MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK FIGHTER NIBE FIGHTER V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK"

Transkript

1 MO DK MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V

2 2 2 1 FIGHTER 1220

3 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Frontpanel Opbygning... 4 Forklaring... 4 Indstillinger Generelt... 6 Grundindstilling... 6 Ændring af rumtemperatur... 6 dgangsværdier for varmeautomatik... 7 Indstilling af diagram... 8 Forskydning, varmekurve Forskydning, varmekurve Forskydning, varmekurve Varmeproduktion... 9 Varmtvandsproduktion... 9 Reservestilling... 9 Vedligeholdelse... 9 Generelt til montøren Transport og opbevaring Opstilling Vejledende værdier for kollektorer Installationskontrol Kun tilskudsv (drift med el-varmelegeme) Brinepumpe El-anode (emalje) Rørtilkobling Generelt Rørtilkobling (brineside) ikkerhedsventiler Rørtilkobling (centralvarme) Rørtilkobling (varmtvandsbeholder) Frikøling Ventilationsgenvinding Installationsprincip Pumpekapacitetsdiagram, centralvarmesiden Pumpekapacitetsdiagram, brinesiden El-tilslutning Tilkobling Reset af overkogningssikring El-tilkobling 230 V Tarifkobling 230 V El-tilkobling 230 V -8, El-tilkobling 3 x 230 V El-tilkobling 3 x 400 V Tarifkobling 3 x 400 V Maks. varmtvandstemperatur Maks. fasestrøm Rundstyring og effektovervågning Eksterne kontakter Tilslutning af udeføler Alarm/alarmudgange oftstart-relæ Igangsætning og justering Forberedelser Påfyldning og udluftning af brinesystemet Påfyldning af centralvarmesystemet Intern udluftning af brinesystemet Opstart og kontrol Rotationskontrol FIGHTER Efterjustering, centralvarmesiden Efterjustering, brinesiden Tømning af varmtvandsbeholderen tyring Generelt Tastatur Hurtig flytning Ændring af parameter Menutræ Hovedmenuer Varmtvandstemperatur Fremløbstemperatur Fremløbstemperatur detemperatur Brine ind/ud Rumtemperatur/indst r Øvrige indstillinger ervicemenuer Indstillinger tilskudsvarme Driftsindstillinger Hurtig start TET tvangsstyring Alarmlog Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Alarmangivelser på display Lav varmtvandstemperatur eller manglende varmtvand Lav rumtemperatur Høj rumtemperatur Aftapning, centralvarmesiden Aftapning, brinesiden tarthjælp til cirkulationspumpe Komponenternes placering Komponentplacering Komponentplacering 230 V Komponentplacering 230 V -8, Komponentplacering 3 x 230 V Komponentplacering 3 x 400 V Komponentliste Komponentliste Dimensioner Mål og opstillingskoordinater Tilbehør Vedlagt tilbehørssæt Tilbehør Tekniske data Tekniske data 230 V Tekniske data 3 x 230 V Tekniske data 3 x 400 V... 60

4 2 Generelt For at få optimalt udbytte af varmepumpen bør De gennemlæse denne Monterings- og Brugervejledning. er en varmepumpeunit til produktion af varme og varmtvand i parcel- og rækkehuse. om varmekilde kan bl.a. jord, stald eller sø anvendes. er et driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. dfyldes af montøren, når varmepumpen er installeret erienummer (95), skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. - Installationsdato Korrosionsbeskyttelse Emalje Rustfri Kobber Montører Type frostsikringsvæske - Blandingsforhold / frysepunkt Aktiv borehulsdybde / kollektorlængde Igangsætningskontrol Temperatur brineside (ind/ud) / Indstill. pumpe (ominel temperaturdiff. 2-5 C) Temperatur centralvarme (frem/retur) / Instill. pumpe (ominel temperaturdiff C) Indstillinger Menu Fabrik indst. 1.4 tarttemp. VV toptemp. VV toptemp. XVV Interval periode XXV Varmekurve Forskydn. varmek Fremløb. temp/mi Fremløb. temp/max Retur temp/max Position Fabrik indst. 100 ikring Maks. el-effekt... C 102 Maks.VP temp.... C (65) Dato nderskrift

5 ystembeskrivelse 3 Funktionsprincip består af varmepumpe, varmtvandsbeholder, el-kassette, cirkulationspumper samt styresystem. tilsluttes til hhv. brine- og centralvarmekredsløbet. Varmeoptagelsen fra varmekilden (stald, jord, sø) sker gennem et lukket brinesystem, hvor der cirkulerer frostsikret vand. Grundvand kan også anvendes som varmekilde, hvilket imidlertid kræver en mellemliggende varmeveksler. Brinesiden afgiver sin energi til kølemediet via fordampningsenheden, hvorefter kølemediet igen bliver komprimeret i kompressoren. Kølemediet, hvis temperatur nu er forøget, løber nu ind i kondensatoren, hvor det afgiver sin energi til centralvarmekredsløbet og efter behov til varmtvandsbeholderen. Efter kondensatoren er der en indbygget el-kassette, som kobles ind, hvis der foreligger et større behov for varme. VVC VV VV KV Varme Värme fremløb fram Varme Värme retur Centralvarmesiden og brugsvand skal forsynes med det nødvendige sikkerhedsudstyr iht. gældende regler. Vattenvärmare Varmtvandsbeholder Yderkappe Dubbelmantel Brineside ind Köldbärare (KB) in Omskifterventil Växelventil Brinepumpe Köldbärarpump Brineside Köldbärare ud(kb) ut Centralvarme Värmebärare fremløb (VB), fram Värmebärare Centralvarme (VB), retur retur El-kassette Elkassett Cirkulationspumpe, Värmebärarpump centralvarme Fordamper Förångare Kølemodul Kylmodul Kondensator Kondensor Kompressor Ekspansionsventil Expansionsventil

6 4 Frontpanel Opbygning Display B A I II III A B I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P Venstre tastatur CD F Højre tastatur C tatuslampe A Drejekontakt Forskydning af varmekurve E Forklaring A Drejekontakt med tre stillinger : 1 ormalstilling. amtlige styrefunktioner indkob let. 0 Varmepumpen slukket. Reservestilling. Kun cirkulations pumpen og el-trin 2 er i drift. Drejekontakten må ikke sættes i stilling 1 eller, inden der er fyldt vand på. A B Varmtvandssymbol. Der vises en vandhane, når varmepumpen producerer varmtvand. A vises, når temperaturforøgelsen er igang. B vises, når tidsbestemt temperaturforøgelse er igang, f.eks. periodisk. B A Display Første linje: Kompressorsymbol. Vises, når kompressoren er i drift. I II Cirkulationspumpesymbol. I Vises, når cirkulationspumpen er i drift. II Vises, når cirkulationspumpe 2 er i drift (tilbehøret EV 21 er nødvendigt). I II III I II III Tilskudsvarmesymbol. Vises, når el-varmelegemet er tilkoblet. tregerne angiver, hvilket/hvilke effekttrin der aktuelt er indkoblet. Trin 1 er indkoblet. Trin 2 er indkoblet. Trin 1+2 er indkoblet. ymbol for varmesystem Vises, når boligopvarmning er i gang. Anden linje: Værdi for aktuel parameter. Tredje linje: Beskrivelse af aktuel visningsparameter. ormalt vises Varmtvandstemp.

7 Frontpanel 5 B P Display Fjerde linje: Viser menunummer, tastatur, ursymbol og klokkeslæt I hovedmenuerne kan tastaturet blokeres ved at trykke knapperne Plus og Minus ned samtidig. øglesymbolet vises nu på displayet. Deaktivering sker på samme måde. ymbolet bliver synligt, når der er valgt en timerfunktion, f.eks. en periodisk sænkning af fremløb eller tidsindstilling af ekstra varmtvand. Poolopvarmning. Ekstra varmtvand Med denne knap aktiveres funktionen Ekstra varmtvand Ændringen behøver ikke blive bekræftet med Enter-knappen. A: Indebærer, at varmtvandstemperaturen hæves til 60 C (indstillelig). Derefter vendes der tilbage til normal temperatur. år A tændes, er funktionen aktiveret. år A er slukket, er funktionen ikke aktiveret. Et tryk giver ekstra varmtvand i 3 timer. To tryk giver ekstra varmtvand i 6 timer. Tre tryk giver ekstra varmtvand i 12 timer. Fire tryk giver ekstra varmtvand i 24 timer. Fem tryk deaktiverer funktionen. C tatuslampe Ved normal drift lyser statuslampen grønt. år der indtræffer en alarm, lyser den rødt. Ingen funktion. D Venstre tastatur E Forskydning af varmekurve Driftsposition Med denne knap indstilles den ønskede driftsposition vedrørende tilladelse/blokering af hhv. cirkulationspumpe og tilskudsvarme-energi. Ændringen behøver ikke blive bekræftet med Enter-knappen. De forskellige driftspositioner er: Autostilling: vælger automatisk driftsposition i forhold til udelufttemperaturen. Cirkulationspumpen og el-varmelegemet tillades at være i drift, når der er behov herfor. ommerstilling: Kun produktion af varmtvand med. Cirkulationspumpen og el-varmelegemet er blokerede. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmtvand. Forårs-/efterårsstilling: Produktion af varme og varmtvand med. Cirkulationspumpen er i drift. El-varmelegemet er blokeret. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmt-vand. Kun tilskudsvarme: Kompressor og brinepumpe blokeres. Funktionen aktiveres/deaktiveres ved at holde knappen driftsposition inde i 7 sekunder. år der trykkes på knappen, vises den aktuelle driftssposition på displayet, og ved yderligere tastetryk ændres positionen. år der trykkes på Enter-knappen, vender systemet tilbage til normalt visningsniveau i displayet. I alarmstilling ændres driftspositionen til vinterstilling, og el-varmen kobles ind. F Med denne knap ændres varmekurvens parallelforskydning og dermed rumtemperaturen. år den drejes med uret, øges rumtemperaturen. år knappen drejes, vises menu 2.0 på displayet, og værdien for beregnet fremløbstemperatur ændres. Højre tastatur Plusknap Med denne knap bladrer man i menusystemet (frem) eller øger værdien på den valgte parameter. e afsnittet tyring - Generelt. Minusknap Med denne knap bladrer man i menusystemet (bagud) eller sænker værdien på den valgte parameter. e afsnittet tyring - Generelt. Enter-knap Med denne knap vælges en lavere menu i menusystemet, parameterændring aktiveres, og eventuel parameterændring bekræftes. e afsnittet tyring - Generelt.

8 6 Indstillinger Generelt Indendørstemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. I den varme årstid er solindstrålingen og den varme, husets personer og apparater afgiver, tilstrækkelig til at holde huset varmt. år det bliver koldere udenfor, må man starte sit varmesystem. Jo koldere det bliver udendørs, desto varmere skal radiatorerne / gulvvarmen være. For at kontrollere varmepumpens funktion er der indbygget følere for ind- og udgående brinetemperatur (kollektoren). dgående brinetemperatur kan, hvis det ønskes, minimumbegrænses (f.eks. ved grund vandssystemer). tyring af varmeproduktionen sker normalt efter princippet flydende kondensering, dvs. den varme, der er behov for til opvarmning ved en bestemt udetemperatur, produceres på baggrund af indsamlede værdier fra ude- og fremløbsfølere. om tilvalg kan der også anvendes rumfølere til kompensering af afvigelser i rumtemperaturen, se menu 6.1 Rumkompensering. Først skal varmepumpen dog have den korrekte grundindstilling, se afsnittet Indstillinger - Grundindstilling. Grundindstilling 9 Varmekurve 2.1 Menu 2.1 Varmekurve Forskydning af varmekurve Til grundindstilling anvendes menu 2.1 og drejeknappen Forskydning, varmekurve. (Forskydning, varmekurve). Hvis man ikke ved, hvilke værdier der skal indstilles, kan udgangsværdierne hentes ud fra tabelen på næste side. Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efter justere. B! Vent et døgn mellem indstillingerne, således at temperaturerne når at stabilisere sig. Ændring af rumtemperatur Efterjustering af grundindstillingen. Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien Varmekurve i menu 2.1 et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien "Varmekurve" i menu 2.1 et trin. Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, drejes drejeknappen Forskydning, varmekurve et trin med uret. Hvis rumtemperaturen er for høj, drejes drejeknappen Forskydning, varmekurve et trin mod uret. Manuel ændring af rumtemperaturen. Hvis man vil sænke eller forhøje indendørstemperaturen midlertidigt eller vedblivende i forhold til den temperatur, man tidligere har haft, drejer man drejeknappen Forskydning, varmekurve mod uret henholdsvis med uret. En streg svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. B! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen, hvorfor disse i så fald skal drejes op. Forskydning af varmekurve A B I II III A B I II I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P 13.43

9 Indstillinger 7 dgangsværdier for varmeautomatik De værdier, der er angivet på kortet i afsnittet tyring Grundværdier, vedrører indstillingen af Varmekurve. Den første værdi vedrører et lavtempereret* radiatorsystem. Drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på 0. Værdien i parentesen vedrører et gulvvarmesystem**, der er monteret i betondæk. Kortets værdier er ofte et godt udgangspunkt, hvis man ønsker, at systemet skal holde ca. 20 C i stuetemperatur. Værdierne kan, hvis der er behov herfor, efterjusteres. Eksempel på valg af udgangsværdi: 1 Hus med lavtempereret* radiatorsystem Århus = Område 10 (5). Kurve 10 vælges på displayet, og drejeknappen Forskydning, varmekurve stilles på 0. 1 Hus med gulvvarme** monteret i betondæk Århus = Område 10 (5). Kurve 5 vælges på displayet, og drejeknappen Forskydning, varmekurve stilles på 0. Aalborg Eksempler: 10 (5) Århus Helsingør København Odense * Med lavtempereret radiatorsystem menes et system, hvor fremløbstemperaturen er 55 C på den koldeste dag. ** Gulvvarme kan dimensioneres meget forskelligt. I eksempel 2 ovenfor tages der sigte på et system, hvor fremløbstemperaturen skal være ca C den koldeste dag.

10 8 Indstillinger Indstilling af diagram Forskydning, varmekurve -2 er udstyret med udetemperaturstyret varmeautomatik. Dette betyder, at fremløbstemperaturen styres i forhold til den aktuelle udendørstemperatur. Forholdet mellem udetemperatur og fremløbstemperatur indstilles ved hjælp af styresystemet, se afsnittet Indstillinger - Grundindstilling. I diagrammet går man ud fra stedets dimensionerende udendørstemperatur og varmesystemets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens varmekurve aflæses. Dette indstilles under menu 2.1 Varmekurve. FRAMLEDIGTEMPERATR FREMLØBTEMPERATR + 5 C VÄRMEKRVA VARMEKRVE Varmekurve FORKYDIG FÖRKJTIG VARMEKRVE VÄRMEKRVA (-2) C TETEMPERATR DELFTTEMPERATR Menu 2.1 Varmekurve Forskydning, varmekurve 0 Drejeknappen Forskydning, varmekurve indstilles herefter. Hensigts mæssig værdi for gulvvarme er -0 og for radiatorsystemer -0. A B I II III A B I II I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P FRAMLEDIGTEMPERATR FREMLØBTEMPERATR + 5 C VÄRMEKRVA VARMEKRVE C FORKYDIG FÖRKJTIG DELFTTEMPERATR TETEMPERATR VARMEKRVE VÄRMEKRVA (0) Forskydning, varmekurve +2 VÄRMEKRVA VARMEKRVE Forskydning af varmekurve FRAMLEDIGTEMPERATR FREMLØBTEMPERATR + 5 C FORKYDIG FÖRKJTIG VARMEKRVE VÄRMEKRVA (+2) C DELFTTEMPERATR TETEMPERATR

11 Indstillinger 9 Varmeproduktion Regulering af varmetilførslen til huset sker iht. valgt indstilling på computerstyringen (varmekurve og forskydning). Efter justering tilføres huset korrekt varmemængde iht. den aktuelle udendørstemperatur. Varmepumpens fremløbstemperatur (menu 2.0) vil svinge omkring den teoretisk ønskede værdi (værdien i parentes på displayet). Ved undertemperatur udregner styresystemet et varmeunderskud i form af grad-minutter, hvilket betyder at indkoblingen af varmeproduktionen fremskyndes alt efter den aktuelle undertemperaturs størrelse. Varmeproduktionen har 4 trin, et for varmepumpen og tre for el-kassetten. Varmtvandsproduktion Ved behov for varmtvand prioriterer varmepumpen dette og går med hele varmepumpeeffekten over i stilling varmtvand. I denne position er der ingen varmeproduktion. Den maksimale tid for produktion af varmtvand kan justeres i menu 1.3. Derefter produceres der varme i den resterende del af tiden, som kan justeres i menu 1.2, før der kan ske en eventuelt yderligere opvarmning af varmtvand. Hvis el-kassetten er tilkoblet med henblik på varmeproduktion inden varmtvandsproduktion, ligger denne fast på el-trin 1 under varmtvandsproduktionen. tart af varmtvandsproduktion sker, når varmtvandsføleren er sunket til den indstillede starttemperatur (25 55 C), kan justeres i menu 1.4. Opvarmningen af varmtvand stopper, når vandtemperaturen på varmtvandsføleren (88) har nået (30 60 C), kan justeres i menu 1.5 Desuden kan produktion ske, når varmepumpen har nået sit stopniveau for varmedrift samtidigt med, at der mangler mindre end 2 C til start af varmtvand. Dette for at minimere antal starter. Funktionen Ekstra VV medfører (aktiveres ved et tryk på knappen Ekstra VV ), at temperaturen kan forøges til ca. 70 C i en periode på 3-24 timer (et til fire tryk på knappen Ekstra VV. år el-kassetten aktiveres ved ekstra varmtvand, standser kompressoren. Værdien, hvor kompressoren standser og el-kassetten aktiveres, kan justeres C i menu 1.7. Reservestilling For også at kunne producere varme, hvis brinekredsløbet er frakoblet, eller i forbindelse med evt. service kan varmepumpen stilles i reservestilling. I denne stilling produceres der ikke varmtvand. Kompressoren og brinesystemet er frakoblet, og det er kun centralvarmepumpen og el-varmelegemet, der er aktive. Temperaturen styres af termostaten (3). For at aktivere denne indstilling, stilles kontakten (8) i stilling. I reservestilling er el-trin 2 indkoblet. 8 Vedligeholdelse ikkerhedsventiler Varmesystemets og varmtvandsbeholderens sikkerhedsventiler kan lukke en smule vand ud i forbindelse med temperaturændringer. pildevandsrørene fra sikkerhedsventilerne skal sidde frit og være synlige. ikkerhedsventilerne skal kontrolleres med jævne mellemrum for at hindre tilstopning. Dette gøres normalt ved at dreje sikkerhedsventilens greb mod uret. Vandet skal så strømme gennem sikkerhedsventilen. Hvis dette ikke sker, skal sikkerhedsventilen udskiftes. ikkerhedsventilernes udseende og placering varierer fra installation til installation. Kontakt din installatør for at få oplysninger. 3

12 H M f l o w 49 ( 50 C ) H o t w a t e r 51 C R H M f l o w 49 ( 50 C ) H o t w a t e r 51 C R 10 Generelt til montøren Transport og opbevaring skal transporteres og opbevares stående og tørt. Ved transport ind i huset, kan dog lægges forsigtigt ned på bagsiden. Installationskontrol I henhold til gældende regler skal der foretages en installationskontrol af varmepumpeanlægget, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Kontrollen skal dokumenteres. Det ovenstående gælder for lukkede varmesystemer. Varmepumpen må ikke udskiftes, uden at der foretages en ny kontrol. Kun tilskudsv (drift med el-varmelegme) Opstilling placeres på et fast underlag, helst betongulv eller beton fundament. For at eliminere støj skal i dårligt lydisolerede rum opstilles med bagsiden mod en ydervæg. Hvis dette ikke er muligt, skal placering op ad væg til soveværelse eller andet støjfølsomt rum undgås. anset placering skal vægge til lydfølsomme rum lydisoleres. Rørføring skal udføres uden holdere i indervæg mod soveværelse/ opholdsrum. Vejledende værdier for kollektorer Type Overfladejordvarme, taldsvarme, anbefalet anbefalet kollektorlægde aktiv borehulsdybde m m m m x175 m m 10 2x175 3x150 m m 12 3x150 3x200 m m Gælder for PEM-slange 40 x 2,4 P 6,3. Kollektorslangens længde varierer alt efter forholdene i jorden / stalden og varmesystemet, f.eks. radiatorer eller gulvvarme. Maks. længde pr. kollektor bør ikke overstige 300 m. Er der flere kollektorer, parallelkobles disse med mulighed for justering af flowet. Ved overfladejordvarme skal kollektorslangen lægges i en dybde på 1 m, og afstanden mellem de enkelte slangelængder skal være mindst 1,3 m. Ved flere borehuller skal deres indbyrdes afstand udgøre mindst 15 m. kan anvendes udelukkende som elvarme (el-varmelegeme) til at producere varme og varmtvand, f.eks. inden kollektorinstallationen er klar. e menu OB! For udelukkende at aktivere el-varmedrift, skal der vælges Fra samt den ønskede driftsposition med driftspositionsknappen. Brinepumpe Brinepumpen følger normalt varmepumpens drift. Der findes en speciel funktionsindstilling med kontinuerlig drift i 10 dage, hvorefter systemet automatisk går tilbage til normalindstilling (kan anvendes, inden stabil cirkulation er opnået). e afsnittet Indstillinger, menu El-anode (emalje) er som standard udstyret med el-anode for at beskytte den emaljerede varmtvandsbeholder. El-anoden fungerer automatisk, når FIGTHER 1240 er spændingsførende, og den sidder bag den nederste frontlåge. En grøn lysdiode på transformatoren angiver, at elanoden er i drift. Hvis dioden ikke lyser, er der ingen spænding på el-anoden. Kontakt en elektriker, hvis dette ikke kan afhjælpes. Kontakt en elektriker, hvis lysdioden blinker rødt.

13 Rørtilkobling 11 Generelt Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. Varmepumpen kan arbejde op til en retur temperatur på ca. 58 C og en udgående temperatur fra varmepumpen på ca. 70* C. Kompressoren giver op til 65* C, resten opnås med el-varme. * Gælder 5 kw 1-faset 6 12 kw 3-faset 3 x 400 V. Øvrige varmepumper maks. returtemperatur på ca. 50 C og en udgående maks. temperatur fra varmepumpen på ca. 60 C. Da ikke er udstyret med afspærringsventiler, skal sådanne monteres uden for varmpepumpen for at lette evt. fremtidig service. Ved montage af FLM skal rørtilslutninger til centralvarme og varmtvandsbeholder samt evt. varmtvandscirkulation føres bagud. Afstanden mellem FIGHTER 1240 og væg skal være 50 mm. B! Rørsystemerne skal være spulet igennem, inden varmepumpen tilsluttes, så snavs ikke beskadiger anvendte komponenter Rørtilkobling (brineside) Ved dimensionering af kollektor skal der tages hensyn til den geografiske placering, staldens beskaffenhed og type samt varmepumpens dækningsgrad. For at undgå luftlommer skal man ved udlægning af kollektorslangen kontrollere, at denne udlægges med konstant stigning frem mod varmepumpen. Er dette ikke muligt, skal toppunkter på slangen forsynes med mulighed for udluftning. Alle brinerør i opvarmede rum skal forsynes med isolering mod kondens. iveaubeholderen (K) placeres som brinesystemets højeste punkt og på indkommende rør inden brinepumpen. Vær opmærksom på, at der kan forekomme dryppende kondensvand fra niveaubeholderen. Beholderen bør derfor placeres, så andet udstyr ikke bliver beskadiget. Da temperaturen på brinesystemet kan komme under 0 C, skal dette være frostsikret ned til -15 C. om vejledende mængde ved volumenberegningen anvendes 1 liter færdigblandet frostsikringsvæske pr. meter kollektorslange (ved PEM-slange 40 x 2,4 P 6,3) iveaubeholderen skal mærkes med den frost-sikringsvæske, der er anvendt. Brinekredsen tilkobles valgfrit på venstre eller højre side. idepladerne forneden skiftes alt efter valgt tilkobling. De medleverede tilslutningsrør for brinekredsen fastgøres med klips til de udstansede flige, som foldes ned på den pågældende side. De medfølgende dækplader monteres på sidepladen, se billede. Afspærringsventiler skal monteres så tæt på varmepumpen som muligt. Montér det medleverede snavsfilter på den indkommende streng. Ved tilslutning til åbent grundvandssystem skal der på grund af snavs og risiko for frost i fordamperen monteres et mellemliggende frostsikret kredsløb. Dette kræver en ekstra varmeveksler.

14 12 Rørtilkobling ikkerhedsventiler ikkerhedsventilerne skal have et maksimalt åbningstryk som angivet i Tekniske data og monteres som vist på billedet. pildevandsrør fra sikkerhedsventilerne skal tilsluttes i hele deres længde for at undgå vandsamlinger, og de skal anbringes frostfrit. Rørtilkobling (centralvarme) Rørtilkobling på centralvarmesiden sker øverst. Det nødvendige sikkerhedsudstyr, afspærringsventilerne (monteres så tæt på varmepumpen som muligt) og det medleverede snavsfilter skal monteres. Ved tilkobling til systemer med termostater på alle radiatorer (strenge) monteres der enten en buffertank, eller også afmonteres nogle af termostaterne, så der sikres tilstrækkelig gennemstrømning. Rørtilkobling (varmtvandsbeholder) Varmtvandsbeholderen skal forsynes med påkrævet sikkerhedsudstyr. Hvis der skal installeres boblebad eller anden væsentligt større forbrugsenhed for varmtvand, skal varmepumpen suppleres med en elektrisk varmtvandsbeholder. P EXP F K AV ÄV BK/JK Brine ind F KBin KBut Brine ud K F iveaubeholder navsfilter KV VV

15 Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm 1 0 R Rørtilkobling 13 Frikøling Anlægget kan kompletteres med f.eks. blæserkonvektorer for at muliggøre tilslutning for frikøling. For at undgå kondensdannselse skal rørledninger og øvrige kolde overflader isoleres med diffusionstæt materiale. Ved stort kølebehov er det påkrævet med blæserkonvektor med drypskål og afløbstilslutning. Brinekredsen skal forsynes med en trykekspansionsbeholder. Eventuel eksisterende niveaubeholder skal udskiftes. Ventilationsgenvinding Anlægget kan kompletteres med ventilationsmodulet FLM for at muliggøre ventilationsgenvinding. For at undgå kondensdannelse skal rørledninger og øvrige kolde overflader isoleres med diffusionstæt materiale. Brinekredsen skal forsynes med en trykekspansionsbeholder. Eventuel eksisterende niveaubeholder skal udskiftes. Blæserkonvektor Fläktkonvektor dblæsningsluft Ø 160 Avluft Ø 160 Frånluft dsugning fra rum Ø 160 Ø 160 FLM 30 P ÄV EXP BV Brine ind KBin F P ÄV RV KBut Brine ud EXP BV Brine ind KBin F Brine KBut ud Installationsprincip ystemet skal forsynes med passende ventiler. P F Radiator/ Gulvvarme Radiator/ Gulvvarme EXP ACK Varme, retur Varme, frem F VVC V KV K iveaubeholder F navsfilter KV Koldt vand VV Varmtvand VVC Varmtvandscirkulation P Manometer M Miljøpressostat Exp Ekspansionsbeholder F Fremløbsføler (monteres til punkt 89) EXP F P M Kuldeb. ind Kuldeb. ud

16 230V- 50Hz 2.5uF GRDFO 1m(A) P,(W) HEJA PC;0017IB DK IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar 14 Rørtilkobling Pumpekapacitetsdiagram, centralvarme Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa FIGHTER FIGHTER Flow Flöde 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa , 3 x 230V 6kW FIGHTER Flow Flöde 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa -6 (3 x 230V 8kW) FIGHTER Flöde Flow 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 l/s Tilgængelige tryk Tillgängligt tryck kpa Flow Flöde 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa Flow Flöde 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk -12 kpa ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Flow Flöde l/s Pumpen kan indstilles på 1, 2 eller 3, så flowet justeres. Type P P/:

17 230V- 50Hz 2.5uF GRDFO 1m(A) P,(W) HEJA PC;0017IB DK IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar Rørtilkobling 15 Pumpekapacitetsdiagram, brinesiden Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa FIGHTER Flöde Flow 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa , x 230 V 6kW Flow Flöde 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa Flöde Flow 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 l/s FIGHTER (3 x 230V 8kW) Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk (3 x 230V 10kW) kpa Flöde Flow 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk FIGHTER 1135/ kpa Flöde Flow 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa Flöde Flow ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 l/s 2 1 Type P P/: kw Pumpen kan indstilles på 1, 2 eller 3 (4), så flowet justeres

18 16 El-tilslutning Tilkobling skal installeres via en flerpolet arbejdskontakt med mindst 3 mm brydeafstand. Indgående el tilsluttes på klemme -X9 ved hjælp af kabelgennemføring (99) Andet elektrisk udstyr bortset fra udeføler og strømtransformatorerne er færdigkoblet fra fabrikken. Før isolationstest af ejendommen skal varmepumpen kobles fra. Varmepumpen kan ikke skiftes om mellem 1-faset og 3-faset, eller mellem 3 x 230 V og 3 x 400 V. Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne have motorkarakteristik "D" (kompressordrift). Vedrørende sikringernes størrelse, se tekniske data, "ikring". Kontrollér, at motorværnet (26) er indstillet til aut. stilling, og at driftsstrømmen er korrekt indstillet, se tekniske data, Maks. driftsstrøm, kompressor. Hvis ejendommen har jordfejlsrelæer, skal varmepumpen forsynes med et separat jordfejlsrelæ. Tilkobling må ikke foretages uden el-forsyningsselskabets vidende, og tilkoblingen skal foregå under kontrol af autoriseret el-installatør. El-tilslutninger Automatik, cirkulationspumper og kabelføringen dertil er internt sikret med en automatsikring (1). 5,5 mm 1 mm 99 -X B! Drejekontakten (8) må ikke sættes i stilling 1 eller, inden der er fyldt vand på. Overkogningssikringen, termo staten, kompressoren eller varmelegemet kan tage skade. -X9 26 Temperaturbegrænser Temperaturbegrænseren (25) afbryder strømtilførslen til varmelegemet, hvis kedeltemperaturen stiger til mellem 90 og 100 C, og kan resettes manuelt ved at trykke knappen på temperaturbegrænseren ind. Reset Temperaturbegrænseren (25) er tilgængelig bag lugen til højre for el-tilslutningen. Temperaturbegrænseren resettes ved et hårdt tryk på dens knap. B! ulstil overkogningssikringen, den kan være udløst under transporten. B! El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler.

19 El-tilslutning 17 El-tilkobling 230 V V: Varmepumpen sluttes til på klemme -X9 til 230V + PE via el-skab med sikringer. L PE -X9 230 V: Varmepumpen sluttes til på klemme -X9 til 230V + PE via el-skab med sikringer. El-tilkobling 230 V -8, -12 El-tilkobling L PE -X9 El-tilkobling

20 18 El-tilslutning El-tilkobling 3 x 230 V (gælder kun orge) 3 x 230 V: Varmepumpen sluttes til på klemme -X9 til 3 x 230 V + PE via el-skab med sikringer. L1 L2 L3 PE -X9 El-tilkobling El-tilkobling 3 x 400 V + + PE Varmepumpen sluttes til på klemme -X9 til 3 x 400 V + + PE via el-skab med sikringer. L1 L2 L3 PE -X9 El-tilkobling

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning Indholdsfortegnelse 1. Brugsvejledning for brugeren og installatøren 2 1.1

Læs mere

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3 20 10 30 50 40 40 60 C 50 C C 60 70 70 80 80 90 P MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX T 60 40 80 20 100 0 120 TG 2 1 bar 3 TG 0 4 Indhold Til boligejeren Generelt Anlæggets

Læs mere

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Str. 14-18 Str. 24-60 Indholdsfortegnelse 1. oversigt 3 1.1. Generelt 3 1. Funktionsprincipper 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4

Læs mere