Behovsstyret ventilation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behovsstyret ventilation"

Transkript

1 OVERSIGT Behovtyret ventilation Topprodukterne til behovtyret ventilation!

2 Behovtyret ventilation Behovtyret ventilation giver høj komfort og lave driftomkotninger Når rummet benytte, tyre ventilation og klimatiering af behovet. Med behovtyret ventilation ventilere og klimatiere et rum eller et lokale nøjagtigt å meget om der er behov for, hverken mere eller mindre. Beparelepotentialet er meget tort, iær i lokaler åom kontorer, uddannelelokaler og hotelværeler, hvor der er tor forkel mellem tiltedeværele/ fravær og lav/høj belatning. Med behovtyret ventilation er det muligt at opfylde de tadig højere krav til energieffektivitet. Der kan pare hele 80% elektrik ventilatorenergi og 40% varme- og køleenergi på behovtyret ventilation i forhold til kontant luftmængde og temperatur. Når rummet er tomt, er der kun behov for minimal ventilation og klimatiering. Samtidig er der mulighed for optimal komfort for de menneker, der opholder ig i lokalerne via behovtyret regulering af opvarmning og køling. Andre poitive virkninger er, at der ofte kan benytte mindre aggregater og dimenioner til ventilation, opvarmning og køling da mak. luftmængde og klimatiering kan ænke i forhold til kontante luftmængder og temperaturer. Flekibiliteten bliver ogå tørre ved fremtidige flytninger af vægge eller ombygninger. De noget højere inveteringomkotninger betaler ig hurtigt hjem via væentligt lavere driftomkotninger. CAV Kontant luftmængde baeret på fuld tiltedeværele DCV Behovtyret luftmængde baeret på reel tiltedeværele 250 Ekempel til en kontorlejlighed CAV Op til 80% beparele af elektrik ventilatorenergi Op til 40% beparele på varme- og køleenergi Øget komfort via behovtyret regulering af køling og opvarmning Øget flekibilitet i bygningen Mindre aggregater til ventilation, opvarmning og køling Mindre makinrum 2 Luftmængde l/ DCV :00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 Tid

3 Behovtyret ventilation Swegon har løninger på alle niveauer Swegon tilbyder individuelle produkter til de flete produktområder inden for luftbehandling. Men det tørte udbytte af vore produkter opnår man med komplette ytemløninger. Produkterne er forberedt til let ammenkobling og til at fungere ammen for at ikre optimal komfort og reduceret energiforbrug. Illutrationen nedenfor vier kematike ekempler på produkter og løninger til et behovtyret anlæg, og på de følgende ider give inpiration og konkrete forlag til forkellige niveauer. Swegon produkter giver dog rig mulighed for objektpecifikke løninger og variationer. Specifik produktinformation finde på r r Køleaggregat & varmepumpe NESTOR Internt netværk/ Internet Central ejendomautomation Side 14 r er Delytem Side 12 Super WISE All Year Comfort e GOLD t e e t Side 10 CONTROL CONTROL CONTROL t Rum Side 4 t ADAPT Damper Paive luftarmaturer ADAPT aktive luftarmaturer ADAPT Paraol 3

4 Behovtyret ventilation Rumniveau Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem e Fra zone Fra zone Fra zone Rum t ADAPT Damper Paive luftarmaturer ADAPT aktive luftarmaturer ADAPT Paraol Intelligent pjæld til variabel luftmængde Aktive luftarmaturer til variabel luftmængde ADAPT Damper ADAPT Colibri ADAPT Sphere Udvalg af paive luftarmaturer til brug ammen med ADAPT Damper ADAPT Free ADAPT Extract LOCKZONE EAGLE Komfortmodul til variabel luftmængde med indbygget intelligen og pjæld HAWK PELICAN ADAPT Paraol 4

5 Behovtyret ventilation Ekempel til kontor Lavt til normalt kølingbehov Forudætninger Rum med normal varmebelatning fra belyning, computerudtyr, peroner og olindtråling. Varierende grad af tiltedeværele. Løning Behovtyret ventilation og køling via aktivt tilluftarmatur. Styring af ventil til radiator. Komponenter 1. Aktivt tilluftarmatur ADAPT Colibri med indbygget temperaturføler, peronføler, luftmængdemåling og luftmængdekontrol via motordrevet pjæld 2. Radiatorventil 3. Fraluft via overluftarmaturer til korridor, f.ek. CGV/RGV Andre muligheder Aktive tilluftarmaturer ADAPT Sphere eller ADAPT Free i tedet for ADAPT Colibri. Luftkvalitetføler om upplement til den indbyggede peronføler i ADAPT Colibri. Fraluft via paivt fraluftarmatur og ADAPT Damper eller via aktivt fraluftarmatur ADAPT Extract. Skema over luften trømning Fordele Energieffektiv drift, da ventilation, opvarmning og køling ker nøjagtigt efter behov, hverken mere eller mindre. Frikøling kan benytte en tor del af året. Høj komfort og miljø uden træk. Hurtig og nem tillutning. Funktion Tilluftarmaturet indbyggede peronføler giver ignal om åbning eller lukning af det motordrevne pjæld til tiltedeværeleluftmængde, når der er peroner til tede, og minimumluftmængde, når der ikke er peroner til tede. Tilluftarmaturet indbyggede temperaturføler giver ignal til trinlø luftmængdeforøgele fra tiltedeværeleluftmængde til makimal luftmængde ved kølebehov amt til regulering af radiatorventiler ved varmebehov. Når der ikke er peroner til tede, får rumtemperaturen lov til at tige eller falde mere, end når der er peroner til tede med det formål at pare energi. 5

6 Behovtyret ventilation Ekempel til kontor Normalt til højt kølebehov Forudætninger Rum med høj varmebelatning fra belyning, computerudtyr, peroner og olindtråling. Varierende grad af tiltedeværele. Løning Behovtyret ventilation med køling og opvarmning via aktiv vandbaeret klimaløning med variabel luftmængde. Komponenter 1. Komfortmodul ADAPT Paraol med tilluft, køling og opvarmning inkluive ventil og ventilmotor amt indbygget peronføler, temperaturføler, kondenføler, luftmængdemåling og luftmængdekontrol via motordrevet pjæld 2. Køle- og opvarmningvand 3. Fraluft via ADAPT Damper lavetyret fra ADAPT Paraol 4. Fraluftgitter, f.ek. ALG Andre muligheder Senormodul placeret på væggen i tedet for indbygget i ADAPT Paraol. Luftkvalitetføler om upplement til den indbyggede peronføler i enormodulet til ADAPT Paraol. Fraluft via overluft til korridor. Vinduekontakt til tilpaet regulering af luftmængde og temperatur ved åbent vindue. Skema over luften trømning Fordele Energieffektiv drift, da ventilation, køling og opvarmning ker nøjagtigt efter behov, hverken mere eller mindre. Høj komfort med mulighed for individuel regulering. Unikke drift- og komfortfordele ammen med Super WISE amt GOLD-funktionen All Year Comfort. Hurtig og nem tillutning. 6 Funktion Komfortmodulet peronføler giver ignal om åbning eller lukning af det motordrevne pjæld til tiltedeværeleluftmængde, når der er peroner til tede, og minimumluftmængde, når der ikke er peroner til tede. Temperaturføleren giver ignal til regulering af komfortmodulet vandventiler. Spjæld til fraluft lavetyre fra ADAPT Paraol. Når der ikke er peroner til tede, tillade det, at luftmængden mindke til minimumluftmængde, amtidig med at rumtemperaturen får lov til at tige mere, end hvi der var peroner til tede med det formål at pare energi. Individuel regulering af indtillet temperaturønkeværdi kan ke direkte på enormodulet eller på vægmonteret enormodul.

7 Behovtyret ventilation Ekempel til klaelokale/konferencerum Varieret luftbehov og lavt til normalt kølingbehov Forudætninger Klaeværele/konferencerum med varierende belatning. Høje krav til luftmængde og luftkvalitet. Varierende grad af tiltedeværele og belatning. Løning Behovtyret ventilation via rumreguleringpjæld. Styring af ventiler til radiatorer. Komponenter 1. Rumreguleringpjæld ADAPT Damper (mater) til fraluft med indbygget temperaturføler, luftkvalitetføler (VOC), luftmængdemåling og luftmængdekontrol via motordrevet pjæld 2. Rumreguleringpjæld ADAPT Damper (lave) til tilluft med indbygget temperaturføler, luftmængdemåling og luftmængdekontrol via motordrevet pjæld 3. Radiatorventiler 4. Peronføler 5. Tilluftarmatur, om kan klare variable luftmængder og høj undertemperatur, f.ek. LOCKZONE, COLIBRI og EAGLE Ceiling 6. Fraluftarmatur, f.ek. PELICAN Ceiling Andre muligheder Fraluft via aktivt fraluftarmatur ADAPT Extract i tedet for paive luftarmaturer og ADAPT Damper. Fordele Energieffektiv drift, da ventilation og opvarmning ker nøjagtigt efter behov, hverken mere eller mindre. Frikøling kan benytte en tor del af året. Luftkvalitet ikre via en luftkvalitetføler (VOC), om regitrerer flygtige organike toffer. Ved renovering kan rumreguleringpjæld montere i korridoren, kun peronføleren er nødvendig i rummet. Hurtig og nem tillutning. Skema over luften trømning Funktion Peronføleren giver ignal om åbning eller lukning af det motordrevne rumreguleringpjæld til tiltedeværeleluftmængde, når der er peroner til tede, og minimumluftmængde, når der ikke er peroner til tede. Fraluftpjældet udgør materpjældet og lavetyrer tilluftpjældet. Temperaturføleren i fraluftpjældet giver ignal om regulering af radiatorventiler ved varmebehov og køling via trinlø forøgele af luftmængden fra tiltedeværeleluftmængde til mak. luftmængde. Når der ikke er peroner til tede, får rumtemperaturen lov til at tige eller falde mere, end når der er peroner til tede med det formål at pare energi. Luftkvalitetføleren (VOC) forøger luftmængden, hvi den indtillede græneværdi overkride. 7

8 Behovtyret ventilation Ekempel til konferenlokale Varieret luftbehov og normalt til højt kølingbehov Forudætninger Konferencerum, der ikke bruge regelmæigt. Høje krav til luftmængde og temperaturregulering med makimal belatning. Varierende grad af tiltedeværele og belatning. Løning Behovtyret ventilation, køling og opvarmning via vandbaeret klimaløning og pjæld. Komponenter 1. Komfortmodul ADAPT Paraol med tilluft, køling og opvarmning inkluive ventil og ventilmotor amt indbygget peronføler, temperaturføler, kondenføler, luftmængdemåling og luftmængdekontrol via motordrevet pjæld 2. Senormodul til ADAPT Paraol med indbygget peronføler og temperaturføler, placeret på væg 3. Kølevand og opvarmningvand 4. Fraluftarmatur, f.ek. PELICAN Ceiling 5. Fraluft via ADAPT Damper lavetyret fra ADAPT Paraol 6. Vinduekontakt Andre muligheder Kun kølevand i PARASOL og tyring af radiatorventiler med henblik på opvarmning. Luftkvalitetføler om upplement til den indbyggede peronføler i enormodulet til ADAPT Paraol. Fraluft via overluft til korridor. Ved behov for tørre tilluftmængde, upplering med aktive luftarmaturer eller ADAPT Damper og paive luftarmaturer. Skema over luften trømning Fordele Energieffektiv drift, da ventilation, opvarmning og køling ker nøjagtigt efter behov, hverken mere eller mindre. Køleekvenen kan vælge for optimal komfort eller bedte økonomi. Meget høj komfort og luftkvalitet med mulighed for individuel regulering. Hurtig og nem tillutning. 8 Funktion Komfortmodulet peronføler giver ignal om åbning eller lukning af de motordrevne pjæld til tiltedeværeleluftmængde, når der er peroner til tede, og minimumluftmængde, når der ikke er peroner til tede. Temperaturføleren giver ignal til regulering af komfortmodulet vandventiler. Spjæld til fraluft lavetyre fra ADAPT Paraol. Når der ikke er peroner til tede, tillade det, at luftmængden mindke til minimumluftmængde, amtidig med at rumtemperaturen får lov til at tige eller falde mere, end hvi der var peroner til tede med det formål at pare energi. Vinduekontakten giver ved åbent vindue ignal om lukket opvarmning, køling og ventilation amt ved frotriiko for øget varme. Køleekven kan vælge for optimal komfort (vandkøling ført, derefter øget luftmængde) eller for bedte økonomi (øget luftmængde ført, derefter vandkøling). Individuel regulering af de indtillede temperaturønkeværdier kan ke via enormodulet.

9 Behovtyret ventilation Her er der allerede behovtyret ventilation PWC, kontor, Olo, Norge Elit Grand Pala, hotel, Itanbul, Tyrkiet Debenham, butik, Llandudno, Storbritannien AMC Hopital - Beddenhui, ygehu, Amterdam, Holland Bet Wetern, hotel, Årjäng, Sverige Roiy Parc Mail, kontor, Pari, Frankrig 9

10 Behovtyret ventilation r Infratruktur niveau Sub-ytem Fra delytem Infratruktur Infratruktur Infratruktur Infratruktur e CONTROL Sub-ytem Sub-ytem CONTROL CONTROL Sub-ytem CONTROL Sub-ytem Router t Til rum Til rum Til rum Til rum t t CONTROL CONTROL Router pjældet CONTROL benytte til at håndtere luftmængdeforandringer hurtigere i tørre anlæg. CONTROL kan benytte både om mater- og lavepjæld og til både tilluft og fraluft. Via mart tryk- og luftmængderegulering kan CON TROL ZONE ogå benytte ved renovering. CONTROL Router er en intelligent kommunikationenhed, der kan benytte på zoneniveau, når man ønker kontant luftmængde, men behovtyring af varme eller køling til vandbaerede rumprodukter, åom PARASOL, PACIFIC eller PARAGON. 10

11 Sub-ytem Behovtyret ventilation Ekempel på zonetyring Giver tabil og økonomik drift 1 2 Balanceret ventilation på rumniveau 1. pjæld CONTROL med indbygget pjældmotor til tilluft (tryktyret) 2. Trykføler til zonepjæld CONTROL, tilluft 3. pjæld CONTROL med indbygget pjældmotor til fraluft (tryktyret) 4. Trykføler til zonepjæld CONTROL, fraluft 5. Kontorlokale med aktive til- og fraluftarmaturer/pjæld med henblik på balanceret ventilation 6. Paivt tilluftarmatur i garderobe mhp. kontant tilluftmængde. 7. Paive fraluftarmaturer i toiletgruppe mhp. kontant fraluftmængde Funktion I et mindre anlæg ørger GOLD-aggregatet for den nødvendige tryktyring. I tørre ytemer benytte zonepjæld, om deler ytemet op i mindre zoner. pjældene reagerer hurtigere på lufttrømforandringer end et centralt aggregat, hvilket giver et tabilt ventilationanlæg med færre motorbevægeler i ytemet. Kanaltryk regulere ikke unødigt bort, og kanaltrykket kan holde å lavt om Pa i zonen, hvilket giver økonomik drift. I zoneekemplet ovenfor fremgår det, at zonepjældene i WISE-ytemet klarer både balanceret (zone 1) og blandet (zone 2) løning. Central fraluft og balanceret ventilation på rumniveau 1. pjæld CONTROL med indbygget pjældmotor til tilluft (tryktyret) 2. Trykføler til zonepjæld CONTROL, tilluft 3. pjæld CONTROL med indbygget pjældmotor til central fraluft i korridor (tryktyret) 4. Trykføler til zonepjæld CONTROL, central fraluft 5. pjæld SLAVE med indbygget pjældmotor til fraluft (lavetyre af zonepjæld 1) 6. Kontorlokale med aktive til- og fraluftarmaturer/pjæld med henblik på balanceret ventilation 7. Kontorlokale med aktive tilluftarmaturer og fraluft via overluftarmatur til korridor 8. Paivt tilluftarmatur i garderobe mhp. kontant tilluftmængde 9. Paive fraluftarmaturer i toiletgruppe mhp. kontant fraluftmængde Fordele Hurtig tilpaning til trykforandringer om følge af variable luftmængder i rummene. Intet kanaltryk regulere unødigt bort. Lavt kanaltryk i zonen, hvilket giver et lydvagt anlæg og økonomik drift. 11

12 Behovtyret ventilation r Delytemniveau Infratruktur Sub-ytem Fra ytem Infratruktur Infratruktur Infratruktur Delytem Super WISE All Year Comfort e GOLD Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem Til zone Til zone Til zone t Luftbehandlingaggregat GOLD All Year Comfort Styreenhed for primærkrede med kølevand og/eller opvarmningvand. Super WISE Komplet og kompakt luftbehandlingaggregat i flere tørreler og udføreler og med indbygget automatik. Kommunikationenhed med ejendomautomation, luftbehandlingaggregat GOLD amt underordnede produkter, der indgår i ytemerne WISE amt CONDUCTOR. 12

13 Behovtyret ventilation Delytemekempel Luftbehandlingaggregat GOLD GOLD er en erie komplette luftbehandlingaggregater til komfortventilation i flere tørreler til luftmængder op til 14 m 3 / ( m 3 /h). GOLD kan få med enten rotorvekler, krydvekler eller genvindingflade. Aggregatet har lavenergiventilatorer med nyudviklet ECteknik, der klarer et tort luftmængdeområde med bibeholdt virkninggrad Det integrerede tyreudtyr har et tort antal tyrefunktioner, hvor følgende er pecielt velegnede til behovtyret ventilation: Trykregulering af ventilatorer Slavetyring af ventilatorer Kompenering for udelufttemperatur Sommernatkøling Behovtyring af køle- og varmtvandproduktion via funktionen SMART Link Behovtyring af fremløbtemperatur for kølevand og opvarmningvand via tyreenheden All Year Comfort Sub-ytem GOLD tyre via en brugervenlig touch-kærm, men kan ogå tyre via mobiltelefon, computer eller central ejendomautomation. All Year Comfort All Year Comfort er en upplerende tyreenhed til GOLD til behovtyring af køle- og opvarmningvand til aggregatet køle- og varmeflader eller til vandbaerede rumprodukter. All Year Comfort tyrer ventiler og/eller pumper på en ådan måde, at der altid opnå en tiltrækkelig fremløbtemperatur. For optimal tilpaning til anlægget behov er der indtillinger til udekompenering, rumkompenering, natkompenering og dagpunkkompenering. Pumper og ventiler kan alarmovervåge og ved æonmæig tiltand kan de motionere. All Year Comfort kan tyre primærvandkrede til aggregatet køleog varmeflader eller til vandbaerede rumprodukter. Super WISE Kommunikationenheden Super WISE har kontakt med alle intelligente pjæld og rumprodukter. Super WISE kommunikerer med GOLD-aggregatet for at minimere det nødvendige tryk i tamkanaler. Den indbyggede webide i Super WISE konfigurere automatik ud fra tilluttede produkter og vier ytemet i en overkuelig trætruktur. De aktuelle værdier og ønkeværdierne kan læe og ændre helt ned på rumniveau. Der er ikke behov for andre programmer end en almindelig webbrower (f.ek. Internet Explorer). Kommunikation med central ejendomautomation ker via Modbu RTU/TCP, BACnet TCP og EXOline. Ekempel på webide i Super WISE (på engelk, prog kan vælge). 13

14 Behovtyret ventilation niveau r Køleaggregat & varmepumpe NESTOR Internt netværk/ Internet Central ejendomautomation Infratruktur e Sub-ytem Til delytem t Køleaggregater & varmepumper Swegon kan tilbyde et komplet ortiment af køleaggregater og varmepumper til komfortventilation. To ekempler: NESTOR TEAL Luftkølet vækekøleaggregat i flere tørreler og konfigurationer med kølekapacitet op til 700 kw. Finde ogå i reveribel model. Central kommunikationenhed, der udgør tillutningpunktet for alle intelligente Swegonprodukter i bygningen. TEAL W Vækekølet vækekøleaggregat i flere tørreler og konfigurationer med kølekapacitet op til 615 kw. Finde ogå i reveribel model og om varmepumpe alene. 14

15 Behovtyret Infratruktur ventilation exempel NESTOR og køleaggregat NESTOR er en kommunikationenhed på ytemniveau. NESTOR ammenkobler alle intelligente Swegon-produkter i bygningen til et og amme punkt. NESTOR udnytter alle de tilluttede produkter amlede intelligen, kaber fælle alarmliter, fatlægger prioritet for opvarmning og køling og bidrager til at optimere temperaturer for varme og køling for op til 8 delytemer i bygningen. NESTOR kan ogå benytte i virtuelle interne netværker mellem op til 8 bygninger til centraltyring af ventilation og indeklima. NESTOR LAN/Modem Sub-ytem GOLD Super WISE Køleaggregat Yderligere ytemekempler GOLD om ytemprodukt Luftbehandlingaggregat GOLD har et avanceret tyreytem, der kan håndtere behovtyret ventilation i mindre ytemer uden pjæld eller kommunikationenheder. Anvendeleområdet kan være tørre amlinglokaler, butikker, produktionlokaler og lignende. Anlægget kan for ekempel betå af luftbehandlingaggregat GOLD udtyret med en vandflade af kombitypen, et reveribelt køleaggregat, kanalytem, luftarmatur, temperaturføler og luftkvalitetføler. Via funktionen SMART Link producerer det reverible køleaggregat behovtyret kølevand ved kølebehov eller opvarmningvand ved varmebehov. Ved indikering fra luftkvalitetføler regulere luftmængden trinløt efter behovet, og ved indikering fra temperaturføler regulere temperaturen ved hjælp af tyrefunktionerne Heating & Cooling Boot. GOLD Paive luftarmaturer til både kølet og opvarmet luft SMART Link Reveribelt køleaggregat TELLUS Alt i ett! TELLUS er det ultimative ytemprodukt, om via behovtyring producerer og ditribuerer al tempereret luft, kølevand, opvarmningvand og varmt brugvand, der er brug for. Udeluften opvarme eller køle med en højeffektiv hygrokopik roterende varmevekler og køle eller varme derefter yderligere efter behov. Denne ektra energi tilføre af køleaggregat- & varmepumpemodulet via det behovtyrede hydronike modul. Tilkudenergien til dette hente fra energiudveklingmodulet. Da alle moduler er integreret, ikre optimal behovtyret tyring og dynamik energigenvinding i flere trin. Hydronik modul Luftbehandlingmodul Energiudveklingmodul Køleaggregat- & varmepumpmodul 15

16 DA DCV overview

Behovsstyret ventilation Topprodukterne til behovsstyret ventilation

Behovsstyret ventilation Topprodukterne til behovsstyret ventilation Oversigt Behovsstyret ventilation Topprodukterne til behovsstyret ventilation Behovsstyret ventilation giver høj komfort og lave driftsomkostninger Når rummet benyttes, styres ventilation og klimatisering

Læs mere

OVERSIGT. Vandbårne klimaanlæg. Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com

OVERSIGT. Vandbårne klimaanlæg. Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com OVERSIGT Vandbårne klimaanlæg Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons klimaanlæg! Der findes mange årsager til at vælge vores

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma, der

Læs mere

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energibeparende løninger til renovering af varme- og kølingytemer 18 referencer med tilbagebetalingtid Beregninger vier, hvor hurtigt din invetering vil blive tilbagebetalt

Læs mere

Kompakt system til ventilation og opvarmning til energirenoverede enfamiliehuse og lavenergibyggeri. Luftvarmesystem med varmepumpe

Kompakt system til ventilation og opvarmning til energirenoverede enfamiliehuse og lavenergibyggeri. Luftvarmesystem med varmepumpe Kompakt system til ventilation og opvarmning til energirenoverede enfamiliehuse og lavenergibyggeri Luftvarmesystem med varmepumpe Agenda Hvorfor er luftvarme interessant? Udvikling af nyt luftvarmesystem

Læs mere

Varmepumpe og køleaggregat i et

Varmepumpe og køleaggregat i et + + Varmepumpe og køleaggregat i et Den reversible kølevarmepumpe ThermoCooler HP kan integreres i vores Envistar Flex-aggregat. Alle kølevarmepumpens dele er indbygget i en moduldel, der placeres i luftbehandlings.

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 3 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Indhold Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma,

Læs mere

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT ETA... V VENTILATION, VARMEGENVINDING,

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

Kompaktaggregat. 0-1600 l/s

Kompaktaggregat. 0-1600 l/s Kompaktaggregat 0-1600 l/s Kompaktaggregat Welair Matrix er et letinstalleret aggregat med roterende varmeveksler, effektive posefiltre med lave tryktab, el- eller vandvarme og indbygget automatik. Welair

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fuldt potentiale...

lindab vi forenkler byggeriet Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fuldt potentiale... lindab vi forenkler byggeriet Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fuldt potentiale... Enkel projektering... Enkel idrifttagning... Lavt energiforbrug... Næste generations VAV-system Efterspørgslen

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet Premum & Premax Fleksibilitet, når behovet er der...

lindab vi forenkler byggeriet Premum & Premax Fleksibilitet, når behovet er der... lindab vi forenkler byggeriet Premum & Premax Fleksibilitet, når behovet er der... Nå dine mål med fuld fleksibilitet Vil du have friheden til at kunne ændre bygningens indretning? Har du behov for at

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

SHARKY varmeenergimålere

SHARKY varmeenergimålere SHARKY varmeenergimålere SHARKY 773 er kabt til måling af varmeenergi i tørre og mindre varmeanlæg. Den er let at intallere og er meget betjeningvenlig. Med it patenterede måleytem og indat ikre tor måletabilitet,

Læs mere

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med s k r æ d d e

Læs mere

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation Modulopbyggede løsninger til komfortventilation BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med skræddersyet luftbehandling Et behageligt indeklima

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. VRF systemer

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. VRF systemer Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34 systemer J-serie S-serie SIDE 40 salg@klimalux.dk telefon 63 22 33 33 telefax 63 22 33 34 3. fujitsu -SYSTEM Fujitsu J-serie J-serien er et energioptimeret

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer afdækning af nyankomne og øvrige toprogede elever kompetencer til brug i underviningen Afdækning af prog og erfaringer TRIN Afdækning af nyankomne elever prog

Læs mere

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT AIR COMFORT AIR TREATMENT eco TOP» EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER Energi, økonomi og ekspertise med ClimateConsult I ClimateConsult anvender vi vores ekspertise

Læs mere

Byg på Uponor med Smatrix PRO

Byg på Uponor med Smatrix PRO Byg på Uponor med Smatrix PRO Vores nye kontrolsystem til gulvvarme og køling kan kommunikere med bygningens CTS-system og optimerer derfor både drift og komfort samt minimere energiforbruget uanset bygningstype.

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder DanX 2 Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejligt. Men klimaet omkring en indendørs swimming pool kan godt være en prøvelse for

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ Funktion VAV BASiQ er et trykuafhængig elektronisk reguleringsspjæld, der bruges med energibesparende formål til at behovstyre luftmængder i f.eks. skoler, butikker, kontorer og konferencerum. Spjældet

Læs mere

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Tid til at lege Tid til 21 C i stuen Kun med living by Danfoss kan du nemt og effektivt styre både elektroniske termostater og trådløs gulvvarme. Du kan endda oprette forbindelse

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring.

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring. varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere at give boligejere oplevelsen af den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element, fra gulvvarmestyring

Læs mere

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Queen LV25/32/40 endnu lavere energiforbrug UDEDEL VARMEPUMPE AKKUMULERINGS TANK FRISKVANDSMODUL (ELLER VANDVARMER) 3 6080 C 6 VBV StyrinG Varmt brugsvand Cirkulation, varmt brugsvand 2 VARMTGAS

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne v/ Mads Møller - Leanvent Agenda 1. LCC og ventilation 2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld LCC og ventilation Helhedsbetragtning LCCo Økonomi Der er ofte

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse Hjemmeopgave Makroøkonomi,. årprøve, foråret 2005 Vejledende bevarele Opgave. Korrekt. Arbejdtyrken er en beholdning- (tock) variabel, idet man på et givet tidpunkt (fx. jan) kan tælle, hvor mange der

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Til dig, der sætter pris på et godt indeklima

Til dig, der sætter pris på et godt indeklima SCM ZM Til dig, der sætter pris på et godt indeklima MULTISPLIT SCM ZM Mitsubishi Heavy Industries er en af de førende klimaanlæg producenter i verden. Beskyttelse af miljøet er centralt for udviklingen

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Star. by Fläkt Woods. iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel

Star. by Fläkt Woods. iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel Star by Fläkt Woods iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel Wega - komfort, fleksibilitet og energibesparelse i en planforsænket løsning W ega er vores planforsænkede kølebaffel i den nye iq Star-familie.

Læs mere

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN Ventilation med emhætte tilsluttet Bolig Ventilation CTS 602 STYRING Hvordan styres emhætten Især i etagebyggeri er det en stor fordel at køre emhætten over aggregatet,

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

NYHED nye størrelser KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING

NYHED nye størrelser KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING Luftmængde 360-33800 m³/h Integreret automatik Integreret Energibesparelse Enkel installation nye størrelser IV Produkt IV Produkt udvikler, fremstiller og sælger miljøog energieffektive

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Bygningsautomatik og styresystemer GUIDE

Bygningsautomatik og styresystemer GUIDE GUIDE Bygningsautomatik og styresystemer 1 INDHOLD BYGNINGSAUTOMATIK OG STYRESYSTEMER... 3 Symptomer på manglende eller defekt bygningsautomatik og styresystemer... 4 OPTIMAL ANVENDELSE AF BYGNINGSAUTOMATIK

Læs mere

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan VPM 6-32 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 6-32 Erhvervsventilation

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan VPL 15-28 Aktiv varmegenvinding med køling (luft/luft) Nilan VPL 15-28 Boligventilation med varmegenvinding

Læs mere

Econet. Systemet der gør alle til vindere

Econet. Systemet der gør alle til vindere Econet Systemet der gør alle til vindere Vores innovative Econetsystem sparer energi på flere områder I Fläkt Woods innovative system Econet er komponenter sammenkoblet for at skabe en sikker og mere effektiv

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen Fremtidens belysning, mere end blot lys Kim Hardi Nielsen 1 Vi ser et øget behov for energibesparende belysningsløsninger Næsten 20% af vores elforbrug anvendes til belysning 2 75% af det samlede energiforbrug

Læs mere

Decentral ventilation til lavenergi byggeri. Til renovering og nybyggeri

Decentral ventilation til lavenergi byggeri. Til renovering og nybyggeri TM Decentral ventilation til lavenergi byggeri Til renovering og nybyggeri Decentral ventilation God luftkvalitet i boligen er med til at sikre et godt indeklima. Det er samtidig en vigtig faktor i vedligehold

Læs mere

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Indendørsmodul i to højder med varmepumpestyring Højeffektivt indendørsmodul i to højder med mange muligheder og indbygget varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er udstyret med samme

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2011. beregnet forbrug. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2011. beregnet forbrug. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Verion 2011 FLERFAMILIEHUSE beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1 Vægge, gulve og lofter... 1 1.1 Regitrering af vægge, gulve og lofter... 1 1.2 Måltagning arealer,

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

CTS Drift og strategier. Kristian Kærsgaard Hansen Energi og Klima

CTS Drift og strategier. Kristian Kærsgaard Hansen Energi og Klima CTS Drift og strategier Kristian Kærsgaard Hansen Energi og Klima Varme-, brugsvands-, ventilation- og køleregulering med passende automatik Ved hjælp af moderne reguleringsudstyr kan man "skræddersy"

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

Ecodan. Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, der fik en Ecodan i 2013. Luft/vand varmepumpe TEKNISKE SPECIFIKATIONER. www.mevp.

Ecodan. Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, der fik en Ecodan i 2013. Luft/vand varmepumpe TEKNISKE SPECIFIKATIONER. www.mevp. TEKNISKE SPECIFIKATIONER -anlæg /sammenbygget anlæg PUHZSW75 PUHZSW100 PUHZSW120 PUHZSHW PUHZW50 (kw)3 2.3-7.3 3.8-10.2 5.4-14.8 5.7-17.3 5.5-14.8 (kw) 3 1,0-5,5 2,8-9,2 4,7-1 5,8-18 4.42 4.40 4.45 4.10

Læs mere

Hybrid opvarmning. Hybrid opvarmning. Den superøkonomiske løsning

Hybrid opvarmning. Hybrid opvarmning. Den superøkonomiske løsning Hybrid opvarmning Den superøkonomiske løsning Hvad er hybrid opvarmning? Hybrid opvarmning er en kombination af et naturgasfyr og en luft-til-vand varmepumpe. Her anvender man kun naturgasfyret som suppleringsvarme

Læs mere

Kinetic Varmegenvinding

Kinetic Varmegenvinding Kinetic Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Et ventilationsanlæg tager frisk luft udefra. Den selvsamme luft som vi indånder når vi er ude i naturen. Inden luften føres ind i boligen overføres varmen

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

TUNE Adapt Brugermanual ver.: 5.2 WISE

TUNE Adapt Brugermanual ver.: 5.2 WISE Brugermanual ver.: 5.2 20111017 1 Beskrivelse TUNE Adapt er en håndenhed til indstilling og aflæsning af samtlige ADAPT-produkter. Håndenheden får sin strømforsyning via det produkt, den er tilsluttet.

Læs mere

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi WiFi Mere komfort, mere kontrol og mindre energi - den smarteste måde at opvarme hjemmet på 2 Komfort og kontrol 3 evohome systemet for intelligent zonekontrol

Læs mere

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL Styringssystemer Effektiv rumstyring AIRCONTROL AIRCONTROL Tilstedeværelse Fugtighed Temperatur Luftkvalitet 2 Behovsstyrede rumstyrings-strategier Effektiv rumstyring med X-AIRCONTROL Stadig strengere

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

ErP. Ecodesign i SystemairCAD. En quick-guide til Ecodesign

ErP. Ecodesign i SystemairCAD. En quick-guide til Ecodesign Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger Ecodesign i SystemairCAD En quick-guide til Ecodesign ErP 2018 Ecodesign i SystemairCAD Ecodesign

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT INDHOLD 4 5 6 7 8 9 10 GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG TRÅDLØST RELÆ KOMBINERET GULVVARME- OG RADIATOR- SYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT MAKSIMUMKONFIGURATION

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Avancerede funktioner - elegant design

Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Velkommen til Schneider Electrics komplette KNX-koncept. Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

ComfoAir Varmegenvinding

ComfoAir Varmegenvinding ComfoAir Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Problemet Fugt: En moderne bolig er meget tæt og derfor er den relative fugtighed ofte meget høj. Det er et velkendt problem, at skulletørre bunden af

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan 31-125 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan 31-125 Erhvervsventilation

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere