Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv"

Transkript

1 Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må dreje nøglen om, det viser en ny analyse fra Cevea. Sætter man eksempelvis adgangsbilletten til gymnasiet til et snit på 6,5, så vil døren til gymnasiet nemlig være lukket for den gennemsnitlige folkeskoleelev i disse områder. Men hvis gymnasievejen forhindres i visse dele af landet, fordi gymnasierne i nærområdet må lukke, så fastholder det den sociale arv og vanskeliggør social mobilitet. Som led i forhandlingerne om erhvervsskolereformen har blå blok stillet krav om indførsel af adgangskrav til gymnasierne på mellem 4-7 i snit fra folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik. Men et sådant krav vil kunne have flere afledte negative konsekvenser. For det første vil det kunne bidrage til at fastholde den sociale arv, fordi en gymnasial uddannelse i de egne af landet, hvor andelen af elever fra ikke-uddannelsesvante hjem er stor, bliver vanskeliggjort eller helt umuliggjort som en mulighed, fordi gymnasier her må lukke. For det andet vil kravet være med til at spænde ben for erhvervskolereformens hovedformål om at forbedre erhvervsskolernes niveau samt ry, som en opsamlingsuddannelse for de, der ikke kan komme på gymnasiet. Forestiller man sig, at adgangskravet sættes ved et snit på 6,5, så viser figur 1 over de gennemsnitlige karakterer ved folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik fordelt på kommuner, at det vil blive særligt svært at drive gymnasie i visse dele af landet. I Nordjylland, på Københavns Vestegn, Sydsjælland og Lolland-Falster vil den gennemsnitlige folkeskoleelev ikke blive lukket ind på gymnasiet (se karaktersnit i bilag 1). I disse landsdele er vestegnskommunerne Albertslund, Brøndby og Ishøj samt Lolland, Guldborgsund og Vordingborg særligt udfordrede, idet de unge her gennemsnitligt set går ud af folkeskolen med et snit under 6. I kraft af gymnasiernes selveje og taxametersystemet vil det betyde, at det bliver svært at drive gy m- nasie i disse egne, idet færre unge fra nærområdet vil leve op til adgangskravene. Det vil i sidste ende kunne betyde gymnasielukninger og særligt i Udkantsdanmark med den konsekvens, at der slet ikke er et gymnasie at opdrive i nærområdet. Til trods for at tilstedeværelsen af lokale gymnasier er afgørende for, at gymnasiefremmede unge bliver opmærksomme på denne uddannelsesmulighed. Kontakt Jens Jonatan Steen, analysechef T E. Forfattere Jens Jonatan Steen Sarah Richardt Schoop, analysestudent E. Notat Tema: Ny ulighed Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea

2 FIGUR 1: GENNEMSNITLIGE KARAKTERER VED FOLKESKOLENS AFGANGSPRØ- VER FORDELT PÅ KOMMUNER (I DANSK OG MATEMATIK) Karaktersnit 1. Kilde: Cevea pba. Undervisningsministeriet Men hovedproblemet ligger ikke i, hvorvidt et par gymnasier vil komme til at lukke eller ej. Men i at for høje adgangskrav i sidste ende kan betyde, at der slet ikke vil være gymnasier og at gymnasiet dermed slet ikke vil være en mulig uddannelsesvej i disse dele af landet. Dermed vil man dels afskære muligheden for en gymnasial uddannelse for de, der egentlig har snittet til det, men som ikke har et gymnasie i nærheden. Og dels bidrage til at fastholde den sociale arv i uddannelse og vanskeliggøre social mobilitet, fordi gymnasievejen bliver udelukket i områder, hvor uddannelsesniveauet i forvejen er i den lavere ende. Herved afskærer man unge menneskers mulighed for mønsterbrydning allerede inden de har fået chancen for at forsøge. Endelig vil det, at særligt ens karakterer i dansk i folkeskolen bliver afgørende for, om man får lov at komme på gymnasiet, have en slagside i forhold til to-sprogede elever. Faren er nemlig, at ellers bogligt eller matematisk begavede og engagerede unge, hvis danske endnu halter, vil blive udelukket fra en gymnasial uddannelse. Og på samme vis med etnisk danske unge med sprogvanskeligheder, 2

3 men som eksempelvis er dygtige på det naturvidenskabelige område. Særligt udsatte gymnasier Kaster man et blik på, hvilket gennemsnit fra folkeskolen eleverne på landets gymnasier har, så kan det give et indtryk af, hvilke gymnasier og dermed hvilke områder af landet der vil være særligt udsatte i forhold til risikoen for at måtte lukke og slukke. Holder man fast i, at adgangskravet til gymnasiet hypotetisk set bliver fastsat til 6,5, så vil Avedøre Gymnasium og Ishøj Gymnasium (CPH WEST) begge på den københavnske Vestegn få svært ved at drive gymnasie, idet deres elever gennemsnitligt set har et snit under 6,5. Det samme gælder Københavns Private og Københavns Åbne Gymnasium. Og også på Aalborg Studenterkursus, Kongsholm Gymnasium & HF og Høng Gymnasium & HF vil elevernes snit fra folkeskolen gennemsnitligt set lukke døren til gymnasiet for dem og gøre det vanskeligt at bevare disse gymnasier. FIGUR 2: SÆRLIGT UDSATTE GYMNASIER Elevernes snit i folkeskolens afgangsprøver Gymnasium (dansk og matematik) Københavns Private Gymnasium 5,42 Avedøre Gymnasium 5,92 CPH WEST, Ishøj Gymnasium (stx) 5,99 Københavns åbne Gymnasium 6,04 Aalborg Studenterkursus 6,15 Kongsholm Gymnasium & HF 6,29 Høng Gymnasium og HF 6,40 Niels Steensens Gymnasium 6,50 Herlev Gymnasium og HF 6,56 Frederiksværk Gymnasium og HF 6,57 Tårnby Gymnasium 6,69 Haslev Gymnasium og HF 6,84 Kalundborg Gymnasium og HF 6,92 Nakskov Gymnasium og HF 6,93 Langkær Gymnasium og HF 6,99 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet Et karaktersnit på helt op til 7 som adgangskrav har været på tale. Bliver dette en realitet, så vil også Niels Steensens Gymnasium, Herlev Gymnasium & HF, Frederiksværk Gymnasium & HF, Tårnby Gymnasium, Haslev Gymnasium & HF, Nakskov Gymnasium & HF samt Langkær Gymnasium & HF være udfordrede. Høje adgangskrav til gymnasierne spænder ben for erhvervsskolereformens formål Som nævnt har blå blok spillet ind med kravet om adgangskrav til gymnasierne, som en del af de igangværende forhandlinger om en erhvervsuddannelsesreform. Men paradoksalt nok vil høje a d- 3

4 gangskrav til gymnasierne være med til at spænde ben for de helt centrale formål med erhvervsuddannelsesreformen, nemlig at hæve erhvervsskolernes niveau og ry, og skille sig af med opfattelsen af erhvervsskolerne, som en opsamlingsuddannelse for de, der ikke kan komme på gymnasiet. For et højere adgangskrav til gymnasierne (kravet lyder på mellem 4-7) end til erhvervsskolerne (her taler man om et adgangskrav på 2 i snit) vil blot være med til at fastholde opfattelsen af gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser som henholdsvis a- og b-uddannelser, hvor man altid kan tage en erhvervsuddannelse, hvis snittet ikke giver adgang til gymnasiet. Samtidig handler erhvervsskolereformen ikke bare om at sikre et mere positivt ry og rygte omkring erhvervsskolerne, men også om at der skal ske et mere substantielt kvalitetsløft af erhvervsudda n- nelserne, bl.a. for at øge erhvervsuddannelsernes tiltrækningskraft. Derfor burde man i højere grad fokusere på netop dette - at hæve kvaliteten på erhvervsskolerne for at gøre dem mere attraktive - fremfor at metoden til at få flere til at søge ind på en erhvervsuddannelse bliver at lukke døren til gymnasiet. Endvidere er det således en misforstået opfattelse, at de for hvem gymnasiet var drømmeungdomsuddannelse, hvis de bliver afvist her, pr. automatik vil søge mod en erhvervsuddannelse. Ønskede man at gå i gymnasiet, fordi man havde en drøm om at blive jurist eller historiker, så vækkes interessen for en karriere som elektriker eller snedker ikke pr. refleks, blot fordi akademikervejen bliver udelukket. I stedet risikerer man, at folk ingen ungdomsuddannelse får, hvilket ikke just vil være til gavn for målsætningen om, at vores unge skal være den bedst uddannede generation nogensinde. Kilder Figur 1 bygger på data fra Undervisningsministeriet over karaktergennemsnit i bundne prøvefag i folkeskolen. De i analysen anvendte gennemsnit er gennemsnittet af afgangskarakterer i dansk og matematik. Figur 2 bygger på data fra en særkørsel lavet for Cevea af Danmarks Statistik kombineret med data fra Undervisningsministeriet. 4

5 Bilag 1: Gennemsnitlige afgangskarakterer i dansk og matematik fra folkeskolen Kommune Karaktersnit Brøndby 5,0 Lolland 5,1 Fanø 5,3 Halsnæs 5,4 Guldborgsund 5,5 Albertslund 5,6 Ishøj 5,6 Samsø 5,6 Odsherred 5,6 Vordingborg 5,8 Morsø 5,9 6-6,4 Rebild 6,0 Langeland 6,0 Hvidovre 6,2 Ringsted 6,2 Fredericia 6,2 Vejen 6,2 Ærø 6,2 Ballerup 6,3 Glostrup 6,3 Herlev 6,3 Høje-Taastrup 6,3 Jammerbugt 6,3 Mariagerfjord 6,3 Thisted 6,3 Vesthimmerland 6,3 Holbæk 6,3 Kalundborg 6,3 Lejre 6,3 Stevns 6,3 Nordfyn 6,3 Tønder 6,3 Bornholm 6,4 Tårnby 6,4 Hedensted 6,4 5

6 Norddjurs 6,4 Ringkøbing-Skjern 6,4 Faxe 6,4 Slagelse 6,4 Sorø 6,4 Assens 6,4 Haderslev 6,4 Sønderborg 6,4 6,5-6,9 Gribskov 6,5 Horsens 6,5 Lemvig 6,5 Skive 6,5 Syddjurs 6,5 Frederikshavn 6,5 Hjørring 6,5 Læsø 6,5 Køge 6,5 Faaborg-Midtfyn 6,5 Aabenraa 6,5 Frederikssund 6,6 Helsingør 6,6 København 6,6 Vallensbæk 6,6 Ikast-Brande 6,6 Odder 6,6 Randers 6,6 Struer 6,6 Brønderslev 6,6 Herning 6,7 Holstebro 6,7 Næstved 6,7 Kerteminde 6,7 Nyborg 6,7 Varde 6,7 Rødovre 6,8 Viborg 6,8 Greve 6,8 Billund 6,8 6

7 Esbjerg 6,8 Odense 6,8 Vejle 6,8 Aalborg 6,9 Kolding 6,9 Middelfart 6,9 7 og derover Favrskov 7,0 Silkeborg 7,0 Svendborg 7,0 Frederiksberg 7,1 Skanderborg 7,1 Århus 7,1 Egedal 7,2 Gladsaxe 7,2 Hillerød 7,2 Solrød 7,3 Fredensborg 7,4 Roskilde 7,5 Allerød 7,6 Dragør 7,7 Furesø 7,7 Gentofte 7,9 Lyngby-Taarbæk 7,9 Rudersdal 7,9 Hørsholm 8,1 7

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere