Fremdrift, Udsyn & Tryghed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremdrift, Udsyn & Tryghed"

Transkript

1 Socialdemokraterne i Aalborg Repræsentantskabsmøde 1. februar 01 Forslag til valgprogram Fremdrift, Udsyn & Tryghed Valgprogram

2 Forord I Aalborg skaber vi vores fælles fremtid. Det har i generationer været den indstilling, socialdemokraterne har mødt verden og dens udfordringer med. Derfor kan vi også tillade os at være stolte af, at vi i Aalborg - i modsætning til resten af landet - har oplevet vækst i såvel beskæftigelsen, som befolkningen, gennem den igangværende byrådsperiode. Det har vi, fordi vi målrettet har sat initiativer i gang, der på en og samme tid har sat gang i beskæftigelsen, og afhjulpet de udfordringer der har mødt os. Eksempelvis ved byggeriet af mere end.000 ungdomsboliger, der har været med til at gøre Aalborg til en af landets mest eftertragtede uddannelses- og forskningsbyer. Vi vil fortsætte den progressive udvikling af Aalborg som Nordjyllands handlekraftige regionshovedstad. Vi vil følge kursen og arbejde på langsigtede, visionære og innovative løsninger for Aalborgs fremtidige udvikling. Vi vil udbygge det gode samarbejde mellem kommunen, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og kulturlivet i Aalborg. Vi vil fortsat holde styr på økonomien, mens vi samtidig sætter grøn teknologi og bæredygtige løsninger på morgendagens miljø- og klimamæssige udfordringer, øverst på dagsordenen. I Aalborg Kommune vil Socialdemokraterne arbejde for: At Aalborg fremstår som en moderne og erhvervsvenlig kommune, med fokus på udvikling i beskæftigelsen; At børn, unge og ældre oplever en tryg hverdag, hvor livskvalitet er i centrum; At udvikle hele Aalborg, med fokus på såvel landdistrikter som større og mindre byområder i kommunen; At Aalborg bliver fremtidens innovative uddannelses-, kultur og vidensby; At styrke indsatsen for forbedring af miljø og klima i hele kommunen; At borgernes sundhed udvikles, gennem fortsat fokus på forebyggelse; At vise samle- og handlekraft, ved at forene byrådet i en åben og konstruktiv dialog, hvor målet er at nå de bedste og mest holdbare løsninger for Aalborg; Udvikling, tryghed og ansvarlighed er vores nøgleord for de kommende år. Vi er alle sammen forskellige. Der skal være plads til alle og vi skal gennem livets forskellige faser opleve tryghed og livskvalitet, uanset den enkeltes baggrund, alder og økonomi. Hvert eneste menneske skal opleve tryghed i fællesskabet: I børnehaven, i skolen, på arbejdspladsen, i idrætsklubben og på plejehjemmet. Vi vil prioritere de ressourcer der er nødvendige, for at det kan ske. Kulturen er et fælles bærende element i fællesskabet. Vi vil give plads og ressourcer til såvel de etablerede, som de eksperimenterende, kreative miljøer. Vi vil opfordre og tage initiativ til samarbejde mellem forskellige miljøer, institutioner og organisationer, så vi i fællesskab udvikler en unik, kulturel metropol. Til gavn for både borger, erhvervsliv, de studerende og de mange udenlandske og indenlandske gæster, der hvert år besøger vores by. Socialdemokraterne vil fortsat, i dialog med borgerne, tage ansvar for en kommune i vækst, med plads til udvikling og mangfoldighed. 1

3 Aalborg for fremtiden Vækst og udvikling skal fortsat kendetegne Aalborg. Det gør vi kun gennem et styrket samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet. De forskningsresultater, som Aalborg Universitetet og Professionshøjskolen (UCN) genererer, skal give virksomhederne et konkurrencemæssigt forspring, til gavn for beskæftigelsen i kommunen. Aalborg skal være Nordjyllands kraftcenter for kulturen. Der skal være plads til såvel den professionelle kultur, som det eksperimenterende vækstlag - kulturens græsrødder. Uddannelsesbyen Aalborg skal udvikles i takt med den kulturelle satsning, og tiltrække nye og flere studerende til kommunen. Erhverv Socialdemokraterne vil arbejde for : at Aalborg er den kommune, hvor man bedst kan realisere sine drømme som iværksætter. Vi vil gøre en markant og effektiv iværksætterindsats, der får flere iværksættere i gang; At fremme relevante offentlige anlægsopgaver i perioder med høj ledighed; At sikre praktik og elevpladser til alle unge, eksempelvis gennem vedtagelse af sociale klausuler; At der bliver satset massivt på de områder, hvor vi i forvejen er stærke på erhvervsområdet. Det være sig samarbejde og samhandel med Grønland, IKT-området, sundhedsteknologiske område, samt grønne arbejdspladser indenfor for vedvarende energi, så som vindenergi, solenergi, varmepumper, biogas etc.; at gøre Aalborg til en smartcity, hvor vi kombinerer forskning, nye produkter i virksomhederne med byens udvikling. På denne måde kan vi understøtte innovative og nye virksomheder; at der gøres en omfattende indsats for at skabe arbejdspladser til de mange unge mennesker, der bliver uddannet på uddannelsesinstitutionerne i Aalborg kommune, så deres kompetencer enten tilgår kommunens arbejdspladser, eller bruges til at skabe eller tiltrække nye virksomheder. Uddannelse Socialdemokraterne vil arbejde for : At Aalborg forbliver Danmarks bedste uddannelsesby; Gennem koordinerede tiltag at udvikle netværksdannelsen og samarbejdet mellem forskningsverdenen, uddannelsesinstitutionerne og de private og offentlige virksomheder; At skabe Danmarks fedeste kultur og fritidsliv for studerende, hvor enhver både selv kan lave kulturarrangementer, og deltage og lade sig inspirere; At styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og de videregående uddannelser, med henblik på at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, gennem anvendt forskning; At der sættes særlig fokus på at tiltrække og fastholdelse af studerende gennem særlige initiativer;

4 1 1 1 At styrke uddannelsesniveauet, så der uddannes kvalificeret arbejdskraft til alle brancher; At øge antallet af studiejobs og praktikpladser for studerende på de videregående uddannelser; At der er ungdomsboliger til alle studerende. Kultur Socialdemokraterne vil arbejde for : At styrke samarbejdet mellem kultur-, uddannelses-, og erhvervslivet; At facilitere eksperimenterende aktiviteter i byens rum (oplevelseszonen), for at give byens borgere og turister en anderledes kulturel oplevelse; At styrke biblioteker og skoler som mødesteder og læringsrum; At videreudvikle det kulturelle samarbejde mellem byen og universitetet.

5 Tryghed for alle Respekt for det enkelte menneske og anerkendelse af hans eller hendes ressourcer former Socialdemokraternes mål for fællesskabet. Kun ved deltagelse i fællesskaber, hvor vi oplever respekt og anerkendelse kan vi føle os trygge. Socialdemokraterne vil skabe mulighed for at alle kan føle sig trygge, i de fællesskaber vi sammen skaber i Aalborg: I børnehaven, i skolen, i klubben, på uddannelsesinstitutionen eller på plejehjemmet. Vi skal udfordre og bryde den sociale ulighed, så alle får lige mulighed for at udfolde sig, handle og trives. Børn & Unge Socialdemokraterne vil arbejde for : At sikre trivsel og kvalitet i børneinstitutioner og skoler, gennem fleksible og fremtidssikrede rammer; At styrke det tværfaglige samarbejde på alle niveauer, til gavn for børnene; At gribe tidligt ind med den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til udsatte børn og unge; At arbejde aktivt og målrettet for at bekæmpe mobning, gennem tværinstitutionelt samarbejde og en åben og fordomsfri relation mellem institution og hjem; At udvikle og afprøve helhedsskolens kvaliteter; At ansætte trivselspersoner i alle daginstitutioner; At sikre ret til pasnings- og fritidsaktiviteter til børn og unge med handicap; At kvalificere vejledningen ved overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelserne, for at mindske frafaldet på uddannelserne; At alle børn og unge får mulighed for at deltage i kultur-, idræts-, og foreningslivet; At gøre en særlig indsats for at alle børn med anden etnisk baggrund end dansk, får den bedste skolegang, ved bl.a. at indføre forsøg med modersmålsundervisning; At sikre alle børn- og unge rammer, hvor de kan udfolde sig eksperimenterende og kreativt. Voksne & Ældre Socialdemokraterne vil arbejde for : At der skabes arbejdspladser i kommunen, så ledighed ikke truer familiens økonomiske tryghed; At tilbyde tidssvarende og velegnede boliger for seniorer og ældre; At sikre kvalitet og tryghed i livet for demente; At skabe rammer for, at seniorerne og ældre kan være aktive længst muligt (aktivitet og træning); At nye muligheder og teknologiske hjælpemidler tages i anvendelse, i tæt dialog med borgeren.

6 Udvikling i hele kommunen Der skal være plads til at bo og arbejde på mange forskellige måder i Aalborg. Vores boliger er rammen om familien. Både i byen og på landet er det vigtigt at satse på trivsel, oplevelser og kvalitet omkring bosætningsmiljøerne. Vi har forskellige ønsker til vores arbejdsplads og hvor lang tid vi vil bruge for at nå den. Socialdemokraterne ønsker en bred vifte af arbejdspladser i kommunen, både store og små, og placeret såvel i industriområder, som på landet. Målet er at udvikle hele kommunen for alle borgerne, og give borgerne valgmuligheder i forhold til deres måde at leve på. Der skal være sammenhæng mellem borgernes ønsker for udvikling, og den overordnede planlægning i kommunen. Landdistrikter & Større oplandsbyer At udvikle de fysiske rammer i landdistrikterne, og skabe attraktive bosætningsmuligheder gennem byfornyelse; At udvikling infrastrukturen i landdistrikterne, herunder bedre internetforbindelser, til gavn for såvel den enkelte borger og familie, som erhvervsudviklingen; At bevare og udvikle alle skolerne, så længe forældrene bakker op om skolen ved at lade deres børn indskrive og gå i den; At de større oplandsbyer (Hals, Vodskov, Svenstrup, Storvorde m.fl.) udvikles og sikres en kerne af offentlige faciliteter (bibliotek, posthus, idrætsbaner, m.v.); At skabe og fastholde let adgang til naturen. Bosætning & udvikling af boligområder At modvirke ghettodannelse i bosætningsstrukturen; At udvikle nye boligområder, såvel i centrum, som i landsbyerne og de større oplandsbyer; At renovere og sammenlægge små lejligheder i det centrale boligområde, til centralt placerede familieboliger; At give mulighed for øget bosætning i såvel de mindre landsbyer, som de større oplandsbyer. Integration & Inklusion At sikre kultur-, idræts- og foreningstilbud for alle, uanset etnisk oprindelse, social baggrund eller handicap; At udbrede viften af kulturtilbud i kommunen, med udgangspunkt i de etniske minoriteters aktiviteter og traditioner; At støtte de foreninger og klubber der gennem deres arbejde og indsats, gør en særlig indsats for den sociale inklusion.

7 Turisme At der etableres cykelstinet i sommerhusområderne; At der udvikles spændende kyst- og havnemiljøer i kommunen; At der udvikles attraktive seværdigheder, både i den bynære kerne af Aalborg, og i de omkringliggende oplandsbyer (Historisk museum, Hul mølle, Skansen i Hals, osv.)

8 Det sprudlende Aalborg Aalborg skal også i fremover være Nordjyllands kraftcenter og lokomotiv for udvikling i landsdelen. Vi vil understøtte udviklingen i erhvervslivet for at sikre fremtidige bæredygtige arbejdspladser. Aalborg har gennemgået en udvikling fra industribyen med de rygende skorstene, til at være en moderne service-, videns og kulturby. De nye eksperimenterende græsrødder (Platform, Tusindefryd, m.fl.) har resulteret i et sprudlende miljø, og sat Aalborg på det kulturelle landkort. Det tiltrækker nye studerende, innovative virksomheder og sætter gang i vækst og beskæftigelse. Socialdemokraterne støtter denne udvikling, samtidig med at vi sammen med de traditionelle håndværksvirksomheder vil tænke i nye baner, så udviklingen omfatter alle virksomheder i kommunen. Et aktivt fritidsliv styrker det fysiske, sociale og psykiske velvære og er med til give liv og aktivitet i kommunen. Samtidig skal Aalborg være kraftcenter for både det professionelle kulturliv, og for de kulturelle vækstlag i græsrods- og amatørarbejdet. Gang i beskæftigelse & Nye arbejdspladser At innovative virksomheder indenfor nye brancher (eks. grøn teknologi) støttes i opstartsfasen; At iværksættere sikres støtte; At fremme relevante offentlige opgaver i perioder med stor ledighed. Eksempelvis byggeri af ungdomsboliger, renovering af skoler/institutioner, m.v.; At fastholde nyuddannede (AAU/UCN), for dermed at give arbejdsmarkedet det kompetenceløft som kan give bedre konkurrencevilkår for virksomhederne, og understøtte væksten i Aalborg og Nordjylland. Fritid At der er et bredt udbud af foreningsaktiviteter i vores nærmiljøer; At byens rum, parker, torve og pladser indbyder til aktivitet og virkelyst; At den smukke og alsidige natur i kommunen gøres let tilgængelig for alle, og indbyder til aktivitet, bevægelse og socialt samvær; At udvikle mangfoldigheden af nye, anderledes og spændende fritidsaktivitet for hele familien (eksempelvis i Nordkraft). Kulturens skæve vinkler At give rum til at borgerne/de unge kan udvikle nye kulturtilbud og profilere kommunen både nationalt og internationalt At støtte kreative og anderledes aktiviteter indenfor kulturen At styrke kulturlivet på tværs i kommunen. At støtte formidlingen af det professionelle kulturliv til borgerne At støtte studerendes projekter mhp. formidling af kulturen i byens rum.

9 Tilgængelighed for alle Alle skal kunne færdes sikkert rundt i Aalborg. Socialdemokraterne vil arbejde for at infrastrukturen i kommunen altid afspejler det behov borgerne har. Det gælder såvel de bløde trafikanter som erhvervslivet, der har behov for at få transporteret større varemængder. Tilgængelighed er mere og andet end en fysisk tilgængelighed. Vi prioriterer derfor også gode adgangsforhold til brug af elektroniske medier højt. Alle skal have mulighed for at anvende digitale løsninger uanset alder eller geografisk placering. Infrastruktur (kollektiv trafik, cykelstier, veje) At cykelstihandlingsplanerne udmøntes i praksis; At der etableres cykelmotorveje til de større uddannelsesinstitutioner; At den kollektive trafik gøres mere tilgængelig for mennesker med handicap; At uddannelsesinstitutionerne sikres tilstrækkelig busbetjening; At staten, Region Nordjylland og Aalborg kommune afsætter midler til etablering af en letbane til universitetet og det nye sygehus i Aalborg Øst; At den kollektive trafik prioriteres højt i forhold til fremkommelighed. Eksempelvis ved etablering af særlige busbaner (Grønlands Torv /universitetet) der sikrer hurtige forbindelser; At der udvikles nye måder for driften af den kollektive trafik, som sikrer fortsat betjening af de større oplandsbyer og landdistrikterne; At der lægges en langtidsplan, som over en årrække garanterer renovering af sti- og vejnettet i hele kommunen. Elektronisk fremkommelighed (sendemaster, bredbånd/fibernet, digitalisering etc.) At alle i kommunen har internetadgang via bredbånd/fibernet; At der skabes adgang til trådløst internet i centrum (oplevelseszonen); At der på bibliotekerne, som et led i øget brug af digitale løsninger for borgerne i kommunen, tilbydes gratis uddannelse for alle, i brugen af disse; At der i videst muligt omfang bruges digitale løsninger i borgerbetjeningen, for der igennem at frigøre ressourcer til andre formål, eksempelvis såkaldt varme hænder.

10 Borgernes sundhed i fokus Sundhedsfremme og forebyggelse er en meget vigtig kommunal kerneopgave. Rigtigt mange mennesker lider af kroniske lidelser som diabetes, KOL og hjertekar sygdomme. Deres livskvalitet og helbred er meget afhængig af kommunens indsats. Derfor er kommunens arbejde med sundhedsfremme afgørende for, hvor mange der får kroniske sygdomme i fremtiden. Det er ligeledes vigtigt, at Aalborg kommune sikrer sunde rammer for børn, ældre og folk i den arbejdsdygtige alder, så borgerne strutter af energi, overskud og sundhed. Forebyggelse At Aalborg Kommunes rehabiliteringsindsats skal udbygges i de kommende år; At vi får et velfungerende nært sundhedsvæsen, der sikrer at kronisk syge borgere har det godt, og genindlæggelser forebygges; Et åbent, fortroligt og tæt samarbejde mellem hjemmesygeplejen, de praktiserende læger og sygehuset, så borgene oplever et fuldendt og effektivt sundhedsvæsen der tager vare på alle borgere; At Aalborg kommune, i samarbejde med patientforeninger, idrætsforeninger og andre, sikrer alsidige muligheder for træning og fysisk aktivitet, for ældre og kronisk syge borgere. Sundhedsfremme At Aalborg kommune tænker sundhed ind i hverdagen på alle kommunens tilbud, lige fra børnehaver og skoler, med fysisk aktivitet og sund kost, til arbejdspladser og plejehjem, hvor sundhedsfremmende og forebyggende indsatser er en del af hverdagen; At Aalborg Kommune målrettet tænker fysisk aktivitetsmuligheder ind i parker, udearealer på skoler og institutioner, i gaderummet og i landdistrikterne, så der er rige muligheder for at cykle, spille bold, løbe, benytte Fitness-points, samt andre muligheder for fysisk aktivitet. Forskning & Udvikling At der er vigtigt at Aalborg Kommune tænker nye og innovative løsninger ind i behandlingen af patienter med kroniske lidelser. F.eks. Tele-Home Care; At gøre livet lettere for mange patienter, forbedre deres livskvalitet, og nedbringe antallet af sygehusindlæggelser for kronikere; At udvikle lokale produkter for virksomhederne i Aalborg Kommune, som kan eksporteres til andre markeder. At der i videst muligt omfang indføres teknologiske løsninger i ældreplejen og forebyggelsesindsatsen, så Aalborg Kommune er Danmarks førende kommune, når det

11 kommer til pleje, teknologi og sundhedsfremme og forebyggelse. Formålet skal alene være at frigøre varme hænder og omsorgsfulde hjerter, til gavn for de der har behov for pleje og omsorg, samt forbedre især det fysiske arbejdsmiljø, for plejepersonalet.

12 Det grønne Aalborg Alle mennesker har ret til, og krav på, at kunne trække vejret frit og rent. Både den nuværende og de fremtidige generationer kan med rette kræve, at vi dyrker jorden med omtanke og forbruger på en måde som gør, at vi ikke nedbryder miljøet eller ødelægger jordens klima. Socialdemokraterne vil kæmpe for, at Aalborg kommune bliver foregangskommune og et mønstereksempel på, at vækst, udvikling og velfærd ikke bare kan gå hånd i hånd med en miljøog klimaansvarlig adfærd, men også er hinandens positive forudsætning. Vi vil påtage os vores del af ansvaret i bevidstheden om, at det første skridt til forandring altid starter hos en selv. Vi vil sætte beskyttelsen af drikkevandet, skovrejsning, forbrug af energi fra vedvarende energikilder, og miljø- og klimabevist adfærd og holdninger, i fokus, i alle de beslutninger vi træffer. Natur, Miljø & Bynær skov At beskytte og forbedre drikkevandet i kommunen, således at både de nuværende og kommende generationer kan nyde godt at rigeligt og sundt vand fra hanerne; Et fortsat opkøb, og om nødvendigt ekspropriering, af jorden omkring kommunens drikkevandsboringer; At der tages initiativ til forøgelse af skovrejsningen i kommunen; At regnvand opsamles og anvendes til vanding af kommunens grønne områder: parker, boldbaner, m.v. At fortsætte den aktive indsats for at reducere brug af miljøbelastende kemi i de offentlige institutioner og forvaltninger, så kommunens miljøpåvirkning er så skånsom som overhovedet muligt; At kommunens motoriserede køretøjer og den offentlige transport, i det omfang det er muligt drives af bæredygtig energi, herunder at bilparken gradvis erstattes af elbiler, hvor det er foreneligt med det køre- og forbrugsmønster der gælder for de pågældende køretøjer; At Aalborg midtby gradvis gøres mere grøn og borgervenlig. Dette skal ske i takt med, at mulighederne for at komme ind til byen med offentlig transport udbygges, og mulighederne for at parkere i udkanten af bykernen forbedres; Klima En fortsat udbygning af den igangværende opførelse af solceller på kommunens bygninger, til gavn for både klimaet og kommunens økonomi; At kommunes energiforbrug i vid udstrækning dækkes af vedvarende energikilder. Eksempelvis vindenergi, solcelleenergi og biogasanlæg;

13 At Aalborg kommune skal være mere ambitiøs i sine energikrav til kommunens nyopførte bygninger, end statens bygningsreglement tilsiger, og at kommunen aktivt fremmer energineutralt byggeri; At der gennemføres en markant energispareindsats, der reducerer Aalborg kommunes energiforbrug med 0% inden 00; At Aalborg kommune aktivt understøtter udbygningen af tankstationer, der sælger miljøvenligt brandstof og brandstof der kommer fra vedvarende energikilder; Bæredygtighed At Aalborg kommune vedvarende har fokus på udviklingen af kommunens indkøbspolitik, således at erstatningen af konventionelt dyrkede fødevarer erstattes af økologiske; At anvendelsen af kemiske midler til rengøring, vedligeholdelse, forebyggelse og bekæmpelse erstattes med midler, der enten er neutrale i deres miljøbelastning, eller har en positiv effekt på miljøet; At der arbejdes aktivt med at påvirke de ansatte og borgernes holdninger og adfærd på en sådan måde, at der sker mindst mulig spild af energi og vand i både det kommunale og private forbrug. Eksempelvis ved at slukke for lyset i lokalerne, når der ikke er nogen der opholder sig i dem, eller behovet for lys kan dækkes af lys udefra, slukke for vandet under indsæbning, m.v. 1

14 Det levende demokrati Et demokratisk samfund står og falder, på den enkelte borgers mulighed for at deltage aktivt i de processer, der har direkte eller indirekte indflydelse på hendes eller hans dagligdag og tilværelse. Det skal kendes på beslutningstagernes vilje og evne til, og opmærksomhed på, at inddrage borgerne og brugerne i den demokratiske beslutningsproces, og skabe mulighed for at alle kan komme til orde, blive lyttet til, og taget med på råd. I socialdemokratiet føler vi os i særlig grad forpligtet til at sikre det aktive medborgerskab. Herunder i særlig grad at være opmærksomme på at inddrage og involvere de grupper i samfundet, der taler med de spædeste stemmer, og har allersværest ved at komme til orde og trænge igennem. Vi vil derfor arbejde aktivt og målrettet for at gøre adgangen til at deltage i de demokratiske processer mere mangfoldige, og sørge for at det er kommunen der kommer ud til den enkelte borger, i stedet for omvendt. Aktivt medborgerskab gennem bruger- & borgerinddragelse At kommunikationen fra kommunen til borgerne styrkes og udvikles, således at hver enkelt menneske i kommunen oplever en mere åben, gennemsigtig og tilgængelig information om de beslutninger og aktiviteter, der træffes og finder sted i kommunen; At mulighederne for at deltage aktivt i beslutninger, der påvirker den enkelte borgers hverdag og tilværelse, bliver stadigt flere og mere mangfoldige; At den enkelte borger får flere, bedre og lettere tilgængelige muligheder for at komme i dialog med Aalborg kommunes ansatte og politikere, således at de gennem samtale har mulighed for at påvirke og øve indflydelse på de beslutninger og tiltag der gøres; At den elektroniske infrastruktur, og mulighederne for interaktion via elektroniske og sociale medier mellem borger og kommune, udbygges og forbedres; At samarbejdet mellem foreninger, samråd, sammenslutninger, m.v. intensiveres, gennem initiativ til dannelsen af netværk, således at erfaringer, ideer og forslag til udviklingen og forbedringen af Aalborg kommune sker på tværs af interesser og indsatsområder, med henblik på at skabe helhedsorienterede og innovative løsninger; 1

Fremdrift, udsyn & tryghed

Fremdrift, udsyn & tryghed Fremdrift, udsyn & tryghed Socialdemokraterne i Aalborg Kommune Valgprogram 2014 2018 Indhold Side Forord 2 Fortsat vækst og udvikling 3 Tryghed for alle 5 By og land plads til forskellighed 7 Et sprudlende

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

VALGPROGRAM KOMMUNALVALG AALBORG FOR FREMTIDEN

VALGPROGRAM KOMMUNALVALG AALBORG FOR FREMTIDEN VALGPROGRAM KOMMUNALVALG 2005 AALBORG FOR FREMTIDEN 1 Indhold KVALITET I VELFÆRDSYDELSERNE...4 BØRN OG UNGE...4 ÆLDRE OG HANDICAPPEDE...4 SUNDHED...5 BESKÆFTIGELSE TIL ALLE...6 ET AKTIVT KULTUR, FORENINGS-

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Vejen Kommune 10-09-2013 Forord Vejen kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & fritid 2014-2022 er baseret på et samarbejde på tværs

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune Gruppebilledet viser fra venstre: Laila Poulsen, Ole Jacobsen, Johnny Nim, Charlotte Würtz Lund, Johnny Holst, Jørgen Elsted Hansen, Jakob Duhn, Leif Runge-Schmidt, Henrik Vallø, Finn J. Bruun, Kim Damsgaard,

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Vision 2021. Nordfyns Kommune

Vision 2021. Nordfyns Kommune Vision 2021 Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Vision 2021 Baggrund hvorfor dette Visionspapir? Ved den ny kommunalbestyrelses tiltræden den 1. januar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at udarbejde en

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011 Essensen i visionen Vi vil styrke erhvervsudviklingen og skabe vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser. Ved at udvikle nye uddannelsesmiljøer og udnytte

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Ændringsforslag til Principprogram

Ændringsforslag til Principprogram Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraad.dk Ændringsforslag til Principprogram Forslag 1 stiller af Nicolai Boysen Første

Læs mere