Årsrapport CVR-nr driftsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. CVR-nr. 64 59 63 14 73. driftsår"

Transkript

1 Årsrapport 2012 CVR-nr driftsår

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Velkommen... 4 Ledelsesberetning Forsyningsområde Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling... 9 Elprissammensætning Forventet elprissammensætning Fakta om nettet Drift og anlæg af nettet Koncernoversigt RAH Net A/S RAH Net 2 A/S RAH Service A/S RAH Adm. A/S Organisation og personale Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Regnskabsberetning Koncernregnskab og årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance pr. 31. december (aktiver) Balance pr. 31. december (passiver) Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december Noter til regnskaberne Anvendt regnskabspraksis Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer

4 Velkommen Kære læser Det er med stor fornøjelse, at vi byder dig velkommen til at læse RAHs årsrapport for Bestyrelse, direktion og medarbejdere i RAH er stolte af at være en del af RAH. Vi ser det som et stort ansvar at varetage elforsyningen i Vestjylland for alle jer kunder private som virksomheder. I RAH er der lagt stor vægt på at opretholde en høj kvalitet i vores arbejde herunder et højt serviceniveau. Herved vil vores kunder få den bedste oplevelse af at blive forsynet med el fra RAH. I RAH arbejder vi hele tiden på at optimere forretningen, således at elnettet drives så sikkert og kvalitetsbetonet som overhovedet muligt. Dette indebærer, at der til stadighed investeres betydelige beløb i vores lokale elnet. RAH deltager aktivt i den omlægning af energien som Danmark gennemlever i disse år både hvordan den fremskaffes og produceres, og hvordan forbruget minimeres og optimeres. RAH føler et stort ansvar og forpligtelse i at deltage aktivt i den positive udvikling som området oplever indenfor energi. En udvikling der for alvor er med til at markere Vestjylland på»energi-landkortet«. RAH har vist sig gennem mange år, som et meget driftssikkert og velkørende energiselskab. Der leveres solide og konstante resultater. Der arbejdes ud fra en solid vestjysk tilgang til tingene. Vores medarbejdere har været hos os i gennem flere år. Alt sammen noget, der forbinder RAH med en stabilitet, som vores kunder kan føle sig trygge ved. Dette vil vi i RAH ikke gå på kompromis med, da det er en af hjørnestenene i vores forretningsmodel. Når dette er sagt, er RAH en virksomhed i bevægelse. Vi er vores ansvar bevist. RAH er blevet en større forretning i Med købet af elnettet fra Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S er RAHs primære opgave vokset endda i vores lokalområde, vores hjemmebane! 4

5 Velkommen Vi glæder os over at have fået nye kunder og nye områder at servicere. Vi vil gøre os umage med at levere samme høje service og kvalitet til vores nye kunder. Vi er sikre på, at dette køb er godt for både RAH og Vestjylland. At en kombination af EU- og statslige regler så nødvendiggjorde et tvangssalg af de hidtil regionalt ejede overordnede el-net til staten selv»slog skår«i glæden, er en anden sag. RAH har i hvert fald levet op til Dalgas berømte sætning:»hvad udad tabes, må indad vindes!«for uden et lokalt forankret energiselskab i Vestjylland bliver det endnu sværere at fastholde en positiv udvikling af vores egn. Vi er sikre på, at de mange aktiviteter i 2012 tydeliggør RAHs berettigelse: Vi er klar over, at dette forpligter! Men det er et ansvar, som vi gerne påtager os, da vi finder det naturligt. Endnu engang vil vi gerne byde dig velkommen som læser af vores årsrapport for Rigtig god fornøjelse! Jacob Møller Administrerende direktør Poul Hjulmand Bestyrelsesformand 5

6 6

7 Forsyningsområde RAHs forsyningsområde dækker geografisk fra Thorsminde i nord til Nymindegab i syd og fra Hvide Sande i vest til Videbæk i øst. 7

8 Forbrugersammensætning De ca kunder dækker over følgende kategorier i 2012: RAH Net A/S Antal installationer (stk.) RAH Net 2 A/S Antal installationer (stk.) Boliger Boliger Landbrug og gartneri Landbrug og gartneri 174 Fremstillingsvirksomhed 332 Fremstillingsvirksomhed 106 Byggeri, anlæg, handel og service 810 Byggeri, anlæg, handel og service 559 Offentlige institutioner o. lign. 773 Offentlige institutioner o. lign. 364 Gadebelysning 247 Gadebelysning 59 Total Total Kategorierne har haft følgende fordeling på MWh i : Net A/S 2011 Net A/S 2012 Net 2 A/S Boliger Landbrug og gartneri Fremstillingsvirksomhed Byggeri, anlæg, handel og service Offentlige institutioner o.l. Gadebelysning Antal MWh Udviklingen i distribueret MWh har i perioden været som følger: Total MWh RAH Net A/S Total MWh RAH Net 2 A/S Total MWh Total MWh

9 Forbrugsudvikling I 2012 har energiforbruget pr. måned været følgende: MWh Januar Februar Marts April Maj RAH Net A/S Juni Juli August RAH Net 2 A/S September Oktober November December I RAHs forsyningsområde har produktionen af el udviklet sig som følger: Udvikling i produktion MWh Vind Kraftvarme I alt produktion i RAHs netområde Forbrug inkl. engroslevering Tallet for 2012 er samlet produktion for RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. I 2012 produceres mere el end der forbruges i RAH s område. Dette er under forudsætning af, at produktionen i området også forbruges i området. Dette er ikke altid tilfældet. I 2012 er der tilsluttet yderligere vindmøller i RAHs område. Denne udvikling forventes i årene fremover at blive forstærket i kraft af primært planlagte store vindmølleopsætninger i området. 9

10 Elprissammensætning RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S opkræver via din elafregning: Transportbetaling: Dækker selskabets udgifter til transport af elektricitet fra produktionsstedet til din måler. Transportbetalingen dækker udgifter til driften af el-forsyningsnettet. Offentlige forpligtelser: Dækker lovpligtig betaling for en række fælles opgaver, som skal betales af alle forbrugere. Bl.a. udgifter til forskning og udvikling samt udbredelse af miljøvenlig energi. Statsafgifter og moms. Installationsafgift fast afgift til RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. Desuden opkræver RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S på samme regning: Markedsel til variabel pris købt via handelsselskabet ScanEnergi Elsalg A/S. Fast afgift til handelsselskabet ScanEnergi Elsalg A/S Elprissammensætning 2010 RAH Net 2011 RAH Net 2012 RAH Net 2012 RAH Net 2 198,23 Øre/KWh , , ,3 13,4 11,3 9,41 0 Nettarif RAH Net 2 A/S Nettarif RAH Net A/S Nettarif overordnet Offentlige forpligtelser Afgifter inkl. moms Markedsel I alt *Tal i diagrammet vedrører For RAH Net 2 A/S er alene nettariffen for 2012 til RAH vist. 10

11 Forventet elprissammensætning Forventet elprissammensætning vist i øre/kwh i 1. kvt i forhold til 1. kvt. 2012: RAH Net A/S RAH Net 2 A/S Øre/kWh Nettarif RAH 13,40 14,68 13,30 14,57 Nettarif overordnet net 9,41 8,85 9,60 8,90 Offentlige forpligtelser 11,30 17,40 11,30 17,40 Markedsel (forsyningspligt) 43,87 37,87 43,87 37,87 Afgifter inkl. moms 120,25 122,37 120,27 122,35 Total 198,23 201,17 198,34 201,09 RAH Net A/S 2013 Nettarif RAH Nettarif overordnet net Markedsel (forsyningspligt) Offentlige forpligtelser Afgifter inkl. moms RAH Net 2 A/S 2013 Nettarif RAH Net 2 Nettarif overordnet net Markedsel (forsyningspligt) Offentlige forpligtelser Afgifter inkl. moms 11

12 12

13 13

14 Fakta om nettet Drift og anlæg af nettet Statistik over RAHs lavspændingsnet og højspændingsnet i perioden : 1400 Højspænding km kabel Luftledning Kabel i jord RAH Net 2 A/S er alene indregnet i Lavspænding km kabel Luftledning Kabel i jord RAH Net 2 A/S er alene indregnet i

15 Fakta om nettet Udvikling i nettets fordeling på luftledning og kabel i jord 140 Udvikling i højspænding Indeks Luftledning Kabel Indeks Udvikling i lavspænding Luftledning Kabel Af de foregående grafer viser tendensen, at der er sket en naturlig forskydning i fordelingen mellem luftledning og kabel på såvel høj- som lavspænding. På højspændingssiden har RAH i 2012 fortsat med at skifte luftledning ud til kabler. På lavspændingssiden er udviklingen i 2012 mere konstant, hvilket forklares ved at stort set alt luftledning er blevet fjernet i RAHs område. For 2012 er der en relativ markant stigning i antal km kabler på såvel høj- som lavspænding. Dette skyldes, at tallene for RAH Net 2 A/S alene er indregnet for I dette område er der i 2012 ikke mere luftledning på såvel høj- som lavspænding. Antallet af transformatorstationer i 2012 udgør i RAH Net A/S område stk. stationer, hvilket er stort set uændret til I 2012 er der 170 stk. transformatorstationer i RAH Net 2 A/S område. 15

16 Fakta om nettet Afbrudshyppighed og varighed RAH arbejder konstant for optimering af forsyningsnettet. Der foretages løbende vedligeholdelse, forbedringer m.m. for at sikre og forbedre kvaliteten og sikkerheden af elforsyningen til alle vore kunder. Dette er en proces, der hele tiden målrettes, således vore kunder får en god oplevelse af at være kunde i RAH. Afbrudshyppigheden har udviklet sig som følger: 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Antal afbrud pr. kunde pr. år I alt Uvarslede Varslede Følge af 3. part Udenfor område Afbrudsvarigheden har udviklet sig som følger: Afbrudsminutter pr. kunde pr. år I alt Uvarslede Varslede Følge af 3. part Udenfor område 16

17 Fakta om nettet Anlægsinvesteringer i nettet Gennem årene er elnettet løbende blevet vedligeholdt og udbygget. Investeringer i elnettet i perioden har udviklet sig som følger: 60 Bruttoinvesteringer for RAH Net A/S 60 Bruttoinvesteringer for RAH Net 2 A/S Millioner Millioner Tallene er alene baseret på investeringer i RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. Der er således ikke foretaget korrektion for eventuel intern koncernavancer m.m. Investeringerne for RAH Net A/S har fordelt sig som følger: Millioner Anlægsinvesteringer 60 kv 10 kv 0,4 kv Målere

18 Koncernoversigt Konsoliderede selskaber Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a (RAH) ScanEnergi A/S RAH Holding A/S RGT Holding A/S RAH Net 2 A/S RAH Net A/S RAH Service A/S RAH Adm. A/S Vestjyske Net 60 kv A/S Vestjyske Net 60 kv A/S Net-Sam Scada A/S ScanEnergi Elsalg A/S ScanEnergi Elsalg A/S RAH a.m.b.a. Er moderselskab for koncernen. Koncernen har en bestyrelse på 6 personer, der vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen, som består af selskabets andelshavere, er selskabets højeste myndighed. RAH Holding A/S Har til formål at fungere som holdingselskab, herunder gennem sine dattervirksomheder, at drive elforsyningsvirksomhed, samt handel, anlægsarbejder, projektering, rådgivning, service, administration og udlejning af ejendom. Selskabet er 100 % ejet af RAH a.m.b.a. RAH Net A/S Har til formål at drive net virksomhed til bevilling efter elforsyningsloven. Selskabet er 100 % ejet af RAH Holding A/S. RAH Net 2 A/S Har til formål at drive net virksomhed til bevilling efter elforsyningsloven. Selskabet er 100 % ejet af RAH Holding A/S. RAH Service A/S Har til formål at udbygge og vedligeholde RAH Net A/S s og RAH Net 2 A/S s ledningsnet og udføre opgaver for eksterne kunder. Selskabet er 100 % ejet af RAH Holding A/S. RAH Adm. A/S Har til formål at udføre administration, kundeafregning og opgaver for eksterne kunder, samt udlejning af ejendom. Selskabet er 100 % ejet af RAH Holding A/S. ScanEnergi A/S Har til formål at drive handel og administration indenfor energiområdet. Herunder forstås balanceansvar. Selskabet ejes af 18 danske og 2 norske selskaber. RAH a.m.b.a. s ejerandel udgør 20,31%. ScanEnergi Elsalg A/S Har til formål at indkøbe og sælge elektricitet til de elkunder, der ikke ønsker at handle frit. RAH Net A/S har en ejerandel på 15,91% og RAH Net 2 A/S har en ejerandel på 3,22%. Vestjyske Net 60 kv A/S Er et transmissionsselskab, der ejer og driver 60 kv efter bevilling. RAH Net A/S har en ejerandel i selskabet på 15,65% og RAH Net 2 A/S har en ejerandel på 1,52%. RGT Holding A/S Selskabet ejes af RAH Holding A/S (33,33%), GEV A/S (33,33%) og Thy-Mors Energi A/S (33,33%). Net-Sam Scada A/S Selskabet er ejet af 13 selskaber. RAH Service A/S har en ejerandel i selskabet på 6,10%. Selskabet er stiftet i oktober 2012, og har på vegne af ejerselskaberne til formål at drive et SCADA/ DMS system, som er et netovervågning - og fjernstyringssystem. 18

19 RAH Net A/S Primære opgaver RAH Net A/S s primære opgave er at sikre en stabil elforsyning til vores kunder. RAH Net A/S forsyner private og erhvervskunder med el. Vi håndterer alle ønsker og behov, når det drejer sig om forsyning af el. Vi leverer el hver dag, året rundt til ca vestjyske husstande og virksomheder i et geografisk område på mere end km 2. Fra Nymindegab i syd til Thorsminde i nord. Fra Videbæk i øst til Hvide Sande i vest. Inden for indeværende år er der bl.a. arbejdet på følgende projekter: Lavspændingsarbejde (0,4 kv): Kabellægning af luftledning på Hovedgaden i Spjald Byggemodning af Naturpark vest, Hee Byggemodning af strandparken, Ringkøbing Byggemodning af Minervavej, Hvide Sande Byggemodning af Velling Fjordby, Velling Byggemodning af Ulfkærparken, Ulfborg Gadelys Parallevej, Hvide Sande 10 kv arbejde udført i 2012: Forstærkning af 10 kv net i Hvide Sande by Kabellægning af 10 kv luftledning på Lybækvej og Ølstrupvej Kabellægning af 10 kv luftledning af syd afgangen fra Sønderup 60/10kV transformerstation Kabellægning af 10 kv luftledning af Øst afgangen fra Sønderup 60/10kV transformerstation Kabellægning af 10 kv luftledning i Ulfborg kirkeby Kabellægning af 10 kv luftledning ved Ganer kær, Skjern Udskiftning af APB kabel Åkæret, Spjald Udskiftning af APB kabel Rindum, Ringkøbing Udskiftning af APB kabel i afvandingsslusen, Hvide Sande Ny 10kV forbindelse under indsejlingen i Hvide Sande 60 kv St. og Mølleprojekter i 2012 Ny 60 kv station ved Tim møllerne Udvidelse og renovering af 60/10 kv st. Sønderup Af kommende projekter påtænkes følgende: Vindmøllepark i Tim Ny 60 kv station i forbindelse med vindmøllerne ved Hjortmose Nyt 60 kv kabel fra Lem Kær 60 kv til ny 60 kv station ved Hjortmose Vindmøllepark i Hjortmose Udbygning af 60 kv station Videbæk for tilslutning af møllegrupperne i Abildå og Videbæk Mose 10 kv opsamlingsnet for møllegrupperne i Abildå og Videbæk Mose 10 kv opsamlingsnet for møllegruppen i Ejstrup Udbygning af DSO stationer Kabellægning 10kV luftledning Ulfborg Kirkeby Kabellægning 10kV luftledning omkring Fiskbæk Kabellægning 10kV luftledning mellem Ringkøbing og Hee Forsyning til Lambæk vandværk Kabellægning af 10kV luftledning omkring Herborg 19

20 RAH Net 2 A/S Primære opgaver RAH Net 2 A/S s primære opgave er at sikre en stabil elforsyning til vores kunder. RAH Net 2 A/S forsyner private og erhvervskunder med el. Vi håndterer alle ønsker og behov, når det drejer sig om forsyning af el. Vi leverer el hver dag, året rundt til ca vestjyske husstande og virksomheder i et geografisk område der dækker Ringkøbing by og Skjern by og omegn. Inden for indeværende år er der bl.a. arbejdet på følgende projekter: Lavspændingsarbejde (0,4 kv): Forstærkning af 0,4kV kabel langs herningvej, Ringkøbing Ny forsyning til Skjern Rådhus i forbindelse med fjernelse af 10/0,4kV station 10 kv arbejde udført i 2012: Udskiftning af 10kV kabel langs Herningvej Udskiftning af 10/04kV transformerstation på Toften, Ringkøbing Fjernelse af transformerstation ved rådhuset i Skjern 20

21 21

22 RAH Service A/S RAH Service A/S står primært for drift og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg. RAH Service A/S har ekspertisen til at projektere, udføre og vedligeholde. Som eksempel kan nævnes: Entreprenøropgaver i forbindelse med elanlæg: Kabelnedlægning Gadelysanlæg anlæg, service, drift og vedligehold Påvisning af kabler i jord Lokalisering af fejl på kabler i jord Opmåling og registrering af ledningsanlæg Etablering og drift af fjernaflæsningssystemer Fjernstyringsanlæg Nødstrømsanlæg Materieludlejning Lad RAH Service A/S varetage din næste entreprenøropgave Vi giver gerne et konkurrencedygtigt tilbud på din næste opgave. Vore medarbejdere har mange års erfaring, og kan heraf gøre arbejdet hurtigt og effektivt, uden at det går ud over kvaliteten. Det kan ses på resultatet og mærkes på prisen i sidste ende. Dermed har du fundet den rette samarbejdspartner, når du har brug for at få løst din næste entreprenøropgave. Vi sætter en ære i veludført arbejde og er altid villige til at tage ansvaret, hvis der skulle vise sig fejl eller mangler efter endt arbejde. Vi bygger vores succes på tilfredse kunder og derfor er det vigtigt for os, at arbejdet er mere end blot i orden. Vi fokuserer vores arbejdsindsats i vort forsyningsområde, men varetager naturligvis også opgaver i resten af landet.

23 RAH Adm. A/S RAH Adm. A/S varetager de administrative opgaver for RAH Som eksempel kan nævnes: Regningsservice herunder bl.a. opkrævning af strøm for ScanEnergi Elsalg A/S, samt opkrævning af nettarif, fastafgifter og statsafgifter for RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S Telefonisk samt personlig betjening af kunder Generelle administrative opgaver for RAH Amba, RAH Holding A/S, RAH Net A/S, RAH Net 2 A/S og RAH Service A/S HR arbejde for hele koncernen Lad RAH Adm. A/S varetage dine administrative opgaver RAH Adm. A/S har den administrative ekspertise til at foretage de administrative opgaver for eksempelvis elselskaber, vandværker, varmeværker og andre typer selskaber. Lad RAH Adm. A/S støtte jeres administrative processer via vores mangeårige kendskab til afregning og administration af forsyningskunder. 23

24 Organisation og personale RAH a.m.b.a Direktør Jacob Møller RAH Holding A/S Direktør Jacob Møller Økonomi- og udviklingschef Søren Mortensen RAH NET A/S Direktør Jacob Møller RAH NET 2 A/S Direktør Jacob Møller RAH Service A/S Teknisk Chef Per Nielsen RAH Adm. Direktør Jacob Møller Intern Support Teknisk Chef Per Nielsen Målerafdeling Afdelingsingeniør Lars Kristensen Netafdeling Afdelingschef Tommy Christensen Driftsafdeling Afdelingsingeniør Michael Møller Assistent Ilse Gadegaard Industrioperatør Anders Mathiesen Fjernaflæsning Afdelingsingeniør Lars Kristensen Afdelingsleder Jesper S. Nielsen Landinspektør Claus Mortensen Assistent Inge Sørensen Industrioperatør Knud Erik Spåbæk Installations Afd. El-installatør Bjarne Christensen Forsyningsoperatør Erik Kolby Teknisk assistent Lene Langer Nielsen Assistent Mia Bank Olesen Assistent Solvej Brink Elinstallatør Verner Maagård Elektriker Harald Mortensen Teknisk assistent Daniela Leccesi Assistent Eva Schmüchkert Elektriker Martin P. Jørgensen Forsyningsoperatør Martin S. Nielsen Målemedhjælper Børge Nielsen Vikar Annette Hilligsøe Toft Elektriker Arne Såbye Nielsen Forsyningsoperatør Steen Skytte Olesen Driftstekniker Jan Olesen HR-medarbejder Bettina O. Thomsen Elektriker Allan Laugesen Elektriker Bjarne Birkmose Montør Mads Andersen Afdelingsleder Vagn Jacobsen Elektriker Hans Lyngvig Elektriker Henning Iversen Elektriker Knud Erik Andersen Forsyningsoperatør Lars Provstgaard Forsyningsoperatør Lars Ryan Jensen Elektriker Jens Stræde Forsyningsoperatør Christian Pedersen Forsyningsoperatør Mogens Koldsgaard Industrioperatør Morten Mølgaard Elektriker Detlef Matthes 24

25 Selskabsoplysninger Selskabet Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Ndr. Ringvej Ringkøbing Danmark Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Ringkøbing-Skjern Bestyrelse Direktion Revisor Poul Hjulmand, formand Esper Halkjær Asger Graversen Svend Stensig Hans Kristian Markussen Kenneth Kristensen Jacob Møller PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab I. C. Christensens Allé Ringkøbing Bank Vestjysk Bank Ringkjøbing Landbobank Danske Bank Torvet 2 Torvet 1 Dalgasgade 27, Ringkøbing 6950 Ringkøbing 7400 Herning 25

26 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Beløb i kr. Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Resultat Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster Resultat af værdiregulering af kapitalandele Resultat af finansielle poster Resultat før finansielle poster tillagt finansielle indtægter Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Heraf investering i materielle anlægsaktiver Finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider I 2012 er RAH NET 2 A/S indregnet fra 27. juni Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. 8,0 Afkastningsgrad 85% Soliditetsgrad Forrentning af egenkapital 10% 6,0 5% 4,0 80% 0% 2,0-5% 0,0 75% -10% Nøgletallene er beregnet således: Afkastningsgrad = Soliditetsgrad = Forrentning af egenkapital = Resultat før finasielle poster tillagt finansielle indtægter x 100 Samlede aktiver Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital 26

27 27

28 Regnskabsberetning Hovedaktivitet Koncernens overordnede formål er, at levere elektricitet til kunderne i forsyningsområdet. Andelsselskabet fungerer som moderselskab uden særskilt aktivitet. Koncernens aktiviteter er organiseret i følgende selskaber: Koncernen har overordnet set tre aktiviteter: Distribution af el til vore kunder i RAHs forsyningsområder Forvaltning af koncernens formue Forvaltning af ejerskab af kapitalandele med aktivitet tilknyttet el-sektoren Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. RAH RAH Holding A/S RAH Net A/S RAH Net 2 A/S RAH Service A/S RAH Adm. A/S 28

29 Regnskabsberetning Personale Medarbejdere Medarbejdere Af ovenstående graf fremgår det, at RAH har fastholdt et nogenlunde uændret antal medarbejdere gennem de sidste år. RAH er og har været kendetegnet som en stabil og tryg arbejdsplads, hvor der ikke har været den store udskiftning i medarbejderstaben. Dette understreges i en gennemsnitlig anciennitet på 16 år/medarbejder. I forbindelse med købet af RAH Net 2 A/S har vi i 2012 forøget antal medarbejdere med 6 personer. Ved udgangen af 2012 udgør den samledes medarbejderstab 41 medarbejdere. Vi forventer grundet øget aktivitet i 2013, at medarbejderantallet vil være stigende. RAH er decentralt organiseret. Det betyder, at beslutninger træffes i de enkelte afdelinger og hermed er hver enkelt selv ansvarlig for sine resultater. Redskaberne til dette er gennemskuelighed, kommunikation og et godt arbejdsmiljø. RAH har stor fokus på medarbejdernes inddragelse i og påvirkning af virksomhedens arbejdsprocesser. Til at løse denne opgave har ledelsen tilbage i 2011 besluttet at inddrage begrebet Lean i hele virksomheden. Lean har hele organisationen taget til sig som et værktøj. Alle ansatte tager aktivt del i de processer, som de selv har været med til at definere som mulige indsatsområder, hvori der kan skabes mere værdi med færre eller mere effektive ressourcer. Energispareindsatsen Alle danske energi- og forsyningsselskaber har pligt til at levere dokumenterede og validerede energibesparelser, der står i forhold til selskabets salg af energi. RAH har valgt at købe sine energibesparelser hos ScanEnergi og koncentrere kræfterne om forsyningsopgaverne. Hidtil er besparelserne blevet faktureret fra Scan- Energi til RAH i takt med, at de skulle anvendes. Der er i 2012 indført nye regler, der gør, at indkøbte energibesparelser til brug for senere ikke må ejes af Scan- Energi. Energibesparelser til senere brug er derfor solgt til energi- og forsyningsselskaber, som ejer ScanEnergi. RAH har på grund af dette skifte indkøbt energibesparelser for TDKK De indkøbte energibesparelser skal betales i takt med at de anvendes. RAH forventer at betale TDKK i For 2012 udgør energisparemålet MWH for RAH Net A/S og MWH for RAH Net 2 A/S, et mål som RAH har opfyldt 100%. Til opnåelse af dette mål har ScanEnergi A/S fremskaffet de nødvendige besparelser både udenfor samt indenfor RAHs forsyningsområde. Tilbage i 2011 indgik RAH et samarbejde med Scan- Energi og Energisekretariatet i Ringkøbing Skjern Kommune omkring energiberegning i private husstande og mindre virksomheder. Målet var at få energioptimeret et passende antal huse i Ringkøbing Skjern Kommune. Ved udgangen af 2012 er det lykkedes ved fælles hjælp at energioptimere ca. 100 huse i kommunen via Husetsenergi.dk et antal der har oversteget vores mest positive forventninger. 29

30 Regnskabsberetning Der kan være penge at spare selv for dig som privat husstand. Vidste du f.eks, at en gennemsnitsfamilie alene ved hjælp af omtanke kan spare ca kr. om året på det samlede energiforbrug hvis du skifter el-varmen i dit sommerhus ud med en varmepumpe, så kan du reducere din varmeregning med ca kr. årligt? en udskiftning af dit oliefyr med et jordvarmeanlæg typisk vil kunne forrente dine penge med %? Hvor meget har du tjent på dine aktier de seneste år? Læs mere på Fokus på energioptimering vil fortsætte i årene fremover. Med det indgåede energiforlig er kravene til energioptimering for el-selskaber i 2013 forøget med 55%. Et krav RAH til fulde kan leve op til. De positive erfaringer med Husetsenergi.dk fortsætter i Det vil blive udvidet til også at omfatte sommerhuse, som for RAHs område omhandler et stort potentiale. Køb af netvirksomhed fra Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S I 2012 er RAHs virksomhed øget med købet af selskabet RAH Net 2 A/S (tidligere Ringkøbing-Skjern Elnet A/S). Det er en transaktion vi i RAH er meget stolte af at være lykkedes med. For RAH, dets andelshavere og lokalområdet er det vores opfattelse, at købet vil være med til sikre lokal beslutningskraft, når det handler om energi til Vestjylland. Aktiviteterne i RAH Net 2 A/S omfatter anslået målepunkter med en leveret mængde MWh i niveauet Selskabets aktiviteter jævnfør kort over forsyningsområde side 7 er koncentreret omkring Ringkøbing by samt Skjern by og omegn. I forhold til RAHs forsyningsområde, er der således tale om et perfekt match, idet de to selskabers forsyningsområder falder naturlig sammen. 30

31 Regnskabsberetning 2012 er anvendt til at lære selskabet og dets kunder bedre at kende. RAHs forretningsvolumen er med købet blevet forøget med ca. 27% målt på antal målepunkter og ca. 24% målt på leveret mængde. Med købet er RAHs ejerskab af ScanEnergi A/S, Scanernergi Elsalg A/S og Vestjyske Net 60 kv A/S samtidig blevet forøget, hvilket vi finder positiv. Det sikrer en fortsat kontinuitet og medindflydelse på relevante beslutninger. RAH forventer sig meget af investeringen, der er en langsigtet strategisk investering i vores kernekompetencer distribution af el til vore kunder, med fokus på kvalitet og service. Selskabet er overtaget med regnskabsmæssig virkning fra 27. juni Den betalte merværdi i forhold til den regnskabsmæssige værdi, som antages at svare til dagsværdien af de identificerbare aktiver goodwill er opgjort til TDKK Den opgjorte goodwill afskrives over fem år, svarende til en årlig afskrivning på ca. TDKK Kapitalandele i andre elselskaber m.v. ScanEnergi A/S associeret virksomhed i RAH a.m.b.a. RAH a.m.b.a. har i 2012 forøget ejerandelen i Scan- Energi A/S med 3,46% i forbindelse med købet af RAH Net 2 A/S. Kostprisen udgør TDKK I 2013 er Forsyning Helsingør A/S indtrådt som medejer af ScanEnergi A/S sammen med de nuværende ejere. Efter disse begivenheder udgør RAH a.m.b.a. samlede ejerandel af ScanEnergi A/S 20,31%. Kapitalandelene er indregnet til indre værdi. I 2012 udgør resultatandelen TDKK efter afskrivning på goodwill. RGT Holding A/S associeret virksomhed i RAH Holding A/S RAH Holding A/S har en uændret ejerandel i RGT Holding A/S på 33,33%. Kapitalandelene er indregnet til indre værdi. I 2012 udgør resultatandelen TDKK 491. ScanEnergi Elsalg A/S, Vestjyske Net 150 kv A/S og 60 kv A/S andre kapitalandele i RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S I 2012 har koncernen solgt sine ejerandele i Vestjyske Net 150 kv A/S. Grundet et EU-direktiv og statslige regler er landets overordnede el-net blevet overdraget til staten (Energinet.dk). Dette har betydet, at RAH har solgt dets aktier i Vestjyske Net 150 kv A/S. Såvel RAH Net A/S som RAH Net 2 A/S resultater er positivt påvirket af disse transaktioner med et samlet bidrag på TDKK Provenuet fra salget af Vestjyske Net 150 kv A/S i RAH Net 2 A/S TDKK er udloddet til de tidligere ejere Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S som ekstraordinært udbytte. I forbindelse med overtagelse af RAH Net 2 A/S medfølger ejerskab af selskaberne ScanEnergi Elsalg A/S med ejerandel på 3,22% og Vestjyske Net 60kV A/S med ejerandel på 1,52%. Ejerandelen for RAH Net A/S er uændret i ScanEnergi Elsalg A/S 15,91% og Vestjyske Net 60 kv A/S 15,65%. Der er i regnskabsåret indregnet en negativ værdiregulering på TDKK 667 på kapitalandele i Vestjyske Net 60 KV A/S og ScanEnergi Elsalg A/S. Hertil kommer udbytte fra Vestjyske Net 60 KV A/S TDKK Disse kapitalandele har således givet et afkast på TDKK Net-Sam Scada A/S - andre kapitalandele i RAH Service A/S I oktober 2012 blev Net-Sam Scada A/S stiftet. Selskabet har en ejerkreds på 13 selskaber, hvor RAH Service A/S s ejerandel er på 6,10%. Selskabet, har på vegne af ejerkedsen, til formål at drive et SCADA/ DMS system, som er et netovervågning - og fjernstyringssystem. RAH Service A/S har i 2012 indskudt TDKK 182 i selskabet. Selskabet har ikke aflagt regnskab for

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår Årsrapport 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning................................ 4 Den uafhængige revisors påtegning.................. 5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger..............................

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Orbicon A/S CVR-nr. 21265543 Årsrapport Godkendt på

Læs mere

Å R s R a P P o R t Naturgas Fyn Holding a/s

Å R s R a P P o R t Naturgas Fyn Holding a/s ÅRsRaPPoRt 2013 Indhold 4 8 Direktørens beretning... 4 Hoved- og nøgletal... 7 Case: Nordborg Kraftvarmeværk... 8 Case: Inter Terminals...10 Direktion og bestyrelse...12 Ledelsesberetning...14 Årsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår CVR-nr. 31 81 62 11 Nærværende årsrapport for ØSTKRAFT Holding A/S for 2013 er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

Årsrapport 2011. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1

Årsrapport 2011. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1 Årsrapport 2011 cvr nr 51 17 08 14 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1 en del af din daglige energi...og en del af det lokale billede i Sydfyn 2 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Sydfyns Elforsyning

Læs mere

Jobindex A/S CVR-nr. 21 36 70 87

Jobindex A/S CVR-nr. 21 36 70 87 CVR-nr. 21 36 70 87 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side 7 Beretning

Læs mere

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om selskabet Oplysninger om selskabet 3 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-1

Årsrapport 2012. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-1 Årsrapport 2012 cvr nr 51 17 08 14 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-1 2 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent ROBÆK Godkendt Tlf 87 58 31 00 Østergade 9 Hovedgaden 41

Læs mere

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Tresu A/S CVR-nr. 15302798 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

DEAS A/S. Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 20 28 34 16. Årsrapport for 2014

DEAS A/S. Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 20 28 34 16. Årsrapport for 2014 Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 20 28 34 16 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. marts 2015 Morten Østrup Møller Dirigent

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 Årsrapport Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 2 Indhold Ledelsespåtegning................................................... 4 Den uafhængige revisors erklæringer...........................

Læs mere