Repræsentantskabsmøde 98 Skriftlige beretninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde 98 Skriftlige beretninger"

Transkript

1 VESTJYSK VOLLEYBALLKREDS Repræsentantskabsmøde 98 Skriftlige beretninger ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE HOLDES TIRSDAG DEN 28. APRIL 1998 KL I STADIONHALLENS PEJSESTUE, HOLSTEBRO Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Udvalgsformændene aflægger beretning 4. Regnskabsføreren fremlægger det reviderede regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg: a. Formand (På valg: Kjeld Bitsch) b. 1 bestyrelsesmedlem (Mikael Nielsen) (Evt. endnu et bestyrelsesmedlem for et år, hvis Jan Troelsgaard vælges som ny formand) c. Udvalgsmedlemmer: TU -turnering JS-S2 (Jørn Madsen og Preben Dahlgaard) TU -turnering S3 (Lorenz Svenstrup og Steen Jørgensen) UU -ungdom (vakant) IU -instruktion (Mats Björkman) DU -dommer (Mikael Nielsen) BU -beach (Mikael Nielsen) PR - omkredsen (sekretariatet) PU-protestudvalg (Ingolf C, Johs. Nørgård, og P.E.Boutrup. d. To revisorer (Arvid Lisbjerg og Knud Mogensen) og en revisorsuppleant (Erik B. Pedersen) 7. Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde 8. Eventuelt Hver forening har to stemmer. Disse kan kun afgives ved fremmøde af to personer fra foreningen. Man er meget velkommen til at komme med flere end to personer fra samme klub. Alle har nemlig lytteret, taleret og kafferet. Man skal ikke melde sig til. Blot møde frem. Kredsen er vært ved kaffe/the og et stykke mad

2 Bestyrelsen Ved formand Kjeld Bitsch Endnu en sæson er gået. Det har på mange måder været et år med store begivenheder, og vi står måske også midt i noget, der vil trække spor langt ud i VVBKs fremtid Vi har problemer! Årets eksamen for os som kredsledere -og jer som klubledere for den sags skyld, er bl.a. den statistik, som læses bag i dette hæfte. Her ses det, at vi ikke har været i stand til at øge medlemstallet. Vi har på den anden side fået stoppet sidste års voldsomme nedgang, og visse statsministre ville måske bruge udtrykket, at vi har knækket kurven, men det er altså ikke nok. Den skal have et ordentligt knæk igen. Den skal pege opad! Vi har i år fået 10 nye hold i det vi kalder mikro. Der er foreløbig kun fire klubber med på denne vogn. Det er en god start, og vi håber mange flere klubber vil udbygge med volley for de børn, der går i skolens yngste klasser. Der er jo efterhånden mange volleyballspillere, der er blevet forældre, og de kan måske motiveres til at være trænere for deres egne børn, hvis klubben stiller lokaler, bolde og andet grej til rådighed?? I minirækken har vi i år 25 hold. Det lyder måske af meget, men det er egentlig ikke så overvældende. Dels dækker mini over mere end to årgange, dels er de kun fire spillere på hvert hold og endelig er 8 af holdene fra Motion 88, som kun deltog i ét stævne. Ca. 8 klubber i VVBK er aktive på miniområdet. Det må kunne forbedres. I de traditionelle ungdomsrækker, er der heller ikke for mange hold. I statistikken er det især HJ og HY der springer i øjnene med kraftig tilbagegang i antallet af hold. HJ er helt nede på 3 hold. Det har vist aldrig været dårligere. For at få en rimelig turnering for disse drenge i de kommende år, håber vi at andre klubber får held til at stable ynglingehold på benene næste år - måske med hjælp fra de mange unge, der har fået en god snuser til volleyen mens de har været på efterskole. I sidste års beretning ofredes det meste af pladsen på polemikken om ansættelsen af fire halvtidskonsulenter i DVBF. Vi var imod, men det hjalp ikke noget, og da det var vedtaget, at der skulle bruges midler på dette tiltag, bestemte vi os for at gå positivt ind i projektet. Foreløbig har vi fået ansat konsulenterne og vi skal i VVBK dele to konsulenter med Midt og Nord-jydske volleykredse. Det er dels Jens Madsen fra Ålborg og dels Mats Björkman fra Ikast. Vi vil nok få mest med Mats at gøre her i VVBK og vi opfordrer klubberne til at bruge konsulenterne, når og hvor I kan. Det er for jeres skyld, de er her. DVBF arbejder med et forslag til licensændringer. Det drejer sig på den positive side om at lade licensen for ungdomshold bortfalde. Det skal så til gengæld mere end opvejes af at lade seniorlicensen stige til det dobbelte. Derudover vil DVBF opkræve kr. 30 pr. medlem i samtlige klubber. Det er temmelig mange penge. Men man kan få dem igen. Det kan lade sig gøre, fordi pengene skal bindes til breddeprojekter. Dvs. at man kan lave et eller andet lille projekt, -gør det i samarbejde med konsulenten- og søge tilskud til projektet. Derved får man sine penge igen og måske flere oveni, hvis andre klubber ikke rigtig gider røre på sig for at få deres penge tilbage. Målet med denne ordning er altså at styrke aktiviteten i klubberne. Vi har i kredsbestyrelsen diskuteret vores holdninger til dette forslag, og været ret skeptiske. Klubberne kan jo efter vores erfaring mange ting selv og tager mange initiativer selv uden at skulle skrive ansøgninger om at få sine egne penge igen. Men med udgangspunkt i årets medlemsog holdstatistik må vi medgive DBVFs bestyrelse, at der skal ske et eller andet, og dette kan måske være en farbar vej. Derfor anbefaler vi nu forslaget og opfordrer samtidig vore klubber til at sætte sig som mål, at de mindst skal have deres egne penge hjem igen - som tilskud til projekter omkring ungdom, mini, klubudvikling, beach eller hvad der nu kan ydes tilskud til. Og det ved konsulenterne.

3 TC og kredshold har som noget nyt i år kørt et tæt samarbejde. Vi synes det har været sjovt og spændende at arbejde med og vi er spændte på klubbernes evaluering. Trænerkurserne har kørt ganske fornuftigt i år. Der var ca. 30 kursister i efteråret i Bording og det samme på påskekursus i Ikast. Dertil kom ca. 25 medier (kaniner) i påsken. Men - for der er et men - hvorfor er der nogle klubber, der aldrig uddanner trænere??????? Mens andre har mindst 10 trænere på kursus hvert år!!!! Dommeruddannelsen har haft lidt trange kår i år. Der har været/er en konflikt mellem DVBF og Divisionsdommerforeningen, som er unige om et eller andet -for os uinteressant - hvilket har fået nogle dommere og dommerinstruktører til at strejke. Derfor har vi ikke fået dommere uddannet før her i april, hvor det er lykkedes Mikael at finde ikke-strejkende dommerinstruktører. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde. Også udvalgsformænd og udvalgsmedlemmerne skylder jeg en stor tak for deres engagerede indsats for volley i Vestjylland. Vort personale, sekretariat og konsulenter skal også have tak for indsatsen i det forløbne år og endelig vil jeg gerne rette en tak til klubledere og spillere for det gode samarbejde jeg føler I har været med til at bære igennem. Jeg har fornemmelsen af at vi I VVBK har en god indbyrdes forståelse og at der er en god tone i kontakten mellem klublederne, ligesom det heldigvis også er tilfældet på volleyballbanerne. Det er en kvalitet, som det er vigtigt at holde fast i - og måske udbygge. Hvornår har I inviteret jeres modstandere til fællesspisning efter kampen?? I skrivende stund vides det ikke om kredsen igen skal være med i elitedivisionen næste år. Bedsted kæmper i øjeblikket for sagen, og ønskes held og lykke. Tilsvarende ønsker om fede tider skal følge vore to oprykkere til 3. division, Ikast 2 hos damerne og SKF hos herrerne. TU har oplistet de øvrige rækkevindere i seniorrækkerne, som hermed også lykønskes. Det samme skal vinderne i ungdomsrækkerne: Bedsteds minier, Lemvigs drenge, Ikasts piger, Bedsted HJ, Holstebros DJ, Bedsted HY og Skives DY. Til slut vil jeg takke af som formand for VVBK. Det har været en god oplevelse, men jeg føler mig trods alt bedre tilpas med mindre papirarbejde og mere volley. Derfor stiller jeg mig til rådighed for ungdomsarbejdet i VVBK. Et område, som jeg tror vi skal satse kraftigt på i de kommende år. Det er mit håb at mange andre vil følge eksemplet og gøre en ekstra indsats for ungdomsvolley. Kun ved at mange ofrer den ekstra tid, der skal til for at få ungdomsarbejdet til at fungere godt, kan vi få succés med en sådan satsning. Endelig vil jeg meget stærkt anbefale repræsentantskabet at vælge Jan Troelsgaard som ny formand for VVBK

4 Turneringsudvalget Af Jørn Madsen og Preben Dahlgaard Denne gang afvikledes kredspokalstævnet traditionen tro i Hurup, hvor værterne fra Bedsted KFUM var ubeskedne nok til at vinde begge rækker, hvilket må siges at være fornemt. I denne sæson var det Gjellerup, som trak sig i JSH, efter at turneringen var lavet. Rækken måtte så afvikles med kun 9 hold. Koldby/Hørdum måtte desværre trække sig efter mange år i JSD. Her fik SKF lov til at overtage pladsen. Selv om SKF indhøstede nogle gevaldige nederlag, er det flot, at holdet sæsonen igennem holdt fanen højt. Vi ønsker holdet held og lykke i S1D. Da SKF overtog den ledige plads i JSD, og Tjørring samtidig trak sig i S1D, var der kun 7 hold i denne række. Heldigvis kunne Skive med kort varsel mønstre et ekstra hold, så rækken kunne afvikles med 8 hold. I Serie 1 er 9 hold i hver række det optimale. Alle andre konstellationer giver store problemer vedrørende kampenes afvikling på en hensigtsmæssig måde. S1H afvikledes problemløst uden at nogen trak sig. Dette er desværre blevet noget af et særsyn. S2H har i alt haft delagelse af 16 hold. Kun 8 hold var i stand til at deltage i alle stævnerne. Ud af 7 deltagende hold i S2D spillede kun de 3 alle kampene. Atter engang har grand prix-systemet vist sig at være en formidabel måde at afvikle turneringen på, men der er plads til mange flere deltagere - ikke mindst i S2D. Som noget nyt vedtog repræsentantskabsmødet i april 1997, at der skulle være slutspil i alle rækker over grand prix niveau. Slutspillet har ikke haft ret mange klubbers helhjertede opbakning. Efter TUs opfattelse er det også det mest retfærdige, at lade alle sæsonens ordinære kampe være afgørende for op- og nedrykninger. I et slutspil - under en eller anden form - risikerer man meget let, at tilfældigheder afgør de vigtige op- og nedrykningsspørgsmål. Tak til: Klubberne, som har medvirket til, at turnering blev afviklet i en god ånd uden protester. Sekretariatet for de oplysende nyhedsbreve samt god daglig turneringsadministration. Kurt Kristensen for resultatformidling til pressen og udsendelse af kampskemaer. Til lykke til vinderne af de enkelte rækker: S2D Bedsted KFUM S2H Holstebro KFUM Volleyball 1 S1D Skive FVK 1 S1H Thisted VK JSD Ikast KFUM 2 JSH SKF KFUM Tak for sæsonen Turneringsudvalget Preben Dahlgaard / Jørn Madsen

5 Ungdomsturnering Af Jørgen Donslund, sekretariatet Da der ikke har været nogen, der har ønsket at være ungdomsudvalgsmedlemmer med ansvar for ungdomsturneringen, har sekretariatet forsøgt at varetage dette område uden at have nogen i UU at melde tilbage til. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, og det er ikke rimeligt at et så vigtigt område står uden politisk styring. Der har naturligvis været mulighed for at konferere med bestyrelsen, men de har jo også meget andet at koncentrere sig om. Derfor vil jeg kraftigt opfordre klubberne til at indstille erfarne og/eller engagerede ungdomsledere/trænere til UU. Der har i år været kørt et meget interessant forsøg med nye regler i ungdomsturneringen. Efter turneringsafslutningen er der lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor såvel spillere som træner kunne give deres syn på de ny regler til kende. Mange har ikke fået afleveret skemaet, hvilket jeg tillader mig at tolke som et udtryk for stort set tilfredshed med de nye regler. Blandt de afleverede besvarelser, har jeg uddraget flg. forslag til ændringer af de nuværende regler: Mini D: Trænerberøringer skal enten slet ikke tælle med i de tilladte tre berøringer eller også skal 3.gangsberøringer foretaget af træneren medføre tilladelse til en ekstra spillerberøring. (træneren må jo spille med men ikke spille bolden over nettet). Mini A: Her er spillere, der er meget store i forhold til den aktuelle nethøjde på 1,90. Disse spillere er dog i mindretal og man skal være klar over at et højere net vil fratage mange af de andre spillere muligheden for at smashe/blokere. Men det skal overvejes om nettet skal hæves fx. 5 eller 10 cm. eller om man skal sætte nettet i den længste spillers nå-højde -eller fortsætte som nu. Mini Nord/Syd: Der skal gøres et eller andet for at ensarte dommerpraksis i de to turneringer. Det må dog ikke gå ud over mulighederne for at spillerne er dommere. Piger: Et enkelt hold foreslår at banen gøres længere, så man ikke så let slår bolden ud. De øvrige giver udtryk for tilfredshed. Alle hold og trænere er glade for det lavere net, men en træner påpeger, at man jo træner med normal banestørrelse og udenfor GP-turneringen spiller man også på normal bane og med højere net. Det vil være fint at indhente besvarelser fra flere hold/trænere, før man evt. ændrer noget. DJ/DY (DU): Forskellen i nethøjde 2,20 i DUA og 2,18 i DUB er næsten uden betydning. Der kan måske vælges en fælles nethøjde, så man ikke skal justere nettet under GP-stævnerne. Fx. 2,19 m. HJ, HY(HU): Ingen skriftlige besvarelser. Der har i sæsonens løb været hørt nogle få, men positive kommentarer på sekretariatet. Jeg foreslår, at vi fortsætter uændret. De, der har afgivet besvarelser, foreslår næsten enstemmigt at vi fortsætter med vore egne regler i VVBK og at vi forsøger at sælge idéen til resten af landet. Vi skal dog have en grundigere evaluering før vi evt. går ud til de andre kredse eller DVBF med et sådant forslag. Det vil også kræve at der kommer et stort og aktivt UU på benene igen

6 Ungdoms og Instruktionsudvalg Af Mats Björkman, TC træner, IU formand, Konsulent osv. Der har ikke fungeret et egentligt ungdomsudvalg i indeværende sæson. Vi er dog en gruppe, der har arbejdet med at samle unge til fællestræninger. Det drejer sig om tre niveauer af træninger: Talentcenter (TC) 2. Kredshold - har fungeret som TCs B-trup i mange træninger 3. Düller - åben fællestræning - og årets solstrålehistorie. Talentcenteret og kredsholdene har tilsammen arbejdet målrettet med ca. 50 unge spillere gennem hele sæsonen. Det har været en stor fornøjelse for os som trænere. Der er virkelig mange unge mennesker der har lyst og evner til at blive dygtige volleyspillere, og som det samtidig er spændende og udviklende at arbejde med. Vi ser jo også at rigtig mange af VVBKs talenter fra tidligere årgange, nu gør sig gældende på det ene eller andet landshold, og på de bedste hold i elitedivisionen findes mange spillere med udgangspunkt i VVBK. Düller har været sjovt. Mange har deltaget og mange har spurgt til næste Düller, hvorfor vi også var utroligt kede at at skulle aflyse den sidste omgang i marts i Frederiks, men vi kunne simpelthen ikke få hallen. Det er beklageligt, men vi lover at vende tilbage med flere Düllerfede arrangementer i næste sæson. Trænerkurser På kursusfronten står vi nu med en efterhånden ret indarbejdet tradition, hvor klubberne ved, at der er en kursusweekend i september og et kursus i påsken. Og der kommer da også en del kursister. I år har der været personer på trænerkursus, men det kan stadig blive bedre. Ikke mindst forstår jeg ikke, at der er klubber vi aldrig ser, når der uddannes trænere. Vi forventer fortsat at samarbejde med KFUM om kurset i påsken, mens efterårskurset et rent VVBK-arrangement. Endelig har vi for første gang et tilbud om et beachtrænerkursus. Det holdes d. 7. juni i Ikast. Beachvolley-udvalget Af Mikael Nielsen Flere klubber er ved at lave baner: Hellas, Skive, Vildbjerg m.fl. Nogle klubber som Sunds har let fået sponsorer, men andre må ud for at finde andre støttemuligheder: -Kredsens gamle konsulent kar hjulpet klubber med at få kr fra hovedforbundet. -DGI yder nogle steder tilskud på kr fra lokalforeningspuljen. -Dansk Idræts-forbund (DIF) yder beløb til net og wire fra IIP-puljen. -5%-puljen i kommunen gi r måske? -Kulturfonden eller andre lokale fonde gi r måske. -KFUM gi r vist desværre ikke til beach? Det er bare med at prøve, så viser der sig muligher. Kontakt udvalget, hvis I mangler adresser. Der er sendt en invitation ud til en Beach-volley rangliste i efteråret 1997 og til sommeren Afhængig af jeres interesse skulle det blive muligt at finde jævnbyrdige modstandere på det niveau, man spiller. Man skal selv arrangere kampene og give sekretæren besked, så laver vi en rangliste, der udsendes og (på et tidspunkt) lægges ind på internettet. Optagelse på ranglisten har vi sat til 100 kr pr. hold.

7 Dommerudvalget Af Mikael Nielsen Sæsonen har været præget af konflikten mellem hovedforbundet og divisionsdommernes brancheklub. Efter at vi havde sendt materialer til de tilmeldte til A- og B-dommerkurser i efteråret, meldte vore instruktører fra. Og udvalget ville vente til konflikten blev løst. Der blev alligevel afholdt et dommerkursus for nogle af kredsens medlemmer, der også er med i KFUM, med vores materialer og en konfliktende instruktør. Bestyrelsen besluttede i foråret 98, at der skulle indkaldes til nye kurser i slutningen af sæsonen 97/98. Så vi lånte to instrukt rer fra Nordkredsen og fik en ikke-konfliktramt instruktør til at være med. Som det ser ud nu, bliver der afholdt 1 A- og 1 B-dommerkursus i april-maj. 16 deltagere til A og 17 til B. Repetionskurser skydes til næste sæson. Desværre har dem, der var tilmeldt i efteråret, ikke kunnet eller villet deltage i forårets kurser, så udvalget håber, de vil deltage i den nye sæsons kurser. Nogle har allerede fået tilsendt materialer. Ellers har udvalget arbejdet med at få lavet ajourførte dommerlister og få dem ud til de ansvarlige i klubberne. Vi beklager forsinkelsen. Vi arbejder også med at få dommerkortene ud til de beståede dommere i ugen efter den praktiske prøve. Der arbejdes desuden med at lave dommerkurser med andre kredse. F. eks. tales om at lave endagskurser i Møldrup. Udvalget har bestået af Andres Møller, Kirsten Madsen og Mikael Nielsen. Anders måtte trække sig pga. travlhed, men tak for hjælp og vejledning til Anders. Sekretariatet Af Jørgen Donslund Det har ikke været de store omvæltningers år på sekretariatet. Dog skal det fremhæves, at VVBK har investeret i en ny computer, som er koblet sammen med oldsagen fra Det vil sige at VVBKs kontor har netværk. Det er vi meget stolte af! Lidt mere seriøse betragtninger vedr. dette: Der er nu i større udstrækning mulighed for at kredsens udvalg og bestyrelse både kan holde møder på kontoret og komme der og udføre diverse arbejdsopgaver. Iøvrigt har året været præget af for mange kampflytninger og især for mange, der fremkommer alt for sent. Nogle endda først efter at kampen skulle være spillet. Jeg vil foreslå TU at der strammes op på nogle retningslinier her, selv om det skal understreges, at alle sager er løst i fred og fordragelighed mellem klubberne. Og det er jo en fornøjelse. Vedr. bøder: Af arbejdsmæssige hensyn har jeg først skrevet bøder ud efter sæsonen. Jeg håber - evt. med hjælp fra et eller flere udvalg, at de kan gøres oftere næste år, idet bødernes præventive effekt bliver langt større, når de falder prompte. Så bliver det jo også billigere for klubberne

8 sekretariatet, fortsat Der er nu udskrevet bøder for de områder, der ikke kræver adgang til dommerkartoteket. Dommerudligning for JS laves i maj. Har I indsendt alle bilag?? Er det som i fjor kun småpenge, der skal flyttes vil dommerudligningen først blive realiseret i forbindelse med VVBKs samlede opkrævninger i oktober /november, eller i forbindelse med S1-dommerudligningen, som DU arbejder med. Serie 3 Nord af Lorenz S. Svenstrup Herligt at notere sig serie 3-spillere gå videre til højererangerende serierækker. Niveauet i S3-Mix er med andre ord ret højt - der spilles i hvert fald med kampgejst og virkelig flot teknik - ja, selv temperamenterne kommer af og til i kog, og bedst af alt - spillehumøret er helt i top. Hal-reservationer må meget gerne fra holdenes klubbernes side indløbe kort tid efter stævnedatoer er fastlagt. Et stort ønske er, at kunne spille i haller med 6 baner evt. 5 baner. Det er sjovere og så kan man få en masse ud af at se niveau-forskelle i A-B-C-rækkerne. Der ligger forslag om at kommende stævner bør starte lidt tidligere - helt konkret fra , så man ligefrem kan nå at blive vasket og klæde om til evt. lørdagsgilde. Til- og frameldinger omkring kl om torsdagen før stævnet går det fint med. Rigtig mange tak til spillere, kontaktpersoner og halpersonale samt Jørgen Donslund for glimrende samarbejde. Serie 3 Syd Beretning fremlægges på repmødet. SOMMER'98

9 Regnskab Ved regnskabsfører Erik Vestergaard

10 Forslag Forslag 1: Forslagsstiller: Holstebro KFUM Alle slutspil afskaffes i JS og S1! Forslag 2: Forslagsstiller: Skjern KFUM

11

12 Vedr. valg: Kjeld Bitsch ønsker at trække sig tilbage som kredsformand Bestyrelsen foreslår Jan Troelsgaard som ny formand. Bliver Jan valgt afgår han som bestyrelsesmedlem uden for tur, hvorfor der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, en for to år (MN på valg) og én for et år (resten af Jans nuværende valgperiode). Udvalgsvalg: I VVBK skal der iflg. lovene kun vælges en formand for udvalget på repmødet (dog to i TU og én til hver af S3mix-rækkerne). Der er imidlertid oftest brug for flere medlemmer i udvalgene, og selv om man ikke er valgt på repmødet er man en del af kredsens politiske elite, hvis man er optaget i et udvalg Så vidt vides er der mulighed for genvalg til de besatte udvalgsposter. Det kan naturligvis ændre sig, hvis en udvaglsformand vælges til bestyrelsen). De ikke besatte udvalgsposter: Her foreslår bestyrelsen Kjeld Bitsch som ny UU-formand. KB undersreger, at der skal samles et stort og aktivt ungdomsudvalg, og han søger medlemmer fra hele kredsen.

13

14

15

16

17

Beretninger til repræsentantskabsmøde i Vestjysk Volleyballkreds

Beretninger til repræsentantskabsmøde i Vestjysk Volleyballkreds Beretninger 1992-93 til repræsentantskabsmøde i Vestjysk Volleyballkreds Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Udvalgsformændene aflægger beretning 4. Regnskabsføreren fremlægger

Læs mere

Referat af VVBKs ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 25. april 1995 i Hjerm

Referat af VVBKs ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 25. april 1995 i Hjerm Referat af VVBKs ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 25. april 1995 i Hjerm VVBK-ledere med stemmeret: Ingolf Christensen, fmd. (Ikast) Erik B. Pedersen, best. (Tjørring) Mona Böjer, best, (Hjerm)

Læs mere

MJVBs Repmøde 29. april 2014 hos MacY i Frederiks

MJVBs Repmøde 29. april 2014 hos MacY i Frederiks MJVBs Repmøde 29. april 2014 hos MacY i Frederiks Deltagere: Thorben Riis og Ingrid Jakobsen, Holstebro KFUM, Brian Pedersen, Skive, Lars Berthelsen, Ry VK, Lisbeth Kristiansen, SKF, Per Jakobsen, SKF,

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

MJVBs repmøde 24. april 2012

MJVBs repmøde 24. april 2012 MJVBs repmøde 24. april 2012 Deltagere: Steen Jørgensen, Mix syd, Anders Kure, Skjern KFUM, Tonny Kristensen, Best+ Tjørring, Kristian Hjørnholm, Hjerm, Jørn Madsen, TU og Holstebro KFUM, Bjarne Søndergaard,

Læs mere

Midtjysk Volleyball. Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 26. april 2016 i Frederiks. Referat

Midtjysk Volleyball. Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 26. april 2016 i Frederiks. Referat Midtjysk Volleyball Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 26. april 2016 i Frederiks Referat Deltagere: Erik Kreuzfeldt, Ikast KFUM, Jacob Vestergaard, SKF KFUM, Kurt Kristensen, VIF Mors og mixn, Steen Jørgensen,

Læs mere

Nordjysk Volleyball Kreds

Nordjysk Volleyball Kreds Vaarst 14-04-2008 NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 24. april 2008 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger: a. formanden b. turneringsudvalget

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund. Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00. Fredericia Idrætscenter REFERAT

Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund. Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00. Fredericia Idrætscenter REFERAT Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00 Fredericia Idrætscenter REFERAT Valg af dirigent Formanden Erik Jacobsen bød velkommen. Flemming Barfred blev foreslået

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

VVBKs repmøde tirsdag d. 29. april 2008 kl. 19.00

VVBKs repmøde tirsdag d. 29. april 2008 kl. 19.00 VVBKs repmøde tirsdag d. 29. april 2008 kl. 19.00 Sted: Kulturhuset, Alhedehallen, Trehusevej 7, Frederiks, 7470 Karup Kredsen er vært ved kaffe og brød. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger

Læs mere

Referat af MJVBs repræsentantskabsmøde tirsdag d. 28/4 2015

Referat af MJVBs repræsentantskabsmøde tirsdag d. 28/4 2015 Referat af MJVBs repræsentantskabsmøde tirsdag d. 28/4 2015 Deltagere: Lone Godballe, fmd./holstebro uden stemmeret, Jørn Madsen, Holstebro/TU, Thorben Riis, Holstebro, Bjarne Søndergaard, Bedsted/TU,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl I Hammel Idrætscenter

Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl I Hammel Idrætscenter Hobro, den 23. januar 2018 TJ /JR Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl. 17.00 I Hammel Idrætscenter Deltagere: Mette Kristensen, kreds 1, Mogens Bay, kreds 2, Anette Olesen,

Læs mere

Nyhedsbreve 1995-96 VVBK

Nyhedsbreve 1995-96 VVBK Nyhedsbreve 1995-96 VVBK NYHEDSBREV Slutstillinger 1995-1996 JYLLANDSSERIEN HERRER Lemvig 16 45-10 774-541 28 (OP) SKF KFUM 16 44-14 810-549 26 Holstebro 16 39-13 714-465 26 Vildbjerg 16 33-32 787-804

Læs mere

Midtjysk Volleyball. Repræsentantskabsmøde

Midtjysk Volleyball. Repræsentantskabsmøde Midtjysk Volleyball Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 28. april 2015 kl. 19.00 Sted: MacY, Søndergade 52, Frederiks, 7470 Karup Alle klubber har stemmeret for to personer Der må gerne komme flere, og man

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Børne- Ungeudvalget. Udvalget: U-4,U

Børne- Ungeudvalget. Udvalget: U-4,U Endnu en sæson er ved at være afsluttet. Igen har vi måtte konstatere nedgang i antallet af spillere. Det er foruroligende. Årsagen hertil skal sikkert findes med baggrund i forskellige faktorer. Nogen

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Skriftlige beretninger 1994-95

Skriftlige beretninger 1994-95 VESTJYSK VOLLEYBALLKREDS Skriftlige beretninger 1994-95 VEDR. ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MØDET HOLDES TIRSDAG DEN 25. APRIL 1995 KL. 19.00 i HJERM SOGNEGÅRD, ENGVEJ 3, HJERM (LIGGER TÆT PÅ STATIONEN)

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

MidtJysk VolleyBall. Repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmøde 2010. Stemmeret: Hver klub har to stemmer, som kun kan afgives af to fremmødte

MidtJysk VolleyBall. Repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmøde 2010. Stemmeret: Hver klub har to stemmer, som kun kan afgives af to fremmødte MidtJysk VolleyBall Repræsentantskabsmøde I MJVB tirsdag d. 27. april 2010 hos MacY, Søndergade 52, Frederiks, 7470 Karup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Udvalgsformændene

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball Torsdag den 23-02-2017 1. Dagsorden 1. dagsorden 2. Valg af dirigent og referent samt konstatering af om generalforsamlingen er lovligt varslet. 3.

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2016-2017 Sæsonen 2016-2017 er startet op for alle hold. Vi har træning for mandag, tirsdag,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2006 Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2014-2015 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Helle Munk-Hansen Tlf. 20 87 14 12 Mail: helle.munk-hansen@jubii.dk Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer.

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011 Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Dagsorden: Valg af dirigent Aflæggelse af beretning Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Midtjysk Volleyballs repræsentantskabsmøde 25. april 2017 kl i Frederiks

Midtjysk Volleyballs repræsentantskabsmøde 25. april 2017 kl i Frederiks Midtjysk Volleyballs repræsentantskabsmøde 25. april 2017 kl. 19.00 i Frederiks Deltagere med stemmeret: Per Jakobsen, SKF, Jacob Vestergaard, SKF, Brian Bendtsen, VIF, Kurt Kristensen, VIF/TU Mix Nord,

Læs mere

Til klubbens opslagstavle: Nyhedsbrev nr. 1 96/97 KOMMENDE GRAND PRIX-RUNDER

Til klubbens opslagstavle: Nyhedsbrev nr. 1 96/97 KOMMENDE GRAND PRIX-RUNDER Til klubbens opslagstavle: Nyhedsbrev nr. 1 96/97 24. sept. 1996 Vestjysk Volleyballkreds Sekretariatet, ørgen Donslund Parkallé 6, 7430 Ikast, Tel. 97 15 68 20 KOMMENDE GRAND PRIX-RUNDER RÆKKE DATO STED

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj.

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj. Referat af medlemsmødet torsdag den 19.03.2009 kl. 19.00 i klubhuset på Spraglehøj. Dagsorden for medlemsmødet: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Orientering om JFC s økonomiske resultat på

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012 Generalforsamling efterår 202 - referat Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 202 Afholdt i Stensballegaard Golfklub Deltagere: Distriktsledelsen: Peter Bøgelund Riis (PBR), Bjarne Nielsen, Bjarne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division Årsberetning Medlemmer: Medlemstal 84 aktive, betalende via klubmodul Derudover har vi haft et dame hyggehold og der er blevet brug 26 spillere på damer serie 2 og 36 spillere på herre serie 3, indtil

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Generalforsamling. 6. februar 2013

Generalforsamling. 6. februar 2013 Generalforsamling 6. februar 2013 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 eller 4 stemmetællere 3. Formanden aflægger beretning 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab 2012 til generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling mandag den 29. februar 2016 på Idrætshøjskolen.

Referat fra kredsgeneralforsamling mandag den 29. februar 2016 på Idrætshøjskolen. Århus den 11. marts 2016 Referat fra kredsgeneralforsamling mandag den 29. februar 2016 på Idrætshøjskolen. bød velkommen til alle de fremmødte fra foreningerne, JHF s repræsentant Allan Enevoldsen, udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Dato og mødetidspunkt: , Rep.møde kreds Fyn. Mødested: Fyrtårn Tommerup. Deltagere: Se listen med tilmeldte. Afbud:

Dato og mødetidspunkt: , Rep.møde kreds Fyn. Mødested: Fyrtårn Tommerup. Deltagere: Se listen med tilmeldte. Afbud: Randi Fechtenburg Over Hollufvej 12, 5220 Odense SØ 2929 5871 randi.fechtenburg@skolekom.dk Dato og mødetidspunkt: 16.03.17, Rep.møde kreds Fyn Mødested: Fyrtårn Tommerup Deltagere: Se listen med tilmeldte.

Læs mere

MIDTJYSK VOLLEYBALL. Repræsentantskabsmøde

MIDTJYSK VOLLEYBALL. Repræsentantskabsmøde MIDTJYSK VOLLEYBALL Repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 30. april 2013 kl. 19.00 Søndergade 52, Frederiks - (c/o MacY) Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Udvalgsformændene aflægger

Læs mere

I denne sommerhilsen vil du bl.a. kunne læse om træningstider, trænere 2010-2011 og vigtige datoer for fester og meget andet.

I denne sommerhilsen vil du bl.a. kunne læse om træningstider, trænere 2010-2011 og vigtige datoer for fester og meget andet. ASV Sommerhilsen juli 2010 Solen skinner fra en skyfri himmel og en forrygende sommer er over os. Vandet er varmt, øllene kolde og volleyball er noget der for tiden foregår med en al for blød bold på et

Læs mere

Nu skulle der sammensættes et dommerudvalg, som skulle i arbejdstøjet og som hver især skulle have et ansvars område.

Nu skulle der sammensættes et dommerudvalg, som skulle i arbejdstøjet og som hver især skulle have et ansvars område. Dommerudvalget Bruno Nielsen valgte at stoppe i maj som DU formand og bestyrelsen besluttede at jeg skulle varetage jobbet som fungerende DU formand indtil kredsmødet. Jeg valgte at kalde året for år 0.

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

DGI Midtjylland indbyder hermed alle lokalforeninger til vores udeturnering i fodbold 2015.

DGI Midtjylland indbyder hermed alle lokalforeninger til vores udeturnering i fodbold 2015. DGI Midtjylland indbyder hermed alle lokalforeninger til vores udeturnering i fodbold 2015. Alle hold overføres fra Efterårsturneringen 2014 Alle holdene der har deltaget i DGI Midtjyllands turnering i

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Årsmøde El-hockey 2013 27/4 kl. 10:30. BYGNINGEN Ved Anlæget 14B 7100 Vejle

Årsmøde El-hockey 2013 27/4 kl. 10:30. BYGNINGEN Ved Anlæget 14B 7100 Vejle Årsmøde El-hockey 2013 27/4 kl. 10:30 BYGNINGEN Ved Anlæget 14B 7100 Vejle Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Optælling af stemmeberettigede 3. Valg af stemmetællere 4. Valg af referent. 5. Godkendelse

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere