Indholdsfortegnelse Velkommen... 2 Formanden... 2 Jagtskydning Skeet Sektionen Nordisk trap Dansk Flugtskydnings Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Velkommen... 2 Formanden... 2 Jagtskydning Skeet Sektionen Nordisk trap Dansk Flugtskydnings Forbund"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Velkommen... 2 Formanden... 2 Jagtskydning Skeet Sektionen Nordisk trap Dansk Flugtskydnings Forbund valg... 26

2 Velkommen Formanden bød velkommen takker for opbakningen fra de fremmødte klubber i alt 30 klubber er fremmødt, En særlig velkomst til de 4 fremmødte ærespris deltagere. 1. Valg af dirigent. Vagn Gad Lauridsen blev valgt 2. Valg af stemmetællere Der vælges 3 stemmetællere 3. Optælling af tilmeldte foreninger Der er tilmeldt 30 foreninger 4. Beretninger Formandens beretning. V. Jens Holt Jensen Så gik året 2014 og hvilket år for DFF vi holdt vores repræsentantskabsmøde i marts 2014 hvor vi igen brugte megen tid på at diskutere unionen og de problemer vi havde med sammenarbejdet med dem. Jeg fortalte at jeg i fremtiden ville prøve at koncentrere mig om hvordan vi fik det til at fungere optimalt i DFF i stedet for at bruge alt krudtet på Unionen. Vores repræsentantskabsmød gik rigtigt flot med en fin dialog og vi kom flot gennem vores dagsorden. Vi skulle videre til unionens repræsentantskabsmøde om eftermiddagen hvor der var et forslag som vi skulle stemme om der lød på at hvis forbundene ville være med i elitesatsningen så skulle man betale henholdsvis 10 kr. i år 2014 og 12 kr. i år 2015 samt 15 kr. i år 2016 pr medlem der var indberettet. Dette var et forslag som vi syntes var fornuftigt da vi jo så bare kunne vælge ikke at være med i elitesatsningen da vi ikke mente den blev forvaltet på en fornuftig måde.

3 MEN da vi kom til de indkomne forslag til unionens repræsentantskabsmød blev det originale forslag trukket tilbage og et nyt ændringsforslag blev lagt frem og nu var det ikke frivilligt at deltage og beløbene var sat op til henholdsvis samt 20 kr. pr medlem. Det fremsatte ændringsforslag blev fremlagt og vedtaget, (godt nok er vi flest men vi har ikke de fleste stemmer.) DFF protesterede straks over lovligheden af at det ændrede forslag ikke var lovligt da det var en ret stor ændring af forslaget, med meget store konsekvenser til følge. Dirigenten sagde blot at det var noget han afgjorde og han syntes det var helt i orden. DFF fortalte at det ikke varet forslag som de kunne følge da de jo netop om formiddagen havde fortalt deres repræsentantskab at der ikke ville være kontingentforhøjelser i år 2015 og da slet ikke for 2014 med tilbagevirkende kraft. Det er jo en regning på ca kr. for 2014 og for 2015 samt kr. for Og hvis man tager i betragtning at kontingentindbetalingerne til DFF i 2014 var ca kr. må man jo sige det er en alvorlig sag. DFF modtog senere en regning fra unionen på beløbet som vi straks fortalte at vi ikke kunne godtage dette og at vi ville forelægge sagen for en advokat. Bestyrelsen indkaldte til et ekstraordinært repræsentantskabsmød den 22 juni hvor vi diskuterede en ny struktur i DFF og derudover blev det bestemt at DFF ikke kunne/ville betale den af unionen fremsatte regning grundet at den var med tilbagevirkende kraft. Bestyrelsen hyrede en advokat til at tage over i sagen. Advokaten havde en klar mening om at det ikke var korrekt som sagen var foregået. Advokaten sendte et brev til unionen om at hvis DFF skulle betale regningen skulle unionen sende sagen i retten og sendte begrundelser med. Unionen syntes åbenbart ikke det var værd at svare på.

4 Der har været en vis kommunikation med unionen bla. på et møde med John Hansen (Den tidligere DFF bestyrelsesmedlem, som vi med stor forhåbninger valgte ind i Unionen som formand!) Hvor Unionen fortæller at juristerne i DIF siger at det er foregået på en helt rigtig måde. DFF har aldrig modtag et noget på skrift eller tale fra de såkaldte jurister? DFF bestyrelsen indkalder til endnu et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 16 november med den dagsorden at vi skulle melde DFF ud af unionen og ændringer af vores vedtægter grundet det ændrede tilhørsforhold. Dog havde unionen indkaldt unionens repræsentantskab til et ekstra ordinært møde med det punkt på dagsorden at smide DFF ud af unionen grundet at DFF ikke havde betalt regningen på de kr. Og som de ordentlige mennesker de er, blev DFF forbudt adgang og stemmeret på forhånd. Og unionsbestyrelsen med formanden i spidsen fremlagde forslag om at flugtklubber kunne meldes direkte ind i Unionen. Hvilket gør at de kan beholde flugtskytten Jesper Hansen som er OL kandidat og dermed en vigtig del af aftalen med Team Danmark. Og vupti inden deltagerne er kommet hjem efter mødet har en sportingklub med hr. John Hansen i bestyrelsen meldt sig på banen. Dette at DFF er blevet smidt ud af Unionen gør at vi jo trækker forslaget om udmeldelse af Unionen til vores rep. møde. Vi vedtager de ændringer af vores vedtægter som jo hører med det nye tilhørsforhold. Der bliver diskuteret en ny struktur i DFF hvor der skal laves en eliteafdeling som så skal være medlem af unionen, dette bliver forkastet på det kraftigste af deltagerne og der er stor enighed om at DFF ikke skal have tilhørsforhold til unionen. Deltagerne enes om at arbejde på at alt flugtskydning skal foregå under DFF som det altid har gjort og hvis unionen skulle bruge nogle skydninger så kunne DFF fint afholde disse for unionen.

5 Det var med stor glæde jeg mærkede at alle stod sammen om DFF. Kun KFK ytrede at det ikke var uden problemer for dem da de jo havde Jesper Hansen og deres vedtægter som de skulle tage hensyn til, dette var der stor forståelse for og det skulle selvfølgelig løses således at Jesper kunne bibeholde muligheden for at komme til Ol. Bestyrelsen holdt et møde efterfølgende hvor vi var enige om at det var det vi ville arbejde for. Dog var vores Sportingsektions ledder lidt i et dilemma da han jo også sad i den nye sportingklub som netop havde set dagens lys. Men der var enighed om at arbejde for at vi fortsatte med at afholde de skydninger som vi altid har gjort i DFF regi. Kort efter måtte vi sige farvel til sportingsektions lederen som valgte at afholde skydninger i unions regi i stedet for i DFF. Kort efter måtte vi sande at vores kasser Kuno Danielsen havde fået tilbudt pladsen som flugtsektionsleder i Unionen af vores ven John Hansen. Vi besluttede at vi ikke kunne have Kuno til at side i DFF bestyrelsen da han jo havde valgt unionen, samtidig havde Kuno tilbudt vores sekretær at overtage pladsen som sektions leder i unionen hvorfor vi også måtte sige farvel til Michael. Samtidig fortalte Ebbe vores Nordiske trap sektions leder at han ville forlade DFF han har senere også fået en post i unionen. Nogle klubber har valgt at afholde skydninger for unionen hvilket jo ikke er hvad der blev bestemt på mødet men det er jo et frit land vi lever i. Mange klubber er dog loyale og der er jo intet til hindrer for at der kan afholdes skydninger i DFF som unionen kan bruge til udtagelser hvis de mangler nogle, blot er det vigtigt for DFF at vi bibeholder hovedparten af skydninger i Danmark hvis der skal være skydning for andre end top eliten. Man må jo sige at det

6 måske ikke lige er den bedste start vi har fået i DFF for året 2015Der har været mange svævende punkter og der da stadig et par stykker. Hvad angår forsikring har DFF tegnet forsikring hos Willis Selskabet er det samme som har tegnet forsikring for Danmarks jægerforbund og de har haft policen fra DIF og sammenlignet og sørget for vi har mindst samme dækning som er i de to andre forsikringer. Instruktøruddannelserne har før været gennem DSKYU men det har været Medlemmer af DFF der har været godkendte til at undervise og vi har af Naturstyrelsen fået tilladelsen til at afholde disse. Vi har på nuværende en ansøgning kørende om optagelse i Dif. DFF klubber har på nuværende ikke retten til at udstede Våbenpåtegninger og retten til at have foreningsvåben men arbejder med justitsministeriet om godkendelse til dette. Klubber der er medlem af Danmarks Jægerforbund kan lave våbenpåtegninger direkte ved politiet. Sektionerne: OL trap: Jens Ole har kørt sektionen men valgte af personlige grunde at stoppe. Jens Ole havde fået rimelig styr på sektionen og den kørte flot derudaf så lidt ærgerlig han måtte stoppe men helbredet er trods alt vigtigere end skydning. Så stor tak til Jens Ole for det store arbejde han har udført for DFF. Efter Jens Ole tilbød Jørn Rasmussen at overtage posten men han tabte pusten da kasserer og sekretæren stoppede. Vi har nu fået Dan Albrectsen til at overtage posten. Vi håber repræsentantskabet vælger Dan til at fortsætte.

7 Skeet: Per Knudsen har kørt Skeet sektionen på en super måde vi hører kun ros for hans engageret måde at køre denne sektion på og han har en kæmpe opbagning i sektionen Det er virkelig noget vi i DFF har brug for i den situation vi er i lige nu. Per har også været til stor hjælp i de andre sektioner når der lige manglede en hånd eller et overblik.og ikke mindst hvad angår hjemmesiden har Per gjort et stort stykke arbejde. Ja hvor har han ikke gjort et stort stykke arbejde. Stor tak til Per. Nordisk Trap: Ebbe har kørt nordisk trap sektionen på flot vis med stor hjælp af Kuno som jo ikke helt havde sluppet skydningen. Nordisk trap var jo nok den skydning med de fleste stævner så det er lidt af et tab at der ikke på nuværende er en der har overtaget sektionen efter at Ebbe valgte at arbejde for Unionen. Men tak for det arbejde i har gjort for DFF og ikke mindst for Nordisk trap. Jagtskydning: Jagtskydningen er den skydning der mindst mærker bruddet med Unionen da de fleste af jagtskytterne knap nok ved hvad unioner er for en tingest. Dog kan jeg se at unionen også vil til at holde et DM i jagtskydning! Brian køre jagtskydningen på rygraden, han er en gammel rotte i faget og har forbindelse til folk som kan hjælpe hvis der er brug for dette. Så stor tak til Brian for at køre de skydninger så vi næsten ikke høre noget fra ham kun når der er lavet nye rekorder osv.

8 Running Taget: Søren Dam kører Running taget sektionen som måske ikke er den største skyde disciplin men til gengæld er han nok den der ved mest om regler og div. Skydninger. En god mand at have i bestyrelsen. Sporting: Sportingsektionen er den sektion som måske lider mest af bruddet med DSKYU da de har en del udenlandsskydninger som det jo gennem unionen de sendes ud ikke at unionen har gjort det store for sportingskytterne men de er jo van til selv at betale for deres ture. Kent har kørt sektionen på flot vis og med John Hansen som også sidder i FITASC ved sin side bliver det en svær opgave for Steen Vasegaard at overtage. Men jeg håber klubberne vil hjælpe Steen med at komme i gang så kommer det til at køre også for DFF. Tak til Steen for at ville overtage denne post på et så svært tidspunkt Uddannelse: Musse er jo nok det mest rutinerede forenings menneske jeg kender, hun sider eller har siddet i alt hvad der har med haglskydning og jagt at gøre. Musse har en stor viden om hvor og hvordan man får ting til at ske og det er Musses store fortjeneste at vi har fået godkendelsen til at undervise instruktører og så så hurtigt. Det er en stor hjælp at have en så engageret næstformand (Kvinde) i bestyrelsen. Fremtiden:

9 Jeg syntes at fremtiden for DFF ser lyst ud vi har i mange år brugt ufattelig megen energi på unionen og ganske vist er alle problemer ikke væk, men de fleste kan vi nu selv gøre noget ved og med opbakning fra klubberne tror jeg det bliver nemmere at være haglskytte for fremtiden. Jeg kan se at rigtig mange lubber har indbetalt kontingent på nuværende så jeg håber og tror på at vi fortsat vil være det sted hvor flugtskydningen foregår. Med venlig hilsen Formanden for Dansk Flugtskydnings Forbund Jens Holt

10 ÅRSBERETNING Jagtskydning 2014 Kære medlemmer og sponsorer. Her ved udløbet af 2014 vil jeg takke for jeres interesse og støtte. Året starter med LM. Den 27. april. De blev afholdt på banerne. Strandager Skydecenter, Vejen og Gilleleje. Se resultater på hjemmeside. Dansk Grand Prix var på Strandager Skydecenters bane den. 11.maj Med i alt 98 skytter deltog de 76 på hold. Dette er en skydning hvor hold og individuel skyder samme dag. Som de fleste ved er jagtskydning en disciplin, vi kun skyder i Danmark. Derfor afholder vi et Grand Prix for dem, der skyder jagtskydning. Træning dagen før er blevet obligatorisk og som sædvanlig var der mange og træne. Med finale i alle klasser, vil det meste af dagen gå, så det var virkelig rart at se så mange blive til medalje overrækkelsen. Senior Torben Broløs Damer Ulla Hansen Tranekær Tullebølle 107/124 Junior Erik Pedersen Lund 117/120 Oldboys: Bent Jensen FFF 117/121 Veteran: Arne Larsen FFF 118/125 S-veteran: Helge Nielsen Strandager 112/123

11 Strandager Hold vandt Harny Rasmussen Bo Hansen Brian Pedersen Jørn Henriksen DM. Jagtskydning Var på Hedehusene Fløng jagtforening den 5. og 6. juli. Det var en solrig weekend med 221 deltager, et sted hvor man kan se de bedste skytter i Danmark træffes på en Jagtbane. Der havde været træning det meste af ugen. Men som vi ved, er træning et og konkurrence noget andet, og virkelige mange måtte sande det. Men så mange skytter i dag kræver det virkelig en klub med mange hjælper og det må vi sige at Hedehusene Fløng har.for første gang har vi en kvinde der skyder guldnål 70/80 Marie Louise Acton-Lyng skød 78/81og Danske mester Sten Hansen skød 80/80. Hvad han tidlige gjorde i 2012 i Lund. Men man kan kun få guld nål en gang. Det var virkelig et flot DM arrangement. Dansk Mesterskab 2014 DIF mester: Herre: 1. Steen Hansen KFK 118/ Jesper Kjep KFK 118/ Jakob Hølmkær MSK 117/120 Forbundsmeter: Senior Jesper Kjep KFK 78/81 Damer Marie Louise Acton Lyng NFK 117/122 Guld nål Junior Jakob Iversen Lund 78/82

12 Oldboys Steen Hansen KFK 80/80 Veteran Flemming Hansen Krogager 78/82 S-Veteran Helge Nielsen Strandager 75/81 Den 10. august afholdt vi DM/FM for hold på MSK. Bane Det var igen en solrig søndag med 32 deltagne hold. Der var igen træning dagen før og mange hold var mødt frem til træning. En bane der indbyder til at skyde mange duer, men det er nu svære end det ser ud til. Der var hård kamp om placering efter første runde med 11 hold i finalen. Sevel er altid godt placeret og de havde 3 hold med i finalen. Hvor det dårligst placeret skød sig op til et Dansk mesterskab Nr. 1 Sevel jagtforening 307/340 Tage Hansen Kim M. Hansen Villy Poulsen Ivan Mølgaard Nr. 2 Flejsborg jagtforening 304/331 Karl Andersen Kurt Frederiksen Heine Poulsen Hans Nielsen Nr. 3 Sevel Jagtforening 302/329 Rasmus Trærup Henrik Skytte Søren Astrup Rasmus Jakobsen Igen en dag hvor vi skytter havde en virkelig god konkurrence dag. En stor tak til formænd, bestyrelser, deres hjælpere og dommer for det store arbejde, de gør for, at vi som skytter fik nogle virkelige gode dage på skydebane i år et løb. Et stort tillykke til alle vinderne i år Resultater over året ligger på hjemmeside En tak til DFF bestyrelsen for det gode samarbejde i 2014

13 Jagtsektionen Brian Schiønning Larsen Skeet Sektionen Så er endnu en sæson gået. Efter et par gode år internationalt, så blev det i 2014 lidt mellem år, i hvert fald i forhold til resultater internationalt. For at starte med de internationale konkurrencer, så lå årets første WC i Tucson i USA. Her havde vi Jesper Hansen afsted og han startede godt på sæsonen med at skyde 123 og komme i finaleafsnittet. Her blev det dog kun til 13 træffere i semifinalen og Jesper måtte tage til takke med en 6. plads. Det var dog en rigtig god start på sæsonen. Næste WC var i Al Ain. Her var Jesper også afsted og skød 119, som rakte til en 20. plads. Næste udfordring var WC i München og her havde vi både Jesper Hansen og Per Knudsen afsted. Her blev det til 116 til Jesper som rakte til en 67. plads og 119 til Per som rakte til en 38. plads. Sidste WC på året var i Beijing, men her havde vi ingen afsted. Til EM havde vi både Jesper Hansen og Per Knudsen afsted på seniorsiden og Emil Kjeldgaard og Johan Birklykke på juniorsiden. Jesper skød 120 som rakte til en 17. plads og Per skød 115, som rakte til en 41. plads. Emil skød 114 og Johan 113 og det rakte til en 14. og en 16. plads, som må siges at være godkendt, da det var deres første store mesterskab. Sidst på året var det tid til VM i Granada. Her var det samme 4 skytter som til EM, men også Mikkel Petersen var med på juniorsiden. Det viste sig at være udfordrende baner og vejret hjalp også meget

14 til med en masse vind. Resultaterne var dog også derefter, da man kunne komme i top 10 ved at skyde 121. Det kunne vi dog ikke, da Jesper skød 116 og Per skød 110. Emil skød 115 som rakte til en 19. plads. Johan skød 109 og Mikkel 106. Så der er plads til forbedringer fra alle sider til 2015 sæsonen. Nationalt har det været et fint år. Vi har haft en masse nationale skydninger gennem året og der har været fin deltagelse. Igen i år var det Scandinavian Open i Jetsmark som trak de fleste deltagere. Her blev bedste dansker Morten Clemmensen med 121 og efter semifinale og finale stod Morten stadig på førstepladsen. Sidst på sæsonen var det som sædvanligt tid til DM individuelt og i år skulle det afholdes i Holstebro. Efter de første 125 duer, var det Michael Nielsen som var i spidsen med 120. Han var dog skarpt forfulgt af bl.a. Søren Wormsdorff og junior Johan Birklykke med 119. Ligeledes havde junior Mikkel Petersen også skudt sig i semifinalen på 118 sammen med Jesper Hansen og Michael Kjeldgaard. Efter semifinalen var det en kamp mellem en junior og en senior i begge medaljekampe. Michael skulle skyde om bronze mod Mikkel Petersen og her vandt Michael bronze med 16 flotte træffere. Mikkel fik en flot 4. plads i sin første DIF finale. I guldkampen var det en kamp mellem Søren Wormsdorff og junior Johan. De skød begge 12 træffere i guldkampen og måtte derfor i shoot off om medaljerne. Her trak Søren Wormsdorff fra Vejen det længste strå og kunne lade sig hylde som DIF Danmarksmester. Tillykke med det Søren. Johan fik en flot sølvmedalje og tillykke med den.

15 DIF Guld Søren Wormsdorff Vejen 119 Semifinale 15 Guldfinale 12 + shoot off 5 Sølv Johan Birklykke Jetsmark 119 Semifinale 14 Guldfinale 12 + shoot off 4 Bronze Michael Nielsen KFK 120 Semifinale 13 Bronzefinale 16 DFF Guldmedaljer Senior Michael Nielsen KFK 120 Junior Johan Birklykke Jetsmark 119 Old Boys Lars Lund Nielsen KFK 117 Veteran Walther Madsen KFK 116 Dame Nanna Nielsen Jetsmark 66 Årets næstsidste skydning var så hold DM i København og her var der 17 hold tilmeldt. Det var en rigtig flot tilslutning, da det lå i København. Det blev igen igen KFK som løb af med guldet. Der var dog spænding om udfaldet, da KFK 1 var bagud efter førstedagen. På anden dagen lukke KFK dog af med runder i 73 og 72 og genvandt derfor guldet. Jesper Hansen, Anders Dahl og Per Knudsen vandt guld med 351 træffere foran Jetsmark 1 med 346 og KFK 2 med 341 på bronzepladsen. Årets sidste skydning var Nordisk mesterskab, hvor der i år var åbnet op for at seniorerne kunne skyde med. Her vandt Alexander Karlsen guld og Emil Kjeldgaard vandt bronze individuelt. Som hold vandt Danmark guld med Johan Birklykke på holdet. Tillykke til jer alle tre. På herresiden blev det til hold sølv til Thomas Karlsen,

16 Claus Weits Pedersen og Marcus Kollerup. Tillykke til jer. På vores hjemlige rangliste endte Jesper Hansen igen på førstepladsen med 606 træffere på sine 5 bedste tællende skydninger. Tillykke med det Jesper sæsonen er nu i gang og det tyder på at det bliver en lidt forvirrende sæson, grundet splittelsen mellem DFF og DSkyU. Jeg håber dog at der kan findes fælles fodslag på en eller anden måde, men i skrivende stund, ser dette dog noget svært ud. Jeg håber dog at der fortsat vil komme skytter til vores DFF skydninger, da der i 2015 er lavet lidt ekstra muligheder til alle, især dem som aldrig kommer i betragtning til landsholdspladser. Jeg vil godt sige tak til banerne som har villet afholde stævner, banefolkene og alle dem som bare har været med til at få det hele til at køre som smurt hele året igennem. Jeg takker for året som er gået og vi ses på banerne i 2015 Med venlig hilsen Per Knudsen Skeet Sektions Formand.

17 Nordisk trap Året 2014 blev et mellemår rent resultatmæssigt. Sektionen har fastholdt antallet af skytter, og vi har løftet os yderligere i de fleste klasser og på flere områder. Vi har måtte set, at vore juniorer har søgt over i andre skydegrene, hvor de har gjort sig godt bemærket. Så Nordisk trap er en god udklæknings gren for vores unge talenter. Igen i år har vi set nye klubber. Det er glædeligt at der er klubber der bakker op om Nordisk trap skydninger. Årets resultater har vist at NT skytterne bliver bedre og bedre og viser en opadgående kurve. De bedste skytter ligger nu konstant med mange træffer, men vi må også konstatere, at det har været svært for damerækken med at holde tidligere niveau. Så her har vi en opgave, med at prøve og støtte samt at motivere vore nye dameskytter med at forsætte deres gode fremgang. Det er jo altid svært den første gang man skal skyde på landsholdet bød på en hel god landskamp. Når vi ser på de individuelle resultater, var vi helt fremme i alle rækker minus damer og junior. I senior rækken blev Frans Rasmussen Skandinavisk Mester. Oldboys holdet vandt deres mesterskab. Som sagt var vi helt

18 fremme i de fleste klasser, det var blot bredden der manglede i år, men vi må se frem til næste år. DM 2014 Havndal lagde baner til ved årets DM, efter meget kort varsel, om som altid er det bare i orden når de afholder skydninger der. Det blev et par spændende dage før den Danske mester blev fundet, og de andre mestre i de forskelige rækker. Senior rækken: Efter spændende skydning på førstedagen, hvor Frans Rasmussen lagde ud med fantastiske 124 duer, sluttede han anden dagen af med 74 duer. Dette gjorde ham til Dansk mester, og vinder af DIF medaljen. Per Andersen vandt sølv og Michael B Pedersen vandt bronze. Oldboys rækken blev vundet af: Thomas Hansen, sølv til Eli Nielsen og bronze til Kuno Danielsen. Veteran rækken blev vundet af: Preben Fogh, sølv til Johnny Mogensen og bronze til Johan Hansen. Junior rækken blev vundet af Kasper Rasmussen, som afsluttede med at ramme de sidste 100 duer. Der var sølv til Lasse Gundestrup og bronze til Anders Præstegaard. I damerækken blev June Hansen dansk mester, sølv til Karin Gydesen, og sølv til Pernille Petersen. Hold DM 2014 Vordingborg afholdte finalen i DM holdskydning Nordisk trap. Det blev et godt afviklet stævne, hvor vi prøvede en seedning af holdene for at bevare spændingen til

19 den sidste skydning. Vi validt hæmmet af, at der var for få hold der deltog, hvilket giver overvejelser om, at evt. lægge hold DM sammen med de individuelle mesterskaber. Hold DM 2014 vinder blev Greve 1 med 425 duer. Holdet bestod af Per Andersen, Rene Hansen og Thomas Fogh. Sølvmedaljen gik til MSK som bestod af Kuno Danielsen, Frans Rasmussen og Michael Petersen med 417 duer. Bronzemedaljen blev vundet af Grindsted som bestod af John Starup, Torben Iversen og Klaus Frostholm med 393 duer. Tiset blev nr. 4 med 392 duer. Tillykke til alle medaljetagerne. Sektionen takker alle klubber og skytter der støttede op om NT i Vi håber vi ses igen i Så må vi håbe at de mørke skyer der sidst på året gik henover skydesporten generelt, vil finde et leje hvor der både er plads til eliten og bredden. Sektionsleder Nordisk Trap Ebbe Hansen

20 Årsberetning for Udviklingsudvalget Dansk Flugtskydnings Forbund 2014 Dansk Flugtskydnings Forbund har igen i år haft stor tilslutning til specielt instruktøruddannelsen og det er dejligt at vores uddannelse bliver foretrukket af foreningerne. Alle uddannelser, store som små, er kommet med positive tilbagemeldinger og INlærerstaben har faktisk i alle årene ført en evaluerings-statistik over vores uddannelser. Denne statistik er baseret på tal, helt tilbage fra starten i 2008 og er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste. På landsplan ligger vores gennemsnit på 4,7 og det må siges at være et flot tal. Skemaet har nogle af følgende kriterier: Svarede kurset til dine forventninger - Kan du anvende det lærte i praksis - Var niveauet på den teoretiske del tilpas - Var underviserne velforberedte - Undervisernes faglige kvalifikationer? Alle skemaer svares anonymt og det er derfor ikke muligt for underviserne at vide hvem der svarer på hvad. Det er vigtigt for INgruppen at vi følger med og vores elever kommer hjem til klubberne med nye input der er brugbare i hverdagen.

21 Kursus afholdt i 2014 Der er afholdt instruktørkursus 3 forskellige steder i det danske land - SYD - april - 19 elever bestod - ØST - april - 14 elever bestod - ØST - november - 20 elever bestod DFF godkendt af Naturstyrelsen På grund af uro mellem DFF og DSkyU opstod der også spørgsmål ang. instruktøruddannelsen skulle vi forsætte med at uddanne eller skulle vi bare lade konceptet glide over i Unionen. Denne mulighed blev dog hurtigt slået til jorden og arbejdstøjet blev trukket frem. En lang proces med udarbejdelse af nyt IN-materiale startede. Alle dokumenter, prøver, teori og den praktiske del blev opdateret. I slutningen af marts var materialet klart og nu stod IN-gruppen for deres egen eksamen nemlig godkendelse fra Naturstyrelsen. Arbejdet med sådan en myndighed kræver både tålmodighed og forståelse fra begge sider. Processen blev som forventet meget lang og tung. Styrelsen skulle have alt tilsendt både i hardcopi og via mail efter en hel dag med printning og pakning, blev det afsendt i slutningen af september. Tiden gik og først i slutningen af januar 2015 kom den ønskede tilbagemelding fra Styrelsen ansøgning om godkendelse af flugtskydningsinstruktør uddannelsen i Dansk Flugtskydnings Forbund er godkendt. Uddannelsen er i bund og grund som den plejer, dog er der indført en teoretisk prøve og dele af den praktiske uddannelse er ændret. En anden side af godkendelsen er at ud over DFF, er det IN-lærerne der er godkendt og derfor kun dem der fremover kan undervise. Jeg er stolt over denne

22 godkendelse og det viser at DFF godt kan stå på egne ben, når bare man står sammen og går efter et samlet mål. Arbejdet med den nye uddannelse er dog ikke færdigt og IN-gruppen mødes i marts for at lave det sidste klar i denne forbindelse skal der også laves en ny afregningsform til både klubber og undervisere. Dommerkursus i 2015 Der har i de sidste år været stor efterspørgsel på dommere og på nuværende tidspunkt må vi indse at der ikke har været tid til at få dommeuddannelsen færdig. Vi arbejder videre og satser på at være klar med en dommeruddannelse for flugt i starten af Ombytning af gamle instruktør/dommerkort Der har været rigtig mange der bedt om nyt instruktør eller dommerkort, desværre er jeres oplysninger kommet ind på mange forskellige måde nogen via mail, andre med gammeldags post og dette har gjort proceduren svær at håndtere. Derfor vil jeg understrege at nye kort kun bliver produceret ved at I indsender jeres oplysninger, samt digitalt billede til undertegnede. I modtager kortet med posten, sammen med en faktura fra Dansk Flugtskydnings Forbund. Tak til foreningerne Til sidst vil jeg gerne sige tak til de foreninger der har stillet deres baner og

23 folk til rådighed for DFF s uddannelser - uden jer var det ikke muligt at afholde noget som helst - TAK. Kurser i april - ØST /Hedehusene/Fløng Jagtforening Marie-Louise april - NORD/Aalborg Flugtskydningsforening Jørgen Jeppesen april - MIDT/Herning Jagtcenter Kim Grubbe - Dato følger - SYD Arne Larsen - Med skytte hilsen Marie-Louise Achton-Lyng Formand for Udviklingsudvalget Jørn Rasmussen spurgte om DFF havde udleveret Instruktør kort i 2014: JH svarede at uddannelsen har været inde til opdatering ved naturstyrelsen tidligere var det unionen der lavede materialer det gør DFF nu selv da det altid har været Os der havde de godkendte lærer.

24 Sporting Ved Steen Vasegaard: Kom med en opfordring til sporting klubberne om at kontakte ham så de kan få en dialog om hvad der skal ske. Der var ingen Beretning for 2014 da Kent som var sektions leder i 2014 ikke har afleveret den. Running Target ved Søren Dam Året har været præget af store spekulationer vedr. forholdet mellem DFF og DSKU. Der har kun været afholdt et DM i København i september måned. Medaljetagere i alle 5 discipliner blev Guld: Jens Christian Gammelvind Sølv: Flemming Lund Bronze: Søren K. Dam Venlig hilsen Sektionsleder Running Target Søren K. Dam Ol trap Ved JM 2014 vandt Ole Kristensen guld med 121 træffere DM 2014 blev vundet af Kjeld Klein Hansen 110 Træf. Resultater kan ses på hjemmesiden. Regnskab fra ol trap mangler for 2014, da Jens Ole stoppede af personlige årsager. Nye tiltag kr. til OBS skydninger for at tilgodese bredden. Søren Larsen Gilleleje jagtforening: mener at det er uheldigt at regnskab for ol trap igen i år ikke var klar til fremlæggelse på repræsentantskabet. JH: Regnskabet bliver lagt på hjemmesiden så snart det kommer frem. Ole Kristensen Viborg mangler udbetaling af OBS penge til 4 skytter: JH siger at de skal selvfølgelig have deres penge de vil blive udbetalt så hurtigt som muligt. Uddeling af hædersbeviser Bent Winthers vandrepokal: Frans Rasmussen

25 Den Gyldne due: Kjeld Fristrup Den gyldne Ungdomsskytte:Jeppe Olsen Guldnål til Marie-Louise Acthon Lyng ved DM Jagtskydning 2014 / Frans Rasmussen NT dm Forelæggelse af det reviderede regnskab. Arne Larsen fremlagde regnskabet og kom med en redegørelse for hvorfor han havde fjernet posten på det skyldige beløb Unionen havde gjort krav på i Kuno Danielsen vil ikke underskrive da det ikke var det regnskab som han afleverede. Han mener at skylden til dsku skal fremgå af regnskabet. Arne svarede at alle kan jo sende en regning men derfor skal den jo ikke i regnskabet. Fastlæggelse af kontingent og forsikringsopkrævning. Forlag 2500 som fast kontingent til alle forening Bent Winther FFF: synes det er et godt forslag men er 2500 kr. nok i kontingent JH: beløbet er måske sat for lavt. Vil gerne høre fra de klubber der betale mindre end 2500 kan acceptere en stigning. Svend Jensen Ballum: er imod da de er en lille bane og betaler i forvejen for en trap bane som de ikke bruger Torben Steege jagtforening vil vide om det kun er i år eller om der kan forventes voldsomme stigninger til næste år Bent Winter: mener det skal vente et år Mogens Jakobsen Sevel vil gerne give 2500 kr. Bestyrelsen trækker forslaget. Kontingent uændret 6. Indkomne forslag.

26 Ændringsforslag antal 2 ændres til 4 Henri Pedersen KFK : mener det skal vente. Kasserer i foreninger må indberette Medlemstal til DFF så vi kan få styr på betalingen af kontingent Thomas Hansen Tiset Jagtforening: antal stemmer passer til pris. Bestyrelsen trækker forslaget tilbage. 7. valg A Formand Lige år (Jens Holt Jensen) B Kasserer Ulige år Vakant forslag Arne Valgt Larsen C OL-trap Ulige år Vakant Forslag Dan Albrechsen Valgt D Skeet Ulige år Per Knudsen Valgt E Sporting Ulige år Vakant Forslag Valgt Steen Vasegaard F Running Target Ulige år Søren Dam Valgt G Jagtskydning Lige år (Brian S. Larsen) H Nordisk Trap Lige år Vakant I Uddannelsen Ulige år Marie Louise Achton Lyng valgt J Sekretær Lige år Vakant Forslag Kim Grubbe Valgt K Styrelsessuppleanter Hvert år 2. vakant 1 Johan Hansen l. Revisor Hvert år Poul Erik Nielsen Torben Petersen valgt M Revisorsuppleant Lige år Peder Sandfeld

27 8. Placering af stævner 2015/16 Kan ses på 9. Eventuelt. Der var ingen der havde noget til evt. Til slut takkede JH forsamlingen for god ro og orden på mødet.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde 2017 på Dalum Landbrugsskole søndag d. 19 marts.

Referat fra repræsentantskabsmøde 2017 på Dalum Landbrugsskole søndag d. 19 marts. Referat fra repræsentantskabsmøde 2017 på Dalum Landbrugsskole søndag d. 19 marts. Velkomst: Formanden bød velkommen takker for opbakningen fra de fremmødte klubber, En særlig velkomst Gunner Bennedsen

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-9-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-7-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Referat KFK Generalforsamling 2015

Referat KFK Generalforsamling 2015 Referat KFK Generalforsamling 2015 Dato: 9/4 Tid: 19.00 Sted: KFK Dagsorden: Henry Pedersen bød velkommen og bad om 1 minuts stilhed for dem som vi har mistet siden sidst, i sær en tanke til Storm Madsen.

Læs mere

Dansk Grand Prix hold den 8 maj 2016

Dansk Grand Prix hold den 8 maj 2016 Dansk Grand Prix hold den 8 maj 2016 NR. Navn forening Klasse Træf Skud Træf Skud Træf Skud Træf Skud HOLD 1 Henrik Skytte Sevel 1 Senior 38 43 38 41 76 84 1 Ivan Mølgård Sevel 1 Senior 37 40 39 40 76

Læs mere

Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM

Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM kl.9:00 1 Christian M Kruse KFK s 2 Jacob Eriksen Strandager s 3 Rasmus Trærup Sevel s 4 Jerry Gordon KFK s 5 Lasse Sommer Gilleleje o 6 Henrik Løcke Hjallerup o 7

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d.21-05-2017. TID: KLUB: NAVN: KLASSE: 900 VELKOMMEN - KONTROL AF DUER. 930 D.J. Køge - Herfølge Jagtforening Veteran Hold Robert Hansen Veteran D.J. Køge - Herfølge

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter Hermed en færdig redigeret resultatliste Af: Benny Lykke Så er tiden kommet til at det Danske Mesterskab for senior skal løbe af stablen, skytter

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

KFK Generalforsamling 2017 referat.

KFK Generalforsamling 2017 referat. KFK Generalforsamling 2017 referat. Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Ole Bruun Per Knudsen Anders Petersen Hans Berggreen Fraværende: Jens Behrens Antal stemmeberettigede: 166 Dirigent:

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Åbent Stævne Næstrup Pokal NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016.

Åbent Stævne Næstrup Pokal NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016. Åbent Stævne Næstrup Pokal 2016. NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016. Hermed følger en foreløbigt status og referat af aktiviteter

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

PROGRAM 2016 THORNING & OMEGNS JAGTFORENING

PROGRAM 2016 THORNING & OMEGNS JAGTFORENING PROGRAM 2016 THORNING & OMEGNS JAGTFORENING WWW.THORNINGJAGT.DK Bestyrelsen Formand: Andreas Johansen. 40 23 23 99 Næstformand: Ole Høgfeldt. 29 69 64 89 Bestyrelsesmedlem: Torben Bek 72 42 55 76 Bestyrelsesmedlem:

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

PROGRAM DANSK SKYTTE UNIONS REPRÆSENTANTSKABSMØDE & SEKTIONSÅRSMØDER 2017

PROGRAM DANSK SKYTTE UNIONS REPRÆSENTANTSKABSMØDE & SEKTIONSÅRSMØDER 2017 PROGRAM DANSK SKYTTE UNIONS REPRÆSENTANTSKABSMØDE & SEKTIONSÅRSMØDER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4 DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Inde EM i Spanien 2011.

Inde EM i Spanien 2011. Så blev det lørdag den 26. marts og det danske landshold skal skyde hele fire guldfinaler! Første finale var dame junior compound med Sarah, Ida og Michalina. Pigerne blev nr. 1 indledende og skulle op

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Skydning Total Old Boy Hold

Skydning Total Old Boy Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Old Boy Hold Træf Skud Træf Skud G 7 Krogager 1 115 120 48 Peter Terkelsen 4106 Krogager Jagtforening 40 40 45 Hans J. Nissen 4106 Krogager Jagtforening

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: 16. August 2016-17.00 til 22.00 STED: Comwell Korsør - Ørnumvej 6, 4220 Korsør DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Afbud:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: Afdelingsberetning for PI s Fo dboldafdeling Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: Formand, Gunnar Nørager Næstformand, Lasse T. Vinther Kasserer, Kristian Kjær Jensen

Læs mere

VEDTÆGTER HERNING JAGTCENTER

VEDTÆGTER HERNING JAGTCENTER Herning Jagtcenter Bredvig vej 8, Ørre, 7400 Herning VEDTÆGTER HERNING JAGTCENTER 1 Navn, hjemsted og definitioner Stk. 1. Foreningens navn er Herning Jagtcenter, herefter omtalt som foreningen. Stk. 2.

Læs mere

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse.

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning Referat Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. 1. Formanden åbnede generalforsamlingen med at foreslå

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Dame Træf Skud Guld 17 Louise Pedersen 1807 SSV Flugtskydning 38 50 Sølv 36 Maiken Rass Langdahl 1805 SSV Flugtskydning 31 50 Bronze 18 Berit Larsen 1803 SSV Flugtskydning 29 50 4 16 Sussie Jade 1804 SSV

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Nyhedsarkiv 2009. Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14

Nyhedsarkiv 2009. Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14 Nyhedsarkiv 2009 Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14 Ved weekendens 2. runde af Midtvest Cup, der blev afholdt i Vildbjerg

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding.

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. 2 DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. I dagene 5 til 7. april 2013 afvikles de individuelle Danske Mesterskaber for kvinder

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Generalforsamling. 6. februar 2013

Generalforsamling. 6. februar 2013 Generalforsamling 6. februar 2013 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 eller 4 stemmetællere 3. Formanden aflægger beretning 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab 2012 til generalforsamlingens

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

NTK Generalforsamling 2016

NTK Generalforsamling 2016 NTK Generalforsamling 2016 Mødereferat fra møde d. 31/3-2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Niels Arne blev foreslået Niels Arne blev valgt. 2. Formandens beretning. Formandens Beretning er i år lagt

Læs mere

Generalforsamling i Korsør AM

Generalforsamling i Korsør AM Generalforsamling i Korsør AM 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastlæggelse af kontingent 5. behandling af indkomne forslag

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

15 M PISTOL DANSK MESTERSKAB 2011 RESULTATLISTE

15 M PISTOL DANSK MESTERSKAB 2011 RESULTATLISTE 15 M PISTOL DANSK MESTERSKAB 2011 RESULTATLISTE 15 m Standardpistol U1A G 2107 Emil R Wolfhagen Vadum 89 89 88 266 S 2283 Mikkel R Wolfhagen Vadum 75 60 54 189 Herrejunior G 2068 Anders B Andersen Hem

Læs mere