En næsten perfekt 2012-høst, side 28 Roer som i gamle dage, side 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En næsten perfekt 2012-høst, side 28 Roer som i gamle dage, side 30"

Transkript

1 December Nr årgang Sorter 2013, side 4 Nyt koncept for undersøgelse af roeoptagning, side 20 Maskinel kuledækning, side 26 En næsten perfekt 2012-høst, side 28 Roer som i gamle dage, side 30

2 HØJESTE INDTJENING* Ny standard for indtjening CORVINIA Høj sukkerprocent (18,6 %*) og lavere transportomkostninger Højeste indtjening (+ 571 kr. pr. ha*), og bedste økonomi af alle markedssorter - to år i træk Lav tendens til stokløbning (værdier for 2012: 0,0 og 0,0 i to forsøgsserier*) *Kilde: Nordic Beet Research (NBR) KWS Scandinavia A/S / Telefon: / /

3 På vej mod en ny stor roehøst SukkerroeNyt Udgivet af Danske Sukkerroedyrkere Axelborg, Axeltorv 3, København V Tlf.: Fax: Jørn Dalby Ansvarshavende redaktør: Klaus Sørensen Som roedyrkere skal vi glæde os over, at vi er godt på vej til endnu en stor roehøst. Vi ser variationer i udbyttet, men generelt tegner det positivt, og blandt de bedste er der roedyrkere, der får rekordudbytter med over 16 tons sukker pr. ha. Mange vil på bundlinjen komme frem til, at sukkerroer er deres bedste afgrøde. Vi skal samtidig glæde os over, at det generelt er godt at være planteavler i år. Høsten i de andre afgrøder har også været god, med høje udbytter til gode priser. Det giver optimisme for planteavleren, hvad der også er brug for! Redaktionsudvalgsmedlemmer: Gdr. Michael Hansen Kettinge Mobil Håb for en fortsættelse af sukkerkvoterne Gdr. Flemming Høegh Nr. Alslev Mobil I EU diskuterer man lige nu EU s budget frem til Vedtagelsen af budgettet skal ske inden, der kan komme en endelig afslutning på forhandlingerne om EU s kommende landbrugspolitik, CAP en. Det gælder også sukkerområdet, som er en del af CAP en. Her har vi fra CIBE s side arbejdet hårdt på at få vores synspunkter igennem, og det ser heldigvis ud til, at der bliver lyttet til os fra mange sider. Det er især sukkerkvoter, mindstepriser på roer og adgang til at lave brancheaftaler, som er de vigtigste punkter for os roedyrkere. Gdr. Hans Arne Nielsen Ruds-Vedby Mobil Gdr. Hans-Erik Povlsen Odense SØ Mobil Europaparlamentet har længe arbejdet på deres holdning til CAP en, herunder sukker, og det ser på nuværende tidspunkt ud til, at der er et flertal, som støtter vores synspunkter. I Ministerrådet, bestående af medlemslandenes regeringer, diskuterede man på sit seneste møde også CAP-forslaget. Her er der ligeledes et flertal af lande, som er imod EU-Kommissionens forslag om at afskaffe sukkerkvoterne fra Gruppen omfatter lande som Frankrig, Tyskland, Spanien, Polen, Ungarn, Belgien, Grækenland, Portugal, Slovakiet og Litauen, der alle er sukkerproducenter. Ikke overraskende er nogle af de lande, som er ophørt med sukkerproduktionen under EU s sukkerreform, imod en forlængelse af kvoteordningen. Det drejer sig om lande som Irland, Bulgarien, Slovenien og Letland, men herudover er også Storbritannien, Sverige, Holland, Italien og Danmark imod en forlængelse. NBR Nordic Beet Research Forsøgschef Jens Nyholm Thomsen Sofiehøj Højbygaardvej 14 DK-4960 Holeby Tlf: Annoncer: Ekström Annonce-Service ApS. Bagsværd Hovedgade Bagsværd Tlf Fax Mail: Desværre har den danske regering, og generelt hele Folketinget, et ønske om at afskaffe sukkerkvoterne i 2015, men det er for tidligt at tage et sådant skridt allerede i Vi har netop været igennem en omfattende sukkerreform, og vi har brug for mere tid til at styrke vores konkurrenceevne i EU. Vi er i EU de senere år kommet markant tættere på at kunne begå os på et helt frit marked, men der mangler fortsat lidt endnu, og ligesom f.eks. mælk fik en rimelig overgangsperiode, inden kvoterne fjernes, så bør vi også få det på sukker. Tiden er ikke inde til at spille hasard med danske arbejdspladser og indtjening til landet! DTP, repro & tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Østergade 17B 4171 Glumsø Miljøcertificeret efter ISO Bladet udkommer fire gange om året: februar, april, september og december måned. Det sendes til alle sukkerroedyrkere med kontrakt på levering af sukkerroer til Nordic Sugar og distribueres gennem post væsenet. Oplag: Eftertryk tilladt med kildeangivelse. December Nr årgang Annoncetekst til forsiden: Forsøgsarbejde på Lolland skaber ny viden til udvælgelse af de bedste kandidater til markedet. EU-Kommissionen holder naturligt nok fortsat fast i deres oprindelige forslag fra 2011 om afskaffelse af sukkerkvoterne i 2015, men jeg har en stærk tro på og håb om, at Europaparlamentet og flertallet i Ministerrådet får ændret dette oplæg, så vi kan bevare sukkerkvoterne frem til Med dette håb for en tilfredsstillende CAP-aftale i det kommende år, ønsker jeg alle roedyrkere en glædelig jul og et godt nytår! Sorter 2013, side 4 Nyt koncept for undersøge lse af roeoptagning, side 20 Maskinel kuledækn ing, side 26 En næsten perfekt 2012-høst, side 28 Roer som i gamle dage, side 30 3

4 Nyt fra mark og forsøg: Nyt fra mark og forsøg Sorter 2013 I tabellen Sorter til dyrkning er en oversigt over sorter, som er til bestilling i januar-februar 2013 og til forudbestilling i august til dyrkning i Værdierne, der er udregnede, tjener til en beskrivelse af sorterne. Værdierne er indrettet således, at 5 altid er den bedste karakter og 1 den dårligste uanset Af forsøgschef Jens Nyholm Thomsen hvilken egenskab, der ses på. De tjener dog kun til et hurtigt overblik. Der kan være større eller mindre forskelle bag ved de udregnede karakterer, og et mere præcist billede fås alene ved at studere forsøgsresultaterne direkte. Når sortskommissionen udvælger sorter prioriteres udbytte, stabilitet, økonomi, resistens, rodform og renhed, stokløbning, høj pol og sygdomsmodtagelighed. Når dyrkeren siden vælger sort ud fra listen, bør sortsvalget tilpasses den enkelte bedrift, se tekstboks. Den højeste prioritet er altid sukkerudbyttet under de givne forhold. Er der angreb af nematoder mere end æg og larver pr. kg jord bør valget falde på en højtydende NT-sort. I årets forsøg er det Valg af sort Et sikkert stort økonomisk udbytte opnås med sorter, der har et højt sukkerudbytte en høj udbyttestabilitet et højt sukkerindhold en høj renhedsprocent Sorten bør tillige spire ensartet og sikkert på et højt niveau have lav stokløbningstendens have tolerance over for nematoder på arealer med nematoder have tolerance over for Rizomania på arealer med sygdommen have høj grad af tolerance over for Ramularia. 4

5 kun Comanche og Alexina KWS, der af de dyrkede sorter til 2013 har givet et tilfredsstillende udbytte. Er afstanden til fabrikken lang, bør en højtydende sort med høj sukkerprocent og lavt jordvedhæng prioriteres, for at reducere transportudgifterne. Valget her er som på de fleste andre bedrifter en ren optimeringsopgave for bedriftslederen. Den daglige sukkerproduktion i roemarken i 2012 har været 84,2 kg sukker pr. døgn pr. ha i sortsforsøgene og er kun overgået i 2009 med 91 kg sukker pr. døgn pr. ha og i 2011med 87 kg sukker pr. døgn pr. ha. Udbyttet på 15,91 ton sukker pr. ha er dog det højeste, der endnu er opnået i sortsforsøgene, og det skyldes den tidlige såtid og den dermed lange vækstsæson på 189 dage. Blandt de dyrkede sorter har Foxtrot og Boogie givet et højt økonomisk udbytte. Blandt observationssorter i prøvedyrkning har Corvinia og Ballero givet et højt udbytte. Af sorter der har deltaget to år i afprøvningen ligger Ylwa KWS, Bandera KWS og Jollina KWS med det højeste økonomiske udbytte. Se figur 1. Den tidlige såtid i kombination med lav men stabilt stigende temperatur uden en eneste dag med udsving over 20 o C indtil omkring 20. maj har i 2012 resulteret i den højeste forekomst af stokløbere i de følsomme sorter nogensinde. Sorter med høj stokløbningstendens er for en stor del fjernet fra sortslisten eller ikke optaget uanset de måtte have vist et højt udbyttepotentiale. Men det gælder fortsat at sorter med lav karakter, som for eksempel Alexina KWS ikke må sås for tidligt i år hvor såtiden falder meget tidligt i marts måned. Sorter til dyrkning i De angivne værdier er udregnet på baggrund af forsøgsresultater fs fs fs fs Stabilitet ** Tillid til højeste udbytte *** Økonomi (kr/ha) I alt Rod t/ha Sukker % Sukker t/ha Amino-N pr 100 g sukker IV-tal pr 100 g sukker Planter Tidlig fremspiring Planter fuld fremspiring Stokløbning i alm standardforsøg 0/00 Bladdække før høst Topfriskhed før høst Renhedsprocent Højde over jorden i september Rodfure Vaskbarhed Grene Meldug Gns dyrkede relativ * Criollo RT * Foxtrot * Rosalinda KWS RT+NE * Garrano RT * Pasteur RT (*) SY Harpoon * Comanche RT+NT * Cactus ****) RT+NT * Corvinia RT * Smash RT * Barents RT (*) Alexina KWS RT+NT o Jollina KWS RT o Bosch RT o MA2074 RT o HI 1226 RT o SN-515 RT+NT o Elora KWS RT+NT o Adler RT+NT : meget høj score, 4: høj score, 3: middel score, 2: lav score, 1: meget lav score, mindre end 1 er ikke acceptabeltt uacceptabelt Værdierne er matematisk udregnede * Sorten tilbydes til 2013 og til forudbestilling til 2014 (*) Sorten tilbydes bestilling i februar, herfter udgår den o Observationssort i Tilbydes i begrænset mængde før den endeligt vurderes ** Høj stbailitet betyder, at sorten har små udsving imellem årene *** Tillid til højeste udbytte er udbytte i 2011 minus det udsving, der kan risikeres i negativ retning I økonomiberegningen er sukkerprocenten ansat til 17,6 pct svarende til et normalt år Rust Ramu-laria i smitte forsøg 5

6 Nyt fra mark og forsøg: Sortsforsøg uddrag Der er gennemført seks forsøg med alle sorter af sukkerroer på JB 7. Jorden er gennemgående i god gødningstilstand med N-min i foråret på 46 kg N/ha i gns. samt reaktionstal på 7,7 i gns. på nær ét sted med 6,6. Alle lokaliteter er på forhånd undersøgt for nematoder, og vurderet til at være fri for angreb. Forfrugten er vinterhvede eller vinterhvede med korsblomstret efterafgrøde på nær et sted hvor den er byg. Der er i gennemsnit tilført 108 kg kvælstof pr. ha. Rækkeafstanden har været 50 cm og frøafstanden 18,2 cm. Forsøgene er sået mellem 23. og 29. marts. Roerne er taget op mellem 14. september og 24. oktober. Den gennemsnitlige vækstsæson er 189 døgn for de fire forsøg, der indgår i gennemsnittet. Det er 15 døgn længere vækstsæson end i Frøet er behandlet med en standardbejdse, bestående af Gaucho (60 gram a.i.) og Thiram (6 gram a.i.). Ukrudt er bekæmpet efter behov i hvert forsøg. Forsøgene er behandlet med Opus eller Opera mod bladsvampe. Der er vurderet bladsvampe i et specialforsøg, der ikke er behandlet mod bladsvampe. Resultaterne af årets forsøg med sorter er vist i tabel 1. De sorter, der er i dyrkning, udgør målegrundlaget og har alle haft et tilstrækkeligt højt plantetal og en god fremspiring. Resultater fra årets forsøg af sorten Cactus indgår dog ikke i gennemsnittet, og er ikke medtaget i årets beretning, da utilstrækkelig kvalitet af frøet har påvirket fremspiring og udbytteresultater væsentligt. Den tidlige såtid i kombination med stabilt stigende lav temperatur uden en eneste dag med udsving over 20 o C fra 1. april indtil omkring 20. maj har i de almindelige sortsforsøg resulteret i den generelt højeste forekomst af stokløbere i de følsomme sorter nogensinde. Stokløbningstendensen, der er lav i specialforsøget, har ikke været nær så stor, så sorternes stokløbningsevne bør Tabel 1. Udbytte i 4 år - tons polsukker/ha relativ, års samt solgte sorter Sort Sortskode Resistens / Firma Tolerance Antal forsøg Gns dyrkede absolut 15,73 12,08 15,22 15,91 Gns dyrkede relativ Cactus ****) RT+NT Maribo Seed Criollo RT SESVDH * Foxtrot Maribo Seed * Boogie RT Maribo Seed * Rosalinda KWS RT+NE KWS * Garrano RT SESVDH * Pasteur RT Strube * Sabrina KWS RT+NE KWS * Stine RT SESVDH * SY Harpoon Syngenta Seeds Mars RT Strube * Isabella KWS RT+RcT KWS * Comanche RT+NT SESVDH * Stinger RT Maribo Seed o Marcella KWS RT KWS o Corvinia RT KWS o Smash RT Syngenta Seeds o Ballero RT Maribo Seed o Frazze RT Syngenta Seeds Watson RT Strube o Barents RT Strube Annemaria KWS RT KWS Tuxedo RT Syngenta Seeds o Alexina KWS RT+NT KWS Jollina KWS RT KWS Ylva KWS RT KWS Bosch RT Strube MA RT Maribo Seed Bandera KWS RT KWS HI RT Syngenta Seeds Selma KWS RT+RaT KWS Fortissima KWS RT KWS SN RT+NT SES Elora KWS RT+NT KWS Gondola KWS RT KWS SR RT SES Kopernikus RT Strube Hollandia KWS RT KWS MA RT+NT Maribo Seed HI RT Syngenta Seeds Cornelia KWS RT KWS MA RT Maribo Seed MA RT Maribo Seed SR RT SES Adler RT+NT Strube HI RT+NE Syngenta Seeds MA RT+NT Maribo Seed Cassini RT+NT Strube SN RT+NT SES Platina KWS RT+NT KWS LSD : meget høj score, 4: høj score, 3: middel score, 2: lav score, 1: meget lav score mindre end 1 er ikke acceptabelt Værdierne er matematisk udregnede * Dyrket sort i 2012 o Observationssort 2012 ** Udsving fra år til år *** Tillid til højeste udbytte er 2011 udbytte minus udsving; dvs risiko i negativ retning **** Årest resultater offentliggøres ikke på grund af utilstrækkelig frøkvalitet Stabilitet ** Tillid til højeste udbytte *** 6

7 NYHED criollo Højeste hvidtsukkerudbytte pr. ha Topresultat i dyrkningsøkonomi Høj sukkerprocent Særdeles flot topfriskhed Fin bladstilling Næsten ingen stokløbere w w w. s e s v a n d e r h a v e. c o m w w w. s e s v a n d e r h a v e. c o m

8 19,5 Fig. 1. Økonomi, Udbytte, Pol, Spire pct. - 2., 3., års og solgte sorter (I økonomiberegning er pol for gns dyrkede sorter = 17,6) kr/ha "DBII" relativ sukker tons/ha relativ Spire pct. Pol pct. 19, ,5 100 pol pct 18,0 undtagelsesvist vurderes på baggrund af værdierne opnået i de almindelige sortsforsøg. Sorterne Marcella KWS, Mars, Boggie og Ballero har udvist den højeste stokløbning og langt over det acceptable. Normalt accepteres kun 0,5 promille og det kan kun ganske få sorter præstere heriblandt Garrano, Corvinia, Criollo m.fl. Kun håndlugning er effektiv til at fjerne stokløbere. I praksis har bortlugning af stokløbere nogle steder været særdeles krævende og meget kostbart. Se figur ,5 Rel kr/ha, rel sukker tons/ha, spire pct ,0 Karakteren for rodform omfatter en bedømmelse i en skala 1-9 af rodfurens dybde, roens grenethed, og vaskbarhed målt på hvor meget jord, der sidder på roen efter vask. 1 angiver en ekstremt dyb rodfure, mange grene eller meget jord på roen og 9 er en idealroe for egenskaben. Glathed er en skala 1-4, hvor 1 er en ru roe og 4 en meget glat roe. Sorter, der har en lille rodfure, er oftest lettere at vaske rene. Der er en god sammenhæng imellem rodfuren og vaskbarheden i årets forsøg. 70 Platina KWS RT+NT SN-516 RT+NT * Stinger RT HI 1155 RT+NE Cassini RT+NT Mars RT * Comanche RT+NT SR-616 RT HI 1224 RT Tuxedo RT MA4017 RT+NT * Isabella KWS RT+RcT o Alexina KWS RT+NT o Marcella KWS RT Adler RT+NT MA4014 RT+NT MA2082 RT Selma KWS RT+RaT Annemaria KWS RT Cornelia KWS RT * Stine RT * Rosalinda KWS RT+NE Kopernikus RT * SY Harpoon * Sabrina KWS RT+NE MA2056 RT o Barents RT HI 1226 RT o Frazze RT * Pasteur RT o Smash RT * Garrano RT Elora KWS RT+NT Fortissima KWS RT Watson RT SR-615 RT SN-515 RT+NT * Boogie RT MA2074 RT o Ballero RT Gondola KWS RT Bosch RT Hollandia KWS RT * Foxtrot Criollo RT o Corvinia RT Jollina KWS RT Bandera KWS RT Ylva KWS RT Gns dyrkede* sorter Figur 1. Sorter, der har været med i forsøgene i to år eller mere, rangeret efter det økonomiske udbytte i Det økonomiske udbytte af dyrkede sorter er i gennemsnit kr. pr. ha. Såfremt dyrkningsomkostningerne, herunder frøpris, er 200 kr. større eller mindre svarer det til 1 procentpoint på den relative skala. Det skal således fratrækkes eller tillægges værdien på figuren for det økonomiske udbytte. RT: Rizomaniatolerant. NT: Nematodtolerant. NE = en type, der kan give et større udbytte, hvor der er begrænset angreb af nematoder RcT (Rhizoctonia solanitolerante) Rodfurens dybde er genetisk bestemt, og der er forskel imellem sorterne. Sorterne Barents, SN-515 og Comanche efterfulgt af Stine har fået de højeste karakterer, mens Annemaria KWS og Marcella KWS har fået de laveste. Renhedsprocenten udtrykker kun den mængde vedhængende jord på roen, der vanskeligt kan fjernes før levering af roerne, vist ved vedhængende jord i tabellen. Normalt vil en roe med en lille eller næsten ingen rodfure, og som sidder tilstrækkeligt højt i jorden give en høj renhedsprocent samtidig med, at den er let at rense og vaske. En høj renhedsprocent reducerer fragtomkostningerne og giver en højere betaling for roerne. I årets forsøg er der god sammenhæng imellem roens højde over jorden og vedhængende jord samt grenetheden og renhedsprocenten. Det giver god mening efter den megen nedbør året før, som må antages at have gjort jorden mere storknoldet med sprækker i pløjelaget. Det vil nemlig medføre flere grene på roen. Grene på roen er miljøbetinget og mindre genetisk bestemt; populært udtrykt er det afsløring af driftslederens og vejrbetingelsernes formåen. 8

9 Forudsætning for beregning af det økonomiske udbytte Resultaterne fra årets forsøg. Brancheaftale 2011 til Kontraktmængde = udbytte i gennemsnit af dyrkede sorter = 15,91 ton polsukker. Leveringsprocent = 100. Kontrakt roepris 2013 = 236,45 kr. pr. ton rene roer, basis 16,0 procent sukker. Fragttilskud = 25,00 kr. pr. ton (indtil 38 km fra fabrik). Roepulp (40 procent, 12 procent tørstof) = 12 kr. pr. ton. Fragt (inklusive rensning) = 40 kr. pr. ton. Variable direkte omkostninger til roemark = kr. pr. ha. Alternativt dækningsbidrag på mere eller mindre areal = kr. pr. ha. Renhedsprocenten er omregnet proportionalt, idet gennemsnittet af dyrkede sorter er sat til 89,0. Til beregning af det økonomiske afkast på egen bedrift anvendes bedriftens egne udbytter og omkostninger. I årets forsøg er der kun lille forskel mellem højeste og laveste mængde vedhængende jord. Den relativt lille forskel skyldes gode optagningsbetingelser i 2012 og sorternes egenskaber. Sorterne HI 1155, HI 1224, og Smash er de mest rene. I bunden ses Platini KWS og Cassini. I figur 3 ses en oversigt over egenskaber, der knytter sig til roden for de dyrkede sorter, og sorter, der har deltaget i afprøvningen i tre år eller mere. Sukkerindholdet på 18,13 procent for de dyrkede sorter i årets forsøg er det femte højeste opnået i sortsforsøgene. Et højt sukkerindhold medfører en højere betaling for roerne og en besparelse i fragtomkostningerne. Betaling for ekstra sukkerindhold udgør i den økonomiske kalkule for årets forsøg cirka 11 procent af bruttoindtægten, når sukkerindholdet korrigeres til et normalt niveau på 17,6 procent. Det højeste sukkerindhold er opnået med Hollandia KWS og Bandera KWS. HI 1155, Marcella KWS og HI 1224 har et lavt sukkerindhold. Det er interessant, at der er sorter med et højt sukkerindhold, som også giver et højt sukkerudbytte. Når de to egenskaber kan kombineres, opnås en solid basis for et højt økonomisk afkast. Et højt aminotal betyder et mindre udbytte af hvidt sukker på fabrikken. MA4028 og MA4017 har det højeste aminotal, efterfulgt af Foxtrot m.fl. Sorten SR-615 har det laveste aminotal. I specialforsøget med naturlig smitte er alle tre almindelige sygdomme forekomne. Angreb af meldug er observeret fra medio august og har udviklet sig til slutningen af september. Angreb af rust og Ramularia er begyndt senere. I specialforsøget med smitte af Ramularia er de første angreb af Ramularia observeret først i august og har udviklet sig til meget kraftige angreb i september. Cercospora bladplet er registreret med meget svage angreb i specialforsøget. I figur 4 ses modtagelighed for bladsvampe for de dyrkede sorter og sorter, der har været med i afprøvningen i tre år eller mere. Må vi præsentere: Maxtron II 620: Nye larvebælter med bredere fælge. Ny Mercedes Benz motor med AdBlue. Nyt hydrauliksystem, der giver op til 10% lavere brændstofforbrug. Mulighed for montering af topknuser type FM. Yderligere information finder du på Per Rasmussen Maskiner Løvhegnet 9-11 DK-8840 Rødkærsbro T F

10 Tabel 2. Udbytte i 4 år. Tons polsukker pr ha relativ Sort Resistens Pi gns (æg og larver/kg jord) Antal forsøg Gns målesorter # abs 13,22 9,16 14,87 10,38 Gns målesorter # rel * # Pasteur RT # SY Muse * Comanche RT+NT * Julietta RT+NT * Rosalinda KWS RT+NE * Cactus**) RT+NT Sanetta NR o Alexina KWS RT+NT * Sabrina KWS RT+NE SN-515 RT+NT Elora KWS RT+NT Cassini RT+NT SN-516 RT+NT Adler RT+NT Platina KWS RT+NT HI 1155 RT+NE K298 RT+NT 122 SN-732 RT+NT 115 1K210 RT+NT 113 MA4022 RT+NT 111 ST RT+NT 111 MA4014 RT+NT 110 ST RT+NT 109 SN-736 RT+NT 107 2K320 RT+NT 106 o Corvinia RT 105 HI 1298 RT+NT 102 Criollo RT 100 MA4017 RT+NT 100 LSD # Målesorter * Dyrkede sorter, 0 Sorter til observation ** Resultater fra 2012 offentliggøres ikke på grund af utilstrækkelig frøkvalitet Til højre i tabel 1 ses det økonomiske resultat af dyrkningen af sorterne. Forudsætningerne for beregningerne fremgår af tekstboksen. Det økonomiske resultat er det vigtigste kriterium for roedyrkeren ved valg af sorter. Blandt de dyrkede sorter har Foxtrot og Boogie givet et højt økonomisk udbytte. Se figur 1. Blandt observationssorter i prøvedyrkning har Corvinia og Ballero givet et højt udbytte. Af sorter der har deltaget i to år ligger Ylva KWS, Bandera KWS og Jollina KWS med det højeste økonomiske udbytte. Alle de nævnte sorter giver et sikkert højere sukker udbytte end gennemsnittet af de dyrkede sorter. Uanset Smash, HI 1226, Selma KWS og Marcella KWS også giver et sikkert højere sukker udbytte, giver de kun et økonomisk udbytte lige omkring de dyrkede sorter. I bunden af tabellen findes forholdsvis flere NT-sorter (nematodtolerante), der ofte har et mindre udbytte på jord uden nematoder. Udbyttet af sukker bidrager med 77 procent af det økonomiske udbytte i beregningen for gennemsnittet af de dyrkede sorter, og er den vigtigste af de målte egenskaber hos sorterne. I 2012 er forskellen mellem den højestog lavestydende sort 3,4 ton sukker pr. ha, svarende til 21 procentpoint i forhold til gennemsnittet af de dyrkede sorter. Den nye sort 2K324 topper blandt de sorter, der er med første år, og Jollina KWS og Ylva KWS topper blandt de sorter, der har været med i to år. Blandt de dyrkede sorter har Foxtrot og Boogie det højeste udbytte. I bunden af tabel 2 findes flere NT-sorter, der endnu ikke helt har opnået et normalt eller tilfredsstillende højt udbytte. Ligesom tidligere ses, at en sikker sortsafprøvning og flere års målrettet udvælgelse af sorter er et godt grundlag for at hæve udbytteniveauet i de sorter, som bliver tilbudt til praksis. En oversigt over de seneste fire års afprøvning af sorter ses i tabel 2. Sorterne er rangeret efter antal år i afprøvningen og dernæst efter deres udbytte i Nematodresistente og -tolerante sorter Nematodtolerante sorter bør anvendes, når der er betydende nematodangreb med over æg og larver pr. kg jord. Af de dyrkede sorter har kun Commanche (NT) givet et højere udbytte end målesorterne, men den giver for lavt udbytte på jord uden nematoder. NE sorterne har ikke kunnet vise tilstrækkeligt højt udbytte på jord med angreb i Kun Corvinia (NE) har givet et højere udbytte end de modtagelige målesorter. NT sorter bør kun anvendes, hvor der er mindre pletvise angreb af nematoder. NE sorter er sorter, der er modtagelige som normalsorter, men ikke helt så udbyttefølsomme. Efterhånden som NT-sorterne forbedres vil NE-sorterne miste deres betydning. I 2012 er der anlagt tre forsøg med sorter, som er resistente mod eller tolerante over for nematoder og Rizomania. I forsøgene indgår 29 sorter. Der er tilmeldt 13 sorter nye sorter, heraf betegnes 11 som nematodtolerante (NT), og 2 forventes at være på niveau med en NE-sort, dvs. en normal modtagelig sort, der er målbart 10

11 pasteur Danmarks stabile top sort Ring og få en sortssnak! Kristian: Viggo: Meget få Stokløbere Top sorten du kan stole på I hver 5. danske roemark stod der i 2012 Pasteur og han har vist sig tilliden værdig. God etablering på trods af kulden, meget få stokløbere og rigtige gode udbytter på grund af sin stabilitet og høje sukkerprocent. Pasteur giver dig et top resultat på bundlinjen, du kan regne med. Alle Strubes sorter er scannet og primet med vores unikke 3D plus teknologi som giver dig et forspring igennem hele vækstsæsonen Prøv vores nye observations sorter: adler Nematode sorten der sætter nye standarter. bosch Allround sorten med det store udbytte. (fht. 104)* Top dyrkningsikkerhed Høj ekstra indtjening +353,67 kr/ha. ( )** Få stokløbere* Højt sukkerudbytte fht. 103,7. ( )** Høj sukkerprocent på 18,23 % * Unik etablering på planter/ha ved tidlig tælling, gennemsnittet for alle testede sorter i 2012 lå på planter/ha* *Kilde: NBR forsøg (*2012, ** Gennemsnitligt sukkerudbytte og gennemsnitlig økonomi ) Innovation og tradition Strube Scandinavia ApS. Kidnakken Maribo 11

12 30,0 30,0 Fig 2. Stokløbere 0 / 00 ved Saxfjed og i almindelige sortsforsøg. 3. års og solgte sorter 25,0 Saxfjed ,0 Standard sortsforsøg 2012 Standard sortsforsøg 2011 Saxfjed 0/00 stokløbere 20,0 15,0 10,0 Standard sortsforsøg 2010 Standards sortsforsøg 2009 Standard sortsforsøg 2008 Standard sortsforsøg ,0 15,0 10,0 Stand dard sortsforsøg stokløbere 0/00 5,0 5,0 0,0 0,0 Avg comm. * varieties * Stine RT * Garrano RT o Corvinia RT Criollo RT Annemaria KWS RT Watson RT * Pasteur RT * Comanche RT+NT * Isabella KWS RT+RcT o Smash RT Tuxedo RT * SY Harpoon o Frazze RT * Sabrina KWS RT+NE * Boogie RT * Foxtrot * Rosalinda KWS RT+NE * Stinger RT o Alexina KWS RT+NT o Barents RT o Ballero RT Mars RT o Marcella KWS RT 30,0 30,0 Fig 2a. Stokløbere 0 / 00 ved Saxfjed og i almindelige sortsforsøg. 2 års sorter Saxfjed 0/00 stokløbere 25,0 20,0 15,0 10,0 Saxfjed 2012 Standard sortsforsøg 2012 Standard sortsforsøg ,0 20,0 15,0 10,0 Standar rd sortsforsøg stokløbere o/oo 5,0 5,0 0,0 0,0 Avg comm. * varieties Bandera KWS RT SN-516 RT+NT HI 1155 RT+NE HI 1224 RT HI 1226 RT Bosch RT Adler RT+NT MA2056 RT MA2074 RT SR-615 RT Kopernikus RT Elora KWS RT+NT Fortissima KWS RT Cornelia KWS RT Hollandia KWS RT MA2082 RT SN-515 RT+NT Jollina KWS RT Gondola KWS RT SR-616 RT Platina KWS RT+NT MA4017 RT+NT MA4014 RT+NT Ylva KWS RT Cassini RT+NT Selma KWS RT+RaT Figur 2. Stokløbning ved tidlig såning, rangeret efter stokløbning De grønne krydser er stokløbning opnået i åres almindelige standard sortsforsøg. Sorterne Stine, Garrano og Corvinia har en lav stokløbningstendens, mens Marcella KWS, Mars og Boogie viser uacceptabel høj stokløbningstendens. Stokløbningstendensen i specialforsøget på Saxfjed er vist med søjler på figuren. 12

13 Fig 3. 3.års og solgte sorter Sorteret efter vedhængende jord før vask Vedhængende jord på roe før vask (%) - Højde over jord (cm) - Rodfure - Vaskbarhed - Grenethed (skala: 1=bund - 9=ideal) Jord på roe før vask (%) Højde over jord (cm) Rodfure (Skala 1-9) Vaskbarhed - restjord efter vask(skala 1-9) Grenethed (Skala 1-9) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Gns dyrkede* sorter o Smash RT Tuxedo RT o Barents RT * Stinger RT o Frazze RT o Ballero RT * Boogie RT * SY Harpoon * Foxtrot * Rosalinda KWS RT+NE * Sabrina KWS RT+NE * Pasteur RT o Corvinia RT Criollo RT * Isabella KWS RT+RcT o Marcella KWS RT o Alexina KWS RT+NT Mars RT * Garrano RT * Comanche RT+NT * Stine RT Watson RT Annemaria KWS RT Fig 3a. 2.års sorter Sorteret efter vedhængende jord før vask Vedhængende jord på roe før vask (%) - Højde over jord (cm) - Rodfure - Vaskbarhed - Grenethed (skala: 1=bund - 9=ideal) Jord på roe før vask (%) Højde over jord (cm) Rodfure (Skala 1-9) Vaskbarhed - restjord efter vask(skala 1-9) Grenethed (Skala 1-9) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Gns dyrkede* sorter HI 1155 RT+NE HI 1224 RT MA4014 RT+NT HI 1226 RT MA2082 RT MA4017 RT+NT SN-515 RT+NT MA2074 RT Hollandia KWS RT Selma KWS RT+RaT MA2056 RT SR-616 RT Fortissima KWS RT Cornelia KWS RT Bosch RT Bandera KWS RT Ylva KWS RT Gondola KWS RT Elora KWS RT+NT SR-615 RT Jollina KWS RT Kopernikus RT Adler RT+NT SN-516 RT+NT Cassini RT+NT Platina KWS RT+NT Figur 3. Sorterne, der har deltaget i afprøvningen i tre år eller mere er rangeret efter mængden af vedhængende jord på roen. Højde og rodfure er normalt afgørende for, hvor meget jord der hænger på roen, men i årets forsøg er højde og grenethed mere afgørende. Læs mere i teksten. 13

14 Fig års og solgte sorter - Forsøg med naturlig smitte 10 Meldug 29. aug 12 (0=intet angreb; 10 alle blade døde) Rust 28. sep 12 (0=intet angreb; 10 alle blade døde) Meldug 28. sep 12 (0=intet angreb; 10=alle blade dækket) Ramularia 28. sep 12 (0=intet angreb, 10 alle blade døde) Karakter Gns. dyrkede* sorter Annemaria KWS RT * Sabrina KWS RT+NE * Rosalinda KWS RT+NE * SY Harpoon o Corvinia RT o Marcella KWS RT o Alexina KWS RT+NT * Isabella KWS RT+RcT Tuxedo RT * Foxtrot * Boogie RT Mars RT * Garrano RT * Stinger RT o Ballero RT Watson RT * Pasteur RT o Smash RT o Frazze RT * Stine RT o Barents RT Criollo RT * Comanche RT+NT Fig 4a. 2. års sorter - Forsøg med naturlig smitte 10 Meldug 29. aug 12 (0=intet angreb; 10 alle blade døde) Rust 28. sep 12 (0=intet angreb; 10 alle blade døde) Meldug 28. sep 12 (0=intet angreb; 10=alle blade dækket) Ramularia 28. sep 12 (0=intet angreb, 10 alle blade døde) Karakter Gns. dyrkede* sorter Selma KWS RT+RaT Ylva KWS RT Elora KWS RT+NT Jollina KWS RT Fortissima KWS RT Cornelia KWS RT MA2056 RT Platina KWS RT+NT Gondola KWS RT Hollandia KWS RT Bandera KWS RT SR-616 RT MA2082 RT MA4017 RT+NT SR-615 RT HI 1155 RT+NE HI 1226 RT Bosch RT Adler RT+NT Cassini RT+NT MA2074 RT SN-516 RT+NT Kopernikus RT SN-515 RT+NT MA4014 RT+NT HI 1224 RT Figur 4. Modtagelighed for bladsvampe i dyrkede sorter og sorter, der har været med i afprøvningen i tre år eller mere. Sorterne er rangeret efter angrebsgrad af meldug i september i forsøg med naturlig smitte. 0 = intet angreb, 10 = 100 procent angreb. 14

15 mariboseed.com roer er naturligvis grønne - fra såning til optagning minimal tendens til stokløbning DOBLO -ny prøvesort Begrænset mængde - skynd dig at bestille den nyeste kandidat! To stærke sorter fra Maribo Seed fortsætter... foxtrot Høj sukkerprocent god økonomi velegnet til lang transport CaCTuS Højtydende nematodesort på både inficeret og u-inficeret jord Minimal tendens til stokløbning lavt jordvedhæng Maribo Seed Højbygårdvej 31 DK-4960 Holeby Tel: fax:

16 Tabel 3. Sorter i afprøvning Solgte sorter, 3. års og 2. års sorter. Sort Resistens Stokløbere Bladdække Rodfure Vaskbar Grene Glathed Højde Vh. jord Amino-N IV-tal Rod Sukker Økonomi Variety Resistance Plants Bolters Leafcover Groove Washability Branching Smooth Height Tare Amino-N IV-tal Root Sugar Economy Tidlig Normal kr/ha 1000/ha 0/00 0/00 Sc Sc. 1-9 Sc. 1-9 Sc. 1-9 Sc. 1-4 mm % (*2) pr 100 g sukker t/ha % t/ha relativ Dif til gns* Antal forsøg Gns dyrkede sorter 96 1,2 3,4 86 3,9 3,7 6,2 1,8 61 2,8 46 2,26 87,8 18,1 15, * Rosalinda KWS RT+NE 100 2,1 4,0 87 3,6 3,6 6,3 1,7 55 2,6 43 2,25 90,7 17,9 16, * Comanche RT+NT 95 0,8 1,4 86 4,2 3,9 6,3 2,2 62 3,0 51 2,22 83,7 18,3 15, Mars RT 94 7,4 15,1 87 4,0 3,9 6,4 2,0 68 3,0 43 2,41 86,4 17,9 15, * Stine RT 96 0,0 0,2 85 4,2 3,9 6,3 2,0 68 3,1 41 2,24 87,6 18,3 15, * Sabrina KWS RT+NE 97 1,6 4,3 85 3,5 3,4 6,1 1,7 51 2,8 43 2,26 88,7 18,1 16, * SY Harpoon 95 1,3 1,2 89 4,0 3,7 6,4 1,6 54 2,6 53 2,30 87,8 18,2 15, * Foxtrot 98 2,0 3,7 86 4,0 3,6 6,3 1,6 57 2,6 54 2,34 89,5 18,3 16, * Pasteur RT 99 0,5 0,9 87 3,8 3,8 6,2 2,0 62 2,8 40 2,16 88,4 18,2 16, * Boogie RT 98 1,8 13,7 85 3,8 3,8 6,1 2,0 66 2,6 42 2,16 91,6 17,9 16, * Isabella KWS RT+RcT 95 0,9 0,7 84 3,6 3,6 6,1 1,7 53 2,9 42 2,35 84,2 18,3 15, * Garrano RT 97 0,0 0,0 88 4,1 3,8 6,3 2,0 68 3,0 44 2,20 88,7 18,2 16, * Stinger RT 84 2,4 7,4 86 3,8 3,7 6,4 1,8 73 2,4 52 2,41 85,3 17,7 15, o Corvinia RT 99 0,0 0,0 82 3,7 3,7 6,3 1,9 55 2,9 41 2,13 89,0 18,6 16, o Marcella KWS RT 97 12,9 22,4 85 3,4 3,5 6,3 1,8 66 3,0 43 2,46 96,5 17,2 16, o Alexina KWS RT+NT 97 2,5 7,2 84 3,5 3,5 6,3 1,8 61 3,0 41 2,10 82,8 18,6 15, o Ballero RT 99 4,8 10,8 89 3,6 3,5 6,5 1,8 65 2,5 51 2,39 91,1 18,0 16, o Smash RT 96 0,9 4,0 85 4,0 4,0 6,4 2,0 73 2,1 44 2,12 93,4 17,6 16, o Frazze RT 100 1,3 2,7 85 3,8 3,8 6,4 2,0 68 2,4 44 2,20 90,6 18,0 16, o Barents RT 97 2,6 2,0 87 4,5 4,3 6,7 2,1 60 2,3 41 2,03 87,0 18,3 15, Criollo RT 98 0,0 0,0 89 4,0 3,9 6,3 2,1 63 2,9 38 2,04 89,8 18,4 16, Annemaria KWS RT 98 0,0 0,5 89 3,4 3,3 6,3 1,5 57 3,4 44 2,20 85,8 18,4 15, Tuxedo RT 93 1,1 4,1 89 4,0 3,8 6,4 1,8 68 2,2 50 2,34 89,6 17,6 15, Watson RT 100 0,0 1,4 85 4,0 3,8 6,2 2,0 52 3,1 42 2,02 87,4 18,4 16, Bosch RT 98 0,3 1,1 82 4,1 4,0 6,4 1,9 59 2,7 39 2,06 90,0 18,4 16, Kopernikus RT 97 0,3 0,8 87 4,0 4,0 6,4 2,0 61 3,0 40 2,04 87,9 18,3 16, Adler RT+NT 101 0,3 0,7 83 4,1 3,9 6,0 2,0 58 3,2 51 2,28 85,9 18,2 15, Cassini RT+NT 94 6,8 11,6 85 4,2 3,9 6,0 1,9 53 3,6 48 2,04 79,2 18,9 14, MA2056 RT 97 0,3 0,6 83 3,8 3,7 6,6 2,0 65 2,6 51 2,27 86,6 18,2 15, MA2074 RT 97 0,3 0,7 86 4,1 3,8 6,3 2,0 61 2,6 42 2,28 92,1 17,9 16, MA2082 RT 96 0,6 0,9 86 4,0 3,7 6,4 1,9 66 2,4 45 2,07 88,2 17,9 15, MA4014 RT+NT 96 2,4 5,7 83 4,0 3,8 6,3 2,0 72 2,4 46 2,27 90,1 17,7 15, MA4017 RT+NT 96 1,5 4,7 87 4,1 3,8 6,4 2,0 65 2,5 61 2,51 84,6 18,2 15, Selma KWS RT+RaT 97 12,9 20,5 81 3,8 3,6 6,0 1,7 70 2,6 47 2,44 94,1 17,4 16, Platina KWS RT+NT 98 1,1 1,8 84 3,5 3,5 5,8 1,8 54 4,4 40 2,02 79,2 18,3 14, Elora KWS RT+NT 98 0,3 0,2 84 3,7 3,7 6,3 1,8 58 2,8 45 2,22 90,0 18,1 16, Jollina KWS RT 96 0,9 1,2 87 3,9 3,9 6,1 2,0 56 2,9 38 2,13 94,1 18,1 17, Ylva KWS RT 96 4,3 8,3 88 3,8 3,6 6,1 1,8 62 2,8 48 2,26 91,7 18,5 16, Gondola KWS RT 98 1,0 1,1 86 3,5 3,4 6,5 1,7 57 2,8 43 2,18 86,7 18,6 16, Hollandia KWS RT 94 0,3 0,2 84 3,4 3,6 6,3 1,8 57 2,6 42 2,24 83,5 19,1 15, Fortissima KWS RT 97 0,3 0,5 87 3,5 3,5 6,5 1,6 65 2,7 45 2,35 90,4 18,1 16, Cornelia KWS RT 94 0,3 1,0 82 4,0 3,8 6,3 1,8 67 2,7 44 2,30 86,1 18,4 15, Gns Bandera dyrkede KWSsorterRT ,2 0,0 3,4 0, ,9 3,5 3,7 3,4 6,2 6,1 1, , ,26 2,22 87,8 86,3 18,1 19,0 15,91 16, SN-515 RT+NT 100 0,8 0,5 85 4,3 4,1 6,3 2,2 65 2,6 45 2,13 90,6 18,0 16, SN-516 RT+NT 99 0,0 0,7 86 4,2 3,9 6,1 2,0 56 3,4 47 2,31 80,8 18,4 14, SR-615 RT 99 0,3 0,0 87 4,1 3,9 6,4 2,0 64 2,8 32 1,99 87,2 18,4 16, SR-616 RT 94 1,1 3,2 84 4,2 4,1 6,3 2,0 61 2,6 47 2,39 88,9 17,6 15, HI 1155 RT+NE 91 0,0 1,8 87 3,9 3,7 6,4 1,8 69 2,0 48 2,41 90,8 17,1 15, HI 1224 RT 91 0,0 1,1 87 4,0 3,9 6,5 1,9 71 2,1 45 2,24 91,8 17,3 15, HI 1226 RT 97 0,0 1,1 88 4,0 4,0 6,3 2,0 69 2,4 43 2,14 93,1 17,6 16, LSD 4 4 0,3 0,3 0,3 0,3 5 0,3 4 0,08 2,4 0,2 0, * Dyrkede sorter 2012 o Sorter til observation 2012 mindre udbyttefølsom end andre dyrkede normale sorter, herunder målesorterne. Målesorterne Pasteur og SY Muse repræsenterer de fuldt modtagelige og udbyttefølsomme normalsorter. Yderligere indgår Cactus (NT) og Sanetta, der er nematodresistent (NR), som referencesorter. Resultaterne af Cactus indgår ikke i gennemsnittet, og er ikke medtaget i årets beretning, da utilstrækkelig kvalitet af frøet har påvirket fremspiring og udbytteresultater væsentligt. Forsøgene er alle anlagt på JB 7 med nematoder. Reaktionstallet er 7,7 og N-min er 46 kg N. To forsøg har et antal nematoder ved såning imellem og æg og larver pr. kg jord, mens et forsøg har cirka æg og larver pr. kg jord. Forfrugten er vinterhvede eller vinterhvede med korsblomstret efterafgrøde. Der er tildelt 106 kg kvælstof pr. ha. Rækkeafstanden har været 50 cm og frøafstanden 18,5 cm. Forsøgene er sået mellem 25. og 28.marts, og roerne er taget op mellem 18. september og 16. oktober. Vækstsæsonen har i gennemsnit været 188 døgn i de tre forsøg. Fremspiringen har været tilfredsstillende. Resultatet af årets forsøg ses i tabel 3. Der er god sammenhæng imellem rodfure og vaskbarhed samt imellem grenethed og vedhængende jord på roen som i de almindelige sortsforsøg. Mængden af vedhængende jord er mindst hos sorten HI 1155 efterfulgt af målesorten SY Muse, der også har den mindste mængde vedhængende mængde jord på roen, mens Platina KWS, Cassini og SN-736 har mest vedhængende jord på roen. Sorterne Julietta, Sanetta, Cassini og Alexina KWS har vist den markant højeste stokløbningstendens. Criollo, Corvinia og Pasteur har vist den laveste stokløbningstendens. Der er kun observeret knuder på roen i Sanetta. Opformeringen i målesorterne er lav i årets forsøg. Den er højest i forsøget med 16

17 R SE Ø L F AS A T T IE JUL 2013 FOR Forbedret indsats mod nematoder ALEXINA KWS Bedste sukkerudbytte af NT-markedssorter ved infektion med nematoder (specielt ved høje infektionsgrader*) Høj sukkerprocent (18,6 %*) og lavere transportomkostninger En forbedret Julietta og eneste NT-sort med EPD-behandling, som sikrer god fremspiring og robust tidlig vækst *Kilde: Nordic Beet Research (NBR) KWS Scandinavia A/S / Telefon: / / 17

18 Tabel 4. Sorter med nematod tolerance. Forsøg på jord med angreb Sort Resistens Pi Pf Pf/Pi Planter Stokløber Rodfure Vaskbar Grene Vh.Jord Amino-N IV-tal Rod Sukker Variety Resistance Plants Bolters Groove Washability Branching Tare Amino-N IV-tal Root Sugar eal/kg eal/kg 1000/ha 0/00 Sc. 1-9 Sc. 1-9 Sc. 1-9 % pr 100 g sukker t/ha % t/ha rel Gns målesorter # ,2 98 4,5 4,2 3,6 6,2 4,4 28 1,75 75,6 17,1 12, * # Pasteur RT , ,6 4,0 3,5 6,0 4,8 27 1,74 73,7 17,1 12,69 98 # SY Muse ,5 97 8,4 4,3 3,7 6,4 4,0 28 1,76 77,4 17,0 13, Sanetta NR , ,7 3,7 3,0 5,7 6,1 46 2,44 65,8 17,8 11,74 91 * Julietta RT+NT ,4 4,7 3,8 6,2 4,1 47 2,27 76,7 17,5 13, * Rosalinda KWS RT+NE ,6 3,8 3,4 5,5 4,9 31 1,90 76,1 17,3 13, * Sabrina KWS RT+NE ,0 3,9 3,4 5,5 5,1 33 1,90 76,8 17,2 13, o Alexina KWS RT+NT ,6 3,8 3,5 5,8 4,7 35 1,82 74,7 18,3 13, Elora KWS RT+NT ,4 3,9 3,3 5,6 4,9 38 1,93 80,4 17,5 14, Adler RT+NT ,2 4,6 3,7 5,3 6,0 42 1,97 77,0 17,7 13, Cassini RT+NT ,5 4,2 3,5 5,5 6,4 45 1,91 75,7 18,2 13, SN-515 RT+NT ,2 4,4 3,8 6,1 4,4 38 1,85 85,8 17,6 15, SN-516 RT+NT ,5 4,4 3,8 5,7 5,1 36 1,93 76,7 17,9 13, MA4017 RT+NT ,5 4,5 3,6 5,9 4,3 44 2,03 72,9 17,6 12, MA4022 RT+NT ,1 3,9 3,2 5,9 4,5 36 1,92 79,4 18,1 14, K210 RT+NT ,6 3,8 3,3 5,9 5,3 33 1,80 81,4 17,9 14, K298 RT+NT ,6 3,8 3,2 5,8 5,0 35 1,82 85,8 18,3 15, K320 RT+NT ,5 4,0 3,4 5,5 4,7 37 1,95 78,6 17,3 13, HI 1298 RT+NT ,2 4,2 3,5 5,8 5,0 36 2,00 73,6 17,9 13, SN-736 RT+NT ,1 4,3 3,6 6,1 6,0 41 1,90 78,4 17,7 13, ST RT+NT ,2 4,4 3,6 6,1 5,1 35 1,92 82,3 17,4 14, ST RT+NT ,5 4,3 3,7 5,5 4,9 44 1,94 79,6 17,6 14, * Comanche RT+NT ,5 4,4 3,7 6,1 4,8 39 1,89 78,8 17,7 13, Platina KWS RT+NT ,9 3,8 3,3 5,6 6,6 32 1,81 73,3 17,4 12,83 99 HI 1155 RT+NE ,7 4,4 3,7 6,7 3,3 31 1,85 77,5 16,4 12,78 99 Criollo RT ,3 4,1 3,4 6,4 4,3 25 1,60 74,5 17,3 12, o Corvinia RT ,3 3,8 3,4 6,0 5,0 30 1,74 76,4 17,7 13, MA4014 RT+NT ,3 4,3 3,3 6,2 4,4 34 1,87 82,3 17,2 14, SN-732 RT+NT ,2 4,3 3,8 5,8 5,0 40 1,93 85,8 17,2 14, LSD 4-0,4 0,5 0,5 0,9 6 0,10 4,0 0,3 0,64 5 # Målesorter, der er modtagelige * Dyrkede sorter i 2012 o Sorter til observation i 2012 det laveste antal nematoder, hvilket er helt efter forventningerne. I alle forsøgene bevirker Sanetta en reduktion af nematoderne. Det laveste aminotal er opnået med normalsorterne, men flere NT-sorter har efterhånden et relativt lavt aminotal. I bunden af tabel 3 findes fortsat Julietta og Sanetta efterfulgt af flere NT-sorter. på en højtydende NT-sort, når der er et angreb større end æg og larver pr. kg jord. Endnu findes kun Comanche på sortslisten, men sorten har for lavt et udbytte på jord uden angreb af nematoder. NE-sorterne kan fortsat kun anbefales, hvor der er mindre, pletvise angreb af nematoder, og hvor der endnu ikke skal anvendes en regulær tolerant sort. Af NE-sorterne er det kun Corvinia, der har vist et udbytte højere end målesorternes. En oversigt over de seneste fire års afprøvning af sorter ses i tabel 2. Det højeste sukker udbytte er opnået med sorten 2K98 og SN-515 der har opnået det næsthøjeste udbytte. Sorterne HI 1155 og Platina KWS har givet de laveste udbytter. Det er tydeligt, at de modtagelige NE-sorter ikke kan klare det høje angreb af nematoder. Også i forsøget med lavere angrebsgrad er mønstret det samme. Kun Corvinia viser et sikkert højere udbytte end målesorterne og kan måske i disse forsøg betegnes som NEsort. Af dyrkede NT-sorter har Comanche det højeste udbytte. kg sukker/døgn/ha Roemarkens døgnproduktion i kg sukker/døgn/ha Data fra sortsforsøg 198 0,27 kg /ha/døgn/år Hele periodens stigning: 1,21 kg sukker /ha /døgn /år 1,70 kg /ha/døgn/år Det understreger endnu engang, at sortsvalget under normale forhold bør falde Source: NBR Nordic Beet Research Figur 5. Roemarkens produktionsintensitet målt i sortsforsøgene. 18

19 nematodeløsninger 2013 NYHED Ny meget højtydende nematodesort Absolut i en klasse for sig selv Højt udbytte nematoder eller ej Næsten uden stokløbere i 2012 der bliver rift om den! lombok Alternativet når LOMBOK er udsolgt Nematodesorten med meget få stokløbere Glat roe nem at aftoppe Sidder højt i jorden. Stabil nematodesort comanche Udbytte i nematodeforsøg 2012 iflg. NBR LOMBOK Elora KWS COMANCHE Adler w w w. s e s v a n d e r h a v e. c o m

20 Nyt fra mark og forsøg: Nyt koncept for undersøgelse af roeoptagning Af - projektleder Otto Nielsen Fakta Overskrift om i undersøgelsen faktaboks: Fakta om undersøgelsen NBR har i samarbejde med to landmænd og Nordic Sugar afprøvet et nyt koncept til at optimere optagningskvaliteten. Fokus på optimering af roeoptagere I konceptet indgår to roeoptagere, som i første halvdel af undersøgelsen køres af de sædvanlige chauffører, mens anden halvdel af undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem de sædvanlige chauffører og instruktører fra maskinproducenten eller forhandleren. Derved kan opnås et mål for, hvor meget optagningskvaliteten kan forbedres gennem optimal anvendelse af optageren. Til undersøgelsen anvendes en mark på minimum 10 hektar, idet hver roeoptager leverer tons roer både med og uden instruktion af chaufføren. Forholdene i marken kvantificeres ved at udtage jordprøver til bestemmelse af vandindhold og jordtype. Derudover håndhøstes omkring 50 kvadratmeter roer, som anvendes til at kvantificere størrelsesfordeling, vertikal placering og form. Disse oplysninger er relevante i forhold til undersøgelsens konklusioner, idet disse parametre kan have stor indflydelse på optagningen (se fakta-boks). To roeoptagere med deres sædvanlige chauffør i første halvdel af undersøgelsen To roeoptager med sædvanlig chauffør samt instruktion (fra fabrik eller forhandler) i anden halvdel af undersøgelsen Kvantificering af rod- og sukkerudbytte ved direkte levering til fabrik. Hver optager leverer 8-10 tankfulde roer både med og uden instruktion. Hver tankfuld analyseres for renhed og sukkerprocent (dobbeltprøver) Kvantificering af optagningstab (spildundersøgelse og vurdering af roer) Kvantificering af optagningsforhold (jordtype, vandindhold, størrelse og form af roelegemer) Navne på optagere oplyses ikke Vi har aftalt med de involverede parter i undersøgelsen ikke at offentliggøre navne på roeoptagere og deres chauffører. Dette har følgende årsager: 1. Undersøgelsens primære formål er at kvantificere mulighederne for at optimere roeoptagere generelt, og der anvendes minimum to optagere samtidigt for at rationalisere arbejdet med undersøgelsen, højne koncentrationen hos chauffører og instruktører (konkurrenceeffekt) samt dobbeltbestemme det mulige udbytte (leveret mængde + spild). Vurdering af Aftopningshøjde Knækkede spidser Karaktér og beskrivelse 1. Roerne er aftoppet for højt der forekommer rester af blade og stængler 2. Roerne er aftoppet så alle blade og stængler netop er fjernet 3. Normal aftopningshøjde 4. Roerne er aftoppet for dybt 5. Roerne er aftoppet skævt 1. Roens diameter ved knækket er 0-2 cm 2. Roens diameter ved knækket er 2-4 cm 3. Roens diameter ved knækket er 4-6 cm 4. Roens diameter ved knækket er 6-8 cm 5. Roens diameter ved knækket er > 8 cm 2. Undersøgelsen forventes at afhænge betydeligt af forholdene i marken, og disse er ikke nødvendigvis repræsentative for normale optagningsforhold. 3. Der foreligger en aftale mellem fabrikanter og IIRB (International Institute of Beet Research) om udelukkende at sammenligne og teste roeoptagere i Beet Europe regi. Beet Europe afholdes hver andet år og senest i 2012 i Seligenstadt (D). 4. Kvantificeringen af udbyttet foretages efter danske afregningsregler, hvilket blandt andet omfatter aftopning i prøvevasken i henhold til gældende brancheaftale mellem de danske sukkerroedyrkere og Nordic Sugar. Roeoptagningsundersøgelsen 2012 I undersøgelsen i 2012 indgik to roeoptagere, hvoraf den ene havde oppelhjul (optager benævnes A2012 ) og den anden kitskær (optager benævnes B2012 ). I det følgende præsenteres udvalgte resultater, mens det samlede materiale vil være tilgængeligt i forbindelse med udgivelsen af NBR s beretning for 2012 (udgives februar 2013). 20

21 90 89 Renhed %) 4 Aftopningshøjde (karakter) A2012 Uden instruktion (gns 86,6) A2012 Med instruktion (gns 85,1) Gentagelse 1 A2012 Uden instruktion (gns 2,4) A2012 Med instruktion (gns 2,7) Gentagelse Sukkerudbytte (t/ha) Roer med knækkede spidser / karakter= A2012 Uden instruktion (gns 15,7) A2012 Med instruktion (gns 16,3) Gentagelse Figur 1. Resultater for optager A2012. Optageren kørte 8 omgange (gentagelser) i marken både uden (formiddag) og med (eftermiddag) instruktion. I hver omgang var der cirka 20 tons beskidte roer. Renheden (og sukkerprocenten, som ikke er vist) er analyseret på Nakskov sukkerfabrik ved at udtage to prøver per gentagelse. Aftopningshøjde og knækkede spidser er vurderet ved karaktergivning (se faktaboks) og spildet er bestemt ved at undersøge et areal på 60 kvadratmeter per gentagelse. Antal roer t/ha A2012 Uden instruktion (gns 77%) A2012 Med instruktion (gns 76%) Spild EDENHALL VERVAET Gentagelse A2012 Uden instruktion (gns 2,2 heraf 1,7 uoptagne) A2012 Med instruktion (gns 0,1) Gentagelser Service direkte! Ring: /754 Nu med endnu større tank, 12 ton! Kitskær eller trukne oppelhjul Dit valg! EDENHALL TEL: VALLÅKRA, SVERIGE Sakskøbing Tlf Horreby Tlf For fremvisning: Ring eller

Valg af sort 2012, side 4. Ny insektbejdsning, Mundus Forte, side 18. Reduktion af ukrudtstrykket ved hjælp af integreret ukrudtsbekæmpelse, side 26

Valg af sort 2012, side 4. Ny insektbejdsning, Mundus Forte, side 18. Reduktion af ukrudtstrykket ved hjælp af integreret ukrudtsbekæmpelse, side 26 December 2011 - Nr. 4. 29. årgang Valg af sort 2012, side 4 Ny insektbejdsning, Mundus Forte, side 18 Reduktion af ukrudtstrykket ved hjælp af integreret ukrudtsbekæmpelse, side 26 EU-Kommissionen foreslår

Læs mere

Sortsvalg til marker med nematoder

Sortsvalg til marker med nematoder Information fra Nordic Sugar - Januar 2014 Bestilling af roefrø til 2014 Der er åbent for bestilling fra onsdag den 8. januar 2014 fra kl. 6.00 og bestilling skal være afgivet, så vi har modtaget den senest

Læs mere

Bestilling af roefrø til 2015

Bestilling af roefrø til 2015 Information fra Nordic Sugar - Januar 2015 Bestilling af roefrø til 2015 Der er åbent for bestilling fra onsdag den 21. januar 2015 fra kl. 6.30 og bestilling skal være afgivet, så vi har modtaget den

Læs mere

Ny roepris, side 3 og 28. Sorter til dyrkning i 2014, side 4. Lagring af sukkerroer med fiberdug, side 24

Ny roepris, side 3 og 28. Sorter til dyrkning i 2014, side 4. Lagring af sukkerroer med fiberdug, side 24 December 2013 - Nr. 4. 31. årgang Ny roepris, side 3 og 28 Regneark på hjemmesiden er nu opdateret Sorter til dyrkning i 2014, side 4 Lagring af sukkerroer med fiberdug, side 24 Bugseret eller selvkørende

Læs mere

December Nr årgang

December Nr årgang December 2015 - Nr. 4. 33. årgang Sorter til dyrkning 2015, side 4 Desirée Börjesdotter, ny forsøgschef for NBR, side 20 5T Bedste tilvækst i efteråret nogensinde, side 22 Problemer med vejrabatter, side

Læs mere

Nye horisonter i roedyrkningen SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

Nye horisonter i roedyrkningen SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Nye horisonter i roedyrkningen SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Kære sukkerroedyrker Aldrig så snart som den sidste roe er leveret begynder en ny sæson. Og de første beslutninger, som kommer til at påvirke

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

ROER Sorter, sukkerroer

ROER Sorter, sukkerroer ROER Sorter, roer > > KARSTEN A. NIELSEN, SEGES OG JENS NYHOLM THOMSEN, NORDIC BEET RESEARCH Blandt roe sorterne, der har været i afprøvning i mere end et år, er den største forskel i dækningsbidrag 1.141

Læs mere

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE SUKKERSTATISTIK Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE Februar 216 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 VERDENSMARKEDSPRISEN OG EU S PRIS PÅ HVIDTSUKKER SIDEN 198 VERDENSMARKEDSPRISEN

Læs mere

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE SUKKERSTATISTIK Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Verdensmarkedsprisen og EU s pris på hvidtsukker siden 1980 Verdensmarkedsprisen og EU s priser på hvidtsukker

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2010

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2010 Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2010 Annual Report xxx-2010 1 Udgivet af: Foundation (Fond) Sofiehøj Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69 14 40 Fax +45 54 69 14 58 www.nordicbeet.nu CVR

Læs mere

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen Annual Report Vækstvilkår 215 Growth conditions 215 Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-496 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237

Læs mere

Tidlig bestilling. Sorter, der gør en forskel

Tidlig bestilling. Sorter, der gør en forskel Tidlig bestilling Sorter, der gør en forskel Kære sukkerroedyrker 2009 ser foreløbig ud til at blive et rigtigt godt år, når det gælder udbytte i sukkerroer. Igen i år har KWS leveret frø til mange sukkerroemarker

Læs mere

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen Annual Report Vækstvilkår 2014 Growth conditions 2014 Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2013

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2013 Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2013 Udgivet af: Foundation (Fond) Sofiehøj Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69 14 40 Fax +45 54 69 14 58 www.nordicbeet.nu CVR 30 81 52 97 Filial: Borgeby

Læs mere

Grøn Vækst truer også sukkerroerne, side 3 Valg af sort , side 4

Grøn Vækst truer også sukkerroerne, side 3 Valg af sort , side 4 December 2009 - Nr. 4. 27. årgang Grøn Vækst truer også sukkerroerne, side 3 Valg af sort 2010-2011, side 4 maribo.com MOLLY Sorten med det ubetinget største udbytte i 2008 SeedPlus-behandlet Perfekt dækkende

Læs mere

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2006

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2006 DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 26 ALSTEDGAARD FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING Udgivet af: Alstedgaard Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning Højbygaardvej 14, DK-496 Holeby Tlf

Læs mere

Nematoder noget vi taler om eller noget vi gør noget ved. Elo West Larsen

Nematoder noget vi taler om eller noget vi gør noget ved. Elo West Larsen Nematoder noget vi taler om eller noget vi gør noget ved Elo West Larsen Gæt hvilken sort til højre Noget vi kan se 2 26.11.2009 Elo West Larsen Vi ligger, som vi har redt Roedyrkning er blevet koncentreret

Læs mere

Roecystenematoder Heterodera schachtii. Pletter i marken med sovende /gule roeplanter Små roer, mange siderødder med cyster

Roecystenematoder Heterodera schachtii. Pletter i marken med sovende /gule roeplanter Små roer, mange siderødder med cyster Roecystenematoder Heterodera schachtii Pletter i marken med sovende /gule roeplanter Små roer, mange siderødder med cyster Tyskland Nordzucker monitering 2008-2010 0: 14 pct Under 3000: 45 pct 3.000-10.000:

Læs mere

Sortsvalg til 2017 Spred risikoen Hvilken type sort? højt udbytte god dyrkningsøkonomi Nematode-tolerante rhizoctonia Observationssorter

Sortsvalg til 2017 Spred risikoen Hvilken type sort? højt udbytte god dyrkningsøkonomi Nematode-tolerante rhizoctonia Observationssorter Sortsvalg til 2017 Spred risikoen Når der bestilles roefrø, er det en god regel at vælge mindst to forskellige sorter. Har du et større areal så vælg gerne 3-4 sorter fra forskellige forædlere. Flere sorter

Læs mere

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE SUKKERSTATISTIK Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE Februar 211 Indholdsfortegnelse Side 1 Verdensmarkedsprisen og EU s pris på hvidtsukker Verdensmarkedet for sukker, produktion, forbrug og lager 2

Læs mere

December 2014 - Nr. 4. 32. årgang

December 2014 - Nr. 4. 32. årgang Sorter til dyrkning i 2015, side 3 Tilvækst til over 20 ton på 5T gårde, side 24 41.000 tons sukker overført fra 2014 til 2015, side 28 Igen et nemt efterår, side 34 December 2014 - Nr. 4. 32. årgang annonce

Læs mere

Valg af sort 2009/2010, side 4. Princippet om levering til nærmeste fabrik - nu også gældende på Lolland, side 20

Valg af sort 2009/2010, side 4. Princippet om levering til nærmeste fabrik - nu også gældende på Lolland, side 20 December 2008 - Nr. 4. 26. årgang Valg af sort 2009/2010, side 4 Princippet om levering til nærmeste fabrik - nu også gældende på Lolland, side 20 Dyrkeren skriver: Optagerfællesskabet den bedste arbejdsmæssige

Læs mere

Guldmedalje i stokløbning, side 8 Identificering af genet for stokløbning, side 38

Guldmedalje i stokløbning, side 8 Identificering af genet for stokløbning, side 38 August 2012 - Nr. 3. 30. årgang Guldmedalje i stokløbning, side 8 Identificering af genet for stokløbning, side 38 1.500 kr mere i roeafregning pr. ha i 2013, side 3 og side 26 Forudbestilling af sorter

Læs mere

December Nr årgang

December Nr årgang December 2006 - Nr. 4. 24. årgang Tiden inde til ny foreningsstruktur! side 3 Valg af sort 2006 Side 4 Danisco tilbyder kontrakt på 30.000 tons industrisukker til 2007 Sejlads med pram fra Assens til Nakskov

Læs mere

December Nr årgang

December Nr årgang December 2016 - Nr. 4. 34. årgang Ny Brancheaftale på plads, side 3 og 20 Sorter til dyrkning i 2017, side 4 Beet Europe i Frankrig 2016, side 14 Vinterroer et glemt kapitel? side 18 Danske Sukkerroedyrkere

Læs mere

Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt

Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt 46-29 GEP Annual Report Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt Leaf diseases control and harvest time Anne Lisbet Hansen alalh@nordicsugar.com +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation

Læs mere

længere kampagner kræver lagerfaste roer

længere kampagner kræver lagerfaste roer Vinter 2017/18 3. årgang nr. 1 i Danmark Side 8 længere kampagner kræver lagerfaste roer Side 4 4 skarpe fra Sesvanderhave Side 6 Forsøg En nødvendighed med udfordringer Dorthe Kappel fra AgroCon analyserer

Læs mere

Faglig beretning 2008

Faglig beretning 2008 Faglig beretning 2008 Udgivet af: NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Sofiehøj Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69 14 40 Fax +45 54 69 14 58 www.nordicbeet.nu CVR 30 81 52 97 Filial:

Læs mere

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 2-09 Annual Report Delt gødning Split-application of fertilizer Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej, DK-49 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

December Nr årgang

December Nr årgang December 2007 - Nr. 4. 25. årgang Kontraktbørsen for handel med sukkerkontrakter, side 3 og 20 - Åben fra mandag den 17. december 2007 og frem til og med mandag den 7. januar 2008, kl. 24.00 Valg af sort

Læs mere

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2002

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2002 DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2002 FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING Udgivet af: Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning Alstedgaard Højbygaardvej 14 DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69

Læs mere

Jørn Dalby valgt til præsident for den europæiske organisation af roedyrkere, CIBE, side 21

Jørn Dalby valgt til præsident for den europæiske organisation af roedyrkere, CIBE, side 21 August 2011 - Nr. 3. 29. årgang Dårlig vedligeholdelse af vandløb er en katastrofe, side 3 Fokus på intelligent ukrudtsbekæmpelse, side 8 Prisen på sukkerroer hæves med 1.400 kr pr. ha i 2012, side 16

Læs mere

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 731-2009 Annual Report Partiel bearbejdning Strip tillage Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

Effekt af radrensning på udbytte og kvalitet af sukkerroer

Effekt af radrensning på udbytte og kvalitet af sukkerroer 999 553-2013 Annual Report Effekt af radrensning på udbytte og kvalitet af sukkerroer The effect of row-cleaning on yield and quality of sugar beets Otto Nielsen on@nordicbeetresearch.nu +45 23 61 70 57

Læs mere

Højeste verdensmarkedspris på sukker i 20 år - begrænset betydning for EU på kort sigt, side 22.

Højeste verdensmarkedspris på sukker i 20 år - begrænset betydning for EU på kort sigt, side 22. September 2009 - Nr. 3. 27. årgang Sæson for bladsvampe se side 12 Nye tiltag i prøvevask og ny jordmodel, side 3 og 19. Kvantificering af såbedskvalitet, side 6. Højeste verdensmarkedspris på sukker i

Læs mere

- Oplæg til reform af sukker, - Transporttilskuddet til debat,

- Oplæg til reform af sukker, - Transporttilskuddet til debat, December 2003 - Nr. 4. 21. årgang - Valg af sort 2004, side 4 - Uddrag af sortsforsøg 2003, side 6 - Oplæg til reform af sukker, side 20 - Transporttilskuddet til debat, side 22 - Støtte til sukker i hele

Læs mere

OBS Tystofte 03-apr-14 - None sprayed trial (2 replications)

OBS Tystofte 03-apr-14 - None sprayed trial (2 replications) Til anmeldere og forsøgssteder af bederoer Tystofte 12. November 2014 Hermed fremsendes årsresultater af bederoer 2014 Alle sorter og resultater efter lednummer orden: Lednr. 1 Målesort bioenergi Lednr.

Læs mere

Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer

Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer 307-2015 Annual Report Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer The effect of broadcasted and incorporated solid

Læs mere

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning modtager i 2010 tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden til følgende projekter:

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning modtager i 2010 tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden til følgende projekter: Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning modtager i 2010 tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden til følgende projekter: Forskning og forsøg Forsøg med sorter 447 Gødningsforsøg 143 Ukrudtsbekæmpelse og reduceret

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 303 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856 KWS foder- og energiroer 2017 seeding the future since 1856 Kære grovfoderproducent 2016 vil blive husket for året, hvor økonomien for alvor strammede til. Så kan vi jo glæde os over, at høsten af grovfoder

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Pligtige Efterafgrøder: 14% af korn, majs og raps-arealet Overskud af efterafgrøder kan gemmes Overskud kan konverteres til kvælstof Manglende efterafgrøder koster

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Annual Report

Annual Report 999 622- Annual Report Lagring med fiberdug Clamp covering with Toptex Otto Nielsen on@nordicbeetresearch.nu +45 23 61 70 57 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby /

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2001

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2001 DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2001 FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING Udgivet af: Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning Alstedgaard Højbygårdvej 14, 4960 Holeby Tlf +45 5469 1440

Læs mere

Ukrudt sen fremspiring

Ukrudt sen fremspiring 561-2014 Annual Report Ukrudt sen fremspiring Weed late emergence Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu +45 21 26 61 67 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Sorter af gule spiseløg 2010

Sorter af gule spiseløg 2010 er af gule spiseløg 2010 Resultaterne fra 2010 viste, at der blandt de afprøvede sorter er mange dyrkningsværdige sorter, som giver et stort udbytte af god kvalitet selv efter fem måneders lagring. Under

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014 Sortben og nedvisningsmetoder Endelig Rapport 2014 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5 Gennemførelse af forsøg...

Læs mere

Sorter af økologiske spiseløg 2013

Sorter af økologiske spiseløg 2013 Sorter af økologiske spiseløg 2013 Ved dyrkning under økologiske dyrkningsbetingelser blev der opnået acceptable udbytter af god kvalitet i flere af de afprøvede sorter. Sorterne udviste forskelle i deres

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

DANSKE SUKKERROEDYRKERE

DANSKE SUKKERROEDYRKERE DANSKE SUKKERROEDYRKERE Skatteministeriet Att. Peter Bak Skat Erhverv E-mail: pb@skm.dk E-mail: pskerh@skm.dk 4. september 2006 Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og andre

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

Insektbejdsning Insecticide seed treatments against pests in sugar beet , Annual Report

Insektbejdsning Insecticide seed treatments against pests in sugar beet , Annual Report 460, 461 2013 Annual Report Insektbejdsning 2013 Insecticide seed treatments against pests in sugar beet 2013 Åsa Olsson ao@nordicbeetresearch.nu NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) DK: Højbygårdvej

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet)

Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet) 968-216 Annual Report Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet) Otto Nielsen on@nh.nu +45 23 61 7 57 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-496 Holeby / Borgeby Slottsväg

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

Dyrkningsvejledning økologiske sukkerroer (UDKAST)

Dyrkningsvejledning økologiske sukkerroer (UDKAST) Dyrkningsvejledning økologiske sukkerroer (UDKAST) Formålet med "Økologiske Dyrkningsråd" (Organic Grower's Guidelines) er at optimere økonomien i økologisk sukkerroedyrkning ved grundlæggende at forbedre

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Sorter af økologiske spiseløg

Sorter af økologiske spiseløg Sorter af økologisk dyrkede spiseløg bliver bedømt ved et Åbent Hus arrangement i Årslev den 19. marts 2014. Foto: Jørn Nygaard Sørensen. Sorter af økologiske spiseløg Ved dyrkning under økologiske dyrkningsbetingelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion.

Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion. Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelsproduktion. Projektansvarlig: Deltagere: 1.optagning Sort /ha KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Steen Møller Madsen DJF Jyndevad Ove

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

Jordbearbejdning og efterafgrøder i sukkerroedyrkningen

Jordbearbejdning og efterafgrøder i sukkerroedyrkningen 73 211 Rapport Jordbearbejdning og efterafgrøder i sukkerroedyrkningen Otto Nielsen on@nordicbeetresearch.nu Tel: +45 23 61 7 57 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) DK: Højbygårdvej 14, DK-496 Holeby

Læs mere

April 2006 - Nr. 2. 24. årgang

April 2006 - Nr. 2. 24. årgang April 2006 - Nr. 2. 24. årgang 20 pct. af dyrkerne har solgt eller bortforpagtet deres sukkerkontrakter side 10 Ny Brancheaftale - Information om hovedpunkterne Side 12-17 Sukkerreformen sætter sine første

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

TOMATSORTSFORSØG 2013

TOMATSORTSFORSØG 2013 TOMATSORTSFORSØG 2013 Nick Starkey, Consultant, Grotek Consulting ApS ns@grotek.dk Dette Demonstrationsprojekt er finansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer

Læs mere

TOMATSORTSFORSØG 2014

TOMATSORTSFORSØG 2014 TOMATSORTSFORSØG 214 Nick Starkey, Consultant, Grotek Consulting ApS ns@grotek.dk GAU (Gartneribrts Afsætningsudvalg) og følgende frøfirmaer har finansieret projektet: Rijk Zwaan, Enza Zaden, Monsanto

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 NAG 50 års jubilæum 17. juni 2015 Åbent hus på dagen kl. 14-19 I NAG Borup Borupvej 65, 3320 Skævinge DANISH VALG AF AGROS

Læs mere

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015 N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter Rapport 2015 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

Hovedprincipper for dyrkning og levering af sukkerroer til Nordic Sugar A/S (NS) i perioden 2017/ /20

Hovedprincipper for dyrkning og levering af sukkerroer til Nordic Sugar A/S (NS) i perioden 2017/ /20 Hovedprincipper for dyrkning og levering af sukkerroer til Nordic Sugar A/S (NS) i perioden 2017/18-2019/20 Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere har aftalt følgende overordnede kontraktvilkår, og det

Læs mere

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. april 2017 Sagsnr. 2017-2372 PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 Aktid. 507161 Hovedbudskaber Antallet af praksishandler er faldet svagt i 2016, men ligger

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. februar 217 Anton Rasmussen Institut for Bioscience Rekvirent: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

FØJOenyt http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/jun05/fosfor.html Page 1 of 3 Juni 2005 nr. 3 Artikler i dette nummer Cikorierødder forbedrer smag og lugt i økologisk svinekød Efterafgrøder har ringe effekt på

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

VELKOMMEN. 1. Salg af sukkerkvote 2. Køb af sukkerkvote 3. Kontraktbørs for handel med sukkerkontrakter 4. Aktuel status samt udsigten for 2008,

VELKOMMEN. 1. Salg af sukkerkvote 2. Køb af sukkerkvote 3. Kontraktbørs for handel med sukkerkontrakter 4. Aktuel status samt udsigten for 2008, VELKOMMEN Dagsorden 1. Salg af sukkerkvote 2. Køb af sukkerkvote 3. Kontraktbørs for handel med sukkerkontrakter 4. Aktuel status samt udsigten for 2008, ved Roetransport Assens A/S Orienteringsmøde Vissenbjerg

Læs mere

December 2005 - Nr. 4. 23. årgang. - Sukkerreform vedtaget, - Valg af sort 2006, - Mulighed for merudbytter ved kamdyrkning af sukkerroer,

December 2005 - Nr. 4. 23. årgang. - Sukkerreform vedtaget, - Valg af sort 2006, - Mulighed for merudbytter ved kamdyrkning af sukkerroer, December 2005 - Nr. 4. 23. årgang - Sukkerreform vedtaget, side 3 og side 26 - Valg af sort 2006, side 4 - Mulighed for merudbytter ved kamdyrkning af sukkerroer, side 20 1 Med fokus på renhed Vore sorter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere