Årsberetning 2014 Årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014 Årsberetning 2013"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Årsberetning 2013

2 2 Årsberetning 2014 Energimuseet

3 Forord 2014 blev på godt og ondt et jævnt år for museet vi kunne ikke fastholde den svage stigning i besøgstallet som vi så i 2013 på trods af at vi i 2014 satsede på en særudstilling om Leonardo Da Vinci og nogle af hans værker. En særudstilling med overskriften Det Fleksible Menneske lavet i samarbejde med Museo Nazionale Della Scienca E Della Tecnologia Leonardo Da Vinci, I Milano. Museet havde stillet sin enestående samling til rådighed for udstillingen. Udstillingen blev åbnet den 11. april 2014 af Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen med et stort fremmøde af gæster. I 2014 fortsatte vi drøftelserne med NKT om en overtagelse af deres museum, Elektroteket i Brøndby. Museet viser de mange produkter NKT gennem tiderne og helt op til i dag har produceret. Målet for Energimuseet var med en eventuel overtagelse af Elektroteket, at sikre sig udstillingsfaciliteter ikke blot i Tange, men også i øst Danmark. I slutningen af 2014 kunne begge parter konstatere, at der ikke kunne findes økonomiske midler til at gennemføre Energimuseets overtagelse af Elektroteket og i løbet af de første måneder i 2015 blev projektet skrinlagt. Den 15. september 2014 tiltrådte Anders Dahlstrup som ny direktør for Energimuseet. Tiltrædelsen blev markeret ved en reception på museet den 19. september 2014 hvor rigtig mange mødte op for at hilse på den nye direktør. Receptionen blev også benyttet til at takke Jytte Thorndahl for hendes gode indsats gennem det sidste år som fungerende museumsdirektør. Jytte Thorndahl fortsætter nu sit arbejde som museumsinspektør. Bestyrelsen ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Anders Dahlstrup. I løbet af efteråret indledte bestyrelsen drøftelser om det er muligt at sikre en personsammensætning i såvel bestyrelse som i repræsentantskabet der understøtter museets strategi om vækst i besøgstal og støttekroner. Bestyrelsen mener, det er afgørende for museets fremtid, at der sker en udvikling af museets aktiviteter, hvilket forudsætter en god og robust økonomi. Hertil kræves at alle gode kræfter samles om denne indsats og derfor arbejder bestyrelsen på, at der på generalforsamlingen den 19. maj 2015, kan behandles et forslag om nye rammer for valg af medlemmer til repræsentantskab og bestyrelse. Energimuseet Årsberetning

4 Indholdsfortegnelse Forord 1 Museets arbejdsgrundlag og formål 3 Museets navn og adresse 3 Museets formål, oprettelse og ledelse 3 Energimuseets medlemskaber 3 Udstillinger, aktiviteter og formidling 4 Udstillinger og aktiviteter 4 Vinterferie på Energimuseet 4 "Leonardo da Vinci - det fleksible menneske" 4 Forskningens døgn og andre events 4 Sommerferie 5 Dansk Naturvidenskabsfestival 5 Efterårsferie "Magnetens Magi" 6 Konferencer 8 Foredrag og ekstern undervisning 8 Brugerundersøgelse 9 Undersøgelser og forskning 10 Repræsentantskabet 1. april Museets bestyrelse 1. april Bestyrelsesmedlemmer 15 Personlige stedfortrædere 15 Energimuseet Årsberetning

5 Museets arbejdsgrundlag og formål Museets navn og adresse Energimuseet Bjerringbrovej 44, Tange, 8850 Bjerringbro. Museet har til huse i egne hovedbygninger og bygninger, som lejes af Gudenaacentralen. Telefon: og Telefax: Hjemmeside: Relevante links til Energimuseets samarbejdsprojekter og parter: Museets formål, oprettelse og ledelse Energimuseet er statsanerkendt som et landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum. Energimuseet er en selvejende institution baseret på et repræsentantskab. Energimuseet er stiftet den 3. november 1982 under navnet Elmuseet og indviet den 27. august 1984 på Elektricitetens Dag, der fejres som museets fødselsdag. Museet åbnede for publikum i Gert Braae, NRGI, har siden 11. juni 2010 været formand for museets bestyrelse og repræsentantskab. Mag. art. Jytte Thorndahl har været museets konstitueret direktør fra 27. august 2013 til 14. september 2014 Cand. polit. Anders Dahlstrup har været museets direktør siden 15. september Energimuseets medlemskaber Midtjyske Museers Udviklingsråd (MMU) Organisationen Danske Museer (ODM) Museumstjenesten Boligpuljen for danske museer Håndværks- og industripuljen for danske museer Møllepuljen for danske museer Dansk Teknologihistorisk Selskab Gashistorisk Selskab Lysteknisk Selskab Naturvejlederforeningen i Danmark Skolernes Energiforum International Council of Museums (ICOM, CIMUSET) Ecsite European Network of Science Centres and Museums Nordisk Science Center Forbund (NSCF) Society for the History of Technology (SHOT) Bestyrelsen for Harteværket Repræsentantskabet for Gasmuseet, Hobro Turistforeningen for Viborg og Omegn VIBORGegnens Erhvervsråd og Erhvervsklub International Committee of the History of Technology (ICOHTEC) Poul la Cour Fonden, Askov Selskabet til bevaring af industrimiljøer Energimuseet Årsberetning

6 Udstillinger, aktiviteter og formidling Udstillinger og aktiviteter Vinterferie på Energimuseet I skolernes vinterferie satte Energimuseets skoletjeneste fokus på elektricitetens historie. Gennem et skuespil på 45 minutter blev publikum ført fra de gamle grækere og frem til Thomas Edisons laboratorium. Efter vinterferien tog museet imod anmeldte skoleklasser og grupper, og 15. marts åbnede museet for sæsonen. "Leonardo da Vinci - det fleksible menneske" Fredag den 11.april åbnede Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen årets særudstilling: "Leonardo da Vinci - det fleksible menneske". Fra det italienske Museo Nazionale della Scienzia e della Tecnologia Leonardo da Vinci, som var museets samarbejdspartnere omkring udstillingen, talte museets generaldirektør Fiorenzo Galli. Over 100 mennesker inklusiv flere journalister deltog i åbningen, som var meget vellykket. En lang række energiselskaber havde valgt at være sponsorer for udstillingen. Energimuseets aktiviteter var fra åbningen af udstillingen og frem til 31. oktober præget af udstillingen med tilbud om mange gratis rundvisninger i weekender og i påskeferie, sommerferie og efterårsferie. Forskningens døgn og andre events Museet afholdt Forskningens Døgn den april med deltagelse af skoleelever fra skoler i Viborg Kommune. Temaet var Leonardo da Vinci og hans studier af naturen. For de ældste klasser blev der gennemført rundvisninger såvel udendørs som i særudstillingen "Leonardo da Vinci - det fleksible menneske". For de yngste klasser var der freskoværksted, hvor de kunne lære at lave freskomalerier. I weekenden var der gratis rundvisninger i Leonardo da Vinci-udstillingen omkring emnet flyvning. I weekenden den maj var der arrangeret en elbil-event, hvor Nissan og Renault havde stillet deres elbiler til rådighed, og en lokal cykelhandler elcykler. Derudover havde private ejere af Tesla Roadster og Tesla S stillet deres biler til skue og afprøvning. Forskellige forhandlere af ladestandere havde også stillet deres ladere til rådighed. Weekenden var arrangeret af Energimuseet i samarbejde med Bent Vistisen, en af Energimuseets 4 Årsberetning 2014 Energimuseet

7 frivillige. Arrangementet var velbesøgt med 600 gæster. Som alternativ til tidligere års fysikshow valgte vi at gennemføre "Fortællingen om Elektriciteten. Museets formidlere fortalte hver dag om elektricitetens forunderlige historie fra oldtiden til nutid, krydret med små eksperimenter og inddragelse af publikum. I weekenden den juni deltog museet i den nationale Vindmølledag med tilbud om gratis rundvisning " Fra Leonardo da Vinci til moderne vindmøller". Sommerferie Museets sommerferiearrangementer blev afholdt 30. juni til 15. august med en række daglige aktiviteter. På grund af mange udenlandske turister i august afholdt vi to daglige demonstrationer i Bohrtårnet samt en daglig rundvisning i Leonardo Da Vinci udstillingen i august. Rigtigt mange gæster deltog i sommerens quiz i udstillingen, hvor vinderen fik en rejse til Milano for bl.a. at se det tekniske museum. Den 6. august havde museet besøg af til 16- årige unge, der var på Science Camp med Insero fra Horsens. De unge fik undervisning om fysik og højspænding i Niels Bohr tårnet og gennemførte undervisningsforløbet "Den lille vindmølleingeniør", hvor de selv byggede små vindmøller, der blev afprøvet i museets vindtunnel. Dansk Naturvidenskabsfestival Energimuseet gennemførte årets Naturvidenskabsfestival med titlen "Vejen til Fremtiden" i uge i september Museets særudstilling "Leonardo da Vinci - det fleksible menneske" dannede udgangspunkt for de forskellige aktiviteter. Leonardo da Vinci blev i den forbindelse koblet sammen med eksempler på nutidig forskning, der bruger naturen som inspirationskilde. Energimuseet Årsberetning

8 med vægt på hans empiriske tilgangsvinkel og hans studier af naturen samt en gennemgang af særudstillingen. Desuden fik de en times foredrag ved Ph.d. studerende og forskere fra henholdsvis DTU og Aarhus Universitet omkring deres forskning indenfor biomimetik, fusionsenergi og ny anvendelse af bl.a. hamp. Der deltog i alt 995 elever og 69 lærere/voksne i festivalen. I alt deltog 25 hold fra grundskolen og 15 fra ungdomsuddannelserne. Alle skoleklasser, der besøgte museet, fik en rundvisning med hovedvægt på da Vincis arbejdsmetoder med udgangspunkt i hans studier af naturen. Desuden gennemførte alle grundskoleklasserne et læringsforløb om, hvordan man gør iagttagelser og lærer af naturen. På en tredje post hørte de om nutidens arbejde indenfor biomimetik og kunne bl.a. studere levende muslinger og levende gekkoer. For de mindste klasser var der tilbud om rundvisning i Leonardo da Vinci-udstillingen og i naturen. Desuden deltog de små klasser i en workshop, hvor de med naturens egne materialer malede freskomaling på frisk puds ligesom Leonardo da Vinci lærte det som 12-årig elev på et værksted i Italien. Efterårsferie "Magnetens Magi" Efterårsferien bød på hands-on udstilling og fysikshow under titlen Magnetens Magi. Desuden var der dagligt en rundvisning i da Vinci-udstillingen, og to daglige demonstrationer i Bohr-tårnet. Da Ørstedsalen var optaget af da Vinci-udstillingen, blev Magnetens Magi afholdt i et opvarmet telt i 20 er haven. Udstillingen bestod af 8 hands-on opstillinger, hvor publikum kunne eksperimentere med de magnetiske kræfter. Desuden var der to workshops, hvor børn og voksne kunne bygge deres egen elektromagnet og en simpel elektromotor. Det Grundfos-ejede firma Sintex sponserede magneter og superledere til udstillingen. Klasser fra ungdomsuddannelser modtog et videnskabshistorisk foredrag om Leonardo da Vinci 6 Årsberetning 2014 Energimuseet

9 Besøgsstatistik I 2014 havde museet besøg af gæster imod i Især den varme sommer trak ikke så mange besøgende, som forventet besøgende kom fra skoler, gymnasier og andre uddannelsessteder. Efter sommerferien fik museet især besøg af mange gymnasieklasser, der besøgte særudstillingen. I alt personer deltog i museets tilbudte rundvisninger og aktiviteter. Der blev i løbet af 2014 afholdt i alt 1170 rundvisninger, shows og demonstrationer i Bohr tårnet. Langt de fleste gæster på Energimuseet var danskere. I juli og august talte museet alle udenlandske gæster. I juli var 3,6% af gæsterne udenlandske og i august var det 7,2%. Tyskere og hollændere udgjorde de to største udenlandske grupper. Anden formidling Der er udarbejdet nye undervisningskataloger for 2014 til grundskoler og ungdomsuddannelser, således at vi kan ramme målgrupperne mere præcist. Katalogerne blev udsendt i begyndelsen af året pr. mail til samtlige skoler og ungdomsuddannelser i Danmark. Der blev den 10. april afholdt et kursus for gymnasielærere omkring Renæssancen og Leonardo da Vinci. Den italienske ekspert i Leonardo da Vincis maskiner, liv og arbejde, Claudio Giorgioni viste rundt i udstillingen om Leonardo da Vinci i forbindelse med kurset. Der var stor interesse for udstillingen blandt gymnasielærerne, som kunne bruge den i deres undervisning. Udstillingen blev besøgt af rigtig mange gymnasieklasser i den periode, hvor den blev vist. Energimuseet medvirkede i juni i Dansk Energi og Østkraft s fælles telt ved Folkemødet på Bornholm. Foruden et dagligt fysikshow, der handlede om energitransmission og lagring, havde museet et messebanner og en stand med brochurer. Erik Jørgensen og Per Winther fra skoletjenesten var i november 2014 dommere hos Mercantec i Viborg til skolens "Edison konkurrence". Sammen med Anders Dahlstrup har museets skoletjeneste indledt møder med de omliggende kommuners skoleforvaltning omkring et fremtidigt samarbejde om skolernes brug af museet. Kursusdag for ansatte på Insero I maj gennemførte museumsinspektør Flemming Petersen en kursusdag for ansatte på Insero. Kurset handlede om energihistorie. Kurset blev efterfølgende bearbejdet, så det bliver en del af de kurser, som Insero tilbyder ansatte i den danske energisektor. Energimuseum Øst En arbejdsgruppe bestående af konstitueret museumsdirektør Jytte Thorndahl, museumsinspektør Flemming Petersen, bestyrelsesmedlem Sven Salwin samt Inger Jessen udarbejdede i foråret en skitseplan samt forretningsplan for Energimuseum Øst, Planen var at sammenlægge firmamuseet for NKT, LK og Nilfisk, 'Elektroteket', beliggende i Brøndby, med Energimuseet og efterfølgende at udvikle Elektroteket til en afdeling af Energimuseet med navnet Energimuseum Øst. Desværre viste det sig efterfølgende, at der ikke kunne rejses midler til projektet. Energimuseet Årsberetning

10 Samarbejdsaftale Energimuseet har underskrevet en samarbejdsaftale med Iran Science and Technology Museum i Teheran, som drejer sig om gensidig udveksling af erfaringer og udstillinger. samarbejdsaftale mellem museet i Teheran og Energimuseet. Titler på forelæsningerne var:1) "From private collections to the modern museum. Science museums as informal learning sites". 2). "Presenting climate change at museums". 3) "Dissemination of science and technology.". 4) "How to present electricity to the public". Foredrag og ekstern undervisning Jytte Thorndahl afholdt d. 10 juli et fagligt oplæg i forbindelse med CIMUSETs konference i Paris med titlen: "Builder of Windturbines just for a day - or maybe more" Flemming Petersen har den 12. november holdt forelæsning på Fåborg Folkeuniversitet over temaet "Vindmøller og erhvervsudvikling." Konferencer Jytte Thorndahl har med økonomisk støtte fra Kulturstyrelsen deltaget i ICOMS årlige møde for præsidenter for ICOM's Internationale og nationale kommitter i Paris fra juni. Desuden deltog hun ligeledes med økonomiske støtte fra Kulturstyrelsen som præsident i CIMUSETs årlige konference i Paris fra juli. Flemming Petersen afholdt den 13. november forelæsning med titlen "Etik, vindmøller og planlægning" på Aalborg Universitet. Forelæsningen foregik i forbindelse med et phd-seminar, som er en del af et forskningsprojekt der gennemføres mellem tre institutter, henholdvis Ingeniørvidenskab, Filosofi og Historie. Markedsføring Der blev som øvrige år tegnet annoncer i de store turistmagasiner for Silkeborg, Viborg m.m. Op til åbningen af sæsonen var der annoncering i især jyske og midtjyske samt landsdækkende medier. Der blev udsendt pressemeddelelser og den særudstillingen fik en pæn omtale i medierne. Særudstillingen blev også omtalt i magasinet Illustreret Videnskab. Der blev fremstillet et nyt TV-spot og i samarbejde med Viborg Kommune og Visit Viborg blev der blevet gennemført en større fælles avisannoncering i JyllandsPosten. Museets annoncering tog udgangspunkt i Leonardo-udstillingen. Jytte Thorndahl deltog fra den november i en museumskonference i Teheran inviteret af Iran Science and Technology Museum. Temaet var "Dissemination of Science in Museums and Cultural Centres". JT bidrog med to forelæsninger samt workshops afholdt på Teherans Universitet. Desuden gennemførte hun en forelæsning på Isfahan Art University, en forelæsning på National Science Institute for Science Policy og endelig en forelæsning for Presidential deputy of science and technology. Endelig blev en dag brugt til oplæg og seminar på Irans Science and Technology Museum i Teheran, hvor der også blev underskrevet en Der blev i 2014 delt brochurer ud i hele Midtjylland og til turistbureauer i hele landet. Desuden blev der kørt brochurer og plakater omkring Leonardo da Vinci udstillingen ud til campingpladser, hoteller, vandrehjem m.m. op til skolernes sommerferie. Museets hjemmeside blev i foråret 2014 tilrettet. Formålet var at gøre den lettere tilgængelig for brugerne. Op til udstillingsåbningen blev der løbende oploadet billeder og tekst om Leonardo da Vinci udstillingen, ligesom der løbende gennem 2014 blev publiceret informationer på museets facebookprofil. 8 Årsberetning 2014 Energimuseet

11 Brugerundersøgelse Brugerundersøgelse 2014: Gæsterne kom på grund af særudstillingen 40erne, og hvor børnene var mellem 5 og 16 år. Museet sælger i høj grad sig selv som et familiemuseum, hvor der er spændende oplevelser og gode udfordringer for børn. Museet havde dog også en del seniorer blandt gæsterne. I vinterferien, påskeferien, weekender i maj, juni og august, september, oktober, i skolesommerferien og efterårsferien blev der udleveret 550 skemaer til museets gæster. Hensigten var både at få oplysninger om, hvor gæsterne havde hørt om museet, og hvad de syntes om besøget. I alt er der indleveret 393 skemaer fra museets gæster. Energimuseet tiltrak i 2014 kunder fra hele Danmark. Flest fra Region Midtjylland 62 %. Region Syd følger med 15 %, Region Nordjylland med 14 %, Region Hovedstaden og Sjælland med 8 % og udenlandske gæster med 1 %. Når man spurgte gæsterne om, hvad den primære grund til besøget var, viste det sig at størstedelen af museets gæster i 2014 kom på grund af særudstillingen om Leonardo da Vinci og pga. af Tangeværket. Dette var en markant ændring i forhold til 2013, hvor kun få kom på grund af særudstilling. 35 % af de adspurgte gæster var egentlige ferieturister, som kom til museet fra en overnatning på campingplads, hotel, vandrehjem, feriehus eller lignende. 56 % svarede, at de havde besøgt museet tidligere, hvilket er en positiv indikator ift. museets kvalitet. En typisk gæst på Energimuseet kom som del af en familie, hvor forældrene var i begyndelsen af Langt de fleste af museets gæster kom, fordi de havde fået det anbefalet af familie og venner, hvilket viste, at mange har været så tilfredse med besøget, at de gerne ville anbefale det til andre. Den markedsføring, der gav flest gæster, var Energimuseets hjemmeside dernæst fulgte Energimuseets egen brochure, TV-spot og avisannoncer/artikler. I forhold til prisen var det museets hjemmeside og brochure, der gav det bedste resultat. TV-spot anvendtes kun i sommerferieperioden men havde meget mindre effekt. Måske pga. en varm sommer. Energimuseet blev i høj grad brugt til heldagsudflugter, og gæsternes tidsforbrug var på niveau med Nogle vidste i forvejen, at der var oplevelser til mange timer, mens mange blev positiv overrasket over, at der var så meget at se og opleve. 45 % af gæsterne brugte mere end 3 timer, hvilket sandsynligvis betød, at et besøg på Energimuseet sjældent blev kombineret med et besøg på en anden attraktion selvsamme dag. I turistsprog betyder det, at Energimuseet skal være reason-to-go for gæsterne, hvilket stiller væsentligt større krav end til attraktioner, hvor gæsterne deler tiden med andre oplevelser. Gæsterne blev også spurgt om deres tilfredshedsgrad mht. både besøget som helhed, i forhold til forventninger, oplevelse i forhold til pris, serviceniveauet og de fysiske rammer om besøget. 98 % var meget tilfredse eller tilfredse med besøget som helhed. Energimuseet Årsberetning

12 Undersøgelser og forskning Forskningsprojekt Museet har i 2014 fået bevilget kr. af Kulturstyrelsen med henblik på at Flemming Petersen kan gennemføre en undersøgelse over, hvad der er skrevet om dansk energihistorie. Ud over denne historiografiske undersøgelse vil projektet også inkludere en mindre undersøgelse af, hvordan der forskes og formidles i energihistorie på en række udvalgte europæiske museer. Projektet vil betyde, at FP skal deltage i en række konferencer med energihistorisk tilsnit. Projektet skal afsluttes med en rapport/artikel som skal fagbedømmes. En godkendt artikel vil indgå i en opkvalificering af FP til phd-niveau, som er et krav for, at museet i fremtiden kan opretholde muligheden for at søge forskningsmidler fra Kulturstyrelsen. Publikationer: Petersen, Flemming og Jytte Thorndahl, 2014.: "Danske vindmøller til havs." Erhvervshistorisk Årbog. Nr. 63, 2014,1 p Artiklen kan downloades via: Thorndahl, Jytte, 2014 Kraftværkernes vindmøller til lands og til vands. I Kapitler af Vindkraftens Historie. Energimuseet, Poul la Cour Museet, Nordisk Folkecenter for vedvarende energi, Danmarks Vindkrafthistoriske Samling. Marts Thorndahl, Jytte, 2014 (Book review): "Nina Möllers, Karin Zachmann, ed. Past and Present Energy Societies: How Energy Connects Politics, Technologies and Cultures." I ICON, Journal of the International Committee for the History of Technology, volume 20, nr Samlingerne Registrering og samlinger Energimuseets samlinger er registreret og registreres løbende online med Kulturstyrelsens elektroniske database, Regin. Alle museet genstande, fotografier, arkivalier er tilgængelige på nettet under Museernes Samlinger på Kulturstyrelsens hjemmeside. Museets samlinger rummede pr (9.893 i 2013) registrerede genstande, (9.495) fotos, (1.041) arkivenheder samt (2.336) kataloger og tegninger, som er elektronisk registrerede under museets (3.223) museumssager. Den lovpligtige samlingsrevision blev gennemført af revisor den uden bemærkninger. Konservatorer fra Museernes Bevaringscenter i Skive hjalp med udpakning opstilling og nedpakning af de mange genstande fra Det Tekniske Museum for Leopnardo da Vinci i Milano til årets udstilling om Leonardo da Vinci. Nyerhvervelser Museet modtog i 2014 bl.a. et fint gammelt elektrisk styreur, en metaldetektor fra spildevandsforsyningen i Ebeltoft Kommune, og enkelte genstande fra det tidligere ELRO i Randers. Desuden har museet hjemtaget en række gamle regnskabsprotokoller samt nogle indbundne tidsskrifter fra det tidligere Viby elværk, som nu er en del af Aura Energi. Der blev også hjemtaget enkelte elektriske apparater, måleinstrumenter samt arkivalier og fotos fra private personer. Tyveri Museet var omkring efterårsferien udsat for tyveri af mindre genstande fra teenageværelserne i 1960'er huset, fra 1920'er huset samt fra hallen. Flere af genstandene er ikke en del af museets samling men effekter, der er anskaffet til boligindretning som f. eks plakater og legetøj. Tyveriet blev meldt til politiet og der er optaget rapport om sagen, desuden har museet underrettet lauritz.com, da det viste sig at en ventilator var blevet sat til salg på lauritz.com. Med politiets hjælp fik vi ventilatoren tilbage til museets samling. 10 Årsberetning 2014 Energimuseet

13 Efterfølgende blev der opsat videoovervågning op i hallen og i hjemmet fra Værelserne i 1960'er huset er blevet forsynet med genstands- og bevægelsesalarmer. Administration Arbejdstilsynet Museet havde uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet torsdag den 21. august. Repræsentanten fra Arbejdstilsynet var tilfreds med hvad han så og hørte, og han havde ingen bemærkninger. Det betød, at museet fik en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, og at museet vil være 'fredet' for besøg de næste 5 år. Museet skal dog have endnu en medarbejder på kursus i Arbejdsmiljø. Efterfølgende fik museet en rapport til udtalelse. Den endelige rapport ligger nu på Kulturstyrelsens hjemmeside, hvorfra den kan downloades: museumsvirksomhed/kvalitetsvurdering/ Museet skal inden 1. april 2015 komme med svar på, hvordan man agter at imødekomme de anbefalinger, der er noteret i Kulturstyrelsens rapport om museet. Ny direktør Museets nye direktør Anders Dahlstrup tiltrådte 15. september Dette blev markeret ved en reception den 23. september, hvor der også blev sagt tak til den konstituerede museumsdirektør Jytte Thorndahl. Café Edison havde i løbet af året besøg af Fødevarestyrelsen og fik i august 2014 en smiley. Kvalitetsvurdering af museet Museet fik i november 2013 besked om, at Energimuseet var udtaget til kvalitetsvurdering i 2014, og havde besøg af Kulturstyrelsens vurderingsgruppe den 8. oktober. Kvalitetsvurderingen bestod af en besigtigelse af museet samt et møde med museets formand, direktør og 2 museumsinspektører samt en repræsentaant fra Viborg kommune. I kvalitetsvurderingen indgik en samlet vurdering af hele museets virksomhed. Udvalget fra Kulturstyrelsen vurderede museets konkrete faglige opgavevaretagelser samt kiggede nærmere på museets organisatoriske, ledelsesmæssige, administrative samt ressourcemæssige forhold. Energimuseet Årsberetning

14 Repræsentantskabet 1. april 2015 I: Organisationer, foreninger o.l. III: Forsknings- og uddannelsesinstitutioner Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen Frederiksberg C Ervind F. Poulsen Silkeborg Danmarks Tekniske Universitet Ørsted-DTU Joachim T. Holbøll Lyngby Arne Hejde Nielsen Lyngby Dansk Energi og Dansk Energi-Net Tonni Bjerrum Holstebro Lars Bjørn Larsen Frederiksberg C Leif Henriksen Odense SV Den Jydske Haandværkerskole, Elinstallatør-afdelingen EUC Midt Leif P. Jensen Hadsten John Hansen Viborg Lars Aagaard Frederiksberg C Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum Jan Nørgaard Hansen Århus C Elektroteknisk Forening ELFO Elinstallatørernes Landsforening Anders Ebbesen Jensen Odense Børge Terkelsen Beder Bent Dalgaard Pedersen Silkeborg Institut for Informations og Medievidenskab, AU. Institut for Videnskabshistorie AU Jens K. Christensen Århus N Henry Nielsen Århus C Keld Nielsen Århus C Ingeniørforeningen i Danmark, IDA Niels Henrik Gregersen Viby J Ole Mørk Lauridsen Farum Institut for Energiteknik, AUC Claus Leth Bak Aalborg Ø Birgitte Bak-Jensen Aalborg Ø Kabel- og Liniemesterforeningen Henrik Welding Frederiksberg C Olaf Ring Horsens N. Vagn Nørskov Silkeborg Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Univ. Erhvervsakademi Dania Bjarne Toft Odense M Gunnar F. Møller Viby J Maskinmestrenes Forening Energimuseets Venner Ole Høyer Herning Niels Jørgen Knudsen Viborg IV: Elværker og forsyningsselskaber Carsten Christiansen Sabro AURA Energi Jørn Grauballe Tilst II: Stat, regioner og kommuner Poul Ankersen Viby J Nordsøfonden Peter Helmer Steen København K Bjerringbro Elværk Norman G. Frederiksen Bjerringbro Viborg Kommune Niels Dueholm Bjerringbro Martin Sanderhoff Bjerringbro DONG Energy Jens Bahne Jørgensen Rødding Tomas Christensen Virum Jens Erik Pedersen Vodskov 12 Årsberetning 2014 Energimuseet

15 Energi Danmark A/S Jørgen H Westergaard Viby J Peder Ø. Andreasen Fredericia Ravdex A/S Niels Mertz Rasmussen Odense Jens Otto Kjærsgaard Rynkeby Energinet.dk. Torben Glar Nielsen Fredericia SEAS-NVE Jan Johansen Svinninge Peter Hodahl Fredericia Thy Mors Energi Tina Winther Nykøbing Energi Fyn Bent Agerholm Odense Holger Blok Silkeborg Vattenfall A/S Jørgen Nielsen København SV Arne Rahbek Kolding EnergiMidt A/S Hans Okholm Silkeborg Iglin M. Ibsgaard Randers Sten Petersen Randers VERDO Peter Kristensen Randers Himmerlands Elforsyning Preben Pedersen Nørresundby Jens Nielsen Nørager GEV Net A/S Grindsted Finn Lunde Grindsted Per Søndergaard Grindsted Rasmus Lambert Bjerringbro V: Erhvervsvirksomheder Gudenaacentralen a.m.b.a. Chr. Johansen Ry Hans Pedersen Århus ABB A/S Jesper Dreyer Fredericia Erik Koldby Nielsen Fredericia Helsingør Elforsyning Peter Kjær Madsen Helsingør Bravida Danmark A/S Bent Andersen Brøndby Ikast Værkerne Bruno Gade Nielsen Ikast DANFOSS A/S Flemming Egelund Nordborg Kjellerup El-forsyning Frands R. Lauritzen Kjellerup Karsten Godiksen Ringe EXIDE Danmark A/S Michael Kaae Kristensen Vejle Brian Bæk Vejle Midtfyns Elforsyning Christian Busch Ringe GRUNDFOS International A/S John B. Jacobsen Bjerringbro Arne Lau Ringe Kemp & Lauritzen Allan Jørgensen Albertslund Per Sørensen Horsens Lemvigh-Müller Henrik Hauschildt Åbyhøj NRGI a.m.b.a. Steffen Monrad Århus Sven Salwin Kastrup Gert Braae Viby J NKT Cables A/S Peter Hem Værløse Energimuseet Årsberetning

16 NKT Holding A/S Nordea Bank Danmark A/S Rambøll Siemens A/S Solar A/S Poul Erik Stockflet Brøndby Daniel Høj Bjerringbro Niels Tornsberg Århus John Finnich Pedersen Ballerup Claus Møller Ballerup Jukka Pertola Ballerup Ib Falkenberg Aalborg Peter Høstgaard-Jensen, Pandrup Svend Aa. Koch-Christensen, Ringe Martin Kristensen, Valby Henrik Lebech, Bagsværd Børge Lindberg, Værløse Lars Lorensen, Holte Peter Tscherning Møller, Fredericia Robert Møller, Juelsminde R. Møller Nielsen, Århus VI: Enkeltpersoner Aage Pedersen, Gentofte Hans Schiøtt, Lystrup Poul Sachmann, Fredericia Leif Bjørvik, Årup Preben Schou, Holte Leo Christensen, Viborg Gunnar Tinning, Højbjerg Leif Hansen, Viborg Birgitte Wistoft, København K Carl Hilger, Kolding 14 Årsberetning 2014 Energimuseet

17 Museets bestyrelse 1. april 2015 Bestyrelsesmedlemmer Personlige stedfortrædere Bestyrelsesmedlem Gert Braae NRGI (formand for Energimuseet) Direktør Per Sørensen NRGI Byrådsmedlem Niels Dueholm Viborg Kommune (næstformand for Energimuseet) Byrådsmedlem Martin Sanderhoff Viborg Kommune Direktør Peter Helmer Steen Nordsøenheden Bestyrelsesmedlem Leif Henriksen Dansk Energi Adm. direktør Lars Aagaard Dansk Energi Bestyrelsesmedlem Chr. Johansen Gudenaacentralen a.m.b.a. Bestyrelsesmedlem Hans Pedersen Gudenaacentralen a.m.b.a. Divisionsdirektør Torben Glar Nielsen Energinet.dk Adm. direktør Peder Ø. Andreasen Energinet.dk Afdelingsformand Ervind F. Poulsen Dansk El-Forbund Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen Dansk El-Forbund Direktør Leif Getreuer Siemens A/S Teknisk chef Tomas Christensen Dong Energy Senior vice-president Jens Erik Pedersen Dong Energy Lektor Arne Hejde Nielsen Danmarks Tekniske Universitet Lektor Joachim T. Holbøll Danmarks Tekniske Universitet Adm. direktør Peter Hem NKT Cables A/S Senior HV Sven Salwin NKT Cables A/S Energimuseet Årsberetning

18 Forside: 2015 Energimuseet 16 Årsberetning 2013 Energimuseet

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Junior Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 53 Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 544 542 545,7 9, 2 Karin Christensen Ørre

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Junior 1 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 531 Dame 1 Pia Villemoes Søværnets IF, København 551 544 542 545,7 191,1 2 Karin Christensen Ørre Skytteforening 497 494

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste m Standardpistol Forening max max max Snit. % Dame Herre 0 0 Pia Villemoes Søværnets IF, København 0 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening Karin Christensen

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

200 meter riffel. Nr. Navn Tjenestested Ligg Vet 3x10

200 meter riffel. Nr. Navn Tjenestested Ligg Vet 3x10 200 meter riffel Nr. Navn Tjenestested Ligg Vet 3x Skydehold tirsdag kl. 000 1 Kim Thorsen Randers x 2 Henrik Sønderstrup Jensen Århus x 3 Dennis Sletting Århus x 4 Michael Møller-Hansen Århus x 5 Claus

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole)

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole) Viborg Kredsen Resultater DAMER 1 Mette Lynge Andersen BK Viborg 183 197 241 139 198 222 1180 150 1330 2 Helle Skriver Johansen Fight 180 153 187 186 201 205 1112 192 1304 3 Marianne Jakobsen Lucky 204

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total Alfred Johanson Maribo BA 280 288 568 Tobias Juul Maribo BA 269 276 545 Nicoline Buch Hvidebæk BA 279 0 279 Lasse Frederiksen Maribo BA 263 0 263 Sofie Lundtofte Lunde BA 249 0 249 Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST

TENAX-DOUBLE - REGION VEST Brande den 28 nov. 2016 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 2. RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 515 Næsby 1 66139317 112441 Sv. Aage Bladt 6,81 110577 Per Drefeld 6,10 12,91 200 100 522 Søndersø 2 40303509

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Elmuseet i 25 år. inspiration, og elektricitetens betydning nu og i fremtiden kan. blive belyst på den måde, som den fortjener.

Elmuseet i 25 år. inspiration, og elektricitetens betydning nu og i fremtiden kan. blive belyst på den måde, som den fortjener. 1 Elmuseet i 25 år Der var på Gudenaacentralen store og gode lokaler, der ville egne sig til udstilling, og der ville være plads til fremtidige magasiner, der skulle rumme de mange museumsgenstande, der

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012

RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012 RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012 DDS SP v.3.12.2.8 Holdkonkurrence: Gevær, 15m, Åben klasse hold 1 Ulsted Skf. 15364 Arne Jensen Klasse: MÅ1 200/10 200/13 400/23 15437 Kristine Rasmussen Klasse:

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Skydning 25m Pistolturnering Samlet Individuel-resultater - runde 3

RESULTATLISTE DGI Skydning 25m Pistolturnering Samlet Individuel-resultater - runde 3 RESULTATLISTE DGI Skydning 25m Pistolturnering Samlet Individuel-resultater - runde 3 Standard pistol - Junior runde 1 runde 2 runde 3 Samlet 1 111459 Elisabeth Brint Bruc 418 443 0 861 Standard pistol

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Skydning Total Old Boy Hold

Skydning Total Old Boy Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Old Boy Hold Træf Skud Træf Skud G 7 Krogager 1 115 120 48 Peter Terkelsen 4106 Krogager Jagtforening 40 40 45 Hans J. Nissen 4106 Krogager Jagtforening

Læs mere

og Pokalturnering 1. division DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 1. Team PharmaService 6. John Møller Jepsen 1. Jens M.

og Pokalturnering 1. division DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 1. Team PharmaService 6. John Møller Jepsen 1. Jens M. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2011 12 1. division 1. Team PharmaService H.C. Graversen, Dennis Bilde, Freddi Brøndum (Morten Bilde, Jørgen Cilleborg Hansen, Jacob Røn) Semifinale: Team PharmaService

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere