REGISTRERINGSTIDENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRERINGSTIDENDE"

Transkript

1 REGISTRERINGSTIDENDE FOK VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben og -segl samt fornyelser, uilslettelser, overdragelser og andre ændringer i stedfundne registreringer. Abonnementsprisen for årgangen er 15 kr. Abonnement motltages af alle postkontorer. I direktoratet for patentog vareniærkevæsenet, København, sælges enkelte numre for en pris af 50 øre for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. Nr årgang 1948 A. Registrerede mærker. Varemærker. Ileg nr Anmeldt den 17. febrnar 1948 kl. 11 al'firmaet -Q03S Danfoss ved Mads Clausen, fabrikation, Elsniark pr. Nordborg-, og registreret den 4. december s, å. for kemiske produkter til brug i fotografiske, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler, loddemidler, kemiske konserveringsmidler, garvemidler, klæl)emidler, farver, maling, fernis, lak, midler til beskyttelse mod rust og til konservering af træ, farvestotrer, bejdse, plastic, kunstharpiks, metalfolie og -pulver, teknisk olje, teknisk fedt, smøremidler, støvhinde- og absorberingsmidler, IjrændstolTer og belysningsmidler, veterinære præparater, diætetiske næringsmidler, plastre, forbindsager, tandfyldemidler, aftrykmasse til tandlægebrug, midler til bekæmpelse af skadevækster og skadedyr, rå og delvis forarbejdede uædle metaller, legeringer deraf, ankre, ambolte, klokker, valsede og sløl)te bygningsdele, skinner og andre metaldele til jernbane og sporveje, kænier, kabler, metaltråde, klejnsniedearbejder, metalrør, pengeskabe, metalkasser, stålkugler, hestesko, søm og skruer, malme, arbejdsmaskiner og maskinværktøj, motorer, maskinkoblinger, bælledrev, lamlbrugsværktøj, rugemaskiner, kyllingemødre, håndværktøj, skærende redskaber, gatler, skeer, hug- og stikvåben, bar})ermaskiner, videnskabelige, nautiske, geodæ^tiske og elektriske apparater og instrumenter (derunder radioapparater), fotografiske, kinematograflske, optiske veje-, måle-, signalerings-, kontrol-, livrednings- og undervisningsapparater og instrumenter, automater og grammofoner, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater, termostater, termoregulatorer, termorelaiser, elektrisk installationsinateriale, instrumenter og apparater til brug for læger, tandlæger og dyrlæger, kunstige lemmer, øjne og tænder, installationer til belysning, opvarmning, damj)- dannelse, kogning, frysning, ventilation, tørring, vandledning og til brug i sanitære øjemed, samt dele af og tilbehør dertil, køleanlæg, kølemaskiner, ai)parater og andre dele af og tilbehør til køleanlæg og kølemaskiner, haner, ventiler, pumper, befordringsmidler, dele af og tilbehør til samme, skydevåben, ammunition, sprængstofler, fyrværkerigenstande, ædle metaller og deres legeringer samt varer fremstillede deraf eller overtrukne dermed, juveler, ure og andre kronometriske instrumenter, musikinstrumenter, papir, pa{)irvarer, i)aj), papvarer, bøger og andre tryksager, boghinderiartikler, fotografiske artikler, skrive- og tegnematerialer, paletter, malerpensler, skrivemaskiner, kontorartikler, undervisningsmaterialer, spillekort, klichéer, guttaperka, gummi, kautsjuk, balata og erstatningsstoffer derfor saml varer fremstillet deraf, læder samt imitationer og varer deraf, skind, huder, rejsekufterter, tasker, paraplyer, paiasoller, stokke, piske, seletøj, sadelmagervarer.

2 426 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. bygningsmaterialer, naturlige og kunstige sten, vej bygningsmaterialer, cement, kalk, mørtel, gips, grus, rør af ler, rør af cement, asfalt, beg, bitumen, transportable bygninger, skorstene, stenmonumenter, møbler, spejle, billedrammer, varer af træ, kork, strå, rør, vicijelletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, merskum, celluloid, plastic og kondensationsprodukter af fenol og formaldehyd og erstatningsstotter for disse varer, husholdningsredskaber og køkkenudstyrsartikler og -beholdere, kamme, svampe, børster, artikler for børstenbindere, rengøringsapparater og- redskaber, stålspåner, varer af glas, porcelæn og keramik, tove, reb, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække, polstringsmaterialer, rå tekstilmaterialer, garn, tråd, vævede stoller, lagener, sengetæpper, duge samt andre tekstilvarer, beklædningsgenstande, fodtøj, besætningsartikler, kniplinger, broderier, bånd, lidser, knapper, tryklåse, hægter, maller, kunstige blomster, tæpper, måtter, linoleum, og andre materialer til beklædning af gulve, vægbeklædningsmateriale, legetøj, gymnastik- og sportsartikler, juletræspynt, kød, lisk, fjerkræ, vildt, kødekstrakt, præserverede, friske, tørrede og kogte frugter og grønsager, gelé, syltetøj, æg, mejeriprodukter, konserves, pickles, kolonialvarer, kaffe, the, kakao, chokolade, sukker, ris, tapioka, sago, kaffesurrogater, mel, gryn, kornprodukter, bageri- og konditorivarer, iscreme, honning, sirup, gær, bage-, budding- og crémepulver, eddike, sauce, krydderier, rå is, produkter af landbrug, havebrug og gartneri samt skovbrug, sædekorn, levende dyr, frø, levende planter og blomster, foderstoffer, malt, drikkevarer, saft og andre præparater til fremstilling af drikke, vin, spirituosa og likører, rå og forarbejdet tobak, artikler for rygere samt tændstikker. Reg nr Anmeldt den 17. februar 1948 kl. 11^^ af samme, -HOSS og registreret den 4. december s. a. for kemiske produkter til brug i industrielle, videnskabelige, fotografiske, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler, loddemidler, kemiske konserveringsmidler, garvemidler, klæbemidler, farver, maling, fernis lak, midler til beskyttelse mod rust og til konservering af træ, farvestoffer, bejdse, plastic og kunstharpiks, metalfolie og -pulver, vaske- og blegemidler, rense-, fedtfjernings-, polere-, pudse- og slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske oljer, kosmetiske præparater, midler til hudens,hårets,neglenes, tændernesoglegemetspleje,frisørartikler, tekniske oljer og teknisk fedt, smøremidler, støvhinde- og absorberingsmidler, brændstotter og belyningsmidler, farmaceutiske, veterinære og sanitære præparater, plastre, tandfyldemidler, aftrykmasse til tandlægebrug, desinfektionsmidler, midler til bekæmpelse af skadevækster og skadedyr, rå og delvis forarbejde uædle metaller, legeringer deraf, ankre, ambolte, klokker, valsede og støbte bygningsdele, skinner og andre metaldele til jernbane og sporveje, kæder, kabler og metaltråde, klejnsmedearbejder, metalrør, pengeskat)e og kassetter, stålkugler, hestesko, søm og skruer, uædle metalvarer, malme, arbejdsmaskiner og maskinværktøj, motorer, maskinkoblinger, bæltedrev, landbrugsværktøj, rugemaskiner, kyllingemødre, håndværktøj, skærende redskaber, gafler, skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner, videnskabelige, nautiske, geodætiske og elektriske apparater og instrumenter, (derunder radioapparater), fotografiske, kinematografiske, optiske veje-, måle-, registrerings-, signaliserings-, kontrol-, livrednings- og undervisningsapparater og instrumenter, termostater, termoregulatorer, termorelaiser, elektrisk installationsmateriel, automater og grammofoner, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater, instrumenter og apparater til brug for læger, tandlæger og dyrlæger, kunstige lemmer, øjne og tænder, installationer til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, frysning, ventilation, tørring, vandledning og til brug i sanitære øjemed, samt dele af og tilbehør dertil, køleanlæg, kølemaskiner, apparater og andre dele af og tilbehør til køleanlæg og kølemaskiner, haner, ventiler, befordringsmidler, dele af og tilbehør til samme, skydevåben, ammunition, sprængstoffer, fyrværkerigenstande, ædle metaller og deres legeringer samt varer fremstillede deraf eller overtrukne dermed, juveler, ure og andre kronometriske instrumenter, musikinstrumenter, papir, papirvarer, pap, papvarer, bøger og alle andre tryksager, bog-

3 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 427 binderiartikler, fotografiske artikler, skrive- og tegnemalerialer, paletter, malerpensler, skrivemaskiner, kontorartikler, undervisningsmaterialer, spillekort, bogstavtyper, klichéer, guttaperka, gummi, kautsjuk, balata og erstatningsstoffer derfor samt varer fremstillet deraf, tætnings-, paknings- og isolationsmateriale, asbest, glimmer og varer fremstillede deraf, læder samt imitationer og varer deraf, skind, huder, rejsekufferter, tasker, paraplyer, parasoller, stokke, piske, seletøj, sadelmagervarer, bygningsmaterialer, naturlige og kunstige sten, vejbygningsmaterialer, cement, kalk, mørtel, gips, grus, rør af ler eller cement, asfalt, beg, bitumen, transportable bygninger, skorstene, stenmonumenter, møbler, spejle, billedrammer, varer af træ, kork, strå, rør, vidjefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, merskum, celluloid, plastic og kondensationsprodukter af fenol og formaldehyd og erstatningsstoffer for disse varer, husholdningsredskaber og køkkenudstyrsartikler og -beholdere, kamme, svampe, børster, artikler for børstenbindere, rengøringsapparater og -redskaber, stålspåner, varer af glas, porcelæn og keramik, tove, reb, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække, polstringsmaterialer, rå tekstilmaterialer, fodtøj, linoleum og andre materialer til beklædning af gulve, vægbeklædningsmateriale, legetøj, juletræspynt, kød, fjerkræ og vildt, æg, mejeriprodukter, spiselig olje og spisefedt, kaffe, the, kakao, chokolade, sukker, ris, tapioka, sago, kaffesurrogater, mel, gryn, kornprodukter, bageri- og konditorivarer, iscreme, honning, sirup, gær, bage-, budding- og crémepulver, krydderier, rå is, produkter af landbrug, skovbrug, sædekorn, frø, levende planter og blomster, foderstoffer, malt, vin, spirituosa og likører, rå og forarbejdet tobak, artikler for rygere samt tændstikker. Reg nr Anmeldt den 22. februar 1947 kl. 11^ af firmaet Aquella Products, Inc., fabrikation, New York i De Forenede Stater, og registreret den 4. december 1948 for vandtættende maling. Mærket er i henhold til anmeldelse af 23.januar 1943 registreret i Washington den 1. februar 1944 under nr i klasse 16 for ovennævnte vareart. Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. Reg nr Anmeldt den 13. maj 1948 kl. 10^^ af A/S Erik ^3EJ Jensen, Herning, fabrikation, Herning, og registreret den 4. december s. å. for herre-, dame- og børnekonfektion, arbejdstøj, trikotage samt alle slags tekstilstoffer i metervarer og i forarbejdet stand. garcar Reg nr Anmeldt den 31. august 1948 kl. 10 af Dropa A/S, fabrikation. Kobenhavn, og registreret den 4. december s. å. for parfume, eau de cologne, creme, læbestift, rouge, skin tonic, talcum pudder, neglelakfjerner, hårvand, barbersprit, håndcreme, tandpasta og mundvand. Reg nr Anmeldt den 17. september 1948 kl. 10^^ af Hedobald Petersens Eftf., vinhandel, København, og registreret den 4. december s. å. for alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer.

4 428 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. Red nr Anmeldt den 29. september OP" " ^/^-QVENLYS 1948 kl. 10 af David Unmack v/ Birger Unmack og Cornelius Hansen, fabrikation, Kobenhavn, og registreret den 4. december s. å. for ovenlys-vinduer. Reg nr Anmeldt den 4. oktober 1948 kl. 11^' af ^R/^YOLOR Soeiété Anonyme Conté, fabrikation, Paris i Frankrig, og registreret den 4. december s. å. for blyanter, penneskafter, pencils samt alle andre slags kontorartikler. Mærket er i henhold til anmeldelse af 11. juli 1938 registreret i Roanne under nr i klasse 72 for ovennævnte varearter. Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. Reg nr Anmeldt den 4. oktober 1948 kl. ll^'^ af Soclété Anonyme Lanvin-Parfums, fabrikation og handel, Paris i Frankrig, og registieret den 4. december s. å. for parfume, sæbe, kamme, svampe og andet toilettilbehør. Mærket er i henhold til anmeldelse af 19. maj 1944 registreret i Paris under nr i klasse 58 for ovennævnte varearter. Som fuldmægtig er anmeldt; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. Reg nr Anmeldt den 4. oktober 1948 QG LANVIN kl. IP^ af samme, og registreret den 4. december s. å. for alle slags parfumeriprodukter, skønhedsmidler, sæbe, sminke, toilettilbehør og -redskaber. Mærket er i henhold til anmeldelse af 12. december 1947 registreret i Paris under nr i klasse 58 for ovennævnte varearter. Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, Reg nr Anmeldt den 8. oktober 1948 kl. 11^^ af Fyens Konservesfabrik A/S, fabrikation og handel, Odense, og registreret den 4. december s. å. for ærter. Reg nr Anmeldt den 13. oktober 1948 kl. 10 CARNABON af Albert Nielsen, kemisk fabrikation, Århus, og registreret den 4. december s. å. for bonemidler.

5 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 429 Reg nr Anmeldt den 13, oktober 1948 kl. 10 " WALLY-PEN af Kobenhavns Fyldepenne Klinik, R. Heindorff, reparation af fyldepenne, København, og registreret den 4. december s. å. for fyldepenne og pencils. Reg nr Anmeldt den 14. oktober 1948 kl. 10"^ af ^GODAN Nordisk Alkali A/S, fabrikation, Kobenhavn, og registreret den 4. december s. å. for midler til bekæmpelse af skadedyr på planter. Reg nr Anmeldt den 15. oktober 1948 kl. 10 af Haslev Træindustri A. m. b. A., fabrikation, Haslev, og registreret den 4. december s. å. for legetøj, trævarer og emballage. Reg nr Anmeldt den 20. oktober 1948 kl. 11^«af Les Papeteries de Genval", soeiété anonyme, fabrikation og handel, Genval i Belgien, og registreret den 4. december s. å. for maskiner, apparater og indretninger til fabrikation og behandling SMÅ' af papirmasse, papir, pap og karton eller liltpap, maskiner, apparater og indretninger for alle slags konverteringsindustrier, hvis udgangsråmateriale er papir, pap eller karton, sidstnævnte i videst mulig betydning. Mærket er i henhold til anmeldelse af 14. september 1948 registreret i Nivelles i Belgien for ovennævnte varearter. Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent- Bureau, København. Reg nr Anmeldt den 20. oktober 1948 kl. POST FESTUM IP^ af Erik Stokkebye, fabrikation, Odense, og registreret den 4. december s. å. for alle varearter (med undtagelse af fødemidler). Reg nr Anmeldt den 25. oktober 1948 kl. 11^ af TJALDUR Aktieselskabet Det sibiriske Kompagni af 1930, handel, Kobenhavn, og registreret den 4. december s. å. for mejeriprodukter, mælke- og flødekonserves, kødkonserves, fiskekonserves, frugt saml frugtkonserves, ckokolade, karameller, bolcher samt konfekturevarer. Reg nr Anmeldt den 2. november 1948 kl. SUPERPOISE 11^^ af Commer Cars Limited, fabrikation, Coventry i Warwickshire i England, og registreret den 4. december s. å. for motorvogne samt chassiser, motorer og gearkasser dertil. Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København.

6 430 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. Re^ nr Anmeldt den 4. november 1948 kl. 10^ af OFFICER Bornholms Konservesfabrik ved Børge Sieverts, fabrikation og handel, Neksø og København, og registreret den 4. december s. å. for al slags konserves. Reg nr Anmeldt den 18. november 1948 kl. BURGUMDIA 10^ af samme, og registreret den 4. december s. å. for al slags konserves. Reg nr Anmeldt den 5. november 1948 kl. 10 ^ af firmaet 3T>^R Kemol V. M. Stær Henriksen, fabrikation, Århus, og registreret den 4. december s. å. for rengøringsartikler og bonemidler, herunder fast, flydende og selvblankende bonevoks samt bonemaskiner og støvsugere. Reg nr Anmeldt den 5. november 1948 kl. 10^^ SOVA^VAX af Vacuum Oil Company A/S, handel, København, og registreret den 4. december s. å. for smørefedt. Reg nr Anmeldt den 5. november 1948 kl. 11^ af ^PFR AL The Civic Company Limited, fabrikation, London i England, og registreret den 4. december s. å. for tobakspiber og andre rygerekvisitter (med undtagelse af tobaksknive). Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman- Bang & Boutard, København. Reg nr Anmeldt den 6. november 1948 kl. 11" KENNEDY af firmaet S. C. Nielsen s Skotøjsfabrik, skotøjsfabrikation, København, og registreret den 4. december s. å, for skotøj og fodtøj. A Reg nr Anmeldt den 6. november 1948 kl. 12"^ af Robert Barclay & Company Limited, handel, 3Ianehester i England, og registreret den 4. december s. å. for tekstil-metervarer. Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. JOHNBULL BRAND Reg nr Anmeldt den 8. november 1948 kl. 1 1""? SUPERFIX Diametal A/G, fabrikation og handel, Biel i Schweiz, og registreret den 4. december s. å. for slibesten, især af den art, som indeholder diamant. Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniør H. Th. Mortensen, København.

7 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 431 Reg nr Anmeldt den 9. november 1948 kl. af Victor CALJA B. Strand, groshandel og fabrikation, København, og registreret den 4. december s. å. for alle varearter. Reg nr Anmeldt den 11. november 1948 kl. 10 ^ COPPELIA af samme, og registreret den 4. december s. a. for alle varearter (med undtagelse af manufakturvarer, trikotage og uldgarn). Reg nr Anmeldt den 19. november 1948 kl. HAPPY DAYS 10"^ af samme, og registreret den 4. december s. a. for alle varearter. K MARGARINEMUNKEN ber 1948 kl. 10^" at Den Danske Marj^annefabnk A/S (Slagelse Margarinefabrik), fabrikation, Slagelse, og registreret den 4. december s. å. for margarine. Keg nr Anmeldt den 18. november 1948 kl. 10^' SENATOR af samme, og registreret den 4. december s. å. for margarine. Reg nr Anmeldt den 8. november 1948 kl. 11 ^ af ppelqjsj Thomas Frederick & Company Limited, fabrikation og handel, Manchester i England, og registreret den 4. december s. å. for tekstilmetervarer. Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. Reg nr Anmeldt den 8. november 1948 kl. 12 ^ DEAPOLIN af Kemikaliekompagniet Danydea A/S, fabrikation, København, og registreret den 4. december s. å. for alle varearter. Reg nr Anmeldt den 10. november 1948 VINTERENS SOL kl. 12 af A/S Ferrosan, fabrikation, København, og registreret den 4. december s. å. for et farmaceutisk vitaminpræparat. B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m. v. Fornyede er i medfør af lov nr. 101 af 7. april : Reg nr. 427, 429, 615, 617, 618, 619, Reg nr. 902, 915, 1237, 1238, 1239, 1249, 1250, 1258, 1260, 1263, 1327, Reg nr. 818, 819, 836, 1089, 1094, 1096, 1098, 1099.

8 432 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. Udslettede er i medfør af samme lovbestemmelse: Reg nr. 321, Reg nr. 431, Reg nr. 912, Reg nr. 827, 831, 834, 835, 837, 841. Overdragne er i medfør af samme lovs 8: Reg nr fra Peter Anton A aldeniar Jacobsen, Frederiksberg, til firmaet Laboratorinni Fortuna" ved P. A. \. Jacobsen, Frederiksberg, Reg nr. 21 fra firmaet Københavns Smergelfabrik ved Oscar Weitemeyers Eftf., København, til Kobenhavns Smergelfabrik A/S, Kobenhavn, Reg nr. 354 fra Jan Lignell, Kobenhavn, til Sv. Lund-Sorensen, Kobenhavn, Reg. 194G nr. 686 fra A/S Saxonia, Kobenhavn, til The British Anzani Engineering Company Ltd., Ilampton Hill i 3Iiddlesex i England, Reg nr. 545 fra Jarl Nielsen, Kobenhavn, til Paul \Vengler, Kobenhavn. Som fuldmægtig er anmeldt: For reg nr. 72 (Champagne (ieorge Ooulet, Société å responsabilité limitée, Reims (Marne) i Frankrig): Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Kobenhavn, For reg nr. 238 (William llollins & Co. Ltd., Nottingham i Notlinghamshire i England): Firmaet Internatu)nalt Patent-Bureau, Kobenhavn, For reg nr. 409 (Trans-Continental Agencies Limited, London i England): Patentkonsulent Clias. Ilude, Kobenhavn, For reg nr. 412 (Tanqueray, Oordon & Company Limited, London i England): Patentkonsulent Chas. Ilude, Kobenhavn, For reg nr. 363 (Oerrard Industries Limited, Brentford i 3Iiddiesex i England): Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Kobenhavn, For reg nr. 686 (The British Anzani Engineering Company Ltd., Ilampton Hill i 3Iiddlesex i England): Dansk Patent Kontor A/S, Kobenhavn. Trykt i Bianco Lunos Boertrvkkeri Kbhvn.

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærltevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og Indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærlcevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Købenliavn, og indeliolder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER m Tidenden udgives af direlitøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 1 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og vareniæriievæsenet, Købenliavn, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 3 strerede varemærker, fællesniærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tideiulen udgives af Direktoren for Patent- og Varetnærkevæseiiet, Køljenliavii. og iiuleliolder liekendlgørelse af registrerede Varemærker, Fællesinærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1936 Nr. 3. Anmeldt den 6. Februar 1936 Kl. 11^ af Foreningen af Odense Mejerier, Odense, og registreret den 6. Juni s. A. En Flaske, paa

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 37 strerede varemærker, fælle smærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1935 Nr. 444. Anmeldt den 1. Marts. «. u 1935 Kt. 11^ af Kødbyens Autohal, A/S, Han- I I R ixi I del med Benzin, Olje og Automobillilbehør,»J

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direkløien for patent- og vareniærlievæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 20. 1924 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 498. Anmeldt den 3. April 1924 Kl. 10*^ AMTl?I?TAD WTUTATADQAT af SociétéAnoDyme Scholl Manu- AlllijIllUIl iyllj lilliiu

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 20 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for piitenl- og varemærkevæsenet, Kølienhavn, og indeholder bekendlgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåbeii

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER % Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER f REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 30 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER r REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direlitøren for patent- og varemærltevæsenet, Købenliavn, og indeliolder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen.

Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. registreringstidende FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærlcevæsenet, Købenliavn, og indeholder beltendtgørelse af regi Nr. 16 strerede varemærlter, fæliesmærker,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, konimunevaaben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direictøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nt. 17 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er.

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. VAREocFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. Reg. 1935 Nr. 288. Anmeldt den 15. September "ipi 1934 Kl. 11^ af Firmaet Tung-Sol Lamp Works, Inc., Fabrikation, Newark i New Jersey 1 De Forenede

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, Nr. 4 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for ^jalenl- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 18 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Til modtagere af Varemærke & Designs brugerbrev 20. november 2013 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Styrelsen har i det seneste 1½ år indgået i et samarbejde

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 32 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Pafenf- og Varemærkevæsenet, Nr. 11 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeliolder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere