Behovsstyret ventilation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behovsstyret ventilation"

Transkript

1 OVERSIGT Behovtyret ventilation Topprodukterne til behovtyret ventilation!

2 Behovtyret ventilation Behovtyret ventilation giver høj komfort og lave driftomkotninger Når rummet benytte, tyre ventilation og klimatiering af behovet. Med behovtyret ventilation ventilere og klimatiere et rum eller et lokale nøjagtigt å meget om der er behov for, hverken mere eller mindre. Beparelepotentialet er meget tort, iær i lokaler åom kontorer, uddannelelokaler og hotelværeler, hvor der er tor forkel mellem tiltedeværele/ fravær og lav/høj belatning. Med behovtyret ventilation er det muligt at opfylde de tadig højere krav til energieffektivitet. Der kan pare hele 80% elektrik ventilatorenergi og 40% varme- og køleenergi på behovtyret ventilation i forhold til kontant luftmængde og temperatur. Når rummet er tomt, er der kun behov for minimal ventilation og klimatiering. Samtidig er der mulighed for optimal komfort for de menneker, der opholder ig i lokalerne via behovtyret regulering af opvarmning og køling. Andre poitive virkninger er, at der ofte kan benytte mindre aggregater og dimenioner til ventilation, opvarmning og køling da mak. luftmængde og klimatiering kan ænke i forhold til kontante luftmængder og temperaturer. Flekibiliteten bliver ogå tørre ved fremtidige flytninger af vægge eller ombygninger. De noget højere inveteringomkotninger betaler ig hurtigt hjem via væentligt lavere driftomkotninger. CAV Kontant luftmængde baeret på fuld tiltedeværele DCV Behovtyret luftmængde baeret på reel tiltedeværele 250 Ekempel til en kontorlejlighed CAV Op til 80% beparele af elektrik ventilatorenergi Op til 40% beparele på varme- og køleenergi Øget komfort via behovtyret regulering af køling og opvarmning Øget flekibilitet i bygningen Mindre aggregater til ventilation, opvarmning og køling Mindre makinrum 2 Luftmængde l/ DCV :00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 Tid

3 Behovtyret ventilation Swegon har løninger på alle niveauer Swegon tilbyder individuelle produkter til de flete produktområder inden for luftbehandling. Men det tørte udbytte af vore produkter opnår man med komplette ytemløninger. Produkterne er forberedt til let ammenkobling og til at fungere ammen for at ikre optimal komfort og reduceret energiforbrug. Illutrationen nedenfor vier kematike ekempler på produkter og løninger til et behovtyret anlæg, og på de følgende ider give inpiration og konkrete forlag til forkellige niveauer. Swegon produkter giver dog rig mulighed for objektpecifikke løninger og variationer. Specifik produktinformation finde på r r Køleaggregat & varmepumpe NESTOR Internt netværk/ Internet Central ejendomautomation Side 14 r er Delytem Side 12 Super WISE All Year Comfort e GOLD t e e t Side 10 CONTROL CONTROL CONTROL t Rum Side 4 t ADAPT Damper Paive luftarmaturer ADAPT aktive luftarmaturer ADAPT Paraol 3

4 Behovtyret ventilation Rumniveau Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem e Fra zone Fra zone Fra zone Rum t ADAPT Damper Paive luftarmaturer ADAPT aktive luftarmaturer ADAPT Paraol Intelligent pjæld til variabel luftmængde Aktive luftarmaturer til variabel luftmængde ADAPT Damper ADAPT Colibri ADAPT Sphere Udvalg af paive luftarmaturer til brug ammen med ADAPT Damper ADAPT Free ADAPT Extract LOCKZONE EAGLE Komfortmodul til variabel luftmængde med indbygget intelligen og pjæld HAWK PELICAN ADAPT Paraol 4

5 Behovtyret ventilation Ekempel til kontor Lavt til normalt kølingbehov Forudætninger Rum med normal varmebelatning fra belyning, computerudtyr, peroner og olindtråling. Varierende grad af tiltedeværele. Løning Behovtyret ventilation og køling via aktivt tilluftarmatur. Styring af ventil til radiator. Komponenter 1. Aktivt tilluftarmatur ADAPT Colibri med indbygget temperaturføler, peronføler, luftmængdemåling og luftmængdekontrol via motordrevet pjæld 2. Radiatorventil 3. Fraluft via overluftarmaturer til korridor, f.ek. CGV/RGV Andre muligheder Aktive tilluftarmaturer ADAPT Sphere eller ADAPT Free i tedet for ADAPT Colibri. Luftkvalitetføler om upplement til den indbyggede peronføler i ADAPT Colibri. Fraluft via paivt fraluftarmatur og ADAPT Damper eller via aktivt fraluftarmatur ADAPT Extract. Skema over luften trømning Fordele Energieffektiv drift, da ventilation, opvarmning og køling ker nøjagtigt efter behov, hverken mere eller mindre. Frikøling kan benytte en tor del af året. Høj komfort og miljø uden træk. Hurtig og nem tillutning. Funktion Tilluftarmaturet indbyggede peronføler giver ignal om åbning eller lukning af det motordrevne pjæld til tiltedeværeleluftmængde, når der er peroner til tede, og minimumluftmængde, når der ikke er peroner til tede. Tilluftarmaturet indbyggede temperaturføler giver ignal til trinlø luftmængdeforøgele fra tiltedeværeleluftmængde til makimal luftmængde ved kølebehov amt til regulering af radiatorventiler ved varmebehov. Når der ikke er peroner til tede, får rumtemperaturen lov til at tige eller falde mere, end når der er peroner til tede med det formål at pare energi. 5

6 Behovtyret ventilation Ekempel til kontor Normalt til højt kølebehov Forudætninger Rum med høj varmebelatning fra belyning, computerudtyr, peroner og olindtråling. Varierende grad af tiltedeværele. Løning Behovtyret ventilation med køling og opvarmning via aktiv vandbaeret klimaløning med variabel luftmængde. Komponenter 1. Komfortmodul ADAPT Paraol med tilluft, køling og opvarmning inkluive ventil og ventilmotor amt indbygget peronføler, temperaturføler, kondenføler, luftmængdemåling og luftmængdekontrol via motordrevet pjæld 2. Køle- og opvarmningvand 3. Fraluft via ADAPT Damper lavetyret fra ADAPT Paraol 4. Fraluftgitter, f.ek. ALG Andre muligheder Senormodul placeret på væggen i tedet for indbygget i ADAPT Paraol. Luftkvalitetføler om upplement til den indbyggede peronføler i enormodulet til ADAPT Paraol. Fraluft via overluft til korridor. Vinduekontakt til tilpaet regulering af luftmængde og temperatur ved åbent vindue. Skema over luften trømning Fordele Energieffektiv drift, da ventilation, køling og opvarmning ker nøjagtigt efter behov, hverken mere eller mindre. Høj komfort med mulighed for individuel regulering. Unikke drift- og komfortfordele ammen med Super WISE amt GOLD-funktionen All Year Comfort. Hurtig og nem tillutning. 6 Funktion Komfortmodulet peronføler giver ignal om åbning eller lukning af det motordrevne pjæld til tiltedeværeleluftmængde, når der er peroner til tede, og minimumluftmængde, når der ikke er peroner til tede. Temperaturføleren giver ignal til regulering af komfortmodulet vandventiler. Spjæld til fraluft lavetyre fra ADAPT Paraol. Når der ikke er peroner til tede, tillade det, at luftmængden mindke til minimumluftmængde, amtidig med at rumtemperaturen får lov til at tige mere, end hvi der var peroner til tede med det formål at pare energi. Individuel regulering af indtillet temperaturønkeværdi kan ke direkte på enormodulet eller på vægmonteret enormodul.

7 Behovtyret ventilation Ekempel til klaelokale/konferencerum Varieret luftbehov og lavt til normalt kølingbehov Forudætninger Klaeværele/konferencerum med varierende belatning. Høje krav til luftmængde og luftkvalitet. Varierende grad af tiltedeværele og belatning. Løning Behovtyret ventilation via rumreguleringpjæld. Styring af ventiler til radiatorer. Komponenter 1. Rumreguleringpjæld ADAPT Damper (mater) til fraluft med indbygget temperaturføler, luftkvalitetføler (VOC), luftmængdemåling og luftmængdekontrol via motordrevet pjæld 2. Rumreguleringpjæld ADAPT Damper (lave) til tilluft med indbygget temperaturføler, luftmængdemåling og luftmængdekontrol via motordrevet pjæld 3. Radiatorventiler 4. Peronføler 5. Tilluftarmatur, om kan klare variable luftmængder og høj undertemperatur, f.ek. LOCKZONE, COLIBRI og EAGLE Ceiling 6. Fraluftarmatur, f.ek. PELICAN Ceiling Andre muligheder Fraluft via aktivt fraluftarmatur ADAPT Extract i tedet for paive luftarmaturer og ADAPT Damper. Fordele Energieffektiv drift, da ventilation og opvarmning ker nøjagtigt efter behov, hverken mere eller mindre. Frikøling kan benytte en tor del af året. Luftkvalitet ikre via en luftkvalitetføler (VOC), om regitrerer flygtige organike toffer. Ved renovering kan rumreguleringpjæld montere i korridoren, kun peronføleren er nødvendig i rummet. Hurtig og nem tillutning. Skema over luften trømning Funktion Peronføleren giver ignal om åbning eller lukning af det motordrevne rumreguleringpjæld til tiltedeværeleluftmængde, når der er peroner til tede, og minimumluftmængde, når der ikke er peroner til tede. Fraluftpjældet udgør materpjældet og lavetyrer tilluftpjældet. Temperaturføleren i fraluftpjældet giver ignal om regulering af radiatorventiler ved varmebehov og køling via trinlø forøgele af luftmængden fra tiltedeværeleluftmængde til mak. luftmængde. Når der ikke er peroner til tede, får rumtemperaturen lov til at tige eller falde mere, end når der er peroner til tede med det formål at pare energi. Luftkvalitetføleren (VOC) forøger luftmængden, hvi den indtillede græneværdi overkride. 7

8 Behovtyret ventilation Ekempel til konferenlokale Varieret luftbehov og normalt til højt kølingbehov Forudætninger Konferencerum, der ikke bruge regelmæigt. Høje krav til luftmængde og temperaturregulering med makimal belatning. Varierende grad af tiltedeværele og belatning. Løning Behovtyret ventilation, køling og opvarmning via vandbaeret klimaløning og pjæld. Komponenter 1. Komfortmodul ADAPT Paraol med tilluft, køling og opvarmning inkluive ventil og ventilmotor amt indbygget peronføler, temperaturføler, kondenføler, luftmængdemåling og luftmængdekontrol via motordrevet pjæld 2. Senormodul til ADAPT Paraol med indbygget peronføler og temperaturføler, placeret på væg 3. Kølevand og opvarmningvand 4. Fraluftarmatur, f.ek. PELICAN Ceiling 5. Fraluft via ADAPT Damper lavetyret fra ADAPT Paraol 6. Vinduekontakt Andre muligheder Kun kølevand i PARASOL og tyring af radiatorventiler med henblik på opvarmning. Luftkvalitetføler om upplement til den indbyggede peronføler i enormodulet til ADAPT Paraol. Fraluft via overluft til korridor. Ved behov for tørre tilluftmængde, upplering med aktive luftarmaturer eller ADAPT Damper og paive luftarmaturer. Skema over luften trømning Fordele Energieffektiv drift, da ventilation, opvarmning og køling ker nøjagtigt efter behov, hverken mere eller mindre. Køleekvenen kan vælge for optimal komfort eller bedte økonomi. Meget høj komfort og luftkvalitet med mulighed for individuel regulering. Hurtig og nem tillutning. 8 Funktion Komfortmodulet peronføler giver ignal om åbning eller lukning af de motordrevne pjæld til tiltedeværeleluftmængde, når der er peroner til tede, og minimumluftmængde, når der ikke er peroner til tede. Temperaturføleren giver ignal til regulering af komfortmodulet vandventiler. Spjæld til fraluft lavetyre fra ADAPT Paraol. Når der ikke er peroner til tede, tillade det, at luftmængden mindke til minimumluftmængde, amtidig med at rumtemperaturen får lov til at tige eller falde mere, end hvi der var peroner til tede med det formål at pare energi. Vinduekontakten giver ved åbent vindue ignal om lukket opvarmning, køling og ventilation amt ved frotriiko for øget varme. Køleekven kan vælge for optimal komfort (vandkøling ført, derefter øget luftmængde) eller for bedte økonomi (øget luftmængde ført, derefter vandkøling). Individuel regulering af de indtillede temperaturønkeværdier kan ke via enormodulet.

9 Behovtyret ventilation Her er der allerede behovtyret ventilation PWC, kontor, Olo, Norge Elit Grand Pala, hotel, Itanbul, Tyrkiet Debenham, butik, Llandudno, Storbritannien AMC Hopital - Beddenhui, ygehu, Amterdam, Holland Bet Wetern, hotel, Årjäng, Sverige Roiy Parc Mail, kontor, Pari, Frankrig 9

10 Behovtyret ventilation r Infratruktur niveau Sub-ytem Fra delytem Infratruktur Infratruktur Infratruktur Infratruktur e CONTROL Sub-ytem Sub-ytem CONTROL CONTROL Sub-ytem CONTROL Sub-ytem Router t Til rum Til rum Til rum Til rum t t CONTROL CONTROL Router pjældet CONTROL benytte til at håndtere luftmængdeforandringer hurtigere i tørre anlæg. CONTROL kan benytte både om mater- og lavepjæld og til både tilluft og fraluft. Via mart tryk- og luftmængderegulering kan CON TROL ZONE ogå benytte ved renovering. CONTROL Router er en intelligent kommunikationenhed, der kan benytte på zoneniveau, når man ønker kontant luftmængde, men behovtyring af varme eller køling til vandbaerede rumprodukter, åom PARASOL, PACIFIC eller PARAGON. 10

11 Sub-ytem Behovtyret ventilation Ekempel på zonetyring Giver tabil og økonomik drift 1 2 Balanceret ventilation på rumniveau 1. pjæld CONTROL med indbygget pjældmotor til tilluft (tryktyret) 2. Trykføler til zonepjæld CONTROL, tilluft 3. pjæld CONTROL med indbygget pjældmotor til fraluft (tryktyret) 4. Trykføler til zonepjæld CONTROL, fraluft 5. Kontorlokale med aktive til- og fraluftarmaturer/pjæld med henblik på balanceret ventilation 6. Paivt tilluftarmatur i garderobe mhp. kontant tilluftmængde. 7. Paive fraluftarmaturer i toiletgruppe mhp. kontant fraluftmængde Funktion I et mindre anlæg ørger GOLD-aggregatet for den nødvendige tryktyring. I tørre ytemer benytte zonepjæld, om deler ytemet op i mindre zoner. pjældene reagerer hurtigere på lufttrømforandringer end et centralt aggregat, hvilket giver et tabilt ventilationanlæg med færre motorbevægeler i ytemet. Kanaltryk regulere ikke unødigt bort, og kanaltrykket kan holde å lavt om Pa i zonen, hvilket giver økonomik drift. I zoneekemplet ovenfor fremgår det, at zonepjældene i WISE-ytemet klarer både balanceret (zone 1) og blandet (zone 2) løning. Central fraluft og balanceret ventilation på rumniveau 1. pjæld CONTROL med indbygget pjældmotor til tilluft (tryktyret) 2. Trykføler til zonepjæld CONTROL, tilluft 3. pjæld CONTROL med indbygget pjældmotor til central fraluft i korridor (tryktyret) 4. Trykføler til zonepjæld CONTROL, central fraluft 5. pjæld SLAVE med indbygget pjældmotor til fraluft (lavetyre af zonepjæld 1) 6. Kontorlokale med aktive til- og fraluftarmaturer/pjæld med henblik på balanceret ventilation 7. Kontorlokale med aktive tilluftarmaturer og fraluft via overluftarmatur til korridor 8. Paivt tilluftarmatur i garderobe mhp. kontant tilluftmængde 9. Paive fraluftarmaturer i toiletgruppe mhp. kontant fraluftmængde Fordele Hurtig tilpaning til trykforandringer om følge af variable luftmængder i rummene. Intet kanaltryk regulere unødigt bort. Lavt kanaltryk i zonen, hvilket giver et lydvagt anlæg og økonomik drift. 11

12 Behovtyret ventilation r Delytemniveau Infratruktur Sub-ytem Fra ytem Infratruktur Infratruktur Infratruktur Delytem Super WISE All Year Comfort e GOLD Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem Til zone Til zone Til zone t Luftbehandlingaggregat GOLD All Year Comfort Styreenhed for primærkrede med kølevand og/eller opvarmningvand. Super WISE Komplet og kompakt luftbehandlingaggregat i flere tørreler og udføreler og med indbygget automatik. Kommunikationenhed med ejendomautomation, luftbehandlingaggregat GOLD amt underordnede produkter, der indgår i ytemerne WISE amt CONDUCTOR. 12

13 Behovtyret ventilation Delytemekempel Luftbehandlingaggregat GOLD GOLD er en erie komplette luftbehandlingaggregater til komfortventilation i flere tørreler til luftmængder op til 14 m 3 / ( m 3 /h). GOLD kan få med enten rotorvekler, krydvekler eller genvindingflade. Aggregatet har lavenergiventilatorer med nyudviklet ECteknik, der klarer et tort luftmængdeområde med bibeholdt virkninggrad Det integrerede tyreudtyr har et tort antal tyrefunktioner, hvor følgende er pecielt velegnede til behovtyret ventilation: Trykregulering af ventilatorer Slavetyring af ventilatorer Kompenering for udelufttemperatur Sommernatkøling Behovtyring af køle- og varmtvandproduktion via funktionen SMART Link Behovtyring af fremløbtemperatur for kølevand og opvarmningvand via tyreenheden All Year Comfort Sub-ytem GOLD tyre via en brugervenlig touch-kærm, men kan ogå tyre via mobiltelefon, computer eller central ejendomautomation. All Year Comfort All Year Comfort er en upplerende tyreenhed til GOLD til behovtyring af køle- og opvarmningvand til aggregatet køle- og varmeflader eller til vandbaerede rumprodukter. All Year Comfort tyrer ventiler og/eller pumper på en ådan måde, at der altid opnå en tiltrækkelig fremløbtemperatur. For optimal tilpaning til anlægget behov er der indtillinger til udekompenering, rumkompenering, natkompenering og dagpunkkompenering. Pumper og ventiler kan alarmovervåge og ved æonmæig tiltand kan de motionere. All Year Comfort kan tyre primærvandkrede til aggregatet køleog varmeflader eller til vandbaerede rumprodukter. Super WISE Kommunikationenheden Super WISE har kontakt med alle intelligente pjæld og rumprodukter. Super WISE kommunikerer med GOLD-aggregatet for at minimere det nødvendige tryk i tamkanaler. Den indbyggede webide i Super WISE konfigurere automatik ud fra tilluttede produkter og vier ytemet i en overkuelig trætruktur. De aktuelle værdier og ønkeværdierne kan læe og ændre helt ned på rumniveau. Der er ikke behov for andre programmer end en almindelig webbrower (f.ek. Internet Explorer). Kommunikation med central ejendomautomation ker via Modbu RTU/TCP, BACnet TCP og EXOline. Ekempel på webide i Super WISE (på engelk, prog kan vælge). 13

14 Behovtyret ventilation niveau r Køleaggregat & varmepumpe NESTOR Internt netværk/ Internet Central ejendomautomation Infratruktur e Sub-ytem Til delytem t Køleaggregater & varmepumper Swegon kan tilbyde et komplet ortiment af køleaggregater og varmepumper til komfortventilation. To ekempler: NESTOR TEAL Luftkølet vækekøleaggregat i flere tørreler og konfigurationer med kølekapacitet op til 700 kw. Finde ogå i reveribel model. Central kommunikationenhed, der udgør tillutningpunktet for alle intelligente Swegonprodukter i bygningen. TEAL W Vækekølet vækekøleaggregat i flere tørreler og konfigurationer med kølekapacitet op til 615 kw. Finde ogå i reveribel model og om varmepumpe alene. 14

15 Behovtyret Infratruktur ventilation exempel NESTOR og køleaggregat NESTOR er en kommunikationenhed på ytemniveau. NESTOR ammenkobler alle intelligente Swegon-produkter i bygningen til et og amme punkt. NESTOR udnytter alle de tilluttede produkter amlede intelligen, kaber fælle alarmliter, fatlægger prioritet for opvarmning og køling og bidrager til at optimere temperaturer for varme og køling for op til 8 delytemer i bygningen. NESTOR kan ogå benytte i virtuelle interne netværker mellem op til 8 bygninger til centraltyring af ventilation og indeklima. NESTOR LAN/Modem Sub-ytem GOLD Super WISE Køleaggregat Yderligere ytemekempler GOLD om ytemprodukt Luftbehandlingaggregat GOLD har et avanceret tyreytem, der kan håndtere behovtyret ventilation i mindre ytemer uden pjæld eller kommunikationenheder. Anvendeleområdet kan være tørre amlinglokaler, butikker, produktionlokaler og lignende. Anlægget kan for ekempel betå af luftbehandlingaggregat GOLD udtyret med en vandflade af kombitypen, et reveribelt køleaggregat, kanalytem, luftarmatur, temperaturføler og luftkvalitetføler. Via funktionen SMART Link producerer det reverible køleaggregat behovtyret kølevand ved kølebehov eller opvarmningvand ved varmebehov. Ved indikering fra luftkvalitetføler regulere luftmængden trinløt efter behovet, og ved indikering fra temperaturføler regulere temperaturen ved hjælp af tyrefunktionerne Heating & Cooling Boot. GOLD Paive luftarmaturer til både kølet og opvarmet luft SMART Link Reveribelt køleaggregat TELLUS Alt i ett! TELLUS er det ultimative ytemprodukt, om via behovtyring producerer og ditribuerer al tempereret luft, kølevand, opvarmningvand og varmt brugvand, der er brug for. Udeluften opvarme eller køle med en højeffektiv hygrokopik roterende varmevekler og køle eller varme derefter yderligere efter behov. Denne ektra energi tilføre af køleaggregat- & varmepumpemodulet via det behovtyrede hydronike modul. Tilkudenergien til dette hente fra energiudveklingmodulet. Da alle moduler er integreret, ikre optimal behovtyret tyring og dynamik energigenvinding i flere trin. Hydronik modul Luftbehandlingmodul Energiudveklingmodul Køleaggregat- & varmepumpmodul 15

16 DA DCV overview

OVERSIGT. Vandbårne klimaanlæg. Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com

OVERSIGT. Vandbårne klimaanlæg. Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com OVERSIGT Vandbårne klimaanlæg Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons klimaanlæg! Der findes mange årsager til at vælge vores

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker 1 Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM En håndbog om En håndbog om ejltrim SEJL TRIM Stuart H. Walker 2 Andre bøger af Stuart H. Walker The Technique of Small Boat Racing (ed.) The Tactic of Small Boat

Læs mere

AERO m. rot. veksler Produktinformation

AERO m. rot. veksler Produktinformation INDHOLD: AERO Modulaggregater AERO m. rot. veksler Produktinformation AERO Modulaggregater Generelt Denne serie aggregater kan leveres til luftmængder op til 40.000 m3/h. Alle størrelser har horisontal

Læs mere

Pascal og VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Pascal og VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse lindab pascal og vav Pascal og VAV Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængnings

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

TOPP med krydsveksler Produktinformation

TOPP med krydsveksler Produktinformation INDHOLD: TOPP Modulaggregater TOPP med krydsveksler Produktinformation TOPP Modulaggregater Generel TOPP-serien er komplette luftbehandlingsaggregater med krydsveksler. Aggregaterne er udstyret med indbygget

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Fra og med programversion 1.16 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan 31-125 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan 31-125 Erhvervsventilation

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler.

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 400 m 3 /h COMFORT CT300/POLAR Produktbeskrivelse Med den mangeårige erfaring fra

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance Tekniske Data AM: 1 3 5 8 9 12 CV: 8 INDHOLD intelligent ventilation 4 Forskellige behov 6 Indblæsningsforhold 8 Korrekt placering 12 Konstruktion og design 14 styring Netværk 16

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan VPM 6-32 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 6-32 Erhvervsventilation

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding

Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding Produktdata VPL 1 Top by nilan Ventilation & aktiv varmegenvinding Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < m /h Komfort varme Komfort køl vpl 1 top Produktbeskrivelse VPL 1 Top er et energieffektivt

Læs mere

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h Produktdata Comfort CT10 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 17 m 3 /h Comfort CT10 Produktbeskrivelse Comfort CT10 er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere