KALUNDBORG KOMMUNE ERHVERVS- OG UDVIKLINGSPOLITIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORG KOMMUNE ERHVERVS- OG UDVIKLINGSPOLITIK"

Transkript

1 KALUNDBORG KOMMUNE ERHVERVS- OG UDVIKLINGSPOLITIK Vedtaget

2 Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne A/S 1. INDLEDNING UDGANGSPUNKTET VISION INDSATSOMRÅDER Bosætning De små virksomheder De mellemstore virksomheder De store virksomheder Service Turisme Kultur og oplevelse Uddannelse ERHVERVSPOLITIKKENS VÆRDIER PROCES ORGANISERING PROJEKTIDEER FRA INTERVIEWRUNDEN... 15

3 Side 1 1. INDLEDNING Kalundborg Kommunes erhvervs- og udviklingspolitik er en ny politik for hele den nye kommune. Den er udarbejdet af kommunalbestyrelsen for den nye kommune i et samarbejde med Erhvervsråd og et bredt udsnit af virksomhederne. Arbejdsprocessen har omfattet registrering, analyse, konference, dybdeinterview og seminar. Sammenlægningsudvalget ønsker med dette oplæg til erhvervs- og udviklingspolitik at skabe de bedste vilkår for erhvervsudvikling i den nye kommune. Det betyder, at erhvervs- og udviklingspolitikken er et svar på lokale muligheder og udfordringer, på et samarbejde på egnen og med Vækstforum i den nye region, på organisering over os og omkring os og på de vilkår, vi møder i en stadig mere internationalt orienteret verden. Erhvervs- og udviklingspolitikken er kommunalbestyrelsens invitation til samarbejde. De ressourcer, økonomiske som menneskelige, kommunalbestyrelsen i fremtiden afsætter til formålet, skal bruges til at realisere politikken sammen med virksomheder, institutioner, organisationer og personer, der deler interesse i at skabe optimale vilkår for virksomhedernes og arbejdskraftens udviklingsmuligheder. Med ønsket om et effektivt og frugtbart samarbejde. Kalundborg Kommunalbestyrelse Borgmester Tommy Dinesen

4 Side 2 2. UDGANGSPUNKTET Kalundborg er mange ting, afhængig af øjet, der ser, og vinklen, der ses fra. Kalundborg er en historisk perle med enestående naturgivne muligheder Kalundborg er en kommune vestligst på Sjælland med store land- og landbrugsområder Kalundborg er en industriby, præget af meget store internationalt orienterede tunge virksomheder Kalundborg er trafikknudepunkt med Sjællands største og driftigste havn i centrum Kalundborg er indadvendt og lidt lukket i forhold til nye og nyt Kalundborg er en attraktiv bosætningsby, der på grund af sine særlige kvaliteter trækker indbyggere helt fra København Alle udsagnene er rigtige og stammer fra interviewrunden. Ikke alle udsagnene passer imidlertid sammen. Erhvervs- og udviklingspolitikkens primære opgave er derfor: At udstikke retning At beskrive rammer for det videre arbejde Kommunalbestyrelsen har med sin erhvervs- og udviklingspolitik foretaget en række valg, der vil ligge til grund for den fremtidige indsats og det fremtidige samarbejde på området. Der er nogle fundamentale præmisser for disse valg, som vi deler med andre tilsvarende områder, nationalt og internationalt. I meget summarisk form kan disse præmisser beskrives under følgende overskrifter:

5 Side 3 Udvikling fra landbrugs-, over industri-, til viden- og oplevelsesøkonomi Udvikling fra lokalt ejede/ledede virksomheder til filialstruktur med ledelse i København eller andre store byer Udvikling fra Kalundborg som perifert beliggende havneby til attraktivt boligområde i relation til København Udvikling fra små kommuner til stor professional virksomhed med højt uddannelsesniveau og stor politisk/administrativ indflydelse Udvikling fra foreningsbåret kultur til projektorienteret og netværksbaseret samarbejde Udvikling fra lokalområdetænkning til udskillelsesløb mellem byer Udvikling fra primært fokus på produktionen til fokus på medarbejdertiltrækning og -uddannelse Udvikling fra industripolitik til afbalanceret erhvervs- og bosætningspolitik og dermed fokus på service, kvalitet, attraktivitet og oplevelse Disse ændringer i vilkår skal afspejles i erhvervs- og udviklingspolitikken, både hvad angår retning, indhold og realisering og dermed organisation. Hvordan beskrives i det følgende.

6 Side 4 3. VISION Den nye Kalundborg kommune vil være et meget attraktivt centrum for bosætning, oplevelse og industri skabt gennem samarbejde og symbiose.

7 Side 5 4. INDSATSOMRÅDER For at fremme visionen defineres en række indsatsområder. Indsatsområderne beskrives overordnet et ad gangen som grundlag for at delegere ansvaret for realisering. 4.1 Bosætning Erhvervs- og udviklingspolitikken peger på bosætning som et helt centralt indsatsområde. De væsentligste årsager hertil er: Kommunens væsentligste økonomiske fundament er personskatter Virksomhederne ønsker et større og højere uddannet lokalt arbejdsmarked Den lokale service både i Kalundborg og oplandsbyerne er afhængig af såvel befolkningsmæssig som økonomisk vækst Udvikling af kvalitet og service og dermed attraktivitet kræver styrket grundlag Bosætningsområdet kræver således en bred indsats. Børnefamilien forventer gode bolig-, pasnings-, skole-, kultur- og fritidstilbud. De måler ikke Kalundborg med lokale øjne, men sammenligner med konkurrerende områder og har ofte forventninger og vaner med fra København. Udfordringen er således på én gang at tage udgangspunkt i den lokale kultur og samtidig skabe den kvalitet og synlighed, som tiltrækning af borgere kræver. Den stærke satsning på bosætningspolitikken er set med erhvervslivets øjne det stærkeste bidrag til en gunstig erhvervsudvikling.

8 Side De små virksomheder Iværksættere og små virksomheder er et særligt indsatsområde. Indsatsen kræver en opsøgende adfærd, en finger på pulsen, som sikrer, at rådgivningssystemet kan tilføre erfaring og kompetencer, når virksomheden i sin udvikling står over for vigtige beslutninger/spring. Det sker for eksempel, når der skal opbygges administrative styresystemer, flyttes, udvides, generationsskiftes, etableres professionel bestyrelse, markedsudvides osv. Rådgivningssystemet skal formidle den mest kompetence rådgiver og opbygge netværk, hvor virksomhederne kan lære af hinandens erfaringer. I relation til iværksætterne er det vigtigt at konstatere, at virksomhederne skabes af mennesker og ikke af rådgivningssystemet. Opgaven er at lette vejen for dem, der tager ansvar og initiativ. 4.3 De mellemstore virksomheder De mellemstore virksomheder er typisk karakteriseret ved, at de dækker markeder uden for lokalområdet, og at de har etableret et professionelt ledelses-, administrations- og udviklingslag. Disse virksomheder efterspørger primært fire ydelser fra erhvervs- og udviklingspolitikken: For det første en imødekommende og professionel myndighedsbehandling. Her er tilfredsheden med Kalundborg Kommune allerede stor For det andet en aktiv bosætningspolitik i bred forstand som allerede beskrevet For det tredje en projektorienteret indsats, hvor rådgivningssystemet identificerer fælles udviklingspotentialer og samler virksomheder med henblik på at skabe rationelle løsninger. Fælles uddannelse, fælles udviklingsplatform (fx lean) mv. For det fjerde identifikation af netværk, der har flere virksomheders interesse, gerne i relation til realisering af erhvervspolitikken

9 Side De store virksomheder De store virksomheder i Kalundborg er alle dele af nationale/internationale koncerner. Overordnede beslutninger træffes uden for Kalundborg, og lederne er oftest bosat i København. Virksomhederne er meget stærkt professionaliserede og bruger ikke lokal rådgivning i deres udviklingsstrategier. Virksomhederne finder det vigtigt, at erhvervs- og udviklingspolitikken tager udgangspunkt i et gensidigt afhængighedsforhold. På den ene side bringer de beskæftigelse og økonomi til egnen. På den anden side påfører deres aktiviteter en belastning af området. Dette gensidige afhængighedsforhold betyder, at: Det er et klart signal i erhvervs- og udviklingspolitikken, at de store industrivirksomheder er ønsket i Kalundborg, og at en fortsat udvikling ligeledes er ønskværdig Den belastning, som de store industrier automatisk medfører, begrænses mest muligt via samarbejde om miljø, teknologi, arkitektur, beplantning osv. De store virksomheder og kommunen sammen vil indgå i projekter, der udvikler Kalundborg som foregangsområde i symbiosetænkning, ikke alene energi- og miljømæssigt, men også med hensyn til løbende forskønnelse af området Den industrielle symbiose fortsat udvikles som erhvervspolitisk lokomotiv, der kan sikre Kalundborg en stærk position som udstillingsvindue for nye energiformer og produktionsmetoder De store virksomheder ønsker, at den nye regionale spiller, Vækstforum, bruges til at identificere netværk i hele den sjællandske geografi, som kan styrke projekter og skabe styrket grundlag for ledelsesnetværk med relevant erfaring.

10 Side Service I kraft af ikke mindst de store industrier har Kalundborg en stærk underskov af bygge-, anlægs-, håndværks- og servicevirksomheder. De har en høj beskæftigelsesandel i tilknytning til de stores aktiviteter, når der udvides, bygges om eller vedligeholdes. Disse virksomheder er et særligt potentiale i det omfang, de gennem en erhvervspolitisk indsats kan se egeninteresser i at vokse uden for lokalområdet. En del af disse virksomheder registrerer en udvikling væk fra den håndværksmæssige indsats som det bærende til et øget fokus på vedligeholdelse og bredere service som de bærende forretningsområder. Denne udvikling kræver udvikling af servicekoncepter og servicemindede medarbejdere et muligt samarbejdsfelt med erhvervsskolerne. 4.6 Turisme I det følgende skelnes mellem på den ene side turistpolitik forstået som en markedsførings- og serviceindsats rettet mod besøgende/turister og på den anden side turismepolitik forstået som indsats, der er rettet mod erhvervets virksomheder. Turismepolitik som en parallel til den virksomhedsrettede erhvervspolitik efterlyses. Der er behov for en analyse af Kalundborgegnens potentiale for forskellige typer af turisme. Hvem er ud fra en strategisk vurdering de mest interessante turister, og hvilke netværk oplevelser virksomheder organisationer personer kan være med til at øge økonomi og beskæftigelse i erhvervet til gavn for lokalområdets besøgende og beboere. I forbindelse med erhvervs- og udviklingspolitikkens udarbejdelse er der peget på fire projektområder, som kan danne opstart:

11 Side 9 Kalundborg Havn bliver en af nøglespillerne i krydstogtsturismen. Hvordan får egnen størst mulig glæde af besøgene? De store virksomheder har mange møder og besøgende. Hvilket fundament kan det skabe for et kvalificeret udbud af spise-, møde- og overnatningsmuligheder? Kalundborg har ry som en by, der lukker butikker og restauranter tidligt. Hvordan kan en indsats med at skabe aktivitet og attraktivitet bedst smitte af på åbningstider og indtjening? Kommunen har et meget stort potentiale i kyst, hav, landskab, historie og kultur. Hvordan kan det på en gang udnyttes og beskyttes? Turismepolitikken er markeds- og virksomhedsrettet. Turistpolitikken er dermed et hjørne af turismepolitikken. Turisternes øgede internationalisering, aktionsradius og brug af informationsteknologi skal indgå i det videre arbejde. 4.7 Kultur og oplevelse I tilknytning til erhvervs- og udviklingspolitikken er der peget på behovet for en mere offensiv linje på kultur- og oplevelsesområdet. Der er tre vigtige årsager hertil: At øge områdets attraktivitet At øge omsætningen inden for kultur- og oplevelsesøkonomien At markedsføre og synliggøre området Kulturbegrebet skal forstås i den brede forstand, som rækker fra idræt, fritid, oplevelser i by og på land og ind i finkulturen. Indsatsen skal være med til at gøre Kalundborgegnen til et stadig mere attraktivt sted at bo, besøge, købe ind, flytte til og holde ferie i. Indsatsen på kultur- og oplevelsesområdet skal udføres i et nært samarbejde med virksomheder, foreninger, organisationer og ildsjæle. 4.8 Uddannelse Kalundborg ligger i en egn med et relativt lavt uddannelsesniveau. Samtidig betyder byens placering ved vandet, at en uddannelsesinstitution placeret her kun har et halvt opland.

12 Side 10 De to ting i forening er en udfordring for Kalundborg. Bosætningspolitikken og erhvervspolitikken peger i fællesskab på en indsats. Den familie, der skal flytte til Kalundborg, vil ønske sig den bedst mulige folkeskole og en vifte af muligheder for videre uddannelse. Samtidig peger virksomhederne på behov for løbende opkvalificering af medarbejdere. Som konsekvens heraf foreslås nedsat et uddannelsesråd bestående af repræsentanter for alle sider af uddannelseslivet. Ambitionen er gennem symbiose at løfte den generelle kvalitet og samtidig være bedst til at forudse og dække nye behov gennem nye uddannelsestilbud. Fundamentet for uddannelsessystemet er kommunen, som også med sin placering i relation til vækstforum bør være initiativtager og omdrejningspunkt.

13 Side ERHVERVSPOLITIKKENS VÆRDIER Fælles for de beskrevne indsatsområder gælder følgende værdier: Der er tale om udviklingspolitik, som udfordrer vanetænkning, og som er opsøgende og åben for alle dem, der vil være med Der er tale om at placere Kalundborg på fremtidens danmarkskort som stedet, hvor symbiotisk tænkning er bærende for samarbejde Der fokuseres på kvalitet, markeder og kunder og dermed god forretning Erhvervs- og udviklingspolitikken skal øge værdi og omsætning virksomhederne konkurrerer om udbyttet Ethvert projekt skal bemandes med det stærkeste hold, maksimal gennemslagskraft Driften og processen er kommunens opgave, mens projekterne er rammen om det løbende samarbejde Projekter skal involvere investorerne ikke underleverandørerne

14 Side PROCES Erhvervs- og udviklingspolitikken er en af kommunalbestyrelsens bærende politikker. Den danner grundlag for en koordineret indsats med en lang række af kommunalbestyrelsens andre politikområder. Erhvervs- og udviklingspolitikken tages op til debat en gang i hver kommunalbestyrelsesperiode. Denne debat foregår med virksomheder, institutioner, organisationer og samarbejdspartnere med henblik på at undersøge behovet for fornyelse. Hver ny kommunalbestyrelse vil således stå med et ejerskab til erhvervspolitikken. Imellem de fireårige revisioner afvikles en årlig erhvervskonference, hvor den forløbne indsats evalueres, og det kommende års indsats diskuteres. Dagsordenen er: Hvad har vi brugt vores ressourcer på i det forløbne år hvad er resultatet? Hvordan skal vi prioritere det kommende års indsats hvordan arbejder vi sammen? Imellem de årlige møder udføres arbejdet i en projektorganisation, ledet af kommunen eller uddelegeret herfra. Den årlige erhvervskonference er fælles for de traditionelt opfattede områder: erhvervspolitik, udviklingspolitik, turistpolitik og detailhandelspolitik. For fremtiden ses disse områder som en helhed for at sikre optimal koordinering, symbiose og åbenhed.

15 Side 13 Erhvervskonferencen har til formål at give alle mulighed for indsigt i og indflydelse på kommunalbestyrelsens politik og investeringer. Erhvervspolitikkens samarbejdspartnere, virksomheder og organisationer vil via egenfinansiering sætte andre eller supplerende dagsordener. Resultatet af den årlige erhvervskonference er et projektkatalog, som danner grundlag for løbende resultatskabelse. Virksomhederne ønsker driftsansvaret placeret hos kommunen begrundet i ressourcer, kompetencer og indflydelse. Projekterne bemandes/udliciteres så fordelagtigt som muligt i forhold til ønsket om markante resultater.

16 Side ORGANISERING Erhvervs- og udviklingspolitikken er kommunalbestyrelsens politik tilvejebragt i dialog med relevante interessenter. Ansvaret for den samlede erhvervs- og udviklingspolitiks udmøntning og koordinering er kommunaldirektørens/udviklingsfunktionens. Opgaver i forbindelse med at udmønte kan udføres af andre operatører, foreninger, institutioner og virksomheder. Aftaler herom indgås mellem kommunen og den relevante part og evalueres parallelt med andre aktiviteter på den årlige konference. Alle kommunalt finansierede aktiviteter ligestiller institutioner og virksomheder uanset organisatorisk eller foreningsmæssigt medlemskab. Den fysiske placering af kommunalt finansierede medarbejdere kan indebære et skisma. På den ene side kan der være et ønske om at adskille rådgivning og myndighed. På den anden side kan der være et ønske om bedst mulig koordinering og stærkest mulig kompetence.

17 Side PROJEKTIDEER FRA INTERVIEWRUNDEN Opsøgende indsats i forhold til SMV er afdækning af rådgivnings-, uddannelses- og netværksbehov Den smukke industriby beplantnings- og landskabsplan for grænseområder og trafikanlæg Kongebyen ved den driftige erhvervshavn byens møde med havnen, det rekreative og trafikhavnen Udvikling af bæredygtighed i samarbejde udvikling af symbiosen (bioethanol, Region Sjælland) Bosætningsstrategi hvilke slags boliger og boligområder og hvor? Gang i bymidten, oplevelser, aktiviteter, fortsat forskønnelse. Udvikling af Kalundborg som handelsby Uddannelsesråd Turismeinitiativer Kultur, sport og oplevelser Netværkskultur

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Ny drift Nummer Borgertilfredshed Fagudvalg udvalget Funktion 06.45.51 Beskrives inden budgetseminar Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 1 Side 1 Nummer Borgerbudgettering Fagudvalg udvalget Funktion

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK 2008

ERHVERVSPOLITIK 2008 ERHVERVSPOLITIK 2008 1 Indhold Forord 5 1. Indledning 6 2. En ny virkelighed 8 3. Erhvervsudvikling og indsatsområder 10 4. Energi og Miljø 12 5. Transport 14 6. Turisme og oplevelse 16 7. Uddannelse 18

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012 LEADERSHIP Svendborg CITTA SLOW Diskussionsoplæg Pluss Leadership A/S 12. marts 2012 På baggrund af seminaret for ca. 125 ledere fra Svendborg Kommune den 28. februar 2008 og det forudgående arbejde søges

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere