~ ~--~-----~ ~ ~. Allerede ved Efteraars-Sæsonens Begyndelse har FOTORAMA udsendt. fire si.kre Publikums-Fuldtræffere:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ ~--~-----~ ~ ~. Allerede ved Efteraars-Sæsonens Begyndelse har FOTORAMA udsendt. fire si.kre Publikums-Fuldtræffere:"

Transkript

1 _~ A_A_RH_us A_Is_[I_O_~_O_f_A_ M_A K_øs_ENHAVN J Nr SEPTEMBER AARGANG ~ ~--~-----~ ~ ~ Aerede ved Efteraars-Sæsonens Begyndese har FOTORAMA udsendt fire sikre Pubikums-Fudtræffere: 1 Nordisk,Fims (o":pagnis Avisdrengen" (S Ak ) fokeskuespi " ter Det amerik~rtske Miss Jackie fra Faaden" ' Lystspi " _ To amerikanske Monstre-Fim: Jeanne d,arc (Jomfruen af Oreans) ==========Historisk Fimdrama i 2 Dee(2Akter) Hovedroen: Geradine Farrar,;Menneskehedens Svøbe" - "Fimen, der vide have standset Verdenskrig~ Thomas H Inee's gigantiske Bieddigtning i 8 Akter over det store Verdensdrama

2 Æu tø ' Chaøn Fims ou Mack Sønnøth ' (~~:::ne) har,vi nok af Fims Foruden har vi "TRIANGLE", Verdens bedste Fim Mærke; med en Række Sagnumre, hvori fø-,, gende Verdensnavne spier Hovedroerne: / Dougas Fairbanks, Wiiam S Hart, Chares Ray, Frank ~eenan, Mae Mårsh, Norma Ta- madge, Bessie Barriscae, Mabe Normann os v, Tænk sev over hvor De ska søge Deres Programmer Vi Vi Vi Vİ Vİ Vi?" Vİ faar koossae Sag-Numre i Aar! udsender kun absout 1 K s Fim! er det eneste Udejningsbureau, der kan evere de danske O L A f f Ø N S S - Fim! har igeedes ENERETTEN for Danmark og Norge ti de ny HENNY PORTEN-Fim, MIA MAY-Fim, JOE DEEBS Fjm, A S T A N E L S E N -Fim, Dansk Kinograf-Fim etc har sikret os en Mængde store amerikanske, franske og itaienske Sukces'er sender vore Kunder Fim, der vækker Opsigt, omtaes og fyder Huset! medsender absout bedste Rekamematerie! Sikrer Dem i Tide! DAISK SVENSK FILIS Afs TELEFON: CENTRAL 6433 WIMMELSKAFTET 36, KØBENHAVN K TELEGRAM-ADRESSE: DANAfiLM KINOGRAFEN KØBENHAVN - BERGEN

3 ~ - w E:~~~ ~ Østerbrogade 33 W København Ø AJs SKANDINAVISK FILM-CENTRAL Jernbanegade 8, København B Teeion Tf 7047 Teegr-Adr: Biora~na, Amerikanske Fim Undei Løgnens Maske Drama i 5 Akter I Hovedroen Øen - berømte amerikanske Fimprimadonna MAUD GEORGE ; Under ~øgnens Maske er en Fim der fra først ti sidst vi fængse Pubikums Interesse og gribe ae -- Famiiens Ære Amerikansk Drama i 5 Akter ================- Af Lois Weber og Phiips Smaey I Hovedroen den bntedskønne Skuespierinde -- Mary Mac Laren, hvis Spi 'er henrivende Bistaaet af New Yorks ypperste Kunstnere Gimrende amerikansk Rekamemateriae i [ :: -:: : ien bed~te Reka~e, der kan gøres for en T~ng, er Efterig~inger Der ~: D: :1 maa JO fornuftigvis være noget ved den 'I mg, man efterigner, eers :y: :::)\/ er der ingen Grund ti at efterigne den Derfor beder vi Dem huske og adrig gemme, at vore ægte, uforfaskede Chapin Fims er de nyeste og bedste, de aersidste som Chapin har fimet, og at ae andre enten er game, udcirkuerede Chapins Fims eer er tarveige Efterigninger under Navne som "Chapins Dobbetgænger" eer "Overmand(( eer "Konkurrent( eer med videdende Titer som "Chares som, (( Chapin hedder nemig Chares Chapin Han har jo ikke Eneret paa sit Fornavn, men herhjemme kender Pubikum ham hedigvis ogsaa kun som Chapin Husk atsaa, vort Firma er det eneste, der har de nyeste og morsomste Ctapin Fims Huf>k ogsaa, at Mack Sennett er Amerikas bedste Lystspi-Instruktør, og at de nyeste og morsomste Farcer, han har avet, er optaget under Firmaet Paramount Derfor er de Mack Sennett Lystspi og FaTcer, De ska have fat i ti Deres Teater som de eneste rigtige, Paramount-Mack Sennett Lystspiene, og dem faar De kun hos os; vi har Eneret paa dem Ae andre Mack Sennett Fims er game Tror De, at vort Firma, der er Eneeverandør ti "Cir< u s Variete(\ vide kunne fyde dette Kæmpeokae Aften efter Aften ti sidste Pads med middemaadige Fims?? Nej, det tror De ikke! De ved godt, at man ikke en he Sæson igennem kan narre Pubikum med havsøje Fims, og De indser da, at vi har Sagnumre paa Lager, store prima amerikanske Sagnumre, som Fok adrig biver trætte af at se!!

4 - FILMENS ADRESSER Udejningsforretninger A/S Fotorama, Vimmeskaftet 47 Tf 93 A IS Dansk svensk Fims, VimmeskaftPt 36 Tf 6433 A JS Kinografen, Frederiksberggade 25, (Tiige Fabrik) Tf 7606 og 7626 Biorama, Østerbrogade 33 (Søren Niesen) Tf 7047 A/S Skandinavisk Fim Centra, Jernbanegade 8 Tf Fimsag Scandinavien Fim Agency, Kongens Nytorv 8, Tf 10,240 TransatJantie Fim Co (A E Gee), Farvergade 2 Tf A/S de Gigio, Itaia, Vestervodgade 10 TI 2858 Oversea Fim Trading Co, Raadhuspads 37 " Tf 10,858 L'Herbier, Isands Brygge 19 Gaumont Tf Amg 1128, Pathe freres (dansk-fransk A/S) Frederiksberg Ae 40 Tf 3803 M P Saes Agency Ltd, Begdamsvej 128 Tf Øbro 2274 y Famous Payers Lasky Corporation, Ny Østergade 7 2, Tf Byen 4913 Fims Aktieseskabet»Nordstjernen (Repræsentanter for første tyske Fimsfabrikanter), Studiestræde 45 Tf 12,767 Skandinavisk Kino, Vestervodgade 91, Tf 12,921 Maskiner Pathe freres (dansk-fransk A/S), Frederiksberg Ae 40 Tf 3803 Ernemann, Kinoscandia, Frederiksberggade 17 Tf 8012 Dansk Kinematograffabrik Reparation af Maskiner Vesterfæedvej 6 Tf 1636 Teegr-Adresse: Maskinperfect Richter, V Knabrostræde 10 Tf Baggrunde A/S Jacobsens Krystavæg (spar / 0 Lysforbrug), Vesterbrogade 3 Tf 9186 Bogtrykkerier Emi Kristensen, Nørregade 30 Tf 4345 Bietter Fersew & Co, St Kongensgade 24 Tf 470 Speciafabrik for Bietter, Ruer og Bokke Tæeapparater Eektrisk Bureau, Nørrebrogade 148 Tf 4523 Foreninger Biografejerforeningen for Provinsen, Formand Chr Sørensen, Svendborg Biografej~rforeninge _n for København og Omegn Formand: Dir C C Christensen, Victoriateatret, Tf 10353; træffes i Regen K 1-3, privat Nørrebrogade 34, Tf Nora Kasserer: Dir Christensen, Vestsrbrogade 180, Tf Vester 4704; træffes i Regen K Dir Wandah, Sortedamsgade 11, Tf Nora 2725 x - Dir P Lindenborg, Ny Vestergade 21, Tf 13913, træffes i Regen K P/ 2-1 Eektricitet Kino Scandia, Frederiksberggade 17, Tf 8012 Eektriske Anæg, Modstande, Omformere ~ ~ ~::,:~ ~ ~ ~:::r :,::~~ ~t::: t:::~ ;gc" ~~- ~:':"::::- ~~ MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE KØBENHAVN ~ OG FORENJNGEN AF BIOGRAPTEATEJERE PROVINSEN ~ NR 23 i SØNDAG DEN 15 SEPTEMBER 1918 i 6 AARGANG, Biograferne og Skoefims Det e r ikke for meget s-agt, at Bi-ografejernes smukke Tifb'ud o m at stiie deres Loka~er og Maskiruer ti Raadighed fo'r d e 1-okae Skoemyndig h:eder, Landet ov1er 11iar vakt betydeig Ops~gt og Intrer-es se At Pædagogerne med Giæd'e vide tag e imod et s:aadant Tibud, var at Vente, og dietie er da ogs 1a~ sket iovier,at, og Sa;gten er saaedes i d en bedst1e GæniPe Sa,gen, der i København' strab vakt e den største 1offenti,ge Intertesse, har gi ve t Anedning ti fms'roeig'e Interviuws, hvtoraf vi gen,givier nedenstaarende Censm A Niooajs en udtaer: " Smdims rer!i tog for sig ingen Nyhed, men de har ikke haft grode Tider undet Krigen Der er g jotrt ret P,a;r e nkteit-e T~Uøb, bandt a:ndet ud'e paa K!ommuneskJoroo paa a Coursvej, h VIo'r jreg har været b'ehj1æ:pei,g med at insta!ere Fimsrapparø,t, men et Aa'r'S11id,efter Krigten maatte vi 'sta,ni<s e, bandt a ndet a f H:en syn ti Lyset Oensuren kender i kk!e Boegrebet Sk!oefim, men h,a;r 1 sane tre Crertrefikaterr, det røde, de'r betegner, at det oensurepooe Stykke kan ses af ae, det gure, der 'betegnj&, at rdet kun er for Vo1<sne, og det hvi de, der rer 1enshetydende med abs-out Fmb ud Jeg ind!skyder, at det err meg et faa Fims, ikj<,e seks Prooent, der har faajet d et gue Gertifikat Vi gaar h!ei's~ den Viej at kippe d et u'jiedigte bort af Fimen!e og saa give Adgang for,ajre N,u rog da forej<,ommer d er Stykkier, dier er ab:sout ~ grue!dre ti Undervisning, især af naturhistmisk og g eogr,afisk Indhiod, men end'nu har vi ikj<,e 1 stødt paa Fims, der igrefvem v:ar av:ede med H enbik paa Bøm en e 1 K,ommer ~et deirti, 1at BiJografe jerne vi arrangere 'særige S~oreforesti)nger, hiser jeg det med Gædie Og vi vi i Oensæn, om det ønskes, grennem Hreri ~e!nciesre ti Justitsministeriet, sraa ger ne paatagie os at gi ~e v,ejledninger og Vink H vordan d et nærmer'e 'Ska ord!nes -er natur igvisr e ndnu 1e~ 1aabent Spø,rgsmaa, men j1eg kund e tæn~e mig, 1at vi herfra f Ekis uds endte Mreddreteser hvert Kviarta, hvor vi nærmere gav Anvisning og Opysning iom de forskeige Stykkers Ind ho ~d og Art D et vi!cie da bivie de enæ te S~o ersr S;:tgj a t udvæge, hvrad der særig passede hvrer en'kiet af dem" V:ioes'koediæk!tør H A Svane, F'Ormand for Danmarks Læærfo11eni:n,g, udt\a<e-r: - JeiP 1er rab-s!out for Tanken og tpor bestemt, <t 'mine K!oUegter rer a f samme A:nskuese 'GI1i;bes Sagren ri gt,~ig,a;n, vi den bive ti vi,rkiei g I ytt e; jreg hax ved Sevsryn overb'evist mig om, hy,ikjet frortræheigt Mat'eriae, der staar ti R;aaJdi,ghed: Men jeg er b~g-e for, rat Idet ikke vi bh VIe ruem't at 11eaisrere; særig af den Grund,'at ska ate E 1 ev'er'e møde samtidig f Eksr f<or a t se en naturhistorisk Fim, v:i idet gc~~a ud rover d e a ncirre Fagsr fasbe T i mepan D er vi ig-eedres gaa Tid med at komme frem

5 250 ~FIL MEN- Nr23 og tibage I ten mindre By vi det }ettere ad'e sig gennemfør e!end f Eks her i Byen Me n S:agen 1er 'saa udmærket, at je g haaber, det \Ci ykkes: a t komme ti e n 011dning Som en Sevfø ge gaar j eg ud fra, at Fimene først har vær et underkastet s k 10 I' e m æ s s i g C e n S UT, Direktør C c: Christtensen, Formand Københavns B]ografe jerfomning, ud tiaer: N,aar vi i vort ige a fhodte Møde har besutttet ikkie at rnø~de rned et ignende Tibud for Hoved stadens Vedkiommen'de, er G'unden san deig ikke!den, at Ideten manger vm ~ympati Vi synes derimod:, at vo:æ KoUeger har handet noget 11eoretisk P;riaktisk Stet findes der nemig fo r Tiden ikk e egentige "Skioefims'" Kan De husikje de fortræffteigie Smaafims, der en Gang kom fra Pat M freæs? S:aadanne Per:er af pædagogisk Indhod paa Geog;rafUens, Fysikens og Dagti givets Omraac!e skude dtet være, vi kunde hydie paa, men desværre aves der ikke meæ s!aadanne' N:aar ter p;a;my fnemkommer - og det gør der forhaahentigt - :dett rigtige Stof, dier igefr em 1{if sær~g egnet ti pædagogisk Undervisning, vi 'det være ogs~aa Københavns B~ografej ~ere en Gæde at }{omme Skoier!ne beredviigt i Møde sruntidig bive _givet fri Biografnæring i Danmark D et rimei gst1e va1r jo, om dette var sket samtidiig med, a t Teat1ernæ1ringien bev frigivet; og da d ette ikk1e har væmt omtat i Regeringspress-en, drer jo har sine Opysn:inge r fra bedste Kide, tør m,a,n 'maas'ke deri se e n Antydning af, a t man ;ikroe ønsker at gøre Forandring i d e be staaende Biografforhod, ihve rt Fad ikke i R~etning a f at give Beviing,eme fri Der ta<es 'derimod om, at cler vi bive givet e n De nye Hevtiinger i København, men paa nye, for Beviingshav-ern:e ugunstigere Betingese r, og ;a t Danmarks Fimsforhod har været drøft-et i F in ansudvaget er ten givtei Ting, sev om diss-e Drøfteser endinu ikkæ hiar ført ti noget Resuta t MaasJæ vi man ogsaa paa de Steder, hvor B ~estemme Sterne træffes, tage Hensyn ti Biografej1ernes sidsbe Tibud angaaende Skoefims, hvorved en betydeig Sag ~ rykket sin Løsning e t godt Stykkie nærmem, thi dette er jo dog ikke uden Værd fm OfFentigheden og vi jo maaske ikkie kunne op:rethojdes under ændrede Beviingsforhod' En højere Afgift un 'der 100 ee r an,den Form ser d'et dog ud ti, 11-t vi gider hooimod En Ripost - ~ ~-~ ~ ' S~ANDINAYIAN FILM AGEN~Y Ys Indhøb af de bedste ameri- 1\anshe, itaienshe, engeshe -t' -t' -t' F i m s -t' -t' -t' Indhøbshontorer: 9 Oxford Street LONDON 501 Fifth -(1 Avenue NEW YORK ~ Sagshontorer: Stochhom, Kristiania, Petrograd, Mo- -(1 -(1 -t' s h a u -(1 -t' -t' Beviing - Fri Næring Den danske Fimsverden har sik'kert i de sidste 14 Dage væ11et den fri Næring saa nær, som adrig nogensinde før Som en 'Bomhe sp:'mng Nyheden om, at Minis ver~et,agtede at ophæv1e Beviingssystemet for Landets Soener, i den danske T eaterverden, og da man havdie sundet sig idt, gav man sig ti at u n'der søg~e, om Fimsverden;en ikke ogsaa var beven ramt, hva d den ikæ ~ar Man ska være rneget ~ærig med at udtate sig om, h v;ad der vi sk e, og ikke mindst i disse Tider, hvor der k:an ske at m11igt, men saa vidt man 'kan se og erfare - og diet man kan e rfare 1e1r ~k!ke ret meget, tor paa rette Ste (:I\;~r nægter man at udtae sig - vi dier ikkie (,ejse r Kaus havde ~ ic!en Forde fremfo r Foketingsmand P Chr,iste:nsen, at han " fatted e ikke i en F:an, met hvad tder v;ar ved ham s:aa [rart, var, at bag efter s!bod det hde ham saa kart" H err Chris'be:nsen er 1endnu ikke kommet ængere end ti, a t det ter Ude jernes Interesser, jeg fmsvare de, og [kke Biografe je rnes J eg t:ror, at jeg tistrækkeig har begundet, og j eg er overbevist om,!at mine KoUeg1er Landet over har Forstaaes en af, at 'det 1er VO J e Int-eresser, som jeg e r gaaet i B11eschten for Jeg ska viig indrømme, :at 1den Omstændiighed, a t det var H1err Vermehr~en, der vi}de ti at uk'neæ paa vort absoute Omraade, var i høj Grad medbestemmende ti, at jeg af 1egen fri Viie greb Sagen an Jeg skydte jo Herr V1ermehæn den Opmærkstomhed Meget m:ungt, :ajt jeg, hvis det havde vær et en anderr morask Hene, der vide ave - Kongens Nytorv 8 København Teefon Teegr-Adr: Seandiafim

6 252 F IL ME N N r 23 Geschaft, havde adet b'edre F ortaere fo r vore Inteæssm-, 'end jeg,er, tage Affære' At Fme nin~en s OemJeriaJforsaming i Aa rhus ikie vedtog no~e n Besiutn,ing imod Herr Vermehren, er jo g;ans'k!e natu,rigt, da Sa~ overhovedet ikke var paa Dags:orden:ed, men kun behande des undie r "Eve1!1t uret" Men ferr Christensen vi maaske s1ej11ere a f udsendt Cirkuære have faaet a t vide, at Forenrn ~ens Hestyrese ved et Mød e i København har vedtaget, h v a d d e r s k'ud,e v e dt ag~es Og a f samme Cirkuære vi Herr Christensen ogsaa have se t, at det i k! ki e er Udiej,erntes, men Biogra fe jernes Intemsser, der e r pejet Og saa kunde vi fo rsaavidt væ'e færdige med Diskussionen De Inve11ess~, jeg har taget ti Orde for, <er vaætagne, - H!err P Christensens Indsats i Sagen var IOV1erfødig Naar H err Christer1sen 'imidertid som Sut- Apoteose skriver, a t han ikke vi blande sig ind i randet T<eaters< Liedjes e og Drift, id'et ha n vi a nse 1en saadan I:ndba'nding for at vææ uko IegiaJ og næ svis, 1saa m n jeg kun gæde mig derov:oc Jeg ynodier ~ kkje die stærke stiistiske U d tryk, men v,h bot bemærke, at det ogsaa kun var, d a han b and~de sig ind i I-I esingors Biografteate:rs indæ Fo rhod og uartigt insinuerede, at,j<eg skn~v e ft<er Ord11e, at han fik en over,n æ s<en H esingør, i Sep~emb~ 1918 Ouf J e n s e n Den amerikanske Fim Det er ~ k k 1e Edisron, saaedes som de f este tmr, 1 der har,øpfundiet de eviende Bieder Ær-en tikammer Amerikaner1en, Mr C F r a n c i s J enk i n s, der paa d et T id spunkt arbejded e som Streruograf i 1 rr ea' s 'ur e D e partmt! nt - F\ nansministeriet - i Washington Sommerferien tibragte han hjemme hos Frorædr;e:ne i Richmond, 1en iuej By i Sta ten Indiana, og he r - i Ba;gvææs'et ti ren Gudsmedebutik, der tihørtre 1en Fætt er af ha m - fandt d en først e Fo r<estiing Sted /den 24 Juni r 894 Da Butijrun ('un v:ar rop yst med Petro1oom, maatte J eijkins stjæe noget af den e~ktri s ke Strøm fra Sporv:og nska b}et - e n Lufte dning, dier øb ig'en- nem Gaden - og ind:skyide Modstand yed Hjæp a f fere BaUiI!Y med Vand - De n game Hr og Fru }enkins - pæne og agtvæ:rdi ~e Fbk - b<ev un:der et a e r andet PaaskucJI narret hen ti Gudsmedens og anb:ra,gt i Bagvææset paa Pakkass er En Maskine begyndte pudseig at hvæse og sprute og se et Biede sprang frem p1aa d en hvidkajkecie Mur, ryst1ende og fimr<ende, me'n a:ig'evie 1 angt forunderiigere end Sønd:agssiden i R i c h m o n d T re -e g r a m, fordi det v;ar evende Efterhaanden vænhede H r og Fru J1enk:in:s' Øjne sig ti det s:karpe, uroige Lys Nu s'aa de e n Kvincie, megjet et kæd't paa,? un!dans,ede ' rnen det var jo A n n a h i~ -a, SommerfugJe-Dansea-inden fra den stedige Yariete e n Dame, h vi;s Optræden havde vakt megen opsigt hos U rrg1drommen og meg1en Bekymring hos de ædte, coc i hende saa en avorig Fa:æ for Byens Morra Annabea havde fo r fem Do!ar sr dans,et froran unge Jrenkins' foc togmfi ske Appara t hjiemme i Fo rædrenes Køkkenhav:e Hun var Fimen s før ste Primadonna og giki Ji høj Gra d op i sine Pirou etber - i aj for høj Grå d, syntes Fru }enk:ins, der ef_ terh,a;anden s:om Dansen be v mere idenskabeig og Bevægeserrue viide:re, med stig ende Forfærdeb e stirrede a fvjek se nrc!e paa de evende Bieder og ~aa sin Ma nd Det od sig desvæn e i k k e skjue : Garnre Jenkins var henrykt over Annabea! Han igefrem n ø d Pimuettterne Men saa kogte d en skikkei g1e Fru Jenkins ov:et Hun rejste sig meget stram i Ansigtet, angede fø rst sin Ma;nd e n Lussing og v;endte sig diernæst ti Sø nnen, d er fik t o Lus'singer for;di han var den regre nti ~e Ophavs ma nd ti dette syndige Apparat! H v;orefte r Fru Je nkins, knejsende i Bevids'thede n o m rat have gjort sin Pigt, sej1ede u,d,, _af Gud sm ed ebutik en * ( ' Saae des begyndte dien a merikanske F im med tpe L,ussin151er N~ - efte r 24 Arars Forøb - staar Fimen s om d en femte-størst<e Industri i V1erden Atten Miioner Amerikanere gaar dag- ~o-j~ ~t-0~1~ TI-tE TRANS-ATLANTIC FILM Co A/s o ~ang F ovennævnte Mærker hos - Deres Fimsudej er, hvis De vi spie for fudt Hus hee Aaret- Gem ikke vore udmærkede Serie-Fims s o m e r d e b e d s t e i V e r d e n THE TRANS-ATLANTIC FILM CO A s ;' Teefon: DIREKTØR A J GEE Teegr Adr: CENTRAL 11,212 Farvergade 2 11 TRANSCOFILM Copenhagen ~1

7 , Ajs SKANDINAVISK FILM-CENTRAL TELFON KØBENHAVN B JERNBANEGADE 8 Vi aabner Sæsonen med Mary Pickford Fimen "Fiskertøsen", enestaaende ved sin f'1anding, sin Iscenesættese og ved_, Hovedpersonens_ - - Mary PiCkford - ypperige og uforigneige Spi Y_i paabegynder samtidigt Udsendesen af Paramount Mack Sennett Serien med det koossat morsomme Lystspi So, Sommer og Kærighed Badesteds humoreske i 2 Akter Vi har vort Lager i Orden ti den kommende Sæson ; hos os kan De atid faa konkurrencedygtige Fims Er De ikke tifreds med Deres Fims i Øjebikket, prøv da vore før Deres Konkurrent ejer dem af os J ' i OVERS EA FIL THADiG CO P i : (fh John Osen & Co) : i Raadhuspadsen 37 Teefon t t bdour Street Times BuHding : ondon Broadway, New York ~ : KØBENHAVN! : Repræsentant for de bedste udenandske : i Fim sabrikkep : ~ ~ ~ LIMFJORDS ØSTERS ~ : :! ~ : :! HAR ALDRIG VÆRET BEDRE :: END AAR :: ~ : : ~ ~ : : : ~ : ~ : : ~ ~

8 256 -FILMEN Nr 23 ig i Bi:ografteater, hvih~t vi sige, at h'"ert f e m t e M'enneskie i De fonmede Stater hver Dag S cr ]e VTende BiUeder Vi Københavnere er forhodsvis angt tibage fø;ge Statistike n gaar vi gennemsinitig kun fem Gange o m A a r e t i Biografen Der er en uma,adejig Afstand me em den Ceuoidstrimme med Danserindien Annabea paa, som ' 1 den unge fingerfærdige Ste nograf proj i c~: r ede i Gudsmedens Bagvææse -og de store Bieddram<~Jer a f D a v~ d W a r k G ':r i f f i t h, der nu har 1e11ob'æt v,e:rde:n, og som vi bive staae nde 5om F imens K!ass~keæ Stenografen fik en Lussing; 'af sin Moder Mr Griffith be v - før han afrejste ti den (r,ansk!e Front for at optage sit nyeste Dr,ama: Verde n s Hj ;e rte - modtaget af Engands Premi:erminisrer D a - \ t j d L o y rd G 1e 1o r g,e, dier, for a:t anvende de amerikanske Bades Ord : F to r m o r 1e t h a n o n te IHJur h o d up t h e cog;-w h ees of thie w a r i -over <en Time od Krigens Tandhju gaa i Staa for at underholde sig med Fimsin 'strukt'ø'i'en Og imens ma,atte den øverstkiommanderende Admi1ia 'over den e nge:ske Faade sidde og vente i Forværeset V1ed AfskeGen od L!oyd George det Haandtryk, han v:eks'ede med Griffith, fime, 10g han udtate disse Ord~ der sam men med Biiedet af die to Mænds Møde vises i Proogen ti Verden s H j e r t e - Gud staa Dem bi i De res stone For ehav;ende, at Deres Bestraebeser maa ykkies :F~)'ie11; 1 er 1 ~(de fm1øb'ne 24 Aar b}eve:n en Kuturfa,ktor, e n aandehg Suorm,agt, d er - igesom Bogtrykkerkunsten - i Idet nuvænende Verdensopgør a f begg1e krigsførende Parter søgies gjort ti ForbundsfæUe Kun e r FiTnens Sprog over- for de store Masser betydeig mere indtrængende e:nd det tryktre Ord Fimen kræver ingen Gr,a;matik, den 1er 1over B,abe derfor vidste David Uoyd George \'e hvad han gj-orde, ~9a han 'standsede Krigens Ta:nd'h ju en T ime for,at beskæftige s i~ med Griffiths P aner T hi disse g~aar (ud paa gennem Verd''es Hj e rte at ska:be 1en Stemning hjee Jorden over, d'er stand S'er,a Krig fm evigt Lidt om Mary Pickford Bandt :de mange verdenske:ndbe Fimsnavne inclt,a,ger den ik Ame:rikaner:inde Mary P ickford en fæmmgende Pads Endnu er hun gans~e 1ung, vist ikke mere end et P;a:r og tyve Aar, og icog har hun aerede en ang Kunstnerhane at se tibage paa Thi Mary P'ickford er <et Teaueirharn, hvis nogen er det ; hendes Debut fandt Sted i Toronto, da hun kun var 5 Aar gamme Og ige siden da har den ung1e Dame evet og a;andet i T'eate n nendtenen Først som Skuespierinde Ved ~~ sbort rejs1ende Seskab, et Liv saa opsidende, at man n æsten ik'kie kan forstaa, at e n [ung Pige kan udhode d1et Maaned eft er Ma<:med spi<ede dette Seskab, hver Aften i en ny By, fior efter Forestiingen at pakke sammen, so\ne et P,ar 11mer og saa faæ videre med Toget \ned :gæste Soopg,ang Saa ~om hun i Tanker om Fimen Hun var tmg og vide '~ødigt ti diet, thi den Gang - saa faa Aar, 'det end er s\den - b<ev nemig en Kunstner, ider fimede paa een Side af Atant CI1 'enten 11egnet for "misyk'~et" eer " forhenvær et:de", be v med :and!i1e Ord set idt ned paa s-om ten 'Shags Skuespie rproetar ; og ti den Kategori viide Mary Pickford meget nødig høre Men ~er v:ar ingenting at stiue op Springet maaue gøres, hvis Nøden skude undgaas Og dermed V:ar Mary' Påckford uden sev at vide det omsrider kommet paa sin r<ette Byde Det vi sige, Idet v,aæcie jo id't endnu, for Primadonnaroene aa 'j<o tikkie netop og Venbede pa:a hende N<ej, hun var Statist, set og ret, ",extragiri", som Idet hedder paa Amerikansk 'Og fra d'y Tid gik diet stadig fremad for den unge,s,kuespiuerinde Lidt op og ned gik det ganske vist ogsaa, thi Seskabet hun var knyttet ti h!<evi sejet,agterud af andr e mere moderne Se!skøber, og en ie 0\nergang optraadte hun ige n paa d en virk,eige' Scene Men (s'n1a;rt vinkede Fimen ti hende igen Denne Gang var Idet idet Seskab, som hun end'nu arbejder Vied, nteiig :diet nystartede "Famous Pay ers Gompany", som 111Jeuop havde købt det Stykke, pvmi 'hun havde optraadt ti Fimatisering KINO-SCANDIA TIDLIGERE FREDERIKSBERGGADE 17 er fyttet ti sine nye, store Lokaer ST KONGENSGADE 40 G, 1 Sa Foreøbig Teefon: Paæ 955 x Teeg_ram-Adr Kinoscandia København i

9 Nr 23 -FILMEN VERDENS STØRSTE FILMSSTJERNE R optræder i PARAMOUNT OG AR'TCRA FT FILMS, der udmærker sig ved sine udmærkede Handinger, gimrende gennemførte Iscenesætteser og tekniske Fudkommenhed Kvaiteten af disse Fims er vokset endnu hurtigere end Kvantiteten Ti ART CRA FT PCTURE S CO RPORA TI ON er knyttet føgende Berømtheder: D W Griffith - Mary Pickford- Dougas Fairbanks- Wm S Hart- Esie Ferguson- George Cohan - Geradine Farrar - Enrico Caruso - Ceci B de Mie- Fred Stone --Ti PARAMOUNT P ICTURES CO RPORATION: T h o s n c e - M a r g u e r i t e C a r k - P a u i n e F r e d e rick- Biie Burke- Lina Cavaieri - Char~s Ray - Dorothy Daton - Enid Bennett - Jack Pickford - Sessue Hayakawa - Waace Reid - Vivian Martin- JuianEtinge - Dorothy Gish Lia Lee - Ethe Cayton - John Barrymore Shirey Mason- Bryant Washburn- ~Fatty~ Arbucke og Mack Sennett AMOUS PLAYERS-LASKY CORPORATIO:J NEW YORK - COPENHAGEN - LONDON Og siden har hun spiuet i 'en utroig Mass-e Fims og 'vundet sig et _ Ve rdensnavn og en Pub- 1-ikumsyndest, s-om kun bive r ganske faa ti De Men d-et har,ogsaa NOStet hende Arbej-de Ofte har hun paa,en eneste U g;e fac1et udført to hee Fj!m~hove drouer Ti ~anc;r-e TidJer har hun arbejdet paa den 'samme FjJm et het Aar igennem, er r-ejst fra ;den- e ne Eneie af Landet ti den anden for at finde passendie N atursoenerier eer for!at spme Ronen paa (!en historiske Grund, hvis en saadan fotd:r<es Mary Pickf-ord fortæer s:e:v et St,ed, hvork des hendes Yndingsfomøj~es e at g;aa ang;e Ture, er b-even fuds;tænd;ig ødeagt for hende Ikke saa :snart kommer hun ud af sin Gadedør, før en d-jer andien Dt11eng faar Øj-e paa hende, og mej:! skingr-ende Røst fortæ'er han sine Kammeraver, at der _gåar "the wh0]1e WOrdS SWJeetheart" De stim1er sammen om hende, f ere føger efter, Voksne og Børn meji-em h VIerandro; ae sammen vi d e s1e he ndie og hest røre vecf hende Sev 1er det hendie umuigt at komme hverken frem ~ ~U e r tib!ag;e H u n maa skynds-omst se at faa fat -i :et AuttOmobi Og ~kke nok med ae disse Besvæ ri g h ~d e r Desf qrudeu mnervæ-dedes hun a f Breve, mere euer mindre næsvise og pagsomme Mange a'f dem er Ægteskabstibud, (Mary Pickford e r forøvrigt gift med 1en ung Fi!msskuespi\te-r Owen Moore) :andæ er ' Hy<dies-ts kriv1e]ser i a Amindehed ; men de n angt o~ e rv e j end e De er dog F-orespørgser fra!andre- Kyindier, om ikke hun mener, at netop d e egner sig særdees g10dt for Fimem De beægg;er saa deres Fiorespør'gse me d e n Bunke Beviser: 1de er saa og saa smukke, s,aa og saa begavede og spie r st-orartet Komedi,e! De har ø viet sig nu i et het havt Aar foran Toi-etspejet! Ja, saa pjankede kan Kvinder og aa være-, som e n Moc:er, der bad og besvor 'hende om 1at tag'e sig af hendes roaarige Datter, da denne ModJer metnte, at Barnet havde særige Be tingester for a t biv1e en Fimsstjerne, hvis hun bot' kom und-er Mary Pickforids Vejedning Hun m ed dete ige,edes, at hun ikke havde forsømt at ade Barnet se a!te die Fims med Mary Pickford H o-v'edfo!en, s'om k!om fr em i New York Som man s)er, de t er ikke atid igc mors omt at være en fetere t Fi!msdiva, sev om Gudet strømmer ti E n i br-ed-e F-oder 6 r6s r 7 5-6I ! CENSURLISTE Menn esk,ehed ens Svøbe Rød Skuesp r666 m M-etrofims D e t f r i e T e a t e r s P r i m a d o n n a Rcq Lystsp 661 m Keystone K æ r i g h e ds-s p e k u a n t e n Rød Lystsp 634 m Nord K æ r i g h e ds-s p e k u a n t e n Rød Lystsp 66o m Nord F r ø k e n T h e ci d o r Rød Lystsp 279 m Nord S e j r e n s D a g Rød Skuesp: 940 m Messter D e n g r ø n n e B i e Rød Smesp I 447 m Nord Et Besøg i e n a m er ik a n sk Sukk e r v a r e f a b r i k Rød N aturb~ 275 m S t a a h j e r t e r Rø cl Skuesp 47 5 m Transatan t K ø k k e n k a r e n p a a S k i n n e r ' s S e m i n a r i u m Rød Komisk 295 rp Keystone U n gdo mm -e n s Daarskab Rød Skues p I 530 m M i r a k e t Rød Skues p 1330 m Svenska Biograf K æ r i g h e d a d M æ k e v e j e n Rød Komisk 297 m D e n s t o r e E r o s Rød Skuesp 1388 m M a n d e n, s o m i k k e v i d e d ø Rød Skuesp I445 m H j e r t e k n u s e r e n Rød Lystsp 87 5 m Nord E v a n g e i e m a n d e n Rød Skues p 991 m Nord

10 260 -FI LMEN - +CJ+CJ+~CJCJ+c:J+CJ+CJ+c::J+C:J+c::J+I Nr 23 D D D D eje rne vi kun Vedtag~e d en paa 3 Aar, da der ti d en Tid ska vææ nyt Rigsdagsvag c; Om ganske faa Dage :a abner D~!'ektø r Constantin Ph iipsen sit ny"e Kinopaæ, og Københa vn har 'd a e t stort, og ~ikkert smukt, Biog ra fte ater ti Arkite kt Ax-e Maar har Ansva;r;et for Bygninge n, og over idet he<e ys e r den nye " Fimen s Mu se/ ' D en 1er tikke køn, m en den er forgydt "B,iorama" har i :d is s e Dage for e n betyd eig Sum so gt sine Biografteatre i HoUan d ti et d erv'æ r encle Konsb r tium Te~mne bev i sin T id' startet (a f Søfen Nidsen og Chr G Larsen København ha r i dis s e Dag e haft Besøg af e n eskvæ rdig SVIensk F imsmand, Sek!'etæren i Sverrigs "Fimsrnann:aforbundet" Redaktø r Encerst edt, der har stuelenet eanske F imsforhoø I Norge kæmper Biografejerne stadig deres haarde Kamp mod Biografernes {;ommunaiser ing Dett" er fremkommet e t Forsag, der t ibyd er d en game Ejer so pct a f Ntettooverskuc et Or dningen skude gæde i 4 Aar, m en Biograf- ~ <':) En Føge 1a f de:n fr,ie Biografnæring i SV'erig er d e m ægtige 'A n nonoor, som f Eks Stock homs 88 Biognafteatr-e m ener det nødvendigt a t møde m ed Der avje"tered'e s sidste Aar a f disse T eatr<e for ca 2 Miioner Kr, ~n Sum, ma:n drog i Aar ved 0\erenskomstter har søgt at b ringe ned paa e n noget rirneiger-e Størrese Kontor --m-r-kt _ B_i_o_g-ra-f-te_,a-te_r_"_m_o_d_t_B_Ia_d_e""!'t-s-! - Kompet Lager af samtige!! i [g E R N E M A N N IIQQIDI i!i :: =!i ii Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, Perforermaskiner og at Tibehør Største Lage:r at' Kemikae:r og Kno-Fa:rve:r KINQ;,SCANDIA - ST KONGENSGADE 40 G, 1 SA ::!! ::!!!i ", :::::::::::::::::::::~::::::::::::::::c:::::::::::~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~ - < ' ANNONCFPRISER: f1 Side Kr 60 1/ 2 Side Kr 35 j, Side Kr 20; 1 / 8 Side Kr q ABONNEMENTSPRIS : In dand : 8 Kr om Aaret - Udand: O Kr om Aaret - Enkete Num re 40 Øre R EDAKTION OG EKSPEDITION : Odinsvej 4 Tef Vester 4021 Udkommer circa de n og 15 i hver Maaned - Ud givet og re digeret af Jens L ocher S tormende Lykke hvor det visea!, Henny Porten ( er bedre i vor nye Serie end ~ogen Sinde før! un D D D D "Kærighedens Vidfareser" Henny Porten s o m g I a d E n k e ~t i! D,, - ~ ~~~~ tt gø r I Forpagtning eer ti Kbs L det nye Henny Porten Lystspi D Paadsteatr e t har h:aft Pæm~erie paa en m æ rk eig F im kadet: "Menn~s~ehedens Svøbe", en F im, der vs1e~ ;a He Krigeris Ræds1er og F'orbandeh er Thomas H Inoe har is o enes:a t dette Kæ mpevæ rk og ha:r skabt 1en agitatorisk F irp a f m eget betydeig V æ rd'i " Fimen, c:er vide have standse t Vrerde nscrigen ", kades den ogsaa, m en d esværr e fik fce n j6 ikke denne store Mission opftidt ønskes et Biografteater i København eer Omegn (ogsaa i en Provins, hest paa Sjæand) Disponibe Kapita 25,000 Kr eer mere - Bi~t Den ga'de Enke Fiimskoe-Fimen, hvor danske Damer og Herrer debuterer paa det hvid~ Lærred i Seskab med O L U F F Ø N S S - D D Vi møder med Træffere ti hvert Program! D D Q ~ KINOGRAFEN KØBENHAVN BERGEN

11 ~ P ~~ T H :t F 'R t RE S DANSK- FRANSK - AKTIESELSKAB FREDERIKSBERG ALLE 40 K Ø B E N H A V N V ' J TELEGRAM-ADRESSE PATHEFILMS Trykt hos Aage Hansen, København TELEFON: CENTRAL 3803 "\

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Du kender det godt. Når du keder dig, tegner du måske idt

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

GODE FILMS_ GODE PLAKATER /.DEN KOMMENDE.SÆSON VIL VI MERE END NOGENSINDE FØR HÆVDE VORT PRINCIP: I(UN -- KØBENHAVN ' MED. Nr. 22

GODE FILMS_ GODE PLAKATER /.DEN KOMMENDE.SÆSON VIL VI MERE END NOGENSINDE FØR HÆVDE VORT PRINCIP: I(UN -- KØBENHAVN ' MED. Nr. 22 Nr. 22. SEPTEMBER 1917 -o- 5. AARGANG /.DEN KOMMENDE.SÆSON VIL VI MERE END NOGENSINDE FØR HÆVDE VORT PRINCIP:. ) r J I(UN 1 GODE FILMS_ d r.,, GODE MED TITLER 00. GODE PLAKATER -- KØBENHAVN r Vi bringer.i

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4.

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. okt. - dec. 2015 Facebook gruppe Obs Nørreå gruppe har fået en åben facebokkgruppe. Vi vi b.a. bruge den ti at gøre opmærksom på, at vi har pads ti fere spejdere.

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DIGTE OG UDKAST J. P. JACOBSEN. MMMÉMMÉMÉ KJØBENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. I9OO. FR. BAGGES BOGTRYKKERI.

DIGTE OG UDKAST J. P. JACOBSEN. MMMÉMMÉMÉ KJØBENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. I9OO. FR. BAGGES BOGTRYKKERI. DIGTE OG UDKAST AF J. P. JACOBSEN. ANDET OPLAG. KJØBENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. FR. BAGGES BOGTRYKKERI. I9OO. MMMÉMMÉMÉ (Til Bogens iste Oplag, Efteraaret 1886.) D igte og Udkast indeholder

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nr 24. ~ l. OKTOBER 1915 ~ 3. AARGANG

Nr 24. ~ l. OKTOBER 1915 ~ 3. AARGANG Nr 24. ~. OKTOBER 1915 ~ 3. AARGANG -.". \ (,.! -~ ~,, i f,, 1. En opsigtsvækkende fim! Viany Fimen: En af "Sagerne«der vi udkomme i denne Saison fra Kinografen. Sør-Danserinden. ). { ( ~ ". 7 1. t~- \

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Trolla Brugs. Stjørdalens Sparebank. S f ill f Bl"'" Pli v å t b a n k. Qustav Siene. Rekordovner sparer

Trolla Brugs. Stjørdalens Sparebank. S f ill f Bl' Pli v å t b a n k. Qustav Siene. Rekordovner sparer S f f B"" P v å t b a n k Etaberet 1882 Teegramadresse: Prvatbank Stenkjær Etaberet 1882 Utfører Incasso og øvrgt ae Sags Bankforretnnger = Hjemmets Bank = Stjørdaens Sparebank Mottar ndskud paa amndege

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Lidt nyt fra grupperådet, som har afhodt et møde i august, desværre uden

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Nr. 24 ~ l. OKTOBER 1914 2. AARGANG.

Nr. 24 ~ l. OKTOBER 1914 2. AARGANG. ~. Nr. 24 ~. OKTOBER 1914 2. AARGANG. ---- --- 1 TELEGRAM- ADRESSE~ TELEFON: P ATHEFILMS, KØBENHAVN CENTRAL 3803 BIORAMA ØSTERBROGADE 33. KØB EN HAVN Ø. Teegr.-Adr.: Biorama. Teefon 7047. Saison 1914-15.

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

EFTERSPØRGSELEN EFTER FLÆSK I KØBENHAVN

EFTERSPØRGSELEN EFTER FLÆSK I KØBENHAVN STUDER FRA AARHUS UNVERSTETS ØKONOMSKE NSTTUT, Nr. 5 EFTERSPØRGSELEN EFTER FLÆSK KØBENHAVN AF TRYGVE HAAVELMO EJNAR MUNKSGAARD 1 939 NDHOLDSFORTEGNELSE Side ndedning... 9. FæskeefterspØrgseens Struktur.

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere