Årsberetning 2014 Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014 Årsberetning 2013"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Årsberetning 2013

2 2 Årsberetning 2014 Energimuseet

3 Forord 2014 blev på godt og ondt et jævnt år for museet vi kunne ikke fastholde den svage stigning i besøgstallet som vi så i 2013 på trods af at vi i 2014 satsede på en særudstilling om Leonardo Da Vinci og nogle af hans værker. En særudstilling med overskriften Det Fleksible Menneske lavet i samarbejde med Museo Nazionale Della Scienca E Della Tecnologia Leonardo Da Vinci, I Milano. Museet havde stillet sin enestående samling til rådighed for udstillingen. Udstillingen blev åbnet den 11. april 2014 af Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen med et stort fremmøde af gæster. I 2014 fortsatte vi drøftelserne med NKT om en overtagelse af deres museum, Elektroteket i Brøndby. Museet viser de mange produkter NKT gennem tiderne og helt op til i dag har produceret. Målet for Energimuseet var med en eventuel overtagelse af Elektroteket, at sikre sig udstillingsfaciliteter ikke blot i Tange, men også i øst Danmark. I slutningen af 2014 kunne begge parter konstatere, at der ikke kunne findes økonomiske midler til at gennemføre Energimuseets overtagelse af Elektroteket og i løbet af de første måneder i 2015 blev projektet skrinlagt. Den 15. september 2014 tiltrådte Anders Dahlstrup som ny direktør for Energimuseet. Tiltrædelsen blev markeret ved en reception på museet den 19. september 2014 hvor rigtig mange mødte op for at hilse på den nye direktør. Receptionen blev også benyttet til at takke Jytte Thorndahl for hendes gode indsats gennem det sidste år som fungerende museumsdirektør. Jytte Thorndahl fortsætter nu sit arbejde som museumsinspektør. Bestyrelsen ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Anders Dahlstrup. I løbet af efteråret indledte bestyrelsen drøftelser om det er muligt at sikre en personsammensætning i såvel bestyrelse som i repræsentantskabet der understøtter museets strategi om vækst i besøgstal og støttekroner. Bestyrelsen mener, det er afgørende for museets fremtid, at der sker en udvikling af museets aktiviteter, hvilket forudsætter en god og robust økonomi. Hertil kræves at alle gode kræfter samles om denne indsats og derfor arbejder bestyrelsen på, at der på generalforsamlingen den 19. maj 2015, kan behandles et forslag om nye rammer for valg af medlemmer til repræsentantskab og bestyrelse. Energimuseet Årsberetning

4 Indholdsfortegnelse Forord 1 Museets arbejdsgrundlag og formål 3 Museets navn og adresse 3 Museets formål, oprettelse og ledelse 3 Energimuseets medlemskaber 3 Udstillinger, aktiviteter og formidling 4 Udstillinger og aktiviteter 4 Vinterferie på Energimuseet 4 "Leonardo da Vinci - det fleksible menneske" 4 Forskningens døgn og andre events 4 Sommerferie 5 Dansk Naturvidenskabsfestival 5 Efterårsferie "Magnetens Magi" 6 Konferencer 8 Foredrag og ekstern undervisning 8 Brugerundersøgelse 9 Undersøgelser og forskning 10 Repræsentantskabet 1. april Museets bestyrelse 1. april Bestyrelsesmedlemmer 15 Personlige stedfortrædere 15 Energimuseet Årsberetning

5 Museets arbejdsgrundlag og formål Museets navn og adresse Energimuseet Bjerringbrovej 44, Tange, 8850 Bjerringbro. Museet har til huse i egne hovedbygninger og bygninger, som lejes af Gudenaacentralen. Telefon: og Telefax: Hjemmeside: Relevante links til Energimuseets samarbejdsprojekter og parter: Museets formål, oprettelse og ledelse Energimuseet er statsanerkendt som et landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum. Energimuseet er en selvejende institution baseret på et repræsentantskab. Energimuseet er stiftet den 3. november 1982 under navnet Elmuseet og indviet den 27. august 1984 på Elektricitetens Dag, der fejres som museets fødselsdag. Museet åbnede for publikum i Gert Braae, NRGI, har siden 11. juni 2010 været formand for museets bestyrelse og repræsentantskab. Mag. art. Jytte Thorndahl har været museets konstitueret direktør fra 27. august 2013 til 14. september 2014 Cand. polit. Anders Dahlstrup har været museets direktør siden 15. september Energimuseets medlemskaber Midtjyske Museers Udviklingsråd (MMU) Organisationen Danske Museer (ODM) Museumstjenesten Boligpuljen for danske museer Håndværks- og industripuljen for danske museer Møllepuljen for danske museer Dansk Teknologihistorisk Selskab Gashistorisk Selskab Lysteknisk Selskab Naturvejlederforeningen i Danmark Skolernes Energiforum International Council of Museums (ICOM, CIMUSET) Ecsite European Network of Science Centres and Museums Nordisk Science Center Forbund (NSCF) Society for the History of Technology (SHOT) Bestyrelsen for Harteværket Repræsentantskabet for Gasmuseet, Hobro Turistforeningen for Viborg og Omegn VIBORGegnens Erhvervsråd og Erhvervsklub International Committee of the History of Technology (ICOHTEC) Poul la Cour Fonden, Askov Selskabet til bevaring af industrimiljøer Energimuseet Årsberetning

6 Udstillinger, aktiviteter og formidling Udstillinger og aktiviteter Vinterferie på Energimuseet I skolernes vinterferie satte Energimuseets skoletjeneste fokus på elektricitetens historie. Gennem et skuespil på 45 minutter blev publikum ført fra de gamle grækere og frem til Thomas Edisons laboratorium. Efter vinterferien tog museet imod anmeldte skoleklasser og grupper, og 15. marts åbnede museet for sæsonen. "Leonardo da Vinci - det fleksible menneske" Fredag den 11.april åbnede Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen årets særudstilling: "Leonardo da Vinci - det fleksible menneske". Fra det italienske Museo Nazionale della Scienzia e della Tecnologia Leonardo da Vinci, som var museets samarbejdspartnere omkring udstillingen, talte museets generaldirektør Fiorenzo Galli. Over 100 mennesker inklusiv flere journalister deltog i åbningen, som var meget vellykket. En lang række energiselskaber havde valgt at være sponsorer for udstillingen. Energimuseets aktiviteter var fra åbningen af udstillingen og frem til 31. oktober præget af udstillingen med tilbud om mange gratis rundvisninger i weekender og i påskeferie, sommerferie og efterårsferie. Forskningens døgn og andre events Museet afholdt Forskningens Døgn den april med deltagelse af skoleelever fra skoler i Viborg Kommune. Temaet var Leonardo da Vinci og hans studier af naturen. For de ældste klasser blev der gennemført rundvisninger såvel udendørs som i særudstillingen "Leonardo da Vinci - det fleksible menneske". For de yngste klasser var der freskoværksted, hvor de kunne lære at lave freskomalerier. I weekenden var der gratis rundvisninger i Leonardo da Vinci-udstillingen omkring emnet flyvning. I weekenden den maj var der arrangeret en elbil-event, hvor Nissan og Renault havde stillet deres elbiler til rådighed, og en lokal cykelhandler elcykler. Derudover havde private ejere af Tesla Roadster og Tesla S stillet deres biler til skue og afprøvning. Forskellige forhandlere af ladestandere havde også stillet deres ladere til rådighed. Weekenden var arrangeret af Energimuseet i samarbejde med Bent Vistisen, en af Energimuseets 4 Årsberetning 2014 Energimuseet

7 frivillige. Arrangementet var velbesøgt med 600 gæster. Som alternativ til tidligere års fysikshow valgte vi at gennemføre "Fortællingen om Elektriciteten. Museets formidlere fortalte hver dag om elektricitetens forunderlige historie fra oldtiden til nutid, krydret med små eksperimenter og inddragelse af publikum. I weekenden den juni deltog museet i den nationale Vindmølledag med tilbud om gratis rundvisning " Fra Leonardo da Vinci til moderne vindmøller". Sommerferie Museets sommerferiearrangementer blev afholdt 30. juni til 15. august med en række daglige aktiviteter. På grund af mange udenlandske turister i august afholdt vi to daglige demonstrationer i Bohrtårnet samt en daglig rundvisning i Leonardo Da Vinci udstillingen i august. Rigtigt mange gæster deltog i sommerens quiz i udstillingen, hvor vinderen fik en rejse til Milano for bl.a. at se det tekniske museum. Den 6. august havde museet besøg af til 16- årige unge, der var på Science Camp med Insero fra Horsens. De unge fik undervisning om fysik og højspænding i Niels Bohr tårnet og gennemførte undervisningsforløbet "Den lille vindmølleingeniør", hvor de selv byggede små vindmøller, der blev afprøvet i museets vindtunnel. Dansk Naturvidenskabsfestival Energimuseet gennemførte årets Naturvidenskabsfestival med titlen "Vejen til Fremtiden" i uge i september Museets særudstilling "Leonardo da Vinci - det fleksible menneske" dannede udgangspunkt for de forskellige aktiviteter. Leonardo da Vinci blev i den forbindelse koblet sammen med eksempler på nutidig forskning, der bruger naturen som inspirationskilde. Energimuseet Årsberetning

8 med vægt på hans empiriske tilgangsvinkel og hans studier af naturen samt en gennemgang af særudstillingen. Desuden fik de en times foredrag ved Ph.d. studerende og forskere fra henholdsvis DTU og Aarhus Universitet omkring deres forskning indenfor biomimetik, fusionsenergi og ny anvendelse af bl.a. hamp. Der deltog i alt 995 elever og 69 lærere/voksne i festivalen. I alt deltog 25 hold fra grundskolen og 15 fra ungdomsuddannelserne. Alle skoleklasser, der besøgte museet, fik en rundvisning med hovedvægt på da Vincis arbejdsmetoder med udgangspunkt i hans studier af naturen. Desuden gennemførte alle grundskoleklasserne et læringsforløb om, hvordan man gør iagttagelser og lærer af naturen. På en tredje post hørte de om nutidens arbejde indenfor biomimetik og kunne bl.a. studere levende muslinger og levende gekkoer. For de mindste klasser var der tilbud om rundvisning i Leonardo da Vinci-udstillingen og i naturen. Desuden deltog de små klasser i en workshop, hvor de med naturens egne materialer malede freskomaling på frisk puds ligesom Leonardo da Vinci lærte det som 12-årig elev på et værksted i Italien. Efterårsferie "Magnetens Magi" Efterårsferien bød på hands-on udstilling og fysikshow under titlen Magnetens Magi. Desuden var der dagligt en rundvisning i da Vinci-udstillingen, og to daglige demonstrationer i Bohr-tårnet. Da Ørstedsalen var optaget af da Vinci-udstillingen, blev Magnetens Magi afholdt i et opvarmet telt i 20 er haven. Udstillingen bestod af 8 hands-on opstillinger, hvor publikum kunne eksperimentere med de magnetiske kræfter. Desuden var der to workshops, hvor børn og voksne kunne bygge deres egen elektromagnet og en simpel elektromotor. Det Grundfos-ejede firma Sintex sponserede magneter og superledere til udstillingen. Klasser fra ungdomsuddannelser modtog et videnskabshistorisk foredrag om Leonardo da Vinci 6 Årsberetning 2014 Energimuseet

9 Besøgsstatistik I 2014 havde museet besøg af gæster imod i Især den varme sommer trak ikke så mange besøgende, som forventet besøgende kom fra skoler, gymnasier og andre uddannelsessteder. Efter sommerferien fik museet især besøg af mange gymnasieklasser, der besøgte særudstillingen. I alt personer deltog i museets tilbudte rundvisninger og aktiviteter. Der blev i løbet af 2014 afholdt i alt 1170 rundvisninger, shows og demonstrationer i Bohr tårnet. Langt de fleste gæster på Energimuseet var danskere. I juli og august talte museet alle udenlandske gæster. I juli var 3,6% af gæsterne udenlandske og i august var det 7,2%. Tyskere og hollændere udgjorde de to største udenlandske grupper. Anden formidling Der er udarbejdet nye undervisningskataloger for 2014 til grundskoler og ungdomsuddannelser, således at vi kan ramme målgrupperne mere præcist. Katalogerne blev udsendt i begyndelsen af året pr. mail til samtlige skoler og ungdomsuddannelser i Danmark. Der blev den 10. april afholdt et kursus for gymnasielærere omkring Renæssancen og Leonardo da Vinci. Den italienske ekspert i Leonardo da Vincis maskiner, liv og arbejde, Claudio Giorgioni viste rundt i udstillingen om Leonardo da Vinci i forbindelse med kurset. Der var stor interesse for udstillingen blandt gymnasielærerne, som kunne bruge den i deres undervisning. Udstillingen blev besøgt af rigtig mange gymnasieklasser i den periode, hvor den blev vist. Energimuseet medvirkede i juni i Dansk Energi og Østkraft s fælles telt ved Folkemødet på Bornholm. Foruden et dagligt fysikshow, der handlede om energitransmission og lagring, havde museet et messebanner og en stand med brochurer. Erik Jørgensen og Per Winther fra skoletjenesten var i november 2014 dommere hos Mercantec i Viborg til skolens "Edison konkurrence". Sammen med Anders Dahlstrup har museets skoletjeneste indledt møder med de omliggende kommuners skoleforvaltning omkring et fremtidigt samarbejde om skolernes brug af museet. Kursusdag for ansatte på Insero I maj gennemførte museumsinspektør Flemming Petersen en kursusdag for ansatte på Insero. Kurset handlede om energihistorie. Kurset blev efterfølgende bearbejdet, så det bliver en del af de kurser, som Insero tilbyder ansatte i den danske energisektor. Energimuseum Øst En arbejdsgruppe bestående af konstitueret museumsdirektør Jytte Thorndahl, museumsinspektør Flemming Petersen, bestyrelsesmedlem Sven Salwin samt Inger Jessen udarbejdede i foråret en skitseplan samt forretningsplan for Energimuseum Øst, Planen var at sammenlægge firmamuseet for NKT, LK og Nilfisk, 'Elektroteket', beliggende i Brøndby, med Energimuseet og efterfølgende at udvikle Elektroteket til en afdeling af Energimuseet med navnet Energimuseum Øst. Desværre viste det sig efterfølgende, at der ikke kunne rejses midler til projektet. Energimuseet Årsberetning

10 Samarbejdsaftale Energimuseet har underskrevet en samarbejdsaftale med Iran Science and Technology Museum i Teheran, som drejer sig om gensidig udveksling af erfaringer og udstillinger. samarbejdsaftale mellem museet i Teheran og Energimuseet. Titler på forelæsningerne var:1) "From private collections to the modern museum. Science museums as informal learning sites". 2). "Presenting climate change at museums". 3) "Dissemination of science and technology.". 4) "How to present electricity to the public". Foredrag og ekstern undervisning Jytte Thorndahl afholdt d. 10 juli et fagligt oplæg i forbindelse med CIMUSETs konference i Paris med titlen: "Builder of Windturbines just for a day - or maybe more" Flemming Petersen har den 12. november holdt forelæsning på Fåborg Folkeuniversitet over temaet "Vindmøller og erhvervsudvikling." Konferencer Jytte Thorndahl har med økonomisk støtte fra Kulturstyrelsen deltaget i ICOMS årlige møde for præsidenter for ICOM's Internationale og nationale kommitter i Paris fra juni. Desuden deltog hun ligeledes med økonomiske støtte fra Kulturstyrelsen som præsident i CIMUSETs årlige konference i Paris fra juli. Flemming Petersen afholdt den 13. november forelæsning med titlen "Etik, vindmøller og planlægning" på Aalborg Universitet. Forelæsningen foregik i forbindelse med et phd-seminar, som er en del af et forskningsprojekt der gennemføres mellem tre institutter, henholdvis Ingeniørvidenskab, Filosofi og Historie. Markedsføring Der blev som øvrige år tegnet annoncer i de store turistmagasiner for Silkeborg, Viborg m.m. Op til åbningen af sæsonen var der annoncering i især jyske og midtjyske samt landsdækkende medier. Der blev udsendt pressemeddelelser og den særudstillingen fik en pæn omtale i medierne. Særudstillingen blev også omtalt i magasinet Illustreret Videnskab. Der blev fremstillet et nyt TV-spot og i samarbejde med Viborg Kommune og Visit Viborg blev der blevet gennemført en større fælles avisannoncering i JyllandsPosten. Museets annoncering tog udgangspunkt i Leonardo-udstillingen. Jytte Thorndahl deltog fra den november i en museumskonference i Teheran inviteret af Iran Science and Technology Museum. Temaet var "Dissemination of Science in Museums and Cultural Centres". JT bidrog med to forelæsninger samt workshops afholdt på Teherans Universitet. Desuden gennemførte hun en forelæsning på Isfahan Art University, en forelæsning på National Science Institute for Science Policy og endelig en forelæsning for Presidential deputy of science and technology. Endelig blev en dag brugt til oplæg og seminar på Irans Science and Technology Museum i Teheran, hvor der også blev underskrevet en Der blev i 2014 delt brochurer ud i hele Midtjylland og til turistbureauer i hele landet. Desuden blev der kørt brochurer og plakater omkring Leonardo da Vinci udstillingen ud til campingpladser, hoteller, vandrehjem m.m. op til skolernes sommerferie. Museets hjemmeside blev i foråret 2014 tilrettet. Formålet var at gøre den lettere tilgængelig for brugerne. Op til udstillingsåbningen blev der løbende oploadet billeder og tekst om Leonardo da Vinci udstillingen, ligesom der løbende gennem 2014 blev publiceret informationer på museets facebookprofil. 8 Årsberetning 2014 Energimuseet

11 Brugerundersøgelse Brugerundersøgelse 2014: Gæsterne kom på grund af særudstillingen 40erne, og hvor børnene var mellem 5 og 16 år. Museet sælger i høj grad sig selv som et familiemuseum, hvor der er spændende oplevelser og gode udfordringer for børn. Museet havde dog også en del seniorer blandt gæsterne. I vinterferien, påskeferien, weekender i maj, juni og august, september, oktober, i skolesommerferien og efterårsferien blev der udleveret 550 skemaer til museets gæster. Hensigten var både at få oplysninger om, hvor gæsterne havde hørt om museet, og hvad de syntes om besøget. I alt er der indleveret 393 skemaer fra museets gæster. Energimuseet tiltrak i 2014 kunder fra hele Danmark. Flest fra Region Midtjylland 62 %. Region Syd følger med 15 %, Region Nordjylland med 14 %, Region Hovedstaden og Sjælland med 8 % og udenlandske gæster med 1 %. Når man spurgte gæsterne om, hvad den primære grund til besøget var, viste det sig at størstedelen af museets gæster i 2014 kom på grund af særudstillingen om Leonardo da Vinci og pga. af Tangeværket. Dette var en markant ændring i forhold til 2013, hvor kun få kom på grund af særudstilling. 35 % af de adspurgte gæster var egentlige ferieturister, som kom til museet fra en overnatning på campingplads, hotel, vandrehjem, feriehus eller lignende. 56 % svarede, at de havde besøgt museet tidligere, hvilket er en positiv indikator ift. museets kvalitet. En typisk gæst på Energimuseet kom som del af en familie, hvor forældrene var i begyndelsen af Langt de fleste af museets gæster kom, fordi de havde fået det anbefalet af familie og venner, hvilket viste, at mange har været så tilfredse med besøget, at de gerne ville anbefale det til andre. Den markedsføring, der gav flest gæster, var Energimuseets hjemmeside dernæst fulgte Energimuseets egen brochure, TV-spot og avisannoncer/artikler. I forhold til prisen var det museets hjemmeside og brochure, der gav det bedste resultat. TV-spot anvendtes kun i sommerferieperioden men havde meget mindre effekt. Måske pga. en varm sommer. Energimuseet blev i høj grad brugt til heldagsudflugter, og gæsternes tidsforbrug var på niveau med Nogle vidste i forvejen, at der var oplevelser til mange timer, mens mange blev positiv overrasket over, at der var så meget at se og opleve. 45 % af gæsterne brugte mere end 3 timer, hvilket sandsynligvis betød, at et besøg på Energimuseet sjældent blev kombineret med et besøg på en anden attraktion selvsamme dag. I turistsprog betyder det, at Energimuseet skal være reason-to-go for gæsterne, hvilket stiller væsentligt større krav end til attraktioner, hvor gæsterne deler tiden med andre oplevelser. Gæsterne blev også spurgt om deres tilfredshedsgrad mht. både besøget som helhed, i forhold til forventninger, oplevelse i forhold til pris, serviceniveauet og de fysiske rammer om besøget. 98 % var meget tilfredse eller tilfredse med besøget som helhed. Energimuseet Årsberetning

12 Undersøgelser og forskning Forskningsprojekt Museet har i 2014 fået bevilget kr. af Kulturstyrelsen med henblik på at Flemming Petersen kan gennemføre en undersøgelse over, hvad der er skrevet om dansk energihistorie. Ud over denne historiografiske undersøgelse vil projektet også inkludere en mindre undersøgelse af, hvordan der forskes og formidles i energihistorie på en række udvalgte europæiske museer. Projektet vil betyde, at FP skal deltage i en række konferencer med energihistorisk tilsnit. Projektet skal afsluttes med en rapport/artikel som skal fagbedømmes. En godkendt artikel vil indgå i en opkvalificering af FP til phd-niveau, som er et krav for, at museet i fremtiden kan opretholde muligheden for at søge forskningsmidler fra Kulturstyrelsen. Publikationer: Petersen, Flemming og Jytte Thorndahl, 2014.: "Danske vindmøller til havs." Erhvervshistorisk Årbog. Nr. 63, 2014,1 p Artiklen kan downloades via: Thorndahl, Jytte, 2014 Kraftværkernes vindmøller til lands og til vands. I Kapitler af Vindkraftens Historie. Energimuseet, Poul la Cour Museet, Nordisk Folkecenter for vedvarende energi, Danmarks Vindkrafthistoriske Samling. Marts Thorndahl, Jytte, 2014 (Book review): "Nina Möllers, Karin Zachmann, ed. Past and Present Energy Societies: How Energy Connects Politics, Technologies and Cultures." I ICON, Journal of the International Committee for the History of Technology, volume 20, nr Samlingerne Registrering og samlinger Energimuseets samlinger er registreret og registreres løbende online med Kulturstyrelsens elektroniske database, Regin. Alle museet genstande, fotografier, arkivalier er tilgængelige på nettet under Museernes Samlinger på Kulturstyrelsens hjemmeside. Museets samlinger rummede pr (9.893 i 2013) registrerede genstande, (9.495) fotos, (1.041) arkivenheder samt (2.336) kataloger og tegninger, som er elektronisk registrerede under museets (3.223) museumssager. Den lovpligtige samlingsrevision blev gennemført af revisor den uden bemærkninger. Konservatorer fra Museernes Bevaringscenter i Skive hjalp med udpakning opstilling og nedpakning af de mange genstande fra Det Tekniske Museum for Leopnardo da Vinci i Milano til årets udstilling om Leonardo da Vinci. Nyerhvervelser Museet modtog i 2014 bl.a. et fint gammelt elektrisk styreur, en metaldetektor fra spildevandsforsyningen i Ebeltoft Kommune, og enkelte genstande fra det tidligere ELRO i Randers. Desuden har museet hjemtaget en række gamle regnskabsprotokoller samt nogle indbundne tidsskrifter fra det tidligere Viby elværk, som nu er en del af Aura Energi. Der blev også hjemtaget enkelte elektriske apparater, måleinstrumenter samt arkivalier og fotos fra private personer. Tyveri Museet var omkring efterårsferien udsat for tyveri af mindre genstande fra teenageværelserne i 1960'er huset, fra 1920'er huset samt fra hallen. Flere af genstandene er ikke en del af museets samling men effekter, der er anskaffet til boligindretning som f. eks plakater og legetøj. Tyveriet blev meldt til politiet og der er optaget rapport om sagen, desuden har museet underrettet lauritz.com, da det viste sig at en ventilator var blevet sat til salg på lauritz.com. Med politiets hjælp fik vi ventilatoren tilbage til museets samling. 10 Årsberetning 2014 Energimuseet

13 Efterfølgende blev der opsat videoovervågning op i hallen og i hjemmet fra Værelserne i 1960'er huset er blevet forsynet med genstands- og bevægelsesalarmer. Administration Arbejdstilsynet Museet havde uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet torsdag den 21. august. Repræsentanten fra Arbejdstilsynet var tilfreds med hvad han så og hørte, og han havde ingen bemærkninger. Det betød, at museet fik en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, og at museet vil være 'fredet' for besøg de næste 5 år. Museet skal dog have endnu en medarbejder på kursus i Arbejdsmiljø. Efterfølgende fik museet en rapport til udtalelse. Den endelige rapport ligger nu på Kulturstyrelsens hjemmeside, hvorfra den kan downloades: museumsvirksomhed/kvalitetsvurdering/ Museet skal inden 1. april 2015 komme med svar på, hvordan man agter at imødekomme de anbefalinger, der er noteret i Kulturstyrelsens rapport om museet. Ny direktør Museets nye direktør Anders Dahlstrup tiltrådte 15. september Dette blev markeret ved en reception den 23. september, hvor der også blev sagt tak til den konstituerede museumsdirektør Jytte Thorndahl. Café Edison havde i løbet af året besøg af Fødevarestyrelsen og fik i august 2014 en smiley. Kvalitetsvurdering af museet Museet fik i november 2013 besked om, at Energimuseet var udtaget til kvalitetsvurdering i 2014, og havde besøg af Kulturstyrelsens vurderingsgruppe den 8. oktober. Kvalitetsvurderingen bestod af en besigtigelse af museet samt et møde med museets formand, direktør og 2 museumsinspektører samt en repræsentaant fra Viborg kommune. I kvalitetsvurderingen indgik en samlet vurdering af hele museets virksomhed. Udvalget fra Kulturstyrelsen vurderede museets konkrete faglige opgavevaretagelser samt kiggede nærmere på museets organisatoriske, ledelsesmæssige, administrative samt ressourcemæssige forhold. Energimuseet Årsberetning

14 Repræsentantskabet 1. april 2015 I: Organisationer, foreninger o.l. III: Forsknings- og uddannelsesinstitutioner Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen Frederiksberg C Ervind F. Poulsen Silkeborg Danmarks Tekniske Universitet Ørsted-DTU Joachim T. Holbøll Lyngby Arne Hejde Nielsen Lyngby Dansk Energi og Dansk Energi-Net Tonni Bjerrum Holstebro Lars Bjørn Larsen Frederiksberg C Leif Henriksen Odense SV Den Jydske Haandværkerskole, Elinstallatør-afdelingen EUC Midt Leif P. Jensen Hadsten John Hansen Viborg Lars Aagaard Frederiksberg C Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum Jan Nørgaard Hansen Århus C Elektroteknisk Forening ELFO Elinstallatørernes Landsforening Anders Ebbesen Jensen Odense Børge Terkelsen Beder Bent Dalgaard Pedersen Silkeborg Institut for Informations og Medievidenskab, AU. Institut for Videnskabshistorie AU Jens K. Christensen Århus N Henry Nielsen Århus C Keld Nielsen Århus C Ingeniørforeningen i Danmark, IDA Niels Henrik Gregersen Viby J Ole Mørk Lauridsen Farum Institut for Energiteknik, AUC Claus Leth Bak Aalborg Ø Birgitte Bak-Jensen Aalborg Ø Kabel- og Liniemesterforeningen Henrik Welding Frederiksberg C Olaf Ring Horsens N. Vagn Nørskov Silkeborg Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Univ. Erhvervsakademi Dania Bjarne Toft Odense M Gunnar F. Møller Viby J Maskinmestrenes Forening Energimuseets Venner Ole Høyer Herning Niels Jørgen Knudsen Viborg IV: Elværker og forsyningsselskaber Carsten Christiansen Sabro AURA Energi Jørn Grauballe Tilst II: Stat, regioner og kommuner Poul Ankersen Viby J Nordsøfonden Peter Helmer Steen København K Bjerringbro Elværk Norman G. Frederiksen Bjerringbro Viborg Kommune Niels Dueholm Bjerringbro Martin Sanderhoff Bjerringbro DONG Energy Jens Bahne Jørgensen Rødding Tomas Christensen Virum Jens Erik Pedersen Vodskov 12 Årsberetning 2014 Energimuseet

15 Energi Danmark A/S Jørgen H Westergaard Viby J Peder Ø. Andreasen Fredericia Ravdex A/S Niels Mertz Rasmussen Odense Jens Otto Kjærsgaard Rynkeby Energinet.dk. Torben Glar Nielsen Fredericia SEAS-NVE Jan Johansen Svinninge Peter Hodahl Fredericia Thy Mors Energi Tina Winther Nykøbing Energi Fyn Bent Agerholm Odense Holger Blok Silkeborg Vattenfall A/S Jørgen Nielsen København SV Arne Rahbek Kolding EnergiMidt A/S Hans Okholm Silkeborg Iglin M. Ibsgaard Randers Sten Petersen Randers VERDO Peter Kristensen Randers Himmerlands Elforsyning Preben Pedersen Nørresundby Jens Nielsen Nørager GEV Net A/S Grindsted Finn Lunde Grindsted Per Søndergaard Grindsted Rasmus Lambert Bjerringbro V: Erhvervsvirksomheder Gudenaacentralen a.m.b.a. Chr. Johansen Ry Hans Pedersen Århus ABB A/S Jesper Dreyer Fredericia Erik Koldby Nielsen Fredericia Helsingør Elforsyning Peter Kjær Madsen Helsingør Bravida Danmark A/S Bent Andersen Brøndby Ikast Værkerne Bruno Gade Nielsen Ikast DANFOSS A/S Flemming Egelund Nordborg Kjellerup El-forsyning Frands R. Lauritzen Kjellerup Karsten Godiksen Ringe EXIDE Danmark A/S Michael Kaae Kristensen Vejle Brian Bæk Vejle Midtfyns Elforsyning Christian Busch Ringe GRUNDFOS International A/S John B. Jacobsen Bjerringbro Arne Lau Ringe Kemp & Lauritzen Allan Jørgensen Albertslund Per Sørensen Horsens Lemvigh-Müller Henrik Hauschildt Åbyhøj NRGI a.m.b.a. Steffen Monrad Århus Sven Salwin Kastrup Gert Braae Viby J NKT Cables A/S Peter Hem Værløse Energimuseet Årsberetning

16 NKT Holding A/S Nordea Bank Danmark A/S Rambøll Siemens A/S Solar A/S Poul Erik Stockflet Brøndby Daniel Høj Bjerringbro Niels Tornsberg Århus John Finnich Pedersen Ballerup Claus Møller Ballerup Jukka Pertola Ballerup Ib Falkenberg Aalborg Peter Høstgaard-Jensen, Pandrup Svend Aa. Koch-Christensen, Ringe Martin Kristensen, Valby Henrik Lebech, Bagsværd Børge Lindberg, Værløse Lars Lorensen, Holte Peter Tscherning Møller, Fredericia Robert Møller, Juelsminde R. Møller Nielsen, Århus VI: Enkeltpersoner Aage Pedersen, Gentofte Hans Schiøtt, Lystrup Poul Sachmann, Fredericia Leif Bjørvik, Årup Preben Schou, Holte Leo Christensen, Viborg Gunnar Tinning, Højbjerg Leif Hansen, Viborg Birgitte Wistoft, København K Carl Hilger, Kolding 14 Årsberetning 2014 Energimuseet

17 Museets bestyrelse 1. april 2015 Bestyrelsesmedlemmer Personlige stedfortrædere Bestyrelsesmedlem Gert Braae NRGI (formand for Energimuseet) Direktør Per Sørensen NRGI Byrådsmedlem Niels Dueholm Viborg Kommune (næstformand for Energimuseet) Byrådsmedlem Martin Sanderhoff Viborg Kommune Direktør Peter Helmer Steen Nordsøenheden Bestyrelsesmedlem Leif Henriksen Dansk Energi Adm. direktør Lars Aagaard Dansk Energi Bestyrelsesmedlem Chr. Johansen Gudenaacentralen a.m.b.a. Bestyrelsesmedlem Hans Pedersen Gudenaacentralen a.m.b.a. Divisionsdirektør Torben Glar Nielsen Energinet.dk Adm. direktør Peder Ø. Andreasen Energinet.dk Afdelingsformand Ervind F. Poulsen Dansk El-Forbund Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen Dansk El-Forbund Direktør Leif Getreuer Siemens A/S Teknisk chef Tomas Christensen Dong Energy Senior vice-president Jens Erik Pedersen Dong Energy Lektor Arne Hejde Nielsen Danmarks Tekniske Universitet Lektor Joachim T. Holbøll Danmarks Tekniske Universitet Adm. direktør Peter Hem NKT Cables A/S Senior HV Sven Salwin NKT Cables A/S Energimuseet Årsberetning

18 Forside: 2015 Energimuseet 16 Årsberetning 2013 Energimuseet

Arbejdsplan 2011-14. Museale opgaver. Museumsnummer 76102 Museumsakronym ELM CVR-nummer 69916619

Arbejdsplan 2011-14. Museale opgaver. Museumsnummer 76102 Museumsakronym ELM CVR-nummer 69916619 Arbejdsplan 2011-14 Museale opgaver Museumsnummer 76102 Museumsakronym ELM CVR-nummer 69916619 Museumsnavn Energimuseet e-mail info@energimuseet.dk Museets adresse Bjerringbrovej 44 8850 Bjerringbro Museets

Læs mere

MUSEERNES 4-ÅRIGE ARBEJDSPLANER

MUSEERNES 4-ÅRIGE ARBEJDSPLANER Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 116978 Formularens ID: 494 Sendt til: gs@energimuseet.dk Sendt: 15-12-2010 09:35 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private 15. Juni Fonden Augustinus

Læs mere

Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange

Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange Årsberetning 2013 Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange direktørens forord Christine Buhl Andersen Museumsdirektør publikum takket være Søren Dahlgaards innovative

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Exteriør. Foto: Peter Cook TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Elmuseet i 25 år. inspiration, og elektricitetens betydning nu og i fremtiden kan. blive belyst på den måde, som den fortjener.

Elmuseet i 25 år. inspiration, og elektricitetens betydning nu og i fremtiden kan. blive belyst på den måde, som den fortjener. 1 Elmuseet i 25 år Der var på Gudenaacentralen store og gode lokaler, der ville egne sig til udstilling, og der ville være plads til fremtidige magasiner, der skulle rumme de mange museumsgenstande, der

Læs mere

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Årsberetning 2014 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix forord

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

Årsberetning 2009 2 2. Forord

Årsberetning 2009 2 2. Forord Østsjællands Museum Årsberetning 2009 Forord Der blev ikke hvilet på laurbærrene i 2009, hvor 71.000 gæster besøgte Østsjællands Museum, og ikke mindre end 50.000 af disse kom på tur med egen guide. Alligevel

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning 2. Beretning fra de faglige enheder 3. Undersøgelser 4. Formidlingsaktiviteter

Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning 2. Beretning fra de faglige enheder 3. Undersøgelser 4. Formidlingsaktiviteter Sydvestjyske Museer Beretning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning 3 2. Beretning fra de faglige enheder 14 2.1 Arkæologi 14 2.2 Historie 20 2.3 Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB) 22

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 TAK! 2008 har været et helt særligt

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Beskrivelse af ansøgninger om tilskud til kulturelle

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Årsberetning 2009 for

Årsberetning 2009 for Årsberetning 2009 for 1 FORORD 4 1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL 6 1.1 MUSEETS NAVN 6 1.2 MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER 6 1.3 MUSEUMSKATEGORI 6 1.4 MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE FORHOLD 6 1.5 OPRETTELSE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET

ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 Forstadsmuseet / Cirkusmuseet Redaktion Lisbeth Hollensen Mikkel Knudsen Anja Olsen Anders Aalund Janus Clausen Layout af Lars Ellgaard Trykt af Rådhustrykkeriet, Hvidovre

Læs mere

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G SKOLETJENESTEN ÅRSBERETN I NG 2008-09 Foto: SMK Foto 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2010: Anne Vang (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Margit

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16 ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2011 1 Indledning 1 Arbejdsgrundlag og formål 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

GASMUSEET 2003 Årsberetning fra Gasmuseet &Gashistorisk Selskab 2003 juni 2004

GASMUSEET 2003 Årsberetning fra Gasmuseet &Gashistorisk Selskab 2003 juni 2004 GASMUSEET 2003 Årsberetning fra Gasmuseet &Gashistorisk Selskab 2003 juni 2004 BERETNING 2003 Det flasker sig 2003 Gasmuseet har i 2003 arbejdet med f-gassen og i juni 2003 blev udstillingen Det flasker

Læs mere

FOTO: DEN BLÅ PLANET. ÅRSBERETNING 2012-13

FOTO: DEN BLÅ PLANET. ÅRSBERETNING 2012-13 ÅRSBERETNING 2012-13 FOTO: DEN BLÅ PLANET. 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2014: Pia Allerslev (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Malene Barkhus,

Læs mere

Årsberetning 2012. M/S Museet for Søfart

Årsberetning 2012. M/S Museet for Søfart M/S Museet for Søfart Årsberetning 2012 M/SMuseetforSøfartsnyerammerogindhold harværetunderforberedelseimangeår.efter BIG, Bjarke Ingels Group vandt arkitektkonkurrencen i 2007 er der arbejdet intenst

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15 ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2010 1 Indledning 1 Museumskategori og ejerforhold 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

Vesthimmerlands Museumsforening

Vesthimmerlands Museumsforening Vesthimmerlands Museumsforening Årbogsudgivelse 2014 Nr. 1 2015 1 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Arkæologi og forskning s. 5-7 Nyt fra museumsundervisningen s. 8-10 Kulturarvsfejring

Læs mere

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online Politisk Vi sikrer fremtiden! Det første år Interview med Lene Espersen Frihed til dig Fokus på den konservative frihedsreform Demokratisk integration - en ny vej Konservatisme -frihed under ansvar af

Læs mere