Årsberetning 2014 Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014 Årsberetning 2013"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Årsberetning 2013

2 2 Årsberetning 2014 Energimuseet

3 Forord 2014 blev på godt og ondt et jævnt år for museet vi kunne ikke fastholde den svage stigning i besøgstallet som vi så i 2013 på trods af at vi i 2014 satsede på en særudstilling om Leonardo Da Vinci og nogle af hans værker. En særudstilling med overskriften Det Fleksible Menneske lavet i samarbejde med Museo Nazionale Della Scienca E Della Tecnologia Leonardo Da Vinci, I Milano. Museet havde stillet sin enestående samling til rådighed for udstillingen. Udstillingen blev åbnet den 11. april 2014 af Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen med et stort fremmøde af gæster. I 2014 fortsatte vi drøftelserne med NKT om en overtagelse af deres museum, Elektroteket i Brøndby. Museet viser de mange produkter NKT gennem tiderne og helt op til i dag har produceret. Målet for Energimuseet var med en eventuel overtagelse af Elektroteket, at sikre sig udstillingsfaciliteter ikke blot i Tange, men også i øst Danmark. I slutningen af 2014 kunne begge parter konstatere, at der ikke kunne findes økonomiske midler til at gennemføre Energimuseets overtagelse af Elektroteket og i løbet af de første måneder i 2015 blev projektet skrinlagt. Den 15. september 2014 tiltrådte Anders Dahlstrup som ny direktør for Energimuseet. Tiltrædelsen blev markeret ved en reception på museet den 19. september 2014 hvor rigtig mange mødte op for at hilse på den nye direktør. Receptionen blev også benyttet til at takke Jytte Thorndahl for hendes gode indsats gennem det sidste år som fungerende museumsdirektør. Jytte Thorndahl fortsætter nu sit arbejde som museumsinspektør. Bestyrelsen ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Anders Dahlstrup. I løbet af efteråret indledte bestyrelsen drøftelser om det er muligt at sikre en personsammensætning i såvel bestyrelse som i repræsentantskabet der understøtter museets strategi om vækst i besøgstal og støttekroner. Bestyrelsen mener, det er afgørende for museets fremtid, at der sker en udvikling af museets aktiviteter, hvilket forudsætter en god og robust økonomi. Hertil kræves at alle gode kræfter samles om denne indsats og derfor arbejder bestyrelsen på, at der på generalforsamlingen den 19. maj 2015, kan behandles et forslag om nye rammer for valg af medlemmer til repræsentantskab og bestyrelse. Energimuseet Årsberetning

4 Indholdsfortegnelse Forord 1 Museets arbejdsgrundlag og formål 3 Museets navn og adresse 3 Museets formål, oprettelse og ledelse 3 Energimuseets medlemskaber 3 Udstillinger, aktiviteter og formidling 4 Udstillinger og aktiviteter 4 Vinterferie på Energimuseet 4 "Leonardo da Vinci - det fleksible menneske" 4 Forskningens døgn og andre events 4 Sommerferie 5 Dansk Naturvidenskabsfestival 5 Efterårsferie "Magnetens Magi" 6 Konferencer 8 Foredrag og ekstern undervisning 8 Brugerundersøgelse 9 Undersøgelser og forskning 10 Repræsentantskabet 1. april Museets bestyrelse 1. april Bestyrelsesmedlemmer 15 Personlige stedfortrædere 15 Energimuseet Årsberetning

5 Museets arbejdsgrundlag og formål Museets navn og adresse Energimuseet Bjerringbrovej 44, Tange, 8850 Bjerringbro. Museet har til huse i egne hovedbygninger og bygninger, som lejes af Gudenaacentralen. Telefon: og Telefax: Hjemmeside: Relevante links til Energimuseets samarbejdsprojekter og parter: Museets formål, oprettelse og ledelse Energimuseet er statsanerkendt som et landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum. Energimuseet er en selvejende institution baseret på et repræsentantskab. Energimuseet er stiftet den 3. november 1982 under navnet Elmuseet og indviet den 27. august 1984 på Elektricitetens Dag, der fejres som museets fødselsdag. Museet åbnede for publikum i Gert Braae, NRGI, har siden 11. juni 2010 været formand for museets bestyrelse og repræsentantskab. Mag. art. Jytte Thorndahl har været museets konstitueret direktør fra 27. august 2013 til 14. september 2014 Cand. polit. Anders Dahlstrup har været museets direktør siden 15. september Energimuseets medlemskaber Midtjyske Museers Udviklingsråd (MMU) Organisationen Danske Museer (ODM) Museumstjenesten Boligpuljen for danske museer Håndværks- og industripuljen for danske museer Møllepuljen for danske museer Dansk Teknologihistorisk Selskab Gashistorisk Selskab Lysteknisk Selskab Naturvejlederforeningen i Danmark Skolernes Energiforum International Council of Museums (ICOM, CIMUSET) Ecsite European Network of Science Centres and Museums Nordisk Science Center Forbund (NSCF) Society for the History of Technology (SHOT) Bestyrelsen for Harteværket Repræsentantskabet for Gasmuseet, Hobro Turistforeningen for Viborg og Omegn VIBORGegnens Erhvervsråd og Erhvervsklub International Committee of the History of Technology (ICOHTEC) Poul la Cour Fonden, Askov Selskabet til bevaring af industrimiljøer Energimuseet Årsberetning

6 Udstillinger, aktiviteter og formidling Udstillinger og aktiviteter Vinterferie på Energimuseet I skolernes vinterferie satte Energimuseets skoletjeneste fokus på elektricitetens historie. Gennem et skuespil på 45 minutter blev publikum ført fra de gamle grækere og frem til Thomas Edisons laboratorium. Efter vinterferien tog museet imod anmeldte skoleklasser og grupper, og 15. marts åbnede museet for sæsonen. "Leonardo da Vinci - det fleksible menneske" Fredag den 11.april åbnede Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen årets særudstilling: "Leonardo da Vinci - det fleksible menneske". Fra det italienske Museo Nazionale della Scienzia e della Tecnologia Leonardo da Vinci, som var museets samarbejdspartnere omkring udstillingen, talte museets generaldirektør Fiorenzo Galli. Over 100 mennesker inklusiv flere journalister deltog i åbningen, som var meget vellykket. En lang række energiselskaber havde valgt at være sponsorer for udstillingen. Energimuseets aktiviteter var fra åbningen af udstillingen og frem til 31. oktober præget af udstillingen med tilbud om mange gratis rundvisninger i weekender og i påskeferie, sommerferie og efterårsferie. Forskningens døgn og andre events Museet afholdt Forskningens Døgn den april med deltagelse af skoleelever fra skoler i Viborg Kommune. Temaet var Leonardo da Vinci og hans studier af naturen. For de ældste klasser blev der gennemført rundvisninger såvel udendørs som i særudstillingen "Leonardo da Vinci - det fleksible menneske". For de yngste klasser var der freskoværksted, hvor de kunne lære at lave freskomalerier. I weekenden var der gratis rundvisninger i Leonardo da Vinci-udstillingen omkring emnet flyvning. I weekenden den maj var der arrangeret en elbil-event, hvor Nissan og Renault havde stillet deres elbiler til rådighed, og en lokal cykelhandler elcykler. Derudover havde private ejere af Tesla Roadster og Tesla S stillet deres biler til skue og afprøvning. Forskellige forhandlere af ladestandere havde også stillet deres ladere til rådighed. Weekenden var arrangeret af Energimuseet i samarbejde med Bent Vistisen, en af Energimuseets 4 Årsberetning 2014 Energimuseet

7 frivillige. Arrangementet var velbesøgt med 600 gæster. Som alternativ til tidligere års fysikshow valgte vi at gennemføre "Fortællingen om Elektriciteten. Museets formidlere fortalte hver dag om elektricitetens forunderlige historie fra oldtiden til nutid, krydret med små eksperimenter og inddragelse af publikum. I weekenden den juni deltog museet i den nationale Vindmølledag med tilbud om gratis rundvisning " Fra Leonardo da Vinci til moderne vindmøller". Sommerferie Museets sommerferiearrangementer blev afholdt 30. juni til 15. august med en række daglige aktiviteter. På grund af mange udenlandske turister i august afholdt vi to daglige demonstrationer i Bohrtårnet samt en daglig rundvisning i Leonardo Da Vinci udstillingen i august. Rigtigt mange gæster deltog i sommerens quiz i udstillingen, hvor vinderen fik en rejse til Milano for bl.a. at se det tekniske museum. Den 6. august havde museet besøg af til 16- årige unge, der var på Science Camp med Insero fra Horsens. De unge fik undervisning om fysik og højspænding i Niels Bohr tårnet og gennemførte undervisningsforløbet "Den lille vindmølleingeniør", hvor de selv byggede små vindmøller, der blev afprøvet i museets vindtunnel. Dansk Naturvidenskabsfestival Energimuseet gennemførte årets Naturvidenskabsfestival med titlen "Vejen til Fremtiden" i uge i september Museets særudstilling "Leonardo da Vinci - det fleksible menneske" dannede udgangspunkt for de forskellige aktiviteter. Leonardo da Vinci blev i den forbindelse koblet sammen med eksempler på nutidig forskning, der bruger naturen som inspirationskilde. Energimuseet Årsberetning

8 med vægt på hans empiriske tilgangsvinkel og hans studier af naturen samt en gennemgang af særudstillingen. Desuden fik de en times foredrag ved Ph.d. studerende og forskere fra henholdsvis DTU og Aarhus Universitet omkring deres forskning indenfor biomimetik, fusionsenergi og ny anvendelse af bl.a. hamp. Der deltog i alt 995 elever og 69 lærere/voksne i festivalen. I alt deltog 25 hold fra grundskolen og 15 fra ungdomsuddannelserne. Alle skoleklasser, der besøgte museet, fik en rundvisning med hovedvægt på da Vincis arbejdsmetoder med udgangspunkt i hans studier af naturen. Desuden gennemførte alle grundskoleklasserne et læringsforløb om, hvordan man gør iagttagelser og lærer af naturen. På en tredje post hørte de om nutidens arbejde indenfor biomimetik og kunne bl.a. studere levende muslinger og levende gekkoer. For de mindste klasser var der tilbud om rundvisning i Leonardo da Vinci-udstillingen og i naturen. Desuden deltog de små klasser i en workshop, hvor de med naturens egne materialer malede freskomaling på frisk puds ligesom Leonardo da Vinci lærte det som 12-årig elev på et værksted i Italien. Efterårsferie "Magnetens Magi" Efterårsferien bød på hands-on udstilling og fysikshow under titlen Magnetens Magi. Desuden var der dagligt en rundvisning i da Vinci-udstillingen, og to daglige demonstrationer i Bohr-tårnet. Da Ørstedsalen var optaget af da Vinci-udstillingen, blev Magnetens Magi afholdt i et opvarmet telt i 20 er haven. Udstillingen bestod af 8 hands-on opstillinger, hvor publikum kunne eksperimentere med de magnetiske kræfter. Desuden var der to workshops, hvor børn og voksne kunne bygge deres egen elektromagnet og en simpel elektromotor. Det Grundfos-ejede firma Sintex sponserede magneter og superledere til udstillingen. Klasser fra ungdomsuddannelser modtog et videnskabshistorisk foredrag om Leonardo da Vinci 6 Årsberetning 2014 Energimuseet

9 Besøgsstatistik I 2014 havde museet besøg af gæster imod i Især den varme sommer trak ikke så mange besøgende, som forventet besøgende kom fra skoler, gymnasier og andre uddannelsessteder. Efter sommerferien fik museet især besøg af mange gymnasieklasser, der besøgte særudstillingen. I alt personer deltog i museets tilbudte rundvisninger og aktiviteter. Der blev i løbet af 2014 afholdt i alt 1170 rundvisninger, shows og demonstrationer i Bohr tårnet. Langt de fleste gæster på Energimuseet var danskere. I juli og august talte museet alle udenlandske gæster. I juli var 3,6% af gæsterne udenlandske og i august var det 7,2%. Tyskere og hollændere udgjorde de to største udenlandske grupper. Anden formidling Der er udarbejdet nye undervisningskataloger for 2014 til grundskoler og ungdomsuddannelser, således at vi kan ramme målgrupperne mere præcist. Katalogerne blev udsendt i begyndelsen af året pr. mail til samtlige skoler og ungdomsuddannelser i Danmark. Der blev den 10. april afholdt et kursus for gymnasielærere omkring Renæssancen og Leonardo da Vinci. Den italienske ekspert i Leonardo da Vincis maskiner, liv og arbejde, Claudio Giorgioni viste rundt i udstillingen om Leonardo da Vinci i forbindelse med kurset. Der var stor interesse for udstillingen blandt gymnasielærerne, som kunne bruge den i deres undervisning. Udstillingen blev besøgt af rigtig mange gymnasieklasser i den periode, hvor den blev vist. Energimuseet medvirkede i juni i Dansk Energi og Østkraft s fælles telt ved Folkemødet på Bornholm. Foruden et dagligt fysikshow, der handlede om energitransmission og lagring, havde museet et messebanner og en stand med brochurer. Erik Jørgensen og Per Winther fra skoletjenesten var i november 2014 dommere hos Mercantec i Viborg til skolens "Edison konkurrence". Sammen med Anders Dahlstrup har museets skoletjeneste indledt møder med de omliggende kommuners skoleforvaltning omkring et fremtidigt samarbejde om skolernes brug af museet. Kursusdag for ansatte på Insero I maj gennemførte museumsinspektør Flemming Petersen en kursusdag for ansatte på Insero. Kurset handlede om energihistorie. Kurset blev efterfølgende bearbejdet, så det bliver en del af de kurser, som Insero tilbyder ansatte i den danske energisektor. Energimuseum Øst En arbejdsgruppe bestående af konstitueret museumsdirektør Jytte Thorndahl, museumsinspektør Flemming Petersen, bestyrelsesmedlem Sven Salwin samt Inger Jessen udarbejdede i foråret en skitseplan samt forretningsplan for Energimuseum Øst, Planen var at sammenlægge firmamuseet for NKT, LK og Nilfisk, 'Elektroteket', beliggende i Brøndby, med Energimuseet og efterfølgende at udvikle Elektroteket til en afdeling af Energimuseet med navnet Energimuseum Øst. Desværre viste det sig efterfølgende, at der ikke kunne rejses midler til projektet. Energimuseet Årsberetning

10 Samarbejdsaftale Energimuseet har underskrevet en samarbejdsaftale med Iran Science and Technology Museum i Teheran, som drejer sig om gensidig udveksling af erfaringer og udstillinger. samarbejdsaftale mellem museet i Teheran og Energimuseet. Titler på forelæsningerne var:1) "From private collections to the modern museum. Science museums as informal learning sites". 2). "Presenting climate change at museums". 3) "Dissemination of science and technology.". 4) "How to present electricity to the public". Foredrag og ekstern undervisning Jytte Thorndahl afholdt d. 10 juli et fagligt oplæg i forbindelse med CIMUSETs konference i Paris med titlen: "Builder of Windturbines just for a day - or maybe more" Flemming Petersen har den 12. november holdt forelæsning på Fåborg Folkeuniversitet over temaet "Vindmøller og erhvervsudvikling." Konferencer Jytte Thorndahl har med økonomisk støtte fra Kulturstyrelsen deltaget i ICOMS årlige møde for præsidenter for ICOM's Internationale og nationale kommitter i Paris fra juni. Desuden deltog hun ligeledes med økonomiske støtte fra Kulturstyrelsen som præsident i CIMUSETs årlige konference i Paris fra juli. Flemming Petersen afholdt den 13. november forelæsning med titlen "Etik, vindmøller og planlægning" på Aalborg Universitet. Forelæsningen foregik i forbindelse med et phd-seminar, som er en del af et forskningsprojekt der gennemføres mellem tre institutter, henholdvis Ingeniørvidenskab, Filosofi og Historie. Markedsføring Der blev som øvrige år tegnet annoncer i de store turistmagasiner for Silkeborg, Viborg m.m. Op til åbningen af sæsonen var der annoncering i især jyske og midtjyske samt landsdækkende medier. Der blev udsendt pressemeddelelser og den særudstillingen fik en pæn omtale i medierne. Særudstillingen blev også omtalt i magasinet Illustreret Videnskab. Der blev fremstillet et nyt TV-spot og i samarbejde med Viborg Kommune og Visit Viborg blev der blevet gennemført en større fælles avisannoncering i JyllandsPosten. Museets annoncering tog udgangspunkt i Leonardo-udstillingen. Jytte Thorndahl deltog fra den november i en museumskonference i Teheran inviteret af Iran Science and Technology Museum. Temaet var "Dissemination of Science in Museums and Cultural Centres". JT bidrog med to forelæsninger samt workshops afholdt på Teherans Universitet. Desuden gennemførte hun en forelæsning på Isfahan Art University, en forelæsning på National Science Institute for Science Policy og endelig en forelæsning for Presidential deputy of science and technology. Endelig blev en dag brugt til oplæg og seminar på Irans Science and Technology Museum i Teheran, hvor der også blev underskrevet en Der blev i 2014 delt brochurer ud i hele Midtjylland og til turistbureauer i hele landet. Desuden blev der kørt brochurer og plakater omkring Leonardo da Vinci udstillingen ud til campingpladser, hoteller, vandrehjem m.m. op til skolernes sommerferie. Museets hjemmeside blev i foråret 2014 tilrettet. Formålet var at gøre den lettere tilgængelig for brugerne. Op til udstillingsåbningen blev der løbende oploadet billeder og tekst om Leonardo da Vinci udstillingen, ligesom der løbende gennem 2014 blev publiceret informationer på museets facebookprofil. 8 Årsberetning 2014 Energimuseet

11 Brugerundersøgelse Brugerundersøgelse 2014: Gæsterne kom på grund af særudstillingen 40erne, og hvor børnene var mellem 5 og 16 år. Museet sælger i høj grad sig selv som et familiemuseum, hvor der er spændende oplevelser og gode udfordringer for børn. Museet havde dog også en del seniorer blandt gæsterne. I vinterferien, påskeferien, weekender i maj, juni og august, september, oktober, i skolesommerferien og efterårsferien blev der udleveret 550 skemaer til museets gæster. Hensigten var både at få oplysninger om, hvor gæsterne havde hørt om museet, og hvad de syntes om besøget. I alt er der indleveret 393 skemaer fra museets gæster. Energimuseet tiltrak i 2014 kunder fra hele Danmark. Flest fra Region Midtjylland 62 %. Region Syd følger med 15 %, Region Nordjylland med 14 %, Region Hovedstaden og Sjælland med 8 % og udenlandske gæster med 1 %. Når man spurgte gæsterne om, hvad den primære grund til besøget var, viste det sig at størstedelen af museets gæster i 2014 kom på grund af særudstillingen om Leonardo da Vinci og pga. af Tangeværket. Dette var en markant ændring i forhold til 2013, hvor kun få kom på grund af særudstilling. 35 % af de adspurgte gæster var egentlige ferieturister, som kom til museet fra en overnatning på campingplads, hotel, vandrehjem, feriehus eller lignende. 56 % svarede, at de havde besøgt museet tidligere, hvilket er en positiv indikator ift. museets kvalitet. En typisk gæst på Energimuseet kom som del af en familie, hvor forældrene var i begyndelsen af Langt de fleste af museets gæster kom, fordi de havde fået det anbefalet af familie og venner, hvilket viste, at mange har været så tilfredse med besøget, at de gerne ville anbefale det til andre. Den markedsføring, der gav flest gæster, var Energimuseets hjemmeside dernæst fulgte Energimuseets egen brochure, TV-spot og avisannoncer/artikler. I forhold til prisen var det museets hjemmeside og brochure, der gav det bedste resultat. TV-spot anvendtes kun i sommerferieperioden men havde meget mindre effekt. Måske pga. en varm sommer. Energimuseet blev i høj grad brugt til heldagsudflugter, og gæsternes tidsforbrug var på niveau med Nogle vidste i forvejen, at der var oplevelser til mange timer, mens mange blev positiv overrasket over, at der var så meget at se og opleve. 45 % af gæsterne brugte mere end 3 timer, hvilket sandsynligvis betød, at et besøg på Energimuseet sjældent blev kombineret med et besøg på en anden attraktion selvsamme dag. I turistsprog betyder det, at Energimuseet skal være reason-to-go for gæsterne, hvilket stiller væsentligt større krav end til attraktioner, hvor gæsterne deler tiden med andre oplevelser. Gæsterne blev også spurgt om deres tilfredshedsgrad mht. både besøget som helhed, i forhold til forventninger, oplevelse i forhold til pris, serviceniveauet og de fysiske rammer om besøget. 98 % var meget tilfredse eller tilfredse med besøget som helhed. Energimuseet Årsberetning

12 Undersøgelser og forskning Forskningsprojekt Museet har i 2014 fået bevilget kr. af Kulturstyrelsen med henblik på at Flemming Petersen kan gennemføre en undersøgelse over, hvad der er skrevet om dansk energihistorie. Ud over denne historiografiske undersøgelse vil projektet også inkludere en mindre undersøgelse af, hvordan der forskes og formidles i energihistorie på en række udvalgte europæiske museer. Projektet vil betyde, at FP skal deltage i en række konferencer med energihistorisk tilsnit. Projektet skal afsluttes med en rapport/artikel som skal fagbedømmes. En godkendt artikel vil indgå i en opkvalificering af FP til phd-niveau, som er et krav for, at museet i fremtiden kan opretholde muligheden for at søge forskningsmidler fra Kulturstyrelsen. Publikationer: Petersen, Flemming og Jytte Thorndahl, 2014.: "Danske vindmøller til havs." Erhvervshistorisk Årbog. Nr. 63, 2014,1 p Artiklen kan downloades via: Thorndahl, Jytte, 2014 Kraftværkernes vindmøller til lands og til vands. I Kapitler af Vindkraftens Historie. Energimuseet, Poul la Cour Museet, Nordisk Folkecenter for vedvarende energi, Danmarks Vindkrafthistoriske Samling. Marts Thorndahl, Jytte, 2014 (Book review): "Nina Möllers, Karin Zachmann, ed. Past and Present Energy Societies: How Energy Connects Politics, Technologies and Cultures." I ICON, Journal of the International Committee for the History of Technology, volume 20, nr Samlingerne Registrering og samlinger Energimuseets samlinger er registreret og registreres løbende online med Kulturstyrelsens elektroniske database, Regin. Alle museet genstande, fotografier, arkivalier er tilgængelige på nettet under Museernes Samlinger på Kulturstyrelsens hjemmeside. Museets samlinger rummede pr (9.893 i 2013) registrerede genstande, (9.495) fotos, (1.041) arkivenheder samt (2.336) kataloger og tegninger, som er elektronisk registrerede under museets (3.223) museumssager. Den lovpligtige samlingsrevision blev gennemført af revisor den uden bemærkninger. Konservatorer fra Museernes Bevaringscenter i Skive hjalp med udpakning opstilling og nedpakning af de mange genstande fra Det Tekniske Museum for Leopnardo da Vinci i Milano til årets udstilling om Leonardo da Vinci. Nyerhvervelser Museet modtog i 2014 bl.a. et fint gammelt elektrisk styreur, en metaldetektor fra spildevandsforsyningen i Ebeltoft Kommune, og enkelte genstande fra det tidligere ELRO i Randers. Desuden har museet hjemtaget en række gamle regnskabsprotokoller samt nogle indbundne tidsskrifter fra det tidligere Viby elværk, som nu er en del af Aura Energi. Der blev også hjemtaget enkelte elektriske apparater, måleinstrumenter samt arkivalier og fotos fra private personer. Tyveri Museet var omkring efterårsferien udsat for tyveri af mindre genstande fra teenageværelserne i 1960'er huset, fra 1920'er huset samt fra hallen. Flere af genstandene er ikke en del af museets samling men effekter, der er anskaffet til boligindretning som f. eks plakater og legetøj. Tyveriet blev meldt til politiet og der er optaget rapport om sagen, desuden har museet underrettet lauritz.com, da det viste sig at en ventilator var blevet sat til salg på lauritz.com. Med politiets hjælp fik vi ventilatoren tilbage til museets samling. 10 Årsberetning 2014 Energimuseet

13 Efterfølgende blev der opsat videoovervågning op i hallen og i hjemmet fra Værelserne i 1960'er huset er blevet forsynet med genstands- og bevægelsesalarmer. Administration Arbejdstilsynet Museet havde uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet torsdag den 21. august. Repræsentanten fra Arbejdstilsynet var tilfreds med hvad han så og hørte, og han havde ingen bemærkninger. Det betød, at museet fik en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, og at museet vil være 'fredet' for besøg de næste 5 år. Museet skal dog have endnu en medarbejder på kursus i Arbejdsmiljø. Efterfølgende fik museet en rapport til udtalelse. Den endelige rapport ligger nu på Kulturstyrelsens hjemmeside, hvorfra den kan downloades: museumsvirksomhed/kvalitetsvurdering/ Museet skal inden 1. april 2015 komme med svar på, hvordan man agter at imødekomme de anbefalinger, der er noteret i Kulturstyrelsens rapport om museet. Ny direktør Museets nye direktør Anders Dahlstrup tiltrådte 15. september Dette blev markeret ved en reception den 23. september, hvor der også blev sagt tak til den konstituerede museumsdirektør Jytte Thorndahl. Café Edison havde i løbet af året besøg af Fødevarestyrelsen og fik i august 2014 en smiley. Kvalitetsvurdering af museet Museet fik i november 2013 besked om, at Energimuseet var udtaget til kvalitetsvurdering i 2014, og havde besøg af Kulturstyrelsens vurderingsgruppe den 8. oktober. Kvalitetsvurderingen bestod af en besigtigelse af museet samt et møde med museets formand, direktør og 2 museumsinspektører samt en repræsentaant fra Viborg kommune. I kvalitetsvurderingen indgik en samlet vurdering af hele museets virksomhed. Udvalget fra Kulturstyrelsen vurderede museets konkrete faglige opgavevaretagelser samt kiggede nærmere på museets organisatoriske, ledelsesmæssige, administrative samt ressourcemæssige forhold. Energimuseet Årsberetning

14 Repræsentantskabet 1. april 2015 I: Organisationer, foreninger o.l. III: Forsknings- og uddannelsesinstitutioner Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen Frederiksberg C Ervind F. Poulsen Silkeborg Danmarks Tekniske Universitet Ørsted-DTU Joachim T. Holbøll Lyngby Arne Hejde Nielsen Lyngby Dansk Energi og Dansk Energi-Net Tonni Bjerrum Holstebro Lars Bjørn Larsen Frederiksberg C Leif Henriksen Odense SV Den Jydske Haandværkerskole, Elinstallatør-afdelingen EUC Midt Leif P. Jensen Hadsten John Hansen Viborg Lars Aagaard Frederiksberg C Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum Jan Nørgaard Hansen Århus C Elektroteknisk Forening ELFO Elinstallatørernes Landsforening Anders Ebbesen Jensen Odense Børge Terkelsen Beder Bent Dalgaard Pedersen Silkeborg Institut for Informations og Medievidenskab, AU. Institut for Videnskabshistorie AU Jens K. Christensen Århus N Henry Nielsen Århus C Keld Nielsen Århus C Ingeniørforeningen i Danmark, IDA Niels Henrik Gregersen Viby J Ole Mørk Lauridsen Farum Institut for Energiteknik, AUC Claus Leth Bak Aalborg Ø Birgitte Bak-Jensen Aalborg Ø Kabel- og Liniemesterforeningen Henrik Welding Frederiksberg C Olaf Ring Horsens N. Vagn Nørskov Silkeborg Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Univ. Erhvervsakademi Dania Bjarne Toft Odense M Gunnar F. Møller Viby J Maskinmestrenes Forening Energimuseets Venner Ole Høyer Herning Niels Jørgen Knudsen Viborg IV: Elværker og forsyningsselskaber Carsten Christiansen Sabro AURA Energi Jørn Grauballe Tilst II: Stat, regioner og kommuner Poul Ankersen Viby J Nordsøfonden Peter Helmer Steen København K Bjerringbro Elværk Norman G. Frederiksen Bjerringbro Viborg Kommune Niels Dueholm Bjerringbro Martin Sanderhoff Bjerringbro DONG Energy Jens Bahne Jørgensen Rødding Tomas Christensen Virum Jens Erik Pedersen Vodskov 12 Årsberetning 2014 Energimuseet

15 Energi Danmark A/S Jørgen H Westergaard Viby J Peder Ø. Andreasen Fredericia Ravdex A/S Niels Mertz Rasmussen Odense Jens Otto Kjærsgaard Rynkeby Energinet.dk. Torben Glar Nielsen Fredericia SEAS-NVE Jan Johansen Svinninge Peter Hodahl Fredericia Thy Mors Energi Tina Winther Nykøbing Energi Fyn Bent Agerholm Odense Holger Blok Silkeborg Vattenfall A/S Jørgen Nielsen København SV Arne Rahbek Kolding EnergiMidt A/S Hans Okholm Silkeborg Iglin M. Ibsgaard Randers Sten Petersen Randers VERDO Peter Kristensen Randers Himmerlands Elforsyning Preben Pedersen Nørresundby Jens Nielsen Nørager GEV Net A/S Grindsted Finn Lunde Grindsted Per Søndergaard Grindsted Rasmus Lambert Bjerringbro V: Erhvervsvirksomheder Gudenaacentralen a.m.b.a. Chr. Johansen Ry Hans Pedersen Århus ABB A/S Jesper Dreyer Fredericia Erik Koldby Nielsen Fredericia Helsingør Elforsyning Peter Kjær Madsen Helsingør Bravida Danmark A/S Bent Andersen Brøndby Ikast Værkerne Bruno Gade Nielsen Ikast DANFOSS A/S Flemming Egelund Nordborg Kjellerup El-forsyning Frands R. Lauritzen Kjellerup Karsten Godiksen Ringe EXIDE Danmark A/S Michael Kaae Kristensen Vejle Brian Bæk Vejle Midtfyns Elforsyning Christian Busch Ringe GRUNDFOS International A/S John B. Jacobsen Bjerringbro Arne Lau Ringe Kemp & Lauritzen Allan Jørgensen Albertslund Per Sørensen Horsens Lemvigh-Müller Henrik Hauschildt Åbyhøj NRGI a.m.b.a. Steffen Monrad Århus Sven Salwin Kastrup Gert Braae Viby J NKT Cables A/S Peter Hem Værløse Energimuseet Årsberetning

16 NKT Holding A/S Nordea Bank Danmark A/S Rambøll Siemens A/S Solar A/S Poul Erik Stockflet Brøndby Daniel Høj Bjerringbro Niels Tornsberg Århus John Finnich Pedersen Ballerup Claus Møller Ballerup Jukka Pertola Ballerup Ib Falkenberg Aalborg Peter Høstgaard-Jensen, Pandrup Svend Aa. Koch-Christensen, Ringe Martin Kristensen, Valby Henrik Lebech, Bagsværd Børge Lindberg, Værløse Lars Lorensen, Holte Peter Tscherning Møller, Fredericia Robert Møller, Juelsminde R. Møller Nielsen, Århus VI: Enkeltpersoner Aage Pedersen, Gentofte Hans Schiøtt, Lystrup Poul Sachmann, Fredericia Leif Bjørvik, Årup Preben Schou, Holte Leo Christensen, Viborg Gunnar Tinning, Højbjerg Leif Hansen, Viborg Birgitte Wistoft, København K Carl Hilger, Kolding 14 Årsberetning 2014 Energimuseet

17 Museets bestyrelse 1. april 2015 Bestyrelsesmedlemmer Personlige stedfortrædere Bestyrelsesmedlem Gert Braae NRGI (formand for Energimuseet) Direktør Per Sørensen NRGI Byrådsmedlem Niels Dueholm Viborg Kommune (næstformand for Energimuseet) Byrådsmedlem Martin Sanderhoff Viborg Kommune Direktør Peter Helmer Steen Nordsøenheden Bestyrelsesmedlem Leif Henriksen Dansk Energi Adm. direktør Lars Aagaard Dansk Energi Bestyrelsesmedlem Chr. Johansen Gudenaacentralen a.m.b.a. Bestyrelsesmedlem Hans Pedersen Gudenaacentralen a.m.b.a. Divisionsdirektør Torben Glar Nielsen Energinet.dk Adm. direktør Peder Ø. Andreasen Energinet.dk Afdelingsformand Ervind F. Poulsen Dansk El-Forbund Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen Dansk El-Forbund Direktør Leif Getreuer Siemens A/S Teknisk chef Tomas Christensen Dong Energy Senior vice-president Jens Erik Pedersen Dong Energy Lektor Arne Hejde Nielsen Danmarks Tekniske Universitet Lektor Joachim T. Holbøll Danmarks Tekniske Universitet Adm. direktør Peter Hem NKT Cables A/S Senior HV Sven Salwin NKT Cables A/S Energimuseet Årsberetning

18 Forside: 2015 Energimuseet 16 Årsberetning 2013 Energimuseet

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Elmuseet i 25 år. inspiration, og elektricitetens betydning nu og i fremtiden kan. blive belyst på den måde, som den fortjener.

Elmuseet i 25 år. inspiration, og elektricitetens betydning nu og i fremtiden kan. blive belyst på den måde, som den fortjener. 1 Elmuseet i 25 år Der var på Gudenaacentralen store og gode lokaler, der ville egne sig til udstilling, og der ville være plads til fremtidige magasiner, der skulle rumme de mange museumsgenstande, der

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 2 af 14

Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 2 af 14 Årsregnskab 2014 Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 2 af 14 Årsregnskab 2014 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er udarbejdet efter samme principper som tidligere år. Opstillingen følger Kulturstyrelsens

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 05-05-2013 14:29:28 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 98282 Kristine R. Christensen 07-282 Jelling FS Skydning 200/18 200/15 400/33 2 84520 Rasmus Kirkholt

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program

Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program Fokusgruppe strategimøde Det østjyske bybånd 29. april 2014 Per Kristensen kristensen consult aps Regeringens/Folketingets mål: 2020: 50

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Ansøgning til Region Midtjylland færdigudvikling og projektering af oplevelseskonceptet "World of Energy".

Ansøgning til Region Midtjylland færdigudvikling og projektering af oplevelseskonceptet World of Energy. Ansøgning til Region Midtjylland færdigudvikling og projektering af oplevelseskonceptet "World of Energy". World of Energy er Elmuseets bud på et internationalt oplevelsesfyrtårn i Region Midtjylland med

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole Erhvervsrådgiver Benny Larsen Handelsbanken Fredericia E-mail: benny.larsen@teliamail.dk

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US SJÆLLAND Skadesværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Vilkår Kontaktperson Mail adresse Bilmærke Incl. 50 km.pr.dag Bo Kjeldsmark Islevdalsvej 2610 Rødovre 44 91 04 00 u/b Andy Baüerlein ab@rodovre.peugeot.dk

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelseskoncept for World of Energy 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Grenaa... 1 Herning... 1 Holstebro... 1 Horsens... 2 Ikast... 3 Nørre Nissum... 3 Randers... 4

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret.

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret. Folkecenterets ledelsesberetning for år 2008 Den primære aktivitet på Folkecenteret har også i 2008 været projektet Aktiv Vidensformidling. Som vi før har sagt så er projektet et fireårigt projekt, som

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons 1 FAMILIEGAVEN Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons så er Familiegaven som skabt for dig og din virksomhed! 2 Opmærksomhed Med Familiegaven får du maksimal

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere