Snublesten koster. Hvordan bygger man uden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snublesten koster. Hvordan bygger man uden?"

Transkript

1 Snublesten koster Hvordan bygger man uden?

2 Om undersøgelsen Introduktion Snublesten i byggeriet Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem NCC og BYG DTU, efteråret Undersøgelsen er udført af forskningsassistent Søren Apelgren, ansat i NCC i perioden. Lektor Anne Richter/BYG DTU har medvirket i undersøgelsens sidste faser. Ledere af undersøgelsen har været Torben Møgelhøj/NCC og Christian Koch/BYG DTU. Undersøgelsen er finansieret af Fonden Realdania og NCC Construction Danmark A/S. Projektets publikationer Hovedrapport: Snublesten i byggeriet Søren Apelgren Findes på R Bilagsbind: Snublesten i byggeriet Registreringsskemaer Søren Apelgren Findes på R Information Civilingeniør Torben Møgelhøj Tlf Lektor Christian Koch Sektionen Planlægning og Ledelse af Byggeprocesser BYG DTU Danmarks Tekniske Universitet Tlf Civilingeniør Søren Apelgren Tlf Fotos Fotos stammer fra NCC byggepladser, men har ingen forbindelse til projekt Snublesten. Anne Richter og Søren Apelgren, 2005 ISBN Her er resultaterne fra den første danske undersøgelse af snublesten i byggeriet. Undersøgelsen er et studie af, hvorfor snublesten opstår, omkostningerne ved dem, hvordan de takles, og hvilke indsatser der kan gøres for at undgå snublesten. Undersøgelsen foregik på et boligbyggeri i København. Der blev registreret 160 snublesten i løbet af tre måneder. Hver eneste dag opstod snublesten. De 160 snublesten udgjorde en omkostning på omkring kr. Det svarer til otte procent af produktionsomkostningerne. Ifølge byggeledelse og håndværkere på denne sag er omfanget ganske normalt, sammenlignet med deres erfaringer fra andre byggerier. Svenske undersøgelser, der fokuserer på fejl i byggeriet, finder samme relative antal eller flere (ref.7). Pjecen handler om undersøgelsens hovedresultater. Hele undersøgelsen er nærmere beskrevet i rapporten Snublesten i byggeriet (ref.6). Forholdene på dette projekt er ikke enestående. Resultater og budskaber har derfor relevans for branchen generelt. Pjecen henvender sig til hele byggebranchen, men først og fremmest til aktører med nær tilknytning til byggeproduktionen. Hvad er en snublesten? Alle de forhold i produkt og/eller byggeproces, der forhindrer at arbejdet udføres så effektivt som muligt og så rigtigt som muligt første gang. Snublesten medvirker til ineffektivitet, mindre arbejdstilfredshed og til fordyrelse af byggeriet. Der er derfor god grund til at forebygge dem. Men snublesten fjernes ikke med et snuptag. Det kræver bevidst fokus på årsagerne. I dag tages snublesten som regel for givet. De er blevet en naturlig del af byggeriets hverdag. Traditionen er, at man søger at løse problemerne under opførelsen af byggeriet. Men det er bedre at rette blikket mod forhold, der senere kan føre til snublesten. I denne pjece kan der hentes inspiration til, hvordan man kan komme snublesten til livs. Formålet er at bidrage til debatten om bedre kvalitet og ikke mindst større produktivitet i byggebranchen. 2 3

3 Første danske undersøgelse af snublesten En undersøgelse i flere dele Centralt i undersøgelsen står et observationsstudie, hvor snublesten blev registeret gennem tre måneder på en byggeplads. Alle aktører i projektorganisationen udførende, byggeledelse, entrepriseledere samt rådgivere og arkitekt - har bidraget med deres viden om byggeprocesserne og de aktuelle snublesten. Dertil kommer medarbejdere i centrale stabsfunktioner. Der er desuden foretaget en opsamling af danske og svenske erfaringer med snublesten og fejl i byggeriet. Det sidste element var to workshops. Den ene var med byggeledelsen på det undersøgte projekt og handlede om resultater og konsekvenser. Den anden var med erfarne projektledere, planlæggere m.v. centralt i NCC. Temaet var dialog om undersøgelsens resultater og fremtidige indsatsområder. Byggepladsen Registreringen af snublesten foregik ved at følge arbejdet under apteringsfasen på første etape et halvt år efter byggestart. 15 underentreprenører var aktive i perioden med gennemsnitligt 35 udførende på pladsen. De største grupper var: anlæg og fjernvarme, elementmontør, murer og tømrer, hver med gennemsnitligt fem mand dagligt på pladsen. De fleste øvrige byggefag var desuden aktive. Fire personer udgjorde byggeledelsen. Projektorganisationen, mødestrukturer og øvrige procedurer svarer til traditionen inden for byggeriet, ligesom projektet er et almindeligt boligbyggeri. Undervejs i byggeprocessen var man bagud i forhold til tidsplanen, f.eks. på elementmontagen og fjernvarmearbejderne. Men det blev indhentet, sådan at første etape stod færdig som planlagt. Snublesten koster Som allerede nævnt, kostede de 160 snublesten i denne byggefase ca kr. Meromkostningerne i udførelsesfasen er stykket sammen af medgået ekstra tid i projektorganisationen, tid til udbedringer samt materiel- og materialeomkostninger. Tidsforbrug og dermed lønomkostninger var den største faktor. Totalentreprisesummen var 33 mio kr. Heraf var produktionsomkostningerne 30 mio kr. Byggeperioden var 12 måneder, mens observationsperioden var tre måneder. Snublestensomkostningerne skønnes dermed at udgøre 12/3 x 0,6/30 x 100 % svarende til ca. 8 % af produktionsomkostningerne. De svenske undersøgelser af fejl under opførelse af forskellige byggerier viser, at omkostningsfaktoren er på % (ref.1). Et nyt dansk litteraturbaseret studie af de økonomiske konsekvenser af svigt i byggeriet skønner, at omkostningerne udgør ca. 10 % af produktionsværdien (ref.2). Der kunne ikke lægges tyndpuds, fordi temperaturen var for lav. Detailprojekteringen af rørføringer var forsinket, så der manglede fjernvarme til vinterforanstaltningerne. I stedet måtte der opsættes så mange varmeblæsere, at de overbelastede strømforsyningen. Strømsvigt gav nye snublesten. Snublestenene kostede ca kr. De opførte vægge i en skakt mellem stue og kælder var forskudte. Afvigelsen var hverken blevet opdaget under projektgranskningen eller projektgennemgangen. Snublestenen kostede kr. Projektet er et boligbyggeri, som består af 27 boliger fordelt på 3 rækkehuse på to etager og 3 etagehuse på tre etager med fuld kælder og elevatorer. Projektet er gennemført i 2003 og Byggesummen er 33 mio kr. NCC er bygherre og totalentreprenør. Dette skøn inkluderer alle byggeriets faser, inklusiv driftsfasen efter garantiperioden. Vurderingen er imidlertid, at 67 % af omkostningerne ved svigt knytter sig til udførelsesfasen. Der manglede plads til isoleringen, fordi der var valgt en bredere sokkelsten end anført i projektmaterialet. Derfor måtte sokkelstenene udskiftes for at få plads til isoleringen. Snublestenen kostede kr. 4 5

4 Radiatorerne og hullerne et hverdagsdrama i seks dele Et eksempel Eksemplet er én af de 160 snublestens-historier. Det er et autentisk forløb, der illustrerer, at der er et hav af årsager til snublesten, men at de altid har konsekvenser for både de berørte og for økonomien. 1.del: Snublestenen opdages Da VVS-folkene skulle opsætte radiatorer i et indgangsparti, opdager de at hullerne i betondækket ikke passer til de leverede radiatorer. De kontakter byggeledelsen. 2.del: Årsag søges og udbedring iværksættes Byggeledelsen tjekker den senest opdaterede VVS-tegning. Ifølge denne tegning er radiatorerne som foreskrevet. Så man tager hurtigt affære, og får en mand fra elementleverandøren til at bore nye huller i dækelementet. Herefter monteres radiatorerne. 3.del: Flere årsager Senere orienteres arkitekten om sagen. Han bliver overrasket og gør indsigelse mod løsningen. De opsatte radiatorer er for store og passer ikke til postkassernes størrelse og æstetiske krav. Det viser sig nu, at der er forskel på VVS- og arkitekttegningen. Og hvad er så årsagen til det? 4.del: Et tilbageblik Et tilbageblik viste, at rådgiverne oprindeligt ikke havde opdaget fejlen. Den tværfaglige projektgranskning var mangelfuld. Senere opdager arkitekten og VVS-ingeniøren uoverensstemmelsen og enes om en rettelse. VVS-ingeniøren orienterer herefter konstruktionsingeniøren, som retter sin tegning, så den passer til arkitektprojektet. Denne sendes til elementproducenten, der fremstiller dækelementet som anvist i konstruktionstegningen. Men VVS-ingeniøren får ikke lavet et ændringsnotat og glemmer at rette i sin egen tegning som aftalt med arkitekten. VVS-entreprenøren indkøbte radiatorer på basis af VVS-tegningen, som så ikke passede til hullerne i dækelementet. 5.del: Ny snublesten Følgen af at byggeledelsen alene forholdt sig til VVS-tegningen var, at de forkerte radiatorer blev monteret. Hermed opstod en ny snublesten. Udbedringen bestod nu i at afmontere de oprindelige radiatorer, reparere de udborede huller og slibe gulvet. Der bores herefter nye huller i dækket, og andre radiatorer monteres. 6.del: Regningen De økonomiske omkostninger forbundet med denne snublesten er kr. Der gik knapt fire måneder fra snublestenen blev konstateret til den endelige løsning var gennemført. Efter udbedringerne er kvaliteten i slutproduktet upåvirket. 6 7

5 Årsager til snublesten Når snublesten spænder ben Det springende punkt er naturligvis, hvorfor og hvordan snublesten opstår. Svagheder vedrørende %-andel af alle snublesten En snublesten skyldes fejl, mangler eller svagheder i en eller flere processer forud for, at den opdages under udførelsen af et bestemt arbejde. Kommunikation og samarbejde Projekterings-aktiviteter : 61% : 45% Snublestenene blev normalt opdaget og rapporteret af håndværkerne. Snublestenene handlede om alt fra brud på skjulte kabler, for små vindueshuller, sammenstød mellem tømrer-og malerarbejde til frostsprængte vandhaner. Arbejdstilrettelæggelse og planlægning Projektgennemgang Udførende funktioner Proces- og produktkontrol : 42% : 36% : 34% : 29% Steen Brogaard I 2/3 af tilfældene var der ikke kun én, men adskillige årsager til snublesten. De skyldtes et samspil af flere uheldige forhold og handlinger i forskellige dele af projektorganisationen eller i de ydre vilkår. Vejr og tyveri Adgang til kvalificeret arbejdskraft : 20% : 15% På modsatte side ses fordelingen af årsager, som knytter sig til forskellige aktiviteter og procedurer. Går man et spadestik dybere, handler de væsentlige årsager om: Mangler vedrørende samarbejde om problemløsninger Misforståelser og fejlinformation kommunikationsveje Fejl i projektmaterialet Uklarheder omkring grænseflader Mangler vedrørende kompetencer og erfaringer 8 9

6 Udbedring Konsekvenser Hvordan klarede man snublestenene? Undersøgelsen fulgte op på, hvad der blev gjort, når man opdagede en snublesten. Det handlede om at begrænse de negative følger for arbejdsprocessen og det byggede produkt. Hvad var konsekvenserne? Alle snublesten medførte afbrydelser i arbejdsprocesserne og ofte ventetid samt forskydninger og forsinkelser i de planlagte aktiviteter. Desuden gik der tid med at undersøge problem- Selvom problemerne udbedres, så slutkvaliteten ikke forringes, indebærer snublestenene en væsentlig fordyrelse af byggeriet. En anden følgevirkning er irritation og utilfredshed blandt de berørte. I omkring tre fjerdedele af tilfældene udbedrede man på mere end én front. Udbedring var især rettet mod den fysiske opførelse og prioriteret i denne rækkefølge: Produktet Materialerne Materiellet og det tekniske system Projektmaterialet Leon Skytte et og finde løsninger. Ventetid og forsinkelser kunne strække sig fra 15 minutter til flere uger. I enkelte tilfælde opstod forsinkelser på flere måneder. Da den aktuelle etape stod færdig som planlagt, tyder det enten på at spildtid forbundet med snublesten ubevidst er indregnet i tidsplanen. Eller at der i perioder opstår ekstra tidspres. Begge dele har gjort sig gældende på denne byggeplads. Fra teori til praksis Det er en væsentlig pointe, at grundlaget for at opfange snublesten faktisk foreligger. Men der er problemer med at indarbejde de eksisterende procedurer og værktøjer i praksis. Selvom procedurer såsom projektgranskning, projektgennemgang og kvalitetskontrol anvendes i et vist omfang, sker der alligevel for mange smuttere. - Det viser mængden af snublesten i denne undersøgelse. Dernæst involverede løsningerne organisatoriske indsatser: Re-planlægning Information og kommunikation mellem flere lag i projektorganisationen Særlige inspektionsrunder Snublestenene forårsagede kun i få tilfælde mindre og meget lidt synlige forringelser af slutproduktets kvalitet. Den gennemsnitlige økonomiske omkostning ved en snublesten var kr. Men variationen i prisen på en snublesten var stor fra knapt 100 kr. til omkring kr. Snublesten samlet op Snublesten dannes i alle faser under et byggeri, og snublesten er meget forskelligartede. Der er altså et behov for at sætte indsatser i værk på flere felter. På de følgende sider gennemgås nogle an- Procedurer Snublesten er stopklodser befalinger om, hvordan man kommer snublesten i forkøbet. Udbedring af mangler og fejl handlede næsten udelukkende om at løse det helt konkrete eller akutte problem. Der er kun få eksempler på, at man handlede fremadrettet for at hindre lignende snublesten i at opstå igen. Undervejs bidrager snublestenene til mange stopklodser i bygge-processen. De øger kravene til koordinering og omorganisering og sætter tidsplanerne under pres. Dette øger - alt andet lige - også involverede aktørers tidspres. Det kan sætte en uheldig kædereaktion i gang. I den Anbefalingerne trækker på erfaringer fra undersøgelsen og er videreudviklet i dialog med NCC s erfarne folk både i stabl og på byggepladsen. situation kan nye snublesten let opstå

7 Byg uden snublesten Projekteringsfasen De fejl og mangler, som knytter sig til projekteringsfasen, tyder på, at projektledelsen må opprioritere kvalitetssikring og granskning. Herunder hører, at der afsættes ressourcer og tid til at korrigere fejl. Det skal ligeledes sikres, at detailtegninger foreligger rettidigt, så man undgår, at produktionen stopper eller at der sker fejl - fordi der mangler tegninger. (ref. 3) Projektgranskning Man bør opprioritere den tværfaglige projektgranskning mellem projektets rådgivere. Desuden bør grænsefladerne mellem fagene, ofres større opmærksomhed. Ofte ses svagheder i projektmaterialet netop her. Vær specielt opmærksom på den tværfaglige kollisionskontrol mellem konstruktionsområder og installationer samt særlige risikoområder. Det er også en god idé at involvere fagentreprenørerne så tidligt som muligt. Fordelen er, at de udførende aktører opnår et godt grundlag for deres videre arbejde. Herved får de indsigt i kompetencekravene til deres mandskab, hvilket kan lette planlægningen af bemandingen. Desuden kan deres ekspertise bidrage til, at problemer opdages på et tidspunkt, hvor konsekvenserne ikke er så store. Projektgennemgang (ref.4) uddyber bekendtgørelsen om samme emne (ref.5). Vejledningen beskriver retningslinjerne for projektgennemgange. Proceduren er obligatorisk inden for det støttede byggeri, men andre anbefales også at bruge proceduren. Retningslinierne opridses kort her: Projektgennemgangen af projektmaterialet foretages af de udvalgte entreprenører sammen med bygherre og rådgivere. Det er bygherren, der afgør om gennemgangen skal ske før eller efter, entrepriseaftalerne er indgået. Men den bør ikke pålægges entreprenørerne i tilbudsfasen. Formålet med projektgennemgangen er at bruge entreprenørernes udførelsesmæssige ekspertise, så man får afdækket forhold, der kan føre til svigt eller er særligt risikofyldte eller vanskelige. Driftsmæssige forhold kan ligeledes komme på banen og kan dermed bidrage til at gøre projektet mere rationelt. Kort sagt er det anledning til at bringe projektet i orden, inden det frigives til produktion. Projektgennemgang kan også være et middel til at styrke parternes samarbejde og udveksling af information. Dermed kan det skabe grundlag for gensidig tillid. Projektgennemgang er således et vigtigt led i kvalitetssikringen, der kan forebygge problemer, snublesten og fremtidige tvister. forud for projektgennemgangen. Det lønner sig at bruge tid på dette. Via forberedelsen opnår alle parter indblik i projektet, herunder grænseflader, risikoområder, kontrolprocedurer, mv. Erfaringen fra undersøgelsen Snublesten i byggeriet er, at projektgennemgang foregår via møder, der virker mere som et ritual end som anledning til at identificere og løse problemer. Desuden halter forberedelsen. Det er vigtigt at kræve en ordentlig forberedelse og at fastholde og følge op på aftaler og beslutninger. Dette må dokumenteres i et referat og i den fornødne revision af projektet. Referatets indhold og struktur skal være overskueligt og lægge op til, at beslutninger nemt kan indføres i planer og projektmateriale. F.eks. kan beslutninger fremhæves med tydelig ansvarsfordeling og tidsfrister for, hvornår der skal handles. Det letter opfølgningen og sikringen af, at beslutninger ikke tabes på gulvet. En blikkenslager opdagede vand i en kælder. Der blev som en nødløsning sat pumper op. Der var flere meninger om, hvor vandet kom fra, og de nærmere undersøgelser trak ud. Årsagen var uklart projektmateriale med utætte rørgennemføringer til følge. Senere var der også mangler i kommunikationen og samarbejdet. Snublestenen opstod fire gange, før problemet blev løst! Snublestenene kostede ca kr. En regnvandsledning var lagt med for lidt fald. Årsagen var, at projektmaterialet ikke levede op til reglerne for fald på ledninger. Fejlen blev hverken opdaget under projektgranskningen eller ved projektgennemgangen. Løsningen blev at etablere tørbrønde. Snublestenen kostede kr. Der er behov for at sætte mere fokus på projektgennemgangen. Vejledningen Kvalitetssikring af byggeriet En forudsætning for en vellykket projektgennemgang er, at både projekterende, byggeledelse og fagentreprenører har gransket produkt og proces 12 13

8 Daglig arbejdstilrettelæggelse Når forudsætningerne for dagens arbejde ikke er i orden, opstår der ofte ventetider. Der er flere eksempler på, at det forudgående arbejde ikke altid var udført som forudsat, at forholdene på pladsen ikke var i orden eller, at materialerne ikke var til rådighed. Et tjek dagen før, eller få dage før, kan eliminere disse ventetider, idet man enten når at rette op på forholdene eller i det mindste kan bruge tiden på andet planlagt arbejde. Grænseflader Forskellige fag har forskellige opfattelser af krav til udført arbejde. Og der er behov for at øge kendskabet til, hvilken kvalitet efterfølgende arbejder kræver. Acceptkriterier og tolerancer er sårbare punkter. Denne problemstilling er omfattende og vedrører også grænseflader mellem fagene (ref.6). Hvis grænsefladerne og acceptkriterierne derimod er præciseret i projektmaterialet, lettes opstarts- og slutkontrollen. Sådan at udførende, entrepriseleder og byggeledelse uden vanskeligheder kan tjekke, om kvaliteten er som aftalt. De væsentligste kvalitetskrav til de udførendes arbejde bør være prioriteret og beskrevet konkret for pågældende arbejder. Sådan at forventninger til arbejdet er tydelige. Undgå generelle henvisninger til et stort antal standarder og vejledninger. Det er for uoverskueligt og betyder ofte, at de ikke bruges. I stedet gør man som man plejer. Kommunikation og samarbejde Et byggeprojekt er en kommunikativ proces, hvor information formidles via tegninger, beskrivelser og mundtlig overlevering. Problemløsninger indebærer samarbejde mellem adskillige personer i projektorganisationen. Der er et utal af muligheder for, at informationer og aftalte beslutninger falder igennem. - Det lægger op til at etablere gode traditioner for opfølgning og feedback. Fejlmeldinger og tilbagemeldinger om snublesten er et andet aspekt. Selvom de udførende som regel henvendte sig til byggeledelsen, når de konstaterede snublesten, foregik det på forskellige og tilfældige måder. Der er nemlig ikke en veletableret praksis for rapportering og tilbagemelding. Det er afgørende, at de udførende hurtigt siger til, når de opdager problemer. Og det er ligeså vigtigt, at byggeledelsen melder hurtigt tilbage om, hvordan og hvornår problemet tænkes løst. Er der allerede en udredning i gang, så informér om det. Det er også en god idé at involvere håndværkerne i at finde brugbare løsninger. Det anbefales at udvikle en procedure for fejlmeldinger: hvem henvender man sig til, og hvordan håndterer man snublesten? Der bør udarbejdes en kort skrivelse til alle udførende om aktuelle procedurer og relevante kontaktpersoner. Rapporterer man f.eks. til byggeledelsen, til egen organisation eller begge dele? Introduktionsmøder for alle på byggepladsen om forhold, som vedrører kvalitet, procedurer og samarbejde, anbefales også. Jørgen True 14 15

9 Kompetence og erfaringer Ét er medarbejdernes formelle uddannelsesmæssige kvalifikationer. Noget andet er deres erfaringer med de specifikke opgaver. En enkel måde at vurdere kompetencer og erfaringer i virksomheden er at skelne mellem områder og opgavetyper, hvor medarbejdere: Har brug for vejledning og opfølgning dvs. behov for følordning Er i stand til at fungere selvstændigt uden støtte Kan vejlede og støtte andre Man bør overveje disse forhold, når projektorganisationen skal sammensættes. F.eks. kan man ikke gå ud fra, at en ung nyuddannet ingeniør eller konstruktør i byggeledelsen ved nok om alle byggeriets processer. Her kan sidemands-oplæring være en løsning. Nye entrepriseledere bør heller ikke tildeles for mange opgaver i indkøringsperioden. Hvis virksomheden ikke råder over fuldt ud erfarne medarbejdere til de pågældende opgaver, bør bemandingen i et sjak sammensættes, så der både er erfarne og mindre erfarne folk. Når der er problemer med at få adgang til erfaren arbejdskraft, er det særligt vigtigt at sikre, at arbejdslederen har tilstrækkelig erfaring og tid til at vejlede og følge op på arbejdet. Desuden anbefales, at total- og hovedentreprenører opsamler erfaringer med fagentreprenørers kompetencer. Dette vedrører ikke kun virksomheden generelt, men også konkrete personer, der har medvirket i tidligere projekter. Man kan også opfordre til, at erfaring og kompetence dokumenteres i tilbudsgivningen. De billigste er ikke altid billigst i sidste ende. Men tekniske kompetencer alene rækker ikke. Der er også brug for sociale kompetencer. Det er vigtigt, at entrepriseledere og andre udvikler dialogorienterede kompetencer, der fremmer en samarbejdende proces om beslutninger og problemløsninger på byggepladsen. Lav en handlingsplan Vi har netop set på syv indsatsområder til at imødegå snublesten. Et mål om nulsnublesten eller nul-fejl er nok ikke realistisk. Derimod er det realistisk at reducere antallet betragteligt. For den enkelte virksomhed kan det letteste være at udvælge et enkelt indsatsområde. Man kan sætte fokus på f.eks., hvordan man håndterer projektgennemgange, på hvordan virksomheden håndterer kompetencesituationen og vidensdelingen, eller på et helt tredje område, der er relevant for virksomheden. Uanset hvad man vælger, bør man inddrage folk, som er berørt af de problemer, snublesten medfører. De bør være med til at udpege og begrunde, hvilken indsats der skal sættes i gang. Det er vigtigt at være bevidst om, hvad der er foreløbige mål, og hvad man sigter efter som slutresultat. Det kan indgå i en handlingsplan, men lad den være fleksibel. Små skridt er bedre end ingen skridt Det koster ressourcer at starte initiativer til at fjerne snublesten. For der skal følges op, og erfaringer skal vurderes og spredes i organisationen. Men ressourcerne er godt givet ud. For alle parter. Det er en god idé at tage udgangspunkt i et af virksomhedens aktuelle projekter, som samtidig er overkommeligt. Og så prøve at gå nye veje. Og husk: Man behøver ikke at gå hele vejen i ét hug. Det gælder om at finde sit eget spor og tempo. Jørgen True 16 17

10 Konklusion Referencer Virksomheder, der beslutter at rette blikket mod årsager til snublesten og vælger en indsats for at imødegå dem, kan komme på forkant. Ligesom udbyttet for alle parter kan øges. Det peger resultaterne af Snublesten i byggeriet på. Flere af problemerne skyldes mangler i samarbejdet, kommunikationen og i arbejdstilrettelæggelsen. Anbefalingen er derfor at lægge mere vægt på disse forhold, sådan at betingelserne for at forudse, prioritere og følge op på problemer øges. Projekt- og procesgranskning og projektgennemgang rummer gode intentioner, og har været anbefalet i mange år. Men i praksis følges procedurerne ikke altid som tænkt. En vigtig anbefaling går derfor på at opprioritere ressourcer til aktiviteter, der går forud for selve produktionen. Vigtige problemstillinger er grænseflader og konkrete kvalitetskrav til udførelsen. Også kompetencer og erfaringer i relation til det konkrete projekt må i fokus tidligt i forløbet. En indvending kan være, at disse aktiviteter koster og tager tid fra det væsentlige - nemlig at opføre godt og rentabelt byggeri. Men hvis man i stedet ser på omkostningerne ved snublesten, er det dokumenteret, at en snublesten gennemsnitligt koster kr. Og de står tilsammen for mellem 2-9 % af byggeomkostningerne (ref.1 og 7). Der er altså store fordele ved at forebygge frem for at lappe. Lykkes det at få minimeret snublesten, er der også andre fordele. Indsatsen kan bidrage til at den gensidige respekt, arbejdstilfredsheden og kvalitetsbevidstheden øges blandt samtlige medvirkende i et projekt. Disse mindre hårdtslående følgevirkninger har ikke desto mindre stor betydning for et projekts fremdrift og kvalitet. Og i sidste ende også for økonomien. Konklusionen er, at der er helt konkrete problemstillinger at tage fat i - både på brancheplan og i den enkelte lille såvel som store byggevirksomhed. Det nytter, og det betaler sig at tage handsken op og få bugt med snublesten i byggeriet. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Josephson P:E. (1994) Orsaker till Fel i Byggnadet. Institutionen för Byggnadsekonomi. Chalmers. Göteborg. Rapport nr. 25. Josephson P.E. & Hammarlund Y. (1996). Kvalitetsfelkostnader på 90-talet. Del 1 Resultat. Institutionen för Byggnadsekonomi. Chalmers. Göteborg. Rapport nr. 49. Josephson P.E. & Hammarlund Y. (1996). Kvalitetsfelkostnader på 90-talet. Del 2 Metod. Institutionen för Byggnadsekonomi. Chalmers. Göteborg. Rapport nr. 50. Svigt i byggeriet økonomiske konsekvenser og muligheder for reduktion. Statens Byggeforskningsinstitut for Erhvervs- og Byggestyrelsen (2004). FRI Arbejdspapir: Handlingsplan for forbedring af sikkerhed og kvalitet i byggeriet. Foreningen af rådgivende ingeniører (2004) Kvalitetssikring i byggeriet. Vejledning. Erhvervs- og Byggestyrelsen. April Genoptryk af By- og Boligministeriets vejledning af maj Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. By- og Boligministeriet, den 23. marts Tværfaglige tolerancer. Dansk Byggeri. Udkommer Apelgren S. (2004). Snublesten i byggeriet. BYG DTU. Danmarks Tekniske Universitet. Lyngby

11 Steen Brogaard Udgivet af: BYG DTU januar 2005 Indhold: Anne Richter og Søren Apelgren Redaktion: Bymusen Design & layout: Bymusen ISBN x

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 UNDERRAMMEAFTALE 013_CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D2 SJÆLLAND/DELRAMMEAFTALE A02/(3:7)... 6 Bilag 15:

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

Byggefejl - en uløst opgave

Byggefejl - en uløst opgave Byggefejl - en pestilens for alle, en pestilens der koster blod, sved, tårer og kolde kontanter Byggefejl - en uløst opgave I 2005 blev indgået aftale mellem Byggebranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Trin 11: Følg byggeriet

Trin 11: Følg byggeriet 62 Vi bygger hus Trin 11: Følg byggeriet Trin 11: Følg byggeriet Byggeriet går nu for alvor i gang. Mange købere er desværre helt passive i byggeperioden og venter bare på at kunne flytte ind. Det er ofte

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

DØMMEKRAFT. i byggeriet

DØMMEKRAFT. i byggeriet dømmekraft _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 19 i byggeriet INTERVIEW med adjunkt Lise Justesen, Center for ledelse i byggeriet /CBS Dømmekraft skal ikke erstatte procedurer,

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014 Projektnavn: inano Center, laboratoriekompleks Bygherre: Aarhus Universitet Adresse: Gustav Wieds Vej 14 8000 Aarhus INANO-Center, Aarhus Projektet er udleveret af NCC. Projektet er udbudt i 2010 og er

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner

Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner 1 Indledning Denne guide beskriver og viser hvordan de grundlæggende moduler i Ajour skal forstås, og hvornår de skal benyttes. Ajours

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet.

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Ks-skematik 1 FA p. 4.32/ Forholdet kan fx dreje sig om at Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. tegn. A2.27 der ikke

Læs mere

Checkliste Bygbarhed

Checkliste Bygbarhed Side 1 1 Er der givet rimelig information om udformning og forudsætninger, der er kritisk for udførelsen? 1.1 Er fælles foranstaltninger i byggefasen beskrevet? F.eks. fælles stillads. 1.2 Er midlertidige

Læs mere

Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER

Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Byggeriets arbejdsmiljøbus Et fælles partsprojekt i Danmark Mobil konsulenttjeneste Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016 Møde om renovering Renovering kræver fokus på eksisterende forhold, planlægning og en fleksibel og effektiv produktion. Samarbejde og Lean er helt nødvendigt og har stor indflydelse på trivsel, arbejdsmiljø

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

BILAG. Samarbejde og. kommunikation

BILAG. Samarbejde og. kommunikation BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter Bilag 1 Eksempel på spilleregler for et projekt 2 Oversigt over møder i byggeprojekt 3

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven.

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. 1 Forord: Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. Endvidere giver kvalitetsstyringsprogrammet beskrivelse af, hvordan

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn Notat 28. marts 2017 Ledelsestilsynskoncept for Beskæftigelse og Sundhed Koncept for ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn I henhold til regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 1509 af 13.12.2013) skal kommunen sikre

Læs mere

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge.

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Plastrør/kabler Brandsikring Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling dec. 2016

vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling dec. 2016 Beboerinfo vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling 115 - dec. 2016 Renoveringsprocessen i afdelingen er allerede godt i gang, og I mærker hvordan det er at bo på en byggeplads, der kræver samarbejde

Læs mere

Dit boligkøb. Trin for trin. Køb. Byggeri. Aflevering. Efter Aflevering

Dit boligkøb. Trin for trin. Køb. Byggeri. Aflevering. Efter Aflevering Dit boligkøb Trin for trin Køb Reservation Købsaftale Aftale og betaling Købertilvalg & materialevalg Fastlæggelse af kvalitetsniveauer og forventningsafstemning Byggeri Bygherre Køber-indsigt Vores tilsyn

Læs mere

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Ks-skematik Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. -er et skema (Skema nr. 100) til at registrere de forhold man støder på under procesgranskningen af det foreliggende

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office

Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office Med BIM kan du spå om fremtiden, og forudse problemer på din byggesag En skarp pris og en vunden opgave, er langt fra ensbetydende

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Udarbejdet på baggrund af faglig audit i konkret sag i Socialforvaltningen i Århus Kommune Center for Kvalitetsudvikling Anbefalinger

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 26. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal radiatorene skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Tidsplan...2-3 Hvordan kommer håndværkerne

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen Fokus på forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen FOKUS PÅ FORBEDRINGER Denne guide hjælper jer i gang med at skabe fokus på forbedringer. For at få succes med

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Forberedelse fremmer processen

Forberedelse fremmer processen Forberedelse fremmer processen I dette appendiks er vejledningen til Standard for byggeprogram gengivet, vejledningen er også vedlagt denne rapport som en selvstædig rapport. O.1 Forord...2 O.2 Programfase...2

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Arbejdsmiljø i projekteringsfasen

Arbejdsmiljø i projekteringsfasen Arbejdsmiljø i projekteringsfasen - Hvordan løfter vi som bygherre vores ansvar? www.regionmidtjylland.dk 1. Præsentation André Paasch Region Nord, NUA Ingeniør Mail: andre.paasch@rn.dk Tue Lindstrøm Region

Læs mere

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen 1.3 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere