TRÆKBANEN HELSINGØR TLF.: FAX: WEB:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk"

Transkript

1 TRÆKBANEN HELSINGØR TLF.: FAX: WEB: Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede. Reglerne på området har været svære at overskue, og mange selvstændigt erhvervsdrivende har været i tvivl om betingelserne for at køre i gulpladebil. Momsregler, skatteregler og forholdet mellem erhvervsmæssig og privat kørsel har været svære at hitte rede i for menigmand. I løbet af foråret 2008 gennemgik skattevæsenet lovgivningen ganske grundigt og besluttede på den baggrund en række nye og klare regler, som skal sikre en forenkling på området. Vi vil med dette temanummer give en guide, som på en let og overskuelig måde fortæller og forklarer de regler, som nu gælder. Vi har delt temaet op i tre hovedafsnit: Gulpladebiler med tilladt totalvægt op til tre tons med almindelig indretning, gulpladebiler op til tre tons med speciel indretning og endelig gulpladebiler over tre tons. I de nye regler spiller bilens vægt og indretning nemlig en afgørende rolle. Rigtig god læsning og kør forsigtigt

2 Hvis du i din virksomhed har en varebil på gule nummerplader med almindelig indretning og en tilladt totalvægt op til tre tons, kan du vælge at anvende vognen på to måder: Hvis du har købt varebilen udelukkende til erhvervsmæssig brug, kan du trække momsen fra i dit momsregnskab. Samtidig skal du heller ikke betale skat af den pågældende kørsel. Husk dog, at køre privatkørsel i bilen. De nye moms- og skatteregler opstil- kan betragte kørslen i varebilen som erhvervsmæssig kørsel. Grundreglerne lyder: 25 gange om året, hvis kørslen sker i forbindelse med møde, kundebesøg eller kursus den foregående eller den følgende dag. - - at vognen bruges til kørsel til forskel- hedens forretningssted. led i en vagtordning. når det sker i tilknytning til lovlig og virksomhedens faste forretnings- praksis sige en gang om ugen. Du må ikke bruge varebilen til at køre private svinkeærinder, som eksempelvis at hente børn eller handle hos den nærliggende købmand. Hvis du ønsker at benytte vognen til såvel erhvervsmæssig som privat brug, kan du ikke trække momsen fra ved købet af vognen. Alle driftsudgifter til en gulpladebil kan du trække fra. Driftsudgifter består eksempelvis af benzinforbrug, reparationer, serviceeftersyn og almindelig vedligeholdelse. Desuden skal du betale halv privatbenyttelsesafgift. Privatkørsel dækker al kørsel i privat regi og indbefatter også følgende situationer: teter til privat forbrug vogn, trailer, båd- og hestetrailer, cykel, møbler, haveaffald med mere. 2

3 Hvad bruges bilen til? Må bilen betale moms betale privat bruges beskattet Drift ved salg? benyttelses- privat? af fri bil? (leasing) (brug) afgift? Hele Hele Hele Ja, af hele erhvervsmæssig brug momsen momsen momsen salgsprisen Intet 1/3 af Hele Ja Ja Ja (*3 og privat brug momsen (*2 momsen (*2 (50 procent) varebilen privat, skal I som udgangspunkt betale skat af fri bil. Du kan i værste fald miste hele dit momsfradrag og skal betale privatbenyttelsesafgift. Du har dog mulighed for at købe en dagsbillet. kroner om året. Murermester Jensen har et murerfirma med fem murersvende og to lærlinge. speciel indretning, og svendene benyt- maet ikke betalte moms af ved købet. Murermester Jensen benytter efter til erhvervsmæssig kørsel for firmaet. Murermester Jensen elsker at spille golf. Hans gode golfkammerat malermester Hansen, som Jensen også bruger som underleverandør i sit firma, har inviteret Jensen til en udfordrende golfdyst en lørdag formiddag. Da Jensens kone og to børn har taget den private bil en Mazda da de skulle på indkøb, golfbanen. Efter at have vundet golfdy- gang med at kontrollere alle varebiler. Jensen trækker en noget bekymret mine. Hvad sker der nu? Jensen har god grund til bekymring. at bilen bliver benyttet ikke blot i firmaet, men også privat. Jensens even- tuelle argument om, at kørslen er sket med hans forretningspartner malerme- acceptere. Så kan du risikere: delvis ved køb af varebilen, og at du skal betale momsen tilbage gift 3

4 Hvis du i din virksomhed har en varebil op til tre tons med speciel indretning, har du flere muligheder for at benytte du har trukket momsen fra ved købet af vognen. I begrebet speciel indretning indgår, at varebilen skal have hylder eller anden indretning bagi. Momsreglerne har hidtil indskrænket privatkørsel i specialindrettede varebiler, har stort set været udelukket, medmin- steder eller en reel vagtordning. Efter de nye regler, som trådte i kraft i foråret 2008, kan du foretage følgende kørsel blive beskattet af det: meter årligt i tilknytning til kørsel lovligt eksempelvis at aflevere/hente børn eller handle hos købmanden. mere end 200 meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute, medregnes ikke i de kilometer årligt. forretningssted. - - ligt og generelt, og ordren behøver ikke vedrøre en specifik situation. Du kan altså køre ubegrænset mellem og gøre indkøb i forretninger og sætte dine børn af i skoler og børnehaver på af kørslen. Du kan endda foretage helt private svinkeærinder, bare kørslen sker i forbindelse med erhvervskørsel, og bare afvigelsen fra erhvervsruten ikke overstiger kilometer årligt. Som tommelfingerregel kan du regne så det nu kun er i weekenden, at du skal lade din specialindrettede varebil 4

5 varebilen altså intet at gøre ved lystbådehavnen, golfbanen, boldbanen eller sommerhuset. I den anledning skal du huske på, at kilometer-grænsen for svinkeærinder kun gælder privat kørsel, der sker i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel. Ren privat kørsel i weekenden kan under ingen omstændigheder falde ind under denne definition. For at man kan anse en varebil for at være specialindrettet, skal bilens fysiske fremtræden og størrelse indikere et særligt erhvervsmæssigt behov. For at en kassevogn kan anses som specialindret- være fastmonterede hylder i bagagerummet. I nogle erhverv vil det kun være selve benyttelsen, som indikerer, at vognen er specialindrettet et godt eksempel kunne være en fiskehandler. to forhold, der også skal være opfyldt: den specielle måde. være nødvendigt for, at brugeren kan En varebil kan altså godt være specialindrettet i en type virksomhed, mens samme bil i en anden type virksomhed ikke er specialindrettet. En advokat kan eksempelvis ikke få godkendt sin gulpladbil som specialindrettet, selvom den er forsynet med faste reoler i bagagerummet, hvorimod blikkenslagere, elektrikere, servicemontører, murere og malere netop har behov for specialindretningen og derfor vil kunne få godkendt den samme varevogn. delig indretning skal du betale halv privatbenyttelsesafgift, hvis du kører i fået rådighed over en specialindrettet - kilometer fra firmaet. Firmaet har fratrukket momsen ved købet af varebilen og betaler ikke tillægsafgift for privat benyttelse. Firmaet har givet Petersen er meget fint for Petersen, som hver dag sætter sine to børn af ved Sorø Skole, før retter og mælk. En gang om ugen kører havn og køber stort ind i sin varebil, før i Sorø. Petersen spiller oldboys fodbold i den lokale fodboldklub i Sorø hver fredag eftermiddag klokken 17. Han pakker altid sin fodboldtaske om morgenen, til bopælen, som ligger tre kilometer fra fodboldbanen. En weekend i december sammen med sine børn. Han synes, at det er mest praktisk at tage varebilen. anskuer den kørsel, som Petersen i det ovenstående har foretaget. Svaret er, at al Petersens kørsel er lovlig med undta- i weekenden. Hvis Petersen blot havde på en hverdag, ville det ikke anses som privat kørsel. december, kan du risikere: delvis ved køb af varebilen, og at du skal betale momsen tilbage. gift. år, bilen har været til rådighed. En specialindrettet bil beskattes dog med et beløb, der svarer til det, det ville rende anvendelsesmuligheder. 5

6 Hvis du i din virksomhed har en varebil på gule nummerplader med en tilladt totalvægt over tre tons, kan du vælge at anvende vognen på to måder: Hvis du udelukkende ønsker at benytte vognen til erhvervsmæssig brug, gælder samme regler som ved gulpladebiler med almindelig indretning under tre tons. Dog gælder reglen om kørsel mel- året momsmæssigt ikke for gulpladebiler over tre tons tilladt totalvægt. Hvis du ønsker at benytte vognen til såvel erhvervsmæssig som privat brug, skal du ved købet fradrage den del af momsen, som svarer til den forventede den tunge gulpladebil, gælder samme fordelingsprincip, lige som du kan fratrække momsen på driftsudgiften i det omfang, som bilen bliver benyttet erhvervsmæssigt. Dog er det sådan, at du skal betale fuld moms ved salg af gulpladebilen. tilladt totalvægt op til tre tons. Det betyder, at du bliver omfattet af de lempelige regler for gulpladebiler op til tre tons. Især hvis din gulpladebil er specialind- ningen består i, at myndighederne ændrer på de data, som står i registreringen typisk kilo. Hvis du ikke har brug for at kunne fylde bilen med personer og materialer, som tilsammen med bilens vægt overstiger tre tons, er dette registreringsafgift, så du skal selvfølgelig spørg din revisor, hvis du er i tvivl. En anden mulighed er at anmelde til privat, eksempelvis 10 procent. Dette betyder, at din moms fra købet i nogle tilfælde skal reguleres. Herefter kan du benytte varebilen til fritidsaktiviteter, indkøb, kørsel til og fra børneinstitutioner samt kørsel med private ting. Men dette kan du også spørge din revisor om. Som sædvanlig tager Svendsen sin søn Magnus med i sin varebil, der har en tilladt totalvægt på kilo, og sætter ham af ved Sorø Skole. Svendsens ven Olsen gør det samme og sætter sin datter Nikoline af ved skolen. sens varebil, men bilen har dog en tilladt totalvægt på kilo. Om morgenen bliver begge håndvær- politiet. Olsen bliver først kontrolleret, men han får hurtigt lov til at køre videre, så Svendsen er selvfølgelig sikker på også hurtigt at komme videre til sit registreringsattesten. På attesten står over tre tons, så her gælder andre regler i forhold til biler med tilladt totalvægt opmærksom på, at han har overtrådt momsloven, idet det er en betingelse for at kunne løfte momsen på en varebil, at den udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. 6

7 20 år efter blev disse nummerplader afviklet. Den 1. nutidigt design. De nye nummerplader skal erstatte det på ruden, hvis bilen også anvendes privat. Normalt koster nye nummerplader kroner, men Folketinget har besluttet, at prisen for de nye nummerplader kun skal være 160 kroner, hvilket svarer til den reelle kostpris for nummerpladen. Det er som hovedregel kun gulpladebiler med registre- at tage de nye nummerplader i brug. Det betyder derfor, fortsætte med at bruge klistermærkeordningen efter den være mulighed for at anvende de nye nummerplader. Dette kræver imidlertid en ændret anvendelse af bilen i forhold til det, den oprindeligt var indregistreret til. Der kan eksempelvis være tale om, at bilen ændrer anvendelse fra udelukkende at skulle være til erhvervsmæssig brug til anvendelse til både privat og erhvervsmæssig brug. nye plader kunne anskaffes, også selv om bilen er registre- Den rektangulære plade kan anvendes både foran og Den kvadratiske nummerplade kan kun anvendes bag på bilen. fire tons, og du kan maksimalt anvende denne mulighed 20 dage i hvert kalenderår. Indførelsen af dagsafgift bevirker, at du kan køre privat i en varebil, selv om den kun er registreret til erhvervsmæssig brug. Du kan med den nye ordning køre privat uden momsog skattemæssige konsekvenser. Dog vil du som ansat blive betaler beviset. Et dagsbevis koster cirka 250 kroner per dag. 7

8 Afsender: Foreningen Registrerede Revisorer FRR Åmarksvej Hvidovre 2. Moms (små) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 16. Frivillig indbetaling af restskat over kroner stændige, Acontoselskabsskat 25. Moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) 14. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), selvstændige 27. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) 1. Fortrykt selvangivelse (lønmodtagere) 11. Moms (mellem), A-skat + AMbidrag lønmodtagere (små) 15. Etableringskonto selvstændige 25. Moms (store) 29. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 25. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Max. pr. dag: 703 kr. Max pr. uge: kr. Yderligere oplysninger: 5. december ,50 pct. 7. november ,00 pct. 8. oktober ,50 pct. 9. marts ,75 pct. Yderligere oplysninger: km: km: 1,90 kr. Over 100 km: 0,95 kr. Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km 3,56 kr. 1,90 kr. 0,40 kr. Fortæring pr. døgn 455 kr. Fri morgenmad 67,50 kr. Fri frokost 135,00 kr. Fri middag 135,00 kr. 25 pct. godtgørelse 113,75 kr. Yderligere oplysninger: November ,2 Oktober ,5 September ,7 August ,3 Juli ,2 Juni ,4 April ,5 Marts ,1 Februar ,6 Januar ,1 December ,7 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen, Tommy Jensen, Mads Grønnegaard, Jan Gerdes og Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer Tryk: Rounborgs grafiske hus ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 12. januar 2009 Eftertryk er ikke tilladt Foreningen Registrerede Revisorer FRR

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

RevisorInformerer. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 April 2008 RevisorInformerer Klar udmelding om moms på varebiler Efter nogle måneder med usikkerhed om, hvorvidt moms på drift af varebiler kunne trækkes fra, har SKAT nu meldt klart ud. Fuldt fradrag

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA. 1. kvartal 2010

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA. 1. kvartal 2010 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere