Overordnet status på drift og udvikling orientering fra CIMT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet status på drift og udvikling orientering fra CIMT"

Transkript

1 Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -1 af 16 Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Overordnet status på drift og udvikling orientering fra CIMT August 2015

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -2 af 16 1 CIMT SERVICEDESK Håndteringen af telefoniske henvendelser i CIMT Servicedesk Straksafklaringer og svartid inden for 5 min i CIMT Servicedesk Antal indkomne og lukkede sager SYSTEMDRIFT OG -SUPPORT Systemsvartider Håndteringen af telefoniske henvendelser i Klinisk Servicedesk STØRRE AKTIVITETER Tværregionale projekter Projekter i CIMT og Region Hovedstaden BAGGRUND Dette er 12. afrapportering vedrørende udviklingen i systemdriften, sagshåndteringen, væsentligste aktiviteter samt driftsforbedrende tiltag og udviklingstiltag for Center for It, Medico og Telefoni i Region Hovedstaden. Vores vigtigste opgave er at sikre sammenhængende og stabile itsystemer, medicoteknisk udstyr og telefonisystemer til Region Hovedstadens ansatte og derved sikre gode forudsætninger for en højere kvalitet og effektivitet i patientbehandlingen. Direktionen i CIMT 2

3 Aksetitel Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -3 af 16 1 CIMT SERVICEDESK CIMT Servicedesk er den centrale indgang for brugerhenvendelser og det er via denne, at størstedelen af sagerne håndteres. Den fælles CIMT Servicedesk sikrer en forbedret og ensartet service af brugerne i regionen. Via den fælles CIMT Servicedesk kan brugerne trykke sig videre og blive stillet om til enten Servicedesk, som håndterer generelle it-problemer, eller Klinisk Servicedesk, der håndterer spørgsmål vedrørende brugen af de kliniske it-systemer (OPUS/GS, EPM, ORBIT og MIRSK) (se afsnit 2.2.). Hver gang en bruger kontakter CIMT, oprettes en sag, uanset om sagen løses øjeblikkeligt eller kræver yderligere sagsbehandling. En sag kan være et incident, hvor brugeren oplever fejlende eller manglende itservice, eller service requests, hvor brugerne anmoder om ex. opsætning af en computer eller installation af et program. En sag bliver først betragtet som lukket, når den er løst tilfredsstillende for brugeren, da der tages højde for en periode på 7 dage, hvori brugeren kan klage, såfremt de ikke er tilfredse med sagens afslutning. 1.1 Håndteringen af telefoniske henvendelser i CIMT Servicedesk Henvendelser til Servicedesken kan ske enten telefonisk eller gennem vores selvbetjeningsportal, CIMT Service. Størstedelen af henvendelserne til CIMT Servicedesk sker telefonisk. I juli udgjorde de telefoniske henvendelser således ca. 86 % af alle henvendelserne. Grafen nedenfor viser antallet af henvendelser til CIMT Servicedesk (blå), den gennemsnitlige ventetid (rød) samt hvor mange afbrudte opkald der er (lilla). Håndtering af telefoniske henvendelser i CIMT Servicedesk :24 05:02 04: :43 01:52 02:23 02:45 02:44 02:17 03:24 03:02 01: :36 02:53 02:10 01: :16 00: aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul præsenterede opkald Antal afbrudte opkald Gennemsnitlig ventetid 00:43 00:00 I maj og juni har efterspørgslen ligget konstant på ca henvendelser, men falder betydeligt ved sommerferiens start. Udsvingene på denne graf følger dermed sæsonbetonede udsving. Den gennemsnitlige ventetid var høj i maj på grund af sygdom og følgende underbemanding i servicedesken. Samtidig var der en række projekter, herunder sammenlægningen af Herlev og Gentofte hospital, samt periodiske udfordringer 3

4 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -4 af 16 med netværk. Dette har medført enkelte dage i maj med usædvanlig mange henvendelser til servicedesken og deraf meget længere svartid på de dage. Det er årsagen til, at den gennemsnitlige ventetid var højere i maj end juni på trods af, at der set over de to måneder var samme antal henvendelser. Udviklingen i antallet af afbrudte opkald svinger med nogenlunde samme frekvens som de to andre kurver, hvilket indikerer, at man endnu ikke er helt nede på det naturlige leje 1 for antal afbrudte opkald. 1.2 Straksafklaringer og svartid inden for 5 min i CIMT Servicedesk Tabellen viser i hvilken grad CIMT Servicedesk overholder servicemål for svartider (blå) og straksafklaringer (rød). Begge mål stammer fra serviceaftalen, der beskriver det aftalte serviceniveau. En straksafklaring betyder, at brugeren får løst sin sag over telefonen ved første kontakt. Det er en målsætning for CIMT, at minimum 60 % af alle henvendelser straksafklares (rød stiplet linje). Der er ligeledes et servicemål for svartider, hvor målsætningen er, at 80 % af brugerne maksimalt må vente i fem minutter, før de kommer igennem til en medarbejder (blå stiplet linje). 100% Straksafklaringer og antal besvaret inden for 5 min 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 82% 84% 80% 82% 81% 78% 83% 81% 84% 72% 82% 73% 83% 67% 80% 85% 95% 81% SLA for svartid Besvaret inden for 5 min. SLA for straksafklarede straksafklarede 60% 55% 50% november december januar februar marts april maj juni juli Siden sidste rapport, har SLA-opfyldelsen på opkald besvaret inden for 5 minutter været varierende. I maj har man ikke levet op til SLA-målene på 80 %.jf. ovenstående. Andelen af besvarede opkald har været over SLA i både juni og juli og ligger på det højeste niveau vi har målt i år. Straksafklaringer har siden november ligget stabilt over SLA. Således får mere end 80 % af alle brugere løst deres sag ved første telefoniske kontakt. 1 Det naturlige leje for antal afbrudte opkald er det niveau, hvor det ikke længere er muligt at reducere antallet ved at forbedre service eller øge ressourcerne. Når det ikke er muligt at komme helt ned på 0 % uafbrudte opkald så skyldes det, at der altid vil være nogle brugere som enten bliver nødt til at lægge på før de når igennem eller som får løst deres sag på anden vis mens de sidder med røret. Det kan fx være ved at de selv husker løsningen eller at en kollega hjælper dem. 4

5 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -5 af Antal indkomne og lukkede sager Den røde og grønne graf nedenfor viser omfang og tendens i mængden af hhv. indkomne og lukkede sager. Den giver dermed et indtryk af det flow af sager, der er igennem CIMT og dækker både sager, der modtages telefonisk, samt sager som oprettes igennem selvbetjeningsløsningen. Den blå graf viser hvor stor en procentdel af de sager, som ikke løses ved første telefoniske kontakt, der løses inden for de aftalte serviceniveauer (SLA). Hvis sagen ikke kan løses ved første henvendelse, bliver sagens kritikalitet vurderet og den sendes til en sagsbehandler med den nødvendige faglighed. Der gælder forskellige servicemål for kritikalitetsniveauerne. Sager med høj kritikalitet skal selvsagt håndteres hurtigere (inden for tre dage) end sager med medium eller normal kritikalitet (hhv. fem og ti dage). Antal indkomne og lukkede sager % % % % 87% % 87% % % % 85% % 85% % 78% % sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 antal indkomne antal lukkede Sager løst inden for SLA 70% Siden den sidste rapportering i april, har der været store udsving i både antal indkomne og lukkede sager. Den varierende sagsmængde kan i høj grad tilskrives sommerferien. Sagsløsningsgraden var, lav i maj på baggrund af både sygdom samt øget belastning fra bl.a. hospitalssammenlægningerne, men har siden bevæget sig i positiv retning. Tendensen er, at mængden af lukkede sager tilsvarer antallet af indkomne sager. Sagsløsningsgraden ligger dog under det fastsatte SLA-niveau der definerer, at 90 % af de ikkestraksafklarede sager skal løses jævnfør kritikalitet og relaterede servicemål. For at sikre en løbende forbedring og udvikling af de brugerrettede services, og bibeholde det høje niveau, har CIMT bl.a. implementeret driftmålstyring, hvor alle organisatoriske enheder løbende følger op på den aktuelle driftssituation. Dette sikrer et konstant fokus på antallet af både indkomne og lukkede sager. 5

6 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -6 af 16 2 SYSTEMDRIFT OG -SUPPORT Systemdriften er en samlebetegnelse for drift og support af de kritiske systemer. På nuværende tidspunkt drifter og supporterer CIMT en stor systemportefølje. Af disse er 12 af dem kategoriseret som kritiske. Dette indebærer bl.a., at de indgår i Serviceaftalen, hvori der er fastlagt konkrete aftaler om supportniveau og systemernes tilgængelighed. CIMT arbejder løbende for at udvide og forbedre målingerne på systemerne med henblik på at sikre den bedst mulige brugeroplevelse. Der er pt. systematiske målinger på nedenstående kritiske systemer: System Orbit Labka II Blodinfo II Patologi Web 1000 GS (grønt system) WWBakt EPM3 Opus notat Mail/kalender Beskrivelse Regionens operationsplanlægningssystem til booking, aflysninger, afvikling, ressourcestyring m.m. Laboratorieinformationssystemer, der anvendes af klinisk-biokemiske afdelinger samt til rekvisition af og søgning på laboratoriesvar i regionen. System til bestilling af blodprodukter til brug i behandling af patienter ex. plasma. Laboratorieinformationssystem til rekvisition og svar på histologiske og cytologiske analyser. Anvendes til at se billeder i røntgensystemet RIS/PACS. Patientadministrativt system, der sammen med OPUS anvendes til registrering af patientens forløb fra henvisning til afslutning. Webbaseret overbygning til det mikrobiologiske laboratoriesystem ADBakt, der giver rekvirenten adgang til at søge på prøvesvar, printe prøvesvar m.m. Elektronisk Patient Medicinering, et it-værktøj, der anvendes på alle regionens hospitaler til dokumentation og aflæsning af patienters medicineringsstatus Et modul i Opus arbejdsplads, der bruges til at skrive notat til patientkontakter System til at sende og modtage s samt organisere kalender og kontaktpersoner 6

7 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -7 af Systemsvartider Nedenstående tal fra CIMT s monitoreringssystem viser, hvor godt de kritiske systemer håndterer efterspørgsler fra brugerne. Tallene er aggregerede tal, der udtrykker et gennemsnit af den procentvise overholdelse af de tidsgrænser, der er sat for forskellige typer handlinger på tværs af hospitalerne i Region Hovedstaden. Herunder er det eksempelvis defineret, at et login på et system maksimalt må tage 15 sekunder. En søgning derimod, må ikke tage mere end 3 sekunder. En værdi på 100 udtrykker, at systemet i alle tilfælde på tværs af alle lokationerne håndterede en given handling indenfor den fastsatte tærskelværdi (for uddybende information se kapitel 4). Orbit Labka II Blod-info 2 Patologi via Opus Web 1000 GS WWBakt EPM3 Opus Notat Mail/ Kalender SLA 99,80% 99,80% 99,40% 99,00% 99,00% 99,40% 98,50% 99,80% 99,40% 99,40% Januar 94,30% 99,80% 99,40% 99,70% 98,70% 100,00% 100,00% 99,10% 99,00% 76,40% Februar 94,00% 99,80% 99,70% 100,00% 97,80% 100,00% 100,00% 98,80% 97,30% 82,90% Marts 93,00% 99,95% 98,62% 100,00% 98,14% 100,00% 100,00% 98,24% 99,49% 85,44% April 92,28% 99,91% 95,08% 100,00% 98,91% 99,99% 100,00% 97,21% 99,63% 88,29% Maj 99,99% 99,79% 95,77% 100,00% 99,02% 100,00% 99,95% 98,18% 99,66% 98,09% Juni 100,00% 99,92% 95,61% 100,00% 99,01% 99,17% 100,00% 98,54% 99,50% 97,39% Juli 100,00% ingen data 2 95,01% 99,99% 99,25% 99,99% 100,00% 99,06% 99,64% 91,03% Der kan overordnet måles en positiv tendens. Dog viser målingen på den webbaserede mail/kalender et fald i performance. Det skal påpeges, at denne måling dækker den webbaserede mail/kalender, men ikke de outlook-klienter, der anvendes hyppigst og hvor CIMT netop har afsluttet en omfattende opgradering (se kapital 3). Der pågår et arbejde med at udvide overvågningen, så hele exchange-miljøet dækkes. Det kan allerede nu konstateres, at en tilfredsstillende performance er genoprettet i august. På Blodinfo 2 har performance været faldende i maj, juni og juli, hvilket skyldes problemer med en lokalitet, Frederikssund. På de øvrige lokaliteter har svartiderne været over SLA. På RIS/PACS-området anvendes en række forskellige systemer, hvoraf det kun er web1000, der anvendes på de klinisk rekvirerende afdelinger, som indgår i svartidsrapporten ovenfor. De øvrige systemer anvendes primært af de billedproducerende afdelinger. Flere af disse, herunder WEB 1000, er forældede og giver derfor nogle udfordringer. Dette er en af de væsentligste årsager til at der gennemføres et projekt i Region Hovedstaden med implementering af nyt RIS/PACS-system på tværs af alle regionens hospitaler. Status for dette fremgår af kapitel 3. 2 Målingen på LabkaII er blevet sat i bero på midlertidig basis, da målingen påvirkede systemdriften negativt. En løsning forventes at være på plads i løbet af efteråret. 7

8 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -8 af Håndteringen af telefoniske henvendelser i Klinisk Servicedesk Figurerne nedenfor viser udviklingen i de telefoniske henvendelser til Klinisk Servicedesk, der har åbent i hverdage mellem 8-16 (fredag 8-15) og håndterer henvendelser vedrørende de kliniske systemer: GS Åben/OPUS, EPM3, Orbit og Mirsk. Graferne viser antallet af indkomne opkald (blå) og antallet af afbrudte opkald (lilla). Håndtering af opkald i Klinisk Programhjælp jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul præsenterede opkald Antal afbrudte opkald Mængden af opkald til klinisk Servicedesk i 2015 udviser en betydelig variation, hvor der i juni var det højeste antal henvendelser i næsten to år. Den kliniske Servicedesk virker i mindre grad til at være påvirket af sæsonudsving end CIMT Servicedesk. Dette afspejler sig også i den høje SLA-overholdelse (rød linje) nedenfor. SLA-overholdelse i Klinisk Servicedesk 95% 93% 90% 87% 89% 90% 91% 90% 85% 86% 85% 85% 80% 75% 70% nov dec jan feb mar apr maj jun jul SLA - 80 % inden for 5 min Andel besvaret inden for 5 min 8

9 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -9 af 16 3 STØRRE AKTIVITETER 3.1 Tværregionale projekter SUNDHEDSPLATFORMEN Hovedformålet er at samle oplysninger om patienten i én elektronisk journal. Det skaber overblik og høj sikkerhed for patienter og sundhedspersonale i Østdanmarks hospitalsvæsen. Dette giver mere sikre og sammenhængende behandlingsforløb. Samtidig bliver det lettere for patienten at følge med i og spille en aktiv rolle i egen behandling. Derudover erstatter Sundhedsplatformen mere end 30 itsystemer og giver sundhedspersonalet mere tid til at fokusere på patienten og den høje faglige kvalitet. Endelig understøtter Sundhedsplatformen den papirløse arbejdsgang på hospitalerne og giver større sammenhæng og bedre planlægning af patientens behandlingsforløb EGENLEVERANCEPROGRAMMET Programmet skal sikre, at en række forudsætninger for Sundhedsplatformen (SP) er etableret forud for go live i maj Arbejdet med at implementere en ny fælles Sundhedsplatform for Region Hovedstaden og Region Sjælland startede i maj 2014 og forventes afsluttet ultimo 2017 med udrulning af Sundhedsplatformen på alle hospitaler og sygehuse i hele Østdanmark. Sundhedsplatformen er på plan i forhold til Go-live i Der sker løbende justeringer af de mere detaljerede tidsplaner for de enkelte projekter frem mod denne dato. Sundhedsplatformen er i fase 3, som er Build-fasen, hvilket blandt andet betyder at det kliniske indhold og de nye arbejdsgange opsættes i systemet. Omfanget af dette arbejdet har betydet mindre justeringer i tidsplanen som dog ikke har betydning for Go-live tidpunktet som fortsat afholdes på Herlev og Gentofte hospital i maj I fase 3 er arbejdet vedrørende klargøring af Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet tillige påbegyndt som planlagt. Programmet for Sundhedsplatformen er i gang med at planlægge overgangen til fase 4 som forventes medio september. Fase 4 forløber frem til Go-live i maj 2016 og aktiviteterne i denne fase består hovedsagligt af færdiggørelse af systemopsætning, test, uddannelse og planlægning af Go-live. Der er etableret 11 egenleveranceprojekter/opgaver. De er organiseret i et samlet program (Egenleveranceprogrammet), og der er klarhed over det linjemæssige ansvar. På nuværende tidspunkt er projekterne i kontrol og har fornuftig fremdrift. Der er 7 af egenleverancerne der er i planlægnings- og scopingsfasen. For at sikre den fortsatte fremdrift, er der allokeret betydelige interne og eksterne ressourcer til opgaven. Endelig er der 2 af de 7 projekter hvor behovene er under uddybning i Sundhedsplatformen. PRÆHOSPITAL PATIENTJOURNAL (PPJ) Hovedformålet er at erstatte den nuværende præhospitale papirjournal med Egenleverancerne skal være endeligt i drift maj 2016 med intern deadline til SP test 17. januar Projektet følger tidsplanen. Projektet er opdelt i to faser. I fase 1 skal den elektroniske journal implementeres i alle ambulancer, akutlægebiler og sygetransporter. I fase 2 skal den elektroniske journal integreres med 9

10 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -10 af 16 en elektronisk journal, herunder at installere det nødvendige udstyr i ambulancer og akutlægebiler. Projektet er et samarbejde mellem de fem regioner og CSC ScandiHealth, der er hovedleverandør. PRAKSYS Projektet skal, i samarbejde med CSC Scandihealth, levere en fælles it-platform, der skal understøtte arbejdsgangene og administrationen af praksissektoren i samtlige regioner og kommuner. regionsspecifikke kliniske systemer - herunder Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden, der var udpeget til pilotmyndighed, gik i fuld drift d. 9 marts Anvendelse af PPJ i sygetransporter er dog på grund af systemmæssige udfordringer udskudt indtil videre. Systemforvaltningen af systemet er besluttet placeret i Region Nordjylland, og overdragelse fra projekt til systemforvaltning er i gang. Sideløbende hermed implementeres i projektregi en række optimeringer. Projektet er i gang med konstruktionsfasen, og implementering er planlagt til at påbegynde i den første region den 1. januar Imidlertid kan der forventes en forsinkelse på tre måneder i konstruktionsfasen, som kan påvirke implementeringsdatoen. Pt. er det ikke muligt at vurdere den potentielle samlede forsinkelse som følge af dette. Der arbejdes med flere metoder for at minimere konsekvenserne af forsinkelserne. Der er fortsat et konstruktivt samarbejde med leverandøren omkring en revideret tidsplan med henblik på at minimere forsinkelse samt at undgå væsentlige merudgifter i forhold til det oprindelige budget. 3.2 Projekter i CIMT og Region Hovedstaden EKG Projektet skal konsolidere det eksisterende sortiment af systemer til at måle EKG ved at etablere en fællesregional digital løsning, der i højere grad end de eksisterende løsninger understøtter kommunikation af data på tværs. Projektet er tidligere blevet ca. 14 uger forsinket på grund af afklaring af datacenter løsning. Projektet har, på trods af forsinkelsen, kunnet gennemføre hovedleverancerne for 1. halvår af Dette indebærer migrering af data, igangsættelse af integration mod EPIC (Sundhedsplatformen) samt planlægning af evaluering Derudover er der i forberedelsen af pilot samt idriftsættelse afsendt implementeringsaftaler til hospitalerne og samarbejdet mellem medarbejdere hos hhv. CIMT og hospitalerne er startet. Projektet forventes fortsat at være færdigt december MARS Systemet skal sikre mulighed for en effektiv og ensartet registrering af medicoteknisk apparatur og tilhørende aktiviteter. Projektet følger tidsplanen Den 1. august blev ansøgnings - og anskaffelsesmodulet idriftsat i hele regionen. Det vil sige, at alle 2016-ansøgninger angående 10

11 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -11 af 16 Fokus for MARS-projektet er at få implementeret ansøgnings/anskaffelsesmodulet Medusa på samtlige hospitaler i regionen. Formålet med modulet er at håndtere ansøgninger om medicoteknisk udstyr fra hospitalerne medicoteknisk udstyr vil blive indført og behandlet i Medusa på samtlige virksomheder. Ansøgningerne behandles i forbindelse med apparaturudvalgsmøderne og behandles regionalt fra september til december Systemet skal overordnet give mulighed for opfølgning på alt medicoteknisk udstyr og dermed danne basis for den daglige support i forbindelse med vedligeholdelse og rekvirering af reservedele. Endvidere skal projektet sikre en systematiseret arbejdsgang for håndtering af ansøgninger og anskaffelse af medicoteknisk udstyr.. NETVÆRKSPROGRAMMET Opgradering af LAN og WLAN gennemføres over en årrække på alle regionens adresser. Opgraderingen sker gennem omfattende udskiftning af hardware. Endvidere vil programmet på det trådløse netværk opgradere, udvide og renovere dækningen og kapaciteten. Programmets leverancer skal planlægges i forhold til Sundhedsplatformens udrulningsplan på de forskellige lokationer i regionen. Projektet forventes at være færdigt december Netværksprogrammet følger tidsplanen. De eksisterende projekter, Konsolidering af det trådede netværk (LAN) og opgradering af trådløst netværk (WLAN), er blevet slået sammen i netværksprogrammet. Dette er med til at sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcer ift. til de opgraderingsopgaver, der før lå i de enkelte projekter. På baggrund af skærpede budgetmæssige krav, er udrulningen af LAN-konsolidering blevet tilrettelagt med henblik på at sikre den bedst mulige platform for implementeringen af Sundhedsplatformen. Scope for netværksprogrammet i 2015 er i juni blev udvidet med WLAN stabiliseringsleverancer for Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet, Hvidovre Hospital samt fremrykke idriftsætning af det nye WLAN på Herlev hospital for bygningerne Sengetårnet og Behandlingsbygningen. Udvidelsen af scope for 2015 sker for at imødekomme Sundhedsplatformens udrulningsplan. Programmet forventer at have WLAN 75 % færdigt på Herlev Hospital ved udgangen af Ligeledes forventes 50 % af WLAN på hhv. Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital at være færdigt. Projektet forventer ligeledes ultimo 2015, at blive færdig med LAN på Glostrup hospital, samt at have nået størstedelen af opgraderingen på hhv. Herlev Hospitalet, Bispebjerg Hospital, Psykiatrien og Den Sociale Virksomhed. 11

12 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -12 af 16 NETVÆRKSPROGRAMMET TELEFONISTABILISERING Projektet skal skabe øget stabilitet i et telefonisystem, der håndterer ca telefoner, via konsolidering og modernisering af komponenter. Forudsætning for at der kan opgraderes er, at omstillingerne på Gentofte Hospital, Herlev Hospital, Glostrup Hospital og Hvidovre Hospital flyttes til en fælles omstillingsløsning. Projektet er gennemført og afsluttet den 30. juni Det nye telefon-omstillingssystem, CMG-NOW, er idriftsat på CIMT, Herlev Hospital, Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital og Gentofte Hospital, Regionsgården og senest på Nordsjællands Hospital. Der er idriftsat 7 nye omstillinger bestående af 37 omstillingsborde alt gennemført i løbet af 1. halvår Idriftsættelse af telefonisystemet blev gennemført den 25. april Der er udtrykt stor ros til CIMT for kommunikation og information. Der føres en tæt dialog med de berørte hospitaler og virksomheder, med henblik på at sikre en hurtig håndtering af eventuelle fejl. CAPTIA Hovedformålet med projektet er forenkling, modernisering, bedre drift og forberedelse til fremtidigt samlet ESDH udbud. Dette gøres ved at samle de eksisterende Captia-løsninger, samt en delmængede af de resterende EDSH systemer i et nyt og moderne ESDH system, Workzone. Workzone bruges til arkivering og styring af sagsdokumenter, blandt andet i forbindelse med borgehenvendelser, aktindsigter, klager, miljøsager og generel lovpligtig dokument arkivering. Projektet har fået godkendt ny tidsplan der i forhold til sidstestatus forsinker projektet med to måneder. Projektet forventes afsluttet medio december. Grunden til forsinkelsen skyldes tekniske udfordringer med etablering af servermiljøerne samt fejl i overførelsen af data i forbindelsen med hjemtagning af data fra den eksterne leverandør. Projektet er nu i implementeringsfase og har netop succesfuldt overført det første dataload fra Regionsgårdens Captia database. Yderligere er alle servere oppe at køre og klar til at blive testet og driftssat inde for den kommende periode. Implementeringsaftaler er fremsendt til direktionerne. I den kommende periode vil fokus ligge på planlægning af undervisning, test samt konfigurering af Workzone. Med den nye løsning forventes bedre økonomi, simplere drift og øget kapacitet. EXCHANGE Mail og kalender er et af de systemer, der medfører flest supportsager. Det er estimeret at ca. 35 % af disse, skyldes lange svartider for brugerne og manglende driftsstabilitet. Løsningen består bl.a. af en migreringen af brugerne i Region Hovedstaden til en ny platform, der skal sikre bedre systemsvartider og den fornødne driftsstabilitet. Projektet er gennemført og er under afslutning CIMT har pr. august 2015 opgraderet regionens mail og kalender system til nyeste version (Exchange 2013). Det betyder, at brugerne vil opleve at deres mail - og kalenderfunktionalitet er blevet stabil og at applikationen fungerer hurtigere end tidligere. Selve Outlook-applikationen er den samme som før, mens den webbaserede (webmail) version er opgraderet fra v til v Regionen har med projektet etableret sin mail- og kalenderfunktionalitet på nyeste version, baseret på en 12

13 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -13 af 16 understøttende IT-infrastruktur, der sikrer området et kapacitetsmæssigt overskud og dermed et tidssvarende mail- og kalendersystem nogle år frem. Således er der overført postkasser fra 2010-platformen til den ny 2013-platform. Der er etableret en up to date infrastruktur under systemet, hvorfor der nu er tilstrækkelig kapacitet til at sikre en stabil og sikker mail- og kalenderservice for regionens brugere. Projektet er blevet gennemført uden større gene for brugerne. WINDOWS 7 Windows 7 projektet opgraderer alle nuværende pc er fra Windows XP til Windows 7 og sikrer dermed en øget sikkerhed og stabilitet for IT systemerne. Region Hovedstaden er ved at opgradere alle regionens pc ere til Windows 7. Der er tale om et omfattende projekt, som også realiserer regionens desktopstrategi og delvist printstrategien. Efter projektet er tilendebragt, vil der være et langt bedre overblik over regionens pc ere, printere og applikationer. Hertil kommer, at der vil være højere it-sikkerhed, bedre kontrol over applikationsporteføljen og større brugervenlighed. OMLÆGNING AF REGION HOVEDSTADEN ELEKTIVE LABORATORIUM (RHEL) Projektet udspringer af budgetaftalen for 2015 og blev besluttet af Regionsrådet 23. september Hovedformålet er at samordne den klinisk biokemiske laboratoriebetjening af praksisområdet både organisatorisk og fysisk. Beslutningen indebærer bl.a., at Region Hovedstadens Elektive Laboratorium nedlægges, og laboratorie- og analysefunktionen fremover varetages af hospitalernes laboratorier og fordeles svarende til de medicinske optageområder. RHEL anvender laboratoriesystemet Projektet følger planen It- og Afbureaukratiseringsudvalget fik den 24. februar forelagt en plan for den resterende del af opgraderingerne. Planen indebærer, at alle de almindelige pc ere vil være opgraderet med udgangen af september måned 2015, mens kritiske og specielle pc ere vil være afsluttet i januar måned 2016 Der er medio august måned opgraderet i alt ca pc ere. Projektet følger tidsplanen. Projektet kræver en række IT-tilpasninger til bl.a. laboratoriesystemet Labka, som anvendes af hospitalerne. Det betyder, at en række systemer skal omlægges til Region Hovedstaden, hvilket betyder at både data og servere skal flyttes. RHEL s ni blodprøvetagningssteder skal have omlagt deres IT til Region Hovedstadens netværk og systemer. Medicoudstyr skal flyttes, og det skal sikres, at udstyret virker på de nye lokationer, og endelig skal flytningen af alle RHEL s medarbejdere understøttes på de nye lokationer. Styregruppen for RHEL-omlægningen godkendte den 23. juni ITprogrammets forslag til løsningsbeskrivelse for IT-omlægningen af RHEL. Herefter har projektet igangsat udarbejdelsen af specifikationer og krav samt bestilling af løsninger hos diverse leverandører af bl.a. flytning af infrastruktur som netværk, telefoni mv. samt udvikling af forskellige systemer herunder 13

14 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -14 af 16 NetLab samt en række andre systemer med integrationer hertil, mens regionens øvrige laboratorier anvender LABKAII. Omlægningen indebærer, at der fremover skal anvendes ét laboratoriesystem i regionen laboratoriesystemet Labka, rekvireringssystemet Webreq, EKGløsning, logistik og kvalitetssystemer mv. Projektet forventes færdigt, så hospitalernes laboratoriebetjening af praksissektoren kan træde i kraft per 1. januar Omlægningen skal ske med virkning fra 1. januar HOSPITALSSAMMENLÆGNINGER 2015 Baggrunden for sammenlægningen er krav til opdaterede organisationsstrukturer før opsætning af Sundhedsplatformen. Dette har indvirkning på hospitalets itbrugere og alle it-systemerne. Herudover bliver patientdata og indlagte patienter flyttet til den ny samlet hospitalsstruktur Hospitalerne vurderer, at sammenlægningerne vil skabe en mere entydig hospitalsstruktur i Region Hovedstaden, bedre fordeling af patienter og bedre patientforløb samt bedre forskningsmiljø og endelig: Fokus og Forenkling i en stærk og effektiv organisation. Projektet overholder tidsplanen, og den 1. sammenlægning af Herlev og Gentofte Hospital er gennemført efter planen og til tiden. De nye hospitalsnavne og datoer for sammenlægningerne er: 1. Herlev og Gentofte Hospital blev sammenlagt d maj Rigshospitalet, d september 2015 (kaldenavnet bliver Rigshospitalet Blegdamsvej og Rigshospitalet Glostrup) 3. Glostrup Medicinsk afdeling under HVH, d september Amager og Hvidovre Hospital, d december 2015 Projektet forventes afsluttet i RIS/PACS Projektet skal skabe et hurtigere og mere stabilt billeddiagnosticeringssystem via en konsolidering af Region Hovedstadens eksisterende RIS/PACS-miljøer til et fælles system. RIS/PACS anvendes til lagring og visning af billeddiagnostisk materiale bl.a. røntgenundersøgelser. Projektet holder sig inden for de økonomiske rammer, men er udfordret på fremdriften på grund af udfordringer med den tekniske løsning. Der er derfor over sommeren arbejdet intensivt på at forbedre driftsstabiliteten af systemet med fokus på at sikre stabil drift på Amager Hospital. Endvidere har både CIMT, leverandør samt hospitalerne prioriteret flere ressourcer til projektet med henblik på at sikre den fornødne driftsstabilitet inden systemet idriftsættes på øvrige hospitaler. En vigtig aktivitet i den forbindelse er, at der er blevet arbejdet med opsætning af automatiserede målinger af svartider og oppetid, så systemets ydelse kan monitoreres løbende. Forberedelserne af implementeringen på Amager og Hvidovre 14

15 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -15 af 16 Hospital går som planlagt og der tilbydes løbende undervisning i systemets funktioner. RIS/PACS forventes idriftsat på Amager og Hvidovre Hospital medio september. 15

16 Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -16 af Håndteringen af telefoniske henvendelser i CIMT Servicedesk Servicedesken er CIMT s primære kontaktflade til brugerne og modtager hver uge flere tusinde opkald. Figuren viser udviklingen i nøgletal for CIMT 1.2 Straksafklaringer og svartider Målet for hvor stor en andel af opkaldene som skal besvares inden for fem minutter er blevet hævet til 80 % i det nye servicekatalog. Da det er en meget stor del af alle henvendelser, som foregår telefonisk, er dette et centralt mål for brugernes oplevede service. Straksafklaringerne er ligeledes af stor betydning. En straksafklaring betyder, at en sag løses ved første kontakt. Dette er en vigtig forudsætning for, at brugerne hurtigst muligt kan komme videre i deres daglige virke. Målsætningen er i det nye servicekatalog ændret til, at minimum 60 % af alle sager løses ved første Antal indkomne og lukkede sager Figuren viser det samlede antal registrerede sager (rød graf), der håndteres af CIMT og eksterne leverandører. I forbindelse med en henvendelse, både telefoniske og via serviceportalen på intranettet, registreres en sag i overensstemmelse med sagens kritikalitet. Henvendelsen prioriteres ud fra bl.a. henvendelsens art/emne, antal berørte brugere og risikoen for fx patientsikkerhed eller produktionsstop. Henvendelsen kategoriseres derefter som Kritisk, Høj, Medium eller Normal. Udover antal registrerede sager, så viser figuren også antallet af sager som er lukket (dvs. løst) i den givne periode, samt hvor stor en andel af de sager, som ikke løses ved første kontakt, der løses indenfor de aftalte tidsrum. SLA står for Service-level-agreement. Hvis sagen ikke kan løses ved første henvendelse, bliver sagens kritikalitet vurderet og den sendes til en sagsbehandler med den nødvendige faglighed. Der gælder forskellige servicemål for kritikalitetsniveauerne. Sager med høj kritikalitet skal selvsagt håndteres hurtigere (inden for tre dage) end sager med medium eller normal kritikalitet (hhv. fem og ti Systemsvartider Systemsvartiderne på de kritiske systemer udgør pt. den mest direkte måling af brugernes oplevelse af systemernes performance. På nuværende tidspunkt er der målinger på samtlige kritiske systemer undtagen Mirsk. Målingerne foretages i et krydsfelt på de enkelte virksomheder og vil derfor være afhængige af en række lokale forhold (kabling, netværksudstyr, gamle pc er mv.). Målingerne er udtryk for, hvor lang tid diverse handlinger tager ex. tiden fra en søgning påbegyndes til resultaterne præsenteres. Der er opsat tærskelværdier for de forskellige typer handlinger, hvor der skelnes mellem datatunge handlinger (15 sek.) og standardhandlinger (3 Håndtering af telefoniske henvendelser i Klinisk servicedesk Figuren viser antallet af opkald til klinisk servicedesk (lilla), hvor mange opkald, der afbrydes før tid (blå) samt den procentvise besvarelse (rød). Klinisk servicedesk tager sig af de henvendelser, der omhandler de kliniske systemer (GS Åben/OPUS, EPM3, Orbit og Mirsk). 16

17 Punkt nr. 8 - Meddelelser - Årsrapport 2014 fra Copenhagen Capacity Bilag 1 - Side -1 af 15 Status 2014 Bestyrelsesmøde den 6. marts 2015 Status 2014 bedes taget til efterretning. Bilag 4

18 Punkt nr. 8 - Meddelelser - Årsrapport 2014 fra Copenhagen Capacity Bilag 1 - Side -2 af 15 Indhold 1. Nye tider for investeringsfremme i Greater Copenhagen år med investeringsfremme Resultater i Samlet resultatskabelse Resultater for investeringsfremme Effekt af Copenhagen Capacitys resultatskabelse Feedback fra Copenhagen Capacitys kunder Samarbejde med Invest in Denmark Samarbejde med Invest in Skåne Resultater for talenttrækning Resultater for udenlandske film- og Tv-produktioner Indsatser og milestones Investeringsfremme Bedst i Norden til tyske hovedkontorer Bedste nordeuropæiske destination for kinesiske investorer Vinde det nordiske konsolideringsrace Målrettet udvikling og markedsføring danske af styrkepositioner (value propositions Talentindsatsen Udenlandske film- og Tv-produktioner Udviklingsprojekter Etablering af Copenhagen Healthtech Cluster Goodwill Ambassador Corps Tiltrækning af udenlandske investorer til danske infrastrukturprojekter Fælles modtageapparat Stakeholderinvolvering Status 2014 Copenhagen Capacity

19 Punkt nr. 8 - Meddelelser - Årsrapport 2014 fra Copenhagen Capacity Bilag 1 - Side -3 af Nye tider for investeringsfremme i Greater Copenhagen 2014 blev startskuddet til Greater Copenhagen-samarbejdet. Et nyt samarbejde på tværs af regioner og kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Med udgangspunkt i den fokuserede vækstdagsorden skal samarbejdet bidrage til vækst i regionen gennem initiativer som skaber værdi for deltagerne. De første initiativer startede allerede i sidste kvartal af 2014 og Copenhagen Capacity har fået ansvar for et fælles modtageapparat for udenlandske delegationer til Greater Copenhagen, en investorportal samt at skabe og udrulle det fælles brand for samarbejdet. Disse aktiviteter vil fortsætte i 2015 og det er desuden håbet, at Region Skåne samt kommuner aktivt går ind i samarbejdet. Copenhagen Capacity forhandlede i 2014 en ny resultatkontrakt med Region Hovedstaden, som blev afsluttet i december. Den nye aftale indeholder konkrete mål og indsatser for og gør Copenhagen Capacity til en central udvikler og udfører af flere af initiativerne i Greater Copenhagen samarbejdet. Samtidig udvider resultatkontrakten den økonomiske ramme for Copenhagen Capacity og talentindsatsen er nu inkluderet som en programaktivitet. Kontrakten er et solidt fundament for Copenhagen Capacitys aktiviteter i de kommende år år med investeringsfremme Copenhagen Capacity kunne i 2014 fejre sit 20 års jubilæum. I 20 år har der været fokus på investeringsfremme i hovedstadsregionen og i 20 år har Copenhagen Capacity bidraget til at tiltrække virksomheder og talenter og bidraget til vækst og beskæftigelse. Den internationale konkurrence om at tiltrække virksomheder intensiveres fortsat, fordi flere og flere lande og metropoler verden over byder sig til for at vinde virksomhedernes gunst. For at differentiere os fra andre regioner og fortsætte resultatskabelsen i fremtiden, skal vi blive endnu bedre til at udvikle, beskrive og markedsføre konkrete forretningsmuligheder for de udenlandske investorer, talenter og virksomheder, således at vi bruger vores ressourcer mest effektivt og skaber varig vækst og udvikling i Greater Copenhagen. 2 Status 2014 Copenhagen Capacity

20 Punkt nr. 8 - Meddelelser - Årsrapport 2014 fra Copenhagen Capacity Bilag 1 - Side -4 af Resultater i 2014 Copenhagen Capacity har i 2014 lykkedes med at bidrage til vækst og udvikling i Region Hovedstaden og Region Sjælland på tværs af Copenhagen Capacitys kerneområder. I det følgende afsnit vil Copenhagen Capacitys resultater for 2014 blive præsenteret. 2.1 Samlet resultatskabelse I 2014 har Copenhagen Capacity skabt og fastholdt 789 job gennem 33 investeringssager og derved indfriet målsætningen om at skabe 700 job på tværs af Region Sjælland og Region Hovedstaden. Fire af investeringssagerne og 112 job er skabt i Region Sjælland. Talenttiltrækningen har også bidraget til Copenhagen Capacitys resultatskabelse ved, at 354 personer har fået arbejdet gennem indsatsen. Film- og Tv-produktionstiltrækningsarbejdet har resulteret i 11 produktioner som har genereret en kontraktlig forpligtelse på 79 millioners kroners forbrug i Danmark i forbindelse med produktionerne og 261 midlertidige årsværk. Tabel 1. Samlet resultat og effektskabelse Resultat Mål Antal successager Investeringsprojekter Film/tv 11 3 I alt Antal job Job skabt gennem investeringsprojekter Job skabt gennem tidsbegrænsede investeringsaktiviteter (film/tv) Antal talentjob I alt Kundetilfredshed 97% Min. 90% 3 Status 2014 Copenhagen Capacity

Status 2014. Copenhagen Capacity

Status 2014. Copenhagen Capacity Status 2014 Copenhagen Capacity Indhold 1. Nye tider for investeringsfremme i Greater Copenhagen... 2 1.1 20 år med investeringsfremme... 2 2. Resultater i 2014... 3 2.1 Samlet resultatskabelse... 3 2.2

Læs mere

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Forretningsudvalget

Læs mere

Metodenotat. Målemetoder, 3. september 2015. UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør

Metodenotat. Målemetoder, 3. september 2015. UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør Metodenotat Målemetoder, 3. september 2015 UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør DATO: 03-09-2015 Indhold 1. Introduktion til målemetoder... 3 2. Måling på de enkelte områder... 5 2.1 Tiltrækning

Læs mere

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Regionsrådet blev fredag den 29. april 2016 orienteret om driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens system

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Driftsrapport. Region Hovedstaden IMT Drift & Infrastruktur. Driftsrapport for 1. 31. maj 2012. IMT Drift & Infrastruktur Region Hovedstaden

Driftsrapport. Region Hovedstaden IMT Drift & Infrastruktur. Driftsrapport for 1. 31. maj 2012. IMT Drift & Infrastruktur Region Hovedstaden Driftsrapport 1. til 31. maj 2012 Region Hovedstaden IMT Drift & Infrastruktur Driftsrapport Driftsrapport for 1. 31. maj 2012 IMT Drift & Infrastruktur Region Hovedstaden Driftsrapport Perioden fra 1.

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

1. Integrationer til de store eksterne systemer herunder FMK, Med.com and Labka

1. Integrationer til de store eksterne systemer herunder FMK, Med.com and Labka Sundhedsplatformen Lyngbyvej 20 2100 København Ø NOTAT Til: Forretningsudvalget i Region Sjælland Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.sundhedsplatform.dk Dato: 5. august 2016 Status på Sundhedsplatformen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

Mette Bomholt Klem, Projektleder RegH

Mette Bomholt Klem, Projektleder RegH Projekt OPUS arbejdsplads udbredelse Idriftsættelse af Rigshospitalet Mette Bomholt Klem, Projektleder RegH Hvem har OPUS? Hvem mangler? Rigshospitalet Bornholms hospital Bispebjerg hospital Frederiksberg

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN OG UDVIKLING ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler 2011 Elektronisk kommunikation: Epikriser Adviser Henvisninger Genoptræningsplaner Periode januar

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Niels Reichstein Larsen Chef for projektafdelingen og Enhed for Klinisk Kvalitet Koncern IT Region Hovedstaden en af Danmarks største koncerner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Evaluering af Sourcing China

Evaluering af Sourcing China Evaluering af Sourcing China Sourcing China blev lanceret i starten af juni 2013 som en samlet og forstærket Kina-indsats udarbejdet af Copenhagen Capacity (CopCap) og Wonderful Copenhagen. Der er tale

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Sundhedsplatformen. - Organisatorisk forandring live. 13. oktober 2016, E-sundhedsobservatoriet Programdirektør Gitte Fangel, Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen. - Organisatorisk forandring live. 13. oktober 2016, E-sundhedsobservatoriet Programdirektør Gitte Fangel, Sundhedsplatformen Sundhedsplatformen - Organisatorisk forandring live 13. oktober 2016, E-sundhedsobservatoriet Programdirektør Gitte Fangel, Sundhedsplatformen Det I er blevet lovet SUNDHEDSPLATFORMEN er Danmarkshistoriens

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Punkt nr. 1 - Meddelelse - Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9

Punkt nr. 1 - Meddelelse - Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Punkt nr. 1 - Meddelelse - Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Forretningsudvalget

Læs mere

Brugerinddragelse er helt fundamentalt

Brugerinddragelse er helt fundamentalt Brugerinddragelse er helt fundamentalt Den 24. marts 2014, Inspirationskonference om offentlig fornyelse Gitte Fangel, Programdirektør, Sundhedsplatformen Kort om Sundhedsplatformen 2 Sundhedsplatformen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres?

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres? Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013

Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013 Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013 PPJ RSI samarbejde Som en del af RSI samarbejdet har Regionerne besluttet at samle tre fælles udbud i P-VIT (Projekt-Vagtcentral

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Trafikdata viser udviklingen i antal kald på NSP, aggregeret og pr. måned.

Trafikdata viser udviklingen i antal kald på NSP, aggregeret og pr. måned. Afrapportering af drift for NSP, oktober 2016 Dette notat beskriver afrapportering af drift fra NSP området. Opgaven For NSP området er der opsat målinger på følgende leverancer: Trafiktal Driftsstabilitet

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Baggrund for projektet I 2011 fik KOMBIT i opdrag fra KL at etablere et ansøgningssystem

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET DAGSORDEN IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 30-09-2014 14:00 MØDESTED Rigshospitalet. MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja Holt Højgaard

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015 Cosmic IT-strategisk råd - OUH 26. juni 2015 Status Roadmap 2015 Status på COSMIC efter R3.1 R3.1 (LPR3) driftsstart den 14. juni Det er overordnet set gået rigtig godt. Få fejl Mange tuningsaktiviter

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM]

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Fyns Amt 17. marts 2003 Sygehus Fyn IT-afdelingen lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Indledning Kvalitetsudvalget har behandlet projektforslag fra medicineringsgruppen

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Regionernes Sundheds-it organisation RSI

Regionernes Sundheds-it organisation RSI Regionernes Sundheds-it organisation RSI Lisbeth Nielsen Kontorchef Danske Regioner Pol. 28/10-05 Agenda 1. Baggrund 2. Organisering 3. RSIs aktuelle aktiviteter: Projekter EPJ-review Fælles pejlmærker

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere