Strategi for udvikling i landdistriktet i Hjørring Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for udvikling i landdistriktet i Hjørring Kommune"

Transkript

1 Strategi for udvikling i landdistriktet i Hjørring Kommune Februar 2009

2 Fotos: Plan & Udvikling Carl-Hermann Hansen Susanne Smed

3 Strategi for udvikling i landdistriktet 1. Indledning Strategi for udvikling i landdistriktet Hvorfor en strategi for udvikling i Landdistriktet? Landdistriktet i Hjørring Kommune Vision Indsatsområder: Fritidsliv, Fysisk fremtoning og Infrastruktur Fritidsliv Fysisk fremtoning Infrastruktur Sådan arbejder vi med landdistriktsudviklingen Landsbyforum Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) Støtteordninger

4 1. Indledning 1.1 Strategi for udvikling i landdistriktet Det er et af Byrådets overordnede mål, at by og land i Hjørring Kommune skal supplere hinanden. Hverken byerne store som små eller de åbne vidder i landdistriktet kan klare sig isoleret set. I et samspil har vi i kommunen derimod meget at byde på: Et rigt kulturliv og en enestående natur for blot at nævne to hovedpunkter, der er med til at gøre Hjørring Kommune til noget særligt. Hvorfor så overhovedet bruge kræfter på at udarbejde en særskilt strategi for udvikling i landdistriktet? Svaret er her, at det er vigtigt med en selvstændig strategi, fordi landsbyerne og landdistriktet står overfor en særlig udfordring i årene, der kommer. Befolkningsprognoserne for Hjørring Kommune forudser, at der i de kommende år vil være et faldende indbyggertal i landdistriktet. En udvikling der allerede er begyndt og en tendens, der skal brydes. I den forbindelse er det også vigtigt at have øje for at enkelte landsbyer i disse år oplever et stigende indbyggertal. I Hjørring Kommune vil vi bruge Strategi for udvikling i landdistriktet til at fokusere på, hvordan vi bedre kan udnytte potentialerne i landdistriktet; for de er der og de er store. Ikke nok med at lokalbyerne og landsbyerne er beliggende i smukke omgivelser, hvor der både er højt til himlen og kort til vandet, der er samtidig mange aktive borgerforeninger og landsbyråd, der alle er med til at skabe sammenhold og liv på landet. Med denne Strategi for udvikling i landdistriktet er bolden kastet vi ser frem til samarbejdet om landdistriktsudvikling og håber på mange gode indspil og projekter, der kan styrke vores landdistrikt. Finn Olesen Borgmester Knud Rødbro Formand for Udvalget for Landdistrikt, Erhverv og Turisme Tolne 3

5 1.2 Hvorfor en strategi for udvikling i Landdistriktet? Strategien for udvikling i landdistriktet skal medvirke til at opretholde og udvikle landsbyerne og lokalbyerne som levende samfund i social og kulturel forstand for derved at understøtte landdistriktet som en attraktiv bosætningsmulighed. Strategi for udvikling i landdistriktet skal ses som et værktøj, der skal være med til at målrettet arbejdet med landdistriktsudvikling og styrke borger- og interesseinddragelsen, som kan være med til at skabe sammenhæng mellem henholdsvis borgernes og kommunens ønsker for lokalsamfundene. Strategien for udvikling i landdistriktet er udarbejdet, fordi det er Hjørring Kommunes opfattelse, at en strategi kan gøre en positiv forskel på en lang række punkter. En strategi skaber mulighed for at identificere nogle af de udfordringer, der findes i landdistriktet, samtidig med at den anskueliggør de mulige løsninger, der er på området. Strategien er derudover udarbejdet fordi landdistriktet i Hjørring i høj grad med til at skabe kommunens identitet. Både i forhold til naturoplevelser og boligmuligheder, men også i forhold til sociale fællesskaber og sammenhold Strategien for udvikling i landdistriktet skal samtidig medvirke til at sikre det lokale initiativ gennem: et udbygget netværk mellem lokalområderne og samspil med kommunen. Herigennem skal der arbejdes for fælles mål for landdistriktet til gavn for såvel borgerne som kommunen som helhed. Strategien skal altså være med til at skabe og styrke den lokale dialog mellem borgere, forvaltning og politikere. Derfor den også udarbejdet i samarbejde med Landsbyforum, hvis medlemmer geografisk set repræsenterer hele Hjørring Kommunes landdistrikt. Ligeledes skal de indsatsområder og tilhørende fokusområder, der bliver præsenteret i strategien, søges realiseret i et samarbejde mellem borgere og kommunen, hvor den bærende kraft er og vil være den lokale borgerinddragelse. Det er det ud fra den betragtning, at borgerne i de enkelte områder i Hjørring Kommunes landdistrikt har en stor viden om hvad der er vigtigt for deres områdes videre udvikling. Hvert område har sine behov, blandt andet baseret på områdets geografi, demografi, kulturelle baggrund osv. Derfor vil der også være forskellige udfordringer, der skal tages fat på. Hvilke aktører der i forbindelse med landdistriktsudviklingen har vigtige roller, vil blive beskrevet i afsnit 5 Sådan arbejder vi med landdistriktsudviklingen. At der nu er lavet en målrettet strategi for udviklingen i landdistriktet betyder ikke at landdistriktet skal ses isoleret. Udviklingen i landdistriktet hører sammen med de udviklingsstrategier, der er for byområderne. Der arbejdes ud fra det udgangspunkt at udviklingen i by og land supplerer hinanden, og skal bidrage til at styrke begge områder. 4

6 Strategien er bygget op som illustreret i nedenstående figur. De følgende afsnit vil beskrive de 4 områder: Vision, indsatsområder, fokusområder og sådan arbejder vi med landdistriktsudviklingen. Attraktive boligområder VISION Fritidsliv Fysisk fremtoning Infrastruktur INDSATSOMRÅDER Faciliteter for aktiviteter Soc. netværk Forfaldne boliger Samlingssteder Område byfornyelse Aktører - Støtteordninger Stier Kollektiv trafik Teleinfrastruktur FOKUSOMRÅDER SÅDAN ARBEJDER VI MED LANDDI- STRIKTSUDVIKLIN- GEN 5

7 2. Landdistriktet i Hjørring Kommune Hjørring Kommune definerer i Planstrategi 2007 landdistriktet som området uden for Stjernebyen der udgøres af Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken. Landdistriktet er desuden hjemsted for cirka 40 % af Kommunens indbyggere, svarende ca. til personer. 1 Hjørring Kommune Hjørring Kommune er med sin placering beriget med en smuk natur, hvor der, nærmest ligegyldig hvor du befinder dig, er nært til skov og strand. Denne umiddelbare nærhed til naturen er også med til at gøre landsbyerne i Hjørring attraktive og denne nærhed er vigtig at bevare. 6

8 Beliggenhed tæt ved den storslåede natur er desuden tæt knyttet til førstehåndsindtrykket af en by. Det første indtryk er vigtigt og en del af den strategi, Hjørring Kommune lægger op til, består derfor i at gøre landsbyerne indbydende. Der er allerede mange byer, som tager sig pænt ud, men der er også områder, hvor enkelte huse desværre har været og er i meget dårlig stand. Selv mange flotte huse og bygninger overskygger desværre ikke altid et enkelt misligholdt hus, der med sin dårlige stand kan være ødelæggende for helhedsindtrykket. Det er derfor en vigtig del af denne strategi, at vores landsbyer skal være indbydende og byde nye såvel som gamle indbyggere velkomne. Den enkelte landsby har sine kendetegn og sine stærke og svage sider. Mange byer får liv af et aktivt foreningsliv, hvor de menneskelige ressourcer er af allerstørste betydning. En landsby har brug for ildsjæle, der vil tage det ekstra arbejde, der ligger i at gøre en mindre by attraktiv. Men ildsjælenes arbejde kan ikke løfte byrden alene, det forudsætter at resten af landsbyen bakker op om de initiativer, der bliver skabt. I Hjørring Kommune findes der mange eksempler på borgere, der gør den ekstra indsats for lokalsamfundet. Denne indsats må ikke være spildt og derfor skal denne strategi også være med til anerkender det store arbejde der bliver gjort i de enkelte landsbyer og lokalbyer. Hellehøj 3. Vision Som beskrevet ovenfor er omdrejningspunktet for udvikling i landdistriktet forbundet med det samspil, der i det daglige er mellem de fysiske omgivelser og livet i landsbyerne og på landet. I Hjørring Kommune opfattes landdistriktet som et vigtigt element i den helhed, der udgør kommunen. Hvert element har sin særlige betydning og for landdistriktet er der truffet et valg om at fokusere på bosætning. 7

9 Vision for landdistriktet i Hjørring Kommune Landdistriktet skal sikres som attraktive bosætningsområder for dermed at sikre fortsat udvikling. Der skal i de kommende år arbejdes for at realisere tankerne bag visionen, der både rummer forventning om gode og attraktive muligheder for bosætning og forventning om, at der skal være liv og udvikling i landdistriktet. 4. Indsatsområder: Fritidsliv, Fysisk fremtoning og Infrastruktur Visionen er ambitiøs og udfordringerne kan skitseres med nogle få ord: faldende indbyggertal og tendenser til ændringer i forhold til offentlig og privat service. Imidlertid er der også værdifulde potentialer i forhold til naturen, det nære miljø og ofte vedholdende ildsjæle. For at realisere tankerne bag visionen er der udvalgt tre indsatsområder, som alle bidrager til at skabe sammenhæng mellem vision og handling. Indsatsområder som skal medvirke til at bygge bro mellem de store udfordringer og beskrevne potentialer. Indsatsområderne er: Fritidsliv, Fysisk fremtoning og Infrastruktur. Valget af de tre indsatsområder er ikke kun et tilvalg, men også et fravalg af andre mulige indsatsområder. Det skal således præciseres, at en Strategi for udvikling i Landdistriktet ikke favner hele kommunens drift og aktiviteter, men fokuserer på udvalgte emner og aktiviteter. Det samlede kommunale serviceniveau og beslutning om, hvilken kommunal struktur, der skal ligge til grund for eks. drift af børnehaver såvel som ældrecentre er ikke en del af denne Strategi for udvikling i landdistriktet, men besluttes i andre sammenhænge, ligesom regulering af fysiske omgivelser sker gennem arbejdet med blandt andet kommuneplanlægning. Det vil dog altid blive tilstræbt, både i forbindelse med udviklingen i landdistriktet såvel som på andre områder, at der sker en koordinering på tværs af de forskellige sektorer i kommunen. På den måde er strategien ikke isoleret fra resten af kommunens områder, men imødekommer i stedet en del af den helhedstænkning, som Hjørring Kommune ønsker at opnå. For at målrette indsatserne er der valgt en række fokusområder. Områderne er valgt dels på baggrund af de input, der er kommet fra landsbyerne via Landsbyforum og dels fordi det er områder, hvor handling er mulig, jf. det netop ovenfor beskrevet. 8

10 4.1 Fritidsliv Fritidsliv handler om de aktiviteter, der er med til at skabe fællesskab i de enkelte lokalsamfund. Fritidsliv er i den forbindelse ikke blot de aktiviteter, der foregår hos de forskellige foreninger. Det handler også om uformelle samlingssteder og om mulighederne for at samles til byfest, eller til andre arrangementer, der knytter byens indbyggere sammen. Hjørring kommune ser et aktivt liv i lokalsamfundene som en af hjørnestenene i en aktiv bosætningsstrategi. Derfor vil Hjørring Kommune anerkende det store frivillige arbejde, der bliver lagt i de enkelte lokalsamfund; om det er som træner i fodboldklubben eller aktiv i borgerforeningerne, så er dette engagement yderst vigtigt for landdistriktet. I den forstand er fritids- og kulturområdet en meget vigtig del af det at etablere et lokalt sammenhold og en lokal identitet i landsbyer og lokalbyer. Hjørring Kommune har på den baggrund fokus på fritidslivets betydning og prioriterer derfor handlingerne inden for følgende to fokusområder: o Faciliteter for aktiviteter o Sociale netværk 1. Faciliteter for aktiviteter Faciliteter for aktiviteter handler om at finde de rigtige redskaber til at bevare og styrke aktiviteter i landsbyerne og landdistriktet. Den brede og lettere abstrakte sprogbrug med faciliteter og aktiviteter handler i bund og grund om, at landsbyer er forskellige, aktiviteterne er forskellige og behovene er forskellige. Det er derfor vigtigt, at det er indbyggere i de enkelte lokalsamfund, der beskriver de ønsker og behov for fysiske mødesteder, forskønnelse af byområder eller lignende, der kan styrke den enkelte by. Det lokale initiativ er afgørende for, at Hjørring Kommune kan bidrage til at forbedre de faciliteter, der kan danne ramme om aktiviteter og oplevelser i nærmiljøet. Hjørring Kommune bidrager i forhold til dette fokusområde til udvikling i landdistriktet ved at prioritere økonomisk støtte til projekter, der kan forbedre faciliteterne i de enkelte lokalsamfund. 2. Sociale netværk Livet i landsbyerne er blandt andet unikt ved at mange aktiviteter og arrangementer skabes på baggrund af opbakning fra hele lokalsamfundet. Sammenhold og fællesskab er to vigtige begreber i forbindelse med en aktiv landsby. Dette sammenhold er skabt i kraft af de mennesker, der bor i den enkelte landsby og derfor er det også herfra, kraften til at holde dette sammenhold ved lige skal komme. Flere landsbyer i Hjørring Kommune har fundet fælles mål og en fælles forståelsesramme for, hvad der er vigtigt for lige netop deres område. Blandt andet har der været arrangeret fællesmøder, hvor der med eksterne konsulenter og foredragsholdere, er blevet forsøgt at etablere fælles mål for lokalsamfundets fremtid. I denne forbindelse er 9

11 Landsbyforum en vigtig ressource til vidensdeling mellem de enkelte landsbyer/landsbyråd. Det er dog vigtigt at pointere, at Hjørring Kommune fuldt ud bakker op om det store arbejde, der bliver gjort og at der fra kommunens side, i det omfang det er muligt, også vil blive givet støtte. Støtten kan og vil blandt andet blive givet gennem konsulentbistand til specifikke arrangementer. Kommunen kan og vil også i nogle tilfælde stille faciliteter til rådighed. 4.2 Fysisk fremtoning For at en by eller et område skal virke attraktivt for potentielle nye indbyggere, er det umiddelbare indtryk af stedets udseende og fremtoning vigtigt. Der ligger et vigtigt signal i, at bygningerne er velholdte og at der alt i alt er ordnede forhold. Alt sammen er det med til at give et godt førstehåndsindtryk. Mange landsbyer og områder i landdistriktet er velholdte og giver indtryk af, at indbyggerne tager vare på stedet og bygningerne. Men der er enkelte huse og bygninger, der ikke har undgået at blive ramt af forfald. Disse bygninger ødelægger desværre mere af indtrykket for en hel by, end de burde have lov til. Derfor vil et fokusområde være at komme de forfaldne bygninger til livs og dermed fjerne det trøstesløse billede af en by, som disse bygninger kan forårsage. Der arbejdes på dette indsatsområde med tre fokusområder: o Nedslidte bygninger o Samlingssteder, uderum o Områdeorienteret byfornyelse 1. Nedslidte bygninger i landdistriktet Nedslidte og forfaldne bygninger skæmmer og de giver i mange tilfælde et negativt billede af landsbyerne. Tit fylder sådanne bygninger så meget, at de kan skade et område i den retning, at det bliver kendt som uattraktivt for bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Med godkendelsen af Handlingsplanen om de nedslidte bygninger i landdistriktet, har Hjørring Kommune givet signalet om, at der aktivt skal tages hånd om dette problem. Handlingsplanen skal gennem de kommende år føres ud i livet og det er Hjørring Kommunes ønske, at den realiseres. Handlingsplanen vil gennem langsigtede indsatser søge at begrænse problemet med dårlige og nedslidte huse. 10

12 Handlingsplanen for nedslidte bygninger i landsbyer og landdistriktet, blev vedtaget på Udvalget for Landdistrikt, Erhverv og Turismes møde den 29. september Handlingsplanen redegør for problemets karakter og fremkommer med forslag til såvel umiddelbare som langsigtede indsatser. Handlingsplanen kan rekvireres ved at kontakte Plan & Udvikling på mail: eller på tlf Planen kan også findes på Hjørring Kommunes hjemmeside: 2. Samlingssteder, uderum Med etablering af mødesteder i landsbyerne kan der skabes nogle naturlige samlingssteder for byens indbyggere. Mødestederne kan, i kraft af deres tilgængelighed, være med til at skabe kontakter mellem folk, også i mere uformelle sammenhænge. Etableringen af disse mødesteder skal især komme via initiativer fra borgerne i de respektive landsbyer. Det er de lokale borgere, der har viden om, hvilke ønsker og muligheder deres område har. Denne viden er afgørende for, at Hjørring Kommune kan bidrage til at forbedre de faciliteter, der kan danne ramme om byernes samlingssteder. Hjørring Kommune bidrager i forhold til dette fokusområde til udvikling i landdistriktet ved at prioritere muligheden for at kunne yde økonomisk støtte til projekter, der kan forbedre samlingssteder og uderum i de enkelte lokalsamfund. 3. Områdeorienteret byfornyelse Hjørring Kommune vil i løbet af de kommende år sætte fokus på, hvorledes der kan skabes forskønnelse i fire landsbyer i Hjørring Kommune. Indsatsen skal ske, med henblik på at opnå større effekt og synlighed af områdefornyelsen gennem involvering af flere lokalmiljøer. Gennem dette arbejde med de forskellige typer af problemer og potentialer, som byerne rummer, skal der skabes et erfaringsgrundlag, som kan være model for og inspiration til konkrete projekter og initiativer i kommunens øvrige landsbyer. Det vil også være målet/ønsket, at arbejdet med byfornyelsesprogrammet skal være med til at skabe netværk og socialt fællesskab i de enkelte landsbyer. Byfornyelsesprogram: Områdefornyelse i 4 landsbyer blev vedtaget på Byrådsmødet mødet den 27. januar Programmet kan rekvireres ved at kontakte Plan & Udvikling på mail: eller på tlf Planen kan også findes på Hjørring Kommunes hjemmeside: 4.3 Infrastruktur De infrastrukturelle forhold er i høj grad vigtige for at skabe sammenhæng mellem kommunens større byer og landdistriktet. Her handler det blandt andet om, at der sikres en 11

13 bæredygtig kollektiv trafik. Det handler også om sammenhængen mellem lokalbyerne og landsbyerne. Her er der spændende muligheder i en indsats, der fokuserer på udvikling af stisystemet i Hjørring kommune. Med et udviklet stisystem vil der opnås sikre forbindelser mellem landsbyerne, hvilket også vil give et løft i forhold til turismen. Der arbejdes her med tre fokusområder: o Kollektiv trafik o Stier o Digital infrastruktur 1. Kollektiv trafik Fremkommelighed er en vigtig del af livet på landet. For de fleste par eller familier, der bosætter sig i landdistriktet, er det nødvendigt enten at have to biler, eller at der er mulighed for at tage med offentlige transportmidler. Hjørring Kommune vil som en del af arbejdet med at fremme bosætning i landsbyer og landdistriktet tage initiativ til, at der oprettes og gennemføres et projekt, der skal have til formål at belyse den kollektive transports betydning for landdistriktet, indhente ny viden om den kollektive trafik og bidrage til udvikling af nye ideer, der kan medvirke til at fastholde og eventuelt udbygge den kollektive trafik på en økonomisk rentabel og miljømæssig bæredygtig måde. I den forbindelse vil det være nødvendigt med et samarbejde mellem flere parter: De lokale indbyggere som eksperter på hverdagens behov og betydningen af tilstedeværelsen af kollektiv transport samt vidensinstitutioner som universitetet eller andre instanser. Der bør her søges ekstern finansiering fra fx landdistriktspuljen. Dette skal ske i et samarbejde mellem repræsentanter fra landdistriktet, eksempelvis i regi af Landsbyforum, og kommunale medarbejdere, der arbejder med kollektiv trafik. Der kan i denne forbindelse også søges samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab, den lokale aktionsgruppe og nabokommuner. 2. Stier Fokus på stier kan have flere positive indvirkninger på landsbyer, landdistriktet og Hjørring Kommune generelt. Dette gælder også inden for sundhedsområdet, hvor et sammenhængende og sikkert stisystem vil kunne give alle borgere i Hjørring Kommune mulighed for at være fysisk aktive, om det så er til fods eller på cykel. Et stisystem, der samtidig forbinder landsbyerne i Hjørring Kommune, vil skabe nye muligheder for kontakt og samarbejde landsbyerne imellem. Derudover kan stierne være med til at formidle landdistriktets geografi, historie og kulturarv. Dermed bliver stierne til gavn, både for områdets indbyggere, men også for turister der besøger egnen. 12

14 Hjørring Kommune vil gennem arbejdet med at kortlægge stierne i området være med til at skabe det første skridt til etableringen af et stinetværk. Kortlægningen af stisystemerne skal ske både gennem dataindsamlinger fra de fire gamle kommuner, samt gennem samarbejde med lokalkendte, der har viden om gamle stier. 3. Digital infrastruktur Den digitale infrastruktur skal være med til at forbedre rammerne for at bo og arbejde på landet. Hurtige internetforbindelser vil skabe bedre muligheder for hjemmearbejdspladser, der samtidig vil være en positiv udvikling for landdistriktet, da det vil give beboerne mulighed for at skabe en mere fleksibel hverdag. I dag har de første landsbyer allerede fået etableret bredbånd og der er også områder, som blot venter på at arbejdet går i gang. Det er samtidig vigtigt at holde sig for øje, at måderne hvorpå de digitale signaler sendes hele tiden er i bevægelse. Derfor skal udbredelsen af bredbånd kun være et af fokusområderne i forbindelse med bedre digitale rammer i landdistriktet. De innovative fremskridt og udviklingen af tekniske formåenheder gør, at dette fokusområde også skal have blik for de fremtidige digitale udvindinger. 5. Sådan arbejder vi med landdistriktsudviklingen Nedenstående fokuserer på de forudsætninger, der skal være til stede for at skabe forbindelse mellem strategiens fokusområder og dens vision. Strategiens aktører Borgerne i landdistriktet er vigtige aktører i bestræbelserne på at føre denne strategis visioner ud i livet, fordi god landdistriktsudvikling spirer nedefra og har lokalt ejerskab. Borgernes deltagelse er garant for styrkelse af det lokale engagement i etablering og gennemførelse af konkrete projekter under de indsats- og fokusområder, som denne strategi lægger op til. Denne tilgang betyder også, at det i høj grad er aktørerne i lokalområderne, der skal tage initiativet og bære projekterne igennem med kommunal opbakning. Derfor skal det også være muligt for borgerne/projektgrupperne at hente rådgivning og hjælp hos den kommunale forvaltning. I denne forbindelse skal dialogen mellem lokale borgere og kommunen blandt andet styrkes gennem Landsbyforum. Dette er ikke blot med til at skabe koordineringen mellem de aktiviteter, arrangementer og øvrige initiativer, der foregår rundt omkring i kommunen, de er også med til at skabe en fælles forståelsesramme for arbejdet med landdistriktsudvikling. 13

15 Med dette udgangspunkt vil mange af de projekter, der skal være med til at understøtte strategien for udvikling i Landdistriktet, være kendetegnet ved en bottom-up tilgang, hvor det inden for strategiens indsatsområder er de lokale aktører, der sætter dagsordenen. Udgangspunktet er, at det er borgerne, der bedst kender de enkelte lokalområders behov, da de som hovedregel må kende lokalområdet bedre end politikere og forvaltning. I de tilfælde hvor det er Hjørring Kommune, der står som initiativtager, er den lokale opbakning til projektet stadig af allerhøjeste vigtighed. Det er vigtigt, at projekter der tager sit udgangspunkt i kommunen, bliver bredt ud i landdistriktet, så de lokale borgere tager medejerskab i dem. 5.1 Landsbyforum Landsbyforum er det samlende organ for hele Hjørring Kommunes landdistrikt og er et centralt omdrejningspunkt i samarbejdet mellem kommunen og lokalsamfundene i landdistriktet. Landsbyforum har til opgave at koordinere og formidle fælles synspunkter, fremme fælles lokale interesser og understøtte lokalsamfundenes indflydelse på kommunens samlede strategiske arbejde. Landsbyforum er et dialogforum, hvor repræsentanterne har mulighed for at komme med udtalelser om relevante temaplaner, sektorpolitikker og strategier samt bede om at få belyst forskellige emner. Landsbyforum består af medlemmer, der samlet set repræsenterer lokalområder fra hele kommunen, samt formand og næstformand fra Udvalget for Landdistrikt, Erhverv og Turisme. Posterne som formand og næstformand i Landsbyforum vælges af og blandt Landsbyforums medlemmer. Formanden for Landsbyforum er forummets talsmand overfor samarbejdsparter, presse og i samarbejdet med kommunen. Møderne er åbne for øvrige medlemmer af Udvalget for Landdistrikt, Erhverv og Turisme. Medarbejdere fra Hjørring Kommunes forvaltning (Plan & Udvikling) servicerer Landsbyforum. Landsbyforum aftaler selv antallet af møder. Landsbyforum er et frivilligt forum, som er oprettet på baggrund af et lokalpolitisk ønske. Dermed er der heller ikke tilknyttet nogen lovgivning til Landsbyforums arbejde, der fastsætter særlige bestemmelser om høring, således som det er tilfældet med eksempelvis Ældreråd og Handicapråd. Landsbyforums vigtigste opgaver vil være: At formidle samarbejde mellem de lokale landsbyråd og i øvrigt mellem foreningssamvirker i landdistriktet samt andre landdistriktsaktører. At formidle information og samarbejde mellem Landsbyforum og Hjørring Kommune og desuden andre relevante samarbejdspartnere. 14

16 Landdistriktet vil således gennem Landsbyforum blive informeret om de overordnede temaplaner, sektorpolitikker og strategier i Hjørring Kommune. Øvrige former for inddragelse vedrørende høring og lignende kan Landsbyforum tage initiativ til at få taget op og belyst på de fastlagte møder. I Hjørring Kommunes forvaltning vil den primære samarbejdspartner til Landsbyforum være Plan & Udvikling. Det vil være Plan & Udviklings opgave at bistå Landsbyforum med hjælp i forbindelse med konkrete opgaver samt at skabe de nødvendige kontakter i forvaltningens andre afdelinger. Årligt Stormøde Der afholdes hvert år et åbent stormøde, hvor det er muligt for alle med interesse i landdistriktsudvikling at deltage. På stormødet vil der være mulighed for: At diskutere forhold, der vedrører landdistriktet i Hjørring Kommune. At der hvert 2. år på mødet bliver underrettet om hvem der er blevet valgt til Landsbyforum. Der kan også være mulighed for, at der vælges repræsentanter på selve mødet. Anmodning om høring Det er muligt for de enkelte landsbyråd eller andre organer i sager, der vedrører lokale forhold indenfor den kommunale fysiske planlægning, at fremsende skriftlig anmodning om at blive underrettet om lokalplanforslag. Anmodning skal sendes til: Hjørring Kommune, Plankontoret, Jørgen Fibigersgade 2, 9850 Hirtshals Forankring i lokalområderne Medlemmerne af Landsbyforum skal være repræsenteret således, at der i hvert lokalområde i kommunen er tilknyttet et medlem, der sidder i Landsbyforum. Dette medlem skal i den henseende være det enkelte lokalsamfunds kontaktperson i Landsbyforum. Det er op til det enkelte landsbysamfund, hvorledes de ønsker at organisere sig. De fleste lokalområder i Hjørring Kommune er organiseret med landsbyråd eller foreningssamvirker, der dækker enten en enkelt landsby, eller som afspejler et samarbejde mellem to eller flere landsbyer/områder. I de tilfælde, hvor det viser sig, at der er områder, der ikke er repræsenteret, er det kommunens opgave, i samarbejde med Landsbyforum og det givne område, at finde en løsning. Nedenstående illustration viser repræsentationen i Landsbyforum. 15

17 2 - Landsbyrepræsentation i Landsbyforum Den gule farve indikerer de områder, der pr. 1/ ikke er repræsenteret i Landsbyforum 5.3 Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) Den Lokale AktionsGruppe Vendsyssel blev i 2007 etableret under Det Danske Landdistriktsprogram og har til formål at: skabe udvikling med indflydelse, som gør det attraktivt at bosætte sig og drive erhverv i landdistrikterne. Det er muligt at få mere information om Den Lokale Aktionsgruppe på Aktionsgruppen støtter ansøgninger inden for 3 hovedområder, der er beskrevet i Aktionsgruppens udviklingsstrategi: Natur- og kulturarv Liv og gode rammer Erhverv og turisme Der er en tæt kontakt mellem Den Lokale AktionsGruppe og Hjørring Kommune, der sikrer, at der er koordinering mellem de indsatser og projekter, der bliver givet støtte til. 16

18 Aktionsgruppen har 4 årlige ansøgningsrunder. Læs mere om ansøgningskravene og hent udformede ansøgningsskemaer på Der kan også tages henvendelse til landdistriktssekretariatets kontor, Åstrupvej 10, 9800 Hjørring, tlf eller Støtteordninger Projekter og andet der har med udviklingen af landdistriktet at gøre, har mulighed for at søge støtte via forskellige puljer: 1. Hver landsby vil fra Hjørring Kommune blive tildelt et mindre beløb, der fastsættes i forbindelse med det årlige kommunale budget. Beløbet kan anvendes til kontorhold, hjemmeside, annoncering og afholdelse af møder. Beløbet udbetales til byens samlende organ i form af landsbyråd, borgerforening eller foreningssamvirke. 2. Landsbyråd og lignende har mulighed for at søge støtte fra en pulje, der varetages af Landsbyforum. Denne pulje er afsat til at dække udgifter til vedligeholdelse af projekter i lokalområderne (maling, genplantning på grønne områder og lignende). Puljen er ikke til nyopførelse eller etablering af projekter, men udelukkende til vedligeholdelsesformål. 3. I forbindelse med landdistriktsudviklingen er der afsat midler, der kan være med til at sikre en vis økonomisk støtte til projekter, der gavner landdistriktsudviklingen. Disse midler varetages af Udvalget for Landdistrikt, Erhverv og Turisme. Disse midler skal ses som matchnings midler til de støttemuligheder, der er i forbindelse med landdistriktsprogrammet. I forbindelse med projekter hvor ansøger både forventer at søge midler hos den Lokale AktionsGruppe (LAG) og ved Hjørring Kommune, er det ønskeligt, at ansøger først sender ansøgningen til LAG, før den bliver sendt til Hjørring Kommune. Dette gøres i et ønske om at lave ensartede behandlingsgange for alle ansøgere. Lendum 17

19 18

20

Samling Sammenhold UDKAST

Samling Sammenhold UDKAST & Samling Sammenhold LANDDISTRIKTSSTRATEGI FOR HJØRRING KOMMUNE 2017 UDKAST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 03 ALT DET, VI KAN SAMMEN 04 EN HEL KOMMUNE 05 VIRKELYST, FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKABER 06 ATTRAKTIVE

Læs mere

Samling Sammenhold UDKAST

Samling Sammenhold UDKAST & Samling Sammenhold LANDDISTRIKTSSTRATEGI FOR HJØRRING KOMMUNE 2017 UDKAST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 03 ALT DET, VI KAN SAMMEN 04 EN HEL KOMMUNE 05 VIRKELYST, FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKABER 06 ATTRAKTIVE

Læs mere

Bjergby-Mygdal Landsbyråds Fællesmøde 16. marts 2017

Bjergby-Mygdal Landsbyråds Fællesmøde 16. marts 2017 Bjergby-Mygdal Landsbyråds Fællesmøde 16. marts 2017 Debat om Strategi for udvikling af landdistriktet i Hjørring Kommune. Hjørring Byråd har besluttet at udarbejde en ny landdistriktsstrategi, der fokuserer

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Demokratiudvalget i Viborg Kommune. Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget

Demokratiudvalget i Viborg Kommune. Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget Demokratiudvalget i Viborg Kommune Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget Teknologirådets konference om lokalt demokrati 22. marts 2007 Demokratiudvalget Demokratiudvalget er et tværgående udvalg

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Karise, 14. november 2016 Resumé af dialogmødet Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Borgmester Knud Erik Hansen bød velkommen til aftenens dialogmøde, som er en del af Faxe Kommunes dialogprojekt.

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Lokaldrevet udvikling

Lokaldrevet udvikling Lokaldrevet udvikling Strategi Et Vendsyssel - i balance. LAG Nords væsentligste opgave er at sikre bosætning i hele aktionsgruppens område. Det er derfor vigtigt, at udviklingen og væksten også sker i

Læs mere

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HANDLINGSPLAN 2012-2015 21.11.11 INDLEDNING Den seneste politik for landdistrikterne med tilhørende handlingsplan er vedtaget af Byrådet i januar 2011. På nuværende tidspunkt

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Landdistriktspolitik Et sundt liv i en sund kommwune

Landdistriktspolitik Et sundt liv i en sund kommwune Landdistriktspolitik 2017-2020 Et sundt liv i en sund kommwune 1 Indledning Rebild Kommunes Landdistriktspolitik har landsbyerne og det åbne lands kvaliteter og muligheder som omdrejningspunkt. Den sætter

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål Politik for landdistrikterne Visioner og mål Januar 2011 Indhold Baggrund Visioner og fremtidsbilleder 1. Kommunen og de mindre bysamfund skal trække på samme hammel 2. Offentlige kerneydelser skal være

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Du har som borger mulighed for at få indflydelse på indholdet inden den politiske behandling.

Du har som borger mulighed for at få indflydelse på indholdet inden den politiske behandling. Kære læser Du sidder lige nu med det første udkast til ny landdistriktspolitik for Rebild Kommune. Udkastet er sendt ud til landsbyerne i kommunen og de interessenter, der har deltaget i workshops mm.

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen Dato: 1. oktober 2015 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Himmerlandsgade 27 9600 Aars Anna Oosterhof Mail: anoo@vesthimmerland.dk Prækvalifikation Konsulentydelser Nye spillere på hjemmebanen Vesthimmerlands

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011 Arbejde med udviklingsplan og organisering Landlolland 17. februar 2011 Præsentation Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordinator Faaborg-Midtfyn Kommune Ros-Mari Mattsson Lokalrådsformand Krarup-Espe

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen cc? - 524/(2 - - Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 03-08-2016 15:56:50 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (456a 31865683-4225-6183-8eed 34fabbeb) 03-08.2016 1556:50 Side 1 af 7 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere