN 2 NIELSSØN, NIELS 1 ) blev født 21 apr 1870 i Oksby, Vester Horne, Ribe, og døde 18 maj 1950 i Hjerting, Guldager, Skast, Ribe. Hun giftede sig med JENS JENSEN 21 mar 1899 i Guldager, søn af NIELS FRØKJÆR og MAREN HANSDATTER. Han blev født 01 maj 1867 i Sædding Mark, Guldager, Skast, Ribe, og døde 10 feb 1915 i Guldager Præstegårdsmark, Guldager, Skast, Ribe. Noter for KIRSTEN MADSDATTER: Kirsten Madsen (Madsdatter) (opkaldt efter sin mormor) Født 21 april 1870 i Bordrup, Oksby sogn som uægte barn Død omkring 1950 i Hjerting. Som 9 årig, ved folketællingen i 1880 står hun som tjenestepige os enken Ane Marie Kristensen i Mosevraa by. I 1870 hvor Kirsten er født, levede Ane Maries mand Jens Nielsen stadig, så måske er Kirsten kommet i pleje her kort efter fødslen. De har også en ældre dame boende som bliver forsørget af fattigvæsnet så måske har de også fået lidt derfra forat tage Kirsten. Det er ikke fundet nogen famile forbindelse, men Mosevrå ligger tæt på Bordrup hvor Kirstens mor er født, så måske er det gamle venner af familien. Ved hendes konfirmation i 1883 står Thøger Reenberg Hansen af Mosevrå som hendes plejefar. Thøger er i mellemtiden blevet gift med families næst ældste datter Mette Kathrine Jensen, så de har åbenbart taget Kirsten som plejedatter. Mettes storesøster, der også hedder Mette Jensen, og er gift med Laurids Hansen, bor ved Kirstens konfirmation i Varde landsogn, men flytter omkring 1890 til Toftnæs i Alslev. De tager sig åbenbart senere en del af Kirsten, for det er dem og deres søn Alfred Hansen som Alfred M. Jensen omtaler en del i sine erindringer. Det fortælles at Kirsten var meget opmærksom på, om hendes børnebørn havde det godt, men det forstår man vel egentlig godt, når man kender hendes egen opvækst. 11

12 Mette Gregersine Madsdatter (Mette efter farmor og Gregersine efter mormor) Født 4 sep i Bordrup, Oksby. Mette Gregersine flytter første gang som 1-årig med sine forældre og søskende til Roust, Grimstrup, hvor de havde købt et hus. Efter to år vender de dog tilbage til Oksby. Hun flytter fra Oksby sogn som 14 årig for at tjene i Billum. Som voksen flytter hun meget omkring. Således fra nov til nov 1871, flytter hun seks gange. I sommeren1869 tjener hun hos Hans Bundesen i Broeng, hvor hun 33 år gammel, finder sympati for den kun 16 årige Peder Christiansen, tjenestekarl fra Oksby sogn. Det kan passe at det har været i høsttiden, hvor de har kunnet have det lidt for sig selv, for Mette bliver gravid og må flytte fra pladsen. Ved folketællingen 1. feb ses hun som logerende ved en familie i Nørballe, Hvor hun for nærværende forsørget (Formentlig af fattigvæsnet i Oksby). Ved kirstens dåb 1.maj 1870 i Oksby kirke har præsten skrevet: Udlagt barnefader Peder Christiansen tjenende i Broeng, Aal sogn. Ved folketællingen 1. feb samme år står Peder Christiansen stadig som tjenestekarl hos Hans Bundesen i Boreng, så der kan ikke være meget tvivl om hvem faderen er. Allerede 5/ flytter Mette fra sognet til billum uden barn, og senere flytter hun til Guldager, hvor det ikke (endnu) har været mulig at følge hende længere. Mette har formentlig fået mellemnavnet Gregersine fra hendes mormor som hed Anne Gregersdatter og var født sidst i Kirsten får Mettes efternavn Madsdatter og ikke faderens navn som det er normalt. Noter for JENS JENSEN: Jens Jensen (Frøkjær) Født 1 Maj 1867 på gården Moselund i Sædding. Da han bliver Gift i Guldager Kirke 21. Marts 1899 står han i kirkebogen som fisker. Senere gårdmand i Alslev og køber derefter Enggården i Guldager. Fik sukkersyge og blev kun 47 år, da der på den tid ikke kunne fås insulin. Børn af KIRSTEN MADSDATTER og JENS JENSEN: i. MARY 11 JENSEN, f. 19 mar 1900, Alslev, Skads, Ribe. Noter for MARY JENSEN: Flytter til USA 1926 ii. TEODORA JENSEN, f. 01 aug 1901, Guldager Præstegårdsmark, Guldager, Skast, Ribe. iii. NIELS FRØKJÆR JENSEN, f. 09 maj 1903, Guldager Præstegårdsmark, Guldager, Skast, Ribe; d. 04 jan 1919, Sct. Josephs hospital, Esbjerg. 14. iv. ALFRED MARINUS JENSEN, f. 20 okt 1904, Guldager Præstegårdsmark, Guldager, Skast, Ribe. v. JENS KJÆR JENSEN, f. 22 feb 1906, Guldager Præstegårdsmark, Guldager, Skast, Ribe. vi. HELGA JENSEN, f. 11 jul 1907, Guldager Præstegårdsmark, Guldager, Skast, Ribe. Generation nr ALFRED MARINUS 11 JENSEN (KIRSTEN 11 MADSDATTER, METTE GREGERSINE 10, MADS 9 NIELSEN, NIELS 8, NIELS 7 HANSEN KJÆRGAARD, LISBETH 6 JOHANSDATTER, JOHAN 5 SØRENSEN, SØFREN 4 BUNDESSØN, BUNDE 3 SØFFRENSSØN, SØFFREN 2 NIELSSØN, NIELS 1 ) blev født 20 okt 1904 i Guldager Præstegårdsmark, Guldager, Skast, Ribe. Han giftede sig med KRISTIANE JENSEN 27 nov 1931 i Stauning, Ringkøbing, datter af JENS JENSEN og BIRTHE CHRISTENSEN. Hun blev født 23 maj 1908 i Ølgod. Noter for ALFRED MARINUS JENSEN: Alfred er født på Enggården Præstegårdsmark i Guldager 20 Okt Som nr. 4 ud af 6 søskende. Han skrev sine erindringer i 1985 som er meget velformuleret selv om han i perioder kun gik i skole 1 dag om ugen, og iøvrigt på et tidspunkt hvor har var stærkt plaget af ledegigt. Som lille faldt han i et vandtrug og var lige ved at drukne, men hans mor fik ham genoplivet. I 1919 fik han lige som resten af familien den Spanske syge som hans ældste bror Niels Frøkjær døde af. Alfred var meget syg, men en aften faldt hans mor, Kirsten på knæ ved hans seng, og bad en bøn til Gud om hjælp. Gift 27 november 1931 i Stauning sogn, Ringkøbing med Kristiane Jensen. Sammen opfostrer de 6 børne på gården i Gl. Sædding som de overtager efter Alfreds Mor. Noter for KRISTIANE JENSEN: Kristiane født 23 maj Dåb 28 juni 1908 Ølgod, Øster Horen opslag 143 NR 29 12

13 FT 1921 Vostrup, Lønborg,Ringkøbiing opslag 85 Børn af ALFRED JENSEN og KRISTIANE JENSEN: i. GERDA 12 JENSEN, f. Gl. Sædding, Guldager, Skast, Ribe; v. ANTON LAUGE HEDEGÅRD RASMUSSEN, 02 jun 1963, Guldager Kirke. ii. JENS KJÆR JENSEN, f. 08 sep 1932, Gl. Sædding, Guldager, Skast, Ribe; d. 19 okt 1964, Spangsbjerg Hospital. iii. VIGGO JENSEN, f. 07 sep 1934, Guldager Præstegårdsmark, Guldager, Skast, Ribe. iv. INGER JENSEN, f. 27 feb 1936, Gl. Sædding, Guldager, Skast, Ribe; v. (1) SVEND AAGE HANSEN, 20 sep 1955, Guldager Kirke; f. 15 mar 1935, Guldager, Skast, Ribe; v. (2) BENT KURT CHRISTIANSEN, 01 aug 1992; f. 22 dec v. BETTY JENSEN, f. 15 jul 1941, Gl. Sædding, Guldager, Skast, Ribe; v. ALEX JENSEN, 17 apr 1965, Guldager Kirke. vi. HENNING JENSEN, f. 10 mar 1951, Gl. Sædding, Guldager, Skast, Ribe; v. (1) METTE BIRGITTE JACOBSEN; f. 29 aug 1955, Jerne, Skast, Ribe; v. (2) INGE-MERETE HANSEN, 27 maj 1972, Jerne Kirke; f. 28 maj 1952; d. 31 okt 2009, Sydjysk Sygehus i Esbjerg, Skast, Ribe. 13

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1 Mand Søren Sørensen 1 Født Omkr 1723 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Død Før 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Begravet 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Far Søren Mogensen ( -Omkr 1723)

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Maren Kirstine Sophie Mathiasen

Maren Kirstine Sophie Mathiasen 1. Maren Kirstine Sophie Mathiasen, * 21 Jul 1883 i Dyrvig, Hoven sogn, 27 Maj 1960 i Esbjerg, begravet i Hoven Kirkegård, Hoven Sogn. Var i huset hos IC Christensen i Stadil, OBM-billeder Var husbestyrinde

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

Aner til Arbejdsmand & Fisker Peder Kristian Pedersen

Aner til Arbejdsmand & Fisker Peder Kristian Pedersen 1. generation 1. Arbejdsmand & Fisker Peder Kristian, søn af Fisker Hans Kristian og Else Marie Klit, blev født den 28 Apr. 1881 i Skyum, Sydthy, 1 blev døbt den 1 Maj 1881 i Hjemmet, og døde den 4 Mar.

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1 Mand Anders Hansen 1 Født Før 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død Før 5 Jun. 1813 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Familiegrupperapport for Isaach Andersen og Anna Rasmusdatter Mand Isaach Andersen 1

Familiegrupperapport for Isaach Andersen og Anna Rasmusdatter Mand Isaach Andersen 1 Mand Isaach Andersen 1 Født Omkr 1691 2 Død Før 20 Mar. 1748 Bederslev, Skam, Odense 2 Begravet 20 Mar. 1748 Bederslev, Skam, Odense 2 Ægteskab 19 Okt. 1727 Bederslev, Skam, Odense 3 Anden ægtefælle Karen

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Efterslægt Anders Thomsen

Efterslægt Anders Thomsen Efterslægt Anders Thomsen Skoleholder i Thise Skole Indholdsfortegnelse Anders Thomsens efterslægt 1 1. generation 1 2. generation 2 3. generation 4 4. generation 8 5. generation 17 6. generation 38 7.

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere