Udgiver: Eggersens Forlag Vestermarken Asperup 7. oplag - år reviderede udgave. Sats og tryk: Mikronik Offset 6971 Spjald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgiver: Eggersens Forlag Vestermarken Asperup 7. oplag - år reviderede udgave. Sats og tryk: Mikronik Offset 6971 Spjald"

Transkript

1

2 Udgiver: Eggersens Forlag Vestermarken Asperup 7. oplag - år reviderede udgave Sats og tryk: Mikronik Offset 6971 Spjald Tegninger: Ole Vedby Jørgensen Kerteminde ISBN

3 Indholdsfortegnelse Introduktion til 2. udgave 5 1. kapitel: Underviserens ansvar og opgaver Hvad gør en god underviser? Problemer og løsninger i voksenundervisningen Forventninger til en god underviseren Opgaver før og under et kursus kapitel: Kursisternes forudsætninger Kursusisternes situation Kursisternes forudsætninger Opfyldelse af behov Motivationsfaktorer Elever trives, når forventninger opfyldes Undersøg hjemmesituationen Analysemetoder Undersøgelsestidspunkt Huskeliste., kapitel: Underviserrollen og lærerens adfærd Underviserens adfærd afgørende for indlæringen Underviserens motiver for at undervise Underviserens holdning og normer Underviseren i lederrollen Underviserrollens betydning for indlæringen Lærerrollen og stoffet Andre roller i undervisningen Eksempler på mine læreres roller Underviserens efteruddannelse/udvikling Vurdering af underviserroller, kapitel: Målsætninger i undervisningen Undervisningsresultatet skal kunne måles Krav til kursusmål Målformulering Mål for holdninger Mål for færdigheder og viden Hvem beslutter målsætningen? Målopfyldelse Kursusformål Om at måle Vurdering af formål og mål kapitel: Undervisningspsykologi Om grupperelationer Gruppestruktur Gruppens udvikling Rollefordeling og rollefunktion Kommunikationsmønstre Samarbejde eller konkurrence Klimaet i gruppen Pædagogisk/psykologisk påvirkning Kursusstarten afgørende for resultatet Procesanalyse og vurdering Resumé og vurderinger kapitel: Undervisningsprincipper Hvorfor principper? De deduktive og induktive principper Induktive principper Deduktive principper 120

4 6.4. Fra det ene til det andet Individuelle og kollektive principper for pædagogisk praksis Egne principper og deres konsekvenser Principper vedrørende regler og sanktioner i undervisningen Konklusion Individuel prioritering, kapitel: Undervisningsmetoder Metodevalg skal være fleksibelt Forudsætninger for valg af undervisningsmetoder Foredrag & samtaleforelæsning Gruppearbejde og summemøde Individuelt arbejde Spil og øvelser i undervisningen Kreative metoder Undervisningsmodeller Om kursustidspunkter og pauser Resumé og vurderinger kapitel: Kommunikation/dialog i undervisningen Kommunikationteknikkerne kaldes også for»demokratiets redskaber« Kommunikationsniveauer Dialogmetoden Taleteknik Lytte- og spørgeteknik Notatteknik Læse- og studieteknik Forelæggelsesteknik Mødeledelsesteknik Kropssprog Kommunikationsvurderinger kapitel: Undervisningens hjælpemidler/lokaleindretning Hjælpemidler generelt Hvad afgør valg af hjælpemidler? Fordele og ulemper ved brug af forskellige AV-midler Råd og vink ved brug af hjælpemidler Lokaleindretning/lokalevalg Huskeliste kapitel: Undervisningsplanlægning Generel og traditionel planlægning Planlægningsmodeller Lektionsgrundlaget Lektionsplanlægningen Kursistkorrespondance Checkliste kapitel: Kursusafslutning Afsluttende kursusresumé Handlingsplaner Målkontrol Kursusevaluering, Opfølgning af deltagerne Opfølgning i organisation eller firma Opfølgning i egen institution Lærerens personlige vurdering kapitel: Resumé 232 Litteraturliste 236 Stikordshenvisning 238

5 Introduktion til 2. reviderede udgave. Denne udgave af bogen»om at undervise«er en del ændret i forhold til de tidligere fire oplag. Revisionen er foretaget på baggrund af en del tilbagemeldinger. Dem takker vi hermed for. Desværre har meldingerne ikke været enslydende. Nogle har f.eks. ønsket kap. 2 reduceret og andre, at det blev uddybet. Vi har ud fra indhøstede erfaringer forbedret den systematiske opbygning. Nu læses de fleste informationer, før du når emnet planlægning. Du kan således begynde planlægningen, mens du læser om den. En del kapitler er uddybet og enkelte indskrænket. Emnet kommunikation er helt omskrevet, idet jeg tror på, at dialogen bliver fremtidens vigtigste undervisningsredskab. Bogen har været læst af lærere, der blot skulle gennemføre 40 minutters»engangsundervisning«og af andre, der har planlagt et 6-årigt uddannelsesforløb. Nogen står på en ølkasse i en park, andre underviser i forsamlingshuset i 3 timer, mens atter andre»underviser«1 uge på komfortable luksushoteller med en servicemedarbejder på hver finger. Endelig er der alle dem, der kører 45 min.'s lektion, hvorefter en ny underviser og et nyt emne dukker op for de stakkels elever. Vi kan ikke tilgodese alles behov i én bog. Anmeldere skrev om 1.udgaven, at bogen var uundværlig for nye undervisere, mens»garvede«ville finde nye idéer i den. Vi råder nye undervisere til at læse bogen og derefter at anvende den som håndbog. Får du målene udleveret af andre, kan du glemme kapitel 4. Hvis du er typen, der lægger 25 overheads på i timen, når du underviser, bør du huske at læse kapitel 9 om hjælpemidler - også selvom du er erfaren. Tror du mest på foredrag, så vurdér alternativerne i kapitel 7 om undervisningsmetoder. Jeg møder ofte undervisere, der føler, de er så rutinerede, at de intet nyt kan lære. De ændrer ikke holdning ved at læse bogen. Til gengæld bør de nok lade deres elever vurdere, om de stadig kan udvikle andre. Hvordan man vurderer kan l^eses i kapitel 11. Forresten tror jeg, at man bedst udvikler sine elever, når man selv er godt i gang med en personlig og faglig udvikling. God fornøjelse med læsningen. Robert Eggersen

6 1. kapitel Underviserens ansvar og opgaver 1.0. Hvad gør en god underviser? En god underviser Analyserer deltagernes behov 2. Fastsætter realistiske mål 3. Planlægger det faglige indhold 4. Vælger relevante, fleksible metoder og principper. 5. Finder egnede lokaler og gode hjælpemidler 6. Gennemfører og evaluerer kurset og Overfører sine erfaringer til næste kursus. Hvis du endnu ikke magter alle disse opgaver, har du endnu en god grund til at læse denne bog og bruge dens indhold i hverdagen Problemer og løsninger i voksenundervisningen. Voksenundervisere skal tilrettelægge og gennemføre undervisningen således, at den medfører daglige forandringer for eleven - både personligt og fagligt. For at leve op til det må læreren påtage sig et ansvar og en række opgaver. De defineres nærmere i kapitel 1, hvor de har form som en instruktion i en kronologisk rigtig rækkefølge. Megen undervisning er uden virkning i praksis. Det er der mange grunde til. En af dem kan være, at der gøres for lidt ud af at analysere kursisternes behov. Hvad er det, der ønskes af underviseren? Mange melder sig til kurser i emner, de i forvejen er gode til. Det kan f.eks. skyldes, at de har behov for flere sejre, der giver øget selvtillid. Er det tilfældet, bør undervisningen være anderledes, end hvis behovet f.ex. er»engelsk«. En hel del uddannelser er skabt for at opfylde et samfunds eller en organisations behov. Mange skoler virker, som om de blot opfylder egne behov for overlevelse - sammen med lærerne. Alle disse ting bør man som underviser skaffe sig viden om, før et kursus starter. Kun herved når man frem til reel behovsdækning. 6

7 Mange lærere er eksperter i et fagområde og ikke i at undervise. Det kan let medføre, at man opstiller en række deltagerforudsætninger, som eleverne ikke kan opfylde. Således går meget tabt allerede fra starten, idet normale elever ikke starter med at sige fra, når læreren forudsætter, at de kan noget grundlæggende inden for faget.»alle ved jo, hvad en logaritme er«, siger EDB-læreren og har således allerede vist sine manglende pædagogiske evner. Gode undervisere undersøger før kurset elevernes viden og kunnen og bliver derfor i stand til at starte på elevens niveau. Alle disse forhold behandles i denne bogs kapitel 2. Lærerens rolle og adfærd er vigtig for elevens aktivitet og trivsel. Gamle dages lærere anvendte ofte samme rolle og adfærd dag ud og dag ind. Nu er dygtige undervisere fleksible og bevidste på disse områder. Det betyder, at underviser og situation ofte ændrer sig og giver eleverne nogle nye og uforudsete udfordringer. Problemstillingerne behandles grundigt i kapitel 3. Har lærer og elev ikke gjort sig klart, hvor de vil hen, kan»rejsen«ikke påbegyndes - og det vil aldrig være muligt at kontrollere, om man nåede det ønskede. Måske går alle hver sin vej - eller står stille og venter på et tog, der aldrig kommer - eller som er kørt. Således øges alles frustrationer, og parternes selvtillid mindskes. Gode undervisere planlægger, justerer og forfølger nogle i forvejen fastsatte mål. Indenfor fritidsundervisningen er det lige frem lovfæstet, at elever skal være med til at beslutte kursusmål og formål. Således sikrer man sig, at alle arbejder i samme retning, og at man løbende kan kontrollere om målene nås. Disse forhold handler kap. 4 om. Når mennesker mødes, opstår relationer og situationer, der er utrolig lærerige, dersom man forstår at vurdere og diskutere tingene. Måden, der arbejdes på under et kursus, kan være meget lærerig, dersom læreren har viden om gruppepsykologiske lovmæssigheder. En god underviser skaffer sig pædagogisk og psykologisk viden, der rigtigt anvendt kan skabe gqdt samarbejde og give deltagerne en personlig udvikling. Alene vurdering og debat er lærerig. Det handler kap. 5 om. Alle undervisere har nogle undervisningsprincipper, de går frem efter, når de underviser. Principperne handler oftest om, hvad eleven skal gøre for at få ros og undgå straf. Principperne kan omformes til nogle læresætninger, der dækker mere og andet end forældede undervisningsprincipper, ligesom forfatterens egen erfaring med voksenundervisning omtales. 7

8 Den gode lærer meddeler sine principper og tilpasser dem kursusdeltagerne. Det handler 6. kapitel om. Der er mange måder at undervise på. Alt for mange lærere bruger alt for ofte foredrag som primær metode. Således tabes på kort tid 80% af deltagernes opmærksomhed. Det lykkes for mange lærere at gøre ellers interessant stof kedeligt. Kun få lærere magter at gøre foredrag spændende. Når det alligevel bruges meget, er årsagen, at det er let for læreren. Man kan også bruge gruppearbejde. Det anvendes af nogle lærere - ukritisk - for at få tid til egen planlægning af senere lektioner eller stilrettelser. Gode undervisere bruger megen tid på at planlægge gruppespørgsmål og til at hjælpe grupperne undervejs. I kap. 7 gives forslag og ideer til undervisningsmetoder. Fordele og ulemper vurderes, ligesom metodernes anvendelse i forhold til kursusmål behandles. Undervisningsteknik handler primært om færdigheder, som læreren kan bruge til at fremme indlæringen. I kap. 8 ser vi især på dialogteknik, som ud fra mine erfaringer er det vigtigste enkeltelement i en lærerig voksenuddannelse. Hvis både lærer og elever evner at formulere sig, at stille spørgsmål og at lytte aktivt, ender undervisningen oftest med et højt forståelsesog indlæringsniveau. Det er vigtigt med åben dialog og erkendelse, når man fejler. Det kan man også læse om i kap. 8. Moderne undervisningsudstyr har ofte en tendens til at være»læreraktiviserende«. Ideen med udstyr og hjælpemidler er normalt, at det skal være»elevaktiviserende«. Tekniske hjælpemidler kan være svære at betjene og har tendens til at kikse p.g.a. en for kompliceret teknik. Således kan eleverne køre frihjul, mens læreren maser med at få det hele til at fungere. Kap. 9 er ikke en teknisk instruktion i at betjene ITV og EDB, men primært en vurdering af, hvilket udstyr og hvilke hjælpemidler, der egner sig til hvad. Kapitlet giver også idéer og vurderinger vedrørende placering af borde og stole i klassen. Disse forhold er absolut væsentlige for undervisningen. Alt for mange lærere planlægger alt for lidt, før de møder deres elever. Til gengæld er gode planlæggere ofte svære at få til at afvige planer, der viser sig at være uhensigtsmæssige. Kap. 10 behandler planlægning lige fra kursusindbydelser og til afsluttende kursusvurderinger. Indimellem omtales, hvordan man laver en individuel manual/lektionsplan, og hvordan man skaber et lektionsgrundlag for undervis- 8

9 ningen. Det bedste ved gode planer skal være, at de kan fraviges, dersom der opstår et behov for det. Nogle lærere kan undervise en hel uge ved hjælp af hurtige notater på en serviet. Andre forbereder sig ved at skrive manuskripter, der kan gøre undervisningen trist. Det gælder om at finde den middelvej, der passer den enkelte underviser bedst. Kap. 10 indeholder en checkliste for alt det, den gode underviser planlægger før kurset. Kapitel 11 behandler kursusafslutning og evaluering. Mange lærere glemmer vigtigheden af, at deltagerne får planlagt deres hjemmesituation. De kan også være nervøse for at modtage en kritisk evaluering/tilbagemelding om deres indsats på kurset. Andre vil alligevel ikke ændre adfærd til næste kursus og synes derfor, at evaluering er unødvendig. I kapitlet findes en række idéer til, hvordan man afslutter og evaluerer en lektion eller et kursus. I kap. 12 resumeres bogens vigtigste budskaber, ligesom der opfordres til at GØRE TINGENE BEDRE FRA I MORGEN. De fleste kapitler slutter med et vurderingsskema, der primært bør udfyldes af læreren. De modigste voksenundervisere lader nok også deres elever besvare de kritiske spørgsmål.

10 1.2. Forventninger til en god underviser Der stilles mange forventninger og krav til gode voksenundervisere i dag, men alle ved, at de først kan honoreres efter en periode i branchen. Fortvivl derfor ikke, hvis der er en del af nedenstående, du endnu ikke magter. Brug i stedet forventningerne til en selvvurdering samt en langtidsplan for, hvornår du bør opfylde dem, du/i synes er relevante. Gode undervisere forventes at... Være åbne og erkende deres fejl Lære af deres fejl Møde eleverne på elevernes niveau Vise tolerance Kunne modtage tilbagemeldinger Vurdere undervisningsprocessen Kende deres undervisningsstof Kunne lide at omgås mennesker Være udadvendte Være fleksible Være motiverede Andet... Opfyldt Delvis opfyldt Ikke opfyldt Fjern de forventninger, du ikke mener, dine omgivelser har til dig, og vurder så i hvor høj grad du føler at kunne leve op til de andre. 10

11 1.3. Opgaver før og under et kursus Nedenfor følger en kort instruktion i det maximale antal opgaver, undervisere skal afklare, når de planlægger, gennemfører og evaluerer et kursus. Samtidig er beskrivelsen et eksempel på, hvordan man gennemfører skriftlige eller mundtlige instruktioner. Hvor dybtgående hver enkelt opgave behandles, afhænger naturligvis af situationen. Der er som bekendt forskel på 40 min.'s engangsundervisning og så planlægning og gennemførelse af en 6 års uddannelse. Ved at være bevidst omkring ting som kurset kan hjælpe med hindres bl.a. at kursisten af- viser relevante problemer fra hverdagen. De anvendes som bevisførelse under kurset, hvis deltagerne har vanskeligt ved problemerkendelse. Nøglepunkter HVAD SKAL GØRES? (Formuleres i bydeform) Analyser kursistbehov Vurder uddannelsesinstitutionens behov Vurder kursistens nærmiljø Noter vigtige observationer og brug dem under kurset Vigtige afsnit HVORDAN GØR MAN DET? (Kort uddybning af nøglepunkter) Lav spørgeskemaer til de kommende elever. Udvælge nogle elever til besvarelsen. Få svar før planlægningen. Forbered interview med udvalgte elever. Tal med ledere/medarbejdere. Vurder evt. selv: Hvad ønsker man at opnå med dette kursus? Er der enslydende interesser på uddannelsesstedet, eller skal der tages hensyn tilfleresider? Har andre offentlige institutioner interesser? Besøg enkelte kursister før kurset i den situa- tion kursisten kommer for at lære om. Dette er mest relelvant ved jobrettede kurser. Besøget skal sige noget om hvilket niveau, kursisten skal mødes på, og hvilke forudsætninger kursisten har vidensmæssigt, socialt, økonomisk og teknisk. 11

12 HVAD SKAL GØRES? HVORDAN GØR MAN DET? Formuler kursets målsætning Formuler kursets formål Formuler passagekriteriet Overvej den mulige gruppepsykologiske udvikling Indsaml faglig viden Overvej egen rolle Lav et lektionsgrundlag Lav en lektionsplan Skriv de ting ned kursisten skal kunne gøre efter kurset. Vær omhyggelig i ordvalg og formuler kun ting, der kan vises eller forklares. (Brug adfærdstermer). Noter det du vil fortælle kursisterne ved starten af kurset, som f.eks.: Forbedre talefærdighed, øge sikkerhed, gøre mere kritiske eller lignende. Hvad er mindstemål af kunnen, viden eller adfærdsændring efter kurset? Hvad vil du opnå med emnet»personlig udvikling«? Hvilke ting vil du forberede til at understøtte gruppeklimaet og udvikle samarbejdet? Find relevante kilder og opret en vidensbank på meget mere end det faglige stof, du vil gennemgå. Beslut hvordan du vil reagere overfor kursister i forskellige situationer ud fra din analyse af kursistbehov og deres hjemmemiljø. Formuler og noter lektionens/kursets emne formål kursistforudsætninger målbeskrivelse lektionens indhold i hovedpunkter lektionens tidsforbrug på hovedafsnit materialevalg Overvej og beslut kursusindhold, noter stikord. Overvej og beslut undervisningsformer, hjælpemidler, det stoffet op i rimelige bidder m.h.t. tid og sværhedsgrad. Beslut kursusafgift. 12

Udgiver: Eggersens Forlag Vestermarken 1 5466 Asperup Tlf. 6448 1425 Fax 6448 1925. 5. oplag - år 2000 2. reviderede udgave

Udgiver: Eggersens Forlag Vestermarken 1 5466 Asperup Tlf. 6448 1425 Fax 6448 1925. 5. oplag - år 2000 2. reviderede udgave Udgiver: Eggersens Forlag Vestermarken 1 5466 Asperup Tlf. 6448 1425 Fax 6448 1925 5. oplag - år 2000 2. reviderede udgave Sats og tryk: Mikronik Offset 6971 Spjald Tegninger: Ole Vedby Jørgensen Kerteminde

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis 1 Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis Målet med denne øvelse er, at du som vejleder skal blive god til At støtte din kandidat i forberedelsen til næste workshop At træne evnen til at tydeliggøre

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Leif Skovby Larsen Skolen som uddannelsessted Skolen

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

8500 Undervisningsteori

8500 Undervisningsteori Hjemmeværnsskolen 8500 Undervisningsteori Studiemateriale 2 HVS 8500-002-46 FEB 2011 Lektion 2: Ydre faktorer Undervisningsprincipper Gennemførelse af undervisning og undervisningsmetoder Undervisningsmidler

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Notatteknik. v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet

Notatteknik.  v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Notatteknik v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet www.samf.ku.dk/pcs Generelle formål med notater Bearbejdning af information i eget sprog

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse Vejledning til elevnøgle, 6.-10. klasse I denne vejledning vil du finde følgende: Elevnøgler forklaret i elevsprog. Vejledning og uddybende forklaring til, hvordan man sammen med eleverne kan tale om,

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Hvor var det nu vi kom fra?

Hvor var det nu vi kom fra? Hvor var det nu vi kom fra? Korte møder: Sidste gang arbejdede vi med den professionelle samtale samtalens faser og spørgeteknik. Hvilke refleksioner har det givet dig efterfølgende? Har du anvendt nogen

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Instruktørkursus

LÆRINGSPLAN FOR Instruktørkursus LÆRINGSPLAN FOR 1100 Instruktørkursus Udarbejdet af: HVS-UDD8 Dato og år: OKT 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af 1100 Instruktørkursus 3 1. Indledning 3 2. Forudsætninger

Læs mere

Informations materiale.

Informations materiale. Informations materiale. Et program for unge og deres pårørende om Kriminalitet Af Gunnar Bergström Firma Pedagogkonsult Oversat af Johnny Lundby "At vælge en ny vej Et program for unge som risikerer at

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle:

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle: Projekt god start Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur Tutorerne får en udvidet rolle: De deltager i planlægningen af makkerpar, laver en bordplan for første dag. De får et

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser Af Hanne Heimbürger 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0310-6 2008 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION PEER-EDUCATION DCUM anbefaler peereducation, fordi det kan løfte både de ældste og de yngste elever fagligt, socialt og personligt. Peer-education giver de ældre elever et mindre medansvar for de yngre

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

8500 Undervisningsteori

8500 Undervisningsteori Hjemmeværnsskolen 8500 Undervisningsteori Studiemateriale 3 HVS 8500-003-43 FEB 2011 Lektion 3: Kontrol og prøver Lektionsplanens opbygning Din første lektionsplan Har du forslag til ændringer i dette

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekt på Egekratskolen

Evaluering af udviklingsprojekt på Egekratskolen Evaluering af udviklingsprojekt på Egekratskolen Udvikling & Evaluering, 213 De ansattes tilkendegivelser Alle ansatte mener, at skolen har udviklet sig fagligt bedre, siden udviklingsprojektet er startet.

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Udarbejdet af Hugo Alrøe på basis af DJFs online kursusevaluering (11 af 12 mulige besvarelser) og en mundtlig evaluering med de studerende

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8)

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8) Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8) Børnehuset Egevolden, Egevolden 126-128, 2650 Hvidovre Nr. Mål Målemetode Resultater fra måling af målet Kommentarer og erfaringer 1 Tværfagligt

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Klasse: 8. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Kursus: Søgning på nettet Skriv en fagtekst: Sprogets udvikling

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere