Omfang evejledning hvem, hvor meget, hvordan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omfang evejledning hvem, hvor meget, hvordan"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 indhold 1. Introduktion Omfang evejledning hvem, hvor meget, hvordan Den vejledningsfaglige udvikling Organisation, videndeling og kvalifikationer Synlighed Samarbejde Eksterne projekter Kvalitetssikring Teknik Henvendelser, tilgængelighed og effektivitet Sammenfatning Fremtid målsætning og udviklingsprojekter Bilag

3 #1 Introduktion 2013 har været et år, hvor mange øjne har været rettet på vejledningen i det danske uddannelsessystem. Men også præget af, at vi som organisation sammen med den øvrige vejledningsverden har afventet en afklaring af vejledningen anno Midlerne til Ungepakke 2 var forlænget til udgangen af 2013, men derefter var der ingen afklaring af fremtidige økonomiske forhold. Samtidig var foråret 2013 præget af lockout på grundskoleområdet. Det betød meget begrænsede henvendelser fra de unge i grundskolen, og en stor del af den kollektive vejledning og arbejdet med foreløbige uddannelsesplaner i 8. klasse fandt ikke sted som vanligt i maj og juni. Det mindskede derfor aktiviteterne. Ligeledes var en række medarbejdere i evejledning ramt af lockout gennem deres primære arbejdsgivere, og de måtte derfor ikke arbejde i evejledning. I foråret 2013 blev evejledning sammen med den øvrige del af sektoren, der vejleder om overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, underkastet en analyse foretaget af Boston Consulting Group. Dette blev en udmærket lejlighed til at kigge på os med udefrakommende briller, og sparring med konsulenterne gav input til fremtidig ressourcestyring i evejledning, herunder et skærpet fokus på driften af evejledning og en skærpelse af ressourcestyringen, som vi påbegyndte i For første gang i forbindelse med sidste årsrapport opsatte vi en række mål for vores enhed for Disse fremgår i de enkelte afsnit i årsrapporten. I løbet af foråret blev det klart, at Undervisningsministeriet ville hjemtage opgaven med ug. Der udvikles en ny teknisk platform, og ug-redaktionen indtræder i UNI-C i sommeren Denne store opgave startede i Som kommende produktkontor for såvel evejledning som ug.dk er den ledelsesmæssige opgave med at sikre, at ug fortsat er en velfungerende portal, og at overflytningen til en ny platform lykkes. Medarbejderne i evejledning er gradvist gennem efteråret 2013 blevet mere involveret i projektarbejdet. Et af de overordnede mål er at bringe evejledning og UddannelsesGuiden tættere sammen for at høste den synergi, der ligger i at samle de to vejledningsinitiativer. 3

4 Uge 1 Uge 3 Uge 5 Uge 7 Uge 9 Uge 11 Uge 13 Uge 15 Uge 17 Uge 19 Uge 21 Uge 23 Uge 25 Uge 27 Uge 29 Uge 31 Uge 33 Uge 35 Uge 37 Uge 39 Uge 41 Uge 43 Uge 45 Uge 47 Uge 49 Uge 51 #2 Omfang evejledning hvem, hvor meget, hvordan Ved udgangen af 2013 har evejledning gennemført i alt vejledninger. I 2013 nåede vi vejledninger. Det er en tilbagegang i forhold til 2012 på 7 %. En tilbagegang, der var uventet, og som vi overodnet set ikke finder tilfredsstillende. Tabel 1 nedenfor viser vejledningerne fordelt per år og samlet set for de tre år. Hele 2013 Hele 2012 Hele 2011 Samlet 2013><2012 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Antal % Telefon % % % % Chat % % % % Mail % % % % SMS % % % % I alt /uge /uge /uge % Tabel 1. Antal vejledninger i 2011, 2012, 2013 og samlet set Figur 1 nedenfor viser henvendelserne fordelt på uger i de tre år, evejledning har eksisteret. Som det fremgår, er henvendelsesmønstret forbavsende ens fra år til år, og den ensartethed kendetegner mange af de nøgletal, der er med i denne rapport. Som det fremgår nedenfor, havde evejledning sin hidtil største uge i uge 11 op til ansøgningsfristen i kvote 2, hvor vi havde henvendelser. Perioderne op til ansøgningsfristerne er fortsat de travleste, og januar, februar og starten af marts er præget af ansøgningsfrist til både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Figur 1. Henvendelser fordelt på uger 2011, 2012 og 2013 Fald i antal henvendelser Faldet i 2013 på 7 % var ikke forventet. Vi havde i stedet forventet en fremgang i antallet af henvendelser på 12 % jævnfør vores målsætninger. Figur 2 på næste side belyser udviklingen i antallet af henvendelser fra måned til måned. 4

5 5% 0% -5% 4% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -2% -3% -2% -2% -10% -15% -20% -8% -9% -8% -15% -6% -7% -11% Figur 2: Udvikling i antallet af henvendelser fra 2012 til 2013 Som det fremgår, er de store fald i marts (9 %), juni (15 %) samt november (11 %). Der var også relativt store fald i januar, maj og august. Påsken giver en større forskydning i tallene, idet påsken falder første uge i april i 2012 og sidste uge i marts i Det betyder en forskydning i antallet af henvendelser, når marts og april sammenlignes de to år. Af tabel 2 nedenfor fremgår det, at påskeugen afviger med cirka 900 henvendelser fra en standarduge. Korrigeres tallene for marts 2013 samt april 2012 for dette, så svarer det til, at faldet i henvendelser i marts 2013 kun er 400 svarende til et fald på 3 %. Det korrigerede fald i april 2013 vil derimod være på 23 %. Marts April Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge Tabel 2: Henvendelser fordelt på uger i marts/april g 2013 Samlet set konkluderer vi, at det samlede fald på 7 % kan forklares ved en forbedring af optagelse.dk, lockouten i april og et uforklarligt fald i november. Vi forventer i 2014 en fremgang, så vi når tilbage på niveauet fra 2012 eller højere. Når vejledningsreformen formentlig falder på plads i løbet af vinteren, forventer vi at iværksætte tiltag, som synliggør evejlednings muligheder for relevante brugergrupper med et særligt fokus på de unge i grundskolen og deres forældre. Således ønsker vi at understøtte de initiativer, der ligger i reformerne på uddannelsesområdet. Brugernes medievalg Tabel 1 viser også, hvilke medier der vælges ved henvendelse til evejledning. Chatten har siden starten været det foretrukne medie, og der er en markant fremgang i chattens andel set over de tre år. Andelen er steget fra 46 % i 2011, til 49 % i 2012 og i 2013 udgør chatvejledningerne 52 % af vejledningerne. Efteråret 2013 har været præget af særdeles mange chats, og i december nåede andelen op på 60 % af de samlede vejledninger. Stigningen i chatten er sket på bekostning af henvendelser på mail og telefon. Begge medier udgør en faldende andel af vores vejledninger. Figur 3 nedenfor viser målgruppernes medievalg. Alle målgrupper er i langt højere grad gået over til at bruge chatten ved henvendelse til evejledning. Næsten alle målgrupperne bruger chatten 5-7 procentpoint mere end i 2012 (i bilag 2 findes fordelingen i 2012). Eneste undtagelse er de voksne, der kun har øget andelen med 2 procentpoint. Fremgangen i chatten sker for alle brugergruppers vedkommende på bekostning af mail og telefon. Mønstret er altså ganske klart. 5

6 Årsagen til dette skal findes i, at chatten i det senere år er vundet ind i mange sammenhænge. Det er blevet helt almindeligt at bruge chatten i mange sammenhænge, og de fleste har efterhånden prøvet at chatte enten med borgerservice, en internethandel eller på sociale medier. Derfor er det også for vejledningssøgende at chatte med evejledning. Vi skal med andre ord ikke forsøge at presse de vejledningssøgende tilbage på telefon og mail. Vi skal fortsætte med en stor andel af chat, men vi skal gøre dem korte, selvhjulpne og understøtte med ug og webinars. Ung 79% 8% 12% Ældre ung 54% 25% 21% chat Voksen 37% 42% 21% telefon Forældre 22% 63% 14% mail/sms Vejleder 27% 57% 16% Figur 3. Brugernes medievalg i 2013 (2012 fordelingen er i bilag 2). Fokus på de unge De unge i grundskolen og deres forældre er en særlig målgruppe for evejledning. De første tre år med evejledning viser dog, at det kan være svært at få fat i målgruppen. Når de unge vælger at bruge os, evaluerer de vejledningen godt, og i den tætte dialog i chatten får vi ofte meget positive tilbagemeldinger fra dem. I figur 4 nedenfor vises udviklingen i de tre brugergrupper, der har benyttet evejledning i 2013 de enkelte måneder målt i forhold til de tilsvarende måneder i Fokuserer vi på ungegruppen (den blå kurve), så fremgår det, er der en betragtelig tilbagegang i første halvår af 2013, hvorimod vi oplever fremgang i efteråret Lockouten havde klart en betydning i 2. kvartal. Der var stort set ingen undervisning i grundskolen i april, og i maj og juni var der også mindre vejledningsaktivitet, da der var stort fokus på at indhente den forsømte undervisning. Faldet i 1. kvartal er derimod sværere at forklare. I 2012 var der problemer med optagelse.dk i forhold til FTU området, hvilket betød, at ansøgningsfristen blev skubbet ind i marts. Det genererede selvfølgelig en del henvendelser, som ikke var der i marts 2013, hvilket muligvis kan forklare det markante fald. Det er glædeligt at konstatere, at der opleves fremgang i antallet af unge, der bruger evejledning fra august og frem. Her har alle måneder en positiv vækstrate, endda større end for de to andre store målgrupper. I efterårsmånederne præsenterer UU deres vejledningstilbud og evejledning. Efterårets stigning kan skyldes øget præsentation af evejledning i grundskolen som konsekvens af den besøgsrunde i UU centrene, som vi gennemførte i 2012 og til dels i Her introducerede vi UU grundigt til evejlednings koncept og tilbud. 6

7 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Unge Ældre ung Voksne -40% -50% -60% Figur 4: Udviklingen i antallet i brugergrupperne, der har fået vejledning i evejledning i 2013 målt i forhold til 2012 Karakteristika ved de gennemførte vejledninger Tabel 3 nedenfor viser de karakteristika, som evejlederen registrerer om den enkelte vejledning. Efter hver vejledning registrerer evejlederen vejledningssøgendes køn, aldersgruppe, hvilken uddannelsestype der er vejledt om, samt om selve vejledningen var en informationsvejledning eller en mere refleksiv vejledningsdialog. Der registreres desuden oplysninger om afbrydelser, henvisninger og andre teknikaliteter. Disse oplysninger behandler vi ikke nærmere i denne rapport. Vejlederens registrering kalder vi for en wrap up. I bilag 1 har vi placeret wrap up en for 2012, så det er muligt at sammenligne tallene. Karakteristika for vejledningerne er forbavsende ens fra år til år. Kønsfordelingen er stort set den samme, der er en marginal ændring i sammensætningen af brugergrupperne, hvor andelen af unge er faldet en anelse, ligesom der kun er små forskelle i, hvilke uddannelser, der vejledes om. Vi har en lille fremgang i andelen af refleksionsvejledninger og lidt færre informationsvejledninger. Dette passer godt med vores antagelse om, at forbedringerne i optagelse.dk generere færre henvendelser, hvilket typisk vil være informationsvejledning. 7

8 Chat Telefon Mail/sms I alt Mand % % % % Kvinde % % % % Ubekendt % 48 0% 364 3% % % % % % Ung % % % % Ældre ung % % % % Voksen % % % % Forældre 593 2% % 380 3% % Vejleder 328 1% 698 4% 191 1% % % % % % Ungdomsuddannelse % % % % Videregående uddannelse % % % % Voksenuddannelse % % % % Andet % % 933 7% % % % % % Information % % % % Vejledning % % % % % % % % Tabel 3. Wrap up fordelt på medie, Facebook Vejledningen på facebook indgår ikke i statistik ovenfor, da den ikke har samme karakter og derfor ikke kan sammenlignes med de øvrige medier. Dog er der to undtagelser. Den første er private beskeder på facebook, der besvares individuelt. Disse beskeder registreres som en mail. Den anden undtagelse er chats, der åbnes fra facebook. De kommer ind i SKP systemet på lige fod med de øvrige chats. De to former for vejledning er individuel og dermed ikke karakteristik for den vejledning i fællesskaber, der i øvrigt foregår på facebook. Langt det meste af aktiviteten på facebook foregår i det åbne rum ved, at evejledning laver et opslag. Det skaber debat, der kan ses direkte af dem, der følger os på siden. Vi vurderer, at vi i gennemsnit laver 2,5 opslag pr. dag. De genererer et meget varieret antal kommentarer og reaktioner. Forsigtigt skønnet er der cirka 75 reaktioner pr. uge. Omregnes dette på årsbasis, så vurderer vi, at vi laver cirka 900 opslag årligt med samlet set cirka reaktioner. Dertil kommer private beskeder og opslag fra de vejledningssøgende. Der er registreret 500 private beskeder i Samlet set et tilfredsstillende aktivitetsniveau, da vi med vores vejledning på facebook har en meget stor rækkevidde blandt de helt unge brugere. Vi vil dog arbejde for at få flere likes, og dermed nå endnu i vores primære målgruppe de unge. Ved udgangen af 2013 havde vi cirka , der fulgte vores profil på facebook, hvilket er tæt på en fordobling i forhold til Figur 5 viser fordelingen af brugerne ved udgangen af % af vores brugere på facebook er unge under 25 år. 1 At der er en difference i forhold til de gennemførte vejledninger skyldes flere ting: Manglende wrap-up af mail samt SKP ustabilitet. Derudover registrerer vi ikke køn, aldersgruppe, uddannelsesområde og vejledningsform ved forkert henvendelse, ej opstartet samt test-henvendelser 8

9 12% 41% 47% Figur 5. Aldersfordeling blandt facebook brugerne ved udgangen af Fordelingen på kvartaler fremgår nedenfor. Her ses der en mindre forskydning fra de unge bruger til de lidt ældre brugere. Vi oplever til stadighed, at nogle falder fra og nye kommer til. Dette er ganske naturligt, da vores brugere primært følger os, når de er uddannelsessøgende. Q1 Q2 Q3 Q I alt Tabel 4: Fordelingen af likes i 2013 fordelt på kvartaler. Digitale møder: Vi har i 2013 indført digitale møder, som en en til flere vejledningsaktivitet (mere her om i afsnit 3). Der har i 2013 været afviklet 19 digitale møder med i alt cirka 600 deltagere. Nedenstående tabel viser aktiviteterne inden for digitale møder omkring valg af videregående uddannelse. Vi har også holdt nogle få Book en vejleder møder om valg af ungdomsuddannelser. Dette har dog mest været på forsøgsstadiet i 2013, men indføres som et fast tilbud i Samlet Antal sessioner Digitale workshop om valg 5 1 Digitale møder op til kvote 1 (12 møder i alt) Fælleschat op til 5/ Fælleschat omkring 30/ Tabel 5: Antal af digitale møder 9

10 Målopfyldelse: Vores mål for 2013 fremgår af tabellen nedenfor, hvor tallene fordelt på kvartaler i 2013 samtidig fremgår. Opfyldelse af volumenmål Q1 Q2 Q3 Q4 Samlet (1.1) Mindst vejledninger i hele (1.2) unge i hele (1.3) forældre i hele (1.4) facebook-likes i Tabel 6: Volumenmål 2013; Bemærkning: Antallet af unge er målt ud fra wrap up en og svarer til 17 % af henvendelserne. Forældrene 4 % af henvendelserne. Desværre kunne vi ret hurtigt i 2013 konstatere, at vi næppe ville nå vores volumenmål for året. Samlet set vejledte vi vejledningssøgende, hvilket var en tilbagegang i forhold til 2012, og ikke den fremgang, som vi havde antaget. Dermed nåede vi heller ikke målet med de unge og de forældre. Målt som andele faldt andelen af unge brugere fra 19 % til 17 %. På facebook havde vi cirka likes, hvilket også var lavere end antaget. Vores erfaring er, at budskabet om evejledning på Facebook ikke spredes af sig selv, selvom vi er rundet likes, men det skal fremmes gennem annoncering på Facebook. Sammen med Facebook har vi indført digitale møder som en anden måde at lave en til flere vejledning. Det blev afprøvet i sommeren 2012 med næsten 20 gennemførte møder med samlet set cirka 600 deltagere. 10

11 #3 Den vejledningsfaglige udvikling I evejledning arbejder vi kontinuerligt med at kvalificere den vejledningsfaglige udvikling i evejledning. Vi tilstræber at udvikle og opdatere de metoder og redskaber, som vi anvender i evejledning. Desuden søger vi i forhold til de eksisterende medier at vedligeholde og opdatere retningslinjer, på at opsamle erfaringer og viden, der kan kvalificere vores vejledning, samt på at identificere potentiale i medierne. Dertil kommer, at vi idéudvikler på nye medier. Kvalificering af den vejledningsfaglige udvikling pågår som udgangspunkt sideløbende med vejledningen i kvartal, mens 1. kvartal primært har fokus på selve vejledningen. Digitale møder I evejledning har vi i 2013 haft digitale møder, som et særligt indsatsområde. De digitale møder, som internt går under betegnelsen webinar, og som for os er et nyt medie, er en fælles betegnelse for et online møde. evejledning inviterer de vejledningssøgende til et møde på et bestemt tidspunkt. Her holder en vejleder et oplæg foran computeren, alt i mens de vejledningssøgende sidder foran deres pc, tablet eller mobil, hvor de skriftligt kan stille spørgsmål. Denne form gør de digitale møder tilgængelige for alle. De vejledningssøgende kan deltage direkte fra deres uddannelsessted, deres hjem, eller hvor de nu befinder sig på mødetidspunktet. De skal ikke bruge tid på transport for at deltage i mødet, men blot afsætte den tid, som mødet tager. De vejledningssøgende kan være anonyme, da de selv vælger, hvad de vil kalde sig, når de deltager i det digitale møde. Ligeledes bestemmer de vejledningssøgende selv, på hvilken måde de vil engagere sig i det digitale møde. De kan blot lytte og følge med i, hvad de andre deltager taler om, eller de kan deltage mere aktivt. Det er helt op til dem selv. Der er flere formål med de digitale møder. Møder vedrørende optagelse på videregående uddannelse afvikles primært med det formål at aflaste vejledningen af målgruppen ældre unge, hvor vi traditionelt set har mange vejledninger om ansøgningsprocedurer m.m. i spidsbelastningsperioderne. Vi ønsker at flytte henvendelserne fra individuel vejledning til en kollektiv form, der sikrer en bedre ressourceudnyttelse. Fx kan man i et digitalt møde vejlede 10 unge om kvote 2 procedurer på cirka 45 minutter, hvor de som individuelle chats hver vil tage minutter hver. Møder for unge fra grundskolen er et tilbud som vejledere og lærer kan vælge at benytte sig af som et supplement til de aktiviteter, de laver med eleverne i udskolingen. Her er det primære formål at tilbyde aktiviteter til grundskoleeleverne, der samtidig synliggør evejledning. Møderne er generelt en mulighed for vejledningssøgende for at vende spørgsmål og tanker med en evejleder og samtidig høre, hvad andre vejledningssøgende tænker omkring den specifikke problemstilling. Ligeledes kan den vejledningssøgende nyde godt af blot at høre andre vejledningssøgendes spørgsmål og tanker, uden selv at bidrage med spørgsmål. Begge dele kan være meget givende for den vejledningssøgende. Det har været naturligt for evejledning at satse på det digitale møde, da mødet i sin form er en kombination mellem skriftlighed og mundtlighed. evejlederne kan således trække på deres store erfaring fra chatmediet, når de går i dialog med de vejledningssøgende. Samtidig kan de også trække på deres erfaringer fra telefonmediet, når det kommer til deres del af mødet. Det digitale møde giver dermed evejlederne mulighed for i høj grad at drage nytte af hidtidige erfaringer med vejledning på digitale medier. 11

12 I 2013 tilbød vi følgende digitale møder: 1. Møder med henblik på optagelse til videregående uddannelser. Møderne foregik frem mod 15. marts, hvor temaet var den motiverede ansøgning, og frem mod 5. juli, hvor formålet var at klæde de vejledningssøgende på til at søge optagelse gennem kvote 1. Møderne blev delt op i temaerne Hvordan laver man en ansøgning til videregående uddannelse og hvordan man kommer ud over sin uddannelsestvivl og får truffet et uddannelsesvalg. 2. Fælles chat om svar på ansøgning den 30. juli og dagene derefter. Fælles chatten er særlig god, når vi får mange henvendelser af samme karakter. Her tilbyder vi et vejledningsrum, hvor de vejledningssøgende logger sig ind, lytter til vejlederen, til andre vejledningssøgendes spørgsmål og selv stiller spørgsmål. Den 30. og den 31. juli var der i alt 475 vejledningssøgende, der deltog i vores fælles chat. 3. Book en vejleder: En kontaktperson på en grundskole eller en efterskole kan via et link på vores hjemmeside booke en time med en evejleder. Der tilbydes to forløb hver dag, et om formiddagen og et om eftermiddagen. Der kan vælges mellem temaerne Valg af gymnasial uddannelse og studieretning og Gennemgang af uddannelsessystemet med vægt på ungdomsuddannelse. Ind til videre har der været booket ganske få forløb, men de er til gengæld blevet gennemført med gode evalueringer fra eleverne efter seancen. For at systematisere, opsamle viden og kvalificere vores indsats i forhold til digitale møder, har vi nedsat en arbejdsgruppe. Den har fokus på metodeudvikling af vejledning via digitale møder. Gruppen sætter rammer for driften af de digitale møder. Videngrupper, ledelse og andre er ansvarlige for indholdet alt efter mødets sigte. De digitale møder, hvor målgruppen er vejledningssøgende, annonceres på facebook og på egen hjemmeside. Ligeledes informerer vi samarbejdspartnere omkring tilbuddene i vores nyhedsbreve, og vi gør i egen vejledning opmærksom på tilbuddet. Den annoncering har vist sig at give tilfredsstillende antal deltagere til de forskellige møder. Erfaringerne fra 2013 gør, at vi i 2014 vil tilbyde flere og andre typer af digitale møder. De digitale møder vil blive en mere integreret del af vores vejledningstilbud, både op til de travle ansøgningsfrister og i den daglige drift. Ud fra erfaringerne i 2013 vurderer vi, at der er et stort potentiale i de digitale møder, og vi forventer at øge antallet af vejledningssøgende, der deltager i et digitalt møde, betragteligt. Ligeledes vil vi tilstræbe, at flere evejledere vil kunne påtage sig rollen som vært ved et digitalt møde. Mail Vi har i 2013, hvilket vi omtalte i afsnittet Omfang evejledning hvem, hvor meget, hvordan, oplevet et mindre fald i antallet af mailhenvendelser. Dette fald hænger sammen med en stigning på chatten, hvilket vi tidligere har omtalt. Faldet bekymrer os ikke, da vi tilskriver faldet en generel ændring i brugen af de digitale kanaler. I 2013 gennemførte vi flere brugertilfredshedsundersøgelser (Se mere under afsnittet Kvalitetssikring ). For mailvejledning var vores brugertilfredshedsundersøgelse i maj 2013 særlig interessant, da den viste, at tilfredsheden med vores mailvejledning var faldet. Derfor satte vores arbejdsgruppe omkring mail i efteråret 2013 et særligt fokus på vores brug af mail mediet. Gruppen har således opdateret vores retningslinjer for besvarelser af mail. De har ligeledes på et internt seminar formået at sætte mailmediets potentiale til debat og gjort tiltag til at opsamle erfaringer og viden, der kan kvalificere vejledning via mail. Med denne indsats forventer vi at højne brugertilfredsheden i fremtiden. Dertil kommer, at vi det nye år vil eksperimentere med måden, hvorpå evejlederne besvarer mails, sådan at der i højere grad afsættes samlet tid til at be- 12

13 svare hver enkelt mail frem for, at mails ofte besvares parallelt med, at en evejleder også har en dialog med en vejledningssøgende på en chat. Dette skulle gerne give en mere fokuseret indsats. Chat Som det fremgår af afsnit 2 Omfang evejledning hvem, hvor meget og hvordan, så ser vi en fremgang i henvendelserne på chatten. Det gør, at vi har et særligt fokus på chatmediet og dets potentiale. I 2013 har vi eksempelvis etableret et venteværelse i chatten op til særligt travle tidspunkter. Venteværelset har indeholdt links til artikler, film og link til vores digitale møder og har dermed tilbudt vejledningssøgende viden og information andre steder, mens vedkommende var i kø til en chat med en vejleder. Chatvejledning er ofte i fokus, når vi udfører supervision, og det giver evejlederne dels indsigt i andre evejlederes praksis på chatten og dels refleksion over egen praksis. Vores koncept for supervision er omtalt yderligere i afsnit 8 Kvalitetssikring. Grundet chattens popularitet har vi i 2013 også arbejdet med afrunding af chatten. evejlederne har sat fokus på selv at afslutte en chat, når dialogen med vejledningssøgende var færdig. I efteråret indledte vi et samarbejde med en efterskole, Fårevejle Efterskole. Samarbejdet kom i stand på foranledning af skolen, da den har en stærk it-profil. Vi gik med i samarbejdet, da det er en unik mulighed systematisk at have digital vejledning med en stor elevgruppe. Som følge deraf benyttede alle skolens cirka 150 elever sig af evejlednings chattilbud i løbet af efteråret. Umiddelbart efter deres kontakt med evejledning udfyldte eleverne et spørgeskema omkring deres oplevelse. Langt de fleste gav udtryk for, at de havde haft en god oplevelse i deres kontakt til evejledning. I spørgeskemaet spurgte vi også kort ind til deres medievaner. Det viste sig, at 87 procent jævnligt chatter med familie og venner. Dette bekræfter, hvad vi også omtaler i afsnittet Omfang evejledning hvem, hvor meget, hvordan, at chatten er et hyppigt anvendt medie. Spørgeskemaet blev udfærdiget af vores arbejdsgruppe omkring chat, og resultaterne har givet gruppen gode indspark i deres videre arbejde med metodeudvikling på chatmediet, herunder særlig fokus på fortløbende udvikling af chattens teknik og muligheder og vedligeholdelse og opdatering af retningslinjer. Facebook I løbet af efteråret gennemførte vi ligeledes en brugerundersøgelse på facebook. Undersøgelsen blev lavet for at få et bedre kendskab til vores vejledningssøgende på siden og dermed, som spørgeskemaet til efterskolens elever, kvalificere vores aktiviteter på facebook. Resultatet fra brugerundersøgelsen på facebook blev debatteret på et internt seminar, hvor vi dvælede ved særligt fire interessante konklusioner: procent havde foruden vejledning på facebook søgt vejledning på evejlednings chat. 13 procent havde benyttet sig af tilbuddet om mailvejledning. Via facebook får de vejledningssøgende altså kendskab til vores andre medier, som de også vælger at benytte. Facebook kan derfor være med til at promovere de øvrige vejledningstilbud. 2. Til spørgsmålet om, hvad de vejledningssøgende brugte evejlednings facebook profil til, svarede 21 procent, at de brugte profilen til uddannelsesvejledning, 16 procent svarede til informationssøgning, og 30 procent læste, hvad andre skrev. Det viser, at vi i evejledning formår at lave opdateringer, som dækker ganske bredt og som kan bruges på forskellig vis. Nogle bliver inspirerede ved at læse andres kommentarer, mens andre indgår direkte i en dialog omkring deres tanker om uddannelse og uddannelsesvalg. 3. Til spørgsmålet om, hvordan de vejledningssøgende fandt frem til vores profil på facebook, svarede 25 procent, at profilen var blevet anbefalet af venner, 38 procent havde fundet frem til os via annoncering, mens 18 procent havde fået profilen anbefalet af en vejleder. Det viser os, at annoncering på 13

14 facebook i den grad har en effekt, hvilket er tænkt ind i vores synlighedsovervejelser. Undersøgelsen støtter således vores synlighedsstrategi i forhold til facebook. 4. Til spørgsmålet om, hvor tilfredse de er med evejlednings profil på facebook, svarer 44 procent at de er meget tilfredse. I kommentarerne kommer det bl.a. til udtryk ved dette citat: Den måde i gør det på nu, det er vejen frem! Det er en super måde i gør det på! :-) På facebook kan vejledningssøgende være i dialog med en evejleder enten ved et opslag på vores væg, ved en privat besked eller ved at kommentere på en opdatering, som evejledning laver. Den sidste form er den absolut mest benyttede, og derfor også den form, som vi i arbejdsgruppen facebook sætter mest fokus på. Den private besked betragtes som en mail, og på årsbasis modtager evejledning omkring 500 private beskeder på facebook. Direkte opslag på vores væg begrænser sig til ganske få i løbet af et år. evejledning laver to til tre opdateringer i løbet af en dag, og de generer forskellig mængde af trafik. Opdateringerne er gået fra at blive lavet af den enkelte vejleder, der er vært på facebook den pågældende dag, til at blive lavet en måned frem af arbejdsgruppen facebook. Det giver en ensartet tone og sikrer, at temaer ikke bliver gentaget for ofte. Samtidig har arbejdsgruppen facebook et solidt grundlag for et metodeevaluere på vejledningen og dermed kvalitetssikre vores færden på facebook. Yderligere statistik omkring vores facebook profil er omtalt i afsnittet Omfang evejledning hvem, hvor meget, hvordan. Det er værd at bemærke, at vi i 2013 har fået øjnene op for, at vi kan bruge facebook til at promovere vores andre vejledningstilbud. Særligt de digitale møder omtaler vi i dagene op til møderne, og det afføder en passende mængde deltagere på de digitale møder. Vores brugere på facebook er både vejledningssøgende og andre vejledere, og dermed rammer en annoncering af vores tilbud på facebook ganske bredt. Videnscenter Foruden fokus på medierne har vi i evejledning i 2013 også arbejdet med, hvordan vi kan dele vores erfaringer og viden med interessenter i både uddannelses- og vejledningsverdenen. Som et led i dette arbejde afviklede vi i november vores konference Den virtuelle vejleder. Vi samlede 80 engagerede vejledere fra hele landet og fra mange forskellige vejledningsinstanser til den konference. På konferencens program var der oplæg af Johannes Andersen og Christiane Vejlø. Desuden var der workshops, hvor der blev præsenteret eksempler på virtuelle vejlednings- og rådgivningstilbud. Der var også tid til netværk, hvor deltagerne sparrede på hinandens overvejelser i forbindelse med at være virtuel vejleder. Der blev livligt debatteret og udvekslet erfaringer, og evalueringer fra dagen viser en generel stor tilfredshed med udbyttet af konferencen. Vi har i 2013 udbygget vores digitale artikelsamling. Jesper Aaskovs artikel Udfordringer ved vejledning på Facebook beskæftiger sig med det særlige, det er at vejlede på facebook. Hvad gør det ved vejlederens traditionelle rolle som autoritet, at alle kan byde ind med svar på en vejledningssøgendes spørgsmål? Hvordan tackler vi, at unge kan foretrække vejledning i brudstykker, hvor vi kun er et led i deres samlede vejledningsproces? I Bill Laws artikel Online karrierevejledning et hit og nogle myter diskuterer han fordele og ulemper ved karrierevejledning via de digitale medier. Blandt andet diskuterer han, hvad fraværet af kropssprog har af betydning i online vejledning. I Anette Jochumsens artikel Vejledning via chat en status fra evejledning samler hun op på de første to års erfaring med chatvejledning. Hun beskriver udviklingen fra de første chats fyldt med links til det rum for refleksion, en chat ofte udvikler sig til i dag. Dertil kommer, at artikelsamlingen også rummer interviews, skrevet af andre, hvor evejleder Anders Lundby og evejleder Hans-Erik Germuth sætter ord på deres oplevelse af det at være evejleder og den faglighed, som knytter sig hertil. 14

15 UddannelsesGuiden UddannelsesGuiden har i mange år været drevet af Schultz, men Undervisningsministeriet hjemtager nu opgaven, og placerer den i evejledning i UNI-C. Fokus for UddannelsesGuiden vil fortsat være på at gøre de uddannelsessøgende mere selvhjulpne, sådan at henvendelserne til evejledning kvalificeres yderligere. evejlednings erfaringer med de forskellige målgrupper kan være med at hjælpe UddannelsesGuiden frem mod et indhold, der direkte kan bruges af de enkelte uddannelsessøgende, og dermed vil evejledning og UddannelsesGuiden opleve en stor synergi i det kommende samarbejde. Synergien vil også kunne opleves, når evejlednings artikelsamling om digital vejledning integreres i artikelsamlingen på Videnscenter for Vejledning. Opsamling Vejledningsfagligt har evejledning været igennem et spændende år. Vi har en intention om hvert år at lancere en ny vejledningsform, og det kan man sige, at vi er lykkedes med i form af de digitale møder. Vi tilbyder en vifte af digitale møder for både vejledningssøgende og for vejledere, og dermed udbygger vi vores vejledningstilbud til på en anden platform end facebook at tilbyde vejledning for flere på samme tid. Samtidig har vi formået at rodfæste os som et videnscenter, der via både konference og artikelsamling deler erfaring om viden om vejledning via digitale medier i en digital tid. Vi arbejder målrettet mod yderligere kvalificering af vores medier, sådan at vi tilbyder digital vejledning i øjenhøjde med brugerne. Vi har i 2013 kort overvejet, om vi skal tilbyde medier med billede og lyd, og derfor har vi eksperimenteret med Instagram. Dette eksperiment fortsætter ind i

16 #4 Organisation, videndeling og kvalifikationer Ansættelser I 2013 udløb to tidsbegrænsede fuldtids ansættelser og en 30 timers tidsbegrænset stilling. Vi måtte desuden i 2013 tage afsked med fem kombinationsansatte. Opsigelserne skyldtes dels ny beskæftigelse, der er uforenelig med evejledning, dels prioritering af primær arbejdsgiver og dels hjemtagning af primær arbejdsgiver. Opsigelserne betød desværre, at vi tog afsked med de vejledere, der kombinerede ansættelse ved Studievalg og evejledning. Vores kombinationsansatte har således nu alle UU som primær arbejdsgiver. Udløb af de tidsbegrænsede stillinger og opsigelserne betød, at vi i april og maj gennemførte en ansættelsesproces, hvor vi ansatte to fuldtidsvejledere og fire kombinationsansatte. Efter ansættelserne er vi alt i evejledning knap 23 årsværk fordelt på 14 fuldtidsvejledere og 17 kombinationsvejledere. I 2013 har vi haft to initiativer i forbindelse med videndeling. Initiativerne er udviklet af arbejdsgruppen videndeling, hvis overordnede opgave er at metodeudvikle, rammesætte og facilitere videndeling i evejledning. Til det formål lancerede gruppen to nye begreber nemlig videnhuller og temaer. I forbindelse med afrapportering af hver vagt noterer vagtholdet således, om der har været egentlige videnhuller i løbet af vagten, og hvilke temaer der har fyldt. Et eksempel herpå kan ses her: Status fra aftenvagten Bemanding: Syv på vagt og det var fint. Travl vagt, men vi kunne følge nogenlunde med. Dog med kø i lange perioder. Teknik: I starten af vagten store problemer for alle med at komme på telefon, men efter noget tid kom alle på. Boje havde kontakt med IT Facebook: Første opdatering ingen respons, en del på anden opdatering. Fire beskeder Mail: Rigtig mange mails hele vagten igennem, men har holdt nogenlunde stand. Efterlader ni til dagvagten. I en time havde vi to mand til kun at arbejde med mails. Dagvagten tog også en del sidst på deres vagt og blev og hjalp til. Det hjalp rigtig meget. Vejledningstemaer: Ungdomsuddannelser, kvote 2, voksenuddannelser Videnhuller: Lidt om standby Figur 7: Eksempel på en afrapportering fra en aftenvagt Tilbagemeldingerne opsamles, og de tre videngrupper, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og voksenuddannelse, formidler viden, så videnhullerne kan dækkes. Et andet initiativ, som gruppen videndeling stod for, var afvikling i 3. kvartal af et stormøde for arbejdsgrupperne videndeling, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og voksenområdet. Mødet havde som formål at ensarte videndeling. Det blev således debatteret, hvilke formidlingsformer der kan bruges, når evejledere ønsker at opdatere hinanden med relevant viden. 16

17 I afrapporteringerne fra vagtens afvikling var EUD et hyppigt tema. Både unge, ældre unge og voksne søger erhvervsuddannelser, og vi vejleder derfor ofte om valg af EUD. Derfor valgte vi i maj 2013 at dedikere et to dages seminar til erhvervsuddannelserne. Vi tilbragte de to dage på Hansenberg i Kolding på deres skolehjem, hvor vi fik en bred præsentation af deres uddannelser og blev vist rundt på forskellige uddannelsesafdelinger. Disse to dage har givet os en god viden og en fælles platform at vejlede ud fra. I 2013 etablerede vi en arbejdsgruppe, hvis fokus er webinar. Webinar gruppen blev etableret med henblik på at lave metodeudvikling af dels vejledning via digitale møder og dels metodeudvikling af mediet til intern udvikling i organisationen. I forlængelse heraf har vi også justeret og fastlagt struktur for mødeafvikling i evejledning. Det bliver tilstræbt, at en arbejdsgruppe som udgangspunkt har et til to fysiske møder i løbet af et år. Disse møder suppleres med det nødvendige antal digitale møder. Dermed fastholdes de digitale møder som essentielle både internt og eksternt i evejledning og understreger evejledning som en digital arbejdsplads, hvor også interne møder nu i højere grad end tidligere afvikles digitalt. I evejledning foregår der foruden videndeling også kompetenceudvikling i form af efteruddannelse i kommunikation og vejledning. Dertil kommer, at to vejledere deltog i jobswop med UU Sjælsø, sådan at de deltog i UU s arbejde en dag, mens de to vejledere fra UU Sjælsø prøvede at være med en evejleder på arbejde en dag. Erfaringerne med jobswop var gode og udbyttet stort, og derfor er der også i 2014 planer om at deltage i jobswop bød også på en APV. APV en viste en generel stor tilfredshed med arbejdet, men den affødte også flere indsatsområder for evejledning. Indsatsområderne var en klarere forståelse af direktionens forventninger til kontoret, en større forståelse for UNI-C s opgaver og målsætning, en større viden og mulighederne for efteruddannelse og endelig det fysisk belastende arbejdsmiljø. Alle fire områder har evejledning arbejdet med i efteråret 2013 Opsamling Vi har en fornuftig personaleomsætning i evejledning. Særligt er det værd at bemærke, at ingen fuldtidsvejledere har valgt at forlade evejledning siden opstarten. Stabiliteten i fuldtidsgruppen vælger vi at tolke som et tegn på trivsel i organisationen og med opgaven i det hele taget. Fratrædelse blandt kombinationsansatte er uundgåelig, da deres ansættelse påvirkes af primær arbejdsgiver. Samtidig glædes vi over en APV, der generelt udtrykker en stor glæde ved arbejdet som evejleder, men også henleder opmærksomheden på et fysisk krævende arbejdsmiljø. 17

18 #5 Synlighed I evejledning har vi udarbejdet denne strategi for vores synlighedsarbejde: evejledning skal primært være synlig over for 8., 9. og 10. klasse og deres forældre og være et ekstra og anderledes tilbud evejledning skal sekundært være synlig over for elever på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser som en uafhængig vejledningsinstans evejledning skal endvidere være synlig over for voksne, der ønsker uddannelse evejledning skal være en naturlig og tæt samarbejdspartner for andre vejledningsinstanser og primært synliggøres via andre vejledningsinstanser evejledning skal udvikle vejledning via nye digitale medier, og synlighedsgruppen skal understøtte synlighedsarbejdet. Synlighedsarbejdet vil primært foregå via digitale medier Denne strategi medførte i 2013 en debat om, hvorvidt vi skal have et brand rettet mod de unge. Et brand kan benyttes som et supplement til det nuværende brand på facebook, det kan integreres på andre sociale medier, og det kan blive integreret på et subsite på nettet. Analysen tog afsæt i en workshop for elever fra grundskolen. Formålet var at få belyst, hvordan vi får synliggjort evejledning overfor de unge i grundskolen og deres forældre. Efterfølgende udarbejdede et eksternt reklamebureau forslag til et brand til os med afsæt i diskussionen. Vi valgte dog ikke at fortsætte processen, hvilket blandt andet skyldtes hjemtagningen af UddannelsesGuiden, hvor vi ser en mulighed for på anden måde end tidligere at markedsføre evejledning. Vi har i 2013 haft begrænset annoncering. Vi har annonceret i Ud og Se og i Efterskolen. Vi har medvirket til artikler i Ud og Se, både i februar og i maj, i MetroXpress, og vi har selv skrevet en artikel til lokalaviserne omkring vores kombinationsansatte. Den blev trykt i en håndfuld lokalaviser. Endelig har vi annonceret på facebook omkring skolestart med henblik på at få flere brugere i alderen år. I slutningen af marts var der fokus på evejledning gennem en pressemeddelelse udsendt af Ministeriet for Børn og Undervisning, og den gav indslag i P3 og P4 samt blandt andet også i MetroXpress. I starten af juli var der fokus på evejledning i forbindelse med ansøgningsfristen i kvote 1 til de videregående uddannelser. Det gav indslag i TV2 News. Svarfristen den 30. juli affødte et indslag i P4. Vi har på vores hjemmeside lavet en bestillingsside, hvor vejledere og lærere kan bestille lige netop det af vores materiale, som de mangler. På den måde undgår vi at sende materiale ud, som ikke bliver brugt. Bestillingslisten giver udtryk for et begrænset behov for fysisk materiale. I 2013 præciserede vi kriterierne for vores messedeltagelse. Det primære formål på en messe skal være en samarbejdskontekst, mens det sekundære er synlighed. Målgruppen skal være grundskoleunge, eventuelt deres forældre, men ikke Studievalg unge og jobcentre. Det betyder, at arrangementer rettet mod 9. og 10. klasse og evt. forældre, uddannelsesmesser og Uddannelsesaftner hvor store grupper inviteres (ikke forældremøder, klassearrangementer og små skolearrangementer) er aktuelle. Som udgangspunkt deltager vi på stande uden betaling. Vi vil ikke betale som udstiller men deler fx gerne omkostningerne ved at have en stand 18

19 sammen med UU. Vi er gerne imødekommende over for opfordringer fra UU om at deltage, og vi tilbyder gerne UU-centrene, at de kan låne bannere og få materialer fra evejledning til brug ved arrangementer, hvor vi ikke deltager. Ledelsen afgør i hver enkelt situation, om det er relevant at deltage i arrangementet i forhold til målgruppe, formål og ressourceforbrug Disse kriterier har betydet, at vi i 2013 deltog i Skills i Århus og i UIC messen i København i november i 4 dage og med en bemanding på 2 personer hver dag. Vi betalte for at deltage, hvilket er den eneste messe, som vi har betalt for at deltage i. Vi har deltaget i uddannelsesmesse BUM på Bornholm en dag i november med en vejleder, vi har sendt en vejleder til to uddannelsesformiddage i Sorø, vi har været på Uddannelsesaften i Roskilde i november med to vejledere, vi har været på Uddannelsesaften i Tønder i november og endelig har vi været til Uddannelsesaften i Køge og i Greve i november. I 2013 har vi ryddet grundigt op på vores hjemmeside. Vi har fået en ny måde at sætte artikler op på, hvilket gør artikler mere læsevenlige. Samtidig har vi benyttet lejligheden til at få kasseret artikler og fjernet kategorier, sådan at det er blevet nemmere at navigere på hjemmesiden. Det har særligt gjort det lettere at finde frem til det materiale, som i 2012 blev udviklet til brug i UEA undervisningen samt i den kollektive og gruppevise vejledning i grundskolen. Opsamling Vi har ikke opstillet konkrete mål for vores synlighed. Vi kan helt overordnet sige, at usikkerheden omkring vores fremtid og en potentiel vejledningsreform og dens indflydelse på samarbejdsrelationer har gjort, at vi ikke har intensiveret synlighedsarbejdet. Vi har i stedet fastholdt niveauet fra 2012, præciseret vores tiltag og analyseret andre muligheder. 19

20 #6 Samarbejde evejledning udvikler og vedligeholder gennem systematisk netværksarbejde samarbejdet med en række aktører. Samarbejdet med andre aktører har som mål at sikre en nuanceret forståelse for evejledning og vores vejledningstilbud. Samtidig ønsker vi også at rodfæste os som et videnscenter, hvor vi tilbyder både opdateret og bred viden om vejledning og digitale medier og om uddannelsessystemet generelt. Mødeaktivitet I 2013 har der været afviklet møder med disse aktører: Møde med Videnscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, blandt andet om afholdelse af konference i efteråret 2013 med fokus på digital vejledning Dialog med UC Sjælland om samarbejdsflader i forhold til fjernundervisning og vejledning, metodeudvikling m.m. Dialogen blev udmøntet som en workshop hos UC Sjælland, som efterfølgende besøgte evejledning Samarbejde med både udviklere, supporten og FIVU i forbindelse med udsættelse af ansøgningsfristen for kvote 2 ansøgninger fra d. 15. marts til d. 18. marts. evejledning var således en aktiv medspiller i den task force, der i UNI-C løste udfordringerne, herunder kommunikationen til vejledningssøgende Løbende samarbejde med FIVU Dialog med elevorganisationerne: Møde med formanden for Erhvervsskolernes Elevorganisation, Morten Ryom, møde med den nye formand for danske skoleelever, Agnete Hansen, og endelig møde med den nye formand for danske gymnasieelever, Phillip Dimsits Møde i evejlednings samarbejdsforum. Der er blevet afviklet et møde i februar. Det efterfølgende møde blev udsat på grund af EUD reformen og forhandlingerne omkring vejledningsindsatsen. Det næste møde planlægges til afvikling i 2014, hvorefter der sandsynligvis vil ske en sammensmeltning med interessentgruppen for ug.dk. Møde i arbejdsgruppen med UU lederne. Der er blevet afviklet et møde i februar. Det efterfølgende møde blev udsat på grund af EUD reformen og forhandlingerne omkring vejledningsindsatsen. Det næste møde planlægges til afvikling i 2014, hvor arbejdsgruppen skal beslutte, om den skal fortsætte Løbende og intensiveret dialog med Schultz i forbindelse med overdragelse af medarbejdere I forbindelse med hjemtagningen af UddannelsesGuiden er der blevet nedsat en interessentgruppe Dialog med Schultz omkring det nuværende indhold på UddannelsesGuiden med henblik på at kvalificere UddannelsesGuiden Møde med Studievalg og universiteterne, hvor evejledning var vært Møde med VEU-centrene og UVM Møde med KRIFA omkring afvikling af webinar Kaffemøde med UU lederforeningens formandskab Deltagelse i bestyrelsesmøde i UU lederforeningen Deltagelse i UU ledernes årsmøde Møde med DI - Lars Goldsmidt og Charlotte Rønhof Møde med formanden for Forældre og Samfund, Mette W. Hagensen 20

21 Møde med vejledningskonsulent ved efterskoleforeningen, Lis Brock-Jørgensen Møde med EDU-karma Oplæg Foruden afvikling af møder, står evejledning også for en række oplæg for interessenter: Oplæg om RKV, planlagt i samarbejde med UCC Oplæg for tre forskellige UU centre, København, Roskilde og Hjørring Oplæg for efterskolevejledere på efterskolernes årsmøde. Her var fokus i særlig grad på de digitale informationsmøder, som blev demonstreret for en række vejledere ved en efterfølgende workshop Oplæg for udenlandske vejledere samt oplæg på konferencer i Paris og Nürnberg Oplæg for vejledere ved andre uddannelsesinstitutioner, herunder ITU og universitetsansatte Oplæg på diplomuddannelsen og masteruddannelsen i vejledning Oplæg for vejledere organiseret i FTF i samarbejde med Studievalg. Fokus var på orientering om evejlednings vejledningstilbud til voksne og dermed at sikre, at voksne henvises med realistiske forventninger til vejledningen. Organiserede netværk Vi deltager desuden løbende i netværkssamarbejde herunder: DR Tværs Netværk for chatrådgivning Netværk for vejledning på sociale medier Særlige tiltag for målgruppen unge I 2013 etablerede vi en særlig indgang for lærere og vejledere, der vil vise en klasse, hvordan evejlednings chat fungerer. Den særlige indgang betyder, at vejledere og lærere allerede kl. 9 kan starte en chat op med en evejleder. Samtidig betyder det også, at vejlederne ved start af chat overhaler andre i køen og kommer igennem til første ledige vejleder. Den særlige indgang blev etableret med særligt grundskolen i tankerne for at sikre, at en vejleder ved demonstration af chatvejledningen forholdsvist hurtigt ville komme i dialog med en evejleder. I alt har omkring 70 vejledere benyttet sig af denne mulighed. I slutningen af 2013 besluttede vi at ændre vores åbningstider med virkning fra den 2. januar Vi åbner nu kl. 9, så det er muligt for klasser i grundskolen at inddrage evejledning i morgentimerne. Til gengæld lukker vi lidt før og ændrer også på vores åbningstider fredag, lørdag og søndag. De nye åbningstider er: Mandag - Torsdag: Kl. 9-21, fredag: Kl. 9 16, lørdag: kl og søndag kl Opsamling Vi har i 2013 fastholdt vores systematiske netværksarbejde, samtidig med at vi har afviklet en stor mængde af oplæg. Dertil kommer, at vi for at fremme samarbejdet omkring målgruppen unge har taget initiativ til to ganske betydelige ændringer i vores tilgængelighed. Begge tiltag er blevet meget positivt modtaget blandt andet i UU kredse. 21

22 #7 Eksterne projekter I 2012 afsluttede vi to projekter og i 2013 et projekt. Alle tre projekter havde Undervisningsministeriet som opdragsgiver. De to projekter, som sluttede i 2012, greb ind i begyndelsen af De to projekter var dels projektet omkring voksne tosprogedes muligheder for uddannelse og dels projektet om blinde og svagsynedes uddannelsesmuligheder. Projektet om blinde og svagsynede havde som indsats at sikre, at evejlednings medarbejdere samt andre uddannelses- og karrierevejledere blev rustet til at give kompetent vejledning til gruppen af synshandicappede. Projektet omkring blinde og svagsynede blev afviklet i tæt samspil med UU Danmark, der udarbejdede et værktøj til den enkelte vejleder omkring blinde og svagsynede. Projektet omkring voksne tosprogede blev ligeledes til som et projekt, hvis fokus var at give vejlederne i evejledning spidskompetencer i forhold til at vejlede om tilbud til voksne tosprogede, med særlig vægt på de mange forskellige muligheder for at deltage i undervisning i dansk som andetsprog, FVU læsning, erhvervsrettet voksenuddannelse målrettet tosprogede, samt indblik i krav om sproglige forudsætninger på uddannelser. Projektet indebar dialog med sprogcentrene, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter. De to projekter blev gennemført som forløb, hvor vejlederne selv etablerede et virtuelt uddannelsesprogram for sig selv. Det betød, at evejlederne på bestemte tidspunkter sad klar ved deres computere landet over og deltog i det virtuelle uddannelsesprogram. Denne måde at afvikle et uddannelsesprogram understøtter evejledning som en digital arbejdsplads, hvilket blev omtalt i afsnit 4. Det tredje projekt havde realkompetencevurdering som omdrejningspunkt og blev afsluttet i sommeren Fokus var at styrke og synliggøre evejledning som en instans, hvor der tilbydes institutionsuafhængig information, vejledning og rådgivning om RKV. Desuden havde projektet fokus på et vidensmæssigt løft gennem generel opkvalificering af det nuværende personale med viden om RKV samt kortlægning af ressourcepersoner/enheder på uddannelsesinstitutionerne med henblik på at skabe en tæt dialog mellem evejledning og de aktører, der varetager RKV opgaverne, så vejledningssøgende henvises til dem. Realkompetenceprojektet var af omfang det største. I evejledning betød det, at vi på seminarer har haft realkompetencevurdering som tema, at vi har haft fælles chat omkring emnet samt at projektgruppen har udarbejdet en ekstern vejledningsmodel, hvis målgruppe er vejledere og vejledningssøgende. Vejledningsmetoden kan ses på vores hjemmeside. Desuden har projektgruppen udarbejdet en intern vejledningsmodel til brug for evejlederne. Opsamling Alle tre projekter er blevet afviklet tilfredsstillende og har givet nyttig viden til evejlederne. Desuden har projekterne affødt et godt samarbejde med mange forskellige instanser på tværs af organisationer. Projekterne har også alle som en sidegevinst været med til at understøtte den interne opprioritering af digitale møder og dermed slået fast, at evejledning er en digital arbejdsplads. 22

Introduktion. Ved udgangen af 2012 blev initiativerne i Ungepakke II forlænget i 2013, og dermed er driften for evejledning sikret i yderligere et år.

Introduktion. Ved udgangen af 2012 blev initiativerne i Ungepakke II forlænget i 2013, og dermed er driften for evejledning sikret i yderligere et år. Årsrapport 2012 indhold 1. Introduktion... 3 2. Omfang evejledning hvem, hvor meget, hvordan... 4 3. Den vejledningsfaglige udvikling... 8 4. Organisation, videndeling og kvalifikationer... 11 5. Synlighed...

Læs mere

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning Det danske vejledningssystem Elever i folkeskolens 7.-10. klasser Unge under 25 år, som ikke har

Læs mere

Vejledning og digitale medier. Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning

Vejledning og digitale medier. Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning Vejledning og digitale medier Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning Det danske vejledningssystem Elever i folkeskolens 7.-10. klasser Unge under 25 år, som ikke har afsluttet

Læs mere

evejledning erfaringer fra det første år

evejledning erfaringer fra det første år evejledning erfaringer fra det første år Kirsten Hahn Larsen, leder af evejledning Kirsten.hahn.larsen@uni-c.dk 4174 1600 29. november 2011 2 29. november 2011 3 Hvad er evejledning? Et ekstra landsdækkende

Læs mere

Indhold. 1. Introduktion Statistisk materiale Organisation, videndeling og kvalifikationer Synlighed...

Indhold. 1. Introduktion Statistisk materiale Organisation, videndeling og kvalifikationer Synlighed... Årsrapport 2011 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Statistisk materiale... 3 3. Organisation, videndeling og kvalifikationer... 12 4. Synlighed... 13 5. Samarbejdsflader... 13 6. Kvalitetssikring... 15 7.

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Kvalitetssikring af driften i e-vejledningen

Kvalitetssikring af driften i e-vejledningen Kvalitetssikring af driften i e-vejledningen Version 1.0 September 2010 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale med Devoteam Consulting.

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet

Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Vejledning i det virtuelle rum. Morten Bjerregaard og Anette Jochumsen, evejledning

Vejledning i det virtuelle rum. Morten Bjerregaard og Anette Jochumsen, evejledning Vejledning i det virtuelle rum Morten Bjerregaard og Anette Jochumsen, evejledning 3. december 2013 2 Den virtuelle vejleder 3. december 2013 3 3. december 2013 4 Hvad adskiller den virtuelle vejledning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Status på tælleugen 2015

Status på tælleugen 2015 Status på tælleugen 2015 Side 1 af 15 I uge 43 blev der for sjette gang afholdt tælleuge i Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB). I tælleugen bliver samtlige indgående og udgående henvendelser registreret

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

MinFremtid. Onlineværktøj til karrierelæring, afklaring og uddannelsesvalg i UU, i skolen og i hjemmet. Opskrifter og inspiration til MinFremtid.

MinFremtid. Onlineværktøj til karrierelæring, afklaring og uddannelsesvalg i UU, i skolen og i hjemmet. Opskrifter og inspiration til MinFremtid. MinFremtid Onlineværktøj til karrierelæring, afklaring og uddannelsesvalg i UU, i skolen og i hjemmet Opskrifter og inspiration til MinFremtid.dk Indledning I løbet af udskolingen skal de unge gennem processer

Læs mere

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus Ansøgningsskema 1 Projektets titel Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse 2 Højskolen Navn: Idrætshøjskolen Århus 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Idrætshøjskolen

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få COWI til at dække omkostningerne for

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen 2014 Årsrapport Forældrerådgivningen Indhold Kort resume af Årsrapport 2014... 2 Om Forældrerådgivningen... 2 Forældrerådgivningens rådgivere... 3 Antal henvendelser... 4 Hvilke problemstillinger henvender

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere