Behovsstyret ventilation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behovsstyret ventilation"

Transkript

1 OVERSIGT Behovtyret ventilation Topprodukterne til behovtyret ventilation!

2 Behovtyret ventilation Behovtyret ventilation giver høj komfort og lave driftomkotninger Når rummet benytte, tyre ventilation og klimatiering af behovet. Med behovtyret ventilation ventilere og klimatiere et rum eller et lokale nøjagtigt å meget om der er behov for, hverken mere eller mindre. Beparelepotentialet er meget tort, iær i lokaler åom kontorer, uddannelelokaler og hotelværeler, hvor der er tor forkel mellem tiltedeværele/ fravær og lav/høj belatning. Med behovtyret ventilation er det muligt at opfylde de tadig højere krav til energieffektivitet. Der kan pare hele 80% elektrik ventilatorenergi og 40% varme- og køleenergi på behovtyret ventilation i forhold til kontant luftmængde og temperatur. Når rummet er tomt, er der kun behov for minimal ventilation og klimatiering. Samtidig er der mulighed for optimal komfort for de menneker, der opholder ig i lokalerne via behovtyret regulering af opvarmning og køling. Andre poitive virkninger er, at der ofte kan benytte mindre aggregater og dimenioner til ventilation, opvarmning og køling da mak. luftmængde og klimatiering kan ænke i forhold til kontante luftmængder og temperaturer. Flekibiliteten bliver ogå tørre ved fremtidige flytninger af vægge eller ombygninger. De noget højere inveteringomkotninger betaler ig hurtigt hjem via væentligt lavere driftomkotninger. CAV Kontant luftmængde baeret på fuld tiltedeværele DCV Behovtyret luftmængde baeret på reel tiltedeværele 250 Ekempel til en kontorlejlighed CAV Op til 80% beparele af elektrik ventilatorenergi Op til 40% beparele på varme- og køleenergi Øget komfort via behovtyret regulering af køling og opvarmning Øget flekibilitet i bygningen Mindre aggregater til ventilation, opvarmning og køling Mindre makinrum 2 Luftmængde l/ DCV :00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 Tid

3 Behovtyret ventilation Swegon har løninger på alle niveauer Swegon tilbyder individuelle produkter til de flete produktområder inden for luftbehandling. Men det tørte udbytte af vore produkter opnår man med komplette ytemløninger. Produkterne er forberedt til let ammenkobling og til at fungere ammen for at ikre optimal komfort og reduceret energiforbrug. Illutrationen nedenfor vier kematike ekempler på produkter og løninger til et behovtyret anlæg, og på de følgende ider give inpiration og konkrete forlag til forkellige niveauer. Swegon produkter giver dog rig mulighed for objektpecifikke løninger og variationer. Specifik produktinformation finde på r r Køleaggregat & varmepumpe NESTOR Internt netværk/ Internet Central ejendomautomation Side 14 r er Delytem Side 12 Super WISE All Year Comfort e GOLD t e e t Side 10 CONTROL CONTROL CONTROL t Rum Side 4 t ADAPT Damper Paive luftarmaturer ADAPT aktive luftarmaturer ADAPT Paraol 3

4 Behovtyret ventilation Rumniveau Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem e Fra zone Fra zone Fra zone Rum t ADAPT Damper Paive luftarmaturer ADAPT aktive luftarmaturer ADAPT Paraol Intelligent pjæld til variabel luftmængde Aktive luftarmaturer til variabel luftmængde ADAPT Damper ADAPT Colibri ADAPT Sphere Udvalg af paive luftarmaturer til brug ammen med ADAPT Damper ADAPT Free ADAPT Extract LOCKZONE EAGLE Komfortmodul til variabel luftmængde med indbygget intelligen og pjæld HAWK PELICAN ADAPT Paraol 4

5 Behovtyret ventilation Ekempel til kontor Lavt til normalt kølingbehov Forudætninger Rum med normal varmebelatning fra belyning, computerudtyr, peroner og olindtråling. Varierende grad af tiltedeværele. Løning Behovtyret ventilation og køling via aktivt tilluftarmatur. Styring af ventil til radiator. Komponenter 1. Aktivt tilluftarmatur ADAPT Colibri med indbygget temperaturføler, peronføler, luftmængdemåling og luftmængdekontrol via motordrevet pjæld 2. Radiatorventil 3. Fraluft via overluftarmaturer til korridor, f.ek. CGV/RGV Andre muligheder Aktive tilluftarmaturer ADAPT Sphere eller ADAPT Free i tedet for ADAPT Colibri. Luftkvalitetføler om upplement til den indbyggede peronføler i ADAPT Colibri. Fraluft via paivt fraluftarmatur og ADAPT Damper eller via aktivt fraluftarmatur ADAPT Extract. Skema over luften trømning Fordele Energieffektiv drift, da ventilation, opvarmning og køling ker nøjagtigt efter behov, hverken mere eller mindre. Frikøling kan benytte en tor del af året. Høj komfort og miljø uden træk. Hurtig og nem tillutning. Funktion Tilluftarmaturet indbyggede peronføler giver ignal om åbning eller lukning af det motordrevne pjæld til tiltedeværeleluftmængde, når der er peroner til tede, og minimumluftmængde, når der ikke er peroner til tede. Tilluftarmaturet indbyggede temperaturføler giver ignal til trinlø luftmængdeforøgele fra tiltedeværeleluftmængde til makimal luftmængde ved kølebehov amt til regulering af radiatorventiler ved varmebehov. Når der ikke er peroner til tede, får rumtemperaturen lov til at tige eller falde mere, end når der er peroner til tede med det formål at pare energi. 5

6 Behovtyret ventilation Ekempel til kontor Normalt til højt kølebehov Forudætninger Rum med høj varmebelatning fra belyning, computerudtyr, peroner og olindtråling. Varierende grad af tiltedeværele. Løning Behovtyret ventilation med køling og opvarmning via aktiv vandbaeret klimaløning med variabel luftmængde. Komponenter 1. Komfortmodul ADAPT Paraol med tilluft, køling og opvarmning inkluive ventil og ventilmotor amt indbygget peronføler, temperaturføler, kondenføler, luftmængdemåling og luftmængdekontrol via motordrevet pjæld 2. Køle- og opvarmningvand 3. Fraluft via ADAPT Damper lavetyret fra ADAPT Paraol 4. Fraluftgitter, f.ek. ALG Andre muligheder Senormodul placeret på væggen i tedet for indbygget i ADAPT Paraol. Luftkvalitetføler om upplement til den indbyggede peronføler i enormodulet til ADAPT Paraol. Fraluft via overluft til korridor. Vinduekontakt til tilpaet regulering af luftmængde og temperatur ved åbent vindue. Skema over luften trømning Fordele Energieffektiv drift, da ventilation, køling og opvarmning ker nøjagtigt efter behov, hverken mere eller mindre. Høj komfort med mulighed for individuel regulering. Unikke drift- og komfortfordele ammen med Super WISE amt GOLD-funktionen All Year Comfort. Hurtig og nem tillutning. 6 Funktion Komfortmodulet peronføler giver ignal om åbning eller lukning af det motordrevne pjæld til tiltedeværeleluftmængde, når der er peroner til tede, og minimumluftmængde, når der ikke er peroner til tede. Temperaturføleren giver ignal til regulering af komfortmodulet vandventiler. Spjæld til fraluft lavetyre fra ADAPT Paraol. Når der ikke er peroner til tede, tillade det, at luftmængden mindke til minimumluftmængde, amtidig med at rumtemperaturen får lov til at tige mere, end hvi der var peroner til tede med det formål at pare energi. Individuel regulering af indtillet temperaturønkeværdi kan ke direkte på enormodulet eller på vægmonteret enormodul.

7 Behovtyret ventilation Ekempel til klaelokale/konferencerum Varieret luftbehov og lavt til normalt kølingbehov Forudætninger Klaeværele/konferencerum med varierende belatning. Høje krav til luftmængde og luftkvalitet. Varierende grad af tiltedeværele og belatning. Løning Behovtyret ventilation via rumreguleringpjæld. Styring af ventiler til radiatorer. Komponenter 1. Rumreguleringpjæld ADAPT Damper (mater) til fraluft med indbygget temperaturføler, luftkvalitetføler (VOC), luftmængdemåling og luftmængdekontrol via motordrevet pjæld 2. Rumreguleringpjæld ADAPT Damper (lave) til tilluft med indbygget temperaturføler, luftmængdemåling og luftmængdekontrol via motordrevet pjæld 3. Radiatorventiler 4. Peronføler 5. Tilluftarmatur, om kan klare variable luftmængder og høj undertemperatur, f.ek. LOCKZONE, COLIBRI og EAGLE Ceiling 6. Fraluftarmatur, f.ek. PELICAN Ceiling Andre muligheder Fraluft via aktivt fraluftarmatur ADAPT Extract i tedet for paive luftarmaturer og ADAPT Damper. Fordele Energieffektiv drift, da ventilation og opvarmning ker nøjagtigt efter behov, hverken mere eller mindre. Frikøling kan benytte en tor del af året. Luftkvalitet ikre via en luftkvalitetføler (VOC), om regitrerer flygtige organike toffer. Ved renovering kan rumreguleringpjæld montere i korridoren, kun peronføleren er nødvendig i rummet. Hurtig og nem tillutning. Skema over luften trømning Funktion Peronføleren giver ignal om åbning eller lukning af det motordrevne rumreguleringpjæld til tiltedeværeleluftmængde, når der er peroner til tede, og minimumluftmængde, når der ikke er peroner til tede. Fraluftpjældet udgør materpjældet og lavetyrer tilluftpjældet. Temperaturføleren i fraluftpjældet giver ignal om regulering af radiatorventiler ved varmebehov og køling via trinlø forøgele af luftmængden fra tiltedeværeleluftmængde til mak. luftmængde. Når der ikke er peroner til tede, får rumtemperaturen lov til at tige eller falde mere, end når der er peroner til tede med det formål at pare energi. Luftkvalitetføleren (VOC) forøger luftmængden, hvi den indtillede græneværdi overkride. 7

8 Behovtyret ventilation Ekempel til konferenlokale Varieret luftbehov og normalt til højt kølingbehov Forudætninger Konferencerum, der ikke bruge regelmæigt. Høje krav til luftmængde og temperaturregulering med makimal belatning. Varierende grad af tiltedeværele og belatning. Løning Behovtyret ventilation, køling og opvarmning via vandbaeret klimaløning og pjæld. Komponenter 1. Komfortmodul ADAPT Paraol med tilluft, køling og opvarmning inkluive ventil og ventilmotor amt indbygget peronføler, temperaturføler, kondenføler, luftmængdemåling og luftmængdekontrol via motordrevet pjæld 2. Senormodul til ADAPT Paraol med indbygget peronføler og temperaturføler, placeret på væg 3. Kølevand og opvarmningvand 4. Fraluftarmatur, f.ek. PELICAN Ceiling 5. Fraluft via ADAPT Damper lavetyret fra ADAPT Paraol 6. Vinduekontakt Andre muligheder Kun kølevand i PARASOL og tyring af radiatorventiler med henblik på opvarmning. Luftkvalitetføler om upplement til den indbyggede peronføler i enormodulet til ADAPT Paraol. Fraluft via overluft til korridor. Ved behov for tørre tilluftmængde, upplering med aktive luftarmaturer eller ADAPT Damper og paive luftarmaturer. Skema over luften trømning Fordele Energieffektiv drift, da ventilation, opvarmning og køling ker nøjagtigt efter behov, hverken mere eller mindre. Køleekvenen kan vælge for optimal komfort eller bedte økonomi. Meget høj komfort og luftkvalitet med mulighed for individuel regulering. Hurtig og nem tillutning. 8 Funktion Komfortmodulet peronføler giver ignal om åbning eller lukning af de motordrevne pjæld til tiltedeværeleluftmængde, når der er peroner til tede, og minimumluftmængde, når der ikke er peroner til tede. Temperaturføleren giver ignal til regulering af komfortmodulet vandventiler. Spjæld til fraluft lavetyre fra ADAPT Paraol. Når der ikke er peroner til tede, tillade det, at luftmængden mindke til minimumluftmængde, amtidig med at rumtemperaturen får lov til at tige eller falde mere, end hvi der var peroner til tede med det formål at pare energi. Vinduekontakten giver ved åbent vindue ignal om lukket opvarmning, køling og ventilation amt ved frotriiko for øget varme. Køleekven kan vælge for optimal komfort (vandkøling ført, derefter øget luftmængde) eller for bedte økonomi (øget luftmængde ført, derefter vandkøling). Individuel regulering af de indtillede temperaturønkeværdier kan ke via enormodulet.

9 Behovtyret ventilation Her er der allerede behovtyret ventilation PWC, kontor, Olo, Norge Elit Grand Pala, hotel, Itanbul, Tyrkiet Debenham, butik, Llandudno, Storbritannien AMC Hopital - Beddenhui, ygehu, Amterdam, Holland Bet Wetern, hotel, Årjäng, Sverige Roiy Parc Mail, kontor, Pari, Frankrig 9

10 Behovtyret ventilation r Infratruktur niveau Sub-ytem Fra delytem Infratruktur Infratruktur Infratruktur Infratruktur e CONTROL Sub-ytem Sub-ytem CONTROL CONTROL Sub-ytem CONTROL Sub-ytem Router t Til rum Til rum Til rum Til rum t t CONTROL CONTROL Router pjældet CONTROL benytte til at håndtere luftmængdeforandringer hurtigere i tørre anlæg. CONTROL kan benytte både om mater- og lavepjæld og til både tilluft og fraluft. Via mart tryk- og luftmængderegulering kan CON TROL ZONE ogå benytte ved renovering. CONTROL Router er en intelligent kommunikationenhed, der kan benytte på zoneniveau, når man ønker kontant luftmængde, men behovtyring af varme eller køling til vandbaerede rumprodukter, åom PARASOL, PACIFIC eller PARAGON. 10

11 Sub-ytem Behovtyret ventilation Ekempel på zonetyring Giver tabil og økonomik drift 1 2 Balanceret ventilation på rumniveau 1. pjæld CONTROL med indbygget pjældmotor til tilluft (tryktyret) 2. Trykføler til zonepjæld CONTROL, tilluft 3. pjæld CONTROL med indbygget pjældmotor til fraluft (tryktyret) 4. Trykføler til zonepjæld CONTROL, fraluft 5. Kontorlokale med aktive til- og fraluftarmaturer/pjæld med henblik på balanceret ventilation 6. Paivt tilluftarmatur i garderobe mhp. kontant tilluftmængde. 7. Paive fraluftarmaturer i toiletgruppe mhp. kontant fraluftmængde Funktion I et mindre anlæg ørger GOLD-aggregatet for den nødvendige tryktyring. I tørre ytemer benytte zonepjæld, om deler ytemet op i mindre zoner. pjældene reagerer hurtigere på lufttrømforandringer end et centralt aggregat, hvilket giver et tabilt ventilationanlæg med færre motorbevægeler i ytemet. Kanaltryk regulere ikke unødigt bort, og kanaltrykket kan holde å lavt om Pa i zonen, hvilket giver økonomik drift. I zoneekemplet ovenfor fremgår det, at zonepjældene i WISE-ytemet klarer både balanceret (zone 1) og blandet (zone 2) løning. Central fraluft og balanceret ventilation på rumniveau 1. pjæld CONTROL med indbygget pjældmotor til tilluft (tryktyret) 2. Trykføler til zonepjæld CONTROL, tilluft 3. pjæld CONTROL med indbygget pjældmotor til central fraluft i korridor (tryktyret) 4. Trykføler til zonepjæld CONTROL, central fraluft 5. pjæld SLAVE med indbygget pjældmotor til fraluft (lavetyre af zonepjæld 1) 6. Kontorlokale med aktive til- og fraluftarmaturer/pjæld med henblik på balanceret ventilation 7. Kontorlokale med aktive tilluftarmaturer og fraluft via overluftarmatur til korridor 8. Paivt tilluftarmatur i garderobe mhp. kontant tilluftmængde 9. Paive fraluftarmaturer i toiletgruppe mhp. kontant fraluftmængde Fordele Hurtig tilpaning til trykforandringer om følge af variable luftmængder i rummene. Intet kanaltryk regulere unødigt bort. Lavt kanaltryk i zonen, hvilket giver et lydvagt anlæg og økonomik drift. 11

12 Behovtyret ventilation r Delytemniveau Infratruktur Sub-ytem Fra ytem Infratruktur Infratruktur Infratruktur Delytem Super WISE All Year Comfort e GOLD Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem Til zone Til zone Til zone t Luftbehandlingaggregat GOLD All Year Comfort Styreenhed for primærkrede med kølevand og/eller opvarmningvand. Super WISE Komplet og kompakt luftbehandlingaggregat i flere tørreler og udføreler og med indbygget automatik. Kommunikationenhed med ejendomautomation, luftbehandlingaggregat GOLD amt underordnede produkter, der indgår i ytemerne WISE amt CONDUCTOR. 12

13 Behovtyret ventilation Delytemekempel Luftbehandlingaggregat GOLD GOLD er en erie komplette luftbehandlingaggregater til komfortventilation i flere tørreler til luftmængder op til 14 m 3 / ( m 3 /h). GOLD kan få med enten rotorvekler, krydvekler eller genvindingflade. Aggregatet har lavenergiventilatorer med nyudviklet ECteknik, der klarer et tort luftmængdeområde med bibeholdt virkninggrad Det integrerede tyreudtyr har et tort antal tyrefunktioner, hvor følgende er pecielt velegnede til behovtyret ventilation: Trykregulering af ventilatorer Slavetyring af ventilatorer Kompenering for udelufttemperatur Sommernatkøling Behovtyring af køle- og varmtvandproduktion via funktionen SMART Link Behovtyring af fremløbtemperatur for kølevand og opvarmningvand via tyreenheden All Year Comfort Sub-ytem GOLD tyre via en brugervenlig touch-kærm, men kan ogå tyre via mobiltelefon, computer eller central ejendomautomation. All Year Comfort All Year Comfort er en upplerende tyreenhed til GOLD til behovtyring af køle- og opvarmningvand til aggregatet køle- og varmeflader eller til vandbaerede rumprodukter. All Year Comfort tyrer ventiler og/eller pumper på en ådan måde, at der altid opnå en tiltrækkelig fremløbtemperatur. For optimal tilpaning til anlægget behov er der indtillinger til udekompenering, rumkompenering, natkompenering og dagpunkkompenering. Pumper og ventiler kan alarmovervåge og ved æonmæig tiltand kan de motionere. All Year Comfort kan tyre primærvandkrede til aggregatet køleog varmeflader eller til vandbaerede rumprodukter. Super WISE Kommunikationenheden Super WISE har kontakt med alle intelligente pjæld og rumprodukter. Super WISE kommunikerer med GOLD-aggregatet for at minimere det nødvendige tryk i tamkanaler. Den indbyggede webide i Super WISE konfigurere automatik ud fra tilluttede produkter og vier ytemet i en overkuelig trætruktur. De aktuelle værdier og ønkeværdierne kan læe og ændre helt ned på rumniveau. Der er ikke behov for andre programmer end en almindelig webbrower (f.ek. Internet Explorer). Kommunikation med central ejendomautomation ker via Modbu RTU/TCP, BACnet TCP og EXOline. Ekempel på webide i Super WISE (på engelk, prog kan vælge). 13

14 Behovtyret ventilation niveau r Køleaggregat & varmepumpe NESTOR Internt netværk/ Internet Central ejendomautomation Infratruktur e Sub-ytem Til delytem t Køleaggregater & varmepumper Swegon kan tilbyde et komplet ortiment af køleaggregater og varmepumper til komfortventilation. To ekempler: NESTOR TEAL Luftkølet vækekøleaggregat i flere tørreler og konfigurationer med kølekapacitet op til 700 kw. Finde ogå i reveribel model. Central kommunikationenhed, der udgør tillutningpunktet for alle intelligente Swegonprodukter i bygningen. TEAL W Vækekølet vækekøleaggregat i flere tørreler og konfigurationer med kølekapacitet op til 615 kw. Finde ogå i reveribel model og om varmepumpe alene. 14

15 Behovtyret Infratruktur ventilation exempel NESTOR og køleaggregat NESTOR er en kommunikationenhed på ytemniveau. NESTOR ammenkobler alle intelligente Swegon-produkter i bygningen til et og amme punkt. NESTOR udnytter alle de tilluttede produkter amlede intelligen, kaber fælle alarmliter, fatlægger prioritet for opvarmning og køling og bidrager til at optimere temperaturer for varme og køling for op til 8 delytemer i bygningen. NESTOR kan ogå benytte i virtuelle interne netværker mellem op til 8 bygninger til centraltyring af ventilation og indeklima. NESTOR LAN/Modem Sub-ytem GOLD Super WISE Køleaggregat Yderligere ytemekempler GOLD om ytemprodukt Luftbehandlingaggregat GOLD har et avanceret tyreytem, der kan håndtere behovtyret ventilation i mindre ytemer uden pjæld eller kommunikationenheder. Anvendeleområdet kan være tørre amlinglokaler, butikker, produktionlokaler og lignende. Anlægget kan for ekempel betå af luftbehandlingaggregat GOLD udtyret med en vandflade af kombitypen, et reveribelt køleaggregat, kanalytem, luftarmatur, temperaturføler og luftkvalitetføler. Via funktionen SMART Link producerer det reverible køleaggregat behovtyret kølevand ved kølebehov eller opvarmningvand ved varmebehov. Ved indikering fra luftkvalitetføler regulere luftmængden trinløt efter behovet, og ved indikering fra temperaturføler regulere temperaturen ved hjælp af tyrefunktionerne Heating & Cooling Boot. GOLD Paive luftarmaturer til både kølet og opvarmet luft SMART Link Reveribelt køleaggregat TELLUS Alt i ett! TELLUS er det ultimative ytemprodukt, om via behovtyring producerer og ditribuerer al tempereret luft, kølevand, opvarmningvand og varmt brugvand, der er brug for. Udeluften opvarme eller køle med en højeffektiv hygrokopik roterende varmevekler og køle eller varme derefter yderligere efter behov. Denne ektra energi tilføre af køleaggregat- & varmepumpemodulet via det behovtyrede hydronike modul. Tilkudenergien til dette hente fra energiudveklingmodulet. Da alle moduler er integreret, ikre optimal behovtyret tyring og dynamik energigenvinding i flere trin. Hydronik modul Luftbehandlingmodul Energiudveklingmodul Køleaggregat- & varmepumpmodul 15

16 DA DCV overview

OVERSIGT. Vandbårne klimaanlæg. Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com

OVERSIGT. Vandbårne klimaanlæg. Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com OVERSIGT Vandbårne klimaanlæg Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons klimaanlæg! Der findes mange årsager til at vælge vores

Læs mere

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energibeparende løninger til renovering af varme- og kølingytemer 18 referencer med tilbagebetalingtid Beregninger vier, hvor hurtigt din invetering vil blive tilbagebetalt

Læs mere

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med s k r æ d d e

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation Modulopbyggede løsninger til komfortventilation BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med skræddersyet luftbehandling Et behageligt indeklima

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Star. by Fläkt Woods. iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel

Star. by Fläkt Woods. iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel Star by Fläkt Woods iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel Wega - komfort, fleksibilitet og energibesparelse i en planforsænket løsning W ega er vores planforsænkede kølebaffel i den nye iq Star-familie.

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan VPM 6-32 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 6-32 Erhvervsventilation

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. 3 Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme.

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. Hvorfor er det en god ide at vælge gulvvarme? Komfort, en lavere varmeregning og meget mere... 5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. varme.danfoss.dk over

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan 31-125 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan 31-125 Erhvervsventilation

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen:

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen: Oplag 8: FORMLHÅNDTRING Sammenhængen mellem trækning og tid Farten angiver den tilbagelagte trækning i et tidrum. Farten kan betemme ved brug af formlen: fart = trækning tid Anvender vi i tedet ymboler,

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt vand Daikin Altherma er et komplet opvarmnings- og varmtvandssystem med en funktion for

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger VAV systemløsninger 2 VAV systemløsninger VAV systemløsninger I gennemsnit opholder vi os indendørs ca.

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

EPLA04-26. Produkt. oversigt. Klimaanlæg

EPLA04-26. Produkt. oversigt. Klimaanlæg EPLA04-26 Produkt oversigt Klimaanlæg Miljøbevidsthed VÆRDSÆTTER NUTIDEN VÆRNER OM FREMTIDEN I sådan cirka de sidste 50 år er livets grundlæggende elementer luften, vandet og jorden systematisk blevet

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Sundt indeklima. Nyd livet inden døre med et lavt energiforbrug. VP 18 by nilan. Ventilation og varmt brugsvand

Sundt indeklima. Nyd livet inden døre med et lavt energiforbrug. VP 18 by nilan. Ventilation og varmt brugsvand Sundt indeklima med varmt vand i spandevis VP 18 by nilan Nyd livet inden døre med et lavt energiforbrug og varmt brugsvand VP 18 by NILAN Mærk forskellen Kombiner et sundt indeklima med en lav varmeregning

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt brugsvand Daikin

Læs mere

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker 1 Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM En håndbog om En håndbog om ejltrim SEJL TRIM Stuart H. Walker 2 Andre bøger af Stuart H. Walker The Technique of Small Boat Racing (ed.) The Tactic of Small Boat

Læs mere

NYT OUH NYT BYGGETEKNISK PARADIGME Temamøde den 7. marts 2013 vedr. energibesparelser på hospitaler

NYT OUH NYT BYGGETEKNISK PARADIGME Temamøde den 7. marts 2013 vedr. energibesparelser på hospitaler NYT OUH NYT BYGGETEKNISK PARADIGME Temamøde den 7. marts 2013 vedr. energibesparelser på hospitaler Projekteringsleder Niels Bøge, Medic OUH Rammerne for Nyt OUH og SUND Økonomisk ramme: Index 120, 5 Mia.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer WWW.PURMO.DK radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer Every care has been taken in the creation of this document. No part of this document may be reproduced without the express written consent

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

www.glendimplex.dk Intelligent varme

www.glendimplex.dk Intelligent varme www.glendimplex.dk Intelligent varme Dimplex styresystemer og radiatorer er produceret af Glen Dimplex Nordic i Norge Glen Dimplex Nordic er en norsk virksomhed, som udvikler, producerer og sælger energi

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

ComfoAir Varmegenvinding

ComfoAir Varmegenvinding ComfoAir Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Problemet Fugt: En moderne bolig er meget tæt og derfor er den relative fugtighed ofte meget høj. Det er et velkendt problem, at skulle tørre bunden af

Læs mere

HVAC i Thyholm Huset & Trends fra udlandet

HVAC i Thyholm Huset & Trends fra udlandet HVAC i Thyholm Huset & Trends fra udlandet Troels Kildemoes Ellehauge & Kildemoes Thyholm Huset i Skibet Kongstanken der skal også være plads til ganske almindelige parcelhus! Sydvest Sydøst Thyholm Huset

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftmængde 360-33800 m³/h. Produktkatalog

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftmængde 360-33800 m³/h. Produktkatalog Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftmængde 360-33800 m³/h Produktkatalog IV Produkt IV Produkt udvikler, fremstiller og sælger miljøog energieffektive luftbehandlingsprodukter. Dette har vi gjort siden

Læs mere