MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK FIGHTER NIBE FIGHTER V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK"

Transkript

1 MO DK MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V

2 2 2 1 FIGHTER 1220

3 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Frontpanel Opbygning... 4 Forklaring... 4 Indstillinger Generelt... 6 Grundindstilling... 6 Ændring af rumtemperatur... 6 dgangsværdier for varmeautomatik... 7 Indstilling af diagram... 8 Forskydning, varmekurve Forskydning, varmekurve Forskydning, varmekurve Varmeproduktion... 9 Varmtvandsproduktion... 9 Reservestilling... 9 Vedligeholdelse... 9 Generelt til montøren Transport og opbevaring Opstilling Vejledende værdier for kollektorer Installationskontrol Kun tilskudsv (drift med el-varmelegeme) Brinepumpe El-anode (emalje) Rørtilkobling Generelt Rørtilkobling (brineside) ikkerhedsventiler Rørtilkobling (centralvarme) Rørtilkobling (varmtvandsbeholder) Frikøling Ventilationsgenvinding Installationsprincip Pumpekapacitetsdiagram, centralvarmesiden Pumpekapacitetsdiagram, brinesiden El-tilslutning Tilkobling Reset af overkogningssikring El-tilkobling 230 V Tarifkobling 230 V El-tilkobling 230 V -8, El-tilkobling 3 x 230 V El-tilkobling 3 x 400 V Tarifkobling 3 x 400 V Maks. varmtvandstemperatur Maks. fasestrøm Rundstyring og effektovervågning Eksterne kontakter Tilslutning af udeføler Alarm/alarmudgange oftstart-relæ Igangsætning og justering Forberedelser Påfyldning og udluftning af brinesystemet Påfyldning af centralvarmesystemet Intern udluftning af brinesystemet Opstart og kontrol Rotationskontrol FIGHTER Efterjustering, centralvarmesiden Efterjustering, brinesiden Tømning af varmtvandsbeholderen tyring Generelt Tastatur Hurtig flytning Ændring af parameter Menutræ Hovedmenuer Varmtvandstemperatur Fremløbstemperatur Fremløbstemperatur detemperatur Brine ind/ud Rumtemperatur/indst r Øvrige indstillinger ervicemenuer Indstillinger tilskudsvarme Driftsindstillinger Hurtig start TET tvangsstyring Alarmlog Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Alarmangivelser på display Lav varmtvandstemperatur eller manglende varmtvand Lav rumtemperatur Høj rumtemperatur Aftapning, centralvarmesiden Aftapning, brinesiden tarthjælp til cirkulationspumpe Komponenternes placering Komponentplacering Komponentplacering 230 V Komponentplacering 230 V -8, Komponentplacering 3 x 230 V Komponentplacering 3 x 400 V Komponentliste Komponentliste Dimensioner Mål og opstillingskoordinater Tilbehør Vedlagt tilbehørssæt Tilbehør Tekniske data Tekniske data 230 V Tekniske data 3 x 230 V Tekniske data 3 x 400 V... 60

4 2 Generelt For at få optimalt udbytte af varmepumpen bør De gennemlæse denne Monterings- og Brugervejledning. er en varmepumpeunit til produktion af varme og varmtvand i parcel- og rækkehuse. om varmekilde kan bl.a. jord, stald eller sø anvendes. er et driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. dfyldes af montøren, når varmepumpen er installeret erienummer (95), skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. - Installationsdato Korrosionsbeskyttelse Emalje Rustfri Kobber Montører Type frostsikringsvæske - Blandingsforhold / frysepunkt Aktiv borehulsdybde / kollektorlængde Igangsætningskontrol Temperatur brineside (ind/ud) / Indstill. pumpe (ominel temperaturdiff. 2-5 C) Temperatur centralvarme (frem/retur) / Instill. pumpe (ominel temperaturdiff C) Indstillinger Menu Fabrik indst. 1.4 tarttemp. VV toptemp. VV toptemp. XVV Interval periode XXV Varmekurve Forskydn. varmek Fremløb. temp/mi Fremløb. temp/max Retur temp/max Position Fabrik indst. 100 ikring Maks. el-effekt... C 102 Maks.VP temp.... C (65) Dato nderskrift

5 ystembeskrivelse 3 Funktionsprincip består af varmepumpe, varmtvandsbeholder, el-kassette, cirkulationspumper samt styresystem. tilsluttes til hhv. brine- og centralvarmekredsløbet. Varmeoptagelsen fra varmekilden (stald, jord, sø) sker gennem et lukket brinesystem, hvor der cirkulerer frostsikret vand. Grundvand kan også anvendes som varmekilde, hvilket imidlertid kræver en mellemliggende varmeveksler. Brinesiden afgiver sin energi til kølemediet via fordampningsenheden, hvorefter kølemediet igen bliver komprimeret i kompressoren. Kølemediet, hvis temperatur nu er forøget, løber nu ind i kondensatoren, hvor det afgiver sin energi til centralvarmekredsløbet og efter behov til varmtvandsbeholderen. Efter kondensatoren er der en indbygget el-kassette, som kobles ind, hvis der foreligger et større behov for varme. VVC VV VV KV Varme Värme fremløb fram Varme Värme retur Centralvarmesiden og brugsvand skal forsynes med det nødvendige sikkerhedsudstyr iht. gældende regler. Vattenvärmare Varmtvandsbeholder Yderkappe Dubbelmantel Brineside ind Köldbärare (KB) in Omskifterventil Växelventil Brinepumpe Köldbärarpump Brineside Köldbärare ud(kb) ut Centralvarme Värmebärare fremløb (VB), fram Värmebärare Centralvarme (VB), retur retur El-kassette Elkassett Cirkulationspumpe, Värmebärarpump centralvarme Fordamper Förångare Kølemodul Kylmodul Kondensator Kondensor Kompressor Ekspansionsventil Expansionsventil

6 4 Frontpanel Opbygning Display B A I II III A B I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P Venstre tastatur CD F Højre tastatur C tatuslampe A Drejekontakt Forskydning af varmekurve E Forklaring A Drejekontakt med tre stillinger : 1 ormalstilling. amtlige styrefunktioner indkob let. 0 Varmepumpen slukket. Reservestilling. Kun cirkulations pumpen og el-trin 2 er i drift. Drejekontakten må ikke sættes i stilling 1 eller, inden der er fyldt vand på. A B Varmtvandssymbol. Der vises en vandhane, når varmepumpen producerer varmtvand. A vises, når temperaturforøgelsen er igang. B vises, når tidsbestemt temperaturforøgelse er igang, f.eks. periodisk. B A Display Første linje: Kompressorsymbol. Vises, når kompressoren er i drift. I II Cirkulationspumpesymbol. I Vises, når cirkulationspumpen er i drift. II Vises, når cirkulationspumpe 2 er i drift (tilbehøret EV 21 er nødvendigt). I II III I II III Tilskudsvarmesymbol. Vises, når el-varmelegemet er tilkoblet. tregerne angiver, hvilket/hvilke effekttrin der aktuelt er indkoblet. Trin 1 er indkoblet. Trin 2 er indkoblet. Trin 1+2 er indkoblet. ymbol for varmesystem Vises, når boligopvarmning er i gang. Anden linje: Værdi for aktuel parameter. Tredje linje: Beskrivelse af aktuel visningsparameter. ormalt vises Varmtvandstemp.

7 Frontpanel 5 B P Display Fjerde linje: Viser menunummer, tastatur, ursymbol og klokkeslæt I hovedmenuerne kan tastaturet blokeres ved at trykke knapperne Plus og Minus ned samtidig. øglesymbolet vises nu på displayet. Deaktivering sker på samme måde. ymbolet bliver synligt, når der er valgt en timerfunktion, f.eks. en periodisk sænkning af fremløb eller tidsindstilling af ekstra varmtvand. Poolopvarmning. Ekstra varmtvand Med denne knap aktiveres funktionen Ekstra varmtvand Ændringen behøver ikke blive bekræftet med Enter-knappen. A: Indebærer, at varmtvandstemperaturen hæves til 60 C (indstillelig). Derefter vendes der tilbage til normal temperatur. år A tændes, er funktionen aktiveret. år A er slukket, er funktionen ikke aktiveret. Et tryk giver ekstra varmtvand i 3 timer. To tryk giver ekstra varmtvand i 6 timer. Tre tryk giver ekstra varmtvand i 12 timer. Fire tryk giver ekstra varmtvand i 24 timer. Fem tryk deaktiverer funktionen. C tatuslampe Ved normal drift lyser statuslampen grønt. år der indtræffer en alarm, lyser den rødt. Ingen funktion. D Venstre tastatur E Forskydning af varmekurve Driftsposition Med denne knap indstilles den ønskede driftsposition vedrørende tilladelse/blokering af hhv. cirkulationspumpe og tilskudsvarme-energi. Ændringen behøver ikke blive bekræftet med Enter-knappen. De forskellige driftspositioner er: Autostilling: vælger automatisk driftsposition i forhold til udelufttemperaturen. Cirkulationspumpen og el-varmelegemet tillades at være i drift, når der er behov herfor. ommerstilling: Kun produktion af varmtvand med. Cirkulationspumpen og el-varmelegemet er blokerede. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmtvand. Forårs-/efterårsstilling: Produktion af varme og varmtvand med. Cirkulationspumpen er i drift. El-varmelegemet er blokeret. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmt-vand. Kun tilskudsvarme: Kompressor og brinepumpe blokeres. Funktionen aktiveres/deaktiveres ved at holde knappen driftsposition inde i 7 sekunder. år der trykkes på knappen, vises den aktuelle driftssposition på displayet, og ved yderligere tastetryk ændres positionen. år der trykkes på Enter-knappen, vender systemet tilbage til normalt visningsniveau i displayet. I alarmstilling ændres driftspositionen til vinterstilling, og el-varmen kobles ind. F Med denne knap ændres varmekurvens parallelforskydning og dermed rumtemperaturen. år den drejes med uret, øges rumtemperaturen. år knappen drejes, vises menu 2.0 på displayet, og værdien for beregnet fremløbstemperatur ændres. Højre tastatur Plusknap Med denne knap bladrer man i menusystemet (frem) eller øger værdien på den valgte parameter. e afsnittet tyring - Generelt. Minusknap Med denne knap bladrer man i menusystemet (bagud) eller sænker værdien på den valgte parameter. e afsnittet tyring - Generelt. Enter-knap Med denne knap vælges en lavere menu i menusystemet, parameterændring aktiveres, og eventuel parameterændring bekræftes. e afsnittet tyring - Generelt.

8 6 Indstillinger Generelt Indendørstemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. I den varme årstid er solindstrålingen og den varme, husets personer og apparater afgiver, tilstrækkelig til at holde huset varmt. år det bliver koldere udenfor, må man starte sit varmesystem. Jo koldere det bliver udendørs, desto varmere skal radiatorerne / gulvvarmen være. For at kontrollere varmepumpens funktion er der indbygget følere for ind- og udgående brinetemperatur (kollektoren). dgående brinetemperatur kan, hvis det ønskes, minimumbegrænses (f.eks. ved grund vandssystemer). tyring af varmeproduktionen sker normalt efter princippet flydende kondensering, dvs. den varme, der er behov for til opvarmning ved en bestemt udetemperatur, produceres på baggrund af indsamlede værdier fra ude- og fremløbsfølere. om tilvalg kan der også anvendes rumfølere til kompensering af afvigelser i rumtemperaturen, se menu 6.1 Rumkompensering. Først skal varmepumpen dog have den korrekte grundindstilling, se afsnittet Indstillinger - Grundindstilling. Grundindstilling 9 Varmekurve 2.1 Menu 2.1 Varmekurve Forskydning af varmekurve Til grundindstilling anvendes menu 2.1 og drejeknappen Forskydning, varmekurve. (Forskydning, varmekurve). Hvis man ikke ved, hvilke værdier der skal indstilles, kan udgangsværdierne hentes ud fra tabelen på næste side. Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efter justere. B! Vent et døgn mellem indstillingerne, således at temperaturerne når at stabilisere sig. Ændring af rumtemperatur Efterjustering af grundindstillingen. Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien Varmekurve i menu 2.1 et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien "Varmekurve" i menu 2.1 et trin. Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, drejes drejeknappen Forskydning, varmekurve et trin med uret. Hvis rumtemperaturen er for høj, drejes drejeknappen Forskydning, varmekurve et trin mod uret. Manuel ændring af rumtemperaturen. Hvis man vil sænke eller forhøje indendørstemperaturen midlertidigt eller vedblivende i forhold til den temperatur, man tidligere har haft, drejer man drejeknappen Forskydning, varmekurve mod uret henholdsvis med uret. En streg svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. B! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen, hvorfor disse i så fald skal drejes op. Forskydning af varmekurve A B I II III A B I II I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P 13.43

9 Indstillinger 7 dgangsværdier for varmeautomatik De værdier, der er angivet på kortet i afsnittet tyring Grundværdier, vedrører indstillingen af Varmekurve. Den første værdi vedrører et lavtempereret* radiatorsystem. Drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på 0. Værdien i parentesen vedrører et gulvvarmesystem**, der er monteret i betondæk. Kortets værdier er ofte et godt udgangspunkt, hvis man ønsker, at systemet skal holde ca. 20 C i stuetemperatur. Værdierne kan, hvis der er behov herfor, efterjusteres. Eksempel på valg af udgangsværdi: 1 Hus med lavtempereret* radiatorsystem Århus = Område 10 (5). Kurve 10 vælges på displayet, og drejeknappen Forskydning, varmekurve stilles på 0. 1 Hus med gulvvarme** monteret i betondæk Århus = Område 10 (5). Kurve 5 vælges på displayet, og drejeknappen Forskydning, varmekurve stilles på 0. Aalborg Eksempler: 10 (5) Århus Helsingør København Odense * Med lavtempereret radiatorsystem menes et system, hvor fremløbstemperaturen er 55 C på den koldeste dag. ** Gulvvarme kan dimensioneres meget forskelligt. I eksempel 2 ovenfor tages der sigte på et system, hvor fremløbstemperaturen skal være ca C den koldeste dag.

10 8 Indstillinger Indstilling af diagram Forskydning, varmekurve -2 er udstyret med udetemperaturstyret varmeautomatik. Dette betyder, at fremløbstemperaturen styres i forhold til den aktuelle udendørstemperatur. Forholdet mellem udetemperatur og fremløbstemperatur indstilles ved hjælp af styresystemet, se afsnittet Indstillinger - Grundindstilling. I diagrammet går man ud fra stedets dimensionerende udendørstemperatur og varmesystemets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens varmekurve aflæses. Dette indstilles under menu 2.1 Varmekurve. FRAMLEDIGTEMPERATR FREMLØBTEMPERATR + 5 C VÄRMEKRVA VARMEKRVE Varmekurve FORKYDIG FÖRKJTIG VARMEKRVE VÄRMEKRVA (-2) C TETEMPERATR DELFTTEMPERATR Menu 2.1 Varmekurve Forskydning, varmekurve 0 Drejeknappen Forskydning, varmekurve indstilles herefter. Hensigts mæssig værdi for gulvvarme er -0 og for radiatorsystemer -0. A B I II III A B I II I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P FRAMLEDIGTEMPERATR FREMLØBTEMPERATR + 5 C VÄRMEKRVA VARMEKRVE C FORKYDIG FÖRKJTIG DELFTTEMPERATR TETEMPERATR VARMEKRVE VÄRMEKRVA (0) Forskydning, varmekurve +2 VÄRMEKRVA VARMEKRVE Forskydning af varmekurve FRAMLEDIGTEMPERATR FREMLØBTEMPERATR + 5 C FORKYDIG FÖRKJTIG VARMEKRVE VÄRMEKRVA (+2) C DELFTTEMPERATR TETEMPERATR

11 Indstillinger 9 Varmeproduktion Regulering af varmetilførslen til huset sker iht. valgt indstilling på computerstyringen (varmekurve og forskydning). Efter justering tilføres huset korrekt varmemængde iht. den aktuelle udendørstemperatur. Varmepumpens fremløbstemperatur (menu 2.0) vil svinge omkring den teoretisk ønskede værdi (værdien i parentes på displayet). Ved undertemperatur udregner styresystemet et varmeunderskud i form af grad-minutter, hvilket betyder at indkoblingen af varmeproduktionen fremskyndes alt efter den aktuelle undertemperaturs størrelse. Varmeproduktionen har 4 trin, et for varmepumpen og tre for el-kassetten. Varmtvandsproduktion Ved behov for varmtvand prioriterer varmepumpen dette og går med hele varmepumpeeffekten over i stilling varmtvand. I denne position er der ingen varmeproduktion. Den maksimale tid for produktion af varmtvand kan justeres i menu 1.3. Derefter produceres der varme i den resterende del af tiden, som kan justeres i menu 1.2, før der kan ske en eventuelt yderligere opvarmning af varmtvand. Hvis el-kassetten er tilkoblet med henblik på varmeproduktion inden varmtvandsproduktion, ligger denne fast på el-trin 1 under varmtvandsproduktionen. tart af varmtvandsproduktion sker, når varmtvandsføleren er sunket til den indstillede starttemperatur (25 55 C), kan justeres i menu 1.4. Opvarmningen af varmtvand stopper, når vandtemperaturen på varmtvandsføleren (88) har nået (30 60 C), kan justeres i menu 1.5 Desuden kan produktion ske, når varmepumpen har nået sit stopniveau for varmedrift samtidigt med, at der mangler mindre end 2 C til start af varmtvand. Dette for at minimere antal starter. Funktionen Ekstra VV medfører (aktiveres ved et tryk på knappen Ekstra VV ), at temperaturen kan forøges til ca. 70 C i en periode på 3-24 timer (et til fire tryk på knappen Ekstra VV. år el-kassetten aktiveres ved ekstra varmtvand, standser kompressoren. Værdien, hvor kompressoren standser og el-kassetten aktiveres, kan justeres C i menu 1.7. Reservestilling For også at kunne producere varme, hvis brinekredsløbet er frakoblet, eller i forbindelse med evt. service kan varmepumpen stilles i reservestilling. I denne stilling produceres der ikke varmtvand. Kompressoren og brinesystemet er frakoblet, og det er kun centralvarmepumpen og el-varmelegemet, der er aktive. Temperaturen styres af termostaten (3). For at aktivere denne indstilling, stilles kontakten (8) i stilling. I reservestilling er el-trin 2 indkoblet. 8 Vedligeholdelse ikkerhedsventiler Varmesystemets og varmtvandsbeholderens sikkerhedsventiler kan lukke en smule vand ud i forbindelse med temperaturændringer. pildevandsrørene fra sikkerhedsventilerne skal sidde frit og være synlige. ikkerhedsventilerne skal kontrolleres med jævne mellemrum for at hindre tilstopning. Dette gøres normalt ved at dreje sikkerhedsventilens greb mod uret. Vandet skal så strømme gennem sikkerhedsventilen. Hvis dette ikke sker, skal sikkerhedsventilen udskiftes. ikkerhedsventilernes udseende og placering varierer fra installation til installation. Kontakt din installatør for at få oplysninger. 3

12 H M f l o w 49 ( 50 C ) H o t w a t e r 51 C R H M f l o w 49 ( 50 C ) H o t w a t e r 51 C R 10 Generelt til montøren Transport og opbevaring skal transporteres og opbevares stående og tørt. Ved transport ind i huset, kan dog lægges forsigtigt ned på bagsiden. Installationskontrol I henhold til gældende regler skal der foretages en installationskontrol af varmepumpeanlægget, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Kontrollen skal dokumenteres. Det ovenstående gælder for lukkede varmesystemer. Varmepumpen må ikke udskiftes, uden at der foretages en ny kontrol. Kun tilskudsv (drift med el-varmelegme) Opstilling placeres på et fast underlag, helst betongulv eller beton fundament. For at eliminere støj skal i dårligt lydisolerede rum opstilles med bagsiden mod en ydervæg. Hvis dette ikke er muligt, skal placering op ad væg til soveværelse eller andet støjfølsomt rum undgås. anset placering skal vægge til lydfølsomme rum lydisoleres. Rørføring skal udføres uden holdere i indervæg mod soveværelse/ opholdsrum. Vejledende værdier for kollektorer Type Overfladejordvarme, taldsvarme, anbefalet anbefalet kollektorlægde aktiv borehulsdybde m m m m x175 m m 10 2x175 3x150 m m 12 3x150 3x200 m m Gælder for PEM-slange 40 x 2,4 P 6,3. Kollektorslangens længde varierer alt efter forholdene i jorden / stalden og varmesystemet, f.eks. radiatorer eller gulvvarme. Maks. længde pr. kollektor bør ikke overstige 300 m. Er der flere kollektorer, parallelkobles disse med mulighed for justering af flowet. Ved overfladejordvarme skal kollektorslangen lægges i en dybde på 1 m, og afstanden mellem de enkelte slangelængder skal være mindst 1,3 m. Ved flere borehuller skal deres indbyrdes afstand udgøre mindst 15 m. kan anvendes udelukkende som elvarme (el-varmelegeme) til at producere varme og varmtvand, f.eks. inden kollektorinstallationen er klar. e menu OB! For udelukkende at aktivere el-varmedrift, skal der vælges Fra samt den ønskede driftsposition med driftspositionsknappen. Brinepumpe Brinepumpen følger normalt varmepumpens drift. Der findes en speciel funktionsindstilling med kontinuerlig drift i 10 dage, hvorefter systemet automatisk går tilbage til normalindstilling (kan anvendes, inden stabil cirkulation er opnået). e afsnittet Indstillinger, menu El-anode (emalje) er som standard udstyret med el-anode for at beskytte den emaljerede varmtvandsbeholder. El-anoden fungerer automatisk, når FIGTHER 1240 er spændingsførende, og den sidder bag den nederste frontlåge. En grøn lysdiode på transformatoren angiver, at elanoden er i drift. Hvis dioden ikke lyser, er der ingen spænding på el-anoden. Kontakt en elektriker, hvis dette ikke kan afhjælpes. Kontakt en elektriker, hvis lysdioden blinker rødt.

13 Rørtilkobling 11 Generelt Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. Varmepumpen kan arbejde op til en retur temperatur på ca. 58 C og en udgående temperatur fra varmepumpen på ca. 70* C. Kompressoren giver op til 65* C, resten opnås med el-varme. * Gælder 5 kw 1-faset 6 12 kw 3-faset 3 x 400 V. Øvrige varmepumper maks. returtemperatur på ca. 50 C og en udgående maks. temperatur fra varmepumpen på ca. 60 C. Da ikke er udstyret med afspærringsventiler, skal sådanne monteres uden for varmpepumpen for at lette evt. fremtidig service. Ved montage af FLM skal rørtilslutninger til centralvarme og varmtvandsbeholder samt evt. varmtvandscirkulation føres bagud. Afstanden mellem FIGHTER 1240 og væg skal være 50 mm. B! Rørsystemerne skal være spulet igennem, inden varmepumpen tilsluttes, så snavs ikke beskadiger anvendte komponenter Rørtilkobling (brineside) Ved dimensionering af kollektor skal der tages hensyn til den geografiske placering, staldens beskaffenhed og type samt varmepumpens dækningsgrad. For at undgå luftlommer skal man ved udlægning af kollektorslangen kontrollere, at denne udlægges med konstant stigning frem mod varmepumpen. Er dette ikke muligt, skal toppunkter på slangen forsynes med mulighed for udluftning. Alle brinerør i opvarmede rum skal forsynes med isolering mod kondens. iveaubeholderen (K) placeres som brinesystemets højeste punkt og på indkommende rør inden brinepumpen. Vær opmærksom på, at der kan forekomme dryppende kondensvand fra niveaubeholderen. Beholderen bør derfor placeres, så andet udstyr ikke bliver beskadiget. Da temperaturen på brinesystemet kan komme under 0 C, skal dette være frostsikret ned til -15 C. om vejledende mængde ved volumenberegningen anvendes 1 liter færdigblandet frostsikringsvæske pr. meter kollektorslange (ved PEM-slange 40 x 2,4 P 6,3) iveaubeholderen skal mærkes med den frost-sikringsvæske, der er anvendt. Brinekredsen tilkobles valgfrit på venstre eller højre side. idepladerne forneden skiftes alt efter valgt tilkobling. De medleverede tilslutningsrør for brinekredsen fastgøres med klips til de udstansede flige, som foldes ned på den pågældende side. De medfølgende dækplader monteres på sidepladen, se billede. Afspærringsventiler skal monteres så tæt på varmepumpen som muligt. Montér det medleverede snavsfilter på den indkommende streng. Ved tilslutning til åbent grundvandssystem skal der på grund af snavs og risiko for frost i fordamperen monteres et mellemliggende frostsikret kredsløb. Dette kræver en ekstra varmeveksler.

14 12 Rørtilkobling ikkerhedsventiler ikkerhedsventilerne skal have et maksimalt åbningstryk som angivet i Tekniske data og monteres som vist på billedet. pildevandsrør fra sikkerhedsventilerne skal tilsluttes i hele deres længde for at undgå vandsamlinger, og de skal anbringes frostfrit. Rørtilkobling (centralvarme) Rørtilkobling på centralvarmesiden sker øverst. Det nødvendige sikkerhedsudstyr, afspærringsventilerne (monteres så tæt på varmepumpen som muligt) og det medleverede snavsfilter skal monteres. Ved tilkobling til systemer med termostater på alle radiatorer (strenge) monteres der enten en buffertank, eller også afmonteres nogle af termostaterne, så der sikres tilstrækkelig gennemstrømning. Rørtilkobling (varmtvandsbeholder) Varmtvandsbeholderen skal forsynes med påkrævet sikkerhedsudstyr. Hvis der skal installeres boblebad eller anden væsentligt større forbrugsenhed for varmtvand, skal varmepumpen suppleres med en elektrisk varmtvandsbeholder. P EXP F K AV ÄV BK/JK Brine ind F KBin KBut Brine ud K F iveaubeholder navsfilter KV VV

15 Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm 1 0 R Rørtilkobling 13 Frikøling Anlægget kan kompletteres med f.eks. blæserkonvektorer for at muliggøre tilslutning for frikøling. For at undgå kondensdannselse skal rørledninger og øvrige kolde overflader isoleres med diffusionstæt materiale. Ved stort kølebehov er det påkrævet med blæserkonvektor med drypskål og afløbstilslutning. Brinekredsen skal forsynes med en trykekspansionsbeholder. Eventuel eksisterende niveaubeholder skal udskiftes. Ventilationsgenvinding Anlægget kan kompletteres med ventilationsmodulet FLM for at muliggøre ventilationsgenvinding. For at undgå kondensdannelse skal rørledninger og øvrige kolde overflader isoleres med diffusionstæt materiale. Brinekredsen skal forsynes med en trykekspansionsbeholder. Eventuel eksisterende niveaubeholder skal udskiftes. Blæserkonvektor Fläktkonvektor dblæsningsluft Ø 160 Avluft Ø 160 Frånluft dsugning fra rum Ø 160 Ø 160 FLM 30 P ÄV EXP BV Brine ind KBin F P ÄV RV KBut Brine ud EXP BV Brine ind KBin F Brine KBut ud Installationsprincip ystemet skal forsynes med passende ventiler. P F Radiator/ Gulvvarme Radiator/ Gulvvarme EXP ACK Varme, retur Varme, frem F VVC V KV K iveaubeholder F navsfilter KV Koldt vand VV Varmtvand VVC Varmtvandscirkulation P Manometer M Miljøpressostat Exp Ekspansionsbeholder F Fremløbsføler (monteres til punkt 89) EXP F P M Kuldeb. ind Kuldeb. ud

16 230V- 50Hz 2.5uF GRDFO 1m(A) P,(W) HEJA PC;0017IB DK IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar 14 Rørtilkobling Pumpekapacitetsdiagram, centralvarme Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa FIGHTER FIGHTER Flow Flöde 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa , 3 x 230V 6kW FIGHTER Flow Flöde 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa -6 (3 x 230V 8kW) FIGHTER Flöde Flow 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 l/s Tilgængelige tryk Tillgängligt tryck kpa Flow Flöde 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa Flow Flöde 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk -12 kpa ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Flow Flöde l/s Pumpen kan indstilles på 1, 2 eller 3, så flowet justeres. Type P P/:

17 230V- 50Hz 2.5uF GRDFO 1m(A) P,(W) HEJA PC;0017IB DK IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar Rørtilkobling 15 Pumpekapacitetsdiagram, brinesiden Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa FIGHTER Flöde Flow 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa , x 230 V 6kW Flow Flöde 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa Flöde Flow 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 l/s FIGHTER (3 x 230V 8kW) Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk (3 x 230V 10kW) kpa Flöde Flow 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk FIGHTER 1135/ kpa Flöde Flow 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 l/s Tilgængelige Tillgängligt tryck tryk kpa Flöde Flow ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 l/s 2 1 Type P P/: kw Pumpen kan indstilles på 1, 2 eller 3 (4), så flowet justeres

18 16 El-tilslutning Tilkobling skal installeres via en flerpolet arbejdskontakt med mindst 3 mm brydeafstand. Indgående el tilsluttes på klemme -X9 ved hjælp af kabelgennemføring (99) Andet elektrisk udstyr bortset fra udeføler og strømtransformatorerne er færdigkoblet fra fabrikken. Før isolationstest af ejendommen skal varmepumpen kobles fra. Varmepumpen kan ikke skiftes om mellem 1-faset og 3-faset, eller mellem 3 x 230 V og 3 x 400 V. Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne have motorkarakteristik "D" (kompressordrift). Vedrørende sikringernes størrelse, se tekniske data, "ikring". Kontrollér, at motorværnet (26) er indstillet til aut. stilling, og at driftsstrømmen er korrekt indstillet, se tekniske data, Maks. driftsstrøm, kompressor. Hvis ejendommen har jordfejlsrelæer, skal varmepumpen forsynes med et separat jordfejlsrelæ. Tilkobling må ikke foretages uden el-forsyningsselskabets vidende, og tilkoblingen skal foregå under kontrol af autoriseret el-installatør. El-tilslutninger Automatik, cirkulationspumper og kabelføringen dertil er internt sikret med en automatsikring (1). 5,5 mm 1 mm 99 -X B! Drejekontakten (8) må ikke sættes i stilling 1 eller, inden der er fyldt vand på. Overkogningssikringen, termo staten, kompressoren eller varmelegemet kan tage skade. -X9 26 Temperaturbegrænser Temperaturbegrænseren (25) afbryder strømtilførslen til varmelegemet, hvis kedeltemperaturen stiger til mellem 90 og 100 C, og kan resettes manuelt ved at trykke knappen på temperaturbegrænseren ind. Reset Temperaturbegrænseren (25) er tilgængelig bag lugen til højre for el-tilslutningen. Temperaturbegrænseren resettes ved et hårdt tryk på dens knap. B! ulstil overkogningssikringen, den kan være udløst under transporten. B! El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler.

19 El-tilslutning 17 El-tilkobling 230 V V: Varmepumpen sluttes til på klemme -X9 til 230V + PE via el-skab med sikringer. L PE -X9 230 V: Varmepumpen sluttes til på klemme -X9 til 230V + PE via el-skab med sikringer. El-tilkobling 230 V -8, -12 El-tilkobling L PE -X9 El-tilkobling

20 18 El-tilslutning El-tilkobling 3 x 230 V (gælder kun orge) 3 x 230 V: Varmepumpen sluttes til på klemme -X9 til 3 x 230 V + PE via el-skab med sikringer. L1 L2 L3 PE -X9 El-tilkobling El-tilkobling 3 x 400 V + + PE Varmepumpen sluttes til på klemme -X9 til 3 x 400 V + + PE via el-skab med sikringer. L1 L2 L3 PE -X9 El-tilkobling

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220 MO DK 0644-1 031072 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V Fighter 1220 2 1 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse...2 Indstillingstabel...2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...3

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1452-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Anlæggets data Information

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK MOS DK 07- FIGHTER 00 00 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 00 LEK LEK Indhold Systembeskrivelse Vedligeholdelsesrutiner Generelt til montøren Transport og opbevaring Installationskontrol Opstilling

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 36-3 2013-11-26 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400 Model 406 I 408 I 410 I 412 Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets ledningsstik

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 600P MOS DK 0609-2 011919 FIGHTER 600P 1, 2,... LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 600P MOS DK 0609-2 011919 FIGHTER 600P 1, 2,... LEK ,,... MOS DK 0609-099 R MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... Systemprincip... Frontpanel Frontpanel...

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 310P MOS DK 0405-2 611658 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 310P MOS DK 0405-2 611658 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS DK 0405-2 611658 R MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Fighter 310P Indholdsfortegnelse 1 Til Boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg Member of the Danfoss group Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg KH nordtherm s baggrund Specialiseret indenfor varmepumper til landbruget Mere end 28 års erfaring Anlæg indenfor jordvarme, kartoffelkøl,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere