MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK FIGHTER NIBE FIGHTER V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK"

Transkript

1 MO DK MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V

2 2 2 1 FIGHTER 1220

3 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Frontpanel Opbygning... 4 Forklaring... 4 Indstillinger Generelt... 6 Grundindstilling... 6 Ændring af rumtemperatur... 6 dgangsværdier for varmeautomatik... 7 Indstilling af diagram... 8 Forskydning, varmekurve Forskydning, varmekurve Forskydning, varmekurve Varmeproduktion... 9 Varmtvandsproduktion... 9 Reservestilling... 9 Vedligeholdelse... 9 Generelt til montøren Transport og opbevaring Opstilling Vejledende værdier for kollektorer Installationskontrol Kun tilskudsv (drift med el-varmelegeme) Brinepumpe El-anode (emalje) Rørtilkobling Generelt Rørtilkobling (brineside) ikkerhedsventiler Rørtilkobling (centralvarme) Rørtilkobling (varmtvandsbeholder) Frikøling Ventilationsgenvinding Installationsprincip Pumpekapacitetsdiagram, centralvarmesiden Pumpekapacitetsdiagram, brinesiden El-tilslutning Tilkobling Reset af overkogningssikring El-tilkobling 230 V Tarifkobling 230 V El-tilkobling 230 V -8, El-tilkobling 3 x 230 V El-tilkobling 3 x 400 V Tarifkobling 3 x 400 V Maks. varmtvandstemperatur Maks. fasestrøm Rundstyring og effektovervågning Eksterne kontakter Tilslutning af udeføler Alarm/alarmudgange oftstart-relæ Igangsætning og justering Forberedelser Påfyldning og udluftning af brinesystemet Påfyldning af centralvarmesystemet Intern udluftning af brinesystemet Opstart og kontrol Rotationskontrol FIGHTER Efterjustering, centralvarmesiden Efterjustering, brinesiden Tømning af varmtvandsbeholderen tyring Generelt Tastatur Hurtig flytning Ændring af parameter Menutræ Hovedmenuer Varmtvandstemperatur Fremløbstemperatur Fremløbstemperatur detemperatur Brine ind/ud Rumtemperatur/indst r Øvrige indstillinger ervicemenuer Indstillinger tilskudsvarme Driftsindstillinger Hurtig start TET tvangsstyring Alarmlog Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Alarmangivelser på display Lav varmtvandstemperatur eller manglende varmtvand Lav rumtemperatur Høj rumtemperatur Aftapning, centralvarmesiden Aftapning, brinesiden tarthjælp til cirkulationspumpe Komponenternes placering Komponentplacering Komponentplacering 230 V Komponentplacering 230 V -8, Komponentplacering 3 x 230 V Komponentplacering 3 x 400 V Komponentliste Komponentliste Dimensioner Mål og opstillingskoordinater Tilbehør Vedlagt tilbehørssæt Tilbehør Tekniske data Tekniske data 230 V Tekniske data 3 x 230 V Tekniske data 3 x 400 V... 60

4 2 Generelt For at få optimalt udbytte af varmepumpen bør De gennemlæse denne Monterings- og Brugervejledning. er en varmepumpeunit til produktion af varme og varmtvand i parcel- og rækkehuse. om varmekilde kan bl.a. jord, stald eller sø anvendes. er et driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. dfyldes af montøren, når varmepumpen er installeret erienummer (95), skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. - Installationsdato Korrosionsbeskyttelse Emalje Rustfri Kobber Montører Type frostsikringsvæske - Blandingsforhold / frysepunkt Aktiv borehulsdybde / kollektorlængde Igangsætningskontrol Temperatur brineside (ind/ud) / Indstill. pumpe (ominel temperaturdiff. 2-5 C) Temperatur centralvarme (frem/retur) / Instill. pumpe (ominel temperaturdiff C) Indstillinger Menu Fabrik indst. 1.4 tarttemp. VV toptemp. VV toptemp. XVV Interval periode XXV Varmekurve Forskydn. varmek Fremløb. temp/mi Fremløb. temp/max Retur temp/max Position Fabrik indst. 100 ikring Maks. el-effekt... C 102 Maks.VP temp.... C (65) Dato nderskrift

5 ystembeskrivelse 3 Funktionsprincip består af varmepumpe, varmtvandsbeholder, el-kassette, cirkulationspumper samt styresystem. tilsluttes til hhv. brine- og centralvarmekredsløbet. Varmeoptagelsen fra varmekilden (stald, jord, sø) sker gennem et lukket brinesystem, hvor der cirkulerer frostsikret vand. Grundvand kan også anvendes som varmekilde, hvilket imidlertid kræver en mellemliggende varmeveksler. Brinesiden afgiver sin energi til kølemediet via fordampningsenheden, hvorefter kølemediet igen bliver komprimeret i kompressoren. Kølemediet, hvis temperatur nu er forøget, løber nu ind i kondensatoren, hvor det afgiver sin energi til centralvarmekredsløbet og efter behov til varmtvandsbeholderen. Efter kondensatoren er der en indbygget el-kassette, som kobles ind, hvis der foreligger et større behov for varme. VVC VV VV KV Varme Värme fremløb fram Varme Värme retur Centralvarmesiden og brugsvand skal forsynes med det nødvendige sikkerhedsudstyr iht. gældende regler. Vattenvärmare Varmtvandsbeholder Yderkappe Dubbelmantel Brineside ind Köldbärare (KB) in Omskifterventil Växelventil Brinepumpe Köldbärarpump Brineside Köldbärare ud(kb) ut Centralvarme Värmebärare fremløb (VB), fram Värmebärare Centralvarme (VB), retur retur El-kassette Elkassett Cirkulationspumpe, Värmebärarpump centralvarme Fordamper Förångare Kølemodul Kylmodul Kondensator Kondensor Kompressor Ekspansionsventil Expansionsventil

6 4 Frontpanel Opbygning Display B A I II III A B I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P Venstre tastatur CD F Højre tastatur C tatuslampe A Drejekontakt Forskydning af varmekurve E Forklaring A Drejekontakt med tre stillinger : 1 ormalstilling. amtlige styrefunktioner indkob let. 0 Varmepumpen slukket. Reservestilling. Kun cirkulations pumpen og el-trin 2 er i drift. Drejekontakten må ikke sættes i stilling 1 eller, inden der er fyldt vand på. A B Varmtvandssymbol. Der vises en vandhane, når varmepumpen producerer varmtvand. A vises, når temperaturforøgelsen er igang. B vises, når tidsbestemt temperaturforøgelse er igang, f.eks. periodisk. B A Display Første linje: Kompressorsymbol. Vises, når kompressoren er i drift. I II Cirkulationspumpesymbol. I Vises, når cirkulationspumpen er i drift. II Vises, når cirkulationspumpe 2 er i drift (tilbehøret EV 21 er nødvendigt). I II III I II III Tilskudsvarmesymbol. Vises, når el-varmelegemet er tilkoblet. tregerne angiver, hvilket/hvilke effekttrin der aktuelt er indkoblet. Trin 1 er indkoblet. Trin 2 er indkoblet. Trin 1+2 er indkoblet. ymbol for varmesystem Vises, når boligopvarmning er i gang. Anden linje: Værdi for aktuel parameter. Tredje linje: Beskrivelse af aktuel visningsparameter. ormalt vises Varmtvandstemp.

7 Frontpanel 5 B P Display Fjerde linje: Viser menunummer, tastatur, ursymbol og klokkeslæt I hovedmenuerne kan tastaturet blokeres ved at trykke knapperne Plus og Minus ned samtidig. øglesymbolet vises nu på displayet. Deaktivering sker på samme måde. ymbolet bliver synligt, når der er valgt en timerfunktion, f.eks. en periodisk sænkning af fremløb eller tidsindstilling af ekstra varmtvand. Poolopvarmning. Ekstra varmtvand Med denne knap aktiveres funktionen Ekstra varmtvand Ændringen behøver ikke blive bekræftet med Enter-knappen. A: Indebærer, at varmtvandstemperaturen hæves til 60 C (indstillelig). Derefter vendes der tilbage til normal temperatur. år A tændes, er funktionen aktiveret. år A er slukket, er funktionen ikke aktiveret. Et tryk giver ekstra varmtvand i 3 timer. To tryk giver ekstra varmtvand i 6 timer. Tre tryk giver ekstra varmtvand i 12 timer. Fire tryk giver ekstra varmtvand i 24 timer. Fem tryk deaktiverer funktionen. C tatuslampe Ved normal drift lyser statuslampen grønt. år der indtræffer en alarm, lyser den rødt. Ingen funktion. D Venstre tastatur E Forskydning af varmekurve Driftsposition Med denne knap indstilles den ønskede driftsposition vedrørende tilladelse/blokering af hhv. cirkulationspumpe og tilskudsvarme-energi. Ændringen behøver ikke blive bekræftet med Enter-knappen. De forskellige driftspositioner er: Autostilling: vælger automatisk driftsposition i forhold til udelufttemperaturen. Cirkulationspumpen og el-varmelegemet tillades at være i drift, når der er behov herfor. ommerstilling: Kun produktion af varmtvand med. Cirkulationspumpen og el-varmelegemet er blokerede. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmtvand. Forårs-/efterårsstilling: Produktion af varme og varmtvand med. Cirkulationspumpen er i drift. El-varmelegemet er blokeret. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmt-vand. Kun tilskudsvarme: Kompressor og brinepumpe blokeres. Funktionen aktiveres/deaktiveres ved at holde knappen driftsposition inde i 7 sekunder. år der trykkes på knappen, vises den aktuelle driftssposition på displayet, og ved yderligere tastetryk ændres positionen. år der trykkes på Enter-knappen, vender systemet tilbage til normalt visningsniveau i displayet. I alarmstilling ændres driftspositionen til vinterstilling, og el-varmen kobles ind. F Med denne knap ændres varmekurvens parallelforskydning og dermed rumtemperaturen. år den drejes med uret, øges rumtemperaturen. år knappen drejes, vises menu 2.0 på displayet, og værdien for beregnet fremløbstemperatur ændres. Højre tastatur Plusknap Med denne knap bladrer man i menusystemet (frem) eller øger værdien på den valgte parameter. e afsnittet tyring - Generelt. Minusknap Med denne knap bladrer man i menusystemet (bagud) eller sænker værdien på den valgte parameter. e afsnittet tyring - Generelt. Enter-knap Med denne knap vælges en lavere menu i menusystemet, parameterændring aktiveres, og eventuel parameterændring bekræftes. e afsnittet tyring - Generelt.

8 6 Indstillinger Generelt Indendørstemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. I den varme årstid er solindstrålingen og den varme, husets personer og apparater afgiver, tilstrækkelig til at holde huset varmt. år det bliver koldere udenfor, må man starte sit varmesystem. Jo koldere det bliver udendørs, desto varmere skal radiatorerne / gulvvarmen være. For at kontrollere varmepumpens funktion er der indbygget følere for ind- og udgående brinetemperatur (kollektoren). dgående brinetemperatur kan, hvis det ønskes, minimumbegrænses (f.eks. ved grund vandssystemer). tyring af varmeproduktionen sker normalt efter princippet flydende kondensering, dvs. den varme, der er behov for til opvarmning ved en bestemt udetemperatur, produceres på baggrund af indsamlede værdier fra ude- og fremløbsfølere. om tilvalg kan der også anvendes rumfølere til kompensering af afvigelser i rumtemperaturen, se menu 6.1 Rumkompensering. Først skal varmepumpen dog have den korrekte grundindstilling, se afsnittet Indstillinger - Grundindstilling. Grundindstilling 9 Varmekurve 2.1 Menu 2.1 Varmekurve Forskydning af varmekurve Til grundindstilling anvendes menu 2.1 og drejeknappen Forskydning, varmekurve. (Forskydning, varmekurve). Hvis man ikke ved, hvilke værdier der skal indstilles, kan udgangsværdierne hentes ud fra tabelen på næste side. Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efter justere. B! Vent et døgn mellem indstillingerne, således at temperaturerne når at stabilisere sig. Ændring af rumtemperatur Efterjustering af grundindstillingen. Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien Varmekurve i menu 2.1 et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien "Varmekurve" i menu 2.1 et trin. Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, drejes drejeknappen Forskydning, varmekurve et trin med uret. Hvis rumtemperaturen er for høj, drejes drejeknappen Forskydning, varmekurve et trin mod uret. Manuel ændring af rumtemperaturen. Hvis man vil sænke eller forhøje indendørstemperaturen midlertidigt eller vedblivende i forhold til den temperatur, man tidligere har haft, drejer man drejeknappen Forskydning, varmekurve mod uret henholdsvis med uret. En streg svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. B! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen, hvorfor disse i så fald skal drejes op. Forskydning af varmekurve A B I II III A B I II I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P 13.43

9 Indstillinger 7 dgangsværdier for varmeautomatik De værdier, der er angivet på kortet i afsnittet tyring Grundværdier, vedrører indstillingen af Varmekurve. Den første værdi vedrører et lavtempereret* radiatorsystem. Drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på 0. Værdien i parentesen vedrører et gulvvarmesystem**, der er monteret i betondæk. Kortets værdier er ofte et godt udgangspunkt, hvis man ønsker, at systemet skal holde ca. 20 C i stuetemperatur. Værdierne kan, hvis der er behov herfor, efterjusteres. Eksempel på valg af udgangsværdi: 1 Hus med lavtempereret* radiatorsystem Århus = Område 10 (5). Kurve 10 vælges på displayet, og drejeknappen Forskydning, varmekurve stilles på 0. 1 Hus med gulvvarme** monteret i betondæk Århus = Område 10 (5). Kurve 5 vælges på displayet, og drejeknappen Forskydning, varmekurve stilles på 0. Aalborg Eksempler: 10 (5) Århus Helsingør København Odense * Med lavtempereret radiatorsystem menes et system, hvor fremløbstemperaturen er 55 C på den koldeste dag. ** Gulvvarme kan dimensioneres meget forskelligt. I eksempel 2 ovenfor tages der sigte på et system, hvor fremløbstemperaturen skal være ca C den koldeste dag.

10 8 Indstillinger Indstilling af diagram Forskydning, varmekurve -2 er udstyret med udetemperaturstyret varmeautomatik. Dette betyder, at fremløbstemperaturen styres i forhold til den aktuelle udendørstemperatur. Forholdet mellem udetemperatur og fremløbstemperatur indstilles ved hjælp af styresystemet, se afsnittet Indstillinger - Grundindstilling. I diagrammet går man ud fra stedets dimensionerende udendørstemperatur og varmesystemets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens varmekurve aflæses. Dette indstilles under menu 2.1 Varmekurve. FRAMLEDIGTEMPERATR FREMLØBTEMPERATR + 5 C VÄRMEKRVA VARMEKRVE Varmekurve FORKYDIG FÖRKJTIG VARMEKRVE VÄRMEKRVA (-2) C TETEMPERATR DELFTTEMPERATR Menu 2.1 Varmekurve Forskydning, varmekurve 0 Drejeknappen Forskydning, varmekurve indstilles herefter. Hensigts mæssig værdi for gulvvarme er -0 og for radiatorsystemer -0. A B I II III A B I II I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P FRAMLEDIGTEMPERATR FREMLØBTEMPERATR + 5 C VÄRMEKRVA VARMEKRVE C FORKYDIG FÖRKJTIG DELFTTEMPERATR TETEMPERATR VARMEKRVE VÄRMEKRVA (0) Forskydning, varmekurve +2 VÄRMEKRVA VARMEKRVE Forskydning af varmekurve FRAMLEDIGTEMPERATR FREMLØBTEMPERATR + 5 C FORKYDIG FÖRKJTIG VARMEKRVE VÄRMEKRVA (+2) C DELFTTEMPERATR TETEMPERATR

11 Indstillinger 9 Varmeproduktion Regulering af varmetilførslen til huset sker iht. valgt indstilling på computerstyringen (varmekurve og forskydning). Efter justering tilføres huset korrekt varmemængde iht. den aktuelle udendørstemperatur. Varmepumpens fremløbstemperatur (menu 2.0) vil svinge omkring den teoretisk ønskede værdi (værdien i parentes på displayet). Ved undertemperatur udregner styresystemet et varmeunderskud i form af grad-minutter, hvilket betyder at indkoblingen af varmeproduktionen fremskyndes alt efter den aktuelle undertemperaturs størrelse. Varmeproduktionen har 4 trin, et for varmepumpen og tre for el-kassetten. Varmtvandsproduktion Ved behov for varmtvand prioriterer varmepumpen dette og går med hele varmepumpeeffekten over i stilling varmtvand. I denne position er der ingen varmeproduktion. Den maksimale tid for produktion af varmtvand kan justeres i menu 1.3. Derefter produceres der varme i den resterende del af tiden, som kan justeres i menu 1.2, før der kan ske en eventuelt yderligere opvarmning af varmtvand. Hvis el-kassetten er tilkoblet med henblik på varmeproduktion inden varmtvandsproduktion, ligger denne fast på el-trin 1 under varmtvandsproduktionen. tart af varmtvandsproduktion sker, når varmtvandsføleren er sunket til den indstillede starttemperatur (25 55 C), kan justeres i menu 1.4. Opvarmningen af varmtvand stopper, når vandtemperaturen på varmtvandsføleren (88) har nået (30 60 C), kan justeres i menu 1.5 Desuden kan produktion ske, når varmepumpen har nået sit stopniveau for varmedrift samtidigt med, at der mangler mindre end 2 C til start af varmtvand. Dette for at minimere antal starter. Funktionen Ekstra VV medfører (aktiveres ved et tryk på knappen Ekstra VV ), at temperaturen kan forøges til ca. 70 C i en periode på 3-24 timer (et til fire tryk på knappen Ekstra VV. år el-kassetten aktiveres ved ekstra varmtvand, standser kompressoren. Værdien, hvor kompressoren standser og el-kassetten aktiveres, kan justeres C i menu 1.7. Reservestilling For også at kunne producere varme, hvis brinekredsløbet er frakoblet, eller i forbindelse med evt. service kan varmepumpen stilles i reservestilling. I denne stilling produceres der ikke varmtvand. Kompressoren og brinesystemet er frakoblet, og det er kun centralvarmepumpen og el-varmelegemet, der er aktive. Temperaturen styres af termostaten (3). For at aktivere denne indstilling, stilles kontakten (8) i stilling. I reservestilling er el-trin 2 indkoblet. 8 Vedligeholdelse ikkerhedsventiler Varmesystemets og varmtvandsbeholderens sikkerhedsventiler kan lukke en smule vand ud i forbindelse med temperaturændringer. pildevandsrørene fra sikkerhedsventilerne skal sidde frit og være synlige. ikkerhedsventilerne skal kontrolleres med jævne mellemrum for at hindre tilstopning. Dette gøres normalt ved at dreje sikkerhedsventilens greb mod uret. Vandet skal så strømme gennem sikkerhedsventilen. Hvis dette ikke sker, skal sikkerhedsventilen udskiftes. ikkerhedsventilernes udseende og placering varierer fra installation til installation. Kontakt din installatør for at få oplysninger. 3

12 H M f l o w 49 ( 50 C ) H o t w a t e r 51 C R H M f l o w 49 ( 50 C ) H o t w a t e r 51 C R 10 Generelt til montøren Transport og opbevaring skal transporteres og opbevares stående og tørt. Ved transport ind i huset, kan dog lægges forsigtigt ned på bagsiden. Installationskontrol I henhold til gældende regler skal der foretages en installationskontrol af varmepumpeanlægget, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Kontrollen skal dokumenteres. Det ovenstående gælder for lukkede varmesystemer. Varmepumpen må ikke udskiftes, uden at der foretages en ny kontrol. Kun tilskudsv (drift med el-varmelegme) Opstilling placeres på et fast underlag, helst betongulv eller beton fundament. For at eliminere støj skal i dårligt lydisolerede rum opstilles med bagsiden mod en ydervæg. Hvis dette ikke er muligt, skal placering op ad væg til soveværelse eller andet støjfølsomt rum undgås. anset placering skal vægge til lydfølsomme rum lydisoleres. Rørføring skal udføres uden holdere i indervæg mod soveværelse/ opholdsrum. Vejledende værdier for kollektorer Type Overfladejordvarme, taldsvarme, anbefalet anbefalet kollektorlægde aktiv borehulsdybde m m m m x175 m m 10 2x175 3x150 m m 12 3x150 3x200 m m Gælder for PEM-slange 40 x 2,4 P 6,3. Kollektorslangens længde varierer alt efter forholdene i jorden / stalden og varmesystemet, f.eks. radiatorer eller gulvvarme. Maks. længde pr. kollektor bør ikke overstige 300 m. Er der flere kollektorer, parallelkobles disse med mulighed for justering af flowet. Ved overfladejordvarme skal kollektorslangen lægges i en dybde på 1 m, og afstanden mellem de enkelte slangelængder skal være mindst 1,3 m. Ved flere borehuller skal deres indbyrdes afstand udgøre mindst 15 m. kan anvendes udelukkende som elvarme (el-varmelegeme) til at producere varme og varmtvand, f.eks. inden kollektorinstallationen er klar. e menu OB! For udelukkende at aktivere el-varmedrift, skal der vælges Fra samt den ønskede driftsposition med driftspositionsknappen. Brinepumpe Brinepumpen følger normalt varmepumpens drift. Der findes en speciel funktionsindstilling med kontinuerlig drift i 10 dage, hvorefter systemet automatisk går tilbage til normalindstilling (kan anvendes, inden stabil cirkulation er opnået). e afsnittet Indstillinger, menu El-anode (emalje) er som standard udstyret med el-anode for at beskytte den emaljerede varmtvandsbeholder. El-anoden fungerer automatisk, når FIGTHER 1240 er spændingsførende, og den sidder bag den nederste frontlåge. En grøn lysdiode på transformatoren angiver, at elanoden er i drift. Hvis dioden ikke lyser, er der ingen spænding på el-anoden. Kontakt en elektriker, hvis dette ikke kan afhjælpes. Kontakt en elektriker, hvis lysdioden blinker rødt.

13 Rørtilkobling 11 Generelt Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. Varmepumpen kan arbejde op til en retur temperatur på ca. 58 C og en udgående temperatur fra varmepumpen på ca. 70* C. Kompressoren giver op til 65* C, resten opnås med el-varme. * Gælder 5 kw 1-faset 6 12 kw 3-faset 3 x 400 V. Øvrige varmepumper maks. returtemperatur på ca. 50 C og en udgående maks. temperatur fra varmepumpen på ca. 60 C. Da ikke er udstyret med afspærringsventiler, skal sådanne monteres uden for varmpepumpen for at lette evt. fremtidig service. Ved montage af FLM skal rørtilslutninger til centralvarme og varmtvandsbeholder samt evt. varmtvandscirkulation føres bagud. Afstanden mellem FIGHTER 1240 og væg skal være 50 mm. B! Rørsystemerne skal være spulet igennem, inden varmepumpen tilsluttes, så snavs ikke beskadiger anvendte komponenter Rørtilkobling (brineside) Ved dimensionering af kollektor skal der tages hensyn til den geografiske placering, staldens beskaffenhed og type samt varmepumpens dækningsgrad. For at undgå luftlommer skal man ved udlægning af kollektorslangen kontrollere, at denne udlægges med konstant stigning frem mod varmepumpen. Er dette ikke muligt, skal toppunkter på slangen forsynes med mulighed for udluftning. Alle brinerør i opvarmede rum skal forsynes med isolering mod kondens. iveaubeholderen (K) placeres som brinesystemets højeste punkt og på indkommende rør inden brinepumpen. Vær opmærksom på, at der kan forekomme dryppende kondensvand fra niveaubeholderen. Beholderen bør derfor placeres, så andet udstyr ikke bliver beskadiget. Da temperaturen på brinesystemet kan komme under 0 C, skal dette være frostsikret ned til -15 C. om vejledende mængde ved volumenberegningen anvendes 1 liter færdigblandet frostsikringsvæske pr. meter kollektorslange (ved PEM-slange 40 x 2,4 P 6,3) iveaubeholderen skal mærkes med den frost-sikringsvæske, der er anvendt. Brinekredsen tilkobles valgfrit på venstre eller højre side. idepladerne forneden skiftes alt efter valgt tilkobling. De medleverede tilslutningsrør for brinekredsen fastgøres med klips til de udstansede flige, som foldes ned på den pågældende side. De medfølgende dækplader monteres på sidepladen, se billede. Afspærringsventiler skal monteres så tæt på varmepumpen som muligt. Montér det medleverede snavsfilter på den indkommende streng. Ved tilslutning til åbent grundvandssystem skal der på grund af snavs og risiko for frost i fordamperen monteres et mellemliggende frostsikret kredsløb. Dette kræver en ekstra varmeveksler.

14 12 Rørtilkobling ikkerhedsventiler ikkerhedsventilerne skal have et maksimalt åbningstryk som angivet i Tekniske data og monteres som vist på billedet. pildevandsrør fra sikkerhedsventilerne skal tilsluttes i hele deres længde for at undgå vandsamlinger, og de skal anbringes frostfrit. Rørtilkobling (centralvarme) Rørtilkobling på centralvarmesiden sker øverst. Det nødvendige sikkerhedsudstyr, afspærringsventilerne (monteres så tæt på varmepumpen som muligt) og det medleverede snavsfilter skal monteres. Ved tilkobling til systemer med termostater på alle radiatorer (strenge) monteres der enten en buffertank, eller også afmonteres nogle af termostaterne, så der sikres tilstrækkelig gennemstrømning. Rørtilkobling (varmtvandsbeholder) Varmtvandsbeholderen skal forsynes med påkrævet sikkerhedsudstyr. Hvis der skal installeres boblebad eller anden væsentligt større forbrugsenhed for varmtvand, skal varmepumpen suppleres med en elektrisk varmtvandsbeholder. P EXP F K AV ÄV BK/JK Brine ind F KBin KBut Brine ud K F iveaubeholder navsfilter KV VV

15 Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm 1 0 R Rørtilkobling 13 Frikøling Anlægget kan kompletteres med f.eks. blæserkonvektorer for at muliggøre tilslutning for frikøling. For at undgå kondensdannselse skal rørledninger og øvrige kolde overflader isoleres med diffusionstæt materiale. Ved stort kølebehov er det påkrævet med blæserkonvektor med drypskål og afløbstilslutning. Brinekredsen skal forsynes med en trykekspansionsbeholder. Eventuel eksisterende niveaubeholder skal udskiftes. Ventilationsgenvinding Anlægget kan kompletteres med ventilationsmodulet FLM for at muliggøre ventilationsgenvinding. For at undgå kondensdannelse skal rørledninger og øvrige kolde overflader isoleres med diffusionstæt materiale. Brinekredsen skal forsynes med en trykekspansionsbeholder. Eventuel eksisterende niveaubeholder skal udskiftes. Blæserkonvektor Fläktkonvektor dblæsningsluft Ø 160 Avluft Ø 160 Frånluft dsugning fra rum Ø 160 Ø 160 FLM 30 P ÄV EXP BV Brine ind KBin F P ÄV RV KBut Brine ud EXP BV Brine ind KBin F Brine KBut ud Installationsprincip ystemet skal forsynes med passende ventiler. P F Radiator/ Gulvvarme Radiator/ Gulvvarme EXP ACK Varme, retur Varme, frem F VVC V KV K iveaubeholder F navsfilter KV Koldt vand VV Varmtvand VVC Varmtvandscirkulation P Manometer M Miljøpressostat Exp Ekspansionsbeholder F Fremløbsføler (monteres til punkt 89) EXP F P M Kuldeb. ind Kuldeb. ud

16 230V- 50Hz 2.5uF GRDFO 1m(A) P,(W) HEJA PC;0017IB DK IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar 14 Rørtilkobling Pumpekapacitetsdiagram, centralvarme Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa FIGHTER FIGHTER Flow Flöde 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa , 3 x 230V 6kW FIGHTER Flow Flöde 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa -6 (3 x 230V 8kW) FIGHTER Flöde Flow 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 l/s Tilgængelige tryk Tillgängligt tryck kpa Flow Flöde 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa Flow Flöde 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk -12 kpa ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Flow Flöde l/s Pumpen kan indstilles på 1, 2 eller 3, så flowet justeres. Type P P/:

17 230V- 50Hz 2.5uF GRDFO 1m(A) P,(W) HEJA PC;0017IB DK IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar Rørtilkobling 15 Pumpekapacitetsdiagram, brinesiden Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa FIGHTER Flöde Flow 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa , x 230 V 6kW Flow Flöde 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa Flöde Flow 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 l/s FIGHTER (3 x 230V 8kW) Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk (3 x 230V 10kW) kpa Flöde Flow 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk FIGHTER 1135/ kpa Flöde Flow 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa Flöde Flow ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 l/s 2 1 Type P P/: kw Pumpen kan indstilles på 1, 2 eller 3 (4), så flowet justeres

18 16 El-tilslutning Tilkobling skal installeres via en flerpolet arbejdskontakt med mindst 3 mm brydeafstand. Indgående el tilsluttes på klemme -X9 ved hjælp af kabelgennemføring (99) Andet elektrisk udstyr bortset fra udeføler og strømtransformatorerne er færdigkoblet fra fabrikken. Før isolationstest af ejendommen skal varmepumpen kobles fra. Varmepumpen kan ikke skiftes om mellem 1-faset og 3-faset, eller mellem 3 x 230 V og 3 x 400 V. Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne have motorkarakteristik "D" (kompressordrift). Vedrørende sikringernes størrelse, se tekniske data, "ikring". Kontrollér, at motorværnet (26) er indstillet til aut. stilling, og at driftsstrømmen er korrekt indstillet, se tekniske data, Maks. driftsstrøm, kompressor. Hvis ejendommen har jordfejlsrelæer, skal varmepumpen forsynes med et separat jordfejlsrelæ. Tilkobling må ikke foretages uden el-forsyningsselskabets vidende, og tilkoblingen skal foregå under kontrol af autoriseret el-installatør. El-tilslutninger Automatik, cirkulationspumper og kabelføringen dertil er internt sikret med en automatsikring (1). 5,5 mm 1 mm 99 -X B! Drejekontakten (8) må ikke sættes i stilling 1 eller, inden der er fyldt vand på. Overkogningssikringen, termo staten, kompressoren eller varmelegemet kan tage skade. -X9 26 Temperaturbegrænser Temperaturbegrænseren (25) afbryder strømtilførslen til varmelegemet, hvis kedeltemperaturen stiger til mellem 90 og 100 C, og kan resettes manuelt ved at trykke knappen på temperaturbegrænseren ind. Reset Temperaturbegrænseren (25) er tilgængelig bag lugen til højre for el-tilslutningen. Temperaturbegrænseren resettes ved et hårdt tryk på dens knap. B! ulstil overkogningssikringen, den kan være udløst under transporten. B! El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler.

19 El-tilslutning 17 El-tilkobling 230 V V: Varmepumpen sluttes til på klemme -X9 til 230V + PE via el-skab med sikringer. L PE -X9 230 V: Varmepumpen sluttes til på klemme -X9 til 230V + PE via el-skab med sikringer. El-tilkobling 230 V -8, -12 El-tilkobling L PE -X9 El-tilkobling

20 18 El-tilslutning El-tilkobling 3 x 230 V (gælder kun orge) 3 x 230 V: Varmepumpen sluttes til på klemme -X9 til 3 x 230 V + PE via el-skab med sikringer. L1 L2 L3 PE -X9 El-tilkobling El-tilkobling 3 x 400 V + + PE Varmepumpen sluttes til på klemme -X9 til 3 x 400 V + + PE via el-skab med sikringer. L1 L2 L3 PE -X9 El-tilkobling

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220 MO DK 0644-1 031072 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V Fighter 1220 2 1 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse...2 Indstillingstabel...2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...3

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 0844-4 031131 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 Monterings og brugervejledning METROAIR 300 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 2 Brugervejledning Generelt

Læs mere

FIGHTER 1150 A B C D E F G

FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231225 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING A B C D E F G Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregiste

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0337-1 611850 FIGHTER 1210 LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0337-1 611850 FIGHTER 1210 LEK MOS DK 7- R MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Indholdsfortegnelse Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelet... Funktioner...

Læs mere

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING Systemprincip 4 Funktionsprincip 4 Forkortelser 4 Frontpanel Display 5 Drejekontakt 6 Forskydning af varmekurve 6 Højre tastatur

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0427-1 411178 FIGHTER 1210. Fighter 1215

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0427-1 411178 FIGHTER 1210. Fighter 1215 MOS DK 427-1 411178 R MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Fighter 1215 LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanelet...

Læs mere

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1110 MOS DK 0425-1 411144 FIGHTER 1110 -2 2 LEK

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1110 MOS DK 0425-1 411144 FIGHTER 1110 -2 2 LEK MOS DK 5- MONTEINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING - + Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel...

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

MOS DK 0944-4 VVM 300-E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE LEK A B I II III A B I II I II A B

MOS DK 0944-4 VVM 300-E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE LEK A B I II III A B I II I II A B A B I II III A B I II I II A B 0 - + MOS DK 0944-4 -E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING EMALJE 1 bar 3 0 4 1 bar 3 0 4 ANODEN-TESTER Kontrollknopf drücken Rot:Anode austauschen Art.nr. 61183 ANODEN-TESTER

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 1140 MOS DK FIGHTER V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 1140 MOS DK FIGHTER V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO DK 0903-7 031090 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-3 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-1 231379 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 3. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS DK 0924-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 0810-3 031131 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1452-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Anlæggets data Information

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS DK 1041-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0 da IVT 290 A/W Elfyr Brugervejledning Art. nr.: 12327 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt et varmeanlæg fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmeanlæg vil opfylde dine forventninger og sikre dig energibesparelser

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Installation af varmepumper. Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design

Installation af varmepumper. Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Installation af varmepumper Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser til varmepumperne 1 2 3 4 5 6 flexotherm 1 Fremløb varme 2 Returløb

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Betjeningsvejledning OSW 2 da Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af menneskernes grundbehov.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen

BRUGERVEJLEDNING Queen BRUGERVEJLEDIG Queen Legionellafunktion on - 1 - VARMEPUMPES BETJEIGSPAEL Menu 1 Menu 1-1 Legionellafunktion on Legionellafunktion 02 min Viser anlæggets status T1: Varmepumpens C (fremløb) T2: Varmepumpens

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK LEK LEK Brugerhåndbog Kompakt styring Tilbehør 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere