Pressens Fællesindkøb. Årsrapport 2012 Standardiseringsgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressens Fællesindkøb. Årsrapport 2012 Standardiseringsgruppen"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Standardiseringsgruppen

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Side 3 Side 4 Side 9 Side 10 Side 17 Forord Undersøgelse vedrørende pdf annoncestandarden Resultat af undersøgelsen Undersøgelse af ISO standardens rodfæstning blandt trykkerierne Resultat af undersøgelsen Fortegnelse over medlemmerne af standardiseringsgruppen

3 FORORD Standardiseringsgruppens årsrapport 2011 præsenterede to undersøgelser, med henblik på efterfølgende at undersøge en eventuel udvikling i de kommende år. Denne 2012 rapport følger op på dette med forskelligt resultat. Den ene undersøgelse tjekker temperaturen på avistrykkvaliteten i forhold til tryknormen ISO Når annoncørerne producerer i forventning om, at bladudgiverne og deres trykkerier trykker efter denne standard, så er det godt at kunne bekræfte, at det gør de. To ting gør sig gældende: flere besvarelser (øget fokus) og også et målbart øget antal gange, hvor tryk er i orden... Det går fremad... Den anden undersøgelse undersøgelsen af brugen af den eksisterende pdf-standard - er mindre entydig. Dels er det statistiske grundlag lille dels er der ikke megen udvikling at spore. Der er (mindst) to muligheder for konklusion. Det går godt men der er nu ikke meget, der tyder på det! En forsigtig konklusion er, at der bruges forholdsmæssig megen tid med manuel kontrol og endda reparation af modtagne annoncefiler. En anden mulighed for fortolkning er måske, at bladhusene ikke rigtig ved, hvad man skal gøre ved det...? Hvem har ansvaret for 'uddannelse' af annonceproducenterne? Hvordan når man dem? Kan man fortælle det nemt og simpelt på kankanikke.dk? I dette arbejde med til stadighed at forbedre og standardisere annoncemodtagelse er der måske skabt et tomrum, hvor det er uklart, hvem der egentlig har et ansvar, og hvor almindelig ressourcetilpasning i bladhusene, manglende viden og måske også berøringsangst blokerer for fremdrift... Et tredje felt for Standardiseringsgruppens arbejde har været arbejdet med at modne forståelsen for en evt. kommende pdf- standard, der under alle omstændigheder vil ruske op i vilkårene for modtagelse af print-annoncer i bladhusene. Vi startede januar 2012 med i Odense at lave et seminar om, hvad der skal til for at kunne implementere en annoncestandard baseret på pdf/x4 og konstaterede et behov for at sætte ind både i forhold til program-opdateringer og modernisering af workflows, for at kunne være pdf/x4 klar. Selvom denne undersøgelse pt. er et år gammel, er hovedkonklusionerne ikke mindre aktuelle. Selve standardiseringsarbejdet, der foregår via Ghent Workgroup, går fremad: I løbet af året har Ghent Workgroup vedtaget 2012-specifikationen, der bygger på PDF/x4 Relevante testfiler er færdiggjort og offentliggøres i denne periode. De første applikationer er blevet certificeret - PitStop 11, Adobe Acrobat 11 og Callas Pdf Toolbox 6.1 Bladhuse har gennemført de første tests. 1

4 Disse tests viser, at selvom man kører et rent (native) pdf-workflow, selvom man kører relativt nye versioner af applikationerne - så er der fejlkilder! Med andre ord er meget sket, både i Danmark og internationalt, på dette område, men før mere omfattende og lokalt forankret testarbejde i de enkelte bladhuse er gennemført med positive resultater vil vi ikke kunne anbefale at overgå til et ny pdf/x4 baseret standard Søren Frederiksen Januar

5 Undersøgelse vedrørende PDF annoncestandarden Denne undersøgelse blev udsendt personligt til 21 personer med ansvar i forbindelse med digital annoncemodtagelse. 11 personer besvarede spørgsmålene, hvilket er tre færre end sidste år. Som sidste år, dokumenterer undersøgelsen et udbredt kendskab til Kankanikke, og at Kankanikke bruges intensivt både internt og eksternt. Men der gives også udtryk for, at sitet kan gøres mere brugervenlig og måske mere målrettet til annoncører. Det er en ting vi allerede sidste år observerede og her i starten af det nye år vil komme med et bud på. Undersøgelsen dokumenterer endvidere en bred opfattelse af, at annoncørerne alt for ofte leverer pdf-filer, der ikke lever op til standarden. Sidste år var der en stor spredning i opfattelsen af hvor hyppigt annoncer matchede standarden, fra 10 til 90 %, med et gennemsnit på ca. 60 %. I år er spredningen mindre, fra 25 til 90 %, men gennemsnittet er det samme. Undersøgelsen er udvidet i forhold til sidste år idet vi i år spørger om antallet af annoncer der fejler på grund af pdf-fejl og hvor meget tid det gennemsnitligt tager at rette en pdfannonce. Antallet af fejl er naturligvis meget afhængig af annoncemængden, men blandt de store annoncemodtagere antager man, at op mod 200 annoncer om ugen skal have rettet pdf-fejl, og hvis man kobler det med det gennemsnitlige tidsforbrug på at rette annoncer, på ca. 10 min, må denne virksomhed have en fuldtidsansat til at rette pdf-fejl. Det må fortsat være den største målsætning, at nedbringe antallet af eksternt leverede annoncer med pdf-fejl. Og det er fortsat vejledning af avisernes kunder der skal ses som nøglen. Da hverken standardiseringsgruppen eller har direkte adgang til formidling til denne gruppe, er det via avisernes annonceafdelinger det skal ske. Vores bidrag er at udvikle og forbedre Kankanikke, så det bliver et endnu bedre værktøj for annonceafdelingerne når de skal hjælpe kunderne. Vi håber desuden, at denne undersøgelse kan være inspiration til både at anvende Kankanikke mere i dagligdagen og til at medvirke til eventuelle forbedringer ved henvendelse til eller direkte til undertegnede. Venlig hilsen Søren Winsløw Teknisk chef 3

6 Resultat af undersøgelse vedrørende pdf annoncestandarden

7 5

8 6

9 7

10 8

11 Undersøgelse af ISO standardens rodfæstning blandt trykkerierne Ligesom sidste år, udsendte vi i september en 2-spaltet 4-farve annonce (se forsiden af rapporten) til dagbladenes annonceafdelinger og bad dem indrykke den en tilfældig dag i oktober. Formålet er at se, hvor godt branchen som helhed ligger i forhold til standarden og ikke mindst om der er en udvikling i forhold til undersøgelsen sidste år. Den indrykkede annonce var opbygget så den lignede en almindelig tekstside annonce, og den var naturligvis fremstillet efter de vedtagne standarder for PDF annoncefremstilling. Sidste år var vi positivt overraskede over, at annoncen blev genstand for ikke mindre end 21 indrykninger i dagblade og ugeaviser. I år antallet af indrykninger ikke mindre end 45! Det skyldes dels at flere er sprunget på vognen, men også at flere udgivere har ønsket at efterprøve deres trykkeri af flere gange og/eller får trykt deres udgivelse på flere tryksteder. Sidste år var resultatet, at kun én indrykning ramte indenfor standarden hvad angår farvekorrekthed. Det gav en succesrate på 4,8 %. At der overhovedet var nogen skyldtes, at vi valgte at se bort fra punktbredningen, som ellers også er en del af den officielle standard. Kigger vi igen alene på farvekorrekthed, er der syv indrykninger med en farvekorrekthed inden for standarden. Det giver en succesrate på 15,5 %, en betydelig forbedring fra sidste år. En enkelt af disse klarer også kravene til punktbredningen, så for første gang er der én, der har ramt rigtigt på alle parametre. På positivlisten er også, at den gennemsnitlige afvigelse fra standarden er dalende. Sidste år var tallet 5,79 og i år er tallet faldet til 5,42. Selvom der er tale om en klar forbedring, så viser den gennemsnitlige afvigelse altså også, at der er et stykke vej endnu. Skemaet har på den lodrette akse de værdier der er blevet målt på og i kolonnerne under de enkelte udgivelser står tallet for afvigelsen. Det gælder først de fire trykfarvevarianter (Cyan, Magenta, Gul og Sort), derefter papirfarven og så de tre kulører (Cyan, Magenta og Gul) i kombinationer to-og-to, som giver farverne Rød, Grøn og Blå. Nedenunder kommer så punktbredningen for hver af trykfarverne, som skal være 26 % +/- 5 %. Variationen mellem farverne må ikke overstige 4 %. Endelig står angivet density værdierne for de fire trykfarver. De er ikke en del af standarden, men kan være en interessant kilde til forklaring på hvorfor det er gået som det er. De tre kulører skal typisk ligge på nogenlunde samme niveau, mens den sorte ofte er 0,1-0,2 density højere. På den vandrette akse har vi de indrykninger der er blevet foretaget. De er angivet med en kode for udgiveren (bogstav) og en kode for trykkeriet (tal) og en dato hvor avisen blev trykt. På den måde kan man se om annoncen har været indrykket mange gange i samme avis eller et trykkeri er repræsenteret med mange udgivelser. Fx er kolonne F-N den samme avis (D) trykt på forskellige dage på forskellige trykkerier (5, 6 og 8). De enkelte udgivere og trykkerier er informeret om deres individuelle kode. Med denne undersøgelse ønsker vi at skabe fokus på standardisering til glæde for alle. En bedre og mere ensartet kvalitet for redaktion og annoncører og en mere stabil og forudsigelig produktion for trykkerierne. Om forbedringen i forhold til sidste år allerede er et udtryk herfor er nok lidt tidligt at sige, men vi ser frem til en gentagelse i Erfaringerne fra Holland er, at siden de indførte denne type undersøgelse er det kun gået fremad med kvaliteten i forhold til ISO standarden. Vi håber på det samme i Danmark. Eventuelle ønsker og/eller spørgsmål kan rettes til eller direkte til Søren Winsløw i, telefon eller 9

12 Avis A - Trykkeri 13-26/11 Avis B - Trykkeri 4-4/10 Avis C - Trykkeri 1-26/11 Avis D - Trykkeri 5-3/10 Avis D - 3/10 Avis D - Trykkeri 5-7/10 Avis D - 7/10 Enhed Norm L*a*b* Max dev. Cyan 5 2,87 4,50 1,73 14,30 4,85 1,50 2,12 Magenta 5 6,69 7,25 1,58 9,94 4,47 3,67 2,87 Gul 5 9,14 7,23 6,20 1,58 4,30 2,55 7,68 Sort 5 4,03 0,87 1,87 0,50 1,66 1,58 1,12 Papir 4 1,22 2,24 2,29 1,58 2,06 2,12 1,66 Rød 8 5,59 6,20 6,48 10,26 5,85 4,56 8,38 Grøn 8 6,89 2,24 3,94 19,61 9,94 5,39 6,40 Blå 8 4,12 5,50 1,66 7,92 3,84 3,04 1,58 Gns. afvigelse 5,07 4,50 3,22 8,21 4,62 3,05 3,98 Punktbredning Cyan 26 (+/- 5) 27,50 25,60 28,70 28,70 24,90 20,40 24,40 Magenta 26 (+/- 5) 23,60 27,20 24,80 32,40 28,60 22,70 26,00 Gul 26 (+/- 5) 25,30 29,00 28,10 22,20 28,30 22,40 29,30 Sort 26 (+/- 5) 23,70 22,80 26,50 19,40 20,80 18,90 20,30 Density Cyan 0,76 0,96 0,71 1,29 0,90 0,83 0,76 Magenta 0,73 1,06 0,75 1,15 0,93 0,88 0,84 Gul 0,73 1,08 0,74 0,90 0,84 0,82 0,79 Sort 0,96 1,09 0,99 1,06 1,14 1,00 1,03 10

13 Avis D - Trykkeri 8-7/10 Avis D - Trykkeri 5-14/10 Avis D - 14/10 Avis D - Trykkeri 8-14/10 Avis D - Trykkeri 5-15/10 Avis D - 15/10 Avis E - Trykkeri 12-2/10 Enhed Norm L*a*b* Max dev. Cyan 5 6,44 17,03 5,61 4,90 6,71 6,28 3,39 Magenta 5 2,87 5,94 4,69 3,94 2,50 9,71 3,20 Gul 5 5,12 4,72 6,02 4,92 6,60 10,11 5,41 Sort 5 2,06 6,10 5,02 2,12 0,87 5,61 9,07 Papir 4 1,12 1,50 0,50 0,00 0,71 0,50 1,00 Rød 8 5,10 7,18 4,77 5,85 8,15 9,71 4,03 Grøn 8 4,85 19,60 4,58 4,15 7,87 20,62 4,56 Blå 8 3,20 11,20 4,36 2,92 3,35 10,55 3,39 Gns. afvigelse 3,85 9,16 4,44 3,60 4,59 9,14 4,26 Punktbredning Cyan 26 (+/- 5) 32,00 14,80 23,20 21,70 28,70 33,60 24,00 Magenta 26 (+/- 5) 31,20 23,80 27,20 23,50 27,10 23,50 13,40 Gul 26 (+/- 5) 31,60 23,60 25,70 29,40 23,20 33,40 18,00 Sort 26 (+/- 5) 27,10 20,20 19,20 26,40 20,20 34,40 19,40 Density Cyan 0,62 0,45 0,74 0,70 0,65 1,08 0,7 Magenta 0,75 0,70 0,79 0,81 0,87 0,64 0,83 Gul 0,76 0,83 0,80 0,87 0,76 0,66 0,85 Sort 1,00 0,89 0,92 1,11 1,13 0,90 1,67 11

14 Avis F - Trykkeri 7-24/10 Avis F - Trykkeri 7-29/10 Avis G - Trykkeri 9-9/10 Avis H - Trykkeri 12-2/10 Avis I - Trykkeri 1-26/10 Avis I - Trykkeri 1-27/10 Avis I - Trykkeri 1-29/10 Enhed Norm L*a*b* Max dev. Cyan 5 1,22 0,00 8,51 0,71 7,70 3,08 2,92 Magenta 5 1,41 1,80 15,85 5,15 19,16 8,87 7,18 Gul 5 4,58 4,72 5,61 4,61 19,66 12,84 10,06 Sort 5 1,80 6,04 4,64 5,79 1,66 1,50 3,57 Papir 4 0,71 0,87 1,12 1,00 0,71 1,12 1,22 Rød 8 5,59 3,67 6,80 4,18 19,76 5,24 5,02 Grøn 8 6,04 6,08 13,06 10,63 14,32 7,91 11,68 Blå 8 1,22 3,32 7,52 5,72 13,55 5,87 3,20 Gns. afvigelse 2,82 3,31 7,89 4,72 12,06 5,80 5,61 Punktbredning Cyan 26 (+/- 5) 16,20 17,30 29,40 25,70 24,90 24,50 27,50 Magenta 26 (+/- 5) 26,00 22,50 24,20 19,20 24,20 29,90 27,10 Gul 26 (+/- 5) 15,20 17,60 23,10 23,50 13,30 26,70 20,60 Sort 26 (+/- 5) 20,90 17,30 7,50 10,90 19,70 21,50 20,10 Density Cyan 0,85 0,84 1,09 0,79 0,66 0,83 0,91 Magenta 0,86 0,8 1,28 0,94 0,45 1,04 0,94 Gul 0,75 0,8 0,89 0,98 0,55 0,76 0,73 Sort 1,14 0,86 0,94 1,46 1,09 1,09 0,97 12

15 Avis J - Trykkeri 11-11/10 Avis J - Trykkeri 11-23/10 Avis K - 1/10 Avis K - Trykkeri 6k - 10/10 Avis K - 20/10 Avis K - 24/10 Avis K - 24/10 Enhed Norm L*a*b* Max dev. Cyan 5 2,69 3,08 2,06 6,31 4,97 1,41 5,17 Magenta 5 2,24 1,66 3,84 14,61 5,70 3,32 3,20 Gul 5 4,64 3,57 7,66 4,87 2,12 3,61 11,64 Sort 5 2,06 0,50 1,22 8,05 3,64 1,41 8,03 Papir 4 0,50 0,71 1,22 0,72 1,12 1,41 0,71 Rød 8 6,52 6,50 6,69 2,54 2,29 4,24 7,43 Grøn 8 10,52 8,06 5,68 7,99 6,00 3,00 9,60 Blå 8 4,56 1,12 2,50 5,48 6,87 1,00 4,56 Gns. afvigelse 4,22 3,15 3,86 6,32 4,09 2,43 6,29 Punktbredning Cyan 26 (+/- 5) 25,70 22,40 26,90 29,50 22,90 23,70 21,80 Magenta 26 (+/- 5) 21,40 19,80 26,10 27,30 28,60 23,10 23,80 Gul 26 (+/- 5) 22,00 20,80 26,20 36,60 33,50 26,00 24,40 Sort 26 (+/- 5) 23,50 23,50 23,40 23,90 19,80 27,80 18,90 Density Cyan 0,90 0,89 0,80 0,85 0,73 0,79 0,68 Magenta 0,91 0,88 0,78 0,69 0,96 0,89 0,81 Gul 0,78 0,84 0,79 0,83 0,91 0,85 0,64 Sort 1,04 1,13 1,10 1,07 0,98 1,04 0,83 13

16 Avis L - Trykkeri 3 (B) - 26/11 Avis M - Trykkeri 5-8/10 Avis M - Trykkeri 5-17/10 Avis M - Trykkeri 5-30/10 Avis M - 8/10 Avis M - 17/10 Avis M - 30/10 Enhed Norm L*a*b* Max dev. Cyan 5 3,08 3,67 6,22 14,54 2,50 1,50 1,58 Magenta 5 4,64 6,04 4,56 2,55 3,54 5,61 4,15 Gul 5 4,12 12,26 5,89 8,15 4,50 1,00 3,67 Sort 5 0,87 4,53 1,12 2,06 3,04 1,66 3,54 Papir 4 0,87 1,50 0,87 0,50 0,71 0,50 0,71 Rød 8 6,04 9,03 3,32 5,70 6,08 1,12 1,66 Grøn 8 10,32 14,54 7,18 13,65 6,80 5,34 5,10 Blå 8 3,35 8,06 11,20 12,43 0,71 4,03 3,28 Gns. afvigelse 4,16 7,45 5,04 7,45 3,48 2,59 2,96 Punktbredning Cyan 26 (+/- 5) 25,90 25,2 28,5 14,2 26,1 24,9 22,10 Magenta 26 (+/- 5) 26,50 25,2 29,0 22,6 30,3 25,7 25,00 Gul 26 (+/- 5) 21,30 24,7 26,2 18,6 26,5 29,3 25,70 Sort 26 (+/- 5) 25,60 21,8 24,5 24,2 22,4 20,4 20,60 Density Cyan 0,87 0,91 1,03 0,48 0,81 0,87 0,83 Magenta 0,82 0,70 0,97 0,81 0,92 0,90 0,85 Gul 0,82 0,64 1,08 0,74 0,82 0,87 0,86 Sort 1,20 1,01 1,08 1,03 1,01 1,04 1,02 14

17 Avis N - Trykkeri 1-2/10 Avis N - Trykkeri 1-9/10 Avis O - Trykkeri 10-27/9 Avis P - Trykkeri 12-2/10 Avis P - Trykkeri 12-6/10 Avis Q - Trykkeri 9-2/10 Avis R - Trykkeri 3 (A) - 26/11 Enhed Norm L*a*b* Max dev. Cyan 5 7,35 2,60 5,52 1,22 2,69 5,59 1,87 Magenta 5 9,35 7,23 5,20 4,18 5,00 6,52 7,87 Gul 5 29,54 11,45 8,73 12,08 3,64 11,88 13,79 Sort 5 6,54 3,08 1,50 9,06 6,40 4,53 7,04 Papir 4 1,12 1,12 0,50 0,50 1,58 2,12 1,22 Rød 8 13,55 3,91 1,80 10,03 12,02 2,55 11,87 Grøn 8 17,67 6,04 8,90 11,28 12,51 13,57 18,95 Blå 8 12,04 4,39 4,03 7,45 4,95 6,02 10,16 Gns. afvigelse 12,14 4,98 4,52 6,98 6,10 6,60 9,10 Punktbredning Cyan 26 (+/- 5) 18,50 24,40 28,70 19,60 19,60 27,40 22,1 Magenta 26 (+/- 5) 24,40 30,30 23,30 14,70 19,60 12,40 21,9 Gul 26 (+/- 5) 14,70 23,10 19,30 15,70 17,40 21,30 15,9 Sort 26 (+/- 5) 21,30 19,90 13,70 16,80 11,30 9,20 19,2 Density Cyan 0,62 0,82 0,98 0,86 0,71 0,98 0,93 Magenta 1,04 0,99 0,87 0,94 0,97 0,92 0,71 Gul 0,37 0,80 0,77 0,65 0,86 0,75 0,64 Sort 0,82 0,99 1,06 0,72 1,36 0,96 0,96 15

18 Avis S - Trykkeri 12-6/10 Avis T - Trykkeri 12-2/10 Avis U - Trykkeri 2-26/11 Enhed Norm Gennemsnit L*a*b* Max dev. Cyan 5 3,64 10,97 3,50 4,67 Magenta 5 4,97 5,59 4,85 5,67 Gul 5 4,30 2,29 2,69 7,15 Sort 5 10,70 7,76 0,87 3,70 Papir 4 2,60 1,58 0,71 1,12 Rød 8 3,24 6,71 4,72 6,27 Grøn 8 7,43 19,10 4,97 9,43 Blå 8 5,77 7,89 1,58 5,34 Gns. afvigelse 5,33 7,74 2,99 5,42 Punktbredning Cyan 26 (+/- 5) 32,30 25,20 16,20 24,39 Magenta 26 (+/- 5) 23,60 17,40 12,60 24,06 Gul 26 (+/- 5) 17,00 16,00 15,10 23,26 Sort 26 (+/- 5) 19,50 23,20 11,70 20,52 Density Cyan 0,91 1,22 0,72 Magenta 0,95 0,99 0,74 Gul 0,90 0,95 0,90 Sort 1,75 1,76 1,11 16

19 Medlemmerne af Standardiseringsgruppen: Formand for Standardiseringsgruppen Projektchef Søren E. Frederiksen JP/ Politikens Hus A/S Rådhuspladsen København V Tlf.: ( ) Direktør Henrik Enevoldsen Avis-Tryk A/S, Hornslet Sortevej Hornslet Tlf IT-chef Jesper Fogh Berlingske Avistryk A/S Kanalholmen Hvidovre Tlf.: Produktionschef Thomas Feldborg Berlingske Prepress Pilestræde København K Tlf.: Teknisk direktør Niels Grinsted A/S Medieselskabet NVS Tlf: Mobil: Produktionschef Bruno Kristensen Fynske Medier Blangstedgårdsvej Odense S Tlf.: IT-Produktionstekniker Ole S. Nielsen Nordjyske Medier Langagervej Aalborg Øst Tlf.: Mobil: Erik Bech Erritsø Tryk A/S Bundgaardsvej 46 Erritsø 7000 Fredericia Tlf Teknisk chef Søren Winsløw Skindergade København K Tlf Mobil:

Årsrapport Standardiseringsgruppen

Årsrapport Standardiseringsgruppen Årsrapport Standardiseringsgruppen Pressen Fællesindkøb 2011 Forord Standardiseringsgruppen under Pressens Fællesindkøb har til formål at højne og fastholde kvalitetsniveauet på avisprodukterne i Danmark.

Læs mere

MICHAEL ABILDGAARD PEDERSEN

MICHAEL ABILDGAARD PEDERSEN MICHAEL ABILDGAARD PEDERSEN Lektor (Associate Professor at The Danish School of Media & Journalism) MEDIEHØJSKOLEN (Den Grafiske Højskole), siden 1998 Fagområder: Trykteknik Trykkvalitet Tryksagshandel

Læs mere

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, præcis og praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, præcis og praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, præcis og praktisk »Det er hurtigt at finde en farve i CMYK GUIDE. Og den farve du vælger, bliver præcis i tryk!« INTUITIV Hurtigt værktøj til designeren CMYK GUIDE

Læs mere

Dias nr. 1

Dias nr. 1 14-11-2007 Dias nr. 1 Teknisk Designmanual Bård Blytt Sandstad Steen Hansen Medit Consult Formål: At sikre kvalitet og ensartethed i eksponering og udformning af en virksomheds visuelle identitet Designmanualer

Læs mere

Grafisk produktion og workflow

Grafisk produktion og workflow Grafisk produktion og workflow Plakater for Fakta Dette er en generel beskrivelse af de arbejdsmetoder og processer jeg gennemgår i produktionen af plakater til discountkæden Fakta. Min læreplads er hos

Læs mere

Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test

Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test til lærere i alle fag August 2017 Forord Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i august 2017 indført nye, forbedrede visninger af elevernes

Læs mere

Kapitel I til Grafisk design. Kromatisk/akromatisk opbygning af gråkomponenten

Kapitel I til Grafisk design. Kromatisk/akromatisk opbygning af gråkomponenten Kapitel I til Grafisk design opbygning af gråkomponenten Kapitel I 2 opbygning af gråkomponenten Det følgende kapitel er en præcisering af side 101 i bogen»grafisk design«. De seks første lodrette farvefelter

Læs mere

Artikel nr. 1. AGI 417 maj 2005

Artikel nr. 1. AGI 417 maj 2005 Artikel nr. 1 AGI 417 maj 2005 C20 M13 Y14 Neutral grå og Half&half C30 M20 Y22 Sådan kombinerer du en neutral grå farve i cmyk så du undgår farvestik. tekst Kay Werner Schmidt kw@kaywerner.dk C40 M27

Læs mere

Pressens Fællesindkøb

Pressens Fællesindkøb Pressens Fællesindkøb Papirlaboratoriet Analyse af papirkvaliteter Papirrapport del 1 Statistik for perioden 01/11-2011 til 01/05-2012 22.05.2012/ EP Forord Papirrapporten bliver udarbejdet for at danne

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Brugervejledning til løntermometeret

Brugervejledning til løntermometeret Brugervejledning til løntermometeret Dette er en brugervejledning til løntermometeret. Vejledningen er skrevet til de to personer, en leder og en medarbejderrepræsentant, som har ansvar for at bruge løntermometeret.

Læs mere

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Dokumentation Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Forfatter Leonard Rosenthal PDF Standards Architect, Adobe Inc. Oversættelse Søren Frederiksen / Søren Winsløw DDPFF

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering... 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Tidsplan...2 Målgruppe...3 Spørgeskema...3 Kode eksempler...5 Procesbeskrivelse...7 Evaluering...8 Bilag - Spørgeskema...9 Indledning - Jeg har som skoleprojekt fået

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Grafisk Produktion og Workflow. Vis hensyn med mobilen og på sociale medier

Grafisk Produktion og Workflow. Vis hensyn med mobilen og på sociale medier Grafisk Produktion og Workflow Vis hensyn med mobilen og på sociale medier Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på, at lave et nyt design af en gammel pjece, som blev brugt på de gamle

Læs mere

Business-to-Business i metal-, plast- og maskinindustrierne

Business-to-Business i metal-, plast- og maskinindustrierne Business-to-Business i metal-, plast- og maskinindustrierne Mediaplan 2016 Mediaplan 2016 1 2 /1 18/1 Elmia Verktygsmaskiner 2016 (10/5-13/5) 21/4 Elmia Svets/Elmia Plåt 2016 (10/5-13/5) 2/5 Elmia Automation

Læs mere

Omverdenen: USA. IDEAlliance: International Digital Enterprise Alliance (tidligere kaldet GCA)

Omverdenen: USA. IDEAlliance: International Digital Enterprise Alliance (tidligere kaldet GCA) Globale standarder Omverdenen: USA SWOP: Specifications for Web Offset Publications Fra 1974 (etableret i 1974 af en komite nedsat af The American Association of Advertising Agencies og The American Business

Læs mere

PDF. Branchestandard for digitalt annoncemateriale JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Branchestandard for digitalt annoncemateriale JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF 1 PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale, udarbejdet i forlængelse af annonceaftalen af et fællesudvalg bestående af

Læs mere

Retningslinier for levering af annoncemateriale. DDF og DRRB.

Retningslinier for levering af annoncemateriale. DDF og DRRB. Retningslinier for levering af annoncemateriale. DDF og DRRB. Leverings- og kvalitetssikkerhed. Formål Udgangspunkt for retningslinierne for digital levering af annoncemateriale er løbende at sikre en

Læs mere

Måleteknologi og implementering af moderne kvalitetskontrol TSF, Århus, 11/06-2007

Måleteknologi og implementering af moderne kvalitetskontrol TSF, Århus, 11/06-2007 Måleteknologi og implementering af moderne kvalitetskontrol TSF, Århus, 11/06-2007 v/ Bård Blytt Sandstad Medit Consult Hvem er Medit Consult? Medit Consult: Strategisk og teknologisk rådgivning og konsulentbistand

Læs mere

Computerens - Anatomi

Computerens - Anatomi 2014 Computerens - Anatomi Rapporten er udarbejdet af Andreas og Ali Vejleder Karl G Bjarnason Indholdsfortegnelse Formål... 2 Indledning... 2 Case... 3 Design... 3 Skitser... 4 Planlægning... 5 Kravsspecifikation...

Læs mere

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko.

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko. Kom godt i gang med RiBAY Risikostyring ved hjælp af RiBAY består af følgende seks trin: 1. Indtastning af systemvariable og budgettal 2. Indtastning af Køb og salg 3. Kalibrering af udgangspunktet for

Læs mere

Dokumentation. Grafisk Produktion & Workflow

Dokumentation. Grafisk Produktion & Workflow Dokumentation Dokumentation OPGAVEN: Regionens it afdeling skulle promovere sig selv internt i regionen. It-afdelingen kan tit være lidt i modvind. De hjælper folk i regionen med it problemer, deres kunder

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER Når mailboksen er fuld, er brevkassen ofte tom, og derfor er tryksagen det stærkeste pushmedie.

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Overgang til nyt driftsplanlægningssystem Læring og erfaring

Overgang til nyt driftsplanlægningssystem Læring og erfaring Overgang til nyt driftsplanlægningssystem Læring og erfaring Seminar 24. juni 2008 IT afdelingschef Kim Lantz kln@energinet.dk 23. juni 2008 1 Agenda 2 Hvorfor nyt system? Dannelsen af Energinet.dk - Intern

Læs mere

Tryk er: Teknik til at mangfoldiggøre tekst og billeder fra en indfarvet flade, der ved tryk fra en presse overfører farven til papir.

Tryk er: Teknik til at mangfoldiggøre tekst og billeder fra en indfarvet flade, der ved tryk fra en presse overfører farven til papir. TRYKPÅ! Tryk er: Teknik til at mangfoldiggøre tekst og billeder fra en indfarvet flade, der ved tryk fra en presse overfører farven til papir. CMYK Man skelner mellem flere trykteknikker: Højtryk Papir

Læs mere

Business-to-Business i metal-, plast- og maskinindustrierne. Mediaplan. Nyhedsbrev. Hjemmeside

Business-to-Business i metal-, plast- og maskinindustrierne. Mediaplan. Nyhedsbrev. Hjemmeside Business-to-Business i metal-, plast- og maskinindustrierne Avis Magasin Mediaplan Nyhedsbrev 2015 Hjemmeside Mediaplan 2015 1 7 14/1 21/1 GIFA/METEC/NEWCAST 2015 (16/6-20/6) 15/5 26/5 2 8 Måleteknik 5/2

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium

TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale uddannelser Indhold To læsetips...3 Fortolkning af målgruppeanalyserne...4 Skolens overordnede resultat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999 K E N D E L S E Jyllands Posten A/S (advokat Ole Ravnsbo, Århus) mod Århus Kommune (advokat Torben

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Indholdsfortegnelse: Side 3: Retningslinjer for kreativer til mobil Side 4: Tabel over formater Side 5: Cube 2 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Kilde: Danske

Læs mere

Spørg dine læsere. Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts Due & Partners

Spørg dine læsere. Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts Due & Partners Spørg dine læsere Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts 2014 www.due.dk med flere Mediesamarbejder over tiden Kristeligt Dagblad Ofir Søndagsavisen Bedre Hjem Audimagazine

Læs mere

ROSKILDE KONKURRENCEN ER I UGE 19 MESTERSKABER

ROSKILDE KONKURRENCEN ER I UGE 19 MESTERSKABER ROSKILDE MESTERSKABER i medieproduktion 2015 På CMK afvikler vi igen i år Roskildemesterskaberne i syv discipliner, der dækker alle vores hovedområder. Dette er en rigtig, fair og hård konkurrence, hvor

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Værdien af en prognose er knyttet til dens præcision og der har prognosen i Økonomisk Redegørelse (ØR) ikke noget at skamme sig over i sammenligning

Læs mere

PDF. Indstillinger - Distiller & PitStop JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Indstillinger - Distiller & PitStop JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Indstillinger - Distiller & PitStop JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Acrobat Distiller indstillinger side 3-7 Kontrolkrav (Enfocus PitStop-indstillinger) side 8-37 2 DISTILLER OPTIONS ACROBAT

Læs mere

Formålet med opgaven var at komme frem til, hvad en god klub kan være og samtidig få ord på hvad der definerer en god klub.

Formålet med opgaven var at komme frem til, hvad en god klub kan være og samtidig få ord på hvad der definerer en god klub. REFERAT WORKSHOP VÆRDIER OG FREMTID Af Peter Meyer Frandsen VIBY TAEKWONDO KLUB, 26. OKTOBER 2014, 12.00-16.00 Emne: Værdier og fremtid i Viby Taekwondo Klub Deltagere: Emil Knudsen, Erik Lemcke, Jane

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

INNOVERSITY COPENHAGEN 2016 Få bedre sparring fra dit professionelle netværk side 1

INNOVERSITY COPENHAGEN 2016 Få bedre sparring fra dit professionelle netværk side 1 side 1 BLIV BEDRE TIL AT ANVENDE DIN INDERCIRKEL Metoden som beskrives i dette analyseværktøj er udviklet med inspiration fra mange års forskning og erfaring i netop styrkelsen af den vigtige indercirkel.

Læs mere

- sådan undgår du fejl i din tryksag

- sådan undgår du fejl i din tryksag 1Software Det er ikke alle programmer, der er født til at blive anvendt som et trykgrafisk værktøj. F.eks. Microsoft Office pakken, tekstbehandlingsprogrammer, regneark og præsentations-programmer. Disse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Udgivelser Med forbehold for ændringer. Listen opdateres løbende. Nyeste version findes på

Udgivelser Med forbehold for ændringer. Listen opdateres løbende. Nyeste version findes på m e d i e i n f o r m a t i o n 2 0 1 4 Udgivelser 2014 Nr. Udgivelsesdato Annoncedeadline 1 25. februar 31. januar 2 14. april 12. marts 3 6. juni 2. maj 4 28. august 18. juni 5 28. oktober 3. oktober

Læs mere

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium Deskriptiv (beskrivende) statistik er den disciplin, der trækker de væsentligste oplysninger ud af et ofte uoverskueligt materiale. Det sker f.eks. ved at konstruere forskellige deskriptorer, d.v.s. regnestørrelser,

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT!

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT! Mere end en AVIS tre stærke platforme Metroxpress universet Det startede i 2001, hvor en rebelsk metro-avis tillod sig at være gratis hvor flabet sagde nogen, hvor dejligt sagde mange - hvor anderledes

Læs mere

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14 DESIGNMANUAL rev. 8.5.14 Indholdsfortegnelse Formålet med manualen... 3 Navnet... 4 Logoet... 5 Brug af logoet... 7 Luft omkring logoet... 8 Logovarianter... 9 Skrifttyper... 11 Designelementer... 12 Visitkort...

Læs mere

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011.

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Til videnskabsministeren og Folketingets IT-ordførere Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Vedr. afgivelse af dissens Som anført i mit brev af 17. marts 2011 til ministeren

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

KOMPETENCE Ekspert i grafisk produktion og automatisering

KOMPETENCE Ekspert i grafisk produktion og automatisering BAGGRUND Der er et udbredt ønske i avis- og magasin-branchen om at kunne forsyne en annonce med et klikbart hyperlink således at dette link vil kunne være aktivt i den elektroniske gengivelse af annoncen.

Læs mere

Design Generelt. Udformningen. Inden man fremstiller et design skal man finde ud af 4 ting: Målgruppen.

Design Generelt. Udformningen. Inden man fremstiller et design skal man finde ud af 4 ting: Målgruppen. Design Generelt Inden man fremstiller et design skal man finde ud af 4 ting: Målgruppen. Med dette forstås hvem den skal hende vende sig til. Er det 15 årige, unge, teenagere, gamle, pensionister, osv.

Læs mere

Digitalisér.dk-brugerundersøgelse Resultat på brugerundersøgelsen på Digitalisér.dk

Digitalisér.dk-brugerundersøgelse Resultat på brugerundersøgelsen på Digitalisér.dk Digitalisér.dk-brugerundersøgelse Resultat på brugerundersøgelsen på Digitalisér.dk Vi har nu haft tid til at se nærmere på besvarelserne af den brugerundersøgelse, vi gennemførte på Digitalisér. dk i

Læs mere

TV 2 TEKST-TV TEKST-TV

TV 2 TEKST-TV TEKST-TV TEKST-TV PRODUKTER 63 PRISER 64 RABAT 66 PROVISION OG GODTGØRELSER 67 BETALINGSBETINGELSER 67 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 62 1 PRODUKTER TV 2 Tekst-TV er et helt unikt medie, der når

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 252/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Odense den 19. august

Læs mere

STANDARDER FOR ANNONCERING I BLADE TILSLUTTET DANSKE DAGBLADES FORENING

STANDARDER FOR ANNONCERING I BLADE TILSLUTTET DANSKE DAGBLADES FORENING STANDARDER FOR ANNONCERING I BLADE TILSLUTTET DANSKE DAGBLADES FORENING 1 Standardernes område Nærværende standarder gælder ved køb, salg og formidling af annoncer i blade tilsluttet DDF. Stk. 2. Ved annoncering

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Grafisk workflow Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: LASTAS Opgave: Magasin Programmer: Indesign, illustrator og photoshop Farverum: CMYK OPSTART Vi fik til opgave at lave et magasin

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Velkommen til udviklingsklinikkens certificeringsmodel for kliniske retningslinjer for klassificering og udredning af personer med nakke problemer.!

Velkommen til udviklingsklinikkens certificeringsmodel for kliniske retningslinjer for klassificering og udredning af personer med nakke problemer.! Om certificeringen Velkommen til udviklingsklinikkens certificeringsmodel for kliniske retningslinjer for klassificering og udredning af personer med nakke problemer.! Meget tyder på, at vi som klinikkere

Læs mere

Date: 07-02-2012. Organisation: EMUC Event: HR & Crew Management konference Emne: www & maritime rekruttering

Date: 07-02-2012. Organisation: EMUC Event: HR & Crew Management konference Emne: www & maritime rekruttering Date: 07-02-2012 Organisation: EMUC Event: HR & Crew Management konference Emne: www & maritime rekruttering Jakob le Fevre Master Mariner Svendborg Navigationsskole 1998 40 år 24 års erfaring i marinebranchen

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser TRIVSELSRAPPORT 2014 Århus Købmandsskole Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet...3 To læsetips...4 Udvikling

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

af Louise Byg Kongsholm og Anja Bisgaard Gaede

af Louise Byg Kongsholm og Anja Bisgaard Gaede af Louise Byg Kongsholm og Anja Bisgaard Gaede Side 58 TØJ nr. 05 September 2012 Nyhed fra trendforskningen: Farvedatabase forudsiger farver to år frem Er det muligt to år i forvejen at forudsige, hvilke

Læs mere

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Vej & Park Njalsgade 15 2300 København S Att.: Gitte Hyldahl Nielsen København, november 2004 Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Ordre: 26362 Periode: Oktober 2004 Publicitetsrapporten

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Hvordan er vi organiseret og hvor mange arbejder så med online???? 2003 1 Webredaktør 1 Chef

Hvordan er vi organiseret og hvor mange arbejder så med online???? 2003 1 Webredaktør 1 Chef September 2008 1 Hvordan er vi organiseret og hvor mange arbejder så med online???? 2003 1 Webredaktør 1 Chef 2007 Digitale Medier hos Fynske Medier 1 Salgsleder 1 Salgssupport 10-12 Salgskonsulenter 8

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data.

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data. Opfølgning på data i kommune Formål Kommunen følger op på borgerens data. Aktør Kommune Hjertesvigt TeleCare Nord Kompetencer Sygeplejefaglige kompetencer som beskrevet i Opgave- og ansvarsfordeling. Data

Læs mere

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS GRA b DESIGN. HEARTS & MINDS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ? Opgaven gik ud på at, udfra udleveret trykt materiale skulle lave et fuldt og responsivt hjemmeside design. Sitet er lavet

Læs mere

Størrelsen på printede billeder

Størrelsen på printede billeder Størrelsen på printede billeder Udskriftsstørrelse i forhold til antal pixels og dpi 72 dpi 100 dpi 200 dpi 300 dpi 600 dpi 9 13 cm 255 369 354 512 709 1024 1063 1535 2126 3071 10 15 cm 284 425 394 591

Læs mere

Infographic Klasse arbejdsmiljø

Infographic Klasse arbejdsmiljø Infographic Klasse arbejdsmiljø Skitse af vores tidlige design Rapport af : 1/7 Målgruppen Målgruppen for vores infographic er generelt eleverne som der går på ZBC i Vordingborg, dog skal det ikke undlades

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Triangle Colorscale. Triangle Colorscale

Triangle Colorscale. Triangle Colorscale Projektet består af fem produkter i to grupper: 1. CMYK GUIDE Matte 2. CMYK GUIDE Gloss 3. CMYK GUIDE Uncoated 4. CMYK GUIDE Highline matte 5. CMYK XTRA Highline matte Kay Werner Schmidt Et kapitel i bogen

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

At skrive en artikel

At skrive en artikel At skrive en artikel 1. Du kan vælge mellem 3 artikeltyper o Portrætartikel, som beskriver en person, der er interessant i forhold til et bestemt emne. o Baggrundsartikel, der vil informere om et emne.

Læs mere