Notat om Gymnasielærerdagen 30. januar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om Gymnasielærerdagen 30. januar 2009"

Transkript

1 18. februar 2009 Notat om Gymnasielærerdagen 30. januar 2009 Overordnet Dagen var en succes. Der henvises til Bilag 1 med evalueringsresultaterne. Ca 350 gymnasielærere deltog og ca 80 VIP er har på den ene eller anden måde bidraget til arrangementet. En kort beskrivelse af arrangementsplanerne er i Bilag 2 Det anbefales at gentage arrangementet næste år. Rammerne fra i år kan genbruges med mindre modifikationer. Nedenstående lister er ikke prioriterede. Kommentarer og anbefalinger til dekanerne Dagen afholdes igen i samme stil. Kommentarer og anbefalinger til kommunikationscheferne 1. Overvej at søge sponsorater til dagen. 2. Man kunne evt overveje brugerbetaling. Eller gratis, men med bøde ved for sen/ingen afmelding. (Ca 20 udeblev og andre ca 20 meldte afbud meget sent, oftest med influenza som begrundelse.) Husk dog at enhver form for betaling fordrer en del administration, som vi i så fald skulle have et system til at kunne håndtere! Det gratis tilbud er i øvrigt et flot signal at sende. 3. Er BioCenters status som konferencecenter tilstrækkelig udviklet? (garderobe, AVudstyr, parkeringsarrangementer/tilladelser.) 4. Fredag den 29. januar i uge er en mulighed, men der er ingen vejledningsuge mellem blok 2 og 3, og uge 4 er eksamensuge, så inddragelse af lærerkræfter og lokaler kan blive mere kompliceret. Et alternativ er fredag den 5 marts 2010 (uge 9, som er skemafri.) 5. Kommunikationscheferne deltager i et første planlægningsmøde med arrangørgruppen i marts og et sidste i november. På første møde fastlægges de overordnede rammer, den omtrentlige køreplan og de impliceredes ansvar. På andet fastlægges de sidste dele af rammerne. 6. Overvej om websiden bør flyttes over under ku.dk, så det ikke er et af fakulteterne, der er afsender. 7. Overvej opfølgende gymnasielærertilbud baseret på erfaringerne fra dagen Flere workshopper var meget efterspurgte og kunne evt. videreudvikles. Kommentarer og anbefalinger til arrangørgruppen 1. Studentermedhjælpere kan udnyttes bedre før og efter end på selve dagen. Vi anbefaler at der dannes en gruppe til alt det praktiske. 2. Ansvar for konkrete opgaver skal placeres tidligt ikke bare kollektivt hos kommunikationscheferne, men hos en navngiven person. Gerne i arrangørgruppen. 3. Kontrollér informationsstrømmen til workshop- og foredragsholdere så de hverken får for meget eller for lidt. Evt via de lokale koordinatorer. Eller en intern statusside med oplysninger til workshopholdere og foredragsholdere kan optimeres og delvis erstatte informationsmails.

2 4. Overvej oprettelse af en oploadingsside til aflevering af materialer til Dagens hjemmeside fx i Absalon 5. Overvej også for NATs vedkommende at have en praktisk koordinator for workshopperne (koordinator, praktisk gris, forplejningsofficer). [KBL er villig til at tage jobbet.] 6. Tjek specielt at mikrofoner mv. virker (bærbar mikrofon var defekt på dagen), og medbring parkeringstilladelser til HCØ-SNM parkeringspladserne. Samt tjekliste fra sidste år. 7. Forplejningen skal justeres: bedre logistik omkring morgenmad mere fyldig frokost. 8. Mere logisk udnyttelse af BioCenters arealer til informationsbord, navneskilte, udstillinger. Ordet Registrering forbudt. Logiske skilte: folk skal guides til begge morgenmadssteder. Information om, at mad/drikke ikke må medbringes i auditoriet. Evt. også i velkomstbrev/på webben. 9. Konferencemapper lægges på auditoriebordene. 10. Undersøg muligheder for et mere avanceret tilmeldingssystem, som vil kunne lette noget af administrationen af deltagere. Stort ønske at de hurtigt kan få en kvittering med de indtastede oplysninger kommer det som en del af det nuværende system? 11. Der skal en reminder til deltagere lidt tidligere, fx 1-2 uger før dagen. 12. Der kan nok regnes ca 10 afbud i perioden til dagen, og yderlige ca 5 % som udebliver/melder afbud på selve dagen. Af i alt 388 tilmeldinger var der frem til afbud. På selve dagen udeblev ca. 20 tilmeldte. 13. Relationerne og instrukserne til workshopholdere overvejes. Var der for meget forelæsning over nogle af dem? Var de alle tilstrækkelig velplanlagte? 14. Tilmeldingsskemaet tilpasses: En rubrik om hvordan de er blevet opmærksomme på arrangementet, en rubrik med region, så vi hurtigt kan analysere geografisk fordeling, en rubrik med "Gentag " for at forebygge fejl i mailadresser. Eva Hansen, Christine Holm, Kjeld Bagger Laursen, Lykke Thostrup Bilag 1: Sammendrag af evalueringen (spørgeskema udfyldt af gymnasielærerne) Hvordan er du blevet opmærksom på Gymnasielærerdagen? Sæt gerne flere krydser Respondenter Procent Mailinvitation udsendt via skolen ,1% Papir-invitation udsendt via skolen 9 5,1% Invitation via fag-konferencer i skolekom 11 6,2% Fagenes sider på EMU 8 4,5% Annonce i Gymnasieskolen 21 11,9% Annonce i Biofag-bladet 10 5,6% Annonce i LMFK-bladet 14 7,9% Via Københavns Universitets hjemmesider 11 6,2%

3 Via kolleger 36 20,3% Andet 14 7,9% I alt ,0% Work shop Anfør eventuelle kommentarer vedrørende denne workshop 1 For lidt bevægelse når der nu var mulighed for det. 1 Sjov og inspirerende 1 Manglede kaffe og kage. Fint men ikke så gymnasierelevant. 1 Lidt mere kvalitet over alle postene. Bedst var Idræt. Ikke så godt med kemi Workshoppen inddrog ikke biologi i henhold til hjemmesiden, men var heldigvis (for mit vedkommende)inkorporeret på dagen. Dog overvejede jeg seriøst at skifte workshop. Selve workshoppen var fin, den var ført an af 1 entusiastiske workshopansvarlige. Der var god mulighed for faglig sparring mellem deltagerne. 1 Svær at tage med hjem til gymnasiet 1 Det var meget fint. Ny inspiration Der manglede noget til naturgeografi - hvilket ellers er oplagt. Der var dog gode fagspecifikke tips. Vi manglede lidt 1 eftermiddagshygge med kaffe og kage... Ikke helt anvendeligt nok. Noget af udstyret har vi ikke og vil ikke dukke op på gymnasierne (for dyrt). Men gode 1 idéer, fx. stjerneløbet. 1 Kun idrætsdelen var rigtig relevant i forhold til udeundervisning. Megen snak og ventetid - for lidt deltageraktivitet. 1 Manglede neturgeografi som punkt 1 Begrænset relevans for geografi - bortset fra GPS 1 Mangel på geografi ellers ok 2 Fint Det var vigtigt for mig at se metoderne og faciliteterne. Det vildledende foredrag kunne jeg have undværet - det var 2 fint, men så fjernt for mig som gym-lærer. 2 Helt ok Fin, blot med den undtagelse at jeg savnede mere biologi (gode foredrag, men i hovedsagen geologi/geografi og 2 kemi) I virkeligheden nok fordi at jeg ikke fik valgt hensigtsmæssigt. Man skulle måske have fordelt os mht fag. De to geologer, der var med på GC-MS havde det lidt svært. 2 Spændende foredrag! God slut-dialog! 2 Meget inspirerende workshop 2 Meget interessant 2 Jeg var med i en workshop om massespektogram - ikke velegnet når jeg er geografilærer 2 Fint arrangement 2 Spændende og utrolig kompetent. Særdeles venlige vejledere. 3 Meget interessant 3 Meget fint. Der kunne have været flere stande/elementer. Der var tid til overs. 3 Tre timer var for meget, hellere flere foredrag. 3 Har allerede kommenteret. Fin. 3 Virkede lidt langtrukken; ville gerne besøge andet også hvis det lå indenfor gå-afstand. 3 Meget fin. Eva-skema er udfyldt. 3 Lidt for fysisk/kemisk/datalogisk for en biolog som mig, men biologidelen var rigtig god! 3 Fint. Ærgerligt at man ikke kan bestille foredrag til gymnasieelever om øjet udvikling. Indholdet var for tyndt i forhold til tiden. For mange plancher og inaktive informations input. God inspiration om 3 synet og evolution fra Biologisk Institut. 3 Der kunne godt have været mere hvor man kunne "pille" selv. 4 God form - teori og diskussion. 4 Fremragende 4 Meget vel formidlet. Interessant 4 Inspirerende. Fagligt brugbart. Tilpas niveaumæssigt

4 4 Fine og interessante 4 Godt tilfreds 4 Lidt flere praktiske matematiske eksempler 5 Modellerne var meget indforståede og brugerinterfacet var dårligt 5 Interessant men 1 time havde været nok så kunne jeg også have deltaget i en anden workshop. Ikke velforberedt nok fra arrangørernes side. Formåede ikke at gøre det interessant nok, så tre timer var meget 5 længe. 3 timer med Java-applets er for meget uden pauser. Kaffe/kage havde også været et plus. Frokost kl 13 til middag 5 kl 19 er lang tid uden at få noget at spise ind imellem. Ellers godt! 5 For uorganiseret og ustruktureret. Vi burde have fået forevist og forklaret simuleringer på storskærm. 5 Kedelig og nytteløs 5 Alt for lang i forhold til indhold. Det ville have hævet kvaliteten hvis en større del af tiden havde været forelæsning/gennemgang af appletten 5 fremfor selvstændig undersøgelse!! Muligvis skyldes dette dog IT-problemer 5 Spild af tid For lang tid afsat til arbejde med nogle applets som ikke var selvinstruerende (om end interessante nok når man fik 5 dem forklaret). Derfor ganske meget spildtid og tomgang. Til gengæld ville vi godt have haft en kaffepause. 5 Udmærket - hands on-workshop. Måske havde 2 timer været tilstrækkeligt. 6 Det med dinoer og fjer var bedst. Det var rigtig godt. Især det fra skoletjenesten (fra dino til fjer) og det med livets udviklingshistorie. Glæder mig til at 6 se den færdige Darwin udstilling. 6 Interessant. Delvist brugbart i undervisningen God - men med lidt ulige fordelt tid på de tre del-workshops. rigtig godt indhold. Oplægsholderne talte mest til 6 biologi, men der er jo også andre fag. Alt gik rigtig godt og var spændende undtagen at der var for lidt tid til workshoparbejdet. Jeg startede med Fjer, kom ind og talte om evolution på tværs og til sidst til datering. De to sidste var gennemført for hurtigt og specielt den 6 sidste (mest interessant for en fysiker som jeg) fik jeg næsten intet ud af pga. tidspres. 6 Rigtig god varieret 6 Det var godt 6 OK 6 Fint nok 6 Funt arrangement generelt, men workshoppen med beregning af isotoper med grafregner er skudt over målet. 6 Fantastisk 6 Spændende og meget velstruktureret 6 Spændende, sjovt, inspirerende 7 Mest brugbart til lærere end elever. 7 Virkelig godt! 7 OK - men svær at overføre til vores hverdag i undervisningen. Det ville være godt, hvis underviserne villle præsentere sig selv og deres forskning før det hele går igang. Det var 7 godt at se instituttet. Jeg ville gerne have haft en vejledning i præparationsfremstilling. 7 Interessant og relevant 7 Fint besøg 8 Meget fint. Vi nåede ikke at få stillet alle spørgsmålene fra deltagerne før tiden var udløbet. 8 Kunne være rart at se eller lave noget praktisk i stedet for at sidde og lytte hele eftermiddagen 8 Spændende, men mange oplæg 8 Gode foredrag - inspirerende. For koldt i auditoriet. 8 Glimrende 8 Ok blanding af økonomi og planteforskning. Måske lidt for mange indlæg til en fokuseret paneldebat til sidst. 8 Gode vinkler - måske lidt tid til at arbejde mere med cases/i grupper. 8 Der var ikke (ret meget) kemi i forløbet - det lød af mere i oplægget. 8 Fint 8 Overvejende fint.

5 8 For mange og for korte foredrag 8 Oplæggene fyldte for meget, så der ikke var tid til diskussion/spørgsmål 8 For kort tid til uddybning/diskussion 8 Meget spændende men ikke noget "work" 8 Lidt for korte og for mange foredrag (6 stk af 15 min). Bedre med ca 3 foredrag 8 Meget spændende emner. Hundekoldt - ubehageligt at sidde i lokalet. Voldsomt tidspres. Eventuelt lidt mere fokus på ulemper ved GMO-undersøgelser eller mangel på samme om eventuelle bivirkninger 8 ved at spise GMO-mad 8 Ok foredrag. Kunne godt have diskuteret lidt mere om problemet med biodiversitet contra fødevareproduktion. 8 Meget varieret og spændende 9 3 gode foredrag, gode og relevante øvelser 9 Rigtig god, godt oplæg. Godt med øvelser. 9 Rigtig godt, spændende, velorganiseret, inspirerende 10 Måske med noget mere anvendeligt i daglig undervisning. Noget man ikke behøver komme her for at lave. 10 Der skulle nås meget på kort tid Spændende at se aktuel forskning. Godt at vi prøvede hele 4 forskellige ting. Spændende med planternes 10 indholdsstoffer. 10 Interessant 10 Bakterier E-coli = planter godt. Dufte = godt, for lidt tid. Mikroskopi 1 og 2 = kedeligt uorganiseret. 10 Fin go spændende. For lang kaffepause - ville hellere bruge tiden i laboratoriet Dejligt med afveksling mellem teori og praktiske forsøg. Det kunne have været sjovt at give mere ud af duftstofferne 10 i krydderplanterne. For lang pause, hvilket førte til lidt hektisk til sidst. 10 Kaffepausen var for lang, det ville have været bedre at få mere tid til forsøgene. 10 Meget gode aktiviteter (praktik!) Priser på kits?? 10 Rigtig fint og informativt 11 Godt med inspiration der konkret kan anvendes både i filosofi og biologi-undervisningen 11 Det var en meget god idé at lade os se noget praktisk patologi og kombinere det med teori efterfølgende 11 Meget sjovt og informerende at være med nede på patologisk afdeling og se diverse dyre"organer". 11 Glimrende 11 Meget spændende og tankevækkende Udmærket. Alt i alt (sammenholdt med fælles foredrag) lidt for meget PP-foredrag - gerne mere hands-on. Godt 12 med N-P- forsøget og øko-gulerødder. Velfungerende transport til/fra, god forplejning. 12 Udmærket - lidt presset med tid. Gym.øv: godt, mere af det. Savner mere om liv her men ellers fint. 12 Meget relevant information. relevante øvelser Super godt. Emnet falder lige ned i det stof vi arbejder med, især på NF (i HF), hvor vi arbejder tværfagligt (bio-geokemi) er det oplagt at arbejde med landbrug og fødevarer. desuden er det skønt med eksperimenter som illustrerer 12 kvælstoffiksering og udvaskningsproblematikker!!! 12 Udmærket. Stramt program. + flere øvelser. 12 Glimrende og inspirerende. Meget relevant for min NG undervisning For mange foredrag. 3 første foredrag lidt kedelige. Gode forsøg og oplæg i forbindelse med forsøg. Sidste 12 foredrag spændende. 12 Fint med demo af elevøvelser 12 Yderst relevant oplæg - forskellige, god bredde. 12 Blandet kvalitet 12 Alt meget fantastisk og inspirerende. 12 Glimrende! Meget inspirerende med relevante oplæg. Måske lidt mere praktisk, med hands-on. Men MÆGTIGT! Den var spændende og lærerig, men noget sammenpresset. De enkelte indslag fik ikke helt den tid, de godt kunne 12 bruge. 12 Fine oplæg og eksperimenter. Ideen til skolekit både med planter/jordprøver/n&p og enzymer er meget fine. 12 Fin, fin. Gode inspirerende oplægsholdere, fine relevante forsøg godt med forsøg og foredrag om en gymnasiepakke til gymnasiet om fosfat og nitrat. Ellers for meget foredrag og 12 for lidt deltageraktivitet. Enkelte foredrag var i for høj grad baseret på at man havde en biologi-uddannelse, hvilket

6 12 jeg ikke har. Meget fin! Gode foredrag. Også fint at der var et lille forsøg, for det er jo meget at kapere så mange foredrag på en dag. 12 Til en start lidt søvnigt men det hjalp gevaldigt med forsøg - gymnasierelevant. For presset. 12 En lidt mere præcis beskrivelse af indhold i oversigten Der var mange foredrag. Det bliver for kedeligt ikke selv at skulle tage del i workshoppen, så oplægget til 12 Neergaard & Thomsen var meget godt og meget relevant. Super workshop - Michael B er meget nærværende og interesseret. Fik gode tips med hjem og vil anbefale 13 FARMA-KU Interessant men antallet af elever pr. klasse (+30) gør nok at forsøgene ikke er anvendelige i et 13 gymnasielaboratorium. 13 Jeg havde forventet at høre noget mere om lægemiddelfremstilling 13 En øvelse som alle laver, ville være at foretrække Dejligt med praktisk laboratoriearbejde og mange stald-fiduser. En fordel hvis vejledningerne havde været sendt ud 13 på forhånd. 13 Send gerne litteratur før workshop 13 Teknik - sprøjtebrug nødvendigt og godt! 14 Helt prima. Både indhold og strukturering 14 For lidt tid 14 Meget fint 14 Meget spændende 14 Godt 14 Fint 14 Vanskeligt stof; interesante apparater og deres anvendelse. Ren demonstration til eget brug. 14 Det var glimrende og jeg kunne forstå det (men var lidt krysteragtig...) 14 Virkelig god og spændende workshop. Godt med hands-on-arbejde. 14 Meget spændende. Dejligt at vi kom så tæt på og havde lejlighed til at lave noget praktisk. 14 Interessant, oplysende. Forskerpræget og måske anvendelig teori i gym. 14 Rigtig interessant og relevant 15 Det var rigtig godt og interessant 15 God 15 Det var godt 15 Spændende og meget oplysende. 15 God, vedkommende og udbytterig. Fagligt højt niveau 15 Fin 15 Fungerede fint Anfør eventuelle kommentarer vedrørende de fælles foredrag i auditoriet på Biocenter Super! Interessante, relevante og givtige foredrag. Fremragende De var alle meget gode Rigtig god sammensætning. Interessant Fantastiske foredrag - virkelig dygtige formidlere! Meget inspirerende. Ordstyrer (journalist) var for dominerende, snakkede for meget. Meget fint Spændende! fremragende, inspirerende, udbytterige og underholdende! Sjovt og vedkommende - gode oplæg med super formidlere og god debat til sidst. fornemt komponeret med så forskellige typer og deres udspil/samspil Interessante og relevante uanset fag Meget inspirerende Rigtig gode foredrag - ildsjæle. rigtig godt!

7 Spændende Godt og spændende Fin variation - god underholdning. Rigtig givende. Ingen der faldt udenfor Humoristisk og kompetent. Veloplagt. Spændende men hektiske. Sidste år var der vist 3 foredrag om formiddagen? 5 var i overkanten, men jeg kan bestemt ikke udpege nogen der var irrelevante. Kun et ord: Fremragende! Det var en fornøjelse! Alle foredrag var gode, inspirerende og fagligt udbytterige. Tak for dem Gode Inspirerende, morsomme Minik var god, også de andre - dog kemikeren lidt svær at høre. Alle var brillante, både emnerne og foredragsholderne Rigtig gode og interessante foredrag Gode! Super gode. Fremragende. Men ordstyrer skulle snakke mindst - giver mere tid til forskerne. Vi er ikke deltagere i et TVshow hvor værten er hovedpersonen. Meget fint. Nogle dog lige lovligt hurtigsnakkende Særdeles gode. Uhyre interessant Meget inspirerende og kompetente oplægsholdere - "think big, think accurate and think responsibly!" Foredrag 1,2 og 4 var formidable. 3 og 5 var ok. Minik var formidabel. Meget interessant! Rigtig spændende foredrag Ok Inspirerende, meget fine Alle var gode, inspirerende og godt forberedte. Dejligt med en fælles overskrift og med debat. Super foredrag, dygtige forelæsere, meget spændende Meget inspirerende og spændende Godt! Gode formidlere Meget spændende med karismatiske personer Der snakkes for hurtigt og ofte for utydeligt. Ordene snappes af. Tempoet var højt, ingen små-pauser til refleksion. Meget spændende og inspirerende. Meget interessante/oplysende Spændende trods bredden. Varierende og spændende på tilpas niveau. Helt i top MEGET gode! OK - men måske forsøger I at favne for vidt emnemæssigt, så det bliver lidt for hæsblæsende. Meget interessante foredrag Gode, interessante. Meget interessant, alsidigt, underholdende og oplysende. Spændende og underholdende Mange talte for hurtigt Meget inspirerende! Store pædagoger!! Gode og engagerede foredrag. Foredragsholderne har perspektiv udover det sær-faglige. Fremragende Gode interessante foredrag af gode foredragsholdere. Fantastiske! Hvorfor ikke lidt om Darwin? Alle spændende og relevante, og fagligt gode! En skøn oplevelse. Fantastisk inspirerende!! Flot!!!afsluttende runde med spørgsmål/svar mindre vellykket Super, duper. Forstod ikke helt Kristian Strømgaard da han brugte for mange tekniske ord fra cirka halvvejs inde i sit foredrag. Resten tip-top. Fremragende, især nogle. Utrolig veloplagte foredragsholdere. En fornøjelse Gode oplægsholdere og interessante foredrag. Fint med den faglige spredning. meget spændende Fremragende. Helt perfekte Meget fint. Gode indlæg, god variation.

8 Fint Spændende og gode foredragsholdere Gode Interessante foredrag, intense, dejlig humor. Fine og gode foredrag. Super spændende, inspirerende, dygtige foredragsholdere Virkelig gode - meget berigende - ekstrem kvalitet Super interessant og relevant Fantastisk spændende Underholdende Glimrende Glimrende Spændende - inspirerende Meget spændende Gode for læreren De var gode Utrolige foredragsholdere. Spændende. Fint sammenhængende indhold. De var alle rigtig gode. Foredragenes længde og antal var passende. Det afsluttende foredrag var velafgrænset mens de første foredrag var lidt udflydende - for underholdende! De bør afgrænses bedre næste gang. Fremragende Fremragende! Alle foredrag var rigtig gode. Meget interessante og vedkommende. Gode foredrag, men de første var for korte. Fine foredrag, indimellem gik det hurtigt og det føltes lidt som om oplægsholderne var lidt stressede. Gode! OK Virkelig gode forelæsere! Meget positivt! Alle forelæsningerne var rigtig gode! Rigtig godt og underholdende - inspirerende og genopfriskende. Helt fantastisk. Super at blive opdateret på hvad der foregår. De var utrolig spændende Super spændende og meget godt formidlet både formiddag og aften. Fine, foredragsholderne ville nå meget, så det gik stærkt. Underholdende og oplysende. Fantastisk spændende. Tak for masser af god og velpræsenteret materiale. Fremragende og tilpas omfang. Meget inspirerende. På højde med sidste års - også fremragende - foredrag. Super spændende Rigtig gode og fine til at supplere hinanden. Aldeles fremragende - alle formår i den grad at nå ud over rampen. Meget spændende Ok fint! Fantastisk spændende. Også meget spændende og inspirerende. Sjove, fagligt velfunderede, alsidigt, relevante, generelt gode. Generelt fine. Godt med især Minik og stik-aspektet. Kristian Strømgaard var uforståelig for en ikke-biolog. Meget fine og inspirerende Rigtig gode og inspirerende (4 ud af 5) Meget flotte indledende foredrag og overholdelse af tidsplan. fint Super! Spændende og inspirerende Rigtig gode. Fantastiske foredragsholdere. De var meget inspirerende, informerende - Derudover var foredragsholderne jo - udover den store faglige kompetence - også vældig godt kommunikatører. Meget spændende og gode foredragsholdere. Kristian Strømgaards foredrag var en total misforståelse på en dag hvor mat-fys'ere som jeg er inviteret! Teknikken skal selvfølgelig være i orden. I stabler et flot-flot, professionelt og dyrt arrangement på benene og så er lyden elendig - for amatøragtigt. Underholdende og velvalgte Super!

9 Rigtig gode. Spændende emner og inspirerende foredragsholdere. Super! Rigtig interessante og velvalgte. FLOT! (Lægemidler lidt tungt) Alle fremragende Meget inspirerende - gode formidlere Gode interessante foredrag- særligt vil jeg fremhæve Anja Andersen - super godt! Gode! Meget gode og meget godt styret! Meget gode, ny viden og inspirerende. Meget fine og inspirerende foredrag. Alle fremragende, relevante og godt! Spændende, horisontudvidende Dejligt med ny viden, det kniber det med i dagligdagen fremragende. En nydelse Fin rød tråd 1,2 og 4: Fremragende foredragsholder, spændende og let forståeligt. 3: Underholdende, men alt for store forudsætningskrav til biologi/kemi (introvert) 5: Meget velvalgt indslag! Spændende foredrag Meget godt! Det var særdeles vellykket! Meget interessant Super spændende, informative og inspirerende. Inspirerende gode foredrag, fin længde Har gymnasielærerdagen som helhed levet op til dine forventninger? Respondenter Procent I høj grad ,5% I nogen grad 28 16,5% I ringe grad 0 0,0% slet ikke 0 0,0% I alt ,0% Kommentarer i øvrigt til arrangementet, og forslag til andre arrangementer fra KU Gode og spændende foredrag. Keep up the good work. I øvrigt imponerende med så god forplejning. Bør gentages Gerne mere hands-on/flere direkte anvendelige forsøg/forløb til dagligdagen. Meget god forplejning, programlægning, administration og planlægning. Fint med middag mht. netværkspleje. Jeg så gerne at arrangementet blev gentaget årligt. Har fået lyst til uddybning i form af flere kurser. Kommer gerne igen. Har brugt materialet fra 2008-dagen flere gange. Lad det gerne blive en "bank" Vil meget gerne deltage i et arrangement til næste år Godt arrangement mere anvendelsesorienterede øvelser Meget fint! Super, kommer igen en anden gang. Lidt mere mad til frokost, ellers super godt. Tusind tak. Jeg kommer gerne igen til næste år. For lidt mad!! Jeg kører på min 2 sandwich + frugt + grønt pr eftermiddag. Mere grønt (gulerod, agurk osv) Gerne mere GEUS Lidt mere fortæring, varmt at drikke ved udendørsaktiviteter Meget fint arrangement, men frokosten var for lille Det var en opløftende, stimulerende og et privilegium at vide at forskermiljøet repræsenteres af mennesker der arbejder for noget de tror på og er villige til at dele deres viden, engagement og tankegods. Jeg deltager igen næste år! Rigtig fint organiseret arrangement - med fin forplejning. Lidt for lidt plads at bevæge sig rundt på i forhallen. Kunne måske organiseres bedre. Noget lignende en anden gang vil være godt! Elevdagene på LIFE er meget god ting. Jeg håber vi kan komme igen næste år.

10 Fint at dette samarbejde er startet. Evt. mere helt nye forskningsresultater i workshop (?). Hvor er vi lige nu med den aktuelle forskning. Fin organisering Bespisningen til frokost, meget spartansk. Aftensmiddagen: fin og god Naturgeografi ville have stor gavn af et lignende specifikt kursus. Tak for en god dag. Virtuelle kurser så os fra provinsen kan blive opdateret med ny viden En gymnasierelateret øvelse vedrørende planternes indholdsstoffer ville være en god idé. Tak for en god dag- ligesom sidste år. Initiativ til storskærm (håndbold) burde selvsagt overvejes!! :-) Fordel frokostens frugt ud på bordene ligesom sandwich Rigtig gode foredrag og foredragsholdere. Glimrende arrangement selv for ikke naturvidenskabsfolk og fin forplejning. Mere, tak! Jeg var på SDU tilsvarende - og fandt det rigtig godt at der var sat tid af til networking. I dag var nok lidt hektisk. Måske lidt lang - kortere formiddag. God afvikling. Super med Minik. Fremtidsvisioner Kemi var ikke tilgodeset som ønsket. Kan gentages. Selv om utrolig mange havde meldt sig, så er der også mange der er gået glip af det. Mange humanister ville have godt af at deltage. Jeg kommer igen næste år! I lighed med sidste år et meget berigende arrangement. Fortsæt endelig med gymnasielærerdag - jeg kommer gerne næste år Godt, super, fortsæt tak! Et flot arrangement, som gerne må gentages. Håber at I gentager den. Lidt mere forplejning. Frokosttilbuddet var ikke tilstrækkeligt til at dække energibehovet fra kl 13 til kl 19. Workshop 5 var helt uden forplejning. Men kommer gerne igen næste år Super Håber det bliver lige så godt næste år. Fantastisk arrangement. Tak til workshop 12. Meget god idé! Fortsæt! Træt nu! Endnu en gang: Fremragende. Tak for i dag! Super! Tak for i dag. En øvelsesvejledning til dyrkning af Bjørnedyr eller litteraturhenvisning. Tak for en god dag. Godt og velarrangeret. OK Gennemtænkt og fint! Fint! fortsæt endelig. Lad os få nogle flere af disse arrangementer. Foredragsrække, så man kan følge med i hvad der sker indenfor sit fag. Kun at det været en fantastisk oplevelse. Super afslutning med Minik - og middag. Fortsæt traditionen med denne dag! Det er et meget flot og meget givende arrangement. Flot arrangement. Fin styring af tidsplanen, debat mv. Ser frem til en gentagelse i samme genre. Fint. Det har været en fornøjelse. Lad det blive en tradition. Deltager for anden gang, meget tilfreds med udbyttet. Flot program Fornemt at samle så mange kollegaer og inspirerende. Der var meget langt fra en for lille frokost til aftensmad. Vi manglede i den grad eftermiddagskaffe og varm kaffe. Tusind tak! Der var for lidt frokost, men ellers helt igennem godt. Gerne muligheder (flere) for at eleverne kan lave øvelser på besøgsdage. Det var bare dejligt, muntert og fagligt godt. Godt arrangement Kommer gerne igen! En god idé, der bør gentages. Flot arrangement! I må gerne sende foredrag ud på gymnasier - det er svært at få mulighed for at komme her med en klasse. Kommer gerne til næste år! Rigtig flot! Godt med fokus på formidling og ny viden/perspektiver, men også mulighed for praktisk inspiration til undervisningen derhjemme.

11 Der var for lidt frokost GODT Godt. Men ubehageligt med kulden på workshop 8 God idé med en ikke specialist som ordstyrer. Men vel at mærke en med gode formidlingsevner. Alt forløb tilfredsstillende. Jeg syntes at det var godt at antallet af workshops er reduceret til en i forhold til arrangementet sidste år, da det giver mere "ro" på dagen. Mange tak for et rigtig godt arrangement og jeg håber at I gentager succesen næste år. Fint Skal helt sikkert gentages næste år - glæder mig allerede. Meget smidig bustransport Et meget godt tilbud til gymnasielærere til at få ny viden og få inspiration til undervisningen. Jeg deltager meget gerne også næste år. Men om I kunne komme med noget mere undervisningsmateriale ville det jo være meget godt! Bilag 2: Gymnasielærerdag om LIV 30. januar 2009 Denne korte redegørelse er et sammendrag af en beskrivelse sendt til det naturvidenskabelige fakultet i januar 2009: Det naturvidenskabelige, det farmaceutiske og det biovidenskabelige fakultet på Københavns Universitet har inviteret lærere på stx, htx og hf til en faglig inspirationsdag med temaet "LIV" fredag den 30. januar Om formiddagen er der foredrag i Lundbeckauditoriet med 5 forskere (Anja C. Andersen og Reinhardt Møbjerg fra NAT, Kristian Strømgaard fra FARMA, Birger Lindberg Møller og Peter Sandøe fra LIFE). Som ordstyrer og diskussionsleder deltager videnskabsjournalist Morten Jastrup. Om eftermiddagen har deltagerne mulighed for gennem workshop-aktiviteter på de enkelte institutter at komme tættere på såvel fag som forskere. Der tilbydes i alt 15 forskellige workshopper, heraf 6 fra NAT, 6 fra LIFE og 3 fra FARMA. Om aftenen samles vi igen i Lundbeckaudtoriet til foredrag ved Minik Rosing fra NAT. Derefter er der middag i Biocenters kantine. I Biocenter arrangerer vi også et mindre udstillingsområde, hvor der vil være forskellige informationsmaterialer fra institutter og fakulteter. Deltagelse i arrangementet er gratis og inklusive frokost og aftensmad. Sidste år gennemførte NAT alene et tilsvarende arrangement om KLIMA, som var en stor succes med knap 250 deltagere om dagen, hvoraf ca. 150 også deltog om aftenen. Det gav mange positive tilbagemeldinger fra de deltagende lærere. Vi har bevidste om at NAT's dobbelte interesse i gymnasieskolen kom frem: Dels har vi brug for dygtige studenter fra gymnasiet til vores uddannelser (rekruttering), og dels er det os, der har ansvaret for at uddanne dygtige og engagerede gymnasielærere, som er af afgørende betydning for at få flere elever til at interessere sig for matematik og naturvidenskab. I år involverer arrangementet som sagt også fakulteterne LIFE og FARMA, hvilket har gjort at vi har kunnet tilbyde et større og bredere program, og interessen for at deltage har været meget stor. Vi har annonceret gennem diverse fagblade, ligesom vi har henvendt os med breve og mails til skolerne og til sidste års deltagere. Der har været åbent for tilmelding i perioden 1. oktober - 8. december Ved tilmeldingsfristens udløb var der allerede over 350 tilmeldinger, som var den max-grænse størrelsen på Lundbeckauditoriet sætter. Siden er der indløbet nogle enkelte afbud, således at vi den 9. januar tilbudt pladser til folk fra ventelisten. Nu er vi så oppe på 363 tilmeldte lærere. Hertil kommer så de medvirkende folk fra KU (omkring 80 personer i alt fra de 3 fakulteter medvirker på den ene eller anden måde), hvoraf ca. 25 forventes at deltage i de fælles foredrag og måltider Lundbeckauditoriet og Biocenter. Så vi har overbooket en anelse ift. siddepladser i Lundbeckauditoriet, men forventer også nogle naturlige afbud her til sidst. Vi får dog fortsat også en del henvendelser om restpladser.

12 Ved tilmelding har lærerne skullet prioritere tre forskellige workshopper, og der har generelt været stor interesse for de fleste. Af de seks workshopper fra Det Naturvidenskabelige Fakultet har især den tværfaglige workshop 6 om Evolution (SNM, Geo og Bio) haft en helt overvældende søgning med over 80 ansøgere på 1. priorietet. Vi har desværre måttet afvise mange fra denne workshop, selvom workshopholderne har udvidet fra 30 til 40 deltagere - her ser vi stærke tegn på et behov for øget aktivtet over for gymnasielærerne, fx i form af efteruddannelseskurser eller andre tiltag! Også andre workshopper har der været meget stor søgning til. I sidste ende er det lykkes at få alle ansøgere placeret på én af deres prioriteter og alle 15 planlagte workshopper gennemføres. Der er nedsat en koordinationsgruppe for dagen: Lykke Thostrup fra Kommunikationsafdelingen på LIFE, Eva Hansen fra Kommunikationsafdelingen på FARMA, samt Kjeld Bagger Laursen og mig fra IND - med assistance fra vores dygtige studentermedhjælp, Lise Degn. Vi har planlagt dagen i samarbejde med de respektive kommunikationschefer fra de tre fakulteter og koordineret med de mange medvirkende undervisere og foredragsholdere. Kjeld og jeg har forestået detailplanlægningen af det fælles program, hjemmesiden, tilmeldinger og informationer til deltagerne, etc. Program for Gymnasielærerdag Indregistrering og kaffe/te på BioCentret Velkomst ved prorektor Lykke Friis korte foredrag med forskningsaktuelle vinkler på temaet LIV: "Liv i universet" ved Anja C. Andersen, NBI, Det Naturvidenskabelige Fakultet "Grænser for liv på jorden?" ved Reinhardt Møbjerg Kristensen, SNM, Det Naturvidenskabelige Fakultet "Leg med livets byggestene" ved Kristian Strømgaard, Det Farmaceutiske Fakultet "Om at plante en levende fremtid" ved Birger Lindberg Møller, Det Biovidenskabelige Fakultet "Etik i vores omgang med det levende" ved Peter Sandøe, Det Biovidenskabelige Fakultet Ordstyrer: Videnskabsjournalist Morten Jastrup Diskussion og spørgsmål på baggrund af formiddagens foredrag Frokost Transport til institutterne for eftermiddagens workshop Workshop på institutterne. Vælg én workshop blandt de 15 forskellige tilbud, se: Workshopoversigt Transport tilbage til BioCentret Foredrag ved Minik Rosing, SNM, Det Naturvidenskabelige Fakultet: "Jorden - Et livsværk" Verden er et resultat af 4 millarder års vekselvirkning mellem planeten Jorden og dens liv. Gennem Grønlands geologi tager vi på en rejse tilbage til tidernes morgen og ser undervejs på hvordan de levende organismer har opbygget, formet og bevaret den oase vi lever i idag Middag og afslutning

13 Workshopoversigt 1. Liv - udeliv - udeundervisning 2. Olie: En forudsætning for liv(stil) 3. Syn 4. Fysisk og økonomisk livskvalitet 5. Modeller af liv 6. Evolution 7. Hvad døde dyret af? 8. Brødfød verden for enhver pris? 9. Byliv 10. Selvlysende fisk og juletræer - hvad handler det om? 11. Dyreetik 12. Bæredygtig udnyttelse af biodiversitet 13. Lægemiddelfremstilling i gymnasielaboratoriet 14. Tanker koster energi, men hvad lever hjerneceller af? 15. Spektroskopi Se hjemmesiden for nærmere beskrivelse af de enkelte workshopper: Christine Holm

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været?

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været? Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering Hvordan har informationen om arrangementet været? god meget god Hvordan var din oplevelse af lokaler og faciliteter? Utilfreds tilfreds meget tilfreds

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Strategisk ledelse, MPG-uddannelsen, F11 Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Læs mere

Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere

Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere Dato: 05-01-2016 Arr.nr.: 316867 Fordeling af score: Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antal besvarelser Antal deltagere Svarandel Gns. score

Læs mere

Offentlig Styring, F14

Offentlig Styring, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003 Underviser: Christian Schulz Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 9 11,3% Gode 53 66,3% Middel 17 21,3%

Læs mere

Evalueringsresultat. Årsmøde 2011

Evalueringsresultat. Årsmøde 2011 SLA SAMMENSLUTNINGEN AF LOKALARKIVER Evalueringsresultat Årsmøde 2011 Quality Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 - Middelfart Tel.: 6343 6363 e-mail: park@millinghotels.dk Jeg er: Alder: 40 år > 2 40-40

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Evaluering af tilbud fra Statens Naturhistoriske Museum til gymnasieklasser

Evaluering af tilbud fra Statens Naturhistoriske Museum til gymnasieklasser Evaluering af tilbud fra Statens Naturhistoriske Museum til gymnasieklasser Telefoninterviews med undervisere i gymnasieskolen af Anette Vestergaard Nielsen (AVN) Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter

Læs mere

Evaluering, Offentlig styring, F15

Evaluering, Offentlig styring, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

2. Hvad synes du om det afsluttende foredrag med Lars Christiansen?

2. Hvad synes du om det afsluttende foredrag med Lars Christiansen? MED-Hovedudvalget 2014 12 04 Bilag 10 Resultat fra mini-evaluering af Arbejdsmiljøkonferencen. I bjælkerne i billederne er oplyst den andel i % af det samlede antal svar som har tilkendegivet svaret. I

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Antal respondenter: 14 stk. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Baggrundsmateriale. Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2. Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm

Baggrundsmateriale. Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2. Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm Baggrundsmateriale Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2 Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Rapporten findes på www.ind.ku.dk/projekter/sciencetalenter

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM503, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 7 26,9% 11-15 timer 7 26,9% 16-20 timer 9 34,6% 21-25 timer 2 7,7%

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552)

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) Side 1 af 5 Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) 1.a: (enr=573) Er dine generelle forudsætninger for at følge faget

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Cand. scient. og meritlærer Cand.merc. i Organisation og virksomhedsledelse, samt HD i Informatik Erhvervssproglig korrespondent Cand. mag tysk

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

Ledelsesfagligt grundforløb (LFG), E : Distributionsmail sendt til 40 respondenter : Rykkermail sendt til 6 respondenter

Ledelsesfagligt grundforløb (LFG), E : Distributionsmail sendt til 40 respondenter : Rykkermail sendt til 6 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Afslutningsrapport: So-Me Best practice

Afslutningsrapport: So-Me Best practice Afslutningsrapport: So-Me Best practice Projektejer: Projektleder: Silkeborg Bibliotekerne Betina Agerbo Projektresumé jf. ansøgning Mange biblioteker leverer lokalt gode Facebook-opslag, tweets, snaps

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2013, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 221 deltagere har svaret på evalueringsskemaet

Læs mere

HUSK Hvis du har spørgsmål undervejs, må du meget gerne kontakte os. NemTilmeld. Online kursus. Din genvej til at få mest muligt ud af NemTilmeld

HUSK Hvis du har spørgsmål undervejs, må du meget gerne kontakte os. NemTilmeld. Online kursus. Din genvej til at få mest muligt ud af NemTilmeld HUSK Hvis du har spørgsmål undervejs, må du meget gerne NemTilmeld Online kursus Din genvej til at få mest muligt ud af NemTilmeld Indholdsfortegnelse s. 4 Basisarrangement Her lærer du at oprette et arrangement

Læs mere

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi.

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. Det er ikke så svært, og slet ikke hvis man bruger nedenstående hints og gode råd. Det er vigtigt at læse dokumentet som inspiration, for derefter

Læs mere

Strategisk ledelse, E13

Strategisk ledelse, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Job LAB er valgt som eksponent for 1. gangs kontakten med borgeren på Kompetencecentret. Job LAB er et tre ugers indledende tilbud

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Gode råd og guide til sessionsværter 3 Velfærdens Innovationsdag er en arbejdende konference 4 Generelt om formater 5 Forslag til

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Personligt lederskab og coaching, F14

Personligt lederskab og coaching, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Gruppe: Nano 3 Grp. 64 OK Bogen: Ganske udemærket, den virker dog lidt tør. Et andet forslag til en bog er: "Introduction to Elctrodynamics, af

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11. (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11. (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11 (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet.) Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold

Læs mere

Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2017

Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2017 Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 217 Læderstræde 34, 2. sal DK-121 København K telefon +45 3532 871 e-mail: info@fu.ku.dk www.fukbh.dk Svarprocent Efteråret 216 Foråret

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Evaluering af 2nd International Project Risk Management Conference Vil du være interesseret i flere arrangementer af denne type?

Evaluering af 2nd International Project Risk Management Conference Vil du være interesseret i flere arrangementer af denne type? Evaluering af 2nd International Project Risk Management Conference 6.6.2013 Vil du... -... anbefale denne konference til en kollega i fremtiden? Vil du... -... være interesseret i flere arrangementer af

Læs mere

1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul?

1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema MHP, 4. semester, E11 Antal respondenter: 7 stk. 1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul? Giv gerne en

Læs mere

Konferenceevaluering 2010

Konferenceevaluering 2010 Konferenceevaluering 2010 Sprogindsatser i Danmark i et internationalt perspektiv Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Konferenceevaluering: Sprogindsatser i Danmark i et internationalt perspektiv

Læs mere

Indledning. Kære censorer

Indledning. Kære censorer Indledning Kære censorer På vegne af censorformandskaberne udsendte vi fornyligt en survey, til deltagerne ved censormødet, og efterspurgte jeres feedback omkring det første fælles-afholdte censormøde.

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 Frivilligkursus: Værktøjskasse for frivillige Dagkursus Lørdagskursus: 09.00 16.00 Program: 09.00 09.30 Morgenmad 09.30 09.45 Velkommen, præsentation og dagens

Læs mere

Uddannelsesevaluering Bachelor i kommunikation

Uddannelsesevaluering Bachelor i kommunikation Uddannelsesevaluering Bachelor i kommunikation Samlet status Forventer du at afslutte uddannelsen denne sommer? Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Jeg læser

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Udarbejdet af Hugo Alrøe på basis af DJFs online kursusevaluering (11 af 12 mulige besvarelser) og en mundtlig evaluering med de studerende

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan vil du alt i alt beskrive dit udbytte af kurset?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan vil du alt i alt beskrive dit udbytte af kurset? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Evaluering, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Evaluering bruges som begreb og begrundelse i snart sagt alle sammenhænge.

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

15 svar. fo hurtiglæsning. Hvorfor kommer du til netop dette arrangement (15 svar)

15 svar. fo hurtiglæsning. Hvorfor kommer du til netop dette arrangement (15 svar) fo20160128hurtiglæsning SPØRGSMÅL SVAR 15 svar Accepterer ikke svar Besked til respondenterne Formularen "PiO - Evaluering - Foredrag om ITIL 31/1-2014 " accepterer ikke længere svar. PiO - Evaluering

Læs mere

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus Dyr i bevægelse Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018 Naturhistorisk Museum Århus 2 Indhold Dyr i bevægelse...4 Udvikling og sammenhæng...5 Lige ind i fællesmål og de fire naturlige delkompetencer...5

Læs mere

Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole

Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole Feltkursus Afslutning på emnet vand Oplæg til evalueringsopgave Tanja S. Kjær & Annemette V. Witt 3 dages feltkursus i emnet Vand SDU feltstation

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub.

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. I år har BHR valgt temaet Træningsweekend for alle, hvilket betyder at

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? 1 Var kurset fagligt interessant? Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi Jeg havde håbet at der var tættere forbindelse

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Spørgsmål ved afslutning af projekterne om anvendelsesorientering

Spørgsmål ved afslutning af projekterne om anvendelsesorientering Spørgsmål ved afslutning af projekterne om anvendelsesorientering Netværksprojekterne om anvendelsesorientering som afsluttes juni 2012 Navn og institution SDU, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Projektleder

Læs mere

Netværkshåndbog for JA

Netværkshåndbog for JA Netværkshåndbog for JA Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Alle netværk under JA kan holde møder og gennemføre arrangementer Når netværk under JA afholder et arrangement eller anden aktivitet, kan de

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? cand.oecon cand. mag. cand merc Cand. mag. i samfundsfag og historie International markedsføringsøkonom, HD afsætning, merit lærer, innovation

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

EVALUERING AF MMD 4. SEMESTER OG DET SAMLEDE FORLØB

EVALUERING AF MMD 4. SEMESTER OG DET SAMLEDE FORLØB EVALUERING AF MMD 4. SEMESTER OG DET SAMLEDE FORLØB JANUAR 2017 Indhold 1. Fjerde semester på MMD (efterår 2016) 2. Læringsmiljøet på MMD forløbet 2015/2016 3. Organisering af MMD forløbet 2015/2016 4.

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Oversigt over vigtige deadlines 3 Om logospecifikationer 4 Om tekst om udstilling til trykt program 5 Om logistik og indretning

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne

Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne Håndværkerne -1 Svarandel 46% af adspurgte Svarandel 46% af adspurgte 2 Håndværkerne - 2 Svarandel 46% af adspurgte Svarandel 46% af adspurgte 3 Hvad var det

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012

Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012 Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012 Thomas R.S. Albrechtsen & Claus Michelsen Center for Naturvidenskabernes og

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende

Læs mere

1.3 Hvordan er fagets koordinering med årsprøvernes andre fag / beslægtede fag?

1.3 Hvordan er fagets koordinering med årsprøvernes andre fag / beslægtede fag? Page 1 of 7 Titel: Ekstern E05-1.år, 1. semester (1st year) - Økonomiske Principper 1 - Forelæsninger Holdkode: Undervisere tilknyttet dette hold: Antal modtagede svar: 93 Antal respondenter 0 tilknyttet:

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

STORGRUPPE- PROCESSER

STORGRUPPE- PROCESSER STORGRUPPE- PROCESSER PKU100 FEBRUAR 2016 Mål og Rammer 4 Læringsmetoder 6 Deltagerinvolvering 8 Proceskonsultative redskaber 10 Struktur 12 Fysiske rammer 13 Evaluering 14 Denne folder er udarbejdet på

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere