Overordnet status på drift og udvikling orientering fra CIMT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet status på drift og udvikling orientering fra CIMT"

Transkript

1 Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -1 af 16 Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Overordnet status på drift og udvikling orientering fra CIMT August 2015

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -2 af 16 1 CIMT SERVICEDESK Håndteringen af telefoniske henvendelser i CIMT Servicedesk Straksafklaringer og svartid inden for 5 min i CIMT Servicedesk Antal indkomne og lukkede sager SYSTEMDRIFT OG -SUPPORT Systemsvartider Håndteringen af telefoniske henvendelser i Klinisk Servicedesk STØRRE AKTIVITETER Tværregionale projekter Projekter i CIMT og Region Hovedstaden BAGGRUND Dette er 12. afrapportering vedrørende udviklingen i systemdriften, sagshåndteringen, væsentligste aktiviteter samt driftsforbedrende tiltag og udviklingstiltag for Center for It, Medico og Telefoni i Region Hovedstaden. Vores vigtigste opgave er at sikre sammenhængende og stabile itsystemer, medicoteknisk udstyr og telefonisystemer til Region Hovedstadens ansatte og derved sikre gode forudsætninger for en højere kvalitet og effektivitet i patientbehandlingen. Direktionen i CIMT 2

3 Aksetitel Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -3 af 16 1 CIMT SERVICEDESK CIMT Servicedesk er den centrale indgang for brugerhenvendelser og det er via denne, at størstedelen af sagerne håndteres. Den fælles CIMT Servicedesk sikrer en forbedret og ensartet service af brugerne i regionen. Via den fælles CIMT Servicedesk kan brugerne trykke sig videre og blive stillet om til enten Servicedesk, som håndterer generelle it-problemer, eller Klinisk Servicedesk, der håndterer spørgsmål vedrørende brugen af de kliniske it-systemer (OPUS/GS, EPM, ORBIT og MIRSK) (se afsnit 2.2.). Hver gang en bruger kontakter CIMT, oprettes en sag, uanset om sagen løses øjeblikkeligt eller kræver yderligere sagsbehandling. En sag kan være et incident, hvor brugeren oplever fejlende eller manglende itservice, eller service requests, hvor brugerne anmoder om ex. opsætning af en computer eller installation af et program. En sag bliver først betragtet som lukket, når den er løst tilfredsstillende for brugeren, da der tages højde for en periode på 7 dage, hvori brugeren kan klage, såfremt de ikke er tilfredse med sagens afslutning. 1.1 Håndteringen af telefoniske henvendelser i CIMT Servicedesk Henvendelser til Servicedesken kan ske enten telefonisk eller gennem vores selvbetjeningsportal, CIMT Service. Størstedelen af henvendelserne til CIMT Servicedesk sker telefonisk. I juli udgjorde de telefoniske henvendelser således ca. 86 % af alle henvendelserne. Grafen nedenfor viser antallet af henvendelser til CIMT Servicedesk (blå), den gennemsnitlige ventetid (rød) samt hvor mange afbrudte opkald der er (lilla). Håndtering af telefoniske henvendelser i CIMT Servicedesk :24 05:02 04: :43 01:52 02:23 02:45 02:44 02:17 03:24 03:02 01: :36 02:53 02:10 01: :16 00: aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul præsenterede opkald Antal afbrudte opkald Gennemsnitlig ventetid 00:43 00:00 I maj og juni har efterspørgslen ligget konstant på ca henvendelser, men falder betydeligt ved sommerferiens start. Udsvingene på denne graf følger dermed sæsonbetonede udsving. Den gennemsnitlige ventetid var høj i maj på grund af sygdom og følgende underbemanding i servicedesken. Samtidig var der en række projekter, herunder sammenlægningen af Herlev og Gentofte hospital, samt periodiske udfordringer 3

4 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -4 af 16 med netværk. Dette har medført enkelte dage i maj med usædvanlig mange henvendelser til servicedesken og deraf meget længere svartid på de dage. Det er årsagen til, at den gennemsnitlige ventetid var højere i maj end juni på trods af, at der set over de to måneder var samme antal henvendelser. Udviklingen i antallet af afbrudte opkald svinger med nogenlunde samme frekvens som de to andre kurver, hvilket indikerer, at man endnu ikke er helt nede på det naturlige leje 1 for antal afbrudte opkald. 1.2 Straksafklaringer og svartid inden for 5 min i CIMT Servicedesk Tabellen viser i hvilken grad CIMT Servicedesk overholder servicemål for svartider (blå) og straksafklaringer (rød). Begge mål stammer fra serviceaftalen, der beskriver det aftalte serviceniveau. En straksafklaring betyder, at brugeren får løst sin sag over telefonen ved første kontakt. Det er en målsætning for CIMT, at minimum 60 % af alle henvendelser straksafklares (rød stiplet linje). Der er ligeledes et servicemål for svartider, hvor målsætningen er, at 80 % af brugerne maksimalt må vente i fem minutter, før de kommer igennem til en medarbejder (blå stiplet linje). 100% Straksafklaringer og antal besvaret inden for 5 min 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 82% 84% 80% 82% 81% 78% 83% 81% 84% 72% 82% 73% 83% 67% 80% 85% 95% 81% SLA for svartid Besvaret inden for 5 min. SLA for straksafklarede straksafklarede 60% 55% 50% november december januar februar marts april maj juni juli Siden sidste rapport, har SLA-opfyldelsen på opkald besvaret inden for 5 minutter været varierende. I maj har man ikke levet op til SLA-målene på 80 %.jf. ovenstående. Andelen af besvarede opkald har været over SLA i både juni og juli og ligger på det højeste niveau vi har målt i år. Straksafklaringer har siden november ligget stabilt over SLA. Således får mere end 80 % af alle brugere løst deres sag ved første telefoniske kontakt. 1 Det naturlige leje for antal afbrudte opkald er det niveau, hvor det ikke længere er muligt at reducere antallet ved at forbedre service eller øge ressourcerne. Når det ikke er muligt at komme helt ned på 0 % uafbrudte opkald så skyldes det, at der altid vil være nogle brugere som enten bliver nødt til at lægge på før de når igennem eller som får løst deres sag på anden vis mens de sidder med røret. Det kan fx være ved at de selv husker løsningen eller at en kollega hjælper dem. 4

5 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -5 af Antal indkomne og lukkede sager Den røde og grønne graf nedenfor viser omfang og tendens i mængden af hhv. indkomne og lukkede sager. Den giver dermed et indtryk af det flow af sager, der er igennem CIMT og dækker både sager, der modtages telefonisk, samt sager som oprettes igennem selvbetjeningsløsningen. Den blå graf viser hvor stor en procentdel af de sager, som ikke løses ved første telefoniske kontakt, der løses inden for de aftalte serviceniveauer (SLA). Hvis sagen ikke kan løses ved første henvendelse, bliver sagens kritikalitet vurderet og den sendes til en sagsbehandler med den nødvendige faglighed. Der gælder forskellige servicemål for kritikalitetsniveauerne. Sager med høj kritikalitet skal selvsagt håndteres hurtigere (inden for tre dage) end sager med medium eller normal kritikalitet (hhv. fem og ti dage). Antal indkomne og lukkede sager % % % % 87% % 87% % % % 85% % 85% % 78% % sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 antal indkomne antal lukkede Sager løst inden for SLA 70% Siden den sidste rapportering i april, har der været store udsving i både antal indkomne og lukkede sager. Den varierende sagsmængde kan i høj grad tilskrives sommerferien. Sagsløsningsgraden var, lav i maj på baggrund af både sygdom samt øget belastning fra bl.a. hospitalssammenlægningerne, men har siden bevæget sig i positiv retning. Tendensen er, at mængden af lukkede sager tilsvarer antallet af indkomne sager. Sagsløsningsgraden ligger dog under det fastsatte SLA-niveau der definerer, at 90 % af de ikkestraksafklarede sager skal løses jævnfør kritikalitet og relaterede servicemål. For at sikre en løbende forbedring og udvikling af de brugerrettede services, og bibeholde det høje niveau, har CIMT bl.a. implementeret driftmålstyring, hvor alle organisatoriske enheder løbende følger op på den aktuelle driftssituation. Dette sikrer et konstant fokus på antallet af både indkomne og lukkede sager. 5

6 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -6 af 16 2 SYSTEMDRIFT OG -SUPPORT Systemdriften er en samlebetegnelse for drift og support af de kritiske systemer. På nuværende tidspunkt drifter og supporterer CIMT en stor systemportefølje. Af disse er 12 af dem kategoriseret som kritiske. Dette indebærer bl.a., at de indgår i Serviceaftalen, hvori der er fastlagt konkrete aftaler om supportniveau og systemernes tilgængelighed. CIMT arbejder løbende for at udvide og forbedre målingerne på systemerne med henblik på at sikre den bedst mulige brugeroplevelse. Der er pt. systematiske målinger på nedenstående kritiske systemer: System Orbit Labka II Blodinfo II Patologi Web 1000 GS (grønt system) WWBakt EPM3 Opus notat Mail/kalender Beskrivelse Regionens operationsplanlægningssystem til booking, aflysninger, afvikling, ressourcestyring m.m. Laboratorieinformationssystemer, der anvendes af klinisk-biokemiske afdelinger samt til rekvisition af og søgning på laboratoriesvar i regionen. System til bestilling af blodprodukter til brug i behandling af patienter ex. plasma. Laboratorieinformationssystem til rekvisition og svar på histologiske og cytologiske analyser. Anvendes til at se billeder i røntgensystemet RIS/PACS. Patientadministrativt system, der sammen med OPUS anvendes til registrering af patientens forløb fra henvisning til afslutning. Webbaseret overbygning til det mikrobiologiske laboratoriesystem ADBakt, der giver rekvirenten adgang til at søge på prøvesvar, printe prøvesvar m.m. Elektronisk Patient Medicinering, et it-værktøj, der anvendes på alle regionens hospitaler til dokumentation og aflæsning af patienters medicineringsstatus Et modul i Opus arbejdsplads, der bruges til at skrive notat til patientkontakter System til at sende og modtage s samt organisere kalender og kontaktpersoner 6

7 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -7 af Systemsvartider Nedenstående tal fra CIMT s monitoreringssystem viser, hvor godt de kritiske systemer håndterer efterspørgsler fra brugerne. Tallene er aggregerede tal, der udtrykker et gennemsnit af den procentvise overholdelse af de tidsgrænser, der er sat for forskellige typer handlinger på tværs af hospitalerne i Region Hovedstaden. Herunder er det eksempelvis defineret, at et login på et system maksimalt må tage 15 sekunder. En søgning derimod, må ikke tage mere end 3 sekunder. En værdi på 100 udtrykker, at systemet i alle tilfælde på tværs af alle lokationerne håndterede en given handling indenfor den fastsatte tærskelværdi (for uddybende information se kapitel 4). Orbit Labka II Blod-info 2 Patologi via Opus Web 1000 GS WWBakt EPM3 Opus Notat Mail/ Kalender SLA 99,80% 99,80% 99,40% 99,00% 99,00% 99,40% 98,50% 99,80% 99,40% 99,40% Januar 94,30% 99,80% 99,40% 99,70% 98,70% 100,00% 100,00% 99,10% 99,00% 76,40% Februar 94,00% 99,80% 99,70% 100,00% 97,80% 100,00% 100,00% 98,80% 97,30% 82,90% Marts 93,00% 99,95% 98,62% 100,00% 98,14% 100,00% 100,00% 98,24% 99,49% 85,44% April 92,28% 99,91% 95,08% 100,00% 98,91% 99,99% 100,00% 97,21% 99,63% 88,29% Maj 99,99% 99,79% 95,77% 100,00% 99,02% 100,00% 99,95% 98,18% 99,66% 98,09% Juni 100,00% 99,92% 95,61% 100,00% 99,01% 99,17% 100,00% 98,54% 99,50% 97,39% Juli 100,00% ingen data 2 95,01% 99,99% 99,25% 99,99% 100,00% 99,06% 99,64% 91,03% Der kan overordnet måles en positiv tendens. Dog viser målingen på den webbaserede mail/kalender et fald i performance. Det skal påpeges, at denne måling dækker den webbaserede mail/kalender, men ikke de outlook-klienter, der anvendes hyppigst og hvor CIMT netop har afsluttet en omfattende opgradering (se kapital 3). Der pågår et arbejde med at udvide overvågningen, så hele exchange-miljøet dækkes. Det kan allerede nu konstateres, at en tilfredsstillende performance er genoprettet i august. På Blodinfo 2 har performance været faldende i maj, juni og juli, hvilket skyldes problemer med en lokalitet, Frederikssund. På de øvrige lokaliteter har svartiderne været over SLA. På RIS/PACS-området anvendes en række forskellige systemer, hvoraf det kun er web1000, der anvendes på de klinisk rekvirerende afdelinger, som indgår i svartidsrapporten ovenfor. De øvrige systemer anvendes primært af de billedproducerende afdelinger. Flere af disse, herunder WEB 1000, er forældede og giver derfor nogle udfordringer. Dette er en af de væsentligste årsager til at der gennemføres et projekt i Region Hovedstaden med implementering af nyt RIS/PACS-system på tværs af alle regionens hospitaler. Status for dette fremgår af kapitel 3. 2 Målingen på LabkaII er blevet sat i bero på midlertidig basis, da målingen påvirkede systemdriften negativt. En løsning forventes at være på plads i løbet af efteråret. 7

8 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -8 af Håndteringen af telefoniske henvendelser i Klinisk Servicedesk Figurerne nedenfor viser udviklingen i de telefoniske henvendelser til Klinisk Servicedesk, der har åbent i hverdage mellem 8-16 (fredag 8-15) og håndterer henvendelser vedrørende de kliniske systemer: GS Åben/OPUS, EPM3, Orbit og Mirsk. Graferne viser antallet af indkomne opkald (blå) og antallet af afbrudte opkald (lilla). Håndtering af opkald i Klinisk Programhjælp jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul præsenterede opkald Antal afbrudte opkald Mængden af opkald til klinisk Servicedesk i 2015 udviser en betydelig variation, hvor der i juni var det højeste antal henvendelser i næsten to år. Den kliniske Servicedesk virker i mindre grad til at være påvirket af sæsonudsving end CIMT Servicedesk. Dette afspejler sig også i den høje SLA-overholdelse (rød linje) nedenfor. SLA-overholdelse i Klinisk Servicedesk 95% 93% 90% 87% 89% 90% 91% 90% 85% 86% 85% 85% 80% 75% 70% nov dec jan feb mar apr maj jun jul SLA - 80 % inden for 5 min Andel besvaret inden for 5 min 8

9 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -9 af 16 3 STØRRE AKTIVITETER 3.1 Tværregionale projekter SUNDHEDSPLATFORMEN Hovedformålet er at samle oplysninger om patienten i én elektronisk journal. Det skaber overblik og høj sikkerhed for patienter og sundhedspersonale i Østdanmarks hospitalsvæsen. Dette giver mere sikre og sammenhængende behandlingsforløb. Samtidig bliver det lettere for patienten at følge med i og spille en aktiv rolle i egen behandling. Derudover erstatter Sundhedsplatformen mere end 30 itsystemer og giver sundhedspersonalet mere tid til at fokusere på patienten og den høje faglige kvalitet. Endelig understøtter Sundhedsplatformen den papirløse arbejdsgang på hospitalerne og giver større sammenhæng og bedre planlægning af patientens behandlingsforløb EGENLEVERANCEPROGRAMMET Programmet skal sikre, at en række forudsætninger for Sundhedsplatformen (SP) er etableret forud for go live i maj Arbejdet med at implementere en ny fælles Sundhedsplatform for Region Hovedstaden og Region Sjælland startede i maj 2014 og forventes afsluttet ultimo 2017 med udrulning af Sundhedsplatformen på alle hospitaler og sygehuse i hele Østdanmark. Sundhedsplatformen er på plan i forhold til Go-live i Der sker løbende justeringer af de mere detaljerede tidsplaner for de enkelte projekter frem mod denne dato. Sundhedsplatformen er i fase 3, som er Build-fasen, hvilket blandt andet betyder at det kliniske indhold og de nye arbejdsgange opsættes i systemet. Omfanget af dette arbejdet har betydet mindre justeringer i tidsplanen som dog ikke har betydning for Go-live tidpunktet som fortsat afholdes på Herlev og Gentofte hospital i maj I fase 3 er arbejdet vedrørende klargøring af Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet tillige påbegyndt som planlagt. Programmet for Sundhedsplatformen er i gang med at planlægge overgangen til fase 4 som forventes medio september. Fase 4 forløber frem til Go-live i maj 2016 og aktiviteterne i denne fase består hovedsagligt af færdiggørelse af systemopsætning, test, uddannelse og planlægning af Go-live. Der er etableret 11 egenleveranceprojekter/opgaver. De er organiseret i et samlet program (Egenleveranceprogrammet), og der er klarhed over det linjemæssige ansvar. På nuværende tidspunkt er projekterne i kontrol og har fornuftig fremdrift. Der er 7 af egenleverancerne der er i planlægnings- og scopingsfasen. For at sikre den fortsatte fremdrift, er der allokeret betydelige interne og eksterne ressourcer til opgaven. Endelig er der 2 af de 7 projekter hvor behovene er under uddybning i Sundhedsplatformen. PRÆHOSPITAL PATIENTJOURNAL (PPJ) Hovedformålet er at erstatte den nuværende præhospitale papirjournal med Egenleverancerne skal være endeligt i drift maj 2016 med intern deadline til SP test 17. januar Projektet følger tidsplanen. Projektet er opdelt i to faser. I fase 1 skal den elektroniske journal implementeres i alle ambulancer, akutlægebiler og sygetransporter. I fase 2 skal den elektroniske journal integreres med 9

10 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -10 af 16 en elektronisk journal, herunder at installere det nødvendige udstyr i ambulancer og akutlægebiler. Projektet er et samarbejde mellem de fem regioner og CSC ScandiHealth, der er hovedleverandør. PRAKSYS Projektet skal, i samarbejde med CSC Scandihealth, levere en fælles it-platform, der skal understøtte arbejdsgangene og administrationen af praksissektoren i samtlige regioner og kommuner. regionsspecifikke kliniske systemer - herunder Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden, der var udpeget til pilotmyndighed, gik i fuld drift d. 9 marts Anvendelse af PPJ i sygetransporter er dog på grund af systemmæssige udfordringer udskudt indtil videre. Systemforvaltningen af systemet er besluttet placeret i Region Nordjylland, og overdragelse fra projekt til systemforvaltning er i gang. Sideløbende hermed implementeres i projektregi en række optimeringer. Projektet er i gang med konstruktionsfasen, og implementering er planlagt til at påbegynde i den første region den 1. januar Imidlertid kan der forventes en forsinkelse på tre måneder i konstruktionsfasen, som kan påvirke implementeringsdatoen. Pt. er det ikke muligt at vurdere den potentielle samlede forsinkelse som følge af dette. Der arbejdes med flere metoder for at minimere konsekvenserne af forsinkelserne. Der er fortsat et konstruktivt samarbejde med leverandøren omkring en revideret tidsplan med henblik på at minimere forsinkelse samt at undgå væsentlige merudgifter i forhold til det oprindelige budget. 3.2 Projekter i CIMT og Region Hovedstaden EKG Projektet skal konsolidere det eksisterende sortiment af systemer til at måle EKG ved at etablere en fællesregional digital løsning, der i højere grad end de eksisterende løsninger understøtter kommunikation af data på tværs. Projektet er tidligere blevet ca. 14 uger forsinket på grund af afklaring af datacenter løsning. Projektet har, på trods af forsinkelsen, kunnet gennemføre hovedleverancerne for 1. halvår af Dette indebærer migrering af data, igangsættelse af integration mod EPIC (Sundhedsplatformen) samt planlægning af evaluering Derudover er der i forberedelsen af pilot samt idriftsættelse afsendt implementeringsaftaler til hospitalerne og samarbejdet mellem medarbejdere hos hhv. CIMT og hospitalerne er startet. Projektet forventes fortsat at være færdigt december MARS Systemet skal sikre mulighed for en effektiv og ensartet registrering af medicoteknisk apparatur og tilhørende aktiviteter. Projektet følger tidsplanen Den 1. august blev ansøgnings - og anskaffelsesmodulet idriftsat i hele regionen. Det vil sige, at alle 2016-ansøgninger angående 10

11 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -11 af 16 Fokus for MARS-projektet er at få implementeret ansøgnings/anskaffelsesmodulet Medusa på samtlige hospitaler i regionen. Formålet med modulet er at håndtere ansøgninger om medicoteknisk udstyr fra hospitalerne medicoteknisk udstyr vil blive indført og behandlet i Medusa på samtlige virksomheder. Ansøgningerne behandles i forbindelse med apparaturudvalgsmøderne og behandles regionalt fra september til december Systemet skal overordnet give mulighed for opfølgning på alt medicoteknisk udstyr og dermed danne basis for den daglige support i forbindelse med vedligeholdelse og rekvirering af reservedele. Endvidere skal projektet sikre en systematiseret arbejdsgang for håndtering af ansøgninger og anskaffelse af medicoteknisk udstyr.. NETVÆRKSPROGRAMMET Opgradering af LAN og WLAN gennemføres over en årrække på alle regionens adresser. Opgraderingen sker gennem omfattende udskiftning af hardware. Endvidere vil programmet på det trådløse netværk opgradere, udvide og renovere dækningen og kapaciteten. Programmets leverancer skal planlægges i forhold til Sundhedsplatformens udrulningsplan på de forskellige lokationer i regionen. Projektet forventes at være færdigt december Netværksprogrammet følger tidsplanen. De eksisterende projekter, Konsolidering af det trådede netværk (LAN) og opgradering af trådløst netværk (WLAN), er blevet slået sammen i netværksprogrammet. Dette er med til at sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcer ift. til de opgraderingsopgaver, der før lå i de enkelte projekter. På baggrund af skærpede budgetmæssige krav, er udrulningen af LAN-konsolidering blevet tilrettelagt med henblik på at sikre den bedst mulige platform for implementeringen af Sundhedsplatformen. Scope for netværksprogrammet i 2015 er i juni blev udvidet med WLAN stabiliseringsleverancer for Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet, Hvidovre Hospital samt fremrykke idriftsætning af det nye WLAN på Herlev hospital for bygningerne Sengetårnet og Behandlingsbygningen. Udvidelsen af scope for 2015 sker for at imødekomme Sundhedsplatformens udrulningsplan. Programmet forventer at have WLAN 75 % færdigt på Herlev Hospital ved udgangen af Ligeledes forventes 50 % af WLAN på hhv. Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital at være færdigt. Projektet forventer ligeledes ultimo 2015, at blive færdig med LAN på Glostrup hospital, samt at have nået størstedelen af opgraderingen på hhv. Herlev Hospitalet, Bispebjerg Hospital, Psykiatrien og Den Sociale Virksomhed. 11

12 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -12 af 16 NETVÆRKSPROGRAMMET TELEFONISTABILISERING Projektet skal skabe øget stabilitet i et telefonisystem, der håndterer ca telefoner, via konsolidering og modernisering af komponenter. Forudsætning for at der kan opgraderes er, at omstillingerne på Gentofte Hospital, Herlev Hospital, Glostrup Hospital og Hvidovre Hospital flyttes til en fælles omstillingsløsning. Projektet er gennemført og afsluttet den 30. juni Det nye telefon-omstillingssystem, CMG-NOW, er idriftsat på CIMT, Herlev Hospital, Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital og Gentofte Hospital, Regionsgården og senest på Nordsjællands Hospital. Der er idriftsat 7 nye omstillinger bestående af 37 omstillingsborde alt gennemført i løbet af 1. halvår Idriftsættelse af telefonisystemet blev gennemført den 25. april Der er udtrykt stor ros til CIMT for kommunikation og information. Der føres en tæt dialog med de berørte hospitaler og virksomheder, med henblik på at sikre en hurtig håndtering af eventuelle fejl. CAPTIA Hovedformålet med projektet er forenkling, modernisering, bedre drift og forberedelse til fremtidigt samlet ESDH udbud. Dette gøres ved at samle de eksisterende Captia-løsninger, samt en delmængede af de resterende EDSH systemer i et nyt og moderne ESDH system, Workzone. Workzone bruges til arkivering og styring af sagsdokumenter, blandt andet i forbindelse med borgehenvendelser, aktindsigter, klager, miljøsager og generel lovpligtig dokument arkivering. Projektet har fået godkendt ny tidsplan der i forhold til sidstestatus forsinker projektet med to måneder. Projektet forventes afsluttet medio december. Grunden til forsinkelsen skyldes tekniske udfordringer med etablering af servermiljøerne samt fejl i overførelsen af data i forbindelsen med hjemtagning af data fra den eksterne leverandør. Projektet er nu i implementeringsfase og har netop succesfuldt overført det første dataload fra Regionsgårdens Captia database. Yderligere er alle servere oppe at køre og klar til at blive testet og driftssat inde for den kommende periode. Implementeringsaftaler er fremsendt til direktionerne. I den kommende periode vil fokus ligge på planlægning af undervisning, test samt konfigurering af Workzone. Med den nye løsning forventes bedre økonomi, simplere drift og øget kapacitet. EXCHANGE Mail og kalender er et af de systemer, der medfører flest supportsager. Det er estimeret at ca. 35 % af disse, skyldes lange svartider for brugerne og manglende driftsstabilitet. Løsningen består bl.a. af en migreringen af brugerne i Region Hovedstaden til en ny platform, der skal sikre bedre systemsvartider og den fornødne driftsstabilitet. Projektet er gennemført og er under afslutning CIMT har pr. august 2015 opgraderet regionens mail og kalender system til nyeste version (Exchange 2013). Det betyder, at brugerne vil opleve at deres mail - og kalenderfunktionalitet er blevet stabil og at applikationen fungerer hurtigere end tidligere. Selve Outlook-applikationen er den samme som før, mens den webbaserede (webmail) version er opgraderet fra v til v Regionen har med projektet etableret sin mail- og kalenderfunktionalitet på nyeste version, baseret på en 12

13 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -13 af 16 understøttende IT-infrastruktur, der sikrer området et kapacitetsmæssigt overskud og dermed et tidssvarende mail- og kalendersystem nogle år frem. Således er der overført postkasser fra 2010-platformen til den ny 2013-platform. Der er etableret en up to date infrastruktur under systemet, hvorfor der nu er tilstrækkelig kapacitet til at sikre en stabil og sikker mail- og kalenderservice for regionens brugere. Projektet er blevet gennemført uden større gene for brugerne. WINDOWS 7 Windows 7 projektet opgraderer alle nuværende pc er fra Windows XP til Windows 7 og sikrer dermed en øget sikkerhed og stabilitet for IT systemerne. Region Hovedstaden er ved at opgradere alle regionens pc ere til Windows 7. Der er tale om et omfattende projekt, som også realiserer regionens desktopstrategi og delvist printstrategien. Efter projektet er tilendebragt, vil der være et langt bedre overblik over regionens pc ere, printere og applikationer. Hertil kommer, at der vil være højere it-sikkerhed, bedre kontrol over applikationsporteføljen og større brugervenlighed. OMLÆGNING AF REGION HOVEDSTADEN ELEKTIVE LABORATORIUM (RHEL) Projektet udspringer af budgetaftalen for 2015 og blev besluttet af Regionsrådet 23. september Hovedformålet er at samordne den klinisk biokemiske laboratoriebetjening af praksisområdet både organisatorisk og fysisk. Beslutningen indebærer bl.a., at Region Hovedstadens Elektive Laboratorium nedlægges, og laboratorie- og analysefunktionen fremover varetages af hospitalernes laboratorier og fordeles svarende til de medicinske optageområder. RHEL anvender laboratoriesystemet Projektet følger planen It- og Afbureaukratiseringsudvalget fik den 24. februar forelagt en plan for den resterende del af opgraderingerne. Planen indebærer, at alle de almindelige pc ere vil være opgraderet med udgangen af september måned 2015, mens kritiske og specielle pc ere vil være afsluttet i januar måned 2016 Der er medio august måned opgraderet i alt ca pc ere. Projektet følger tidsplanen. Projektet kræver en række IT-tilpasninger til bl.a. laboratoriesystemet Labka, som anvendes af hospitalerne. Det betyder, at en række systemer skal omlægges til Region Hovedstaden, hvilket betyder at både data og servere skal flyttes. RHEL s ni blodprøvetagningssteder skal have omlagt deres IT til Region Hovedstadens netværk og systemer. Medicoudstyr skal flyttes, og det skal sikres, at udstyret virker på de nye lokationer, og endelig skal flytningen af alle RHEL s medarbejdere understøttes på de nye lokationer. Styregruppen for RHEL-omlægningen godkendte den 23. juni ITprogrammets forslag til løsningsbeskrivelse for IT-omlægningen af RHEL. Herefter har projektet igangsat udarbejdelsen af specifikationer og krav samt bestilling af løsninger hos diverse leverandører af bl.a. flytning af infrastruktur som netværk, telefoni mv. samt udvikling af forskellige systemer herunder 13

14 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -14 af 16 NetLab samt en række andre systemer med integrationer hertil, mens regionens øvrige laboratorier anvender LABKAII. Omlægningen indebærer, at der fremover skal anvendes ét laboratoriesystem i regionen laboratoriesystemet Labka, rekvireringssystemet Webreq, EKGløsning, logistik og kvalitetssystemer mv. Projektet forventes færdigt, så hospitalernes laboratoriebetjening af praksissektoren kan træde i kraft per 1. januar Omlægningen skal ske med virkning fra 1. januar HOSPITALSSAMMENLÆGNINGER 2015 Baggrunden for sammenlægningen er krav til opdaterede organisationsstrukturer før opsætning af Sundhedsplatformen. Dette har indvirkning på hospitalets itbrugere og alle it-systemerne. Herudover bliver patientdata og indlagte patienter flyttet til den ny samlet hospitalsstruktur Hospitalerne vurderer, at sammenlægningerne vil skabe en mere entydig hospitalsstruktur i Region Hovedstaden, bedre fordeling af patienter og bedre patientforløb samt bedre forskningsmiljø og endelig: Fokus og Forenkling i en stærk og effektiv organisation. Projektet overholder tidsplanen, og den 1. sammenlægning af Herlev og Gentofte Hospital er gennemført efter planen og til tiden. De nye hospitalsnavne og datoer for sammenlægningerne er: 1. Herlev og Gentofte Hospital blev sammenlagt d maj Rigshospitalet, d september 2015 (kaldenavnet bliver Rigshospitalet Blegdamsvej og Rigshospitalet Glostrup) 3. Glostrup Medicinsk afdeling under HVH, d september Amager og Hvidovre Hospital, d december 2015 Projektet forventes afsluttet i RIS/PACS Projektet skal skabe et hurtigere og mere stabilt billeddiagnosticeringssystem via en konsolidering af Region Hovedstadens eksisterende RIS/PACS-miljøer til et fælles system. RIS/PACS anvendes til lagring og visning af billeddiagnostisk materiale bl.a. røntgenundersøgelser. Projektet holder sig inden for de økonomiske rammer, men er udfordret på fremdriften på grund af udfordringer med den tekniske løsning. Der er derfor over sommeren arbejdet intensivt på at forbedre driftsstabiliteten af systemet med fokus på at sikre stabil drift på Amager Hospital. Endvidere har både CIMT, leverandør samt hospitalerne prioriteret flere ressourcer til projektet med henblik på at sikre den fornødne driftsstabilitet inden systemet idriftsættes på øvrige hospitaler. En vigtig aktivitet i den forbindelse er, at der er blevet arbejdet med opsætning af automatiserede målinger af svartider og oppetid, så systemets ydelse kan monitoreres løbende. Forberedelserne af implementeringen på Amager og Hvidovre 14

15 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -15 af 16 Hospital går som planlagt og der tilbydes løbende undervisning i systemets funktioner. RIS/PACS forventes idriftsat på Amager og Hvidovre Hospital medio september. 15

16 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -16 af Håndteringen af telefoniske henvendelser i CIMT Servicedesk Servicedesken er CIMT s primære kontaktflade til brugerne og modtager hver uge flere tusinde opkald. Figuren viser udviklingen i nøgletal for CIMT 1.2 Straksafklaringer og svartider Målet for hvor stor en andel af opkaldene som skal besvares inden for fem minutter er blevet hævet til 80 % i det nye servicekatalog. Da det er en meget stor del af alle henvendelser, som foregår telefonisk, er dette et centralt mål for brugernes oplevede service. Straksafklaringerne er ligeledes af stor betydning. En straksafklaring betyder, at en sag løses ved første kontakt. Dette er en vigtig forudsætning for, at brugerne hurtigst muligt kan komme videre i deres daglige virke. Målsætningen er i det nye servicekatalog ændret til, at minimum 60 % af alle sager løses ved første Antal indkomne og lukkede sager Figuren viser det samlede antal registrerede sager (rød graf), der håndteres af CIMT og eksterne leverandører. I forbindelse med en henvendelse, både telefoniske og via serviceportalen på intranettet, registreres en sag i overensstemmelse med sagens kritikalitet. Henvendelsen prioriteres ud fra bl.a. henvendelsens art/emne, antal berørte brugere og risikoen for fx patientsikkerhed eller produktionsstop. Henvendelsen kategoriseres derefter som Kritisk, Høj, Medium eller Normal. Udover antal registrerede sager, så viser figuren også antallet af sager som er lukket (dvs. løst) i den givne periode, samt hvor stor en andel af de sager, som ikke løses ved første kontakt, der løses indenfor de aftalte tidsrum. SLA står for Service-level-agreement. Hvis sagen ikke kan løses ved første henvendelse, bliver sagens kritikalitet vurderet og den sendes til en sagsbehandler med den nødvendige faglighed. Der gælder forskellige servicemål for kritikalitetsniveauerne. Sager med høj kritikalitet skal selvsagt håndteres hurtigere (inden for tre dage) end sager med medium eller normal kritikalitet (hhv. fem og ti Systemsvartider Systemsvartiderne på de kritiske systemer udgør pt. den mest direkte måling af brugernes oplevelse af systemernes performance. På nuværende tidspunkt er der målinger på samtlige kritiske systemer undtagen Mirsk. Målingerne foretages i et krydsfelt på de enkelte virksomheder og vil derfor være afhængige af en række lokale forhold (kabling, netværksudstyr, gamle pc er mv.). Målingerne er udtryk for, hvor lang tid diverse handlinger tager ex. tiden fra en søgning påbegyndes til resultaterne præsenteres. Der er opsat tærskelværdier for de forskellige typer handlinger, hvor der skelnes mellem datatunge handlinger (15 sek.) og standardhandlinger (3 Håndtering af telefoniske henvendelser i Klinisk servicedesk Figuren viser antallet af opkald til klinisk servicedesk (lilla), hvor mange opkald, der afbrydes før tid (blå) samt den procentvise besvarelse (rød). Klinisk servicedesk tager sig af de henvendelser, der omhandler de kliniske systemer (GS Åben/OPUS, EPM3, Orbit og Mirsk). 16

17 Punkt nr. 8 - Meddelelser - Årsrapport 2014 fra Copenhagen Capacity Bilag 1 - Side -1 af 15 Status 2014 Bestyrelsesmøde den 6. marts 2015 Status 2014 bedes taget til efterretning. Bilag 4

18 Punkt nr. 8 - Meddelelser - Årsrapport 2014 fra Copenhagen Capacity Bilag 1 - Side -2 af 15 Indhold 1. Nye tider for investeringsfremme i Greater Copenhagen år med investeringsfremme Resultater i Samlet resultatskabelse Resultater for investeringsfremme Effekt af Copenhagen Capacitys resultatskabelse Feedback fra Copenhagen Capacitys kunder Samarbejde med Invest in Denmark Samarbejde med Invest in Skåne Resultater for talenttrækning Resultater for udenlandske film- og Tv-produktioner Indsatser og milestones Investeringsfremme Bedst i Norden til tyske hovedkontorer Bedste nordeuropæiske destination for kinesiske investorer Vinde det nordiske konsolideringsrace Målrettet udvikling og markedsføring danske af styrkepositioner (value propositions Talentindsatsen Udenlandske film- og Tv-produktioner Udviklingsprojekter Etablering af Copenhagen Healthtech Cluster Goodwill Ambassador Corps Tiltrækning af udenlandske investorer til danske infrastrukturprojekter Fælles modtageapparat Stakeholderinvolvering Status 2014 Copenhagen Capacity

19 Punkt nr. 8 - Meddelelser - Årsrapport 2014 fra Copenhagen Capacity Bilag 1 - Side -3 af Nye tider for investeringsfremme i Greater Copenhagen 2014 blev startskuddet til Greater Copenhagen-samarbejdet. Et nyt samarbejde på tværs af regioner og kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Med udgangspunkt i den fokuserede vækstdagsorden skal samarbejdet bidrage til vækst i regionen gennem initiativer som skaber værdi for deltagerne. De første initiativer startede allerede i sidste kvartal af 2014 og Copenhagen Capacity har fået ansvar for et fælles modtageapparat for udenlandske delegationer til Greater Copenhagen, en investorportal samt at skabe og udrulle det fælles brand for samarbejdet. Disse aktiviteter vil fortsætte i 2015 og det er desuden håbet, at Region Skåne samt kommuner aktivt går ind i samarbejdet. Copenhagen Capacity forhandlede i 2014 en ny resultatkontrakt med Region Hovedstaden, som blev afsluttet i december. Den nye aftale indeholder konkrete mål og indsatser for og gør Copenhagen Capacity til en central udvikler og udfører af flere af initiativerne i Greater Copenhagen samarbejdet. Samtidig udvider resultatkontrakten den økonomiske ramme for Copenhagen Capacity og talentindsatsen er nu inkluderet som en programaktivitet. Kontrakten er et solidt fundament for Copenhagen Capacitys aktiviteter i de kommende år år med investeringsfremme Copenhagen Capacity kunne i 2014 fejre sit 20 års jubilæum. I 20 år har der været fokus på investeringsfremme i hovedstadsregionen og i 20 år har Copenhagen Capacity bidraget til at tiltrække virksomheder og talenter og bidraget til vækst og beskæftigelse. Den internationale konkurrence om at tiltrække virksomheder intensiveres fortsat, fordi flere og flere lande og metropoler verden over byder sig til for at vinde virksomhedernes gunst. For at differentiere os fra andre regioner og fortsætte resultatskabelsen i fremtiden, skal vi blive endnu bedre til at udvikle, beskrive og markedsføre konkrete forretningsmuligheder for de udenlandske investorer, talenter og virksomheder, således at vi bruger vores ressourcer mest effektivt og skaber varig vækst og udvikling i Greater Copenhagen. 2 Status 2014 Copenhagen Capacity

20 Punkt nr. 8 - Meddelelser - Årsrapport 2014 fra Copenhagen Capacity Bilag 1 - Side -4 af Resultater i 2014 Copenhagen Capacity har i 2014 lykkedes med at bidrage til vækst og udvikling i Region Hovedstaden og Region Sjælland på tværs af Copenhagen Capacitys kerneområder. I det følgende afsnit vil Copenhagen Capacitys resultater for 2014 blive præsenteret. 2.1 Samlet resultatskabelse I 2014 har Copenhagen Capacity skabt og fastholdt 789 job gennem 33 investeringssager og derved indfriet målsætningen om at skabe 700 job på tværs af Region Sjælland og Region Hovedstaden. Fire af investeringssagerne og 112 job er skabt i Region Sjælland. Talenttiltrækningen har også bidraget til Copenhagen Capacitys resultatskabelse ved, at 354 personer har fået arbejdet gennem indsatsen. Film- og Tv-produktionstiltrækningsarbejdet har resulteret i 11 produktioner som har genereret en kontraktlig forpligtelse på 79 millioners kroners forbrug i Danmark i forbindelse med produktionerne og 261 midlertidige årsværk. Tabel 1. Samlet resultat og effektskabelse Resultat Mål Antal successager Investeringsprojekter Film/tv 11 3 I alt Antal job Job skabt gennem investeringsprojekter Job skabt gennem tidsbegrænsede investeringsaktiviteter (film/tv) Antal talentjob I alt Kundetilfredshed 97% Min. 90% 3 Status 2014 Copenhagen Capacity

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Forretningsudvalget

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET DAGSORDEN IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 30-09-2014 14:00 MØDESTED Rigshospitalet. MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja Holt Højgaard

Læs mere

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Baggrund for projektet I 2011 fik KOMBIT i opdrag fra KL at etablere et ansøgningssystem

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Foto: Thomas Hommelgaard 2 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Vores rejse med ServiceNow

Vores rejse med ServiceNow Vores rejse med ServiceNow Lisbeth Smed Lisbeth.Smed@Coop.dk SIDE 1 Indhold Om Coop Vores rejse med ServiceNow Lessons learned Om Coop Coop er Danmarks største detailvirksomhed og er ejet af medlemmerne.

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

BILAG 4. Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 4. Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 4 Til Direktørgruppen Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter 10. juni 2014 Engrosmodellens opstart er helt afhængig af, at alle involverede parter (Data- Hub og aktører) er klar til go-live

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden 12. og 13. oktober Nyborg Strand Susanne Østerberg, Afdelingen for Kunderelationer, Koncern

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre.

Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre. Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre. Loyalty Forum 2013 i samarbejde med det dansk-engelske handelskontor i London For alle kunder og partnere

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015 Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten IMPULS, 17. september 2015 Indhold NaturErhvervstyrelsen Lidt om vores it Implementeringen af landbrugsreformen 14. September

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere