Til punkt 6 OPSTILLINGER TIL FN-FORBUNDETS FORRETNINGSUDVALG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til punkt 6 OPSTILLINGER TIL FN-FORBUNDETS FORRETNINGSUDVALG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB"

Transkript

1 Til punkt 6 OPSTILLINGER TIL FN-FORBUNDETS FORRETNINGSUDVALG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB

2 Hvem kan stemme? Landsmødets stemmeberettigede deltagere består af individuelle medlemmer og op til tre repræsentanter for hvert af de kollektive medlemmer fra kategorierne, forudsat at deres deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest 14 dage forud for landsmødet. Stemmeret forudsætter, at man har været medlem af FN-forbundet i mindst en måned. Ingen kan bære mere end en stemme. Sammensætningen af FN-forbundets valgte organer, som bestemt af FN-forbundets vedtægter A. Alle valg, ved hvilke der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, foregår ved skriftlig afstemning. B. Ved valg af landsformand, næstformand og hovedkasserer anvendes følgende afstemningsmetode: Såfremt ingen af de foreslåede kandidater opnår mindst 50% af stemmerne ved første afstemning, stemmes mellem de to kandidater, som har opnået de højeste stemmetal. C. Ved valg af to øvrige forretningsudvalgsmedlemmer vælges det ene medlem af og blandt repræsentanterne for de kollektive medlemmer (kategori a og b) og det andet medlem af og blandt de individuelle medlemmer. Såfremt ingen af de foreslåede kandidater opnår mindst 50% af stemmerne ved første afstemning, stemmes mellem de to kandidater, som har opnået de højeste stemmetal. D. Ved valg af de 12 bestyrelsesmedlemmer anvendes følgende afstemningsmetode: Der stemmes i en valgforsamling, og hver landsmødedeltager skal stemme på syv kandidater. Valgt er de 12 personer, der opnår flest stemmer, dog med den klausul, at der blandt de 12 valgte bestyrelsesmedlemmer skal være mindst fire personer fra henholdsvis de individuelle og de kollektive medlemmer. Ved stemmelighed blandt kandidater afgørende for om en kandidat er valgt eller ikke valgt, foretages omvalg mellem disse. Kandidater der ikke opnår valg, vil være suppleanter i tilfælde af orlov eller fratræden blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer, i den rækkefølge de har modtaget stemmer. E. Ved valg af de 26 repræsentantskabsmedlemmer anvendes følgende afstemningsmetode: Der stemmes i to valgforsamlinger: de individuelle og repræsentanter for de kollektive medlemmer, der hver vælger 13. Hver landsmødedeltager skal stemme på syv kandidater. Ved stemmelighed blandt kandidater afgørende for om en kandidat er valgt eller ikke valgt, foretages omvalg mellem disse. Kandidater der ikke opnår valg, vil være suppleanter i tilfælde af orlov eller fratræden blandt de valgte repræsentantskabsmedlemmer, i den rækkefølge de har modtaget stemmer.

3 Kataloget her rummer en oversigt i alfabetisk rækkefølge over de i alt 30 kandidater, der havde meddelt deres kandidatur til hhv. forretningsudvalg, bestyrelse og/eller repræsentantskab til sekretariatet inden fristen den 26. oktober. Yderligere opstillet, men uden indsendt kandidaterklæring, per 27. oktober 2016 er Helle Martinussen, der stiller op som kollektivt medlem på vegne af Brahma Kumaris til repræsentantskabet Nåede du ikke at indsende din kandidatopstilling til kataloget inden tidsfristen, kan du stadig nå at stille op på Landsmødet. Du skal blot skrive dig på de ophængte opstillingslisterne for de respektive organer.

4 Andreas Dybkjær-Andersson Individuelt og kollektivt medlem Opstiller til bestyrelse (og repræsentantskab) som kollektivt medlem på vegne af Mellemfolkeligt Samvirke Jeg stiller op som kollektivt medlem for Mellemfolkeligt Samvirke, hvor jeg er næstformand for bestyrelsen. Til hverdag arbejder jeg i Globalt Fokus, paraplyorganisationen for 80 danske udviklings- og nødhjælpsorganisationer (www.globaltfokus.dk). Her arbejder jeg med politik, kapacitetsudvikling med fokus primært på på civilsamfund, internationalt udviklingsarbejde og FNs verdensmål - på tværs af NGOer og i samarbejde med statslige og private aktører etc. Desuden at koordinere civilsamfundsorganisationers arbejde i Danmark og internationalt med en række aktører og udvalgte områder ift. EU, FN, Udenrigsministeriet etc. Tidligere har jeg bl.a. arbejdet i Red Barnet, været koordinator for Børne- og Ungdomsnetværket og formand for Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) internationale arbejde: Projektpuljeudvalget og miniprogramaftale med Danida. Er oprindeligt halvt svensker - og nyder stadig turene til ødegården og naturen her. Har som barn især boet og vokset op på Fyn - har været en del i Afrika, MENA og Asien ift. udviklingsprojekter - og bor nu i København med min kæreste og hendes søn. Jeg håber at kunne bidrage med perspektiverne fra en større dansk udviklingsorganisation, Mellemfolkeligt Samvirke, der i regi af vores internationale føderation ActionAid International arbejder i 45 lande. Her er jeg også involveret i internationale dagsordener omkring f.eks. ulighed, fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling - og hvordan vi som civilsamfundsorganisationer arbejder og organiserer os i fremtiden. Samtidigt håber jeg at kunne bidrage med det, at jeg til hverdag er med til at koordinere arbejde bl.a. omkring civilsamfund og 2030 agendaen. Som Globalt Fokus sidder vi med nogle koordinerende roller ift. civilsamfund og FNs verdensmål både politisk (f.eks. Regeringens nye udviklingspolitiske strategi og nationale handlingsplan for implementeringen af FNs verdensmål) og ift. kapacitetsopbygning for organisationer - samt samarbejder nationalt og internationalt - og mellem sektorer. Eller for at tale ind i et FN verdensmål, nummer 17 ("Partnerskab for handling"), arbejder vi med "partnerskaber for handling" mellem civilsamfund, privatsektor, stat - nationalt og internationalt - konkret NGOer, FN-aktører, den private sektor - og f.eks. DI, Udenrigsministeriet

5 og andre ministerier og samarbejdet med andre aktører på området - f.eks. Verdens Bedste Nyheder (som udsprang af Globalt Fokus), 92-gruppen etc. Lige nu sidder jeg især med FNs verdensmål 16 ("Fred, retfærdighed og stærke institutioner") - især med fokus på civic freedom. Da jeg er ny i FN-forbundet håber jeg at bringe nye perspektiver ind og selv at blive udfordret. Men umiddelbart ser jeg en stor mulighed i FNs verdensmål ift. mobilisering og nye samarbejder på tværs - og det samme gør jeg med klima. FNs verdensmål gør, at mange NGOer og andre aktører (private virksomheder, kommuner - og kunstnere etc.) arbejder med en FN dagsorden. At FNs verdensmål er universelle (engagerer f.eks. både nationale og internationale organisationer) giver også spændende perspektiver for FN-forbundet i forhold til samarbejder. Det er et spændende tidspunkt med António Guterres og det han bringer med ift. UNHCR - som giver nogle muligheder også ift. (forventeligt positive) narrativer om FN. Det er en stor udfordring, at det nationale og indadskuende viser sig stærkere i en række lande for tiden. Vi står overfor store internationale udfordringer, som vi har brug for at løse på tværs af lande - ift. klima, fred og sikkerhed, flygtninge (apropos Guterres og UNHCR) og migration etc. Samtidigt med at mange indser og arbejder for dette, ser vi en mistænkeliggørelse ift. det internationale samfund og internationale institutioner - inklusive FN - som f.eks. kommer til udtryk ift. dalende respekt for konventioner, nedskæringer ift. udviklingsbistand (multilateralt, bilateralt og gennem NGOer), et utilstrækkeligt nationalt fokus etc. Her har FNforbundet en udfordring. Og omvendt en mulighed ift. at gøre et rigtig vigtigt arbejde. Tidligere har jeg arbejdet i DUF med unge, der ofte bliver nogle af de fremtidige ledere (inklusive ungdomspolitikere). Her tænker jeg, for at give ét eksempel, at der ligger et spændende fokus ift. hvordan vi kan bidrage til at fremtidens ledere får blik for styrken i det internationale (og ikke blot orienterer sig om det nationale) og hvad vi f.eks. i FN-forbundet kan gøre for at styrke dette.

6 Asger Pedersen Kollektivt medlem Opstiller til repræsentantskab som kollektivt medlem på vegne af Dansk-Russisk Forening Har siden 1990 siddet i repræsentantskabet, enkelte perioder også i bestyrelsen. Er landskasserer og københavnsformand i Dansk-Russisk Forening. Er medlem af koordinationskomiteen (bestyrelsen) for Østersø NGO Netværk, Danmark Er aktiv pensionist (71 år). Forbindelsesled mellem Dansk-Russisk Forening og FN-forbundet ved gennemførsel af den årlige dansk-russiske konference på Christiansborg. Udfordringer: Styrkelse af forbundets folkelige forankring ved markant medlemsfremgang. Dagsordensætning i den offentlige debat. Mulighed: Udnytte nyhedsinteressen for FN ved skiftet til ny generalsekretær.

7 Bent Christensen Individuelt medlem Opstiller til repræsentantskab som individuelt medlem Jeg har været medlem af forbundet siden 1982, og været medlem af styrelse, bestyrelser og repræsentantskab mange gange. En overvejende interesse har været at beholde en stor bredde politisk bag Danamarks FN-medlemskab også i gennem Folketinget. I stedet for at se FN som et problem, arbejde for at fastholde, at hvis vi ikke havde FN, blev vi nødt til at opfinde dem. Interesse og viden om fredsforhold og sikkerhedspolitiske spørgsmål FN udsættes for megen kritik, som ofte beror på, at FN er, hvad medlemslandene gør det til. Der er behov for at reformere beslutningsgange m.v.

8 Berit Asmussen Individuelt medlem Opstiller til bestyrelse som individuelt medlem Jeg er mor til 3 seje unge mænd og vil gøre alt det jeg kan for, at den verden som vi efterlader til dem - og alle de andre i de kommende generationer i hele verden - giver dem mindst lige så gode livsvilkår, som vores generation har haft. Mit internationale engagement startede for 20 år siden, hvor jeg som helt nyuddannet blev rådgiver for UNDP i Malawi. Siden har Verden været sammenhængende for mig, og international(e) udvikling/problemstillinger et omdrejningspunkt for mit arbejdsliv såvel som mit frivillige engagement. Jeg tror fuldt og fast på FN og FN-forbundets mission og vision. Sammen er vi både stærkest og klogest. Derudover er jeg 51 år og bl.a. sopran i Rockkoret, miljøbiolog, cand.comm, Stifinder, engageret i Forbrugerrådet Tænk og miljøorganisationen Plastic Change, vinterbader og hundeejer. 1) Mine mange års dansk og international erfaring hovedsageligt fra politiske organisationer også fra i FN regi giver mig et godt indblik i de udfordringer og muligheder som FN, FNforbundet og verden står overfor. 2) Betydelig erfaring fra bestyrelsesarbejde på begge sider af bordet : Jeg har en del års ledererfaring sidst som sekretariatsleder i Globalt Fokus og har taget ledelse i en del bestyrelser, bl.a. som formand for Peoples Climate Action forud og under COP15, som jeg også var en af initiativtagerne til. 3) Mit politiske, organisatoriske, faglige og personlige netværk, der er stort, stærkt og alsidigt. 4) Stor lyst til at være med til at styre og udvikle FN-forbundet, samt til at motivere, kommunikere og engagere.

9 FN-forbundet er som alle andre foreninger og medlemsbaserede organisationer udfordret af, at konkurrencen om de potentielt engageredes og allerede engageredes opmærksomhed og tid er meget hård. Samtidig er tendensen til at vende verden ryggen beklageligt stigende måske fordi kriserne er for mange og for uoverskuelige. Det sidste er samtidig en af de største muligheder for FN-forbundet. Fordi FN med verdensmålene for bæredygtig udvikling er den multilaterale organisation, der kan og vil løse kriserne og gøre livet mere overskueligt for alle. Og fordi FN-forbundet blander sig, samarbejder og udøver indflydelse på FN og fremmer civilsamfundets involvering i internationale forhandlinger. Mere praksisnært kan og skal FN-forbundet vokse både ift. økonomi, synlighed og indflydelse. Forbundets og medlemmernes aktiviteter skal foregå i en kakofonisk synergi, der fokuserer på at komme op at surfe på den fantastiske bølge af muligheder som verdensmålene udgør.

10 Flemming Thøgersen Individuelt og kollektivt medlem Opstiller som hovedkasserer (og til bestyrelse) som kollektivt medlem på vegne af Fora Uddannet som bibliotekar. Aktiv i oplysningsforbundet Fora, hvor jeg har haft ansvar for en række internationale projekter. Har været med i FN-forbundet fra stiftelsen i Ved landsmødet i 2014 blev jeg valgt til hovedkasserer og dermed medlem af forretningsudvalget. Jeg er formand for Forbundets projektudvalg. Jeg har bl.a. repræsenteret FN-forbundet i Dansk Folkeoplysnings Samråd. Jeg vil meget gerne fortsætte som hovedkasserer, og der bidrage til at kombinere et højt aktivitetsniveau med en sund økonomi. Jeg medvirker også gerne til en fortsat omfattende projektvirksomhed, som kan understøtte de prioriterede områder i vores handlingsplan, og som kan fremme det folkeoplysende arbejde over for især uddannelsesområdet. Der er stor folkelig opbakning til vore synspunkter, men den kommer ikke til udtryk i form af medlemskab. Selv om der er en vis medlemsfremgang, så er vi stadig alt for få. Vi skal have flere til at indse, at det er nødvendigt, at tage et globalt ansvar. Vi skal vise, at vi vil mere end blot at udbrede kendskabet til FN.

11 Hanne Severinsen Kollektivt medlem Opstiller til bestyrelse (og repræsentantskab) som kollektivt medlem på vegne af Venstre Tidligere Folketingsmedlem , Europarådets parlamentariske forsamling , Bl.a. Ukraine Raporteur og Raporteur for FN, Delegeret til FN s Generalforsamling 1978, 79, 84, 85, 86, 97. Medlem af FN s Kvindekommission Deltager i Kvindekonferencerne 1985 og Frivillig Sekretariatsmedarbejder i Helsinki-komiteen fra Diskussion om FN reformer, menneskerettigheder Håb om den nye Generalsekretærs evne til reformer og gennemslagskraft.

12 Holger Hansen Individuelt medlem Opstiller som til bestyrelse (og repræsentantskab) som individuelt medlem Professionelt er jeg uddannet i statskundskab og arbejdet med udvikling hos UNDP, CARE Danmark og Danida. Jeg var også i fire år koordinator for EU-NGO platformen (alle danske udviklingsorganisationer med relationer til EU). Jeg har været udstationeret i Yemen, Bolivia, Egypten og Tanzania. I FN-Forbundet har jeg været formand for kredsene i Århus og København. Nu er jeg bestyrelsesmedlem i Nordjyllands-kredsen. Jeg har stor organisatorisk erfaring fra dette arbejde og i DSU. Jeg var også med til at udarbejde de nuværende vedtægter for FN-forbundet. Jeg har været delegeret til kongres i vores globale organisation WFM. Jeg var også medlem af den danske delegation til forberedelsen af det Sociale Topmøde, der blev holdt i København. Jeg vil kunne bidrage med min professionelle og organisatoriske erfaring til at udvikle FNforbundet. Vi er i Nordjyllandskredsen ved at opbygge en god erfaring i lave arrangementer, der tiltrækker mange deltagere og nye medlemmer. Jeg vil kunne bidrage med at bruge disse erfaringer til at inspirere andre (og kommende) kredse. Den største udfordring er at komme længere ud med vores oplysningskampagner og derigennem få flere medlemmer. Hertil kræves også flere finansielle aktiver. Vores største muligheder er vores medlemmer. Vi skal få så mange som muligt og aktivere dem, så meget som muligt. Vi har i forbundet mange gode kræfter med stor viden om internationale spørgsmål og FN. Vi skal have den viden ud til den brede offentlighed.

13 Ileana Schrøder Kollektivt medlem Opstiller til repræsentantskab som kollektivt medlem på vegne af Esperantoforeningen for Danmark Mangeårig HR leder i flere større virksomheder, frivillig konsulent i Dansk Flygtningehjælp, generalsekretær i Frivilligt Forum, formand for Esperantoforeningen for Danmark, uddannet konfliktrådgiver fra Center for Konfliktløsning, medlem af repræsentantskabet i hovedorganisationen UEA (Universala Esperanto-Asocio=Verdens Esperanto-Foreningen) som har samarbejdsrelationer til Unesco og arbejder for de nye globale beredygtighedsmål indednfor sin egen verdensomspendende organisation. Konfliktrådgivning, organisering af frivilligt arbejde, foredrag om international kommunikation, sproglig mangfoldighed, det internationale sprogs historie og udbredelse. Til stadighed igangsætte initiativer ud fra principprogrammet, samt påvirkning af opinionen ud fra de politiske fokusområder.

14 Jan Møgelberg Kollektivt medlem Opstiller til repræsentantskab som kollektivt medlem på vegne af Retsforbundet Redaktør og forfatter. Har arbejdet med kommunikation i mange afskygninger, bl,a. indenfor ledelse og service. Jeg har gennem mit politiske arbejde et stort kontaktnet, hvor jeg kan hjælpe med at udbrede kendskabet til FN s virke og betydning, og til FN-forbundets arbejde. Desuden kan jeg skrive tekster og lave præsentationer, hvis nogen i FN-forbundet ønsker. At gøre opmærksom på det enorme arbejde, og de mange resultater, der faktisk kommer ud af FN s arbejde, selvom presseomtalen oftest får det til at lyde som om det blot handle om ørkesløse diskussioner i Sikkerhedsrådet. FN-forbundets muligheder ligger dybest set samme sted, idet forøget viden om resultaterne vil kunne påvirke både befolkning og politikere til at træffe mere velovervejede beslutninger.

15 John Kierulf Individuelt medlem Opstiller til bestyrelse som individuelt medlem Jeg er jurist og har været ansat i Udenrigsministeriet fra Gennem mit arbejde har jeg erhvervet bred international erfaring og viden især om nedrustning, våbenkontrol og ikke-spredning. Jeg har indgående kendskab til FN-arbejdet, bl.a. gennem udstationering på den danske FN-mission i Genève ( ) og deltagelse i tretten FNgeneralforsamlinger (i perioden ). Forfatter til bogen Nedrustning i et folkeretligt perspektiv (2014) og Disarmament Under International Law (januar 2017). Uafhængig nedrustningsforsker, kommentator og foredragsholder. Medlem af FN-forbundets bestyrelse og freds- og konfliktløsningsudvalget siden 2014 Politisk vil jeg kunne bidrage med min erfaring og viden om nedrustning, våbenkontrol og ikke-spredning af både konventionelle våben og masseødelæggelsesvåben, og om FN generelt, samt med folkeretlig ekspertise. Har stor organisatorisk erfaring med forberedelse af konferencer. At fremme kendskabet i offentligheden især hos ungdommen til FN og FN s muligheder for at skabe og bevare international fred og sikkerhed gennem tættere mellemfolkeligt samarbejde om forebyggelse og fredelig løsning af konflikter.

16 Jolanta Gaizutiene Individuelt og kollektivt medlem Opstiller til bestyrelse (og repræsentantskab) som kollektivt medlem på vegne af Radikale Venstre Jeg er jurist (Mastergrad i Jura), som har arbejdet i Danmark i 20 år og kan tale 4 sprog; engelsk, dansk, russisk og litauisk. Arbejdserfaring: Ni år i Domstolen, seks år i Nordea Bank Danmark med store internationale erhvervskunder, og i Compliance med Anti-Money Laundering, Anti-Bribery & Corruption og med ansvar for 5 lande: Rusland, Polen, Litauen, Estland og Letland. På nuværende tidspunkt arbejder jeg i Peria Capital som Strategic Manager, tidligere som Global Governance Risk & Compliance Manager. Jeg afsluttede Global CSR, Lean Management uddannelsen og CBS Executive Program 2014 'Good Governance & Board Leadership'. Jeg har samarbejdet med UN Working Group om "Business and Human Rights", og har udført innovations opgaver med hensyn til Business Ethics and Good Governance. Jeg vil gerne bidrage med at bygge relationer og værdifulde partnerskaber og at finde samarbejdsmuligheder med andre organisationer og hjælpe med FN forbundets internationale projekter. Som jurist med internationale erfaringer og som repræsentant af RV International Udvalg, og bestyrelsesmedlem i DJØF Privat og DJØF's Finans Netværk, Næstformand i TV 2 LORRY's Bestyrelse, og aktivt bestyrelsesmedlem i FN forbundet (aktiv i Projektudvalget, tidligere i Menneskerettigheders- og Bæredygtighedsudvalget). I sammenhæng med FN Forbundets internationale projekter rejste jeg til Moldova for at undervise unge ledere fra forskellige lande om EU, civilsamfundet og demokratiske værdier. Jeg er ambitiøs, parat til nye udfordringer og vil arbejde med globale projekter. Jeg kan lide at undervise andre, kommunikere med forskellige mennesker fra hele verden og bygge broer mellem kulturer og lande. Vi skal samarbejde og at finde nye medlemmer og frivillige til FN forbundet. Vores organisation har mange realistiske muligheder at arbejde mere internationalt og deltage i internationale projekter

17 Jørgen Estrup Individuelt medlem Opstiller som landsformand som individuelt medlem Ansat godt 4 år i FN s organisation for industriel ud vikling, UNIDO og arbejder med udviklingsbistand via eget konsulentfirma. Har tidligere været lektor i nationaløkonomi på Københavns Universitet og været medlem af Folketinget med bl.a. udenrigspolitik og udviklingspolitik som arbejdsområder. Landsformand for FN-forbundet siden 2006 Erfaring, ekspertise og omfattende netværk. Tendensen til dansk selvtilstrækkelighed og manglende forståelse for, at globale problemer kræver globale løsninger og fælles ansvar, er en trussel imod FN s idé og den multilaterale tilgang til løsning af klodens problemer. Ikke mindst opfattelsen af konventioner som en uacceptabel spændetrøje er en udfordring. Verdensmålene og den nye bæredygtighedsdagsorden frem imod 2030 (SDG erne) rummer store muligheder for en folkelig mobilisering.

18 Jørgen Olsen Individuelt og kollektivt medlem Opstiller til repræsentantskabet som kollektivt medlem på vegne af Genvej til Udvikling Koordinator i Genvej til Udvikling siden 1978 medlem af FN-forbundets repræsentantskab siden 1986 medlem af politisk udvalg i Genvej til Udviklings modernetværk Emmaus International siden Mangeårigt kendskab til græsrodsarbejde, Vestafrika, bæredygtig handel mv. Samme svar på begge spørgsmål: Der står respekt om FN-forbundet den skal bruges til at komme i dialog med beslutningstagere og befolkning, gerne nye dele af især sidstnævnte.

19 Jørn Boye Nielsen Individuelt og kollektivt medlem Opstiller til repræsentantskabet som kollektivt medlem på vegne af RIKO Har været med i bestyrelsen fra , men genopstiller ikke. Næstformand i Freds og konfliktløsningsudvalget. Er cand.scient pol. Formand for bestyrelsen i tænketanken RIKO. Medforfatter til lærebogen International konfliktløsning. Med erfaring inden for FN arbejde, international politik og international konfliktløsning. Holde foredrag om FN; freds og sikkerhedspolitik; international konfliktløsning. Udfordring: At imødegå den stigende nationalisme og populisme. Mulighed: Sammen med de mange interesserede unge at skabe en større solidaritet med den fattige verden og skabe en fredeligere verden med fredelige midler.

20 Kurt Brantner Kollektivt medlem Opstiller til repræsentantskabet som kollektivt medlem på vegne af Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) Jeg har siden 1985 været ansat i Forsvaret på forskellige tjenestegrene og har været udsendt i alt 11 gange, hvoraf de tre af gangene har været på en FN mission. Jeg bestrider i dag en stilling som Forbundssekretær i Hærens Konstabel- og Korporalforening, hvor jeg bl.a. er en del af forretningsudvalget. Jeg vil kunne bidrage med vores synspunkter i forhold til udsendte soldater og deres opgaver. Det er vigtigt, at både befolkningen og forskellige organisationer kender både grundlaget og baggrunden for de missioner vi deltager i uden for Danmark og samtidig får en forståelse for soldatens virke og opgaver i missionsområderne. Klima og menneskerettigheder er efter min mening en af de største udfordringer FN har, idet udviklingen af disse områder, globalt vil betyde meget for de kommende generationer. FN største mulighed er alene grundet organisationens størrelse og historik at fremme retfærdighed samarbejde og fred globalt og derved samle til fælles holdninger og visioner som i sidste ende gerne skulle skabe en bedre verden at leve i.

21 Kurt Mosgaard Individuelt medlem Opstiller til bestyrelse som individuelt medlem Jeg har været soldat og deltaget i en række internationale udsendelser. Bl.a. UNPROFOR i Kroatien 1995; udsendt for Udenrigsministeriet til det sydlige Afrika ifm opbygningen af et regionalt fredsbevarende træningscenter; militærrådgiver ved Danmarks faste repræsentation til FN i New York , herunder medlemskab af C-34 (Special Committee on Peacekeeping Operations); FN Force Commmander i Vestsahara (MINURSO) , incl. acting Head of Mission; Formand for International FN arbejdsgruppe ifm udvikling af manual for FN operationer. Efter pensionering fra forsvaret oprettede jeg et rådgivningsfirma, som bl.a. leverer bistand til FN, Forsvars- og Udenrigsministeriet vedrørende FN fredsbevarende operationer. Jeg er 61 år og er gift med Anette. Vi bor i Mønsted ved Viborg og har to voksne børn. Fritidsinteresser: min gamle militære Nimbus anno 1955, havkajak, riffelskydning, jagt, lystfiskeri, delegationschef-virke for de militære skydelandshold, landsformand for Prinsens Livregiments Soldaterforening, foredragsvirksomhed, projektledelse i Rotary af tre igangværende humanitære projekter i Uganda og Zimbabwe, blogger i Globalnyt m.fl. FN er ikke perfekt, men er det bedste vi har. Mere viden og opbakning men også krav om og bidrag til forbedringer er helt afgørende for, at FN bliver bedre til at imødegå væbnede konflikter og modvirke de negative konsekvenser heraf for nødlidende befolkninger rundt om på vores fælles jord. Jeg vil således gerne bidrage til såvel informationsvirksomhed til den danske befolkning og påvirkning af vore politikere og FN-systemet. FN-forbundet kunne trænge til øget synlighed som grundlag for forbedrede muligheder for at informere og påvirke befolkningen, politikere og FN. Set her fra det midt-jyske område er det både den største udfordring og tillige mulighed.

22 Lars Josephsen Individuelt medlem Opstiller til repræsentantskab som individuelt medlem Uddannelsesmæssig baggrund: fysik og offentlig politik. Forhenværende bureaukrat i Energiog Miljøministerierne (ca. 25 år). Arbejdede dér bl. a. med internationalt samarbejde om energi- og miljøpolitik, og med (de første) bæredygtighedsplaner i dansk og internationalt regi. Har også arbejdet i den private sektor. Jeg har i mange år været aktiv i forskellige NGO er (var blandt stifterne af NOAH i 1969). - Har de sidste 6 år tilrettelagt 2 årlige forelæsningsrækker i regi af Folkeuniversitetet i samarbejde med Jesper Jespersen, RUC, om emner i grænselandet mellem økonomi og økologi. - Pt. aktiv i Mellemfolkeligt Samvirke, Globale Seniorer og FN-forbundet, og i Post-2015 Arbejdsgruppen (et tværgående udvalg med deltagelse af medlemsorganisationer fra 92- gruppen og Globalt Fokus). Post 2015 AG har i de seneste år fulgt tilblivelsen i FN af af SDG erne. Er pt. medlem af FN-forbundets arbejdsgrupper for henholdsvis Bæredygtig Udvikling og Global Økonomi. Vil meget gerne fortsætte dette arbejde. * Erfaring med internationalt politisk samarbejde om klima, energi og miljø, herunder FN s aktiviteter inden for disse politikområder * Godt kendskab til 2030-Agendaen (Verdensmålene), dels fagligt-indholdsmæssige aspekter, dels organisatoriske rammer i FN-systemet (HLPF, monitorerings- og evalueringstiltag, mv.) * Godt kendskab til adskillige aspekter af den globale økonomi og de tilknyttede organisatoriske rammer (Internationale Finansieringsinstitutioner, Skattelyproblematikken, mv.) * Indspil til faglige aktiviteter i FN-forbundets regi (fyraftensmøder, politikpapirer, samarbejde med andre danske organisationer om Verdensmålene, mv. ) Internationalt: At medvirke til at besvare og forstærke FN s legitimitet som central spiller i den globale udvikling (menneskerettigheder, global retfærdighed, global bæredygtighed, mv.) Nationalt: At medvirke til at fastholde et stærkt dansk engagement i multilateralt samarbejde om løsning af grænseoverskridende problemer Muligheder: At bidrage konstruktivt til det danske NGO-samarbejde om udvalgte FN-opgaver, herunder bl.a. realisering af Verdensmålene.

23 Lartey Lawson Kollektivt medlem Opstiller til bestyrelse (og repræsentantskab) som kollektivt medlem på vegne af Radikale Venstre Jeg er 60 år og er uddannet cand.oecon.agro., Ph.D. PT er statistiker hos Vejdirektoratet i København. Ekstern Lektor på Ålborg Universitet siden 2011 med undervisnings forpligtelse i faget statistik for International Marketing studerende. Censor på KU siden 2011 Jeg har været aktive i det Radikale Venstre siden 2005 og pt. en af de to Radikale medlemmer af videnskabs etiske komite for Region Hovedstaden. Far til 3, en dreng (30 år) og 2 piger på henholdsvis 19 og 14 år. Fritiden fordeles mellem politik på forskellige niveauer. Politisk vil jeg være til promoverer FN organisations virker under det Radikale fane og ekstern i DK. Organisatorisk vil jeg gerne være med til at arbejde for at vi general øger vores indsat for at får flere unge FN medlemmer. Hvordan forholder FN forholder sig til vores nutids krigshandlinger og efterfølgende flytningshåndtering lande imellem. Det største mulighed er at opnå real konsensus om klima udfordringer.

24 Lave K. Broch Individuelt medlem Opstiller til bestyrelse (og repræsentantskab) som individuelt medlem Jeg har været medlem af FN-forbundet i mange år. I starten repræsenterede jeg Frit Oplysningsforbund, men jeg blev tidligt individuelt medlem. Jeg var kampagnekoordinator i anledning af FN s år mod racisme og intolerance og ansat for FN s nordiske informationskontor Jeg har været bestyrelsesmedlem i mange år, og de seneste 6 år også medlem af FU. Derudover er jeg formand for freds- og konfliktløsningsudvalget og har bl.a. kæmpet for SHIRBRIG s bevarelse og oplysning om hvad der sker i konflikter f.eks. i Vestsahara, Ukraine og Palæstina/Israel. Jeg er cand.scient. pol. og reserveofficer i Beredskabsstyrelsen. Politisk er jeg såvel medlem af Radikale Venstre og 1. suppleant til EUparlamentet for Folkebevægelsen mod EU. FN og FN-forbundet betyder meget for mig. Jeg har den grundlæggende holdning, at alle menneskers liv har samme værdi, og at vi mennesker har et ansvar for hinanden, for naturen og den smukke planet, som vi bor på. FN er en nødvendig ramme for at skabe en bedre verden, og jeg ved at jeg altid vil bakke op om FN selv om der er ting, der kan forbedres. Det er også derfor jeg har købt livslangt medlemskab i FN-forbundet. Helt overordnet vil jeg arbejde aktivt for, at FN-forbundet får flere medlemmer gennem vores aktiviteter og at vi bliver mere synlige. Og mere specifikt vil gøre hvad jeg kan for, at FNforbundet fortsat sætter fokus på freds- og konfliktløsningsområdet. For mig er det vigtigt, at medlemmer i FN-forbundet kan engagere sig i arbejdet for fred i verden. Jeg vil også biddrage til at der bliver lavet en R2P-konference, og så vi jeg arbejde for en ny studierejse til Vestsahara. Jeg synes det er en skandale, at FN-soldaterne i Vestsahara ikke har ret til at overvåge menneskerettighedssituationen i landet. Og det er desuden på tide, at der bliver afholdt en folkeafstemning om landets fremtid. Den største udfordring er, at vi har brug for flere individuelle medlemmer. Vi er nødt til at sætte større fokus på medlemspleje og på at hverve nye medlemmer. Den største mulighed er, at vi har mange fantastiske medlemmer med et stort engagement og desuden en stor viden. Vi kan i fælleskab udrette meget.

25 Lena Jørgensen Individuelt medlem Opstiller til bestyrelse (og repræsentantskab) som individuelt medlem Jeg har været medlem af FN-forbundet siden 2012 og aktiv i Menneskeretsudvalget i samme periode. I 2015 var jeg medarrangør af en studietur til Haag, hvor vi besøgte internationale domstole og NGOer. Studieturen blev fulgt op at en konference i juni i år i samarbejde med icourts. På vegne af MR-u deltager jeg i mulltistakeholdermøder i Erhvervsstyrelsen om internettet og har bidraget med input og planlægning af session på den årlige Internetdagen om sessionslogning. Jeg har også været aktiv i arbejdsgruppen Global Økonomi. Siden maj i år har jeg været skribent på Kongressen.com, hvor jeg har fulgt valget af FN s næste generalsekretær. *Styrke kommunikationen mellem Menneskeretsudvalget og bestyrelsen. *Sætte fokus på det nye internet ved at koordinere FN-forbundets deltagelse i ICANNs møde i København i marts (ICANN= International Corporation for Assigned Names and Numbers) *Evt. arrangere studietur til FN i NY som opfølgning på valget af FNs nye generalsekretær pr. 1/ med fokus på implementering af 2030-målene. Største udfordring: At øge antallet af medlemmer. Største mulighed: At få indflydelse på implementeringen af de nye 2030-mål.

26 Linda Herzberg Kollektivt medlem Opstiller til bestyrelse som kollektivt medlem på vegne af Det jødiske samfund i Danmark Jeg er uddannet skolelærer og har siddet i FN- Forbundet i mange år. Bl. a. har jeg siddet i MR- udvalget og bestyrelsen, hvor jeg gerne vil fortsætte mit arbejde. Desuden er jeg involveret i forskellige dialogarbejder mellem muslimer og jøder. Forskelligt antidiskriminationsarbejde med Københavns Kommune. Er pt. ved at få en krystalnat op at ståsammen med andre organisationer. Har været Det jødiske samfunds lokale udsending og deltager derfor i mange arrangementer udenfor det jødiske hus, har deltaget i FN s arbejde i New York og ved Menneskerettighedsrådets møder i Geneve og repræsenterer FN-forbundet i MS. Gennem mit mangeårige engagement i forskellige organisationer bl.a. FN- forbund opnår man jo en smule ekspertise og erfaring. Den kan jeg bidrage med. Desuden tilhører jeg jo en minoritet - i denne sammenhæng- både som kvinde og jøde. Derfor ser jeg også nogle gange mere nuanceret på tingene- og har en lidt skæv hjerne. Jeg kan bidrage med min erfaringer, med minoritetserfaringen og lidt skævere indfaldsvinkler. Er egentlig bedst til de hurtige og praktiske løsninger. At vi skal nå ud til mange flere, da FN er den mest geniale ide. Flere unge skal sluttes til, bedre medlemspleje. FN-forbundet må gerne være lidt mere pop-smart

27 Mads Wædegaard Individuelt medlem Opstiller til bestyrelse (og repræsentantskab) som individuelt medlem Jeg er netop fyldt 20 år og studerer til daglig statskundskab på Københavns Universitet. Igennem de seneste år har jeg haft særdeles travlt med akademiske og politiske projekter nationalt såvel som internationalt. Sidste år blev jeg student fra Mulernes Legatskole i Odense, hvor jeg var Elevrådsformand og en del af Akademiet for Talentfulde Unge og Projekt Forskerspirer. I sidstnævnte havde jeg fokus på FN og nationers konceptualisering af R2Pprincippet. Derudover var jeg blandt vinderne i sidste års kronikkonkurrence om bæredygtighedsmålene, hvormed jeg blev bekendt med FN-forbundet gennem besøg i FN-byen og på Folkemødet. Ligeledes er det relevant at nævne, at jeg har lavet en del Model United Nations og er frivillig i DanMUN. Slutteligt kan det siges, at jeg, præcis som FN-forbundet, er en god men kritisk ven af FN. Først og fremmest er jeg enormt struktureret og ambitiøs, og det er karaktertræk, der blot forstærkes af en passion for FN og diplomati. Jeg har en masse politisk og organisatorisk ledelseserfaring fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, hvor jeg var formand for Fyn og medlem af det nationale forretningsudvalg. Ligeledes sad jeg i bestyrelsen på Mulernes Legatskole, hvorfor ingen af de opgaver som FN-forbundets bestyrelse varetager ligger mig fjernt for. Tværtimod ser jeg det som enormt nærliggende for mig at kunne kombinere min interesse for FN og NGO-arbejde, og samtidig værdifuldt for organisationen at få en ung studerende ind med nysgerrighed og gåpåmod i spandevis. Det første, der falder mig ind ved dette spørgsmål, drejer sig om vægtningen af det hhv. det politiske- og organisatoriske arbejde, men jeg er bange for, at det kræver et indgående kendskab til organisationen set indefra for at kunne sige noget ualmindelig klogt, men grundlæggende handler det om altid at søge den politiske indflydelse, man kan få, uden at kompromittere informations- og oplysningsforpligtelserne, hvorfor jeg særligt ser Folkemødet og partiernes landsmøder som værende steder, hvor det organisatoriske- og politiske går op i en højere enhed. Yderligere ser jeg en formidabel mulighed i at styrke båndene til DanMUN såvel som UNYA, da jeg tror, at vores fælles interesse for FN samler os mere, end aldersforskellen skiller, og at vi i sidste ende får glæde af at trække på hinandens erfaringer og ekspertiser.

28 Maj Rørdam Nielsen Individuelt medlem Opstiller til repræsentantskab som individuelt medlem Uddannet indenfor sociologi, statskundskab og international ret indtil Arbejder i Dansk Flygtningehjælps Internationale Afdeling med Afrikas Horn og Yemen. Har igennem studietiden fokuseret på konflikter og humanitære katastrofer i udviklingslande, bl.a. med frivilligt arbejde i Uganda og Kenya, studenterarbejde i Udenrigsministeriets Afrikakontor og praktik ved en nedrustnings-ngo ved FN s Generalforsamling i New York. Aktiv i FN-forbundet siden 2012 i Freds- og Konfliktløsningsudvalget og som medlem af Repræsentantskabet. Har især arbejdet med spørgsmål om våbenkontrol og nedrustning, især med fokus på våbenhandelstraktaten og det danske adfærdskodeks for våbentransport. FNforbundets kontaktperson for det internationale NGO-netværk Control Arms, der har hovedsæde i New York. Først og fremmest politisk med engagement og netværk på våbenkontrols- og nedrustningsområdet. Både største mulighed og udfordring at få engageret almindelige danskere i vores arbejde så vi får opbakning til arbejdet med at føre dansk politik i en mere FN-orienteret retning med fokus på fred og konfliktløsning og menneskerettigheder.

29 Nana Debel Kollektivt medlem Opstiller til repræsentantskab som kollektivt medlem på vegne af Radikale Venstre Jeg søger plads i FN-forbundets repræsentantskab ved det kommende Landsmøde, da jeg meget gerne vil arbejde med og påvirke FN-forbundets ståsted og udvikling i et af dets to fora, hvor der er stor indflydelse, og hvor det giver mening for mig at søge den i; enten som en del af bestyrelsen eller som en del af repræsentantskabet. Jeg er lige blevet udvalgt af mit parti (kollektivt medlem), som er det RV, til at deltage i FNforbundets landmøde i år, og helt i tråd med mit øvrige engagement i mit parti, hvor jeg besidder flere tillidsposter, valgt af partiets medlemmer helt tæt lokalt som i en større lokal sammenhæng samt landspolitisk, vil jeg også gerne gøre mig gældende på mit partis og egne vegne i FN-forbundet, da jeg synes, at det giver mest mening at involvere sig aktivt og søge så meget indflydelse som muligt. At give det 100%. Et forum i RV jeg også er medlem af, er vores internationale udvalg under RV på landsplan, og med interessen for det internationale arbejde, samarbejde og udvikling giver det også mening her at kunne supplere og samle interessen som enderne med et engagement i FNforbundets repræsentantskab. I forhold til den globale klimaudfordring; til verdens sikkerhedspolitiske spørgsmål og til verdens flygtninge/immigrantkrise er der om på noget tidspunkt mere end brug for et stærkt FNforbund lige nu(!), som har mennesker i sin stald, der brænder for det internationale samarbejde og det internationale fællesskab, som jeg gør det og altid har gjort det! Stem på mig! Vælg mig!

30 Niklas Møller Rendboe Individuelt medlem Opstiller til bestyrelse som individuelt medlem Jeg er bachelor-studerende og studerer filosofi og samfundsfag. Mit engagement i FNrelateret arbejde, startede da jeg som 17-årig efter et udvekslingsår i Storbritannien blev aktiv i mit gymnasies Model UN-samfund. Som 18-årig arrangerede jeg min første konference med 235 deltagere fra lande så fjerne som Nigeria, USA og Singapore. På universitetet er jeg sidenhen faldet ind hos FN-forbundets skoletjeneste i Århus, hvor jeg nu er koordinator samtidig med, at jeg arbejder på at samle folk til oprettelsen af en kreds i Odense. I dag er jeg muligvis det eneste skoletjenestemedlem aktiv på både Fyn, Sjælland og i Midt- og Sydjylland. Derudover arbejder jeg i fællesskab med et medlem fra hovedstadskredsen sammen med WFUNA om at fremlægge argumenter for større politisk tilslutning til menneskeretsprincipper. Eftersom jeg allerede rejser meget frem og tilbage i landet med forbundets skoletjeneste, og har jævnlig kontakt med alle tre kredse, samt planer om en fjerde, har jeg god mulighed for at holde en finger på pulsen ift., hvad der sker i de forskellige medlemsorganisationer. Som studerende er jeg temmelig fleksibel i forhold til at kunne bruge en hverdag i Aalborg, Århus, Odense eller København. Derfor mener jeg, at jeg har et godt grundlag for især at være de unges repræsentant i FN-forbundets bestyrelse. I Danmark er der et væld af organisationer, som beskæftiger sig med politik og internationale problemstillinger. FN som organisation har svært ved at vække folks interesse, da det for mange fremstår som et diffust maskineri, en USA-finansieret lobby eller en samling frelste nødhjælpsarbejdere, som man ikke nødvendigvis har noget imod, men som simpelthen ikke er spændende ift. folkeoplysning. Det er dog til forbundets fordel, at vi hverken er en partipolitisk organisation, eller en snævert defineret NGO, men derimod en organisation, der beskæftiger sig med det bredest favnende forum for international politik, og derfor også er dem, der kan give et indblik, hvad der foregår internationalt uafhængigt af særinteresser. Vi har derfor en mulighed for at kunne formidle med stor autoritet og troværdighed både til medlemmer og udefrakommende.

31 Poul Gerhard Kristiansen Individuelt og kollektivt medlem Opstiller til repræsentantskab som kollektivt medlem for Retsforbundet 62 år cand. mag. og landssekretær. Medlem af repræsentantskabet siden Mangeårig landsformand og ledelsesmedlem for Retsforbundet. Landssekretær for Folkebevægelsen mod EU. Formidling af FN-forbundets holdninger og viden om FN og organisationens rolle herunder arbejdet for en yderligere forøgelse af det individuelle medlemstal. I en global verden at få FN igen placeret centralt i debat og beslutningsproces. Hertil at få placeret FN s holdninger placeret i den danske debat, hvor der desværre har været et skred i den modsatte retning. Med de store globale problemer, vi står midt i er det FN, som er den primære organisation til at anvise løsninger.

32 Siw Busborg Individuelt medlem Opstiller til bestyrelse som individuelt medlem Jeg er 21 år gammel, bosat i Odense og studerer Sociologi og kulturanalyse, udover dette er jeg aktiv i foreningerne Bedre Psykiatri og Bedre Psykiatri Ungdom, hvor jeg er henholdsvis lokalt bestyrelsesmedlem og lokalformand. Min interesse for FN og FN-forbundet blev vakt under et InterCollege ophold i Moldova, hvorigennem jeg har fået god indsigt i FN-forbundets arbejde og værdier. Jeg har altid haft en stor interesse for menneskerettigheder og har i flere år arbejdet frivilligt med marginaliserede gruppers rettigheder, heraf har jeg udviklet et stort engagement inden for menneskerettigheder og politik. For mig en FN-forbundet en enestående mulighed for at kombinere min interesse for menneskerettigheder, international politik og de forenede nationer og derigennem få mulighed for at gøre en forskel. Jeg har god erfaring med rekruttering og fastholdelse, som jeg mener vil være en styrke. Organisatorisk og politisk har jeg erfaring med skabelsen af en folkesag, og FN-forbundet og udviklingsmålene både kan og skal være en folkesag. Som medlem af bestyrelsen vil jeg kunne bidrage med et kæmpe engagement, jeg er gentagende gange blevet bekræftet i at det er her min interesse og passion ligger. En af de mere lavpraktiske udfordringer for FN-forbundet kunne være problematikken omkring at beholde frivillige i et langsigtet perspektiv. Udfordringen går i særdeleshed på at fastholde de unge frivillige efter deres indtræden på jobmarkedet. I et nationalt og globalt perspektiv er en af de store udfordringer, hvordan vi beskytter og fremmer menneskerettigheder og globalt ansvar, i en tid hvor disse er under enormt pres er FN-forbundets arbejde kun blevet vigtigere. Dette betyder også, at der bør komme yderligere fokus på at italesætte både globalt ansvar, menneskerettigheder og international udvikling, som en folkesag på et inkluderende niveau, hvor flest mulige vil kunne deltage. Den største mulighed, er muligheden for at øge følelsen af globalt ansvar, især blandt unge og dermed også danne grundlag for den fremtidige generation i FN-forbundet.

33 Susanne Langer Kollektivt medlem Opstiller til repræsentantskab som kollektivt medlem på vegne af Kvinderådet Allerede medlem af repræsentantskabet for Kvinderådet. Sidder tillige i IMR's råd som repræsentant for Kvinderådet. Sidder i regionsrådet for Region H for Ø, samt i bestyrelsen for Danske Regioner. I år bl.a. aktiv deltager og moderator i Women deliver, og Talk Town i maj, hvor jeg knyttede vigtige kontakter til NGO'er i bl.a. Zimbabwe. Er iøvrigt med i internationalt græsrodsnetværk, hvor vi arbejder med og udvikler metoder til at bygge bro mellem forskellige grupperinger i praksis, baseret på dialogmetoder, der tillige modvirker udbrændthed. Kommende aktivitet: Cop22 i Marakkesh, hvor vi tilbyder en række workshops. Vigtigt med opfølgning på de 17 udviklingsmål, altid huske et kønsperspektiv/ at ulighed, fattigdom, klimaforandringer, krig, flygtningekatastrofer rammer de to køn forskelligt og at tiltag derfor bør inddrage dette kønsperspektiv i analyser og tiltag. Se i øvrigt ovenfor. FN er så nødvendigt som nogensinde, konventioner er under pres, også i DK, og FNforbundet har en vigtig rolle at spille som ambassadør for øget kendskab til og øget involvering i arbejdet med at styrke en stemme for fred og bæredygtighed. Som upolitisk organisation kan FN-forbundet tjene til at styrke samarbejde på tværs af partier og NGO'er. Viden, engagement, godt med skoletjeneste, godt med kampagner, der søger at nå ud til flere. Jeg er varm tilhænger af involverende aktiviteter, som f.eks. lytteprojekter, gerne i forbindelse med aktuelle emner, hvor udgangspunktet ikke er hvad vi vil fortælle, men hvad vi vil spørge om, hvad vi gerne vil høre andres tanker om.

34 Torben Jacobsen Individuelt og kollektivt medlem Opstiller til bestyrelse som kollektivt medlem på vegne af Dansk Rumænsk Forening Har været medlem af FU i de seneste 8 år, og dermed også medlem af bestyrelsen. Jeg opstiller ikke til FU denne gang, men vil gerne fortsætte som bestyrelsesmedlem. Jeg er i øvrigt cand.scient.pol. af ældre dato med speciale i international politik. Har en lang karriere i Dansk Flygtningehjælp og andre organisationer og virksomheder, der arbejder med flygtninge. Jeg var også FU medlem i begyndelsen af 80erne hvor jeg også var bestyrelsesmedlem i Københavnskredsen. I den periode var vi meget aktive i fredsarbejdet. Jeg vil gerne hvad enten jeg bliver bestyrelsesmedlem eller ej arbejde med freds og konflikt arbejdet. Jeg vil fagligt lægge hovedvægten på hvordan FN kan styrke de forebyggende arbejde med henblik på konflikttransformation. Jeg vil også gerne beskæftige mig med den indsats som skal forberede og understøtte det udviklingsarbejde, som bør følge konflikter (og konfliktransformation). I den forbindelse finder jeg at nærområdeindsatserne bør indeholde et meget mere betydeligt element af forberedelse af flygtninge til på forskellige måde at kvalificere sig til genopbygningsarbejde, demokratiarbejde, forvaltning og erhvervsudvikling i forlængelse af fredsslutning. Det handler bl.a. om uddannelse, projektforberedelse med meget mere. Det bør ske i FN regi for at sikre den nødvendige neutralitet. Jeg synes også FN forbundet skal rette et stærkere fokus i forhold til vore internationale organisationer og netværk. Reformdagsordenen har min interesse, og det er nødvendigt at styrke civilsamfundsindsatsen på tværs af de nationale modsætningsforhold i forhold til styrkelse af reformtankerne, så der globalt kan skabes et fornødent pres på nationalstaterne til at spille konstruktivt ind. Der er mange muligheder. Jeg er sikker på at andre vil fokusere på SDGerne, så der vil jeg ikke lægge mit fokus med mindre det direkte relaterer sig til de nævnte problemstillinger. Det er selvfølgelig at styrke FN-forbundets vægt og styrke som en vigtig organisation i det danske samfund.

35 Hvis vi ønsker at styrke relationer på tværs af modsætningsforhold internationalt er det en del af vores troværdighed, at vi favner bredt politisk i det danske samfund. Det handler ikke kun om troværdighed, men også om gennemslagskraft. Det vil samtidig styrke vore appel til potentielle medlemmer. Jeg tror mange længes efter dialogen med anderledes tænkende som alternativ til at hyle i kor med dem man på forhånd er enige med. Vi må have fokus på at rejse debatter, der appellerer til forskellige holdningsmæssige udgangspunkter. Derudover ligger appellen til nye medlemmer i vores aktiviteter. Det folkelige ligger i en styrket indsats i forhold til undervisningssektoren og det folkeoplysende arbejde. Jeg ved ikke om det vil være muligt at etablere et oplysningsforbund med fokus på globalt ansvar og ledelse knyttet til FN forbundet. Jeg har tidligt talt om en aktiv indsats for at etablere netværk blandt forskellige grupper af lærere. Man kunne måske sætte fokus på seminarierne som supplement til den vægt på studerende på universiteterne som indtil videre har være vores hovedfokus. Jeg mener også vi i højere grad bør bestræbe os på at knytte faglig ekspertise på forskellige områder til os. Netværk (evt. tænketankslignende konstruktion) der kan forberede og lægge indlæg ind i forhold til den mere elitære debat. En overvejelse: Udarbejde certifikater til studerende og andre som har leveret faglige input til forbundets arbejde. Man kunne forestille sig fælles nordiske initiativer, der kan forny de nordiske landes centrale placering i arbejdet for at styrke FN og det internationale arbejde for en fredeligere verden med styrkelse og menneskerettighederne. Det handler om en bredere appel både til den pædagogiske verden og til relevante faglige miljøer. Vi skal styrke de internationale arbejde med vores partnere. Dialoger om relevante temaer, der indbefatter deltagere fra centrale nationer, der repræsenterer forskellige politiske positioner. Det må kunne ske med en FN dagsorden. Det er svært men nødvendigt. Generelt må vi finde metoder, så FN forbundet aktiviteter i højere grad bæres af frivillige kræfter og i mindre grad bliver sekretariatsbundet. Jeg ved det er svært, men det er en udfordring. Sekretariatet kan selvfølgelig kun magte det de kan magte, men så må vi overveje en reform af samspillet mellem frivillige og sekretariat, hvor sekretariatets opgaver i højere grad bliver at stimulere og understøtte de frivillige indsatser, så sekretariatets kapacitet ikke bliver stopklods for mulige indsatser. FN forbundet: fra organisation til forening og til bevægelse

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Ramme for FN-forbundets arbejde Indledning Politiske fokusområder. Bæredygtig udvikling. Menneskerettigheder. Fred og konfliktløsning.

Ramme for FN-forbundets arbejde Indledning Politiske fokusområder. Bæredygtig udvikling. Menneskerettigheder. Fred og konfliktløsning. FN-FORBUNDETS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016 2018 Ramme for FN-forbundets arbejde Indledning Politiske fokusområder Bæredygtig udvikling SIDE 3 SIDE 3 SIDE 4 Menneskerettigheder Fred og konfliktløsning

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Indhold. Forord 11 DEL I 13

Indhold. Forord 11 DEL I 13 Indhold Forord 11 DEL I 13 Kapitel 1. FN - en introduktion 15 FN's formål og grundlæggelse 15 Grundlæggende principper 17 FN's struktur 20 Generalforsamlingen 20 Sikkerhedsrådet 23 Sekretariatet 24 Det

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Kandidat opstilling til valg til Bestyrelsen 2016-2018

Kandidat opstilling til valg til Bestyrelsen 2016-2018 Adam Moe Fejerskov Jeg er 28 år og i gang med min anden periode i MS-Rådet. Jeg forsker i udvikling på Dansk Institut for Internationale Studier og har tidligere arbejdet i NGOnetværket Globalt Fokus og

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 Til punkt 3 Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 -- til videre bearbejdning i landsmødeperioden 2014-2016 Indhold 1) Indledning... 2 2) Indledende analyse: overblik over

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande Januar 1999 NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande - Kommentarer fra 92-gruppen i forbindelse med MIKA-redegørelsen og den forestående debat i Folketinget om den danske miljøbistand

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

NOTER FRA STRATEGIDAG

NOTER FRA STRATEGIDAG NOTER FRA STRATEGIDAG Et fyldt lokale af både rådsmedlemmer, ansatte frivillige og almindelige medlemmer. INTRO V. ANDREAS & HELLE - Kernen i strategien: fællesskaber - AAI er i gang med ny strategi. I

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Referat af FN-forbundets landsmøde lørdag den 25. og søndag den 26. oktober 2008 i Vanløse Kulturhus, Frode Jakobsens Plads 4 i Vanløse

Referat af FN-forbundets landsmøde lørdag den 25. og søndag den 26. oktober 2008 i Vanløse Kulturhus, Frode Jakobsens Plads 4 i Vanløse Referat af FN-forbundets landsmøde lørdag den 25. og søndag den 26. oktober 2008 i Vanløse Kulturhus, Frode Jakobsens Plads 4 i Vanløse 1. Velkomst Landsformand Jørgen Estrup bød velkommen til Landsmødet

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 9

Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 9. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT Status, udfordringer og nyt UNESCO OM TIÅRET The DESD aims to integrate values, activities and principles inherently linked to SD in all

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION

RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION CIVILSAMFUND OG MYNDIGHEDER Rådet for Menneskerettigheder består af repræsentanter for en lang række civilsamfundsorganisationer og myndigheder. Rådet drøfter

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forord. Det danske Sund By Netværk søger, som charteret anbefaler, at gå fra strategier til handling. København januar 2006

Forord. Det danske Sund By Netværk søger, som charteret anbefaler, at gå fra strategier til handling. København januar 2006 Forord Et af WHO s hovedformål er at medvirke til at opnå det højest mulige sundhedsniveau for alle mennesker. WHO søger gennem det internationale samarbejde om sundhedsfremme at påvirke medlemslandenes

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen.

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen. Afrika Kontakt Strategi 2016-2020 De sidste to år har Afrika Kontakt gennemgået store forandringer. Aktivister og sekretariat har arbejdet hårdt for at opnå målene sat i strategien for 2013-2015. Vi har

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

Ikke tilstede: Jens Vexø, Line Drewes, John Kierulf, Jolanta Gaizutiene, Linda Herzberg, Miriam Moazzeni, Jesper Andersen

Ikke tilstede: Jens Vexø, Line Drewes, John Kierulf, Jolanta Gaizutiene, Linda Herzberg, Miriam Moazzeni, Jesper Andersen Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet, onsdag den 13. april 2016 Udkast pr. 3. maj, rev. John Kierulf 6. maj (punkt 1) Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Lave

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Referat af FN-forbundets landsmøde 30. 31. oktober 2010

Referat af FN-forbundets landsmøde 30. 31. oktober 2010 Referat af FN-forbundets landsmøde 30. 31. oktober 2010 1. Godkendelse af forretningsorden dagsorden og tidsplan. Landsformand Jørgen Estrup bød velkommen. Han startede med den triste meddelelse, at en

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af FN-forbundets repræsentantskabsmøde lørdag den 31. oktober 2009 i København

Referat af FN-forbundets repræsentantskabsmøde lørdag den 31. oktober 2009 i København Referat af FN-forbundets repræsentantskabsmøde lørdag den 31. oktober 2009 i København Til stede: Torleif Jonasson, Flemming Thøgersen, Erik Arnsted, Lave K. Broch, Bent Christensen, Karsten Fledelius,

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København.

Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København. Vedtægter for Center for Konfliktløsning 1. Oprettelse Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København. 2. Foreningens virke og formål Foreningen er i sit virke

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2011 Til stede: Jørgen Estrup, Trine M.N. Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Torben Jacobsen, Karsten Fledelius, Linda Herzberg, Niels Johan Juhl-Nielsen,

Læs mere

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail:duf@duf.dk www.duf.dk UDTALELSE 1 Et Danmark uden barrierer i samfundslivet

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE?

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? 54 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 6: HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? forebyggelse og kampagner www.op-i-røg.dk 55 Kapitel 6: Indhold Kapitlet giver et overblik

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Vedtægter for Mellemfolkeligt Samvirke

Vedtægter for Mellemfolkeligt Samvirke Vedtægter for Mellemfolkeligt Samvirke 1 Formål Mellemfolkeligt Samvirkes formål er at fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet, for gennem et samarbejde over nationale og kulturelle grænser at

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi.

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Til Udenrigsministeriet Tlf. 39 17 39 17 CVR 17150413 dst@dst.dk www.dst.dk 29. juli 2016 Høringssvar til Verden 2030 Udkast Danmarks udviklingspolitiske

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet

Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet Til punkt 5 Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet -- til videre bearbejdning i landsmødeperioden 2014-2016 FN blev ikke skabt for at føre menneskeheden i himmelen, men

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægter for Mellemfolkeligt Samvirke

Vedtægter for Mellemfolkeligt Samvirke Vedtægter for Mellemfolkeligt Samvirke 1 Formål Mellemfolkeligt Samvirkes formål er at fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet, for gennem et samarbejde over nationale og kulturelle grænser at

Læs mere

De frivilliges betydning i de folkeoplysende organisationer - DFS frivillighedsundersøgelse, sommeren 2011

De frivilliges betydning i de folkeoplysende organisationer - DFS frivillighedsundersøgelse, sommeren 2011 Sekretariat, Dansk Folkeoplysnings Samråd, august 2011 De frivilliges betydning i de folkeoplysende organisationer - DFS frivillighedsundersøgelse, sommeren 2011 De vigtigste pointer fra DFS frivilligundersøgelse:

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Nyt "lille" Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende?

Nyt lille Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende? Nyt "lille" Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende? 28.05.14 Af Jesper Heldgaard, freelance-journalist Det 21. århundredes nye verdensorden stiller helt nye krav til udviklingssamarbejdet,

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

2030- DAGSORDENEN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

2030- DAGSORDENEN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING MILJØSTRATEGISK ÅRSMØDE 2015 2030- DAGSORDENEN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING - De 17 nye Verdensmål, FN s rolle og civilsamfundets muligheder Aalborg Universitet - København 23. 24. november 2015 Lars Josephsen

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere