JUL I ROSKILDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUL I ROSKILDE"

Transkript

1 Årgang Side Forfatter Artikel Øvrige søgeord 1925 Forside, Domkirken, fra Bondetinget 1836 Jørgen Roed 3 Sognepræst H. P. Hansen-Lavind Julens Herlighed 5 Redaktør Carl Muusmann Barndomserindringer Frøken Bahnebergs Pige- og Pogeskole, Sveistrup Schäffers, Svendsens & Bewers Selskaber Prindsen, teatre, Forlystelser, Maglekilde-Petersen 9 Tømrermester Lorentz Weber Smaa Billeder fra Roskilde omkring 1870 Gader og Stræder, købmænd, embedsmænd 11 Redaktør Henning Jensen Fra min Skoletid i Roskilde Rektor Elberling, overlærer Hundrup, bager Gutmann 13 Redaktør Georg Christensen Fattige Børns Juleglæde Juletræsfest 15 Axel Heidam "Novelette" - En Forsoning Domkirken 17 Frk. Fred Tholstrup Præstegaarden i Hersegade Håndværkerforeningen. Kristian den 8.'s donation Pastor Carl Tholstrup 23 Fotos Gamle Roskilde-Borgere omkring 1900 Th. Busck, Ehr.Flensborg, Fritz Gold, W.P.Jacobsen Jacob Kornerup, Hjort-Lorenzen, Carl Müller, mmfl 24 Frk. Marie Christoffersen, Højelse Juleskikke på Hedeboegnen i Lensgreve F. Ahlefeldt Laurvig Fra Firsernes Roskilde Kathedralskolen, rektor, lærere, 30 Amtsrådsmedlem L.P.Bigaard Hvad Gamle Bedstefar fortalte Bigaarden, Ry, Bondevennernes Selskab, Dejligheden 33 Arthur Fang Roskilde-Vægterne Sct.Laurentt Tårn, Rådhustårnet, Brand, Fangehuller Vægtervers 35 Kendte Roskilde virksomheder Præsident Resens Kort fra 1677 Brand 1731, Vett & Wessel, Magasin Du Nord 36 Ildebrandene i 1731 og 1735 Købstædernes Alm. Brandforsikring 1926 Forside, Borgerne trommer Nytaar ind J. Kornerup 3 Biskob H. Fonnesbech-Wulff Jul 5 Mag Art Victor Hermansen Roskildes Kirkeklokker 7 Holger Draqchmann Julesang, håndskrevet Emmy Drachmann (HD's hustru) Minder fra Roskilde Per Døver og Kirsten Kimer marinemaleren Vilhelm Melbye, Palæet 14 Anna Baadsgaard Hjemkomst Plantageejer Niels Lange, Java, Boserup Skov 17 Redaktør Th. Wellejus Hvor Danmarks kæreste Sange blev til Weyse, Domprovst Hertz, Domprovstegaarden 23 Fotos (gamle, afdøde Roskilde-Borgere) Anders Borch, Jacob B. Brønniche, Hans Jacob Kornerup, domprovst A.S.Poulsen, bankdirektør H.P.Schram Gustav Wied, 24 Johanne Harald Nielsen, f F. Hauch Minder fra Skolen i Palæet Palægaarden 25 Vald Willumsen, inspektør Kgl.Teater "Søster Thora-Forestillingerne" Postgaarden, Prinsen, teater, påklædning 27 Arthur Fang Borgerkorpset i Roskilde Jacob Kornerup, I.I.Aarestrup, Kaptajn Svejstrup 30 Marie Christophersen, Højelse Tidsbillede fra Hedeboegnen Mimi Zahrtmann, Kvindedragter 32 Førstelærer V.Mortensen, Karlslunde Hans Pedersøn Kyse Præst i Karlslunde, Karlslunde Kirke 36 Ildebrandene i Roskilde i 1731 og 1935 Dansk Assuranceforretning, branddirektør H.C.Anders-1731 Annoncer Roskilde Landbobank, H.P.Nielsen, Julius Nielsens Bageri (Gamle Bagergaard) 1927 Forside, Domkirken fra Kapels-Mølledam P. Holm Ferd. Bang, Jørgen C. Nielsen, Flensborg 3 Domprovst H. Martensen-Larsen Julens lys 5 Museumsdirektør Karl Madsen August Jerndorffs Billeder fra Roskilde Malerkunst, Verdensundstilling i Paris Provstevænget, Mølleengen 1

2 9 Pastorinde Anna Prip, f Smith Gamle minder fra Roskilde Skolegade 7 & 9, Springvand Tuttestien,Nytorv Asyl Fondens Bro, Raadhustorvet, Borgmestergaarden, borgmester L. Foss, Mølledammen 16 Tømrermester L. Weber Haandværkerfesten i Roskilde Roskilde Borger-og Haandværkerforening Palægaarden, Borgervæbningern, Trægaarden, borgmester Blechingberg 20 Skræddermester J.N.Lundstrøms Optegnelser ALT 22 K.M.Dons En gammel Postmesters Erindringer Sct. Olsgade 16, Diligence, 24 Redaktør Chr. Christensen (Rosk.Tid.) "Hartmanns Gamle Drenge" H- tilknyttet Domkirken 25 Fotos (gamle, afdøde Roskilde-Borgere) V. Hude, konditor N.J.Schmidt 26 Skoleinspektør R. Jørgensen Minder fra Roskilde Kommunale Skolevæsen Købmand Carl Müller 30 Kabelmester Ove Sahlertz Minder fra Livet paa St. Hans Hospital Sophus Bauditz 33 Arthur Fang Ved Mølledammene Kapelsmøllen, St. Clara Mølledam, Rimers Mølle 36 Arthur Fang - om Karoline Graves En Almuekvindes Liv Folkemindeforskning 37 Fotos Roskilde i Billeder 1926 Enkedronning Louise's bisættelse, Gymnastik Boserup Sanatorium, Roskilde Idrætspark Roskilde Hvile, Bønnelycke oversvømmelse 1928 Forside, Domkirken fra Hersegade Mølle P. Holm, akvarel 3 Domprovst L.J.N. Gude Juleaften i Roskilde Domkirke 5 Arthur Fang Vindmøllerne Ladegaardsmøllen, Stubmøllen Ringstedvej, Hersegade Mølle 9 Sophie Lindhard Fra den Gamle Købmandsgaard!! Algade Roskilde for 60 år siden A. W. Rørbyes fotografier 16 Redaktør Fritz Hansen Roskilde Dilettanter 19 C.O. Jørgensen Barndomsminder fra Sct. Jørgensbjerg Smedegade, Toftekæret, Bager Lødes Hjørne, Kællingehaven 21 Gamle Roskilde-Borgere Døde 22 Bogtrykker Felix Møller Borgerskolen i Læderstræde 24 Eduard Nielsen Richard Poulsen, skoleinspektør 26 Kunstmaler Nicolaus Lützhøft Skræder-Karen Ørsted Præstegaard 30 Marie Christophersen Vore Bedstemødres Kaffetaar Kaffebrygning 33 Redaktør Carl Muusmann Den Bedaarende Virginie Familiecirkus 34 L. Weber Smaa Anekdoter Fra Det Gamle Roskilde Adelige Jomfrukloster 35 Roskilde i Billeder Nye Telefoncentral, Chr X i isbåd, Fastelavnsoptog Folkespil i Ryegaard Dyrehave, Bisættelse enkekejserinde Dagmar 1929 Forside, Domkirken fra Karenolsdatterstr. J. Kornerup 3 Domprovst A.S.Poulsen Nytårsnat i Roskilde Domkirke Prædiken, Kirsten Kimer og Per Døver 5 Pastor Martin Poulsen Minder fra Roskilde Domprovstegaard og Domkirke Domprovst Gude 9 Fanny Fang Roskildes sidste Vandmølle Riemors Mølle, Mølledam, Plambeck, Uldspinderi, Klostermarken 12 Justitsminister C. Th. Zahle Fra min Barndomstid i Roskilde 14 Lensgreve F. Ahlefeldt-Laurvig Fra Firsernes Roskilde Maglekilde-Petersen 18 Edurd Nielsen Sommerbilleder fra Begyndelsen af Halvfemserne Kobbermøllen, Kællingehaven 21 Fotos Gamle Roskilde-Borgere omkring 1900 Kreaturhandler Frederiksen, Farver Hammer, Sparekassedirektør Bencke 2

3 22 Museumsdirektør Hans Kjær Roskilde-Minder i Nationalmuseet Roskildekorset fra Trægaarden til Harldsborg og St. Birgittes Kapel 26 Arthur Fang Roskilde Fugleskydningsselskab 30 Marie Christophersen Højelse Store Kirkeklokke Kannike Henning Gris 31 Pastor Emer. N.Hjort, Hvalsø Tre af mine Lærere Roskilde Kathedralskole 32 Tømrermester L. Weber Baron Knuths Rideskole i Roskilde Heste 34 Roskilde Kommune (Annonce) Roskilde Bys nye Villakvarter Villagrunde, grundpriser 35 Roskilde i Billeder Fotos Murermester C.J.Schledermann guldbryllup, Weber Streng vinter, Byråd 38 Studenter 39 Byråd, realister 40 L.A.Ring 75 REGISTER Forside, Friskolen på Domkirkepladsen P. Holm 3 Domprovst C. Skovgaard-Petersen Juleunderet, prædiken Inger Kramp, datter af pastor Vilhelm K Minder fra Den Gamle Præstegaard i Hvalsø 9 Skoleinspektør Chr. Jacobsen Den Gamle Friskole på Domkirkepladsen 12 Carl Muusmann Kommandør Alexander Wilde Dampskibet Frederik den Syvende ved Gjershøj Algade ved Hestetorvet Fotos Gamle Roskilde-Borgere omkring 1900 Murerm Th. Schledermann 18 Harald H Lund De Gamle Klokker (digt) 19 Redaktør E. Marott Minder fra Roskilde 21 Thora Bertel-Hansen Lærerinderne Frøken Munk og Winkel-Horn Legepladsen Absalonsgade 23 Pastor Erh. Qvistgaard Den Gamle Domorganistbolig på Bondetinget Professor H. Matthison-Hansen ( ) Graabrødre Kirkegaard ved siden af Weise 26 Carl Larsen Den Gamle Købmandsgaard (Schrams) Skomagergade Skoleinspektør Chr. Jacobsen Mindeblade fra erne Prinsen, Klubben 29 Provst N. C. Dalhoff For 50 år siden Sct. Hans Hospital, Allehelgensgade Frøken Lindhardts Skole 33 Mauritz Mentze Gl. Roskilde Amts Selskabelige Forening 35 Fotos Roskilde Højskole, Cromelæderfabrikken Liebes Gaard, C.C.M.Olsen, Weber familien Roskilde Pigeskole Frøken Lønholdts Skole Odd Fellow Logen 1931 Forside, Indgangsparti Roskilde Museum P. Holm 3 Domprovst C. Skovgaard-Petersen Juleaften Arthur Fang St. Laurentii Kirke 9 Fanny Fang Skomagergade før i Tiden!!! 15 Politifuldmægtig T. Martensen-Larsen Kendte Sognefogeder 16 Carl Muusmann Da Kongeporten åbende sig Bisættelser, Caroline Amalie, Frederik den Syvende 18 Pastor Povl Thaning Pasor Meyling og Roskilde Ringstedgade 46, Sct. Jørgensbjerg Kirke 21 Fotos Gamle Roskilde-Borgere 23 Museumsinspektør H. Zangenberg Hedebostuen i Roskilde Museum 3

4 24 Thora Bertel-Hansen Roskilde Børnehjem Pastor Carl Tholstrup, Antonie Molbech 26 Marie Christophersen Hedeboegnens Folkedragter 28 Redaktør Christian Christensen Gamle Præstegaarde på Roskilde Egnen 30 Forlagsboghandler Cai M. Woel Barndommens By Katedralskolen 33 Fotos Roskilde i Billeder H.H.Stigaard, cigarfabrikant C.J.Lüthjohan Guldkalven, Rådhustorvet, Borrevejlecentret Sct. Clare Mølle (100), Kaserne, Realskolen 1932 Forside Edmund Fischer Lindenborg Kro 3 Pastor Knud Heiberg, Madras Provst Heiberg i Roskilde Præstegaarden i Hersegade 6 Gårdejer Johs. Johansen, Tjørnegården Folkedans på Hedeboegnen 7 Generaldirektør Ole Olsen Fra Filmens Barndom Løvejagt på Elleore 9 Fanny Fang Torvet I Roskilde - før og nu Rådhustorvet, Nytorv, Asylet, Fondens Bro!!! 14 Gårdejer Villemues Eliasen Lindenborg Kro Otto Bache, Postvogn 17 Fotos Kendte Landmænd 18 L. Eiby Grindehvalen i Bramsnæsvig 20 Magister Victor Hermansen Det Underjordiske Roskilde J. Kornerup, Gamle Rådhuskælder, Duebrødre, 24 Marie Jensen Lærer Manniche i Sonnerup "Skandinavien", Sct. Mikkels Kirke, 25 Fotos Gamle Roskilde Borgere 26 Ingeniør L. Jacobsen Lystsejllads på Roskilde Fjord 28 Garver M.J.Blangsted Roskilde Haveselskab Roars Gave, Duebrødre, Maglehøj,Østervang, Roskilde Hvile 30 Bogholder Frits Christiansen Frivilligt Drenge-Forbund FDF 32 Redaktør Chr. Christensen Roskilde Politikorps gennem 25 År 34 Fotos Roskilde i Billeder Christian den 10., Frelsens Hær, Roskilde Amtssygehus 1933 Forside, Absalonsbuen Edmund Fischer 3 Fanny Fang Familien Borch i Roskilde Rådhustorvet 2!!! 8 Forfatteren Carl Muusmann Da vi gik i Skole Frk. Bahnebergs Pige- og Drengeskole, Wolffhechels Gård, Latinskolen, 13 L.P.Bigaard Vintre Mølle Eriksholm 16 Borgmester K. A. Hammerich Minder fra Roskilde Løytveds Gaard!!! 22 Klokker Vilh. Thiesen Fra mine første Aar i Roskilde Roskilde Friskole, 25 Fotos Gamle Roskilde Borgere Bagerm Ewertt, Fotograf Hude, L.A.Ring, Wolffhechel 26 Arthur Fang En Roskilde-Original Fotogarf Hude 27 L. Ejby Niels Jørgensen Bispegaarden Hesteopdræt 29 Førstelærer V. Mortensen Oldermandsgilde i Karlslunde 30 Ole Pedersen Dilettantforstillinger i Aagerup-Kirkerup 32 Marinernes Kahyt i Roskilde 34 Fotos Roskilde i Billeder Handelsstandsforening, Ludv.Sørensen, Harry A Jensen P. Kelp, Thomas Larsen, Vald Svendsen. Byråd Brandvæsen 1934 Forside L.A.Ring Lirekassemanden på Landevejen, Baldersbrønde 3 Arthur Fang L.A.Ring i Roskilde og Baldersbrønde!!!! 7 Redaktør Chr. Christensen Gammel Kunst i Roskilde Domkirke 4

5 9 Fanny Fang Algade - Fra Torvet til Hersegade!!! 14 A.O.Rasmussen Niels Hansen - Gundsølille Landstingsmand, nekrolog 15 Fotos Kendte Lærere på Roskildeegnen 16 Forfatteren Anders J Eriksholm Bramsnæsvig Digt 16 L.P.Bigaard Fyrstelig Færgefart Langtved Færgekro, Feodorovna af Rosland, Eriksholm 18 Bibliotekar Haralda Poulsen Roskilde i Skønlitteraturen!!! 21 Fotos Gamle Roskilde Borgere Musikdirektør Breitlev, Slagtermester Buhl, 22 Mette Nielsen Tiggerliv i gamle Dage 23 Magister Victor Hermansen Ligstenen fra Sct. Olai Kirke 24 L. Weber Rideklubben for Roskilde og Omegn Isen til Gershøj, Slorup Skov, Bognæs Enge 26 De Sønderjyske Pigers Besøg Herthadalen 27 Havearkitekt Hans Skat Rønø Graabrødre Kirkegaard!!!!! 30 Reynnold Ogilvie En Venezolaners Besøg i Roskilde Viceinspektør A. Yde Allehelgensgades Skoles Orkester 32 Fotos Roskilde Bank fylder 50 år 34 Fotos Roskilde i Billeder Dyrskue 8' Regiments Musikkorps, Arbejde Adler 1935 Forside, Vinterdag i Palægaarden S.C.Bjulf 3 Pastor V.D.Hansen De Klokker, de Klokker Prædiken 4 Redaktør Chr. Christensen Wilh. Marstrands 4 Roskilde-Somre Borchs skydeskive, Christian 4.'s kapel 8 Pastor V.D.Hansen Julekoncerterne i Sct. Jørgensbjerg Kirke - 25 År 9 Fanny Fang Algade - fra Hersegade til Røde Port!!!! 14 L.P. Bigaard Marsvinefangst i Bramsnæs Vig 16 Pastor Erh. Qvistgaard Et lille Juleminde Stormøllen 17 Fotos Gamle Roskilde-Borgere 18 Arthur Fang Kilderne før og nu Kloster-, Rektor-, Louise-, Maglekilde!!! 20 Overlærer H.P.Hansen Roskilde Stændernes Første Møde Stænderforsamling, Palæet 23 Fanny Fang Silhouetter i Roskilde Museum Borch Familien,Schmeltz 26 L. Weber Klub-Minder Roskilde Klub og Læseforening 28 Forfatteren Carl Muusmann De gammeldags Valg Grev Scheel, Borgerskolens Gård, 30 Stiftsforvalter L. Nannestad Greve Carl von Scheel-Plessen, Lindholm 31 Anna Larsen Til "Stadsmarked" i Roskilde for 40 Aar siden Markedsdage, professor Labri 33 Fotos Roskilde i Billeder DAK, Haraldsborg Husholdningsskole, byfest 1936 Forside, Koret i Domkirken Erik Pedersen 3 Domprovst S. Skovgaard-Petersen Verdens Lys Juleprædiken 4 Arthur Fang I Professor Kornerups Hjem Jacob Kornerup, gamle hus i Hersegade 7 Redaktør Christian Christensen Gamle Frue Kirkegaard 9 Fanny Fang Ringstedgade før og nu Fra Skomagergade til Ringstedgades Port, Hammers Farveri, Garveri, Accisebodsbygningen, Haagerups gamle hus.!!!! 14 Arthur Fang Roskildes 500-Aarige Smedelav 16 C. Aarsdal Barndomsminder fra Roskilde Frk. Gardes Skole, Dronning Louises bisættelse Cai M. Woel Små oplevelser fra Skoleaarene 21 Fotos Gamle Roskilde-Borgere G. V Meyeren 5

6 22 L.P.Bigaard Gl. Roskilde Amts Skytteforning Boserup Skov 26 K. Schierbeck Fra "Løgten" til "Jernbanehotellet" Hotel Løven, 28 Ada Bruhn Jettestuen i Øm 30 Jul. Rønø Roskildehjemmet Arbejde Adler, Holbækvej 31 Karl Jakobsen Sport og Idræt i Fotos Roskilde i Billeder Omnibuskørsel starter, Storemøllen brænder Domkirkens tårne, fløjene smøres, Røde Port ny udgave 1937 Forside, Domkirken, fra Raadhustorvet Edmund Fischer 3 Domprovst C.I.Scharling Lad os dog gaa til Bethlehem Juleprædiken 4 Redaktør I.A.Hansen Lassens paa Strandmøllen Gammel Mølledam 7 Landstingsmand Henrik Nielsen Muntre Historier Vælgermøder 9 Arthur Fang De ældste Roskilde-Billeder Frederik den 5, Palæet, 12 Fanny Fang Bondetinget Jørgen Roed, P.Aug.Fischer 18 Fanny Fang Christian Jørgen Aarestrup 96 årig købmand 19 Valdemar Hansen Borrevejle Vig Borrevejlelejren, Borrevejlecentret 23 Fotos Gamle Roskilde Borgere 24 Redaktør Chr. Christensen De Gamle Skydeskiver fortæller!!!! 26 Frederikke Madsen Viggo A. Jæhnigen Kantor, sanger Domkirken 28 C.C.Christiansen Roskilde for 50 Aar siden Christian den 9., Lassens Huse, 30 L.P. Bigaard Kirkeklokke Klokkestøberiet i Ejby 31 Karl Jakobsen Sport og Idræt i Fotos Roskilde i Billeder Christian den 10., J.L.M.Frellsen 1938 Forside, Domkirken set fra Maglekilde Edmund Fischer 3 Biskob A. Rosendal Hver til sin By Juleprædiken 4 V. Nørregaard Stor-Roskilde i 1938 Restaurant Vigen, Sct. Jørgensbjerg sogn til Roskilde 5 Victor Hermansen Gamle Roskilde-Billeder Adelige Jomfrukloster, Hedegaardene, Latinskole 9 Arthur Fang Maglekilde Maskinfabrik, Papirmølle, C Maglekilde-Petersen 12 Fanny Fang St. Olsgade Liebes Gaard, Sukkerhuset, Kirkestræde, "Skandinavien" 16 Gerda Christiansen Jul paa Fattiggaarden 17 Fotos Gamle Roskilde Borgere 19 Redaktør Chr. Christensen Den Gamle Ladegaardsmølle Jacob Kornerup 20 Redaktør Chr. Christensen Ryegaard og Dejligheden Johanne Oxe's gamle gård, Ryegaards Hovedbygning, Dyrehave 22 Elisabeth Irene Petersen Frøken Pouline Sylow 25 Willy D. Enig Hyrdehuset KFUM, Lyndby Strand 26 L. Ejby "Esbern Snarre" I Bramsnæsvig 29 Victor Hermansen Resens Kort over Roskilde 1677!!! 30 Karl Jakobsen Sport og Idræt i C.C.Hansen Eventyret om en lille Ting, der fra Roskilde erobrede Fjederklemmefabrik 33 Fotos Roskilde i Billeder Herrekoret Vokalion, Byråd, Garnision 25 år 1939 Forside, Vinterdag ved Raadhuset Peter Holm 3 Domprovst Einar Ege Glæde og Lys Juleprædiken 4 Redaktør Chr. Christensen Ledreborg Slot Rewentlows Kammer, Riddersal 6

7 8 Arthur Fang Jættestuerne ved Kyndeløse 9 Fanny Fang Keglespillerne i Elberlings Have St. Højbrøndsstræde 13 Nielæs Nielsen, Kyndeløse Den gamle Landsbysmed!! 14 Clara Hammerich En Sildefødings Barndomserindringer Frk. Lønholdts Skole i Palægaarden, Flensborg 17 Fotos Gamle Roskilde Borgere 18 Carl Hansen Skolekoncerterne Absalons Skole 19 L. Ejby Kongeskovshuset Sonnerup, Gustav Vermehren 21 Karen Plovgaard Helligtrekongerslyset Skibby Kirke 24 Victor >Hermansen Gamle Roskilde-Billeder 26 Niels Larsen Læredreng i Roskilde for 60 Aar siden Hjulmager 28 V.S.Lauritsen Fra Roskilde til New York 30 Karl Jakobsen Sport og Idræt i Roskilde Landbobank 25 Aar H.H.Stigaard 33 Fotos Roskilde Billeder 1940 Forside, Decemberdag Hroar og Helge S.C. Bjulf 3 Pastor Gustav Arnberg Den sidste Jul Juleprædiken 4 Redaktør Einar Jacobsen Hroar og Helge Indviet Knud Gemzøe Naturfredninger Stubberup, skibssætning i Lejre, Munkholm 9 Karen Plovgaard Den første Jul Novelle, Kloster på Eskilsø 11 Fanny Fang Skovturen "Hornsherred" ved Boserup Strand, Hertadalssøen 14 Redaktør Chr. Christensen Købmandsdynastiet Schrøder 16 Foto Fra Cyklernes Barndom Lindenborg Kro 17 Fotos Gamle Roskilde-Borgere 18 Arthur Fang Det Døde Slot Selsø 20 E. Brix Roskildes Luftbeskyttelse 24 Lektor J. O. Arhnung Blade af en gammel Stambog Blaagaard (KFUK) 26 Fabrikant A.P.Andersen Nicolajs Hus i Ørsted 27 Niels Nielsen, Kyndeløse Hvad gamle Anne Marie fortalte Kyndeløse 29 Henning Christiansen Roskilde Roklub er 50 Aar 30 Karl Jakobsen Sport og Idræt 1940 Ragnhild Hveger, isbaneløb 32 Maglekilde Maskinfabrik og Jernstøberi 33 Fotos Roskilde i Billeder Tyskere på Prinsen, Heste-Bil, Stjerneløb, Alsang Register Forside, Chr 10 i Isbåd på Roskilde Fjord S. C. Bjulf 3 Museumsinspektør V. Hermansen Gamle Julebilleder i Roskilde Domkirke Altertavlen!!! 6 Grosserer Holger Hansen Jul i Stærkinde Foltos Gamle Roskilde-Borgere 10 J. O. Arhnung Det ældste Maleri af Roskilde Domkirkes Indre Kobberstik, Hellig Tre Kongers Kapel 12 Chr. Christensen Webers Gaard (foran Domkirken)!!!! Domkirkepladsen, Lille Maglekildestræde 2, Skolegade 5 14 Fanny Fang Hersegade!!! Tømmerpladsen, Håndværkeren, Hersegade 15 & Højskoleforstander C.P.O.Christiansen Margrethe 1 Palægaarden, Sarkofager 22 H. Bech-Jacobsen Minder fra min Læretid Hjørnet Raadhustorvet Allehelgensgade 7

8 24 Bibliotikar Chr. Heilskov Af Roskilde Kros Saga!!! 26 Chr. Christensen Boserup Pavillon Fugleskydningsselskabets 100 års Jub Fabrikant Niels Larsen Snedkermester Mads Nielsen 30 Karl Jakobsen Sport og Idræt i Sognefoges L.P.Bigaard Fjordvang (ved Dejligheden) Kgl. Skuespiller Jul. Døcker 33 Fotos Roskilde i Billeder Roskilde Borger-, Haandværker- og Industriforening 100 År 34 Annonce Jubilæum i Den Gamle Købmandsgaard Raadhustorvet 2, W.P.Jacobsen og C.W.Leegaard 1942 Forside, Sct. Jørgensbjerg Kirke S. C. Bjulf 3 Sct. Jørgensbjerg Kirke 5 Fanny Fang Jernbanegade, fra Kongevej til Natmandsstræde Jernbanestation 9 Translatør C. M. Feigh Barndomsminder fra Roskilde 13 Karen Plovgaard Mester Henrik Novelle, Kannikeboligerne ved Absalons Bispegaard 15 Rektor V. S. Lauritsen Roskilde Katedralskole 18 Arthur Fang Tummelumsen - ikke Mellerup Otto Mellerup 20 Forfatteren Morten Korch Den skæbnesvangre Brænding Hakkemose Teglværk 23 Fotos Gamle Roskilde-Borgere 25 Tham Årets Vise 26 Redaktør Chr. Christensen Minder fra Den Gamle Prinds 28 Vilhelmine Angkjær 15 Aar i Den Gamle Boglade Flensborgs Boghandel, Rådhustorvet 30 Karl Jakobsen Sport og Idræt 1942 "Kokken" Knud E. Andersen 32 Roskilde Fællesbageri 50 Aar 33 Fotos Roskilde Billeder KFUM's Bygning 25 Aar, Isbådssejlads 1943 Forside, Domprovstegaarden S. C. Bjulf 1 Fotos Kong Christian den 10. i Roskilde 5 Carl Krebs Jul i Domprovstegaarden 9 H. G. Olrik H.C.Andersen og Roskilde 12 Arthur Fang Gustav Wied i Roskilde Kastellet, Mindelunden 15 P.V.Mortensen Da Roskilde skulle have nyt Posthus 16 Karen Plovgaard Roskilde set fra et Vindue i Vest Hillaire Belloc (eng.skribent) 18 Fanny Fang Torsdagsskytterne Bognæs 19 Fotos Gamle Roskilde-Borgere 20 Karla Frederiksen Jul i Jyllinge 22 Holger G. Hansen Danmarks Ældste Banegaard Værtshuset "Dannevirke", Odin, Ventesal 25 Redaktør Chr. Christensen Om 100 Aar er Alting glemt Roskilde Avis, Redaktør J.D.C.Hanson, Borgerkorpset Raadhustorvet, Første Dampskib, Hjuldamperen Harlequin, Stændersalen, Latinskolen 28 Folmer Schiøtt Dilettantkomedie i Gundsølille 29 Tham Årets Vise 30 Karl Jakobsen Sport og Idræt Fotos Roskilde i Billeder Brandvæsen til Sukkerhuset, Hestekaaring Spritfabrikken, ny Likørfabrik 1944 Forside, Kirsten Kimers og Peer Døver Aage Lund 3 Biskop C.I.Scharling, Ribe Nøddebo Præstegaard 8

9 5 Fanny Fang Støden og dens Omgivelser Højbrøndskilden, Lassens Huse 9 Arthur Fang Kirsten Kimers og Peer Døver Sct. Jørgen og Dragen 12 Thit Jensen Ærgerrighedens Slange Joachim Rønnov, Birgitte Gøje 14 Graver Einar Løytved Roskilde Minder Løytveds Gaard, Breums Gaard, Skomagergade Fotos Gamle-Roskilde-Borgere 18 Morten Korch Kirkesølvet 22 Vilhelmine Angkjær Frederiksberg Bydel syd for banen. Fru Lønholdts Ejendom. 24 Redaktør Chr. Christensen Sct. Ibs Kirke Maler P. Holm, S. Mygind, Sct. Ibs Kilde 27 J.P.Jensen-Darup Cyklens Forløbere Velocipede 28 Karl Jakobsen Sport og Idræt i Sognefoged L.P.Bigaard Min Barndoms Jul Tællepraas 32 Aarets Vise 33 Fotos Roskilde i Billeder Dykker Peter Nissen smører Vejrhanerne, Domkirken Jørgen Jørgensen, 68 Bunkers, Missionshuset Tabor Register Forside, Skiløbere ved Tuttestien S.C.Bjulf 3 Pastor V. Baunbæk Skibet taler Kirkeskib i Sct. Jørgensbjerg Kirke 5 Victor Hermannsen Det underjordiske Roskilde Allehelgens Kirke, Bispegaarden, Sct.Dionysii Kirke 8 P.V.Mortensen Gendarmerne i Roskilde Babylon 9 Gudrun Eriksen Den Sidste Sofie Kornerup, Anna Erichsen, Blaagaardsstræde Aage Bayer Barndomsminder fra Allerslev og Lejre 14 Karen Plovgaard En Kongelig Gave Biskop Peder Jensen Lodehat 16 Sognefoged L.P.Bigaard Minder fra den gamle Slægtsgaard Bigaarden 18 Arthur Fang Wiedewelts Vægtigste Værk Frederik den 5's Gravmæle 19 J.P.Norgengaard Minder fra Roskilde Amtsraad 22 Fanny Fang Redaktør Chr. Christensen Nekrolog 23 Arthur Fang Gartner Wendt og hans Have Fattigbjerg, Smedegade, Strandgade 24 Fanny Fang De Gamle Stræder Sct.Olsstræde, Sct.Pederstræde, Klosterhusstræde Munkebro, Rosenhavestræde, Lille Graabrødrestræde 27 Fotos Gamle Roskilde-Borgere 28 Niels A. Christiansen Roskilde Museum 31 Karl Jakobsen Sport og Idræt i Fotos Roskilde i Billeder Garnision Piber om Dagen Old Wood Piber 1946 Forside, Jul paa Raadhustorvet S.C.Bjulf 3 O. Andrup Roskilde Festen i 1847 For de nordiske Naturforskere, Grundtvig, H.C.Ørsted 6 Lise Flindt-Nielsen Vi besøger Apotekeren Apoteker Augsburg 9 Arthur Fang Kongesøjlen i Domkirken!!!!, Christian 1's Kapel, Hellig Tre Kongers Kapel 12 Gudrun Eriksen Lidt om Guvernøren paa Java Wegener, Algade 2, Anton Lützhøft 15 Fanny Fang Allehelgensgade!!!! 18 Erik Pontoppidan Hjemstavn Himmelev Præstegaard, Jomfrukloster 21 Fotos Gamle Roskilde-Borgere 22 Lissa Anger Winther Barndomsminder fra Valborup Skovridergaard 9

10 26 P.V.Mortensen Silde-Mortensen Lille Graabrødrestræde 27 Folmer Schiøtt Da jeg var Mælkekusk i Stor Valby Gelhøjgaard 30 Erik Hansen Sort og Idræt i Fotos Roskilde Billeder Haandværkerforening 75 Aar 40 Jørgen C. Nielsen 50 Aars Jubilæum 1947 Forside, Domkirken fra Uglebjergvej S.C.Bjulf 3 Arthur Fang Kongebegravelser Frederik 6 6 Carl Schiøtz Minder fra et Lægehjem gennem 100 Aar Bondetinget 4, Dr. Alexander Schiøtz 9 Gudrun Eriksen Den Sorte Kunst Algade 20, Kirsten Wiwel 11 Kirsten Nielsen Kongsgaarden i Lejre 14 Fanny Fang Karen Olsdatter Stræde 17 Fotos Gamle Roskilde-Borgere 18 Lise Flindt-Nielsen Vi besøger Hakon Mielche 21 A. Hansen Holsting Minder fra Sct. Jørgenbjerg Asyl 23 Elisabeth Irene Petersen Frøken Lønholdts Skole Palægaarden, Kunstmaler Viggo Pedersen 25 Victor Hermansen Jacob Christian Gottschalck Rosk malerier, Skiveskydning, Indgaang Frue Kirke!!! 30 Herluf Dahl Pedersen Sport og Idræt i Fotos Roskilde Billeder Fotos Christian 10's Bisættelse 36 Dansk Pibefabrik Maglekildevej 1948 Forside, Roskilde Adelige Jomfrukloster S.C.Bjulf 0 Roklub, Guldmedalje, OL London 3 Arthur Fang Roskilde Adelige Jomfrukloster 7 W.M. Villumsen Det ny Roskilde Fælledvej 9 Axel Steensberg Juleaften hos Sognefogeden i BrøndbyØster Ole Peter Olsen-Ventegodt 11 Fanny Fang Haraldsborg Mølle 1909 nedbrændt 14 Herm. Unschuld Roskilde-Minder fra Kamms Smedeværksted, Hersegade Leo Wolf-Jürgensen Minder fra Skolen paa Roskilde Mark 17 Fotos Gamle Roskilde-Borgere 18 Gudrun Eriksen Man ved aldrig, hvad man ender som Kunstmaler Sofie Holten 20 Valdemar Hertel Den gamle Huslæge Wolfgang Hertel, Bondetinget Chr. Thomsen Tre Roskilde-Borgmestre I.C.Sørensen, H.Christiansen, V.Nørregaard 24 Lise Flindt-Nielsen Vi besøger Biskoppen Axel Rosendal, Palæet, Absalonsbuen 29 Henning Christiansen Olympisk Guld til Roskilde Roklub 30 Herluf Dahl-Pedersen Sport og Idræt i Forside, Domkirken fra Bondetinget S.C.Bjulf 3 Arthur Fang Roskilde Domkirke genem 1000 år 6 Victor Hermansen, museumsinspektør Gamle Roskilde-Billeder 9 Louis Hammerich, professor, Dr.phil En københavnerdreng kom til Roskilde 11 J.O. Arhnung, lektor, Dr.phil Anekdoter om Steen Friis Adjunkt Roskilde Katedralskole. Domkirkeværge 11 Stiftsskriver 13 Gudrun Eriksen Klosterhusene Klosterhusstræde 10

11 16 Kr. Nielsen, redaktør Ungdomsherberget Hørgården Vandrehjem 18 Lise Flindt-Nielsen Overlægen Knud Bierring Sygehus 21 Fanny Fang Roskilde Søbadeanstalt 24 Fr. Hess-Hansen, redaktør Carl Brisson, en Hedebo-ætling Snoldelev 25 P.V. Mortensen, overpakmester Den gamle Boglade Flensborg dynastiet. Rådhustorvet 4 29 Arthur Fang Roskildes undergrund Sagsregister (incl) 1950 Forside, Domkirken fra Vest S.C.Bjulf 1 Foto Algade, udvidet og asfalteret 3 Wm. Villumsen, viceborgmester Fremtidens Roskilde Hotel Roar, skitseforslag nybygning (Codanhus) 5 Fanny Fang Villa Clermont Maglekilde Vandkuranstalt 9 Arthur Fang Det store Tyveri i Roskilde Domkirke 12 Svend Steenberg Købmandsliv i det gamle Roskilde Kornerup-dynastiet 18 Hans Rønø, kirkegårdsinspektør Vi besøger Arthur Fang Uglebjerget. L.A.Ring 20 August F. Schmidt, forfatter Jul i gamle dage, Roskildeegnens landsbyer 23 Gudrun Eriksen Sct. Agnes Husene 24 Fr. Hess-Hansen, redaktør Madame de Meyercrone Meyercrone Stiftelse 27 Valdemar Jørgensen, lokomotivfører Drengeår Mølledamme, Sct. Mortens Mølle, Kapels- 27 møllen, Sct. Klare Mølle, Strandmøllen. 33 Foto Roskilde Byråd 33 Foto Louis Pio, mindetavle Fanny Fang Torvet i Vest (Rådhustorvet) Müllers Gaard. Valløes Gaard 6 Hans Rønø Professoren Professor Emilius Bangert. Orgelspil. 9 Sophie Korch (Morten Korch's kone) Præstedatteren fra Jyllinge (Præstegaard) 11 Vald. Willumsen Minder om Elna Borch Købmandsdynasti Borch 11 Gråbrødre Kirkegaard 11 Rådhustorvet 2, Gullandsstræde 14 Haagen Falkenfleth Etatsraaden (I.C.Ferslew) på Kattinge Værk Kattinge, Boserup, Nationaltidende 14 Ferslew Tryk 14 Første danske frimærke (ICF's far) 18 Gudrun Eriksen Ved Ringstedgades Port Ringstedgade 25. Accisebod. 18 Wismanns Hjørne 18 Sydeskrive Arthur Fang Spaniolierne i Roskilde 22 H. Chr. Nielsen Roskildes Julegæs Hestetorvet. Lindenborg Kro. 23 Hans Rønø Roskilde Borgervæbning A. Flensborg 24 Frits Christiansen Ungdomsborge omkring Roskilde ( ) Sommerlejre. Spejdere. FDF'ere. 26 August F. Schmidt Fra den gamle Landsby (1550- ) Karlslunde. Reerslev. Snoldelev Arthur Fang Svenskerne i Roskilde Roskilde-freden 6 Knud Gemzøe Naturfredninger 9 T. Martensen-Larsen Den gamle Domprovstegård 13 Fanny Fang Hestetorvet 11

12 16 Gudrun Eriksen Fra Filmens barndom Biograf. Algade Gudrun Eriksen Skoleminder Domprovst Jens Michael Hertz 18 Latinskolen 22 Fanny Fang Fra bilernes ungdomstid 24 P. V. Mortensen Roskilde-vægterne 25 August F. Schmidt Gammeldags bryllup på Hedeboegnen 1953 Forside, Domkirken fra Nordvest Alexander Nay 3 Arthur Fang Roskildes Stolthed Maglekilde Vandkuranstalt 4 Martin Poulsen Barndomsminder fra Domprovstegaarden Dronning Louises Bisættelse Rye Kirke. Sæby Kirke. Gevninge Kirke. 4 Kornerup Kirke. Hvalsø Præstegaard. 8 Arthur Fang Maleren Ludvig Holmbom 10 Holger Rørdam Familieliv på Kastellet Gustav Wied 14 C. Nyeboe Hove Møllegaard gennem 500 år 18 Hans Rønø Vi besøger Julius Bomholt Provstevænget 20 Stænderforsamlingen 22 P. V. Mortensen Forlystelser i Roskilde (og billedkavalkade) Fugleskydning i Boserup. 22 Trægården 22 Boserup Pavillon 22 Lindenborg Kro 22 Dampskibet Hornsherred 22 Badeanstalten 26 Fanny Fang 5 år i Roskilde - Otto Wroblewski Bangs Hjørne. Omgangskredse. 29 Da man red på tyrene Dyrskuer Dr. Alexandrines bisættelse Ringvej Syd indvies Forside, Absalonsbuen S.Bjulf 3 Fanny Fang Sønderjyden Chr. Poulsen Rektor S.N.J. Blochs hjem 6 Gudrun Eriksen Olsgades Port 8 Poul Nielsen Landstingsmand Henrik Nielsen, muntre historier Thit Jensen 10 Vald. Jørgensen Erindringer fra lærlingeår F. Christiansens Maskinfabrik. 11 Sct. Olsgade Fanny Fang Aftensæde på Maglegaard (Ramsølille) Tony Müller's maleri 14 Martin A. Hansen Gudernes Stræde Lejre 18 Ellen Asborg Minder fra den gamle Bio Biografpianist 20 Hans Rønø Vi besøger Bylægen Kai Hestbech 22 Den Private Kegleklub 24 Billedarkiv Roskildes gader 25 Billedarkiv Roskildes gader 26 Arthur Fang Boas Larsen's milioner Conceptionsforpagter 27 Algade Byråd Borgmester H. Løve Jørgensen 12

13 Knud Bredsdorff Min barndom på Roskilde Højskole 6 Fanny Fang Livet I byen - set af Roskilde Avis 10 Hans Rønø Vi besøger Priorinden Roskilde adelige Jomfrukloster 10 Manon Wedel-Neergaard 14 Palle Lauring Blodgildet i Roskilde 18 Hakon Mielche Julebrev 20 Arthur Fang Det gamle tårn Rådhustårnet. Sct. Laurentii Kirke. 24 Billedgalleri 27 Valdemar Frederiksen, malermester Muntre minder fra lærlingeårene Malermester C.F. Gottschalk 35 Mindesten for frihedskampens faldne 37 Danmarks første motel 39 Ryegaard Slot. Grev F.C.R. Scheel Kjeld Varming, gårdejer Minder fra Ørsted Præstegaard 6 Fanny Fang Roskildes Torv Huse omkring Torvet 6 Rådhusets brand 10 Hans Rønø Vi besøger købmanden Aage Müller-dynastiet. August Müller. 12 Just Thorning På Prinsen Højskolehjemmet. Hotel "Roar". 15 Henrik Holst, provst Kornerup Kirke 16 Palle Lauring Det ældste Roskilde 19 Arthur Fang De rige Hedebogårde Møbler. Sølv. Bondeliv. 20 Lille Valbygaard 21 Eiler Petersen, grosserer Muntre Borger-løjer 25 Billedgalleri L.A.Ring. Borgerbevæbning. Statsbanerne. Baron Knuths Rideskole. Spritfabrikkerne. Gustav Wied. 26 Henning Christiansen, bankdirektør Gamle dage i Roklubben Boserup Pavillon 1957 Ikke udkommet Fanny Fang Peder Dorph Broager En Katedralskolelærers Privatliv 9 Arthur Fang Lille stilfærdige Roskilde!!! Kunstmaler Louis Jensen, Hude, Torvene, Højskolehjemmet, Gullandsstræde, Kapelsmøllen 14 Ingeborg Buhl En Hekseprocess i Roskilde 17 Risø 21 A. Strange Nielsen Historiens Vej gennem Osted Sogn Osted Kro 26 Grete Munk Lensgreveparret på Ledreborg 28 Erik Hansen Idrætten i Roskilde 1958 Poul Markussen, Lis Reisby 30 Fotos Gamle Roskilde-Borgere 33 Fotos Året rundt Vandtårn og svømmehal Bymarken, Sct Jørgens Skole Arthur Fang Vibeke Kruses Ørehæng Christian 4, Rosenborg, Marstrand, Abildgaard 10 Forside, Domkirkens altertavle Altertavle 11 A.G.Carolsfeld-Krausé J.P.Kryger Inseksforsker 15 A. Strange Nielsen Ad Fortids Veje i Hvalsø Sogn Hvalsø Kirke's kalk, Buske Kro 13

14 20 Fanny Fang Roskildedrenge i Halvfemserne 22 Niels Munk Det ny Roskilde Byplan, Ringparken, Roskilde Hallen 26 Hans Rønø Vi besøger historikeren J.O.Arhnung 30 Roskilde Sparekasse 125 år Jørgen Svarre Nielsen 33 Fotos FDF Huset, Ole Crumling, vikingeskibsfund Roskilde Bank 75 år, arkitekt Verner Nielsen, Bibliotek Poul Justesen Eng- og Flengmarken Sct. Clare Kloster, Skytte- og Studemarken Tjørnegaarden 10 Arthur Fang Den Gamle Keglebane 13 Hans Rønø Vi besøger Kommissæren, Ulla Schierbeck Sct. Ibs Kirke, Kastellet, Gustav Wied 17 Lise Nørgaard Fodturene og Fælleden 19 A. Strange Nielsen Glimt af Glims historie Glim Kirke, Piskepælen 24 Nicolaj Hammer Minder fra Roskilde og fjorden Trægaarden, Christian 10 i isbåd 27 Stænderforsamlingen 14

15 Arthur Fang Forside, Sct. Ibs Kirke 5 Arthur Fang Hudes Sparegrise 10 Peter Foersom Den "Gode" Gråbroder Laurens Gråbrødre Kloster 12 Fanny Fang Sct. Maria Hospital Lensgreve Holstein-Ledreborg 15 Poul Justesen Forskning og Skole Slagteriernes Forskningsinstitut. Mogens Jul Slagteriskolen 19 Hans Rønø Domprovstens Datter Domprovst Peter Bruun Juul Bondo 22 Arkitekt Gehrdt Bornebusch Sct. Jørgens Skole 24 Erik Hansen Idrætten i Roskilde Fotos Gamle Roskilde Borgere Døde Fotos Året rundt Pastor Thunbo, domprovst Østergaard-Nielsen, Kann Krematoriet Østre Kirkegård, Roskilde Landbobank Toppen indvies, Knud Lauritsen, Hestetorvet før ændring Arthur Fang Ring og Roskilde L.A.Ring, Uglebjerg, Sct. Jørgensbjerg Kirke, Gadekær 9 Forside Roskilde Domkirkes Østparti 11 Peter Foersom Et Hus i Hersegade Hersegade 9, Håndværkerforeningen 12 Freddy Jensen Bognæslandet Bognæsgård 18 Hans Rønø Etatsrådens Søn Købmand Axel Matthissen 20 Niels Munk Det ny Roskilde Højbrøndhus, udsigt fra Toppen 24 Erik Hansen Idrætten i Roskilde 27 Fotos Gamle Roskilde Borgere Døde Fotos Året Rundt Knud Heinesen, Roskilde Hølskole, Byråd, Børge Juel Hansen, Løve Jørgensen, Fugleskydningsselsk 175 år Hestetorvet overdækket Ole Crumling-Pedersen Vikingeskibene i Roskilde Fjord Skuldelev, Vikingeskibsmuseet 10 Wm. Villumsen Min Barndoms Jernbanegade Hersegade Mølle, Smedegade, Ting- og Arresthuset 13 Peter Foersom Man bliver Roskildeborger Roskildedenser 15 Arthur Fang Det grønne Roskilde Klosterhuse, Klostermarken, Louise Kilde, Byparken 20 Gudrun Eriksen Mine møder med tante et og tante to Gustav Wied 21 Martin Askfelt Eskildsø nu og for 800 år siden Østskov, Selsø, 24 Erik Hansen Idrætten 27 Fotos Gamle Roskilde Borgere 29 Fotos Året rundt Adventistkirken, kirkeskib Sct. Jørgensbjerg, Klostermarkskolen, Roskilde Bank, Henning Christiansen og Sv.Aa. Pedersen Peter Foersom Julekongen i Domkirken Krypten under Hellig Tre Kongers Kapel, Rosenkrantz "Legender og Fortællinger" Arthur Fang Wied og Roskilde Kastellet 13 Viggo Larsen Fr. Bruun Rasmussen Kirkeminister, biskop i Århus 16 Ib Koch-Olsen Mads Ged fra Glim 20 Martin Askfelt Den gamle Bademand Badeanstalten 24 Idrætten 15

16 27 Fotos Gamle Roskilde Borgere Roskilde Landbobank, H.Knudsen, H.H.Stigaard Slagteriskolen indvies, sidste Fugleskydning på Prinsen Værkstedsbyen H. Jaquet Fremtidens Roskilde Toppen 9 Arthur Fang Roskildes Fineste Idyl Klosterkilden, Det gamle Uldspinderi, Riemors Mølledam 13 Henning Christiansen Trekvart århundrede med Roskilde Roklub Boserup Pavillon 16 Ib Koch-Olsen En Kat jeg kendte Mosaik Roskilde Katedralskole, Nummermanden 20 Aksel N. Bak Da sekelet skiftede Fløng 24 Marie-Louise Bache, f. Weber Gamle faster Marie Weber, Lille Maglekildestræde, Domkirkepladsen 27 Fotos Gamle Roskilde Borgere 29 Fotos Året rundt Ny sparekassebygning, Forsøgscenter Lejre, nyt posthus 1966 Forside Sparekassens bygning 5 Arthur Fang Maglekildes Søjomfru Kuranstalt, papirmølle, maskinfabrik, C Maglekilde- Petersen 11 Viggo Larsen Roskilde under Treårskrigen Banegård, Borgervæbning 15 Peter Foersom Skelettet i Bognæs-Træet Svensk besættelse 16 Arthur Fang Den gamle Sparekasse 17 J.O. Arhnung I Roskild' præker stene Klosterliv, kanniker 20 Martin Askfelt Verdensklovnen i Skovly Dan & Baxen 25 Fotos Gamle Roskilde Borgere 27 Fotos Året rundt Kara åbner, grundsten til Vikingeskibsmuseet, Passagen Arthur Fang L.A.Rings Sct. Jørgensbjerg-billeder 12 Peter Foersom Ved Bjergets fod Sct. Jørgensbjerg 14 Hanne Trautner Besøg i Roskilde adelige kloster Ingeborg Buhl 18 Aksel N Bak Den gamle landsby Marbjerg 21 Viggo Larsen Romantikkens sønner Katedralskole studenter hjem fra krig 25 Fotos Året i Roskilde 37 Fotos Runde år 41 Arthur Fang Historien om et ur Flere auktionsforløb 53 Gamle Roskildedensere 1968 Forside Domkirken i brand 5 Arthur Fang Malere i Roskilde Marstrands Fuleskydningsskive, Borch 1943, Jørgen Roed 15 G. Tolderlund-Hansen Roskilde Domkirke brænder 19 L.L. Hammerich Riberret i Roskilde 25 Peter Foersom I Den Gamle Bysmedie Algade Arthur Fang Et fysteligt gravmæle Sct. Laurentii kapel i Domkirken 33 Fotos Runde år 37 Fotos Gamle Roskildedensere 39 Fotos Året i Roskilde Lindenborg Kro nedbrændt, sidste Roskilde Dyrskue "Skælskør", Østervangsskolen tages i brug 16

17 Redaktør Johs. Christiansen Samvær med en sommerfuglesamler Overlærer A.G.Carolsfeld-Krausé, Villa Solvang Roarsvej Algade Wessel & Vett 11 Sv.E. Stybe Kongemordet i Roskilde Redaktør P. Justesen På tærsklen til Roskilde storkommune 20 Lotte Fang Roskilde før og nu Hestetorvet 1909, 1969, Rådhustorvet, Nytorv 24 Fotos Runde dage 29 Fotos Gamle Roskildedensere Amtsgymnasiet indvies Redaktør Poul Justesen Roskilde i 70'erne RUC loven, lufthavnen 17 Peter Foersom Roskilde Haandværkerforening 100 år 20 Fotos Roskilde før og nu!!! Stændertorvet, Bangs Hjørne, Roskilde Landbobank, Sparekassen, Algade 3, Algade 15 Schmidts Conditori Algade 23-25, Schou Epa 29 Fotos Gamle Roskildedensere 31 Journalist Mona Larsen Portræt af Johannes Magnild (kunstmaler) 37 Fotos Vi gratulerer 39 Fotos Året i Roskilde Ferdinand Bang, H.V.Hansen, Mogens Hansen Peter Foersom Sante Barbara Hellig Tre Kongers Kapel, Christian 1.'s Kapel, Kongesøjlen 9 Stig Holsting Roskilde Kro 13 Erling Olsen RUC 20 Fotos Roskilde før og nu!!!! Skomagergades nordside, bl.a. Løytveds Gaard, Skom Fotos Gamle Roskildedensere Kegleklub 31 Arne Nielsen Preben Neergaard om Gustav Wied 33 Fotos Vi gratulerer 35 Fotos Året i Roskilde Niels Jensen 50 års jub Maglekilde, Hotel Roar nedrives Aage Engelberth Hansen, Jens Winther DM, Maglegårdsskolen, Jørgen Philipsen 25 års jub Jørgen Brendekilde Eventyret om træstumperne Skuldelev fundene 10 Lotte Fang En maler i Roskilde J.C.Dahl 14 Peter Foersom Højt til vejrs i gamle dage Domkirkens spir 19 Fotos Gamle Roskildedensere 21 Fotos Året i Roskilde Roskilde Højskolehjem/Hotel Roar/Codanhus Frederik 9's bisættelse, Beatfestival, RUC 1.etape indvies 30 Poul Justesen Universitetet og Østbyen vil smelte sammen 37 Luftfotos Det nye Roskilde 44 Leif Lund Roskilde og sporten Ib Koch Olsen Mindeord om Arthur Fang 7 Stig Holsting Den Hellige Birgitta og Roskilde Domkirke Hellig Tre Kongers Kapel, Kristian 1's Kapel, Skt. Amdreas Skt. Laurantius Kapel, Skt. Kristoffers Kapel, Christian 4's 13 Vibeke Fischer Thomsen Domkirkeområdet i Roskilde!! Kapel, Christian 9's Kapel 19 Arne Jensen Da Wied kom i fint selskab Det Kongelige Skydeselskab, fugleskydningsskive 22 Jørgen Brendekilde Herresædet og herremanden Ledreborg 17

18 25 Antikvarisk kogebog Gamle opskrifter på julemad 29 Fotos Gamle Roskildedensere 33 Fotos Året i Roskilde Sven Aage Larsen, Kurt Lindhardt, Den Gamle Rektorbolig Roskilde Lufthavn åbnes, Landbobanken rejsegilde Ungdommens Hus indvies, Sparekassen køber Landbobankens ejendom Stændertorvet Sv.B.Egly Jul i Palæet Hos biskop Hans Kvist 9 Niels W. Holm Roskilde Atomkraftværk 14 Johs. Holsting Soldaterminder fra Roskilde Kasernen, Kildehuset, Christian 10 - Fondens Bro 20 Jørgen Brendekilde Havneskitser 23 Jørgenb Haldor Hansen Köhne-orglet i Odd Fellow-Logen 24 Ingrid Lysdahl Roskilde-Borgere i middelalderen 27 Fotos Gamle Roskildedensere 31 Fotos Året i Roskilde Bilfri søndag, Landbobank i ny bygning Alagde 4 - Privatbanken, Jacobskirken indvis, Jørgen Svarre Nielsen Kassernen rømmes 1975 Forside Jørgen Roed, Domkirken fra Bondetinget 5 Lotte Fang Jørgen Roed og Bondetinget 7 Ernst Verwohlt Roskilde gennem 50 år 17 K. Feilberg Da Roskilde startede modstandskampen Oberst Nemmike 25 Forfatter Ingeborg Buhl Da månen blev væk Eventyr 33 Johs. Holsting Roskilde i tyverne Bus Skibby-Roskilde, 37 Socialinspektør Knud Sørensen Hovedgaden! Blomstrende! Tør!!!!! Algade's og Skomagergades beboere 41 Fotos Gamle Roskildedensere Algade 41-51, Langelinie 43 Fotos Året i Roskilde Knud Hencker, Robert Andersen, Hyrdehuset indvies 47 Mogens Suhr Andersen Farver Hammers Gård Dobeltudgave, materialet 1976 stjålet 5 Peter Foersom Hvad Fjordvilla gemte 9 Poul Linneballe Ingeborg Buhl i Roskilde Kloster 13 Frank Birkebæk Roskilde i middelalderen - et byhistorisk projekt Roskilde-kort Agner Sandhøj Andersen Min barndomsby Spritfabrikken 21 Socialinspektør Knud Sørensen Hvad villanavnene fortæller!!!!! 29 Fotos Teaterglimt fra Roskilde Teater 30 Fotos Gamle Roskildedensere 32 Fotos Året i Roskilde Helge Torm Garvergaarden ved Røde Port!!! Accisseboden Algade Bjørn Jensen Sporten 1978 Uffe Jørgensen 13 Fotos m.v. Året i Roskilde 25 Jørgen Brendekilde Tre spændende Roskilde-miljøer "Smedegaard" ("Hos Martha"), Byggerhesten, Club Birgitte Marfelt Det kgl. Palæ Kurt Moll, Stændersalen 36 Fotos Gamle Roskildedensere 18

19 Helge Torm Tilbageblik på et torv!!!! Hestetorvet 11 Peter Foersom Hakon Mielche og Roskilde 13 Mogens Suhr Andersen Farver Hammers gård 17 Jørgen Brendekilde Stemninger fra Naturparken 20 Svend Otto Snoegen (tegning) Jægerspris Storskov 23 Peter Foersom En time i høflighed Skt. Josefs skole 75 år, Søster Paula 29 Fotos Gamle Roskildedensere 31 Bjørn Jensen, Dennis Ibsen Sporten Fotos Året i Roskilde Valentin tiltræder, Toldbod nedrives, KFUM til Lillevang Viggo Kanding orgelkoncert, Hos Mester ånbes Frede Volfing sælger Prindsen Ingeborg Buhl Solen gør sig kostbar for tiden Juleskikke 7 Ib Koch-Olsen Klange i jern Om Robert Jacobsen 13 Peter Foersom Bjerget på billeder og bånd Toftegade, Berthelsens Gård, Smedegadem Gadekæret Kirkegade, Wendtsgade, Sct.Hansgade, Brøndgade 21 Mogens Suhr Azndersen Amtsgården 25 Harald Skougaard Lærer hos arbejdsløse i 30'erne 27 Fotos Året i Roskilde Flemming Werge, Ritz, Bibliotek indvies Anna Weber Nogle barndomsminder fra Roskilde Webers Gård, hjørnet Skolegade og Lille Maglekildestræde 13 Camilla Lindemann Man må have et humoristisk forhold til egen skæbne Om Lise Nørgaard 19 Aksel M. Bak Roskildepige i 1700-tallet Maren Andersdatter Lange, Hvedstrup gamle præstegård Farver Hammers Gård, Skomagergade 33, Sukkerhuset 25 Børge Dahl Gammelt værktøj Ledreborg Tømmerhandel 27 Ole Green Sporten 33 Fotos Gamle Roskildedensere 34 Fotos Teater I Roskilde Mogens Suhr Andersen Domkirkeområdet 10 Annemaria Jeppesen Danseskolen på Prindsen 17 Hans-Ole Hansen Dregn Lejre Forsøgscenter 25 Juleeventyr, frit efter H.C.Andersen Hvad nissegrøden fortalte 27 Journalist Mogens Garde Jeg var ung i Roskilde Roskilde Dagblad 31 Ole Green Sport 35 Fotos Gamle Roskildedensere 37 Fotos Året i Roskilde Erhard Grimstad Gustav Wies - en kvindehader? 11 Lotte Fang Det kongelige kalæ i Roskilde 250 år 15 Lotte Fang Roskilde Sparekasse 19 Aksel N. Bak Elleore - storhed og humor!!! 23 Jens Mørkegaard Hvad var det der skabte Roskildefonden Byfester 29 Jytte Feilberg Erindringsglimt fra en mørklægningstid Bl.a. Kaptajn P.V.Hammershøj 19

20 35 Ole Green Sport 39 Fotos Gamle Roskildedensere 41 Fotos Året i Roskilde 45 Fotos Teater i Roskilde Mogens Suhr Andersen Omkring Bondetinget Skolegade 9, Bondetinget 14 8 Lotte Fang Roskilde Rådhus Ib Koch-Olsen (tale) Eickhoff og Guapa Sparekassens gave til Roskilde, skulptur, Latinerhaven 17 Lotte Fang Skomagergade Skomagergade 12, Schrams gård, Skomagergade Ib Koch-Olsen Fra en billedhuggers bo Amtsgårdens kunst, skulpturer Gerhard Henning 25 Lotte Fang L.A.Ring og Sct. Jørgensbjerg Brøndgade, Uglebjerget, Smedegade og Toftegade Sct. Agneshusene med afdampede grise, Branden i 1923 Spadus Hus, Kirkegade, Asylgade 31 Peter Foersom En nærliggende tanke Roskilde Bank, Gottschalcks eller Crones Gaard (1906) Henning Christiansen, Svend Aage Pedersen, Aage Müller 39 Anna Weber Webers gård i gamle dage Skolegade 46 Fotos Gamle Roskildedensere Sv.B.Egly Roskilde Garden 50 år Fugleskydningsselskabet bane ved Børsen 9 Gunnar Hansen Verdensmester Ørsted 13 Sv.B.Egly En vej til verden Helmuth Ingvorden, NUNC, Arthur Jacobsen, Dom Apotek 19 Lotte Fang Kongelig begravelsesplads Frederik 9 21 Lotte Fang Klosterpilden Behrmann 1832, Sct. Maria, 26 Ib Koch-Olsen Med luth gennem livet Jens Friis Hansen, Trægården, Per Døvers Kro 35 Gunnar Thunbo Gråbrødre kirkegård Gustav Wied, Weyse, Hans Rønø 40 Frank Birkebæk Roskilde by set fra vest Maleren Jacob Christian Gottschalk Fugleskydningsselskabet fra Børsen til pavillonen i Boserup 42 Ole Jacobsen Vinden, vandet og Vilby Sejleren Peter Vilby 46 Niels Munk & Eva Tønnesen Årets gang i Roskilde 1986 Forside, Domkirken set fra øst Maleren Heinrich Hansen 3 Henrik Christiansen Roskilde i Svend Erik Stybe Barn i matadortiden Realskolen Læderstræde, fra 1931 Allehelgensgade Skole 12 Turistchef Mogens Persson Fremtidens turisme i Roskilde Torvedag, Forsøgscentret i Lejre 14 Lotte Fang En kilde genopstår (skt. Gertruds kilde) Byparken, Klostervang, Peder Resens kort Boel Jørgensen RUC og Roskilde, RUC i Roskilde 18 M. Suhr Andersen Byfornyelse, byens bevaring Karen Olsdatterstræde, Bredgade Lotte Fang Roskilde Smedelaug gennem 550 år 27 Sv. B. Egly Roskildes største industrivirksomhed (DAK) Christen Hviid 33 Lotte Fang En slentretur i vest Roskilde Støden, Store Højbrøndsstræde, Duebrødre Hospitals kirke Byvaolden, Duebrødre skole, Roskilde Vandværk 37 Hans Michelsen Johan Henrik Tauber, rektor Katedralskolen 38 Kaj V. Hansen I skæret af en månestråle (maleren Viggo Pedersen) Bognæs 1923, Frederiksborgvej Hans Michelsen Bogskatte i Roskilde Jocob Kornerup, Stiftsbiblioteket i Domkirkens ridersal 49 Palle Aagaard Vi skal ikke behandle vore børn som små voksne 20

21 51 Lotte Fang Roskilde Tidende Algade 18, Jørgen Brendekilde, 54 Henrik Overgaard Erhvervprisen Slagteriskolen 55 Kenny Rathje Jul i Roskilde 57 Henrik Overgaard Årets gang i Roskilde Preben Rasmussen, Roskilde Boldklub 1987 Forside, Maglekilden Fugleskydningsselskabets 200 års jub 4 Mogens Persson Turistuddannelser i Roskilde Roar og Helge 6 Michael Helm Danmarks allerførste socialist Spichmann 9 Birgir Nielsen Kolonihaven længe leve Vennelyst, Hvilen, Granly, Roars Gave 13 Mogens Suhr Andersen Akvareller, Domkirkestræde, Korrundingen, Skolegade 15 Kaj V. Hansen Klamer - en billedskærer i Roskilde Skomagergade 26, Kildehuset ved Maglekilde 18 Halvor Petersen Broagergaard i Veddelev er brændt 25 Claus Røllum-Larsen Tre domorganister i Roskilde Matthison-Hansen ( ) Camillo Carlsen, Emilius Bangert, Helvig Larsen 33 Niels Neersø Vi stiller store krav til os selv Rockwool, Tom Kähler 36 Niels Neersø Vikingeskibshallen vil udvide til mere end det dobbelte 43 Freddy Volmer Hansen, Jørgen Birkegård Engang var der liv i gaden Slagtermester Ejegod Jørgensen (1947) Olsgade (1905) Olsgade (1979), Volmer Hansen, Olsgade 15 Birkegård Jensen, Mønsterbageriet 49 Eva Tønnesen Melchior Borchgrevinck kannik i Roskilde Musikliv 53 Lotte Fang Da man skød til papegøjen Fugleskydningsselskabet!!! 56 Bent Nordahl Ringstedgade Frantz Wendt Da man stiftede Gustav Wied Selskabet Tummelumserne 63 Ludvig Danneskjold-Samsøe Musikliv i Roskilde Hans Matthison-Hansen Bomdetinget Erik Dahlerup Mellemskoledreng i Roskilde Katedralskole 71 Erhard Grimstad 25 år med skibe og mennesker 76 Henrik Overgaard Årets gang i Roskilde 1988 Forside, Gullandsstræde 1892 Ebbe Kornerup 6 Palle Aagaard Begyndelsen til en politisk målsætning Tennisklubben i Darup, Badminton ved Himmelevhallen 10 Grete Rung Ammer og barnepiger -kvinder Hedeboegnen Klædedragter 17 Vibeke Stybe Maria Andersen og Gudrun Eriksen Børnebogsforfattere, Tude-Marie bøgerne 21 Ingeborg Christmas-Møller Storkøbmanden på Stændertorvet Peder Kornerup, Palæsamlingerme, Bredgade Rådhustorvet 2 (Stændertorvet), Lauritz Jørgensens Eftf. Borchsgade, grosserer C.W.Leegaard 29 Henrik Toft Jensen Roskildes befolkning og erhverv RUC rapport, Spritfabrikkerne, Maglekilde Maskinfabrik 32 Anette Kruse Christian 4. og Roskilde Domkirke Prædikestol (1609), billedhugger Hans Brockman Kongestolen (1600), Christian 4.s kapel (1620) 36 Jørgen Brendekilde Noget om nisser 39 Kristin Oddsdóttir Bonde Ísafjördur - en venskabsby i nord Island 45 Hans Michelsen Thi Hørerne brugte ikke at læse...! Katedralskolen 51 Stig Wibergog Torben Kristensen Genopbygningen af et bladhus i Roskilde Roskilde Medie-Center. Roskilde Tidendes lukning (1986) 55 Lotte Fang Da "Bjerget" kom til Roskilde (1938) Kirkegade 60 Henrik Overgaard Årets gang i Roskilde 21

22 1989 Forside, Kapelmølledam (1860) 5 Eva Tønnesen Gustav Wieds juletraditioner Kastellet, Hedegade 9 10 Hans Michelsen Rasmus Borch Bondetinget 4 15 Ernst Willumsen Klosterstræde in memoriam 16 Andelsbankens Erhvervspris Erik Magnild, Stryhns Leverpostej 17 Henrik Denman En flygtning på jorden om Martin A. Hansen 21 Carla Jacobsen Min katolske skoletid Skt. Josefs Skole, Frederiksborgvej 10, Boserupbroen D/S "Hornsherred", Købmandsbutikken Skt. Mortensvej 1 25 Ole Holst Slagteriskolen i Roskilde 30 Holger Rørdam Gustav Wied i Roskilde Holger Drachmann 36 Martin Corfix En Roskilde komponist (Johannes E. Billesbølle) 8. Regiments Musikkorps i Ringstedgade 38 Sophie Borch/Lotte Fang Mindenoteringer (om Dronning Louises bisættelse) 40 Salgsbruchure - Kastellet - kursted 45 Henrik Overgaard Årets gang i Roskilde Pavebesøg 1990 Forside, Jørgen Roed Domkirken fra Bondetinget Wagner Jensen, "Højmose" Julle og Jens Peter (fra Nørre Hyllinge) Heste 10 Erhvervsportræt Roskilde Bank 15 Gerda Schwartzbach Ungerne på Knudsvej 16 Ronald Larsen Barndomsminder fra det gamle Roskilde om Trægaarden 18 Halvor Petersen Streger - om det gamle slagteri Jernbanegade 1937 og 1990, Skoleslagteriet Jernbanerestaurationen, købmand Anton Lützhøft, E.O.Klem, restauratør Ludvig Jeppesen, købmand Schaltz Slagteriets udsalg Erhvervspris Refrema 28 Elna Andersen Om at være barn i Jyllinge i 30'- og 40'erne Jyllinge Gl. Fiskerihavn, Lillø 39 Carsten Sivertsen Manglede bare at huset flyttede sig Metapsykisk Selskab Forside, Jens Peder Møller (1885) Domkirken set fra Kapelsmøllen 5 Ole Jacobsen Søspejderne i Roskilde 8 Lotte Fang A/S Roskilde Fællesbageri 10 Eva Tønnesen Visdommens Døtre i Roskilde Kristi Legems Fest, Sct. Maria Hospital 15 Erik Ramskover En glemt kunstner i Roskilde Domkirke Frederik Gottlieb Hertzog, Dron.Margrethes sarkofag 17 Ib Vindelev 150 år i folkets tjeneste Roskilde Amtsråd 21 Erhvervspris 1991 BB Byggeindustri A/S 22 Et kendt Roskildehjørne fylder 75 år Roskilde Kontantforretning, Carl Andersen, Karl Waneck 24 Kunst i Roskilde Museet for Samtidskunst, Galerie Stender 28 Jørgen Brendekilde Ædelt håndværk igennem hundrede år C. Andersen & Enig, Karen Olsdatterstræde 7 30 Leif Skov Roskilde Festival - snart 22 år ung 32 Aksel N. Bak Hakon Brinch - læge flyver, bygmester og idealist Veddelev Strand 41 Helmer Hansen Roskilde og Omegns Foderstofforretning Købmandsgård på Hestetorvet 44 E. Ramskover Om at samle på Jul i Roskilde 45 Ronald Larsen Jul og nytår Stændertorvet Bent Flensborg Muntre minder med Lise Nørgaard 22

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder.

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. 1 Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. Jacob Halgaard og Bent Bak - Januar 2014 2 3 Halgaard Skole 1916 - Elever og lærer Barbesgaard.

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Senest revideret den 23. marts 2015. www.holsted-speedway.dk

Senest revideret den 23. marts 2015. www.holsted-speedway.dk Senest revideret den 23. marts 2015 www.holsted-speedway.dk 01 17-04-2015 SGP kval 18.30 Hanne Thomsen Ass. Steen M. Larsen *Tidtagerchef Vibeke Bøgh *Tidtager ass. Laila Olesen *Chef for Teknisk Jens

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig Abels Meno 600 km 28-08-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 58.598 Aerts Peter 1600 km 16-08-2010 Audax Randonneur Italia 4.386 Aerts Peter 200 km 20-03-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 295.468 Aerts Peter

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d.21-05-2017. TID: KLUB: NAVN: KLASSE: 900 VELKOMMEN - KONTROL AF DUER. 930 D.J. Køge - Herfølge Jagtforening Veteran Hold Robert Hansen Veteran D.J. Køge - Herfølge

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Roskilde Allan Markussen Algade 33 4635 5151 roskilde@spks.dk Sparekassen Sjælland Roskilde

Roskilde Allan Markussen Algade 33 4635 5151 roskilde@spks.dk Sparekassen Sjælland Roskilde Stjernebutikker Navn Adresse Telefon E-mail Vikrsomhed By Ali Stændertorvet 02 4636 9626 Rute2drive@yahoo.dk Sv. Michelsen Chokolade (Orchidé) Roskilde Allan Markussen Algade 33 4635 5151 roskilde@spks.dk

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Side 1 af 6 18-11-2012 16:12:06 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 102422 Magnus Andersen 01-514 Vodskov Skytteforening 200/12 200/10 400/22 2 95772 Jonas

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere